Kranten
 • Algemeen Handelsblad
 • Amstelodamum (Mndbl voor kennis Amsterdam; 2001– )
 • ANS Algemeen Nijmeegs Studentenblad (maandblad)
 • aparte publikatie
 • Athenaeum Boekhandel Uitgave tgv 25–jrg bestaan'91
 • Avenue (maandblad; januari 1971)
 • Boekblad (Nieuwsblad voor het boekenvak)
 • Brabants Dagblad
 • Dagblad De Tijd\De Tijd–Maasbode (vanaf 8.2.1956)
 • De Bazuin (weekblad)
 • De Groene Amsterdammer
 • De Journalist
 • De Nieuwe Linie
 • De Weduwe Ida (Vriendenblad NLMD) \ Juffrouw Ida
 • Documenten (al dan niet vrij toegankelijk)
 • Elseviers Weekblad
 • Engelse vertaling essays van Fens
 • folder\flyer\druksel (programma, mededelingen etc)
 • Folia \ Folia Civitatis (UvA)
 • Gelderlander, De
 • Gids, De (maandblad sinds 1837)
 • Haarlems Dagblad
 • Hervormd Nederland \ Hervormd Nederland Magazine
 • Het huis met de lege handen (Rob Philip)
 • Het Vaderland
 • Het Vrije Volk
 • huldeboek \ feestbundel \ liber amicorum etc.
 • Inleiding \ Voor– of Nawoord in andere publicatie
 • Jaarboek Maatschappij Nederl. Letterkunde Leiden
 • keuzebundel van artikelen van Fens
 • knipsel, ongedateerd, uit ongeidentificeerde bron
 • KRO–gids "Studio"
 • KU–Nieuws\VOX:wbl.Kath.Univ.Nijmegen'94'98'99 &'08
 • Kuzien (kwartaalblad KUN; 1983 – )
 • Lettergrepen (Nieuwsbrief Fac. der Letteren KUN)
 • Limburgs Dagblad
 • Linie, De (weekblad; 30–10–1954 t.m. 10.12.1960)
 • Literama kroniek over boeken, schrijvers & toneel
 • LVVN–tijdschrift: 0–nummer 1987 (later: VakTaal)
 • Metro
 • Muziek & Woord [VRT cultuurtijdschrift, België]
 • Nieuwe taalgids, De –
 • Nieuws van Singel 262
 • Nieuwsblad van het Noorden
 • Nijmeegs studentenspoorboekje (NS / KUN 1988?)
 • NRC–Handelsblad (artt van FENS: ZIE na dec.'96)
 • Odeon Tijdschrift van de Nederlandse Opera
 • OMO logie (maandbl. Ver. Ons Middelbaar Onderwijs)
 • Ons Erfdeel Vlaams–Nederlands Cultureel Tijdschrif
 • Opdracht en dank
 • Parool, Het – (dagblad; FENS–art.: 2004)
 • Parool, Het – (dagblad; FENS–artt.: 1995, 2004)
 • programmaboekje Het Muziektheater Amsterdam 1998
 • Rails \ Tussen de rails [NS–periodiek]
 • Septentrion Revue de culture néerlandaise
 • SNEER ts voor o.a. neerlandici
 • Spiegelbeelden (uit A.L. Boom in weekblad De Tijd)
 • Spiegelbeelden: keuze uit A.L. Boom in wbl De Tijd
 • Spits [gratis op weekdagen verschijnend dagblad]
 • Standaard, De – (Belgisch dagbl.; 17.11.1972–'82)
 • Streven
 • Studio (KRO–programmablad)
 • Telegraaf, De
 • Tijdschrift voor Liturgie
 • Trouw
 • VARA–gids
 • Vestdijkkroniek
 • Volkskrant (vanaf 31 augustus 1968)
 • Voor U: unieke uitgave bij Fens' afscheidscoll.'94
 • Vrij Nederland (weekblad)
 • website
 • Weekblad "De Tijd"; (onder ps. A,L. Boom)
 • Weekblad "De Tijd"; (onder ps. A.L. Boom)
 • Weekblad De Tijd (onder de naam Kees Fens)
 • weekblad HP/De Tijd