Tijdschrift voor Liturgie
1970-11-30 woord is woord geworden, Het