Boekblad (Nieuwsblad voor het boekenvak)
1990-02-02 Openbare eruditie is eigenpijperij