Thema's
 • Sérusier, Paul
 • Sévigny, Madame de –
 • Sévooy, George de
 • Sèvres porselein
 • Södergran, Edith
 • Södermark, O.J.
 • Sölle, Dorothée
 • Sötemann tachtig jaar, A.L. (Guus) –
 • Sötemann vs Francken (iz. Multatuli)
 • Sötemann, A. L. (Guus)
 • Sötemann, school van –
 • Sötemann: classicistische poëtische» poëticale traditie
 • Sötemann: impure » romantische » expressieve poëticale traditie
 • Sötemann: pure » autonomische » symbolische poëticale traditie [Söteman
 • Sötemann: realistische poëtische» poëticale traditie
 • Sötemann: vierstromenland van poëtische» poëticale tradities
 • Süddeutsche Zeitung [dagblad]
 • S. Gruys–Kruseman
 • S.D.A.P. » Sociaal–Democratische Arbeiderspartij
 • s.j. (: Societas Jesu) » jezuïet(en)(orde)
 • Sa'di, Moslih al–Din Aboe Mohammed Abdallah » Rozentuin
 • Saagmans Mulder, Ae.
 • saai » dor » eentonig » gevaar van eentonigheid » droog » vervelend
 • saai » onopvallend » kleurloos » kleurloze mededeling
 • saaiheid van deugd c.q. goede smaak
 • saaiste ideaal: deugd c.q. goede smaak
 • Saal, Christina
 • Saalborn, A.
 • Saalborn, Louis
 • saamhorigheid door humor
 • Saba, Umberto
 • Sabarte Belacortu, Mariolein
 • Sabas, Abba
 • Sabatier, Paul
 • Sabbe, Maurits
 • Sabina, Santa – (Rome)
 • Sacco di Roma (1527)
 • Sachs, Hans
 • Sacks, Oliver
 • Sackville–West, Edward
 • Sackville–West, Lionel
 • Sackville–West, Vita
 • sacraal » heilig » heiligheid » heilige(n)
 • sacrae litterae / bonae litterae
 • sacraliteit, tastbare – : behoefte aan –
 • sacrament der biecht » schuldbelijdenis » biechten » biechtvader
 • sacrament der stervenden » H. Oliesel » bediend worden
 • sacrament des altaars» eucharistie» Avondmaal» communie» transsubstantiatie
 • Sacrament van Mirakel Amsterdam » Kapel ter Heilige Stede
 • Saddam Hussein
 • Sade, Donatien Alphonse François de
 • Sadeleer, C.N. Baron de [pseudoniem van Thomas William Rap]
 • Sadeler, Aeg.
 • sadisme » flagellantisme » perversie » martelen » tuchtigen (OOK als lit.mot
 • sadomasochisme » sadisme » perversie » martelen » tuchtigen (ook als lit.mot
 • Saenredam, Jan
 • Saenredam, Pieter
 • Saer, R. van
 • Saers, zr. Theresia –
 • Sagan, Françoise
 • sage
 • Saint Laurent, Yves
 • Saint Luc, Jacques de
 • Saint Simon, Claude Henri de
 • Saint Thierry, Willem van
 • Saint–Cyran, Abbé
 • Saint–Exupéry, Antoine de
 • Saint–John Perse » Saint–Léger [pseudoniem van Alexis M.R.A. Léger]
 • Saint–Léger » Saint–John Perse [pseudoniem van Alexis M.R.A. Léger]
 • Saint–Simon, Claude Henri de
 • Sainte–Beuve, Charles Augustin de
 • Saintes, Geraert van
 • Saintsbury, George
 • Saks, J.
 • Sala, Augustus
 • Salamanca
 • Salamander–reeks » Salamander–pocket(s)
 • Salas Barbadillo, Alfonso Jerónimo de
 • Salden, Helmut
 • Salemans, B.J.P. (Ben)
 • Salemans, Ben (dr. B. – )
 • Salentijn, Janneke Brinkman– [echtgenote van CDA–politicus]
 • Sales, Franciscus van
 • Salinger, J.D.
 • Salisbury
 • Salisbury, Johannes van –
 • Salisbury, Joyce E.
 • Sallustius
 • Salomo(n)
 • Salomons, Annie (pseudoniem soms: Ada Gerlo)
 • Salomons, Annie – : vijfenzeventigste verjaardag van –
 • salon, literaire –
 • salontafelboek
 • Saltykof, Michail Evrafovitsj
 • Salvador, El
 • Salverda, Feike
 • Salverda, Murk
 • Salvo [r.k. soldatenblad]
 • Samain, Albert
 • samen » in dialoog » met de groep
 • samen / alleen (: verschil tussen muziek beluisteren / literatuur lezen)
 • samen lachen: humorbeleving wil gedeeld worden
 • samen lezen » je lectuur willen delen
 • samen met andere auteur(s) geschreven door Fens » stuk niet van Fens alleen
 • samen zijn, gevoel van samenhang cq – » beleving van (veilige) eenheid
 • samengaan » samenwerking » fusie(s) » bundeling : in krantenwereld
 • samengaan burgerdom–kunstenaarschap (Verwey; Veth)
 • samengaan van bewondering» onhandigheid» naïveteit
 • samengaan van culturen » cultuurmenging » interculturaliteit
 • samengaan van tegendelen » OOK: eenheid van tegendelen
 • samengaan van waarneming en interpretatie
 • samengebaldheid naar buiten ordenen c.q. ontvouwen van een kern; dichten is –
 • samenhang – verwijzing – echo – herhaling
 • samenhang » eenheid » geheel : illusie (c.q. schepping) van –
 • samenhang » eenheid» synthese » (MAAR SOMS:) géén eenheid» sam
 • samenhang (grote – ) ontbreekt in onze visie
 • samenhang (zinvolle – ) in biografie : vereist selectie en ordening (: visie)
 • samenhang / detaillisme
 • samenhang / willekeur : in collectie (: wel/ geen systeem in de opbouw)
 • samenhang geheim–mooi
 • samenhang in (grotere) context: meeresonerende woorden» teksten
 • samenhang in concertprogramma » combinatie van muziekstukken in programma
 • samenhang in geschiedschrijving door ordenende kennis» eigenzinnigheid» visie
 • samenhang in Gorters "Verzen"
 • samenhang in selectie: willekeur versus –
 • samenhang inhoud en vorm » (OOK: vorm (taal) / inhoud)
 • samenhang kijken–lezen (goed kijken – goed lezen)
 • samenhang klank en betekenis
 • samenhang kunst – werkelijkheid (: kunst » leven)
 • samenhang natuur–cultuur c.q. gescheiden zijn van natuur en cultuur
 • samenhang onduidelijk » geen functie in compositie » los eind in plot
 • samenhang ontbreekt » (MAAR VAAK OOK:) eenheid c.q. samenhang
 • samenhang proza en (vroege) poëzie bij Vestdijk
 • samenhang te geforceerd» nadrukkelijk» willekeurig (daardoor ongeloofwaardig)
 • samenhang van alle verhalen van Carmiggelt
 • samenhang van woorden door lezer geschapen: literatuur
 • samenhang verloren door positivisme (G. Steiner)
 • samenhang vorm en inhoud ; (OOK: taal (vorm) / inhoud)
 • samenhang zoeken » eenheidscheppend zoeken naar verwantschap
 • samenhang(en): poëzie levert wereldbeeld met onvermoede –
 • samenhang, droom van eenheid en –
 • samenhang, geen ordening of – » gebrek aan hiërarchische ordening
 • samenhang, herinnering en geheugen werkzaam door brengen van –
 • samenhang, literaire –
 • samenhang, thematische – » thematische behandeling » thema
 • samenhang: lezen = betekenisgeving = woorden concretiseren in een bepaalde –
 • samenhang: vooronderstelling: betekenisvolle –
 • samenhang; gesloten wereldbeeld: alles hangt samen en bevestigt de –
 • samenhang; oeuvre: alle werken in betekenisvolle – » oeuvre als eenheid
 • samenhang; geschiedschrijven ordent tot – (met kennis» visie» eigenzinnigheid)
 • samenhang; literatuurgeschiedenis is een constructie» streeft naar –
 • samenhangen (betekenisvolle – ) mbv. metaforen gevonden door het geheugen
 • samenhangen / detaillisme
 • samenhangend binnen tekst » context
 • samenhangend wereld– & wetenschapsbeeld: eenheid van kennen–geloven–beschouwen
 • samenhangend wereldbeeld
 • samenhangend wereldbeeld & beperkt aantal personages in Europese m.e.–se epiek
 • samenhangende delen, tekst als eenheid van – : uitgangspunt bij interpreteren
 • samenhangende mogelijke vragen bij tekst zijn de interpretatie ervan
 • samenhangservaring » beleving van eenheid » van geslotenheid
 • samenkomen van dichtende persoon en taal; stem: woord waarin –
 • samenleving en religie in middeleeuwen
 • samenleving en religie in middeleeuwen: gesunkenes Kulturgut
 • samenleving en religie in middeleeuwen: internationaal / nationaal
 • samenleving, verzuilde – » zuilenmaatschappij
 • samenleving, verzuilde – : verdwenen (: ontzuiling)
 • samenspel van macht en kunst
 • samenstel van emoties als norm, onduidelijk –
 • samenstelling bundel als geheel » belang van context hele bundel
 • samenstelling jury» keuzecommissie
 • samenstellingen bij Gorter, stapelkarakter van –
 • samenvallen van weergave»betekenis en van uiterlijk»innerlijk: tekening: –
 • samenvallen van zin en versregel bij Achterberg
 • samenvallen woord» betekenis (niet meer – ) : zondeval; sindsdien interpret.
 • samenvatten » parafrase » navertellen » parafraseren » omschrijving
 • samenvattende visie, uitstel van –
 • samenvatting » korte inhoud » fabel van een verhaal
 • samenvattingen in uittrekselboek(en)
 • samenwerking » fusie(s) » samengaan » bundeling : in krantenwereld
 • samizdat » ondergrondse c.q. illegale uitgave(n)
 • Samkalden, I. [oud–burgemeester van Amsterdam]
 • Samuel
 • Samuel, Maurice
 • San Rocco
 • Sanborn, F.B.
 • Sancho Panza » Don Quichot: criticus » lezer
 • Sand, George [pseudoniem van Amandine Lucile Aurore Dupin]
 • Sandars, N.K.
 • Sandberg, Jacqueline » Jacqueline Royaards–Sandberg
 • Sandberg, W. (Jhr. Willem – )
 • Sande, J. van de
 • Sanders, C.Th.
 • Sanders, Ewoud
 • Sanders, J.G.M.
 • Sanders, Martijn
 • Sanders, Mathijs
 • Sanders, Paul
 • Sandfort, E.
 • Sandfort, J.A.
 • Sandys, Frederick
 • Sanguineti, Edoardo
 • Sankt Gallen » St. Gallus
 • Sanskriet, vertaling c.q. bewerking uit het –
 • Santa Claus » Sinterklaas
 • Santa Claus: tuinkabouter van het heidendom
 • Santa Maria degli Angeli (Rome)
 • Santa Maria dell' Anima (kerk in Rome)
 • Santa Maria della Pace (kerk in Rome)
 • Santa Maria della Vittoria te Rome
 • Santa Maria Maggiore (Rome)
 • Santa Maria sopra Minerva (Rome)
 • Santa Prassede, Basilica di – » Zeno–kapel in die basiliek (te Rome)
 • Santa Sabina (Rome)
 • Santen, Eva van
 • Santiago de Compostela
 • Santing, Catrien
 • Saoed, koning van Saoedie–Arabië
 • Sapfo
 • Sapienzia (universiteit van Rome)
 • sapphische strofe
 • Sappho
 • Sar, Edwin van der
 • Saracenen, kruistocht(en) tegen de – » kruisvaarder(s)
 • sarcasme » spot » hoon » vermogen tot spot
 • sarcastische toon » ironische toon
 • Sargent, John Singer
 • Sarneel, Fons
 • Sarneel, Ko
 • Sarphatistraat (Amsterdam) » OOK: Sarphatipark (Amsterdam)
 • Sarraute, Nathalie
 • Sars, Paul
 • Sarto, Andrea del
 • Sartre, Jean–Paul
 • Sas, N.C.F. van
 • Sassen, Ad
 • Sassen, F.L.R.
 • Sassen, Georgette
 • Sassetta, Stefano di Giovanni
 • Sassoon, Siegfried
 • Satan
 • Satie, Eric
 • satire – humor – moralisme » OOK: moraliteit
 • satire » satiricus
 • Saturday Evening Post, The – [tijdschrift]
 • Saturday Review, The
 • saudade
 • Sauer, Derk
 • Sauer, Derk – : literaire uitgeverij Nieuw Amsterdam
 • Saunders, Trevor J.
 • Saura, Carlos
 • Sauwen, Arnold
 • Sava
 • Savage, Richard
 • Savelberg, Petrus Josephus
 • Savery, Gerard Joseph
 • Savonarola, Girolamo
 • Savoy, The – [tijdschrift]
 • Sayers Peden, Margaret
 • Sayers, Dorothy L.
 • scènisch » toneelmatig » zoals toneelstuk » theatraal
 • Scève, Maurice
 • Scammel, Michael
 • Scandella, Domenico (Menocchio)
 • Scandinavië » Scandinavisch » Denemarken » Zweden » Noorwegen
 • scapulier » kloosterkleed » pij » kovel » toog
 • Scarlatti, Domenico
 • Scarlatti, Giorgio
 • scenario, film– » filmscript(s)
 • scepsis » scepticisme » aarzeling » terughoudendheid » onzekerheid » o
 • scepsis » understatement » ironie » onderkoeld » ingehouden
 • scepsis (c.q. ongeloof) – taal (c.q. stijl) – troost – waarheid – geloof
 • scepticisme » scepsis » aarzeling » terughoudendheid » ongeloof
 • Schäffner, B.E.
 • Schöffer, I.
 • Schönberg, Arnold
 • Schönfeld Wichers, H.P. (pseudoniem: Belcampo)
 • Schütz, Heinrich
 • schaak, correspondentie–
 • schaaksport » schaken » SOMS: schaakkritiek
 • schaamte bij de gelovige » ongelovig vs. gelovig
 • schaamte bij spreken c.q. schrijven over poëzie
 • schaamte bij» van de luisteraar
 • schaamte bij» van lezer (OOK: gêne» schroom» omzichtigheid» eerbied&r
 • schaamte bij» van verzamelaar
 • schaamte mbt eerdere gestalten van jezelf » later zelfinzicht
 • schaamte oproepend » gênant » OOK: schaamte (–loos) » preuts (–h
 • schaamte van aanwezige » gêne bij toeschouwer(s)
 • schaamte van boekenkoper» –verzamelaar
 • schaamte van de lezer
 • schaamte van de schrijver cq criticus, nederigheid cq gêne of –
 • schaamte van lezer(s)
 • schaamte– » gêne– » schuldgevoelens tav. de Grote Voorgangers
 • schaamte, gebrek aan – : bij de lezer » lezersplezier
 • schaamteloos » beschamend » schaamte oproepend » OOK: schaamte » gêne
 • schaamteverwekkend » gênant » schaamteloos » OOK: schaamte » preuts (&
 • Schaap, Ted
 • schaarkunstenaar » knipkunst » kunstknipsels
 • schaars » zeldzaam » verdwijnend » uitstervend
 • schaars adjectiefgebruik bij Alberts
 • schaars documentair materiaal » (betrouwbare) bronnen ontbreken
 • Schaars, Frans A.M.
 • schaarste, kopij – » problemen met kopij
 • schaatsen » schaatssport
 • schaatskunst
 • schablone » cliché(s) » gemeenplaatsen » open deuren » bekende topos
 • schade aan boek» stofomslag
 • Schadee, Nienke
 • schaduw » schaduw als literair c.q. filosofisch motief
 • schaduw / licht ; strijd licht vs. donker
 • schaduw : dreiging, onraad, macht, Kwaad
 • schaduw in poëzie, gestalte en zijn –
 • schaduw van de gestalte die altijd naar zich laat raden; gedicht als –
 • schaduw van zijn innerlijke gestalte bij de kunstenaar, het kunstwerk als de –
 • schaduw: in de – van...
 • schaduwbeeld / werkelijkheid (Plato) ; OOK: afspiegeling / werkelijkheid
 • schaduwen en schimmen, geheugen: rijk der –
 • schaduwgestalte achter het werk » immateriële gestalte in ons hoofd
 • schaduwgestalte, gedicht door geheugen gereduceerd tot –
 • schaduwlezer » ideale lezer » ideaal lezerspubliek
 • Schaefer, Jan
 • Schaeferbrug, Jan – (Amsterdam)
 • Schaepman, H.J.A.M.
 • Schaepman, Kees
 • Schaer, Henk
 • Schafke, Werner
 • Schaft, Hannie
 • Schagen, J.C. van
 • Schagen, J.C. van – : reeks Domburgse Cahiers
 • Schagen, J.C. van – : tachtig jaar
 • Schagen, Josje Maria van
 • Schagen, juffrouw Rietje van
 • Schagen, Riek
 • Schaik–Willing, Jeanne van
 • Schaik, Henny van
 • schakel–poëzie: vers met vers beantwoord » respons–dicht
 • schakeltekst (schakelvorm)
 • schakelvorm (schakeltekst)
 • schakelwoord "en" bij L.P. Boon dient bestudeerd volgens Fens
 • schaken » schaaksport » SOMS: schaakkritiek
 • schakers: Karpov en Kasparov
 • Schalekamp, Jean A.
 • Schalken, Tom
 • Schall s.j., Adam
 • Schaller, George Beals
 • Schama, Simon
 • Schamhardt, F.
 • schandaal » rel » relletje
 • schandaalpers » boulevardpers » [OOK:] rel » schandaal
 • schanjemansschoften [woord in gedicht van Lucebert]
 • schape–wolken [woord bij Gorter]
 • Scharff o.s.a., C.
 • Scharoff, Pjotr (Peter) Fjedorovitsj
 • Scharten (–Antink), Carel en Margo
 • Schat, Peter
 • schateren » (glim)lachen » vrolijk » blij
 • schaterlach en frons; de barbarij uit zich in –
 • Schatkamer van Amsterdam (tentoonstelling gemeentearchief 2003)
 • schatkelder » kelder » museaal depot
 • Schayk, Toer van
 • Scheepens, J.E.
 • Scheepmaker, Nico [pseudoniemen o.m.: Hopper, Trijfel, Ivo Vettewinkel]
 • scheepsramp » schipbreuk » schip gezonken
 • scheepvaart als literair motief » schip als literair motief
 • scheepvaartgeschiedenis » schip » schepen
 • Scheepvaartmuseum te Amsterdam
 • Scheer s.j., P. van der –
 • Scheer, Allard van der
 • Scheer, Lieve
 • Scheffer, Age
 • Scheffer, Paul
 • Scheible, Heinz
 • scheidende ordening versus holisme
 • scheiding burgerij/ kunst: sinds Tachtig
 • scheiding c.q. samenhang natuur/cultuur
 • scheiding Engelse/ Amerikaanse literatuur: ook w.b. ontwikkeling eigen talen
 • scheiding kritiek/ wetenschap
 • scheiding kunst/ burgerij: sinds Tachtig
 • scheiding natuur/ bovennatuur
 • scheiding natuur/ bovennatuur (met eigen jargon»taal voor 't bovennatuurlijke)
 • scheiding natuur/ bovennatuur, geen – EN: bovennatuur op natuur betrokken
 • scheiding schrijver/tekst (New Criticism)
 • scheiding traditie/ contemporaine kunst: nog niet ontstaan
 • scheiding tussen culturen » cultuurverschil » multicultureel
 • scheiding werkelijkheid/geconstrueerde werkelijkheid: opgave voor biograaf
 • scheiding wetenschap/ kritiek (OOK: tegenstelling c.q. conflict...)
 • scheiding wetenschap/ kunst sinds Tachtig
 • scheiding, huwelijks– » echtelijke ontrouw» huwelijksproces» clandestien huw
 • scheidsrechter
 • scheidt ermee uit als literair criticus (1977), Fens –
 • scheikunde » chemie » chemische industrie
 • schelddicht » schimpdicht » spotdicht
 • Schelde – Leie – Lethe
 • schelden » scheldtaal » scheldwoord (–en)
 • scheldkritiek(en)
 • Schelfhout–van der Meulen, Albertine
 • Schellink, Willem
 • schelmenroman » avonturenboek » leugenliteratuur
 • schelp » slak » slakkenhuis als literair motief
 • Scheltema & Holkema (boekhandel te Amsterdam)
 • Scheltema, H.J.
 • Scheltema, H.J. (pseudoniem: N.E.M. Pareau)
 • Scheltema, J.M.W.
 • Scheltema, M. [Marietje] d'Hane–
 • Scheltema, Marietje
 • Scheltens, W.
 • Scheltings Koopman, E.Th.
 • schema » schematiseren » schematische notitie » beeld in vogelvlucht
 • schema » schematiseren » typologie » stereotypering
 • schema een illusie
 • schemer als literair motief » halflicht als literair motief
 • Schendel, A.F.E. van
 • Schendel, Arthur van
 • Schendel, Corinne van
 • schending briefgeheim » (privé)zaken onthuld
 • Schenk, Ard
 • Schenk, Bé
 • schenken » gift » gave » gever » geven » geschenk
 • schenken, boeken – » gever van boek(en)
 • Schenkeveld–van der Dussen, Maria A.
 • Schenkeveld, Margaretha H.
 • schenking van boek(en) » gever van boek(en) » boek geven
 • schenking, Constantinische –
 • Schenkman, J. (Jan) [1806–1863]
 • schennis, taal–
 • Schepel, Mimi Hamminck – (Multatuli)
 • schepen als literair motief » varen als literair motief c.q. beeldspraak
 • scheppen èn beantwoorden van verwachtingen bij de lezer dmv. retoriek
 • scheppen » scheppingsvermogen » –kracht » –drift » creativiteit
 • scheppen / denken (: dichten / denken; schrijverschap / denken)
 • scheppen / vergankelijkheid
 • scheppen dat (nu) vergeten is
 • scheppen doet tijd en werking van de tijd vergeten
 • scheppen door literatuur van nieuwe mogelijkheden uit bekende stof, het –
 • scheppen door taal: taal brengt iets onbekends aan het licht
 • scheppen en vakmanschap van kunstenaar c.q. dichter
 • scheppen liever dan voltooien
 • scheppen tussen vermoeden (voorlopigheid» mogelijkheid»voorbehoud) & zekerheid
 • scheppen tussen zekerheid & vermoeden (voorlopigheid» mogelijkheid»voorbehoud)
 • scheppen van afstand door de toon
 • scheppen van afzonderlijke tekstgedaanten; lezen: het –
 • scheppen van eenheid (c.q. illusie van eenheid » geheel » samenhang)
 • scheppen van eenheid door de leeshouding
 • scheppen van eenheid door de lezer
 • scheppen van eenheid door stijl c.q. consequente "toon"
 • scheppen van eenheid: idee achter Verwey's poëzie
 • scheppen van literatuur door literatuur, het –
 • scheppen van metaforen voor de vrouw (door het boek)
 • scheppen van mythen: reddende verbeelding
 • scheppen van nieuwe betekenis voor elkaar door woorden binnen het gedicht
 • scheppen van nieuwe voorlopigheden; herlezen is –
 • scheppen van publiek voor kunst en wetenschap
 • scheppen van taal, dichter's werk: –
 • scheppen van tussen vermoeden en zekerheid
 • scheppen van verbanden door taal
 • scheppen van voorlopigheden; lezen is –
 • scheppen zinvoller dan het geschapene: maken belangrijker dan het resultaat
 • scheppen, geluk van het
 • scheppen, onmacht tot dichten c.q. – : als literair motief
 • scheppen, ordenend literair – : verdwijnt uit het wetenschappelijk proces
 • scheppen: inspiratie versus werkdiscipline
 • scheppen: niet nieuw maken maar je in woord» toon verwijderen van wat er al is
 • scheppen: onzekerheid vergroten
 • scheppend beginsel: onzekerheid; schepping als verzameling mogelijkerwijzen
 • scheppende / toegepaste kunst : literaire kritiek als –
 • scheppende geest
 • scheppende geest – memory – leegte – desire (Eliot)
 • scheppende geest ... ZIE OOK: memory # leegte # desire; daarboven de ...
 • scheppende God verworpen » opstand tegen God en»of Christus
 • scheppende ik » schrijvers–ik » schrijf–personage
 • schepper / schepping : verhouding – » verhouding maker en zijn maaksel
 • schepper door zijn schepsel voortgebracht
 • Schepper, Marcus de
 • schepping èn vernietiging: Shiva god van ascese èn extase en dansen; van –
 • schepping » scheppen » creatie
 • schepping bekeerd, de – » verloste natuur
 • schepping creëert zijn schepper » schepsel brengt zijn schepper voort
 • schepping door taal: het onbekende aan het licht gebracht
 • Schepping Gods, de – » scheppingsverhaal
 • schepping maken; het dagelijkse tot nieuwe –
 • schepping nog aan de gang door kijker of maker
 • schepping opgeroepen door schepping
 • schepping Orlando en niet Couperus' vriend is ons bekend; alleen de taal–
 • schepping roept schepping op
 • schepping van de lezer, romanpersonage –
 • schepping van de tekst: door de lezer (: met associaties)
 • schepping van dichter, nieuwe taal: –
 • schepping van eenheid (eerder vermoed): literatuur als bevestiging èn –
 • schepping van heden door verleden» van verleden door heden
 • schepping van nieuwe taal (bij Nijhoff)
 • schepping van tussen zekerheid en vermoeden
 • schepping van verleden door heden» van heden door verleden
 • schepping, God weg uit zijn –
 • schepping, mislukking van de –
 • schepping, mythe– : reddende verbeelding
 • schepping: 'verzameling mogelijkerwijzen'; onzekerheid als scheppend beginsel
 • schepping: alles naar het beeld van de eigen beleving herkennen
 • schepping: het dagelijkse tot nieuwe – maken
 • scheppingsdicht » scheppingsverhaal » scheppingsmythe
 • scheppingskracht » creativiteit » scheppingsdrift
 • scheppingskracht en voorbehoud» terughoudendheid» onzekerheid» voorlopigheid
 • scheppingskracht onomschrijfbaar door eigenzinnigheid van kunstenaar
 • scheppingsproces » creatief proces » vormkracht
 • scheppingsproces van het tekort, boeken als – » steeds meer niet–weten
 • scheppingsverhaal » scheppingsmythe(n) » scheppingsdicht » de Schepping Gods
 • scheppingsvermogen » –kracht » –drift » creativiteit
 • scheppingsvermogen muziek/ andere kunsten (: componeren is onvoorstelbaar)
 • scheppingsvreugde
 • Scheps, J.H.
 • schepsel brengt zijn schepper voort
 • schept taal, dichter –
 • Schermerhorn, Willem
 • scherp gemaakt; visie op het oudere door reacties op het nieuwe –
 • scherper lezen van het origineel; vertaalde tekst dwingt tot –
 • scherts » geestigheid » grapje » witz » slapstick » (absurde) humor
 • schertsfoto
 • schertsinterviews met Euwe en Aljechin
 • scherven, roomse geloof bestaat alleen nog in monumenten en –
 • Scheuer, Joh. H.
 • Scheur, Jaap van de – [vakbondsleider]
 • scheuring » ketterij » ketter(s)
 • Schierbeek, Bert
 • Schierbeek: 'proëzie'
 • Schietekat, Edmond [pseudoniem: Paul Snoek]
 • Schiffrin, André
 • Schiffrin, Jacques
 • schiften » toelating » selectie » drempel » toegang verlenen
 • schifting door criticus » selectie door criticus
 • schiftingsgeschiedenis » selectie (OOK: sociale –\ EN: door literaire kritiek)
 • schijn èn werkelijkheid, wereld is –
 • schijn / werkelijkheid (OOK: (evt.: ontluisterde) droomwereld)
 • schijn / wezen bij Vestdijk: schone schijn vs. verschrikkelijk wezen
 • schijn / wezen kernthema in Vestdijks "Fabels met kleurkrijt"
 • schijn ontmaskeren » doorprikken van aanstellerij » (etc.)
 • schijn van natuurlijkheid» vanzelfsprekendheid
 • schijn van toeval(ligheid) » georganiseerd toeval?
 • schijn–diepzinnigheid » hoogdravend » gewild » kryptisch
 • schijn–eenvoud; eenvoud van wat van hoge kwaliteit is is –
 • schijn–excuus » excuus–cultuur » sorry! » excuus » verontschuldi
 • schijn–expressionisme
 • schijn–moderne / echt moderne poëzie
 • schijn–realisme » quasi–historiciteit
 • schijn–realisme bij Borges
 • schijn–realisme bij Carmiggelt
 • schijn–realisme bij Erasmus
 • schijn, realisme in – : bij Erasmus
 • schijnbaar belangeloos
 • schijnbaar eenvoudig » geraffineerde eenvoud
 • schijnbaar historisch » quasi–reëel
 • schijnbaar imitatie, origineel door te veel navolging gaat lijken op –
 • schijnbaar kinderlijk » (neerbuigend) vertederend
 • schijnbaar toevallig » toeval? » georganiseerd toeval?
 • schijnbare helderheid
 • schijnbare kinderlijkheid » (neerbuigend) vertederend » (gewild) versimpeld
 • schijnbare natuurlijkheid ('natuurlijkheid' dankzij literaire middelen)
 • schijnbare oppervlakkigheid; ware diepte uit zich in –
 • schijnbare wetmatigheden
 • schijnbare zelfimitatie (nl. in vroeg werk van auteur: van zijn later werk)
 • schijnbare zelfpersiflage van oude poëzie: door latere ontwikkeling dichtkunst
 • schijncultuur, (OOK: literaire – ) » cultuurhuichelarij
 • schijndialoog
 • schijneenheid van systeem
 • schijneenheid van uniformiteit
 • schijneenvoud; eenvoud van wat van hoge kwaliteit is: is –
 • schijnexcuus » sorry! » excuus–cultuur » excuus » verontschuldiging
 • schijnheilig » –vroom » hypocrisie » verraad » verklikken » huic
 • schijnheilige commercie» reclame» public relations
 • schijnkarakter van de werkelijkheid (OOK: (evt.: ontluisterde) droomwereld)
 • schijnlevend door specialisme » specialisme wordt eigen retoriek
 • schijnmodern
 • schijnmogelijkheid iets te zeggen over literatuur alleen in schriftelijke taal
 • schijnparlando
 • schijnprobleem » schijnbaar diepzinnig » (aanstellerig) hoogdravend » gewild
 • schijnrealisme » quasi–historiciteit
 • schijnrealisme bij Borges
 • schijnrealisme bij Carmiggelt
 • schijnrealisme bij Erasmus
 • schijntegenstelling » onjuiste tegenstelling » problematische tegenstelling
 • schijntegenstelling(en) in poëzie
 • schijnvertoning; zeker in literatuurwetenschap elke methode misschien een –
 • schijnwereld die alleen nog in taal bestaat
 • schijnwereld: het leven opgevoerd als een spel
 • schilder » schilderkunst
 • schilder / burger (: zijn kunstenaarspersonage/ zijn historische persoon)
 • schilder / dichter
 • schilder / schrijver (: verschillend soort werk)
 • schilder / schrijver c.q. dichter (: professie)
 • schilder als kunstenaarspersonage/ als historische persoon (burger)
 • Schilder, Annie [populaire (play–back) zangeres uit Volendam]
 • schilder, grootheid van de – : onmacht van de taal is bewijs van –
 • schilder, landschap– » landschapschilderkunst
 • Schilder, Marian
 • schilder, zondags– » naïeve kunst » amateurschilder (–kunst)
 • schilderen / dichten
 • schilderen / fotograferen
 • schilderen / muziek componeren (: het laatste is onvoorstelbaar)
 • schilderen / schrijven : als vak
 • schilderen / schrijven : verschillend soort werk
 • schilderen als literair motief
 • schilderen op koper
 • schilderij » gedicht (: kijken » lezen)
 • schilderij » schilderijen » (muur–) schildering(en) » fresco » mozaiek
 • schilderij / foto
 • schilderij / gedicht
 • schilderij / gedicht (: kijken / lezen)
 • schilderij / gedicht : stilstand versus duur (verloop)
 • schilderij / herinneringsbeeld (= concreet/abstract); reproduktie tussen –
 • schilderij / herinneringsbeeld; reproduktie abstraheert resp. concretiseert –
 • schilderij / taal (: ets» schilderij» tekening versus taal)
 • schilderij als literair motief » schilderkunst als literair motief
 • schilderij bekijken » kijker naar schilderij (–en) of mozaïek
 • schilderij door geheugen gereduceerd tot zwart–wit tekening
 • schilderij duiden cq. interpreteren » interpretatie van schilderij of tekening
 • schilderij en sonnet (Jacob Kuijper / Jan Kuijper)
 • schilderij fixeren in de herinnering (c.q. tekst» boek» landschap etc.)
 • schilderij geabstraheerd / herinneringsbeeld geconcretiseerd door reproduktie
 • schilderij haalt iets uit kijker; die iets uit schilderij; produkt is: kunst
 • schilderij van boek » afgebeeld boek
 • schilderij van lezende mens(en) » (OOK: gravures» tekeningen» afbeeldingen...)
 • schilderij, antwoord van – : dat is het verlangen van de kijker
 • schilderij, huis als motief op –
 • schilderij, kerst– » kersttekening » kerstplaten (etc.)
 • schilderij, kijken naar – » lezen van gedicht
 • schilderij, kijker naar – » kijken naar schilderij (–en) of mozaïek
 • schilderij, onderwerp van –
 • schilderij, teksten op – (expositie Rijksmuseum Amsterdam 1979)
 • schilderij: stilstand versus gedicht: duur (verloop)
 • schilderijen » gravures » tekeningen » afbeeldingen : van lezende mensen
 • schilderijen / gedichten
 • schilderijen / tekeningen
 • schilderijen, geheugen voor beeldende kunst» tekeningen» beelden» prenten» &
 • schilderijen, herinnerde of onthouden –
 • schilderijen, lezende mensen op afbeeldingen» gravures» –
 • schilderijen, poëzie n.a.v. tekeningen c.q. – (beeldgedichten)
 • schildering » beschrijving (beschrijvingskunst» –lust» –woede)
 • schildering » fresco » schilderij (–en)
 • schildering door Lucebert van foyer Letterkundig Museum
 • schildering van citaten van Nederlandse schrijvers (op wand)
 • schildering, brede – » beschrijvingslust » –woede » –kunst &raq
 • schilderkunst ZIE OOK: beeldende kunst
 • schilderkunst » literatuur EN: schilderkunst / literatuur
 • schilderkunst » schilder (–s)
 • schilderkunst / beeldhouwkunst
 • schilderkunst / literatuur EN: schilderkunst » literatuur
 • schilderkunst als literair motief » schilderij(en) als literair motief
 • schilderkunst en fotografie
 • schilderkunst i.v.m. literatuur » schilderkunst versus literatuur
 • schilderkunst in de Gouden Eeuw, Nederlandse –
 • schilderkunst versus literatuur » schilderkunst i.v.m. literatuur
 • schilderkunst, abstracte» non–figuratieve» conceptuele –
 • schilderkunst, engel(en) in de – » putti
 • schilderkunst, illusionistische – » trompe–l'oeil
 • schilderkunst, Japanse – » Japanse tekening c.q. prent
 • schilderkunst, moderne/ oude –
 • schilderkunst, naïeve – » zondagsschilder(s) » amateurschilder (–kunst
 • schilderkunst, oude(re) – » oude(re) (beeldende) kunst
 • schilderkunst: stilleven(s)
 • schilderkunstig motief, natuur als –
 • schilders / dichters
 • Schilders, Ed.
 • schildersatelier » werkplaats » atelier
 • schildersbenodigdheden / schrijfgereedschap
 • schilderskolonie, Nederlandse – : in Brussel
 • schilderwerk van Lucebert, geestelijke gedrochtelijkheid in het –
 • Schillebeeckx o.p., Ed.
 • Schiller, Friedrich von
 • schim van de gestalte die altijd naar zich laat raden; gedicht als de –
 • Schimmel, H.J.
 • schimmen en schaduwen; geheugen: rijk der –
 • schimmenrijk » onderwereld
 • schimpdicht » schelddicht » spotdicht
 • Schindler, Alma – » Alma Mahler
 • Schindler, John A.
 • schip » schepen » scheepvaart » geschiedenis van schip c.q. scheepvaart
 • schip als literair motief cq beeld » scheepvaart cq varen als literair motief
 • schip waarop vader van Fens stuurman was: Simon Bolivar
 • schip waarop vader van Fens voer: Calypso
 • schip, gedicht als –
 • Schip, John van 't
 • schipbreuk » schip gezonken » scheepsramp
 • Schiphol
 • Schipper, H.B.
 • Schippers, K. [pseudoniem van Gerard Stigter]
 • Schippers, R.
 • schitterend » volmaakt » superieur » toppunt(en) » hoogtepunt(en)
 • schitterend, nog steeds – » hernieuwde bewondering » opnieuw gefascineerd
 • schizofilie » afsplitsing(en) van één persoon
 • schjnbaar diepzinnig » gewild » (aanstellerig) hoogdravend » kryptisch
 • Schlüter, André
 • Schlüter, Lucy L.E.
 • schlager » tophit » popmuziek » popmanifestatie(s) » rock'n roll (enz.)
 • Schleiermacher, Friedrich
 • Schlesinger, Arthur
 • Schlichting, L.
 • Schliemann, Heinrich
 • Schmelzer, Norbert [KVP–politicus]
 • Schmidt Degener, F.
 • Schmidt Degener, H.
 • Schmidt–Beijen, mevrouw – [pseudoniem: Sani van Bussum]
 • Schmidt, Annie – : Dikkertje Dap door Fens geanalyseerd
 • Schmidt, Annie (: 75e verjaardag)
 • Schmidt, Annie : namen bij –
 • Schmidt, Annie : personages bij –
 • Schmidt, Annie : thema van de tragiek droom/ realiteit
 • Schmidt, Annie M.G. [ = OOK: Zus Schmidt (1928); cf. 19.3.1993]
 • Schmidt, Annie M.G. – : Fens suggereert studie van (nawerking van) –
 • Schmidt, Annie M.G. : personages en situaties bij –
 • Schmidt, C.
 • Schmidt, Friedrich
 • Schmidt, Maurits
 • Schmidt, Wilhelm
 • Schmidt, Zus [1928; cf. 19.3.93]
 • schmieren » van dik hout » te vet aangezet » overdreven
 • Schmitt, A.J.G.
 • Schmitt, Jean–Claude
 • Schmitz, Erik
 • Schmitz, Johan
 • Schmook, Ger
 • Schmorell, Alexander
 • Schneider, Carl Jan
 • Schneider, Lina – (pseudoniem: Wilhelm Berg)
 • Schneider, Peter
 • Schneider, Reinhold
 • Schneider, Romy
 • Schneiders, A.L.
 • Schneiders, Paul
 • Schneiders, Toni
 • Schnorr, H.Th.L.
 • Schnur, H.G.
 • schoeisel » schoenen
 • schoen » schoeisel » schoenmaker » (dames–) schoenen » slof (–je
 • Schoenaerts, Julien
 • Schoenbaum, S.
 • schoenmaker » schoen » schoeisel » voet
 • schofterig » schaamteloos » beschamend
 • Schogt, Henry G.
 • schok der herkenning» zelfherkenning; SOMS: van jezelf niet (willen) herkennen
 • schok door tekst die lezer zichzelf doet interpreteren c.q. ontdekken
 • schok van een literair dieptepunt
 • schok van plotseling inzicht in grote poëzie
 • schokkend als waardekwalificatie (OOK: aangrijpend» getuigend» overrompelend)
 • schokkend voor publiek » lezer(s) nemen aanstoot » geërgerde lezer(s)
 • Scholastica, de heilige –
 • Scholastiek » scholastisch denken » scholastische filosofie
 • scholier » [vnl.:] leerling(en) in secundair» middelbaar» voortgezet onderwijs
 • scholier vraagt en Fens beantwoordt de brief
 • scholieren lezen » lectuur van leerlingen » jeugd en lectuur
 • scholieren, voorstelling voor –
 • Scholl, Hans
 • Scholl, Inge
 • Scholl, Sophie
 • Scholte, Lin
 • Scholten, staatssecretaris –
 • Scholten, H.J.J. [of Scholtens? NOG NAZOEKEN]
 • Scholten, Harry
 • Scholten, J.H.
 • Scholten, Johannes Henricus [1811–1885; vrijzinnig theoloog]
 • Scholten, Marten
 • Scholtens (wetenschappelijke boekhandel te Groningen)
 • Scholtens, H.J.J.
 • Scholz, Hans
 • schone boek, het – » boek als materieel object
 • schone letteren / theologische geschriften (bonae vs. sacrae litterae)
 • schone letteren, studie der – » studie aan de letterenfaculteit
 • schone schijn / verschrikkelijk wezen bij Vestdijk
 • Schons, Dorothy
 • school
 • school als literair motief » schoolleven c.q. leraarschap als literair motief
 • School en Huis [tijdschrift, genoemd in lezersreactie op artikel van Fens]
 • school en literatuur » (vernieuwing mbt.:) literatuur als schoolvak
 • school geeft onzinnige werkstuk–opdracht » EN: hogere onzinnigheid
 • school gemaakt: nee (gelukkig). Maar wel norm geworden.
 • school in middeleeuwen » kloosterschool » middeleeuwse universiteit
 • school maken betekent nog geen grote wetenschap
 • School of Architecture, London School of –
 • School of English, Cambridge –
 • school van Barbizon
 • school van Fens, herinneringen aan kleuter– en lagere –
 • school van paters Augustijnen » Augustijner orde
 • school van Sötemann
 • school van..., in de – » continuïteit in de wetenschap
 • School voor Taal– en Letterkunde, Haagse –
 • school, bezuinigingen mbt. – » onderwijsbezuiniging(en)
 • school, Haagse –
 • school, jezuïeten–
 • school, katholieke – » r.k. onderwijs » r.k. opleidingen
 • school, klooster–\ kathedraal– : in middeleeuwen » OOK: universiteit in M.E.
 • school, middeleeuwse klooster– » kathedraal– » middeleeuwse universiteit
 • school, nonnen–
 • School, Open – » Open Universiteit
 • school, waardering van auteur op – (: door leerlingen c.q. docenten)
 • schoolatlas » cultuuratlas » kaart » cartografie » atlas
 • schoolbibliotheek » jeugdbibliotheek
 • schoolblad » schoolkrant
 • schoolboek » –uitgave » leerboek » voor school bedoeld » schoolboekens
 • schoolboekenstijl » schoolboek » –uitgave » leerboek » voor school bed
 • schoolervaringen, middelbare – (van Fens)
 • schoolexamen » –toets » proefwerk (–opdracht) » examen (–opdrach
 • schoolfoto » jeugdfoto : Fens' herinnering aan kleuter– & lagere school tijd
 • schoolherinneringen van Fens (: mbt. zijn kleuter– en lagere school)
 • schoolherinneringen van Fens, middelbare–
 • schoolkennis nutteloos » excamenresultaten waardeloos
 • schoolkrant » schoolblad » schoolkrantpoëzie
 • schoolmeester (...), drs. P., literaire –
 • schoolmeester / leermeester
 • schoolmeester versus leermeester
 • Schoolmeester, De – » Gerrit van de Linde Jzn
 • Schoolmeesters, mgr. –
 • schoolopvoering
 • schoolradio » radioprogramma » radio–uitzending » radio » omroep
 • schoolreis
 • schools » schoolsheid» SOMS: verbalisme » zinloze c.q. inhoudsloze kennis
 • schooltas » boekentas » aktentas » pukkel » rugzak » schoudertas &raqu
 • schoolvak literatuur » SOMS: vernieuwing cq modernisering literatuuronderwijs
 • schoolvoorstelling
 • Schoonenberg s.j., P.
 • schoonheid
 • schoonheid » grootheid » cultuurmonumenten: bevangenheid tov. overweldigende –
 • schoonheid = morele kracht = waarheid van de inhoud
 • schoonheid bestrijden: Lucebert wil kunst maken die geen kunst meer is
 • schoonheid en jeugd, bruikleen van –
 • schoonheid verlost » zonde wordt geluk » felix culpa » Verlossing door kunst
 • schoonheid, ascese van de –
 • schoonheidsbeleving » esthetische beleving c.q. ervaring » esthetisch genot
 • schoonheidservaring (mbt. kunst)
 • schoonheidswedstrijd » miss–verkiezing(en)
 • Schoonhoven, Cornelis Jansonius van
 • Schoonhoven, J.J.
 • Schoor, Jos van de
 • Schoorel, Lex
 • Schoorlemmer, Ans
 • Schopenhauer, Arthur
 • Schorr, Marie – » Marie Witsen–Schorr
 • Schostakowitsch, Dmitry
 • Schot, Aleida G.
 • Schotel, Gilles D.J.
 • schotel, vliegende – » UFO's » buitenaards bezoek
 • Schotland » Schots » Schot » SOMS: Schotse ruit (kilt » tartan)
 • Schotland: koning James VI (King James I van Engeland)
 • schoudertas » school– » akten– » boekentas » rugzak » pukk
 • Schouten, J.H.
 • Schouten, Koos
 • Schouten, Rob
 • Schouten, Tineke
 • Schouten, Wouter
 • schouwburg » theater » vertoning » opvoering » spel » spektakel »
 • schouwburg van de Nederduytsche Academie (Amsterdam, 1617)
 • schouwburg, bezoek aan – » theaterbezoeker(s)
 • schouwburg: Muziektheater (Stopera) te Amsterdam
 • Schouwenaars, Clem
 • schouwspel / luisterernst (: beeld / woord; katholieke/ protestantse kerken)
 • Schräder s.j., Petrus
 • schríjver Couperus kenbaar voor ons; slechts de –
 • Schröder, J.C.
 • Schrama, Martijn
 • Schrama, Nic.
 • Schreiner, Gert
 • schreit niet, een dichter –
 • Schreuder, mijnheer – (fotograaf te Breda)
 • Schreurs, Jac.
 • schrift » (op)schrijven » noteren » schrijfgerei » pen » potlood (etc.
 • Schrift–interpretatie, letterlijke/ geestelijke –
 • Schrift, de –
 • schrift, geschiedenis van – » handschriftkunde » paleografie » codicologie
 • Schrift, Heilige –
 • Schrift, verklaring der – » bijbelexegese » –commentaar » –studi
 • schrift, werk– » kladschrift(en)
 • schriftelijk / oraal (OOK: schrijven / oraal)
 • schriftelijke taal enige (schijnbare) mogelijkheid over literatuur te spreken
 • schriftuurlijk denken / dichterlijk denken (van nu)
 • schriftuurlijke verwijzing(en) » bijbelcitaat » bijbelse toespeling(en)
 • schrijf je niet op; wat je weet –
 • schrijf niet op wat je al weet (: onderzoek schrijvend wat je nog niet weet)
 • schrijf over uw boekencollectie suggereert Fens aan Nederlandse verzamelaar
 • schrijf–personage: tweede persoon van de schrijver
 • schrijfangst » writer's block
 • schrijfatelier » scriptorium » boekatelier » schrijftafel
 • schrijfdwang » –bezetenheid » –behoefte » –lust » –m
 • schrijfervaring / leeservaring : auteurspoëtica vs lezers– (= critici) poëtica
 • schrijfgereedschap / schildersbenodigdheden
 • schrijfgerei » potlood » pen » viltstift » schrift » schrijven
 • Schrijfkrant
 • schrijfmethode » –techniek » werkwijze van auteur(s)
 • schrijfmotieven onderzoeken v. onuitgegeven aspirant–auteurs (suggestie Fens)
 • schrijfmotivatie » –behoefte » –bezetenheid » –dwang » lus
 • schrijfonderwijs » (onderwijs in) taalbeheersing » taalvaardigheid » opstel
 • schrijfonderwijs poëzie » leren dichten
 • schrijfpersonage: tweede persoon van de schrijver
 • schrijfplezier » plezier in formuleren » plezier in werken met taal
 • schrijfpoging » schrijfoefening(en) » schrijven (proberen te) leren
 • schrijfpreparatie
 • schrijfprocédé » –techniek» –methode» werkwijze v. auteu
 • schrijfproces » dichtproces
 • schrijfproces » leesproces
 • schrijfproces, dichten over het –
 • schrijfster » vrouwelijke auteur(s) » geschreven door vrouw(en)
 • schrijfster (–s) van poëzie » dichteres(sen)
 • schrijfsters bleven in Middeleeuwen buiten het literair circuit
 • schrijfsters in de middeleeuwen, persoonlijke» directe taal van –
 • schrijfstijl van de onvervangbare erudiete eenling, persoonlijke –
 • schrijft poëzie door associatieketen; woord –
 • schrijftaal (cq. boekentaal) / officiële spreektaal / (alledaagse) "broodtaal"
 • schrijftaal / spreektaal
 • schrijftaal: alleen in – (schijn)mogelijkheid iets te zeggen over literatuur
 • schrijftafel » scriptorium » boek– c.q. schrijfatelier » kloosterscriptorium
 • schrijftechniek » –methode » werkwijze van auteur(s) » "making of the v
 • schrijfverbod » dichtverbod
 • schrijfwijze » –techniek» –methode» werkwijze van auteur» making
 • schrijfwijze » stijl » taalbehandeling » stilistisch vermogen
 • schrijfwijze, Multatuli's – : zijn gelijk is dat van de stijl: literair gelijk
 • Schrijnen, Jos
 • schrijnend als waardekwalificatie
 • schrijven (bij Multatuli)
 • schrijven » denken, correctieproces bij –
 • schrijven » lezen » kopen : groeiproces bij –
 • schrijven » schrift» schrijfgerei» (teken–) potlood» pen» viltst
 • schrijven » schrijverschap » schrijver » auteur
 • schrijven / denken (: dichten/ schrijverschap/ scheppen vs. denker zijn)
 • schrijven / kijken (: kijken vs. schrijven en lezen)
 • schrijven / leven (OOK: literatuur / leven; EN: lezen / leven)
 • schrijven / muziek componeren (: het laatste is onvoorstelbaar)
 • schrijven / oraal (OOK: geschreven / oraal)
 • schrijven / schilderen
 • schrijven / schilderen : als vak
 • schrijven / schilderen : verschillend soort werk
 • schrijven / spreken
 • schrijven / spreken : bekakt –
 • schrijven / tekenen (OOK: schrijver / tekenaar)
 • schrijven / typen
 • schrijven als bezwering » dichter c.q. schrijver als profeet
 • schrijven als denken» onderzoeken (: taal levert nieuwe ideeën» verbanden)
 • schrijven als gezelschapsspel
 • schrijven als literair motief» schrijverschap cq zin v.literatuur als lit.mot.
 • schrijven als ontdekken van ware aard van de realiteit
 • schrijven als patchwork » als weefseltransplantatie
 • schrijven als probleem
 • schrijven als recycling
 • schrijven doel van lezen (van criticus» recensent» Fens), er over –
 • schrijven en lezen veronderstellen (conventies van) gemeenschap
 • schrijven en lezen, keuzeproces bij dichten » –
 • schrijven en lezen, minachting voor –
 • schrijven en lezen: versus kijken
 • schrijven in de traditie » retorische traditie
 • schrijven in de trant van ... » in de stijl van ...
 • schrijven in Engels zowel als Nederlands
 • schrijven is geen fotograferen
 • schrijven is organiseren; goed schrijven is reorganiseren
 • schrijven is uiteenleggen (: dichten is ontvouwen van een kern)
 • schrijven is vorm v. onderzoek: taal brengt orde» nieuwe ideeën» verbanden aan
 • schrijven is vorm van denken
 • schrijven leren » opstel » (onderwijs in) taal– c.q. stelvaardigheid
 • schrijven na negatieve kritiek, niet meer –
 • schrijven om iets in je hoofd te verhelderen » om iets te weten te komen
 • schrijven over het gelezene is leesdoel van recensent » leesdoel van criticus
 • schrijven over kunst (c.q. literatuur) » praten over kunst (literatuur)
 • schrijven over lezer (die je zelf bent)
 • schrijven over literatuur » – over poëzie » communiceren over literatuur
 • schrijven over muziek » muziek beschrijven
 • schrijven over muziek » muziekbeschouwing » –recensie
 • schrijven over poëzie » spreken over poëzie : met gevoelens van gêne
 • schrijven over poëzie c.q. literatuur » communiceren over literatuur
 • schrijven over schrijven (roman in roman » schrijverschap als lit. motief)
 • schrijven over schrijven » dichten over dichten » poëticaal
 • schrijven proberen te leren » schrijfoefening(en)
 • schrijven ter bestrijding van de verveling » boek als oplossing v.d. verveling
 • schrijven van cabarettekst(en) » tekstschrijver(s) voor cabaret
 • schrijven van geschiedenis van de O (oh!) (is een suggestie van Fens)
 • schrijven van kinderboek(en), her–
 • schrijven van liedjes en gedichten als vak
 • schrijven van poëzie als literair motief
 • schrijven van poëzie door het woord zelf: dat associatieketen oproept
 • schrijven van roman of gedicht was geen behoefte van Fens, zelf –
 • schrijven verboden » dichten verboden
 • schrijven versus kijken, lezen en –
 • schrijven voor cabaret of toneel? waarom niet –
 • schrijven voor toneel; in Nederland gebrek aan –
 • schrijven, aarzeling» schroom om te –
 • schrijven, beginnen met – » dichtproces (= taalproces) komt op gang
 • schrijven, bekakt spreken c.q. –
 • schrijven, bekakt/ eenvoudig –
 • schrijven, fysieke activiteit van het – » noteren » schrijfgerei
 • schrijven, geluk van het – » plezier in formuleren » vertelplezier
 • schrijven, her – » inkorten » bewerken (: teksten – )
 • schrijven, her– » herzien » opnieuw schrijven
 • schrijven, iedereen wil maar – » veel (te veel) auteurs
 • schrijven, kern van dichten en – : de taal tot zijn recht laten komen
 • schrijven, lezen om te – » een schrijver als lezer
 • schrijven, minachting voor lezen en –
 • schrijven, motivatie om te – » schrijfbehoefte » –lust » –bezete
 • schrijven, nutteloosheid van poëzie» van –
 • schrijven, onmacht tot dichten» scheppen» – : als literair motief
 • schrijven, poëzie – : persoonlijke bijgedachten bij poëzie lezen c.q. –
 • schrijven, preparatie op – » SOMS: zich documenteren tbv. schrijven
 • schrijven, prikkel (enige – ) tot – : doorgeven van onvoltooide interpretaties
 • schrijven, recensie(s) c.q. kritiek(en) – » SOMS: de kritiek–vorm
 • schrijven, reflectie op literatuur» poëzie (–opvattingen)\ –
 • schrijven, snel– » werkkracht » tempo van werken » produktiviteit » ha
 • schrijven, staande –
 • schrijven, te veel – » te veel geschreven
 • schrijven, véél – » grote produktie » veelschrijver(s)
 • schrijven, wantrouwen tegen taal c.q. –
 • schrijven, zelf
 • schrijven, zittend –
 • schrijven... ZIE OOK: schrijfproces
 • schrijven: altijd één punt waarop het geschrevene niet past
 • schrijven: d.i. betekenis geven
 • schrijven: doorgeven van onvoltooide interpretaties als enige prikkel tot –
 • schrijven: gekanker op – / plezier in –
 • schrijven: herscheppen van persoonlijk verteerd geschrevene» gelezene
 • schrijven: is herordenen » goed schrijven is reorganiseren
 • schrijven: meest efficiënte vorm van vergeten
 • schrijven: poging gemeenplaats te overwinnen (niet: tot oorspronkelijk zijn)
 • schrijven: roman–/ geschied–
 • schrijven: taal tot zijn recht laten komen is de kern van dichten en –
 • schrijven: vorm van denken
 • schrijven: wie oorspronkelijk schrijft kan zich eindeloos herhalen
 • schrijven; taal: kan niet –
 • schrijvend denken » denken door te schrijven
 • schrijvend meisje van Terborch, brief – (Mauritshuis, Den Haag)
 • schrijvend onderzoeken (taal brengt nieuwe ideeën en verbanden aan)
 • schrijvend ontdekken van ware aard van de realiteit
 • schrijvend vinden wat je nog niet weet (schrijven is vorm van onderzoek)
 • schrijvende meisje van Terborch, dichters en het brief–
 • schrijvende sportsman aantrekken! (suggestie van Fens aan de Volkskrant)
 • schrijvenderwijs ontdekken » schrijven om iets te weten te komen
 • schrijvenderwijs vinden wat je nog niet weet » taal brengt nieuwe ideeën aan
 • schrijvenderwijs ware aard van de realiteit ontdekken
 • schrijver – werk : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • schrijver » auteur » schrijven » schrijverschap
 • schrijver » auteur(s) » dichter(s) : dode/ slapende –
 • schrijver » lezer : delen taal
 • schrijver » personage : identificatie –
 • schrijver » werk : relatie – (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • schrijver (–s) ... ZIE OOK: auteur(s) ... EN: maker ...
 • schrijver (–s) vastgelegd» vastgepind op bepaalde periode(n)
 • schrijver (–s), marginale –
 • schrijver (, groot – ) / historicus
 • schrijver (alwetende – ) laat zich horen in de tekst
 • schrijver (andere "ik" van – ) als opdrachtgever
 • schrijver (biografische informatie) / burger (historische informatie)
 • schrijver (goede – ) herkenbaar aan afwezigheid van aanhalingstekens
 • schrijver ... ZIE OOK: taal: delen van – door lezer en schrijver
 • schrijver ... ZIE OOK: tweede persoon van de schrijver (schrijf–personage)
 • schrijver / burger : biografische informatie versus historische informatie
 • schrijver / criticus (literatuur / journalistiek)
 • schrijver / criticus : literaire sensibiliteit bij – / bij –
 • schrijver / historicus (OF: groot schrijver / historicus)
 • schrijver / historicus [OOK: als literair motief]
 • schrijver / mens (: schrijverspersonage vs. auteur als historische persoon)
 • schrijver / personage(s) : verhouding – (OOK: auteur – verteller – personage)
 • schrijver / politicus (dichterschap / politieke werkzaamheid)
 • schrijver / schilder (: professie)
 • schrijver / schilder (: verschillend soort werk)
 • schrijver / schilder (c.q.: dichters / schilders)
 • schrijver / tekenaar (OOK: schrijven / tekenen)
 • schrijver / tekst : scheiding – (: New Criticism)
 • schrijver / vlindervanger (Nabokov) : brengt tot leven / legt vast (prikt op)
 • schrijver / werk
 • schrijver / werk (: vergankelijk / blijvend)
 • schrijver / zijn historische persoon
 • schrijver aan het werk
 • schrijver aarzelt » aarzeling mbt. uitgeven » aarzelende uitgever(s)
 • schrijver als auteur / schrijver als burger
 • schrijver als auteur/ als burger: biografische/ historische informatie
 • schrijver als burger / schrijver als auteur
 • schrijver als burger/ als auteur: historische/ biografische informatie
 • schrijver als commentator binnen verhaal » relatie auteur–verteller–personage
 • schrijver als lezer, een – » lezen om te schrijven
 • schrijver als mythe / als (historische) 'persoon volgens de burgerlijke stand'
 • schrijver als norm, groot – » representativiteit van enkele grote auteurs
 • schrijver als profeet cq ziener» dichter als profeet» bezwerend schrijverschap
 • schrijver autoriseerde de uitgave » auteurseditie
 • schrijver begeleid door lector c.q. redacteur
 • schrijver bestaat niet » verzonnen auteur » fictieve auteur(s)
 • schrijver bezweert » dichter als profeet
 • Schrijver Dezes [pseudoniem van W.F. Hermans]
 • schrijver die belofte niet waar heeft gemaakt
 • schrijver die katholiek is / katholieke schrijver
 • schrijver en lezer, verhouding – » dichter–publiek » lezer als gespreksgeno
 • schrijver en lezer; delen van taal door –
 • schrijver gescheiden van tekst (New Criticism)
 • schrijver herhaalt zich » al bekend
 • schrijver hoopt op» zoekt naar ultieme formulering (lezer ook)
 • schrijver in onderwijs» school (: waardering door leerlingen» docenten)
 • schrijver in talk–show » op tv
 • schrijver in wording » ontwikkeling van schrijverschap
 • schrijver in zijn werk verdwenen » dichter verdwijnt in bovenpersoonlijke werk
 • schrijver interpreteren: zijn Wahrheit uit zijn Dichtung lezen
 • schrijver is groot maar heeft niets te vertellen, de –
 • schrijver kan» wil lezer aan zichzelf (= lezer) voorstellen
 • schrijver leest voor op grammofoonplaat, bandopname of cd
 • schrijver maakt van stof (materiaal) inhoud door zijn vormgeving(svermogen)
 • schrijver mag zelf selecteren » eigen keuze van auteur uit zijn c.q. haar werk
 • schrijver manipuleert lezer het systeem van zijn boek in (en lezer láát zich)
 • schrijver met Fens in gesprek » Fens interviewt auteur c.q. kunstenaar
 • schrijver moet zijn boek laten signeren door zijn lezers (: suggestie v. Fens)
 • schrijver onbekend » niets bekend over auteur(s) » anonieme auteur
 • schrijver ontmoeten » confrontatie met kunstwerk of kunstenaar
 • schrijver op televisie» in talk–show» in literair programma
 • schrijver presenteert zijn werk aan redactie c.q. in boekhandel, ijdele –
 • schrijver raden » raden naar auteur
 • schrijver spreekt met Fens » Fens in gesprek met kunstenaar c.q. auteur
 • schrijver van cabarettekst(en)
 • schrijver verbaasd over vraag mbt. zijn werk
 • schrijver verdwijnt in het werk » dichter in bovenpersoonlijke werk verdwenen
 • schrijver verwerpt eigen werk
 • schrijver verzonnen door zijn werk (: wordt fictieve figuur)
 • schrijver wil discussie met lezer(s) » lezer aangesproken » dialoog met lezer
 • schrijver wil méér dan (c.q. géén) loutere literatuur of kunst
 • schrijver wordt fictieve figuur (verzonnen door zijn werk)
 • schrijver zet handtekening in boek » signeren
 • schrijver zoekt zijn verleden » relatie van auteur tot verleden
 • schrijver zonder geloof, religieuze problematiek bij –
 • schrijver zonder macht (: de verbeelding ontwikkelt zich autonoom)
 • schrijver– uitgever, verhouding» relatie tussen –
 • schrijver–historicus, methodische omzichtigheid van –
 • schrijver–lezer(s), verhouding – » dichter–publiek » lezer als gesprek
 • schrijver–van–nu; bestaande literatuur een last voor de –
 • schrijver–vorst, relatie –
 • schrijver(s) van brief» brieven
 • schrijver(s), filmbeeld(en) van –
 • schrijver(s), tv–beeld(en) van –
 • schrijver, "dode" – » niet meer (als mythe) levende auteur
 • schrijver, aarzelende – » aarzeling mbt. uitgeven » aarzelende uitgever(s)
 • schrijver, anonieme – » auteur(s) onbekend
 • schrijver, beeld van – » beeldvorming mbt. auteur(s)
 • schrijver, beginnende – » beginnend auteur c.q. dichter
 • schrijver, biografie van – : wordt de geschiedenis van zijn figuren
 • schrijver, brieven–editie van – : vertekent» vervalst zijn beeld
 • schrijver, cultus rond persoon van dichter» –
 • schrijver, dagboek– : reflexieve –
 • schrijver, De – / Impasse [: 2e versus 3e dr. Nijhoff's "Nieuwe Gedichten"]
 • schrijver, dode – » gestorven auteur(s)
 • schrijver, dwepen met – » verering van auteur(s)
 • schrijver, emotie bij kunstenaar(s)\ dichter(s)\ –
 • schrijver, emotie van kunstenaar(s)\ dichter(s)\ –
 • schrijver, ex–gelovige – : religieuze problematiek bij –
 • schrijver, foto's van –
 • schrijver, geheugen van –
 • schrijver, gelijk van de echte – (: stijl maakt waarschijnlijkheid zekerheid)
 • schrijver, gemankeerde» mislukte» gefrustreerde dichter(s) of –
 • schrijver, groot – : als norm (: representativiteit van enkele grote auteurs)
 • schrijver, groot – : monopoliseert thema (: voor anderen verboden terrein!)
 • schrijver, ik–vergroting van dichter» –
 • schrijver, informatie over –
 • schrijver, Innere Gestalt van de – : we lezen literatuur om de relatie met –
 • schrijver, interview(s) met dichter(s) c.q. –
 • schrijver, inzet bij de – » verantwoordelijkheid van de schrijver
 • schrijver, jeugd van – » ouderlijk milieu van dichter c.q. auteur
 • schrijver, jeugdige – : werk van – » jeugdwerk
 • schrijver, karakteristiek voor zijn – : persoonlijk karakter van column is –
 • schrijver, katholieke – / schrijver die katholiek is
 • schrijver, klassieke Nederlandse – : heruitgave van –
 • schrijver, leeftijd van kunstenaar» –
 • schrijver, maatschappelijke positie van de kunstenaar c.q. de –
 • schrijver, Nederlandse klassieke – : heruitgave van –
 • schrijver, ontwikkeling als en van auteur c.q. – » ontwikkeling schrijverschap
 • schrijver, ooggetuige–rol van – : als literair motief
 • schrijver, oudere – » laat debuut » late debuten
 • schrijver, portrettering van – » portret van o.m. schrijver(s)
 • schrijver, receptie na dood van de – » Nachleben » latere waardering
 • schrijver, rechtlijnige» partijdige –
 • schrijver, Russische dissidente –
 • schrijver, schaamte» gêne» nederigheid van c.q. bij de criticus of de –
 • schrijver, snel– » snelschrijven » haast
 • schrijver, stakende journalist(en) c.q. –
 • schrijver, stilstand van Couperus als –
 • schrijver, stukjes– » columnist » column(isme) » feuilletonist
 • schrijver, tweede persoon van de – (schrijf–personage)
 • schrijver, veel– » grote produktie
 • schrijver, verbeeldingswereld van –
 • schrijver, vereenzaamd –
 • schrijver, vergeten – » vergeten auteurs» boek(en)\ poëzie» literatuu
 • schrijver, vrijheid van de –
 • schrijver, would be–
 • schrijver, zondags– » zondagsdichter » zondagspoëzie
 • schrijver: grootste – uit de geschiedenis
 • schrijver: imitatie door – van wie hij later zal zijn
 • schrijver: schrijft steeds hetzelfde boek
 • schrijver: vertaalt» verdicht zichzelf
 • schrijver: werkelijkheid van de – is zijn werk
 • schrijver; leugen van de literatuur is moeder van de waarheid over de –
 • schrijver; verzamelde brieven leveren vertekend» vervalst beeld van hun –
 • schrijverbegeleiding door lector» redacteur
 • schrijvergestalte: taalgestalte (: in & door het werk herkenbaar personage)
 • schrijvers » romans » boeken : twaalf beste –
 • schrijvers (grote – ) / historici
 • schrijvers (onbelangrijke – ), dankzij –
 • schrijvers en boeken, toegankelijke/ ontoegankelijke –
 • schrijvers kiezen uit eigen werk » OOK: recht van auteur op eigen selectie
 • schrijvers lezen voor op grammofoonplaat» band of cd
 • schrijvers lezen werk op grammofoonplaat » "Stemmen van schrijvers"
 • schrijvers op school: waardering in het onderwijs door leerlingen» docenten
 • schrijvers op tv » in talk–show
 • schrijvers over schrijvers
 • Schrijvers Prentenboek(en)
 • schrijvers uit Vlaanderen die in Nederland onbekend zijn
 • schrijvers voor literair–kritisch werk zelden genoeg afstandelijk; roman–
 • schrijvers voor toneel, gebrek aan – (in Nederland)
 • schrijvers–ik » schrijverspersonage » schrijf–personage
 • schrijvers, "dode"/ "levende" – (OOK: "dode" vs. "voorbije
 • Schrijvers, A.B.M.
 • schrijvers, anonieme – » auteur(s) onbekend
 • schrijvers, boekenkast als limbus van dichters en –
 • schrijvers, dwepen met» verering van –
 • schrijvers, foto's van –
 • schrijvers, grote – » erkende coryfeeën : beperkt in aantal
 • schrijvers, interview(s) met dichter(s) c.q. –
 • schrijvers, jongere – : werk van – » jongerenliteratuur [: v.d. laatste jaren]
 • schrijvers, katholieke – / schrijvers die katholiek zijn
 • schrijvers, op wand geschilderde citaten van Nederlandse –
 • schrijvers, opkomst van interviews met –
 • Schrijvers, P.H. (Piet)
 • Schrijvers, Piet [voetballer]
 • schrijvers, rangorde van kunstenaars of – » erelijst » top–tien » (etc
 • schrijvers, snel–
 • schrijvers, stakende journalist(en) c.q. –
 • schrijvers, stemmen van – : opnamen van door auteurs voorgelezen werk
 • schrijvers, twaalf beste boeken» romans» –
 • schrijvers, veel (te veel) – » iedereen wil maar schrijven
 • schrijvers, verbeeldingswereld van –
 • schrijvers, zondags– » zondagspoëzie » dilettant–dichter
 • schrijvers; middeleeuwse vrouwelijke auteurs geen professionele –
 • schrijversactie » actiecomité Schrijversprotest
 • schrijversbal » boekenbal » gala–avond Boekenweek
 • schrijversbegeleiding door lector» redacteur
 • schrijverschap » schrijvers » het schrijven » auteur (–s) » schrijver
 • schrijverschap / denker zijn (OOK: dichten / denken; scheppen / denken)
 • schrijverschap / politiek (–e werkzaamheid)
 • schrijverschap als literair motief » schrijven als literair motief
 • schrijverschap als mythe koesteren » overschatting van het schrijverschap
 • schrijverschap Multatuli: diens gewilde systeemloosheid mede gevolg van –
 • schrijverschap overschat, het – » schrijverschap tot mythe gemaakt
 • schrijverschap van Betje Wolff; rollenspel het meest eigene aan het –
 • schrijverschap, geheim van creativiteit c.q. het –
 • schrijverschap, Multatuli's – : altijd een reactie op iets
 • schrijverschap, ontdekking van het dichterschap» –
 • schrijverschap, ontwikkeling van – » ontwikkeling als (van) auteur
 • schrijverschap, opvattingen over het –
 • schrijverschap, spot met –
 • schrijverschap, tekortschietend –
 • schrijverschap, verabsolutering van het –
 • schrijversexemplaren laten signeren door hun lezers (: suggestie van Fens)
 • schrijversgestalte / historische persoon
 • schrijversideaal: ooit het ultieme boek schrijven
 • schrijverskroeg » literair café
 • schrijversleven: zin van onthullingen mbt. privé–leven
 • schrijversnaam » schuilnaam » pseudoniem
 • schrijversonmacht » writer's bloc » schroom tot schrijven
 • schrijversonmacht als literair motief
 • schrijverspersonage » schrijvers–ik
 • schrijverspersonage / (historische) persoon 'volgens de burgerlijke stand'
 • schrijverspersonage / persoon voor de burgerlijke stand (: ivm. biografie)
 • schrijverspoëtica / lezerspoëtica [lezer = lezende criticus]
 • schrijversportret(ten)
 • schrijversportretten (geschreven – ) ontbreken
 • schrijversprentenboek » Schrijvers Prentenboek(en)
 • schrijverspresentatie eigen werk in boekhandel c.q. krantenredactie, ijdele –
 • schrijversprotest » actiecomité Schrijversprotest » schrijversactie
 • Schrijversprotest, actiecomité – » schrijversprotest
 • schrijversreputatie: verzameling standaardoordelen over zijn werk
 • schrik voor (oorlogs–) herinneringen
 • schrikaanjagend » gruwelijk » monsterlijk » griezelig » horror
 • Schrofer, Jurriaan
 • schroom (respect»gêne»schuldgevoel) tav Grote Voorgangers cq oudere literatuur
 • schroom bij» van de lezer
 • schroom mbt. publiceren
 • schroom om uit te geven » aarzelende auteur c.q. schrijver(s)
 • schroom tot schrijven » aarzeling om te schrijven » moeite met schrijven
 • schroom vanwege Grote Voorgangers » OOK: schuldgevoel om oudere literatuur
 • Schrover, Els
 • Schubert, Franz
 • Schuchard, Ronald
 • Schuchart, Max
 • Schuhmacher (Amsterdam), catalogi antiquariaat –
 • Schuhmacher, antiquariaat te Amsterdam
 • Schuhmacher, Max
 • Schuhmacher, Wilma
 • Schuil, J.B.
 • schuilkerk » statie(s)
 • schuilkerk Amsterdam: O.L. Heer op Zolder (: museum Amstelkring)
 • schuilnaam » pseudoniem » schrijversnaam
 • schuilnaam / echte naam (: pseudoniem / echte naam)
 • schuilnaam M.S.; Fens ondertekent met – (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • schuine taal » erotische taal » seksuele taal » obscene taal
 • schuiven, er gaat bij de lezer iets –
 • schuld – kwaad – boete – straf
 • schuld als literair motief » zonde (–besef) als literair motief
 • schuldbelijdenis » biecht » sacrament van de biecht » biechtvader
 • schuldbesef » zondebewustzijn » –besef » schuldbewust (OOK: als lit. motief
 • schuldbewust (–zijn) » zondebesef » zondebewust(zijn) (OOK: als lit. motief)
 • schulden van Dostojewski
 • schulden van Multatuli
 • schuldgevoel bij lezer (OF: bij niet–lezer!) » schuldgevoel bij ontrouwe lezer
 • schuldgevoel bij» van ontrouwe boekenkoper
 • schuldgevoel en lezer
 • schuldgevoel om oudere literatuur » OOK: Grote Voorgangers als remmend geweten
 • schuldgevoelens als literair motief (: zondebesef » schuldbewust » etc.)
 • Schulte Nordholt, Henk
 • Schulte Nordholt, J.W.
 • Schulte, Elisja
 • Schultz, Hans Jürgen
 • Schumann, Clara
 • Schumann, Robert
 • Schure, bisschop Ter – ('s–Hertogenbosch)
 • Schurer, Fedde
 • Schurgers, Jan M.G.
 • Schuster, Aron [opper–rabbijn]
 • Schut, Cornelis
 • Schutte, Xandra
 • Schutz, Roger
 • Schuur, Koos
 • Schuurman, Mary
 • Schuurmans, Emmanuel
 • Schwartz, A.
 • Schwartz, Delmore
 • Schwartz, Gary
 • Schwartz, M.A.
 • Schwartzenberg, Stichting Theo –
 • Schwarz–Bart, André
 • Schwarz, A.
 • Schwarz, Sam
 • Schwarzenegger, Arnold
 • Schwarzkopf, Elisabeth
 • Schweickhardt, Katharina Wilhelmina
 • Schwietert, Charles
 • Schwitters, Kurt
 • Schwitters, Kurt : tentoonstelling 1994–95 in Centre Pompidou te Parijs
 • science fiction » toekomstroman
 • Scott, ...
 • Scott, Alan
 • Scott, C.P.
 • Scott, F.
 • Scott, Gilbert
 • Scott, Paul
 • Scott, Peter
 • Scott, Robert
 • Scott, Robert A.
 • Scott, Samuel
 • Scott, Walter
 • Scotus Eriugena, Johannes
 • scouting » padvinderij » verkennerij » Jamboree 1937 » padvinder(s) »
 • Scova Righini, Bert
 • script, film– » filmscenario
 • scriptie » werkstuk
 • scriptorium » boek– c.q. schrijfatelier » klooster–scriptorium » schri
 • Scrofani, Saverio
 • Scrooge
 • Scrutiny [Engels literair–kritisch tijdschrift]
 • sculptuur » beeldhouwwerk » –kunst» (stand) beeld (–je)\ monument&raqu
 • Scuola Grande Di San Rocco
 • SDAP » Sociaal–Democratische Arbeiderspartij
 • Seaborne, Adam
 • Searle, Chris
 • Sebald, W.G.
 • Sebastián, Ana
 • Sebastianus, de heilige –
 • secretariaat, redactie– » redactiesecretaris
 • secretaris, ambtelijk – » ambtenaar » ambtelijk» –e wereld » bur
 • secretaris, Roemeens partij– : Nic. Ceausescu
 • secretarisvogel, dominee als –
 • sectarisch » eenzijdig » dogmatisch » rechtlijnig » star » fundamental
 • secte (–n) » bijgeloof » wondergeloof » superstitie » magie
 • secte, Multatulianen als gelovigen c.q. als –
 • secularisatie (–ering) » profanering» verwereldlijking» religieuze verzwakki
 • secularisering » secularisatie » verwereldlijking » religieuze verzwakking
 • seculier / geestelijk (wereld / kerk; werelds / geestelijk)
 • seculier / regulier (: geestelijke staat van wereldheren vs. kloosterlingen)
 • seculiere mysticus
 • secundair » nummer twee ( – zijn) » (op de) tweede plaats (komen)
 • secundair (ipv primair): surrogaat» reproductie» replica» "tweedehands"
 • secundair / primair lezen
 • secundair lezen / primair lezen
 • secundair onderwijs, leerling(en) – » (middelbare) scholier(en)
 • secundair: interpreteren / primair (en raadsel blijvend): lezen
 • secundaire / primaire bezigheid: interpreteren / lezen (en dat blijft raadsel)
 • secundaire / primaire lezer (: voortzetter versus ontdekker)
 • secundaire / primaire uitgever (uitgever als 'voortzetter'/ als 'ontdekker')
 • secundaire literatuur » essays : nauwelijks gelezen
 • secundaire literatuur » interpretaties, (soms verlammende) overvloed aan –
 • secundaire literatuur » literatuur over literatuur » studie » monografie
 • Sedgwick, Alexander
 • Seebohm, Caroline
 • Seedorf, ..
 • Seeing Salvation, The Image of Christ (tentoonstelling Londen, voorjaar 2000)
 • Sefanja » Zefanja » Sophonias (boek van de profeet – )
 • Segers, R.T. (Rien)
 • Segesta op Sicilië
 • Seggelen, A.J.A.
 • Seghers s.j., Daniel
 • Seghers, Hercules
 • Seijfferth, Maartje
 • Seipel, Wilfried
 • Seiss–Inquart, Arthur
 • seizoen(en) ... ZIE OOK: jaargetijde(n) ...
 • seizoenen (OOK:) als literair motief cq metafoor » jaargetijde als lit. motief
 • seizoenzaak, kunst als –
 • seks » seksuele lust » seksuele hartstocht » geil » overspel » wellust
 • seks als bron van religieuze ervaringen
 • seks als literair motief » seksualiteit in literatuur of beeldende kunst
 • seks als motief in literatuur c.q. beeldende kunst
 • seks en religie: seksuele sensaties als bron van religieuze ervaringen
 • seks hebben » coïtus » geslachtsdaad
 • seks in literatuur c.q. beeldende kunst
 • seks–passages als plagiaat
 • seksualiteit ZIE OOK: taal: erotische/seksuele
 • seksualiteit » geslachtelijkheid
 • seksualiteit / eros, conflict –
 • seksualiteit als bron van religieuze ervaring
 • seksualiteit als literair motief » (animale) seks in lit. of beeldende kunst
 • seksualiteit in beeldende kunst c.q. literatuur
 • seksualiteit in de middeleeuwen c.q. het vroege christendom
 • seksualiteit, afwijkende –
 • seksualiteit, bi–
 • seksualiteit, godsdienst en poëzie: zonder ironie praten over – belachelijk?
 • seksualiteit, hetero–
 • seksueel (seksuele) ... ZIE OOK: erotisch (erotische) ...
 • seksueel gericht op jonge meisjes c.q. kinderen » pedofilie
 • seksuele aard, beeldspraak van – » seksuele symboliek
 • seksuele betekenis krijgen, iedere (neutrale) uitdrukking» mededeling kan –
 • seksuele interpretatie
 • seksuele onthouding
 • seksuele problematiek
 • seksuele sensaties als bron van religieuze ervaringen
 • seksuele symboliek » erotische beeldspraak » erotische literaire motieven
 • seksuele taal » erotische taal » obscene taal
 • seksuele vrijheid
 • seksuele zelfbevrediging (OOK: – als literair motief)
 • sekte » bijgeloof » magie » wondergeloof » superstitie
 • sekte, Multatulianen als gelovigen c.q. als –
 • Sela » selah » vanaf het hout
 • selecteren » kiezen » bloemlezen » normen bij de keuze
 • selecteren, brieven –
 • selecteringsgeschiedenis » schifting (ook: – door literaire kritiek)
 • selectie (...) ZIE OOK: keuze (...) EN: kiezen (...)
 • selectie » anthologie » bloemlezing » keuze (–bundel)
 • selectie » keuze » noodzaak tot keuze » noodzaak tot selectie
 • selectie » keuze » verzameling » bundeling » verzameluitgave » bundel
 • selectie » keuze (= bloemlezing) » normen bij de keuze
 • selectie » toelating » schifting » drempel » toegang verlenen
 • selectie door auteur(s) zelf uit eigen werk » OOK: recht van auteur op –
 • selectie door criticus» keuze van recensent
 • selectie door literaire kritiek » schiftingsgeschiedenis
 • selectie door literatuurgeschiedenis: die kiest tegen het traditionele
 • selectie en ordening vereist voor zinvolle samenhang in biografie (: visie)
 • selectie of hele oeuvre van dichter te kiezen door lezer?
 • selectie onjuist » vragen tav. (door redactie) gemaakte keus
 • selectie uit het verleden op basis van huidige visies (: traditie is – )
 • selectie uit het verleden op basis van huidige visies; traditie: –
 • selectie uit oeuvre van dichters; lezer maakt meestal –
 • selectie uit verschillende versies c.q. varianten (bij poëzie editeren)
 • selectie van brieven
 • selectie voor bloemlezing door dichteressen zelf
 • selectie voor bloemlezing, geen verantwoording van –
 • selectie was beter geweest » te veel herdrukt
 • selectie, eigen – : door auteur » recht van auteur op zelf selecteren
 • selectie, onduidelijke criteria c.q. normen bij –
 • selectief lezen » selectief gelezen
 • selectief mbt. boeken » boek–ascese » –abstinentie » leven zonder boek
 • selectiegeschiedenis » schifting (ook: – door literaire kritiek)
 • selectieve literaire geheugen, het –
 • selectieve visies op het verleden vormen onze tradities, onze –
 • selectieve waarneming (Emants)
 • self–love, ideologie van de – (Mandeville)
 • Selfkicker, Johnny The [pseudoniem van Johan van Doorn]
 • Selis, Miep – » Antiquariaat Brabant
 • Sellers Strong, Eugénie
 • Selm, Bert van
 • Selst, Will van
 • Selznick, David
 • semantisch vruchtbaar, rijm (–dwang) soms –
 • semantische consequenties van (spelling)correctie door editeurs
 • Sembach–Krone: Carl en Frieda – en hun dochter Christel
 • semi–historisch / historisch personage (roman / (auto–) biografie)
 • seminarie » priesteropleiding » –roeping (OOK: – als literair motief)
 • seminariebibliotheek (–ken)\ SOMS: leeszaal & bibliotheek v. seminarie Warmond
 • semiotiek » literaire semiotiek
 • semiotiek, literaire –
 • semiotische waarde van kleding » kleding
 • Senart, Emile
 • Seneca
 • Senlis
 • sens / son (tegenstelling bij Valéry)
 • sens / son : balanceren tussen – het kenmerk van alle grote poëzie
 • sensatie » schandaal » rel » sensatiebelust » boulevardpers etc.
 • sensatie bij kunst » kunstbeleving » schoonheidservaring
 • sensatie, eerste literaire – » eerste poëzie–ervaring
 • sensatie, fysieke of psychische beleving c.q. –
 • sensatie, lees– : zelfverdubbeling» –vermenigvuldiging in leesgestalte(n)
 • sensatie, niet alleen artistieke maar ook emotionele – (mbt. kunst ervaren)
 • sensatie, psychische of fysieke beleving c.q. –
 • sensatiepers » [OOK:] rel » schandaal
 • sensaties, seksuele – : als bron van religieuze ervaringen
 • sensibiliteit bij criticus / bij schrijver (: literaire – )
 • sensibilities, dissociation of – (c.q.: geen – ) » eenheid gevoel–gedachte
 • sensitivisme » sensitivistische verzen
 • sentiment » gevoel » emotie : angst voor c.q. afkeer van (romantisch) –
 • sentiment » gevoel : herkend – c.q. herkenbaar – ; herkende emotie(s)
 • sentiment » herkenbaar gevoel » emoties herkennen » sentimenteel
 • sentiment / affect
 • sentiment / nuchterheid (: gevoel / verstand; affect / intellect)
 • sentiment met poëzie of literatuur verward
 • sentiment, jeugd– » (terug–) verlangen naar idylle van jeugd
 • sentimentalisme » infantilisme » onvolwassenheid » onvermogen tot zich geven
 • sentimentaliteit » zoetelijk » lievig » drakerig » larmoyant » melodra
 • sentimenteel » –taliteit» zoetelijk» lievig » drakerig » larmoya
 • sentimentele » lichte » kitsch– literatuur
 • sentimentswaarde en herkenning bij gedicht
 • Senus, W. van
 • september » de maand september
 • Septentrion. Revue de culture néerlandaise [tijdschrift]
 • septuagint
 • sequentie » hymne » lofzang » hymnisch
 • serie "Bijenreeks"
 • serie "Ontmoetingen" (Desclée de Brouwer)
 • serie "Witte Olifant"
 • serie » reeks(en) » seriewerk
 • serie 'De Bonte Boekjes' (Uitgeversmaatschappij Holland; voor kinderen)
 • serie 'De Onsterfelijken' (uitgeverij Contact)
 • serie 'Gouden Boekjes' (De Bezige Bij; voor kinderen)
 • serie ABC–pockets (Arbeiderspers)
 • serie Monografieën over Vlaamse letterkunde
 • serie, goedkope uitgave(n) c.q. – » goedkoop boek
 • serie, Prisma– » Prisma–pockets
 • series vertalingen van klassieken
 • serieus / speels [OOK:] ernst » spel [EN:] ernst van het spel
 • serieus / spel (: door oorspronkelijkheidseis / met gedeelde kennis)
 • serieus genomen, niet – : lezer – (onderschatte lezer)
 • serieus nemen van taal en literatuur; fataal: ons niet meer –
 • serieus, te – » gelijkhebberig » zwaar op de hand » (on)gelijk hebben»
 • serieusheid van de kunst» de literatuur
 • serieuze humor » ernst van de humor » humor als ernst » h. als bestaanskritiek
 • seriewerk » reeks » serie(s)
 • Servaas, Sint – (Maastricht)
 • Servaes, Albert
 • Servaes, Dagny
 • Servatius (Maastricht), de heilige –
 • Servatius, 1600–ste sterfdag van – (13.5.384)
 • Servire Luxe Pockets (reeks)
 • Servokroatisch
 • Servokroatisch, vertaling uit het –
 • Servotte, Herman
 • Sesamstraat (kinderprogramma op tv)
 • Seuphor, Michel – [pseudoniem van F. Berckelaers]
 • Seurat, Georges
 • Severin, Tim
 • Severn, Joseph
 • Sevilla, Isidorus van –
 • Sewel, Willem
 • sex » seksuele lust » seksuele hartstocht » geil
 • sex als literair motief » seksualiteit in literatuur of beeldende kunst
 • sex– ZIE: seks–
 • sex–bedrijf » prostitutie » bordeelcultuur » bordeelbezoek
 • sexbuurt Amsterdam: walletjes» oudezijds...
 • sextet, octaaf aanvullen met –
 • Sexton, Anne
 • Sextus Empiricus
 • sexu– ZIE: seksu–
 • Sexuele Hervorming, Nederlandse Vereniging voor – (NVSH)
 • Seyes–Gohrab, Asghar
 • Seymour–Jones, Carole
 • seyney–books [refterlectuur bij aderlating]
 • sf » toekomstverhaal » –roman » science fiction » OOK: "Brave New
 • sfeer » tekst met sfeer » stemmingsgedicht » sfeerpoëzie
 • sfeer door tekenende details op(ge)roepen » aandacht voor cq waarde van detail
 • sfeer opgeroepen door tekenende details » aandacht voor c.q. waarde van detail
 • sfeer van een tijd » tijdklimaat weergeven(d)
 • sfeer, zomerse – » zomercultuur
 • sfeerpoëzie » stemmingsgedicht » tekst met sfeer » sfeer
 • Shaffern, Robert. W.
 • Shaffy, Ramses – » OOK: Shaffy Theater
 • Shahar, Shulamith
 • Shakespeare Library, Folger – (Washington) » Henry Clay Folger
 • Shakespeare–studies, verlammende overvloed aan –
 • Shakespeare–vertaling door Burgersdijk, herdruk van –
 • Shakespeare–verwijzing
 • Shakespeare, William
 • Shakespeare: relatie met Austen
 • Shapiro, James
 • Shaw, Charlotte
 • Shaw, Christine
 • Shaw, George Bernard – » G.B.S. » SOMS: Shavian
 • Shaw, Irwin
 • Shaw: "Chesterbelloc" [naam, bedacht door Shaw]
 • Shaw: goeroe
 • Shelden, Michael
 • Sheldon, Gilbert
 • Shelley, Mary
 • Shelley, Percy Bysshe
 • Shelton, Thomas
 • Shenoute van Atripe [348–466 (sic)]
 • Shepherd, E.H.
 • Shepherd, John
 • Sheppard, John
 • Sherard, Robert
 • Sheridan, Alicia
 • Sheridan, Betsy
 • Sheridan, Charles
 • Sheridan, Thomas
 • Sherlock Holmes » Sherlock Holmes Encyclopedie
 • Sherman, William H.
 • Sherrard, Philip
 • Sherry, Norman
 • Shi Jianwu
 • Shi, Su
 • Shiki, Masoka
 • shit
 • Shiva (god van schepping èn vernietiging; van ascese èn extase en dansen)
 • shopocracy
 • shoppen » winkelen » kopen » koopgedrag
 • short story » vertelling » verhaal » novelle » verhalenbundel
 • Shostakovich, Dimitry
 • show » kleinkunst–optreden » cabaret (–liedjes) » cabaretier
 • show » vertoning » theater » opvoering » aanstellerij » spel » r
 • show, Barend Servet–
 • show, televisie–
 • showmanship
 • showpagina » schandaalpers » [OOK:] rel » schandaal
 • Sibbelee, Hans
 • Sica, Vittorio de
 • Sicilië: archeologisch museum te Agrigento
 • Sicilië: dom te Monreale
 • Sicilië: Segesta
 • Sickert, Walter
 • Siddall, Elisabeth (Lizzie)
 • Sidney, Sir Henry
 • Sidney, Sir Philip (OOK: Sydney...)
 • Sidney: Mary Countess of Pembroke
 • Siebelink, Jan
 • Siegenbeek, Matthijs
 • Siekman, Rob
 • Sieksma, Pieter
 • Siena
 • Sier, A.A.C.
 • Sierksma, Fokke
 • sierkunst: sierpoëzie
 • sierlijke poëzie » moeiteloze» elegante» (etc.) poëzie » lichtheid
 • Sierman, Harry N.
 • sierpoëzie » poëzie als ornament » sierkunst
 • siesta » slapen » slaperigheid
 • Siezen, Harm – [nieuwslezer van NOS tv–journaal]
 • sigaar » cigaret » tabak » (verslaafd aan) roken » OOK: anti–rokencamp
 • Sigal, Pierre–André
 • Sigismund II, koning van Polen
 • Sigma
 • signaal, alarm– » sirene » alarm
 • signaal, typografisch – » typografische aspecten » typografische plaats
 • signaalfunctie van deel: dat roept geheel c.q. verschillende andere dingen op
 • signaalfunctie van regel wit (: rust)
 • signalement » aankondiging(en) van (her–) druk of uitgave(n)
 • signalen voor contemporaine lezer, herkennings–
 • signaleren van invloed(en)
 • signalering » aankondiging (her–) druk of uitgave » komt (weer) te verschijnen
 • signalering herdruk » aankondiging van uitgave
 • signalering(en) [: Fens–artikel met vnl. (niet nader besproken) – ]
 • signatuur » plaatsnummer van boek in bibliotheek
 • signeren » handtekening c.q. opdracht in boek zetten » om signering vragen
 • signeren, lezers de exemplaren van de schrijvers laten – (suggestie van Fens)
 • signering door Fens met: M.S. (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • Sijbrands, Ton
 • Sijthoff, A.W.
 • Sijtsma, B.J. (Bernard)
 • Sikkema, Nienke
 • Silkin, John
 • Sillem o.s.b., Aelred
 • Sillevis, Annie
 • Silone, Ignazio (pseudoniem van Secondo Tranquilli)
 • Silvester II, paus –
 • Silvester, de heilige paus –
 • Silvester, paus – » de heilige Silvester
 • Silvestre, Gregorio
 • Simek, Martin
 • Simenon, Georges
 • Simenon: Maigret–romans
 • Simenon: personages een steeds groter raadsel (: onpeilbaar geheim v.d. mens)
 • Simeon
 • Simeon de Styliet
 • Simhoffer, Kees
 • Simic, Charles
 • Simmel, Johannes Maria
 • Simmons, Charles
 • Simnel Sunday » Laetare » halfvasten » Refreshment Sunday » Mothering Sunday
 • Simon Bolivar (schip waarop vader van Fens tweede stuurman was)
 • Simon Carmiggelt 70 jaar
 • Simon Stock, de heilige –
 • Simon van Gijn Museum aan Huis (Dordrecht)
 • Simon, Pierre–Henri
 • simonie
 • Simonis, J. kardinaal (en aartsbisschop van Utrecht)
 • Simons–Mees, Josine
 • Simons, Hans [staatssecretaris van Volksgezondheid in kabinet Lubbers]
 • Simons, Ida [= Ida Simons–Rosenheimer]
 • Simons, Leo
 • Simons, Ludo
 • Simons, Menno
 • Simons, Oliver
 • Simons, Wim J.
 • simpel » eenvoudig » onverbloemd » (romantische) eenvoud
 • simpel » simplistisch » simplificatie
 • simpel / verwikkeld (: eenvoudig / complex)
 • simpel van taal c.q. stijl » geen grootspraak » eenvoudig » nuchter genoteerd
 • simpel, schijnbaar – » geraffineerde eenvoud
 • Simpelaar, Peter
 • simpele / geraffineerde vorm
 • simpelheid, gewilde – » schijnbaar kinderlijk » (neerbuigend) vertederend
 • simplificeren » simplistisch » (te) gemakkelijk » gemakzuchtig
 • simplistisch » te gemakkelijk » simplificerend » gemakzuchtig
 • simplistisch levensinzicht in drie woorden: discussie onmogelijk
 • Simpson, Wallis
 • simultaneïteit » gelijktijdigheid
 • Siné
 • Sinatra, Frank
 • Sinclair, David
 • Sinclair, John D.
 • Sinclair, Upton Beall
 • sinds plm. 1980 Nederlandse poëzie slechts fraai verwoorde literaire lichtheid
 • sinds Tachtig: scheiding burgerij/ kunst
 • sinds Tachtig: scheiding wetenschap/ kunst
 • Singel 262: jaarboekje van uitgeverij Querido » uitgeverij Querido
 • Singer, Isaak
 • Singleton, Charles S.
 • Sinjeur Semeynsstraat
 • Sinnige, Theo G.
 • sinologie » China
 • Sint Adelbert (tijdschrift van de Sint Adelbert Vereniging)
 • Sint Anna » OOK: Anna–te–Drieën
 • Sint Antonius van Padua
 • Sint Bernardus (van Clairvaux)
 • Sint Caecilia
 • Sint Elisabeth
 • Sint Franciscus van Assisi
 • Sint Franciscus: Zonnelied
 • Sint Gerlach
 • Sint Guido van Anderlecht
 • Sint Helena (moeder van Constantijn de Grote)
 • Sint Ignatius–College (Amsterdam)
 • Sint Jan
 • Sint Jan van Lateranen (basiliek te Rome)
 • Sint Jan, vereniging van katholieke boekhandelaren –
 • Sint Janskathedraal (Den Bosch)
 • Sint Laurentius (patroonheilige der bibliothecarissen)
 • Sint Nicolaas » Santa Claus » H. Nicolaas van Myra
 • Sint Nicolaas, het boek van –
 • sint Pancratius
 • Sint Paulusabdij (Oosterhout)
 • Sint Petersburg » Leningrad
 • Sint Petersburg, Nederlands Instituut in –
 • Sint Petrus » de apostel Petrus
 • Sint Pieter (kerk te Rome) » OOK: graf van Petrus
 • Sint Rochus
 • Sint Servaas (Maastricht)
 • Sint Ursula
 • Sint Victor, Adam van
 • Sint–Barbara (r.k. kerkhof aan de Spaarndammerdijk te Amsterdam)
 • Sint–Paulusabdij (Oosterhout)
 • Sint–Pieter en Sint–Baafs: 1997 tentoonstelling Gentse abdijen
 • Sint, het woord –
 • Sinterklaas » Sint Nicolaas » Santa Claus » Nicolaas van Myra
 • Sinterklaas–aanbieding(en) » Kerst–aanbiedingen » najaarsaanbiedingen
 • Sinterklaas, het boek van –
 • sinterklaasrijmelarij » rijmpoging (–en) » SOMS: stoplap (–pen)
 • Sir John Soane Museum » OOK: John Soane
 • sirene » alarm » alarmsignaal
 • Sirenen als literair motief
 • Sitniakowsky, I.
 • situatie » beeld : rijm in – en in –
 • situatie, andere – » gewijzigde omstandigheden » veranderde context
 • situatie, contemporaine positie c.q. – » literair–historische plaatsbepaling
 • situatie, grens– » grens » grensgebied » tussengebied
 • situatie, maatschappelijke» sociale – : v. auteur» letterkundigen» kunstenaa
 • situatie, overgangs– » tussenpositie » overgangsfiguur
 • situatie, rijm in – » rijm in beeld
 • situatie, sociale» politieke» maatschappelijke –
 • situaties en personages bij Annie Schmidt
 • situationele » persoonlijke factor : bij waarderingsact» bij effect van tekst
 • situeren in al betekenisdragende context: waarderen
 • situeren; waarderen is – » context geeft literaire betekenis
 • situering – literaire traditie – continuïteit – context – herkenning
 • situering, literair–historische – » contemporaine positie c.q. plaatsbepaling
 • Sitwell, Edith (SOMS OOK: de Sitwells)
 • Sitwell, Osbert
 • Sitwell, Sacheverell
 • Sitwell, Sir George
 • Sivirsky, Antal
 • Six van Chandelier, Jan
 • Six, Joan
 • sixties » jaren '60 (20e eeuw)
 • Sixtijnse kapel
 • Sixtijnse Madonna
 • Sixtinus, Johan
 • Sixtus IV, paus
 • Sixtus V, paus –
 • Sjah van Perzië
 • Sjahrir, Soetan
 • Sjarbel Machloef, pater –
 • Sjaroff, Peter
 • Sjefner, Vadim
 • Sjengeli, Georgi
 • Sjestov, Leo
 • sjiek » voornaam » deftig » etiquette » wellevend » stijlvol
 • sjiek » voornaam (–heid) » aristocratie
 • Sjostakovitsj, Dimitry
 • Skandinavië » Skandinavisch » Denemarken » Noorwegen » Zweden
 • Skellig Michael
 • Skelton, John
 • skepsis » understatement » ironie » onderkoeld » ingehouden
 • Skinner, Cyriak
 • Skinner, John
 • Skrjabin, Alexander Nikolajevitsj
 • SLAA » Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam
 • slaaf van het ogenblik / meester van de tijd
 • slaaf, supporter als – » supporterschap
 • slaan, hang naar – » flagellantisme » sadisme » perversie (OOK als lit. mot.
 • slaap » slapen» slaperig» in slaap vallen (in trein)\ siesta : als lit. motief
 • slaapkamergeheimen als literair motief (c.q. in de beeldende kunst)
 • slaapplaats » hemel– c.q. opklap–) bed » lits–jumeaux » canapee
 • slacht » dood» slachting» moord» uitroeiing» wreedheid [OOK: als lit.
 • slachting » moord» dood» uitroeiing» slacht» wreedheid [OOK: als lit.
 • slachtofferen » (bloed–) offer » opoffering
 • slachtoffers van de slag om (literaire) onsterfelijkheid / vergeten vs beroemd
 • Slackenmeel, Thomas [pseudoniem van Cor Blok]
 • Slade [kunstschool]
 • slag om literaire onsterfelijkheid, slachtoffers van de –
 • slagcrème [woord bij Kouwenaar]
 • Slagter, Erik
 • Slagter, Wim
 • slagzin » reclamezin » slogan » reclame » propaganda » copywriting
 • slak (schelp » slakkenhuis) als literair motief
 • slak op zoek naar een huisje; lezer als –
 • slaken, uit de taal het wezenlijke – : daarom gaat het in de poëzie
 • slakkenhuis » slak » schelp als literair motief
 • slang » argot » boeventaal » bargoens
 • slang als literair motief: duivel als literair motief
 • slang, taal– (Battus)
 • slap katholiek » geloofsafval » uittreding uit kerk » non–paschant(en)
 • slapeloosheid als literair motief
 • slapen / waken [OOK: ontwaken OF uitslapen] als literair motief
 • slapen / waken : geen grens (H. de Vries)
 • slapen als literair motief
 • slapen in de trein » slaap » slapeerig » siesta
 • slapende / dode dichter(s)\ auteur(s)\ schrijver(s)
 • slapende / levende literatuur
 • slapende letteren
 • slapende literaire werken
 • slappe taal » geleende taal » kleurloze c.q. geen eigen taal
 • slappe taal van wetenschap » lusteloze taal (c.q. jargon) van wetenschap
 • slappe vorm » vormloos » vormgeving » vorm » vormkracht
 • slapstick » scherts » geestigheid » grapje » witz » (absurde) humor
 • slapstick, geen – » groteske, geen – » fantastische, niet het –
 • Slatuinenweg » –pad
 • Slauerhoff, Jan Jacob
 • slavenarbeid van criticus » onlust bij recenseren » ontmoedigde recensent
 • slavernij, afschaffing der –
 • slavisch, kerk–
 • slecht » goed lezen
 • slecht » zondig(heid) » (mysterie van het) kwaad » zondeval
 • slecht (onbegrijpelijk) / vermoeden van kwaliteit (duister) (: in poëzie)
 • slecht / goed (: in poëzie: onbegrijpelijke vs. duistere – )
 • slecht / goed (cq: zwakte / kracht ): Nrd–Ned. verhaalkunst vs Ned. poëzie
 • slecht / goed (mbt. poëzie c.q. gedicht c.q. SOMS: roman])
 • slecht / goed : definitie» model van –
 • slecht / goed lezen
 • slecht argumenteren » ontbrekende c.q. onjuiste argumentatie
 • slecht boek of verhaal » slechte boeken » het slechte boek
 • slecht gedicht » slechte poëzie
 • slecht gedicht / goed gedicht [SOMS: slechte/ goede roman]
 • slecht gedicht: wèl geloof in dichter, niet in gedicht
 • slecht geheugen » vergeetachtig » vergeten » zich niet (meer) herinneren
 • slecht geschreven » slechte stijl» slecht taalgebruik» stijlloos» quasi&ndas
 • slecht lezen » goed lezen
 • slecht lezen / goed lezen
 • slecht lezen kan factor zijn in Nachleben
 • slecht Nederlands » verkeerd taalgebruik » anglicisme » germanisme (etc.)
 • slecht verkrijgbaar» verkoopbaar (: mbt. publikatie» boek» tijdschrift)
 • slecht verstaan als oorzaak van het succes van poëzie
 • slecht verwoordbare gevoelens, cliché voor –
 • slecht werk » zwak werk » tweede–rangs » derde–hands publikatie(s)
 • slecht zien » visuele handicap » oogkwaal » blind (–heid)
 • slecht, gewild – » persiflage » parodie » karikatuur » pastiche &raqu
 • slechte » verouderde vertaling(en) (OOK: klacht over – c.q. – )
 • slechte / echte poëzie
 • slechte / goede autobiografie
 • slechte / goede lezer(s)
 • slechte / goede poëzie [c.q. SOMS: roman]
 • slechte beeldspraak » nietszeggende c.q. onjuiste of overbodige etc. metafoor
 • slechte boeken » het slechte boek » slecht boek
 • slechte boekverzorging » liefdeloze boekverzorging
 • slechte gedichten behoren niet bij de taalgestalte van goede dichter, zijn –
 • slechte humor (: misplaatste humor)
 • slechte invloed van (vroeg–) monastieke ideeën op het christendom
 • slechte journalist
 • slechte ogen
 • slechte poëzie » zwakke poëzie » geen poëzie » "dit is g&eacut
 • slechte poëzie / echte poëzie
 • slechte poëzie, dit is – » geen poëzie
 • slechte poëzie, kenmerken van –
 • slechte roman / goede roman [EN: slechte/ goede roman]
 • slechte smaak / goede smaak
 • slechte smaak volgens Eco: opdringen van geprefabriceerd effect
 • slechte sociale» maatschappelijke situatie(s) » steun » bijstand
 • slechte stijl » slecht geschreven » slecht taalgebruik » stijlloos
 • slechte verstaander als goede verstaander
 • slechte vertaling(en), klacht over verouderde of –
 • slechtheid – kwaad – schuld – boete – straf
 • slechtheid » zondigheid » zonde » zondeval » (mysterie van het) kwaad
 • slechtheid van eigen ontluisterde tijd, vervloeking van –
 • slechtheid, onmacht van – » het kwaad bevordert het goede » deugd v.d. ondeugd
 • slechts als schríjver is Couperus voor ons te kennen
 • slechts beelden kunnen het mysterie» het onuitsprekelijke uitdrukken
 • slechts beperkt deel van alle poëzie vatbaar voor lit.–wetensch. benadering
 • slechts beperkt» tijdelijk van waarde; wetenschappelijke tekst –
 • slechts bij (conventies van) gemeenschap kan literair bedrijf bestaan
 • slechts cultuurbewustzijn? Is religiositeit misschien –
 • slechts half: lezer» toeschouwer eist herkenning; maar –
 • slechts hedendaagse literatuur waarderende tijdgeest, tegen de –
 • slechts humor verwoordt het wezenlijke
 • slechts illustratie: beeld zonder de kracht van een nieuw symbool
 • slechts in confrontatie met anderen; vorming kan –
 • slechts in eigen taal mogelijk: poëzie lezen
 • slechts in metaforen is poëzie te omschrijven» definiëren
 • slechts in zijn interpretaties; literair werk bestaat –
 • slechts linkse (liberale) Vlaamse literatuur in Noord–Nederland bekend
 • slechts muziek die "verstand van mijzelf" geeft is van belang voor Fens
 • slechts ordening ten koste van verlies
 • slechts poëzie verwoordt poëzie–ervaring van lezer
 • slechts recensies (nog) gelezen
 • slechts variaties in kunst van latere perioden: alles al gebeurd in jaren '20
 • slechtste boek » lijst van slechtste boeken
 • slechtste boek volgens u? (onderzoeksidee van Fens)
 • slechtste boeken, lijst van –
 • slechtzienden, uitgave in grote letter voor –
 • slechtziendheid » blindheid » visuele handicap
 • sleeptouw: door woorden op – genomen
 • sleets wordende tekst » slijtage van boek(en)
 • sleetsheid van boek » (SOMS: – geeft het boek karakter)
 • Sleeuwen, J. van
 • Slegers, Cees
 • Slegte, J. de [ramsj–boekhandel » modern antiquariaat]
 • slenteren » wandelen » lopen
 • sleutel als literair motief
 • sleutel tot gedicht verdwenen » verdwenen historische context
 • sleutel tot gedicht: poëzie ontsluiten vergt méér dan de loper der conventie
 • sleutel(s) bij lezen van literatuur » voorkennis » referentiekader bij lezer
 • Sleutelaar, Hans
 • sleutelen aan gedicht, blijven
 • sleutelen aan tekst » bewerken» herzien» herschrijven» inkorten van tekst(en
 • sleutelroman » OOK: géén sleutelroman
 • sleuteltekst » sleutelpassage » kerngedeelte » sleutelzin | kernpassage
 • sleutelwoorden van '80: Kunst» enkeling» kunstenaarschap» passie» innig&raqu
 • Sligo: Yeats–cursus (Ierse zomercursus)
 • Slijkhuis, Wim
 • Slijpen, W. [Fens' leraar Nederlands op het Ignatiuscollege te Amsterdam]
 • Slijper, Bart
 • Slijper, H.J.
 • slijtage van boek(en) of tekst » SOMS: sleetsheid van boek geeft karakter
 • slijtage van het lichaam
 • slijtage van literatuur » uitputting van literatuur
 • slijtage, lof van de – (: de tijd niet ontkennen!)
 • slijtage, mooie – » fraai oud » mooi oud worden
 • Slindewater (EN: Berner)
 • Slingeland, Victor – » Willem Pijper
 • Slingelandt, Riny van
 • Slings, H. (Hubert)
 • slof » schoen » schoeisel » schoenmaker » voeten
 • slogan » reclame (–zin) » propaganda » copywriting
 • slome jaren '80 van 20e eeuw [in Nederland]
 • sloop » afbraak » beschadiging » verwoesting » destructie (OOK als lit. mot.
 • Slooten, J. van – [uitgever te Wageningen]
 • Slootweg, Dick
 • slopen » afbraak» verwoesten» vandalisme» beschadigen» kapot (ook als
 • slopen tbv. metro–aanleg in Amsterdam (o.m. Nieuwmarkt–buurt), rellen ivm. –
 • slopen van huizen; rellen in Nijmegen (1981) i.v.m. het –
 • slopen, huizen – : voor holle nieuwbouw
 • sloppen » krotten » pand » huis » woning » gebouw » woonsituatie
 • slordigheid » halfheid » "ongeveer"–cultuur » het woord "onge
 • slordigheid van erflaters doet cultuur bloeien (dwingt tot interpreteren)
 • Slory, Michael
 • slot » kasteel » fort
 • slot » laatste regel » slotregel » einde » afsluiting » slotzin »
 • slot / begin (slotzin / beginzin; OOK: begin & slot)
 • slot / begin : van gedicht van Gezelle (: uitleg/ beeld in – )
 • slot van boek » einde van roman » afsluiting van verhaal
 • slot van roman » afsluiting van verhaal » einde van boek
 • slot van verhaal » OOK: nieuwsgierig naar de afloop
 • slot zonder oplossing in literair werk: steeds zinvoller» bevredigender
 • slot, open – » open einde » abrupte afsluiting
 • Sloten (N.H.)
 • Sloterdijk » Spaarndammerdijk» R.K. kerkhof St. Barbara» SOMS: station Sl.dijk
 • Slotermeer (Amsterdam)
 • slotregel » laatste regel » slotvers » afsluiting » einde
 • slotstrofe(n) bij Gezelle
 • slotvers » slotregel » slot
 • slotzin » slotregel » slotvers » slot » einde
 • slotzin / beginzin (slot / begin; OOK: begin & slot)
 • Sloveens, vertaling uit het –
 • Sloveense literatuur » literatuur in het Sloveens
 • Slovenian literature
 • Sloweense literatuur
 • sluiers van eeuwen aan zingeving en symboliek
 • Sluijter, Eric J.
 • Sluijters, Jan
 • sluis van Tachtig » macht van '80
 • Sluismans, Connie [OOK GESPELD: Sluysmans EN: Conny]
 • sluit niet–esthetiserende benadering oude literatuur op in het verleden?
 • sluitend verband tussen: geloof – genade – God – geld – geweld
 • sluitende context geven, (voorlopig) – : interpreteren
 • sluitende geloofswereld
 • sluitende interpretatie van poëzie een illusie
 • sluitende ordening, vergeefse poging(en) tot
 • sluitende wereld » gesloten wereld
 • Sluiter, Ineke
 • Sluiter, J.W.
 • Sluiter, Pem
 • Sluter, Claus
 • Sluys, Kees
 • Sluyser, Meyer
 • Sluysmans, Connie [OOK GESPELD: Sluismans EN: Conny]
 • Sluyters–tentoonstelling (Noordbrabants Museum Den Bosch 1991)
 • Sluyters, Jan » OOK: Jan Sluijters
 • smaak ZIE OOK: kunstopvatting » kunstopvattingen
 • smaak » goede smaak ; [SOMS OOK: smaakvorming]
 • smaak / inzicht
 • smaak / kunst ; OOK: artistieke» literaire» muzikale smaak
 • smaak / oordeel: onderscheid –
 • smaak beroept zich op fictief verleden» traditie
 • smaak en eruditie
 • smaak is conformistisch » smaak is nasmaak
 • smaak van het lezend publiek
 • smaak van kinderen / oordeel van volwassenen
 • smaak van Victoria's tijd, gemiddelde –
 • smaak voor kunst » muzikale c.q. literaire smaak » OOK: smaak versus kunst
 • smaak, artistieke – » literaire c.q. muzikale smaak » OOK: smaak versus kunst
 • smaak, burgerlijke grootspraak en wan–
 • smaak, conventies en geschiedenis van de –
 • smaak, geschiedenis en conventies van de –
 • smaak, goede/ slechte –
 • smaak, literaire – » muzikale c.q. artistieke smaak » OOK: smaak versus kunst
 • smaak, muzikale – » artistieke c.q. literaire smaak » OOK: smaak versus kunst
 • smaak, regels van de –
 • smaak, slechte – (volgens Eco: opdringen van geprefabriceerd effect)
 • smaak: (dood–) saai » deugd: saaiste ideaal
 • smaak: evenwicht–formeel–oneigenlijke criteria–uiterlijkheden–toegepaste kun
 • smaak: gevestigde orde van evenwicht
 • smaak; literatuur: versus –
 • smaakmakende gemeente, literaire kritiek als –
 • smaakvol consumeren (lezen als – ) / lezen naar inzicht toe
 • smaakvorming » goede vs. slechte smaak
 • smakeloos » lelijk
 • smakeloos vroom » walgelijke stichtelijkheid » naargeestige braafheid
 • smakeloze quasi–cultuur » quasi–kunst » kitsch (–erig)
 • Smalley, Beryl
 • Smart, Christopher
 • smart: H. Swarth, de Nel Benschop van de –
 • smartlap » levenslied » populaire songs
 • smeden » smid : als literair motief
 • Smedt, Robert De
 • smeergeld » corruptie » fraude » misdaad » criminaliteit
 • Smeets–de Jong, Johanna (ps.: J.S. Henrikson)
 • Smeets, Betsy
 • Smeets, J.
 • Smeets, Mart
 • Smeken, Jan
 • Smelik, Anneke
 • smerig / schoon (: onzuiver / zindelijk)
 • Smet, Prosper de
 • Smets, Leontine Buijnsters–
 • smettende taal
 • Smeyers, J.
 • smid » smeden : als literair motief
 • Smies, J.
 • Smissaert, ... [19ws schilder]
 • Smit–de Haan, Willy
 • Smit–Kroes, N. (Neelie) [(ex–) minister van Verkeer en Waterstaat] » N. Kroes
 • Smit, Arie
 • Smit, Cornelis
 • Smit, Gabriël
 • Smit, Gabriël – : 65 jaar
 • Smit, Ger
 • Smit, J. (bakfietsenverhuur Marco Polostraat)
 • Smit, J. (Jacob)
 • Smit, Joke (= Joke Kool–Smit)
 • Smit, JosphusPetrus Wilhelmus Antonius
 • Smit, Kick
 • Smit, Lambert : ZIE Kirchner, Athanasius
 • Smit, W.A.P.
 • Smit, Wilfred
 • Smith, Helen
 • Smith, Helen Zenna
 • Smith, J.C.
 • Smith, John
 • Smith, Logan Pearsall
 • Smith, Nowell Charles
 • Smith, Philip E.
 • Smith, Stevie
 • Smith, Sydney
 • Smithers, Leonard
 • Smits Kleine, Frits
 • Smits van Waesberghe s.j., Jos
 • Smits–Nijhoff, Anny
 • Smits–Veldt, Mieke B.
 • Smits, de Oude Heer – [ps. van Mark Prager Lindo]
 • Smits, Judocus
 • Smits, Luchesius
 • Smits, Ton
 • smoes » vluchtgedrag » escape » uitstel » uitvlucht » voorwendsel
 • smoes, zoeken als – » je (graag) laten afleiden » verveling bestrijden
 • smog
 • Smoker, Barbara
 • Smolders, Tobias
 • Smulders, Lea
 • Smulders, P.
 • Smulders, W.
 • Smyrna, Quintus van –
 • Smythson (New Bondstreet, London)
 • SNEER tijdschrift voor o.a. Neerlandici
 • sneeuw
 • sneeuw als literair motief
 • sneeuwbeeldenroute
 • snel afschrijven van (literair) verleden » verouderingsproces van literatuur
 • snel lezen
 • snel uit de handel, boeken zijn – (: hoge omzetsnelheid vereist)
 • snelheid van werken » werkkracht » produktiviteit » haast
 • Snellaert, Ferdinand Augustijn
 • snelle verkoop van boek; handel eist –
 • snelschrijven » snelschrijver(s) » haast
 • Snijders, A.L. (pseudoniem van Peter Müller)
 • Snitker, Willem
 • snob » snobisme » name dropping
 • snobisme als literair motief
 • Snoeck–almanak
 • Snoek, Cornelis Justus [zetfout voor Soek...]
 • Snoek, G.J.C.
 • Snoek, Jacques
 • Snoek, Kees
 • Snoek, Paul [pseudoniem van Edmond Schietekat]
 • Snouck Hurgronje, C.
 • Snow, C.P.
 • Snyder, James
 • Soane, John – » OOK: Sir John Soane Museum
 • soap
 • Sobels, Robert
 • sobere taal / literaire taal
 • sociëteit "Onder ons" te Amsterdam
 • sociëteit "Teisterbant" (Haarlem)
 • sociëteit » club » verenigingsgebouw
 • sociaal » politiek bepaalde maatschappelijke factor c.q. situatie of context
 • sociaal actief zijn, lezen is – » lezen als sociale bezigheid
 • sociaal gebeuren, literatuur als maatschappelijk» –
 • sociaal gevoel (: sociale bezorgdheid» bewogenheid» opstandigheid)
 • sociaal gevoel / transcendentie (EN:) incarnatie / transcendentie
 • sociaal leven van Emants
 • sociaal realisme
 • sociaal verantwoord » maatschappelijk relevant c.q. functioneel
 • sociaal verkeer in café\ kroeg» koffiehuis» restaurant
 • sociaal–democratie, distantie van –
 • Sociaal–Democratische Arbeiderspartij SDAP
 • sociaal–maatschappelijke positie van de schrijver c.q. kunstenaar
 • sociale » maatschappelijke » politieke factoren (c.q. – situatie)
 • sociale » maatschappelijke positie van de schrijver c.q. kunstenaar
 • sociale » politieke » maatschappelijke factoren (c.q. – situatie» context)
 • sociale » sociologische aspecten van waardering van kunst (incl. literatuur)
 • Sociale Academie » agogen » halfzachtheid » geitenwollensokkendom etc.
 • sociale achtergronden van of bij sport, culturele» sociologische» –
 • sociale bezigheid, lezen als – » lezen is sociale activiteit
 • sociale bezorgdheid» bewogenheid» opstandigheid
 • sociale bindingen door religie » religie en maatschappelijke orde(ning)
 • sociale context van kunst (–werk) » maatschappelijke context van kunst (–werk)
 • sociale distinctie, kunst c.q. literatuur als statussymbool» als middel tot –
 • sociale en culturele geschiedenis in relatie tot bouwgeschiedenis
 • sociale functie van citaat » van citeren
 • sociale functie van literatuur » taak c.q. effect van boek c.q. literatuur
 • sociale geschiedenis
 • sociale geschiedenis – stedebouw – architectuur – cultuurhistorie
 • sociale geschiedenis Engeland achttiende eeuw
 • sociale geschiedenis van Engeland ± 1880 (en later)
 • Sociale Geschiedenis, Internationaal Instituut voor – (IISG, Amsterdam)
 • sociale geschiedschrijving & geschiedschrijving van de taal door Carmiggelt
 • sociale literator » literatuur als maatschappelijk gebeuren
 • sociale misstanden » maatschappelijke situatie » steun » bijstand » bedeling
 • sociale orde(ning), religieuze» maatschappelijke» –
 • sociale positie » maatschappelijke positie » status » aanzien » statussymboo
 • sociale positie vrouwenkloosters in middeleeuwen, religieuze» maatschapp.\ –
 • sociale problemen; tv–programma's over psychische» medische» maatschapp.\ –
 • sociale situatie » maatschappelijke misstanden
 • sociale stijging » maatschappelijk opklimmen
 • sociale vaardigheden » omgangsvormen
 • sociale voorbeschikking » predestinatie
 • socialisme » socialistisch » socialist
 • socialisme en jodendom, emanciperend – : cultureel elan vóór plm. 1940
 • socialisme, cultuur– » intellectuelensocialisme
 • socialisme, nationaal–
 • socialist » socialisme » socialistisch
 • socialist, anti– » anti–links
 • socialistisch » socialisme
 • socialistisch / 'burgerlijk' (: links vs. rechts)
 • Socialistisch Realisme
 • socialistisch strijdlied de 'Internationale'
 • Socialistische Partij, Humanistisch –
 • Society of Indexers » index–lezer(s) » indexfanaten
 • society–leven » high society » hogere (maatschappelijke) kringen
 • society, high » society–leven » hogere (maatschappelijke) kringen
 • sociologen–jargon » mode–taal » modieus woord» – begrip» &
 • sociologie » socioloog » sociologische aspecten
 • sociologie, cultuur– » cultuursociologisch » cultuursocioloog
 • sociologie, literatuur– » literatuursociologisch » –socioloog
 • sociologische » sociale aspecten van kunst– en literatuurwaardering
 • sociologische / literaire benadering
 • sociologische achtergronden bij sport, sociale» culturele» –
 • sociologische aspecten » sociologie » socioloog
 • sociologische aspecten van culturele participatie (OOK: maatschappelijke...)
 • socioloog » sociologie » sociologische aspecten
 • socioloog, cultuur– » cultuursociologie » cultuursociologisch
 • Socrates
 • Soek, Cornelis Justus
 • Soekarno
 • Soellaart, W.A.
 • Soemardjo, Trisno
 • Soer, John
 • Soest
 • Soest, Govert van
 • Soesterberg
 • Soetendorp, J.
 • Soeting, Monica
 • soeur » zuster(s) » non(nen) » vrouwelijke religieuze(n)
 • Sofie van Wurtemberg, koningin der Nederlanden
 • sofisme(n)
 • sofist
 • Sofokles
 • softe aanpak » in dialoog » met de groep » gezamenlijk
 • softe hap » halfzachtheid » agogen » –gogen » welzijnswerk » (en
 • Sokrates
 • soldaten van Chinese keizer in Xi'an (expositie Drents Museum, Assen 2008)
 • soldatenblad "Salvo" (r.k.)
 • soldatenbrief
 • Solesmes, abdij van – » Gregoriaans van Solesmes
 • solist » individualist(isch) » eenling » individualisme
 • solist, genie: altijd – (: eigen spel met eigen regels)
 • sollicitatie » sollicitatiebrief (–ven) » sollicitatiegesprek
 • solo » monoloog » alleenspraak
 • Solszjenitsyn, Alexander
 • som van alle herlezen passages, boek als –
 • som van alle interpretaties, gestalte v. (doorgroeiend) kunstwerk bestaat uit
 • Soma (tijdschrift)
 • somber » leed» nood» ramp» ongeluk(kig)\ droef»etc. [OOK: – als
 • somber, calvinistisch –
 • somber, existentialistisch – » existentialisme » absurditeitservaring
 • Someren, Jan van
 • Somers, M.
 • Somerset Maugham, William
 • soms is de kunst van het vergeten nodig
 • soms lezen » zelden lezen » niet (meer) lezen » nooit lezen » boekheiden
 • son / sens (tegenstelling onderscheiden door Valéry)
 • son / sens : het kenmerk van alle grote poëzie is het balanceren tussen –
 • song (populaire – ) » smartlap » levenslied
 • songfestival
 • sonnet
 • sonnet als uitgangspunt voor binnenhuisarchitectuur
 • sonnet en schilderij (Jan Kuijper / Jacob Kuijper)
 • sonnet van Petrarca in "Awater"
 • Sonneveld, Wim
 • Sonsbeek
 • Sontag, Susan
 • Sontrop, Theo A.
 • soort lezen » verschillende wijzen van lezen » manier(en) van lezen
 • soort lezer » soorten lezers
 • soort literatuur (: genre » genreverschillen » genres)
 • soort mensen; de lezer een zeldzame – » lezer sterft uit
 • soort rijm » soorten rijm
 • soort taal » taalregister(s)
 • soort, verschillend – » diversiteit » (chaotische) verscheidenheid (in aanpak)
 • soorten betekenisgeving, verschillende –
 • soorten context
 • soorten critici» recensies, twee – : zakelijk–informatieve » essayistische
 • soorten lezer(s)
 • soorten literatuur (: genres » genreverschillen)
 • soorten mooi
 • soorten sprekers in het openbaar
 • soorten van lezen, verschillende –
 • soorten, vele – » diversiteit » (chaotische) verscheidenheid (in aanpak)
 • Sophie van Wurtemberg, koningin der Nederlanden
 • Sophocles
 • Sophonias » Sefanja » Zefanja (boek van de profeet – )
 • Sor Juana Inés de la Cruz
 • Sorano, Daniel
 • Soranzo, Jacopo
 • Soraya ([ex–] keizerin – van Perzië)
 • Sorbonne (Parijs): Escalier des Lettres
 • Sordicchio, Il – [= Pinturicchio]
 • Sorescu, Marin
 • Sorgdrager, Winnie [minister van Justitie in kabinet Kok]
 • Sorgen, W.G.F.A. van
 • sorry » pardon » verontschuldiging » (schijn–) excuus » excuus–c
 • sorteerkarakter van Vestdijkiaanse teksten» typische stijlfiguren bij Vestdijk
 • Sotheby's » Christie's » kunstveiling » kunsthandel
 • sotternie » spottekst (–en) » humoreske » badinerend
 • Soudijn, Karel
 • Soul, Garden of the – » tuin van de ziel
 • Soupault, Philippe
 • Sousa (pseudoniem "Super Omnia USA" van John Philip Ochs
 • Soutberg, Elisabeth M. Lampe– [pseudoniem: Bibeb]
 • South African literature
 • South American literature
 • Southern, R.W.
 • Southwell s.j., Robert
 • souvenir(s)
 • Souza Faria, Romario de
 • Sovjet–Rusland » USSR » communisme » marxisme » marxist (–isch)
 • Sovjets en Amerika, derde weg tussen – (beweging in de jaren '50)
 • Sowjet–Unie » USSR » communisme » marxisme » marxist (etc.)
 • Sowjet–Unie en Verenigde Staten, derde weg tussen – (beweging in jaren '50)
 • Spaan, G. van
 • Spaan, Henk
 • Spaan, Peter
 • Spaanderman, Frédérique
 • Spaans » Spanje
 • Spaans godsbeeld, streng» onwerelds – (: Dominicus» Theresia v.A.\ Ignatius)
 • Spaans, Joke
 • Spaans, vertaling uit het Catalaans c.q. –
 • Spaanse barok
 • Spaanse cultuur » Spaanse geest
 • Spaanse literatuur » literatuur in het Spaans » Spaanstalige literatuur
 • Spaanse volkspoëzie
 • Spaanstalige literatuur » literatuur in het Spaans » Spaanse literatuur
 • Spaapen s.j., B.
 • Spaarndammerdijk » Sloterdijk » r.k. kerkhof St. Barbara
 • Spaarnestad, De – (uitgeverij)
 • spaarzame lezer als fijnproever
 • Spacks, Patricia Meyer
 • Spalding, Frances
 • Spanish literature
 • Spanje » Spaans » Spaanse cultuur » (SOMS:) – als literair motief
 • Spanje: Philips II, koning van –
 • spannend » meeslepend en waardeoordeel (: wel/ geen kwaliteitsaanduiding)
 • spannend » meeslepend (: wel of geen kwaliteitsaanduiding)
 • spannend » suspense » vertragingselement » retarderingstechniek
 • spanning » retarderingstechniek » uitstel–element » suspense
 • spanning ... ZIE OOK: conflict...\ contrast...\ paradox...\ tegenstelling...
 • spanning der tegenstellingen; Debrots kunstopvatting: geen synthese maar –
 • spanning door taal » spanning ontstaan uit de taal
 • spanning ethiek / esthetiek (: moraal / kunst)
 • spanning gevoel/ denken
 • spanning literaire kritiek – literaire journalistiek
 • spanning literaire vs. (literatuur–) sociologische benadering
 • spanning melodie/ tekst (verband muziek–tekst» muziek–taal» poëzie op
 • spanning mogelijkheden/ werkelijkheid; kunst ontroert door –
 • spanning muziek/ tekst (: contrast muziek/ tekst; tekst verdwijnt in muziek)
 • spanning muziek/ tekst (: muziek en taal» poëzie op muziek» tekst vs melodie)
 • spanning om » uitzien naar het nieuwe » uitzicht op » hoop
 • spanning oorspronkelijkheid–traditie: kenmerk van goed vers?
 • spanning tekst/ melodie (: verband muziek & taal of tekst » poëzie op muziek)
 • spanning tekst/ muziek (OF OOK: tekst achter c.q. in de muziek verdwenen)
 • spanning tussen individuele anekdote/boven–individuele betekenis ervan
 • spanning tussen vreemd en eigen
 • spanning zijn vs. niet (kunnen) zijn is het wezen van de kunst
 • spanningsveld van Romantiek/ Verlichting, in het –
 • Spapens, Paul
 • Spark, Muriel (= Muriel Camberg)
 • Sparreboom, Hendrik Albertus
 • Sparrow, John
 • Spawforth, Antony
 • speciaal > specialisme >> eigen retoriek (: specialisme geeft schijnleven)
 • speciaal boek, jacht op –
 • speciaal nummer » themanummer van tijdschrift
 • speciale aflevering (huldigingsnummer) » feestbundel » liber amicorum
 • speciale editie » huldeboek » feest– c.q. afscheidsbundel » aparte uitgave
 • speciale uitgave » bibliofiele c.q. bijzondere editie(s)
 • specialisatie » professionalisering » specialisering » specialisme
 • specialisatie geeft schijnleven » – verwordt tot eigen retoriek
 • specialisatie geworden poëzie
 • specialisatie in aandachtig lezen geeft beperking
 • specialisering » specialisatie » specialisme » professionalisering
 • specialisme » specialisering » specialisatie » professionalisering
 • specialisme » specialist » specialistisch » geleerd(–e) » (vak)jargon
 • specialisme / veelzijdigheid
 • specialisme als kunstmatige beademing van dode » eigen retoriek v. specialisme
 • specialisme door en voor specialisten » eigen retoriek van specialisme
 • specialisme geeft schijnleven » specialisatie»specialisme wordt eigen retoriek
 • specialisme houdt geen werk levend (: speciaal – specialisme – eigen retoriek)
 • specialisme, eenzijdigheid door –
 • specialisme, kunst als –
 • specialisme... wordt eigen retoriek (: speciaal–specialisme––eigen retoriek)
 • specialist » specialisme » –tisch » vaktaal » –jargon » ge
 • specialist / kenner
 • specialist / leek (: vakman / amateur)
 • specialist, anti–
 • specialist, essentiële kennis ontbrekend bij –
 • specialist, Fens geen – » Fens geen verzamelaar » Fens bang voor verveling
 • specialist: isolering versus monopolisering van literair werk
 • specialisten: geen monopolisering maar wel isolering van literair werk
 • specialistentaal » specialistische taal » vakjargon » vaktaal
 • specialistisch » specialist » specialisme » geleerd(–e) » (vak)jargon
 • specialistisch / veelzijdig
 • specialistisch boek » wetenschappelijk boek » studieboek » leerboek
 • specialistische bibliotheek » vakbibliotheek
 • specialistische lezer, inbreng van» door –
 • specialistische publikatie » moeilijk verkrijgbaar (cq verkoopbaar) boek of ts
 • specifiek boek, jacht op –
 • Spectator, De Nederlandsche –
 • Spectator, The [tijdschrift]
 • spectatoriale tijdschrift(en)
 • Spectrum, uitgeverij Het –
 • speculatie » vermoeden » hypothese » OOK: te speculatief
 • speculatie door Fens, toekomst– » Fens verwacht of voorspelt...
 • speech, gelegenheids–
 • speedway » motorsport » motorfiets » race(s)
 • Speekenbrink, Wilfrid
 • speelfilm » film(s) » medium film
 • speelgoed (kinder–) » ganzenbord » kans– » bord– »kaartspe
 • speelgoed van dubbelweters (pastiches)
 • Speelgoedmuseum te Deventer
 • Speelkamer, De – : Stichting Nederlands Kamertoneel –
 • Speelman, Ewout
 • speelmogelijkheden » dramatechnische opvattingen : van Vondel
 • speels » cultuur en spel » cultuurspel » spel » rite
 • speelt op het publiek » concessie(s) aan lezer(s)
 • speelverbod » opvoeringsverbod » OOK: tegenwerking tav. toneel (–spel)
 • speelzucht als literair motief » gokken als literair motief
 • Speenhoff, J.H. (Koos)
 • Speer, Albert
 • Speke, John
 • Spekking, Wim
 • spektakel » vertoning » theater » opvoering » aanstellerij » spel &raq
 • spektakel, heils–
 • Spektator (tijdschrift)
 • spel » aanstellerij » vertoning » opvoering » theater » rol spelen
 • spel » cultuurspel » gezelschapsspel » cultuur & spel » spelen » s
 • spel » ernst [OOK:] spel / ernst
 • spel » jeugdtoneel » kindertoneel » in spelvorm » jeugdprogramma
 • spel » sport» kunst» literatuur» poëzie : haat niet echt een drijfveer
 • spel (: met gemeenschappelijke kennis) / ernst (: door oorspronkelijkheidseis)
 • spel (gelijk – ) / winnen / (OOK:) winnen / verliezen
 • spel / ernst (: met gedeelde kennis / door oorspronkelijkheidseis)
 • spel / ernst [OOK:] spel » ernst [EN:] ernst van het spel
 • spel licht / donker ; [OOK: strijd licht / donker]
 • spel met anekdote » spel met alledaagsheden » SOMS: symboliek in anekdote
 • spel met de tijd
 • spel met eigen regels, eigen – (genie: altijd alleen)
 • spel met klank(en)
 • spel met parallelliteiten » parallel in opbouw of compositie
 • spel met voorkennis van de lezer
 • spel met zoeken van woorden » woordenwinkel
 • spel van dichten» (poëzie) lezen, regels van –
 • spel van lezen (van poëzie)\ dichten, regels van –
 • spel van vers op vers: met gedicht reageren op poëzie (of literaire tekst)
 • spel, discussie » gedachtenwisseling » gesprek als –
 • spel, ernst van het – [OOK:] spel » ernst [EN:] spel / ernst
 • spel, het leven opgevoerd als een –
 • spel, kolf– » golfsport
 • spel, leke–
 • spel, poëzie als gezelschaps–
 • spel, politiek (vuil) – » gekonkel » achterbaks » intriges » naijver
 • spel, rollen– : het meest eigene aan schrijverschap van Betje Wolff
 • spel, schrijven als gezelschaps–
 • spel, stemmen–
 • spel, taal– » taalpuzzel » cryptogram » taalraadsel
 • spel, woord– » woordspeling » woordgrapje
 • spel, woord– / belijdenispoëzie
 • spelcultuur » spel » cultuur en spel » cultuurspel » rite
 • speldje(s) ... ZIE OOK: insigne(s) ...
 • speldje(s), religieus en wereldlijk
 • spelen » cultuur en spel » spel(cultuur) » rite
 • spelen, abele –
 • Spelen, Olympische
 • speler » gokker » wedden » (sport–) toto » voetbalpool
 • speler aantrekken! Fens vindt: Volkskrant moet een schrijvende sporter» –
 • Speliers, Hedwig
 • speling, woord–
 • spelkarakter (en spelregels) van leesgewoonten
 • spellen / lezen
 • spelling » spellingskwestie
 • spelling is visuele zaak » wij lezen het woordbeeld
 • spelling–Marchant
 • spelling–wedstrijd (Groot Dictee der Nederlandse Taal)
 • spelling, oude –
 • spelling, progressieve» moderne» nieuwe –
 • spellingcorrectie door editeurs met semantische consequenties
 • spellingsonderwijs » spellingsregel(s) » spelregel(s)
 • spellingsregel » spelregel(s) » spellingsonderwijs
 • spelmogelijkheden » dramatechnische opvattingen : van Vondel
 • spelregel » spellingsregel(s)
 • spelregel » wetmatigheid » voorschrift(en) » regeling(en)
 • spelregel (–s) in sport
 • spelregel bij dichten en (poëzie) lezen
 • spelregels ZIE OOK: afspraken EN: conventies EN: vooronderstellingen
 • spelregels bij literatuur, vooronderstellingen zijn –
 • spelregels en imitatie » OOK: imitatie–cultuur
 • spelregels en spelkarakter van leesgewoonten
 • spelregels van dichten en (poëzie) lezen
 • spelregels van taalsysteem » taalregel(s0
 • spelregels voor het lezen van literatuur (: afspraken voor...)
 • Spence, Jonathan D.
 • Spencer, Herbert
 • Spender, Natasha
 • Spender, Stephen
 • Spenser, Edmund
 • Speranza [pseudoniem van Jane Francesca Elgee Wilde, moeder van Oscar]
 • Sperna Weiland, J.
 • speurdersroman » thriller
 • speuren » zoeken » zoektocht » opzoeken » queeste (OOK: – als literair
 • Speurwerk betreffende het Boek, Stichting – (lezersonderzoek door – )
 • speurwerk, wetenschappelijk –
 • Speyk, Jan Carel Josephus van –
 • Speykstraat, Van – (Amsterdam)
 • spiegel » bolle spiegel (: gebruiksvoorwerp c.q. instrument)
 • spiegel » spiegeling » spiegelbeeld » OOK: (omkering in) – als literair moti
 • spiegel als literair motief » spiegel » spiegeling » spiegelbeeld
 • spiegel van de tijd » conventies van de tijd
 • spiegel van de tijd, het werk van Wolff & Deken als –
 • spiegel van God, de natuur als – » natuurmystiek » lichtmystiek
 • spiegel–logica
 • Spiegel, Anna
 • spiegel, biecht– » zondenregister » boeteboek » ordening van het kwaad
 • Spiegel, Brechje
 • Spiegel, Der – [Duits weekblad]
 • spiegel, doden– » middeleeuws sterfboek » ars moriendi
 • Spiegel, Hendrick Laurensz
 • spiegel, taal als beslagen – » beperkingen (grenzen, onmacht) van de taal
 • spiegelbeeld » spiegeling » spiegel (OOK: – als literair motief)
 • spiegeling » spiegelbeeld » spiegel (OOK: – als literair motief)
 • spiegeling dichter–lezer
 • spiegeling van Nieuwe in Oude Testament » betekenisspiegeling O.T.–N.T.
 • spiegeling van/ ontspiegeling tot de werkelijkheid: literatuur als glazen deur
 • spiegelkarakter van het werk van Wolff & Deken, tijd–
 • Spieghel, Hendrick Laurensz
 • Spiegl, Fritz
 • Spieker, M.Th.
 • Spier, Jo
 • Spier, Julius
 • Spierdijk, Jan
 • Spiertz, Mathieu
 • Spies, Marijke
 • Spigt, P.
 • Spijker, I. van 't
 • Spijkerman, Jaques
 • Spijkers, Cas
 • spijt om verdwenen liturgie » (nieuwe) liturgie showt verwording
 • Spillebeen, Willy
 • Spinoy, Erik
 • Spinoza, Benedictus (Baruch) de – » Spinozisme » OOK: – i.d. Ned. literatuur
 • Spinozalyceum Amsterdam
 • spion » spionageroman » spionageverhaal
 • spionageverhaal » spionageroman » spion
 • spiraal–karakter van de Schrift (geordend naar theologische–\ herhalingsvisie)
 • spiritisme » esoterie » occult (–isme)
 • spiritualiseren » spiritualiseringsproces
 • spiritualiseringsproces » (hang naar) spiritualiseren » vergeestelijking
 • spiritualiteit (: de leer in de beleving » geleefde leer » doorleefde leer)
 • spiritualiteit » religieuze beleving » geloofsbewustzijn » –bewustzijn
 • spiritualiteit van de barok
 • spiritualiteit van de jezuïetenorde » geest c.q. attitude van de jezuïeten
 • spiritualiteit, geschiedenis van de –
 • spiritualiteit, individualistische – » persoonlijke vroomheid
 • spiritualiteit, klooster– » kloosterregel(s)
 • spiritualiteit, persoonlijke (privé) versus on– of bovenpersoonlijke –
 • spirituele autobiografie » geestelijk dagboek
 • Spits [op weekdagen verschijnend gratis dagblad]
 • spitsuur » verkeersdrukte » –opstopping(en) » file » druk verkeer
 • Spitting Images
 • Spitzer als filoloog
 • Spitzer, Leo
 • Spitzer, literatuuropvatting van –
 • Spitzer: literatuur bestaat uit een aantal unieke creaties
 • Spitzers belezenheid
 • Spitzers eerste–lezingsresultaten: vooronderstellingen van – onbekend
 • Spitzers opvattingen nog houdbaar?
 • spleen, romantisch –
 • Splenter, André de
 • splitsing natuur/ bovennatuur
 • Spoelder, Jan
 • Spoelstra, C.J.G. (Bob) [pseudoniem: A. den Doolaard]
 • Spoerri, Daniël
 • spoetnik » sputnik » kunstmaan
 • Spohr, Wilhelm
 • Sponde, Jean de
 • sponsor » opdrachtgever(s) » maecenaat » subsidie
 • sponsoring van (aan) lezers
 • spontaan gevoelig / academisch (gevoel/ verstand)
 • spontaneïteit
 • spookachtig » griezelig » monsterlijk » horror » verschrikkelijk
 • Spoor, A.
 • Spoor, Corine
 • Spoor, Ronald
 • Spoor, Rudolf [= naam ooit abusievelijk door Fens gebruikt voor Ronald Spoor]
 • Spoor, Victor [ps. van H.H. Hermans]
 • spoorboekje (–s)
 • Spoorenberg, Erna
 • spoorkaartje » vervoerbewijs
 • spoorweg » trein » station (OOK: – als symbool)
 • Spoorwegen, Nederlandse – (NS) » trein » station
 • spoorwegliefhebber » treingek » ferrofiel
 • sporen nalaten » OOK: geen sporen na willen laten
 • sporen van Spinoza in de Nederlandse literatuur » Spinoza » Spinozisme
 • Sporken, Ed.
 • sport
 • sport » spel» kunst» literatuur» poëzie : haat niet echt een drijfveer
 • sport » vakantie » cultuur : als vermoeiende plichten
 • sport als equivalent van het riddertoernooi
 • sport als literair motief » sportpoëzie » OOK: sporttaal EN voetbaltaal
 • sport en religie » sport of godsdienst » sport als religie
 • sport in de media » sportprogramma's op radio c.q. tv » Studio Sport » Sport 7
 • sport, auto– » autorace(s) » coureur(s)
 • sport, dam– » dammen » damkampioen
 • sport, duur–/ record–
 • sport, fiets– » wielrennen » fiets » rijwiel
 • sport, geweld in –
 • sport, kolf– » golfspel
 • sport, motor– » speedway
 • sport, nostalgie om verruwing van –
 • sport, paarden– » paardenraces » hippisch » paardendressuur » paard
 • sport, ruiter– : polo » OOK: ruitersport
 • sport, sociologische» culturele» sociale achtergronden bij –
 • sport, spelregels in –
 • Sport, Studio – » Sportjournaal » Sport 7
 • sportbijlage Volkskrant, taal van verslaggeving in –
 • sportcolumn
 • sportcommentaar » sportjournalistiek » sportredactie » sportanalyse
 • sporter aantrekken, Volkskrant moet een schrijvende – (: suggereert Fens)
 • sportideaal
 • sportiviteit » fair play » teamgeest
 • sportjournalist, Volkskrant moet schrijvende sporter aantrekken als – (Fens)
 • sportjournalistiek » –redactie» –commentaar» –analyse» SOM
 • sportjournalistiek, taal van – » OOK: – in (maandagbijlage van) de Volkskrant
 • sportkleding » semiotische waarde van kleding » kleding
 • sportmuseum bij Flevohof, Nederlands –
 • sportpoëzie » sport als literair motief » sporttaal
 • sportprogramma (–'s) op radio cq tv » Studio Sport» Sport 7» sport in de med
 • sportprogramma op radio c.q. tv » Studio Sport » Sport 7 » Sportjournaal etc
 • sportredactie » sportjournalistiek » –commentaar » –analyse
 • sportredactie Volkskrant moet een schrijvende speler aantrekken (vindt Fens)
 • sporttaal » sportpoëzie » voetbaltaal » sport als literair motief
 • sportterm (–en) als metafoor
 • sporttoto » voetbalpool » wedden » gokker » speler
 • sportveld » gras » grassoort(en)
 • sportverslaggeving » –redactie » –commentaar » –analyse
 • sportverslaggeving / literaire kritiek (: taal» stijl van – )
 • sportverslaggeving, taal – » OOK: – in (maandagbijlage van) de Volkskrant
 • spot » hoon » vermogen tot spot » sarcasme » hatelijkheid » bijtende h
 • spot met burgerdom » belediging c.q. ontmaskering van burgerlijkheid
 • spot met christendom » gekrenkt christendom » beledigd christendom
 • spot met geleerdheid » hekel aan geleerden (OOK: – als literair motief)
 • spot met schrijverschap
 • spot of ernst? » ironie of ernst?
 • spot, zelf– » zelf–ironie » zelf–ironisering
 • spotdicht » schelddicht » schimpdicht
 • spotprent(en) » cartoon(s) » tekening(en)
 • spottekst (–en) » badinage » humoreske » boutade etc.
 • spraakkunst » grammatica » syntaxis
 • Spraakkunst, Algemene Nederlandse – (ANS, 1984)
 • spreektaal » gewone taal » straattaal
 • spreektaal (officiële – ) / alledaagse "broodtaal" / schrijftaal
 • spreektaal / kunsttaal (: (plechtige) taal van cq. in kunst)
 • spreektaal / schrijftaal
 • spreektoon–poëzie » parlando–poëzie
 • spreekvaardigheid » welbespraaktheid
 • spreekwoord » spreuk(en) » zegswijze(n) » gezegde(en)
 • spreekwoorden met het woord 'hart'
 • spreiding van cultuur
 • spreken (praten) / zingen
 • spreken / schrijven
 • spreken / schrijven : bekakt –
 • spreken als bezwering » woorden cq praten als bezwering (OOK als lit. motief)
 • spreken over gedicht: verbinding leggen tussen nieuwe en bekende wereld
 • spreken over lezer die je zelf bent » schrijven over jezelf als lezer
 • spreken over literatuur » – over poëzie » communiceren over literatuur
 • spreken over literatuur kan het best met andere literatuur
 • spreken over literatuur: op radio of tv
 • spreken over poëzie » schrijven over poëzie: met gevoelens van gêne
 • spreken over poëzie kan alleen in metaforen» benaderenderwijs omschrijvend
 • spreken over poëzie kan alleen in poëzie
 • spreken over poëzie: verbinding leggen tussen nieuwe en bekende wereld
 • spreken van Cruijff, het – » de taal van Cruijff
 • spreken, bekakt schrijven c.q. –
 • spreken, eenvoudig/ bekakt –
 • spreken, plezier van formuleren» voordracht» – (: plezier in vorm bij spreker)
 • spreken: eten, lezen, – (: begin en verloop van alle literatuur)
 • spreker, plezier van – : in formuleren » in vorm » in voordracht
 • sprekers in het openbaar, soorten –
 • spreuk » gezegde(n) » zegswijze(n) » spreekwoord(en)
 • spreuk (–en) » aforisme(n) » maxime(n) » bon–mot(s) » kwinkslag(
 • spreuken en gezegden bij Gezelle
 • Springer, F.
 • Springer, L.
 • Spronck, Lou
 • Spronken, Arthur
 • sprookje » sprookjes
 • sprookje (fantasie) en vertelling (werkelijkheid), tussengebied tussen –
 • sprookje als stijlmiddel » sprookjeskarakter
 • sprookjeselement » sprookjesachtig » fantastisch (–e roman) » het fantastisc
 • sprookjeskarakter » [OOK: sprookje als stijlmiddel]
 • sprookjesmotief (–ven) » sprookjeswereld
 • Spruijt b.v., Drukkerij – : kalender 1985
 • Spruit, André
 • sprung–rhythm
 • Spruyt, Frans
 • Spruyt, Jo
 • square » hip » "in" » "uit" (: modewoorden)
 • Srehler, Giorgio
 • Sri Lanka » Ceylon
 • SS » nazi » Duits(land) : als literair motief
 • St Luc, Jacques de
 • St–Baafs en St–Pieter: 1997 tentoonstelling Gentse abdijen
 • Stüger, Frans
 • Stümpke, Harald
 • St. Adelbert (tijdschrift van de St. Adelbertvereniging)
 • St. Agnes
 • St. Aloysius
 • St. Anna » OOK: Anna–te–Drieën
 • St. Antonius van Padua
 • St. Aubyn, Fiona
 • St. Barbara (r.k. kerkhof aan de Spaarndammerdijk te Amsterdam)
 • St. Benedictus
 • St. Bernardus (van Clairvaux)
 • St. Bernardus–gesticht (Amsterdam)
 • St. Caecilia
 • St. Clara
 • St. Cuthbert
 • St. Dominicus
 • St. Elisabeth
 • St. Franciscus van Assisi
 • St. Franciscus Xaverius s.j.
 • St. Gerardus Majella
 • St. Gerlach
 • St. Ignatius–college (Amsterdam)
 • St. Jacobslegende (Jacobus de Meerdere)
 • St. James's Gazette [tijdschrift]
 • St. Jan
 • St. Jan, vereniging van katholieke boekhandelaren –
 • St. Janskathedraal te Den Bosch
 • St. Jozef » de heilige Josef
 • St. Laurentius (patroonheilige der bibliothecarissen)
 • St. Lucia
 • St. Nicolaas
 • St. Pancratius
 • St. Patrick
 • St. Petersburg » Leningrad
 • St. Petersburg, Nederlands Instituut in –
 • St. Pieter (kerk te Rome)
 • St. Radboud
 • St. Rochus
 • St. Servaas (Maastricht)
 • St. Stefanus
 • St. Stephanus
 • St. Theresia van Lisieux
 • St. Ursula
 • St. Victor, Hugo van
 • St. Victor, Richard van –
 • Staal Bankiers Den Haag: tentoonstelling werk van Charlotte Mutsaers (1985)
 • Staal, J.F (Frits)
 • Staal, Jan
 • Staalman, Otto
 • staan voor je overtuiging » positiebepaling » standpunt innemen
 • staande lezen
 • staande schrijven
 • staande uitdrukking (stijlfiguur)
 • staande uitdrukkingen met het woord 'hart'
 • staat / kerk
 • staat geschreven, het –
 • Staat, Kerkelijke –
 • Staatliche Museen Berlin: Gemäldegalerie
 • Staatsen, J. (Jos)
 • staatsopdracht » opdracht(en) » geschreven in opdracht » OOK: brooddichter
 • Staatsprijs voor de Vlaams Letterkunde
 • Staatsprijs voor Poëzie, Driejaarlijkse –
 • Staatsprijs voor Toneel, Driejaarlijkse –
 • Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza » Driejaarlijkse Staatsprijs
 • staatssecretaris Scholten
 • staatssecretaris onderwijs» cultuur» wetenschappen A. Nuis
 • staatssecretaris voor cultuur Medie van de Laan
 • staatszaken » politiek » politicus (–ici) » beleid » bestuur » T
 • stabiel: verbijzonderd door de passant
 • stabilitas loci » verplichting om levenslang in hetzelfde klooster te blijven
 • stad » steden
 • stad / country : veranderende visies op de 'country'/ de stad
 • stad / natuur EN: stad / woestijn (OOK: – als literair motief)
 • stad / natuur (: beleving door Fens)
 • stad / platteland (OOK: mondain / provinciaal)
 • stad als beeld van de eeuwigheid
 • stad als literair motief» als motief in de kunst
 • stad Amsterdam nu anders beleefd » belevingsverandering mbt. straten of gebouw
 • Stad en Land 19wse meesterwerken Stedelijk Museum expositie Nwe Kerk A'dam '03
 • stad en landschap bij Kouwenaar
 • stad en verleden door tijd opgegeten (Kouwenaar)
 • stad, werkzaamheden in (aan) de – » stedebouw » stadsaanleg
 • stad: werk– en handelscentrum versus cultuur– en ontspanningscentrum
 • stadbewoner (–s) » stadscultuur » burgercultuur
 • stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje
 • stadhouder Willem V
 • stadhouder, koning– : Willem III
 • stadhuis & muziektheater » Stopera (Amsterdam)
 • stadion
 • stadion Feyenoord te Rotterdam (De Kuip)
 • stadion, Arena– (Amsterdam)
 • stadion, Olympisch – (Amsterdam; gebouwd in 1928)
 • stadium twee in poëzie–lezen: krimpingsproces ("terugweiden" ipv. uitweiden}
 • stadsaanleg » stedebouw » werkzaamheden in (aan) de stad
 • stadsarcheoloog Amsterdam Jan M. Baart
 • Stadsarchief Amsterdam: expositie "Het aanzien van Amsterdam" 17e eeuw (2007)
 • Stadsarchief van Amsterdam » GGA » Gemeentearchief Amsterdam
 • stadsbeleving bij Fens (contra natuur)
 • stadsbestuur » bestuurlijk » bestuurder(s) » regering » minister(s) »
 • Stadsbibliotheek Antwerpen
 • Stadsbibliotheek Haarlem » Libry
 • Stadsbibliotheek van Maastricht
 • stadscultuur » burgercultuur » SOMS: stadbewoner(s)\ stadsgevoel» –beleving
 • stadscultuur » burgercultuur (: adaptatie en annexeren)
 • stadscultuur Brussel 1511
 • stadsdeel » stadswijk » buurt
 • stadsdichter » Dichter des Vaderlands » poet laureate (enz.)
 • stadsgevoel » –beleving » –cultuur » burgercultuur » stadbewoner
 • stadsgezicht » stadsportret
 • stadsherstel » stedebouw » stadsaanleg » werkzaamheden in (aan) de stad
 • stadsideaal, Jerusalem als –
 • stadsontwikkeling (historische – ) » stedebouwkundige geschiedenis
 • stadspark » park » plantsoen (OOK: als literair motief)
 • stadspark als literair motief » park » stadspark » plantsoen
 • stadspoëzie » straatpoëzie
 • stadsportret » stadsgezicht
 • Stadsschouwburg Haarlem
 • Stadsschouwburg te Amsterdam
 • stadsstaten, Italiaanse
 • stadsstraat (–straten)
 • stadsvernieuwing » renovatie » restaureren » SOMS: herbouwen
 • Staf, C. [ir. – ; politicus » minister van oorlog en marine]
 • Stair, Cornelis
 • Stakenburg, Joan Th.
 • stakende auteurs c.q. journalisten
 • staking, schrijvers» auteurs» journalist(en) in –
 • Stalin, Josef
 • Stalin, Svetlana
 • Stallaert CssR, Th.
 • Stallaert, Luud
 • Stalley, Roger
 • Stalpaert van de Wiele, Jan Baptist
 • Stalpart van der Wiele, Jan Baptist
 • Stam (boekhandel)
 • stamboom van romanfiguren
 • Stampa, Gaspara
 • Stan Laurel en Oliver Hardy Museum
 • stand » standsverschil » klasse(verschil)
 • stand houden van geschiedenis, in – : door naamloze vrouwen
 • stand komen, tot – : van gedichtenreeks
 • stand komen, tot – : van Gezelle–beeld bij Fens zelf
 • stand komen, tot – : van Gezelle's poëzie
 • stand komen, tot – : van natuurvers bij Gezelle
 • stand komen, tot – : van poëzie» van gedichten
 • stand komen, tot – : van uitgave(n)
 • stand komen, tot – : van verhaal c.q. boek
 • stand komen, tot – : van verhalen van Belcampo
 • stand komen, tot – : van vers (–zen) van Leopold
 • stand, hogere – » regentesk » regent
 • Standaard der Letteren
 • Standaard, De – (uitgeverij)
 • Standaard, De – (Vlaams dagblad)
 • Standaard, De – : verslaggever» redacteur GD
 • standaardoordeel
 • standaardoordelen over zijn werk bepalen reputatie van schrijver
 • standaardtaal » ABN » Algemeen Beschaafd Nederlands
 • Standaert s.j., Nicolaas
 • standbeeld » beeldhouwwerk » beeldhouwkunst » sculptuur
 • standen– » klassenmaatschappij
 • standpunt innemen » kiezen » noodzaak tot keuze » noodzaak tot selectie
 • standpunt innemen » positie bepalen » eigen waarden verdedigen
 • standpunt, kritisch – : bij een centrale visie op literatuur ontbreekt
 • standpunten (geen – ) meer en daardoor (daarom) geen taal meer
 • standpunten–taal: relatie –
 • stands– en tijdsverschil(len)
 • standsbesef » stand (–sverschil) » klasse (–verschil) » kaste
 • standsverschil » stand » klasse(verschil)
 • Stanford, Gilbert van
 • Stanford, W.B.
 • Stanislaus, de heilige –
 • stank » geur » ruiken » reuk
 • Stannard, Martin
 • stanza zonder woorden (alleen streepjes) bij Beets
 • Stap, Ton van der
 • stapelkarakter » geen hiërarchie (van stof c.q. materiaal) » structuurloos
 • stapelkarakter van samenstellingen bij Gorter
 • Stapert–Eggen, Marijke
 • Stapper, Léon
 • Star, The – [tijdschrift]
 • starheid van vorm » verstarde traditie
 • starheid, dogmatische – » eenzijdigheid » rechtlijnigheid » fundamentalisme
 • Staring, A.C.W.
 • Staringh, J.G.
 • Starink, Gertrude
 • Starink, J. (Jan)
 • Starre, Evert van der
 • Stars and Stripes (Amerikaans legerblad)
 • Statenbijbel » Statenvertaling
 • Statenbijbel als reservoir van de Nederlandse taal
 • Statenbijbel: invloed op Nederlandse taal en literatuur
 • Statenvertaling » Statenbijbel
 • statie » schuilkerk » geheime kerk
 • station » trein (OOK: als symbool» als literair motief)
 • station, lezen op reis» op –
 • statisch / dynamisch (: schilderij / gedicht)
 • statisch gegeven / dynamische intrige
 • Statistiek, Centraal Bureau voor de – (CBS)
 • Statius
 • statu nascendi, (literair) werk in –
 • status » statussymbool » aanzien » maatschappelijke positie
 • status gerelativeerd door de dood » dood relativeert problematiek en belangen
 • status quo in Nederlandse literatuur » literaire impasse
 • status van literatuur » respectabel zijn c.q. waarde van literatuur » waarde
 • status van vrouwenkloosters in middeleeuwen, religieuze»maatschappelijke –
 • status via» door boeken (–kast)
 • statussymbool, kunst als – » OOK: literatuur als middel tot sociale distinctie
 • Stead, W.F.
 • stedebouw » stadsaanleg» planologie mbt verstedelijking» werkzaamheden in stad
 • stedebouwkundige geschiedenis » ontwikkeling van steden » opkomst van steden
 • stedebouwkundige geschiedenis in relatie tot sociale» culturele geschiedenis
 • Stedelijk Museum Amsterdam » (SOMS:) de Nieuwe Vleugel (1954–2006) v.h. museum
 • Stedelijk Museum Amsterdam, dépendance – (: Nieuwe Kerk)
 • Stedelijk Museum Amsterdam: Cobra–tentoonstelling 1949
 • Stedelijk Museum Amsterdam: expositie van vliegers
 • Stedelijk Museum Amsterdam: La Grande Parade, expositie in –
 • Stedelijk Museum Amsterdam: tentoonstelling "Kijken is bekeken worden" (1996)
 • stedelijke cultuur » burgercultuur
 • steden als literair motief » stad als literair (c.q. kunst–) motief
 • steden in poëzie (c.q. streken» steden» plaatsen etc.)
 • stedenbouw » werkzaamheden in (aan) de stad » planologie mbt. verstedelijking
 • stedenbouwkundige geschiedenis » ontwikkeling van steden » opkomst van steden
 • stedenbouwkundige geschiedenis in relatie tot sociale» culturele geschiedenis
 • Stee, Fons van der [CDA–politicus; minister v. Financiën in kabinet Van Agt]
 • steeds afdwalen en onderbreken; eigenlijke vorm van lezen: –
 • steeds ander systeem; lezer conformeert zich steeds anders aan een –
 • steeds ander vermogen tot tijdelijkheid; eeuwige kunst heeft –
 • steeds andere gedaante van kunstwerk (: ontstaand tussen beschouwer en werk)
 • steeds andere gestalten; grote kunst (= explosie van mogelijkheden) krijgt –
 • steeds anders » steeds nieuwe betekenissen
 • steeds anders / blijvend hetzelfde
 • steeds anders aan steeds een ander systeem; lezer conformeert zich –
 • steeds beter, lezer wil steeds méér en –
 • steeds de eigen beleving » steeds hetzelfde herkend
 • steeds dezelfde gedichten door literatuurwetenschap onderzocht
 • steeds groter raadsel: personages bij Simenon – (: mens een onpeilbaar geheim)
 • steeds herbevestigde auteursreputaties
 • steeds hetzelfde » herhaling van motief cq. beschrijving » OOK: eentonig(heid)
 • steeds hetzelfde boek, schrijver schrijft
 • steeds hetzelfde en steeds nieuw
 • steeds hetzelfde en toch nieuw (: oude thema's steeds opnieuw)
 • steeds hetzelfde herkend » steeds de eigen beleving in alles
 • steeds hetzelfde lezen, (trouwe) lezer wil –
 • steeds hetzelfde opnieuw beginnen
 • steeds hetzelfde, indruk van –
 • steeds hetzelfde, verschillende verschijningsvormen van –
 • steeds méér en beter; lezer wil –
 • steeds meer alleen gedicht; goed gedicht wordt door afstand in tijd –
 • steeds meer niet–weten » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • steeds moeilijker; literatuur wordt – (: past steeds verfijnder middelen toe)
 • steeds nieuw; poëzie van Gorter blijft –
 • steeds nieuwe betekenissen » steeds nieuwe visies open » steeds anders
 • steeds nieuwe gestalten die grote kunst krijgt
 • steeds nieuwe interpretaties vormen (groeiende) gestalte van kunstwerk
 • steeds nieuwe mogelijkheden; goed » klassiek (: grote literatuur) biedt –
 • steeds nieuwe vervulling (van mogelijke» aangekondigde betekenis)
 • steeds nieuwe vorm, verrassend door – » zelfvernieuwing
 • steeds nieuwe vragen gegenereerd door geheim (meerduidig maakt mooi)
 • steeds opnieuw
 • steeds opnieuw "de" poëzie realiserend in continuïteit (traditie)? poëzie
 • steeds opnieuw beginnen: letterenstudie (nooit af; geen zekerheden» toekomst)
 • steeds opnieuw beginnend en toch herkenbaar blijvend: grootheid
 • steeds opnieuw door lezer in andere gedaante herschapen: klassiek werk
 • steeds opnieuw hetzelfde, trouwe lezer wil –
 • steeds opnieuw in andere gedaante te realiseren door lezer: klassiek
 • steeds opnieuw in de tekst ontdekken van wat weggelaten is: dat is lezen
 • steeds opnieuw interpreteren
 • steeds opnieuw lezen
 • steeds opnieuw moet grote poëzie de moderne poëzie binnen gelezen worden
 • steeds opnieuw moeten beginnen; kennen betekent: –
 • steeds opnieuw ontstaat kunstwerk tussen werk & kijker: in wisselende gedaante
 • steeds opnieuw te voltooien c.q. tot leven te brengen; poëzie: –
 • steeds opnieuw; interpreteren: –
 • steeds proberen: enige benaderingswijze tav. essentie van poëzie
 • steeds retorische patronen doorbreken: ontwikkeling van de literatuur
 • steeds vaker gelegenheid voor voor–publikatie, literaire tijdschriften –
 • steeds verder blijven werken aan gedicht
 • steeds weer voor het eerst lezen
 • steeds wisselende gestalte: per kijker/ lezer bestaat kunstwerk per moment, in
 • steeds zinvoller en bevredigender: einde zonder oplossing –
 • Steele, Richard
 • Steeman, U.W.H.
 • steen als beeld van gedicht en van lezer
 • steen als literair motief
 • Steen, Eric van der » D. Zijlstra
 • Steen, Jan
 • Steen, Jan – : expositie Rijksmuseum Amsterdam (1996)
 • Steen, Maria van der
 • Steen, Peter van
 • Steenbergen, Paul
 • Steenbrugge (België)
 • Steendrukkerij De Jong & Co (Hilversum)
 • Steenis, Ank
 • Steenkamp, Piet [r.k. politicus]
 • Steenkist, ...
 • Steens, M.J.
 • Stefanus, de heilige –
 • Steichen, Edward
 • Steiger, Robert
 • steilheid, calvinistische –
 • Stein, Edith
 • Stein, Gertrude
 • Stein, Joseph
 • Stein, Sophie
 • Steinbeck, John
 • Steinberg, S.H.
 • Steinberg, Saul
 • Steinen, Wolfgang von der
 • Steiner, G. – : verlies van grote bindende ideeën door het positivisme
 • Steiner, George
 • Steiner, Herbert
 • Steinmetz, S.R.
 • Steinz, Pieter
 • Stekelenburg, Elly van
 • stelen » diefstal » (kunst–) roof
 • stelen van boeken » boekendief
 • stellig » leerstellig » dogmatisch(e starheid) » rechtlijnig » fundamentalis
 • stelling bij proefschrift
 • Stellweg, Cri (pseudoniem: Saartje Burgerhart)
 • stelregels, literair–kritische (EVT.: ergocentrische) – : van Fens
 • stelt grote kunst niet altijd vraag zonder antwoord (: geheim van grote kunst)
 • Stelt, Joost van der
 • stelvaardigheid » taalbeheersing » –vaardigheid » opstel » (onderwijs
 • stem (tweede – ), die het wezen van het dichterschap moet zijn
 • stem van Leopold
 • stem van personage
 • Stem, De – [tijdschrift]
 • stem, tweede –
 • stem: woord waarin taal en dichtende persoon samenkomen
 • Stemberger, G.
 • stemmen » verkiezingen » verkiezingstijd
 • Stemmen van schrijvers » (introductieplaat van) serie "Stemmen van schrijvers"
 • stemmen van schrijvers: opnamen van proza» poëzie voorgelezen door auteur(s)
 • stemmenspel
 • stemming » associatie : omschrijving van – in poëzie
 • stemming verward met poëzie» literatuur» dichtkunst; emotie» lieve woorden&r
 • Stemming, O.N.T. [pseudoniem voor Eduard Karsen]
 • stemmingsgedicht » sfeerpoëzie » tekst met sfeer » sfeer
 • stemmingsomschrijving in poëzie, associatie(s) en –
 • Stempels, Kees
 • Stendhal [pseudoniem van Henri Beyle]
 • Stendhal – Du Perron
 • stenen tijdperk » prehistorie
 • Stenfert Kroese, W.H.
 • Stengs, Yvonne
 • Steno, Nicolaus (= Niels Stensen)
 • Stensen, Niels (= Nicolaus Steno)
 • Stephanus Harding (abt van Citeaux)
 • Stephanus, de heilige –
 • Stephanus, Eddius
 • Stephen (Leslie – ) / Newman (Cambridge / Oxford)
 • Stephen, Leslie
 • Stephen, Virginia – » Virginia Woolf
 • ster (: keurmerk cq kwaliteitssymbool» –garantie» –suggestie » Micheli
 • ster als literair motief
 • sterallures » cult– c.q. cultuspersoonlijkheid » persoonsverheerlijking
 • stereotiep » conventioneel » conformistisch » traditioneel » gewoon(tjes)
 • stereotiep » voorspelbaar » gebrek aan verrassing
 • stereotiep oordeel c.q. verwachting bevestigd
 • stereotiepe verwachting c.q. oordelen, bevestiging van –
 • stereotype » stereotypering » schematiseren » typologie
 • stereotypering in»door publiciteit
 • sterfbed » sterven » sterfscene » afsterven » doodgaan
 • sterfboek, middeleeuws – » ars moriendi » dodenspiegel
 • sterfdag » herdenking » jubileum » lustrum » geboortedag » verjaardag
 • sterfdag van Constantijn Huygens, de driehonderdste –
 • sterfdag van HaverSchmidt, honderdste –
 • sterfdag van Servatius, de zestienhonderdste – (13.5.384)
 • sterfdag van Tintoretto, 400–ste –
 • sterfdag van... » herdenking (van de dood) van...
 • sterfdag, honderdste – : John Henry Cardinal Newman (11.8.1990)
 • sterfelijk » vergankelijk » aftakeling » vergetelheid » vernietiging »
 • sterfelijkheid » dood » vergankelijkheid » aftakeling » vergetelheid
 • sterfelijkheid » vergankelijkheid » aftakeling » vergetelheid
 • sterfelijkheid » vergankelijkheid » aftakeling (etc.): als literir motief
 • sterfhuis Petrarca te Arquà
 • sterfproces van taal » taalverlies » verworden taal » dood v. taal » taalmoo
 • sterfscene » sterfbed » sterven » doodgaan » afsterven » doodsbed
 • sterk analytische benadering van werk: enkel gedicht ipv. bundel centraal
 • sterk analytische werkbenadering: enkel gedicht centraal ipv. oeuvre»bundel
 • sterk doet denken aan overleden persoon, een (toevallige) levende die –
 • sterk literair van karakter » verliteratuurd (levend)
 • sterke en zwakke kanten van één gedicht
 • sterke geslacht en zwakke geslacht
 • sterke inzet van gedicht » directe inzet van gedicht
 • sterke kant / zwakke kant, veelzijdigheid als iemands –
 • sterke Nederlandse poëzie / zwakke [Noord–] Nederlandse verhaalkunst
 • sterke regel » bijzondere cq favoriete cq besproken of gekritiseerde versregel
 • Sterkens, Remi
 • Stern en Droogstoppel / Multatuli
 • Stern, Karl
 • Sternberg, Josef von
 • Sterne, Laurence
 • Sterneberg, Ferd.
 • Sterre der Zee, O.L.V., – (kerk te Maastricht)
 • Sterre, Jan Pieter van der
 • sterren als literair motief (OOK: sterrenhemel» ruimte (–vaart) etc.)
 • sterrengruis [woord c.q. idee bij Achterberg]
 • sterrenhemel
 • sterrenhemel als literair motief
 • sterrenhemel–mens
 • sterrenkunde » (geschiedenis van de) astronomie
 • sterrenwichelarij » astrologisch aspect
 • sterven » dood » overlijden
 • sterven » sterfbed » sterfscene » doodgaan » afsterven
 • sterven als literair motief » dood (–sverlangen)\ euthanasie als lit. motief
 • sterven, kunst van het – » ars moriendi
 • stervende zwaan als literair motief
 • steun » bijstand » sociale misstand(en) » maatschappelijke situatie
 • steun, geheugen– » geheugen (–werking) » onthouden
 • steun, regerings– » overheidssubsidie : aan literatuur
 • steun, visuele – » hulp door afbeelding » visuele kracht c.q. macht
 • Steur, Ab van der
 • Steur, Klaas
 • Stevens, Dennis
 • Stevens, Margret
 • Stevens, Wallace
 • Stevenson Hobbs, Anne
 • Stevenson, Robert Louis
 • Stewart, Alan
 • Stheeman, U.
 • stichtelijk boek » religieus boek » godsdienstig boek
 • stichtelijke lelijkheid » lelijkheid van de vroomheid » naargeestig vroom
 • stichtelijke literatuur, verminderde belangstelling voor –
 • Stichting "Muzische Vorming"
 • Stichting bevordering vertaling Nederlands letterkundig werk
 • Stichting Centraal Beraad voor Beeldende Vorming, oprichting –
 • Stichting Culturele Samenwerking Nederland–Suriname–Ned. Antillen (Sticusa)
 • Stichting Drukwerk in de Marge
 • Stichting Fonds voor de Letteren
 • Stichting Gelder–Kennis
 • Stichting Informatie–Dienst Inzake Lectuur
 • Stichting Kunstenaarsverzet, prijs van de –
 • Stichting Lezen » leesbevordering » [SOMS:] alfabetisme
 • Stichting Librije » Librije te Zutphen (sinds 1563)
 • Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA)
 • Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds
 • Stichting P.C. Hooft–prijs » P.C. Hooft–prijs
 • stichting Speurwerk betreffende het Boek (lezersonderzoek door – )
 • Stichting Theo Schwartzenberg
 • Stichting Theo Thijssen » – – Genootschap» Museum » OOK Theo Thijssen
 • Stichting tot bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig werk
 • Stichting voor literaire Publikaties "De Beuk" te Amsterdam
 • Stichting voor Vertalingen
 • stichting, Jan Campert–
 • Stichting, K.L. Poll – : voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
 • stichtingsfeest » lustrum » jubileum » geboortedag » sterfdag » herden
 • Sticusa (Stichting voor culturele samenwerking met Suriname en Ned. Antillen)
 • stiekeme activiteit; lezen: een anonieme en –
 • Stiemens–Hopman, M.M.
 • stier Herman
 • Stierle, Karlheinz
 • Stifter, Adelbert
 • stigmatisering
 • Stigter, Bianca
 • Stigter, Gerard [pseudoniem: K. Schippers]
 • Stijfs, Mich. G.
 • stijgen, maatschappelijk» sociaal –
 • stijl » stijlvol » voornaam » op niveau » verfijnd
 • stijl » stilistisch vermogen » schrijfwijze » taalbehandeling
 • stijl (c.q. taal) – troost – geloof – waarheid –– scepsis (c.q. ongelo
 • stijl bij Leopold, omcirkelende» hernemende –
 • stijl bij Multatuli: zijn gelijk is dat van zijn stijl (literair gelijk)
 • stijl en toon van Vondel
 • stijl en visie, eenheid van –
 • stijl geeft het enige gelijk dat mogelijk is » stijl overtuigt
 • stijl literaire kritiek / stijl sportverslaggeving
 • stijl maakt waarschijnlijkheid zekerheid (: het gelijk van de schrijver)
 • stijl overtuigt » geeft het enige gelijk dat mogelijk is » gelijk van de vorm
 • stijl van ... , schrijven in de trant van ... » in de –
 • stijl van Bomans: dosering (van o.m. entouragebeschrijving) geheim van –
 • stijl van de onvervangbare erudiete eenling, persoonlijke –
 • stijl van kinderboek(en) » taalgebruik in kinderboek
 • stijl van Multatuli: zijn gelijk is een literair gelijk (gelijk van de stijl)
 • stijl van onvervangbare erudiete eenling, persoonlijke –
 • stijl van sportverslaggeving / stijl van literaire kritiek (OOK: taal van...)
 • stijl verveelt » verveling (door herkenning) bij lezer
 • stijl– en toonvermenging » genredoorbreking » vermenging van genres
 • stijl– en toonvermenging » genrevermenging » doorbreken van genre–grenzen
 • stijl, angst voor de leugen van de –
 • stijl, archaïserende taal c.q. –
 • Stijl, De – [tijdschrift] » De Stijl als stroming in architectuur en kunst
 • stijl, eenheidscheppende – » consequente "toon"
 • stijl, eenvoud van taal c.q. – » geen grootspraak » nuchter genoteerd
 • stijl, eigen – : zoeken naar – (: poging tot origineel taalgebruik)
 • stijl, eigen» persoonlijke» individuele –
 • stijl, Engelse – » SOMS: meer Engels dan Hollands
 • stijl, persoonlijke – : van onvervangbare erudiete eenling
 • stijl, publiekgerichte –
 • stijl, schoolboeken– » leerboek » schoolboek » –uitgave » voor s
 • stijl, slechte – » slecht taalgebruik » slecht geschreven » stijlloos
 • stijl, Time– » tijdschrift "Time"
 • stijl, traag van – » traagheid
 • stijl, veelsoortigheid qua – » niet één stijl
 • stijl, vlotte – » vlot geschreven » SOMS: tè vlot
 • stijl: geheim van de vorm
 • stijl: vertraging» uitstel» retardering
 • stijlbloemen als literair motief
 • stijlbreuk (–en) » stijlverandering » stijl wijziging » stijl gewijzigd
 • stijldiversiteit » veelvuldigheid van stijl » geen vaste stijl
 • stijleigenaardigheden van Blokker
 • stijlen, veelvuldigheid van – (: niet één stijl waar je aan went)
 • stijlfiguren, typisch vrouwelijke – » typisch vrouwelijk
 • stijlfiguur » stijlmiddel » stilistische middelen
 • stijlfiguur in Vestdijk's proza, (verbeeldings–) "rijm" als –
 • stijlfiguur, cirkelende – : bij J.C. Bloem (: begin en eind echoën in elkaar)
 • stijlfiguur, tegenstelling als – » retoriek der tegendelen
 • stijlfiguur, Vestdijkiaanse – » (typische) zin van Vestdijk
 • stijlfiguur: staande uitdrukking
 • stijlkenmerken, structurele – » stilistische structuur
 • stijlloos » slecht geschreven » slecht taalgebruik » slecht van stijl
 • stijlloze vroomheid
 • stijlmiddel » stilistische middelen » stijlmiddelen » stijlfiguur
 • stijlmiddel van de reporter: introductie
 • stijlmiddel, cyclisch aspect als – » cyclische aspecten
 • stijlmiddel, hyperbool als – » overdrijving als literaire techniek
 • stijlmiddel, omkering als –
 • stijlmiddel, sprookje als – » sprookjeskarakter
 • stijlmiddel, vraagteken als –
 • stijlmiddel: retarderingstechniek» uitstel–element
 • stijlmiddelen, veroudering van – » verouderen van tekst(en) c.q. vormgeving
 • stijlprocédé » literaire procedure(s) » literaire truc(s) » literair
 • stijlvereenvoudiging » eenvoudiger zinnen (gebruiken)
 • stijlverschil sportverslaggeving/ literaire kritiek
 • stijlvol » etiquette » fatsoen » wellevend » beleefd » beschaafd gedra
 • stijlvol voornaam » chic » aristocratisch
 • stijlvorm, cyclisch aspect als – » cyclische aspecten
 • stijlvorm: explicatie als –
 • stijve taal » boekentaal » dode taal
 • Stikker, Dirk U. [VVD–politicus; was minister v BZ en NATO secr.generaal]
 • stil » stilte » rust » wat stil is » (op of net over de rand van het) zwijge
 • stil zijn » zwijgen » wijsheid van het zwijgen » SOMS: zwijgen als protest
 • stil–lezen
 • stil: God – licht – stil
 • stilering
 • stilering noodzakelijk voor creëren van echtheid» gewoonheid» natuurlijkheid
 • stilering vereist om werkelijkheid zichtbaar te maken (kunstmatigheid v.kunst)
 • stilhouden » verzwijgen » geheimhouding : als literair motief
 • stilistisch middel » stijlmiddel(en)
 • stilistisch middel in wetenschappelijke tekst, anachronismen als –
 • stilistisch onvermogen » slecht geschreven » slecht taalgebruik
 • stilistisch vermogen » stijl » taalbehandeling
 • stilistische analyse
 • stilistische benadering van literaire teksten
 • stilistische bijzonderheden overactiveren: pastiche
 • stilistische diagnostiek bij Vestdijk
 • stilistische eigenaardigheden overdreven in Carmiggelts vroege werk
 • stilistische en thematische verwantschap met Vestdijk
 • stilistische publiekgerichtheid » op lezers gerichte stijl
 • stilistische structuur » structurele stijlkenmerken
 • Stille Omgang (Amsterdam)
 • Stille Week » Goede Week » Lijdensweek
 • stilleven (–s) [schilderkunst]
 • stilleven (als omschrijving van poëzie)
 • stilleven i.d. Gouden Eeuw (Pieter Claesz–expositie Haarlem 2004–'05)
 • stilstaan: meest eigene vorm van reizen
 • stilstand » fixatie als literair motief
 • stilstand » onveranderlijkheid : als literair motief (bij Nescio)
 • stilstand » roerloosheid » onbeweeglijk » verstard » verstening
 • stilstand » stilstaan bij film onmogelijk (zoals wel bij boek kan)
 • stilstand (bijna –) in de poëzie (OF: moment ontvouwt z. in ruimte v.d. tijd)
 • stilstand (v.d. tijd t.o. die vd eeuwigheid) » eeuwigheid vh voltooide "nu"
 • stilstand / beweging (OOK: eeuwig onveranderlijk / steeds veranderend)
 • stilstand / duur (verloop): schilderij/ gedicht
 • stilstand / ontwikkeling (OOK: géén ontwikkeling)
 • stilstand als motief bij Nescio » onveranderlijkheid als motief bij Nescio
 • stilstand als schrijver, Couperus' –
 • stilstand bij R. Campert (willoosheid» terzijdestaan» gebrek a. vitaliteit...)
 • stilstand en beweging, beeld van –
 • stilstand in de Nederlandse literatuur » literaire impasse in Nederland
 • stilstand van lezer tussen bekend/ onbekend, blijvende –
 • stilstand, beweging van de –
 • stilstand: tot – gekomen tekst (: niet gegroeid» heeft zich niet ontwikkeld)
 • stilstand; poëzielezer Fens wil: voortgaan in zich herhalende momenten van –
 • stilte » stil » rust » (op of net over de rand van het) zwijgen
 • stilte » zwijgen » verzwijgen als literair motief
 • stilte als literair motief
 • stilte als literair motief » (ver)zwijgen als literair motief
 • stilte in bibliotheek c.q. leeszaal
 • stilte om het kunstwerk » wit om het kunstwerk » ruimte om het kunstwerk
 • stilte tussen de woorden
 • stilte, angst voor – » angst voor het mysterie van wat groter is dan ik
 • stilte, avond– » avondrust » avond als literair motief
 • stilte, uitsparingen in – : pianoconcerten van Mozart
 • stilte: "niet de afwezigheid van geluid maar afwezigheid van de vraag"
 • stilte: nachtstilte als literair motief
 • stiltecoupé » stilte–afdeling
 • stilten tussen de woorden
 • stilzetten van film (zoals bij een boek) onmogelijk
 • stilzetten, de tijd willen – » strijd (c.q. protest) tegen de vergankelijheid
 • stimulans van cultuur: ongelijkheid» wedijver» oorlog» strijd
 • stimuleert kijkers–\ lezerscreativiteit; fragment» onvoltooid» beschadigd werk
 • stimuleren » nieuwsgierig maken » overtuigen » bewijzen : in literaire kritiek
 • stimulerend » enthousiasmerend » overtuigend (: mbt. lezen)
 • stimulerende middelen » drugs » lsd » hasj etc.
 • stimulerende middelen en kunst
 • stimulering boekenverkoop
 • stinken » geur » ruiken
 • Stip, C. (Kees) [pseudoniem: Trijntje Fop]
 • stipendia » beurzen » prijzenbeleid » overheidssubsidie aan literatuur
 • stipendium » regeringssubsidie » overheidssteun : tbv. literatuur
 • Stipriaan, René van
 • Stitou, Mustafa
 • stoïcijns » Stoa
 • stoïcisme
 • Stoa » stoïcijns » stoïcisme
 • Stock, Dennis
 • Stock, Henry
 • Stock, Simon – (heilige)
 • Stockhausen, Karl Heinz
 • stoel » keukenstoel » trap » (boeken)ladder
 • Stoel, Max van der
 • stoep » treden » trap » (boeken–) ladder » (keuken–) stoel
 • Stoep, De – [tijdschrift]
 • Stoett, F.A.
 • stof (toevallig & individueel) in kunst bewerkt tot algemene waarheid
 • stof / inhoud : stof wordt inhoud door vormgeving(svermogen) van auteur
 • stof niet geordend » materiaal ongeordend » geen samenhang » geen hiërarchie
 • stof verwerkt (bewerkt) door kunstenaar » bewerking van realiteit in kunst
 • stof voor autobiografie » autobiografische gegevens
 • stof wordt inhoud door vormgevingsvermogen van auteur
 • stof, zijden – » zijde
 • stof: literatuur die uit bekende – nieuwe mogelijkheden schept
 • stoffelijke resten van Dante zoek
 • Stoffels, Hendrickje
 • stofnesten van taal
 • stofomslag » omslag van boek » flap » kaft
 • stofomslag, beschadigd – » beschadigd boek
 • stofomslag, informatie op – (flaptekst of aanbevelingstekst; blurb)
 • stofomslag, woorden belangrijker dan –
 • stofverwerking » –bewerking » verwerking van realiteit (: door kunstenaars)
 • Stoker » Hugo Brandt Corstius
 • Stoker, Bram
 • Stokesley, John
 • Stoks, Frans
 • Stokvis, Pieter
 • Stokvis, Willemijn
 • Stolk, Fabian R.W.
 • Stolk, P.J.
 • Stolk, Rob
 • Stolker, Michel
 • Stolker, P.J.
 • stolling van het moment » eeuwigheid van het "nu"
 • Stols, A.A.M. (uitgever)
 • Stone, Nicolas
 • Stonequist, E.V.
 • Stoomboot–Maatschappij, Koninklijke Nederlandsche – (K.N.S.M.)
 • Stoop, Bert
 • stoornis » breuk » onderbreking (OOK: breuk vs. continuïteit)
 • stoornis bij het lezen » hinder tijdens luisteren of lezen
 • stoornis, lezen zonder –
 • stoornis, psychische» mentale – : als literair motief
 • stoort zich als gelovige c.q. katholiek, Fens –
 • Stopera » Muziektheater & stadhuis (Amsterdam)
 • Stopera, die luxe kernreactor (Amsterdam)
 • stoplap » rijmpoging » rijmelarij
 • stoppen met boeken kopen
 • stoppen met lezen » niet verder lezen
 • stoppen met lezen onmogelijk » leesdwang » –zucht » dwanglezer(s)
 • stoppen met schrijven vanwege (negatieve) kritiek » monddood door kritiek
 • stopt als literair criticus, Fens – (1977)
 • stopzetting » beëindiging » opheffing » afgesloten
 • storen bij lezen, niet – » ongestoord lezen
 • storing » breuk » onderbreking (OOK: breuk vs. continuïteit)
 • storing bij luisteren» lezen
 • storing, mentale» psychische – : als literair motief
 • storingen, lezen zonder –
 • Storm, Arie
 • Storm, Paul
 • stormvloedkering Oosterschelde
 • stortvloed aan boeken c.q. publikaties » leesachterstand » lees–inhaalpoging
 • stortvloed aan boeken» publikaties: niet bij te houden
 • stortvloed aan informatie» beschrijving» materiaal (OOK: – te veel» overbodi
 • Story » Privé » pulp–tijdschriften » rotzooi » troep » ti
 • story (short – ) » verhaal » vertelling » novelle » verhalenbundel
 • Stoss, Veit
 • Stoute, Filips de
 • Stouten, Johanna
 • straaljager » vliegtuig » vliegfeest
 • straat » straten » gebouw : beleving veranderd mbt. (de stad Amsterdam c.q.) –
 • straat » straten » stads– » steeg » weg » laan » OOK: stad
 • straat van Fens' jeugd, bocht in de – » OOK: bocht in Regentstreet (Londen)
 • straat van je jeugd
 • straat, belevingsverandering mbt. gebouwen» straten» stad (Amsterdam)\ –
 • Straat, Evert
 • straat, protserige winkel–
 • straat, Wibaut – » OOK: F.M. Wibaut
 • Straaten, Evert van
 • Straaten, Peter van
 • straatlied » straatliedjesachtig
 • straatnaam » straatnaambord
 • straatnegotie » neringdoenden aan de deur » colporteren etc.
 • straatpoëzie » stadspoëzie
 • straatrumoer in Nederlandse roman (te weinig – )
 • straattaal » gewone taal » spreektaal » gewone woorden
 • straattaal, Amsterdamse –
 • straatvoetbal
 • Strabo, Walafrid
 • Strachey, James
 • Strachey, Lytton
 • Stracke s.j., D.A. (Desideer)
 • Straelen svd, H. van (pater – )
 • straf – schuld – boete – kwaad
 • straf, dood– » executie » terechtstelling » marteldood
 • straf, gevangenis– » gevangenschap » gevangenis » celstraf
 • strafkamp » concentratiekamp » Jappenkamp : als literair motief
 • Straight, Michael
 • strakke taal / grote taal
 • straks / nu / toen : lezer van –
 • straks klassiek? welke auteurs zijn – » langzaam klassiek worden (: waardoor?)
 • straks zal of kan volgens Fens.... » Fens vermoedt of verwacht of voorspelt...
 • stralingsgevaar » atoomkracht » kernbom » –wapens » –explosie(s)
 • strandlectuur
 • Strategic Studies, Institute for – (Londen)
 • strategie (literair–kritische – ) van Nijhoff
 • strategieën voor benadering van literaire teksten
 • strategie, literaire –
 • Straten, Hans van
 • straten, stads–
 • Strauss, David Friedrich
 • Strauss, Johann
 • Strauss, Richard
 • Strauss: opera 'Elektra'
 • Stravinsky, Igor
 • Straw, Caroline (Carole)
 • Strawinsky, Igor
 • Streber » competitie » dominantie » concurrentie » afvalrace
 • streekpoëzie, meer dan –
 • streekroman » boerenroman(s) » kasteelroman(s)
 • streep in boek » onderstreping bij lezen
 • streepjes zetten bij lezen » streepjes in boek
 • Streepjes, Igor
 • streepjescode
 • streken in poëzie (c.q.: steden» plaatsen» dorpen» etc. in poëzie)
 • strekking » idee » "boodschap" » ideologische lading : van c.q. in teks
 • streng » gesloten » OOK: strenge vorm
 • streng gedisciplineerd/ ontspannen lezen
 • streng, calvinistisch –
 • Streng, Toos
 • strenge wetenschap, traditie van –
 • Strengholt, L.
 • strepen bij lezen » streepjes in boek » aantekeningen in boek
 • Streurman, Gerri Hendrik
 • Streuvels negentig jaar, Stijn –
 • Streuvels, beeldspraak bij –
 • Streuvels, Stijn [pseudoniem voor Frank P.M. Lateur]
 • Streven [voorheen: Streven. Katholiek Cultureel Tijdschrift] [tijdschrift]
 • streven naar (literaire) erkenning » behoefte aan erkenning
 • streven naar betekenisgeving
 • streven naar de éne (exclusieve) interpretatie
 • streven naar eenheid » eenheid als droom
 • streven naar eenheid (van tegendelen bv.); interpreteren is –
 • streven naar eenheid en samenhang » eenheidscheppende geesteshouding
 • streven naar harmonie» vrede» evenwicht
 • streven naar isolatie» isolement [OOK: isolement / gemeenschap]
 • streven naar volledigheid
 • streven naar volledigheid bij verzamelaar(s)
 • streven naar voltooiing » hang naar voltooidheid
 • streven, ijdelheid van alle – » ijdel (OOK: als literair motief)
 • Strien, Ton van
 • strijd » (burger–) oorlog » oorlogsellende » gruwel » verwoesting
 • strijd » vechten » ruzie » knokken » gevecht
 • strijd als motor van de cultuur (OOK: ongelijkheid» wedijver» oorlog als...)
 • strijd behoudende vs. progressieve katholieken in Nederland
 • strijd licht / donker ; [SOMS: spel licht vs. schaduw c.q. donker]
 • strijd met de tijd » gevecht tegen vergankelijkheid
 • strijd tegen Arianisme » Arius » Arianisme
 • strijd tegen de dood » doodsangst (OOK: – als literair motief)
 • strijd tegen God en»of Christus » verwerping van de scheppende God
 • strijd tegen kunst (–genot) » kunst maken die geen kunst is : dat wil Lucebert
 • strijd tegen Saracenen » kruisvaarder(s) » kruistocht(en)
 • strijd tegen wanorde » gevecht tegen chaos » orde vs. chaos
 • strijd tussen licht en donker
 • strijd tussen liefde en dierlijkheid als literair motief
 • strijd, heilige – » heilige oorlog » godsdiensttwist(en)
 • strijd, klassen– » OOK: cultuur en klassenstrijd EN: kunst voor allen?
 • strijdbaar, literair – » polemisch » polemiek » discussie
 • strijdigheden (tegen– ) » tegendelen » contradicties » opposities » zw
 • strijdlied de 'Internationale', internationaal socialistisch –
 • strijdschrift tegen ketters » SOMS: ketters bestrijden c.q. vervolgen
 • strikt persoonlijke betekenis(sen) (: mbt. poëzie)
 • Strindberg, August
 • strip (–s) » beeldroman(s)
 • stripfiguur Kuifje
 • strippenkaart » vervoerbewijs » tramkaartje » buskaartje » treinkaartje
 • strofe bij Gezelle, slot–
 • strofe–indeling » –vorm » strofische bouw » kwaliteitsverschil tussen
 • strofe, sapphische
 • strofe: plaats van woord in – » woordplaatsing (, effect van – )
 • strofenbouw » strofe–vorm » strofe–indeling » strofische bouw
 • Stroman, B. (Ben)
 • stromen als literair motief
 • stromend water als literair motief
 • stromende poëzie
 • stroming » richting » generatie » het begrip 'generatie'\'stroming'\'richting'
 • stroming in de kunst » kunstrichting(en) » kunstopvatting(en)
 • stroming: grootsten niet representatief voor eigenheid van richting of –
 • Strong, Eugénie Sellers
 • Strong, Roy
 • Stronks, Els
 • stront » poep » pis » faeces etc.
 • Stroobos
 • Strooker, Shireen
 • Stroom, G.P. van den
 • stroop smeren » vleien
 • stropdas » das » knoop in das
 • Strouse, Jean
 • Strozzi, Bernardo
 • Strozzi, Matteo en Alessandra
 • structuralisme » structuralist(isch) » OOK: denken in structuren (Krol)
 • structuralisme, post–
 • structuralistisch » structuralist » –alisme » denken in structuren (Krol)
 • structurele stijlkenmerken » stilistische structuur
 • structuren, bewustmaking van – : dagbladkritiek is – (+ gevolg: waardeoordeel)
 • structuren, denken in – (Krol) » structuralisme » structuralist(isch)
 • structurering van werkelijkheidservaring door eerdere literair beleving
 • structurering, geheugen cq herinnering werken mbv ordening» systematisering» –
 • structuur » indeling » opbouw » opzet » aanpak [OOK: van besproken boek&raqu
 • structuur in de tijd (aanbrengen) » werk–uur » werktijd » werkweek
 • structuur van "Max Havelaar" » structuurelementen van "Max Havelaar"
 • structuur van gedicht» van versregel
 • structuur van poëzie, typografische –
 • structuur van tocht c.q. reis als beeld van ontwikkeling in de literatuur
 • structuur, autonome – : van het literaire werk» gedicht
 • structuur, bewustmaking van – : dagbladkritiek is – (+ gevolg: waardeoordeel)
 • structuur, feodale maatschappelijke –
 • structuur, stilistische – » structurele stijlkenmerken
 • structuuranalyse » structuuronderzoek » vormanalyse
 • structuuraspect (–en) [OOK: van besproken tekst» boek]
 • structuurelementen van "Max Havelaar" » structuur van "Max Havelaar"
 • structuurloos » indeling ontbreekt » geen hiërarchische ordening
 • structuurzoekers, contra –
 • Struijlaart, J.J.J.
 • Struyker Boudier, C.E.M.
 • Struyker Boudier, Henk
 • Stuart Mill, John
 • Stuart, Conny
 • Stuart, Duke of York, bisschop van Frascati
 • Stuart, Henry Benedict kardinaal
 • Stuart, James
 • Stubbs, George
 • Stubbs, John
 • studeerkamer » werkkamer
 • student » leerling(en) » leerlingschap
 • student Beets, dagboek van – : door oude Beets geëxcerpeerd» bewerkt (1890)
 • student rechten » rechtsgeleerdheid » juridisch » jurist
 • student, vertraagde –
 • studenten » leerlingen » leerlingschap
 • studenten bezetten universiteit
 • studenten Nederlands Universiteit van Amsterdam, H.E.L.I.O.S.: vereniging –
 • studenten Nederlands, perspectief voor –
 • Studenten Vereniging AVSV, Amsterdamsche Vrouwelijke –
 • studentenbezetting universiteit(sgebouwen)
 • studentenbezetting universiteit(sgebouwen)
 • studentenjaren » –leven » –vereniging [OOK: als lit. motief] » student
 • studentenjaren als mythe » jeugd c.q. kind (–erleven) tot mythe gemaakt
 • Studentenkerk » Ekklesia ( Dominicuskerk Amsterdam) » OOK: studentenpastoraat
 • studentenleven » studentenjaren [OOK: als literair motief] » studentenroman
 • studentenpastoraat » –pastor » studentenkerk » Ekklesia (Amsterdam)
 • studentenpoëzie » lichtheid in literatuur » light verse » light literature
 • studentenprotest » studenten bezetten universiteit » bezette universiteit
 • studentenroman » studentenjaren » –leven » –vereniging
 • studentenvereniging (–en) » corpora » studentenjaren [OOK: als lit. motief]
 • studentenvereniging St. Thomas (Amsterdam); r.k. –
 • studeren » studie » studieus » OOK: doorleren » leren
 • studeren is niet: leren kennen maar: nader leren kennen
 • studeren, recht op –
 • studeren: belangeloos dwalen» veel willen weten» ook dat 't tot ± niets dient
 • studie » beschouwing » essay » essayistisch » essayistiek » essayist
 • studie » secundaire literatuur » monografie » literatuur over literatuur
 • studie » studeren » studieus » student(en) » OOK: doorleren » leren
 • studie / essay
 • studie aan de faculteit der Letteren » letterenstudie
 • studie der literatuur » letterkundig onderzoek » literatuurwetenschap
 • studie in Nederland van de middeleeuwen
 • studie Indologie te Utrecht
 • studie jeugdliteratuur hoort in literaire ipv psych.\pedag.. faculteit! (Fens)
 • studie kinderboek hoort bij literaire, niet in psych.\pedag. faculteit! (Fens)
 • studie klassieke talen
 • studie letteren
 • studie literaire kritiek
 • studie literatuur 19e eeuw: Werkgroep Negentiende Eeuw
 • studie middeleeuwse cultuur, eenzijdige aanpak van –
 • studie middelnederlandse letterkunde: canonisering geen rol meer
 • studie Nederlands » studenten Nederlands : aan de letterenfaculteit KUN (RU)
 • studie Nederlands, universitaire – : examen » tentamen
 • studie Nederlandse letterkunde van 18e eeuw is achtergebleven
 • studie Nederlandse taal– en letterkunde » studie Nederlands
 • studie over G.A. van Oorschot nodig! (vindt Fens)
 • studie over voorwoord» woord vooraf» (ter) inleiding: Fens suggereert –
 • studie van Annie Schmidt's nawerking, Fens suggereert –
 • studie van de klassieken
 • studie van de renaissance » renaissancist(en)
 • studie van eerste gedicht van bundels (: suggestie van Fens)
 • studie van eigen innerlijk (eigen zelf) » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • studie van Grieks in het westen (omstreeks 1453)
 • studie van het boek » boekwetenschap(per)
 • studie van het detail, beschrijving van grote lijn niet superieur aan –
 • studie van het oude boek
 • studie van klassiek Latijn (tijdens de renaissance) » humanisten– » neolatijn
 • studie van klassiek Latijn (tijdens renaissance) » humanistenlatijn
 • studie van klassieke traditie in Nederlandse literatuur (suggestie van Fens)
 • studie van kritiek (: van literaire – )
 • studie van Latijn (klassiek – ) tijdens renaissance » humanistenlatijn
 • studie van lezerspubliek » lezersonderzoek » OOK: – ware gewenst!
 • studie van literaire kritiek » studie van de kritiek
 • studie van middeleeuwen, Nederlandse –
 • studie van middeleeuwse cultuur, eenzijdige aanpak van –
 • studie van Plato in renaissance
 • studie van schakelwoordje "en" bij L.P. Boon nodig (vindt Fens)
 • studie van wonderen
 • studie van woorden » over woorden willen weten» woordbezeten» –dorst»
 • studie vergelijkende literatuurwetenschap » comparatist(iek)
 • Studie– en Documentatiecentrum Hugo Claus (Universitaire Instelling Antwerpen)
 • studie, bibliografische – » bibliografie
 • studie, bijbel– » bijbelexegese » –commentaar
 • studie, deel– » deelinterpretatie
 • studie, dehumanisering van universitaire –
 • studie, letteren– : nooit af; steeds opnieuw starten; geen zekerheden»toekomst
 • studie, letteren– : zinvol maar geen nut
 • studie, literatuur– » literatuurwetenschap » letterkundig onderzoek
 • studie, Pascal– » Pascal–onderzoek
 • studie, renaissance– » renaissancist(en)
 • studie, traagheid in universitaire opleiding» vorming» onderzoek» –
 • studie, universitaire – » universitair onderzoek » universiteit
 • studie, vergelijkende – : van werken» publikaties» teksten (tbv. beoordeling)
 • studie: eenzijdige – van middeleeuwse cultuur
 • studieboek » leerboek » wetenschappelijk boek » specialistisch boek
 • studieboek, gebruik van – » benadering van wetenschappelijke studie
 • studiedag » wetenschappelijk congres » symposium » summer course » zomercurs
 • studieduur
 • studieduurverkorting
 • studiejaren » studentenroman » –leven » –vereniging [OOK: als lit. mo
 • studies » monografieën » essays : nauwelijks gelezen
 • studies over Shakespeare, verlammende overvloed aan –
 • studies, zelf– » onderzoek van eigen innerlijk » zelfconfrontatie
 • studieus » leergierig » studiezin » (willen) leren
 • studieus » studeren » studie » OOK: leren
 • studiezaal » (bewaar–) bibliotheek » archief » bibliothecair depot
 • studiezaal » leeszaal
 • Studio » KRO–gids » Katholieke Radio Omroep
 • Studio Sport » sportprogramma ('s) op radio c.q. tv » Sport 7 » Sportjournaal
 • Studio van het Nationaal Toneel van België
 • Studio, toneelgroep –
 • Stuempke, Harald
 • Stuip, R.E.V.
 • Stuiveling, Garmt (prof. dr. – )
 • Stuiveling: nulde editie "Max Havelaar"
 • stuk » fragment » deel » gedeelte » passage » regel : favoriet(e) &nd
 • STUK NIET VAN FENS
 • stukje voor stukje lezen » gedoseerd lezen (niet meteen alles achter elkaar)
 • stukjesschrijver » columnist » column(isme) » feuilleton(s) » feuilletonist
 • stukmaken van gedicht door het te de–metaforiseren
 • Stumpel, Jeroen
 • Sturgis, Howard Overing
 • Sturgis, Matthew
 • Stutterheim, C.F.P.
 • Stutvoet–Joanknecht, C.M.
 • Stutvoet, Cor
 • stuur eerlijk verhaal over jeugdliefde (: vraag van uitgever)
 • Stuy,
 • Style and Civilization [Penguin–serie]
 • stylering
 • Styliet, Simeon de
 • Styx – Orpheus – Eurydice » OOK: Lethe EN»OF: Charon
 • Su Shi
 • Suèr, Henk
 • suïcide (–poging) » zelfdoding » zelfmoord (OOK: – als literair motie
 • Subiaco
 • subjectief (individueel) / objectief
 • subjectief / objectief (: individueel subjectief / objectief)
 • subjectivering, ont– : van dichter (: anoniem–wording » ontlediging...)
 • subjectivisme » eigen beleving (c.q. ervaring) als norm
 • subjectivisten / objectivisten (levensbeschouwelijk/ autonomist; vent/ vorm)
 • sublimatie van verborgen perversiteit in overdreven zuiverheid
 • sublimering / zinnelijkheid
 • subsidie » sponsoring » maecenaat » patronaat » opdrachtgever » besche
 • subsidie aan literatuur, overheids– » regeringssteun aan literatuur
 • succes » roem » populair » veelgelezen » grote publieke belangstelling
 • succes door... » (mysterieuze) factor in succes
 • succes ivm. jeugdig (jong) zijn » OOK: jeugdtalent
 • succes van poëzie dankzij verkeerd gebruik (c.q. verkeerd verstaan) ervan
 • succes Vijftigers in de receptie » opkomst van de experimentele poëzie
 • succes, boeken zonder –
 • succes, wereld–
 • succes: verzameluitgave(n) vaak –
 • succesboek jeugdliteratuur » meestgelezen kinderboek(en)
 • succesboek(en) » Top–10 » bestseller(s)
 • succesboeken kinderlectuur » meestgelezen jeugdboek(en)
 • succesboeken kinderliteratuur, taal van –
 • succeselement (–en) » (mysterieuze) factor(en) voor (toegenomen) succes
 • succesvol » beroemd » populair » veelgelezen » roem
 • Suchtelen, Guido van
 • Suchtelen, Jan Pieter van
 • Suchtelen, Nico van
 • Sue, Eugène
 • Suetonius, Gaius – Tranquillus
 • Suger (abt van Saint–Denis)
 • suggereert, Fens wenst» hoopt» –
 • suggereren, goede poëzie ligt in tussengebied van zeggen en –
 • suggestie door verzwijgen» weglaten
 • suggestie Fens aan Reve: schrijf de geschiedenis v.h. konijn uit De Avonden
 • suggestie Fens aan uitgevers: per advertentie tekst(fragment) aanbieden
 • suggestie Fens Liber Amici ipv Liber Amicorum (één groot essay van één a
 • suggestie Fens mbt. mogelijkheden» navolging» verbetering
 • suggestie Fens voor praktische aanpak taalgericht literatuuronderwijs
 • suggestie Fens: 'adoptie' van kunstwerken die weinig aandacht meer krijgen
 • suggestie Fens: (historische) studie over G.A. van Oorschot nodig!
 • suggestie Fens: alle bestaande Nederlandse literaire topkritieken in één boek
 • suggestie Fens: bloemlezing uit Donkersloot's essays en wetenschappelijk werk
 • suggestie Fens: Blokker moet weer eens een kinderboek schrijven
 • suggestie Fens: brieven van Van het Reve in een boek bijeen brengen
 • suggestie Fens: Buysse (niet Walschap) in omnibus van realistische romans
 • suggestie Fens: de lezende mens cultureel–antropologisch onderzoeken
 • suggestie Fens: dissertatie "De geschiedenis van de bloemlezing sinds 1890"
 • suggestie Fens: doehetzelf–roman: te maken uit aangeboden verzameling passages
 • suggestie Fens: door oudere Indonesiërs nog gesproken Nederlands vastleggen
 • suggestie Fens: een Nederlands boekenverzamelaar schrijve over zijn collectie
 • suggestie Fens: een studie van het eerste gedicht van bundels
 • suggestie Fens: eredoctoraat voor Wim Kan
 • suggestie Fens: herbespreking van werk na tien jaar door dezelfde criticus
 • suggestie Fens: herdruk "De straat" van Ina Boudier–Bakker
 • suggestie Fens: herdruk tbv. wijdere verspreiding
 • suggestie Fens: herdruk van Brom's "Katholicisme en Romantiek"
 • suggestie Fens: jaar– of lustrum–bloemlezingen
 • suggestie Fens: kaarten & plattegronden bij historische studies afdrukken!
 • suggestie Fens: klassieke traditie in Nederlandse literatuur beschrijven
 • Suggestie Fens: kwantitatief vergelijken verhalenbundels uit jaren '30 en '60
 • suggestie Fens: leerstoel jeugdlit. in literaire, niet in psych.\pedag.facult.
 • suggestie Fens: lezers exemplaren van de schrijvers laten signeren
 • suggestie Fens: Museum van geuren oprichten
 • suggestie Fens: neotenie als literaire theorie
 • suggestie Fens: onderzoek invloed van Bomans op delen van Mulisch' werk
 • suggestie Fens: onderzoek met vraag 'welk boek had u liever niet gelezen?'
 • suggestie Fens: onderzoek naar (kritische) hulp Du Perron bij werk v. vrienden
 • suggestie Fens: onderzoek naar inzet c.q. begin(zin)
 • suggestie Fens: onderzoek schrijfmotieven van niet uitgegeven aspirant–auteurd
 • suggestie Fens: opdracht voor toneel– of cabarettekst geschikt voor gala–avond
 • suggestie Fens: rubriek 'Daden van rechtvaardigheid' met beste uit verleden
 • suggestie Fens: schrijf geschiedenis van de O (oh!)
 • suggestie Fens: schrijf studie over (gelijk)schakelwoordje "en" bij L.P. Boon
 • suggestie Fens: studie over voorwoord» woord vooraf» (ter) inleiding
 • suggestie Fens: studie van (nawerking van) Annie M.G. Schmidt
 • suggestie Fens: taalwand door Lucebert
 • suggestie Fens: te vertalen uit het Nederlands » OOK: vertaling uit het Nederl
 • suggestie Fens: themanummers ipv. chaotische tijdschrift–afleveringen
 • suggestie Fens: Trèveszaal als mooiste kleine museum » Trèveszaal (Den Haag)
 • suggestie Fens: vertalen in het Duits
 • suggestie Fens: Volkskrant moet een schrijvende sportsman aantrekken
 • suggestie Fens: Zweedse vertaling van Vestdijkroman (1961)
 • suggestie van "nog" (: nog definitief te voltooien) door handschrift
 • suggestie van betekenisovereenkomst door klankovereenkomst
 • suggestie van Fens » Fens stelt (onderzoek) voor» hoopt» wil (etc.)
 • suggestie van Fens (aan uitgevers): per advertentie tekst(fragment) aanbieden
 • suggestie van Fens mbt ideale reisgids
 • suggestie van Fens mbt. mogelijkheden» navolging» verbetering
 • suggestie van Fens: Buysse (niet Walschap) in omnibus van realistische romans
 • suggestie van Fens: cultureel–antropologisch onderzoek lezende mens
 • suggestie van Fens: geschiedenis van de O (oh!) schrijven
 • suggestie van Fens: herdruk "De straat" van Ina Boudier–Bakker
 • suggestie van Fens: liever een Leesweek i.p.v. een Boekenweek
 • suggestie van Fens: prijs voor best geïllustreerde kinderboek instellen
 • suggestie van Fens: taalwand door Lucebert
 • suggestie van Fens: vertalen in het Duits
 • suggestie van mogelijke definitieve voltooiing; handschrift biedt blijvende –
 • suggestie van mogelijkheden » suggestief » fascinerend door suggestiviteit
 • suggestie van mysterie » vermoeden van meer
 • suggestie–zegging, evenwicht tussen vermoeden–zekerheid» – (: dat is po&eum
 • suggestie, kwaliteits– » kwaliteitssymbool cq –garantie » keurmerk » e
 • suggestie, onderzoeks– » onderzoeksvoorstel » gewenst onderzoek
 • suggestie, van explicatie naar – (ontwikkeling in poëzie)
 • suggestief » fascinerend door gewekt vermoeden
 • suggestief » suggestie van mogelijkheden » fascinerend door suggestiviteit
 • Suhard, Emmanuel–Célestin (kardinaal – )
 • Suhrkamp, uitgeverij –
 • Suid Afrika, literatuur van –
 • Suid–Afrika » Zuidafrikaans » Afrikaans » Zuid–Afrika
 • Sukarno
 • Sukel, A.B.
 • Sulla, Lucius Cornelius
 • Sullivan & Gilbert
 • Sullivan, Sonya O' –
 • Sulpicius Severus
 • sultan Mehmed II
 • sultan Memmet II
 • Sumatra
 • summer courses » wetenschappelijk congres » symposium » zomercursus(sen)
 • Summerson, John
 • Sumption, Jonathan
 • Sumpton, Jonathan
 • Sunday Correspondence, The
 • Sunday Telegraph, The
 • Sunday Times, The
 • super–literatuur » erg literaire literatuur » li–te–ra–tuur
 • superego, lezers– » ideale lezersgestalte » ideaal lezerspubliek
 • superieur » volmaakt (–heid) » toppunt(en) » hoogtepunt(en)
 • superieur / middelmatig
 • superieure eentonigheid » bekoorlijke monotonie
 • superieure Voorgangers functioneren als geweten
 • superioriteit van grote vorigen doet jezelf klein weten
 • superlatief » overtreffende trap
 • superlatief als stijlmiddel » overdrijven als literaire techniek
 • supermarkt
 • superstitie » wondergeloof » bijgeloof » magie » sekte(n)
 • Supervielle, Jules
 • supplement » aanvulling
 • supplement, literair – » culturele bijlage(n)
 • supporter (–s) » OOK: slavernij van het supporterschap » geen fan maar slaaf
 • supraliteraire middelen en betekenissen
 • Suriname » Surinaams
 • Suriname–Ned. Antillen, St. culturele samenwerking Nederland – (Sticusa)
 • surrealisme » surrealistisch » surrealist
 • Surrey: Henry Howard Earl of –
 • surrogaat » reproduktie » replica » protese
 • surrogaat voor eigen geestesleven, lezen als –
 • Sursum Corda [parochieweekblad voor de bisdommen Haarlem en Rotterdam]
 • survival, post–atomaire – (: Frans trainingsexperiment)
 • Susa (: = Sousa)
 • Suso, Heinrich
 • suspense » spanning » vertragingselement » retarderingstechniek
 • Suster Bertken
 • Sutcliffe, Peter
 • Sutherland, Douglas
 • Sutherland, Graham
 • Sutherland, James
 • Sutherland, Madeline
 • Suurbier, Willem
 • Suurhoff, J.G. (PvdA–politicus; minister van Sociale Zaken)
 • Swaan, A. de
 • Swaanswijk, Lubertus J.
 • Swaen, Guillelmus de
 • Swami Deva Amrito
 • Swammerdam, Jan
 • Swan, Alfred
 • Swan, Claudia
 • Swan, George
 • Swanborn, Peter
 • Swart Abrahamsz, Th.
 • Swart, Saar de
 • Swart, Saar de : verweerschrift Karsen mbt. relatie met –
 • Swart, Sjaak
 • Swarth, Hélène
 • Swarth, Hélène – : de trouwe weduwe van de Nederlandse poëzie
 • Swarth, H.: de Nel Benschop van de smart OF: de trouwe weduwe v.d. Ned. poëzie
 • Swarttouw, Frans
 • Swedenborg, Emanuel
 • Sweelinck, Jan Pietersz.
 • Swertz, André
 • Swets en Zeitlinger (uitgeverij en boekenbedrijf te Amsterdam en Lisse)
 • Swidbert
 • Swidde, Dick
 • Swift, Jonathan
 • Swighem, C.A. van
 • Swildens, J.H.
 • Swinburne, Algernon Charles
 • Swinkels, Carel
 • Swinnerton, Frank
 • Sybesma, Sybe
 • Sydney–Turner, Saxon
 • Sydney, Philip Sidney c.q. –
 • syfilis » geslachtsziekte
 • Sykes, Christopher Simon
 • syllabe » syllabisch » lettergreep » –getal » –telling
 • syllabus » reader
 • symbolentaal, religieuze – » religieuze symboliek
 • symbolentaal, traditionele –
 • symboliek » symbool » zinnebeeld
 • symboliek en zingeving, sluiers van eeuwen aan –
 • symboliek in anekdote » spel met anekdote » spel met alledaagsheden
 • symboliek overgewaardeerd: overinterpretatie » te diep (–zinnig) lezen
 • symboliek van de boom » bomen als symbool c.q. als literair motief
 • symboliek van de neus » neus als literair motief
 • symboliek van getal(len) » getal » getallen
 • symboliek van lauwerkrans/laurier: onsterfelijkheid » maagdelijkheid
 • symboliek van treinen» stations
 • symboliek, behoefte aan – : symptoom van afnemende vitaliteit
 • symboliek, berg in de religieuze –
 • symboliek, boek–
 • symboliek, eucharistische – » eucharistie » communie » Avondmaal
 • symboliek, Graal– » Graalmotief » de Graal als literair motief
 • symboliek, interpretatie van – » symbolische duiding » duiden van symbool
 • symboliek, literaire –
 • symboliek, onnatuurlijke – » onnatuurlijkheid van kunst
 • symboliek, religieuze – » religieuze symbolentaal
 • symboliek, seksuele – » erotische metafoor
 • symboliek, traditionele –
 • symbolisch » niet–symbolisch ( – c.q. – interpreteren)
 • symbolisch / letterlijk (ivm. lezen van Bijbel)
 • symbolisch denken
 • symbolisch duiden » duiden van symbool » (OOK: over–symbolische interpretatie)
 • symbolisch geladen werkelijkheid » symbolisch realisme
 • symbolisch realisme » werkelijkheid symbolisch geladen
 • symbolisch, tussen–
 • symbolische (c.q: autonomische» pure) poëticale traditie [Sötemann]
 • symbolische anekdote(n) » spel met anekdote » spel met alledaagsheden
 • symbolische interpretatie » symbolisch interpreteren » duiding van symbool
 • symbolische verklaring van poëzie: Hendrik de Vries en –
 • symbolisering » metaforisering
 • symbolisering, hartstocht tot –
 • symbolisering, objectivering door – : onmacht tot –
 • symbolisme » symbolistisch » symbolist » (OOK:) het Symbolisme
 • symbolisme (tweede golf) » hernomen symbolisme » terugkeer naar symbolisme
 • symbolisme / naturalisme (OOK: symbolisme / realisme)
 • symbolisme / Nieuwe Classicisme
 • symbolisme / realisme (OOK: symbolisme / naturalisme)
 • symbolisme, post–
 • symbolist: God de grootste – van allen
 • symbolistisch » symbolisme » symbolist
 • symbolistische poëzie
 • symbool èn afbeelding: dubbelkarakter van christelijke kunst als zijnde –
 • symbool » symboliek » zinnebeeld
 • symbool (...) ZIE OOK: literair motief ...
 • symbool duiden » symbolische interpretatie
 • symbool van (on)vergankelijkheid, boek als – » boek als vanitas–symbool
 • symbool van kwaliteit » kwaliteitsgarantie c.q. suggestie (: Michelinster etc)
 • symbool van vergankelijkheid » vergankelijkheidsmotief » vanitas–symbool
 • symbool–making, tot – : onmacht tot (objectivering door) –
 • symbool, dieren als literair motief c.q. als –
 • symbool, geen nieuw – (: beeld dat louter illustratie blijft)
 • symbool, interpretatie»duiding van – » symbolisch duiden
 • symbool, leeuw als –
 • symbool, neus als – » neus als literair motief
 • symbool, olifant als traditioneel –
 • symbool, religieus – : berg
 • symbool, seksueel» erotisch –
 • symbool, status– » status » aanzien » maatschappelijke positie
 • symbool, trein» station als –
 • symbool, vergankelijkheids– » vergankelijkheidsmotief » vanitas–symbool
 • symbool, vleermuis als –
 • Symmes, John Cleves
 • symmetrie
 • symmys
 • Symon, A.J.A. » First Edition Club
 • Symonds, John Addington
 • Symons, A.J.A.
 • Symons, Arthur
 • Symons, Julian
 • sympathieën, fascistische – » fascisme » fascist » OOK: proto–fas
 • sympathiek een hachelijke kwalificatie voor poëzie» dichtbundel
 • sympathiek: gevaarlijk als kwalificatie voor een dichtbundel
 • symposium » (wetenschappelijk) congres» zomercursus» summer courses» studied
 • symposium over literaire prijzen in Nederland (Kruis of munt, Den Haag 1997)
 • synagoge
 • syncretisme » gnosticisme » gnosis
 • syndroom, bibliofiel madurodam–
 • syndroom, madurodam–
 • synode, Dordtse
 • synoniem (–en)
 • syntaxis » grammatica » spraakkunst
 • synthese » eenheid » samenhang » MAAR SOMS: géén eenheid» same
 • synthese / analyse
 • synthese / spanning der tegenstellingen (: Debrots kunstopvatting)
 • synthese in geschiedschrijving
 • synthese ontbreekt » geen eenheid » MAAR VAAK OOK: samenhang c.q. eenheid
 • Synthese–reeks
 • synthese: geen – maar spanning der tegenstellingen (Debrots kunstopvatting)
 • synthese; onze visie ontbeert –
 • synthetisch / isolerend lezen (: van poëzie)
 • synthetische betekenisgeving; iconologie: poging tot –
 • synthetische geschiedschrijving
 • synthetische visie onmogelijk » onze visie ontbeert synthese
 • Syrië
 • systeem / eigenheid
 • systeem / uitzondering
 • systeem / willekeur [SOMS OOK: m.b.t. praktijk van literaire kritiek]
 • systeem / willekeur : in collectie
 • systeem Fens » boeken(kast) ordenen volgens systeem van Fens
 • systeem in collectie: willekeur versus –
 • systeem van denkbeelden » leer » dogmatiek
 • systeem van Fens » boeken(kast) ordenen volgens systeem van Fens
 • systeem van literaire tekst, geen toeval in –
 • Systeem, dwang van het – » te systematisch » dwangmatig » systeemdwang
 • systeem, regel– » taalregel(s) » taalsysteem
 • systeem, schijn van – (in betekenisvol raadsel) (: verbeelding vs. fantasie)
 • systeem, schijneenheid van
 • systeem, taal– » taalregel(s) » regelsysteem
 • systeem, tegen– » (uitdaging door) tegen–orde
 • systeem, thuisbrengen in – : poëzie lezen is –
 • systeem, tijdelijk –
 • systeem: alleen in – kan kennis bewaard blijven
 • systeem: methoden gehanteerd als predestinerend – roepen verzet op bij Fens
 • systeem; lezer conformeert zich steeds anders aan steeds een ander –
 • systeem; lezer: (tijdelijk) aanhanger en onderdeel van een –
 • systeemdwang » te (bewust) systematisch» dwangmatig » SOMS: dwang v.h. Systeem
 • systeemloos » structuurloos » geen hiërarchische ordening » onsamenhangend
 • systeemloos » toevallig » willekeurig
 • systeemloos en met lacunes oeuvre lezen
 • systeemloosheid bij Multatuli (: mede gevolg v. z'n schrijverschap); gewilde –
 • systeemloze belezenheid c.q. kennis
 • systeemloze kennis gaat verloren
 • systematiek, taal– » taalregel(s) » regelsysteem
 • systematisch / geen samenhang (: in collectie)
 • systematisch lezen » leesgelegenheid » tijd om te lezen » leesprogramma
 • systematisch, te (bewust) – » systeemdwang » dwangmatig
 • systematiseren » ordenen » vermogen tot orde aanbrengen » hiërarchie scheppen
 • systematisering » rechtlijnigheid » starheid » fundamentalistisch » eenzijdi
 • systematisering, geheugen cq herinnering werkt mbv samenhang» structurering» –
 • Székessy, Karin
 • Szekely–Lulofs, M.
 • Szymborska, Wislawa