Thema's
 • u / gij (in Dante–vertaling)
 • u bij Achterberg
 • U–figuur » aangesprokene » gij–figuur » je–figuur » jij&nd
 • U.A.F. (Universitair Asylfonds)
 • U.N. » UNO » Verenigde Naties
 • U.S.A. » Verenigde Staten » Amerika
 • U.S.A. / Europa (Amerikaans / Europees)
 • U.S.A., roman van de – : vergeleken met Nederlandse roman
 • U.S.A.: National Geographic Channel
 • UAF (Universitair Asylfonds)
 • UB Amsterdam » Universiteitsbibliotheek Amsterdam
 • UB Amsterdam: expositie "Ontwerper & Opdrachtgever" (2005)
 • UB Gent » Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent
 • UB Groningen » universiteitsbibliotheek Groningen
 • UB Leiden » Universiteitsbibliotheek Leiden
 • UB Nijmegen » bibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen
 • UB Utrecht » universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht
 • UBC » Universiteir Bedrijven Centrum
 • Ucello, Paolo
 • Uden
 • Uden, Cornelie van
 • Uden: Birgitinessenklooster
 • Uding, Louis
 • Ueberich van de lezer » ideale lezer
 • Ueberich, lezers– » ideale lezersgestalte » ideaal lezerspubliek
 • Uebersetzer
 • Uffizi (Florence)
 • UFO » vliegende schotel(s) » marsmannetje(s) » fantasieën over de ruimte etc.
 • Uglow, Jenny
 • Uhlenbeck, Chr.G.
 • Uhse, Beate
 • ui » uienjohnnies » Johnnies de Roscoff
 • uit ("uit") » "in" » hip » square (: modewoorden)
 • uit aandacht geraakte literaire tekst(en) » verouderde poëzie c.q. kunst
 • uit bekende stof nieuwe mogelijkheden schept; literatuur die –
 • uit de handel: boek(en) c.q. tijdschrift(en) die – zijn
 • uit de vergetelheid
 • uit de verkoop, boeken snel –
 • uit Frans in Engels vertaald
 • uit geheugen geraakte poëzie, bij lezer –
 • uit het Arabisch vertaald
 • uit het Duits in het Engels vertaald
 • uit het Frans vertaald
 • Uit het midden [rubriek in "Kuzien" waarin enkele titelloze columns van Fens]
 • uit het Nederlands vertaald » vertaling(en) uit het Nederlands
 • uit hun werk kan niets weggelaten: "complete" dichters
 • uit leeservaring ontstane poëtica / uit schrijfervaring ontwikkelde poëtica
 • uit Nederlands in Engels vertaald (poëzie en proza)
 • uit Nederlands in het Duits vertaald: poëzie van Lucebert
 • uit Nederlands vertaalde literatuur: reeks Bibliotheca Neerlandica
 • uit ons gehaald door schilderij, uit schilderij door ons: produkt: kunstwerk
 • uit plastic folie halen, boek –
 • uit schilderij gehaald door ons, uit ons gehaald door schilderij: kunstwerk
 • uit schrijfervaring ontwikkelde poëtica / uit leeservaring ontstane poëtica
 • uit taal en uit zichzelf vrijlezen van gedicht: interpreteren
 • uit taal inzichten–in–het–bestaan vrijmaken; grote poëzie is –
 • uit tekst te voorschijn gelezen worden; gedicht zit in de tekst en moet –
 • uit zichzelf en uit taal vrijlezen van gedicht: interpreteren
 • uit zichzelf treden, verlangen naar –
 • uit zijn schepping weg, God –
 • uitbeelding als innerlijke of wezenskarakterisering » beschrijving wordt...etc
 • uitbeelding in illustratie anders dan lezer zich personage verbeeldt
 • uitbreiden ipv. reduceren! (lezen van poëzie is – )
 • uitbreken van de tweede wereldoorlog 1939 » Tweede Wereldoorlog
 • uitdagend tegen–systeem » tegen–orde
 • uitdagende tegenwereld
 • uitdaging, blijvende – » raadselachtigheid als teken van kwaliteit
 • uitdrijving van duivel » exorcisme
 • uitdrukken in zichzelf; literatuur zal zich altijd –
 • uitdrukken, totaliteit (willen) – (: "alles van allen zeggen" of van alles)
 • uitdrukken: mysterie» het onuitsprekelijke laat z. alleen in beelden» tekens –
 • uitdrukken: zich in elkaar uitdrukkende uitersten
 • uitdrukking kan seksuele connotatie krijgen, iedere (neutrale) –
 • uitdrukking van het diepst religieuze, zinnelijkheid als beeld en –
 • uitdrukking, staande – (stijlfiguur)
 • uitdrukkingskracht door lichaamstaal » mimiek
 • uitdunnen van bibliotheek » opruimen van bibliotheek
 • uiteengroeien tot diverse Engelstalige literaturen
 • uiteenlopende aanpak » verscheidenheid » veelsoortigheid » diversiteit » cha
 • uiteenlopende artistieke» maatschappelijke opvattingen bij '80; zéér –
 • uiteenlopende beoordeling door verschillende recensenten
 • uiteenlopende interpretaties
 • uiteenvallende bibliotheek » desintegrerende boekenverzameling
 • uiteenvouwen: dichten is – van een kern (samengebaldheid naar buiten ordenen)
 • uiteindelijke tekst / eerste ("basis"–) tekst
 • uiten; het vermogen zich weten op te dringen door zich te –
 • uiteraard
 • uiterlijk » uiterlijkheid » uiterlijke vorm
 • uiterlijk (–heid) / innerlijk (–heid) (: buitenkant / binnenkant)
 • uiterlijk (fysiognomie) » portret (–ten; –tering) » portretkunst
 • uiterlijk / innerlijk
 • uiterlijk / innerlijk: van elkaar aflezen
 • uiterlijk en innerlijk vallen samen (: tekening)
 • uiterlijk van boek » boekverzorging
 • uiterlijk van boek, lelijk – » slechte boekverzorging
 • uiterlijk vertoon » leegte » niets te zeggen » lege vorm » niets te vertelle
 • uiterlijke vorm
 • uiterlijke wereld als beeld van de innerlijke
 • uiterlijke wereld krijgt door taal van de dichter gestalte van de innerlijke
 • uiterlijkheden » (aan de) buitenkant » geen innerlijk (–e ervaring)
 • uiterlijkheden–toegepaste kunst–evenwicht–formeel–oneigenlijke criteria: sma
 • uiterlijkheden, regie van –
 • uiterlijkheid / innerlijkheid
 • uiterst kritisch: Fens boos» woedend» geërgerd» geïrriteerd» hatel
 • uiterste concretisering: personificatie
 • uitersten drukken zich in elkaar uit
 • uitersten, vier – » eschatologie » eschatologisch
 • Uitert, Evert van
 • uitgaan van betekenis (dialoog met de dingen, die je betekenis geeft): dichten
 • uitgangspunt » ordenend principe » opzet
 • uitgangspunt verzwegen, vooronderstelling c.q. onderzoeksmotief –
 • uitgangspunt voor bespreking» vertrekpunt bij recensie » poëtica van recensent
 • uitgangspunt voor biografie: bewondering [SOMS: – ontbreekt]
 • uitgangspunt, kritisch – : bij een centrale visie op literatuur ontbreekt
 • uitgangspunten mbt. kritiek (: van Fens) » [EVENTUEEL: ergocentrische – ]
 • uitgave (–n) overbodig » boek(en) (c.q. tekst of boek of gedicht) overbodig
 • uitgave (–n), genese van –
 • uitgave (...) ZIE OOK: editie (...)
 • uitgave brieven van Benjamin Britten
 • uitgave door "Margriet" » damesweekblad "Margriet"
 • uitgave en onderzoek: toegang tot handschriften» manuscripten
 • uitgave geautoriseerd door auteur » auteurseditie
 • uitgave in grote letter » grootletterboek
 • uitgave ter herdenking van... » herdenkingsnummer » –bijeenkomst
 • uitgave van brieven levert vertekenende» vervalsende beeldvorming van auteur
 • uitgave van correspondentie van Husserl
 • uitgave van correspondentie van Yeats
 • uitgave van G.A. van Oorschot, jubileum–
 • uitgave van verzameld werk » bundeling : vaak een succes
 • uitgave van verzameld werk een vorm van canonisatie?
 • uitgave verboden » censuur » gecensureerd » uitlenen verboden
 • uitgave, aankondiging van – » komt (komen) te verschijnen...
 • uitgave, bijzondere – » bibliofiele editie
 • uitgave, clandestiene
 • uitgave, facsimile– » facsimile
 • uitgave, film– » filmeditie
 • uitgave, geschiedenis van druk en –
 • uitgave, goedkope reeks c.q. – » goedkoop boek
 • uitgave, her– » herdruk(ken) » hereditie(s)
 • uitgave, her– » nieuwe editie (–s) » OOK: opnieuw vertaald
 • uitgave, Hooft–
 • uitgave, Hooft– : geschiedenis van de nieuwe –
 • uitgave, illegale» clandestiene» ondergrondse – (: illegale geschriften)
 • uitgave, piraten– » roofdruk
 • uitgave, school– » schoolboek » schoolboekenstijl
 • uitgave, verzamel– : vaak succes
 • uitgave, wetenschappelijke –
 • uitgavegeschiedenis » drukgeschiedenis » editiegeschiedenis
 • uitgaven die niet lopen » winkeldochters
 • uitgaven, overvloed aan – : stortvloed aan publikaties niet bij te houden
 • uitgebannen eigenheid / individualisme
 • uitgebluste criticus » vermoeide (ouder wordende» zich ontwikkelende) criticus
 • uitgeefbeleid » uitgeven » uitgeverij
 • uitgeefbeleid, moedig» idealistisch –
 • uitgegeven, "Forum" opnieuw –
 • uitgekomen, recent – / niet–recent uitgekomen
 • uitgeleend boek » boek(en) uitlenen
 • uitgelezen boek, niet helemaal – » niet uitlezen
 • uitgelokte agressiviteit door poëzie
 • uitgeput, literair – » versleten » niet meer als levende lit. functionerend
 • uitgeputte » versleten literatuur
 • uitgeputte » versleten vormen en dito effecten (: kitsch)
 • uitgeputte metafoor, trein als –
 • uitgespaard wordt, bekoring het verzwegene, van wat – \
 • uitgestorven lezerspubliek
 • uitgestoten » vreemdeling (–schap) » buitenstaander(s) » niet geaccepteerd
 • uitgetreden priester c.q. kloosterling(e) » uit geestelijk ambt of r.k. kerk
 • uitgeven » uitgever(s) » uitgeverij(en) » uitgeefbeleid
 • uitgeven wat je zelf wil lezen » kleine uitgever
 • uitgeven, brieven –
 • uitgeven, poëzie –
 • uitgever – auteur : relatie» verhouding –
 • uitgever » uitgeverij(en) » uitgevers » uitgeven » uitgeefbeleid
 • uitgever / auteur : verhouding –
 • uitgever A. de Ridder
 • uitgever A.A.M. Stols
 • uitgever als ontdekker of als voortzetter ('primaire'/ 'secundaire' uitgever)
 • uitgever Bas Lubberhuizen
 • uitgever begeleidt auteur(s) » lector » redacteur
 • uitgever Bert Bakker » Bert Bakker
 • uitgever C.A.J. van Dishoeck
 • uitgever C.P.J. van der Peet te Amsterdam
 • uitgever Clauwaert (Leuven)
 • uitgever Fredrick Warne
 • uitgever G.A. van Oorschot » Geert A. van Oorschot » R.J. Peskens
 • uitgever G.J. Lankkamp (Deventer)
 • uitgever J. van Slooten (Wageningen)
 • uitgever J.C. Loman
 • uitgever J.P. Barth
 • uitgever L.C.J. Boucher
 • uitgever L.J. Veen
 • uitgever Macmillan
 • uitgever Paul Brand [OOK: – jr.] (r.k.)
 • uitgever Querido, vrouwelijke auteurs in het fonds van –
 • uitgever Thomas Rap
 • uitgever Van Gennep » Rob van Gennep
 • uitgever van Gennep: reeks "Nesserie"
 • uitgever Van Oorschot, (historische) studie nodig over – (vindt Fens)
 • uitgever van poëzie
 • uitgever Versluys
 • uitgever vinden in Vlaanderen gemakkelijker dan in Noord–Nederland?
 • uitgever vraagt "eerlijke manuscripten over jeugdliefde"
 • uitgever–auteur, verhouding –
 • uitgever–lezer: de lezer als uitgever » kleine uitgever
 • uitgever, aarzelende – » aarzelende auteur(s) » aarzeling mbt. uitgeven
 • uitgever, bibliotheek als –
 • uitgever, idealistische c.q.moedige –
 • uitgever, kleine – » lezer als uitgever » lezer–uitgever
 • uitgever, lezer als – » lezer–uitgever » kleine uitgever
 • uitgever, raadselachtigheid kenmerk van –
 • uitgever, trouw van» aan –
 • uitgever, Vlaamse – » Zuidnederlandse: in Noord–Nederland relatief onbekend
 • uitgever, Zuidnederlandse» Vlaamse – : (relatief) onbekend in Noord–Nederland
 • uitgever: Georges Charpentier
 • uitgever: I.F. van Royen
 • uitgever: Letter–Nypels (Maastricht)
 • uitgever: nieuwjaars–\kerstwens»relatiegeschenk (boekhandel»antiquaar»bedrij
 • uitgever: ontdekker of voortzetter ('primaire'/'secundaire' uitgever)
 • uitgever: poëzie– » literaire opvattingen bij –
 • uitgever: primair/ secundair (: ontdekker of voortzetter)
 • uitgeverij "De Bataafsche Leeuw"
 • uitgeverij "De Gemaskerde Bij"
 • uitgeverij » uitgever(s) » uitgeefbeleid
 • uitgeverij » uitgever(s) » uitgeefbeleid
 • uitgeverij Ad. Donker
 • uitgeverij Allert de Lange (Amsterdam; tevens boekhandel)
 • uitgeverij Ambo
 • uitgeverij Athenaeum–Polak & Van Gennep
 • uitgeverij Augustus
 • uitgeverij Bert Bakker » Bert Bakker
 • uitgeverij Broekman en de Meris (Amsterdam)
 • uitgeverij Bruna » OOK: reeks Zwarte Beertjes
 • uitgeverij Callenbach (Nijkerk): Nobel–reeks
 • uitgeverij Chatto and Windus
 • uitgeverij Conserve
 • uitgeverij Contact
 • uitgeverij Contact: serie 'De Onsterfelijken'
 • uitgeverij De Arbeiderspers (Amsterdam): Arbo–reeks
 • uitgeverij De Arbeiderspers (SOMS: aan het Hekelveld, Amsterdam)
 • uitgeverij De Arend (A'dam) » Fa Weduwe J.Ahrend
 • uitgeverij De Bezige Bij
 • uitgeverij De Driehoek
 • uitgeverij De Fontein
 • uitgeverij De galge (Brugge)
 • uitgeverij De Harmonie (Amsterdam)
 • Uitgeverij De Mandarijn, Boekhandel– (Gorinchem)
 • uitgeverij De Prom
 • uitgeverij De Spaarnestad
 • uitgeverij De Standaard
 • uitgeverij Desclée de Brouwer: reeks» serie "Ontmoetingen"
 • uitgeverij Eben Haëzer
 • uitgeverij Elsevier (1580–1712; 1880–heden. OOK: Elzevier)
 • uitgeverij Faber » Faber and Faber
 • uitgeverij H. Nelissen: periodiek "Het blad van nu"
 • uitgeverij Heideland (Hasselt)
 • uitgeverij Het Spectrum
 • uitgeverij Heynis (Zaandijk)
 • uitgeverij Hogarth Press
 • uitgeverij Jonathan Cape te Londen » (Herbert) Jonathan Cape
 • uitgeverij Kluwer
 • uitgeverij Kluwer: eeuwfeest 1989
 • uitgeverij Kopwit (, marge–)
 • uitgeverij Kosmos
 • uitgeverij L.C.G. Malmberg ('s–Hertogenbosch)
 • uitgeverij L.C.J. Boucher
 • uitgeverij L.J. Veen
 • uitgeverij Letter–Nypels (Maastricht)
 • uitgeverij Manteau » Angèle Manteau
 • uitgeverij Menno Hertzberger en Co (Amsterdam)
 • uitgeverij Meulenhoff
 • uitgeverij Mondadori (Italië)
 • uitgeverij Moussault
 • uitgeverij Nieuw Amsterdam, literaire – (directeur: Derk Sauer)
 • uitgeverij Nijgh en Van Ditmar
 • uitgeverij Oisterwijk (Den Haag)
 • uitgeverij Oosthoek
 • Uitgeverij Paul Brand N.V.
 • uitgeverij Pegasus (Amsterdam) » OOK: (communistische) boekhandel aldaar
 • uitgeverij Polak & Van Gennep
 • uitgeverij Querido » [OOK: gastenboek c.q. jaarboekje 'Singel 262']
 • uitgeverij Random House » Pantheon
 • uitgeverij Suhrkamp
 • uitgeverij Swets en Zeitlinger (Amsterdam en Lisse)
 • uitgeverij The New Press
 • uitgeverij The Oxford University Press
 • uitgeverij Theatrum Orbis Terrarum
 • uitgeverij Thijmfonds (Den Haag)
 • uitgeverij Thomas Rap
 • uitgeverij Van Loghum Slaterus
 • uitgeverij Van Oorschot » G.A. van Oorschot » R.J. Peskens
 • uitgeverij Van Tilt
 • uitgeverij Wereldbibliotheek Mij. tot verspreiding v. Goede & Goedkope Lectuur
 • uitgeverij, geschiedenis van –
 • uitgeverij, literaire – : Nieuw Amsterdam (directeur: Derk Sauer)
 • uitgeverij: Fischer Verlag
 • uitgeverij: Kunera–pers
 • uitgeverij: PCM Uitgevers
 • uitgeverij: Penguin Books
 • uitgeverij: The Bodley Head
 • uitgeverij: Vlaamse auteurs naar Nederlandse –
 • uitgevers » uitgeverijen » uitgeefbeleid
 • uitgevers moesten adverteren met tekst(fragmenten) [: suggestie van Fens]
 • uitgevers–Achterberg, correspondentie –
 • uitgevers; Vlaamse auteurs naar Nederlandse –
 • uitgeversaanbiedingen najaar » Sinterklaas » Kerst
 • Uitgeversbond, Nederlandse –
 • uitgeversdepot » Bestelhuis » Centraal Boekhuis
 • uitgeversgeschiedenis » geschiedenis van uitgeverij
 • uitgeverslogon » drukkersmerk
 • uitgeversmaatschappij Daamen
 • uitgeversmaatschappij De Gelderlander N.V.
 • Uitgeversmaatschappij Holland
 • Uitgeversmaatschappij Holland: kinderserie 'De Bonte Boekjes'
 • Uitgeversmaatschappij Tjeenk Willink (Zwolle)
 • uitgeverswereld, fusies in –
 • uitgezette illegaal Zekeriya Gümüs (Turkse kleermaker, Amsterdam 1997)
 • uitheems » exotisch
 • uiting van onmacht; term "mooi" is geen esthetische kwalificatie maar –
 • uiting van ware diepte; schijnbare oppervlakkigheid als een –
 • uiting: het vermogen zich op te dringen door zich te uiten
 • uitingsmiddelen van de barbarij: frons en schaterlach
 • uitleencijfer » gratis toegankelijke bibliotheek » gratis lezen
 • uitleg » explicatie » uitweiden » herhaling als nadere verklaring
 • uitleg » rondleiden » rondleider » (literaire) gids
 • uitleg / beeld : in slot/ begin van gedicht van Gezelle
 • uitleg vergroot niet maar verdiept waardering
 • uitleg, Bijbel– » bijbelexegese » –commentaar » –studie
 • uitleggen » uitweiden » explicatie » herhaling als nadere verklaring
 • uitleggen » verklaren » toelichten (in gedicht zelf)
 • uitleggen / uiteenvouwen / samengebaldheid naar buiten ordenen : dichten
 • uitleggen van literatuur even belachelijk als God uitleggen
 • uitleggen van tekst» gedicht» werk
 • uitlegger: voor pupillen
 • uitleggerig » te theoretiserend » redeneerderig
 • uitleggerij, literaire kritiek als – (Verhoeven)
 • uitlenen van boeken » geleend boek
 • uitlenen verboden » censuur » uitgave verboden » gecensureerd
 • uitlezen van boek: motieven
 • uitlezen, niet – » niet helemaal gelezen boek
 • uitlezen, niet – » ophouden met lezen
 • uitlokken van agressiviteit door poëzie
 • uitnodiging tot discussie of dialoog (: aan lezer) » lezer aangesproken
 • uitpakken uit plastic folie, boek –
 • uitpakken van boek
 • uitpluizers, academische –
 • uitputting van literatuur
 • uitrafelen van poëzie » poëzie–analyse
 • uitroeiing » moord» dood» slacht» slachting» wreedheid [OOK: als lit.
 • uitroepteken (geschiedenis van – ) » OOK: Fens heeft hekel aan uitroepteken(s)
 • uitschakeling van geheugen» herinnering» relatie met verleden: door fotografie
 • uitschelden » scheldtaal
 • uitslapen » slapen vs. waken [OOK: – als literair motief]
 • uitsluitend actuele literatuur waarderende tijdgeest, tegen de –
 • uitsluitend gedicht; goed gedicht wordt door afstand in tijd steeds meer –
 • uitspraak » bon–mot » kwinkslag » aforisme » spreuk » maxime
 • uitspraak » voorlezen » voordracht » declamatie (MET NAME OOK: van poëzie)
 • uitspraak over gedicht is vorm van onteigening, iedere –
 • uitspraak over waarde » oordeel » mening » waardering (mbt. tekst)
 • uitspraak van Fens, (ingezonden) reactie op interpretatie of –
 • UITSPRAKEN VAN FENS IN STUK DAT NIET VAN ZIJN HAND IS, INTERESSANTE –
 • uitspreken » declameren » voordragen (MET NAME OOK: van poëzie)
 • uitstel » uitvlucht » escape » vluchtgedrag
 • uitstel van samenvattende visie
 • uitstel–element » retarderingstechniek
 • uitstel, zoeken als – » je (graag) laten afleiden » escape van verveling
 • uitstervend » achterhaald » voorbij » overleefd » vergaan...
 • uitstervend boek » boek (= historisch bepaald medium) kán verdwijnen
 • uitstervende lezer » zeldzame mensensoort: de lezer » lezen sterft uit
 • uitstotende (depersonaliserende) / harmoniserende poëzie (Oversteegen)
 • uitstotende / harmoniserende poëzie (Oversteegen)
 • uitstoting – ontmaskering
 • uitstoting van homoseksuelen, maatschappelijke –
 • Uitterlinden, Hilda
 • uittocht » exodus » doortocht als literair motief
 • uittreden uit zichzelf, verlangen naar –
 • uittreding » extase » vervoering
 • uittreding uit de kerk » non–paschant » lauw katholiek » afvallig
 • uittreding uit jezelf, verlangen naar –
 • uittreding uit r.k. kerk » afscheid» afval van r.k. kerk of geestelijke staat
 • uittreksel » bewerking dagboek student Beets (door bejaarde Beets, 1890)
 • uittreksel, piano– » pianobewerking » piano (spelen)
 • uittrekselboek
 • uitvaart » begrafenisplechtigheid » begrafenisliturgie
 • uitvergroting van kunst leidt tot zelfverlies bij lezer» kijker
 • uitverkiezing » genade » uitverkoren zijn
 • uitverkocht boek c.q. tijdschrift » niet meer te koop
 • uitverkoop (boeken– ) » opruiming » ramsj » verramsjen
 • uitvinden van oordeel over tekst zonder er spontaan bij te hebben
 • uitvinden van verleden en heden tegelijk door het geheugen
 • uitvinder » betekenisgever » verbeelding (=geheugen: maakt 't verleden tot nu)
 • uitvinder » ontwerper » uitvinding » design » vormgever
 • uitvinding boekdrukkunst » boekdrukkunst
 • uitvinding, boek (zo volslagen nieuw) als een –
 • uitvlucht » uitstel » escape » vluchtgedrag
 • uitvlucht, zoeken als – » je (graag) laten afleiden
 • uitvoerder / bedenker : Dostojewski als – (verhouding kunstenaar/ dichter)
 • uitvoerende kunst, eigene van alle – : de tijdelijkheid en het hernemen
 • uitvoerig » wijdlopig » (te) dik boek » (te) lange tekst(en)
 • uitvoerigheid van Dante–vertaling / beknoptheid van Dante zelf
 • uitvoering » voorstelling (van toneel » drama » versdrama)
 • uitvoering (= muzikale interpretatie) / literaire interpretatie
 • uitvoering (interpretatie) / compositie [muziek]
 • uitvoering van muziekstuk / muziekstuk zelf
 • uitvoering van opera » opera » opera–achtig
 • uitvoering, muziek– » concertpraktijk » SOMS: uitvoeringspraktijk
 • uitvoeringen van dezelfde muziek, verschillende –
 • uitvoeringspraktijk » muziekuitvoering » concertpraktijk » concert
 • uitvreter, De – [verhaal van Nescio]
 • uitweiden » uitleggen » explicatie » herhaling als nadere verklaring
 • uitweiden als eerste maar "terugweiden" als tweede stadium van poëzie lezen
 • uitweiding en "terugweiding" bij het lezen van poëzie
 • uitweidingen » overvolledig » angst voor onvolledigheid
 • uitwerking van tekst (cq boek) op lezer » lezer door tekst aangetast
 • uitwerking van tekst c.q. literatuur op lezer(s)
 • uitwerking van tekst: door allusies» referenties
 • uitwijkeling » balling (–schap) » emigrant » vluchteling » asielzoeker
 • uitzending, radio– » radioprogramma » radio
 • uitzending, televisie– » tv–programma('s)
 • uitzendingen over psychische» sociale» medische» maatschapp. problemen, tv–
 • uitzetting van Zekerya Gümüs (Turkse kleermaker, Amsterdam 1997)
 • uitzichtloos » wanhopig » machteloos [OOK: als literair motief]
 • uitzien naar » spanning om het nieuwe
 • uitzien naar » verwachten » wachten » afwachten (OOK: – als literair motief
 • uitzondering » zeldzaam » uniek » bijzonder » (herkenbaar) individueel
 • uitzondering / regel(s)
 • uitzondering / regelmaat
 • uitzondering / systeem
 • uitzondering op de grote regel, oorspronkelijkheid als bijna–
 • uitzondering toont doem van regelmaat
 • uitzonderingen, bibliotheek als collectie van –
 • uitzonderlijk / algemeen [: persoonlijk» toevallig» incidenteel vs wezenlijk]
 • uitzonderlijk / algemeen cq wezenlijk [OOK: toevallig» bijkomstig vs algemeen]
 • uitzonderlijke / gewone boeken
 • uitzonderlijke als (waarde)criterium, het –
 • uitzonderlijke regel: kunst
 • Ullmann, Walter
 • Ulsen, Henk van
 • ulster » jas » winterjas
 • Ulster (Noord–Ierland) / (Zuid–) Ierland
 • ultieme boek schrijven, schrijversideaal: ooit het –
 • ultieme taal » hoge toon » (onnederlands) gepassioneerde (poëtische) taal
 • ultieme woord: lezers zowel als schrijvers hopen op het –
 • ultramontanisme
 • Ulysses » Odysseus
 • Unamuno, Miguel de
 • unanimisme » unanimist » unanimistisch
 • Undecimilla (heilige Elfje)
 • Underdown, David
 • underground » niet–officiële cq protest–cultuur» –beweging»
 • understatement » skepsis » ironie » ingehouden (–heid) » onderkoeld
 • underthought (i.t.t. overthought) » connotatie(s) » verwijzing(en)
 • Undset, Sigrid
 • Unesco
 • uniciteit / veelheid
 • uniciteit van één moment als literair motief
 • uniciteit van echt groot literair werk: laat zich niet vergelijken
 • uniek » individueel » eigen » onverwisselbaar » (individueel) herkenbaar
 • uniek » onherhaalbaar » onvervangbaar » onnavolgbaar » nooit hetzelfde w&eac
 • uniek / algemeen (uniek / conventioneel)
 • uniek / conventioneel (uniek / algemeen)
 • uniek / in meer exemplaren
 • uniek boek (: "het enige dat het bestaan rechtvaardigt")
 • uniek boek » zeldzame boeken » rariora
 • uniek gebeuren in taal; géén algemene idee: poëzie.
 • uniek moment als literair motief » "fietsbelmoment"
 • unieke » bijzondere» oorspronkelijke, het – : ontdekt door ontregeld waarnemen
 • unieke » eigene» bijzondere v.h. gedicht an sich ontdekt worden?; kan het –
 • unieke » persoonlijke bij literair–historische benadering, nivellering van –
 • unieke » toevallige werkelijkheid: kunst bewerkt – tot beeld v. alg. waarheid
 • unieke creaties; literatuur (Spitzer): bestaat uit een aantal –
 • unieke eenheid; gedicht is een –
 • unieke functie voor ieder woord in goede tekst: conditioneert het totale beeld
 • unieke individugebonden kennis / collectief weten (: vergankelijk / blijvend)
 • unieke van het gewone, het – » ongewone gewoonheid » gewoon als ongewoon
 • unieke veralgemeend, het – : interpretatie vervangt taal door neventaal
 • uniekheid: gebrek aan – (cq. kwaliteit» vitaliteit» intensiteit» diepgang..
 • uniform » ambtskleding » toga
 • uniforme reeks(en)
 • uniformiteit » gelijkheid » gemiddelde kwaliteit » middelmaat
 • uniformiteit, schijneenheid van –
 • Unitel
 • universalist / individualist
 • universaliteit » universeel » universele orde
 • universeel » universele ordening » universele orde
 • universeel / individueel [OOK: universele orde(ning) / individualisering]
 • universeel / locaal (: centraal / decentraal; algemeen / plaatselijk)
 • universeel geworden zijn; provinciaal kan – » het persoonlijke wordt algemeen
 • Universel: Répertoire Universel de Documentation
 • universele orde(ning) / individualisering c.q. individueel
 • universele pretenties (en dus partijdigheid) bij gebruik van "eigenlijk"
 • universitair (niet– ) publiek voor wetenschappelijke publikaties
 • Universitair Asylfonds (UAF)
 • universitair milieu » – onderzoek » academische studie » hoger onderwijs
 • universitair onderwijs
 • universitair onderwijs » wetenschappelijk onderzoek » universiteit
 • universitair onderwijs (tweefasenstructuur): geen tweede fase
 • universitair onderwijs, reorganisatie» hervorming van –
 • universitair onderwijs, tweefasenstructuur –
 • universitair onderzoek » universitaire studie » universiteit
 • universitaire belangstelling » academische interesse (: vnl. nog – )
 • universitaire bemoeizucht
 • universitaire kritiek faalt» faalde
 • universitaire lezers » critici » uitpluizers
 • universitaire opleiding» vorming, traagheid en –
 • universitaire studie » universitair onderzoek » universiteit
 • universitaire studie jeugdlit. vergt literaire (geen ps.\ped.) fac. vindt Fens
 • universitaire studie Nederlands: examen» tentamen
 • universitaire studie, dehumanisering van –
 • universitaire vorming » wetenschappelijke vorming » academische vorming
 • universiteit
 • universiteit – literaire kritiek, (gebrekkige) relatie –
 • universiteit » academische studie » universitair onderzoek » hoger onderwijs
 • universiteit » universitair wereldje : als literair motief c.q. als probleem
 • universiteit bezet » studenten bezetten universiteit
 • universiteit bezet » studentenprotest » studenten bezetten universiteit (–en)
 • universiteit Brabant, Katholieke – (K.U.B. te Tilburg)
 • universiteit conservatief
 • universiteit en jeugdliteratuur
 • universiteit Groningen
 • universiteit Nijmegen: weekblad KU–Nieuws
 • universiteit stelde teleur
 • Universiteit Utrecht » UU
 • Universiteit van Amsterdam » Athenaeum Illustre » Gemeentelijke Univ. v. A'dam
 • Universiteit van Amsterdam: Helios (vereniging studenten Nederlands)
 • Universiteit van Amsterdam: Instituut Nederlands
 • Universiteit van Amsterdam: P.C. Hoofthuis (letterenfaculteit)
 • Universiteit van Amsterdam: weekblad Folia (Civitatis)
 • universiteit van Indonesia (Jakarta) c.q.: (gast–) colleges aldaar
 • universiteit van Leiden » Rijksuniversiteit Leiden
 • universiteit van Leiden: legatum Papebroekianum
 • Universiteit van Nijenrode, president–directeur van – : mevr. drs. N. Kroes
 • universiteit van Parijs
 • universiteit van Parijs (Sorbonne): Escalier des Lettres
 • universiteit van Rome (Sapienzia)
 • Universiteit van Rotterdam, Erasmus –
 • universiteit van Utrecht » U.U. » OOK: R.U.U.: Rijks–
 • universiteit, bedreigde –
 • universiteit, bezuinigingen in het hoger onderwijs c.q. aan de –
 • universiteit, katholieke – : van Ierland
 • Universiteit, Katholieke – Nijmegen (K.U.N.) » Radboud Universiteit Nijmegen
 • universiteit, middeleeuwse – » middeleeuwse kloosterschool » kathedraalschool
 • Universiteit, Open –
 • Universiteit, Vrije – (Amsterdam)
 • universiteit: een per se conservatieve instelling
 • universiteit: Kath. Univ. Nijmegen ZIE OOK: letterenfaculteit KUN
 • universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam (VUA)
 • universiteiten, jonge intellectuelen op de –
 • universiteiten, middeleeuwse – » middeleeuwse klooster– c.q. kathedraalschool
 • universiteiten, moralistisch beklag over hedendaagse –
 • Universiteitsbibliotheek Amsterdam
 • Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Vereniging van Vrienden van de –
 • universiteitsbibliotheek Gent
 • universiteitsbibliotheek Groningen
 • universiteitsbibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen
 • universiteitsbibliotheek Leiden
 • universiteitsbibliotheek Utrecht
 • universiteitsboekhandel Dillon te Londen
 • universiteitsgeschiedenis » wetenschapsgeschiedenis
 • University College Dublin » Catholic University of Ireland
 • University Press, Cambridge –
 • University Press, The Oxford – : reeks "The World's Classics"
 • University, Catholic – : of Ireland
 • UNO » U.N. » Verenigde Naties
 • unofficial history » achterkant van de geschiedenis
 • unzeitgemäsz » niet in de mode » tegen de mode » eigenzinnig
 • Upcott, William
 • Updike, John
 • ups and downs binnen één gedicht
 • Urbanus II, paus van Rome
 • Urbanus V, paus van Rome
 • Urbanus VI, paus van Rome
 • Urbanus VII, paus van Rome
 • Urbanus VIII, paus van Rome » geslacht der Barberini
 • Urbi et Orbi (r.k. boekhandel Tummers, voorheen op Rokin 130 te Amsterdam)
 • Urbino
 • Ure, Peter
 • Uris, Leon
 • Ursula, St. –
 • Uruguay
 • USA » Amerika » Amerikaans » Verenigde Staten
 • USA / Engeland (OF OOK: Engels / Amerikaans)
 • USA / Europa
 • usances bij recenseerbeleid van uitgevers » recensiecultuur
 • Usborne, Richard
 • Usmeth, Robert D' ( = De Smedt ? vraagt Fens)
 • USSR » communisme » marxisme » marxist (–isch) » communist (–isc
 • Utechin, Nicolas
 • Utenhove, Jan
 • utopie » utopisme » utopist » Utopia (OOK: droom » verwachting)
 • utopist » utopisme » utopie
 • Utrecht
 • Utrecht, (Rijks–) universiteit van – (RUU» UU)
 • Utrecht, Adriaan van
 • Utrecht, bisdom» aartsbisdom –
 • Utrecht, Constantia van
 • Utrecht, studie Indologie te –
 • Utrecht: 100 jaar openbare bibliotheek
 • Utrecht: Brandaan de Ierse Odysseus (tentoonstelling Catharijneconvent 1986)
 • Utrecht: Catharijneconvent (: tentoonstelling "Leven na de dood" 2000)
 • Utrecht: Centraal Museum
 • Utrecht: Dom (–toren)
 • Utrecht: Festival Oude Muziek
 • Utrecht: Geert Grote tentoonstelling 1984
 • Utrecht: Hoog–Catharijne
 • Utrecht: kantoor van verzekeringsmaatschappij "Utrecht"
 • Utrecht: kartuizerklooster "Nieuwlicht"
 • Utrecht: museum Catharijneconvent
 • Utrecht: Muziekcentrum Vredenburg
 • Utrecht: Oudmunster (: kanunniken en kapittel van – )
 • Utrecht: tentoonstelling "De Weg naar de Hemel" (2000–2001; ook in Amsterdam)
 • Utrecht: tentoonstelling "Utrechts Psalter" (Catharijneconvent 1996)
 • Utrecht: Universiteit –
 • Utrecht: universiteitsbibliotheek
 • Utrechts kartuizerklooster "Nieuwlicht" (1391–1579)
 • Utrechts Psalter: tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht 1996
 • Utrechts Psalterium
 • uur / duur (tijdsbewustzijn: klokketijd vs. beleefde tijd c.q. kerktijd)
 • uur, werk– » (vaste) werktijd(en) » werkweek
 • uurwerk » klok (OOK: – als literair motief)
 • Uuten Enghe, Bernardus
 • UvA » Universiteit van Amsterdam » Gemeentelijke Universiteit A'dam (etc.)
 • Uyen, Michel
 • Uyl, Bob den
 • Uyl, Joop den [PvdA–politicus; o.m. ook minister–president]
 • Uyldert, Maurits
 • Uyttersprot, H.
 • Uytvanck, Valentijn van