Thema's
 • X 1961 : ongedateerd knipselfragment, vermoedelijk uit –
 • X ATTENTIE! cf. de ZIE OOK–verwijzingen bij het (volgende) lemma:
 • X BESCHIKBAAR (GEWEEST) OP INTERNET WEBSITE, (OOK – )
 • X BESCHRIJVING OGV AUTOPSIE; STUK NIET IN BEZIT SAMENSTELLER BIBLIOGRAFIE
 • X DATUM NOG NAZOEKEN c.q. CONTROLEREN!
 • X EDITIES VAN DEZELFDE DATUM BRENGEN HET STUK MET VERSCHILLENDE TITEL
 • X EXPOSITIERECENSIES FENS: ZOEKEN mbv TREFWOORD 'tentoonstelling » expositie\'
 • X F O –
 • X FENS BEKROOND » PRIJS VOOR FENS
 • X FENS SIGNEERT MET M.S. (: in De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • X Fens vertaald » translated works of Kees Fens
 • x Fens–tekst niet door hemzelf geautoriseerd, weergave» samenvatting van –
 • X FENS' WERKWIJZE, SPOOR VAN –
 • x FICTIE VAN DE HAND VAN FENS, (MOGELIJK – ) [: VERHAAL, VERTELLING, SCHETS]
 • X FRAGMENT VAN KNIPSEL, ONGEDATEERD – (vermoedelijk uit 1961)
 • X GEWIJZIGDE KOP IN EDITIE VAN DEZELFDE DATUM
 • X IN ANDERE EDITIE VAN DEZELFDE DATUM VERSCHENEN MET ANDERE KOP
 • X INTERESSANT ENTREE BIJ FENS–STUDIE; TYPEREND» INDRUKWEKKEND» BELANGRIJK STUK
 • X INTERNET WEBSITE, STUK IS OF WAS (OOK) BESCHIKBAAR OP –
 • X knipsel, ongedateerd fragment van – (vermoedelijk uit 1961)
 • X KOP ANDERS IN DEEL VAN EDITIE VAN DEZELFDE DATUM
 • X MET ANDERE KOP VERSCHENEN IN ANDERE EDITIE VAN DEZELFDE DATUM
 • X NIET DOOR FENS GEAUTORISEERDE WEERGAVE c.q. SAMENVATTING VAN TEKST
 • X NIET DOOR FENS GESIGNEERD MAAR WEL VAN ZIJN HAND, STUK IS –
 • X NIET DOOR FENS ONDERTEKEND STUK » NOG NAGAAN OF F. INDERDAAD DE AUTEUR IS
 • X NIET VAN DE HAND VAN FENS; STUK c.q. ANNEX BIJ STUK IS –
 • X NOG NAZOEKEN » VERIFIEREN » CONTROLEREN!! (daarna dit trefwoord verwijderen)
 • X NOG NIET GEHEEL BETREFWOORD en»of GEANNOTEERD !
 • X NOG NIET IN DEZE BIBLIOGRAFIE OPGENOMEN STUKKEN
 • X ONDER ANDERE TITEL IN ANDERE EDITIE VAN ZELFDE DATUM VERSCHENEN; ZIE ALDAAR
 • x ongeautoriseerde weergave c.q. samenvatting van zijn tekst, door Fens –
 • X ongedateerd fragment van knipsel (vermoedelijk 1961)
 • X ONGESIGNEERD STUK VAN FENS
 • X OVER c.q. N.A.V. KEES FENS (NA 14.6.2008, DE DATUM VAN ZIJN OVERLIJDEN)
 • X OVER KEES FENS, ANDEREN NAAR AANLEIDING c.q. –
 • x samenvatting cq weergave van Fens–tekst, niet door hemzelf geautoriseerde –
 • X SPOOR VAN WERKWIJZE VAN FENS
 • X SPOREN VAN DE WERKWIJZE VAN FENS
 • X STUK (DEELS) NIET VAN FENS, MAAR WEL MET INTERESSANTE UITSPRAKEN VAN HEM
 • X STUK IS OF WAS (OOK) BESCHIKBAAR OP EEN WEBSITE OP INTERNET
 • X STUK NIET BEWERKT EN»OF NIET IN BEZIT VAN SAMENSTELLER VAN DEZE BIBLIOGRAFIE
 • x stuk niet in bezit van samensteller bibliografie; beschreven ogv autopsie
 • X STUK NIET VAN FENS ALLEEN » FENS MEDE–AUTEUR » DEELS VAN ANDERE AUTEURS
 • X TEKST OOK IN ANDERE PERIODIEK VERSCHENEN
 • x tekst van Fens weergegeven zonder zijn autorisatie, aantekingen van –
 • X TITEL NIET OGV AUTOPSIE; STUK NIET IN BEZIT SAMENSTELLER BIBL.; NAZOEKEN!
 • X WEBSITE : STUK IS OF WAS (OOK) BESCHIKBAAR OP INTERNET
 • x weergave van Fens–tekst, niet door hemzelf geautoriseerde samenvatting cq –
 • X WERKWIJZE VAN FENS, SPOOR VAN –
 • X ZETFOUT » DRUKFOUT » VERGISSING BIJ OPMAAK » soms: ONJUISTE INFORMATIE
 • X zoek Fens' recensies v. exposities mbv trefw 'tentoonstelling » expositie'!
 • X ZONDER TITEL, STUK VAN FENS –
 • X–[cello: uitspraak van Fens over de – ]
 • X–[dreun, ritmische – : kennelijk geen gevoel voor de – ]
 • X–[Fens over muziekinstrument cello]
 • X–[muziekinstrument (cello): uitspraak van Fens over – ]
 • X–[ritmische dreun, kennelijk geen gevoel voor de – ]
 • Xantippe
 • Xaverius s.j., de heilige Franciscus –
 • Xenophon
 • xeroxen » (foto)kopiëren
 • Xerxes
 • Xi'an, het terracottaleger van – : expositie Drents Museum (Assen 2008)
 • XXe eeuw, De – [tijdschrift]
 • xylou, apo – » Sela(h)