OMO logie (maandbl. Ver. Ons Middelbaar Onderwijs)
1993-09-01 ruimte van het provincialisme, De