NRC–Handelsblad (artt van FENS: ZIE na dec.'96)
1967-05-20 Kees Fens als essayist en recensent / G.W. Huygens
1977-12-28 Een en ander / Gerrit Komrij [*]
1978-01-06 Kees Fens / [ingezonden brief van] H.C. ten Berge; [met Naschrift van] K.L. Poll
1978-01-11 Een en ander / Gerrit Komrij [**]
1979-03-23 Maarten 't Hart, Kees Fens en Zuster Virgilia / Anton Buys; [met antwoord van] Maarten 't Hart
1979-10-23 Kees Fens: Ik schrijf geen kritieken meer, maar stukken over boeken / door Peter van Zonneveld
1980-07-18 ellips op de tennisbal, De / door Tim Krabbé
1989-12-07 P.C. Hooftprijs voor scherpzinnig essayist Kees Fens. Voorganger in de literaire kritiek / Lucas Ligtenberg
1990-06-09 P.C. Hooftprijs uitgereikt aan Kees Fens / Marjoleine de Vos
1991-01-11 Vandaag ga ik dronken worden. Kees Fens over het genot van boeken kopem
1991-06-04 Fens en de vrouwen / [anonieme NRC–redacteur]
1992-05-22 [Juryvoorzitter P.C. Hooftprijs Fens met de prijswinnaar 1992 Anton Koolhaas ] / foto NRC–H – Chris de Jongh
1993-12-04 [Zonder titel] / HvG
1994-03-01 Montaigne [radioprogramma] geheel gewijd aan de smaak van Kees Fens en Peter Vos
1994-04-15 Ode aan de grote voorlezers. Gebundelde artikelen van Kees Fens / Willem Otterspeer
1994-11-02 Noord–Holland haalt tekst Kees Fens uit boek / (ANP–bericht)
1995-01-19 'Tussentijdse overweging' Eerste OKW–Onderwijslezing / [Kees Fens; advertentie geplaatst in NRC–H door] de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap
1996-12-24 God is geur, muziek en licht. Een jeugd in de katholieke kerk
1997-01-31 In duizend woorden. Knuvelder jr. / Reinjan Mulder
1997-03-03 topervaring in het christelijk geloof, Een – / Marjoleine de Vos
2000-10-10 geloof, Het –
2004-01-09 Ik leef van nutteloosheid. Essayist Kees Fens over de cultuur van Europa
2004-01-16 Met hoofd, hart en ingewanden. De ontwikkeling van Fens, Gomperts en de literaire kritiek / Arnold Heumakers
2006-06-29 Zalig / Ewoud Sanders
2008-06-15 Mulisch: "Er stak geen kwaad in de goede man"
2008-06-16 Criticus Kees Fens overleden
2008-06-16 criticus die in alles de schoonheid zocht, De – . Kees Fens (1929–2008), literair criticus en schrijver / Elsbeth Etty
2008-06-16 'Het was groots, maar het is afgelopen' / Tom Rooduijn
2008-06-16 'Nee, mijnheer' / Frits Abrahams
2008-06-17 Kees Fens en de literaire kritiek / Elsbeth Etty
2008-06-23 Glorie zij God voor bontigheid / Marjoleine de Vos
2008-12-06 Vaders / Marita Mathijsen
2010-05-29 Biografie Kees Fens / [Door onze correspondent]
2015-07-28 Bladzijde 83
2016-01-29 Vergeten, toch mooi / Frits Abrahams