Thema's
 • V&D » Vroom en Dreesmann
 • véél gelijktijdig beleven; poëzie doet in een enkel woord –
 • vóór begrijpen al kwaliteit vermoed (en dat is moeilijk te verklaren)
 • vóór het concilie / na het concilie
 • vóórtalig ontstaansproces
 • vaag » onduidelijke betekenis
 • vaag (: onduidelijke» wollige» onheldere» quasi–poëtische taal)
 • vaagheid, poëtische –
 • vaak fictieve » geconstrueerde wereld van Multatuli èn van zijn tegenstanders
 • vaak gebruikt woord, te – : verliest betekenis
 • vaak herdrukt » goed verkocht » populair boek » bestseller(s) » Top–10
 • vaak lezen » veel lezen
 • Vaals
 • Vaan, Jan (ir. J.) de
 • Vaandrager, C.B. (Cornelis Bastiaan)
 • vaardigheid, sociale – » omgangsvormen
 • vaas / Griekse vaas » kan / fles / glas
 • Vacandard, E.
 • vacare: ledigheid» leegheid» ontlediging voor God (kenosis)
 • vademecum » handleiding » hulpboek » richtsnoer
 • vader / zoon (c.q.: vader–zoon relatie als literair motief)
 • vader als lit. motief» vaderschap» –figuur zoeken cq bevechten als lit. motief
 • vader en moeder eren (vierde gebod)
 • vader van Fens, schip 'Calypso' bevaren door –
 • vader van Fens: stuurman op de Simon Bolivar
 • vader van Kees Fens » SOMS: dood van de vader van Kees Fens
 • vader zoeken cq bevechten » vader (–schap) » vaderfiguur : als literair motief
 • vader–dochter relatie
 • vader–zoon relatie » vader vs. zoon (OOK: als literair motief)
 • vader, dochter als moeder van de – (Yourcenar)
 • Vader, Heilige – » paus » pausschap » pausen » pauselijk ambt
 • vaderbinding » moederbinding » 'Oedipus' (–complex c.q. psychologisch begrip)
 • vaderfiguur » vader c.q. vaderschap : als literair motief
 • vaderfiguur, strijd tegen cq zoeken naar – » vader(–schap) als literair motief
 • vaderhuis (ouderlijk milieu) J.C. Bloem: invloed op zijn poëticale opvattingen
 • vaderland » vaderlandsliefde en nationalisme
 • vaderland / Germanje
 • Vaderland, Het – [dagblad]
 • Vaderlands, Dichter des – » poet laureate » stadsdichter (etc.)
 • vaderlandse geschiedenis » nagtionale geschiedenis » nationaal erfgoed
 • vaderlandse geschiedenis, canon van de – (2006)
 • vaderlandse katholieke volkscultuur » Nederlandse katholieke volkscultuur
 • vaderrol van Gezelle's taal
 • vaderschap als literair motief » vader » vaderfiguur
 • vadertaal » moedertaal
 • Vaerewijck, Willy
 • Vaessens, Thomas
 • vagantenpoëzie » Carmina Burana
 • vage taal » wollige» onheldere» quasi–poëtische» (SOMS: kosmische
 • vage vakbegrenzingen
 • vagevuur » louteringsberg » Purgatorium
 • Vaisy, David
 • Vaizy, Marina
 • vak van liedjes schrijven en dichten
 • vak, schrijven vs. schilderen als –
 • vak, verengd tot een – : wetenschappelijke belevingswereld –
 • vakantie » sport » cultuur : als vermoeiende plichten
 • vakantie » zomer » vakantiebesteding
 • vakantie–depressie » vakantie–ongenoegen » –monotonie » gé
 • vakantie, eerste zin na de – » eerste boek na de vakantie (schrijven» lezen)
 • vakantie, hoop op einde van –
 • vakantie, lezer(s) tijdens – » lezen in vakantie
 • vakantie, na de –
 • vakantie, niet lezen in – » vakantie van de cultuur
 • vakantieboek(en) » lezen tijdens vakantie
 • vakantiekolonie » kinderdorp » kleuterdagverblijf » jeugdzorg (–instelling)
 • vakantielectuur » zomerlectuur
 • vakbibliotheek » specialistische bibliotheek
 • vaker lezen (herlezen)
 • vakgrenzen liggen niet vast
 • vakidioten » specialisme » professionalisering
 • vakjargon » vaktaal » specialisme » specialist(isch) » geleerd(–e)
 • vakjargon » vaktaal » specialistentaal » specialistische taal
 • vakken: schrijven / schilderen
 • vakman (kunstenaar zelf) / kunstkenner (c.q. "–kenner")
 • vakman / "kenner"
 • vakman / amateur (: specialist / leek)
 • vakman / kenner
 • vakmanschap en scheppen van kunstenaar (dichter)
 • vakmanschap, poëtisch – » verstechnische middelen » versbouw
 • vakmatige benadering van kunst / kunst beleven
 • vakopleiding » beroepsopleiding » –cursus » les
 • vakspecialisme deed eenzijdig» zuinig» kortzichtig benaderen
 • vakspecialistisch » –specialisme » –specialist » geleerd(–e) &ra
 • vaktaal » –jargon » specialisme » –stisch » geleerde of wetensch
 • VakTaal » tijdschrift "[VakTaal]" van de Landelijke Vereniging van Neerlandici
 • vaktaal » vakjargon » specialistentaal » specialistische c.q. geleerde taal
 • val » chute (van sonnet)
 • val van Constantinopel (1453) » ondergang van Byzantium
 • Val van Icarus (Pieter Brueghel de Oudere)
 • Valéry, Paul Ambroise
 • Valéry: "Tel Quel" [OOK: tijdschrift "Tel Quel"]
 • Valéry: 'zuivere poëzie' bij – zichtbaar maar onhaalbaar ideaal
 • Valéry: poëzie als "aangehouden aarzeling tussen klank en betekenis"
 • Valéry: son/ sens (tegenstelling onderscheiden door – )
 • Valbijl, De – [tijdschrift]
 • Valckenaere, Julien de
 • Valckenhoff, Pierre van
 • Vale, Malcolm
 • Valenpint. Jules
 • Valente, Caterina
 • valentie, (betekenis)poly– » meerduidigheid » polyinterpretabel
 • Valentinianus I, Romeins keizer
 • Valerius, Adriaen
 • Valerius, Ingrid
 • Valery: maken/ maaksel
 • Valk, Else
 • Valk, Maps
 • Valkhof, donjon van het – (burcht van Nijmegen)
 • Valkhof, museum Het – (Nijmegen)
 • Valla, Lorenzo
 • Valleide, Guus [pseudoniem van Guus Vleugel]
 • Valluy, generaal
 • Valois, Margareta van –
 • Valous, Guy de
 • vals » vertekend beeld van auteur; brievenverzameling geeft –
 • vals / echt als literair motief (OOK: vervalsing als literair motief)
 • vals beeld door onjuiste herkenning
 • vals beeld van kunst (–geschiedenis) en –waardering
 • vals expressionisme
 • vals licht » bedriegend (zomerzon–) licht » licht als dreiging
 • vals sentiment » lieve woorden maken nog geen poëzie of literatuur
 • valse pretenties » pretenties » pretentieus
 • valse rijmwoorden
 • valse romantiek » romantisch cliché
 • valt / vult : zetfout bij Vroman?
 • Valvekens, Emiel
 • VAN ANDERE AUTEUR DAN FENS
 • van bekend naar onbekend
 • van beschrijving naar betekeniscomplexen
 • Van Dale » de Grote Van Dale [woordenboek]
 • van deel naar geheel (= eenheid van samenhangende delen): interpreteren –
 • Van der Hoogt–prijs
 • Van der Leeuw Stichting, G. –
 • van dik hout... » te vet aangezet » schmieren
 • van dik naar dun (: ontwikkeling van – naar – )
 • van elkaar aflezen; innerlijk/ uiterlijk –
 • van explicatie naar suggestie (ontwikkeling in poëzie)
 • Van Gennep, boekhandel – » Athenaeum–boekhandel (Amsterdam)
 • Van Gogh in Brabant (tentoonstelling Den Bosch) » OOK: catalogus vd expositie
 • Van Gogh Museum te Amsterdam
 • van katholiek naar protestant, bekering –
 • Van Kinsbergenstraat (Amsterdam–Oud West) » woonbuurt van jeugdige Kees Fens
 • van literatuur naar de werkelijkheid / van werkelijkheid naar de literatuur
 • Van Loghum Slaterus (uitgeverij)
 • Van Nu en Straks [Vlaams literair tijdschrift]
 • Van Onzen Tijd [maandschrift; vanaf jrg. 11: 1910–11 weekblad]
 • Van Speykstraat (Amsterdam)
 • van taal naar tekening / van tekening naar taal (plattegrond » bouwtekening)
 • Van Tieghem, Philippe
 • Van Tilt, uitgeverij –
 • van werkelijkheid naar de literatuur / van literatuur naar de werkelijkheid
 • vanaf het hout » Sela
 • Vancrevel, Laurens
 • Vandaag (literair periodiek)
 • vandaag / toen als literair motief
 • vandaag / vroeger : literatuur van –
 • vandaag, leesjeugd van –
 • vandaag, lezer van – / lezer van het verleden
 • vandaag, lezer(s) van –
 • vandaag, poëzie van – » moderne poëzie » hedendaagse poëzie
 • vandaag; nu: is ruimer dan –
 • vandalisme » destructie » verwoesting » kapot » beschadigd
 • Vandeloo, Jos
 • Vanden Vos Reynaerde » Reynaert
 • Vandenbergh, John
 • Vanderkerken, L.
 • Vanderschaeghe, P.
 • Vandersteen, Willy
 • Vandervoort, E.
 • Vandevoorde, Hans
 • Vandiest, Julien
 • Vangenechten, Konstant
 • Vanheste, Bert (dr. G.L.C. – )
 • vanitas–symbool » vergankelijkheidsmotief » vergankelijkheidssymbool
 • vanitas–symbool, boek als –
 • vanitas–traditie
 • Vanity Fair [tijdschrift]
 • vanuit de trein
 • vanuit gevestigde opvattingen; literaire kritiek reageert –
 • vanuit literatuur werkelijkheid ... / vanuit werkelijkheid literatuur verstaan
 • vanuit poëziebeleving van nu lezen (van oudere literatuur)
 • Vanvugt, Ewald [pseudoniem van Ewald van Vugt]
 • vanzelfsprekend presterend (moeiteloos) / ijverig & vlijtig zwoegend
 • vanzelfsprekend, niet – » onmodieus » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • vanzelfsprekende / geforceerde (willekeurige) betekenissamenhang
 • vanzelfsprekende als het bijzonderste, het –
 • vanzelfsprekende poëzie
 • vanzelfsprekendheden binnen kring» gemeenschap» groep» clan» circuit
 • vanzelfsprekendheden in literaire tekst(en)
 • vanzelfsprekendheden in literatuur
 • vanzelfsprekendheid » natuurlijkheid : schijn van –
 • vanzelfsprekendheid v. poëzie» literatuur die niet gemaakt maar ontstaan lijkt
 • VARA » omroep – » SOMS: VARA–gids
 • VARA: J.B. Broeksz
 • Varangot, Victor
 • Varchi, Benedetto
 • Varda, Agnes
 • varen als literair motief » schip (schepen) als literair motief
 • Varga, A Kibédi –
 • variététheater, apocalyps als –
 • variant "vliedt"/ "vliet" in 'Insomnia' van J.C. Bloem
 • variant (–en)\ versie(s)\ verschillende» andere» gewijzigde lezing cq redactie
 • varianten, kiezen uit – : bij editeren van poëzie
 • variatie op bijbelcitaat
 • variaties op kunst van jaren '20 (: toen alles al gebeurd); later slechts –
 • variaties van bestaande ideeën; onderwijs reduceert literatuur tot –
 • Varnhagen, Rahel
 • Vasalis, M. [pseudoniem van M. Drooglever Fortuyn–Leenmans]
 • Vasari's visie op ontwikkeling v.d. kunst
 • Vasari, Giorgio
 • Vasari: "ontwerp" bij – (niet alleen 'tekening' maar ook wijsgerige 'idee')
 • Vasco da Gama
 • Vasen, Frans
 • vast lezerspubliek » trouwe lezer(s)
 • vaste boekenprijs
 • vaste plaats in de waardering » gangbaar » erkend (: "repertoire")
 • vaste werkuren » werktijd (–en) » werkweek
 • vasten, lezen als een vorm van – » vastentijd
 • vastentijd » aswoensdag » vermorzeling des harten » OOK: carnaval
 • vastentijd » lezen als een vorm van vasten
 • vastgelegd door systeem » dwangmatig » te (bewust) systematisch
 • vastgelegd op band» cd» grammofoonplaat : door auteurs voorgelezen eigen werk
 • vastgelegd op grammofoon» cd, muziek c.q. lied(jes) –
 • vastgeroeste » verstarde traditie
 • vastleggen (opprikken) / tot leven brengen : vlindervanger/ schrijver Nabokov
 • vastleggen van auteur(s) op periode
 • vastlegging Nederlands gesproken door oudere Indonesiërs (Fens wil – )
 • vastlegging van het verdwijnen van de tijd (niet van de tijd zelf)
 • vastliggende grenzen van het vak, geen –
 • vastliggende interpretatie: weergave van één geraamte van gedicht
 • vastliggende oordelen c.q. verwachtingen bevestigd
 • vastpinnen van auteur(s) op periode
 • vaststaande genre–indeling, geen – » genres herordend
 • vaststellen van invloed(en) » beïnvloeding(en) c.q. verbanden signaleren
 • vaststelling afstand teken–het betekende; crisis van religieuze beeld door –
 • Vaszary, John
 • vat krijgen op tekst blijkt voor Fens (soms) moeilijk of onmogelijk
 • Vat, Daan van der
 • vatbaar voor aanvulling» commentaar, want voltooider
 • Vaticaan » Curie » H. Officie » "Rome" » paus
 • Vaticaan ("Rome") vs. Nederlandse progressieve katholieken
 • Vaticaans Concilie 1870
 • Vaticaans Concilie II » Vaticanum II » Tweede Vaticaans Concilie [1962–1965]
 • Vaticaans dagblad "Osservatore Romano"
 • Vaticaans museum
 • Vaticaanse bibliotheek
 • Vaticanum II » Tweede Vaticaans Concilie [1962–1965]
 • Vauchez, André
 • Vaucluse » Fontaine–de–Vaucluse
 • Vaugham, Henry [zetfout voor: Vaughan, Henry]
 • Vaughan, Charles John
 • Vaughan, Henry [door Fens soms gespeld als: Henry Vaugham]
 • Vaughan, Janet
 • Vecelli, Tiziano (Titiaan)
 • Vecht (rivier in Utrecht c.q. bij Muiden) » Muiden » Muiderslot
 • Vecht [rivier in Overijssel]
 • vechten » knokken » strijd » gevecht » agressie » ruzie » tweeka
 • vechten met verleden » verleden neutraliseren c.q. vervalsen
 • vechten tegen de tijd » strijd c.q. protest tegen de vergankelijkheid
 • vechten tegen kunst en –genot (: Lucebert wil kunst die geen kunst meer is)
 • vechten tegen vaderfiguur, zoeken naar cq – » vader(schap) als literair motief
 • vechten tegen verleden » verleden neutraliseren c.q. vervalsen
 • vechten voor eigen individualiteit» persoonlijke identiteit» zelfstandigheid
 • vechtsport » judo » karate
 • Veder, Aart en Willem
 • vee » koeien » (melk)koe
 • veearts
 • veel auteurs » veel (te veel) schrijvers » iedereen wil maar schrijven
 • veel becommentarieerd » (soms verlammende) overvloed aan interpretaties
 • veel beelden maar (te) weinig beschrijving
 • veel beleven (gelijktijdig) door één enkel woord in poëzie
 • veel beschrijving» informatie» materiaal (OOK: onnodige hoeveelheid... )
 • veel boeken, te – » leesachterstand » lees–inhaalpoging
 • veel boeken, te – » te veel gepubliceerd
 • veel commentaar» interpretaties (: soms verlammend)
 • veel Finse dichters
 • veel gebruikt motief » topos
 • veel gepubliceerd, te –
 • veel geschreven » omvangrijke produktie » veelschrijver(s)
 • veel geschreven, te –
 • veel herdrukken » populair boek » goed verkocht » bestseller(s) » Top–
 • veel herdrukt, te – » selectie was beter geweest
 • veel interpretaties» commentaar (: soms verlammend)
 • veel kunstvormen tegelijk; delen in – » alle kunstvormen tegelijk ervaren
 • veel lezen » vaak lezen » veellezer » SOMS: te veel gelezen
 • veel personificaties van de Tijd
 • veel plicht en weinig plezier, veel bladzijden bij Vestdijk verraden –
 • veel poëzie van hoge kwaliteit onvatbaar voor lit.–wetenschappelijk onderzoek
 • veel publikaties, te – » te veel boeken » te veel gepubliceerd
 • veel schrijven » omvangrijke produktie» veelschrijver(s)\ –ster(s)\ produktief
 • veel sport in de krant» te veel aandacht voor sport in krant» sportjournalist
 • veel te veel auteurs » iedereen wil maar schrijven
 • veel te veel in één tekst c.q. stuk gepropt
 • veel tweede garnituur nodig voor top–literatuur
 • veel verhalen tegelijk verteld in een goed verhaal
 • veel verzen nodig om weinige te doen (voort)leven
 • veel willen weten ook als dat niet op nut»doel gericht is , studeren als –
 • veel Zuidnederlanders » Zuidnederlands accent (c.q. overwicht)
 • veelbelovend / gerealiseerd
 • veelbelovend maar jong overleden auteur(s)
 • veelbelovend talent maar belofte nooit ingelost
 • veelduidig » meerduidigheid » polyinterpretabiliteit » (betekenis)polyvalentie
 • Veelenturf, Kees
 • veelgelezen » populair » beroemd » roem
 • veelgelezen jeugdboek(en) » succesboek(en) kinderlectuur
 • veelheid / uniciteit (OOK: in meer exemplaren / uniek )
 • veelheid en eenheid in gesloten wereldbeeld: alles hangt samen met alles
 • veellezer » vaak lezen » veel lezen
 • veelschrijver (–s) » –schrijfster(–s) » grote produktie » produk
 • veelschrijver: Vestdijk
 • veelsoortigheid » verscheidenheid » diversiteit » chaos » uiteenlopende aanp
 • veelstemmigheid bij Vestdijk, polyfonie of –
 • veelvoudige werkelijkheid » diverse (gelijktijdige) werkelijkheden dooréén
 • veelvoudige werkelijkheid, interpretatie v.d. bedrieglijke» discontinue –
 • veelvoudigheid v.d. werkelijkheid, interpretatie v.d. bedrieglijkheid c.q. –
 • veelvoudigheid van kunstwerk (en het hele bestaan), eenling tegenover de –
 • veelvuldigheid van stijlen (: niet één stijl waar je aan went)
 • veelzijdigheid / eenzijdigheid (OOK: (via) omweg(en) / rechtlijnigheid)
 • veelzijdigheid / specialisme
 • veelzijdigheid als kracht en handicap (OOK: virtuositeit...)
 • veelzinnig » meerduidig » polyinterpretabiliteit
 • Veen, Adriaan van der
 • Veen, C.F. van
 • Veen, Henk van
 • Veen, Herman van
 • Veen, L.J. – (uitgeverij)
 • Veen, L.J., uitgever
 • Veen, Piet van
 • Veenendaal–van Meggelen, S. van –
 • Veenendaal, W.
 • Veenhof, Theo
 • Veeninga, Johan
 • Veenstra, J.H.W.
 • veer » veerpont » pont
 • Veer, Gerrit de
 • Veere
 • Veere, Edward de
 • Veerkamps Handboek voor de kleurkanariekweker
 • veertiende / dertiende eeuw
 • veertiende eeuw » laat–middeleeuws
 • veertiende eeuw: dualisme en individualisme
 • veertig–vijfenveertig, de jaren – (incl. periode vlak na bevrijding)
 • veertig–vijfenveertig: kunstenaarsverzet in de jaren –
 • veertig, de jaren – (20e eeuw; OOK: als literair motief)
 • veertig, de jaren – : als literair motief » de jaren '40 van de 20e eeuw
 • veertig, Nederlands–Indië in de jaren
 • veertig: jaren '40 (20e eeuw; OOK: als literair motief)
 • veertiger jaren: illegale jongerentijdschriften
 • veeziekte (MKZ: mond– en klauwzeer; BSE: gekke–koeienziekte)
 • Vega, Garcilaso de la
 • Vega, Lope de – [Lope Felix de Vega Carpio]
 • vegetarisme » vegetariër
 • Vegt, Jan van der
 • veilig » gelukkig: door zekere relatie met persoon of plaats of gebouw of boek
 • veiligheid, beleving van verbondenheid cq – » gevoel van samenzijn
 • veiligheid, donker is bescherming, verborgenheid, onzichtbaarheid en –
 • veiligheid, geloven uit behoefte aan – » geloof als escape
 • veiling, boeken– » bibliotheek veilen » boekenveilingscatalogus (–logi)
 • veiling, kunst– » kunsthandel (OOK: Sotheby's EN: Christie's)
 • veilingcatalogus (kunst–)
 • veilingcatalogus, boeken– » boekenveiling(en)
 • veilinghuis Paul Brandt N.V. te Amsterdam
 • veilingscatalogus bibliotheek Johan B.W. Polak
 • veilingscatalogus, boeken– » boekenveiling(en)
 • Vekeman, H.W.J.
 • Velázquez, Diego Rodriguez da Silva y
 • Velarde, Ramón López
 • Veld, H. in 't
 • Veld, T. van het
 • Velde, Adriaen van de
 • Velde, Bram van
 • Velde, Henry van de
 • Velde, J.J. van de
 • Velde, Jacoba van (= C.J. van – )
 • Velde, Marcel van de
 • Velde, Roger van de
 • Veldeke, Henric van
 • Velden, Anton van de
 • Velden, Ben van der
 • Veldhoen, A.J. (Aat)
 • Veldhoven, Jos van
 • Veldhuisen, Peter
 • Veldman, Ilja M.
 • Veldzicht, Rijksasyl voor Psychopathen (Balkbrug » Avereest)
 • vele eeuwen kunst; huidige kunstgenieter» –consument geconfronteerd met –
 • vele mogelijkheden tot plezier ontdekken, je –
 • vele soorten » verscheidenheid » diversiteit » uiteenlopende aanpak
 • Vellekoop, C. (Kees)
 • Velleman, Louis
 • Vellenga, Albertine
 • Velsen, Ria van
 • Veltman, Martin
 • Veltman, Martin A.
 • Velzen, Pieter van
 • Ven, Nardus van der
 • Ven, Ton (dichterspseudoniem van F. Bordewijk)
 • Venantius Fortunatus
 • Vendel van Kapitein A. Boom voor Zwolle in 1623 (schuttersstuk in Amsterdam)
 • Vendler, Helen
 • Vendramin, Andrea
 • Venema, Adriaan
 • Venetië » Venetiaans
 • Venetië: Galleria dell'Accademia
 • Vengerov, Semen Afanasjevitsj
 • Venice & l'Orient (expositie 2006 Venetië: Institut du monde Arabe)
 • Venlo, Simon van
 • Venne, Adriaen van de
 • venster » raam : als literair motief
 • Venster, Het – (tijdschrift)
 • Venstermans, Jan
 • vent / vorm
 • vent boven vorm (c.q leer) » persoon boven werk (c.q. ideeëngoed) » ventisme
 • vent, het woord – bij Vestdijk
 • vent, vorm of – (autonomist/ levensbeschouwelijk; objectivist/ subjectivist)
 • Vente, Bas
 • venten » leuren » leverancier » bode » verkopen aan de deur
 • ventisme » vent boven vorm (c.q. leer) » persoon boven werk (c.q. ideeëngoed)
 • Ventoux, Mont –
 • Ventura, Lino
 • Venus van Milo
 • ver weg zijn als literair motief (OOK: dwalen » reizen » zwerven... enz.)
 • veraardsing van het vergeestelijkte » vermenselijking van het geestelijke
 • Veraart, H.J.E.M –
 • verabsolutering door te veel gebruikt woord: betekenis ervan gaat verloren
 • verabsolutering van het schrijverschap
 • verabsolutering van kunst » kunst vergoddelijkt
 • veracht lichaam (hoewel straks onsterfelijk): christelijke dubbelzinnigheid
 • verachting voor lezen en schrijven
 • verachting voor lichaam dat toch onsterfelijk zal zijn: chr. dubbelzinnigheid
 • veraf en dichtbij
 • veralgemenen » abstraheren : scheppen betekenisloze cliché's
 • veralgemenen en verbijzonderen; poëzie lezen: –
 • veralgemenen van het bijzondere » reductie tot idee » abstraheren » abstractie
 • veralgemenen, onderzoeken – duiden –
 • veralgemening » generalisatie
 • veralgemening / verbijzondering
 • veralgemening door theoretische abstractie (in lit.wsch.): nivellerend effect
 • veralgemening v.h. bijzondere » reductie tot idee » abstraheren » abstractie
 • veralgemening van het unieke bij interpretatie (taal vervangen door neventaal)
 • veralgemening van het unieke» bijzondere door interpreteren c.q. decoderen
 • veralgemening, betekenisgeving is –
 • veralgemening; cliché: taal van de –
 • veralgemeningen, ideeën zijn –
 • veralgemeniseren » abstraheren : scheppen betekenisloze cliché's
 • verander(en)de gestalte van boek tijdens geschiedenis van zijn interpretatie
 • verander(en)de gestalte van een kerkgebouw door de eeuwen
 • veranderd boek » gegroeide tekst: door tijd» jaren» generaties» eeuwen
 • veranderd geloofsbewustzijn » wijziging in religieuze beleving
 • veranderd gevoel voor humor » verouderde humor
 • veranderd inzicht » gewijzigde attitude » mentaliteitsverandering
 • veranderd inzicht bij Fens » gewijzigd oordeel » andere waardering dan vroeger
 • veranderd inzicht van Fens » zelfcorrectie » excuses » teruggenomen uitspraak
 • veranderd lezerspubliek » generaties in lezerspubliek
 • veranderd wereldbeeld, tijdelijk – : van L.P. Boon
 • veranderd werk: (gegroeid) met de jaren» generaties» eeuwen
 • veranderd zicht op eigen werk bij Achterberg
 • veranderd zicht op eigen werk bij Leopold
 • veranderd zicht op Thomas More
 • veranderde » veranderende identificatie : mogelijkheden bij lezer tot –
 • veranderde beleving (–smogelijkheid) » beleving onmogelijk geworden
 • veranderde beleving mbt. straat» straten» gebouw(en) c.q. de stad Amsterdam
 • veranderde benadering(en) van literair–historische teksten
 • veranderde betekenis, in de loop v.d. tijd – » tijdgebonden effect of beleving
 • veranderde betekenis: literair werk door wat erna kwam gewijzigd c.q. gegroeid
 • veranderde betekenismogelijkheden c.q. effecten (in de loop van de tijd)
 • veranderde context » gewijzigde omstandigheden » andere situatie
 • veranderde gestalte van boek tijdens geschiedenis van zijn interpretatie
 • veranderde identificatie(s) bij lezer » lezer verandert
 • veranderde kop» titel» pagina
 • veranderde kunstopvatting(en) » tijdgebondenheid van kunstopvatting(en)
 • veranderde leesgewoonte(n) c.q. leeswijze(n) » veranderende leesgewoonte(n)
 • veranderde lezer » gegroeide lezer » lezersverleden
 • veranderde lezer » verander(en)de identificatie(s) bij lezer(s)
 • veranderde lezer of veranderd gedicht? (mbt. oudere letterkunde)
 • veranderde lezer: nieuwe individuele contexten
 • veranderde literaire wereld (: verdwenen referentiekader » 'context' zoek)
 • veranderde literatuuropvatting(en) » veranderende...
 • veranderde mensvisie bij Vondel door zijn veranderde visie op natuurwetenschap
 • veranderde poëzie, bij herlezing gegroeide c.q. –
 • veranderde redactie » variant(en) » verschillende lezing(en) » versie(s)
 • veranderde taal » taalgroei » –geschiedenis » –ontwikkeling
 • veranderde tekst» gegroeid boek: door tijd» jaren» generaties» eeuwen
 • veranderde tekst: literair werk door wat erna kwam gewijzigd c.q. gegroeid
 • veranderde visie bij Leopold op eigen werk
 • veranderde visie bij Vondel op natuurwetenschappen veranderde zijn mensvisie
 • veranderde visie op eigen werk bij Achterberg
 • veranderde Vondel–benadering » nieuwe Vondel–benadering
 • veranderde waardering
 • veranderde waardering bij Fens » wijziging in Fens' waardering
 • veranderde wereld » ander wereldbeeld
 • veranderde wijze van lezen » veranderende leesgewoonte(n)
 • veranderen van mentaliteit » attitude wijzigen » ander zicht ontwikkeld
 • veranderen, tekst – » tekst herschrijven » – herzien » – bekort
 • veranderend » groeiend boek willen nalaten, één –
 • veranderend geloofsbewustzijn » wijziging in geloofsbeleving
 • veranderend publiek » generaties in lezerspubliek
 • veranderend religieus beleven » veranderd geloofsbewustzijn
 • veranderend wereldbeeld, tijdelijk – : van L.P. Boon
 • veranderend woordgebruik
 • veranderend zicht op eigen werk bij Achterberg
 • veranderend zicht op Thomas More
 • veranderend zicht van Achterberg op eigen werk
 • veranderend zicht van Leopold op eigen werk
 • veranderende » veranderde identificatie : mogelijkheden bij lezer tot –
 • veranderende betekenis van literair werk (door wat erna kwam)
 • veranderende criticus » zich ontwikkelende c.q. ouder wordende criticus
 • veranderende geloofsbeleving » gewijzigd geloofsbewustzijn
 • veranderende gestalte van boek tijdens geschiedenis van zijn interpretatie
 • veranderende identificatie bij lezer » veranderde identificatie...
 • veranderende identificatie(s) bij lezer » lezer verandert
 • veranderende kunstopvattingen » tijdgebondenheid van kunstopvatting(en)
 • veranderende leesgewoonte(n)
 • veranderende lezer(s) » verander(en)de identificatie(s) bij lezer(s)
 • veranderende lezers » ander lezerspubliek » generaties in lezerspubliek
 • veranderende literatuuropvatting(en)
 • veranderende tekst: literair werk door wat er na kwam gewijzigd c.q. gegroeid
 • veranderende visie op eigen werk bij Achterberg
 • veranderende visie op eigen werk bij Leopold
 • veranderende visies op de 'country'/ de stad
 • veranderende waardering
 • veranderende wetenschap » bedreigde cq verzwakte wetenschap (: geen follow up)
 • verandering / onveranderlijk (OOK: beweging / stilstand)
 • verandering bij lezer of gedicht bij oude(re) literatuur?
 • verandering in beleving van straat» straten» gebouw c.q. van de stad Amsterdam
 • verandering in kop of titel of pagina
 • verandering in leesgewoonte(n)
 • verandering in tekst » bewerking » herschrijving » inkorting
 • verandering in tekst » tekstwijziging » –herziening » –bewerking &raqu
 • verandering in waardering » verander(en)de waardering » (SOMS: late erkenning)
 • verandering van droefheid in vreugde
 • verandering van oude literatuur door perspectiefverschuiving (, mogelijke – )
 • verandering, belevings– (mbt. straat» straten» gebouw c.q. de stad Amsterdam)
 • verandering, confrontatie met eigen –
 • verandering, tegen (iedere) – » conservatief » antimodern » conformistisch
 • verandering, vermogen tot metamorfose c.q. –
 • verandering, vorm– » vormvernieuwing(en) » nieuwe vorm(en)
 • veranderingen in de taal » taalgroei » –geschiedenis » –ontwikkeling
 • veranderingen in leesgewoonte(n)
 • veranderingen naar abstractie (= conventie)
 • veranderingen van normen in literatuur(geschiedenis)
 • veranderingsprocessen in katholieke kerk, trage –
 • veranderlijk (dus zelfstandig) leven leiden: de kracht van literaire tekst
 • veranderlijkheid / onveranderlijkheid
 • verandert het leven: beslissende tekst –
 • verandert lezer of gedicht? (mbt. oudere letterkunde)
 • verandert, kunstwerk – : nl. in de ideeën die het over zichzelf produceert
 • verantwoord, bronnen niet –
 • verantwoord, sociaal» maatschappelijk functioneel c.q. –
 • verantwoorde jeugdliteratuur
 • verantwoordelijkheid bij» van de lezer
 • verantwoordelijkheid van de schrijver » inzet van auteur
 • verantwoordelijkheid van intellectuelen » intellectuele integriteit
 • verantwoordelijkheid, cultuur– » cultuurbewustzijn
 • verantwoording (–en) » voetnoot » verwijzing(en) » bijlage(n)
 • verantwoording c.q. toelichting of commentaar ontbreekt» is onvoldoende
 • verantwoording van keuze en ordening van bloemlezing, geen –
 • verantwoording voor biechtvader » gewetensrekening » geestelijk testament
 • verantwoording, literaire kritiek als rekenschap c.q. –
 • verantwoording, zelf– » zelfonderzoek » zelf–studie » zelfconfrontatie
 • verarcadisering door taal
 • verarmende vertaling » vertaling levert gemeenplaats op » verlies bij vertalen
 • verarming door vertaling» verlies bij vertaling» vertaling levert gemeenplaats
 • verbale rijkdom » woordrijk
 • verbalisme » zinloze kennis » OOK: schools (–heid)
 • verband (poëtische) tekst–illustratie
 • verband aantekeningen» literair werk bij Emants
 • verband beeld en zin » correlatie beeld en betekenis
 • verband beeldende kunst – literatuur
 • verband door taal aangedragen, ideeën en – » schrijven als vorm van onderzoek
 • verband heden–verleden (en omgekeerd), direct – : geen tussentijd
 • verband heden–verleden (wederkerig – ) als literair motief
 • verband heden–verleden, wederkerig» wederzijds –
 • verband herinnering–waardering » herkenning–waardering
 • verband herkenning (herinnering) en waardering
 • verband herkenning–waardering » herinnering–waardering
 • verband in compositie onduidelijk » geen functie in geheel » los eind in plot
 • verband inhoud – vorm » (OOK: vorm (taal) / inhoud)
 • verband interpretatiemogelijkheden en waardetoekenning
 • verband jeugdlectuur/ later gelezen literatuur
 • verband kijken–lezen (goed kijken – goed lezen)
 • verband leggen » tot eenheid lezen » betekenisgeving » beeldvorming
 • verband leven hier» hiernamaals
 • verband leven–werk bij auteur (–s)
 • verband lichaam–geest in de barok
 • verband literatuur – beeldende kunst
 • verband literatuur–muziek » poëzie–muziek
 • verband met eigen tijd, in – : lit.–historische positie c.q. plaatsbepaling
 • verband muziek–tekst » tekst(en) op muziek » melodie vs. tekst
 • verband naam–taal–noodlot
 • verband nieuw–oud; altijd –
 • verband noodlot (verborgen in taal) en naamklank
 • verband oud–christelijk – middeleeuws » OOK: breuk tussen ...
 • verband oud–nieuw » het oude door het nieuwe beïnvloed
 • verband oudchristelijk – middeleeuws » OOK: breuk tussen –
 • verband Oudheid – middeleeuwen » overgang klassiek – middeleeuws
 • verband referentiekader (: eigen – ) en decodering
 • verband taalkunde–letterkunde in neerlandistiek » neerlandicus » –distiek
 • verband tekst–muziek » tekst(en) op muziek » tekst vs. melodie
 • verband tussen mooi en geheim
 • verband tussen toedichten – in context plaatsen – waarderen» beoordelen
 • verband tussen woorden in gedicht(en)
 • verband tussen: geloof – genade – God – geld – geweld (: sluitend –
 • verband van alles met alles: kosmische eenheid » [SOMS OOK:] holisme
 • verband verleden–heden » toen–nu
 • verband verleden–heden, wederkerig» wederzijds –
 • verband vorm – inhoud ; vorm (taal) / inhoud
 • verband vorm–inhoud, organisch – : vorm komt voort uit de inhoud
 • verband vroege poëzie van Vestdijk met zijn latere proza (: poëzie was kiem)
 • verband waardering–herinnering » waardering–herkenning
 • verband(en) (...) ZIE OOK: relatie(s) (...)
 • verband, alles met elkaar in – : lezer leest –
 • verband, onjuist – » verkeerde relaties (gelegd) » onjuiste informatie » fou
 • verbanden door taal geschapen, de
 • verbanden leggen (tussen kennisdelen» –gebieden): individu–gebonden vermogen
 • verbanden leggen, zingevende – » betekenisgeving » verbeelding » zingeving
 • verbanden signaleren » relaties c.q. invloed(en) vaststellen
 • verbanden tussen woorden in poëzie » relatie(s) tussen woorden in gedicht(en)
 • verbannen » balling (–schap) » emigrant » vreemdeling » vluchteling
 • Verbart, André
 • verbazing bij auteur over vraag mbt. zijn werk
 • Verbeeck, Louis
 • Verbeeck, René
 • Verbeek, G.
 • Verbeek, Petra
 • verbeeld door verzwijgen » verbeeldende kracht v.h. weggelatene » suggestief
 • verbeeld reizen » gefantaseerd zwerven » innerlijke reis
 • verbeelde (innerlijke) gestalte; kunstwerk als zwakke afschaduwing van zijn –
 • verbeelde (vervalste!) wereld geproduceerd door historische tekst
 • verbeelde / essayistische probleembehandeling in fictie
 • verbeelde personages» werkelijkheid : geïdealiseerd
 • verbeelde wereld (door historische tekst geproduceerd): vervalsing
 • verbeelde wereld voor Fens primair tav. buitenwereld waarnaar gedicht verwijst
 • verbeelde wereld, autonomie van (talige» literaire) wereld in woorden
 • verbeelde werkelijkheid, eigen orde van de literaire» fictionele» –
 • verbeelden » verstaan » kennen » duiden : betekenisgeving als geloofswijze
 • verbeelden / redeneren (verbeelding / redenering; beeld / redenering)
 • verbeelden door beschrijven » beschrijvende verbeelding
 • verbeelden slechts in tekens; het mysterie» het onuitsprekelijke te –
 • verbeeldend, weinig – : (analyserend) beschrijvend» betogend» abstract en te &ndas
 • verbeeldende / redenerende behandeling van problematiek (in fictie)
 • verbeeldende beschrijving » verbeelden door beschrijven » beschrijvende verb.
 • verbeeldende kracht van het weggelatene » verbeeld door verzwijgen
 • verbeeldende rol van lezer (: actief» creatief» betekenisgevend)
 • Verbeelding – (Adams) droom – werkelijkheid
 • verbeelding » betekenisgeving » (zingevend) verbanden leggen
 • verbeelding » fantasie (literair motief): als wapen tegen werkelijkheid
 • verbeelding » kracht cq macht van – » – als noodlot » verbeeldingskrac
 • verbeelding » ordenend literair scheppen: verdwenen uit wetenschapsbeoefening
 • verbeelding (beleving) / feitelijke werkelijkheid
 • verbeelding (eigen – ) abstraheert het gelezene tot idee
 • verbeelding (in taal) / waarheid
 • verbeelding (ordenende – ) van kijker» lezer
 • verbeelding (verleden van onze – ) / verleden–van–de–foto's
 • verbeelding / beschrijving [OOK: beeld / analyse; verbeelden / redeneren]
 • verbeelding / denken : tussenruimte is ruimte van het kunstenaarschap
 • verbeelding / essayistische behandeling (in fictie: roman of verhaal)
 • verbeelding / fantasie (: ordenend/ chaos scheppend; wel/ geen betekenis)
 • verbeelding / instinct
 • verbeelding / inzicht
 • verbeelding / kennis OF: verbeelding / wetenschap
 • verbeelding / registratie [OOK: beeld / registratie]
 • verbeelding / werkelijkheid (droom [SOMS: mogelijkheid] vs. werkelijkheid)
 • verbeelding / werkelijkheid : als literair motief (SOMS: escape...)
 • verbeelding / werkelijkheid in biografie (OOK: biografie gefictionaliseerd)
 • verbeelding / wetenschap OF: verbeelding / kennis
 • verbeelding aangetast door visuele beeld of illustratie, eigen fantasie en –
 • verbeelding als literair motief: wapen tegen werkelijkheid
 • verbeelding als noodlot » verbeeldingskracht » macht cq kracht van verbeelding
 • verbeelding als vorm van duiden» verstaan» kennen (geloven als betekenisgeven)
 • verbeelding dat is de zich voortdurend vormende eruditie
 • verbeelding en oppervlakkigheid
 • verbeelding en redenering bij Multatuli samengaand
 • verbeelding en werkelijkheid (OOK: verhouding literair werk–werkelijkheid)
 • verbeelding gestimuleerd door beschouwing
 • verbeelding in Bredero's poëzie, gewaarwordingsonderzoek c.q. –
 • verbeelding intensiveert werkelijkheid (–sconceptie)
 • verbeelding legt (zingevende) verbanden » levert betekenisgeving
 • verbeelding lezer voltooit tekst » lezer maakt de tekst: met associaties
 • verbeelding ontbreekt» te weinig beeld(en)\ geen objectivering» verteld maar –
 • verbeelding ontwikkelt zich autonoom; de –
 • verbeelding schept (in woorden) eigen wereld » autonome literaire werkelijkh.
 • verbeelding schept eigen en autonome wereld: werkelijkheid van de fictie
 • verbeelding schept of herschept het verleden, onze –
 • verbeelding structureert onze waarneming (OF: kunst» fictie vormt onze...)
 • verbeelding van het geestelijke dmv. het zinnelijke
 • verbeelding van kern kan slechts door tekort
 • verbeelding van lezer belemmerd door illustratie» visueel beeld
 • verbeelding van personage door lezer anders dan uitbeelding in illustratie
 • verbeelding verdwenen uit wetenschapsbeoefening
 • verbeelding zin–gevend a.d. ervaren leemte: betekenisgeving als geloofswijze
 • verbeelding, autonomie van (talige) wereld van de – » wereld in woorden
 • verbeelding, beschrijvende – » verbeeldend (c.q. verbeelden door) beschrijven
 • verbeelding, bibliotheek van de –
 • verbeelding, bibliotheek van de – » imaginaire bibliotheek
 • verbeelding, christelijke – » religieuze c.q. gelovige beeldvorming
 • verbeelding, gelovige – » religieuze c.q. christelijke beeldvorming
 • verbeelding, gesloten wereld van de literaire –
 • verbeelding, heelal van – ; buiten de werkelijkheid
 • verbeelding, het verleden van onze –
 • verbeelding, kathedraal in de –
 • verbeelding, lezer vult aan met zijn –
 • verbeelding, museum van de –
 • verbeelding, orde van de –
 • verbeelding, reddende – : mytheschepping
 • verbeelding, religieuze – : is de allerhoogste fictie
 • verbeelding, religieuze» gelovige» christelijke –
 • verbeelding, retorische – » geliefde (en getolereerde) cliché's » gedragen
 • verbeelding, te weinig – » geen beeld » geen objectivering » (verteld maar &
 • verbeelding, toeschouwer» lezer vult aan met zijn –
 • verbeelding, vorming en ontwikkeling van de –
 • verbeelding...
 • verbeelding: het bijzondere / verstand: het algemene
 • verbeelding: lezen met meer door – dan inzicht gericht combinatievermogen
 • verbeelding: onze enige kenwijze voor het bijzondere
 • verbeelding: ordening naar een centrale visie
 • verbeelding: zich voortdurend vormende eruditie
 • verbeeldingsbibliotheek » bibliothèque imaginaire
 • verbeeldingseducatie
 • verbeeldingskracht » verbeelding » macht van – » kracht van verbeelding
 • verbeeldingskracht van geheugen maakt verleden tot nu
 • verbeeldingsliteratuur / bekentenisliteratuur (OOK: tekort v. bekentenislit.)
 • verbeeldingsrijm in Vestdijk's proza
 • verbeeldingswereld van schrijver (–s)
 • verbeeldingswerkelijkheid / (buitenliteraire) werkelijkheid
 • verbeeldingswerkelijkheid; kennis van historisch» reëel model overbodig voor –
 • Verbeke, Annelies
 • Verbeke, Luc
 • verberg–proces / onthullingsproces (: verbergen / onthullen)
 • verbergen » verhullen » vermommen » geheimhouding » geheim
 • verbergen / onthullen (OOK: verberg–proces / onthullingsproces)
 • verbeteren » wijzigen » inkorten » herschrijven etc. van tekst(en)
 • verbeteren van gedicht, doorgaan met –
 • verbetering, suggestie Fens mbt. mogelijkheden» navolging of –
 • Verbiest s.j., Ferdinand
 • verbijzonderen en veralgemenen; poëzie lezen: –
 • verbijzondering
 • verbijzondering / algemeen ZIE OOK: verbijzondering van het algemene
 • verbijzondering / algemeen (c.q.: géén verbijzondering)
 • verbijzondering / veralgemening (c.q.: géén verbijzondering)
 • verbijzondering van de stabiele: passant
 • verbijzondering van het algemene
 • verbijzondering van het gewone
 • verbijzondering van woord(en) in poëzie
 • verbijzondering van woord(en), tijdelijke –
 • verbijzondering(en), persoonlijke –
 • verbijzondering, géén – (c.q. veralgemening): versus verbijzondering
 • verbijzondering, persoonlijke –
 • verbijzondering: wisselwerking van woordverbijzonderingen in poëzie
 • verbijzonderingen (nieuwe – ) voor andere lezers mogelijk: lit. kwaliteit
 • verbijzonderingen (woord– ) in poëzie, wisselwerking aan –
 • verbijzonderingen: mogelijkheden tot – bij lezer zijn talloos
 • verbijzonderingen: verschillende – mogelijk van één algemeenheid
 • verbinden met het bekende is lastig bij de eigen & nieuwe wereld v.h. gedicht
 • verbinden van kennisdelen of –gebieden aan individu gebonden vermogen
 • verbinding beeld–werkelijkheid verdwenen » dood van beeldenwereld » cliché
 • verbinding heden–verleden (en omgekeerd), directe – : geen tussentijd
 • verbinding leggen tussen nieuwe en bekende wereld, spreken over gedicht is –
 • verbinding met verleden verzwakt of versplinterd » geen verleden meer
 • verbinding v.h. bekende met eigen & nieuwe wereld v.h. gedicht is moeilijk
 • verbindingen in taal laten ontstaan (dus verklaringen): dat is dichten
 • verbindingen oud/ nieuw, altijd –
 • verbindingen van tekst naar geheugenmateriaal
 • verbindingslijnen universiteit – literaire kritiek (, gebrekkige – )
 • verblinding » bevooroordeeldheid » vooringenomenheid : bij (waarde–) oordeel
 • verbod op bedevaarten
 • verbod, beeld– » OOK: beeldangst
 • verbod, lees–
 • verbod, opvoerings–\ speel–
 • verbod, processie–
 • verbod, rook– » roken » sigaret » sigaar » rookverslaving
 • verbod, schrijf– » dichtverbod
 • verboden boek » voorbehouden lectuur
 • verboden op te voeren » speelverbod
 • verboden te lezen
 • verboden te schrijven» te dichten
 • verboden uit te geven » censuur » gecensureerd » uitlenen verboden
 • verboekt leven » verliteratuurd leven (OOK: – als literair motief)
 • verboming » boom » boomblad : als literair symbool of motief
 • verbondenheid (geborgen in kosmische – ) / alléén(–zijn) in versplintering
 • verbondenheid met boek of instrument
 • verbondenheid met de natuur » natuurgeloof
 • verbondenheid met natuur » natuurgeloof
 • verbondenheid, beleving van veiligheid c.q. – » gevoel van samenhang of –zijn
 • verbondenheid, kerkelijke – » kerkelijk c.q. geloofsgemeenschapsgevoel
 • verborgen » geheim » raadselachtig » mysterievol
 • verborgen agenda: verzwegen uitgangspunt» vooronderstelling» onderzoeksmotief
 • verborgen betekenis vinden waar die niet is » overinterpretatie
 • verborgen blijvende elementen in goede poëzie, lang –
 • verborgen diepte, in schijnbare oppervlakkigheid –
 • verborgen passage » niet meer terug te vinden zin (in boek)
 • verborgen passie » geheime hartstocht
 • verborgen perversiteit door overdreven zuiverheid
 • verborgen rijm » halfrijm » bijna–rijm » assonantie
 • verborgen tussen pagina's
 • verborgen verhevenheid, principe van de –
 • verborgen woord achter het al gevonden woord: dichten zoekt het –
 • verborgenheid (halve – ) als norm voor c.q. eis aan poëzie
 • verborgenheid, donker is veiligheid, bescherming, onzichtbaarheid en –
 • verbrand boek, gereconstrueerd boek uit –
 • verbranden van boek(en)
 • verbreding van het persoonlijke in de (levende) traditie
 • Verbrugghen, Jo
 • Verburg, A.P.
 • verburgerlijkt christendom / christendom als levend geloof
 • verburgerlijkte romantiek » aangepaste romantiek
 • Vercammen, Jan
 • verchristelijking van joodse tekst en begrippen
 • Verdaasdonk–Hüwel, Dorothee
 • Verdaasdonk, Hugo
 • Verdaasdonk, Mattheus (ps.: Lou Vleugelhoff)
 • Verdaasdonk: cultuur is een etiquetteboek
 • verdacht taalgebruik » taalvergroting » bedrog van de taal » retoriek
 • Verdam, A.
 • Verdam, J.
 • verdedigd tegen negatieve kritieken, literair c.q. dramatisch werk door Fens –
 • verdedigen van eigen waarden » standpunt innemen » positiebepaling
 • verdediging door Fens van aangevallen literatuur c.q. toneel
 • verdediging tegen werkelijkheid: fantasie» verbeelding (literair motief) als –
 • verdediging van de poëzie
 • verdediging van geesteswetenschappen » weerloosheid van geesteswetenschappen
 • verdeeldheid van Vlaanderen: links (liberaal) / katholiek
 • verder blijven werken aan gedicht
 • verder lezen, rustig luisteren of – : onmogelijk
 • verder van lezer, literair werk raakt – (door lit.wetensch. methoden)
 • Verdeyen s.j., Paul
 • Verdeyen, Paul
 • Verdi, Giuseppe F.F.
 • verdicht tot beeld; het beschrevene niet – [bij beschrijvingen in poëzie]
 • verdicht zichzelf; schrijver: –
 • verdichting » concentratie» betekenisconcentratie» –verdichting [OOK: geen &
 • verdichting / waarheid
 • verdichting door ontsluiting van hermetische poëzie, nieuwe –
 • verdienen van geld tbv. levensonderhoud
 • verdiensten » honoraria » royalties » financiën » prebende(n)
 • verdieping » verwondering: (voor)kennis is voorwaarde
 • verdieping van waardering door explicatie (geen vergroting)
 • verdieping, gebrek aan – » ongeduld (bij Chesterton)
 • verdiept in boek » opgaan in lectuur
 • verdoemenis » hel
 • verdoezeld rijm » halfrijm » bijna–rijm » verborgen rijm » assonantie
 • verdoezelen, tegen esthetisch manipuleren» – (: anti–literatuur» –po&
 • Verdonk, Rita
 • verdovende middelen » drugs » stimulerende middelen » lsd » hasj etc.
 • verdraag het onvolmaakte maar, ook in grote kunst...
 • verdraagzaamheid » relativisme » tolerantie
 • verdragen het daglicht niet; boeken –
 • verdriet » leed » lijden » ongeluk(kig) » droef [OOK: – als literair
 • verdriet als kiemcel van poëzie
 • verdriet om Frankrijk
 • verdriet om overledene » rouw
 • verdriet van kind (–eren) » teleurstelling van kind
 • verdriet verandert in vreugde
 • verdriet, liefdes– » liefdesverlangen » verlaten zijn : als literair motief
 • verdringen » vergeten » verdringing » zich niet meer (willen) herinneren
 • verdroming tot muze van '80
 • verdubbeling » vermenigvuldiging van z.zelf bij lezer: lezersgestalte als norm
 • verdubbeling » voegt niets toe » overbodig
 • verdubbeling als literair motief » dubbelgestalte als literair motief
 • verdubbeling, zelf– » –vermenigvuldiging in leesgestalten bij leessensatie
 • verdubbelt en verliest zich niet: lezer vindt lezersgestalte in zich: dus –
 • verduidelijking bij Krol
 • verduidelijking v. metafoor wèl door gelijksoortige metaforen; geen verklaring
 • verduidelijking wèl verklaring niet (metafoor mbv. gelijksoortige metaforen)
 • Verduin, J. (Jan)
 • Verduyn, Jaap
 • verdwalen » dwalen
 • verdwenen » afgedankt » weggedaan » afgestoten » eigenaar wil boek niet meer
 • verdwenen achter de muziek; tekst – (: spanning» contrast tekst–muziek)
 • verdwenen bekendheid met christelijke traditie
 • verdwenen beleving (s–mogelijkheid) » veranderde beleving (–smogelijkheid)
 • verdwenen bibliotheek » ondergang van bibliotheken » verlies van bibliotheek
 • verdwenen boek » boek(en) zoek » boek(en) kwijt
 • verdwenen boek(en) en ander literair materiaal
 • verdwenen boeken van L.P.Boon » zoekgeraakte feuilletons van L.P. Boon
 • verdwenen christelijk referentiekader
 • verdwenen context c.q. referentiekader
 • verdwenen correspondentie» brieven » brief
 • verdwenen cultureel referentiekader » verdwijnende culturele context
 • verdwenen geloofswereld » verdwijnend geloof
 • verdwenen geluiden
 • verdwenen historisch referentiekader » geen belangstelling voor geschiedenis
 • verdwenen historische context v. (literair) werk » onbekende context lit. werk
 • verdwenen in muziek, tekst – (OF OOK: tekst vergroot door muziek)
 • verdwenen in werk (: bovenpersoonlijk geworden), auteur» dichter» schrijver –
 • verdwenen individualiteit
 • verdwenen informatie» kennis» kunst» cultuur (–voorwerpen)
 • verdwenen interesse in geschiedenis » verdwijnend historisch referentiekader
 • verdwenen kunst (–voorwerpen) » verloren informatie c.q. kennis c.q. cultuur
 • verdwenen lezer (: overleden lezers)
 • verdwenen lezer » lezer sterft uit » zeldzame mensensoort: de lezer
 • verdwenen literair tijdperk » verdwijnend referentiekader » 'context' zoek
 • verdwenen liturgie: heimwee naar» spijt om – (: de nieuwe showt verwording)
 • verdwenen manier van omgaan met literatuur, conversatie als –
 • verdwenen norm » norm onduidelijk » criteria niet helder » geen toetssteen
 • verdwenen referentiekader » verloren context
 • verdwenen traditie
 • verdwenen traditie » breuk met cq in traditie » botsing traditie–vernieuwing
 • verdwenen uit wetenschapsbeoefening: verbeelding
 • verdwenen verbeelding in wetenschap(pelijk bedrijf)
 • verdwenen verbinding beeld–werkelijkheid » dood van beeldenwereld » cliché
 • verdwenen verleden » geen historisch besef meer » versplinterd verleden
 • verdwenen verwijzend karakter van het woord » woordcrisis
 • verdwenen verzuilde samenleving » ontzuiling
 • verdwenen waardering » verschuiving in waardering » voorbije roem
 • verdwenen wereldbeeld (voorbij» achterhaald» overleefd» vergaan» versplinter
 • verdwenen: nu idee van bestemming is weggevallen lijkt beeld van 'levensweg' –
 • verdwijnen » vergankelijkheid » aftakeling (etc.) : als literair motief
 • verdwijnen » weg » vertrekken » (SOMS het einde» de dood): als literair moti
 • verdwijnen in zijn (onpersoonlijk geworden) werk (van schrijver c.q. dichter)
 • verdwijnen van bezongene achter»in poëzie (was slechts aanleiding tot gedicht)
 • verdwijnen van boeken en ander literair materiaal » verloren gegane tekst(en)
 • verdwijnen van de tijd vastgelegd (niet de tijd zelf)
 • verdwijnen van de traditionele poëzie in het verhaal van de lit. geschiedenis
 • verdwijnen van dichter (: anoniem–wording» ontlediging» ont–subjectivering..
 • verdwijnen van dichter (c.q. auteur) in het (onpersoonlijk geworden) werk
 • verdwijnen van grote bindende ideeën door het positivisme (Steiner)
 • verdwijnen van lezer » lezer sterft uit » zeldzame mensensoort: de lezer
 • verdwijnen van lezers, het door de dood –
 • verdwijnen van medium 'boek' (als historisch verschijnsel)
 • verdwijnen van tekst achter c.q. in de muziek (: spanning tekst/ muziek)
 • verdwijnen van werk in c.q. achter commentaar
 • verdwijnen; Kouwenaar: verslaggever van het –
 • verdwijnend beeld van 'levensweg': door wegvallen van idee van 'bestemming'?
 • verdwijnend boek (: als historisch bepaald verschijnsel)
 • verdwijnend christelijk cq r.k.referentiekader» verdwenen chr. referentiekader
 • verdwijnend cultureel referentiekader » verdwenen culturele context
 • verdwijnend geloof » ontkerkelijking » ontkerstening » verdwenen geloofswereld
 • verdwijnend historisch referentiekader » verdwenen interesse in geschiedenis
 • verdwijnend kunstwerk: in ideeën» in beelden die het van zichzelf oproept
 • verdwijnend literair tijdperk» verdwenen referentiekader» 'context' zoek
 • verdwijnend referentiekader » verdwenen 'context'\ voorbij (literair) tijdperk
 • verdwijnend uit wetenschap; verbeelding (ordenend literair scheppen) –
 • verdwijnende "vertellers" (in de literatuur) » "een goed verteller"
 • verdwijnende » verdwenen historische context van literair werk
 • verdwijnende historische belangstelling » geen historisch referentiekader
 • verdwijnende inspiratie bij realisering van kunstwerk
 • verdwijnende literatuur » verouderingsproces c.q. snelle afschrijving v. lit.
 • verdwijnende norm (–en) » waardenverlies » ondergang van beschaving
 • verdwijnende wetenschap » geen follow up in bedreigde» veranderende wetenschap
 • verdwijning van traditionele poëzie in het geschiedenisverhaal
 • verdwijnt (want is niet echt van waarde): wat af» voltooid is
 • verdwijnt in het werk (: bovenpersoonlijk geworden); dichter» schrijver –
 • verdwijnt in muziek, tekst – (OF OOK: tekst vergroot door muziek)
 • Vereeniging ter Bevordering der Bel. des Boekh.: Prijs der Literaire Kritiek
 • Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels » KV vh Boekenvak
 • Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst » Catalogus van de –
 • Vereeniging van Letterkundigen
 • Vereeniging voor Gemeenschappelijk Grondbezit: tijdschrift "De Pionier"
 • vereenvoudiging » bekorting » bekort
 • vereenvoudiging, stijl– » eenvoudiger zinnen
 • vereenzaming als literair motief » verlatenheid ( – zijn) als literair motief
 • vereenzaming van auteur » isolement van schrijver
 • vereenzelviging met ... / onbereikbaarheid van ...
 • vereerde dichter » cultus rond persoon van dichter c.q. auteur
 • vereeuwiging op foto blijkt vertijdelijking
 • vereeuwiging van het moment » stilstand (: van tijd vs. eeuwigheid)
 • vereeuwiging van tijdelijkheden: het motief om gedichten te lezen
 • vereist bij biografie: selectie en ordening ogv. visie (: zinvolle samenhang)
 • vereist bij ontsluiting van gedicht: méér dan de loper van de conventie
 • vereist voor criticus: inlevingsvermogen (maar...)
 • vereist: eigenheid» oorspronkelijkheid» originaliteit
 • vereiste voorkennis » te verwachten voorkennis
 • verengende lezing » verengde interpretatie
 • verenging van literatuur tot literatuur
 • verenging van wetenschappelijke belevingswereld tot een vak
 • verenging, academische –
 • verenigd Europa » eenwording van Europa
 • Verenigde Naties » U.N. » UNO
 • Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)
 • Verenigde Staten » U.S.A » Amerika » Amerikaans
 • Verenigde Staten / Engeland (OF OOK: Engels vs. Amerikaans)
 • Verenigde Staten / Europa
 • Verenigde Staten en Sovjets, derde weg tussen – (beweging in de jaren '50)
 • Verenigde Staten, roman van de – : vergeleken met Nederlandse roman
 • vereniging "Oefening kweekt kennis"
 • vereniging » kring » club » genootschap
 • Vereniging AVSV, Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten –
 • Vereniging Europese Letteren: tijdschrift "Letteren" van de –
 • Vereniging studenten Nederlands Universiteit van Amsterdam: H.E.L.I.O.S.
 • Vereniging ter bevordering v.h. Vlaamse Boekwezen: directeur dhr. Wouters
 • vereniging v.h. mannelijke» vrouwelijke in de taal brengt de taal tot leven
 • Vereniging van Antiquaren, Nederlandse –
 • Vereniging van het Boekenvak, Koninklijke –
 • vereniging van intellectuelen St. Adelbert, r.k. –
 • vereniging van katholieke boekhandelaren Sint Jan
 • Vereniging van Letterkundigen
 • Vereniging van Neerlandici, Landelijke – (LVVN)
 • Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
 • vereniging voor lijkverbranding AVVL, Arbeiders– » crematie
 • Vereniging voor Openbare Bibliotheken, Centrale –
 • vereniging(en), literaire – (literatuurclubs » literaire clubs)
 • vereniging(en), literaire – : Nederlandse –
 • Vereniging, Boekverkopers – : Amsterdamse –
 • Vereniging, Nederlandse Boekhistorische – (Leiden)
 • verenigingsgebouw » club » sociëteit
 • verenigingsleven » club » sociëteit » verenigingsgebouw
 • verering / bewondering
 • verering der martelaren » marteling » martelaar
 • verering van auteur(s) » dwepen met schrijver(s) » SOMS: heldenverering
 • verering van beeld (–en)
 • verering van persoon van dichter » cultus rond auteurspersoonlijkheid
 • verering van relieken » relikwieën » reliek(en)
 • verering, beeld–
 • verering, heiligen– » heilige als model » heiligheidsbeeld
 • verering, Maria– » Mariaverschijning (–en)
 • verfijnd » kunstmatig » overzorgvuldig » hypergeraffineerd
 • verfijnd » stijlvol » op niveau » voornaam » met stijl
 • verfijning / vergroving (verkleining / vergroting)
 • verfijning, irriterende –
 • verfilmbaar » fotografeerbaar
 • verfilming » verfilming van boeken » verfilmde literatuur
 • verfilming, wantrouwen tegen –
 • verfilming: tast eigen (abstracte) idee aan
 • verfilmingswijze » filmmontage (: als 'literaire' informatie)
 • vergaan van de wereld
 • vergadering » conferentie » (verkiezings–) bijeenkomst
 • vergane glorie » veranderde c.q. verschoven waardering
 • vergankelijk » sterfelijk » vergetelheid » aftakeling
 • vergankelijk ... ZIE OOK: tijdelijk ...
 • vergankelijk / blijvend (: schrijver / werk)
 • vergankelijke / duurzame kennis (: individugebonden associatief / collectieve)
 • vergankelijkheid » aftakeling» dood» sterfelijkheid» vergetelheid»vern
 • vergankelijkheid » sterfelijkheid » aftakeling » vergetelheid » vernietiging
 • vergankelijkheid / onvergankelijkheid (: tijdelijkheid / eeuwigheid)
 • vergankelijkheid / scheppen
 • vergankelijkheid als literair motief (OF: aftakeling» sterfelijkheid etc ...)
 • vergankelijkheid als literair motief » ondergang als literair motief
 • vergankelijkheid van individuele / duurzaamheid van collectieve kennis
 • vergankelijkheid, boek als symbool van (on)– » boek als vanitas–symbool
 • vergankelijkheid, gevecht tegen de – » strijd tegen de tijd
 • vergankelijkheidsmotief » vergankelijkheidssymbool » vanitas–symbool
 • vergankelijkheidssymbool » vergankelijkheidsmotief » vanitas–symbool
 • vergeefs » nutteloos » overbodig » zinloos
 • vergeefs » zinloosheid » levensvergeefsheid (OOK: – als literair motief)
 • vergeefs lezen » vergeefs gelezen » vergeefsheid van het lezen
 • vergeefs...: alle literatuur is voor niets geschreven
 • vergeefse poging tot betrokkenheid bij de natuur, metaforisering als –
 • vergeefse poging tot contact» ontmoeting als literair motief
 • vergeefse poging(en) tot sluitende ordening
 • vergeefse wetenschap » falende c.q. tekortschietende wetenschap
 • vergeefsheid » levensvergeefsheid » zinloosheid (OOK: – als literair motief)
 • Vergeer, Bertus
 • Vergeer, Hein
 • vergeestelijking / zinnelijkheid
 • vergeestelijking / zinnelijkheid (EN: bezinning / zinnen)
 • vergeestelijking verbeeld dmv. het zinnelijke
 • vergeestelijkingsproces » spiritualisering(sproces)
 • vergeestelijkte, veraardsing van het –
 • vergeetachtig worden» geworden
 • vergeetachtigheid » vergeten » zich niet (meer) herinneren » verdringing
 • vergeleken met organisch proces; geschiedenis – (groei–bloei–neergang)
 • vergeleken teksten» publikaties» werken (tbv oordeel) » vergelijkende kritiek
 • vergeleken vertalingen
 • vergelijk verhalenbundels uit jaren '30 en '60 kwantitatief (suggestie Fens)
 • vergelijken
 • vergelijken – herkennen – oordelen
 • vergelijken / verwijzen (teken)
 • vergelijken is poging tot inpassen
 • vergelijken niet mogelijk door ontbreken van materiaal
 • vergelijken van werken» teksten» publikaties (: tbv. beoordeling)
 • vergelijken, oordelen is –
 • vergelijkende beoordeling» kritiek» recensie» studie
 • vergelijkende biografiewetenschap
 • vergelijkende kritiek (teksten» publikaties» werk vergeleken tbv. beoordeling)
 • vergelijkende literatuurwetenschap » comparatistiek
 • vergelijkende vertalingen Oude Testament: Hexapla (Origenes)
 • vergelijkende waardering» kritiek» beoordeling» studie
 • vergelijking [stijlfiguur]
 • vergelijking – herkenning – oordeel
 • vergelijking » metafoor » gelijkenis
 • vergelijking » vergelijkingen [stijlfiguur]
 • vergelijking (filosofische aspecten van de – ): idee/ ding
 • vergelijking / verwijzing (of teken)
 • vergelijking doet het eigene van iets nieuws ontdekken
 • vergelijking heden/ verleden
 • vergelijking in de poëzie
 • vergelijking mbt. waarde
 • vergelijking met boeken » 'boek' als metafoor
 • vergelijking met Engelse literaire kritiek c.q. journalistiek
 • vergelijking met journalistiek c.q. literaire kritiek in Engeland
 • vergelijking met muziek » muziek als literair motief c.q. als beeld (–spraak)
 • vergelijking met passer (Donne)
 • vergelijking naar nu toe verheldert het verleden zelden
 • vergelijking Nederlandse roman met die van de Verenigde Staten
 • vergelijking van de jaren '80 van 19e/van 20e eeuw
 • vergelijking van teksten» publikaties» werk tbv oordeel: vergelijkende kritiek
 • vergelijking van vertalingen
 • vergelijking verleden/ heden
 • vergelijking, dier als literair motief c.q. als –
 • vergelijking, functie van de –
 • vergelijking, geen – » geen vergelijkingen
 • vergelijking, Homerische –
 • vergelijking, slechte» idiote» overbodige» zinloze etc. metafoor c.q. –
 • vergelijking, waarde–
 • vergelijking: door – het eigene van het nieuwe ontdekken
 • vergelijking: eenheid constituerend
 • vergelijking: idee/ ding (: filosofische aspecten van de – )
 • vergelijking: oordelen is vergelijken
 • vergelijkingen, zonder metaforen of –
 • vergelijkingsmateriaal ontbreekt
 • Verges, Troy
 • vergetelheid » aftakeling » vergankelijkheid (etc.): als literair motief
 • vergetelheid » vergankelijkheid » dood » aftakeling » sterfelijkheid
 • vergetelheid (in – ) rakende auteur(s), lezerstrouw aan –
 • vergetelheid / roem (: slachtoffers v.d. slag om literaire onsterfelijkheid)
 • vergetelheid geraakte auteur(s), in – (c.q. boek(en)\ poëzie» literatuur...)
 • vergetelheid, angst voor –
 • vergetelheid, uit de –
 • vergetelheid: in – rakende (c.q.: geraakte) kunst» literatuur» poëzie
 • vergeten » vergeten worden » onbekend geworden cq gebleven » verwaarloosd
 • vergeten » verwaarloosd kunstwerk : 'adopteren'! (suggereert Fens)
 • vergeten » zich niet meer (willen) herinneren » vergeten zijn » verdringing
 • vergeten (weglaten) – (toevallige) ordening; chaos – ...
 • vergeten / beroemd (: slachtoffers v.d. slag om (literaire) onsterfelijkheid)
 • vergeten auteur » vergeten schrijver(s)\ boek(en)\ bundel(s)\ literatuur
 • vergeten auteur(s), lezerstrouw aan –
 • vergeten boek » vergeten auteur(s) » vergeten literatuur
 • vergeten boek (–en): (door lezer) vergeten lectuur » OOK: veronachtzaamd werk
 • vergeten boek(en) (: betekenis verloren)
 • vergeten dichter » vergeten auteur(s) » vergeten boek(en) of bundel(s)
 • vergeten doe je poëzie c.q. beeldende kunst eerder dan muziek
 • vergeten door muziek, tekst – (OF OOK: tekst vergroot door muziek)
 • vergeten droogbloem in poëzie–album
 • vergeten gedicht (–en) » moeilijk onthoudbare poëzie
 • vergeten geleerden, boeken(kast) als gedenkteken voor –
 • vergeten kunst (–werk) » verwaarloosde kunst » kunst(werk) niet meer opgemerkt
 • vergeten lectuur» tekst» boek (, door lezer – ) » OOK: veronachtzaamd werk
 • vergeten literatuur » tekst betekenis verloren» vergeten »overbodig geworden
 • vergeten literatuur had toch een functie; nu –
 • vergeten literatuur» boek» bundel(s)\ schrijver(s)
 • vergeten literatuur: vaak wel talentrijk
 • vergeten maar "teruggekomen" boek (: opnieuw in belangstelling)
 • vergeten onmogelijk geworden » kunst van het vergeten soms nodig
 • vergeten passage, zoeken in je herinnering naar – » herinnerde zin
 • vergeten poëzie (: betekenis verloren)
 • vergeten poëzie, door lezer –
 • vergeten rakende literatuur » snelle afschrijving van het verleden
 • vergeten scheppen
 • vergeten schrijver(s) » vergeten boek(en) of bundel(s)
 • vergeten te lezen » veronachtzaamd werk » OOK: (door lezer) vergeten lectuur
 • vergeten tekst » (zoeken naar) vergeten passage in je herinnering
 • vergeten tekst: door de muziek – (: spanning muziek/ tekst)
 • vergeten van feiten zonder opiniërende context
 • vergeten verleden opnieuw aan de orde stellen » omgaan met oudere letterkunde
 • vergeten worden » vergeten » onbekend geworden cq gebleven
 • vergeten zin, (zoeken in je herinnering naar – ) » passage in je herinnering
 • vergeten zodat kunst kan ontstaan » kunst ontstaat door vergeten
 • vergeten, boek van de maand en daardoor – » boek van de maand
 • vergeten, muziek doet tekst – (: spanning c.q. contrast tekst/ muziek)
 • vergeten, scheppen doet tijd en werking van de tijd –
 • vergeten, schrijven als meest efficiënte vorm van –
 • vergeten, Verwey's poëzie ten onrechte
 • vergeten: de kunst van het – soms nodig
 • vergeven, lezen doet –
 • vergeving » vergiffenis » pardon » kwijtschelding (OOK: als literair motief)
 • vergiffenis » vergeving » pardon (OOK: als literair motief)
 • Vergilius = Vondel » Aeneas = Constantijn » Creusa = Maaike
 • Vergilius en Dante
 • Vergilius, Publius (Vergilius) Maro
 • vergissing bij het lezen
 • vergissing bij opmaak » zetfout(en) » drukfout » zetduivel
 • vergissing van Fens » correctie op Fens » kritiek op Fens
 • vergissing van kritiek » onmacht c.q. onbevoegdheid van (literaire) kritiek
 • vergissing, produktieve – » creatieve fout (: extra betekenisproduktie)
 • vergoddelijking, zelf– » ik–vergroting (: van schrijver» dichter)
 • vergoddelijkt, kunst –
 • vergrijzing » oud» ouderdom» bejaard» grijs» [OOK: vroeg oud » j
 • vergrijzing in Nederlandse letteren » geen jongeren in hedendaagse Ned. lit.
 • vergroeit met lezer, poëzie die – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • vergroten (of verkleinen) van een tekst; alle lezen is –
 • vergroting (door taalvertoon) » retoriek » grootspraak » holle taal
 • vergroting (van actualiteit) tot mythische» mythologische ontijdelijkheid
 • vergroting door elkaar van tekst en lezer
 • vergroting van de "ik" van de dichter
 • vergroting van innerlijk heelal van mens; projectie in mythisch heelal is –
 • vergroting van kunst leidt tot zelfverlies bij lezer» kijker
 • vergroting van lezer en tekst door elkaar
 • vergroting van onzekerheid; scheppen is –
 • vergroting van tekst » overinterpreteren
 • vergroting van tekst door muziek OF: tekst verdwijnt in muziek
 • vergroting van waardering door explicatie, geen – (wel verdieping)
 • vergroving / verfijning (vergroting / verkleining)
 • vergroving door toeëigening van gedicht » vervlakking door...
 • verhaal » context (: taal) maakt zinvol» betekenisrijk
 • verhaal » novelle(n) » vertelling(en) » short story » verhalenbundel »
 • verhaal (: betekenis c.q. –geving) versus verslag (: van gebeuren)
 • verhaal (goed – ): in – vele verhalen tegelijk verteld
 • verhaal (taal) maakt kunstwerk tot kunst: anders is het louter een ding
 • verhaal ...
 • verhaal ... ZIE OOK: fictionalisering ...
 • verhaal / reportage
 • verhaal / taal (: lezen om – / – )
 • verhaal / verslag (: verhoudt zich als:) betekenis / gebeuren
 • verhaal / werkelijkheid
 • verhaal als betekenisvolle constructie (OOK: – van het verleden)
 • verhaal als leesmotief / taal als leesmotief
 • verhaal als vorm van geschiedschrijving » verhalende essayistiek
 • verhaal belangrijkste of taal ervan?
 • verhaal bestaande uit verschillende vertellingen » raamvertelling
 • verhaal door Fens » vertelling van Fens » (mogelijk) fictie v.d. hand van Fens
 • verhaal effectiever dan wetenschappelijk rapport (: verhaal / rapport)
 • verhaal en werkelijkheid
 • verhaal gemaakt, werkelijkheid tot – (: door kunst c.q. literatuur)
 • verhaal in afleveringen » feuilleton–karakter
 • verhaal in briefvorm » tekst in briefvorm » kunst–brief » open brief
 • verhaal in een verhaal » roman in een roman
 • verhaal omzetten in bouwplaat (en vice cersa)
 • verhaal over boek(en) » boek(en) als literair motief
 • verhaal over dieren » fabel(s) » dierdicht
 • verhaal over jeugdliefde, eerlijk – (: uitgever vraagt om insturen van – )
 • verhaal van de literaire geschiedenis; traditionele poëzie verdwijnt in het –
 • verhaal van de schepping
 • verhaal vormt (maakt) de realiteit » taal maakt c.q. vormt de werkelijkheid
 • verhaal vs rapport » verhaal als begin van alle wetenschap (en effectiever!)
 • verhaal zonder levensbeschouwelijk element » literair werk zonder metafysica
 • verhaal, afsluiting» einde» slot van boek c.q. roman c.q. –
 • verhaal, beïnvloeding door gelezen boek(en) c.q. –
 • verhaal, beschouwelijk» beschouwend» bespiegelend gedicht c.q. –
 • verhaal, couleur locale» entourage» ambiance» gebeurtenissen etc. in –
 • verhaal, dames– » damesroman(s) » meisjesboek(en)
 • verhaal, detective–\ speurders–
 • verhaal, documentaire karaktertrekken in roman c.q. –
 • verhaal, einde van een – » OOK: nieuwsgierig naar de afloop
 • verhaal, fabel van een – » korte inhoud » samenvatting
 • verhaal, fantastisch – » sprookjesachtig» sprookjeselement» het fantastische
 • verhaal, genese van – » ontstaan van –
 • Verhaal, Grote – : intertext als onderdeel van "het – "
 • verhaal, het verleden wordt –
 • verhaal, hij–
 • verhaal, ik– » het "ik" » ik–figuur » ik–perspectief
 • verhaal, reis– » reisliteratuur » reiziger » reizen » reis
 • verhaal, schelmen– » avonturenroman » leugenliteratuur
 • verhaal, science fiction – » toekomstroman
 • verhaal, slecht – » slecht boek
 • verhaal, strip– » beeldroman(s)
 • verhaal, wonder–
 • verhaal: het (Noord–) Nederlands – is zwak / Nederlandse dichtkunst sterk
 • verhaal: historisch gebeuren » geschiedenis getransformeerd tot –
 • verhaal: orde door weglaten
 • verhaal; werkelijkheid is willekeurig en zonder einde, i.t.t. –
 • verhaal; herinnering: het verleden als –
 • verhaalelement als teken » tekenfunctie van beschreven gebeurtenis of situatie
 • verhaalelement, niet uitgewerkt –
 • verhaalkunst, (Noord–) Nederlandse / Nederlandse poëzie : zwak / sterk
 • verhaalkunst, lyrisch beginsel van Vestdijk's –
 • verhaalpersonage (–s) zonder identiteit [c.q. SOMS:] tijdeloos geworden
 • verhaalpersonage, naam van – » (voor–) naam » (achter–) namen »
 • verhaalperspectief » verschuiving in perspectief » focalisatie
 • verhaalvisie op verleden / (loop der) geschiedenis
 • verhaalvorm, brief als – » tekst c.q. verhaal in briefvorm » open brief
 • verhaalwerkelijkheid / taalwerkelijkheid (: lezen om – / – )
 • Verhaar, H.
 • Verhaar, Herman
 • Verhaeren, Emile
 • Verhagen, Hans
 • verhalen » novellen » vertellingen » short stories » verhalenbundel
 • verhalen / poëzie (: zwakke (Noord–) Ned. verhaalkunst / sterke Ned. poëzie)
 • verhalen tegelijk verteld; in een goed verhaal worden vele –
 • verhalen tot één geheel gebundeld » raamvertelling
 • verhalen van Carmiggelt, samenhang van alle –
 • verhalen van profetisch karakter, herhalingen in bijbelse –
 • verhalen, constante(n) in –
 • verhalenbundel » verhaal » vertelling(en) » short story » novelle
 • verhalenbundels uit jaren '30 en '60 kwantitatief vergelijken (suggestie Fens)
 • verhalencyclus » verhaal » novellen » verhalenbundel » vertelling(en)
 • verhalend gedicht » verhalende poëzie » verhalende verzen
 • verhalend karakter, essayistiek» geschiedschrijving met –
 • verhalend proza en essays van Vestdijk als entree tot zijn poëzie
 • verhalend proza van Vestdijk
 • verhalend proza, Vlaams – : driejaarlijkse Staatsprijs voor –
 • verhalende essayistiek c.q. geschiedschrijving
 • verhalende geschiedschrijving » essayistiek met verhalend karakter
 • verhalende geschiedschrijving, Presser's adjectiefgebruik in –
 • verhalende poëzie
 • verhalenverzameling "De Nederlanden" (1841)
 • Verhandeling » Jaarboek » Levensbericht etc.: genootschappelijke publikatie(s)
 • verhandeling (betoog) / essay
 • verheerlijking, literatuur–
 • verheerlijking, persoons– » sterallures » cultus– c.q. cult–persoonlij
 • Verhees (graveur)
 • Verheesen–Stegeman, Saskia
 • verheffing uit droefheid tot blijdschap
 • verheffing van de grond » elevatio
 • verheffing, arbeiders– » volksopvoeding » –ontwikkeling » –hoges
 • Verheijen, B.
 • Verheijen, Carla
 • verhelderen, schrijven om iets in je hoofd te –
 • verhelderend verschuiven van de moeilijkheid; over poëzie spreken is altijd –
 • verheldering bij jezelf, schrijven om –
 • verheldering van het verleden zelden door vergelijking naar nu toe
 • Verhelst, Peter
 • Verheugd, Chris
 • Verheul, A.
 • Verheul, Kees
 • verheven / plat (OOK: combinatie plechtstatige en gewone taal)
 • verheven en gewone taal gecombineerd
 • verheven woordgebruik bij Noordstar
 • verhevene / platte : onze interpretatie van het –
 • verhevenheid (verborgen – ): principe van de –
 • verhinderd verder te lezen c.q. luisteren » storingen bij leesactiviteit
 • verhindert zelf te fantaseren of verbeelden, visuele beeld» illustratie –
 • verhindert zicht op onderwerp, auteur (biograaf) met distantiegebrek –
 • Verhoef, Jan
 • Verhoef, Jef
 • Verhoef, Koen – [sportjournalist]
 • Verhoeff, Bert
 • Verhoeff, Koen
 • Verhoeff, Maurits
 • Verhoeven–van Crimpen, C.
 • Verhoeven, Aart
 • Verhoeven, Bernard
 • Verhoeven, C.W.M. (Cornelis)
 • Verhoeven, Nico
 • Verhoeven: literaire kritiek als uitleggerij signalerend
 • verhouding auteur–lezer c.q. dichter–publiek » OOK: lezer als gespreksgenoot
 • verhouding auteur–lezer–boek: lezer laat zich manipuleren door auteur
 • verhouding auteur–opdrachtgever
 • verhouding auteur–personage OF: auteur (–commentator) – verteller – personag
 • verhouding auteur–uitgever » SOMS: trouw aan of van uitgever
 • verhouding beeld en betekenis
 • verhouding Bernardus van Clairvaux – Dante – Maria
 • verhouding dichter–gedicht
 • verhouding dichter–lezer c.q. auteur–publiek (OOK: lezer als gespreksgenoot)
 • verhouding dichter–persoon
 • verhouding Dichtung/ Wahrheit
 • verhouding dier–mens » relatie mens en dier » betrokkenheid mens–dier
 • verhouding gedicht–lezer
 • verhouding geest–lichaam in de barok
 • verhouding kerk / staat (c.q. verhouding kerk/ hof)
 • verhouding kunst / leven
 • verhouding kunst / werkelijkheid
 • verhouding kunstenaar – kunstwerk
 • verhouding kunstenaar/ dichter bij Dostojewski (: uitvoerder/ bedenker)
 • verhouding leerling–leraar
 • verhouding leermeester – leerling (en v.v.)
 • verhouding leraar–leerling
 • verhouding leven / kunst
 • verhouding lezer–dichter, paradoxale –
 • verhouding lezer–gedicht
 • verhouding lezer» tekst
 • verhouding lichaam–geest in de barok
 • verhouding literair werk–werkelijkheid (: literatuur / werkelijkheid)
 • verhouding literatuur – wetenschap
 • verhouding literatuur en psychologie (c.q. psychiatrie)
 • verhouding maker – maaksel
 • verhouding mens–dier » betrokkenheid mens–dier » (liefde–)relatie mens
 • verhouding met publiek » houding t.o. – » gerichtheid op publiek
 • verhouding met wat Groot is» met kunstwerk
 • verhouding moeder–kind » moederbinding (met zoon of dochter) » moeder–relati
 • verhouding Nederlandse» Indische gedeelten van "Max Havelaar"
 • verhouding oude/ moderne literatuur
 • verhouding religie – samenleving in de middeleeuwen
 • verhouding schrijver–lezer(s) » lezer als gespreksgenoot
 • verhouding tekst» lezer
 • verhouding universiteit – literaire kritiek » (gebrekkig) contact tussen – & &
 • verhouding vader–dochter
 • verhouding vader–zoon als literair motief
 • verhouding van Achterberg tot zijn gedichten
 • verhouding werkelijkheid / kunst
 • verhouding werkelijkheid vs. verbeelding : als literair motief (SOMS: escape)
 • verhouding woord/ werkelijkheid
 • verhouding zuster–broeder » cultus van de zusterlijkheid
 • verhoudingen, besef van – (bij eerbiedige bewondering)
 • verhuizen » verhuizing
 • verhuizen, boeken c.q. bibliotheek –
 • verhullen » verbergen » vermommen » geheim houden » geheim
 • verhullingsproces / onthullingsproces (: verbergen / onthullen)
 • verinnerlijking » innerlijkheid : bij de Moderne Devoten
 • verinnerlijking door de lezer
 • verinnerlijking door de luisteraar [van muziek]
 • verinnerlijking van cultuur » individualisering v.d. cultuur » cultuurbeleving
 • verinnerlijkt » bevindelijk » innerlijk » piëtistisch christendom
 • verjaardag » jubileum » herdenking » geboortedag » lustrum » sterfdag
 • verjaardag Engelse koningin, zestigste –
 • verjaardagsconcert voor Prins Claus (1986)
 • verjongingsproces bij oudere poëzie
 • Verkade koekfabrieken te Zaandam
 • Verkade, Jan (kloosternaam: Dom Willibrord Verkade OSB)
 • verkeerd begrepen doordat betekenis zich wijzigde in loop van de tijd
 • verkeerd begrijpen als factor in latere waardering van tekst(en)
 • verkeerd begrijpen, succes van poëzie dankzij –
 • verkeerd gebruik van kunst» literatuur (OOK: kunst» literatuur gebruiken)
 • verkeerd gebruik van poëzie
 • verkeerd gebruik van poëzie als oorzaak van haar succes
 • verkeerd gelezen
 • verkeerd herkend en daardoor onjuiste beeldvorming
 • verkeerd interpreteren » – lezen » verkeerde interpretatie » mislezen »
 • verkeerd leesplezier » lezen met het verkeerde plezier
 • verkeerd lezen » mislezing » verkeerd interpreteren
 • verkeerd lezen als factor in Nachleben
 • verkeerd lezen als factor in waardering
 • verkeerd lezen laat grote literatuur voortbestaan
 • verkeerd lezen, diepzinnig – » close misreading
 • verkeerd oordeel van Fens » correctie c.q. kritiek op vergissing of fout Fens
 • verkeerd soort humor
 • verkeerd soort humor » flauw » melig » gewild populair » opleuken
 • verkeerd taalgebruik » slecht Nederlands
 • verkeerd taalgebruik in de krant
 • verkeerd verband (gelegd) » fout (–ieve informatie) » onjuist » onnauwkeurig
 • verkeerd woord gebruikt » vertaalfout
 • verkeerde / echte moderne poëzie
 • verkeerde associatie(s) » [SOMS:] – door verkeerde vormgeving gewekt
 • verkeerde beeldvorming door onjuiste herkenning
 • verkeerde boek kopen » miskoop van boek
 • verkeerde boeken gelezen, de –
 • verkeerde gelijk, het – » waardering c.q. erkenning ogv. misverstaan
 • verkeerde gronden, erkend op – » waardering ogv. misverstaan
 • verkeerde gronden: op – erkend » waardering op basis van misverstaan
 • verkeerde interpretatie » mislezing » verkeerd lezen » mislezen
 • verkeerde interpretatie » onjuiste interpreteren » verkeerd lezen
 • verkeerde interpretatie van losse regel
 • verkeerde koper(s)
 • verkeerde lezer (–s), de – » verkeerde reden om te lezen
 • verkeerde mogelijkheden van lezer
 • verkeerde reden om te lezen » de verkeerde lezer(s)
 • verkeerde soort boekwinkel» boekhandel» boekenzaak, het –
 • verkeerde tegenstelling » problematische c.q. schijntegenstelling
 • verkeerde vinden is het geluk van het zoeken, het –
 • verkeerde vormgeving wekt onjuiste associaties
 • verkeerde vraag: naar (historische) waarheid/ onwaarheid
 • verkeerde vraag: waarom? » waarom? als vraag zonder antwoord
 • verkeersdrukte » –opstopping(en) » druk verkeer » file(s) » piek&ndash
 • verkeersongeval als literair motief » ziek(te)\ zieken» enz. als lit. motief
 • verkeert in vreugde, droefheid –
 • verkennen » ontdekken » grensoverschrijding : als literair motief
 • verkennen van poëziebundel, Fens' wijze van lezen c.q. –
 • verkennerij » padvinderij » scouting
 • verkenning » ontdekking » grensoverschrijding : als literair motief
 • verkenning, zelf– » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • verkering » verliefdheid » verloofd » vrijerij
 • Verkerk–Terpstra, Erica
 • Verkerk, Cornelis L.
 • Verkerk, Emo
 • Verkerk, Emo – : expositie portretschilderingen "Alles in de wind" Leeuwarden
 • Verkerk, Kees
 • verkiezingsbijeenkomst » conferentie » vergaderen
 • verkiezingsbijeenkomst, verslag van –
 • verkiezingstijd » verkiezingen » stemmen
 • verklaren » uitleggen » toelichten (in gedicht zelf)
 • verklaren van poëzie; Hendrik de Vries en het symbolisch –
 • verklaren, uitgebreid – » uitweiden » uitleg » (herhalende) explicatie
 • verklarende tekst bij kunstvoorwerp, functie van –
 • verklaring » interpretatie: gedicht bevat méér dan we aan woorden hebben ter &nd
 • verklaring » toelichting » commentaar » annotatie » explicatie » (etc.
 • verklaring c.q. inzicht / esthetische ervaring
 • verklaring der Schrift » bijbelexegese » –commentaar » –studie
 • verklaring ontbreekt » toelichting c.q. commentaar is nodig c.q. wordt gemist
 • Verklaring van de rechten van de mens; recht op verveling hoort in de –
 • verklaring van dichterschap, biografische – » biografische literaire kritiek
 • verklaring van metafoor niet door gelijksoortige metafoor; verduidelijking wèl
 • verklaring, herhaling als nadere – » uitweiden » uitleg » explicatie
 • verklaringen in taal (want daarin verbindingen) laten ontstaan: dat is dichten
 • verkleinen van een tekst; alle lezen is vergroten of –
 • verkleining » kleinering
 • verkleining vertedert
 • verkleining, zelf– en zelfbeklag » SOMS: zelfdestructie
 • verkleinwoord » diminutieven
 • verklikken » aanbrengen » aangeven » denunciatie » verraad
 • verklikken » verraad » schijnheilig » hypocrisie » schijnvroom » huich
 • verklikken » verraden » denunciëren » aanbrengen
 • verkochte exemplaren, aantal – » oplagecijfer(s) » omvang van oplage
 • verkondiging » prediking » geestelijke leiding» lering» apostolaat» ge
 • verkondiging–nu
 • verkoop » aankoop handschriften van Achterberg
 • verkoop en receptie Hopkinsvertaling 1984 mislukt
 • verkoop van boeken » boeken als waar » boekenhandel
 • verkoop van boeken, bevordering van –
 • verkoop van poëzie» gedichten (–bundels) » SOMS: leuren met verzen
 • verkoop, invloed op – » bevordering van – (: van boeken)
 • verkoopbaar, moeilijk – » moeilijk verkrijgbare (publikatie» boek» periodie
 • verkoopcatalogus boekenveiling(en)
 • verkoopcijfer(s)
 • verkoopseizoen, boeken–
 • verkoopsnelheid van boek, dwang van vereiste grote –
 • verkopen van dichtbundel(s) » van poëzie » SOMS: leuren met gedichten
 • verkopen van poëzie » SOMS: leuren met gedichten (–bundels)
 • verkopen, boeken – : bevordering boekenverkoop » invloed op boekenverkoop
 • verkoper aan de deur » leuren » leverancier » bode
 • verkoper, boek– : ouderwetse Engelse –
 • verkorting van studieduur
 • verkrachting van tekst door parafrase
 • verkrijgbaarheid van boek, moeilijke – » slecht verkoopbare publikatie
 • Verkuyl, P.E.L.
 • Verlaan, J.E.
 • Verlag, Fischer –
 • Verlaine, Georges
 • Verlaine, Paul
 • verlamd door de grote klassieken: jonge dichters niet –
 • verlammende overvloed aan boeken» publikaties: niet bij te houden
 • verlammende overvloed aan commentaar c.q. interpretaties, soms –
 • verlammende overvloed aan Shakespeare–studies
 • verlangd boek » gezocht boek » gewenst boek » begeerd boek
 • verlangde is kleiner (minder belangrijk) dan het verlangen zelf, het –
 • verlangen » droom » verbeeld ideaal » romantisch verlangen » illusie
 • verlangen » hunkeren » eenzaamheid » eiland » afgesloten : als literair moti
 • verlangen » verlatenheid » verlaten zijn » afwezigheid : als literair motief
 • verlangen andere kunstvorm te beoefenen
 • verlangen dat onvervuld moet blijven » onvervuld verlangen » onvervulbaarheid
 • verlangen gaat boven vervulling » verwachten rijker dan de vervulling
 • verlangen naar anonimiteit» onzichtbaarheid: als literair motief
 • verlangen naar de oude liturgie » (nieuwe) liturgie showt verwording
 • verlangen naar dood als literair motief (OOK: dood» sterven» euthanasie...)
 • verlangen naar eenheid » eenheid en samenhang als droom
 • verlangen naar herhaling » behoefte aan herhaling
 • verlangen naar idylle van jeugd » jeugdsentiment
 • verlangen naar isolatie» isolement [OOK: isolement vs. gemeenschap]
 • verlangen naar klooster » monastiek ideaal » kloosterspiritualiteit
 • verlangen naar méér boeken » te weinig boeken
 • verlangen naar onveranderlijkheid » illusie van onveranderlijkheid
 • verlangen naar steeds méér en beter (bij lezer)
 • verlangen naar verleden » nostalgie
 • verlangen rijker dan de vervulling » verlangen groter dan het verlangde zelf
 • verlangen uit zichzelf te treden
 • verlangen van (trouwe) lezer om steeds (opnieuw) hetzelfde te lezen
 • verlangen van kijker: antwoord van schilderij
 • verlangen van lezer(s) tav. poëzie » lezerspoëtica
 • verlangen van lezer; 2e–rangs literatuur mikt ook qua taal op bevredigen van –
 • verlangen verleden te kennen » relatie van auteur tot (OOK: eigen) verleden
 • verlangensdroom » verbeeld ideaal » droom » illusie
 • verlaten bibliotheek » (medelijden met) verweesde boeken » nagelaten boeken
 • verlaten boeken » verlaten bibliotheek
 • verlaten c.q. ontoegankelijk c.q. leeg huis als literair motief
 • verlaten huis» leeg huis» ontoegankelijk huis : als literair motief
 • verlaten van de kerk (om geloof –en zichzelf– te behouden)
 • verlaten van r.k. kerk » afval van» uitreden uit rk kerk of geestelijke staat
 • verlaten vrouw als literair motief
 • verlaten zijn als literair motief » afwezigheid(servaring) als literair motief
 • verlatenheid als literair motief » afwezigheid(servaring) als literair motief
 • verlatenheid, god(s)– » God is doof » God is dood
 • verleden – heden – toekomst : kringloop (OOK als literair motief)
 • verleden – heden : wederkerige relatie van – als literair motief
 • verleden » andere beschaving » ons vreemde cultuur : mysterie van –
 • verleden » heden : wederkerige relatie –
 • verleden » heden : dichters uit – en – zijn elkaars collega's
 • verleden » heden : scheppen elkaar wederzijds
 • verleden » heden : wederkerige relatie – als literair motief
 • verleden » oud (–e) » antiek (–e) » historie » historisch
 • verleden » traditie : 'smaak' beroept zich op fictief –
 • verleden (beeld van – ) gereconstrueerd door onze verbeelding
 • verleden (eigenheid van het – ): onbegrip voor –
 • verleden (ons – ) door foto's van ons vervreemd
 • verleden (relatie met –)\ herinnering» geheugen: door fotografie uitgeschakeld
 • verleden / heden : als literair motief (SOMS: afscheid van het verleden)
 • verleden / heden : grens – opgeheven door verbeeldingskracht van geheugen
 • verleden / heden : kijk– en leesgewoonten
 • verleden / heden : literatuur van –
 • verleden / heden : geen grens (H. de Vries)
 • verleden / heden : vergeleken
 • verleden / heden ; relatie verleden – heden
 • verleden / heden als literair motief
 • verleden / nu (: perspectief van –/–)
 • verleden als beeld » beeld(vorming) van historische werkelijkheid
 • verleden als lezer » lezersverleden
 • verleden als literair motief » historische thematiek » historische roman
 • verleden als referentiekader » lezer–van–nu draagt veel verleden mee
 • verleden als verhaal; herinnering: –
 • verleden bevechten» neutraliseren» vervalsen
 • verleden bewaren, je – : is zinloos c.q. onmogelijk
 • verleden bij lezer vervalst
 • verleden en foto's, het –
 • verleden en heden, Nederlandse poëzie van – : als één geheel gelezen
 • verleden en stad door tijd opgegeten (Kouwenaar)
 • verleden ervaren, contact met – » het verleden herkend
 • verleden geïdealiseerd » romantisering van het verleden
 • verleden geen recht gedaan door traditionele geschiedschrijving
 • verleden geordend, het –
 • verleden gereconstrueerd
 • verleden herkend » contact met verleden ervaren
 • verleden in poëzie van nu, levend –
 • verleden kennen om het heden te verstaan » heden schept het verleden
 • verleden miskend » geen verleden meer » band met het verleden verloren
 • verleden neutraliseren » gevecht met (tegen) c.q. vervalsing van verleden
 • verleden ontoegankelijk gemaakt» geworden
 • verleden schept het heden» heden schept het verleden
 • verleden snel afgeschreven, (literair – ) » veroudering van literatuur
 • verleden tijd (onvoltooid – ) en lyriek
 • verleden tijd / tegenwoordige tijd [werkwoordstijden]
 • verleden tot nu gemaakt door verbeeldingskracht van het geheugen
 • verleden van (als) lezer » lezersverleden
 • verleden van (ere)prijs bepaalt waarde van die prijs (: vorige bekroningen)
 • verleden van het dichterlijk materiaal; houding van lezer t.o. herkomst of –
 • verleden van onze verbeelding, het – » onze verbeelding (her)schept verleden
 • verleden vergeleken met heden
 • verleden verloren » verbinding met het verleden verzwakt of versplinterd
 • verleden wordt verhaal, het –
 • verleden zelden verhelderd door vergelijking naar nu toe
 • verleden zichtbaar gemaakt door foto's dan door tekst; ander –
 • verleden zoals door ons voorgesteld / verleden–van–de–foto's
 • verleden–heden (en omgekeerd), directe verbinding – : geen tussentijd
 • verleden–heden–toekomst als literair motief
 • verleden–heden, ambiguïteit» dubbelzinnig– cq meerduidigheid v. – (lit.
 • verleden–heden, wederzijdse» wederkerige relatie –
 • verleden–van–de–foto's / verleden zoals door ons voorgesteld
 • verleden, reactie(s) van lezers uit het –
 • verleden, afscheid van het – : als literair motief
 • verleden, beeld van – » beeldvorming van historische werkelijkheid
 • verleden, beste uit – : opnieuw presenteren in persrubriek (suggestie Fens)
 • verleden, boek uit het – : opnieuw in belangstelling » "teruggekomen" boek
 • verleden, confrontatie van lezer met eigen –
 • verleden, contact met – » het verleden herkend
 • verleden, contact zoeken met het – » het verleden herkennen
 • verleden, cultuur– » nationaal erfgoed » geestelijk erfgoed
 • verleden, dagelijksheden van het –
 • verleden, dode cultuur van een te groot –
 • verleden, eigen – : angst voor gehechtheid cq continuïteit of voor –
 • verleden, eigen – : levend –
 • verleden, gericht op (waarden van) het – » conservatief » behoudzucht(ig)
 • verleden, heimwee naar – » spleen » Weltschmerz » romantische 'nostalgie'
 • verleden, koloniaal – » koloniaal » koloniale geschiedenis » koloniale were
 • verleden, kunst uit het – : onbegrijpelijk geworden
 • verleden, kunst v.h. – : vervalst waarderingsbeeld v. – » v. kunstgeschiedenis
 • verleden, levend – : eigen –
 • verleden, lezer uit het – / lezer–nu / lezer van de toekomst
 • verleden, lezer van het – / lezer van thans
 • verleden, lezer–van–nu draagt veel – mee
 • verleden, macht van – » historiciteit » historisch waar (–devol)
 • verleden, onbetrouwbaar zicht op –
 • verleden, onze relatie met het – » de last van het verleden » te veel verleden
 • verleden, oorlogs– : als literair motief
 • verleden, opsluiting in het – : door oude literatuur niet–esthetisch benaderen
 • verleden, ordening van het –
 • verleden, poëzie van het – : als klankbord en inspiratiebron
 • verleden, publiek van het – / lezer van nu
 • verleden, relatie van auteur tot (OOK: zijn» haar eigen) –
 • verleden, romantisering van het – » idealisering van het verleden
 • verleden, toekomst voor het –
 • verleden, vergeten – : opnieuw a.d. orde stellen » omgaan met oude literatuur
 • verleden, verhaalvisie op – / (loop der) geschiedenis
 • verleden, verlangen naar – » nostalgie
 • verleden, verzwakte verbinding met het (versplinterde) –
 • verleden, visie op : (conserverende) rol van verzamelaars
 • verleden... ZIE OOK: levend verleden in poëzie van nu
 • verleden: 'smaak' beroept zich op fictief –
 • verleden: klankbord en inspiratiebron, poëzie van het –
 • verleden: levend – in poëzie van nu
 • verleden: omgaan met literatuur uit het – » vergeten – weer a.d. orde stellen
 • verleden: traditie is selectie uit het – op basis van huidige visies
 • verleden: voorwaarde voor tragiek (evenals een toekomst)
 • verleden: werk uit het – je als literatuur toeëigenen
 • verleden; herinneringen: interpretaties van het –
 • verleerd te lezen; met lezen –
 • verleerd, de tussentijd –
 • verlegen » bescheiden » weinig pretenties » OOK: bescheidenheid (–sritueel)
 • verlegen Fens, een –
 • verleidelijke beginzin van artikel» tekst
 • verleidelijke opgegeven literatuur
 • verleidelijkheid van opgegeven literatuur
 • verleiden » afleiden (: kracht van kunst) ...
 • verleiding van de eerste zin(nen)
 • verleidingskracht van kunst: haar voortdurend afleiden van de kern
 • verleren te lezen; door lezen –
 • verlezen ...
 • verlichamelijking van christendom » individualisering v. geloof : 11e»12e–eeuw
 • Verlichting » Verlichtingsoptimisme » Aufklärung » Enlightenment
 • Verlichting / Romantiek (OOK: (in) spanningsveld van – en – )
 • Verlichtingsoptimisme » Verlichting » Aufklärung » Enlightenment
 • verliefd op een boek » geliefd boek » liefde voor een boek » bibliomanie
 • verliefd op Engeland
 • verliefd op poëzie » liefde voor de literatuur
 • verliefdheid » verloving » verkering » vrijerij (OOK: – als literair motief
 • verlies » verloren » verslagen » nederlaag
 • verlies aan beleving / winst aan inzicht
 • verlies aan betekenis: bij te veelvuldig gebruikt woord
 • verlies aan geheim » mysterie weggeconcretiseerd
 • verlies aan zeggingskracht: kapot gelezen tekst
 • verlies als literair motief » verlatenheid ( – zijn ) als literair motief
 • verlies bij vertalen » vertaling levert gemeenplaats op » vertaling verarmt
 • verlies door noodzakelijke (extern opgelegde) ordening
 • verlies en winst bij vertalen » vertalen is (gedwongen) kiezen
 • verlies van betekenis (bij vergeten literatuur» poëzie» boeken)
 • verlies van bibliotheek » verdwenen boekerij » ondergang van bibliotheek
 • verlies van boeken en ander literair materiaal » verloren gegane tekst(en)
 • verlies van grote bindende ideeën door het positivisme (Steiner)
 • verlies van inspiratie bij de realisering van het kunstwerk
 • verlies van kennis door ordening
 • verlies van tijd » te laat » niet meer nodig
 • verlies van verwijzend karakter van het woord » woordcrisis
 • verlies van vrijheid door gespecialiseerd zijn in aandachtig lezen
 • verlies van zelfstandigheid » bedreigde identiteit
 • verlies van zichzelf bij lezer» kijker (bij vergroting van kunst)
 • verlies, (zelf– ) lezer?: nee, zelfverdubbeling: vindt lezersgestalte in zich
 • verlies, cultuur– » cultuurvernietiging » zonder cultuur
 • verlies, geheugen– » vergeetachtige (ge–)worden
 • verlies, identiteits– : drang tot – bij Mulisch
 • verlies, ordening slechts ten koste van
 • verlies, waarden– » verval van waarden » ondergang van beschaving
 • verlies, zelf– » identiteitscrisis » gespletenheid » (SOMS:) zelfvernietigin
 • verliest altijd van het absolute; het persoonlijke» betrekkelijke –
 • verliest het van de natuur; poëzie (c.q. kunst) –
 • verliest lezer zichzelf? nee: vindt lezersgestalte in zich: zelfverdubbeling
 • verliezen (zich – ) aan een tekst » gegrepen zijn door een tekst
 • verliezen / winnen (OOK:) winnen / gelijk spel
 • verliezen, boek(en) – » boek kwijt
 • verliezen... ZIE OOK: persoonlijke»betrekkelijke verliest altijd v.h. absolute
 • Verlinde, Albert
 • verliteratuurd leven [OOK: als literair motief] » van erg literair karakter
 • verloederde taal » taalbederf » taaldood » verarmde taal
 • verloedering » destructie » verwoesting » beschadigd etc (OOK als lit. motief)
 • verlof om te lezen
 • verloofd » verliefd » verkering » (keurige) vrijerij
 • Verlooghen, Corly
 • verloop / stilstand : gedicht/ schilderij
 • verloop van de tijd bij Hendrik de Vries: circulair
 • verloren » verlies » verslagen » nederlaag
 • verloren » weg » incompleet (–heid) » tekort » lacune » hiaat
 • verloren bekendheid met christelijke traditie c.q. taal (–gebruik)
 • verloren belevingsmogelijkheid » belevingsmogelijkheid veranderd c.q. verloren
 • verloren betekenis (van vergeten literatuur» poëzie» boeken)
 • verloren boek » boek(en) weg » boek(en) kwijt
 • verloren brief » verdwenen briev(en) » correspondentie verloren gegaan
 • verloren context c.q. referentiekader
 • verloren cultuur (–voorwerpen) » verloren kennis c.q. informatie
 • verloren eenheid » verdwenen totaliteit (MAAR SOMS:) samenhang » eenheid
 • verloren functie » verwijst niet meer » roept (verleden) niet meer op
 • verloren gaan van boeken en ander literair materiaal » verdwenen tekst(en)
 • verloren gaande wetenschap » geen follow up in veranderende wetenschap
 • verloren gegaan, bibliotheek die is –
 • verloren gegaan; functie c.q. verwijzing is –
 • verloren geheugen » geheugenverlies
 • verloren geloof » geloofscrisis » geloofstwijfel » –afval
 • verloren geloof in de tekst
 • verloren geloof, religieuze problematiek bij auteurs met –
 • verloren informatie » verloren kennis cq kunst » verloren cultuur(–voorwerpen)
 • verloren kennis » verloren informatie » verdwenen kunst (–voorwerpen)
 • verloren kunst (–voorwerpen)\ kennis» informatie» cultuur
 • verloren tijd » te laat » niet meer nodig
 • verloren tijd, geen – » zinvolle nutteloosheid
 • verloren verleden » geen binding meer met het (versplinterde) verleden
 • verloren verwijzend karakter van het woord » woordcrisis
 • verloren voorwerp
 • verloren waarde » verschuiving in waardering
 • verloren zin» passage (in boek)
 • verloren, bij vertalen gaat veel – » vertaling levert gemeenplaats op
 • verlorengegaan boek (c.q. handschrift) » verdwenen literair materiaal
 • verlosser, Multatuli's zelfportret als outlaw en –
 • Verlossing » Verlosser (–smotief)
 • Verlossing door kunst c.q. schoonheid » zonde wordt geluk » felix culpa
 • verlossing van de taal: door het Woord / zondeval van de taal
 • verlost: het begrip 'ikoon' "omvat bijna alle zichtbaars dat – is"
 • verloste natuur » bekeerde schepping » gekerstende natuur
 • verloste taal (door het Woord) / zondeval van de taal
 • vermaak » lol » pret » grap(pig) » plezier(ig)
 • vermaak, kunst c.q. literatuur als of t.b.v. – » lichte muze
 • vermaak, Tot lering en – (tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam 1976)
 • vermaak, tv– : publieksinteresse voor lichamelijke» geestelijke ellende als –
 • Vermaat, Henk
 • Vermaat, Wilhelmina [ps.: Wilma]
 • vermaning » moralistische adagia
 • Vermeer boven Rembrandt, Bracque boven Picasso, Mondriaan boven Appel (: Fens)
 • Vermeer–Pardoen, J.M.
 • Vermeer–tentoonstelling in Mauritshuis (Den Haag 1 maart t.m. 2 juni 1996)
 • Vermeer, Evert
 • Vermeer, Gerrit
 • Vermeer, J.M.
 • Vermeer, Johannes
 • Vermeer, Johannes – : tentoonstelling in Mauritshuis Den Haag 1996
 • Vermeer, Johannes » Marcel Proust
 • Vermeer, Nanni
 • Vermeersch, Gustaaf
 • vermelden van bron(nen) » bron » gebruik van bron(nen) c.q. archief (–ven)
 • vermenging genres » toon– en stijlvermenging » doorbreking van genreconventies
 • vermenging humor en tragiek » (zwarte) humor als redmiddel » tragische humor
 • vermenging toon» stijl (: genredoorbreking » genres vermengd)
 • vermenging van culturen » interculturaliteit » twee culturen
 • vermenigvuldigen » kopiëren » afschrijven » overschrijven
 • vermenigvuldiging » verdubbeling van z.zelf bij lezer: lezersgestalte als norm
 • vermenigvuldigingskracht van de literatuur
 • vermenselijking van het Christusbeeld: Christus versus Jezus
 • vermenselijking van het geestelijke » veraardsing van het vergeestelijkte
 • vermenselijkt christendom » antropocentrisch christendom (, te – )
 • vermenselijkt christendom » geïndividualiseerd geloof : in 11e»12e eeuw
 • vermenselijkt, natuur – » natuur in cultuur gebracht (Van Geel)
 • Vermeulen, G.
 • Vermeulen, Jan
 • Vermeulen, Joris
 • Vermeulen, Matthys
 • Vermeulen, Mien
 • Vermeylen, August
 • verminderde belangstelling voor (bepaalde) religieuze literatuur
 • verminderde belangstelling voor poëzie, klacht over –
 • verminderde betekenis van essay als literair genre » essayisten ontbreken
 • verminderde waardering » verdwenen populariteit » verschuiving in waardering
 • verminking, tekst– » tekst kapot maken
 • vermist, brief» brieven» correspondentie is –
 • vermoede » geloofde kosmische eenheid
 • vermoede eenheid: in literatuur geschapen èn bevestigd
 • vermoedelijk auteur » toeschrijving aan... » authenticiteit » authentiek (?)
 • vermoedelijk zal... (volgens Fens) » Fens verwacht c.q. voorspelt...
 • vermoeden » hypothese(s) » hypothetisch » speculatie » SOMS: te speculatief
 • vermoeden » verstaan : poëzie lezen beweging tussen –
 • vermoeden (–s) » bijgedachte(n) » OOK: mbt. betekenis
 • vermoeden (voorlopigheid » voorzichtigheid) en: beeldkracht van metafoor
 • vermoeden / zekerheid
 • vermoeden /zekerheid, scheppen tussen (voorbehoud» voorlopig–\ mogelijkheid\–)
 • vermoeden en verstaan; poëzie lezen: zich bewegen tussen –
 • vermoeden en zekerheid, scheppen tussen –
 • vermoeden van een tweede gedaante » tweede gestalte
 • vermoeden van kosmische eenheid » geloof in kosmische eenheid
 • vermoeden van kwaliteit / slechte kwaliteit : duistere/ onbegrijpelijke poëzie
 • vermoeden van meer » vermoeden van mysterie » suggestie van geheim
 • vermoeden–zekerheid, evenwicht tussen suggestie–zegging» – (: dat is po&eum
 • vermoeden(s)... ZIE: fascinatie EN: verstaan... EN: interpretatie...
 • vermoeden, fascinatie door (gewekt) –
 • vermoedens, fascinatie door (gewekte) –
 • vermoedens; verstaan: doorzien in –
 • vermoeide criticus » ontmoedigde criticus » onlust bij recenseren
 • vermoeide criticus » ouder wordende criticus » ontwikkeling van criticus
 • vermoeiende gelijkheid c.q. kleurloosheid van bijna alle tijdschriften
 • vermogen alles als nieuw te zien (kinderlijk =dichterlijk =gewoon =bijzonder)
 • vermogen om kennisdelen» –gebieden a. elkaar te verbinden is individu–gebonden
 • vermogen tot associatie (bij kijker)
 • vermogen tot beoordelen » tot oordeel bevoegd » expertise
 • vermogen tot bewondering » lof » lofprijzing
 • vermogen tot compositie: alle onderdelen tot betekenisvolle eenheid brengen
 • vermogen tot creativiteit » scheppingskracht » scheppingsdrift
 • vermogen tot dubbel verstaan
 • vermogen tot invullen: hoogste bekwaamheid van de mens
 • vermogen tot metamorfose
 • vermogen tot nieuwe verbijzonderingen voor andere lezers: literaire kwaliteit
 • vermogen tot ordenen » ordenen » ordening » orde
 • vermogen tot spot » spot » sarcasme
 • vermogen tot tijdelijkheid; eeuwige kunst heeft een steeds ander –
 • vermogen tot verwondering » (mogelijkheid tot) verwondering
 • vermogen tot vorm geven; creativiteit: het –
 • vermogen tot vormgeving (bij auteur) maakt stof tot inhoud
 • vermogen tot zelfstandig (=veranderlijk) leven is literaire kracht van tekst
 • vermogen van het katholieke geloof tot aanpassing
 • vermogen van interpretatie tov. het geheim is begrensd
 • vermogen van kunst tot ontroeren: door wrijving mogelijkheid/ werkelijkheid
 • vermogen zich weten op te dringen door zich te uiten
 • vermogen, inlevings– : eerste vereiste voor criticus (maar...)
 • vermomde inbreker, christelijke literatuurrecensent als –
 • vermommen » verbergen » verhullen » geheim houden » geheim
 • vermorzeling des harten » aswoensdag » vastentijd » OOK: carnaval
 • vermorzeling des harten » geïmponeerd: door reuzen der wereldliteratuur
 • vermorzeling, zelf– » zelfontkenning » –verloochening » ascese »
 • Verne, Jules
 • vernielzucht » verwoesting » kapot » beschadigd » destructie(f)
 • vernietigen uit zucht naar macht als literair motief
 • vernietigen, opruimen is –
 • vernietigende natuurkrachten als literair motief
 • vernietiging èn schepping: Shiva god van ascese èn extase en dansen; van –
 • vernietiging » dood » vergankelijkheid » sterfelijkheid » vergetelheid...
 • vernietiging » verwoesting » destructie(f) » kapot
 • vernietiging, cultuur– » cultuurverlies » zonder cultuur
 • vernietiging, joden– » holocaust » pogrom(s)
 • vernietiging, zelf– » zelfverkleining » zelfbeklag
 • vernietiging, zelf– » zelfverlies » gespletenheid » identiteitscrisis
 • vernietigingskamp overleefd (: problematiek der overlevenden)
 • vernieuwde liturgie » liturgie–vernieuwing
 • vernieuwde vorm(en) » vormvernieuwing
 • vernieuwend / behoudend r.k. (in Nederland)
 • vernieuwer / voortzetter (: van culturele traditie)
 • vernieuwer / voortzetter... ZIE OOK: lezer: primair/ secundair...
 • vernieuwer / voortzetter... ZIE OOK: uitgever: primair/ secundair...
 • vernieuwer, taal– » taalvernieuwing
 • vernieuwing » nieuw » modern » nieuwigheid » avant garde
 • vernieuwing » revolutie EN: géén vernieuwing » revolutie kaltgestellt
 • vernieuwing / behoudzucht (OOK: nieuwlichterij / behoudzucht)
 • vernieuwing / traditie (: in literatuur)
 • vernieuwing / traditie : botsing – (: breuk in c.q. met traditie)
 • vernieuwing en herhaling – reveil en renaissance
 • vernieuwing in de liturgie » (post–conciliaire) nieuwe liturgie
 • vernieuwing in onderwijs » onderwijskunde » –igen » brugklas » middens
 • vernieuwing literatuuronderwijs » schoolvak literatuur
 • vernieuwing na veroudering (traditionele conceptie van literatuurgeschiedenis)
 • vernieuwing van het oude dankzij het nieuwe
 • vernieuwing van het proza, literaire –
 • vernieuwing van oude(re) literatuur door perspectiefverschuiving
 • vernieuwing, constante – : grootheid want blijvende herkenbaarheid ondanks –
 • vernieuwing, literaire – » literaire revolutie
 • vernieuwing, stads– » renovatie » restaureren » SOMS: herbouwen
 • vernieuwing, vorm– » nieuwe vorm(en)
 • vernieuwing, zelf– » OOK: verrassend door steeds nieuwe vorm
 • vernieuwingen in taal » ontwikkelingen in de taal » taalgroei
 • vernieuwingsproces r.k. kerk jaren '50 en '60 » aggiornamento
 • Vernon Jones, V.S.
 • Vernon, Thibut de
 • Vernout, Herman
 • vernuft / gevoel (: verstand / gevoel)
 • vernuftigheid
 • veronachtzaamd boek » vergeten lectuur
 • veronachtzaamd kunstwerk » vergeten c.q. verwaarloosde kunst
 • veronachtzaamde kunst 'adopteren' (suggereert Fens)
 • verondersteld voor literair bedrijf: (conventies van) gemeenschap
 • veronderstellen dat bekend is?; wat mag je –
 • Veronese (Paolo Cagliari)
 • verongelijkt (–heid) » zich miskend voelend (etc.)
 • verongelijkte toon en gemopper
 • Veronica, omroep –
 • Veronica, zweetdoek van –
 • verontschuldiging » excuus » schijn–excuus » sorry! » excuus–cul
 • verontschuldiging » uitvlucht » uitstel » escape » vluchtgedrag » smoe
 • verontwaardigd boek » woedende tekst
 • verontwaardigde Fens » Fens boos» geërgerd» in protest» (uiterst) kriti
 • verontwaardiging » protest » SOMS: protestdemonstratie
 • veroordeeld tot gevangenisstraf » gevangenschap
 • veroordeling » oordeel » gericht
 • veroordeling van homoseksualiteit » homoseksueel door maatschappij uitgestoten
 • veroordeling van tekst door Fens (: afwijzende cq teleurgestelde reactie)
 • Verouden, Ferrie C.L.
 • verouderd / oud (: ouderwets / oud maar nog levend)
 • verouderd door nieuwer literair werk » overbodig geworden door nieuwe studie
 • verouderd moderne, het –
 • verouderd realisme » ouderwets (traditioneel) realisme » ouderwets
 • verouderd woord » conventioneel (geworden) dichterlijke taal» woord» –vorm
 • verouderd, verstandelijke poëzie van Du Perron – (: zo ervoer Fens)
 • verouderd?, Spitzers opvattingen –
 • verouderde » verouderende» gedateerde literaire teksten (c.q. poëzie of kunst)
 • verouderde / oudere films
 • verouderde apparatuur » gedateerde hulpmiddelen
 • verouderde avant garde
 • verouderde beeldspraak » dode metaforen » dood van beeldenwereld » cliché
 • verouderde beeldtaal » traditionele symboliek
 • verouderde beeldtaal » veroudering van kunst
 • verouderde humor » veranderd gevoel voor humor
 • verouderde interpretatie(s)
 • verouderde kunst » verouderde literatuur » verouderde poëzie
 • verouderde literatuur » daterende of verouderende teksten (of kunst)
 • verouderde literatuur » gedateerde literaire tekst(en) c.q. kunst
 • verouderde poëzie » gedateerde literatuur c.q. gedateerde kunst
 • verouderde polemische teksten nietszeggend» belachelijk geworden
 • verouderde taal » ouderwetse taal » traditionele taal » conventionele taal
 • verouderde taal » traditioneel taalgebruik (OOK: bij vertaalde poëzie)
 • verouderde taal van kinderboek
 • verouderde tekst(en) » gedateerde literatuur c.q. kunst
 • verouderde vertaling(en) » slechte vertaling(en) (: klacht over – c.q. – )
 • verouderen snel, boeken – » kort openbaar leven van boek
 • verouderen van stijlmiddelen» tekst (–en)\ vormgeving» presentatie
 • verouderen van tekst(en) » veroudering van stijlmiddelen c.q. presentatie
 • verouderen, mooi – » fraai oud
 • verouderend papier » papierbederf » papiervraat
 • verouderende » gedateerde (etc.) literaire teksten (c.q. poëzie of kunst)
 • verouderende interpretatie(s)
 • verouderende lezer(s) » ouder geworden lezer(s) » oudere lezer(s)
 • veroudering » ouder worden als literair motief
 • veroudering door nieuwer literair werk
 • veroudering van (technische c.q. hulp–) middelen
 • veroudering van beeld(en) ––taalveroudering ––veroudering van literatuur
 • veroudering van het zeer moderne
 • veroudering van interpretatie(s) » verouder(en)de interpretatie(s)
 • veroudering van kunst » OOK: verouderde beeldtaal » daterende beelden
 • veroudering van literair werk» stijlmiddelen» vormgeving» presentatie
 • veroudering van literair–journalistiek werk
 • veroudering van literatuur ––taalveroudering ––beeld(en)veroudering
 • veroudering van taal ––beeld(en)veroudering ––veroudering van literatuur
 • veroudering van tekst (–en)\ stijlmiddelen» presentatie» vormgeving
 • veroudering van woord(en) » conventioneel (geworden) taal» woord» –vorm
 • veroudering–vernieuwing, traditionele conceptie van literatuurgeschiedenis: –
 • verouderingsproces van architectuur» bouwkunst
 • verouderingsproces van literatuur » OOK: snelle afschrijving v.h. verleden
 • veroudert niet » blijvende waarde » toekomstmogelijkheden van tekst
 • veroveren van » moeite doen voor literatuurgenot (c.q. –beleving)
 • verovering, poëzie als – / poëzie als aankleding van het al bekende
 • verpakking » emballage
 • verpakking van boek» plaat» reproduktie
 • verpersoonlijken » personifiëring » personificatie
 • verpestende invloed op het christendom van het (vroeg–) monachisme
 • verplicht lezen » gedwongen lezen
 • verplichte cultuurconsumptie » musea bezoeken hoort zo!
 • verplichte leeslijst » verplichte lectuur » wat je hoort te lezen
 • verplichting als literair motief » opdracht als literair motief
 • verplichting om levenslang in hetzelfde klooster te blijven
 • Verpoest, Luc
 • Verpoorten Jr., Fr. [met Geerten J.M. Meijsing onder pseudoniem: Joyce & Co]
 • verraad » denunciatie » verklikken » aanbrengen
 • verraad » hypocriet » schijnheiligheid » –vroom » verklikken » h
 • verramsjen » ramsj » (boeken)opruiming » uitverkoop
 • verrassend door steeds nieuwe vorm » zelfvernieuwing
 • verrassends, weinig – : aan visie» inzicht» kennis
 • verrassing / herkenning (: spanning tussen emotie en traditie)
 • verrassing, gebrek aan – » voorspelbaarheid » stereotiep
 • verre van simpele eenvoud
 • Verriest, Hugo
 • Verrijzenis » Opstanding » verrijzenis des vlezes
 • Verrips, Ger
 • Verrocchio, Andrea del
 • Verroen, Dolf
 • verrukking èn lijden in kunst van Tachtigers
 • verruwing van sport, nostalgie om
 • vers » verzen : van Achterberg (ongepubliceerd gebleven vroege poëzie van A. )
 • vers (–zen) (...) ZIE OOK: regel(s) (...)
 • vers (–zen) van Leopold, genese van
 • vers (goed – ): evenwicht of spanning oorspronkelijkheid–traditie als kenmerk?
 • vers als doel en middel tegelijk
 • vers als gestold beeld» momentopname
 • vers dat met 'o!' c.q. 'oh!' begint ( » verzen die....beginnen)
 • vers gefixeerd in herinnering
 • vers herlezen » gedichten herlezen
 • vers met meer beschrijving» benoeming dan visie» interpretatie» verbeelding
 • vers met vers beantwoord » reactie in dichtvorm » schakel–poëzie
 • vers op vers, spel van – » respons–poëzie » in vers reageren op vers
 • vers van kind » kinderen schrijven poëzie » kinderpoëzie
 • vers voor kinderen: vertrouwd èn vervreemdend
 • vers zonder titel » titelloze poëzie
 • vers, autonomie» eigenzinnige ontwikkeling van het –
 • vers, cijfer–
 • vers, concreet –
 • vers, eerste – » beginregel » eerste regel
 • vers, genese van –
 • vers, goed – : gekenmerkt door evenwicht "taalluwte"/ taaldichtheid ?
 • vers, keer– » keerregel » refrein
 • vers, ketting– » kettingtekst » kettingrijm
 • vers, kinder– en poëziebeleving
 • vers, klein» kort –
 • vers, knittel–
 • vers, laatste – » slotregel » einde » afsluiting
 • vers, lang – » lange gedichten
 • vers, muzikaliteit als kwaliteitscriterium voor het –
 • vers, natuur– » natuurpoëzie
 • vers, nonsens–
 • vers, onthouden – » onthouden (van) poëzie » onthouden (van) tekst(en)
 • vers, oorlogs–
 • vers, regen–
 • vers, religieus –
 • vers, sfeer– » stemmingspoëzie » tekst met sfeer » sfeer
 • vers, slot–
 • vers, tienregelig – » dizijn » dizain
 • vers, tweeregelig – » distichon » disticha
 • vers, vrij – » vrijheid van vorm
 • vers: een goed – verdraagt generaties van misbruikers
 • vers: realisatie van 'de' poëzie?
 • vers: tekening staat dicht bij lyrisch gedicht c.q. vers
 • Versailles
 • versbouw » verstechniek » poëtische middelen » ambachtelijkheid v.d. dichter
 • Verschaeve, Cyriel
 • verscheen na dood auteur » literaire (evt. nog ongepubliceerde) nalatenschap
 • verscheiden » sterven » doodgaan » overgaan
 • verscheidenheid » veelsoortigheid » diversiteit » uiteenlopende aanpak » cha
 • verschenen, recent – / niet–recent verschenen
 • verschijnen van krant beëindigd » krant in voortbestaan bedreigd
 • verschijnen, volgorde van –
 • verschijnend, het goddelijke – : in de gestalte van de menselijke natuur
 • verschijning aangekondigd » (her–)druk of uitgave te verwachten
 • verschijning Multatuli's Volledig Werk vertraagd » nog niet compleet
 • verschijning van heersers en uitverkorenen op het balkon
 • verschijning, Maria– » Mariaverering
 • verschijningsvormen van steeds hetzelfde, verschillende –
 • verschijnsel boek: historisch bepaald (: kàn dus verdwijnen)
 • verschijnsel, literatuur als maatschappelijk –
 • verschijnt in het tijdelijke; het eeuwige –
 • verschil aaaa... en bbbb... : ZIE ZEKER OOK: aaaa... / bbbb...
 • verschil »overeenkomst tussen zijn wijzen v. kijken»lezen: reflectie Fens op –
 • verschil 'De schrijver' / 'Impasse' (Nijhoff, 2e & 3e dr. "Nieuwe Gedichten")
 • verschil Amerikaanse (U.S.A.)/ Nederlandse roman
 • verschil bekakt/ eenvoudig spreken of schrijven
 • verschil bezinning/ zinnen of contrast zinnen/ bezinning (geen tegenstelling?)
 • verschil bundellezer/ gedichtlezer
 • verschil componeren / andere vormen van kunst scheppen
 • verschil Engelse cultuur/ Nederlandse cultuur : mbt. plaats van het kindervers
 • verschil epiloog/ nawoord
 • verschil film zien/ literatuur lezen
 • verschil film– / romanpersonage
 • verschil gedichtlezer/ bundellezer
 • verschil genie met talent
 • verschil illustratie(s)/ personage(s) (: verbeeld door plaatjes/ bij lezen)
 • verschil in aanpak of soort » (chaotische) verscheidenheid » diversiteit
 • verschil in cultuur » verschillende culturen » multicultureel
 • verschil in dichtheid tussen novelle en roman
 • verschil in kwaliteit tussen (vers–) regels
 • verschil in taaldichtheid: verschil poëzie/ proza
 • verschil in visie » verschillend oordeel » OOK: bij recensenten
 • verschil interpretatie / tekstanalyse
 • verschil jaren'80 van de 19e met die van de 20e eeuw
 • verschil kijk– en leesgewoonten toen/ nu
 • verschil kunstkritiek/ literaire kritiek
 • verschil leeshouding proza/ poëzie, geen –
 • verschil lezen van proza/ poëzie (EN: proza–lezer / poëzielezer)
 • verschil literaire interpretatie / muzikale interpretatie (uitvoering)
 • verschil literaire kritiek/ kunstbeschouwing(en)
 • verschil literaire kritiek/ sportverslaggeving
 • verschil literaire/ sociologische benadering
 • verschil mannelijke/ vrouwelijke lezer(s)
 • verschil muziek beluisteren/ literatuur lezen
 • verschil navolging/ beïnvloeding
 • verschil nawoord/ epiloog
 • verschil Nederlands/ Italiaans
 • verschil Nederlandse/ Amerikaanse (U.S.A.) roman
 • verschil personage(s)/ illustratie(s) (: verbeeld bij lezen / door plaatjes)
 • verschil poëzie lezen / proza lezen (poëzie–lezer / proza–lezer)
 • verschil poëzie/ proza: verschil in (taal–) dichtheid
 • verschil proza/ poëzie
 • verschil schilderen/ schrijven (qua werk)
 • verschil schrijven/ schilderen (qua werk)
 • verschil sportverslaggeving/ literaire kritiek
 • verschil tekstanalyse / interpretatie
 • verschil tussen bekakt spreken en bekakt schrijven
 • verschil tussen genie en talent
 • verschil tussen kijken naar toneelstuk en lezen van gedicht niet groot
 • verschil tussen klassen en standen » stands– c.q. klasseverschil(len)
 • verschil tussen leeswijze toen / leeswijze nu
 • verschil tussen lezen als filosoof/ literair lezen
 • verschil tussen lezen v. literatuur/ luisteren naar muziek (OOK: conflict...)
 • verschil tussen poëzie/ geen poëzie
 • verschil tussen schrijver en werk » historische persoon en schrijverspersonage
 • verschil tussen tijdschriften: gering
 • verschil tussen Vlaamse en Nederlandse poëzie
 • verschil van perspectief » perspectiefverschuiving(en) » perspectief
 • verschil versje/ gedicht c.q. cabaretlied/ poëzie
 • verschil vroege/ latere poëzie van Pierre Kemp
 • verschil vrouwelijke/ mannelijke lezer(s)
 • verschil, genre– » genre » genres
 • verschil, tijds– en stands–
 • verschillen, genre– » genres » genre
 • verschillen, genre– : vervaging c.q. doorbreking van – (genrevermenging)
 • verschillen, tijds– en stands–
 • verschillend oordeel » verschil in visie » meningsverschil bij recensenten
 • verschillend van aanpak of soort » (chaotische) verscheidenheid » diversiteit
 • verschillend, niet wezenlijk – (en blijvend): geschiedenis en poëzie
 • verschillende beoordeling door» verschil in visie bij recensenten
 • verschillende culturen » cultuurverschil » multicultureel
 • verschillende culturen samen » interculturaliteit » menging van culturen
 • verschillende eisen aan wetenschappelijke voordracht / wetensch. publikatie
 • verschillende eisen gesteld door medium boek en medium voordracht» lezing
 • verschillende Engelstalige literaturen, verzelfstandiging van –
 • verschillende interpretaties
 • verschillende invalshoeken bij interpretatie(s)
 • verschillende leesmogelijkheden, per lezer –
 • verschillende lezers – verschillend oordeel: waardoor?
 • verschillende lezing(en) » andere redactie(s) » variant(en) » versie(s)
 • verschillende literaire interpretaties: completeren elkaar
 • verschillende oordelen bij verschillende lezers: waardoor?
 • verschillende oordelen» beoordeling (OOK: door recensenten)
 • verschillende opvattingen over poëzie
 • verschillende perspectieven » perspectiefverschuiving(en) » perspectief
 • verschillende soorten betekenisgeving » andere betekenisgeving(en)
 • verschillende soorten waarheid (andere dan waarop auteur zich oriënteert)
 • verschillende soorten werk: schilderen/ schrijven
 • verschillende tijden; huidige kunstgenieter consumeert kunst uit zeer –
 • verschillende uitvoeringen (van dezelfde muziek)
 • verschillende verbijzonderingen mogelijk van één algemeenheid
 • verschillende verschijningsvormen van steeds hetzelfde
 • verschillende waarheidsbegrippen; er bestaan –
 • verschillende werkelijkheden dooréén » veelvoudige werkelijkheid
 • verschillende werkelijkheden dooreen» meerduidige realiteit : als lit. motief
 • verschillende wijzen van lezen » soort (van) lezen » manier(en) om te lezen
 • Verschoor, Annie (Romein–)
 • verschoven waardering (waardering veranderd: vergane glorie» latere erkenning)
 • verschraalde cultuur » cultuurverarming » geen cultuur » cultuurloos
 • verschraling, cultuur– » cultuurverlies cq –vernietiging » geen cultuur meer
 • verschrikkelijk » gruwelijk » monsterlijk » griezelig » horror
 • verschrikkelijk boek » woedend boek
 • verschrikkelijk wezen / schone schijn bij Vestdijk
 • verschrikking » ramp » nood » ongeluk » leed » droef [OOK: – al
 • verschrikking als literair motief » gruwel als literair motief
 • verschuiven van de moeilijkheid; spreken over poëzie altijd het verhelderend –
 • verschuivende betekenis– of belevingsmogelijkheden, in de loop der jaren –
 • verschuivende waardering
 • verschuiving (–en) in het perspectief bij poëzie
 • verschuiving episch–lyrisch (of omgekeerd) » OOK: episch vs. lyrisch
 • verschuiving in perspectief » perspectief
 • verschuiving in waardering » vergane glorie » SOMS: late(re) erkenning
 • verschuiving in woordgebruik
 • verschuiving van perspectief verandert (wellicht) oude(re) literatuur
 • verschuiving van waardering (door» bij Fens)
 • verschuivingen in woordgebruik
 • Verschuylen, Joannes (pastoor te Best 1695)
 • versdrama » toneel » drama
 • verse, light – » light literature » lichtheid in literatuur
 • versie » variant(en) » verschillende lezing(en) » andere redactie(s)
 • versie, eerdere – » voorstadium » oerversie
 • versierd » verfraaid » bloemrijk » ornamentrijk
 • versierd zeggen van gewone dingen is geen poëzie
 • versieren van het bekende / poëzie als verovering of gevecht
 • versiering » bloemrijk » (overladen) ornament(iek) » verfraaid
 • versiering, kunst (of literatuur) als escape of als –
 • versies, verschillende varianten c.q. – : bij poëzie editeren kiezen uit –
 • versimpeld » simplificatie
 • versimpeling, neerbuigende – » schijnbaar kinderlijk » op de hurken
 • versje / gedicht (vgl.: lectuur / literatuur) ; OOK: cabaretlied / gedicht
 • versje, kinder– » aftelversje(s) » kinderliedje(s)
 • verskunst, galante –
 • verslaafd aan boek(en) » bibliomanie » passie voor boek(en) » geliefd boek
 • verslaafd aan dagboek–lezen » dagboekenlezer» (OOK: eeuwig Gods dagboek lezen)
 • verslaafd aan lezen (c.q. aan krant)
 • verslaafd aan roken» sigaar» sigaret(ten)
 • verslaafd, lees– » leesdwang » dwanglezen » niet kunnen ophouden met lezen
 • verslaafde aan boeken, schaamte bij –
 • verslaafde lezer (c.q. abonnee) » leesverslaving
 • verslag » reportage » docufictie » journalistiek werk
 • verslag / verhaal : (verhoudt zich als:) gebeuren / betekenis
 • verslag van eigen geestelijke ontwikkeling » geestelijke autobiografie
 • verslag van gelezen werk(en)
 • verslag van verkiezingsbijeenkomst
 • verslag, reis– » reisjournaal
 • verslag, taal van sport– » OOK: – in (maandagbijlage van) de Volkskrant
 • verslag: gebeuren / verhaal: (impliceert) betekenis (–geving)
 • verslagen » verloren » verlies » nederlaag
 • verslaggeven, waarnemen en – » (goed) kijken en rapporteren
 • verslaggever van het verdwijnen: Kouwenaar
 • verslaggever, oorlogs–
 • verslaggeverstaal » taal van de reportage » OOK: reportageroman
 • verslaggeving » reportage (–karakter) » docufuctie » journalistiek werk
 • verslaggeving, sport– » OOK: taal van – in (maandagbijlage van) de Volkskrant
 • verslapte vorm » vormloos » vorm » vormgeving » vormkracht
 • verslaving [aan opium of andere drugs; niet aan alcohol]
 • verslaving aan het lezen van dagboeken » dagboeklezer
 • verslaving aan lezen (c.q. aan krant)
 • verslaving, boek– » bibliomanie » passie voor boek(en) » geliefd boek
 • verslaving, rook– » roken » sigaar » sigaret (–ten)
 • versleer » poëtica » leerboek over poëzie
 • versleten » uitgeputte literatuur
 • versleten effecten en versleten vormen (bij kitsch)
 • versleten poëtische taal » lichtelijk versleten dichterlijk taalgebruik
 • versleten poëtische taal gebruikt bij vertaalde poëzie
 • versleten vorm c.q. versleten taal in poëzie
 • versleten vormen en dito effecten (bij kitsch)
 • verslindt en vertaalt en reduceert onze werkelijkheid tot teken; kunst –
 • verslonden door kunst; onze werkelijkheid vertaald» tot teken gereduceerd» –
 • versluierde kennis » verbergen » geheim (–houding) » vermommen » verhu
 • Versluijs, Elisabeth
 • Versluys, uitgeverij –
 • versmalling, academische –
 • versmuziek » muzikaliteit van het gedicht » SOMS: géén muzikale poëzi
 • versnipperd beeld » (fragmentarische) kennis (: in hoofd)
 • versnippering » fragmentering » fragment–karakter
 • versnippering van aandacht bij lezer
 • verspilde leesmoeite, Fens suggereert onderzoek naar objecten van –
 • verspilling, kunst als (óók) –
 • versplinterd beeld » geen eenheid » OOK: samenhang » synthese » eenheid
 • versplinterd verleden » geen verleden meer » verzwakte verbinding met verleden
 • versplinterd wereldbeeld (: gefragmenteerd » achterhaald » vergaan etc.)
 • versplintering (alleen–zijn in – ) / geborgenheid in bezield kosmisch verband
 • versplintering v.h. roomse geloof » geloof bestaat alleen nog in monumenten
 • Verspoor, Dolf
 • Verspoor, Dolf – : 75 jaar
 • verspreiding buiten Nederland van 17e–eeuwse Nederlandse kunst
 • verspreiding door herdruk, wijdere – (is suggestie van Fens)
 • verspreiding in buitenland van Nederlandse literatuur
 • versregel » –regels : treffende (hoog gewaardeerde » favoriete) –
 • versregel » blad » boekblad : leaf (leaves)
 • versregel (–s)... ZIE OOK: regel(s)...
 • versregel en zin bij Achterberg (vaak) samenvallend
 • versregel in definitieve vorm, wachten op –
 • versregel, één enkele –
 • versregel, "dode" – » dode versregels
 • versregel, close reading van – (: gedemonstreerd) » close reading
 • versregel, eerste – / kernregel
 • versregel, favoriete c.q. bewonderde – » favoriet fragment » stuk » deel etc
 • versregel, gewaardeerde » treffende –
 • versregel, lange – » langere c.q. korte(re) versregel(s) » versregellengte
 • versregel, onpersoonlijke –
 • versregel, opbouw van gedicht c.q. van –
 • versregel, perfectie van –
 • versregel, reactie van lezer op 'voorlopige' –
 • versregel, voorlopige –
 • versregel: bodemregel
 • versregellengte » korte(re) c.q. lange(re) versregel(s)
 • versregels beïnvloeden elkaar
 • versregels, gewaardeerde» treffende» favoriete» (etc.) –
 • versregels, onpersoonlijke –
 • versregels, reactie van lezer op 'voorlopige' –
 • versregels, verschil in kwaliteit tussen –
 • versregels, verschil in kwaliteit tussen –
 • versregels, voorlopige –
 • versregels: geen versvorm van elf –
 • verstaan » kennen » duiden » verbeelden : betekenisgeving als geloofswijze
 • verstaan » vermoeden : poëzie lezen beweging tussen –
 • verstaan » waardering
 • verstaan / doorzien / mooi vinden (OOK: doorzien / begrijpen)
 • verstaan / herkennen van poëzie
 • verstaan / mooi vinden / doorzien (OOK: doorzien / begrijpen)
 • verstaan gaat vaak niet vooraf aan waarderen (blijft moeilijk verklaarbaar!)
 • verstaan van (bepaalde) tekst voor Fens (soms erg) moeilijk
 • verstaan van Bijbel, letterlijk/ geestelijk –
 • verstaan van literatuur vanuit werkelijkheid / werkelijkheid vanuit literatuur
 • verstaan van poëzie gaat aan begrijpend inzicht vooraf, waarderend –
 • verstaan van poëzie, verkeerd – : als oorzaak van haar succes
 • verstaan van teksten, het belang van – » lit.wetenschap maatschapp. relevant
 • verstaan van verwijzingen
 • verstaan van werkelijkheid vanuit literatuur / literatuur vanuit werkelijkheid
 • verstaan, historisch – (en verstaanbaar maken)
 • verstaan, niet – / niet willen verstaan (geen begrip hebben voor...)
 • verstaan, symbolisch – » duiden van symbool » symbolische interpretatie
 • verstaan, verkeerd – : succes van poëzie dankzij –
 • verstaan, vermogen tot dubbel –
 • verstaan: doorzien in vermoedens
 • verstaan: proza is voltooid c.q. afgehandeld zodra het begrepen is
 • verstaan: waardering buiten het – om
 • verstaan; poëzie lezen: zich bewegen tussen vermoeden en –
 • verstaanbaar maken en verstaan, historisch –
 • verstaanbaar voor lezer? » begrijpelijk of aanvoelbaar voor lezer of kijker?
 • verstaanbaar, te –
 • verstaanbaar; moeilijke poëzie: later meer –
 • verstaanbaarder worden van moeilijke poëzie
 • verstaander, goede –
 • verstaander, slechte – : als goede verstaander
 • verstaanders, goede – : verwachtingspatroon» gemeenschap van de –
 • verstand / gevoel
 • verstand / impressionabiliteit
 • verstand hebbend van » oordeelsvermogen » expertise
 • verstand: het algemene / verbeelding: het bijzondere
 • verstandelijk pessimisme (Emants)
 • verstandelijke poëzie van Du Perron door Fens als verouderd ervaren
 • verstandelijkheid » beredeneerdheid : bij Kouwenaar
 • verstandelijkheid » redelijkheid » gezond verstand » rationalisme » rationee
 • verstandelijkheid bij Kouwenaar
 • verstandelijkheid van Vestdijk
 • verstandhouding auteur–lezer c.q. dichter–publiek » lezer als gespreksgenoot
 • verstard tot leer, niet – : denkbeelden (zijn niet consistent)
 • verstarde traditie » vormverstarring (vorm vs. geest c.q. inspiratie)
 • verstarring
 • verstarring » roerloosheid » verstening
 • verstarring / wording (: orde» verwerkelijking» verstening vs mogelijkheden)
 • verstarring in organisatie » institutionalisering » institutie
 • verstarringsproces van oude(re) kunst » historie geworden zijn van...
 • verstechniek » poëtische middelen » versbouw » ambachtelijkheid als dichter
 • verstechniek ter ondersteuning van betekenis
 • verstechnische middelen » – aspecten
 • verstechnische middelen, betekenisondersteuning door –
 • verstechnische middelen, traditionele –
 • verstedelijking » stedebouw » stadsaanleg » werkzaamheden in (aan) de stad
 • Versteeg, J.
 • Versteeg, Jan
 • Versteegen, Jos
 • Verstegen, H.J.
 • Verstegen, Jos
 • Verstegen, Judicus
 • Verstegen, Livia
 • Verstegen, Peter
 • verstening » verstard » roerloos » onbeweeglijk » stilstand » "ve
 • verstening / wording (: verstarring» orde» verwerkelijking vs mogelijkheden)
 • Verster, Floris
 • versterking van het persoonlijke in de (levende) traditie
 • versterkt door muziek, tekst – » OF OOK: tekst verdwenen in (door) muziek
 • versterving » boetedoening » ascese » wereldverzaking » zelfmarteling
 • versterving » zelfontkenning » ascese » onthechting » zelfverloochening
 • verstoorde droom (: tegenstelling schijn/ werkelijkheid)
 • verstoorde orde » ontregeling (en de daarop volgende verwarring)
 • verstoppen, cultuur waarin wij alles
 • verstoren, orde – » anarchisme » anarchist (–isch)
 • verstoring bij lezen » hinder tijdens lezen (c.q. luisteren)
 • verstoten boek (: weggedaan » verworpen » eigenaar wil het niet behouden)
 • verstoten en beroemd » miskend maar veelgelezen
 • Verstraete, Bob
 • Verstraete, Guus
 • Verstraeten, Jules
 • verstrooide nalatenschap kunst en antiek, medelijden met de –
 • verstrooiing » amusement » ontspanning » pret » lol » vermaak »
 • versturen van boeken » vervoeren van boeken » verzenden van boeken
 • versus biografisme» biografische bemoeizucht» biograaf» biografie
 • versus structuurzoekers
 • versvorm » versvormen » poëtische vorm » vorm (–aspecten) van verzen
 • versvorm van elf regels, geen –
 • versvorm van kettingtekst » (OOK:) kettingrijm
 • versvorm, fabel als –
 • versvorm, reactie in – » respons–dicht » vers met vers beantwoord
 • versvorm, vertaling in jambe» in hexameters» in – (: al dan niet berijmd)
 • versvorm, vrije – (Noordstar)
 • vertaal in het Duits! (: suggestie van Fens)
 • vertaalconventie(s)
 • vertaald en bekend in Duitsland, meer – : Vlaamse auteurs (vgl. met Noordned.)
 • vertaald in cultuur, natuur –
 • vertaald in het Duits, Lucebert –
 • vertaald in het Duits, stukje van Fens –
 • vertaald in het Engels uit het Duits
 • vertaald in het Engels uit het Latijn
 • vertaald in het Frans, uit het Nederlands –
 • vertaald proza: uit het Nederlands in het Engels
 • vertaald uit (het)... ZIE: vertaling uit (het)...
 • vertaald uit het Arabisch
 • vertaald uit het Duits
 • vertaald uit het Engels in het Latijn
 • vertaald uit het Grieks
 • vertaald uit het Latijn in het Engels
 • vertaald uit het Nederlands » vertaling(en) uit het Nederlands
 • vertaald uit het Nederlands in het Frans
 • vertaald uit het Nieuw–Grieks
 • vertaald werk van Fens
 • vertaald, Achterberg –
 • vertaald, onze werkelijkheid door kunst verslonden» tot teken gereduceerd» –
 • vertaald, opnieuw – » nieuwe editie (–s)
 • vertaalde literatuur, in het Duits uit het Nederlands c.q. Vlaams –
 • vertaalde literatuur, uit Nederlands – : reeks Bibliotheca Neerlandica
 • vertaalde Nederlandse c.q. Vlaamse literatuur, in het Duits –
 • vertaalde Nederlandse literatuur: Bibliotheca Neerlandica
 • vertaalde poëzie » vertaling van poëzie
 • vertaalde poëzie, uit Nederlands in het Engels –
 • vertaalde poëzie: verouderde taal c.q. traditioneel taalgebruik in –
 • vertaalde psalm(en)
 • vertaalde tekst dwingt tot scherper lezen van het origineel
 • vertaalfout » verkeerd woord gebruikt
 • vertaalgeschiedenis van tekst
 • vertaalhulp–boekjes op reis: Hoe zeg ik het in het...
 • vertaalkritiek » vertaalwetenschap » Vertaallaboratorium
 • vertaalkunst » vertalen » nadichting(en) » vertaling(en)
 • Vertaallaboratorium » vertaalwetenschap » vertaalkritiek
 • vertaalprijs: Martin Nijhoffprijs
 • vertaalt » verdicht zichzelf; schrijver –
 • vertaalt en reduceert onze werkelijkheid tot teken; kunst verslindt, –
 • vertaalt zichzelf; schrijver: –
 • vertaalwetenschap » Vertaallaboratorium » vertaalkritiek
 • vertakkende poëzie, zich in lezer – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • vertalen » vertaling(en) » hertaling » nadichten » navertelling » vert
 • vertalen dwingt tot kiezen
 • vertalen in het Duits; Fens suggereert: –
 • vertalen is (gedwongen) kiezen (: dus met winst en verlies)
 • vertalen is interpreteren
 • vertalen is kiezen c.q. dwingt tot kiezen (dus: met winst en verlies)
 • vertalen levert gemeenplaats op » verlies bij vertaling » vertaling verarmt
 • vertalen naar algemeenheden: interpreteren
 • vertalen van poëzie
 • vertalen, conventies van het –
 • vertalen, gebonden/ vrije vorm bij –
 • vertalen, letterlijk/ vrij –
 • vertalen: winst en verlies (want is gedwongen kiezen)
 • vertaler » vertalers » vertaalster (–s)
 • vertaler / lezer
 • vertaler / lezer : verschil in ruimte voor de associatiemogelijkheden
 • vertaler moet kiezen
 • vertaler moet kiezen terwijl lezer ruimte heeft voor alle associaties
 • vertaler van poëzie, Gezelle als –
 • vertaler zelf, annotaties bij poëzie door dichter c.q. poëzie–
 • vertaler, Dante– » Dante–vertaling(en)
 • vertaling » vertalen » hertalen » vertaalkunst » nadichten » navertell
 • vertaling (–en) » vertalen » vertaalkunst » hertalen » nadichten &raqu
 • vertaling (goede – ): plagiaat in eigen woorden
 • vertaling door auteur in het Nederlands uit het Engels
 • vertaling door Verwey, Dante–
 • vertaling in het Chinees
 • vertaling in het Duits
 • vertaling in het Duits van stukje van Fens
 • vertaling in het Duits: Lucebert
 • vertaling in het Engels uit het Duits
 • vertaling in het Engels uit het Frans
 • vertaling in het Engels uit het Italiaans
 • vertaling in het Engels uit het Nederlands » Nederlandse literatuur in Engels
 • vertaling in het Engels uit het Spaans
 • vertaling in het Engels vanuit het Russisch
 • vertaling in het Frans uit het Nederlands
 • vertaling in het Latijn uit het Engels
 • vertaling in het Latijn uit het Nederlands
 • vertaling in het Nederlands uit het Engels door de auteur
 • vertaling in jamben» hexameters» poëzie (EVT. OOK: gebonden en»of berijmde &n
 • vertaling in proza (poëzie– )
 • vertaling in proza, bewerking van Franse –
 • vertaling is interpretatie
 • vertaling levert gemeenplaats op c.q. verarmt » verlies bij vertaling
 • vertaling lezen, in –
 • vertaling met "anachronistisch" woordgebruik
 • vertaling naar gemeenplaats door commentaar: vorm van onteigening
 • vertaling Nieuwe Testament, populariserende – : "Groot Nieuws voor u"
 • vertaling uit het ... ZIE BIJ: vertaling uit het [de betreffende taal]
 • vertaling uit het Amerikaans (–Engels)\ het Engels» het Iers (–Engels)
 • vertaling uit het Arabisch
 • vertaling uit het Bahasa» Maleis» Indonesisch
 • vertaling uit het Chinees » van Chinese literatuur
 • vertaling uit het Deens
 • vertaling uit het Duits
 • vertaling uit het Engels » uit het Amerikaans–Engels » uit het Iers–Engels
 • vertaling uit het Engels in het Latijn
 • vertaling uit het Engels in het Nederlands door de auteur
 • vertaling uit het Fins
 • vertaling uit het Frans
 • vertaling uit het Frans in het Engels
 • vertaling uit het Grieks
 • vertaling uit het Hebreeuws
 • vertaling uit het Hongaars
 • vertaling uit het Iers (–Engels)\ Amerikaans (–Engels)\ Engels
 • vertaling uit het Italiaans
 • vertaling uit het Italiaans in het Engels
 • vertaling uit het Japans
 • vertaling uit het Jiddisch
 • vertaling uit het Latijn
 • vertaling uit het Latijn in het Engels
 • vertaling uit het Maleis
 • vertaling uit het middelnederlands
 • vertaling uit het Nederlands i.h. Engels » Nederlandse literatuur i.h. Engels
 • vertaling uit het Nederlands in het Frans
 • vertaling uit het Nederlands in het Latijn
 • vertaling uit het Nederlands» Vlaams [SOMS: sugg. Fens:] uit Ned. te vertalen
 • vertaling uit het Nederlands: i.h. Duits vertaalde Nederlandse cq Vlaamse lit.
 • vertaling uit het Nieuw–Grieks
 • vertaling uit het Perzisch
 • vertaling uit het Pools
 • vertaling uit het Portugees (c.q. Galicisch–Portugees)
 • vertaling uit het Roemeens
 • vertaling uit het Russisch
 • vertaling uit het Sanskriet » bewerking uit het Sanskriet
 • vertaling uit het Servokroatisch
 • vertaling uit het Sloveens
 • vertaling uit het Spaans (c.q. Catalaans)
 • vertaling uit het Spaans in het Engels
 • vertaling uit het Vlaams c.q. Nederlands
 • vertaling uit het Zuidafrikaans
 • vertaling uit het Zweeds in het Engels
 • vertaling uit Indonesische talen
 • vertaling van Bijbel 2004, de nieuwe –
 • vertaling van Chinese literatuur » uit het Chinees
 • vertaling van cliché's in eigen gevoelens door lezer
 • vertaling van de Bijbel
 • vertaling van een idee; gedicht is geen –
 • vertaling van Hopkins 1984, geflopte –
 • vertaling van Nederlands letterkundig werk, Stichting ter bevordering van de –
 • vertaling van Plato in voorbereiding, nieuwe complete –
 • vertaling van poëzie » vertaalde poëzie
 • vertaling van Shakespeare door Burgersdijk, herdruk van –
 • vertaling van toneel
 • vertaling van werk van Fens
 • vertaling verarmt c.q. levert gemeenplaats op » verlies bij vertaling
 • vertaling Vestdijkroman (1961) gesuggereerd door Fens
 • vertaling, Antigone– » Antigone–vertalingen
 • vertaling, bijbel– : Petrus–Canisiusvertaling
 • vertaling, bijbel– : Willibrordus–vertaling
 • vertaling, Dante– » Dante–vertaler(s) » Dante–vertalingen
 • vertaling, Dante– : 'gij' of 'u' in –
 • vertaling, Engelse bijbel–
 • vertaling, Engelse Petrarca–
 • vertaling, gebonden/ vrije vorm bij –
 • Vertaling, Nieuwe [bijbelvertaling 1951]
 • vertaling, nieuwe – » nieuwe editie (–s)
 • vertaling, psalm–
 • vertaling, slechte – : klacht over verouderde of –
 • vertaling, verouderde» slechte – (OOK: klacht over...)
 • vertaling, vrije/ gebonden –
 • vertaling, Vulgaat–
 • vertaling; gedicht is voor lezer materiaal ter –
 • vertalingen » vertalen » vertaling
 • vertalingen in het Engels van Leopolds "Cheops"
 • vertalingen klassieke literatuur, oplevende belangstelling voor –
 • vertalingen lezen
 • vertalingen van klassieken, series –
 • vertalingen vergeleken
 • vertalingen vergeleken, zes (O.T.–) bijbel– : Hexapla (Origenes)
 • vertalingen, Achterberg–
 • vertalingen, Martin Nijhoffprijs voor –
 • vertalingen, Martinus Nijhoff–prijs voor –
 • vertalingen, Montaigne–
 • Vertalingen, Stichting voor –
 • vertalingen, vrije/ gebonden vorm bij –
 • vertederd door verkleining
 • vertederend, neerbuigend – » schijnbare kinderlijkheid
 • vertegenwoordigers van het culturele leven » hoogwaardigheidsbekleders
 • vertekend » vals beeld van auteur : brievenverzameling geeft –
 • vertekend beeld door»in geschiedenis
 • vertekend beeld van c.q. idealiserende kijk op het literaire leven
 • vertekenend maar persoonlijk; herinneringsbeeld is abstract en –
 • vertekenend ordeningsprincipe in geschiedverhaal: chronologische opeenvolging
 • vertekening » vervalsing » tot (onschadelijk) cliché (gemeenplaats) gemaakt
 • vertekening achteraf (door»in geschiedenis)
 • vertekening door van buiten af opgelegde (maar noodzakelijke) ordening
 • vertekening in beeld v.h. literaire leven c.q. idealisering daarvan
 • verteld maar geen beeld geworden » te weinig verbeelding » geen objectivering
 • vertelde tijd / verteltijd
 • vertelinstantie » auctoriële verteller » alwetende verteller
 • vertellen (niets te – ): groot schrijver maar heeft –
 • vertellen; groot schrijver maar heeft niets te –
 • vertellend karakter, essayistiek» geschiedschrijving met –
 • vertellend, dichterlijk – » vertellende dichter
 • vertellende dichter » dichterlijk vertellend
 • verteller » vertellersrol
 • verteller / personage / auteur : verhouding tussen (commentariërende) –
 • verteller–lezer, verhouding – » dichter–publiek » lezer als gespreksge
 • verteller, auctoriële – » alwetende verteller
 • verteller, historicus c.q. essayist als –
 • vertellers verdwijnend (in de literatuur)
 • vertelling » verhaal » novelle(n) » short stories » verhalenbundel
 • vertelling (werkelijkheid) en sprookje (fantasie), tussengebied tussen –
 • vertelling van Fens » verhaal van Fens » (mogelijk) fictie v.d. hand van Fens
 • vertelling, Kerst–
 • vertelling, raam– » bundeling van verhalen tot één geheel
 • vertelling, wonder–
 • vertelplezier » plezier in formuleren c.q. van het schrijven
 • verteltechniek » –truc » literair procedé
 • verteltechniek » (mogelijkheden van) literaire (taal–) middelen » vormtechniek
 • verteltijd / vertelde tijd
 • verteltrant, beschouwelijke» beschouwende» bespiegelende – (c.q. – poë
 • verteltrant, trage – » trage stijl
 • verteren (persoonlijk) van wat geschreven is en dat herscheppen: = schrijven
 • verticaal / horizontaal (mbt. christendom)
 • vertijdelijking; vereeuwiging op foto blijkt –
 • vertolken » uitvoeren » voorstelling » toneel » (vers–) drama
 • vertolken van bijna niets (: conversatie)
 • vertolking (interpretatie) / compositie [muziek]
 • vertolking (muzikale interpretatie) / literaire interpretatie; verschil –
 • vertolking ... ZIE OOK: interpretatie ... EN: uitvoering ...
 • vertoning » theater » opvoering » aanstellerij » spel » rol spelen &ra
 • vertoog, literair (...) ZIE OOK: literair circuit (...)
 • vertoon (schijn–) » niets te vertellen » leegte » niets te zeggen » le
 • vertoon (schijn–) doorprikken » aanstellerij ontmaskeren » (etc.)
 • vertoon, uiterlijk – : meer – dan inhoud
 • vertraagd » vertraging » te laat » verspilde tijd
 • vertraagde student(en)
 • vertraagde verschijning van Multatuli's Volledig Werk
 • vertragingselement » uitstel–element » retarderingstechniek
 • vertrek bibliothecaris» conservator (afscheid...)
 • vertrek van minister Maij–Weggen
 • vertrekken » verdwijnen » weg (SOMS: het einde, de dood): als literair motief
 • vertrekken als literair motief » afscheidspoëzie
 • vertrekpremie » gouden handdruk » afkoopsom » OOK: bonus
 • vertrouwd èn vervreemdend: nursery rhymes
 • vertrouwd / nieuw (: bekend / onbekend)
 • vertrouwd / onvertrouwd : onrust» onzekerheid bij lezer
 • vertrouwd met boek » leven(d) met boek (c.q. met tekst)
 • vertrouwd met elkaar op andere gronden dan klank: klankloos rijmende woorden
 • vertrouwde anders (c.q. vreemd) gemaakt, het – » "Existenzerhellung"
 • vertrouwde literaire taal» beelden» vormen (: bekende oudere literaire taal)
 • vertrouweling, lezer als – » contact leggen met lezer (: als literair motief)
 • vertrouwen in boek » (OOK: einde van het) geloof in het boek
 • vertrouwen in literatuurtheorie c.q. poëtische reglementen, geen –
 • vervaagde norm(en) » waardenverlies » ondergang van beschaving
 • Vervaeck, Bart
 • vervaging genreverschillen » doorbreken genre–indeling » toon– en stijlmengi
 • verval » aftakeling» sterfelijkheid» dood» vernietiging» vergetelheid
 • verval » decadent(ie) » ondergang (van zedelijke waarden)
 • verval » neergang » crisis : van literatuur of (literaire) kritiek, fase van –
 • verval als literair motief
 • verval en dood: boeken kopen uit verzet tegen –
 • verval van cultuur » cultuurverlies » –vernietiging » cultuurloos
 • verval van de column
 • verval van de inspiratie bij de realisering van het kunstwerk
 • verval van het geloof
 • verval van waarden » ondergang van beschaving » waardenverlies
 • verval, taal– » taalverarming
 • vervallen oude kerk / nietszeggende nieuwbouw; oud afbreken tbv lege nieuwbouw
 • vervalsen van verleden » vechten tegen c.q. neutraliseren van verleden
 • vervalsing » fraude » fake » bedrog
 • vervalsing » vertekening » tot (onschadelijk) cliché gemaakt
 • vervalsing als literair motief (OOK: echt/ onecht als literair motief)
 • vervalsing door de stijl, angst voor –
 • vervalsing door documentatie » fictionalisering bij documentatie
 • vervalsing door geheugen » OOK: gewenning door geheugen
 • vervalsing door»in geschiedenis
 • vervalsing ontmaskeren » leugens doorprikken
 • vervalsing van het verleden bij lezer
 • vervalst beeld » fictionalisering : in dagboek c.q. essay of rapportage
 • vervalst beeld van kunst c.q. van kunstgeschiedenis en –waardering
 • vervalst beeld van kunstgeschiedenis en –waardering c.q. van kunst
 • vervalst beeld van lezen in je jeugd
 • vervalste (verbeelde) wereld geproduceerd door historische tekst
 • vervalste foto » manipulatie met foto
 • vervalste werkelijkheidsbeleving, door eerdere literaire beleving –
 • vervangende reproduktie » replica » surrogaat
 • vervanging van unieke taal door neventaal; (poëzie) interpreteren is –
 • vervangt eigen geestesleven; lezen –
 • vervelend » droog » dor » eentonig » saai » gevaar van eentonigheid
 • vervelend, Fens (niet geboeid» ongeïnteresseerd) ervaart tekst(gedeelte) als –
 • vervelend: volmaaktheid in kunst is afschrik wekkend c.q. –
 • vervelend: voorpublikaties worden –
 • verveling » niet prettig
 • verveling » recht op verveling hoort in de Verklaring v.d. rechten van de mens
 • verveling (recht op – ) hoort in de Verklaring van de rechten van de mens
 • verveling als literair motief » landerigheid als literair motief
 • verveling bij lezer » herkenning en verveling » vervelend qua stijl
 • verveling en herkenning » verveling qua stijl » verveling bij lezer
 • verveling, boek als oplossing van de –
 • verveling, Fens bang voor – » Fens geen verzamelaar » Fens geen specialist
 • verveling, Fens ervaart – » gebrek aan interesse bij Fens
 • verveling, schrijven ter bestrijding van de – » boek lost verveling op
 • verveling: door druk van gelijkheid en afwezige prikkel tot het onbekende
 • verven » beschilderen » kleuren » kleur (–en)
 • vervlakking » gebrek aan diepgang cq reflectie » oppervlakkig » uiterlijkheid
 • vervlakking door toeëigening van gedicht » vergroving door...
 • Vervliet, H.D.L.
 • Vervliet, Raymond
 • vervloeken » verwensen » verwensing(en) » vloek
 • vervloeking van slechtheid van eigen ontluisterde tijd
 • vervloeking, kerkelijke – » excommunicatie » ban
 • vervloekte » gedoemde » gedwongen zwerver : als literair motief
 • vervloekte Fens » rusie met Fens
 • vervloekte kunstenaar » gedoemde dichter(s) » bohémien
 • vervoer van boeken » verzending van boeken
 • vervoerbewijs » treinkaartje
 • vervoering » extase » uittreding
 • vervoering / alledaagsheid (c.q.: fantastisch / alledaags)
 • vervoering postuleert (hogere) wereld achter het kunstwerk
 • Vervoersbedrijf Amsterdam, Gemeentelijk – (GVB)
 • vervolg » follow up [in wetenschap]
 • vervolg op komst ? » komt er een vervolgdeel?
 • vervolg, geen – » geen follow up (in veranderende» bedreigde wetenschap)
 • vervolgen van ketters » ketterjacht » polemiek tegen ketters
 • vervolging » Russisch concentratiekamp c.q. werkkamp
 • vervolging van christenen
 • vervolging, joden– » holocaust » jodenvernietiging » pogrom(s)
 • vervolgstudie » doorleren
 • vervolgverhaal, literatuur als –
 • Vervoort, Hans
 • vervormende eigen creativiteit, eenzijdigheid door –
 • vervreemd, geestelijk» maatschappelijk dakloos c.q. –
 • vervreemdend èn vertrouwd: nursery rhymes
 • vervreemding » zelfverlies [OOK:] vervreemding als literair motief
 • vervreemding / herkenning : van herkenning tot milde vervreemding
 • vervreemding als literair motief » vervreemding
 • vervreemding van ons verleden door foto's
 • vervreemding, van herkenning tot milde –
 • vervrouwelijking van de vroomheid
 • vervuiling, milieu– » milieuproblematiek » ozon » milieu (–bewust)
 • vervuiling, taal– » woord– » begrips–
 • vervulde wens(en)
 • vervulling » volheid der tijden (Annunciatie» blijde boodschap)
 • vervulling (van mogelijke» aangekondigde betekenis), steeds nieuwe –
 • vervulling gaan, in – » onthulling van betekenis
 • vervulling rijker dan het verlangen » verlangen groter dan het verlangde zelf
 • vervulling, geluk van onmiddellijke – [van boekbegeerte]
 • verwaand » trots » eigendunk » hoogmoed » zelfbewust
 • verwaarloosd » vergeten » niet (meer) opgemerkt : kunst (–werk) –
 • verwaarloosd » vergeten » onbekend geworden cq gebleven
 • verwaarloosd » vergeten kunstwerk 'adopteren' (suggereert Fens)
 • verwaarloosd auteur » vergeten schrijver(s) » vergeten boek(en) of bundel(s)
 • verwaarloosd boek » vergeten boeken » veronachtzaamde lectuur
 • verwaarloosd deel v.d. Nederlandse literatuurgeschiedenis: de 18e eeuw
 • verwaarloosd, Verwey's poëzie ten onrechte
 • verwaarloosde aspecten van cultuurgeschiedenis 18e eeuw
 • verwaarloosde kunst » vergeten kunst » niet (meer) opgemerkte kunst
 • verwaarlozen van context bij lezen
 • verwaarlozing » abstractie » reductie van gecompliceerde tekst: consequenties
 • verwaarlozing van de dierenverhalen van Koolhaas
 • verwacht » komt (weer) te verschijnen » signalering » aankondiging
 • verwachte voorkennis » vereiste voorkennis
 • verwachten » wachten » afwachten (OOK: – als literair motief)
 • verwachten ?; kunst te –
 • verwachten, te – » toekomstgerichtheid » hoop op... » futurisme
 • verwachten: te – voorkennis
 • verwachting » afwachten » wachten (OOK: – als literair motief)
 • verwachting » verlangen : rijker dan de vervulling
 • verwachting (–en) van Fens tav.\ mbt. poëzie
 • verwachting (: droom» utopie» utopisme) » utopist
 • verwachting scheppend bij lezer (èn beantwoordend): retoriek
 • verwachting van Fens » Fens voorspelt... » vermoedelijk zal volgens Fens...
 • verwachting van het nieuwe
 • verwachting van lezer mede bepaald door geïntendeerd publiek
 • verwachting van lezer(s) » literair verwachtingspatroon van lezer
 • verwachting van lezer(s) tav. poëzie » lezerspoëtica
 • verwachting van licht » lichtverwachting » belofte van licht
 • verwachting van luisteraar(s) » OOK: gespannen verwachting: 'drempelmoment'
 • verwachting van nabije eindtijd
 • verwachting, bevestiging van stereotiepe oordelen c.q. –
 • verwachting, heils– : christelijke – (: christelijke hoop)
 • verwachting, kijkers–
 • verwachting, luisteraars– » OOK: gespannen verwachting: 'drempelmoment'
 • verwachtingen bij lezer scheppend en beantwoordend: retoriek
 • verwachtingen m.b.t. komende kunst
 • verwachtingen tav. universiteit, te hoge –
 • verwachtingen van Fens mbt.\ tav. poëzie
 • verwachtingsgemeenschap » –patroon » referentiekader : bij goede verstaanders
 • verwachtingspatroon » –sgemeenschap » referentiekader : v.d. goede verstaander
 • verwachtingspatroon (–tronen) doorbreken
 • verwachtingspatroon (literair – ) van lezer » lezersverwachting
 • verwant, thematisch – » thematische samenhang » thema
 • verwantschap » overeenkomst OOK: invloed » beïnvloeding
 • verwantschap (afstand» intimiteit) Richard – Henriëtte – Adriaan Roland Hols
 • verwantschap (geestelijke – ) tussen oom Richard en neef Adriaan Roland Holst
 • verwantschap maar geen gelijkheid leerling – leermeester
 • verwantschap met Vestdijk, thematische» stilistische –
 • verwantschap zoeken » eenheid zoeken » eenheidscheppende geesteshouding
 • verwar geen literaire met levensbeschouwelijke of politieke kwaliteit!
 • verward » onduidelijk » verwarrend » geen herkenningspunten
 • verward, psychisch – » mentale (on)gezondheid
 • verwarrend » onduidelijk » afwezigheid van herkenningspunten
 • verwarrend tellen » tellen » leven–met–cijfers
 • verwarring aanleiding/ betekenis (: tijdelijkheid / eeuwigheid)...
 • verwarring als gevolg van ontregeling cq verstoorde orde
 • verwarring emotie met poëzie c.q. literatuur
 • verwarring, psychische» mentale – : als literair motief
 • verweerschrift Karsen mbt. relatie met Saar de Swart
 • verweesde boeken » alleen gelaten boeken
 • verweesde verzameling kunst of antiek, deernis met –
 • verwekt schaamte » gênant » schaamteloos » OOK: schaamte » gêne
 • verwensen » verwensing(en) » (ver)vloeking
 • Verwer, P.A.
 • verwereldlijking » secularisering » secularisatie » religieuze verzwakking
 • verwereldlijking » veraardsing van het geestelijke » secularisering
 • verwerkelijking / idee (intentie c.q. bedoeling)
 • verwerkelijking / mogelijkheden (: verstarring» orde» verstening vs wording)
 • verwerken tot betekenis, het geziene – : oordelen
 • verwerken van werkelijkheid » bewerken van werkelijkheid (door kunstenaars)
 • verwerking v. informatie tot idee; lezen is uiterst persoonlijke
 • verwerking van aanleiding tot gedicht, weinig –
 • verwerking van het geziene tot betekenis: oordelen
 • verwerking, persoonlijke – (van het gelezene c.q. geziene of gehoorde)
 • verwerking, persoonlijke» eigen – » individualiteit in stijl of toon
 • verwerping van de scheppende God » opstand tegen God en»of Christus
 • verwerping van het beeld » iconoclasme (Byzantium)
 • verwerven van grootheid zonder kritische waarderingsgeschiedenis
 • verwey
 • Verwey–van Vloten, Kitty
 • Verwey's poëzie: ten onrechte vergeten
 • Verwey's poëzie; scheppen van eenheid: idee achter –
 • Verwey, Albert
 • Verwey, Albert – : briefwisseling met Van Deyssel
 • Verwey, correspondentie van –
 • Verwey, Dante–vertaling van –
 • Verwey, Kees
 • Verwey, Stefan
 • Verwey, Ton
 • Verwey: burgerdichter
 • Verwey: samengaan burgerdom–kunstenaarschap
 • verwijderde tekst » tekstcoupure(s) door L.P. Boon in eigen werk
 • verwijderen (je – ) van wat er al is: scheppen (; niet: nieuw maken)
 • verwijding van woordbetekenis door lezer
 • Verwijs (boekhandel te Den Haag)
 • Verwijs, Eelco
 • verwijst naar elkaar, alles – (: alles echoot)
 • verwijzen (teken) / vergelijken
 • verwijzen: door metafoor hele buitenwereld binnen betekenisbereik van gedicht
 • verwijzend karakter van het woord is verloren gegaan » woordcrisis
 • verwijzend naar zichzelf, woord(en) – » zichzelf betekenend woord
 • verwijzend, naar niets – : betekenisloos (geworden)
 • verwijzing – samenhang – echo – herhaling
 • verwijzing » allusie(s) » zinspeling(en) » citaat » toespeling » vooru
 • verwijzing » verwijzingskarakter van alles: alles echoot
 • verwijzing » voetnoot » notenapparaat » bijlage(n)
 • verwijzing (catalogus– ) naar Nicolaas Beets
 • verwijzing (in gedicht) naar een herkenbare natuur: speelt voor Fens geen rol
 • verwijzing (teken) / vergelijking
 • verwijzing / vergelijking (: teken / vergelijking)
 • verwijzing is verloren c.q. functioneert niet » roept (verleden) niet meer op
 • verwijzing naar andere kunst; kunst alleen te omschrijven in –
 • verwijzing naar bijbel » bijbelcitaat » –citaten
 • verwijzing naar buiten èn naar zichzelf: taal bij poëzie in tussenpositie
 • verwijzing naar buitenwereld (maatschapp. werkelijkheid) in literatuur
 • verwijzing naar de (het) onzichtbare door alles
 • verwijzing naar groot geheel door klein detail
 • verwijzing naar Kloos
 • verwijzing naar Leopold ontbreekt
 • verwijzing naar literatuur ontbreekt » geen bronvermelding » geen bibliografie
 • verwijzing naar muziek bij gedicht(en)
 • verwijzing naar psalm
 • verwijzing naar Shakespeare
 • verwijzing naar zichzelf; bij cliché–metaforen: literatuur nog slechts –
 • verwijzing verstaan
 • verwijzing(en) ...
 • verwijzing(en), klassieke – » klassieke metaforen (c.q. literaire motieven)
 • verwijzing, alles als – naar de (het) onzichtbare
 • verwijzing, alles is –
 • verwijzing, bijbelse – » bijbelcitaat » bijbelse toespeling(en)
 • verwijzing, functie van citaat» overeenkomst» intertekst» –
 • verwijzing, herkenning van
 • verwijzing: door metafoor hele buitenwereld binnen betekenisbereik van gedicht
 • verwijzingen » allusie(s) » zinspeling(en) » citaat
 • verwijzingen naar gebruik elders; poëzie activeert bij woorden –
 • verwijzingen verstaan » herkennen van allusie(s)
 • verwijzingen, bijbelse – » bijbelse toespeling(en)
 • verwijzingen, klassieke – » klassieke metaforen (c.q. literaire motieven)
 • verwijzingen, literatuur als één groot weefsel van – (: intertextualiteit)
 • verwijzingen, onbetrouwbare –
 • verwijzingskarakter van het woord is verloren gegaan » woordcrisis
 • verwikkeld » ingewikkeld » complex » gecompliceerd
 • verwikkeld / simpel (: complex / eenvoudig)
 • verwikkeldheid » complexiteit : als criterium» eis» voorwaarde mbt. poëzie
 • verwisseling Forum/ Podium
 • verwisseling van letters bij Battus
 • verwoeste bibliotheek
 • verwoeste taal » taalbederf » taalverval » taalverarming
 • verwoestende oerkrachten der natuur als literair motief » OOK: natuurramp
 • verwoesting » destructie » vernielzucht » beschadigd » kapot
 • verwoesting » gruwelen » (burger–) oorlog » oorlogsellende
 • verwoesting van natuur » milieuproblematiek » milieu
 • verwoesting, de totale –
 • verwonderd over vraag mbt. zijn werk, auteur –
 • verwondering –– onbevangenheid ––– wantrouwen
 • verwondering » mogelijkheid tot verwondering » vermogen tot verwondering
 • verwondering » verdieping: (voor)kennis is voorwaarde
 • verwondering om dagelijksheden» om het gewone
 • verwondering over taal
 • verwoordbaar(heid), on– » onzegbaar » (het) onuitsprekelijk(e)
 • verwoorden, gemeenplaats voor gevoelens die men niet kan
 • verwoorden, ongekende ervaringen – : beeldspraak nodig
 • verwoording onmogelijk / verwoording mogelijk
 • verwoording poëzie–ervaring van lezer alleen mbv. poëzie mogelijk
 • verwoording van het mysterie» onuitspreekbare : tekentaal als –
 • verwoording van het wezenlijke alleen door humor
 • verwoording van idee (die bij anderen ideeën wekt) geeft essay gezag; goede –
 • verwoording van lijden in poëzie: is literaire kritiek daarop rechtvaardig?
 • verwoording van lof» bewondering : vaak onhandig» clichématig
 • verwoording van negatief oordeel: vaak virtuoos van taal
 • verwoording van reflectie, epigrammatische –
 • verwoording van wereldbeeld » vorming van wereldbeeld door taal
 • verwoording wezen van grote poëzie: laatste 4 regels Gezelle's 'Gierzwaluwen'
 • verwoording, doordachte» zorgvuldige» moeizame» weinig spontane –
 • verworden taal » taalverlies » sterfproces van taal
 • verworden tot: nauwelijks meer echt gezien; klassiek –
 • verwording van de (nieuwe) liturgie » heimwee naar de oude liturgie
 • verworpen boek (–en) » weggedaan...\ afgedankt...\ eigenaar wil 't niet houden
 • verworpen door auteur, eigen werk –
 • verzachten van het denken (Vestdijk)
 • verzamelaar » collectioneur(s)
 • verzamelaar » ontdekker, taalkundig –
 • verzamelaar, geen – : Fens noemt zich – » Fens geen bewaarder, gooit alles weg
 • verzamelaar, Kloos als
 • verzamelaar, schaamte» gêne bij –
 • verzamelaar, streven naar volledigheid bij –
 • verzamelaar: (conserverende) rol in visie op verleden
 • verzamelaarscabinet(ten)
 • verzamelaarsobject (van – ) naar museumstuk
 • verzamelboek » winterboek » potpourri
 • verzamelbundel (: omnibus)
 • verzamelbundel » bundeling » verzameling » keuze » bundel
 • verzamelbundel: canonisatie?
 • verzamelbundel: vaak succes
 • Verzameld Dichtwerk (Gezelle), opzet van –
 • Verzameld Werk » Volledig(e) (Dicht)Werk(en)\ Opera Omnia» Collected Works\...
 • verzameld werk (dichtwerk) van Gezelle, opzet van –
 • verzameld werk ontoegankelijk zonder register(deel)
 • verzameld werk van Multatuli nog niet compleet
 • Verzameld Werk van Multatuli: nog niet compleet » vertraagd verschijnend
 • Verzameld Werk van Teirlinck, opzet van –
 • verzameld werk, plichtlezen bij –
 • verzamelde "Boontjes" moet je toch ook niet denken, aan die complete –
 • verzamelde brieven geven vals» vertekend beeld van hun auteur
 • verzamelde Cheops–interpretaties
 • Verzamelde essays » Verzameld Werk » Volledig(e) Werk(en) » enz.
 • Verzamelde gedichten » Verzameld Werk » Opera Omnia » Volledige Werken (etc.)
 • verzamelde lit.–kritische topstukken mbt. Ned. werken in één boek; Fens wil &nd
 • verzamelde verzen van Gezelle, rangschikking van –
 • Verzamelde Werken » Volledig Werk » Opera Omnia \...
 • verzamelen » collectioneren
 • verzamelen van boeken » opbouw van cq selectie voor (eigen) bibliotheek
 • verzamelen van boeken, het humoristische van het –
 • verzamelen van boeken; Fens: een Nederlandse collectionneur schrijve over zijn
 • verzamelen van stukken om blijvend te zijn? » canonisatie door bundelen?
 • verzamelen, geschiedenis van –
 • verzamelen, lezen als –
 • verzameling » bundeling » (verzamel)bundel » keuze
 • verzameling » collectie(s)
 • verzameling (–en) van prenten
 • verzameling Braches
 • verzameling citaten, persoonlijke – » lijst van favoriete passages
 • verzameling gaten (collectie ontbrekende stukken)
 • verzameling samenhangende mogelijkheden van tekst: interpretatie
 • verzameling van boeken, desintegrerende – » uiteenvallende bibliotheek
 • verzameling van verzamelingen (: museum)
 • verzameling verhalen "De Nederlanden" (1841)
 • verzameling verhalen » verhaal » novelle(n) » short story » vertelling
 • verzameling, almanakken–
 • verzameling, foto–
 • verzameling, geschiedenis van –
 • verzameling, kunst–
 • verzameling, lacune(s) in collectie(s)\ bibliotheek» –
 • verzameling, reconstructie van bibliotheek» collectie(s) c.q. –
 • verzameling: is geschiedenis toevallige – of zinvol plan?
 • verzameling: samenhang vs. willekeur in –
 • verzameling: van privé naar openbaar
 • verzamelingen » collectie(s)
 • verzamelingen, geschiedenis van –
 • verzamelingen, ordening van collectie(s) c.q. –
 • verzameluitgave(n) » Verzameld Werk » de werken van ...
 • verzameluitgave: canonisatie? » bundeling: om blijvend te worden?
 • verzameluitgave: vaak succes » uitgaven van verzameld werk vaak een succes
 • verzekering (–en) » levensverzekering » assurantie (–tiën) » poli
 • verzekeringsmaatschappij "Utrecht", kantoor te Utrecht van de –
 • verzelfstandiging PTT (staatsbedrijf der posterijen)
 • verzelfstandiging van diverse Engelstalige literaturen
 • verzelfstandiging van het bijvoeglijke als poëtisch ideaal
 • verzelfstandiging van tekst en nieuwe (andersoortige) waardering ervoor
 • verzelfstandiging van woord tot ding » woord als ding
 • Verzen (debuutbundel Vestdijk, 1932), kritieken op –
 • verzen (veel – ) nodig om weinige te doen (voort)leven
 • verzen herlezen » gedicht herlezen
 • verzen leren schrijven » cursus dichten
 • verzen met verzen beantwoorden » schakel–poëzie » reageren in dichtvorm
 • verzen van Gezelle, rangschikking verzamelde –
 • verzen van Gorters "Mei", de eerste twintig –
 • verzen van kinderen » kinderen schrijven poëzie
 • verzen verkopen » gedichten (–bundels) aan de man brengen » verkoop van poëzi
 • verzen voor kinderen
 • verzen voor kinderen, moderne –
 • verzen, de nieuwe figuratieve –
 • verzen, drama in – » toneel » drama
 • verzen, korte c.q. kleine – » kort gedicht
 • verzen, ontstaan van –
 • verzen, oorlogs–
 • verzen, politieke –
 • verzen, regen–
 • verzen, religieuze –
 • verzen, sensitivistische – » sensitivisme
 • verzen, verhalende –
 • verzen, vertaling van –
 • verzen, vrije – » vrijheid van vorm
 • verzenbundel in volgorde lezen, hele –
 • verzenbundel lezen, Fens' wijze van –
 • verzending van boeken » vervoer van boeken
 • verzet » protest : tegen de menselijke staat (: als literair motief)
 • verzet » rebel(lie) » opstand(ig) » rebels » tegendraads » dwars
 • verzet bij Fens tegen als (predestinerend) systeem gehanteerde methoden
 • verzet tegen biografie» biografisme» biograaf» biografische bemoeizucht
 • verzet tegen communisme » anticommunist (–isch) » angst voor communisme
 • verzet tegen de dood » doodsangst (OOK: – als literair motief)
 • verzet tegen dood en verval, boek kopen uit –
 • verzet tegen gevestigde (blanke) orde
 • verzet tegen God en»of Christus » verwerping vana de scheppende God
 • verzet tegen nieuw c.q. verandering » conservatief » antimodern » conformist
 • verzet, de mens in – : als literair motief
 • verzet, kunstenaars– ('40 – '45)
 • verzet, sociaal – » maatschappelijke bewogenheid» bezorgdheid» opstandigheid
 • verzetsliteratuur » verzetspoëzie » Nederlandse verzetsliteratuur 1940–1945
 • verzetspoëzie » verzetsliteratuur » Nederlandse verzetsliteratuur 1940–1945
 • verzetten van de klok » verschuiving van de tijd
 • verzinnen van oordeel over tekst zonder er een spontaan gevoel over te hebben
 • verzoek om beoordeling eigen poëzie
 • verzoeke niet te lezen » leesverbod
 • verzoeking; dor gebed – twijfel –
 • verzoening Joodse (bijbelse) en Griekse traditie
 • verzoening romantiek & realisme » romantisch realisme
 • verzoening van tegenstellingen
 • verzonnen door zijn werk (schrijver wordt fictieve figuur)
 • verzonnen publikatie» tekst» boek (: fictieve, niet bestaande tekst)
 • verzorging van tekst » editie van tekst » tekstuitgave
 • verzorging, boek –
 • verzorging, boek– : slechte» liefdeloze –
 • verzorging, typografische –
 • verzot op Engeland
 • verzuchting » aanroep » toespreking: "O" (oh !) is kiemcel van alle lyriek
 • verzuilde maatschappij verdwenen » ontzuiling
 • verzuiling » verzuilde maatschappij
 • verzuiling: roomsen apart (: katholieke zuil » r.k. organisaties e.d.)
 • verzwakking, religieuze – » verwereldlijking » secularisatie
 • verzwakte verbinding met het (versplinterde) verleden
 • verzwakte waardering » verschuiving in waardering
 • verzwakte wetenschap » geen follow up in (veranderende) wetenschap
 • verzwegen » onuitgesproken» gesuggereerd» ondergronds» onnadrukkelijk»
 • verzwegen passie » geheime hartstocht
 • verzwegen uitgangspunt» vooronderstelling» onderzoeksmotief» conclusie al vast
 • verzwegene, bekoring (c.q. het fascinerende) van het –
 • verzwegene, functie van het – in poëzie
 • verzwegene, het – » stilte » zwijgen » verzwijgen: als literair motief
 • verzwijgen » bekoring van het verzwegene » het niet–gezegde fascineert
 • verzwijgen » zwijgen » stilte als literair motief
 • verzwijgen, verbeeld door – » verbeeldende kracht van het weggelatene
 • Vesperbeeld » Pietà
 • vespers » liturgie van het koorgebed
 • vespers, Allerheiligen– » Allerheiligen
 • Vesseur, Wim
 • Vestdijk "de grootste schrijver die Nederland ooit heeft gehad" (vindt Fens)
 • Vestdijk / Malraux : kennis versus beleving
 • Vestdijk / Nescio : Fens houdt meer van Nescio dan van Vestdijk
 • Vestdijk / Nijhoff
 • Vestdijk als bespreker» essayist (: werk aanleiding tot eigen ideeënproduktie)
 • Vestdijk als literaire Linnaeus » (her–) ordenen » indelen
 • Vestdijk als recensent» essayist (: werk aanleiding tot eigen ideeënproduktie)
 • Vestdijk lezen
 • Vestdijk onderscheidt: gedichtlezer / bundellezer
 • Vestdijk relativeert alles » Vestdijk: absoluut relativist
 • Vestdijk zestig jaar, Simon –
 • Vestdijk–jaarboek » Vestdijkkroniek » Vestdijkkring » Vestdijkologie (&ndash
 • Vestdijk–lezer
 • Vestdijk–Van der Hoeven, Mieke
 • Vestdijk's dialectiek » tegengestelde paren of krachten bij Vestdijk
 • Vestdijk's historische/ contemporaine romans; Fens' opinie mbt. verschil –
 • Vestdijk's poëzie » beeld van Vestdijk's poëzie
 • Vestdijk's poëzie, gebruik van bijvoeglijk naamwoord in –
 • Vestdijk's poëzie, ordening» periodisering in –
 • Vestdijk's poëzie, vooroordelen tav. –
 • Vestdijk's verhaalkunst, het lyrisch beginsel van –
 • Vestdijk's vroege poëzie kiem van zijn latere proza
 • Vestdijk's werk, drie hoofdfiguren in veel van – (leerling–meester–vrouw)
 • Vestdijk, detective–achtige elementen bij –
 • Vestdijk, driedeling bij Brakman en –
 • Vestdijk, humor bij –
 • Vestdijk, kritieken op debuutbundel "Verzen" (1932) van –
 • Vestdijk, Mieke
 • Vestdijk, muziekwaardering bij –
 • Vestdijk, rijm bij –
 • Vestdijk, S., Gerrit Achterberg over –
 • Vestdijk, S.: (moordende) relativering bij –
 • Vestdijk, Simon
 • Vestdijk, thematische» stilistische verwantschap met –
 • Vestdijk, typische zin(nen) c.q. formuleringen van –
 • Vestdijk, veelstemmigheid» polyfonie bij –
 • Vestdijk, vroeg proza van –
 • Vestdijk: "rijm" (verbeeldingsrijm) in proza van –
 • Vestdijk: 'hardheid' als het eigene van zijn vroegste poëzie
 • Vestdijk: absoluut relativist
 • Vestdijk: Anton Wachter (–romans)
 • Vestdijk: beeldende/ analytische poëzie bij –
 • Vestdijk: centraal motief in zijn poëzie: te zoeken motivering van zichzelf
 • Vestdijk: concentratie en ontplooiingsmogelijkheden in de poëzie van –
 • Vestdijk: Dionysos trilt in Apollo
 • Vestdijk: geven en terugnemen » relativerende dialectiek bij Vestdijk
 • Vestdijk: het denken verzachten
 • Vestdijk: het woord "vent" bij –
 • Vestdijk: jeugdige (= beeldende) vs. oudere (= bezinnende) dichter
 • Vestdijk: later romanwerk van –
 • Vestdijk: nogal wat boeken die op veel blz. meer plicht dan plezier verraden
 • Vestdijk: ordening c.q. periodisering in zijn poëzie
 • Vestdijk: plastiek en poëticale opvattingen
 • Vestdijk: schijn vs. wezen kernthema in "Fabels met kleurkrijt"
 • Vestdijk: schone schijn/ verschrikkelijk wezen bij –
 • Vestdijk: stilistische diagnostiek
 • Vestdijk: Terug tot Ina Damman
 • Vestdijk: verhalend proza
 • Vestdijk: via zijn verhalend proza en essays tot zijn poëzie
 • Vestdijk: voorkeurslocatie(s) bij – (: horeca; Duitse of Oostenrijkse bergen)
 • Vestdijk: vroeger/ later werk
 • Vestdijkiaanse zin of formulering (, typisch – )
 • Vestdijkkring » tijdschrift "Vestdijkkroniek" » –Jaarboek » Vestdi
 • Vestdijkkroniek [tijdschrift] » Vestdijk–kring » –Jaarboek » Vestdijk
 • Vestdijkologie » Vestdijkkring » tijdschrift "Vestdijkkroniek" » –
 • Vestdijkroman (1961) in Zweeds vertalen (suggestie Fens)
 • Vestdijks cerebraliteit
 • Vestdijks poëzie » beeld van Vestdijk's poëzie
 • Vestdijks poëzie houdt nog lezers op afstand
 • Vestdijks poëzie, hinderpalen voor lezers van –
 • Vestdijks poëzie, oppervlakte en onderwereld in –
 • Vestdijks produktiviteit
 • vet aangezet » schmieren » van dik hout...
 • Veth, Cornelis
 • Veth, Jan
 • Veth, Jan : gebrek aan artisticiteit maar grote ambachtelijkheid
 • Veth, P.J.
 • Veth: samengaan burgerdom–kunstenaarschap
 • Vetter, Marijke
 • Vettewinkel, Ivo [een pseudoniem van Nico Scheepmaker]
 • Vettius
 • Vettori, Francesco
 • Veugen, Ton
 • via boekenkast identiteit (prijsgeven)
 • Viaene, A.
 • Vianen, Bea
 • Vianney, Jean–Baptiste Marie (= pastoor van Ars)
 • Viardot, J.
 • vice impuni, la lecture; Ce – [literair tijdschrift]
 • Vickers, Michael
 • Victor Emmanuel II, koning van Italië
 • Victor Slingeland » Willem Pijper
 • Victor, Adam van Sint –
 • Victor, Hugo van St.
 • Victor, Richard van Sint –
 • Victoria en Albert Museum (Londen)
 • Victoria's tijd, gemiddelde smaak van –
 • Victoria, koningin van Engeland
 • Victoria, Tomàs Luis de
 • Victoria: model voor tijdgenoten
 • Victoriaan » Victoriaans » Victoriaanse tijd » SOMS: anti–Victoriaans
 • Victoriaans(e tijd)
 • Victoriaans(e tijd), laat–
 • Vidal de Lorda, J.
 • Vidal, Gore
 • video
 • video (film) / boek
 • video / boek
 • video» film bekijken / lezen
 • videofiel zegt: een boek is een dood ding
 • videofilie
 • videotheek – winkelbibliotheek
 • vie romancée » fictionalisering van of in biografie
 • Vieira s.j., Antonio
 • vier » het getal vier » 4
 • Vier eeuwen Herengracht (Amsterdam 1976)
 • vier uitersten » eschatologie » eschatologisch
 • Vierdaagse van Nijmegen
 • vierde gebod ("Eedrt uw vader en uw moeder"
 • vieren » feest » party » feestelijke optocht » (feest–) mars
 • vierhonderd jaar na de dood van Tintoretto
 • vierhonderdste geboortedag
 • vierhonderdste geboortedag Vondel
 • vierhonderdste sterfdag van Tintoretto
 • viering » feest » –avond » party » feestelijke optocht cq mars
 • viering van eerste H. Communie
 • Vierlingh, Andries
 • vierstromenland van poëtische» poëticale tradities [Sötemann]
 • vies / schoon (OF: onhygiënisch / zindelijk)
 • Vietnam » –politiek » –oorlog
 • Vieu–Kuik, Hermine J.
 • vigerende literaire opvattingen; aforisme–genre afhankelijk van –
 • Vigoleis Thelen, Albert
 • vijand / vriend
 • vijfenzeventig jaar, Annie Salomons –
 • vijfenzeventig jaar, Ernest Claes –
 • vijfenzeventig jaar, Gerrit Kouwenaar –
 • vijfenzeventig jaar, Jan Wolkers –
 • vijfenzeventigste geboortedag van Achterberg
 • vijfenzeventigste verjaardag van Annie M.G. Schmidt
 • Vijfhonderdste verjaring v.d. boekdrukkunst i.d. Nederlanden (expositie 1973)
 • vijftiende eeuw » (OOK:) laat–middeleeuws
 • vijftiende eeuw in Italië
 • vijftiende eeuw: studie van Grieks in het westen (omstreeks 1453)
 • vijftiende–eeuwse ontdekkingsreizen
 • Vijftig » Vijftigers » beweging van "Vijftig"
 • vijftig en zestig, r.k. vernieuwingsproces in de jaren –
 • vijftig jaar "Awater"–commentaar
 • vijftig jaar dood, Herman Gorter –
 • vijftig jaar geleden...
 • vijftig jaar na de dood van Theo Thijssen
 • Vijftig jaar priester, Frits van der Meer –
 • vijftig jaar, Carmiggelt –
 • vijftig jaar, Ed. Hoornik –
 • vijftig jaar, Johan Cruijff –
 • vijftig jaar, Johan Polak –
 • vijftig jaar, W.F. Hermans –
 • Vijftig probleemloos toegelaten » opkomst '50–ers » Vijftigers–receptie
 • Vijftig, beweging van – » "Vijftigers"
 • vijftig, jaren – (van de 20e eeuw)
 • Vijftigers » beweging van '50
 • vijftigers herlezen nú is niet als lezen toen
 • Vijftigers–receptie » OOK: opkomst (en succes) der experimentele poëzie
 • Vijftigers, voorgeschedenis van – » voorloper(s) van Vijftig
 • Vijftigers: Experimentele Groep
 • Vijftigers: Majakowski–cel
 • vijftigste sterfdag van Herman Gorter
 • vijver(kom) als literair motief
 • Vijverbergprijs van de Jan Campertstichting
 • Viktor, Herbert
 • Vilé, Eric
 • Vilar, Jean
 • Vilder, Dirk Jozef de [pseudoniem: (Pjeroo) Roobjee]
 • Villa Barbaro (te Maser, bij Treviso)
 • Villani, Giovanni
 • Villaurrutia, Xavier
 • Villers–la–Ville (België)
 • Villiers de l'Isle Adam, Philippe August Mathias graaf de –
 • Villiers, George
 • Villon, François
 • viltstift » potlood » pen » schrijfgerei
 • Vincent, Jo
 • Vincentius van Lérins, St. –
 • Vincentus, Anna Maria
 • Vinci, Leonardo da
 • Vincke, Kathy
 • vinden (terug– ) van boek(en) (in eigen boekenkast)
 • vinden / zoeken
 • vinden in poëzie meestal pas na veel zoeken
 • vinden van eigen stijl, poging tot – » poging tot eigen taal
 • vinden van tweede (onbewoonde) wereld als literair motief
 • vinden van vorm, neo–platoons –
 • vinden wat je niet zoekt » geluk van het zoeken: het verkeerde vinden
 • vinden, jezelf te – : lezen als aanleiding tot onszelf » om –
 • vinden: zoeken is beter dan –
 • vinden: zoeken wat je al gevonden hebt. En opnieuw –
 • vinding door rijm (–dwang), semantische –
 • Vinding, Ole
 • vindingrijk rijm
 • vindt lezersgestalte in zich; lezer verliest zich niet maar verdubbelt zich: –
 • vindt niet het juiste woord, ze –
 • vindt Vlaams auteur gemakkelijker publikatiemogelijkheid dan Nederlandse?
 • vingerlikkend lezen
 • Vink, Ton
 • Vinken, Paul
 • Vinken, Pierre
 • Vinkenoog, Simon
 • vinologisch » culinair » wijn » wijncultuur
 • Viola, Maria
 • Viollet–Le–Duc, Eugène Emmanuel
 • virelai
 • virtuoos van taal; verwoording van negatief oordeel vaak –
 • virtuositeit » veelzijdigheid : als kracht en handicap
 • Viruly, A.
 • vis » vissen » visser » visserij : als literair motief » OOK: aquarium
 • vis als literair motief » vis (–sen) » OOK: aquarium
 • Vis, G.N.M. (George)
 • Visconti, Luchino
 • visie » moraal
 • visie (samenvattende – ), uitstel van –
 • visie ... ZIE OOK: zicht op ...
 • visie / kijk [OOK: visie op geheel / kijk op deel]
 • visie achter autobiografie: een zinvolle samenhang vereist selectie & ordening
 • visie achter biografie: een zinvolle samenhang vergt ordenende selectie
 • visie afwezig» raakt zoek
 • visie bij opiniërende klasse, centrale –
 • visie en stijl, eenheid van –
 • visie in geschiedschrijving (eigenzinnigheid» kennis...) ordent tot samenhang
 • visie is zoek
 • visie ontbeert synthese; onze –
 • visie op eigen werk bij Achterberg, veranderende» veranderde –
 • visie op eigen werk, veranderde – : bij Leopold
 • visie op geheel / kijk op deel [OOK: visie / kijk]
 • visie op het dichten zelf
 • visie op het oudere scherp gemaakt door reacties op het nieuwe
 • visie op kunstwerk » beeld van kunstwerk » idee over kunstwerk
 • visie op leven / visie op dood
 • visie op lezersgroep
 • visie op literatuur » literatuuropvatting(en)
 • visie op natuurwetenschappen veranderd: mensvisie veranderd (bij Vondel)
 • visie op ontwikkeling v.d. kunst (Vasari's visie op – )
 • visie op roman(s) » romantheorie
 • visie op verleden » beeld(vorming) mbt. historische werkelijkheid
 • visie op verleden (verhaal–) / (loop der) geschiedenis
 • visie op verleden. verzamelaar (conserverende) rol in –
 • visie op vrouwenklooster(s), contemporaine –
 • visie op werkelijkheid van L.P. Boon, tijdelijk veranderende –
 • visie raakt zoek» is afwezig
 • visie van biograaf in biografie » biografie: interpretatie door biograaf
 • visie van Huizinga op '80 eenzijdig
 • visie verschilt bij recensenten (: ander oordeel » verschillende mening)
 • visie» kennis»eigenzinnigheid bij geschiedschrijven (= ordening tot samenhang)
 • visie, bestaans– : gebrek aan respect voor andere levenssituatie» –
 • visie, centrale – » centrale hypothese : ontbreekt in (deze) biografie
 • visie, centrale – : verbeelding is o.m. –
 • visie, centrale – : op literatuur (en kritische beginselen daarbij) ontbreken
 • visie, eenzijdige –
 • visie, feitelijkheden zonder – » louter anecdotisch of beschrijvend
 • visie, levens– » wereldbeschouwing » zicht op wereld en bestaan
 • visie, nieuwe – : geen – » geen nieuw inzicht » geen nieuwe kennis
 • visie, nieuwe – : steeds weer – open (steeds anders» nieuwe betekenissen)
 • visie, ongewone – : laat het bijzondere» oorspronkelijke» unieke ontdekken
 • visie, tragische – » tragiek » tragisch » (tragische) katharsis
 • visie, weinig – (: meer beschrijving» benoeming dan interpretatie» beeld)
 • visies op de 'country'/ de stad, veranderende –
 • visies, huidige – : selecteren het verleden (en bepalen onze tradities)
 • visioen » hoop op... » toekomstgerichtheid » futurisme » te verwachten...
 • visioen » visioenen » hallucinatie(s) » droom(karakter) » droombeeld(en)
 • visioen van Daniël, oud–christelijke interpretatie van –
 • visionair » visionaire taal » hallucinerende taal
 • visionair / praktisch (in de politiek)
 • visionairen / realisten (: in de wetenschap)
 • Visioni ed Estasi (expositie in het Vaticaan 2003–2004)
 • Visitatie » bezoek van Maria aan Elisabeth
 • Visscher, Anna Roemer
 • Visscher, Claes Jansz.
 • Visscher, Maria Tesselschade
 • Visscher, Rachel
 • Visscher, Roemer [ II ]
 • Visscher, Roemer [I: 1547–1620]
 • visser » visvangst » vis (–sen) : als literair motief
 • Visser 't Hooft, Willem
 • Visser CssR, J.
 • Visser–Roosendaal, J.
 • Visser, Ab
 • Visser, Anne Jippe
 • Visser, Dorothea
 • Visser, Eduard
 • Visser, Elizabeth
 • Visser, Hans
 • Visser, Jaap de
 • Visser, Joop
 • Visser, Sofia
 • Vissière, Isabelle en Jean–Louis
 • visualisering van gedicht door lezer
 • visueel / auditief, lezen: – (: lezen op gezicht/ op gehoor)
 • visueel gehandicapten en ouderen, lezen voor –
 • visueel gehandicapten: uitgave in grote letter voor ouderen en –
 • visueel rijm
 • visuele beeld tast eigen verbeelding aan» laat geen ruimte voor eigen fantasie
 • visuele cultuur
 • visuele handicap » blindheid » slechtziendheid
 • visuele hulp » visuele kracht c.q. macht » steun door afbeelding
 • visuele kracht c.q. macht » visuele hulp » steun door afbeelding
 • visuele zaak, spelling is –
 • visvangst » vis (–sen» –ser) als literair motief » OOK: aquarium
 • visvangst » vissen » vis : als literair motief
 • Visvliet
 • vita » heiligenleven(s)
 • vitale / academische poëzie
 • Vitalis, Orderic
 • vitalistisch / mortalistisch
 • vitaliteit » vitalisme » vitalistisch » OOK: aards (–heid)
 • vitaliteit, gebrek aan – : bij Remco Campert
 • vitaliteit: gebrek aan – (cq diepgang» grootsheid» intensiteit» kwaliteit\..
 • Vitet, Ludovic
 • Vitoux, Frédéric
 • Vitruvius
 • Vitry, Jacobus van
 • Vittoria della Rovere
 • Vittoria, Tomàs Luis de
 • Vivaldi, Antonio
 • Vivarini, Antonio
 • Vlaams » Vlaanderen » Vlaming(en)
 • Vlaams ... ZIE OOK: Zuid–Nederland ... EN: Zuidnederlands ...
 • Vlaams / Nederlands (Vlaanderen/ Nederland...Zuidnederlands/ Noordnederlands)
 • Vlaams Cultureel Centrum » Belgisch Centrum (Amsterdam)
 • Vlaams Cultuurleven, Archief en Museum (Antwerpen)
 • Vlaams dagblad "De Standaard"
 • Vlaams letterkundig onderzoek » literatuurwetenschap in Vlaanderen
 • Vlaams literair tijdschrift: "De Nieuwe Arbeid"
 • Vlaams taalgebruik » Vlaams » Vlaams taaleigen
 • Vlaams Weekblad [tijdschrift]
 • Vlaams weekblad voor het grote en jonge gezin: De Bond
 • Vlaams–Nederlandse samenwerking
 • vlaams, anti– » anti–Belgisch
 • vlaams, Oost–
 • Vlaams, quasi–
 • Vlaams, vertaling uit het Nederlands c.q. –
 • Vlaamsch Leven [tijdschrift]
 • Vlaamsche Arbeid
 • Vlaamsche Land, Het – [tijdschrift]
 • Vlaamsche Schouwburg Brussel, Koninklijke – (toneelgroep van de – )
 • Vlaamse » Zuidnederlandse uitgever(s) (relatief) onbekend in Noord–Nederland
 • Vlaamse / Nederlandse poëzie
 • Vlaamse / Noordnederlandse literatuur
 • Vlaamse Academie voor Taal– en Letterkunde, Koninklijke –
 • Vlaamse auteurs in Duitsland bekender en meer vertaald dan Noord–Nederlandse
 • Vlaamse auteurs naar (Noord–) Nederlandse uitgeverijen
 • Vlaamse beweging » flamingantisme » (Vlaams) activisme
 • Vlaamse bewustwording » Vlaamse beweging » flamingantisme » (Vlaams) activisme
 • Vlaamse Boekwezen, Ver. ter Bevordering van het – : directeur dhr Wouters
 • Vlaamse Gids, De – [tijdschrift]
 • Vlaamse katholieke literatuur » katholieke letterkunde
 • Vlaamse katholieke literatuur in Nederland niet bekend
 • Vlaamse letterkunde» literatuur
 • Vlaamse letterkunde, Monografieën over – (reeks)
 • Vlaamse Letterkunde, Staatsprijs voor de –
 • Vlaamse linkse (liberale) literatuur de enige die in Noord–Nederland bekend is
 • Vlaamse literaire ereprijs: de Ark
 • Vlaamse literatuur » Zuidnederlandse letterkunde
 • Vlaamse literatuur bekend in Noord–Nederland: alleen de linkse (liberale)
 • Vlaamse literatuur buiten beschouwing gelaten
 • Vlaamse literatuur onbekend in Noord–Nederland
 • Vlaamse literatuur vertaald in het Duits, Nederlandse c.q. –
 • Vlaamse literatuur» poëzie» roman, geschiedenis van de –
 • Vlaamse literatuur, afwezigheid van de katholiek in de Nederlandse c.q. –
 • Vlaamse literatuur: linkse (liberale) / katholieke
 • Vlaamse literatuurwetenschap (–per) » literatuurstudie in Vlaanderen
 • Vlaamse poëzie / Nederlandse poëzie
 • Vlaamse poëzie» roman» literatuur, geschiedenis van de –
 • Vlaamse pockets, reeks –
 • Vlaamse Primitieven, Eeuw der – : tentoonstelling Groeningemuseum Brugge 1960
 • Vlaamse radio en televisie VRT
 • Vlaamse roman, geschiedenis van de Vlaamse literatuur» Vlaamse poëzie» –
 • Vlaamse tv–zender Canvas
 • Vlaamse uitgever (–s) in Noord–Nederland relatief onbekend
 • Vlaamse verdeeldheid: links (liberaal) / katholiek
 • Vlaamse vroomheidsgeschiedenis
 • Vlaanderen [maandblad]
 • Vlaanderen » Vlaams » Vlaming(en) » Zuidnederlands » OOK: België
 • Vlaanderen / Nederland (Noord– )
 • Vlaanderen, Frans– » Le Département du Nord
 • Vlaanderen, Hans
 • Vlaanderen, in – : gemakkelijker tot publikatie komen dan in Noord–Nederland?
 • Vlaanderen, literatuur van –
 • Vlaanderen, literatuurstudie in – » Vlaamse literatuurwetenschap
 • Vlaanderen, verdeeldheid van – : links (liberaal) / katholiek
 • Vlaanderen, vroomheidsgeschiedenis van –
 • Vlaanderen: driejaarlijkse Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza
 • Vlaanderen: geschiedenis van kinder– en jeugdliteratuur in Nederland en –
 • Vladimir Vsevolodovich Monomach
 • Vlady, Marina
 • Vlaminck, Maurice de
 • Vlaming » Vlaams » Vlaanderen
 • Vlaming, Dirk de
 • Vlaming, Pieter
 • Vlamingen » Vlaanderen » Vlaams
 • Vlaschaard, De – : tachtig jaar geleden voltooid
 • Vlaskop, Anton
 • vleermuis als symbool
 • vlees / geest
 • vleeswording van Woord Gods » incarnatie » menswording Gods » God present hier
 • vleien » vlei–gedrag
 • vleier (–s) » vlei–gedrag » kontlikker
 • Vlek, Hans
 • Vles, F.J.
 • Vletter, A.A.C. de
 • Vletter, Jacob de
 • Vleugel, Guus [pseudoniem soms: Guus Valleide]
 • Vleugelhof, Lou (ps. van Mattheus Verdaasdonk)
 • Vleugelhoff, Lou (ps. van Mattheus Verdaasdonk)
 • Vleuten, Joost van der
 • vliedt / vliet (: varianten in 'Insomnia' van J.C. Bloem)
 • vliedt–vlood / vliet–vlood (: varianten in Bloem: 'Insomnia')
 • vliedt–vlood/vliet–vlood (Bloem: 'Insomnia')
 • vliegen » K.L.M. » luchtvaart » landingsrechten
 • vliegen als literair motief » vogel als literair motief
 • Vliegen Wilhelmus Hubertus
 • Vliegende Hollander
 • vliegende schotel(s) » UFO's » marsmannetje(s) etc.
 • Vliegenthart, Frits
 • vliegers tentoongesteld in Stedelijk Museum Amsterdam
 • vliegreis naar Londen
 • vliegtuig » vliegdemonstratie » vliegfeest » straaljager(s)
 • vliegtuig » vliegveld » luchtschip : (OOK) als literair motief
 • Vlierden, B. (Bernard Frans) van [pseudoniem van Bernard Kemp]
 • Vlierden, B. van
 • vliet / vliedt (: varianten in 'Insomnia' van J.C. Bloem)
 • vliet–vlood / vliedt–vlood (: varianten in Bloem: 'Insomnia')
 • vliet–vlood / vliedt–vlood (: varianten in Bloem: 'Insomnia', regel 3)
 • Vliet, Eddy van
 • Vliet, H.T.M. van
 • Vliet, Paul van
 • vlijt » ijver » vlijtig » ijverig » toewijding » inzet » hogerop
 • vlijt / moeiteloos presteren (met ijver bereiken / "het gaat vanzelf")
 • vlijtig lezer
 • vlindervanger / schrijver (Nabokov) : legt vast (prikt op) / brengt tot leven
 • vlo als literair motief » vlooienliteratuur
 • vloedgolf » overstroming » tsunami » evacuatie(s) ivm. –
 • vloek » godslastering » blasfemie
 • vloek » vervloeking » verwensing(en) » verwensen
 • vloek over Fens » boos op Fens » ruzie met Fens
 • vloekpsalm(en)
 • Vloet, Corine
 • vlooienliteratuur
 • vlot geschreven » vlotte stijl »SOMS: tè vlot
 • Vlot, Henny
 • vlot, te – » vlot geschreven » vlotte stijl » vlot
 • Vloten–van Gennep, Betsy van
 • Vloten, Betsy van – » Betsy Witsen–van Vloten
 • Vloten, Gerlof van
 • Vloten, Johannes van
 • Vloten, Kitty (Verwey–) van
 • Vloten, Martha van
 • vlotte stijl » vlot geschreven » SOMS: tè vlot
 • vlucht » vluchteling(en) » vluchten
 • vlucht / levensaanvaarding (OOK: – als literair motief)
 • vlucht in fantasie (: verbeelding vs. werkelijkheid) : als literair motief
 • vlucht in jargon van de wetenschap » lusteloze taal van wetenschap
 • vlucht uit maatschappij » on– of anti–maatschappelijk bohémienbestaan
 • vlucht uit werkelijkheid, kunst als – » kunst (c.q. literatuur) als escape
 • vlucht voor verleden (gevecht met» neutraliseren cq vervalsen van – etc.)
 • vlucht, geloof als escape c.q. – » burgerlijk gelovig zijn
 • vlucht, lezen als – » zelfverlies door lezen
 • vlucht, zoeken als – » je (graag) laten afleiden
 • vluchteling » balling » ballingschap » emigratie » emigrant
 • vluchtelingen uit het Byzantijnse rijk
 • vluchtelingenvrouwen » vluchtelingenprobleem
 • vluchtgedrag » uitvlucht » escape » smoes » voorwendsel » uitstel
 • vluchtgedrag, zoeken als – » je (graag) laten afleiden
 • vluchtig » oppervlakkig » gebrek aan diepgang c.q. reflectie
 • vlug lezen
 • vlug verkocht worden; boek moet –
 • Vluggen–Bunders, E.H.M.
 • vlugschrift » pamflet » manifest » (actie–) programma » pamflettist
 • Vlugt, L.C. van der
 • VOC: Verenigde Oostindische Compagnie
 • Vodde, M.A.
 • voeding » voedsel (–voorschriften)
 • voedsel bij Kouwenaar » eten als literair motief bij Kouwenaar
 • voegt betekenis toe aan eerder literair werk; latere literatuur –
 • voegt niets toe » verdubbeling » overbodig » herhaling van wat er al is
 • voet » schoen » damesschoen » schoeisel
 • voetbal » literatuur : wat is voetbal? » wat is literatuur?
 • voetbal » voetballen» voetballer» voetbalwedstrijd» SOMS mars 'Koning Voetba
 • voetbal (Europese kampioenschap) als Kulturkampf
 • voetbal als literatuur
 • voetbal en literatuur » voetbal–analyse en poëzie–analyse
 • voetbal op zaterdag / voetbal op zondag
 • voetbal op zondag / voetbal op zaterdag
 • Voetbal– en Athletische Bond, Nederlandsche –
 • voetbal–analyse en poëzie–analyse
 • voetbal, geweld bij –
 • voetbal, wereldkampioenschap – 1978
 • voetbal, Wereldkampioenschap 1994
 • voetbal; Lotsy, de Marsman van het –
 • voetbalclub A.A. Gent
 • voetbalcompetitie 1993
 • voetbalkampioenschap, Europees – (EK)
 • voetbalkritiek / literaire kritiek
 • voetballer » voetbal » voetballen
 • voetballer als humoristische figuur
 • voetbalpool » (sport–) toto » gokker » wedden » speler
 • voetbaltaal » sporttaal » sportpoëzie » sport als literair motief
 • voetbaltaal » voetbalwoordenboek
 • voetbaltrainer
 • voetbalwedstrijd Nederland– België
 • Voetelink, H.M.
 • Voeten, Bert
 • Voeten, Jessica
 • voetnoot (–noten)
 • voetnoten, criticus is vrijgesteld van –
 • Voets, Joannes Eusebius
 • vogel » vogels
 • vogel (klagende – ) als literair motief
 • vogel als literair motief » SOMS: vliegen als literair motief
 • Vogel, Albert
 • Vogel, C.J. de
 • vogel, dominee als secretaris–
 • Vogel, Ellen
 • Vogel, Loden – [pseudoniem van Louis Tas]
 • Vogel, Wim
 • Vogelaar, Jacq (Firmin) [pseudoniem van Frans W.M. Broers]
 • vogelaars en lezers
 • vogelprediking
 • Vogels, Frida
 • Vogels, Ineke
 • vogels, preek tot de –
 • vogeltaal
 • vogeltrek, mysterie van de –
 • vogelvlucht, beeld in – » schema
 • Vogelweide, Walther von der
 • Vogue [tijdschrift]
 • Voillaume, René
 • Vojnovich, Vladimir
 • vol » volheid » rijkdom » rijkheid : van tekst of boek
 • vol, te – » structuurloos » onsamenhangend » geen hiërarchische ordenin
 • volgend boek: lezen om – te kunnen lezen
 • volgende boek(en) / (eerste en) enige boek
 • volgende wereld gesuggereerd door de wind, een –
 • Volger, Tony
 • volgorde in bundel, belang van plaats» compositie» ordening » context» &ndas
 • volgorde in publikatie van gedichten van Vestdijk
 • volgorde van boeken in boekenkast» boekenbezit» bibliotheek
 • volgorde van de woorden
 • volgorde van literatuurgeschiedenis bij de lezer chronologisch omgekeerd
 • volgorde van verschijnen
 • volgorde, chronologische – » datering » datum » tijdsaanduiding » mom
 • volgorde, in – : hele poëziebundel – lezen
 • volgroeidheid van Nederlandse taal bij Hooft
 • volheid » rijkheid » rijkdom : van tekst of boek
 • volheid / leegte (ontlediging) [: Christendom / Boeddhisme]
 • volheid / leegte : contrast èn parallel (bij Jellema)
 • volheid der tijden (blijde boodschap» Annunciatie)
 • volheid van het tekort, de – » OOK: waarde van het tekort
 • volk » proletariaat » OOK: plebs
 • volk » volksziel » volkskracht
 • volk / ras
 • Volk en Vaderland (NSB–krant)
 • Volk, Het – [dagblad]
 • volkeren, primitieve – » antropologisch » etnologie
 • volks » populaire toon » volkstaal
 • volksbibliotheek » winkelbibliotheek
 • volksboek » volksboeken
 • volkscultuur » volkskunst » folklore » volksmuziek » primitieve kunst
 • volkscultuur, Nederlandse» vaderlandse katholieke –
 • Volksdagblad, Het – [krant]
 • volksdevotie » volksgeloof
 • volksgeloof » volksdevotie » volksvroomheid
 • volksgeloof mengvorm eigen ideeën» officiële leer
 • Volksgezondheid en Cultuur, ministerie van Welzijn, – (WVC)
 • Volksgezondheid, Katholiek Centrum voor Geestelijke –
 • volkshogeschool Drakenburgh
 • volkshogeschoolwerk » volksopvoeding » –ontwikkeling » arbeidersverheffing
 • volkshymne "Wien Neêrlandsch Bloed...", Nederlandse –
 • volkshymne "Wilhelmus", Nederlandse –
 • Volkskrant moet een schrijvende sportsman aantrekken (vindt Fens)
 • Volkskrant [voorheen: tot 1965] katholiek dagblad voor Nederland
 • Volkskrant, de – » (SOMS:) Volkskrant Magazine c.q. Volkskrantrubriek
 • Volkskrant, taal sportverslagen in (maandagbijlage van) de –
 • Volkskrantlezer (–s) » krantenlezer(s)
 • volkskunst » folklore » volksmuziek
 • volkskunst, geen –
 • volkslied "Wien Neêrlandsch Bloed...", Nederlands –
 • volkslied(jes)
 • volkslied, Nederlands – : het "Wilhelmus"
 • volksmuziek » folklore » volkskunst
 • volksontwikkeling » –opvoeding » –hogeschool » arbeidersverheffing
 • volksopvoeding » arbeidersverheffing » volkshogeschool » volksontwikkeling
 • volkspoëzie » volkslied (–je) » eenvoudige poëzie » primitieve po&
 • volkspoëzie, Spaanse –
 • volksprediking » voor het volk bedoeld religieus geschrift
 • volksreligie: mengvorm officiële leer en eigen ideeën
 • Volksrepubliek China » USSR » communisme » marxisme » communist(isch) »
 • volksroman » volksboek
 • volkstaal » populaire toon » volks » volkstoon » plat
 • volkstaal / latijn (o.m. in de r.k. liturgie; OOK: in Italië cq Middeleeuwen)
 • volkstaal bij Emants
 • volkstoon » volkstaal » populaire toon » volks
 • volksuniversiteit » volksontwikkeling » arbeidersverheffing » volksopvoeding
 • volksvroomheid » volksdevotie » volksgeloof
 • Volland, Sophie
 • volle boekenkast (te – )
 • volledig » af » klaar » voltooid » gereed
 • Volledig Werk Multatuli: nog (steeds) niet compleet cq. vertraagd verschijnend
 • Volledig Werk Multatuli: registerdeel
 • Volledig Werk zonder registerdeel ontoegankelijk
 • Volledig(e) Werk(en) » Verzameld Werk » Opera Omnia » Collected Works \...
 • volledige woordenboek, gedicht lijkt het
 • volledigheid aan details, humor van –
 • volledigheid v. detailstudie maakt grotere volledigheid onzichtbaar»onmogelijk
 • volledigheid, hang naar – » angst voor onvolledigheid
 • volledigheid, on– » tekort » lacune » hiaat » ontbrekend » omis
 • volledigheid, streven naar – (bij verzamelaars» collectioneurs)
 • volledigheid: grotere – onzichtbaar» onmogelijk door – van detailstudie
 • volledigheidsstreven » angst voor onvolledigheid » te volledig » te uitweidend
 • Vollenhoven, Maurits van – (prins – )
 • Vollenhoven, Pieter van
 • Vollenhoven, Pieter van [dichtende bouwvakker]
 • volmaakt » volkomen »toppunt(en) » hoogtepunt(en) » superieur
 • volmaakt, quasi– » glamour » design
 • volmaaktheid heeft iets onwerkelijks » perfectie die niet van deze tijd lijkt
 • volmaaktheid in de kunst zeldzaam
 • volmaaktheid in kunst schrikt af (of meer nog:) verveelt
 • volmaaktheid is humorloos
 • volmaaktheid van de versregel
 • volmaaktheid: geen eindstadium maar beginpunt
 • Volmer, Henkie
 • Volmuller, H.W.J.
 • Volpin, Aleksandr Sergeyevich Yesenin
 • volslagen origineel boek (als een uitvinding)
 • volstrekt nieuw in de Nederlandse literatuur
 • volta » val » chute (van sonnet)
 • Volta, Giovanni (c.q. familie) Della –
 • Voltaire [François–Marie Arouet]
 • Voltaire's ontwikkeling uit portretten gelezen
 • Voltaire, portret(ten) van –
 • Voltaire: moralist vooral voor anderen
 • Volterra, Daniele da
 • voltooid » af » gereed » klaar » volledig
 • voltooid » af : wat – is verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • voltooid » afgehandeld : proza is bij begrijpen –
 • voltooid » op » af [mbt. poëzie]
 • voltooid (af; op) mbt. poëzie
 • voltooid / onvoltooid (: van teksten)
 • voltooid / onvoltooid werk : handschrift van –
 • voltooid groot kunstwerk lijkt eerder ontstaan dan gemaakt
 • voltooid werk; handschrift openbaart historiciteit van –
 • voltooid, eindelijk – » lang aan geschreven » voltooiing (van literair werk)
 • voltooid, onvoldoende – » (te) voorlopig » (te) onaf
 • voltooide "nu", eeuwigheid van het – » stilstand van de tijd
 • voltooide (definitieve) tekst / basistekst (eerste volledige tekst)
 • voltooide / onvoltooide tekst(en)
 • voltooide wekt nooit jaloezie (op zich manifesterende creativiteit), het –
 • voltooider, en daardoor vatbaar voor aanvulling» commentaar
 • voltooidheid, on– (: is eigen aan alle kunst)
 • voltooien » afmaken (: van literair werk) » OOK: lang aan geschreven
 • voltooien » tot leven brengen : poëzie is steeds opnieuw te –
 • voltooien is doden » wat af is verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • voltooien, behoefte om te – » streven naar afronding cq voltooid zijn
 • voltooien, liever scheppen dan –
 • voltooien, literair werk – » lang aan gewerkt » eindelijk af
 • voltooiing (van literair werk) » eindelijk voltooid werk » lang aan geschreven
 • voltooiing / begin; OOK: einde / begin; EN: het einde als het begin (en v.v.)
 • voltooiing der tijden » eindtijd
 • voltooiing nog mogelijk
 • voltooiing nooit bereikbaar » compleetheid niet bereikbaar
 • voltooiing tekst door (verbeelding) lezer » lezer maakt tekst: met associaties
 • voltooiing, streven naar – » hang naar voltooidheid
 • voltooiing: dood als – van gedicht en dichterschap
 • voltooiing: drang tot – die uitgaat van oude kunst
 • voltooiing: handschrift biedt blijvende suggestie van mogelijke definitieve –
 • voltooiing; nieuwe interpretatie: een voorlopige nieuwe –
 • volwassene / kind (: begeerte / onschuldige zinnelijkheid)
 • volwassenen (: begeerte) / jeugd (: onschuldige zinnelijkheid)
 • volwassenen, kinderpoëzie c.q. kinderboek (ook [OF SOMS: alléén]) voor –
 • volwassenenoordeel / smaak van kinderen
 • volwassenwording » persoonlijke groei » ontwikkeling : als literair motief
 • volwassenwording van het kinderboek
 • Volz, Hans
 • volzin » zin » zinsbouw
 • volzin » zin : bijzondere» mooie» fijne» prachtige... (etc.)
 • volzins–poëzie / woordpoëzie
 • Vondel / Hooft
 • Vondel = Vergilius » Constantijn = Aeneas » Maaike = Creusa
 • Vondel als voorbeeld » Vondeliaans
 • Vondel als zich ontwikkelende dichter » denker » geleerde
 • Vondel en politiek
 • Vondel en religie
 • Vondel over A. Roland Holst
 • Vondel–benadering, veranderde» nieuwe –
 • Vondel's 'Lijkklacht': parallellen» tegenstellingen» tijd in –
 • Vondel's poëticale opvattingen
 • Vondel's poëzie, eeuwigheidswaarde van –
 • Vondel's poëzie, politiek functioneren van –
 • Vondel, dramatechnische opvattingen van –
 • Vondel, Joost van den
 • Vondel, kasteelroman van –
 • Vondel, Maaike : dood van –
 • Vondel: Altaergeheimenissen
 • Vondel: opvoering van de "Gysbreght van Aemstel"
 • Vondel: van dopers naar humanistisch christendom
 • Vondel: veranderde visie op natuurwetenschap veranderde zijn visie op de mens
 • Vondel: vierhonderdste geboortedag
 • Vondel: woordconcordantie op dramatisch werk
 • Vondeliaans » Vondel als voorbeeld
 • Vondeling, A. [PvdA–politicus; minister]
 • Vondeljaar 1987
 • Vondelkerk (kerk in Amsterdam)
 • Vondelpark » Vondelstraat » Vondelkerk (Amsterdam)
 • Vondels poëzie roept weerstanden op bij Fens
 • Vondels toon en stijl
 • Vondelstraat » Vondelkerk » Vondelpark (Amsterdam) SOMS Vondelstraatgevoel
 • Vondelstraatgevoel | Vondelstraat » Vondelkerk » Vondelpark (Amsterdam)
 • Vondelstudie: esthetiserende/ anders gerichte –
 • Vondeltentoonstelling in Toneelmuseum Amsterdam
 • vondst boven de bevinding (Chesterton)
 • vondst in poëzie meestal pas na veel zoeken
 • vondsten / bevindingen : hard zoeken is voorwaarde voor geïnspireerd vinden
 • vondsten door rijm (–dwang) » betekenisschepping dankzij rijm
 • vondsten komen slechts bij bevindingen (inspiratie vergt onderzoek)
 • Vonhoff, H.J.L. [politicus; Commissaris der Koningin in provincie Groningen]
 • Vonk, Corrie
 • Vonnegut, Kurt
 • voor anderen niet inleefbare» herkenbare werkelijkheid
 • voor dichter: mogelijkheden tot geheel / voor ons (lezers): slechts fragment
 • voor en door de geest leven
 • voor gast precies de goede boeken
 • voor het al bekende, waardering –
 • voor het eerst grote poëzie leren kennen
 • voor het eerst lezen, steeds weer –
 • voor je plezier poëzie lezen
 • voor kinderen geschreven essay of non fictie
 • voor lezer is gedicht materiaal ter vertaling
 • voor niets geschreven, alle literatuur is –
 • voor onderwijs bedoeld » schooluitgave » –boek » leerboek » schoolboek
 • voor ons is de betekenis van voorstadia principieel onachterhaalbaar
 • voor ons: niet meer dan een fragment / voor dichter: mogelijkheid van geheel
 • voor school bedoelde uitgave » schoolboek » leerboek » schoolboekenstijl
 • voor volwassenen, kinderboek c.q. kinderpoëzie ook [OF SOMS: alléén] –
 • voor welke lezer(s) bedoeld? » (OOK:) voor meeste lezers niet begrijpelijk
 • voor–taals ontstaansproces
 • voorafbeelding » voorteken » teken » voorafschaduwing
 • voorafschaduwing » voorteken » teken » voorafbeelding
 • vooral hermetische poëzie object van literatuur–wetenschappelijke benadering
 • voorbeeld » model (–functie)
 • voorbeeld in de werkelijkheid biedt geen antwoord op vraag naar lit. betekenis
 • voorbeeld van onze realiteit; lit. werk is bééld en geen adstructie» bewijs&raqu
 • voorbeeld, heilige als – » heiligheidsbeeld » –model » –ideaal
 • voorbeeld, Johannes de Doper als literair motief c.q. als –
 • voorbeeld, Vondel als –
 • voorbeeldige recensie » model–bespreking
 • voorbeeldloos » zelfstandig » hang naar zelfstandigheid
 • voorbeeldloos nieuw boek
 • voorbeeldloosheid » aan de bron van... » voor het eerst...
 • voorbehoud » bezwaar » teleurstelling » afwijzing : Fens negatief mbt. tekst
 • voorbehoud (terughoudendheid» onzekerheid» voorlopigheid) en scheppingskracht
 • voorbehoud (twijfel » onzekerheid) en: beeldkracht van metafoor
 • voorbehoud bij Vestdijk » dialectiek (tegengestelde krachten) bij Vestdijk
 • voorbehoud tav. muziek van Mozart
 • voorbehouden boek(en) » verboden boek(en)
 • voorbehouden lectuur » verboden boek(en) » Index (van verboden boeken)
 • voorbereiden op schrijven
 • voorbereiden van een recensie » werken aan een kritiek
 • voorbereiding op eeuwigheid
 • voorbereiding op schrijven
 • voorbereiding, in – : nieuwe complete Plato–vertaling
 • Voorbergh, Cruys
 • voorbeschikking » predestinatie » SOMS: sociale predestinatie
 • voorbestemd of toeval? » schijnbaar toevallig » georganiseerd toeval?
 • voorbij (: literair tijdperk c.q. referentiekader» c.q. 'context' – )
 • voorbij alle hiërarchie » geen hiërarchie meer » hiërarchie overwonnen
 • voorbij dichterschap » afscheid c.q. einde van dichterschap
 • voorbij want ingehaald door nieuwer literair werk
 • voorbij, het grote – » vergankelijkheid» aftakeling» dood» vernietigin
 • voorbij: alles gaat – ; niets is –
 • voorbij; muziek van Mozart is de wrijving te boven » –
 • voorbije / levende teksten c.q. auteurs
 • voorbije lezer(s)
 • voorbije lezer, gedaante van (jezelf als) –
 • voorbije roem » verschuiving in waardering
 • voorbije wereld » verdwenen wereldbeeld
 • voorbije, heimwee naar het – » nostalgie
 • voorbije, idealisering van het – » geromantiseerde beelden van het verleden
 • voorbije... » gewezen... » ex–... » voormalig...
 • voordat het begrepen is kan een gedicht mooi gevonden worden
 • Voorde, Urbain van de
 • voordelig boeken kopen » goedkoop boek » koopje
 • Voordewind, H.
 • voordracht » declamatie » uitspraak » voorlezen (MET NAME OOK: van poëzie)
 • voordracht » lezing (houden cq bijwonen)
 • voordracht (lezing) als medium / boek als medium : stellen verschillende eisen
 • voordracht / publikatie: verschillende eisen aan wetenschappelijke v... / p...
 • voordracht beluisteren (wetenschappelijke – ) / (wetensch.) publikatie lezen
 • voordracht door Multatuli » voordrachten door Multatuli
 • voordracht met muziek » muzikale begeleiding van tekst(en)
 • voordracht op grammofoonplaat» tape» cd v. proza of poëzie (SOMS door auteurs)
 • voordracht poëzie of proza door auteur(s): op cd, band of grammofoonplaat
 • voordracht, plezier in formuleren» in vorm c.q. in – (: van spreker)
 • voordracht, wetenschappelijke – / wetensch. publikatie : verschillende eisen
 • voordrachten » lezingen : voorlopigheid van wetenschappelijke –
 • voordrachten door Multatuli
 • voordragen » declameren » voorlezen (MET NAME OOK: van poëzie)
 • voordragen met muzikale begeleiding» illustratie
 • voordragen op grammofoonplaat» tape» cd : door schrijvers (poëzie of proza)
 • Voordt, F. van der
 • voorganger » dominee » bedienaar des Woords
 • voorganger » geestelijke(n) » priester (–schap)
 • Voorgangers, de Grote – : als geweten » schuldgevoel tav. oude(re) literatuur
 • voorgeborchte (van de hel) » limbus
 • voorgelezen door auteur: grammofoon–, band– of cd–opname van poëzie of proza
 • voorgelezen worden » voorlezen » voorleesboek
 • voorgeprogrammeerd, "betrouwbare" criticus is –
 • voorgeschiedenis (katholieke – ) van protestantse kerkgebouwen
 • voorgeschiedenis van tekst » eerdere versie » oerversie » voorstadium
 • voorgeschiedenis Vijftigers » voorloper van Vijftig
 • voorgestalte van tekst / definitieve tekst
 • voorgestelde / teken (OOK: werkelijkheid / beeld; EN: betekende / teken)
 • voorgevormde beleving (door literatuur) / authentieke eigen beleving
 • voorgevormde gedachten» gevoelens: geen – voor poëzielezer
 • voorgewende wereld die alleen nog in taal bestaat
 • voorgewende wereld: als een spel opgevoerd leven
 • voorheen / thans
 • voorheen anders gewaardeerd door Fens
 • voorheen gelovige auteur(s), religieuze problematiek bij ongelovige c.q. –
 • voorhoede » avant garde(–kunst)
 • voorhoede, ooit – » eens avant–garde kunst geweest
 • Voorhoeve, J. (Joris) [ VVD–politicus; minister van Defensie in kabinet–Kok]
 • vooringenomen interpreteren » meer in tekst lezen dan die te bieden heeft
 • vooringenomenheid ZIE OOK: conditionering
 • vooringenomenheid » bevooroordeeldheid » vooroordeel bij (waarde)oordeel
 • vooringenomenheid van de lezer » vooroordelen bij de lezer
 • vooringenomenheid, levensbeschouwelijke of politieke – : bij lit. waardering
 • voorkennis » kennis : voorwaarde tot verwondering» verdieping
 • voorkennis » referentiekader van hedendaagse lezer: is vergroot
 • voorkennis afwezig » referentiekader ontbreekt » verdwenen context
 • voorkennis bij kijker » referentiekader » achtergrond van lezer(s)
 • voorkennis bij lezer ZIE OOK: referentiekader
 • voorkennis bij» van lezer of kijker
 • voorkennis van de lezer, spel met –
 • voorkennis van» bij kijker(s) c.q. lezer(s)
 • voorkennis, historische – » historisch referentiekader
 • voorkennis, te verwachten c.q. vereiste –
 • voorkennis, verdwenen christelijke – » verdwijnend christelijk referentiekader
 • voorkennis: referentiekader van lezer–van–nu is heel ruim
 • voorkeur Fens voor gecompliceerde literatuur (verband met rk liturg. teksten)
 • voorkeur Fens voor implicietheid
 • voorkeur Fens: 1) kwetsbare auteurs 2) constructeurs c.q. labyrintbouwers
 • voorkeur Fens: Minne boven Boutens
 • voorkeur Fens: Nescio boven Vestdijk
 • voorkeur van Fens (: persoonlijk (privé) gevoelen»ervaring»herinnering»meni
 • voorkeur van Fens voor kijken boven lezen
 • voorkeur van Fens: beteugeling (= beheersing) boven wildgroei
 • voorkeur voor een dichter » houden van een dichter
 • voorkeur voor Engeland » liefde voor Engeland
 • voorkeur, ongedwongen lezen naar eigen –
 • voorkeur, passages van eigen – : verzameling citaten» – (: commonplacebook)
 • voorkeur, persoonlijke – / literatuurwetenschap
 • voorkeur, persoonlijke – » privé gewaardeerd » particuliere waardering
 • voorkeuren Fens: 1) kwetsbare auteurs 2) constructeurs c.q. labyrintbouwers
 • voorkeuren Fens: Vermeer»Bracque»Mondriaan boven resp. Rembrandt»Picasso»App
 • voorkeuren van Fens, literaire –
 • voorkeurslocaties bij Vestdijk (: horeca; Duitse of Oostenrijkse bergen)
 • Voorleesdag, Europese Theater –
 • Voorleesdag, Nationale – » Nationaal Voorleeskampioenschap
 • voorleeswedstrijd
 • voorlezen » voordracht » declamatie (MET NAME OOK: van poëzie)
 • voorlezen » voorgelezen worden » voorleesboek
 • voorlezen / lezen ; voorleesboek / leesboek
 • voorlezen eigen jeugdwerk door oudere auteur, laten – : kan niet! (Fens '59)
 • voorlezen in refter » refterlectuur » libri refectoriales » tafellezer
 • voorlezen op grammofoonplaat, cd of tape : door schrijvers (poëzie of proza)
 • voorlezende dichters (huiskamerfestival Den Haag)
 • voorlichting (pedagogische – ) » opvoeding » educatie (–f) » pedagogis
 • voorlichting mbt. boek(en) » voorlichtingsmateriaal boekhandel
 • voorlichting mbt. huwelijk » huwelijksopvatting(en)
 • voorloper » pionier » voorhoede » avant garde » –kunst » nieuwst
 • voorloper van Vijftigers » voorgeschiedenis van Vijftig
 • voorlopig karakter van de literaire interpretatie
 • voorlopig sluitende context geven: interpreteren
 • voorlopige ideeën over de waarheid; essay levert c.q. wekt –
 • voorlopige nieuwe voltooiing; nieuwe interpretatie: een –
 • voorlopige tekst / definitieve tekst
 • voorlopige versregel(s)
 • voorlopige versregel(s), reactie van lezer op –
 • voorlopigheden (nieuwe –); herlezen is scheppen van –
 • voorlopigheden, lezen is scheppen van –
 • voorlopigheid » te onaf » (te) voorlopig » onvoldoende voltooid
 • voorlopigheid (voorbehoud» onzekerheid» terughoudendheid) en scheppingskracht
 • voorlopigheid (voorzichtigheid » vermoeden) en: beeldkracht van metafoor
 • voorlopigheid van de interpretatie
 • voorlopigheid van wetenschappelijke lezingen» voordrachten
 • voormalig katholiek » ex–priester » afval (–lig)
 • voormalig... » voorbije... » ex–... » gewezen...
 • voormalige boekhandel Ten Have (in Kalverstraat, Amsterdam) [prot. – chr.]
 • voornaam » aristocratisch » aristocratie » voornaamheid
 • voornaam » namen » naamgeving [OOK: van personages]
 • voornaam » stijlvol » op niveau » verfijnd » stijl
 • voornaam (mogen) gebruiken » tutoyeren
 • voornaamheid » aristocratisch » aristocratie
 • voornaamste figuren niet representatief voor eigenheid van stroming» richting
 • voornaamwoord "Gij", het persoonlijk –
 • voornemen » plan » plannen » droom
 • voornemen van Fens » actie van Fens » plan van Fens » (SOMS: hij zal niet...)
 • voornemens mbt. nog te lezen boeken» (nog) niet gelezen boeken
 • vooronderstelling verzwegen, uitgangspunt» onderzoeksmotief» –
 • vooronderstelling voor lezen en schrijven: (conventies van) gemeenschap
 • vooronderstelling: betekenisvolle samenhang
 • vooronderstellingen ZIE OOK: afspraken EN: conventies EN: spelregels
 • vooronderstellingen bij literatuur lezen
 • vooronderstellingen Spitzers eerste–lezingsresultaten onbekend
 • vooronderstellingen zijn spelregels bij literatuur
 • vooroordeel ZIE OOK: conditionering
 • vooroordeel » bevooroordeeldheid » vooringenomenheid bij (waarde)oordeel
 • vooroordeel » vooringenomenheid
 • vooroordeel (–elen) bij lezer
 • vooroordeel, levensbeschouwelijk» politiek – : bij waardering van literatuur
 • vooroordelen » normen » oordelen : bij erkenning "dit is poëzie"
 • vooroordelen bij Annie Romein
 • vooroordelen in onze kijk op het middeleeuwse leven, beperktheid c.q. –
 • vooroordelen tav. Vestdijk's poëzie
 • vooroorlogs cultureel elan van emanciperend socialisme en jodendom
 • vooropleiding » culturele bagage » (voor)kennis : van» bij lezer(s)\ kijkers
 • vooropplaatsing v. woord » woordplaatsing (: in regel» strofe; effect van...)
 • vooropplaatsing van gedicht in bundel» eerste gedichten in bundels onderzoeken
 • voorordening, herkenning resultaat van –
 • voorouders als literair motief
 • voorpublikaties worden vervelend» in tijdschriften steeds vaker voorpublikatie
 • voorraadkamer van geestrijke zinnen; Engelse literatuur: de mooiste –
 • voorrede » voorwoord » Ter Inleiding
 • voorschijn, te – : gedicht moet uit tekst – gelezen worden
 • voorschot » voorwaardelijke financiering
 • voorschrift, kunst– » kunstvoorschriften
 • voorschrift, voedsel– » voeding(s–)
 • voorschriften » regels » wetmatigheden » regeling(en)
 • voorschriften, kunst–
 • voorspelbaar als waardekwalificatie (OOK: diskwalificatie)
 • voorspelbaarheid » gebrek aan verrassing » stereotiep » SOMS: na 1x lezen "op
 • voorspelbaarheid, on– (van genie)
 • voorspelling » orakel » profetie
 • voorspelling door Fens » Fens verwacht... » vermoedelijk zal volgens Fens...
 • voorstadia, betekenis van – : voor ons principieel onachterhaalbaar
 • voorstadium » eerdere versie » oerversie » voorgeschiedenis van tekst
 • voorstel Busken Huet aan Loman mbt. nieuw tijdschrift "De Nieuwe Gids"
 • voorstel van Fens » Fens suggereert (onderzoek)\ hoopt» wil» (enz.)
 • voorstel, onderzoeks– » gewenst onderzoek » suggestie voor onderzoek
 • voorstellen aan zichzelf (= lezer): schrijver wil/ kan lezer –
 • voorstelling » uitvoering (van toneel » drama » versdrama)
 • voorstelling (onze – ) van het verleden / verleden–van–de–foto's
 • voorstelling bij lezer bepaald door ieder woord dat auteur gebruikt
 • voorstelling mbt. poëzie, (onze) –
 • voorstelling van de hemel » hemel » hemelbeeld
 • voorstelling van gelezen boek(en) » (herinnerings–) beeld van gelezen boek
 • voorstelling van poëzie, onze –
 • voorstelling, kerst– » kerstplaat » schilderij met kerstgebeuren (etc.)
 • voorstelling, opera– » opera » opera–achtig
 • voorstellingen van God » Godsbeeld » beeld van God » het woord "God"
 • voorstellingen, gods– » eigen religieuze wereld : bij (Van het) Reve
 • Voort, Riëmke van der
 • voortaan zonder hiërarchie » hiërarchie overwonnen » de hiërarchie voorbi
 • voortbestaan krant bedreigd » krant opgeheven
 • voortbestaan van (grote) literatuur dank zij verkeerd lezen
 • voortbrengen door taal van andere taal (: en daarmee van gedachten)
 • voortbrengen van andere literatuur» poëzie bij lezer (door literatuur» poëzie)
 • voortbrengen van literatuur door literatuur
 • voortdurend afleiden van de kern: dat is de verleidingskracht van kunst
 • voortdurend pogen: enige benaderingswijze tav. essentie van poëzie
 • voortdurend zich vormende eruditie: verbeelding
 • voorteken » voorafbeelding » teken » voorafschaduwing
 • voortgaan in zich herhalende momenten van stilstand; poëzielezer Fens wil: –
 • voortgebracht, literatuur door literatuur –
 • voortgezet onderwijs, leerling (–en) in het –
 • Voorthuyzen, Lauwrens – [bekend als: Lou de Palingboer]
 • Voorting, Gerit
 • voortleven in herinnering (: doden die – ) » nagedachtenis
 • voortleven van enkele verzen dankzij de vele die een auteur schreef
 • voortleven van tekst » Nachleben » nageschiedenis » receptie later
 • voortzetter / ontdekker (lezer als – ) (= secundaire / primaire lezer)
 • voortzetter / ontdekker : lezer als – (: primaire versus secundaire lezer)
 • voortzetter / ontdekker, uitgever als – ('secundaire' vs 'primaire' uitgever)
 • voortzetter / ontdekker... ZIE OOK: voortzetter / vernieuwer...
 • voortzetter / vernieuwer (: van culturele traditie)
 • voortzetting, geen wetenschappelijke – » veranderende cq bedreigde wetenschap
 • voortzetting, wetenschappelijke –
 • Vooruit [Gents dagblad]
 • Vooruit [periodiek]
 • vooruit (zijn tijd – ): kunstenaar is nooit –
 • vooruitgang in de kunst: groei in de betekenis (–mogelijkheden)
 • vooruitgangsgeloof » toekomstgeloof » toekomstillusie (–s)
 • Vooruitgangstraat (Brussel)
 • vooruitstrevend » progressief : – christendom c.q. katholicisme
 • vooruitwijzing » terugverwijzing » verwijzing(en) » toespeling(en) etc.
 • vooruitzicht voor studenten Nederlands » maatschappelijke mogelijkheden voor..
 • voorwaarde biografie: visie (tbv. selectie» ordening) voor zinvolle samenhang
 • voorwaarde en oorsprong van inspiratie bij gedreven lezer: onderzoek
 • voorwaarde voor criticus: onbetrouwbaar zijn
 • voorwaarde voor duurzaamheid: vorm die méér kansen geeft dan gebruikswaarde
 • voorwaarde voor kunnen zoeken; geloof is –
 • voorwaarde voor verwondering» verdieping: (voor)kennis
 • voorwaarde voor wetenschap: continuïteit
 • voorwaardelijke financiering » voorschot
 • voorwendsel » uitvlucht » uitstel » escape » vluchtgedrag
 • voorwerp (gebruiks– ) / woord
 • voorwerp als literair motief, een – » voorwerp(en) als leidmotief
 • voorwerp, geluk cq plezier om plaats» gebouw» boek» persoon» ding» &nd
 • voorwerpen in taal (Achterberg)
 • voorwerpen met alleen de betekenis van hun functie, gebruiks– » vorm & functie
 • Voorwoord » woord vooraf » voorrede » Ter Inleiding
 • voorwoord, Fens suggereert: studie over woord vooraf» (ter) inleiding» –
 • voorzichtig met diepzinnigheden
 • voorzichtig met lezen! » ontkerstening en méér lezen » lezen als gevaar
 • voorzichtigheid » wantrouwen : nieuw boek te benaderen (c.q.: benaderd) met –
 • voorzichtigheid (voorlopigheid » vermoeden) en: beeldkracht van metafoor
 • voorzichtigheid bij» van de lezer
 • voorzichtigheid van historicus–schrijver, methodische
 • voorzitter (–schap) » leiding » leider(schap)
 • Voragine, Jacobus de
 • Vordemberge–Gildewart
 • Vorden, Johan van
 • vorige bekroonden bepalen de waarde van een (ere)prijs
 • vorige emotie » eerdere beleving » eerdere ervaring, herinnering aan –
 • vorige lezer » eerdere lezer(s) » vroegere lezer(s) » eerste lezer(s)
 • vorige literatuur: lezer brengt zijn literatuur onder in de –
 • vorm
 • vorm – beeld – emotie – geloof
 • vorm – betekenis
 • vorm – functie – betekenis » vorm & functie » form follows function
 • vorm – idee: bepaling van vorm door idee
 • vorm – inhoud (: samenhang c.q. contrast...)
 • vorm – inhoud : organisch verband
 • vorm – leven – dood (Koolhaas)
 • vorm » geest
 • vorm » vormaspect(en) (: van poëzie)
 • vorm » vormkracht » vormgeving » OOK: design EN: vormloosheid c.q. vormeloos
 • vorm (taal) / inhoud ; OOK: samenhang cq (verloren) verband vorm en inhoud
 • vorm / functie ; OOK: functionaliteit
 • vorm / geest (: verstarde traditie » vormverstarring)
 • vorm / inhoud
 • vorm / inhoud : modern / traditioneel
 • vorm / inhoud : stof wordt inhoud door vormgeving(svermogen) van auteur
 • vorm / inhoud : gebeuren ìn taal opgeroepen ipv. mèt taal beschreven
 • vorm / inhoud : lezer overschat inhoud om vorm
 • vorm / vent
 • vorm / vent (autonomisten/ levensbeschouwelijken; objectivist/ subjectivist)
 • vorm als constante bij dichter(s) » vormen als constante(n) bij dichter(s)
 • vorm als dogma » vormverstarring » verstarde traditie
 • vorm als gemeenplaats » ontwikkeling van vorm(en) » eigen leven van vorm(en)
 • vorm die méér kansen geeft dan gebruikswaarde; blijvende waarde vergt –
 • vorm doet lezer inhoud overschatten
 • vorm door de idee bepaald
 • vorm door functie bepaald (: bij bepaalde gebruiksvoorwerpen)
 • vorm en geest
 • vorm en inhoud als één geheel
 • vorm geeft de woorden ook betekenis
 • vorm geven; creativiteit: het vermogen tot –
 • vorm komt voort uit inhoud » vorm versterkt inhoud
 • vorm krijgen bij lezer, mogelijkheden tot zich identificeren c.q. tot –
 • vorm maakt inhoud (: vormgevingsvermogen van auteur maakt van stof inhoud)
 • vorm modern / inhoud traditioneel OOK: modern qua taalgebruik / conventioneel
 • vorm of vent (autonomist/ levensbeschouwelijk; objectivist/ subjectivist)
 • vorm schiet tekort: teveel aan betekenis–\ associatiemogelijkheden
 • vorm traditioneel » conventionele trekken c.q. aanpak
 • vorm van behoudzucht; het geloof zelf is een –
 • vorm van de kritiek » recenseren » bespreken » kritiek(en) schrijven
 • vorm van denken; dichten enig mogelijke vorm van – ('gedicht denkt dichtend')
 • vorm van gedicht » poëtische vorm(en) » versvorm(en)
 • vorm van het boek » uiterlijk van boek
 • vorm van letter
 • vorm van letter(s)
 • vorm van lezen » verschillende wijzen van lezen » soort(en) van lezen
 • vorm van recensie » opbouw van bespreking
 • vorm van reizen: stilstaan: de meest eigene –
 • vorm van tekst – juiste leeshouding
 • vorm versus inhoud
 • vorm volgens conventie » taal van de traditie » traditie » traditioneel
 • vorm voor een tijdelijke gestalte v. zichzelf; geest van lezer blijft – zoeken
 • vorm zoeken: geest van lezer blijft – (voor tijdelijke gestalte van zichzelf)
 • vorm, barokke drukte in ascetische –
 • vorm, bekende oude(re) literaire taal» beelden» –
 • vorm, beperkte mogelijkheden mbt. –
 • vorm, conventioneel dichterlijke (woord– » taal–) –
 • vorm, cyclische – » cyclische aspecten » OOK als (muzikaal) stijlmiddel
 • vorm, dialoog– » dialoog » dialogen
 • vorm, epistolaire – » brief–vorm : in de roman
 • vorm, fraaie maar lege – » esthetisme
 • vorm, gebonden/ vrije – (bij vertalingen)
 • vorm, gebrek aan – » geen vormkracht » te veel associaties mogelijk
 • vorm, geconcentreerde – » concentratie van verschillende gegevens
 • vorm, geloof in de gebonden – » gebonden vorm(en)
 • vorm, geraffineerde/ simpele –
 • vorm, ik– » ik–figuur » ik–perspectief » ik–gedicht &raqu
 • vorm, in –
 • vorm, kritiek– » recenseren » bespreken » kritiek(en) schrijven
 • vorm, kunst– : nieuwe – (: moderne kunst » nieuwe kunst)
 • vorm, lezen binnen de betekenis gevende vorm
 • vorm, nieuwe – » vormvernieuwing
 • vorm, nieuwe kunst– » moderne kunst » nieuwe kunst
 • vorm, plezier in – » plezier in formuleren c.q. voordracht (: van spreker)
 • vorm, poëtische – » versvorm(en)
 • vorm, pure – : in Franse welsprekendheid » Franse retoriek
 • vorm, roman– » romantraditie
 • vorm, schakel– (schakeltekst)
 • vorm, strenge – » streng » gesloten
 • vorm, strofe– » strofische bouw » OOK: kwaliteitsverschil tussen strofen
 • vorm, traditionele – » conventioneel karakter » traditionele aanpak cq trekken
 • vorm, typografische – » typografische aspecten » typografische plaats
 • vorm, uiteindelijke – / eerste ("basis"–) tekst
 • vorm, uiterlijke – » uiterlijkheid
 • vorm, vent boven – » ventisme » persoon boven werk c.q. leer of ideeëngoed
 • vorm, vernieuwde – » nieuwe vorm(en) » vormvernieuwing
 • vorm, vers– » vormaspect(en) van poëzie » versvormen
 • vorm, vers– : van elf regels bestaat niet
 • vorm, vrije vers– (Noordstar)
 • vorm, wachten op versregel in definitieve –
 • vorm: eruditie misschien alleen eruditie wanneer ze – gekregen heeft
 • vorm: geest van lezer blijft – zoeken
 • vorm: helder afgerond / inhoud: "onvoltooid" (bij Hendrik de Vries)
 • vorm: is lezer in – ? » SOMS: heeft lezer gevoel voor humor?
 • vorm: ontdekken van de – is het proces van betekenis geven
 • vorm: pas in de – wordt werkelijkheid zichtbaar (: stilering» kunstmatigheid)
 • vorm: stijl = geheim van de vorm
 • vorm: taal (niet) in de – opgelost
 • vormanalyse » structuuranalyse » structuuronderzoek
 • vormaspecten van poëzie » versvorm(en) » poëtische vorm(en)
 • vormeloos » [OOK:] vorm » vormkracht » vormgeving
 • vormen (verschijnings– ) van steeds hetzelfde, verschillende –
 • vormen als constanten bij dichters (beelden » ideeën » vormen » woordgebruik)
 • vormen en effecten bij kitsch zijn versleten
 • vormen van beeldende kunst; eigenheid van de boekverluchting naast –
 • vormen van kunst tegelijk: delen in alle – » alle kunstvormen tegelijk ervaren
 • vormen van lezen » verschillende wijzen van lezen
 • vormen van steeds hetzelfde, verschillende verschijnings–
 • vormen van woorden » woordvorming
 • vormen zonder normen gehanteerd
 • vormen, barokke drukte in ascetische –
 • vormen, bekende oude(re) literaire taal\, beelden» –
 • vormen, nieuwe kunst– » moderne kunst
 • vormen, poëtische – » versvorm(en)
 • vormen, vers– » vormaspect(en) van poëzie
 • vormen: het religieuze tot – teruggebracht
 • vormend of misvormend?; katholieke cultuur: –
 • vormend woord: "waarom?": het meest – (: elkaar door leermeesters doorgegeven)
 • vormende (zich voortdurend – ) eruditie: verbeelding
 • vormgeving » presentatie : verouderend (OOK MBT. teksten c.q. stijlmiddelen)
 • vormgeving » vormkracht » vorm » [OOK:] vormloosheid c.q. vormeloos
 • vormgeving (door functie bepaalde – ) » form follows functie
 • vormgeving door afstoten van het accidentele» toevallige» niet essentiële
 • vormgeving door auteur maakt van stof inhoud
 • vormgeving van boek, bundel of evt. periodiek
 • vormgeving, beperkte mogelijkheden mbt. –
 • vormgeving, geconcentreerde – » concentratie van verschillende gegevens
 • vormgeving, typografische –
 • vormgeving, typografische – » lay out
 • vormgeving, typografische – : van gedicht(en)
 • vormgevingsvermogen » vormkracht » creatief proces » scheppingsproces
 • vorming » vormingswerk» –ideaal» vorming als taak» SOMS: manipulatie v
 • vorming door lezen, zelf– : lezen doet lezer zichzelf interpreteren» ontdekken
 • vorming door» van jezuïeten
 • vorming en ontwikkeling van de verbeelding
 • vorming kan alleen in confrontatie met anderen
 • vorming tot lezer » vorming door lectuur » ontwikkeling als» tot» van lezer
 • vorming van beeld van de dichter bij de lezer door (deel van het) oeuvre
 • vorming van de verbeelding
 • vorming van lezer door (manipulerende) auteur
 • vorming van publiek voor kunst en wetenschap
 • vorming van reputatie » beeldvorming » zelfprofilering » zelfexpressie
 • vorming van uitgeversfonds » fondsopbouw (uitgeverij) » fondscatalogus
 • vorming van» door jezuïeten
 • vorming, academische – » universitaire – » wetenschappelijke –
 • vorming, academische – : traagheid en –
 • Vorming, Beeldende – : oprichting Stichting Centraal Beraad voor –
 • vorming, cultuur– c.q. culturele –
 • vorming, klassieke educatie c.q. – » OOK: (elitair) klassiek gevormd publiek
 • vorming, literaire –
 • vorming, muzische – : Stichting "Muzische Vorming"
 • vorming, oordeels– » waardetoekenning » beoordelings– & waarderingsproce
 • vorming, r.k. opvoeding» –
 • vorming, reizen als –
 • vorming, religieuze» godsdienstige – » religie cq geloofsgroei tijdens jeugd
 • vorming, taal– (van lezer)
 • vorming, universitaire – : traagheid en –
 • vorming, woord–
 • vormingsideaal » vormingstaak » vormingswerk » SOMS: manipulatie van de mens
 • vormkracht » creatief proces » scheppingsproces
 • vormkracht » vorm » vormgeving » [OOK:] vormeloos c.q. vormloosheid
 • vormkracht ontbreekt: teveel aan betekenis–\ associatiemogelijkheden
 • vormkracht onvoldoende » beperkte mogelijkheden mbt. vorm (–geving)
 • vormloos » [OOK:] vorm » vormkracht » vormgeving
 • vormontwikkeling » vormen gaan eigen leven leiden cq worden gemeenplaats
 • vormt de werkelijkheid; verhaal (taal) maakt c.q. –
 • vormtechniek » (mogelijkheden van) literaire middelen
 • vormtechniek: vertraging» uitstel» retardering
 • vormverandering » vormvernieuwing(en) » nieuwe vorm(en)
 • vormvernieuwing » nieuwe vorm(en) » vormverandering(en)
 • vormverstarring » verstarde traditie
 • vormvinding, neo–platoonse –
 • vormvrijheid » vrij vers » vrije verzen
 • vorst–auteur, relatie –
 • Vorstenbosch, Annie van de
 • Vos de Wael–Smulders, E.M.
 • Vos, Arnold de
 • Vos, Bertus
 • Vos, Carole
 • Vos, Dirk de
 • Vos, Erik
 • Vos, Gerardus J. – » Vossius
 • Vos, Jan
 • Vos, Jan – [prior]
 • Vos, Maarten de
 • Vos, Margot
 • Vos, Marie W.
 • Vos, Marjoleine de
 • Vos, Peter
 • Vos, Peter : tekeningen van –
 • Voskuil, J.J.
 • Voskuilen, Wouter
 • Vosmaer, Carel
 • Vosmeer, Sasbout
 • Vossen, J.
 • Vossius–gymnasium te Amsterdam
 • Vossius, Gerardus Johannes
 • Votel, Henk
 • Vouet, Simon
 • vox populi vox Dei
 • Vox tweewekelijks onafhankelijk magazine v.d. Katholieke Universiteit Nijmegen
 • voyeur als literair motief (cq. toeschouwer» handlanger» vreemdeling» getuige)
 • VPRO–gids [wekelijks programmablad]
 • VPRO, omroep (–vereniging) –
 • vraag "waarom?": elkaar door leermeesters doorgegeven meest vormende woord
 • vraag "wie?" (Gezelle's 'Gierzwaluwen') verwoordt wezen van alle grote poëzie
 • vraag » vragen » vraag stellen
 • vraag 'waarom?' als een verkeerde vraag c.q. als vraag zonder antwoord
 • vraag (verkeerde – ) naar historische waarheid/ onwaarheid
 • vraag (vragen) belangrijker dan antwoord(en)
 • vraag aan lezer (om discussie c.q. dialoog) » lezer aangesproken
 • vraag belangrijker dan het antwoord
 • vraag en antwoord
 • vraag is het antwoord » vragen als (half–)antwoord » – als laatste antwoord
 • vraag naar (historische) waarheid en onwaarheid als verkeerde vraag
 • vraag naar afloop » OOK: einde van een verhaal
 • vraag naar betekenis van gedicht niet beantwoord door kennis van reëel model
 • vraag naar cultureel–antropologisch onderzoek van de lezende mens
 • vraag naar identiteit
 • vraag naar waarheid/ onwaarheid als verkeerde vraag
 • vraag van Fens » desideratum c.q. suggestie van Fens
 • vraag van Fens, persoonlijke» privé – (: gevoel» ervaring» voorkeur\
 • vraag van het kind
 • vraag van scholier(en), antwoord van Fens op brief met –
 • vraag van uitgever om "eerlijke manuscripten over jeugdliefde"
 • vraag zonder antwoord (: stelt grote kunst niet altijd – ?)
 • vraag, identiteits–
 • vraag, waarom– » waarom? als verkeerde vraag c.q. als vraag zonder antwoord
 • vraag: meer vragen dan antwoorden
 • vraaggesprek » interview » enquête (OOK: interviewer)
 • vraaggesprek Fens met kunstenaar c.q. auteur
 • vraaggesprek met auteur » literair interview
 • vraaggesprek met schrijvers, opkomst van het –
 • vraagteken als stijlmiddel» als literair middel
 • vraagtekens, Fens heeft –
 • vragen » vraag
 • vragen (pasklare – ) en praktische antwoorden, cultuur van –
 • vragen (vraag) belangrijker dan antwoord(en)
 • vragen als (half–)antwoord » vraag is het (laatste) antwoord
 • vragen bedenken; interpreteren is –
 • vragen belangrijker dan het antwoord
 • vragen bij de tekst (verzamelde samenhangende mogelijke) zijn de interpretatie
 • vragen bij Fens » Fens twijfelt
 • vragen door geheim opgeroepen, steeds nieuwe – (meerduidig maakt mooi)
 • vragen is de interpretatie van de tekst; verzameling mogelijke samenhangende –
 • vragen naar zin / rendementsdenken
 • vragen om antwoord
 • vragen om handtekening » signeren » signeersessie
 • vragen, catalogus van –
 • vragen, poëzie zonder –
 • vragen: zoeken naar – (niet naar antwoorden) is de zin van lezen
 • vragen; geen antwoorden
 • vragend om redeneren » appellerend aan redeneervermogen [over kunstwerk]
 • vragende mens, De – [tijdschrift voor buitenkerkelijken]
 • vragenlijst over de nieuwe en nieuwste poëzie in De Gids 1962
 • vrede » evenwicht » harmonie : hang naar –
 • vrede (harmonie» evenwicht) / conflict (tegenstrijdigheid)
 • Vredenburg, Muziekcentrum – (Utrecht)
 • Vree, Freddy de
 • Vree, Paul de
 • Vreede, Mischa de
 • Vreeman, Wim (mede–voorzitter van P.v.d.A)
 • vreemd / eigen : spanning tussen –
 • vreemd gedrag: lezen
 • vreemd gemaakt, het vertrouwde – » alles blijkt anders » "Existenzerhellung&
 • vreemde / eigen poëzie
 • vreemde cultuur » verschillende culturen » multicultureel » cultuurverschil
 • vreemde cultuur, literatuur uit – » buitenlandse letterkunde c.q. poëzie
 • vreemde cultuur, ons – : van verleden of van andere beschaving (is mysterie)
 • vreemde taal, Nederlands als – » Nederlands als tweede taal
 • vreemde volkeren » antropologie » etnologie
 • vreemde woorden » bastaardwoorden
 • vreemde–taalhulpboekjes voor op reis: Hoe zeg ik het in het...
 • vreemdeling » allochtoon » asielzoeker » buitenlandse arbeider(s)
 • vreemdeling » balling(schap) » emigratie » vluchteling » asielzoeker
 • vreemdeling als literair motief (cq. toeschouwer» getuige» voyeur» handlanger)
 • vreemdeling in opgeroepen wereld, lezer als –
 • vreemdelingenhaat » racisme » antisemitisme » [OOK: rassentheorie(ën)]
 • vreemdelingschap » buitenstaander » uitgestoten » paria » terzijde–pos
 • vreemdelingschap als levenshouding (: distantie c.q. "geestelijk toerisme")
 • vreemdelingschap als literair motief (OOK: ballingschap» terzijde–positie etc)
 • vrees » angst » bang
 • vrees (voor...) ZIE OOK: angst (voor...)
 • vrees om je te binden » angst voor gehechtheid » continuïteit vrezen
 • vrees om te publiceren » publikatieangst
 • vrees van Fens voor verveling » Fens: geen specialist» verzamelaar» bewaarder
 • vrees voor (oorlogs–) herinneringen
 • vrees voor herlezing
 • vrees voor ongelijkheid » OOK: nivellering » gebrek aan niveau of kwaliteit
 • vrees voor onvolledigheid c.q. incompleetheid
 • vrees voor sentiment c.q. gevoel c.q. emotie » taboe op (romantisch) gevoel
 • vrees voor stilte & zwijgen » angst voor het mysterie van wat groter is dan ik
 • vrees voor werkelijkheid als literair motief
 • Vreese, Willem de
 • Vrekhem, Georges van
 • vreugd maken van de dood: waandenkbeeld van het geloof
 • Vreugde der Wet » de Weg van de Wet
 • vreugde van de maker
 • vreugde van het scheppen
 • vreugde van het werken
 • vreugde, van droefheid tot –
 • Vreyling, Reinout [pseudoniem van J.G. Rossem du Chattel]
 • Vriamont, Joris
 • vriend » vrienden » vriendschap » vriendschapsbetoon
 • vriend / vijand
 • vriend van Couperus Orlando: alleen als taalschepping ons bekend
 • Vrienden van de U.B. Amsterdam, Vereniging van –
 • vrienden, werk van – : opmerkingen c.q. kritische hulp van Du Perron bij –
 • vriendendienst » vriendschap » (jeugd)vriend(en) (OOK: als lit. motief)
 • vriendenkring » vriendschap » vriend (–en) » vriendschapsbetoon
 • vriendschap – liefde
 • vriendschap – literatuur – religie
 • vriendschap » (jeugd–) vriend(en) » vriendschapsbetoon (OOK: als lit. motief)
 • vriendschap, blijvende –
 • vriendschapscultus
 • Vries (Hendrik de – ) als beeldend kunstenaar
 • Vries en te Winkel, De – (Matthijs de Vries en L.A. te Winkel)
 • Vries, Anke de
 • Vries, Anne de
 • Vries, Anth. de
 • Vries, Bernard de
 • Vries, Bert de – [politicus, tot 2010 lid van het CDA]
 • Vries, D. de
 • Vries, G.J. de
 • Vries, G.J. [Gert Jan] de
 • Vries, Han de
 • Vries, Hendrik de
 • Vries, Hendrik de – : ongepubliceerd gebleven gedichten van –
 • Vries, Hendrik de – : woord– c.q. taalbehandeling bij –
 • Vries, Hendrik de – : als poëziecriticus
 • Vries, Hendrik de – : symbolische verklaring van poëzie
 • Vries, Hendrik de : cirkel als literair motief
 • Vries, Hendrik de : invloed van Goya op –
 • Vries, Hendrik de : "onvoltooide" inhoud / helder afgeronde vorm
 • Vries, Hendrik de : (lange) laan als literair motief
 • Vries, Hendrik de : autonome wereld van het gedicht bij –
 • Vries, Hendrik de : circulair tijdsverloop bij –
 • Vries, Hendrik de : geen grens dag/ nacht
 • Vries, Hendrik de : geen grens droom/ werkelijkheid
 • Vries, Hendrik de : geen grens fantasie/ realiteit
 • Vries, Hendrik de : geen grens heden/ verleden
 • Vries, Hendrik de : geen grens leven/ dood
 • Vries, Hendrik de : geen grens waken/ slapen
 • Vries, Hendrik de : kinderlijk ervaren bij –
 • Vries, Hendrik de : onbereikbaarheid van eindpunt
 • Vries, Hendrik de: ambiguïteiten in poëzie
 • Vries, Hendrik de: 90e verjaardag
 • Vries, Herman van der
 • Vries, Jan de [kunsthistoricus]
 • Vries, Johan de
 • Vries, Leonard de
 • Vries, Marleen de
 • Vries, Matthijs de
 • Vries, Peter de
 • Vries, Peter R. de
 • Vries, Peter Yvon de
 • Vries, Robert de
 • Vries, S.Ph. de
 • Vries, Theun de
 • Vries, Tine de
 • Vries, Wim de
 • Vriesland, Victor E. van
 • Vrignault, Pierre
 • vrij » licht » ruimte
 • vrij / gebonden (mbt. vertaling)
 • vrij / letterlijk (mbt. vertaling)
 • vrij lezen (van gedicht) uit taal en uit zichzelf: interpreteren
 • Vrij Nederland [weekblad]
 • vrij vers » vrije verzen » vrijheid van vorm
 • vrij, te – interpreteren (: hineininterpretatie » meer lezen dan tekst zegt)
 • vrijblijvend » afstand houdend » zich distantiëren » OOK: terzijde–posi
 • Vrijburg s.j., Jos
 • vrijdag (sinds weekend nietszeggend werd: karakterloos»leeg»bastaard–zaterdag)
 • Vrijdag, Goede –
 • vrijdenker » vrijdenkersvereniging » godloochenaar » De Dageraad [tijdschrift]
 • vrije / gebonden vorm (bij vertalingen)
 • Vrije Bladen, De – [reeks » tijdschrift]
 • vrije boer, De – [tijdschrift]
 • vrije expressie » expressievakken
 • vrije interpretatie, te – » hineininterpretieren (: meer lezen dan er staat)
 • Vrije Katheder, De – [tijdschrift]
 • vrije regelval (rafelzetsel)
 • vrije religiositeit na gebonden religiositeit (ontwikkeling bij P. Kemp)
 • vrije tijd » hobby » liefhebberij » vrije–tijdsbesteding
 • vrije tijd... (: cultuur van de leisure class)
 • vrije uit gebonden religiositeit (ontwikkeling bij P. Kemp)
 • Vrije Universiteit (Amsterdam)
 • vrije versvorm bij Noordstar
 • vrije vertaling / gebonden vertaling (OOK: vrije/ letterlijke vertaling)
 • vrije verzen » vrij vers » vrijheid van vorm
 • Vrije Volk, Het – [dagblad]
 • vrije vorm / gebonden vorm bij vertalingen
 • vrije wil kwijt, individu is –
 • Vrije Woord, Arkprijs van het –
 • vrije–tijdsactiviteit, dichten als –
 • vrije–tijdsbesteding » hobby » liefhebberij » vrije tijd
 • vrije–tijdscultuur van de leisure class
 • vrije–tijdslectuur » lezen tijdens vakantie
 • vrijen » (keurige) vrijerij » verliefd » verloofd » verkering
 • vrijen » seks hebben » geslachtsdaad
 • vrijgemaakt van conventies, taal –
 • vrijgezel Gerard Greyn uit Grevenbicht
 • vrijheid » ruimte » lichtheid
 • vrijheid / gebondenheid (: bij inbreng door lezer)
 • vrijheid / gebondenheid (: van beeldend kunstenaar / van dichter)
 • vrijheid / plicht (OOK: neiging c.q. mijn zin vs. plicht)
 • vrijheid door rijmdwang (soms) » betekenisschepping door rijm
 • vrijheid van beeldend kunstenaar / gebondenheid van dichter
 • vrijheid van begeerten nastreven » ascese » zelfontkenning » onthechting
 • vrijheid van de lezer
 • vrijheid van de schrijver
 • vrijheid van inbreng voor lezer is beperkt
 • vrijheid van lezer
 • vrijheid van lezer bij inbreng beperkt
 • vrijheid van lezer bij inbreng; beperkte –
 • vrijheid van lezer bij zijn inbreng / zijn gebondenheid daarbij
 • vrijheid van vorm » vrij vers
 • vrijheid, beperkte menselijke –
 • vrijheid, essayistische – » OOK: essayistische bemoeizucht
 • vrijheid, menselije waardigheid en»of –
 • vrijheid, pers–
 • vrijheid, seksuele –
 • vrijheidsverlies door gespecialiseerd zijn in aandachtig lezen
 • Vrijman, Jan
 • vrijzinnig (–heid)
 • vrijzinnig / kristelijk (: als waarderingsmotief)
 • vrijzinnige / christelijke Vlaamse literatuur, tweedeling van –
 • vrijzinnigheid, Multatuli als dogmaticus van de –
 • Vrins, G.P.P.
 • vroeg / laat werk : van Reve
 • vroeg / laat werk : van Vestdijk
 • vroeg / laat werk van Herman van den Bergh
 • vroeg christendom
 • vroeg gepubliceerd, te – » nog onrijp
 • vroeg gestorven auteur(s)
 • vroeg oud » jongere oudere » oud(erdom) » bejaard » grijs
 • vroeg proza van Vestdijk
 • vroeg werk
 • vroeg werk / later werk van Vestdijk
 • vroeg werk van Carmiggelt: overdrijving van stilistische eigenaardigheden
 • vroeg–christelijk – middeleeuws, continuïteit» overgang» verband»
 • vroeg–christelijk / middeleeuws : continuïteit cq verband» overgang» breuk &n
 • vroeg–christelijke cultuur » laat–antieke beschaving
 • vroeg–christelijke Latijnse literatuur » literatuur in het Latijn
 • vroeg–monastieke invloed op het christendom, fatale –
 • vroegchristelijk – middeleeuws, continuïteit» overgang» verband tussen &ndash
 • vroegchristelijk – middeleeuws, continuïteit» overgang» verband» breuk
 • vroegchristelijk–middeleeuws, continuïteit» verband» overgang» breuk &n
 • vroegchristelijke » laat–antieke Latijnse literatuur » literatuur i.h. Latijn
 • vroegchristelijke cultuur
 • vroegchristelijke geloofsbeleving
 • vroege / latere poëzie van Pierre Kemp
 • vroege boekdrukker(s)
 • vroege christelijke cultuur
 • vroege christendom–middeleeuwen, continuïteit –
 • vroege christendom–middeleeuwen, continuïteit cq overgang of breuk –
 • vroege christendom, seksualiteit in middeleeuwen c.q. in het –
 • vroege dichter(s)
 • vroege gedichten van Vestdijk groeien uit tot latere romans en verhalen
 • vroege middeleeuwen » overgang cq verband tussen klassieken en middeleeuwen
 • vroege middeleeuwen, continuïteit oude christendom – » OOK: overgang» breuk..
 • vroege monachisme, het –
 • vroege poëzie van Achterberg (ongepubliceerd gebleven)
 • vroeger / later werk : van Carmiggelt
 • vroeger / later werk : van Reve
 • vroeger / later werk van Herman van den Bergh
 • vroeger / later werk van Vestdijk
 • vroeger / nu
 • vroeger / nu (: publiek van – / lezer van – )
 • vroeger / nu / straks: lezer(s) van –
 • vroeger / nu : als literair motief
 • vroeger / nu : dichters van – en van – zijn elkaars collega's
 • vroeger / nu : vergeleken
 • vroeger anders gewaardeerd door Fens
 • vroeger avant garde geweest
 • vroeger avant–gardekunst geweest
 • vroeger bekroonden bepalen de waarde van een (ere)prijs, de –
 • vroeger gelezen poëzie, nawerking van –
 • vroeger gelovige auteurs, religieuze problematiek bij ongelovige c.q. –
 • vroeger katholiek » afvallig » uit r.k. kerk of geestelijke staat (ge)treden
 • vroeger was, lezer die je zelf –
 • vroeger, geleerde(n) van – (: boeken»boekenkast als gedenkteken voor – )
 • vroeger, humor van – / van nu (uit '50–'60 doet je jong voelen/ maakt je oud)
 • vroeger, publiek van – / lezer van nu
 • vroeger, reactie(s) van lezers van –
 • vroeger/ nu interpreteren (: het vroegere vs. het moderne interpreteren)
 • vroegere boekhandel Ten Have (in Kalverstraat, Amsterdam) [prot. – chr.]
 • vroegere eenheidservaring, heimwee naar klassieke c.q. –
 • vroegere geloofsvorm (statische en in zichzelf besloten) is een bekoring
 • vroegere gestalten van jezelf, beschaamd over – » verkregen zelfinzicht
 • vroegere interpretatiewijze(n) / moderne interpretatie(s)
 • vroegere lezer » eerste lezer(s) » eerdere lezer(s)
 • vroegere literatuur is referentiekader voor nieuwe (bij lezer)
 • vroegere liturgie, heimwee naar» gemis van – (: de nieuwe showt verwording)
 • vroegere waardering, Fens onzeker over zijn –
 • vroegmiddeleeuws, overgang van klassiek naar –
 • vroegmonastieke invloed op het christendom, fatale –
 • vroegste poëzie van Vestdijk, 'hardheid' als het eigene van de –
 • Vroemen, Mia
 • vrolijk » blij » lach » (glim)lachen » giechelen
 • vrolijk illusieloos » illusieloos » desillusie
 • Vrolijk, M. (Maarten) [minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen]
 • Vroman als wetenschapper » als bioloog
 • Vroman, Leo
 • Vroman, Tineke [= Georgine] » SOMS: 'Tineke' (nl. als literair motief)
 • Vroman: micro–kosmos – macro–kosmos (: bij – )
 • Vroman: vult/ valt een zetfout?
 • vrome lelijkheid » lelijkheid van de vroomheid » naargeestig stichtelijk
 • vrome poëzie
 • vrome poëzie » vroom gedicht(je) » vroom woord
 • vrome r.k. kerkdienende maagd(en) in Nederland van 17e eeuw: klopje(s)
 • Vroom & Dreesmann
 • vroom » vroomheid (–sideaal) » devotie » vroomheidsbeleving
 • vroom (devotioneel) Nederlands taalgebruik: effect» invloed van –
 • vroom / heilig
 • vroom ipv. wetenschappelijk » onwetenschappelijk
 • vroom woord » vroom gedicht(je)
 • Vroom, Cornelis
 • Vroom, H.
 • vroom, persoonlijk – / on– of bovenpersoonlijk vroom
 • Vroom, W.H. (Wim)
 • Vroomen, Noriko de
 • Vroomen, Pim de (W.A.M.)
 • vroomheid » vroomheidsideaal » devotie » vroomheidsbeleving
 • vroomheid en bedrog
 • vroomheid, geschiedenis van de –
 • vroomheid, heiligheid teruggebracht tot – » ontwikkeling van heiligheidsideaal
 • vroomheid, lelijkheid van de – » walgelijk & naargeestig stichtelijk
 • vroomheid, lijdens– » lijdensdevotie
 • vroomheid, persoonlijke – » individualistische spiritualiteit
 • vroomheid, vervrouwelijking van de –
 • vroomheid, volks– » volksdevotie » volksgeloof
 • vroomheidsgeschiedenis
 • vroomheidsgeschiedenis van Vlaanderen
 • vroomheidsideaal » vroomheid » vroomheidsbeleving
 • vroomheidspoëzie » vroom woord
 • Vroon, Piet
 • vrouw – meester – leerling : de drie hoofdfiguren in veel werk van Vestdijk
 • vrouw » vrouwen » dame » vrouwelijk » meisje
 • vrouw (rol van – ) » vrouwelijk » vrouw versus man » vrouw in mannenwereld
 • vrouw / man (: verschil lezeres/ lezer)
 • vrouw / man [vrouwelijk» rol van vrouw» vrouw vs. man» vrouw in mannenwereld]
 • vrouw / man ...
 • vrouw / man : als literair motief
 • vrouw als beeld van boek » boek als beeld van vrouw » lezen = liefhebben
 • vrouw als kunstenaar » kunstenares (–sen) » kunst van vrouwen
 • vrouw als literair motief » vrouw als motief
 • vrouw als literair motief, verlaten –
 • vrouw als motief » vrouwengestalte(n) » vrouw (–en) als literair motief
 • vrouw als verfijndste registratiemogelijkheid van subtiele gewaarwordingen
 • vrouw in de middeleeuwen » vrouwen in de middeleeuwen
 • vrouw in haar tuin, lezende –
 • vrouw in het ambt » priesterschap voor vrouwen
 • vrouw leest » vrouwen lezen » lezende vrouw(en)
 • vrouw met boek(en) » vrouwen met boek(en)
 • vrouw ontbreekt » vrouwen ontbreken
 • vrouw van Kees Fens
 • vrouw–manrelatie (individueel» persoonlijk» tussen bepaalde individuen)
 • vrouw, geleerde – » femme savante
 • vrouw, gevallen –
 • vrouw, kunst– » kunstman » kunstmens
 • vrouw, metafoor (door het boek geschapen) voor de –
 • vrouw: man–vrouwrelatie (individueel» persoonlijk» tussen bepaalde individuen)
 • vrouwelijk » rol van vrouw » vrouw versus man » vrouw in mannenwereld
 • vrouwelijk » vrouw(en) » meisje
 • vrouwelijk / mannelijk in de taal verenigd: brengt de taal tot leven
 • vrouwelijk / mannelijk rijm
 • vrouwelijk karakter van vroomheid, steeds sterker –
 • vrouwelijk personage » vrouwengestalte(n) » vrouw als (literair) motief
 • vrouwelijk rijm » mannelijk rijm (OOK: vrouwelijk vs. mannelijk rijm)
 • vrouwelijk, typisch – » typisch vrouwelijke stijlfiguren
 • vrouwelijke » mannelijke in de taal verenigd brengt die tot leven; het –
 • vrouwelijke auteur (–s) » (tekst) geschreven door vrouw(en)
 • vrouwelijke auteur(s) bestudeerd » (literaire» feministische) vrouwenstudie(s)
 • vrouwelijke auteurs in de middeleeuwen, persoonlijke» directe taal van –
 • vrouwelijke auteurs in het fonds van Querido
 • vrouwelijke auteurs in Middeleeuwen buiten het literair circuit
 • vrouwelijke auteurs in Middeleeuwen geen professionele schrijvers
 • vrouwelijke heiligen
 • vrouwelijke kloosterling(en) » non(nen) » zuster(s)
 • vrouwelijke kunstenaar(s) » kunst van vrouwen
 • vrouwelijke lezerskring
 • vrouwelijke poëzieauteur(s)
 • vrouwelijke recensent, Nijhoff als – (Tonia de Bilt)
 • vrouwelijke religieuze(n) » zuster(s) » non(nen) » monialen
 • vrouwelijke stijlfiguren, typisch – » typisch vrouwelijk
 • Vrouwelijke Studenten Vereniging AVSV, Amsterdamsche –
 • vrouwelijke wetenschappers » geleerde vrouw » femme savante
 • vrouwelijke woorden » mannelijke woorden
 • vrouwelijke/ mannelijke lezer(s)
 • vrouwelijkheid » vrouwenrol » vrouw in mannenwereld » vrouw vs. man
 • vrouwen als priester » de vrouw in het ambt
 • vrouwen als schrijfster » geschreven door vrouw(en)
 • vrouwen als schrijfster van poëzie
 • vrouwen houden geschiedenis in stand; naamloze –
 • vrouwen in de middeleeuwen
 • vrouwen in Oost–Europa en Balkan
 • vrouwen lezen » lezende vrouw(en)
 • vrouwen op de vlucht
 • Vrouwen van Bethanië: Apostolisch Instituut (Amsterdam, Reinildahuis)
 • vrouwen, alleen – : zijn te tekenen vindt Fens; mannen mieten geschilderd
 • vrouwen, kunst van – » kunstenares (–sen) » vrouwen als kunstenaar
 • vrouwen, vluchtelingen–
 • vrouwen: kerkdienende vrome r.k. maagden : klopjes (: in Nederland 17e eeuw)
 • vrouwenbeweging
 • Vrouwenbeweging, Internationaal Archief voor de – (Amsterdam)
 • vrouwenemancipatie » emancipatie
 • vrouwengeschiedenissen » passie » hartstocht [OOK: – als literair motief]
 • vrouwengestalte » vrouw (–en) als (literair) motief
 • vrouwengestalte, zicht op dalende –
 • vrouwengestalten, geïdealiseerde – bij dichters: Beatrice» Laura» Dia»
 • vrouwenhaat » antivrouw zijn » OOK: antifeminisme
 • vrouwenklooster » –kloosters » kloosterleven in nonnenconventen
 • vrouwenklooster (–s), contemporaine visie op –
 • vrouwenkloosters in middeleeuwen, religieuze» maatschappelijke positie van –
 • vrouwenliteratuur » feministische literaire kritiek » (lit.) vrouwenstudies
 • vrouwenrol » vrouwelijkheid » vrouw versus man » vrouw in mannenwereld
 • vrouwenromans
 • vrouwenstudies » feministische literaire kritiek » (literaire) vrouwenstudies
 • vrouwenstudies (: literaire – ) » feministische literaire kritiek
 • vrouwentijdschrift » damesblad(en)
 • VRT (Vlaamse radio en televisie)
 • vruchtbaar / maagdelijk
 • vruchtbaarheid van corrupte tekst
 • vruchtbare vergissing » creatieve fout (: extra betekenisproduktie)
 • Vrugt, Johanna Petronella [pseudoniem: Anna Blaman]
 • Vught, concentratiekamp –
 • Vugt, Ewald van [pseudoniem: Ewald Vanvugt]
 • Vuijk, Bep – » Beb Vuyk
 • Vuijsje, Herman
 • vuil / schoon (OF: onzindelijk / hygiënisch)
 • vuil politiek spel » intrigeren » achterbaks » jaloezie
 • vuilbekkerij » erotische taal » seksuele taal » obscene taal
 • vuistregels, een auditorium vraagt korte
 • Vujck, Piotr
 • Vulcanius, Bonaventura
 • Vulgaat
 • vulgair » plat » grof (OOK: van taalgebruik)
 • vulgaire / verhevene : onze interpretatie van het –
 • vullen elkaar aan; verschillende literaire interpretaties –
 • Vullings, Jeroen
 • vult / valt: zetfout bij Vroman?
 • vult aan met zijn verbeelding; lezer » toeschouwer –
 • vult zich langzaam met betekenis; gedicht –
 • VUT » AOW » oudeenproblematiek » bejaardenleed
 • vuur
 • vuur (Daniël), zang van de drie jongelingen in het –
 • vuur als literair motief
 • vuur, Daniël in het –
 • vuur, innerlijk –
 • vuuroven (Daniël), zang van de drie jongelingen in de –
 • vuuroven, Daniël in de –
 • vuurtoren(s)
 • Vuyk, Beb – » Bep Vuijk
 • VVD (liberale politieke partij: voor Vrijheid en Democratie)
 • VVD–fractievoorzitter F. Bolkestein
 • VVD–gedeputeerde in Culturele Raad Noord–Holland: mr F.G. van Diepen–Oost
 • VVD–politicus Ed Nijpels
 • VVD–politicus Frits Korthals Altes
 • VVD–politicus H. Dijkstal [ook minister van binnenlandse zaken]
 • VVD–politicus Hans Wiegel
 • VVD–politicus J. (Jaap) Metz
 • VVD–politicus J. Voorhoeve [minister van defensie in kabinet Kok]
 • VVD–politicus Mark Rutte
 • vwo » havo » mavo : leerling(en) –