Volkskrant (vanaf 31 augustus 1968)
1964-05-06 Piet Calis en Kees Fens. Jonge critici bundelen hun werk / Gabriël Smit
1967-01-28 Kees Fens, literaire vuurtorenwachter. Tekstkritiek ontdekt levende schrijvers. – "De gevestigde chaos" en andere leerstellige opstellen / Hans Berghuis
1969-03-01 Het is begonnen met dromen... Hella Haasse in de tuinen van Bomarzo
1969-03-01 Ten geschenke bij de Boekenweek
1969-03-08 "Nagelaten werk". Gekleurde droevigheid in de verzen van Hans Lodeizen
1969-03-15 Nieuwe roman van Vestdijk. Vijf vadem diep ligt je vader in zee, Maar in zee gaat niets verloren.
1969-03-29 Grillig assortiment literatuur
1969-04-05 Spel met verschillende werkelijkheden. "Het kwijlen van de duivel" van de Argentijnse schrijver Julio Cortázar
1969-04-12 Honderd gedichten van Gerrit Kouwenaar
1969-04-19 Nieuwe bundel verhalen van J. Bernlef
1969-04-26 boek schrijven als geneesmiddel, Een – . Fernand Auwera Schrijven of schieten?
1969-05-01 Van Lat tot Myt
1969-05-10 Maatstaf af en op
1969-05-10 Dichter H.C. ten Berge debuteert met verhalenbundel
1969-05-17 Twee verhalen van Beb Vuyk
1969-05-24 J.J. Oversteegen op tweesprong van de literaire kritiek. Studie over het misverstand "Vorm of vent"
1969-05-31 Heiligen na ontlijsting
1969-05-31 Andreas Burnier keert tijd en rollen om
1969-06-07 Gedichten van Jan Elemans
1969-06-14 Lowies muren
1969-06-17 Vakantie van de filosofie. Bij de dood van Jan Hanlo
1969-06-21 Dr J. Presser als schrijver. De grootmeester van het citaat
1969-06-28 Rook, roet romantiek
1969-06-28 Intrigerende novelle van Alfred Kossmann
1969-07-05 Resonantie van verre
1969-07-05 romanschrijver als didacticus, De – . De koekoek in de klok van Judicus Verstegen
1969-07-12 Harde klap van Boelgakof
1969-07-26 Glanzende angststukken van J.A. Emmens
1969-08-16 Kaleis
1969-08-16 lief boekje van Rudy Kousbroek, Een
1969-08-23 "Hier ligt half Spanje". Recente Spaanse poëzie die onrustig maakt
1969-08-23 Van het Reve [**]
1969-08-30 Schippers
1969-08-30 Achterwaartse poëzie van Jacques Hamelink
1969-09-06 Kossmann
1969-09-06 Fotobiografie van W.F. Hermans. het verhaal van een jeugd
1969-09-13 Melancholie van het slordige leven. Acht verhalen van Remco Campert
1969-09-13 Literatuur en leven. Twee nieuwe prentenboeken: Nescio en Du Perron
1969-09-20 Nieuwe roman van Günter Grass. Plaatselijk verdoofd. "Niets houdt stand. Altijd nieuwe pijn"
1969-09-20 roman gaat in de bibliotheek verdwijnen als het schilderij in het museum, De
1969-09-27 Nesserie
1969-09-27 Charles B. Timmer zit de Russische literatuur op de huid. "Wij weten vrijwel niets van wat er momenteel in handschrift in Rusland circuleert"
1969-10-04 noodlot van de herhaling, Het – . Mooi debuut van Bea Vianen
1969-10-04 Barnouw voor uw Engelse vrienden
1969-10-11 Jacq Firmin Vogelaar
1969-10-11 Nagelaten bundel van Gerrit Achterberg
1969-10-18 Pijlsnel verhaal van F. Springer
1969-10-25 Hermans in de West
1969-10-29 Naar de oorsprong van de schuld. Tweede roman van Ed. Hoornik
1969-11-01 heldhaftige aandichten van Gabriël Smit, Het –
1969-11-08 boeken der kleine zielen van Louis Couperus, De – . Kleine Mensen onder dreigende Hollandse lucht
1969-11-18 jaarlijkse "Carmiggelt", De
1969-11-18 Claes, Claus Klandere
1969-11-18 Heer en de retoriek, De
1969-11-18 Anekdotes over schrijvers verteld door Victor van Vriesland
1969-11-18 Van de koele meren des doods
1969-11-18 Walschap in omnibus
1969-11-18 Elsschot [**]
1969-11-22 Bacchanaal van Vestdijk
1969-11-29 Ranonkel van Jacques Hamelink [Kop binnen de tekst:] Een fantastisch boek
1969-12-06 Mannetje als een bloem
1969-12-06 Turks fruit roman van Jan Wolkers over een ter dood veroordeelde liefde
1969-12-12 Gedichten van causeurs
1969-12-13 Neergang van een excellentie
1969-12-20 Stapeltje lectuur en literatuur om te leren en te lezen
1969-12-24 In de kou van het jaar 2008. Hans Linders en Alex van de Berk over hun oecumenische jeugd
1969-12-27 Kleine bellettrie hoog te prijzen, te hoog geprijsd
1970-01-01 Vraag het Appel
1970-01-10 Proza van Gerrit Krol, Jeroen Brouwers en Adriaan Venema
1970-01-17 Van spreektaal tot kunsttaal
1970-01-31 tijdschrift Forum (niet) geportretteerd in documentatie, Het –
1970-02-07 Rudy Kousbroek of het doorprikken van holle vormen
1970-02-07 Essayistiek als divertissement door Rudy Kousbroek
1970-02-21 droevig makende ordeloosheid, De – . Neerbraak. Verhalen van F. ten Harmsen van der Beek
1970-02-28 Prentenboek van een afzijdige
1970-02-28 Hedendaagse poëzie. Raster
1970-03-02 Altijd zichzelf gebleven. Ed Hoornik: dichter der tweevoudigheid. Oeuvre is in positieve zin traditioneel
1970-03-07 Kleine bellettrie
1970-03-13 Kreten met orgelbegeleiding. Verhalen uit een asiel door Roger Van de Velde
1970-03-21 Lewis Carroll, een scherpzinnige Victoriaanse kabouter
1970-03-28 gemillimeterde schrijversloon, Het – . documentaire door Kees Fens en Lidy van Marissing
1970-04-04 Grotesken van de misdaad. Wereldschandkroniek van Jorge Luis Borges
1970-04-04 geschenk, Het [*****]
1970-04-04 Dood aan de sloot. Nieuw dierenverhaal van A. Koolhaas
1970-04-11 Proces rond mysticus blijft figurenspel. Nieuwe roman van Vestdijk
1970-04-11 Elsschot opnieuw compleet
1970-04-18 essayist als grensrechter, De – . Wie A zegt van J. Bernlef
1970-04-25 Vogelzaad van G. Brands
1970-04-25 man van Nazareth voor jongens en meisjes vaders en moeders, De –
1970-05-09 Verzen uit een gesloten wereld. "De ravenveer" van Ida Gerhardt
1970-05-09 Tweehonderd pagina's randgepraat
1970-05-16 Schrijven achter de woorden om. Gedichten en Parcival van Huub Oosterhuis
1970-05-21 Er liep een schrijver langs de kade. Een dissertatie over J.W.F. Weremeus Buning
1970-05-23 Reizen en schrijven naar Auschwitz. De vloek van het schema, door Judicus Verstegen
1970-05-30 heldere handschrift van Gerrit Achterberg, Het
1970-05-30 Dodenboekje
1970-06-06 Cirkels rond het ik
1970-06-11 Literaire tuinders praten over hun kunst–mest en hobby–werk van Bloem
1970-06-20 Wim Meeuwis op het trainingsveld. Marnix Gijsen een geolied repeteergeweer
1970-06-27 Driemaal konkrete poëzie
1970-07-04 Avondrood
1970-07-04 Bundeltje bundels nieuwe gedichten
1970-07-17 Tijd 125 jaar, De – . Veel klokgelui in deze krant, een verzameling van meneren
1970-08-01 Kater
1970-08-12 Zitten blijven en je niet verroeren. Blaffen zonder onraad van Koolhaas
1970-08-18 lichtende raam, Het
1970-09-03 Waar staat De Tijd?
1970-09-05 Feestnummer voor Geert van Beek
1970-09-05 Literaire documenten
1970-09-12 zwerver verdwaald, Een – . Een geval van verbeelding door H.C. ten Berge
1970-09-15 anonieme poëzie van Jan Hanlo, De
1970-09-23 Piet Grijs en het nagelaten werk van zijn vriend Raoul Chapkis
1970-09-30 Cabaret. De verschoven poëzie in het cabaret
1970-09-30 Wordt boekhandel doorgeefluik? De kleine kansen van de literatuur
1970-10-02 A.B.C.
1970-10-03 Multatuli van dichtbij en veraf. De meest besproken Nederlands schrijver
1970-10-10 Neem bijvoorbeeld de poëzie. Over de betrekkelijkheid van het aardige in sommige taal–stukjes
1970-10-17 Romans van Kossmann en Dubois
1970-10-20 zuivere leer onder de hamer, De
1970-10-24 Collage van een terugreis [Kop in de tekst:] 'Krassen op een rots' van Hella S. Haasse
1970-11-21 Turken, Jezuieten, boeren... Grote Van Dale in Kort Geding
1970-11-21 poëtisch heelalletje van Agnes, Het
1970-11-28 Eindeloze dooltocht van Hugo Raes
1970-12-01 Speelgoedboek
1970-12-05 Koolhaas en Henrikson
1970-12-12 K. van het Reve belegt 't broodnuchtere woord met 'gewone' pindakaas
1970-12-19 onderkant van het bruidsbed, De – . "De verteller" van Harry Mulisch
1970-12-29 Aards en hemels
1970-12-29 Paul van Ostayen [sic] de Europeaan. Letterkundig museum exposeert
1971-01-16 Taal– en toondichters
1971-01-23 Bijbelse verwijzingen van A. Venema en A. Burnier
1971-01-23 Henriette Roland Holst in literair prentenboek
1971-01-26 zachte krachten, De
1971-01-30 Claus voor lezers en luisteraars
1971-02-06 Memoriaal van Bredero
1971-02-13 Leven aan de schrijftafel. Paul – Tegenpaul van Paul de Wispelaere
1971-02-20 Ad Majorem Dei Gloriam
1971-02-20 Jonathan Cape vijftig jaar
1971-03-06 rondedans van de geschiedenis, De – . De sirkelbewoners van Sybren Polet
1971-03-13 Verzen over vliegen van Judith Herzberg
1971-03-13 Groothandelsgebouw van Vaandrager. "De reus van Rotterdam"
1971-03-20 broer in Brazilië", een reisverhaal van Beb Vuyk. "Een –
1971-03-22 bekoring van randfiguren, De – . Mary Dorna overleden
1971-03-24 Zijn grootheid is zijn intensiteit. Wereldbeeld van S. Vestdijk nog nauwelijks verkend. Een jager achter het ideaal
1971-03-26 Plezier in uitdagen en epateren. Jan Greshoff man van vele voorkeuren. Belangrijke rol als stimulator van jong talent
1971-03-27 nieuwe Grijs, Een
1971-03-27 Van Deel als dichter en bloemlezer
1971-03-27 "Bloed onder de nagels". Debuut met te literaire titel van B.J. Sijtsma
1971-04-03 Tussen afbraak en zwijgen. "Kaleidia fragmenten" van Jacq Firmin Vogelaar
1971-04-10 schuttersstukken van Opland, De –
1971-04-10 Interviews van Lidy van Marissing
1971-04-24 Aan de rand van de stilte. "Het zinrijk" gedichten van Chr. J. v. Geel
1971-05-01 Schrijven voor de eeuwigheid "Niets aan de hand" bundel columns van Jan Blokker
1971-05-08 Houden van een boek en variaties daarop
1971-05-15 Noten op een voetstuk. De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel
1971-05-22 Schitterende her–uitgave van een oud getijdenboek
1971-05-29 legpuzzel in 824 stukje van Michel van der Plas, Een
1971-06-05 Wat gebeurde met soldaat Hoogland? "Het Verlof", roman van J. Bernlef
1971-06-19 Boek van Donner over Mulisch: een uurwerk zonder wijzers
1971-06-19 dichter H. de Vries, De
1971-06-26 Gaston Burssens. De dichter die vele keren stierf
1971-07-03 Speuren door een rag van woorden
1971-07-03 Al eerder "kwaade lugt" een Amsterdams probleem
1971-07-17 'Goyescos' van Hendrik de Vrie [sic]. Hevige roes bij scherp denken
1971-08-26 handschrift van Winnie–the Pooh, Het – . Kostbare uitgave voor de liefhebbers
1971-08-28 Couperus, reizend achter heimwee
1971-09-04 Poëzie uit het museum
1971-09-04 Nieuwe vertaling van een bijzondere hagiografie. Het leven van Macrina verteld door haar broer Gregorius
1971-09-14 Antikwaren als uitgever
1971-09-18 mens als gemeenplaats, De – . "Herinneringen van een engelbewaarder" van Willem Frederik Hermans, roman over prietpratende a–helden
1971-09-25 zware tafelen van de dichter Gerrit Kouwenaar, Het
1971-10-02 beste verhalen van F.C. Terborgh in nieuwe bundel, De
1971-10-16 Winterboek van Bernlef
1971-10-16 armen gegeven, de rijken geleend, De – . Drie eeuwen centsprenten
1971-10-23 Diergaarde voor geleerden. "Paul van Ostayen" [sic], een documentatie door Gerrit Borgers
1971-10-30 blauwe rode boek, Het
1971-11-06 documentatiecentrum Wolkers, Het
1971-11-06 moord bij de kathedraal, De
1971-11-13 Gabriel Smit vertaalt zichzelf in psalmen
1971-11-16 Boek in boek uit 6. Bijvoegsel over nieuwe boeken
1971-11-16 Eenzaam schrijvertje in een stoel
1971-11-16 Brieven uit Marokko van Jan Hanlo
1971-11-16 Monument in een leegte. Een "Memor–boek" over het leven der joden in Nederland vanaf de middeleeuwen tot 1940
1971-11-16 Hoort, wie krast daar kinderen
1971-11-27 Twee gedreven briefschrijvers
1971-12-04 Th. Sontrop / [N.B.: dit is een tussenkopje in een groter artikel dat ik niet in mijn bezit heb]
1971-12-11 J. van Schagen vandaag tachtig, morgen onsterfelijk
1971-12-15 Kunsthistoricus in Utrecht. Dichter prof. J. Emmens stierf nauwelijks bekend
1971-12-18 Roman vol romanschrijvers. "Huurders en onderhuurders"
1971-12-23 Hij dacht hardop voor anderen. Godfried Bomans: een schrijvende toeschouwer
1971-12-24 Nieuwe gedichten van Ida Gerhardt
1972-01-08 Terugkeer naar de zachte krachten
1972-01-22 Poëzie met een computer
1972-01-28 Engelsman op de eerste rij
1972-01-29 Parodie op de kritiek
1972-02-04 Elisabeth R.
1972-02-05 Jan G. Elburg dobbelt in zijn verzen met de taal
1972-02-10 Met grote ogen
1972-02-18 Uitgelezen landschappen
1972-02-23 Wie is van goud?
1972-02-25 taal der liefde" van G.K. van het Reve, "De –
1972-02-26 taal der liefde", van G.K. van het Reve, "De –
1972-03-04 Contraterrein Cornets de Groot. Essayist voor het sleutelgat
1972-03-14 F. C. Terborgh in 'Raster'
1972-03-15 Rebel voor eigen rekening
1972-03-18 Keefman, bundel van Jan Arends
1972-03-28 Kerkhofblommen
1972-04-01 Roman vol rollen, Een – . De Maker van J. Bernlef
1972-04-01 Als de goden zwijgen
1972-04-15 Kring van passiemoorden. "Schaamte" van Hugo Claus
1972-04-19 mooie, leerzame roman, Een
1972-04-22 dichter verdwaald in donker bos, Een
1972-04-28 Dichters van eergisteren
1972-05-06 Abstracte poëzie van Faverey op de rand van het niets
1972-05-13 Bomans in duplo
1972-05-20 Streuvels verzameld volgens methode van klop–klop–hamertje
1972-06-03 duivelse komedie van Mandelstam, De
1972-06-13 Kookboek van L.P. Boon
1972-06-24 (bijna) ideaal schoolboek, Een
1972-07-01 Karel Reijnders. Een schrijver over literatuur met plezier in zijn onderwerp
1972-07-15 Essays van Kees Fens, een betere lezer / Gabriël Smit
1972-08-05 leesboek en een leerboek, Een
1972-08-15 jaren dertig, De
1972-08-19 Gombrowics, geboren en gedwongen vreemdeling
1972-08-29 vege lijf, Het [*]
1972-09-02 Debuut van Mensje van Keulen. "Bleekers Zomer"
1972-09-08 "Did you know Joop Groenteman?"
1972-09-08 Psalmvertaling van twee vrouwen
1972-09-16 somberste boek in de Russische literatuur, Het
1972-09-19 Er is ook een leesboek waarover zelden of nooit iets te lezen valt. Over streekromans
1972-09-21 bibliotheek en de dood, De
1972-09-30 Debuut van S. Vestdijk veertig jaar na dato eindelijk verschenen
1972-10-05 Oost–Indische spiegel. Leesboek over een andere Nederlandse letterkunde
1972-10-05 Schrijvers in pyama
1972-10-14 speld nodig hebben I, Een
1972-10-16 speld nodig hebben II, Een
1972-10-21 Schrijvers over zichzelf [Kop in tekst:] Adriaan van der Veen en Alfred Kossmann
1972-10-28 verborgen dichterschap van Victor van Vriesland, Het
1972-11-02 troetelschijven van het onderwijs, De
1972-11-04 Sprookjes van de Lage Landen. Van toen de mensen zich nog een verhaal herinnerden
1972-11-14 Verzen en etsen van Breyten Breytenbach
1972-11-14 Twee boeken volgens het boekje. Debuten van: Rya Luysterburg en Lidy van Marissing
1972-11-14 Universeel boek van Nico Scheepmaker. [Even grote kop binnen de tekst:] Een eeuwigdurende Hopper
1972-11-14 Laten we 1973 uitroepen tot: Het Jaar zonder Boek
1972-11-18 Anarchistenbende van Pjotr Jakir
1972-11-25 Scheppingsverhalen die daveren van onrust. Debuut van J.M.A. Biesheuvel
1972-12-01 Van veraf en dichtbij
1972-12-02 J.C. van Schagen verzameld
1972-12-02 Fijn Utrechts proza van Crone herdrukt
1972-12-11 Russische bibliotheek
1972-12-16 Proza van Bob den Uyl en Ben Borgart
1972-12-23 revolutie door het boek, De – . Bijbelvertaling van Luther herdrukt
1973-01-06 Alleen de drinkgewoonten zijn intussen veranderd. Vriendelijke dichters van toen en nu
1973-01-13 verrassend onvoltooid boek van Hanlo, Een
1973-01-20 Bijzondere afleveringen van Raam en Raster
1973-01-26 "Heel aardig, maar nu jij"
1973-01-27 Bundels van Schierbeek en Schippers. Alle begin blijft moeilijk
1973-02-10 Dagboek van 'n tafelcricketer
1973-02-17 Mooi proza over niets. "Lieve jongens" van Gerard Reve
1973-02-23 Open schooldeur ingetrapt
1973-03-17 Vier boeken om mee te nemen naar een onbewoond eiland
1973-03-23 Volwassen gedichten voor kinderen
1973-03-24 Ouderwetse dichtkunst in soorten
1973-03-31 Knappe verzorging van "Verzamelde Gedichten". Explosies van poëzie bij Vestdijk
1973-04-12 Vergeten straat
1973-04-14 Weg met de vlinders. Het Smarán. Nieuwe roman van Hugo Raes
1973-04-21 Gerrit Krol bijna constant de humorist van eigen leven
1973-04-28 Tempo Doeloe van A. Breton de Nijs [sic]. "Mijn mooiste foto–boek"
1973-05-19 Binnenwerk, gekkenwerk en andere poëzie
1973-06-02 Kringen
1973-06-02 mooiste boek van A. Koolhaas, Het
1973-06-09 politieke activiteiten van Herman Gorter, De
1973-06-15 Summa Electronica
1973-06-23 Paul van Ostayen [sic] was ook een scherpzinnig prozaist
1973-07-05 Barokke ridder
1973-07-07 Kunstmatig proza in nieuwe boeken van Jeroen Brouwers en Michel Dhondt
1973-07-12 roman van een eenzaam man, De
1973-08-04 Bij regen en wind. Verhalen van Heere Heeresma
1973-08-11 Halfslachtige studie over Anna Blaman
1973-08-17 Gedichten van een halve monnik
1973-08-23 Vernietigende verhalen van Breyten Breytenbach
1973-08-25 Roman over spelletje domino op Curaçao
1973-08-30 Nergensland
1973-09-06 Gogol heeft echt bestaan
1973-09-15 Sprookje van Boon voor bedorven volwassenen.
1973-09-22 Dirk A. Kooiman hanteert geraffineerde saaiheid
1973-10-01 W.H. Auden: Picasso van de poëzie
1973-10-06 Knap verslag van leven in flarden na auto–ongeluk
1973-10-20 H.C. ten Berge tussen Grasland en Groenland
1973-10-27 Hermans herhaalt zich met mislukt evangelie
1973-11-03 Lonken naar andere Muze
1973-11-20 Lezen in landhuizen
1973-11-20 Poëzie als afvalprodukt
1973-11-20 revisor gestart, De
1973-11-24 J.M.A. Biesheuvel nagemaakt door J.M.A. Biesheuvel
1973-12-04 Annie Schmidt en Guus Vleugel
1973-12-08 schrijver op zoek naar eigen schaduw, De
1973-12-16 Geestrijk roddelen in frivool Parijs
1973-12-22 laatste pastoor of de dood van God, De
1974-01-05 Twee boeken van Reve
1974-01-07 Dolle en dierbare wereld
1974-01-12 Leo Vroman als vleeskweker
1974-01-24 Vestdijks allerlaatste
1974-01-26 Nieuwe variaties in de kleine poëzie van Chr. van Geel
1974-02-01 Boek der boeken
1974-02-02 Verzen van Arends: eenzame dunne bomen
1974-02-02 geloof van de verzamelaar, Het
1974-02-04 Spelers proza
1974-02-09 Gewichtloos proza van Hans Vervoort
1974-02-09 Zwakke biografie van M Dermout
1974-02-12 Gab Smit ontdekkend spreker [sic]
1974-02-18 Tijdeloos verval
1974-02-23 Scherp dubbelportret van jood die Auschwitz overleefde
1974-02-28 Methode en avontuur bij literatuurkritiek
1974-03-09 strenge poëzie van Ida Gerhardt, De – . Vriendin leest de lezer de les
1974-03-11 Bomentaal
1974-03-15 koningin en haar ontbijt, De
1974-03-26 Grandioze stukken in Couperus' boek over de ondergang van een resident
1974-03-30 Indiaanse mythen uit Noord–Amerika. Bloemlezing H. C. ten Berge
1974-04-03 Musea van het gebed
1974-04-06 Roman in reageerbuis van onbekende auteur
1974-04-13 Alwetend lexicon
1974-04-20 Studie over dichter helaas mislukking
1974-04-26 Prozabundels drijven op de kracht van 't éne goede verhaal
1974-04-27 Vier bundels gedichten. De passagier verveelt zich
1974-05-01 schuilplaats, De
1974-05-04 Illustraties zonder context. Verhalen van Hugo Raes
1974-05-18 Lieve Leven", "Het – . Brieven van Gerard Reve
1974-05-25 punaise in de voet", "Een – . Een roman over onzichtbaarheid in veel gedaanten van A. Koolhaas
1974-06-01 boek waarin veel staat maar dat over niets gaat, Een
1974-06-04 dood van Dirk de Jong, De
1974-06-22 Literaire potpourri van William D. Kuik
1974-06-27 Eiland in de verte
1974-07-03 verlies van een geestesgesteldheid, Het – . De Tijd: een krant in de leegte
1974-07-03 Tijd, De – : een krant in de leegte
1974-07-06 heimwee naar de dood beheerst Mexicaanse poëzie, Een
1974-08-10 Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan
1974-08-10 Heimwee naar de kinderkamer
1974-08-17 Poëzie–bundels als wolkenluchten
1974-08-31 Liefdesperikelen van Tymen Trolsky: wagonladingen vol grote woorden
1974-09-07 Lof van de dummy
1974-09-14 keukenroman, zó ouderwets dat het een goede parodie is, Een
1974-09-17 criticus als lolmaker, De
1974-09-21 Gesloten tijd
1974-09-28 chauffeur als wegenbouwer, De
1974-09-30 Cricket bestaat niet
1974-10-12 Nagelaten proza van Jan Arends, nieuwe verhalen van J. Bernlef
1974-10-19 helden zijn niet vermoeid, de taal wel, De –
1974-10-26 Na zevenentachtig jaar
1974-11-02 Dichter van klassieke verzen. Victor van Vriesland, een betrokken buitenstaander
1974-11-02 Jan Hanlo: trouw aan zijn jeugd
1974-11-09 Resterende cultuur
1974-11-12 Onhandig getoonzette brief
1974-11-16 vergaderzaal" van Alberts is meesterwerkje, op Gogol af, "De –
1974-11-18 Lezen in kapitalen
1974-11-24 Komiek Maarten
1974-11-30 Van de hoge, hoge stapel
1974-11-30 "Brief" van Ischa Meyer "Fens veroordeelt boek op onjuiste gronden" / Mea M. Flothuis
1974-12-07 Walgvogel van Wolkers driftig en kunstmatig, De
1974-12-07 Tweehonderd maal "Tirade"
1974-12-21 Ideaal boek over Middeleeuwen
1974-12-21 Bloem bij beetjes
1974-12-28 Lokvogel
1975-01-04 Triomf der kunstmatigheid in proza van D. Kooiman en W. van Maann
1975-01-11 Populaire literatuur
1975-01-18 Grote kleine gedichten van Tom van Deel en Jan Emmens
1975-01-25 Wolk van niet–weten
1975-02-07 Voorspelbaarheid
1975-02-08 Lezen en schrijven teruggebracht tot maatschappij–confrontatie. Kritieken van J.F. Vogelaar
1975-02-15 Gabriël Smit en de trouw
1975-02-17 Hard gelag
1975-02-21 Van Oudshoorn
1975-02-22 Tussen geest en feeks
1975-02-27 nieuwe Reve, De – : Dichter en Bouwer
1975-02-27 Van Oudshoorns romans volledig
1975-03-08 "Erwin": literair debuut, tevens product van eeuwen literatuur
1975-03-15 'Aswoensdag' van Eliot: godsdienst en poëzie
1975-03-15 dagboek in studie, Het –
1975-03-22 Nederlandse klassieken herlezen: van Multatuli tot Huygens
1975-04-05 Tussen kerk en staat
1975-04-05 "Andere ogen zullen je zien". Verzamelde gedichten van Lucebert
1975-04-07 Geluiden voor de dichter
1975-04-12 Rond de ballingschap
1975-04-19 Wordt vervolgd [*]
1975-05-03 Straat op maat
1975-05-10 Yvonne in Wonderland. Het fantastische van de werkelijkheid
1975-05-17 Labyrinten van eenzaamheid van Mexicaanse auteurs
1975-05-31 Verborgen leven
1975-06-14 Koolhaas toont groot schrijverschap in roman over stilstand in de tijd
1975-06-14 Sorteermachine
1975-06-20 Heilige reiskoorts?
1975-06-28 Wisselvallige verhalen van Hart en Geel
1975-07-05 Beestenspul van Gerrit Komrij en stille poëzie van Kopland
1975-07-12 Herinneringen ['75 12 juni]
1975-08-16 Na "honderd jaar eenzaamheid" Minder sterke verhalen van Márquez over meer "literaire" helden
1975-08-23 Literaire anekdotes
1975-08-30 droeve rafels van het bestaan, De – . Poezie F. Harmsen van Beek
1975-09-06 Dagboeken van vrouwen
1975-09-13 Jongensverhalen
1975-09-13 Poëzie; Rodenko, Arends
1975-09-27 Dag hoor, waarde lezer
1975-09-27 Memoires in duplo. Boontje maakt plaats voor Boon
1975-10-04 Hermans laat gekleineerde professoren verdrinken in een glas water
1975-10-18 Twee eeuwen modelkinderen
1975-10-25 Tante Nel gaat in ontwikkelingshulp. Tweede roman van Frank Martinus Arion
1975-11-01 Cirkels en kringen
1975-11-08 Twee vrouwen in de ban van hun geschiedenis. Originele liefdesroman van Mulisch
1975-11-15 Buitenkanten
1975-11-16 Literatuur–onderwijs blijft een Hollands drama
1975-11-17 Ome Cor en de miezers
1975-11-18 tuin der lusten ligt in Oxford, De
1975-11-18 Wijsheidsliteratuur van Abel J. Herzberg
1975-11-18 Belangrijke herdrukken [**]
1975-11-22 circusjongen, Een – . Harde roman van Reve waarin de tijd verzakt
1975-11-29 Superieur slenteren met Carmiggelt: het leven achter de levens bekijken
1975-12-01 Weldoordacht
1975-12-06 Lezen in enkelvoud
1975-12-06 Kees Fens als postbode van poëzie / Jan Paul Bresser
1975-12-20 Vier schrijvers: speurtochten naar fracties van werkelijkheid
1975-12-24 Book of Kells: geschenk uit een verre, vreemde wereld
1975-12-30 Niets [**]
1976-01-10 moeder aan de macht, De – . "Twee vorstinnen en een vorst" van R.J. Peskens
1976-01-17 O Amsterdam, let op uw lijk
1976-01-31 Leesvoeder
1976-02-07 Uitdagende poëzie van Ouwens. Beleving achter glas van een intimiteit met de leegte
1976-02-14 innere Tapete, Die
1976-02-28 Tot weerziens
1976-03-06 Kitsch als symbool van Kitsch. Louis Ferron voltooit trilogie over nazisme
1976-03-13 In de geest van Plato, Cicero, enzovoort
1976-03-20 onzichtbaar verhaal over een onzichtbare hoofdfiguur, Een
1976-03-25 Welgesteld proza van een debutant
1976-03-27 Geniale jongen
1976-04-03 Aleida Leeuwenberg debuteert met een geestig brievenboek
1976-04-16 Twee vijftigers na kwart eeuw. Campert blijft sterk, Elburg valt tegen
1976-04-24 Soepel en met mate
1976-05-08 Rond het eigen centrum
1976-05-22 Verzenmaker Eric van der Steen zet randfiguren op het trottoir
1976-05-29 Ratten, spreeuwen, zêéduizendpoten
1976-06-05 Pipi Langkous in Haarlem en een markiezin in Den Haag, Een
1976-06-10 Groot beeldenmaker getorven. Rodenko was het best als poëzie–verkenner
1976-06-12 Kliekwerk
1976-06-19 In verhalen van Hotz trilt de hitte van de dreiging
1976-07-03 "Tot waar zal ik je brengen?" De storm, de schade, de verzekering
1976-07-10 heer laat vragen, Een
1976-08-23 Stilte is duurste status–symbool
1976-08-28 Synthese, maar waarvan?
1976-08-30 Willem: 'n legende
1976-09-11 o, ja–effect, Het
1976-09-14 volslagen isolement, Het
1976-09-18 Iedereen mag overdrijven als hij 't maar goed doet. Twee jonge dichters
1976-09-25 Rommelen en jatten
1976-10-02 Naar een volledige Van Schendel
1976-10-09 afstand tussen Nijmeijer en Celan, De
1976-10-11 Tussen lunch en diner
1976-10-16 moderne dichter is een wanhopig weeskind, De – . Essays van Octavio Paz
1976-10-23 komedie, Een
1976-11-01 Drieduizend jaar aan gal
1976-11-06 Tientonner vol boeken
1976-11-15 diaken en het meisje, De
1976-11-16 Heelal van Pierre Kemp in drie delen dundruk
1976-11-16 zwarte hand", "De – , een documentaire: Meesterproef van Louis Paul Boon
1976-11-22 Hup voor hockey
1976-11-27 Alleen op de wereld
1976-11-29 Uit het rijke tropenleven
1976-12-13 Puritein en piraat
1976-12-20 Ellende bij breuk
1976-12-24 Water bij de wijn
1977-01-03 Aanhoudende vorst
1977-01-04 Tirade over J. van Oudshoorn
1977-01-10 Ridder in het volle licht
1977-01-11 vrouwen van Jan, De
1977-01-24 Voor of na de explosie
1977-02-07 Collages van de verbeelding
1977-02-14 ritueel van de rijkdom, Het
1977-02-15 Handboek der decadentie
1977-02-19 Rechtlijnige romans laten te weinig te raden over
1977-02-26 schrijver van weinig woorden, Een
1977-02-28 Eeuwige reserves
1977-03-07 Gewoon in de krant
1977-03-12 Poëzie met goed en slecht nieuws
1977-03-14 Kanalje en kapitaal
1977-03-21 stilte van de eerste dag, De
1977-03-23 Lezers hebben veel vóór op kijkers
1977-03-23 profeet van dichtbij, Een
1977-03-26 Wordt vervolgd [**]
1977-03-28 Boek en het Voetbal, Het
1977-04-09 herrijzenis van het tijdschrift Raster, De
1977-04-16 Grauwe meligheid van Bob den Uyl. [ Kopje binnen de tekst:] Debutant De Jong niet niets, maar ook niet veel
1977-04-18 glazen kamp, Het
1977-04-30 Als in de poëzie nu maar eens de zon doorbrak
1977-05-07 Onschoolse meester
1977-05-21 "Canto General": explosie na explosie
1977-05-31 Zelfportretten
1977-06-04 roman als een broedmachine, Een
1977-06-11 kwartje ontploft, Een
1977-06-18 IJselijkheden
1977-06-27 Zeeschuim
1977-07-02 Handelaar en afnemer
1977-07-09 Zoete en bittere rijst
1977-07-16 vertrouwde en verwachte genre van Harry Mulisch, Het – . Niets blijft zonder gevolg
1977-08-22 Honderdjarige humor
1977-08-27 historieschrijver van het beslissende moment, De – . Grote poëzie van Griek Kaváfis
1977-08-29 Kleding en kleur
1977-09-10 Gombrowicz verwoordt zijn leven als Poolse balling in Argentinië
1977-09-12 eeuwige soldaat, De
1977-09-17 Ander proza andere poëzie. Raster over avantgarde
1977-09-22 Grossouw kiest voor vrijheid
1977-09-24 verdwenen lezer, De
1977-09-26 B II tegen Zwart Wit
1977-10-01 kleine misdaad, De
1977-10-15 Verrukking en vervreemding. Verzen van Herman Gorter
1977-10-28 Dwaalwegen van Biesheuvel
1977-10-28 Voor ouderen
1977-11-05 Conventies van een uitgebluste criticus / H.C. ten Berge
1977-11-12 Vaders commentaar bij dia's Andrea
1977-11-14 "Joodse humor"
1977-11-15 kritiek in het dagblad, De
1977-11-26 Krol rolt met knikkers
1977-12-10 Schrijversbrieven van Du Perron
1977-12-17 Twee overlevenden
1977-12-27 Toren als Louteringsberg
1977-12-31 Kritiek op de kritiek. Bewijzen
1978-01-07 Kritiek op kritiek / Sybren Polet; Erik Slagter (Critici); W.A. Soellaart (: Blijven)
1978-01-09 reep chocola, Een
1978-01-23 architect van het mysterie, De
1978-01-23 Elf dooie plaatsen
1978-01-30 "Gouverneur Generaal of landlooper?"
1978-02-06 Meesters, mevrouwen, knechten, meiden
1978-02-13 Eenzame man in rijmen en reizen
1978-02-20 angst voor het verhaal, De
1978-02-27 gedaanten van Edgar Allan Poe, De
1978-03-06 Over een literaire veelvraat
1978-03-13 Die verduivelde kraan Van Deyssel
1978-03-20 lege lijst van Piet Pala, De
1978-03-20 Lezen in de trein
1978-03-27 "Ziet: dit gelaat is lood"
1978-04-03 Moedertaal en de taal van moeders
1978-04-10 Dorp van de wereldburgers
1978-04-17 Somber, eigenzinnig en vergeten
1978-05-01 Vijf eeuwen Oxford Press
1978-05-08 Van geslacht op geslacht
1978-05-15 denkende riet, Het
1978-05-22 achterkant van de Gouden Eeuw, De
1978-05-29 ontmanteling van een kluizenaar, De
1978-06-05 gescheurde sluier, De
1978-06-12 Oorspronkelijkheid kent geen tijd
1978-06-16 gras, Het
1978-06-19 Tips voor de vakantie
1978-06-23 Verboden liefde
1978-07-03 koninkrijk Gods van Woodforde, Het
1978-07-10 Met en zonder stropdas
1978-07-17 kleinzoon van Tsjoe–Ti, De
1978-09-04 Kunst en koffiehuizen
1978-09-11 Schrijven in spiegelschrift
1978-09-18 leermeester van Japan, De
1978-09-18 Tien voor taal, 'n
1978-09-23 Fietsbel–momenten / Ad. J. Odijk
1978-09-25 Raken aan de erfenis
1978-10-02 Thomas More en de eerste Tudors
1978-10-09 Letters langs de weg
1978-10-16 Diagonaal door de kast
1978-10-30 Babylon van de drank, Het
1978-11-06 Strachey en Victoria
1978-11-13 'Daar ligt nu de rampzalige jongeling'
1978-11-20 Worstelend met wanhoop
1978-11-27 Uit de stal van de uitgever
1978-12-04 Van macht tot monumentenzorg
1978-12-18 Goede biografie is tweeluik
1978-12-31 vijand van alle snoeverij, De
1979-01-03 Requiem voor het ridderwezen
1979-01-08 Heiligen op alfabet
1979-01-15 Duizend levens gebloemleesd
1979-01-29 brief, lang 75 jaar, Een –
1979-02-05 Oliver Hardy als denker
1979-02-12 Korte verhalen over boeken
1979-02-19 In plaats van een schateiland
1979-02-26 Vragen naar de eigen weg
1979-03-05 Brieven uit 'n "gepleisterd moeras"
1979-03-12 Zoo weckt ons Amsterdam
1979-03-19 violette dal van de wanhoop, Het
1979-03-23 wonder van Fleetstreet, Het
1979-03-26 Vijftig jaar getekende grappen
1979-04-09 Met de punt van het potlood
1979-04-17 Literatuur in kaart gebracht
1979-04-30 "Waar eens de vogels zongen"
1979-05-07 Ja, nee, amen of vraagteken
1979-05-11 Boon maakte Aalst tot wereld. Schrijver laat "werk in uitvoering" na
1979-05-14 Laatste roomskatholieke boek
1979-05-21 doek met hoofdletter?, Een –
1979-06-08 Van verhaal tot historie . . .
1979-06-09 Dan maar zonder Bakels, we gaan gewoon door.
1979-06-11 eerlijke graf van het archief, Het
1979-06-18 schepping van Peter Pan, De
1979-06-25 Blik van voor en achter de toonbank
1979-07-02 Ramen en deuren, open en dicht
1979-07-09 Herinneringen aan een huis
1979-07-16 Verlichte jezuïeten in China
1979-08-27 tas met boeken en brood, Een
1979-09-03 Erfgename van drie tijdperken
1979-09-10 vette en de magere vogels, De
1979-09-10 Man en paard
1979-09-17 Bijna lege reservaten
1979-09-24 verzoekingen van Flaubert, De
1979-10-01 Vlokken uit vervlogen jaren
1979-10-08 Maar Héloïse is de grootste
1979-10-13 vader, de zoon en de dingen, De
1979-10-22 Door het licht gebonden
1979-10-22 Zalig de nederigen [22.10.1979]
1979-10-29 Romantiek voor huiselijk gebruik
1979-11-05 Slachtoffer van eigen humor
1979-11-12 naglans van de dagen, De
1979-11-17 Verhoeven blijft zoeken naar het onbenoembare
1979-11-19 archieven van de koopman, De
1979-11-26 Atlas van de letterkunde
1979-12-03 Nieuwe hemel
1979-12-03 "Hun moeder heette Beatrijs"
1979-12-10 schepper van de Penguins, De
1979-12-17 orgie van nostalgie, Een
1979-12-24 verborgen levens van A.E. Housman, De –
1980-01-14 biografie van een bibliotheek, De
1980-01-21 geschiedenis van een cultuurmoord, De
1980-01-28 Dagboek van een verwende kijker
1980-02-04 Meester van het krijgvoerend proza
1980-02-11 stenen erfenis van Benedictus, De
1980-02-18 Humor [**]
1980-02-18 Decadentie: kunst, geloof en moraal
1980-02-25 ontdekkers en de onderste steen, De
1980-03-03 Last en lust van multiple–Joyce
1980-03-10 Dood lijf
1980-03-10 Uit de literatuur na Noach
1980-03-17 Spanning [**]
1980-03-17 psychiater op glad ijs, Een
1980-03-24 En na dertig nog eens dertig jaar
1980-03-31 Misverstand
1980-03-31 Waar laatste keizer werd gekroond
1980-04-14 Minst bekende boek van Waugh, 't
1980-04-21 Klasse
1980-04-21 Wereldbeeld van 't landschap
1980-04-28 Koning Voetbal
1980-04-28 Uit het hart, niet uit het oog
1980-05-05 Gezelle, de bomen en de wind
1980-05-12 Nieuws van het westelijk front
1980-05-19 Namen [*]
1980-05-19 Gedicht voor twee personen
1980-05-27 Afsluiting
1980-05-27 "Wij kunnen niet genoeg geboren worden"
1980-05-29 Advertentie voor het boek van Kees Fens: "Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey)"
1980-06-02 Gedichten van de laatste Adam
1980-06-09 Wat geen oog heeft gezien
1980-06-12 Opdracht Fens
1980-06-16 Voor regen en wind
1980-06-16 halfbroers van het woord, De
1980-06-23 Zeno–tijd
1980-06-30 Held in de huiskamer
1980-07-07 Mevrouw ontvangt de cultuur
1980-07-14 stuk of wat gedichten, Een
1980-07-19 Huil bakker, huil. Sprookjes van A. Koolhaas
1980-08-18 Wij tweeën samen en al die doden
1980-08-25 voltooiing van het onvoltooide, De
1980-08-25 vijand, De
1980-09-01 Tragedie van de middelmaat
1980-09-01 Leven
1980-09-02 cultuur van de fotodoos, De – . De opkomst van kiekjes kijken in de literatuur
1980-09-08 verdwenen derde man, De
1980-09-13 andere vergeten straat, Een
1980-09-13 NOG NA TE ZOEKEN ARTIKEL
1980-09-15 veenkoloniale Goethe en andere leden, De
1980-09-22 Kringloop
1980-09-22 Rugby's verminkte Apollo
1980-09-27 burgemeester en de veldwachter, De
1980-09-29 Wanneer?
1980-09-29 Koning, keizer, kardinaal
1980-10-06 Don Quichot in het hiernamaals
1980-10-13 Tot lering en vermaak
1980-10-13 Altijd zon
1980-10-20 gevolg van een dichter, Het
1980-10-25 geslaagde mislukking, Een
1980-11-03 Saai duel
1980-11-03 Versnipperd overleven in boekbanden
1980-11-10 In de dienst van woord en tafel
1980-11-17 Met hoofd, hart en ruggegraat
1980-11-17 Zijn jongens
1980-11-18 dichter als z'n eigen hoofdfiguur, De – . Het Verzameld werk van J.A. Emmens.
1980-11-24 Vergeten [**]
1980-11-24 Stiefkinderen van 't christendom
1980-12-01 noodlot van een blijvende belofte, Het
1980-12-08 dichter als vreemdeling, Een
1980-12-15 Pancratius
1980-12-15 Drie vaders en hun ene zoon
1980-12-20 schaamte van de poëzielezer, De
1980-12-22 Tegen de afbraak
1980-12-29 dichterleven tussen twee dromen, Een
1980-12-31 Sportweek
1981-01-05 Toerist en z'n schaduwloper
1981-01-12 Lopen
1981-01-12 Wie stond model voor George Orwell?
1981-01-19 Kunstleven
1981-01-19 Kunst–leven
1981-01-19 vergiet voor overbodigheid, Een
1981-01-24 leven in het Witsenhuis, Het
1981-01-26 Van welterusten tot goedemorgen
1981-02-02 compositie van de wereld, Een
1981-02-09 Antonius als publiek eigendom
1981-02-09 Birkhoven
1981-02-16 Zoals het moet en soms geweest is
1981-02-16 Oude glorie
1981-02-23 macht van de overgrootvader, De
1981-03-02 Multatuli en De Vletter
1981-03-09 Werksituatie
1981-03-09 goede man in de verkeerde tijd, De
1981-03-14 bevoogding en ontvoogding van de poëzie, De – . [Kop binnen de tekst:] Vierhonderdste geboortedag van P.C. Hooft
1981-03-16 Evenement
1981-03-16 tranendal van lezen en schrijven, Het
1981-03-23 eiland van het volledig leven, Het
1981-03-30 Levenslang in de kooi van de poëzie
1981-04-06 Mystieke eenheid met het minimum
1981-04-06 Proost
1981-04-13 Lange reis
1981-04-13 onbruikbaarheid van een heilige, De
1981-04-27 Kind tussen drie mannen
1981-05-04 Proficiat
1981-05-04 Onder een boom in het Zoniënwoud
1981-05-11 Van God verlaten
1981-05-11 loon van geleerd te zijn, Het
1981-05-25 Dichten en preken in tegendelen
1981-05-26 dood, de duivel en de vrouw, De
1981-05-30 Bij de dood van Gabriël Smit. Sprekend naar de laatste eenvoud
1981-06-01 Kringloop van en in het kwatrijn
1981-06-01 Fiets aan de Hand
1981-06-09 Voorbij [***]
1981-06-15 administratie van het hiernamaals, De
1981-06-22 puritein en zijn piraten, Een
1981-06-29 Nederlands vanachter Pyreneeën
1981-07-06 biografie en het uitroepteken, De
1981-07-13 Terughalen uit het dodenrijk
1981-07-20 Hoge woord, poëzie en hoogmoed
1981-08-24 Kennis
1981-08-31 biografie als een familieroman, Een
1981-08-31 Uitloper
1981-09-07 gobelin in de zaal der literatuur, Een
1981-09-14 Metaforen uit onbekend universum
1981-09-18 boek dat alle andere boeken overbodig maakt, Het
1981-09-21 Taal scheppen naar eigen vorm
1981-09-25 boekenkast, De
1981-09-28 Koning Arthur stierf in Frankrijk
1981-09-28 Naakte aap
1981-10-02 'gevaarlijk' schrijfster, Een
1981-10-05 Van Deyssel als "lief dagboek"
1981-10-09 Haarlem hoog
1981-10-12 Naar een woestijn van medemensen
1981-10-16 Canetti erfgenaam van vergane cultuur
1981-10-19 18 november
1981-10-19 biografie zonder een hoofdpersoon, Een
1981-10-23 Achter Frankfurt
1981-10-26 Gewoon lopen
1981-10-26 Gregorius eerste middeleeuwer
1981-10-30 Verstoorde legende
1981-11-02 Op weg naar de eenzaamheid
1981-11-06 Voor kleine lezers
1981-11-09 knecht van veel meesters, Een
1981-11-13 Allemaal dood
1981-11-16 Zaterdag
1981-11-16 Weggefluisterd
1981-11-20 Optellen en aftrekken
1981-11-23 Heilige Land van de romantici, Het
1981-11-23 Op leven en dood
1981-11-27 Waarom zingen?
1981-11-30 derde stand van het hiernamaals, De
1981-12-07 gevaar van het niemandsland, Het
1981-12-11 Grijs weer
1981-12-14 Historisch [**]
1981-12-14 leven zonder onderschikkingen, Een
1981-12-18 Tot deel zeven
1981-12-21 Telkens terugbrengen en afduwen
1981-12-21 Matheid
1981-12-21 Nieuwe klasse
1981-12-24 kerstmis bij Lucebert, Een
1981-12-28 Literatuur als een Muppet Show
1981-12-31 schrijvershoofd, Een
1982-01-04 Vrouwen in een tussenpositie
1982-01-08 Koorzang van bijen
1982-01-25 Verrijzenis uit bankkluis
1982-01-29 Notendroom
1982-02-01 kluizenaar en de gezelschapsdame, De
1982-02-05 Laatste boek?
1982-02-05 Er is veel verdriet in het woordenboek / Willem Kuipers
1982-02-08 Trainers
1982-02-08 theologie van de tuin, De
1982-02-12 Deur uit, graf in
1982-02-15 Lente
1982-02-15 En in de hand een gevoel van zwaarte
1982-02-19 Teleteksten
1982-02-22 gesloten wereld der Vergelijkingen, De
1982-02-26 Leem en geest
1982-03-05 grootste eer, De
1982-03-07 Verder zonder vader en moeder
1982-03-08 Wie wordt er nog voetballer?
1982-03-08 rekenkunst van de geschiedenis, De
1982-03-12 Tweede stem
1982-03-15 laatste onschuld, De
1982-03-15 wereld geenzijds van de tien geboden, Een
1982-03-19 Achter glas [*]
1982-04-02 Vlees, dood, Satan
1982-04-05 Piet Grijs en de kaart van Nederland
1982-04-09 Hartstocht die ik niet deel, 'n
1982-04-16 toneel van de Engelse pers, Het
1982-04-19 Tegen de tijd
1982-04-19 sergeant, een koning en de paus, Een
1982-04-23 Ideeën van toen met grootse namen
1982-04-26 Levenslang voor Gullit
1982-04-26 ogen hebben steeds een plaats, De
1982-04-30 vierde val van Icarus, De
1982-05-03 korte en de lange geschiedenis van Kaas, De
1982-05-07 Vale paarden en takkenbossen
1982-05-10 Versierders van Bloomsbury
1982-05-17 Colf, kolf en golf
1982-05-17 Vlaanderens grootste veelschrijver
1982-05-21 Boeken en brood geef je niet aan de vuilnisman mee
1982-05-24 Inaugurele rede
1982-05-24 invloed van de eerste lezer, De
1982-05-28 kwellingen van een hooghartige, saaie boekwinkel, De
1982-06-04 zegen van het slechte geheugen, De
1982-06-07 Zuilen en sport
1982-06-07 Groen als een soort van smart
1982-06-11 zegen van een slecht geheugen II, De
1982-06-14 Over het in stand houden van overbodigheden
1982-06-18 Hoe ver kunnen wij teruggaan?
1982-06-21 rituele tochtjes van J.H.F. Grönloh, De
1982-06-25 Wie schrijft er tenslotte nog over wie?
1982-06-28 leermeester als opgewekte gever, De
1982-07-02 Conversatiezinnen als décolleté's
1982-07-02 "Ik heb m'n hele leven lang 't idee gehad dat ik vreselijk veel in moest halen" / [vraaggesprek met Kees Fens door] Willem Kuipers
1982-07-09 Als er niets méér te zeggen valt
1982-07-12 Fens met vakantie » Fens tot hoogleraar benoemd
1982-08-27 behoefte aan gemeenplaatsen, De
1982-08-30 toneel blijkt in de herberg, Het
1982-09-03 Woorden die moeiteloos hun melodie vinden
1982-09-06 Christine de Pisan, de weduwe van Frankrijk
1982-09-10 Achterom kijken in de toekomst
1982-09-13 kleurloze heerser over de leegte, De
1982-09-17 Groucho en de problemen van de humor
1982-09-20 Van der Tuuk en de witte mieren
1982-09-24 Stromen of zich verwijderen? I
1982-09-27 Dat komt alleen in de beste families voor
1982-10-01 Stromen of zich verwijderen? II
1982-10-04 kinderjuf als schatbewaarder van de traditie, De
1982-10-08 Sla op en lees
1982-10-15 Hardnekkige beelden
1982-10-18 onvermoeibare mystica uit Castilië, De
1982-10-22 Terug naar Oegstgeest in Oud–West
1982-10-25 groeiproces van een boek, Het
1982-10-29 geduld van de lezer, Het
1982-11-01 ledigheid van de geleerden, De
1982-11-05 mysterie van de papiervergiftiging, Het
1982-11-08 Donker en licht van tachtig
1982-11-12 Nu en dan een lampje
1982-11-15 uitvalswegen van het boek, De
1982-11-19 Poëzie hardop of niet?
1982-11-26 In de trant van
1982-11-29 beschrijving van een verzameling, De
1982-12-03 Gerrit Achterberg als heilige koe
1982-12-04 Zoek maken
1982-12-06 Achteruitvaren naar de toekomst
1982-12-10 Waar begint de retoriek?
1982-12-13 Eerste drukken uit Antwerpen en Londen
1982-12-17 om te keren wereld, De
1982-12-20 overgangsfiguur en zijn schrijverschap, Een
1982-12-24 Veroordeeld tot duisternis en geween
1982-12-27 "Over Vlaanderen hing een doodse stilte"
1983-01-07 Onmacht van de lezer tegenover de poëzie
1983-01-14 "Tekens" van wanhoop en machteloosheid
1983-01-17 Grootste beeldhouwwerk uit de geschiedenis
1983-01-21 gedicht van de ene letter, Het
1983-01-24 verslaggever van de negentiende eeuw, De
1983-01-28 leven voor een boek, Een
1983-01-31 diepe rust van de roerloze beenderen, De
1983-02-04 Heeft Tom Poes een stem?
1983-02-07 woorden der mensen begreep ik nooit", "De –
1983-02-11 Schuilen voor de woorden I
1983-02-14 ronde van de toekomst in de zeventiende eeuw, De
1983-02-18 Schuilen voor de woorden II
1983-02-21 Met het oog op het lezend publiek
1983-03-04 Verlangen naar samenhang
1983-03-07 fraaie vergroting van het raadsel, Een
1983-03-11 "Dunnerder dan nog weten"
1983-03-14 tekort aan beschikbare tijd bij Seneca, Het
1983-03-18 Wanneer is poëzie poëzie I
1983-03-21 Huygens jr, amateur in de schaduw van vader
1983-03-25 Wanneer is poëzie poëzie II
1983-03-28 Luther en de dramatisering van zijn geloof
1983-04-01 kwellingen van de lezer, De
1983-04-11 briefwisseling tussen geest en vlees, Een
1983-04-15 Wat betekent 'zuiver'
1983-04-18 Hoe houd ik orde onder de lezers?
1983-04-22 kooi is een hoofd is een tuin is een tijd, Een
1983-04-25 bekoorlijkheid van de open deur, De
1983-05-06 stam en zijn oude gebruiken, De
1983-05-09 Buitenstaander en wonderkind van zijn tijd
1983-05-13 Waarom de dichters niet?
1983-05-16 Zeven eeuwen heiligheid neergelegd in statistieken
1983-05-20 lot van het omslag, Het
1983-05-25 Adam als weldoener van de lezer
1983-05-27 schip uit Holland, Een
1983-05-30 onbereikbaar geworden tijd, Een
1983-06-03 Willem de Zegger
1983-06-10 kracht van de bijgedachten, De
1983-06-13 brutaalste neus van Europa, De
1983-06-17 Niet nuttig, wel zinvol
1983-06-18 definitieve ondergang van alle dag, De
1983-06-18 'Onvoltooidheid' fascineert Kees Fens in de literatuur / kunstredactie
1983-06-20 Tegen de windmolens van de kritiek
1983-06-24 Spel van titels en koppen
1983-06-27 kunst van lezen, spreken en weven, De
1983-07-01 Over eeuwen heen
1983-07-04 Eerste en tweede persoon van de dichter
1983-07-08 heilige pelgrim, De
1983-07-11 Niet om over naar huis te schrijven
1983-07-15 namiddagen van een stille Kemp, De
1983-08-26 Wat staat er bij Kemp?
1983-08-29 profiteur van eigen mislukkingen, Een
1983-09-02 Stabielen en passanten
1983-09-05 deel van de uitgever, Het
1983-09-12 gedicht uit de jeugd van de poëzie, Een
1983-09-16 Groot dichter in grote letters
1983-09-19 Negentig jaren en één boek
1983-09-23 beloftenrijke hulp–agent, De
1983-09-26 Leven in de overtreffende trap
1983-09-30 Vertrouweling van de schrijver
1983-10-03 wereld is een wachtkamer, De
1983-10-07 Iene, miene, mutte
1983-10-10 vrouw van onder de momumentenzorg, Een
1983-10-21 Raken aan de dichter
1983-10-24 blinde weten van de dichter, Het
1983-10-28 verdichting van de lezer, De
1983-10-31 noodbruggen van het schrijverschap, De
1983-11-04 uitoefening van het vak, De
1983-11-07 "O wisseling en wederkeer"
1983-11-11 Twaalf is dertien en dertig
1983-11-14 Vierhonderd bladzijden verwoestende degelijkheid
1983-11-18 "Diep van spraak en zwaar van tong"
1983-11-21 wegennet van de redelijkheid, Het
1983-11-25 "Er staat geschreven"
1983-11-28 Met de autoriteit van het gemis
1983-12-02 Turven naar de top
1983-12-12 paradoxen van de tussentijd, De
1983-12-16 koningen en de guillotine, De
1983-12-19 "En naar Florenze leiden alle wegen"
1983-12-23 Jarenlang de trap op
1983-12-30 kerfstok van Belcampo, De
1984-01-02 negentiende eeuw komt dichterbij, De
1984-01-06 eigenlijke betekenis, De
1984-01-09 "Sprekend, maar stilgezet"
1984-01-13 eilanden van Utrecht, De
1984-01-16 langste college uit de geschiedenis, Het
1984-01-20 humor van de volledigheid, De
1984-01-23 Schrijvers in de leeszaal
1984-01-27 Voor het volk en voor de chique
1984-01-30 verrijzenis van de doden, De
1984-02-10 Mooi vinden en weten
1984-02-13 Gedwongen vrijwilligers van het schrijverschap
1984-02-17 onbereikbare document, Het
1984-02-20 zand uit de ogen schrijven, Het
1984-02-24 Lezen in bochten
1984-02-27 Rol en deel van Betje en Aagje
1984-03-02 Plattegronden en bouwplaten
1984-03-05 Oorlog, testamenten, stroop en amandelen
1984-03-09 vergeten, Het
1984-03-12 prentenboek van ziel en zinnelijkheid, Het
1984-03-16 herdenken, Het
1984-03-19 Over het wezen genaamd "boek"
1984-03-23 Alleen en van geen mens gestoord [*]
1984-03-26 Hinkend tussen de puinhopen
1984-03-30 heldere grijs, Het
1984-04-02 dominee, het dagboek en de dood, De
1984-04-06 Lezen en laten lezen
1984-04-13 Op klaarlichte dag
1984-04-16 man uit een boek, Een
1984-04-20 Voor de herinnering
1984-04-24 waarheid van de essayist, De
1984-04-27 lege drukte, De
1984-04-30 bekoringen van de heiligheid, De
1984-05-04 Mijnheer de generaal
1984-05-07 In de geest van Peter Opie
1984-05-11 Uit het zwartboek
1984-05-14 verleden van de lezers, Het
1984-05-18 Twee tassen met boeken
1984-05-25 En de lezer werd boek
1984-05-28 Twijfels in stenografie
1984-06-01 Onvergetelijk en onsterfelijk
1984-06-04 splinters van de herinnering, De
1984-06-12 Protesten tegen de tijd en de menselijkheid
1984-06-15 drie vlekken, De
1984-06-18 afbetalen van het verleden, Het
1984-06-22 smaakmakende gemeente, De
1984-06-25 Paradijzen duren niet lang
1984-06-29 Oude opschriften lezen
1984-07-02 Lezen en een perzik eten
1984-07-06 genade van een oud mens, De
1984-07-09 Gods gespikkelde schoonheid
1984-08-24 Hoe hoort het eigenlijk?
1984-08-27 Hogerhuis van de literatuur, Het
1984-08-31 witte achterland I, Het
1984-09-03 Levenslang op zoek naar Griekenland
1984-09-07 witte achterland II, Het
1984-09-10 Aan gene zijde van de ophaalbrug
1984-09-14 Met de vingertoppen
1984-09-17 korte leven van Geert Grote, Het
1984-09-21 Schrijven met te veel lucht
1984-09-24 lezend publiek als hofhouding, Het
1984-09-28 reservaat, Het
1984-10-01 lijster die roept door de mist", "De
1984-10-05 reservaat, Het II
1984-10-08 Schoolgaan in de middeleeuwen
1984-10-12 Oud en nieuw [**]
1984-10-15 vesting van het gezond verstand, De
1984-10-26 Je blijft leren
1984-10-29 Plant die groeit uit het puin", "De
1984-11-02 nieuwe boekenkast, De
1984-11-05 lapjesverhaal uit Maastricht, Een
1984-11-09 onvoltooide, Het [**]
1984-11-12 nadagen van S. Vestdijk, De
1984-11-16 leugen van de kast, De
1984-11-19 In de lelijkste taal die er bestaat
1984-11-23 wijde lucht, De
1984-11-26 blijde boodschap volgens Juvenalis, De
1984-11-30 Ieder zijn eigen Emo
1984-12-03 "Hetzelfde woordgebruik en handgebaar"
1984-12-07 Geheel de uwe
1984-12-14 Niet meer
1984-12-17 Glans en doem van het voorbehoud
1984-12-21 Systeem, Het
1985-01-04 Fens' tweede stem laat poëzie beter uitkomen / Frank Ligtvoet
1985-01-07 Bergbeklimmer zonder basiskamp
1985-01-11 Ronde o en kromme s
1985-01-14 enig kind van de Engelse cultuur, Het
1985-01-18 onverklaarbare plezier, Het
1985-01-21 gedroomde deel van Antwerpen, Het
1985-01-25 Herkenning en verveling
1985-01-29 Hemels gunst en overheid
1985-02-01 Roman in brieven
1985-02-04 "Marmeren monumenten, flitsend staal"
1985-02-08 Rond de theemuts
1985-02-11 Resten van gisteren en eergisteren
1985-02-15 Herinneringen ['85.02.15]
1985-02-18 Tussen Nieuwe Gids en Beweging
1985-02-22 andere kunst, Een
1985-02-23 Ontregeling gangbare smaak is smaakvolst. Fens op symposium literatuurkritiek / [van onze verslaggever] Erik Beenker
1985-02-25 schrijver zonder tijd, Een
1985-03-01 Petrarca in Heck
1985-03-08 Mooi
1985-03-11 elegante eenling, Een
1985-03-15 klassieke, Het
1985-03-18 zichtbare grote niets, Het
1985-03-22 Naamlozen, De
1985-03-25 leven van de derde regel, Het
1985-03-29 Verlies van vrijheid?
1985-04-01 optocht van Nicolaas Beets, De
1985-04-05 speuren, Het
1985-04-12 Natuurlijk of niet
1985-04-15 Zaken doen in taal
1985-04-19 nadagen van de onsterfelijkheid, De
1985-04-22 verloren en herwonnen paradijs, Een
1985-04-26 "Er is een boek"
1985-04-29 Schrijven om het loon te ontvangen
1985-05-03 Het hangt uit de mond
1985-05-06 Rond het ene schilderij
1985-05-10 blijvend onvoltooide, Het
1985-05-13 waarheid op het ene been, De
1985-05-17 Bijna alles
1985-05-20 boek om niet te vergeten, Een
1985-05-22 Hoogleraar Fens verontrust over beleid Deetman: "Vooral studie letteren wordt in twee–fasenstelsel uitgehold" / [van onze verslaggever]
1985-05-24 Kijken
1985-06-03 laatste woord aan Zwingli, Het
1985-06-07 Schemer en citaten
1985-06-10 diepe val in het deugdzame, De
1985-06-14 Eindig en onbeperkt
1985-06-17 Om de hoek van de geschiedenis
1985-06-21 Dichterbeeld
1985-06-28 begin, Het
1985-07-01 Briefwisseling met het hiernamaals
1985-07-05 Papaver mijn (I)
1985-07-08 Meesterwerk van gemeenschap
1985-07-12 Papaver mijn (II)
1985-07-15 Flaubert als duivelskunstenaar
1985-08-19 Terugkijken in het allerlaatste licht
1985-08-23 In de cirkel
1985-08-26 protocol als enige wet, Het
1985-08-30 In eigen persoon
1985-09-02 Uit het gulden wierookvat
1985-09-06 oordeel, Het
1985-09-09 bibliotheek van vijftienduizend vogels, Een
1985-09-13 Cheops the king
1985-09-23 geheime verhouding van X en Q, De
1985-09-27 Altijd vandaag
1985-09-30 Alles over het 'voorvaderlijk kunstgewrocht'
1985-10-04 onderste lagen, De [*]
1985-10-07 Rome aan de Theems, Het
1985-10-11 In de dwaaltuin
1985-10-14 vierstromenland van de poëzie, Het
1985-10-18 Voorwerpen [*]
1985-10-21 wonder komt nooit alleen, Een
1985-10-25 maker, De
1985-10-28 Den Haag onder het vergrootglas
1985-11-01 "Zulk een hooger wezen"
1985-11-08 L.S.
1985-11-11 knoopsgaten van Wildes leven, De
1985-11-15 In de regen
1985-11-18 Van Jeruzalem tot Jeruzalem
1985-11-22 Tuk–Stuk–Rukker en anderen
1985-11-25 hervormer van onze dagen, De
1985-11-29 Geordende hartstocht
1985-12-02 Door stormen veilig pelgrimeren
1985-12-06 gebouw, Het
1985-12-13 Achter de rug om
1985-12-16 rondvliegende schaduw, Een
1985-12-20 tegenstanders, De
1985-12-23 vervlogen jaar, Het
1985-12-30 smaak van hoger honing, De
1986-01-03 Wereldgeschiedenis
1986-01-06 Schrijvers in de spiegelkamer
1986-01-10 juiste woord, Het
1986-01-13 onvoltooide van J.H. Leopold, Het
1986-01-17 Uit het zicht
1986-01-20 weemoed om West–End, De
1986-01-24 grens, De
1986-01-27 half leven van nadagen, Een
1986-01-31 Eigen middelen
1986-02-07 eigene, Het
1986-02-10 middeleeuwse wandschildering, Een
1986-02-14 Uit het knekelhuis
1986-02-17 Tussen wetenschap en literatuur
1986-02-21 Hoor! Hoor!
1986-02-24 Kijken op twee manieren
1986-02-28 O.W.
1986-03-03 Ontluisterde visionaire raakte uit de tijd
1986-03-07 Herlezen
1986-03-10 Schrijvers speelt met verwijzingen
1986-03-14 oeuvre, Het
1986-03-17 vrouw van verzen, Een
1986-03-21 Tjielp, tjielp
1986-03-24 linkerarm van Willem Kloos, De
1986-03-28 Tekstvergroting
1986-04-04 Toegedicht
1986-04-07 Naar het beeld van Samuel
1986-04-11 Bilts
1986-04-14 Geen zonden en geen lezers
1986-04-18 Geboorte
1986-04-21 hoger gezelschapsspel, Een
1986-04-25 Kronen
1986-04-28 Trouw en ontrouw in Florence
1986-05-02 Van Piet tot Jan
1986-05-05 Lezen in een achteruitkijkspiegel
1986-05-09 Gelegenheid [**]
1986-05-12 Schrijven tegen de zevende hoofdzonde
1986-05-16 Vereeuwigd»dood
1986-05-23 Topografisch
1986-05-26 Opstand tegen de spuitbussen
1986-05-30 andere, Het
1986-06-02 prijs voor de eeuwigheid, De
1986-06-06 Zo zit het dan
1986-06-09 Herdenking van een buitenstaander
1986-06-13 Adam en Eva
1986-06-16 gedroomde boek, Het
1986-06-20 Uit de zon
1986-06-23 wonderbaarlijke reis van Sint Brandaan, De
1986-06-27 Aangenaam
1986-06-30 legendarische speeldoos, Een
1986-07-04 Hagelgruis
1986-08-18 denker blijkt valsemunter, De
1986-08-22 Van alle kanten
1986-08-25 vrouw uit de verkeerde stand, Een
1986-08-29 Wat kunst?
1986-09-01 studie in onzichtbaarheid, Een
1986-09-05 Er was veel goud
1986-09-08 Bibliotheek: gasthuis van de ziel
1986-09-12 Ezau en Jacob
1986-09-15 Erasmus: een zelfportret in de bladspiegel
1986-09-19 illusie, De
1986-09-26 Al in steen
1986-09-29 moord in een kathedraal, Een
1986-10-03 Voor de vogels
1986-10-06 Lente tot de dood toe
1986-10-10 edelste streven, Het
1986-10-13 dagen onzer jaren, De
1986-10-17 grote stad, Een
1986-10-20 Rupsen, rozen, vleermuizen en kunstgebitten
1986-10-24 waterkant, De
1986-10-27 rozen van weleer, De
1986-11-07 In en uit de leer
1986-11-10 Met hoed en wandelstok
1986-11-14 Ere–uitgever
1986-11-17 hoogverachte publiek, Het
1986-11-21 Vondels burgerij
1986-11-24 Puntig en haast brekend
1986-11-28 Museum
1986-12-01 Afgeschreven op een steen
1986-12-05 Beteugeling 1
1986-12-08 Studies in de zijkapel
1986-12-12 Beteugeling 2
1986-12-15 tweeëenheid van drie puntjes, De
1986-12-19 Weefsel
1986-12-29 Na lezing blijft het nog lang onrustig in huis
1987-01-02 Volledig
1987-01-05 lijden van het grijze kind, Het
1987-01-09 "Ontbloeid geslacht"
1987-01-12 evangelie van de gossip, Het
1987-01-16 Verbindingen
1987-01-19 Diplomaat uit de republiek der letteren
1987-01-23 Stilstand
1987-01-24 TV–kritiek / Sietse van der Hoek
1987-01-30 Tot drie
1987-02-02 Voor de ongelovige lezer
1987-02-06 Tot honderd
1987-02-09 levenslange korte droom, Een
1987-02-13 Bladeren [**]
1987-02-16 voorzienigheid en de "T", De
1987-02-20 "Bemint dan Amsterdam"
1987-02-23 Olifant, ballon of eeuwige mens?
1987-02-27 Weinig
1987-03-09 God en de literaire criticus
1987-03-13 Namen [**]
1987-03-16 wonder aan het slot, Het
1987-03-20 Spiegelstad
1987-03-23 Hollands en solide
1987-03-27 Literair
1987-03-30 secretaris van de Gouden Eeuw, De
1987-04-03 Proëzie
1987-04-06 In een toren van porselein
1987-04-10 Linschoterbos, Het
1987-04-13 Uit een koninklijke fotodoos
1987-04-17 Samenvallen
1987-05-01 Brain–drain
1987-05-04 Leven met de rechterhand
1987-05-08 Naar de sterren
1987-05-11 Vergeten, verzonken of verzonnen?
1987-05-15 Voor Maecenas
1987-05-18 In de doos van de schedel
1987-05-29 Spoor
1987-06-01 Knecht van twee meesters, Een
1987-06-05 C.3.3.
1987-06-12 Als vroeger
1987-06-15 Dichten na de zondeval
1987-06-19 opgegeten stad, Een
1987-06-22 verbeelding aan de macht, De
1987-06-26 Tachtig jaar
1987-06-29 bekoring van de legende, De
1987-07-03 Amen–gezicht
1987-07-06 Testbeelden van de hemel
1987-07-10 paar woorden, Een
1987-07-13 Cultuur van de glimlach, De
1987-08-17 Tekeningen aan de wand
1987-08-21 tweede tehuis, Het
1987-09-04 spel der rimpels, Het
1987-09-07 waaier in de letterkunde, Een
1987-09-11 Ruisende stilte
1987-09-14 gewone lezer als literaire idylle, De
1987-09-18 In den beginne
1987-09-21 stilte van een vijver doorbreken, De
1987-09-25 fronsend voorhoofd, Het
1987-09-28 In ambt en kleding verdwenen
1987-10-02 Twee paar klappende handen
1987-10-05 paradijs in proza, beginnend bij Dante, Het
1987-10-09 Bouwpakket
1987-10-12 Gelegenheidskleding en Huet
1987-10-30 Onderdoor
1987-11-02 Gebouwen als ceremoniemeesters
1987-11-06 Register
1987-11-09 Socrates in Londen en Parijs
1987-11-13 Broeden
1987-11-16 dichter op de grote vaart, Een
1987-11-20 Op 's hemels ronde spil
1987-11-23 Honderd jaar de uitgever van...
1987-11-27 Ballingschap
1987-11-30 Alleen de leugen is onze moeder
1987-12-01 Niemand is vergeten bij de dood van Carmiggelt/De stilte tussen de woorden werd steeds belangrijker
1987-12-01 stilte tussen de woorden werd steeds belangrijker, De ...
Z I E:
Niemand is vergeten bij de dood van Carmiggelt » De stilte tussen de woorden werd steeds belangrijker
1987-12-04 Taal in een tussenpositie. De eigenzinnigheid van Kees Fens / G.F.H. Raat
1987-12-07 zeer voorbeeldig Binnenhof, Een
1987-12-11 vele geheugens, De
1987-12-14 vraag als enig mogelijk antwoord, De
1987-12-18 Klassieken vergroot
1987-12-24 Zolang het papier wit blijft, is er geen geweld gebruikt » Wit belicht » Poëzie
1987-12-28 biografie als familieroman, De
1988-01-08 Ere–geleerden
1988-01-11 griffier van de griffier, De
1988-01-15 Portretten [**]
1988-01-18 Betje Wolff: egaliteit in sentimenten
1988-01-25 Alleen met neergang en einde
1988-01-29 Grenzen
1988-02-01 Dichterschap als levenstaak
1988-02-05 Verzameld
1988-02-08 bekoring van de zondeval, De
1988-02-12 Hopen op het vers
1988-02-15 onmacht van het vele weten, De
1988-02-19 oog van de lezer, Het
1988-02-26 Leren
1988-02-29 mislukte bevrijdingsgeschiedenis, Een
1988-03-04 Streek
1988-03-07 geheugen van Boontje, Het
1988-03-11 Halverwege
1988-03-14 Uit het Byzantijnse gemenebest
1988-03-18 Schaamteloos
1988-03-21 ontploffing van de bibliotheek, De
1988-03-25 Zelfstandig en bijvoeglijk
1988-03-28 halve eeuw de geest geven, Een
1988-04-01 Nergens En Niets
1988-04-08 Gevangenis
1988-04-11 Om de bekering van heel Nederland
1988-04-15 Deze Huizenstad
1988-04-18 nasmaak van het onsterfelijke, De
1988-04-22 Gegroet
1988-05-02 Gezicht op Ewijkshoeve
1988-05-06 Buiten de Rand
1988-05-09 vriendenboek voor Frederik Hendrik, Een
1988-05-16 biechtvader van de wereld, De
1988-05-20 Uittocht
1988-05-27 Feesttijd
1988-05-30 klassiek verbond in de literatuur, Het
1988-06-03 Wat is slecht?
1988-06-06 leven als een roman fleuve, Een
1988-06-10 Dienaar van het Dichterschap
1988-06-13 echo's van een ver verleden, De
1988-06-17 Onuitsprekelijke, Het
1988-06-27 hoofd vol met illusies, Een
1988-07-01 Verzamelde Dichter, De
1988-07-04 betrokken buitenstaander, Een
1988-07-11 kast vol kennis, Een
1988-07-15 Begin en Eind [**]
1988-07-18 boek vol meesterwerkjes, Een
1988-08-22 Aangrijpende excuses voor het dichterschap
1988-08-26 Jaloezie [**]
1988-08-29 Hoofdrolspeler op zoek naar een stuk
1988-09-02 Kunstkunst
1988-09-05 tijd achter de eeuwigheid, De
1988-09-09 Zes Woorden
1988-09-19 vader, de zoon en een vage neef, De
1988-09-23 Tegenstellingen
1988-09-26 schrijverschap van zeventigduizend pond, Een
1988-09-30 Altijd April
1988-10-03 geluk van het gelijk, Het
1988-10-07 Stil Verband, Het
1988-10-10 Peter Pan langs 's Heren wegen
1988-10-14 Tweede Leven, Het
1988-10-21 "Amans Amens"
1988-10-24 slopende bouw–bisschop, Een
1988-10-28 Laetsten Dach
1988-10-31 geheime dienst van de cultuur, De
1988-11-04 Geboortegewicht
1988-11-07 besloten vennootschap van de kritiek, De
1988-11-11 Zonder Papieren
1988-11-14 Hogerhuis van de roddel, Het
1988-11-18 Rangen en Standen
1988-11-21 Dichter als particulier secretaris
1988-11-25 Een op de Acht
1988-12-02 Nastameren
1988-12-05 stad tussen Friesland en Zeeland, Een
1988-12-09 Museum in Persoon
1988-12-30 In Uitvoering
1989-01-02 reikwijdte van Deventer en Zwolle, De
1989-01-06 Vergeten Taal
1989-01-09 nederlaag tegen de literatuur, De
1989-01-13 Neutraal
1989-01-16 Naar het voorbeeld van Job
1989-01-27 Trillende lucht
1989-01-30 uitgesproken zwijgen van Housman, Het
1989-02-03 Zonder Vernis
1989-02-06 En het eeuwige leven...Amen
1989-02-10 Ongelezen
1989-02-13 stad als een aquarel, Een
1989-02-17 Dief in de Nacht
1989-02-20 Balling van het land van geluk
1989-02-24 Schavende stem
1989-02-25 Bevrijding
1989-02-27 afstand tussen Noordwijk en Den Haag, De
1989-03-03 Draadje
1989-03-06 droom van de leermeester, De
1989-03-10 Indringer, De
1989-03-11 Leegte [1989.03.11]
1989-03-17 Heel Veel Licht
1989-03-24 Onaangepast
1989-03-25 Verkenning in
1989-03-31 Appel
1989-04-07 Nog Tien Jaar?
1989-04-08 Roekoe
1989-04-14 Middelpunt
1989-04-17 Plezier van het verkeerde boek
1989-04-21 Woordenboek
1989-04-22 Papier
1989-04-24 inflatie van het talent, De
1989-04-28 Winterreis, Een
1989-05-01 vergeten voorvader van Wilde, De
1989-05-05 Twee Cirkels, De
1989-05-06 Verkwister
1989-05-08 Aangenomen zoon van Spanje
1989-05-12 Naamloze, De
1989-05-19 Wisselwerking
1989-05-20 Aan mevr. N.S.
1989-05-22 Tot aan de onderste steen
1989-05-26 Met Andere Woorden
1989-05-29 Binnenhuis en buitenwereld
1989-06-03 Ook Arnhem
1989-06-05 Woorden over woorden over woorden
1989-06-09 Vijf Eeuwen Eeuwigheid
1989-06-12 Hoe raarder en raarder
1989-06-16 Woud van Woorden, Een
1989-06-17 Gezonde geesten
1989-06-19 Twee wijzen van kijken
1989-06-23 Houden Van
1989-07-01 Een of alles
1989-07-16 In één ruk [DATUM NOG NAZOEKEN]
1989-07-29 Overwinning
1989-08-04 Terugkijken [**]
1989-08-11 Nog Nooit
1989-08-12 Altijd ongelijk
1989-08-14 phoenix van Mexico, De
1989-08-18 Onderstad
1989-08-21 Met het oog op de wereld
1989-08-25 Niet te Lezen
1989-08-26 Beschaving
1989-08-28 geluk van het ongelijk, Het
1989-09-01 Waarom voor Iedereen?
1989-09-04 magneet van het schrijverschap, De
1989-09-08 Laatste Wijsheden
1989-09-09 Vergeefs [**]
1989-09-11 zuivere stilte voor de storm, De
1989-09-15 Vara–Sahara
1989-09-22 Ook Hughes
1989-09-23 Scheur
1989-09-25 "Met wegbewaren en welbedachtzaamheid"
1989-09-29 Een en Ander
1989-10-02 geest die heen en terug vliegt, De
1989-10-06 Jongste Museum, Het
1989-10-07 Bradshaw & Duffy
1989-10-09 Uit de schemer van het geheugen
1989-10-13 Cultuur
1989-10-16 Bloemlezing van snipperdagen
1989-10-20 Zuiverende Kou
1989-10-21 Thuis
1989-10-23 In het licht van de wetenschap
1989-10-26 Wetenschappers eren collega met lezingen. Jarige Kees Fens krijgt zeven leermeesters cadeau / Louis Houet
1989-10-26 Jarige Kees Fens krijgt zeven leermeesters cadeau [...] / ZIE HET LEMMA 'Wetenschappers eren collega met lezingen [...]'
1989-10-27 Up,Up,Up and Up
1989-10-30 Eenzaamheid op de ongebaande zee
1989-11-10 Onoplosbaar Probleem
1989-11-13 vliegenoog van Louis Paul Boon, Het
1989-11-17 Winnen en Verliezen
1989-11-18 Die anarchistische warboel op de Bibelebontse berg
1989-11-18 Wie en wat
1989-11-20 halfdonker en de volmaakte nacht, Het
1989-11-24 Waarover moet het gaan?
1989-11-27 Hopen te mogen hopen
1989-12-01 Waterverf
1989-12-02 Nutteloos
1989-12-04 Waar is de brille van weleer
1989-12-07 Criticus Fens uitgegroeid tot essayist met persoonlijke stijl / W. Bronzwaer
1989-12-07 Kees Fens krijgt voor essays P.C. Hooftprijs / van onze kunstredactie
1989-12-08 Tweede persoon, De
1989-12-11 Naar het rijk van toekomst en schimmen
1989-12-15 Beestenboel
1989-12-16 Ideale spinazie
1989-12-18 triomf van de zinnen, De
1989-12-22 Bij wijze van excuus
1989-12-29 Stijgen en Dalen
1990-01-05 Als de Vrouw van Dou
1990-01-06 Tweede leven
1990-01-08 authenticiteit van het midden, De
1990-01-12 Lezen, Kijken, Luisteren
1990-01-15 leven naar letter en vlees, Een
1990-01-20 Leegte [1990.01.20]
1990-01-22 speeltuig voor de wind, Een
1990-01-26 Achter Glas [**]
1990-02-02 Lopend Beeldschrift
1990-02-03 Levenswerk
1990-02-05 zondeval en de gevolgen, Een
1990-02-09 Vergeetboek
1990-02-12 koninkrijk van de kennis, Het
1990-02-16 Hollandse Ernst
1990-02-17 enige geluk, Het
1990-02-19 harmonie der heren, De
1990-02-23 Wezen Schip, Het
1990-02-26 Rare vogels, maar geen dodo's
1990-03-02 Zo is het en niet anders
1990-03-03 Jaloezie [***]
1990-03-05 hogeschool van de literatuur, De
1990-03-09 Week en eeuwigheid
1990-03-16 Voorbereidend onderwijs
1990-03-17 Als gras
1990-03-19 roeping voor de uitersten, Een
1990-03-23 Het is mooi geweest
1990-03-26 eigenzinnige autodidact, Een
1990-03-30 Herkennen en erkennen
1990-03-31 Acht op de fiets
1990-04-02 geschiedenis van de geschiedenis, De

1990-04-06 Gewoon Lezen
1990-04-09 encyclopedie van het middenveld, De
1990-04-13 Leegte [1990.04.13]
1990-04-14 Ideaal, Het
1990-04-27 Stervende Inhoud
1990-04-28 Leesloop
1990-04-30 Struikelen over bijzaken
1990-05-04 Afscheid van een deskundige
1990-05-07 In een uithoek van het rijk
1990-05-11 Voorgesteld Aan Jezelf
1990-05-12 Daarom
1990-05-14 goudmijn van de biograaf, De
1990-05-18 Voor eigen gebruik [**]
1990-05-25 Andermans Woorden
1990-05-26 Geen stilte a.u.b.
1990-05-28 eeuw van de openbaring, De
1990-06-01 Knopendoos, De
1990-06-08 Cultuurleesboek, Een
1990-06-09 Beschouwend schrijven als uitnodiging aan anderen het pogen voort te zetten
1990-06-09 eerste, De [*]
1990-06-11 lichte verhoging in het polderlandschap, Een
1990-06-15 rijkdom van een fout, De
1990-06-18 droom van de harmonie, De
1990-06-22 Willem en Willem
1990-06-23 Pagina 171
1990-06-25 fascinatie door het brandblusapparaat, De
1990-06-29 toestand van de wereld, De
1990-07-02 broer, de liefde, de roem en de dood, De
1990-07-07 Letterenstudenten!
1990-07-09 heldendom van de ontkenning, Het
1990-07-13 Popelend van Afscheid
1990-07-21 Wachten [***]
1990-08-01 Kees Fens / Simon Heijn
1990-08-04 Verlanglijstje
1990-08-18 Vervlogen geluk
1990-08-24 Ononderwijsbare, Het
1990-08-27 levenslange verjaringskalender, Een
1990-08-31 Eerste en het Laatste Woord, Het
1990-09-01 Zorgenkind
1990-09-03 Intiem maar op grote afstand
1990-09-05 Kees kent Annie, maar wat weet Annie van Kees? / Sietse van der Hoek
1990-09-07 Handel en wandel
1990-09-10 Alleen schatplichtig aan de klok
1990-09-14 Oplossing, De
1990-09-15 Onzichtbaar
1990-09-17 literair genie van een onbekende violist, Het
1990-09-21 Tekst als Lezer, De
1990-09-24 Dostojewski in schuldbrieven
1990-09-28 Voorbeeldige Kritiek
1990-09-29 Vol
1990-10-05 Letterkunde
1990-10-08 Aanschouwelijke rechtgelovigheid
1990-10-12 Afkomst van de Vondeling
1990-10-13 Achter het raam
1990-10-15 cliché van de persoonlijke herinnering, Het
1990-10-19 Laatste Knik, De
1990-10-22 taal is gans de schepping, De
1990-10-26 Zo gaat het (niet)
1990-10-27 Ziekte
1990-10-29 Stier, maagd en weegschaal
1990-11-02 Vervulling Van Het Lek, De
1990-11-03 tunnel van eeuwen, Een
1990-11-05 Geschiedenis en geluk van de onzekerheid
1990-11-09 Onweerlegbaar
1990-11-10 Streepjes
1990-11-12 "Noyt sagh hy s'hemels lamp"
1990-11-16 Ontwijkende Teken, Het
1990-11-19 Op een zondag in september
1990-11-23 Klein Heelal, Een
1990-11-24 "Grouwe gebauwen, ║ louwe thee, ║ holadio, holadié"
1990-11-24 Handel
1990-11-30 Hebben en Krijgen
1990-12-07 Uit de Gleuven van het Geheugen
1990-12-08 Groot en dik
1990-12-10 Met alle respect, uw onderdanige en pedante dienaar
1990-12-14 Verdriet van Vlaanderen, Het
1990-12-17 duivelse duifheid van Baltasar Gracián, De
1990-12-21 Wat, Hoe, Waarom, Waardoor?
1990-12-22 Gedenktekens
1990-12-31 In gesprek met de vorigen?
1991-01-04 Ziel van een Tijdperk, De
1991-01-07 vreedzame historie van een instituut, De
1991-01-11 Muziek die geen Kunst is
1991-01-14 uitdaging van de buitenissigheid, De
1991-01-19 Mysterie
1991-01-21 Kluizenaar voor de cultuur
1991-01-25 Van Letter naar Geest naar Letter
1991-02-01 Onvindbare Eenling, De
1991-02-02 Klein boekje
1991-02-04 herstel van het raadsel More, Het
1991-02-08 Vlinderbloemen van een Uitgevonden Wereld, De
1991-02-15 Eerste en de Laatste, De
1991-02-16 Wraak [*]
1991-02-18 Benoemen als een vorm van vervreemden
1991-02-22 Relikwie van de Werkelijkheid, De
1991-02-25 eenling uit de hemelse gemeenschap, Een
1991-03-01 Maximum Van Een Uur, Het
1991-03-02 Laddertje
1991-03-04 taal van de uitverkiezing, De
1991-03-11 lijnen der geleidelijkheid, De
1991-03-15 Even boven de grond
1991-03-16 eerste, De [**]
1991-03-18 Goede vrienden over de gehele wereld
1991-03-22 Andere Manier Van Denken, Een
1991-03-25 Leerling voor het hele leven
1991-03-29 Aan Een Heel Dun Draadje
1991-03-30 Buitenstaanders
1991-04-05 Zwart en Zuur
1991-04-08 In het dal van de schaduwen
1991-04-12 Literatuur Buiten De Cultuur
1991-04-13 gat, Het [**]
1991-04-19 Overschot
1991-04-22 Van de liefde die vriendschap heet [*]
1991-04-26 Aangenomen kinderen
1991-04-27 Geachte bedrijven,
1991-04-29 Vlak voor de grenspaal "Nog"
1991-05-06 Buitenstaander, pleitbezorger en polemist
1991-05-10 Alle Vogels Vliegen [**]
1991-05-11 Twee lezers
1991-05-13 plicht van de inpoldering, De
1991-05-24 Rijmen Zonder Rijmwoorden
1991-05-25 Vluchtelingen
1991-05-27 ruimte van het stedelijk leven, De
1991-05-31 Grootheid van de Uitzondering, De
1991-06-03 rebel en de regels van de leer, De
1991-06-07 Machteloos Plezier
1991-06-08 Reclame [*]
1991-06-14 Dichthuis, Het
1991-06-17 leven lang ingelijst, Een
1991-06-21 Te Goed Voor Werken
1991-06-22 Geheugen
1991-06-24 Achter de coulissen van de komedie
1991-06-28 Wie Lijkt Op Wie?
1991-07-01 melkweg vol gedichten, Een
1991-07-06 Zak en tas
1991-07-20 Donkere nacht
1991-08-03 Kwijt
1991-08-17 Dwalen [**]
1991-08-23 Taal op Komst
1991-08-26 hoofse dichter en zijn ketter, Een
1991-08-30 Droom Is De Wetenschap En Anders Niet
1991-08-31 Omslaan [*]
1991-09-02 vraag als laatste antwoord, De
1991-09-03 Opeenvolging van Breuken
1991-09-06 We Mogen Niet Klagen
1991-09-09 figuur van miljoenen woorden, Een
1991-09-09 Fens juryvoorzitter van de W. Pieterse Prijs 1992 / [krantebericht]
1991-09-13 Kleuren Met Gods Verfdoos
1991-09-14 Lat–relatie
1991-09-16 Herinneringen aan een eenzame gemeenschapsmens
1991-09-20 Men Moet Zich Uitschrijven
1991-09-27 Verhaal Van Tekorten, Een
1991-09-28 Bestelling
1991-09-30 Alle vijanden van de belofte
1991-10-04 Heel Mooi Slecht Boek, Een
1991-10-07 nieuw Nederlands testament, Een
1991-10-11 Lezen Is ìn, Ezel
1991-10-12 Postzegels
1991-10-14 Goden en helden onder elkaar
1991-10-21 taalimperium van het christendom, Het
1991-10-25 Binnen En Buiten De Lijnen
1991-10-26 Drie lezers
1991-10-28 Dichter van onbereikbaar geworden poëzie
1991-11-01 Geheim Van Den Haag, Het
1991-11-04 werkmansjasje met pochet, Een
1991-11-08 Levenslang Voor Een Schitterende Taalmoord
1991-11-09 Gemoderniseerd
1991-11-15 Omdat Hij Het Ons Beloofd Heeft
1991-11-18 Waar de dagen trager waren
1991-11-22 Klauw Van De Meester, De
1991-11-23 Impasse [**]
1991-11-23 Veel leed door de spelling, tot het scheve geluk van de schare beterweters
1991-11-25 Verheft u eeuwige open deuren
1991-11-29 Honderdduizenden Dichters Minder
1991-12-02 taalkaart van Antwerpen, De
1991-12-06 Zonder Uitweg, Tegenspraak en Bijval
1991-12-07 Eens gegeven
1991-12-13 Verkeerde Plaats Is De Beste, De
1991-12-20 Geluk Van De Onwetendheid, Het
1991-12-21 Zeldzaam
1991-12-23 hete adem van de biograaf, De
1991-12-27 Naamloze Historische Figuren
1991-12-30 onderkant van Rembrandts tijd, De
1992-01-03 Groeten van het Tijdsgewricht
1992-01-04 Beste wensen
1992-01-04 Nieuwjaar ZIE: Beste wensen
1992-01-05 Bergmeubel [DATUM NOG NAZOEKEN]
1992-01-06 woestijn in de oceaan, De
1992-02-01 Leerboeken
1992-02-07 Grens, De Douaniers En Het Laatste Woord, De
1992-02-10 Volk, vaderland, ras en Germanje
1992-02-11 ontdekking van de nieuwe wereld, De
1992-02-14 Stad In De Verbeelding, De
1992-02-15 Opgezweept
1992-02-17 spiraalbaan van een essayist, De
1992-02-21 Hoe Moeilijk Is Lelijk (En Mooi)
1992-02-28 Boven Het Gewoel Van Het Leven
1992-02-29 zoekers, De
1992-03-02 Geldingsdrang en zendingsdrang bij Thijm
1992-03-06 Dodelijke Blik Van Verstandhouding, De
1992-03-13 Lijnen In Het Gezicht, De
1992-03-14 Vergelers, De
1992-03-16 Vreemdelingen tussen natuur en cultuur
1992-03-20 Werkelijkheid Als Slechte Namaak, De
1992-03-23 Nederlands impresariaat in Londen, Een
1992-03-27 Poëzie Als Vergeefse Pluimstrijkerij
1992-03-28 Aftellen?
1992-03-30 ware gedaante van een duivelse wereld, De
1992-04-03 Spel Van De Kleine Snelle Deeltjes, Het
1992-04-06 Majesteit! Wat was haar bedoeling?", "De –
1992-04-10 Sneller Schrijven Dan Je Zelf Kunt Lezen
1992-04-11 Geleerdheid [*]
1992-04-13 dubbele moraal van de criticus, De
1992-04-17 Schedelplaats, Kruisboom, Adam, Enzovoort
1992-04-24 Kristal In De Ziel, Een
1992-04-25 Kijk
1992-04-27 Eerst The Times, dan het paradijs
1992-05-01 Genot Van Het Lijnen Trekken, Het
1992-05-08 Heilige Kolen En Meloenen
1992-05-09 Regenbui
1992-05-11 "Kijk naar de sterren! Kijk op naar de hemelen!"
1992-05-15 "Vrienden, Geloof Het Woordenboek"
1992-05-18 Zonder vaste woon– of verblijfplaats
1992-05-22 Woorden Waarmee Je Wakker Wordt
1992-05-23 Hoor! Help!
1992-05-27 Johan Polak: hoogste trap van nederigheid // Postuum
1992-06-01 Onzichtbare spin in het web van zijn tijd
1992-06-05 Indirecte Vrije Literatuur Van Het Voetbal, De
1992-06-06 Alleen [*]
1992-06-12 Meten Met Twee Maten, Maar Wie Meet?
1992-06-15 'Denkt u nooit dat u het beter weet'
1992-06-19 In Gesprek Met Een Idee
1992-06-20 Herkenning
1992-06-22 Leven als een zwaan in Groningen
1992-06-24 reddende kracht van het bijgeloof, De
1992-06-26 Als Een Regel Eens Niet Wil
1992-06-29 Veelzijdig, beminnelijk en onontwijkbaar
1992-07-04 Leesloos *
1992-07-06 huwelijk als erfenis voor de kinderen, Een
1992-07-10 Wat Men Misschien Allemaal Kan Vergeten
1992-08-01 Geniaal
1992-08-14 Tjielp–Tjielp Tjielp Tjielp Tjielp En Dan Rechtsaf
1992-08-15 Op vakantie
1992-08-21 In De Traditie Van De Gematigdheid
1992-08-24 trage deining van de cultuur, De
1992-08-28 Kaas Op Komst
1992-08-29 vege lijf, Het [**]
1992-08-31 Van Kinsbergenstraat als wereldbeeld, De
1992-09-04 Gewicht Van Bal En Boek, Het
1992-09-07 definitieve ommuring van de abdijen, De
1992-09-11 Echtheid Van De Kunsttaal, De
1992-09-12 Leve de leegte
1992-09-14 ware leven van Muriel Spark, Het
1992-09-18 Onderons Taal Van Het Einde, De
1992-09-25 Toen Zong Meliador Een Virelai
1992-09-26 Groef
1992-09-28 Voor kinderen en andere naïevelingen
1992-10-02 Valt Er Eigenlijk Wel Iets Te Zeggen?
1992-10-05 Bewonderend beheerser van de overvloed
1992-10-09 Dit Zou Overbodig Moeten Zijn
1992-10-10 In de cel
1992-10-12 Vormen van geestesverduistering
1992-10-15 prijs van de Nederlandse Boekverkopersbond [...], De – / [kranteberichtje]
1992-10-16 Als Getuige Van De Kristallisatie
1992-10-23 Vertakking Van Het Dichterhoofd, De
1992-10-24 Boek en bak
1992-10-26 Alles komt toch aan het licht
1992-10-30 Grammatica Van Het Geluk
1992-11-02 historicus als spelverdeler, De
1992-11-06 Broer Van Een Schoonmoeder Van Een Kennis Van, De
1992-11-07 Kopen
1992-11-09 O schilderij o schilderij aan de wand
1992-11-16 essayist en de leegheid van de vervulling, Een
1992-11-20 Wat Gebeurt Er Of Wat Moet Er Gebeuren?
1992-11-21 Wilbertoord
1992-12-04 Blijvend Aardig En Niets Meer?
1992-12-05 Alles
1992-12-07 Door een rag van mist en tranen
1992-12-11 Liefde Tot Op Het Laatste Gezicht
1992-12-14 familiegraf van het Engelse kerkhof, Het
1992-12-18 Weten, Heugen en Vergeten
1992-12-19 Bedrog [*]
1992-12-21 exotisme van kerken en kloosters, Het
1992-12-24 Onder Invloed: Kerstboodschap / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1992-12-24 Vergiffenis
1992-12-28 grootmeester van het stilleven, De
1992-12-31 o wat mooi! wat mooi!
1993-01-02 Meteen
1993-01-04 Uw u liefhebbende moeder, zoon, vriend enz.
1993-01-08 Lezen Met De Laatste Ogen
1993-01-09 Geschenk
1993-01-15 Alleen In Halve Woorden Spreken
1993-01-23 Onder Invloed: Elfstedentocht » Kerstboodschap / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-01-23 Reeksen
1993-01-29 Leermeester En De Kennis Als Ding, De
1993-02-01 nieuwsgierigste geest van de zestiende eeuw, De
1993-02-05 Criticus Is Er Niet Voor Zijn Plezier, De
1993-02-06 Gehad
1993-02-08 Toen de hoeden hoog waren
1993-02-12 Verdwijnen Onder De Ogen Van De Lezer
1993-02-15 teloorgang van de uiterlijkheid, De
1993-02-19 Openen En Sluiten Van Een Waaier, Het
1993-02-20 Nagelaten
1993-02-20 Onder invloed: Bergkamp en Jonk » Elfstedentocht / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-02-22 plicht de woorden bloot te leggen, De
1993-03-01 vuurstenen van Heraclitus, De
1993-03-05 Die Goeie, Ouwe Stomvervelende Knuvelder
1993-03-06 Tatoeage
1993-03-08 Alleen en van geen mens gestoord [**]
1993-03-12 Geheim Van Het Dagboek, Het
1993-03-19 Mijn Stille Plek, Mijn Waterval
1993-03-20 Sterfdag
1993-03-20 Onder Invloed: Een nieuwe lente » Bergkamp en Jonk / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-03-22 moord in de kathedraal, De – [**]
1993-03-26 Kind In Een Tuin Onbetreden, Een
1993-03-29 grote mysterie tussen de dagelijksheden, Het
1993-04-02 Vele Maanden Onzer Jaren, De
1993-04-03 Dromen
1993-04-05 Door boeken en een broer verdubbeld
1993-04-09 Eiland In De Verte, Een
1993-04-16 Onder De Luchter Met Een Augurk
1993-04-17 Lui lezen
1993-04-17 Onder Invloed: Nobelprijs » Een nieuwe lente / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-04-19 droom van de zoon en de vriend, De
1993-04-23 Man Van Tien Miljoen, Een
1993-04-26 noodlot van gewezen grootheid, Het
1993-04-30 Dichten Naar Het Koele Licht, Het
1993-05-01 einde, Het
1993-05-03 Plato als immigrant in Italië
1993-05-07 Resten Van Een Vriendschap, De
1993-05-10 onbenaderbaarheid van een heilige, De
1993-05-14 wijzer van de spanningsmeter, De
1993-05-15 Onder Invloed: Bejaardenleed » Nobelprijs / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-05-17 droom van boze schoonheid, De
1993-05-21 Betuwelijn Door De Eigen Cultuur, De
1993-05-22 Patroon
1993-05-28 Luister Naar De Stem Die Fluistert
1993-05-29 Gezondheid!
1993-05-29 Laat ze allemaal maar kampioen worden of niet
1993-06-04 Woord Is Dood, Het Moet Gelezen, Het
1993-06-07 omwegen naar eindeloos ongeluk, De
1993-06-11 Adieu, Gegroet En Vaarwel Dus
1993-06-12 Getijden
1993-06-12 Onder Invloed: Terug tot Ina Damman » Bejaardenleed / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-06-14 Waarom kan een mens een boom worden?
1993-06-18 Schoonheid En Beklemming Van De Samenhang
1993-06-21 Achtste deugd en hoofdzonde
1993-06-25 Schrijvers tegen cultuur van 'wat schuift het?' / [van onze verslaggever] Michel Maas
1993-06-26 Mijne Heren,
1993-07-05 paradijs van de christelijke wildernis, Het
1993-07-09 Slechtste Opvoeding Of De Beste?, De
1993-07-10 Schaamte [*]
1993-07-10 Onder Invloed: Terug tot Ina Damman / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-07-12 familieverhaal als kasteelroman, Een
1993-07-16 Als Vondel Eens Tot De Actuele Poëzie Hoorde
1993-07-24 Zomercursus
1993-08-21 Passend hoofd
1993-08-27 En zo is het eerste woord het laatste
1993-08-30 Van tempel tot kruis in poëzie
1993-09-03 Componist Als Poëzielezer, De
1993-09-04 Onder Invloed: Het groots oprichten der boortorens / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-09-04 Zinnen
1993-09-06 monument van nog levende cultuur, Een
1993-09-10 Heldere Licht Van Genève, Het
1993-09-13 geschiedenis van een te groot ideaal, De
1993-09-17 Alleen Of Een Van De Velen
1993-09-18 Droomboek
1993-09-20 Spreken en schrijven, converseren en zwijgen
1993-09-24 Plantaardig Leven Van Literatuur, Het
1993-10-02 Rookschade
1993-10-02 Onder Invloed: Volksschrijver aan volksbisschop » Het groots oprichten der boortorens / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-10-08 Hansje Pek En Juffrouw Bok
1993-10-11 naslagwerk om verkeerd te lezen, Een
1993-10-15 Vroeger
1993-10-16 Zijden ritueel
1993-10-18 geluid van een stotende lepel, Het
1993-10-22 Woorden Als Wegwijzers Naar Het Nog Onbekende
1993-10-30 Leeskaart
1993-10-30 Onder Invloed: De mateloze herfst van Nederland / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-11-01 evenwicht als levensvisie en opdracht, Het
1993-11-05 Toekomst Van Kelders En Zolders, Een
1993-11-08 Tweevoudig geluk in de maanhemel
1993-11-12 Wat Is Er Bijzonder Aan Bijzonder?
1993-11-13 Kèrel
1993-11-15 juiste vragen als enig antwoord, De
1993-11-19 Dag Uit Het Leven Van Gisteren, Een
1993-11-22 Dat ontbreekt er nog maar net aan
1993-11-26 Boek Of Plaat, Lezen Of Luisteren
1993-11-27 Exlibris
1993-12-03 Verhuizen Vanuit Een Uithoek
1993-12-04 Onder Invloed: De kortste dag » De mateloze herfst van Nederland / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-12-06 hele wereld als huis, De
1993-12-10 Geluk Van Een Andere Lezer Te Zijn, Het
1993-12-11 Leidse humor
1993-12-13 Figuren uit de beeldroman Nederland
1993-12-17 Allemaal Oud–Leerlingen Van Theo Thijssen
1993-12-20 dichter als pleiter en verleider, De
1993-12-23 Tweede Stem In De Verte (En Nabij), De
1993-12-24 Onder Invloed: Cruyff en de WK–loting » De kortste dag / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1993-12-24 Nederig advies
1993-12-30 Scheppen is een mysterie
1994-01-03 Brussel als geboortestad van een tijdschrift
1994-01-07 Laura En De Grammofoonplaat
1994-01-08 Zinvol
1994-01-10 Was Erasmus toch een Nederlander?
1994-01-14 Wat Geschreven Is Blijft Geschreven
1994-01-17 En de wereld trapte hem dood
1994-01-22 Tafeltjes
1994-01-22 Onder Invloed: De honderdeenenvijftigste psalm » Cruijff en de WK–loting / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-01-24 Aarde en hemel in idyllisch samenspel
1994-01-28 Poespas van de Betekenislaag, De
1994-01-31 kleinbeeld van de middeleeuwen, Het
1994-02-05 Dragen
1994-02-11 Terug Op Het Lange Voorhout
1994-02-14 Iedereen is tenslotte een eiland
1994-02-18 Zonder buitenwereld en kennissen
1994-02-19 Goede reis
1994-02-19 Onder Invloed: Op verkiezingspad » Psalm 151 / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-02-21 plezier van prostitutie, pest en bederf, Het
1994-02-22 genade van de belangeloosheid, De – / Willem Kuipers
1994-02-25 Theetint van Proza is Poëzie, De
1994-02-28 Brandaan in Nederland eindelijk voor anker
1994-03-04 Alle Dieren Vielen Plotseling Omhoog
1994-03-05 Bloemlezing [******]
1994-03-07 encyclopedie als jongensboek, De
1994-03-11 Oude Ier En Alle Vogels Vliegen, Een
1994-03-14 Bevrijde makelaarsdiensten / Jan Blokker
1994-03-18 Wat Rijmt Er Lezen En Sterven?
1994-03-18 In harmonie met gelijkgezinde geesten. Kees Fens bouwt een strekdam in golf van aandacht voor de middeleeuwen / Frits van Oostrom
1994-03-19 Kamer
1994-03-19 Onder Invloed: De wederopgraving » Op verkiezingspad / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-03-21 Mars en Maecenas in het Vaticaan
1994-03-25 Kunst Van De Kunst, De
1994-03-28 Het blijft tobben in de bv poëzie
1994-04-01 Alle Namen Van De Leden Van De Plantenfamilie
1994-04-02 Overmaat [**]
1994-04-08 Voor Claus Geen Weduwen Van Lezers
1994-04-16 Handgroot
1994-04-16 Onder Invloed: Adieu meisje Maij » De wederopgraving / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-04-18 Raadsel uit een raadselachtige stad
1994-04-22 Langs De Rechte Lijnen Van De Geest
1994-04-25 Huizen, kasten, laden en dozen van Pandora
1994-04-29 Apologie Van Schaduwbeelden, Een
1994-04-30 tuin in, De
1994-05-02 volle dag op de middenweg, De
1994-05-06 Waardoor Was Er Geen Plaats Voor Een Houtduif?
1994-05-09 Uit de schaduwen van de vooroordelen
1994-05-13 Binnenplaats Van De Stilte, De
1994-05-13 ruimte van het volledig leven, de . Lucebert 1924–1994
1994-05-14 Kastanje
1994-05-16 tragiek van de gelijktijdigheid, De
1994-05-27 Fens heeft een hekel aan voorlezen, maar Liedeke wordt toch kampioen / Jeroen Trommelen
1994-05-28 Onder Invloed: De verloedering van de P.C. Hooftstraat [1] / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-05-28 Trouweloos
1994-06-03 Ziel Van De Zeventiende Eeuw, De
1994-06-06 rijk van de literaire schaduwgestalten, Het
1994-06-10 Humor Als Laatste Imperialistische Uiting, De
1994-06-11 Sint Jan
1994-06-13 Middellandse Zee als verzamelaar, De
1994-06-17 Wankele Evenwicht Tussen Essay En Betoog, Het (I)
1994-06-20 kerker en ketenen van het zielehuis, De
1994-06-24 Wankele Evenwicht Tussen Essay En Betoog, Het (II)
1994-06-25 Mevrouw, [*]
1994-06-25 Onder Invloed: De verloedering van de P.C. Hooftstraat [2] / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-07-02 Overdoen
1994-07-16 Boodschap
1994-07-20 Priesterschap in briljante carrière nooit verloochend
1994-07-30 Liseuse
1994-08-12 Omdat Kennen Meer Dan Weten Is
1994-08-13 Weetlust
1994-08-15 wetenschap volgens drs A. Nuis, De – » Alles wat niet praktisch is, is ballast
1994-08-19 Trage Dagen Van Het Vaderhuis, De
1994-08-22 lappendeken van de heilsgeschiedenis, De
1994-08-27 Heilige slakken
1994-09-02 Als De Winden Rond Het Huis Huilen
1994-09-05 warenhuis der godgeleerdheid, Het
1994-09-09 Grote Catalogus Van De Vragen, De
1994-09-10 Rangen en standen: Voetballers / [Fens en: ] Ben de Graaf [bijzonder artikel in de Volkskrant van 10.9.94]
1994-09-10 Onder Invloed: Marc groet 's morgens paars / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-09-10 Zitten of staan
1994-09-12 cirkel als uiting van rechtlijnigheid, De
1994-09-16 Vergeefse Streven Daarom Te Vermijden, Het
1994-09-19 bloedstelpende poëzie van Lucebert, De
1994-09-23 Gelukkig De Vreemdeling In Eigen Huis
1994-09-24 Rafelzucht
1994-09-26 vele gestalten van een man als een eiland, De
1994-09-30 Zekerheid Van Misschien, Wellicht, Mogelijkerwijs, De
1994-10-03 naslagwerk op de menselijke geest, Een
1994-10-07 Treinen En Stations In De Mist Van De Melancholie
1994-10-08 Bloedband
1994-10-08 Onder Invloed: Een verjaardag voor kinderen / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-10-10 hangbruggen tussen geloof en wetenschap, De
1994-10-21 Gezelschapsspel Onder Vier Ogen
1994-10-22 Handschoen
1994-10-24 gevolg en belang van Oscar Wilde te zijn, Het
1994-10-28 Lezen Heeft Mij, Goddank, Bijna Niets Geleerd, Het
1994-10-29 KEES FENS had graag keeper willen zijn
1994-10-29 grootste dreiging is de macht van de middelmaat', 'De – . Professor Fens heeft op de universiteit helemaal niets geleerd / Ben Haveman
1994-10-29 Professor Fens heeft op de universiteit helemaal niets geleerd. 'De grootste dreiging is de macht van de middelmaat' / [interview met Fens door] Ben Haveman
1994-10-31 Moederland en schiereiland van de poëzie
1994-11-04 Middelpunt Van Mijn Cirkel, Het
1994-11-05 Dwaallicht
1994-11-05 Onder Invloed: Een bewaarplaats voor de toekomst » Een verjaardag voor kinderen / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-11-07 Zo heeft de wind de maan nooit meer gewiegd
1994-11-11 Lepeltje Afgemeten Suiker, Een
1994-11-14 Over levenden en doden niets dan goeds
1994-11-18 Ook Goed Lezen Is Een Zaak Van Kunnen vergeten
1994-11-19 Secretarisvogel
1994-11-25 We Lezen Alles Te Laat En Dus Op Tijd
1994-11-28 zee aan de mond van al die rivieren, De
1994-12-02 Taal van het Schitterende Oude Werelddeel, De
1994-12-03 In de rij
1994-12-03 Onder Invloed: Een middelnederlands kerstlied » Een bewaarplaats voor de toekomst / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1994-12-05 kunstenaar als meerling en dus een eenling, De
1994-12-09 Naam Als Een Wachtwoord Voor De Geest
1994-12-12 God, open de ogen van de koning van Engeland
1994-12-16 'Zij Leven, Don Iosef, Zorgzaam Gedrukt'
1994-12-17 Salon
1994-12-19 dodenmasker als enige persoonlijke schepping, Een
1994-12-23 Stille Nacht Als Waarschuwend Leerdicht, De
1994-12-30 In de achterkamer of uit de ballingschap
1994-12-31 Grootste schrijver
1995-01-01 Vereeuwiging Van Een Schoenlepel, De
1995-01-02 "Flux op de been gy christene menschen"
1995-01-06 Er Is Niets Slechter Dan Je Best Doen
1995-01-07 Onder Invloed: Het boek van de Paus » Een middelnederlands kerstlied / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-01-09 eigenhandig ingepakte fonds van G.A. van Oorschot, Het
1995-01-13 Overbodigheid Van Bijna Een Heel Boekenbezit, De
1995-01-14 Meester
1995-01-16 vierde generatie en de tweede garnituur, De
1995-01-23 zware luchten van de ballingschap, De
1995-01-27 Er Valt, Ook Op De Televisie, Niets Te Zeggen
1995-01-28 Handboek [**]
1995-01-30 Verdwenen in de wijde kleding van het ambt
1995-02-03 Hybride Van Wetenschap En Literatuur?, De
1995-02-04 Onder Invloed: Ik ging naar Bommel / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-02-10 Hoor De Sonate Der Clavecimbale
1995-02-11 Hooggeachte, [*]
1995-02-13 Eindeloos boeiend, eindeloos frustrerend
1995-02-17 Groot Horloge Is Al In De Straat, Het
1995-02-20 In de schaduwen van gisteren
1995-02-24 Dichter Als De Ene Leerling, De
1995-02-25 Uit huis
1995-02-27 Als tulpen in een breekbare vaas vol water
1995-02-28 Laatste boek
1995-03-03 Laten We Gewoon Opnieuw Beginnen
1995-03-04 Onder Invloed: Onze nationale hymne » 'Ik ging naar Bommel . .' DE HUISMAN DE MAN / [Kees Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-03-10 Met Zelf Geschreven Geloofsbrieven In De Hand
1995-03-11 Vorstelijk
1995-03-13 Portrettengalerij van vaders en kooplieden
1995-03-17 Altijd Verlangen Naar De Thuiskomst
1995-03-20 O grootheid van het slijk!
1995-03-24 Gelezen Op Het Juiste Ogenblik
1995-03-25 Jaloers
1995-04-01 Vijftien jaar
1995-04-01 Onder Invloed: Alles van waarde is weerloos / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-04-14 Nu Langzaamaan De Oostmoesson Begint
1995-04-15 Leesloos **
1995-04-21 Sigaren, Bier En Dertig Zeer Oude Doden
1995-04-24 Tasten in het licht van Rembrandt
1995-04-29 Van u
1995-04-29 Onder Invloed: Trijntje Fop / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-05-01 tragische geschiedenis van Gods traagheid, De
1995-05-05 In De Theetuin Borduurt De Natuur
1995-05-06 Opgeheven
1995-05-08 Mislukken in de zachte kussens van de lettré
1995-05-12 Ogenblik De Boeddha Op De Rug Zien, Een
1995-05-13 2304
1995-05-15 armen als collectanten voor de paus, De
1995-05-19 Ogenblik Dat Brahma Bewoog, Het
1995-05-20 Theeuur
1995-05-22 Madoera als het thuisland van A. Alberts
1995-05-22 Bij Annie M.G. Schmidt vierde ook de taal anarchie » In haar eentje was Schmidt een Vijftiger in de kinderpoëzie
1995-05-26 Postkoloniale Hoop Op Ontmaskering
1995-05-27 Onder Invloed: De zee klotst voort / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-05-27 Doelloos
1995-05-29 Vijfenveertig jaar is me het leven wel
1995-06-02 Geniet, Maar Drink (En Lach) Met Mate
1995-06-03 Tuinhuisje
1995-06-09 Utterly Happy In Dapper Street
1995-06-10 Bibliosofie
1995-06-12 In tranen spelen, in vreugde luisteren
1995-06-16 Straatlengte Van 'Het Uur U', De
1995-06-17 Tuinhuisje (2)
1995-06-19 Jan Jacob Slauerhoff wordt geen Slauerhoff
1995-06-23 Macht Van Het Vierkant (1), De
1995-06-24 Suiker
1995-06-26 Esthetische individualist als voorganger
1995-06-30 Macht Van Het Vierkant (II), De
1995-07-01 Nijmegen
1995-07-01 Onder Invloed: Vakantiemonotonie / [Kees Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-07-03 klassenmaatschappij van de eeuwige, De
1995-07-07 Laatste Kristallen Van Het Geloof, De
1995-07-08 Meelezer
1995-07-15 Congres [**]
1995-07-22 Zo hoort het
1995-07-29 Alleen [**]
1995-08-05 Spindebewaerder
1995-08-11 Heelal Van Openingen En Zwarte Gaten, Een –
1995-08-12 Zuiver zijde
1995-08-14 Multatuli in de grilligheid van het alfabet
1995-08-18 Met En Zonder Het Geluk Van De Blinde Vlek
1995-08-19 Zoekboek
1995-08-21 34 Dagen uit de hand van Lucebert
1995-08-25 pauze als eeuwigheid, De
1995-08-26 Augustus [**]
1995-08-28 portret zonder lijst en geen portret, Een
1995-09-02 Onder Invloed: Wie wint de AKO–prijs? / [Kees Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-09-02 Lawaai en stof
1995-09-04 wonderkind en een total loss, Een
1995-09-08 Al Wat Geschiedt Geschiedt Nog Voor Het Eerst
1995-09-09 Dieven,
1995-09-11 zinnelijke beeld–spraak van de barok, De
1995-09-15 Echt Verhaal Met Fictieve Foto's, Een
1995-09-16 water in!, Het
1995-09-22 Volmaakt Dank Zij Het Getal Van Onvolmaaktheden
1995-09-23 Opwinding
1995-09-25 schitterend verhaal van een illusie, Een
1995-09-29 Niet Zingen, Knarsen Is De Kunst
1995-09-30 Tafeltje
1995-09-30 Onder Invloed: Gedicht voor Allerzielen / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-10-02 schervenpakket dat Europa heet, Het
1995-10-06 Lezen Als Tocht Door Het Hiernamaals
1995-10-07 Boudoir
1995-10-09 bewonderenswaardige lettré, Een
1995-10-13 Tenslotte Is De Vraag De Kern Van Alles
1995-10-14 Reclame [**]
1995-10-16 cirkelomweg van de kunstgeschiedenis, De
1995-10-20 Hoe Eenvoudig Is De Zonde Van De Eenvoud?
1995-10-21 Levant marokijn
1995-10-27 Literaire Orde, Verder Geen Gezeur, De –
1995-10-28 Alles en niets
1995-10-28 Onder Invloed: Grafschrift voor Bolkestein / [Kees Fens i.s.m. Michaël Zeeman]
1995-10-28 Willem van Hanegem » Arie Haan
1995-10-30 Literatuur in gesloten envelop
1995-11-03 Gorcum En Het Been Van Johan Cruijff
1995-11-04 Verhuizen
1995-11-06 onbaatzuchtig egoïsme van de verzamelaar, Het
1995-11-10 Rechtvaardig Lot Van De Vergetelheid, Het
1995-11-11 Metafoor (I)
1995-11-11 Gerrit Jan Wolffensperger
1995-11-13 zichzelf verslindende wijsgeer, Een
1995-11-17 Poëzie Van Het Middenveld, De
1995-11-18 Metafoor (II)
1995-11-20 Heel even wordt er een leeszaal ingericht
1995-11-24 Herhalingsoefeningen Voor De Slechte Verstaander
1995-11-25 Ongevraagd
1995-11-25 Jo Ritzen
1995-11-27 troost van Gods heilige goochelaars, De
1995-12-01 Enige Prikkel Tot Schrijven, De
1995-12-02 Inzicht
1995-12-02 Onder Invloed: Campert na de feestdagen / [Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1995-12-04 lome sluimer en het pikhouweel, De
1995-12-08 Maar Door De Gaten Blijft De Poëzie Waaien
1995-12-09 Biecht
1995-12-09 Louis van Gaal
1995-12-15 Hardop Leren Kijken, Dat Is De Les
1995-12-16 Letter
1995-12-18 geluk van een nieuwe tijd in brieven, Het
1995-12-22 Vaders Als Huizen En Gasfabrieken
1995-12-23 Enneüs Heerma
1995-12-23 Plezier [**]
1995-12-29 Kracht Die De Zwakte Is Van De Essayist, De
1995-12-30 Bibliothecaris
1996-01-05 Openingen Maken Het Gedicht, De
1996-01-06 Onder Invloed: Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij / [Kees Fens i.s.m.:] Michaël Zeeman
1996-01-06 Gelukkig
1996-01-06 Freek de Jonge
1996-01-08 Vroeg–christelijk lezen en schrijven
1996-01-12 Kamermuziek Van Een Bladzijde Gogol, De
1996-01-13 Torens
1996-01-15 Demonstraties uit de handschriftenkamer
1996-01-20 Getijdenboek [**]
1996-01-20 Minister Borst
1996-01-22 kijkoperaties van de negentiende eeuw, De
1996-01-26 Schepping Verdraagt Geen Scheppers, De
1996-01-27 Levend
1996-02-02 Dichter Die Vele Toekomsten Achtergelaten Heeft, De
1996-02-03 Eric Nordholt
1996-02-03 Ontferm u
1996-02-05 speurtocht als boeiende dwaaltocht, Een
1996-02-10 Plankje
1996-02-17 Meisje
1996-02-17 Pater van Kilsdonk
1996-02-24 Leegte [1996.02.24]
1996-03-02 Soaplezen
1996-03-02 André van der Louw
1996-03-04 belegering van een leegte, De
1996-03-08 Waterdruppel En De Wereldoceaan, De
1996-03-09 Vriendschap
1996-03-11 Duizend en een schrijvers te sterk
1996-03-15 Altijd Hetzelfde Liedje, Zo Te Lezen
1996-03-16 Geleerdheid [**]
1996-03-16 John Major
1996-03-18 ideaal van het alziend oog, Het
1996-03-22 Bloemlezen Als Een Vorm Van Eigen Dichten
1996-03-23 laatste dag, De
1996-03-25 Gefascineerd door ondergang kunstenaars
1996-03-29 Lieflijke IJssel Als De Stromen Van Babylon, De
1996-03-30 Omslaan [**]
1996-03-30 Hans van Mierlo
1996-04-01 Zeven jaar en een boek op water en brood
1996-04-05 Emmer Rolt Door De Winter, De
1996-04-06 Hooggeachte, [**]
1996-04-06 Spot / [ingezonden brief van] G. Witlox
1996-04-12 Boeken van een Verdwenen Gemeenschap, De
1996-04-13 Wie en wat?
1996-04-13 Ben Knapen
1996-04-19 In De Verbeelding Van De Verbeelding
1996-04-20 Morgen [**]
1996-04-22 gemiste dubbelzinnigheid van de dood, De
1996-04-26 Vergrijzing Naar Leven En Naar Dood
1996-04-27 Nooit poëzie
1996-04-27 Robin Linschoten
1996-04-29 geluk van de levenslange zelfkwelling, Het
1996-05-03 Klein Gekregen Voor Bewondering
1996-05-04 Halen
1996-05-06 kerk als de winnende verliezer, De
1996-05-10 Geef Ons Toch Atlassen, Kaarten, Plattegronden
1996-05-11 Verzwijgers
1996-05-11 Schelto Patijn
1996-05-13 Poëzie tussen zwoelte en koelte
1996-05-17 Galante Dromen Van De Nederlandse Taal, De
1996-05-18 Wraak [**]
1996-05-20 Stof dat van hartstocht beeft
1996-05-24 Is Literatuur Zo Conservatief?
1996-05-25 Jan Pronk
1996-05-25 Stiefbibliotheek
1996-06-01 Käyttöohje
1996-06-17 Zeventig jaar na het laatste woord
1996-06-20 Van der Heijden? (*)
1996-06-21 Taal Bewaard In Een Oude Doos
1996-06-22 Rituelen
1996-06-22 Bert Schierbeek
1996-06-24 korte verblijf op heilige grond, Het
1996-06-28 Gelukkig In De Regen In Jakarta
1996-06-29 Dit is genoeg
1996-07-01 politiek van de literaire protectie, De
1996-07-05 En Daar Bleek Het Jongensboek Uit
1996-07-06 Leven en werken
1996-07-08 dichter en zijn Ierse schuldgevoelens, Een
1996-07-13 Schaamte [**]
1996-07-15 biografie in kortschrift, Een
1996-07-19 Onder Het Dak Van De Wereld
1996-07-20 Nageslacht
1996-07-22 amfibieën van de roomse kerk, De
1996-07-26 En De Rest Is Toerisme, Kunst En Kitsch
1996-07-27 Gloeiend rood
1996-07-29 schitterende droomwereld van het denken, De
1996-08-02 Verspeeld Tot Gemeenplaats
1996-08-03 Cf.
1996-08-10 Bloemhofje
1996-08-17 Bedrog [**]
1996-08-24 Saaiheid
1996-08-26 hele oeuvre is een sprookje geworden, Het
1996-08-30 Mysterie Van De Keldering, Het
1996-08-31 Zomers
1996-08-31 Ben de Graaf
1996-09-02 Alle klokken lopen tenslotte ook vooruit
1996-09-06 Verlangen Naar Een Ontploffing, Het
1996-09-07 Beste P.,
1996-09-07 Prins Charles
1996-09-07 In Bourgondië leeft God zelf
1996-09-09 hoogst bereikbare vorm van eentonigheid, De
1996-09-13 Verloren Goden en Helden, De
1996-09-14 Uit de kast
1996-09-16 vele kamers van het donkere hart, De
1996-09-20 Godsdienst Heeft Meer Opgeleverd, De
1996-09-21 Open lucht
1996-09-21 Hans Alders
1996-09-23 psalterium als denkbeeldig boek, Een
1996-09-27 Nu De Vogel Gevlogen Is
1996-09-28 Buit
1996-09-30 boek dat zonder gelijke is, Het
1996-10-04 Geluk Van Het Niet Kunnen Verzinnen, Het
1996-10-05 macht en ik, de
1996-10-05 Mevrouw, [**]
1996-10-05 Gerrit Kouwenaar
1996-10-07 uur dat het wint van een jaar, Het
1996-10-11 Cicero
1996-10-14 verlangen naar tegendraadsheid, Het
1996-10-18 Oordeel en willekeur
1996-10-19 Max van der Stoel
1996-10-21 Kunst van A tot Z, van alpha tot omega
1996-10-25 Aangenaam ouderwets
1996-11-01 Altijd hetzelfde
1996-11-02 Kees van Kooten en Wim de Bie
1996-11-04 plezier van het dichtgeknepen oog, Het
1996-11-08 Grijze zomer
1996-11-11 26 November 2349 voor Christus
1996-11-15 Helder hard glas
1996-11-16 Wim Deetman
1996-11-18 Altijd november, altijd Helmers
1996-11-22 Paarse propedeuse
1996-11-25 Gedonder in de godenwereld
1996-11-29 Onder apothekers
1996-11-30 stad van paradoxen, Een
1996-11-30 Koos Postema
1996-12-02 grootheid van de vergissingen, De
1996-12-06 Zingen en verhalen
1996-12-06 Kees Fens [*!]
1996-12-09 sterfbed als Frans salonmeubel, Het
1996-12-12 Erasmus
1996-12-13 Niet aan denken
1996-12-16 gebenedijdste plekken, Een der
1996-12-20 Sporen van een slak
1996-12-23 Leve de roest die zich roert
1996-12-27 Luisteren, maar waarnaar?
1996-12-27 Net echt. Imiteren, vermoorden of zwijgen
1996-12-28 Simon Vinkenoog
1996-12-31 Na elk hoogtepunt volgt een leegte
1997-01-03 Hetzelfde anders
1997-01-06 illusie van de bereikbaarheid, De
1997-01-10 Leve de vele zangvogels
1997-01-11 Wim Duisenberg
1997-01-13 'Droom is het leven, anders niet'
1997-01-17 meest onbestrafte zonde, De
1997-01-20 Geluiden van de stille zijde
1997-01-24 Juan en Giovanni
1997-01-25 Joop van Tijn
1997-01-27 Berichten uit de Achterhoek
1997-01-31 Speuren naar geloof
1997-02-03 vergroting van een meisje uit Nazaret, De
1997-02-07 vertaler van 'De stad Gods', De
1997-02-08 Annemarie Jorritsma
1997-02-10 Dwalen als enige mogelijkheid
1997-02-14 korte leven van het korte, Het
1997-02-21 gang door naar het licht, De
1997-02-22 Joop van Zijl
1997-02-24 kleinbeeld van een cultuur, Het
1997-02-28 Veertien stuurse vrouwen
1997-03-03 Tussen Lackington en Lackington
1997-03-07 Op zoek naar zwakke plekken
1997-03-08 Dennis Bergkamp
1997-03-10 Gekleed in schaduw en pijn
1997-03-14 Terug naar de eeuwige hel
1997-03-17 Verdwenen tussen narwal en nathals
1997-03-21 verspreide stad, De
1997-03-22 Dries van Agt
1997-03-24 meest gesublimeerde vorm van roddel, De
1997-03-28 Op naar de driehonderd
1997-04-04 Hoeveel lezers ben ik kwijt?
1997-04-05 Ramses Shaffy
1997-04-11 Kunnen wij het loven wel laten?
1997-04-18 materiaal van de dichter, Het
1997-04-19 Johan Cruijff
1997-04-21 Lang niet alle geest is tijdgeest
1997-04-25 Schuif op naar het graf
1997-04-28 hemelrijk als ideale universiteit, Het
1997-05-02 lezer mag niet klagen, De
1997-05-03 John Cleese
1997-05-05 Leven en lezen zonder hoger voorbeeld
1997-05-16 geluk van het naslagwerk, Het
1997-05-17 Bram Peper en Neelie Kroes
1997-05-23 poëzie houdt zichzelf bij elkaar, De
1997-05-26 2047: De stilte begint vandaag
1997-05-30 Dorp aan de rivier
1997-05-31 Paul Rosenmöller
1997-06-02 Duivelse krachten van een geniale engel
1997-06-06 Uit het raam gewaaid
1997-06-09 Reformatie als conformatie
1997-06-13 doorgehaalde Guido Gezelle, Een
1997-06-14 Hans Wijers
1997-06-16 snelste, de grootste en de laatste, De
1997-06-20 Steeds hetzelfde en steeds weer anders
1997-06-23 Uw boeken liefhebben als u zelf
1997-06-27 noten voor de kruimeldief, De
1997-06-28 Tony Blair
1997-06-28 Rangen en standen: Nooit meer lezen
1997-06-30 Kiezen tussen twee bekoringen
1997-07-04 mooiste van het mooiste, Het
1997-07-07 Eindelijk diagonaal in bed
1997-07-18 maan is stiller dan de zon, De
1997-08-15 Enkele snippers papier
1997-08-16 land vol eeuwigheid, Een
1997-08-18 Wie waren er ooit heilig?
1997-08-22 Amsterdamse toon, De
1997-08-25 Elke dag duizend woorden
1997-08-25 gastvrij huis voor schrijvers, Een
1997-08-29 Wortelend waar water stroomt
1997-09-01 Vaderland in de verte
1997-09-05 helder levensteken, Een
1997-09-06 Annemarie Grewel
1997-09-08 laatste stem van gene zijde, De
1997-09-12 Stil als steen worden
1997-09-19 boek der boeken, Een
1997-09-20 Ed. van Thijn
1997-09-22 metafoor als hoogste geloofsuiting, De
1997-09-26 Gehinderd door het ene leesoog
1997-09-29 gat in de boekenkast, Een
1997-10-03 Neerlandistiek
1997-10-04 Paul Witteman
1997-10-06 Bedild, verheven en zo vernederd
1997-10-10 Samen noodzakelijk
1997-10-13 zeer voorbeeldige amateur, Een
1997-10-17 macht van de dienaar
1997-10-18 Peter van Straaten
1997-10-24 Kijken in de gaten van het christendom. Gent herdenkt de geschiedenis van twee abdijen
1997-10-31 Druppel voor druppel in het glas
1997-11-01 Andries Knevel
1997-11-03 biograaf als dagboekschrijver, De
1997-11-07 Stok, teen, tong, kraag, wijnglas
1997-11-10 grootste wijsgeer van de wereld, De
1997-11-14 eerste als het laatste, Het
1997-11-15 Jorien van de Herik
1997-11-17 Lof voedt de kunsten of niet
1997-11-21 Niet alleen en alleen niet
1997-11-24 Helaas geen stoel voor het leven
1997-11-28 verdwenen deemoedige bomen, De
1997-11-29 Prins Philip
1997-12-01 duizendjarig rijk van bekeringen, Het
1997-12-05 Steeds geheel de uwe
1997-12-08 achterkant van de traditie, De
1997-12-12 verzwegen en verdwijnende werk, Het
1997-12-13 Hans Helgers
1997-12-15 Lijden, liefhebben en schrijven
1997-12-18 droom als dansfeest, Een – . Het Nationale Ballet brengt 'Notenkraker en Muizenkoning' opnieuw tot leven
1997-12-19 Gesterkt in onze zwakheid
1997-12-22 ziel van het herenhuis, De
1997-12-24 mooie en duidelijke tweede stem, Een
1998-01-03 Ernst Bakker
1998-01-05 gelezen en uitgelezen bibliotheek, De
1998-01-09 Vijftig en dertig jaar
1998-01-12 Lezen, leren en veroveren
1998-01-16 regel als een gedicht, Een
1998-01-16 Schrijvershuizen / [advertenttie]
1998-01-17 Sonja Barend
1998-01-23 Rood uit de tube
1998-01-26 bloemlezer als lezer, De
1998-01-30 leven lang leren, Een
1998-01-31 Pieter van Vollenhoven
1998-02-02 grijze kind van het eiland Wight, Het
1998-02-06 Heilig en volmaakt. Zeven maal Jan van Eyck in de National Gallery
1998-02-06 Iets doods in de avondtuin
1998-02-09 Martelaar in een dubbelzinnige cultuur
1998-02-13 Werelds tweede ik
1998-02-14 Ard Schenk
1998-02-16 eeuwige jeugd van de plastiek, De
1998-02-20 Gelijke monniken, gelijke levens
1998-02-23 geestelijke upper class van Utrecht, De
1998-02-27 vluchteling bijna achterhaald, Een
1998-02-28 Hans Wiegel
1998-03-02 Schrijven tegen de eeuwigheid
1998-03-06 oude gruis blijft ruisen, Het
1998-03-09 Hoe burgerlijk was de burger?
1998-03-13 Van Gods beeld tot binnentuin
1998-03-14 Felix Rottenberg
1998-03-16 Dandyisme als literatuurwetenschap
1998-03-20 Van oude humor die voorbijgaat
1998-03-23 En de wereld draait nog altijd door
1998-03-27 waarde van het wisselgeld, De
1998-03-28 Joop van den Ende
1998-04-03 Hardop denken in gespeelde deemoed
1998-04-06 allerkleinste geloofsbrief, De
1998-04-10 geluk van het weten, Het
1998-04-11 Rick van der Ploeg
1998-04-17 cultus van het dankzeggen, De
1998-04-20 ongewone van Anglo–Nederlands proza, Het
1998-04-24 Ultiem boek uit Leiden
1998-04-25 Ian Paisley
1998-04-27 lege lijst van het verleden, De
1998-05-01 onvermijdelijke bijna–herhaling, De
1998-05-08 gemeenplaats der heiligen, De
1998-05-09 Mart Smeets
1998-05-11 dubbele metamorfose, Een
1998-05-15 Veldwerkers van liefde en strijd. Ariosto superieur entertainer in 'Orlando Furioso'
1998-05-18 Schoppen tegen het lijk van Wilde
1998-05-22 hoogtepunt in scheelheid en loensen, Het
1998-05-23 Joost Prinsen
1998-05-25 biograaf als laatste vader, De
1998-05-29 In de stiefgeest van de vader
1998-06-05 Voor dichten niet dom genoeg
1998-06-06 René Diekstra
1998-06-08 gouden eeuwigheid in de tijd, De
1998-06-12 Tijd voor literaire geriatrie
1998-06-15 vloek van een goed geheugen, De
1998-06-19 Poëzie van de oude grond
1998-06-20 Fons Rademakers
1998-06-22 decadente Sodoma uit Rome, Het
1998-06-26 Laat geen bibliotheek na
1998-06-27 Nederlander, De
1998-06-29 klassieke kan niet klassiek worden, Het
1998-07-03 Ik krijg er geen verstand van
1998-07-06 geschiedenis van de laatste folly, De
1998-07-10 Nog een bibliotheek
1998-08-24 Beroemd, berucht en uitgespuwd
1998-08-28 Verborgen achter de dienstbode
1998-08-29 kijkdozen van het volksgeloof, De
1998-08-31 vlucht voor de vrouw, De
1998-09-04 kracht van de snipper, De
1998-09-05 Dennenlaan
1998-09-07 veroudering van de oude muziek, De
1998-09-11 JAC
1998-09-11 Ordening ontbreekt in geschiedboek KB
1998-09-12 straatje, Het
1998-09-14 Gallische facetten van Vestdijk, De
1998-09-18 hoge hoogheid van een roeping, De
1998-09-19 Stationsstraat
1998-09-21 Er is altijd. Er was altijd
1998-09-25 worstelschool in de woestijn, De
1998-09-26 Vondelstraat
1998-09-28 held die zichzelf overbodig maakt, Een
1998-10-02 Schut ende betrouwen
1998-10-03 Catharinastraat
1998-10-05 zachte noot als harde kern, De
1998-10-09 Toen de merels nog floten in het plantsoen
1998-10-10 Kinkerstraat
1998-10-12 Leven en schrijven uit de Sorgue
1998-10-16 meester der meervoudigheid, De – . Simon Vestdijk was te weinig kunstenaar
1998-10-17 Postweg
1998-10-19 heelheid van brekend glas, De
1998-10-24 Spaarndammerdijk
1998-10-30 Zondagmorgen in de middag
1998-10-31 Broadway
1998-11-02 Van de liefde die vriendschap heet [**]
1998-11-06 Zeg me, wat het donker is
1998-11-07 Via Merulana
1998-11-09 kasteel van de vrouwenziel, Het
1998-11-16 assistent van de literatuur, Een
1998-11-20 consequenties van het dwepen, De
1998-11-21 Driekoningenstraat
1998-11-23 Drie jaar voor verandering van eeuwen
1998-11-27 Nu de ogen gesloten zijn
1998-11-28 Piazza del Campo
1998-11-30 dubbele tong van de dichter, De
1998-12-04 Van Kr tot Lichamelijk
1998-12-05 Chasséstraat
1998-12-07 Nederlandse neefje van Peter Pan, Het
1998-12-11 Wandtapijten van de dood
1998-12-12 Slatuinenweg
1998-12-18 kerk op alfabet, De
1998-12-19 Cour Napoléon
1998-12-21 Aan de gelijken zeer gelijk
1998-12-24 voorlopig laatste vraag, De
1998-12-28 boek van overvloed en onbehagen, Een
1999-01-09 Dorreweg
1999-01-16 Piazza della Minerva
1999-01-25 Bronzwaer: De geleerde als buitenuniversitair wezen
1999-01-30 Nieuwe Achtergracht
1999-02-05 mirakel van de kunst', 'Een – . Helen Landon plaatst Caravaggio op schitterende wijze in zijn tijd
1999-02-06 Lange Voorhout
1999-02-12 Jezus op een stokpaardje. Middeleeuws speelgoed werd soms al 'fabrieksmatig' vervaardigd
1999-02-13 Regentstreet
1999-02-19 Poëzie voor de onsterfelijke Nederlander
1999-02-20 Henri Polaklaan
1999-02-26 kracht van de buitenstaander, De – . Achtergrondgeschiedenis van tijdschriften in de jaren veertig
1999-02-27 Admiralengracht
1999-03-05 Oorlogsgeschiedenissen als heilsgeschiedenissen
1999-03-06 High Street
1999-03-12 Puritein van de geest. Literair getoonzette biografie van Spinoza
1999-03-13 Gabriël Metsustraat
1999-03-20 Zeeweg
1999-03-26 cultuur van symbolen, Een – . De vergankelijkheid van rituelen en ceremonies
1999-04-02 onuitputtelijke Maarten Luther, De
1999-04-03 San Marco–klooster
1999-04-09 Rome's herrijzenis. De pretentie van de universele kerk rond 1500
1999-04-10 residentiehuis, Het
1999-04-10 Waar Toscane op het hiernamaals lijkt
1999-04-16 Joods leven in Amsterdam. Overlevenden vertellen over armoede en socialisme
1999-04-17 Manhattan
1999-04-24 Rijksmuseum, Het
1999-04-30 Pelgrimstocht naar de hemel
1999-05-01 Stadion Feijenoord [sic]
1999-05-07 Onpartijdige en weldadige hemel. Octavio Paz beleefde het dichterschap met ongewone felheid
1999-05-08 Domtoren, De
1999-05-14 geschiedenis voor wie de geschiedenis kent, Een – . Hoe dichters hun individualiteit kunnen verliezen
1999-05-15 Centraal Station Antwerpen
1999-05-21 essentie van zijn leven was dichten, De – . Intertekstualiteit in het werk van J.H. Leopold
1999-05-22 Fontenay
1999-05-28 Zeven jaar in een varend klooster. Nederlandse vertaling van de 'Navigatio Sancti Brendani'
1999-05-29 Raadhuis van Hilversum
1999-06-04 'Hef, bazuin, uw gouden stem' Psalmen uit bijna de gehele Nederlandse literaire traditie
1999-06-05 Begijnhof Breda
1999-06-18 Lessen voor de reiziger naar God. Augustinus geeft onderricht in de christelijke leer
1999-06-19 Binnenplaats
1999-06-25 Engeland als moederland. Ian Buruma portretteert Europese anglofielen
1999-06-26 Buitenplaats
1999-07-02 'Mijn leven was prachtig – ik leed'. De isolatie en innige wanhoop van de dichter Zbigniew Herbert
1999-07-03 Colosseum
1999-07-03 Prijs Kees Fens om liefde voor het boek / [van onze kunstredactie]
1999-07-09 levenshouding gevormd door grote schrijvers, Een
1999-07-09 goede moordenaar als heilige, De – . Geschiedenis van Christus' kruisiging in middeleeuwse kunst onderzocht
1999-07-10 Rotonda, La
1999-07-23 Als de avond valt over een oeuvre. Simon Vestdijk in klein– en grootbeeld
1999-07-23 Steniging op klein formaat. Schilders tonen op koper hun virtuositeit
1999-07-30 Continuïteit en vernieuwing. Oudchristelijke kunst bouwde voort op Romeinse cultuur
1999-09-03 Heilige en Engelse grond. De dichter Siegfried Sassoon was een geboren eenling
1999-09-10 Nietig, bijna uit iets halfs geschapen. De poëzie van Szymborska lijkt met de losse hand geschreven
1999-10-01 Twaalf uit duizenden. Een kleine geschiedenis van de Griekse komedie
1999-10-08 Zwart en wit, dood en leven. Goedegebuure's biografie van Marsman mist ordening
1999-10-09 Petrarca tussen liefde en haat
1999-10-15 veelvormige hart, Het – . Het hart als een van de rijkste metaforen van onze cultuur
1999-10-22 volmaakte vorm als noodlot, De – . Dagboekaantekeningen van de virtuoos Jean Cocteau
1999-10-26 hele santenkraam, De – . Naslagwerk met levensbeschrijvingen van negenduizend heiligen en zaligverklaarden
1999-10-29 Constantijn als nieuwe Verlosser
1999-11-05 Duiveluitdrijving met appeltaar. Biografie van Alfred Douglas, vriend van 'demon' Wilde
1999-11-12 Carmiggelts vrolijke treurigheid. Een levensverhaal als één lange Kronkel
1999-11-17 Op het tweede gezicht / [advertentie]
1999-11-19 Zes bergen met eeuwige sneeuw. Conventionele geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur
1999-11-20 Met groeiende bewondering
1999-11-23 Waard en de onzuiveren, De – / Peter Swanborn
1999-12-03 leven dat de lezer sloopt, Een – . Biografie van Colette is een verzameling uiterlijkheden
1999-12-17 Italiaanse Jeanne d'Arc, Een – . Een met passie geschreven biografie van Eleonora Pimentel
1999-12-23 betovering van het onvoltooide, De – . De mogelijkheid tot voortdurende metamorfose kenmerkt alle grote kunst
1999-12-30 In het hiernamaals van de wetenschap. 'Oxbridge' komt genuanceerd tot leven in portretten van beroemde 'dons'
2000-01-03 Lehning, de man van een hele eeuw
2000-01-07 nieuwe geest in de oude vormen, Een – . De dubbelzinnige figuur van Paulinus van Nola
2000-01-14 lezer hoopt en koopt, De – . De mateloze honger van de boekenverzamelaar
2000-01-15 Bonifatius VIII De paus van het eerste jubeljaar
2000-01-20 Voortdurend klept de doodsklok
2000-01-21 tocht langs Engelse kerken, Een – . Britten zijn nooit helemaal protestants geworden
2000-01-28 eerste en laatste kampioen dichten, De
2000-01-30 Oscar Wilde Zijn taal drupte op hen neer
2000-02-04 Gedichten als korte films. In de poëzie van Raine verspringt het beeld voortdurend
2000-02-11 Aards voedsel en geestelijke spijs. Uiterlijk en innerlijk beeld van de middeleeuwen in fascinerende encyclopedie
2000-02-12 Wenen. Toch zal de weduwe onsterfelijk zijn
2000-02-12 Euro 150
2000-02-17 Lintwoekering
2000-02-18 grootste bemoeial van onze literatuur, De – . Nop Maas brengt contemporaine reacties op Multatuli in kaart
2000-02-26 Giordano Bruno Schepper van een goddelijke bouillabaisse
2000-03-02 kunst van het bedriegen, De
2000-03-03 volmaakte gentleman, Een – . Biografie van dichter, diplomaat en veldheer Sir Philip Sidney
2000-03-09 In het begin wordt het einde zichtbaar
2000-03-10 heldenstrijd bezing ik", "De – . Nieuwe vertaling van Vergilius' 'Aeneis'
2000-03-11 Rogier van der Weyden Volmaakt met een menselijk knikje
2000-03-16 Bedelaar tussen grote machten
2000-03-17 'Grote literatuur is nooit evenwichtig' Piet Gerbrandy bepleit een onbevangen wijze van lezen
2000-03-24 hoogstaande opportunisme van de jezuïeten, Het
2000-03-25 Johann Sebastian Bach Angst voor de oneindigheid
2000-03-30 Mysterie Engeland
2000-03-31 idealist en een gedrevene, Een – . Rossetti was de leidende kracht achter de prerafaëlitische beweging in Engeland
2000-04-01 Oude literatuur?
2000-04-07 herrijzenis van Amsterdam in de negentiende eeuw, De
2000-04-08 Zuster Anonyma Mijn tante, de heilige
2000-04-13 weiland in Amsterdam, Een
2000-04-13 Hij herkende en was verloren. Het scherpe oog van kunstcriticus, leraar en aquarellist Ruskin
2000-04-14 succes van een zondagsreus, Het – . Begeesterde biografie van de 'snel vergeten' Anton van Duinkerken
2000-04-15 In het dal van de historische grootheid
2000-04-21 wereld van een antiquaar, De
2000-04-22 Maria Magdalena De tuinman op eerste paasdag
2000-04-25 Lyrisch van Italië en Franciscus
2000-04-27 brute pauze, De
2000-04-29 Nederlandse kaalheid tussen de rijkdommen
2000-05-05 metamorfose van de kunstenaar, De – . Van schilder naar 'artiest' met hoog aanzien
2000-05-06 Koningin Wilhelmina Die zo aanwezige stem
2000-05-11 Nederigen van nu
2000-05-12 jeugd vol gekken en excentrieken, Een
2000-05-19 energie van de late Oudheid, De – . 'Late Antiquity' is een haast opwindend naslagwerk
2000-05-25 Hangplek voor de eeuwigheid
2000-05-26 Leven van een eendagsvlieg. Overbodige biografie van Willem Walraven
2000-05-27 Sir Henry Tate Suikeroom van de Engelse kunst
2000-06-03 Jan Engelman De gedichten hingen als muziek in de lucht
2000-06-08 Jezus is dood
2000-06-16 Herinnering, stichting en vermaak. Liefdespoëzie in bloemlezing Europese lyriek rijk vertegenwoordigd
2000-06-17 Benedictus van Nursia Het handboek voor de monnik
2000-06-22 Passie aan de plas
2000-06-23 eigengebruiker in de poëzie, een – . Puriteinse 'biografie van het werk' van Gerrit Achterberg
2000-06-30 geleerdste erotomaan in Europa, De
2000-07-01 Herman Gorter De dichter als sportman
2000-07-01 graf voor de onbekende supporter, Een
2000-07-06 patriarch van Ferney, De
2000-07-15 Elizabeth, koningin–moeder. Honderd jaar vrolijkheid
2000-07-20 Hogere nutteloosheid
2000-07-28 mythe vol achterdocht, vervalsing en naijver, Een – . De stichting van de cisterciënzerorde in de twaalfde eeuw
2000-07-29 Koning Frans I Kastelenbouwer in Frankrijk
2000-08-03 Picasso, beeldhouwer
2000-08-17 dood van Jacques, De
2000-08-25 mythe die Jane Harrison werd, De – . Mary Beard brengt de levens van twee grote Britse vrouwelijke classici in kaart
2000-09-01 In de schaduw van de literatuur
2000-09-02 dag van toorn, Een
2000-09-08 opgewektste man uit de Engelse literatuur, De
2000-09-16 onbekende jezuïet, Een – . Het einde van een school
2000-09-16 einde van een school, Het – . Een onbekende jezuiet – ZIE HET LEMMA onbekende jezuiet, Een [...]
2000-09-22 Onverzorgd, vervuild en in nevelen
2000-09-28 krochten van Strauss, De
2000-09-29 Adam en Eva in miniatuuur [sic]
2000-09-30 Hendrik Tollens Dichter des vaderlands
2000-10-05 Remco Campert De grootheid van de zijstraat
2000-10-06 Witte gestalten in het groen. Cricket en cultuur in achttiende–eeuws Engeland
2000-10-12 klacht in de nacht, Een
2000-10-12 Naakt uitkleden
2000-10-13 laatste avondmaal in Engeland, Een
2000-10-14 Erasmus en More De ontmoeting van twee grote geesten
2000-10-26 tweede dag, De
2000-10-27 Nederig tegenover de kunst
2000-10-28 Jan Wolkers De aarde is voor hem geschapen
2000-11-03 Wandelende jongeheren van stand. Van Lenneps dagboek blijft vrijwel steeds oppervlakkig
2000-11-09 glorie van de stilte, De
2000-11-10 Alle lof aan Paulus' zeelieden
2000-11-11 A.L. Sötemann Geboren voor de stille dingen
2000-11-17 Rodenko en zijn Russische ziel. Koen Hilberdink ontmaskert de leugens in het leven van een eenzame grensganger
2000-11-24 lopend kunstwerk, Een – . Oscar Wilde is honderd jaar na zijn dood nog steeds niet gestorven
2000-12-01 Van donker woud naar eeuwig licht Dante's Divina Commedia als Nederlandse piëzie
2000-12-02 Dante Alighieri Terugkeer uit de hel
2000-12-07 Levensbestendige gedichten
2000-12-08 gloriedagen van de Elzeviers, De
2000-12-15 Personages die zich begrepen weten. Hella Haasse, een humanistische essayist bij uitstek
2000-12-16 Pieter Saenredam Een witte ziel
2000-12-22 Beelden van het leven
2000-12-22 Op de rug gehoord
2000-12-23 Ons ego is nog jong
2000-12-30 Lucas. Apostel met schildersoog
2001-01-04 Gijsbrechts verscheiden
2001-01-05 literaire kanthandelaar, Een – . Gebrek aan afstand kenmerkt biografie van Felix Timmermans
2001-01-12 Gebouwen naar de letter en naar de geest
2001-01-13 Ernie en Bert. Vrienden voor het leven
2001-01-18 Contact met de heiligen
2001-01-19 Twee eigenzinnigen uit Groningen
2001-01-26 In feite is de kosmos Engels. Peter Ackroyd schreef een biografie van eindeloos Londen
2001-01-27 Auberon Waugh. Weg van vaders roem en doem
2001-01-27 Weg van vaders roem en doem
2001-02-01 Bijbelbabel
2001-02-08 In alles het licht. Caravaggio was de grootste barokschilder van Rome
2001-02-09 chaos van de tijd bezweren, De – . Geschiedschrijving als weinig vrolijke wetenschap
2001-02-10 Isidorus van Sevilla De kennis achter het woord
2001-02-15 naald van de balans, De
2001-02-16 IJsselstreek en de Modern Devotie, De
2001-02-23 Oude kinderboeken aan de vergetelheid ontrukt. Echtpaar Buijnsters schreef aanstekelijk standaardwerk
2001-02-24 F. Schmidt–Degener. Een vers in een lijstje
2001-03-01 Tijden spreken tot elkaar
2001-03-09 metamorfose van John Gray, De
2001-03-10 anonieme prinses, Een – . Wachten op Gods erbarmen
2001-03-15 Het is niet voorbij
2001-03-16 eenzame fluit uit de verte, Een
2001-03-23 Twee monniken en een dichtwerk
2001-03-24 Vita Sackville–West en Harold Nicolson. Elk voorjaar weer tot leven
2001-03-29 Denken als herkauwen
2001-04-06 'Leve Castilië', riepen de beeldenstormers. Antonio Pigafetta's reis om de wereld in drie jaren
2001-04-07 boer, De – . Hij ploegt nog altoos voort
2001-04-12 achterkant van een sprookje, De – . Hans Christian Andersen bezielde alles met zichzelf
2001-04-12 Botticelli: volmaakt onvoltooid
En hij ziet... Botticelli's stripverhaal bij Dante
2001-04-12 Christus van Bach, De
2001-04-20 Rehabilitatie van de schaduw
2001-04-21 Stutterheim en Donker. Gelezen en vergeten
2001-04-26 Tuinman
2001-04-27 In het spoor van de pest
2001-05-04 ideale redenaar is wijs en goed, De – . Quintilianus' handboek over de welsprekendheid vertaald
2001-05-05 Bonifatius VIII. De onbekende
2001-05-10 Kunst bij daglicht
2001-05-11 God had in het Engels geschreven! Het Boek der boeken voor de koning der koningen
2001-06-02 Harry G.M. Prick. Lodewijk de Tweede
2001-06-07 Tenhemelopneming
2001-06-12 Scherpzinnig denker met de milde stugheid van het Brabantse land
2001-06-15 Heilige oorlog tegen de natte hel
2001-06-16 Jan van Ruusbroec. Een doorschijnende stem uit de Middeleeuwen
2001-06-21 Schitterende dubbelheid
2001-06-22 Middels het gedicht naar beschaving. De bloeitijd van de Nederlandse letterkundige genootschappen
2001-06-29 'Schat van mijn klachten'
2001-06-30 Kees Stip verlichtte onze stijve literatuur
2001-06-30 familie Bush, De – . Hoe komt een vader aan zo'n zoon?
2001-07-05 Ineens aandacht voor Rochus
2001-07-06 Naar een bibliotheek met twee miljoen boeken
2001-07-14 Jos de Waele Het abrupte einde van een archeoloog
2001-07-19 allergrootste proeflezer, De
2001-08-02 Fulco–gevoel, Het
2001-08-16 Luidruchtige warmte
2001-08-17 plezier van het middenveld, Het
2001-08-24 labyrinten van het geloof, De – . Veelomvattende studie van Amerikaanse muziekhistoricus Craig Wright
2001-08-30 Sentimentele verhalen
2001-09-07 heilige van niets, Een
2001-09-13 Onverwoestbaar gewoon
2001-09-14 Verval en ondergang van de ruïne
2001-09-21 Ook de kinderkamer hoorde bij de Kerk
2001-09-27 Ongevraagd en brutaal
2001-10-04 Heden ik, morgen gij
2001-10-05 inslag van Dantes poëzie, De
2001-10-11 Lezen steunt het ware geloof
2001-10-12 Gebroken spiegels tegenover elkaar
2001-10-18 Visioen van drie kwartier
2001-10-25 lege stoel, Een
2001-10-26 Heimwee naar de beschouwing
2001-11-01 Pauzegevoel
2001-11-02 stad altijd in wording, Een
2001-11-08 Geen vrouw bij de koning
2001-11-09 Koningin van 'nog verborgen rijken'
2001-11-15 meest volmaakte muziek, De
2001-11-16 peelwerker in de wetenschap, Een
2001-11-22 Griezel en gruwel
2001-11-23 Grootheid van de menselijke maat. Duizend jaar denken, van Parmenides tot Boëthius
2001-11-29 Klassiek meisje
2001-11-30 Levende gedichten, opgediept uit het puin. Nieuwe bundeling stukken van Gerrit Komrij, Nederlands trouwste poëzielezer
2001-12-06 Cultuur zonder trappen
2001-12-07 Poëtisch welbehagen
2001-12-07 Huishoudporselein uit afvalputten
2001-12-13 Blauw van de kou
2001-12-13 mooiste rood van Rome, Het
2001-12-20 begin van de wijsheid, Het
2001-12-21 Haar stad bleef als een weduwe achter. De zoete nieuwe stijl van Dante Alighieri
2001-12-27 Vier opstellen uit 4a
2001-12-28 Dolken, gif en etterende wonden
2001-12-31 Er is niets gebeurd; en Europa bestaat niet
2002-01-03 Nachtspoken
2002-01-10 Reestraat
2002-01-10 Huwelijkslied. Een regenachtig welkom voor Máxima [(...). Artikel door Machteld van Hulten]
2002-01-11 'Boeken horen onder de grond'
2002-01-11 Vergeten regels, van stof ontdaan
2002-01-17 Salome
2002-01-18 Eerherstel voor Vivienne Eliot
2002-01-24 Iets
2002-01-25 Over rekkelijken en preciezen
2002-01-25 Pas verschenen literatuur / [aankondiging]
2002-01-31 Gratis
2002-02-01 Weer is Londen van de schrijvers
2002-02-07 Negen uur
2002-02-08 Duisternis en vlokkerigheid
2002-02-14 Verfijnd erbarmen. Getijdenboeken tonen groot contrast tussen illustraties en tekst
2002-02-14 Vogels en vissen
2002-02-15 Boccaccio over Dante's leven
2002-02-22 burgerlijke knusheid van Leiden, De – . Willem Otterspeer vervolgt zijn geschiedenis van de universiteit
2002-02-27 Heilige dienstbaren
2002-02-28 Jong en verheven. Het Rembrandt Research Project laat zich in de kaarten kijken
2002-02-28 gids, De [**]
2002-03-01 Biografie stelt dood een tijdje uit
2002-03-07 Vasalis
2002-03-08 Getrouwd met Agatha Christie
2002-03-14 vergaan van de lach, Het
2002-03-15 Opgepast! Opperlans! Battus vervolmaakt zijn eigen taal– en letterkunde
2002-03-21 Bus naar de eeuwigheid
2002-03-28 Passie
2002-04-04 Wiekjes in de ruimte
2002-04-05 Bijbelvertaler haatte christendom. Het leven van een eenzaam en eigenzinnig taalgeleerde op Sumatra en Bali
2002-04-11 Twee openbaringen
2002-04-12 Middeleeuwen heel dichtbij
2002-04-18 Bidders in extase
2002-04-19 Nonnentoneel tegen de verdrukking in
2002-04-25 Sterven te Antwerpen
2002-04-26 Nederlanders in Berlijn
2002-05-02 Vaste boekenprijs
2002-05-03 oude Europa en het nieuwe licht, Het
2002-05-08 natuur van vroeger, De
2002-05-08 Tussen stronk en kerktoren. 'Grandioze landschappen' belicht Haarlemse periode Jacob van Ruisdael
2002-05-16 Signeren
2002-05-17 'Io vivat' komt uit beschonken kelen, Het – . Klikspaan hekelde uit idealisme de benauwde Leidse universitaire wereld.
2002-05-23 Restcultuur
2002-05-24 chemie van een kil huwelijk, De
2002-05-25 Max van der Stoel / Pieter Webeling
2002-05-30 Kokerdozen
2002-05-31 Moord en liefde in ballades
2002-06-06 Stilte
2002-06-07 Al die innerlijke onverzoenbaarheden. Het niveau van Walschaps brieven daalt geleidelijk in de laatste twee delen
2002-06-13 Twee visjes
2002-06-20 nog net niet geschapene, Het
2002-06-21 Wierook uit alle zinnen
2002-06-27 Bijouteriedoosje voor God
2002-06-28 woestijn zal bloeien, De
2002-07-04 Roomse kitsch
2002-07-11 Koning danst met gezag
2002-07-12 Gaudí van het woord, Een
2002-07-18 Historici in de Tour
2002-07-25 Vakantie
2002-07-26 Toen iedereen iedereen verketterde
2002-08-01 Aelbert en Albert
2002-08-08 Ontregelingen
2002-08-09 Onsterfelijke dandy's Dubbelbiografie over jonge jaren van de dichters Byron en Shelley
2002-08-15 Alexandre Dumas fils
2002-08-22 Orpheus
2002-08-23 Trouw aan de oorspronkelijken
2002-08-29 theocentrische Jordaan, De
2002-09-05 prikkel van de dood, De
2002-09-06 pakhuis vol nutteloze kennis, Een
2002-09-12 Nico van Hees, journalenz
2002-09-13 eeuw van Victoria, De – . A.N. Wilson schreef een ideaal historisch leesboek
2002-09-19 stad zonder einde, Een
2002-09-20 God benoemd in tegendelen. Paul van Ostaijen: mysticus, zoeker, dichter
2002-09-24 Veel te groot voor Nederland
2002-09-26 Satan in een soepkeuken
2002-09-27 Gevoelig te bestrijken ook. Poëzie en tekeningen van Hugo Claus in facsimile
2002-09-30 Groot exegeet kon voorbeeldig 'luisteren' naar een gedicht. Hoogleraar Sötemann woog meer dan hij waagde
2002-10-03 kelder van het Stedelijk, De
2002-10-03 muzikale wereld van Kees Fens, De – / [kranteberichtje]
2002-10-10 Vermoorde liefde
2002-10-11 groen van de verbeelding, Het – . Peter Ackroyd en de continuïteit van het Engelse karakter
2002-10-17 gat van Nederland, Het
2002-10-24 Lente in München
2002-10-25 bohémien op het fluweel, De – . Jacques Gans' vrijheid werd door anderen betaald
2002-10-26 verschil tussen een trein en een universiteit, Het / Marjolijn Februari
2002-10-31 Aandacht voor de stille dingen
2002-11-01 van energie zinderende eeuw, Een – . Prachtig prenten– en tekstboek schetst Nederlandse literatuur en cultuur in 1550–1800
2002-11-07 kerkje van East Grinstead, Het
2002-11-08 Afwezige kunst
2002-11-14 Madame de Pompadour
2002-11-21 Rijp voor de sloop
2002-11-22 Icoon van onveranderlijkheid. Een politieke, religieuze en culturele geschiedenis van Byzantium
2002-11-28 grote medeleven, Het
2002-11-29 Shakespeare, de alomtegenwoordige. Studie Stanley Wells laat zich lezen als een reeks gedegen colleges
2002-11-30 Maas en Mensen volgt Teeuwen en Mathijsen bij een potje presentatie / Cornald Maas
2002-12-12 Raadsels van boeken
2002-12-13 lezing zonder dia's, Een – . Beschrijving van het antieke Rome voldoet niet als gids
2002-12-19 Scheppende didacticus
2002-12-20 Begeesterd door de muzen. Hesiodos' schitterende gedichten zijn nu sprankelend vertaald
2002-12-27 Cultuur teruggebracht tot schilderkunst. Ludo Beheydt doet een nieuwe poging om eenheid te scheppen in twee culturen
2003-01-02 Geheugen, spreek
2003-01-03 Provinciestad onder de loupe
2003-01-09 Charmante diepte
2003-01-09 Daar zullen de vleermuizen niet blij mee zijn
2003-01-10 Sentimenteel op niveau. Giacomo Puccini's leven in uiterlijkheden
2003-01-16 Geluk en heimwee
2003-01-23 mooiste kopstukken, De
2003-01-24 Mooi, sexy en scherp. Biografie van Lodewijk XIV's minnares Athénaïs gaat over grootheid en glorie
2003-01-30 Schitterend optimisme
2003-01-31 Vijf dichters rond een dominee. Brieven van 'schepelingen' van 'De Blauwe Schuit' uit 1940–1946
2003-02-06 Verboden boeken
2003-02-13 Schatten in de kelder
2003-02-14 Hoge gewaarwordingen. Harry Pricks biografie van Lodewijk van Deyssel houdt de lezer vast
2003-02-20 apostel van Dickens, Een
2003-02-21 Openluchttheater van de dood. Gladiatorengevechten in Rome vormden het slotnummer van de dag
2003-02-27 Kapper tussen de koorleden
2003-02-28 In plaats van memoires. De vele relaties van Henk van Os met de beeldende kunst
2003-03-06 Auteurs gaan twee keer dood
2003-03-06 Ziel en zinnen. National Gallery toont overzicht van Titiaan
2003-03-06 National Gallery toont overzicht van Titiaan. Ziel en zinnen
2003-03-13 Op beven volgt bidden
2003-03-14 Opnieuw de bijbel leren lezen. Nicolaas Matsier bedrijft essayistiek van de hoogste soort
2003-03-21 Dolende schrijver, dolende ridder. Biografie van Miguel de Cervantes verschaft een goed inzicht in Spanjes geschiedenis
2003-03-27 Uit kwaad volgt kwaad
2003-04-03 lof komt te laat, De
2003-04-04 overgevoelig grijs kind, Een – . Biografie van William Wordsworth in brieven en documenten
2003-04-10 Bij nader inzien
2003-04-11 Ernstiger dan hij zichzelf nam. De essays van Borges–vertaler Norman Thomas di Giovanni
2003-04-17 Geladen de drempel over
2003-04-19 Mede lijden onder het kruis. De devotie voor de gekruisigde en zijn moeder
2003-04-24 lage kerk voor de nacht, Een
2003-05-01 Kruik barst in doopwater
2003-05-02 Aan de slag met Freud en Frazer. George [sic] Wildemeersch graaft in gedichten, een toneelstuk en een roman van Hugo Claus
2003-05-08 Verhandeling over de knoop
2003-05-08 laatste individualisten, De
2003-05-09 Zich warmend aan elkaar. Rederijkerskamers en hun bloeitijd in de 19e eeuw
2003-05-16 Vaders van het Middelnederlands. Eerbetoon aan jarige wetenschapper Frits van Oostrom (50)
2003-05-22 Naar de kelder
2003-05-23 Theologische strijd is taalstrijd. Duizelingwekkende studie van Brian Cummings over de reformatie
2003-06-05 Bretagne in nieuw licht
2003-06-12 Muur tussen leven en dood
2003-06-12 Maar tussen leven en dood
2003-06-13 licht veroorzaakt ook de donkerte, Het – . Arnold Heumakers' essays hulde aan paranoïden die cultuurcritici zijn
2003-06-19 laatste tranen, De
2003-06-20 Dwars door alle oude taal heen. In de wereld van Jacob van Lennep had men geen haast
2003-06-26 Bakstenen sonnet
2003-06-27 Met de adem van de dood in de nek. Anthony Burgess zette alles om in taal en taalspel
2003-07-03 Weg uit het voorgeborchte
2003-07-05 Plaatjes en praatjes over heel Amsterdam
2003-08-07 Gelukkig met de intimiteit
2003-08-14 Nederlands dat brandt
2003-08-16 angsthaas Vestdijk, De
2003-08-18 zoutvat van Cellini, Het
2003-08-21 Leven met losse dingen
2003-08-28 Schaduw van 'n eens levende
2003-08-29 Als hemelvogels door Gods handen. Torquato Tasso's 'Gerusalemme liberata' virtuoos vertaald
2003-09-04 Barbarij van het hooggebergte
2003-09-05 Grote geest met ongelukkig hart. Brieven van Mary Wollstonecraft (1759–1797) verzameld
2003-09-11 absolute ijsmuts, De
2003-09-12 toren van de kennis, De – . Bouwkundige hoogmoed van Babylon in vier boekdelen beschreven
2003-09-18 Reizen op het nazomerlicht
2003-09-19 Oude en gebroken sleutels. Het raadsel van de raadselachtigheid van het werk van 'Fritzi'
2003-09-25 Vrijwillig geluk
2003-09-26 O mijn citer, bron van vreugde. Compleet oeuvre Horatius in meesterlijke vertaling
2003-10-01 Groots vakmanschap in Toorops portretten
2003-10-01 Fens niet eeuwig
2003-10-02 Oosterbeek niet meer
2003-10-03 Alles rooms gekleurd
2003-10-03 Aan de neus kent men de mens
2003-10-09 lichtheid van Potgieter, De
2003-10-10 Licht en donker, God en Satan. John Miltons grootse gedicht meesterlijk vertaald door Peter Versteegen [sic]
2003-10-16 Lied over de velden
2003-10-17 zachte criticus met zijn gekke zus, De
2003-10-23 geluk van een andere tijd, Het
2003-10-30 Roerloos tot in eeuwigheid
2003-10-31 Kathedralen dankzij de doden
2003-11-06 Naar beeld en gelijkenis
2003-11-07 Schijngestalte van de schrijver De soms wat weerbarstige essays van Piet Meeuse
2003-11-13 Ziel én zinnen De verheven religieuze kunst van de barok
2003-11-13 Emoties in de tijd
2003-11-14 Gestorven bij de T. Wordingsgeschiedenis van hét monument van de Engelse taal
2003-11-15 Pesten ['03.11.15]
2003-11-20 Blikken op de eeuwigheid
2003-11-21 paradijs Sumatra voor iedereen, Het – . Rudy Kousbroeks interpretatie van ongewone foto's
2003-11-27 Voorschot als voorgeluk
2003-11-28 Langzame wandeling door het paradijs
2003-12-04 Reiziger in gele wind
2003-12-11 Geluk in het Rijksmuseum
2003-12-12 Bijna alle deugd is huichelarij Zelfs gemeenplaatsen gloeien op in nieuwe vertaling van de 'Decamerone'
2003-12-18 Treurnis van vergane lof
2003-12-19 beste boeken van 2003, De
2003-12-19 onbevangenheid van de postduif, De – . K. Schippers laat het de dingen zelf zo eenvoudig mogelijk zeggen
2003-12-31 tijd voor de tijd, De – . Voorwoord en nawoord, proloog en epiloog, begin en eind
2004-01-08 catalogus van een leven, De
2004-01-08 Van arbeidersjongen tot Oxford–snob. Dagboekfragmenten van Engelse historicus A.L. Rowse verzameld
2004-01-08 Vroeger was het niet beter / Hein Janssen
2004-01-09 'Ik heb omwegen gemaakt' Interview Kees Fens
2004-01-09 Fensiade. Criticus Fens ontvangt een eredoctoraat
– Critici beuren sombere laureaat Fens wat op / Arjan Peters
– Interview Kees Fens / Paul Depondt : 'Ik heb omwegen gemaakt' [onder deze titel als apart lemma opgenomen in deze bibliografie; zie aldaar.]
2004-01-09 Critici beuren sombere laureaat Fens wat op. Publicist en emeritus–hoogleraar geëerd met eredoctoraat, boek en forum over literatuurkritiek / Arjan Peters : ZIE BIJ HET LEMMA 'Fensiade [...]'
2004-01-09 Criticus Fens ontvangt een eredoctoraat / ZIE IN DEZE BIBLIOGRAFIE BIJ HET LEMMA "Fensiade [...]"
2004-01-15 Vroomheid die vertedert
2004-01-16 Gedoemd om alleen lezer te zijn. Scherpzinnige en nederige essays van Jan Fontijn over literatuur
2004-01-22 Fietsen voor de onschuld
2004-01-23 Van Kloos tot Bloem en verder. Jessica Voeten beschrijft de geschiedenis van het Witsenhuis
2004-01-29 stilte als vervulling, De
2004-01-30 IJskoud water tegen vurige hartstocht. 'Lezer' Piet Gerbrandy schrijft over poëzie en retorica
2004-02-05 poëzie van Krommenie, De
2004-02-12 Werk van een monnik
2004-02-20 leeuweriken zijn zwervensmoede, De – . Theokritos' idyllen zijn de bron van natuurbeelden in de poëzie
2004-02-26 Angst in de leeszaal
2004-02-27 Als bruisend water in een goot. Dante Gabriel Rossetti: de dichter treedt uit de schaduw van de schilder
2004-03-04 Heerser in grijze wijsheid. El Greco was grootste vreemdeling in westerse kunst
2004-03-04 Opwindende portretten
2004-03-05 Vrouw van de daad
2004-03-11 Zwartboek van de levenden
2004-03-12 'In mijn verzen geen stormen' Alle 3141 bewaard gebleven brieven van Erasmus worden uitgegeven
2004-03-18 spel van voltooiing, Een
2004-03-19 Golven van ontroering om zijn bekering. Verlaine in 't cachot
2004-03-25 volmaakt waterglas, Een
2004-03-26 schittering van het bijgeloof, De
2004-04-01 viering van de levenden, De
2004-04-02 Bij de Schepper naar binnen kijken. Het hersenonderzoek en de wereld van de 17de–eeuwer Thomas Willis
2004-04-08 Te mooi om waar te zijn
2004-04-09 Wanneer april zijn zoete buien stort. Beknopte, overvolle biografie van Geoffrey Chaucer
2004-04-15 Terzijde gedacht
2004-04-16 muis, geen rat op de trap, Een – . Speelse beschouwingen van Umberto Eco over vertalen
2004-04-22 Kaal, koud en ernstig
2004-04-29 kul van de cultuur, De
2004-04-30 verslag van een buurtonderzoek, Het – . In anekdoten over Alfons de Ridder blijft Willem Elsschot buiten beeld
2004-04-30 Tienjarige dorst
2004-05-06 Symbool van bevrijding
2004-05-07 triomf van de traditie, De – . Boudewijn Bakker schreef panoramische studie van het zeventiende–eeuwse landschap
2004-05-13 Er is tot nu toe niets gebeurd
2004-05-14 Vriendschap in 2001 saaie brieven. Vrijheid gaat voor Theun de Vries alleen in het rood gekleed
2004-05-21 stad uit het niets, Een – . Gods zegen rustte op de verdrijving van de roomse leer uit Amsterdam
2004-05-27 Vader proberen
2004-05-28 Weg, verdwenen, zonder nader bericht. Kunstverzamelaar Gert Rudolf Flick brengt 24 vermiste meesterwerken in kaart
2004-06-03 Blootshoofds en levendig
2004-06-04 Zo veel taal ziet men zelden bij elkaar Echte en gemankeerde klassieken van Vondel en Hooft
2004-06-10 Vers van de allergrootsten
2004-06-17 ziel op haar plaats, De
2004-06-24 Vergeten schrijfster
2004-06-25 Augustinus lezen op de Mont Ventoux. Biografie van Francesco Petrarca in zijn zevenhonderdste geboortejaar
2004-07-01 binnen– en buitenwereld, het eigene en het meestal vreemde, De
2004-07-01 Les van Thijssen
2004-07-08 Voor elke dag een gedachte
2004-07-10 Vrijgeest en spotter. Leven en werk van dichter Christopher Marlowe gereconstrueerd
2004-07-14 Verlaten renner
2004-07-15 Waardig verdwijnen
2004-07-22 Troostrijk jaarverslag
2004-07-24 Monomane Dantelaar. Frans van Dooren reist samen met z'n vrouw veertig jaar door Italië op zoek naar Dante
2004-07-29 uiterst kostbare traan, Een
2004-07-31 Paus laat boer. Satire van Erasmus over Petrus en Julius II opnieuw vertaald
2004-08-05 poëzie van nieuw voetbal, De
2004-08-12 Onverwachte terugkeer
2004-08-14 Bloed moet vloeien Joyce E. Salisbury vervolgt haar studie over martelaren
2004-08-19 andere wereld, een
2004-08-26 Allesbehalve in ruste
2004-08-27 hogere Pim–effect, Het – . Biograaf Léon Hanssen stelt canon van Menno ter Braak samen
2004-09-02 welkome indringer, Een
2004-09-03 Bekeerling en bouwheer van naam. Nieuwe biografie van keizer Constantijn de Grote
2004-09-09 rotsblok van eeuwen, Een
2004-09-10 Denkers van de bezorgdheid. Essays van Carel Peeters over oppervlakkigheid en andere tijdsverschijnselen
2004-09-16 Eindelijk een andere toon
2004-09-17 Geleerde meesters van het boek. Essays en studie over de geschiedenis van de boekdrukkunst
2004-09-19 andere wereld, Een – [**]
2004-09-23 Literaire televisie
2004-09-24 Samenkomen om uiteen te gaan. Geschiedenis van jezuïeten op bijna beschamende wijze geboekstaafd
2004-09-30 lege dekstoel, Een
2004-10-01 Beukende zee, loeiende storm. 'De Vliegende Hollander' blijft rondspoken
2004-10-07 Zingend sterven
2004-10-08 Nieskruid als medicijn. De grote wereld van veelweter Plinius de Oudere
2004-10-14 Hoe de regen valt in februari
2004-10-21 Voorname eenzaamheid
2004-10-22 Succes brengt verdriet. Franciscus van Assisi was een zwerver en improvisator
2004-10-23 Vervat in simpele zinnen (Nobel–reeks deel 4)
2004-10-28 Versiering is zondig
2004-10-28 Vertrouwd en bevreemdend
2004-11-04 Er is geen treuren aan
2004-11-05 Miskende literatuur. Marita Mathijsen verwijt de lezer onbegrip omtrent de 19de eeuw
2004-11-11 Hardop lachen op je eentje
2004-11-12 Verslaafd aan de geschiedenis van alledag. Volkskrantrubriek leidt tot dagboek van 365 schrijvers
2004-11-18 Verliefd op een engel
2004-11-19 Wie en wat Shakespeare geweest zou kunnen zijn. Indrukwekkende, sterk hypothetische, biografische studie van Stephen Greenblatt
2004-11-25 poëzie van de eetschrijver, De
2004-11-26 stier braakt een bloederig schuim, De – . Piet Schrijvers vertaalt 'Georgica' van Vergilius
2004-12-02 Ontroerd door zoutloze tekst
2004-12-03 grote boek van de wijsheid, Het – . Harold Bloom analyseert de allergrootste schrijvers van de literatuur
2004-12-09 Slordig beheer
2004-12-09 Zichtbare geest. De stillevens van Pieter Claesz
2004-12-16 Hoogstaande boef
2004-12-17 Luister, luister, gelovigen! Zestig preken van Augustinus vertaald
2004-12-23 Hypocrisie van het weldoen
2004-12-30 beste van 2004, het
2004-12-30 Jongens waren we
2004-12-30 esprit van de melkkan, De – . Betje Wolff en Aagje Deken 250 jaar dood
2005-01-03 Groot lijden vraagt menselijke troost. Grootheid van de mens schuilt in het waarom
2005-01-06 Gebrek aan beknoptheid
2005-01-07 Met een kniebuiging corresponderen. Brieven (155) van Desiderius Erasmus uit 1501–1514
2005-01-13 Hollands drama
2005-01-14 Zeldzaam en kostbaar
2005-01-20 Nawoord bij eigen werk
2005-01-21 Wijnkloosters, bierkloosters, ciderkloosters. Jacques Le Goff situeert het begin van Europa in de Middeleeuwen
2005-01-22 Romancier van ketters en kunstenaars. Autodidact Theun de Vries (1907–2005) laat enorm oeuvre na
2005-01-27 Overbodige boekensoort
2005-01-28 Met een neushoorn Europa rond. Engelse historica reist 18de–eeuwse Leidenaar en zijn Clara achterna
2005-02-03 Onze Mijnheer Alexander
2005-02-04 Betekenis is een bijkomstigheid. Gerrit Komrijs beschrijvingen van en commentaren op gedichten
2005-02-10 'Er stond muziek op'
2005-02-11 zwakke, hardwerkende, virtuoze snob, Een – . Misschien wel laatste biografie van diplomaat, politicus en schrijver Harold Nicolson
2005-02-24 Magere bakstenigheid
2005-02-25 Koffie–intellectuelen. Ontwikkeling van het koffiehuis in de 17de en 18de eeuw
2005-03-03 Schitterende ballingschap
2005-03-04 Welgemoed op de brandstapel. Drie Blokkers markeren de vaderlandse geschiedenis met 'halteplaatsen'
2005-03-10 naleven van de groten, Het
2005-03-11 raadsel van de bloei, Het – . Geschiedenis van Amsterdam van 16de tot 19de eeuw
2005-03-17 Allerhoogste gevoelslagen
2005-03-18 achterkant van de poëzie, De – . Vleselijkheid, aardsheid en onstuimigheid bij Piet Gerbrandy
2005-03-24 Oorspronkelijk of onttakeld
2005-03-25 Dichten als een jazzmusicus. Gesprekken van Marjoleine de Vos met poëten over hun werk
2005-03-31 Te land, ter zee en in de lucht
2005-04-01 Brekebenen en baanbrekers. Willem Otterspeers derde deel over de geschiedenis van de Leidse universiteit
2005-04-04 Na afloop van de show, de leegte
2005-04-07 Arme Zusters van Jezus
2005-04-08 Sorry hoor, neem me niet kwalijk. Studie van hoogleraar psychiatrie laat zich lezen als een theologie van het excuus
2005-04-14 Epische en lyrische letters
2005-04-21 Haptonoom voor schrijvers
2005-04-22 Zoveel overspel en dubbelspel. In brieven van Lytton Strachey lijkt een buitenwereld nauwelijks te bestaan
2005-04-28 Leuk, leuk, uitgeven
2005-04-29 Werk van een academie op z'n eentje. Studie van 17de–eeuws, met zichtbaar plezier geschreven 'Johnson's Dictionary'
2005-05-12 Grootste roker aller tijden
2005-05-19 genade van de stoel, De
2005-05-19 Geleerde ooghen in 't hooft
2005-05-20 overvolheid van een ontzagwekkend belezen geleerde, De – . Studies (bij afscheid) van historicus Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat–middeleeuwse Nederlanden
2005-05-26 Twee middagen
2005-05-27 Dichters of gedichten die overstappen. Beschouwingen van Guus Middag over vertaalde poëzie
2005-06-02 Koude weemoed
2005-06-03 nieuwe tijd, in oranjerood, groen en blauw, De – . Biografie van uitgever Allan Lane, de man die Penguin werd
2005-06-09 Verdwenen woorden
2005-06-10 Wilhelmina uitknippen en aankleden. Papieren speelgoed uit periode 1640–1920 bijeengebracht, geordend, geanalyseerd en afgebeeld
2005-06-16 Van de hoed en de rand
2005-06-17 Overal grommen de heidenen. Pelgrims naar Jeruzalem waren de toeristen van de Middeleeuwen
2005-06-23 Verzwegen muziek
2005-06-24 Reisgids door kwalenland. Domme en vermakelijke encyclopedieën van heiligen en hun genezende krachten
2005-06-30 Goede raad van de hooggeleerde Vos. Brieven uit vier eeuwen voorbeeldig gebundeld
2005-06-30 Met gebalde vuisten
2005-07-07 Schone schijn
2005-07-14 Grote geleerden, kleine universiteit. Proefschrift over geschiedenis van Amsterdamse onderwijsinstelling Athenaeum Illustre in 17e eeuw
2005-07-21 icoon van de nieuwe tijd, Een – . George Stubbs schilderde paarden als denkbeelden
2005-07-21 cultuur van de nacht, De
2005-07-28 eeuwigheid als beloning, De
2005-07-28 Naar het leven, uit de geest. Studie over wetenschappelijk en artistiek werk van Jacob de Gheyn II
2005-08-04 Altijd brutaal en vrolijk
2005-08-11 Weten en herinneren
2005-08-11 Raadselachtige liederlijke bullebak. Robert Hutchinson portretteert de monsterlijke geest van koning Hendrik VIII
2005-08-18 Geboorte van een soortnaam
2005-08-25 God was niet thuis
2005-08-26 Van een groot tot een geniaal schrijver. James Shapiro reconstrueert William Shakespeare's 'wonderjaar' 1599
2005-09-01 Vroomheid als vertoon. De getijdenboeken van de gebroeders Van Limburg
2005-09-01 Lyrische zuurkool
2005-09-02 biografie als historische familieroman, De – . Sarah Bradford portretteert Lucrezia Borgia, dochter van 15de–eeuwse paus Alexander VI
2005-09-08 verwoeste stad herrijst, De
2005-09-09 grootheid van afval, De
2005-09-15 Nutteloze kennis
2005-09-16 randschriftdrift van leergierige lezers, De – . Studie over de leeshausse en marginalia in het Engeland van de romantiek
2005-09-22 geest van de uitgever, De
2005-09-23 Duivelse vaders en zonen. Autobiografie van Evelyn Waughs familie
2005-09-29 schrijver vermoord, Een
2005-09-30 Zij at met haar voortanden, wat onfatsoenlijk staat. Dagboek van Lodewijk Huygens over Nederlandse verzoeningsreis, 1660–1661, naar en in Spanje
2005-10-06 laatste psalm, De
2005-10-07 hobo in de achterkamer, Een – . Overvolledige biografie van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen
2005-10-13 Binnensmonds wonder
2005-10-20 volmaakt klein stukje, Een
2005-10-21 zeer beschaafde man, De – . Biografie van Victoriaanse ontdekkingsreiziger, schrijver en vertaler Richard Burton
2005-10-27 Over de doden niets dan leuks
2005-10-28 begeerte van het winkelen, De – . Engelse historica Evelyn Welch brengt het shoppen tijdens de renaissance in kaart
2005-11-03 Bekoorlijke nakomelingen
2005-11-04 Foto op zoek naar schrijver. Rudy Kousbroek verenigt feiten en gevoelens
2005-11-10 spade in de grond, De
2005-11-11 hele schepping in één dag, De – . Wim Hazeu schrijft biografie van Simon Vestdijk
2005-11-17 traan in de soep, De
2005-11-18 Onweerlegbare logica in kale, kaarsrechte zinnen. Bundel met de zeventig kortste stukjes van Batticus (Hugo Brandt Corstius)
2005-11-24 Schoonheid in de knop
2005-11-25 Worsten tussen de boeken. Scherpe en geestige brieven van Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)
2005-12-01 Achterbergs onvrije lezer
2005-12-02 Schitterend zingt de stralende fazant. H.C. ten Berge verbindt als vertaler zijn eigen dichtkunst met poëzie van anderen
2005-12-08 Hymne op de saaiheid
2005-12-09 'Ik zie graag Doodsnood in een blik' Keuze uit gedichten van Emily Dickinson (1830–1886)
2005-12-15 Jubel en contemplatie
2005-12-16 Geilbaarden en protserige hengsten. De pornografische spotternijen van de 16de–eeuwer Pietro Aretino
2005-12-22 Rembrandt en Van Deyssel
2005-12-23 Boven het duister schitteren de sterren. Weergaloos beknopte wereldgeschiedenis van E.H. Gombrich
2005-12-29 Sympathie voor Beeren
2005-12-30 Hoge ernst, alsmede speelsheid
2005-12-30 Icarus valt onopgemerkt dood. Studie tracht vat te krijgen op de religieuze bewegelijkheid van de Engelse dichter W.H. Auden
2006-01-05 Dit is geen column
2006-01-06 Verpozen met Voltaire. Biograaf aangestoken door de speelse geest van zijn onderwerp
2006-01-12 nacht der wrake, De
2006-01-19 Leutzakken en giermeiden
2006-01-20 intellect als de ware tempel van God, Het – . Studie van de relatie tussen Augustinus en de renaissance
2006-01-26 Kreeft of haring?
2006-01-27 Wie graan bezit schrijft de wet voor aan wie brood nodig heeft. Jan Pieter van der Sterre brengt alles van Voltaire en Holland bijeen
2006-02-02 Hulpkrachten in de kunst
2006-02-03 Hoe barok was de barokpaus eigenlijk? Het waarom ontbreekt in uitvoerige studie over Urbanus VIII en zijn Barberini–familie
2006-02-09 heerlijke overhoophalen, Het
2006-02-10 Literair erkend, culinair beroemd. Leven en werk van Bep Vuijk blijven in zeer precieze biografie onderbelicht
2006-02-16 Met Dada begon alles
2006-02-17 kast en kelder vol vergeefsheid, Een – . Wetenschappers duiken 17de–eeuwse klucht van Haarlems–Indische smid Lourens van Elstland op in Parijs
2006-02-23 Gedeelde ontroering
2006-02-24 In het waaiend voorjaar lag het schip stil
2006-02-24 Waar uit ritselende bladeren de rust stroomt. Sappho's gedichten vertaald door Paul Claes
2006-03-01 Italiaanse uiterlijkheid
2006-03-03 Orde scheppen in een flardenrijk. Frits van Oostrom beschrijft de vroegste Nederlandse literatuur
2006-03-09 Culturele vervalsingszucht
2006-03-10 grootste verleidster wint altijd, De – . Een boekenweek over muziek is onzin – een muziekweek heeft zin
2006-03-17 homo–dossier van J.C. Bloem, Het
2006-03-23 Wereld van schaduwen
2006-03-30 grondtoon van de muziek, De
2006-04-06 spel van het oude licht, Het
2006-04-07 Religieuze radicaal en duivel ineen. Amerikaanse studie over dominicaan Girolamo Savonarola (1452–1498) tijdens zijn Florentijnse jaren
2006-04-13 sterven van eeuwig werk, Het
2006-04-14 Italië aan de Theems. Opbouw, verkoop en terugkeer van de kunstcollectie van de Britse koning Karel I
2006-04-20 Augustinus en de nieuwe paus
2006-04-21 Taal als delicatesse. De invloed van Omar Khayyam en andere Perzische dichters op de Nederlandse poëzie
2006-04-27 Even is er een grote zekerheid
2006-04-28 Sprookjesboek vol heiligheid. Levenswerk van middeleeuwse dominicaan Jacobus de Voragine vertaald
2006-05-04 wraak van twee vrouwen, De
2006-05-05 Leven tussen dood en dood. Het laatste dagboek van de Engelse amateur–geleerd en ms–patiënt W.N.P. Barbellion
2006-05-11 Zeergeleerde zuivere solist
2006-05-12 Hartstochtelijke, poëtische schrijver over schilderkunst
2006-05-18 Verveling is als sterven
2006-05-19 Dagelijkse weetjes voor kleine leergierigen. Trijfels van Nico Scheepmaker houden geen stand
2006-06-08 wereld van eeuwen, Een
2006-06-09 tijd gaat waaien als de wind, De – . Bewonderenswaardige studie van Willem Otterspeer over historicus Johan Huizinga
2006-06-15 geest van de oude Peel, De
2006-06-16 Met een vloot van woorden naar zee. Poëzie van Fernando Pessoa's heteroniem ╡lvaro de Campos vertaald
2006-06-22 laatsten der weemoedigen, De
2006-06-23 Stapelen met Shakespeare. Peter Ackroyd weet niet te bezielen in zoveelste biografie
2006-06-29 Bidden in een boom
2006-06-30 Holland–België op doek en papier. Nederlandse schilders en schrijvers bij de zuiderburen vanaf midden 19de eeuw
2006-07-06 tuinman en de dood, De
2006-07-07 groot rituelenvertelboek, Het
2006-07-13 Mijn geliefde encyclopedie
2006-07-19 Ontroerend idealisme in De Nieuwe Kring
2006-07-20 Leve het breekijzer! Piet Gerbrandy essayeert over klassieke en eigentijdse dichters
2006-07-20 Abdijgelovigen, religieuze snobs
2006-07-27 schoonheid van scherven, De
2006-07-27 Geuren van heiligheid. Theologische geschiedenis van bezinning op geloof
2006-08-03 Symbool van verzoening en oecumenische hartstocht
2006-08-03 Bakermat van het voorsnijboek
2006-08-10 Gevallen in het gat van de tijd
2006-08-17 Alleen met de muziek
2006-08-17 Ketterkennis van een ketterjager. Handboek van inquisiteur Bernard Gui (1261–1331) voor vakbroeders
2006-08-23 Bromvliegen in paniek
2006-08-24 Snakken naar zwaarte
2006-08-31 gaten van de tijd, De
2006-09-07 duif en de notaris, De
2006-09-08 Grootmeester van de paradox, verzoener van geest en vlees. Biograaf van geniale dichter–predikant John Donne excelleert in zijwegen
2006-09-14 Weg met de volmaaktheid
2006-09-15 Zijn boeken zullen Prick missen
2006-09-15 Voor altijd Betjeman–tijd. Honderdste geboortedag van beroeps–Engelsman gevierd met amusante en vileine biografie
2006-09-19 Kees Fens schrijft essay van de boekenweek / [van onze verslaggever Amsterdam]
2006-09-21 stilleven van kartuizers, Het
2006-09-22 Tussen 200 en 600 is alles gebeurd. Boeiende geschiedenis van de Latijnse liturgie
2006-09-28 Allemaal apekool
2006-09-29 Geloof in de wetenschap. Indrukwekkende cultuurgeschiedenis over door God geïnspireerde natuuronderzoekers in de 17e eeuw
2006-10-05 Dood wordt troost
2006-10-06 Hoeveel wit kan de lezer verdragen? Yra van Dijk buigt zich over lege plekken in moderne poëzie
2006-10-12 stenen van de wethouder, De
2006-10-13 Leve het ledikant
2006-10-19 Boeken in de schaduw
2006-10-26 Omgetoverd Venetië
2006-10-27 Eenling tegen instituut. Studie over polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken in de jaren twintig en dertig
2006-11-02 eeuwige Eiffeltoren, De
2006-11-03 Wandelende waarheid. De tweezijdigheid van Gerrit Krol in essays over wiskunde en literatuur
2006-11-09 verfijndheid van Biegel, De
2006-11-10 Eikenhouten kerkbanken en zware kroonluchters. De 'bezielde retoriek' van dichter Geerten Gossaert
2006-11-16 Gelukkig vanaf regel één
2006-11-23 wereld vol rode stippen, Een
2006-11-24 Blokken en brokken Amsterdam. Derde geschiedenisdeel maakt de hoofdstad tussen 1830 en 1900 zichtbaar
2006-11-27 Grote gedachten in het gerammel van pannen. Schrijfster Cri Stellweg (1922–2006) wist van bijna alles een vrolijk brei– of haakwerkje te maken
2006-11-30 kerk van het Oosten, De
2006-12-01 lijpste lummel leeft het langst, De – . 'De Graal' van Chrétien de Troyes in nieuwe bewonderenswaardige vertaling
2006-12-07 vrijheid van instrumentale muziek, De
2006-12-08 goud van de Gouden Eeuw, Het – . De 250 rijkste Nederlanders van de 17de eeuw bijeengezet
2006-12-14 Wat echt groot is, laat zich niet vergelijken. [Tussenkopje in de tekst:] Misschien moeten Pamuk en Mulisch nog even geduld hebben
2006-12-15 Revolutionaire boekenmakers van de oudheid. Indrukwekkende studie over Origenes (185–254) en Eusebius (260–340) en hun bijdragen aan het oude christendom
2006-12-21 Ogen die de eeuwigheid hebben gezien
2006-12-22 Maharadja van Monogamië, De – . Biografie van schrijver, narcist en egoïst Kingsley Amis (1922–1995)
2006-12-28 Mooi liepen de mannen onder hun paraplu
2006-12-29 Over wetenschap en beschaving
2006-12-29 Jacques Gans, E. du Perron en de stijl van het stofnest
2006-12-30 lichtland, Het
2007-01-04 Academische taal die alle hongergevoel doodt
2007-01-05 In de hel zitten de vleiers onder de stront. Studie over (on)zindelijkheid in literaire werken uit renaissancistisch Italië
2007-01-11 Demasqué van het voor– en nawoord [Kopje in de tekst:] Publicatie is een vorm van etiquette geworden
2007-01-12 stank van zieke apen, De – . Kunsthistorici wijden beschouwing aan het atelier
2007-01-18 Schitterend is de stilte in een muziekstuk
2007-01-19 geloof van Opoe Ruit, Het
2007-01-25 Stille dingen stil laten. Het geluidloze in de poëzie
2007-01-25 Veroordeeld tot levenslang in The Movies [Kopje in de tekst:] Tragische traagheid wekt tranen
2007-01-26 Tijdgebonden emoties. Historica Barbara H. Rosenwein ontdekt in woorden de geest van vroeg–middeleeuwse gemeenschappen
2007-02-01 Zomaar wat variaties op goddelijk fruit
2007-02-02 Victoriaanse muizenpaadjes. Biografie van Beatrix Potter, schepster van Peter Rabbit
2007-02-08 Daar staan ze, wachtend op de mooiste voet / [kop tussen de tekst:] De ongebruikte schoen is het mooist: hij is in de jeugd van zijn bestaan
2007-02-09 Ordenaars van zonden en deugden. Moraaltheologisch»canoniek werk van 15de–eeuwer Arnold van Gheyloven voor priesterstudenten
2007-02-15 stervende gebouwen van Amsterdam, De
2007-02-16 bedachtzame fluiter, Een – . Biografie van 18de–eeuwse vogeltekenaar Thomas Bewick
2007-02-22 dualisme tussen vlees en geest, Het – . [Kopje binnen de tekst:] De duivel is de heerser van al de zinnen
2007-02-23 Dubbelzinnig Dublin
2007-03-01 Van binnen is het eeuwige raadsel [Met kopje in de tekst:] 'In de stilte is God, al weet men het niet'
2007-03-01 Familiealbum van Nederlandse antiquaren. Geschiedschrijving van boekwetenschapper Piet J. Buijnsters is veeleer een portrettengalerij
2007-03-08 Geen verschrikkelijker kwaal dan zekerheid [kopje in tekst:] Geen woord was scheef, geen zin onaf
2007-03-09 Hoeveel nonsens kun je hebben? 'Perplexicon' laat zich lezen als een encyclopedie
2007-03-15 honderdjarige van Bomans, De
2007-03-15 Zolang je nog gelezen wordt, besta je. [Kopje binnen de tekst:] Toen ik Multatuli las, was hij een cultschrijver
2007-03-16 Mooie begaafde zussen. De echtgenotes van Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey werden grootgebracht met literatuur / [kop in de tekst:] Henriëtte Roland Holst was jaloers als zij de zusjes met loshangend haar en wapperende rok zag
2007-03-16 Lectuur voor stille lezers van Simon Carmiggelt
2007-03-17 Van Deyssels hamerstukken
2007-03-19 Alles van Vestdijk is ernstig
2007-03-20 gewone uit zijn context, Het
2007-03-21 brutale gat in de heg, Het
2007-03-22 onvergetelijk onaanzienlijk mannetje, Een – . / [Binnen de tekst nog een kopje:] Bruckner zit, in ontroerende kleinheid
2007-03-29 God van Engeland hangt in de lucht, De – . [Kopje binnen de tekst:] Er zij licht, moet er gefluisterd zijn
2007-03-30 schip vol narren, dwazen, gebrekkigen, Een – . [In een gekleurd cliché de auteursvermelding en een citaat:] 'Veel trachten naar de priesterstaat, Naar kloosterpij, papengewaad, Met rouw en leed als resultaat.'
2007-04-05 In de 'Matthäus' vormt het 'Wir' de vuurproef [In de tekst het kopje:] De evangelist is librettist geworden
2007-04-06 Als de pest komt, wordt het stil in de stad. [In gekleurd cliché:] Wie de 18e eeuw als verlicht en zuiver ziet, krijgt hier de keerzijde te zien, te horen, te voelen en te ruiken
2007-04-12 leven van schitterende eenvoud, Een – . [Kopje binnen de tekst:] Van Deyssel werd alles vergeven
2007-04-13 Beeldverering en beeldverbod. [Boven de auteurvermelding in gekleurd cliché een citaat uit ps. 135:] 'De goden van de volkeren zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden'
2007-04-19 Vergrijsde figuur in korte broek. [Kopje binnen de tekst:] Het plafond bleef onbereikbaar
2007-04-20 enige liefde is ezelliefde, De
2007-04-23 Heel zorgvuldig omgaan met één gedicht. Heengaan Gorter–specialist schuift de Tachtigers nog verder terug in de geschiedenis. Postuum Enno Endt [kopje binnen de tekst:] Hij bezat een bijna lyrische traagheid, tot in zijn oogopslag toe
2007-04-26 Grove onderbrekingen van de ontdekkingsreis. [Kopje binnen de tekst:] Overdrijvingen leiden tot hele notenbomen
2007-04-27 Nergens en bij niemand thuis. [Kopje in gekleurd cliché:] Het lijkt dat Slauerhoff alleen in zijn brieven kon wonen. Ze halen dichtbij, maar houden ook op afstand.]
2007-05-03 Sterrenstelsel maakt van criticus wichelaar. [Kopje binnen de tekst:] Geen halve sterren en min–sterren
2007-05-04 Applaus voor de preek. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Bij Bernardus vergeet je dat je een preek leest. En dat maakt gelukkig
2007-05-10 Systematicus met liefde voor eenvoudige werken [Binnen de tekst een kopje:] Hij schreef over plastic tasjes in de boekhandel
2007-05-11 stroming onderzee, Een – » Kloof fluisterend zijn botten af. [Kopje in gekleurd cliché:] De kracht van de poëzie is groter dan die van zijn betekenis
2007-05-18 grote kind van Tachtig, Het – . [kopje in gekleurd cliché:] In bijna alles wat Harry Prick schreef, is hij de grootmeester van de overvolledigheid
2007-05-24 Onneembare vormen en lege opschepperij. [ Kopje binnen de tekst: Voltaire is er voor de salontafel]
2007-05-25 Nooit meer hersteld van Busken Huet
2007-05-31 stille werker laat zich even horen, De – . [Kopje binnen de tekst:] Bilderdijk is de grootmeester van de smart
2007-06-01 Zinnen als vestingmuren
2007-06-07 Zoete woordjes boven genezen vlaaieneter. [Met binnen de tekst een kopje:] Wie zich niet schaamde is verloren
2007-06-08 Amsterdam is uit Amsterdam weggeschreven. [Kopje in gekleurd cliché:] "Hoe mooi ook, het is de blik uit een voorbije tijd'
2007-06-14 Gedichten uit een illusieloze grijze tijd. [Kopje binnen de tekst:] Nooit een eufemisme van Michaelis
2007-06-15 Schitterende staartstukken [Kopje in gekleurd cliché:] 'De Latijnse literatuur is een soort Forum Romanum: veel stukken en brokken en gaten'
2007-06-21 Dit is de eenzame lezer, afgesloten van alles [Kopje binnen de tekst:] Het mooist is de ontspannen houding
2007-06-22 maan is vloeiend onderweg, De – . [Kopje in gekleurd cliché:] Emily Dickinsons zware geest is in de taal in staat tot vliegen
2007-06-28 Oosterse afstraffing voor het grove Westen, Een – [kopje in de tekst:] Misschien was ook de glimlach een verpakking
2007-06-29 Simon Vestdijk als erotische forens [Kopje in gekleurd cliché:] 'Vestdijk was geen groot trooster, zachtgezegd'
2007-07-05 Er valt niets te horen, maar veel voor te stellen [Kopje binnen de tekst:] Van dada krijg je altijd lucht en goede zin
2007-07-06 Van Rome kun je ook erg moe worden [Kopje in gekleurd cliché met naam van Fens:] Hij heeft nog geen drie stappen gedaan of een kleinigheid van eeuwen komt in zicht, en roept weer andere kleinigheden uit een andere eeuw of andere stad op
2007-07-12 Gebouwen van eens laten zich weer bezielen [Kopje binnen de tekst:] De kerk van mijn jeugd wordt nu sociaal centrum
2007-07-12 Boter bij de vis. Achtergrondstudie over Hollandse stillevens uit de Gouden Eeuw [Kop in gekleurd cliché:] De interpretatie van stillevens is heel boeiend, maar wordt door de grootheid van het kunstwerk weerlegd.
2007-07-19 poolhaas moet het gelukkigste dier zijn, De
2007-07-26 wereld vol klasseverschil, Een – . Studie over sport in het Victoriaanse Engeland
2007-07-26 Ladder naar het onbereikbare [Kopje binnen de tekst:] Uitdelen kennis doet je kennis toenemen
2007-08-02 Geniale mannen uit het zuiden [Kopje binnen de tekst:] Bijna niets van mij hoort bij het noorden
2007-08-02 Soeverein muziekdienaar, Een – . Selectie uit brieven van Constantijn Huygens [In gekleurd cliché binnen de tekst de naam van Fens, en een kopje:] Huygens was Europees georiënteerd
2007-08-09 leven lang verpozen, Een – . Driehonderd muziekbrieven van Constantijn Huygens (2) [Kopje in gekleurd cliché met auteursnaam, binnen de tekst:] Monument voor wetenschappelijk geduld
2007-08-09 Muziek als schatkamer voor vergeten teksten [Kopje binnen de tekst:] De tekst schuilt in de muziek
2007-08-16 Dode dichters terug uit het rijk der duisternis [Kopje in de tekst:] Ieder herordent op eigen wijze het heelal
2007-08-23 belang van het wit rond het gedicht, Het – [Kopje binnen de tekst:] Klein tegen groot, natuur tegen cultuur
2007-08-24 Op de bres voor de cultuur. Autobiografie van uitgever André Schiffrin
2007-08-30 O, de zachte krachten in de kunstbeschouwing [Kopje binnen de tekst:] Schilderkunst gaat nergens over. Zij is iets.
2007-08-31 patrones van het lezen, De – . [Kopje in gekleurd cliche met vermelding van de auteur Fens:] De legenden zijn de ware sprookjes van het katholieke christendom
2007-09-06 definitieve duister als enige mogelijkheid, Het – [Kopje binnen de tekst:] Ik bleek niet genezen van mijn angsten
2007-09-07 Gevangen in verwondering [Kopje in gekleurd cliché:] De stukken beginnen door hun literaire hyperventilatie op elkaar te lijken
2007-09-13 verlangen naar gelijkheid van de dagen, Het – [Kopje binnen de tekst:] Oerboek met tijd als thema
2007-09-14 Slimme onderduiker in de geschiedenis [Kopje in gekleurd cliché:] De vraag wie Shakespeare schreef, zal gesteld en beantwoord blijven worden
2007-09-20 Liberaal gedachtegoed [Kopje binnen de tekst:] Ik wist dat Rita Verdonk verloren was
2007-09-21 wereld is verandering en schijn, De – [Kopje in gekleurd cliché:] Poëzie van een ongekende fijnzinnigheid en ongewoon goed van techniek
2007-09-27 Lyrisch hoogtepunt van Johannes van Dam [Kopje in de tekst:] Dan staat er het zinnetje 'En dan begint het pas']
2007-09-28 bruidegom en zijn totaal verloederde bruid, De – [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Een sensuele stad, waar alles toch op de ontmaskering uit is.'
2007-10-04 melodie die er bij het scheren ineens was, De – . [Kopje binnen de tekst:] Zichtbaar voor allen leefde zij alleen
2007-10-11 gesprek van tien minuten is lang genoeg, Een – . [Kopje binnen de tekst:] Nederlandse taal wordt nooit ververst
2007-10-12 Middeleeuwen vol orale drukte [Ondertitel in gekleurd cliché:] Pleij koos voor proza dat door zijn vorm of gebrek daaraan het geheugen niet steunt
2007-10-12 Rekenend en metend kenner van literatuur. Hugo Verdaasdonk (1945–2007) [Met in blauwe kleur onderkopje:] Postuum [Kopje in de tekst:] Onvermoeibaar onderzoeker en publicist.
2007-10-18 Ruiken aan de voorbije in mooie monumenten. [Kopje binnen de tekst:] Het geloof laat het nageslacht stenen na
2007-10-25 Wij leven met een tweedehandse boel [Kopje binnen de tekst:] Alles eindigt in een grote teleurstelling
2007-10-26 realisme van de liefste man van Nederland, Het – . [Ondertitel in gekleurd cliché:] Bij Jan Wolkers heeft Gods dreigende en beeldende taal voor het laatst in het Nederlands het woord gekregen
2007-11-01 Nieuwsgierigheid is iets groter dan heimwee [Kopje binnen de tekst:] Je raakt aan het dagboek verslaafd
2007-11-02 macht van gekluisde vrouwen, De – [Ondertitel in gekleurd cliché:] Onwetendheid wordt bij de lezer wel erg hoog ingeschat!
2007-11-08 toevalligheid van een catalogus, De – . [Kopje binnen de tekst:] Schitterende uren dankzij de Frick Collection
2007-11-08 Zelfbewust aan het IJ. Boek en tentoonstelling over het beeld van Amsterdam
2007-11-09 Romano–gotisch door de lichtspitsbogige vensters. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Waarom doen de Engelsen zo vaak alles beter dan wij?
2007-11-15 cultuur houdt zich zelden aan zichzelf, De – . [Kopje binnen de tekst:] Ik ben de archeoloog van mijn geest
2007-11-16 Kijk naar je vis, en kijk opnieuw [Ondertitel in gekleurd cliché:] De beschrijving is zo schitterend precies dat ze vaak een kunstwerk wordt
2007-11-22 althans–spreker vertelt de waarheid, De – [Kopje binnen de tekst:] Bijna alles is minder dan het lijkt
2007-11-23 zoeken tot vinden verheven, Het – [Kopje in gekleurd cliché:] Of Schippers nu een verhaal of een beschouwing schrijft, alles lijkt opnieuw te beginnen
2007-11-29 componist is de grootste kunstenaar, De – [Kopje binnen de tekst:] Hij tekent of hij nooit meer iets zal maken
2007-11-30 Liefde, in goede en kwade tijden, voor de landschildpad. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Timothy ziet en beschrijft alles vanaf het kleine stukje natuur waar hij zijn lange leven leidt
2007-12-06 ziel van Portugal is uit Nederland vertrokken, Een – [Kopje binnen de tekst:] Het tekort dat elk leven is
2007-12-07 Meesterwerk met doorhalingen [Ondertitel in gekleurd cliché:] De tastbaarheid is hier verdwenen, de vingerafdrukken van de schrijver laten zich niet vermoeden
2007-12-13 Je zet het geweten van lezers niet op straat [Kopje binnen de tekst:] De dwingende stem van Martin Ros
2007-12-14 Makreel voelt zich in mayonaise als een vis in het water. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Het allergrootste wonder in dit boek is de gevarieerdheid van de teksten. Ik zie een hoogst merkwaardige bibliotheek
2007-12-20 Schrijven voor de Kerst was ooit een industrie [Kopje binnen de tekst:] Er is veel sentiment in december
2007-12-27 anti–eter beweegt zich door het land, Een – . [Kopje in de tekst:] Voor God zijn de druiven niet zo zuur
2007-12-28 Schildpad met visie
2007-12-28 Altijd op zoek naar een boek. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Een verzamelaar heeft er tot zijn dood over getreurd een bepaald boek niet te hebben kunnen bemachtigen
2008-01-03 mooie Nederlands van Leo en Tineke Vroman, Het – . [Kopje binnen de tekst:] Druk als op de bladzijden is het leven
2008-01-04 Icoon van het hemels Jeruzalem [Ondertitel in gekleurd cliché:] De rijkdom aan kerken en kloosters gaven de Grieken hun gevoel van superioriteit. Die hoogmoed hield het rijk overeind
2008-01-10 Twijfel en huiver over de bereikbare Giotto [Kopje binnen de tekst:] Daar ging de eeuwigheid aan gruizels
2008-01-11 Biografie van een zelfbewust gebouw [Ondertitel in gekleurd cliché:] Van de zalen is de muziekzaal het beroemdst gebleven, vanwege de vele concerten en bijna volmaakte akoestiek
2008-01-17 Aan De Vries kun je vele flessen wijn kwijtraken [Kopje binnen de tekst:] Die trage stem dieiets treiterigs heeft
2008-01-24 Onwetende ben je van de helft van de cultuur [Kopje binnen de tekst:] Een bèta is even half als zijn tegenpool
2008-01-25 In Israël houdt God al zijn kinderen in zijn hand. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Vooral op christelijke feestdagen laait de heilige herrie op. De Grafkerk is een icoon van verscheurdheid
2008-01-31 Bijbel en het gevoel van grote afstand, De – . [Kopje binnen de tekst:] 'Daar vloog hij heen, de hemel tegemoet'
2008-02-01 Van oude boeken en randschriften die voorbijgaan. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Onder de gekozen definitie valt zelfs het nalaten van jamsporen van de ontbijttoast
2008-02-07 dankbaarheid van Castor en Pollux, De – . [Kopje binnen de tekst:] Rameau is de hoogste vorm van afleiding
2008-02-08 Stromende wodka en een elite van straathonden. [Ondertitel in gekleurd cliché:] Met zeldzame opgewektheid bestelt Brandt Corstius in restaurants taart die geen taart is
2008-02-14 Premsela zuiverde mij van alle slechte smaak. [Kopje binnen de tekst:] Kunstwerken van een nieuwe tijd
2008-02-15 aflaat is niet uit de hemel komen vallen, De – . [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Hij bestrijdt de visie op het vagevuur als een oord van verschrikking en angst bij uitstek'.
2008-02-21 paard wacht op de terugkeer van het leven, Het – [Kopje binnen de tekst:] Het leven was ondergronds gegaan
2008-02-22 Gaten boren in een pudding van angst [Ondertitel in gekleurd cliché:] 'Had A.L. Snijders vorig jaar nu maar niet zo'n goed boek geschreven'
2008-02-28 naïeve, ontroerende hoop op tijden van eens, De – [Kopje binnen de tekst:] Het Ajax van de jaren zestig en zeventig is uniek, eenmalig
2008-02-29 Verfijnd dichter, verlegen woorden. Zachte poëzie van Jan Eijkelboom (1926–2008) maakte waarde van traditie zichtbaar
2008-02-29 Angsten op weg naar Verlichting. [Ondertitel in de tekst:] God zien en God te weinig zien, het is het geluk en de kwelling van het geloof. Of misschien wel beide kwelling.
2008-03-06 Zeldzame ontmoeting over de eeuwen heen
2008-03-07 verhevigde werkelijkheid bij Brassinga, zo verschrikkelijk waar, De – [Twee ondertitels binnen de tekst:]
Bijna iedere lezer zal zich naast Brassinga een luxe schepsel weten.
Vragen, die weer een ketting van andere vragen oproepen, dat zijn de beste.
2008-03-13 Proef de ouderdom en de jaren die voorbij zijn [Kopje binnen de tekst:] Hij lacht die week van grijs en zilver weg
2008-03-14 Schrijven als een vorm van handen schudden [Ondertitel apart in de tekst:] We zitten in een boek en niet in een zaaltje met andere welwillenden, die de spreker bewonderen
2008-03-14 Vader Willem en de straat van de jeugd / Piet de Rooy
2008-03-15 Wat groter is, is het enige dat stimuleert [Ondertitel binnen de tekst:] Picasso en Dali bewonder ik nog altijd
2008-03-17 bevrijdende troost van het ochtendlicht, De – [Kopje in de tekst:] Troost u, wordt het volk toegeroepen
2008-03-18 Drie grote bijbelse grijsaards
2008-03-20 Allen vluchten het duister van de nacht in [Kopje binnen de tekst:] Muziek van verschrikking en avondstilte
2008-03-20 'Hugo was een wonderkunstenaar'
2008-03-22 Dichter zonder nadrukkelijkheid [Ondertitel binnen de tekst:] Een groot bindend thema is moeilijk in zijn werk te ontdekken
2008-03-28 Dronken in onsterfelijke inkt
2008-04-03 Zo'n gat heeft geen dode ooit achtergelaten [Kopje binnen de tekst:] De anderen aantastende dood van Claus
2008-04-04 Britse koningin bevangen door leeshonger. Het fictieve portret van koningin Elizabeth in de film 'The Queen' valt moeilijk te overtreffen. Alan Bennett doet een poging in 'De ongewone lezer' , waarin de vorstin de literatuur ontdekt.
2008-04-05 mooiste museum, Het – . [Gekleurde ondertitel in de tekst:] Mauritshuis, je bent te groot voor deze enkele minuten van stilte
2008-04-17 Willem van Malsen was uitvinder van van alles [Kopje binnen de tekst:] Ik zie mezelf al staan, recht van netheid
2008-04-18 Mysterieus, als een bloembol in de grond. Dichteres Emily Dickinson schreef brieven die doen denken aan vogels, losgelaten uit de kooi van haar eenzaamheid. Met haar superieure taal van troost heeft ze de ontvangers vgelukkig gemaakt.
2008-04-24 Uitgeefster met allure en een snelle sportwagen. [Kopje binnen de tekst:] Manteau zou alles regelen
2008-04-25 Naar bed met vierduizend patrijzen. Marco Polo had een betere pen, maar de 14e–eeuwse wereldreiziger Odoric schreef innemender
2008-04-26 Al die vermorste tijd. 'Mijn toekomst heeft geen tijd meer. Dat maakt mij ongeduldig' / Jan Tromp in gesprek met Kees Fens
2008-05-02 grootste angstgetal dat de mensheid kent, Het
2008-05-08 heilige boek dat van vader op zoon gaat, Het – . [Kopje binnen de tekst:] Mijn vader had één boek: het woordenboek
2008-05-09 Katholieke wijngaard in de schaduw van Calvijn
2008-05-16 bekoring van het geruis van de sluis, De
2008-06-05 Kees Fens is afwezig / redactie de Volkskrant, Kunst en Cultuur
2008-06-12 enige oplossing is een nieuw probleem, De – [Kopje binnen de tekst:] Regeren is hier stenen op de weg leggen
2008-06-13 Onze Lieve Vrouw met de Inktpot
2008-06-16 Literair criticus Fens overleden. Schrijven was Kees' verslaving / Pieter Broertjes
2008-06-16 koning van het precieze lezen', 'De – / [Kop bij:] Reacties op het overlijden van Kees Fens. [Van de verslaggevers] Erik van den Berg en Arjan Peters
2008-06-16 Mevrouw Korteweg (89) / Kader Abdolah
2008-06-16 Behoefte om te bewonderen. Kees Fens (1929–2008) / [in de rubriek 'Postuum'] / Michaël Zeeman
2008-06-16 Meneer Fens / Bert Wagendorp
2008-06-16 Fens: de kerk is zelf een reliek geworden / Jan Tromp
2008-06-16 Literatuurcriticus Fens overleden – Schrijven was Kees' verslaving / Van onze verslaggeefster EN: Pieter Broertjes
2008-06-17 Overlijdensannonces Kees Fens
2008-06-17 Geachte redactie
2008-06-19 Eens ontdekt men het ideale nutteloze boek [Ondertitel binnen de tekst: Geluk, zij het wat bestoft, was mijn deel
2008-06-19 Kunst als vehikel van herinneringen / Michaël Zeeman
2008-06-19 Kees Fens, de onzichtbare man / Max Pam
2008-06-20 Altijd groene laurier
2008-06-20 Hemel is naar beneden gekomen, De – . De mooiste zinnen van Kees Fens
[Fens herdacht]
2008-06-20 Dik bevriend [IN: Geachte redactie ]
2008-06-20 Herkenbare honger naar verwondering [IN: Geachte redactie ]
2008-06-21 Afscheid van Kees Fens / [foto] Raymond Rutting – de Volkskrant
2008-06-23 Gemis [IN: Geachte redactie ] / Cathrina Kaastra
2008-06-24 Werk niet zo hard, dat hoeft toch niet / Aleid Truijens
2008-06-28 Kees Fens [IN: Geachte redactie ] / G. van der Werff–Geubels
2008-08-23 Eeuwig leven / Michaël Zeeman en Maarten van den Brink
2008-12-22 Zoon van Kees Fens als leerling van Reve / Peter de Waard
2009-01-16 Fens / Martin Bril
2010-10-09 leven begon pas buiten IJmuiden, Het
2015-01-28 talent voor religiositeit, Een –