Thema's
 • Rädecker, John
 • Récamier, Madame Juliette de
 • Répertoire Universel de Documentation
 • République, La [periodiek]
 • Réveil, het –
 • Röling, B.V.A.
 • Röling, Matthijs
 • Römer, Piet
 • Röntgen, Julius
 • Rümke, H.C.
 • Rüssell, Herbert Werner
 • R., J.R. van – [z.g. bewerker van C.N. Baron de Sadeleer alias Thomas Rap]
 • R.C. Armenkantoor (Amsterdam)
 • R.J.P.
 • r.k. » room–katholiek
 • r.k. / prot. kerken : schouwspel/ luisterernst
 • r.k. / protestant(s)
 • r.k. afkomst » uit r.k. kerk of geestelijk ambt (ge–) treden » afval (–lig)
 • r.k. annexatie » christelijke annexatie
 • r.k. auteur (–s) » auteurs die katholiek zijn
 • r.k. behoudend vs. progressief r.k. (in Nederland)
 • r.k. bibliotheek en leeszaal te Amsterdam
 • r.k. boekhandel Tummers te Amsterdam: "Urbi et Orbi"
 • r.k. boekhandelaren, vereniging van – (St. Jan)
 • r.k. cultuur
 • r.k. cultuur: vormend of misvormend
 • r.k. dagblad "De Maasbode"
 • r.k. emancipatie in Nederland
 • r.k. geloof bestaat alleen nog in scherven en monumenten
 • r.k. jeugd » roomse jeugd [OOK: – als literair motief]
 • r.k. jongeren plm. 1930
 • r.k. kerk, bekering tot – » bekeerd tot – » bekeerling tot – »
 • r.k. kerk, geschiedenis van de –
 • r.k. kerk, uittreding uit – » afval» afscheid» verlaten van (ambt of) rk ker
 • r.k. kerk: aggiornamento in jaren '50 en '60 (vernieuwingsproces)
 • r.k. kerk: trage veranderingsprocessen in –
 • r.k. lectuurkeuring: IDIL (Stichting Informatie–Dienst Inzake Lectuur)
 • R.K. Leeszaal en Bibliotheek te Amsterdam
 • r.k. lezer (–s) » roomse lezer(s)
 • r.k. literair werk » (OOK: Vlaamse) katholieke literatuur
 • r.k. literatuur » (OOK: Vlaamse) katholieke letterkunde
 • r.k. liturgie: volkstaal/ latijn
 • r.k. liturgische teksten: Fens'voorkeur voor gecompliceerde literatuur; door –
 • r.k. meisjeslyceum "Fons Vitae" (Amsterdam)
 • r.k. Nederlands persbureau: KNP
 • r.k. onderwijs » rooms–katholieke opleidingen
 • r.k. opvoeding
 • r.k. opvoeding, waarde van –
 • r.k. progressief Nederland / "Rome"
 • r.k. psychiater(s)
 • r.k. referentiekader » christelijk c.q. prot.–christelijk referentiekader
 • r.k. soldatenblad "Salvo"
 • r.k. standpunt » rooms–katholieke levensopvatting(en)
 • r.k. traditie » katholieke (kerkelijke c.q. religieuze) traditie
 • r.k. uitgever Paul Brand (OOK: – jr.)
 • r.k. vereniging van intellectuelen "St. Adelbert"
 • r.k. vernieuwingsproces in jaren '50 en '60 » aggiornamento
 • r.k. volkscultuur, vaderlandse» Nederlandse –
 • r.k. vrome kerkdienende maagd(en) in Nederland van 17e eeuw: klopje(s)
 • R.K. Werkliedenverbond » Katholieke Arbeiders Beweging
 • r.k. zuil » roomsen apart » r.k. (beroeps–) organisatie
 • r.k., behoudend – » rooms » het "rijke roomse leven" » "rooms
 • Raaben, Remco
 • Raad voor de Kunst
 • Raad voor het Regeringsbeleid, Wetenschappelijke – (WRR)
 • Raad, Gelderse Culturele – (te Arnhem)
 • raadsel » mysterie » geheim » raadselachtig (–heid)
 • raadsel / betekenisloos grillig (: verbeelding / fantasie)
 • raadsel groeit rond personages bij Simenon (: onpeilbaar geheim van de mens)
 • raadsel te raden » raadsel blijft » raadselachtigheid als teken van kwaliteit
 • raadsel van (toegenomen) succes » succeselement(en)
 • raadsel van creativiteit» schrijverschap
 • raadsel van het kwaad » zonde » zondigheid » zondeval
 • raadsel van primaire lezen / secundaire bezigheid: interpreteren
 • raadsel, taal– » cryptogram » taalpuzzel » taalspel
 • raadselachtig » geheimzinnig » mysterieus » verborgen
 • raadselachtig dat kwaliteit wordt vermoed vóór doorzicht» begrip plaats heeft
 • raadselachtige creativiteit » geheim van het schrijverschap
 • raadselachtigheid kenmerk van uitgever
 • raadsels interpreteren: kunst is betekenisvol en vraagt erom haar –
 • raaf als literair motief
 • raakt niet op; goede poëzie –
 • raakte(n) in vergetelheid; auteur(s)\ boek(en)\ poëzie» literatuur...
 • Raalte, E. van
 • Raam [tijdschrift]
 • raam » toegang » ingang » poort » deur » entree
 • raam als literair motief
 • raamvertelling » bundeling van verhalen tot één geheel
 • Raat, Gerard F.H.
 • Raaymakers, Ch.
 • Rabelais, François
 • Raben, Remco
 • Rabie, Jan
 • Rabinowitz, Harold
 • Rabinowitz, Sjolem [pseudoniem: Sjolem Aleichem]
 • Rabobank
 • Raby, F.J.E.
 • race » speedway » motorsport » motorfiets(en)
 • race, auto– » coureur(s)
 • race, paarden– » paardensport » paardendressuur » hippisch » paard
 • Rachel en Jacob
 • Rachmaninov, Sergej Wassilevich
 • Racine, Jean Baptiste
 • racisme » antisemitisme » vreemdelingenhaat
 • Rackham, Arthur
 • Radbertus, Paschasius
 • Radboud » de heilige Radboud
 • Radboud Universiteit Nijmegen (= KUN » Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • Radboud Universiteit Nijmegen: letterenfaculteit » SOMS: neerlandistiek RU»KUN
 • Radboud Universiteit: kwartaalblad "Kuzien" van de Kath. Univ. Nijmegen
 • Rademakers, Fons
 • raden naar auteur » wie is schrijver?
 • raden, gedicht als schaduw van de gestalte die altijd naar zich laat –
 • raden, raadsel te – » raadsel blijft » raadselachtigheid: teken van kwaliteit
 • Radewijns, Floris
 • radicaal, links–
 • radicalisme » politiek radicaal » OOK: rechts–radicaal
 • Radice, Betty
 • Radice, William
 • Radiguet, Raymond
 • Radinger, Jan
 • radio » –uitzending » –programma » SOMS: schoolradio» omroep&raq
 • radio » televisie » omroep » tijdschriften : media
 • Radio Unie, Nederlandse – : hoorspelkern
 • radio–actief » kernkracht » (kern–) straling » atoombom » &ndash
 • radio, (luisteren naar) muziek» liedjes op grammofoon cq compactdisc cq –
 • radio, literair programma op tv of –
 • radio, sportprogramma('s) op tv c.q. – » Studio Sport
 • radiogesprek » –gesprekken
 • radiohoorspel
 • radiopraatje
 • radioprogramma » radio–uitzending » radio
 • radioprogramma Literama (NCRV)
 • radioprogrammeringsbeleid » programmering van de media c.q. van tv
 • radioreclame » tv–reclame » etherreclame
 • Raedecker, John
 • Raedts, P.G.J.M.
 • Raes, Hugo
 • Rafaël (Rafaello Sanzio» Santi)
 • rafelzetsel (vrije regelval)
 • Raffael
 • Raffalovich, André
 • raffinement, hyper– » overzorgvuldig » kunstmatig(heid)
 • Ragaz, L.
 • rage » hype » (kortstondige) mode : in huidige literaire industrie
 • Rahn, ..
 • Rahner, Karl
 • RAI–gebouw Amsterdam: Nationale Boekenmarkt 14–23 mei 1965
 • raillerende toon » ironie
 • Rails » Tussen de rails [periodiek van de Nederlandse Spoorwegen]
 • Raine, Graig
 • Raleigh, Sir Walter
 • Ralley » jeugddroom van Fens: een Ralley–fiets
 • Ramée, Pierre de la
 • Ramaker, Wim
 • Ramakers, Bart
 • Rambler, The – [tijdschrift van Samuel Johnson]
 • Rameau, Jean–Philippe
 • Raming, Clemens
 • ramp » nood » catastrofe » ongeluk » leed » verschrikking (OOK als lit
 • Ramsden, Walter
 • Ramsey, Arthur Michael
 • ramsj » verramsjen » (boeken)opruiming » uitverkoop » boeken afprijzen
 • ramsj–boekhandel [modern–antiquariaat]
 • ramsj–boekhandel J. de Slegte
 • rancune » jaloezie » (politieke) intriges » achterbaks » gekonkel
 • randfiguren van Tachtig
 • randfiguur » –figuren met randtekst(en)
 • randfiguur gemaakt van hoofdfiguur
 • randfiguur, maatschappelijke–
 • randfiguur; middeleeuwse vrouwelijke auteur (: geen professionele schrijver) –
 • Random House » Pantheon (uitgeverij)
 • randschrift » aantekening in de marge » marginalia » aantekeningen bij lectuur
 • Randstad [tijdschrift]
 • randtekst(en), randfiguur (–figuren) met –
 • Randwijk, H.M. van
 • rangorde kunstenaars of schrijvers » erelijst» top–tien» meest bekroonden et
 • rangorde, geen – » geen hiërarchie
 • rangschikking verzamelde verzen van Gezelle
 • Ranke, Bert
 • Ranke, Leopold von
 • Ransome, Arthur
 • Rant, Michael
 • rantsoen, lezen op – » gerantsoeneerd lezen
 • RAP, Amsterdamse Footballclub –
 • Rap, Thomas (uitgever)
 • Rap, Thomas William [pseudoniem: C.N. Baron de Sadeleer]
 • Raphael
 • Raphael, Frederic
 • rapport vs verhaal » wetenschap begon met verhalen (en verhaal is krachtiger)
 • rapport, jury– : bij (literaire) prijs » judicium
 • rapportage ... ZIE OOK: jury–rapportage ...
 • rapportage m.b.t. RVS–enquête
 • rapportage, fictionalisering in essay c.q. door dagboek of –
 • rapportage, jury– (bij literaire prijs)
 • rapportage, lees– » leesverslag
 • rapporteren, (goed) kijken en – » waarnemen en verslaggeven
 • rariora » zeldzaam boek
 • ras / volk
 • Rasch, Gerard
 • Rasch, Rudolf
 • Raspe, Rudolf Erich
 • Raspini, Edoardo
 • rassentheorie » racisme » antisemitisme
 • Raster. Driemaandelijks tijdschrift voor litteratuur
 • Rat, Maurice
 • Ratcliffe, Michael
 • Ratio (maandblad)
 • ratio / geloof
 • ratio / scheppen (: denken vs. schrijven c.q. dichten)
 • ratio versus emotie
 • rationalisme » redelijkheid » verstandelijkheid » gezond verstand » rationee
 • rationalisme / romantiek : tussenruimte van het kunstenaarschap
 • rationalisme, romantisch –
 • rationalist » rationalisme » redelijkheid » verstandelijk » gezond verstand
 • rationalisten / betekenisgevers (OOK: bèta versus alpha)
 • rationaliteit / irrationaliteit : tussenruimte van kunstenaarschap
 • rationeel » redelijk (–heid) » verstandelijk » gezond verstand » ratio
 • rationeel » verstandelijk : poëzie van Du Perron (door Fens verouderd ervaren)
 • rationeel / emotioneel
 • rationele / emotionele beleving (: geloof als – vs – )
 • Ratzinger, Joseph Alois – » paus Benedictus XV
 • Rau, Hugo
 • Raucat, Thomas
 • Rauschenberg, Robert
 • Ravanel, Caroline Victoire
 • Ravel, Maurice
 • Ravel, Maurice / Roussel
 • Ravenna
 • Ravesteyn, Sybold van
 • Ravesteyn, W. van
 • Rawie–pastiche
 • Rawie, Jean Pierre
 • Raymundus Lullus
 • razend boek » woedend boek
 • razend: Fens woedend» boos» geïrriteerd» uiterst kritisch» hatelijk &ra
 • reëel / onecht (werkelijkheid/ schijn; OOK: (evt. ontluisterde) droomwereld)
 • reëel model kennen: geen antwoord op vraag naar betekenis van het gedicht
 • reëel model van verbeeldingswerkelijkheid kennen is overbodig
 • reële (historische) persoon of model / literair personage (literaire figuur)
 • reële persoon / fictief personage
 • reële persoon / fictief personage
 • reïncarnatie » karma » incarnatie » zielsverhuizing
 • reünie
 • reactie (ingezonden – ) op interpretatie, oordeel of uitspraak van Fens
 • reactie Fens op tekst afwijzend (teleurgesteld cq negatief oordeel mbt tekst)
 • reactie in versvorm » dichten als reactie op literatuur » respons–dicht
 • reactie op Fens, lezers– » ingezonden brieven nav. (stuk van) Fens
 • reactie op Fens: (lezers)reactie op interpretatie van Fens
 • reactie op interpretatie van Fens, ingezonden (lezers)–
 • reactie op kunst; de tautologie als –
 • reactie op literatuur, dichten als – » schakel–poëzie » met vers antwoo
 • reactie op recensie » gevoelig voor kritiek » (boos) reagerend op bespreking
 • reactie op Symbolisme
 • reactie op tekst » reacties op tekst
 • reactie van contemporaine lezer(s) (op literatuur uit het verleden)
 • reactie van lezer op 'voorlopige' versregel(s)
 • reactie van literaire kritiek: altijd vanuit gevestigde opvattingen
 • reactie van luisteraar naar muziek is vaak conservatief» conventioneel
 • reactie van publiek » weerklank » respons
 • reactie, "Forum" als – » Forum » Forum–generatie » Forum&nda
 • reactie, lezers– » ingezonden brief » SOMS: rubriek 'ingezonden brieven'
 • reactie, lezers– : op Fens
 • reactie: Multatuli's schrijverschap altijd een – op iets
 • reacties op het nieuwe maken visie op het oudere scherp
 • reactionair » (taal van de) reactie » conservatief » regressief » rechts
 • reactionair / conservatief : tijdelijke versus definitieve waarden
 • reactionair / progressief
 • reactionair: conservatieve J.C. Bloem later –
 • Read, Herbert
 • reader » syllabus
 • Readers Digest, Het Beste uit – [maandblad]
 • reading » leesopvoering (: zonder mise–en–scène)
 • Reading Room van Brits Museum te Londen
 • ready made » objet trouvé
 • Reael, Laurens
 • Reagan, Ronald
 • reageert conservatief c.q. conventioneel; luisteraar naar muziek –
 • reageert vanuit gevestigde opvattingen, (literaire) kritiek –
 • reageren in dichtvorm (op poëzie c.q. literaire tekst) » respons–dicht
 • reageren op bespreking» kritiek» recensie(s) » reactie op...
 • reagerend publiek » weerklank » respons
 • realisatie / intentie (idee)
 • realisatie / mogelijkheden
 • realisatie van 'de' poëzie?, gedicht een –
 • realisatie van christelijk ideaal niet mogelijk; wel assimilatie
 • realisatie van het kunstwerk, verval van de inspiratie bij de –
 • realisaties van poëzie bestaan; poëzie bestaat niet
 • realiseert "de" poëzie: poëzie – in de traditie» continuïteit,
 • realiseren van steeds nieuwe gedaante mogelijk door lezer; bij klassiek werk –
 • realisering (–isatie) / idee (intentie)
 • realisering / idee (intentie)
 • realisering door lezer van zijn talloze mogelijkheden: mbv. literatuur
 • realisering van het kunstwerk, verval van de inspiratie bij de –
 • realisering van muziekstuk / van tekst (door interpretatie)
 • realisme » realist » realistisch » SOMS: concreetheid
 • realisme (neo– ) in Italiaanse film
 • realisme / idealisme (realist / idealist)
 • realisme / maniërisme : bij Claus
 • realisme / romantiek
 • realisme / symbolisme (OOK: naturalisme / symbolisme)
 • realisme en jeugdliteratuur
 • realisme en romantiek verzoenen » romantisch realisme
 • realisme in poëzie
 • realisme in schijn bij Erasmus
 • realisme, 17e–eeuws (Hollands) –
 • realisme, burgerlijk c.q. Hollands– : trouw aan – c.q. terugkeer naar –
 • realisme, fantastisch – » magisch realisme
 • realisme, grijs» klein» "gezeefd" –
 • realisme, Hollands– : terugkeer naar – c.q. trouw aan –
 • realisme, huiskamer– » onvolwassen » puberaal
 • realisme, humoristisch –
 • realisme, lyrisch –
 • realisme, magisch– » fantastisch realisme
 • Realisme, Nieuw –
 • realisme, ouderwets» verouderd –
 • realisme, quasi– » zogenaamd historisch
 • realisme, schijn– (: bij Borges)
 • realisme, schijn– : bij Carmiggelt
 • realisme, sociaal –
 • Realisme, Socialistisch –
 • realisme, symbolisch –
 • realisme, terug naar – » weer realistisch » terug naar werkelijkheid
 • realist » realisme » realistisch » SOMS: concreetheid
 • realisten / visionairen (: in de wetenschap)
 • realistisch » realisme » realist » SOMS: concreetheid
 • realistisch, romantisch– » romantisch realisme
 • realistische jeugdboeken
 • realistische poëtische» poëticale traditie [Sötemann]
 • realistische roman–omnibus: Buysse ipv. Walschap in – (: suggestie Fens)
 • realiteit – mogelijkheid – onzekerheid – geheim
 • realiteit (: individueel » toevallig) in kunst bewerkt tot algemene waarheid
 • realiteit (bedrieglijke – ) : interpretatie van (discontinue) werkelijkheid» –
 • realiteit (ware – ) achter de realiteit krijgt gestalte door taal (literatuur)
 • realiteit (ware aard van – ) schrijvend ontdekken
 • realiteit ... ZIE: werkelijkheid ...
 • realiteit / allegorie (ivm. lezen van Bijbel)
 • realiteit / droom : tragiek – (thema bij Annie Schmidt)
 • realiteit / fantasie : geen grens (H. de Vries)
 • realiteit / fictie
 • realiteit / ideaal (werkelijkheid / droom c.q. idee)
 • realiteit / ideaal ; kunst ontroert door wrijving –
 • realiteit / illusie (OOK: ontluisterde droomwereld cq verstoorde droom)
 • realiteit / kunst : conflict» samenhang» verhouding –
 • realiteit / schaduwbeelden van de werkelijkheid (Plato)
 • realiteit / teken (OOK: werkelijkheid / beeld; EN: betekende / teken)
 • realiteit / verbeelding (beleving)
 • realiteit / verbeelding c.q. droom [c.q. SOMS: mogelijkheid]
 • realiteit benaderen vanuit literatuur / literatuur vanuit werkelijkheid
 • realiteit bewerkt (verwerkt) in kunst » kunstenaar bewerkt werkelijkheid
 • realiteit die model stond door literatuur (c.q. kunst) tot fictie gemaakt
 • realiteit door verhaal c.q. taal gevormd (gemaakt)
 • realiteit geannexeerd door metamorfosering
 • realiteit mythologiseren / confrontatie van werkelijkheid en mythe
 • realiteit ontlopen door kunst c.q. literatuur » kunst als escape
 • realiteit tot fictie gemaakt (door literatuur c.q. kunst)
 • realiteit uit geconstrueerde werkelijkheid halen: opgave voor biograaf
 • realiteit van de kunst / realiteit van het leven
 • realiteit van de schrijver: dat is zijn werk
 • realiteit van het leven / werkelijkheid van de kunst
 • realiteit–literair werk, verhouding – (: werkelijkheid / literatuur)
 • realiteit, beeldvorming van historische –
 • realiteit, fictionalisering van de – (: door kunst c.q. literatuur)
 • realiteit, herschepping van de –
 • realiteit, literaire – / historische werkelijkheid
 • realiteit, literaire – / zakelijke (historische) –
 • realiteit, literaire idealisering van persoange(s) c.q. van de –
 • realiteit, meerduidigheid c.q. onbetrouwbaarheid van – : als literair motief
 • realiteit, meerduidigheid van de –
 • realiteit, projectie van literatuur op de – (: Disneyland van de literatuur)
 • realiteit, spiegeling van – / ontspiegeling tot – (: lit. als glazen deur)
 • realiteit, veelvoudige – » verschillende (gelijktijdige) werkelijkheden
 • realiteit, voor anderen niet bestaande» met anderen niet gedeelde –
 • realiteit, vrees voor – » angst voor werkelijkheid : als literair motief
 • realiteit, wapen tegen – : fantasie» verbeelding (literair motief) als –
 • realiteit: taal (literatuur) geeft gestalte aan (ware) realiteit achter de –
 • realiteit: lezer aan – ontwend door literatuur
 • Rebel, Ben
 • rebellerende mens als literair motief
 • rebellie » rebels» dwars» tegendraads» opstand» rel» oproer&raqu
 • recenseerbeleid » –politiek » recensentenpolitiek
 • recensent » criticus (recensenten » critici)
 • recensent (christelijke – ) van literatuur als inbreker
 • recensent / "gewone" lezer
 • recensent aan het werk » genese van een kritiek
 • recensent gedwongen tot gehaaste bewust–wording & improviserend denken
 • recensent leest tbv. schrijven van kritiek » leesdoel van criticus (c.q. Fens)
 • recensent ontmoedigd » onlust bij criticus
 • recensent verschilt van mening met andere recensent » verschil in visie
 • recensent Vestdijk: besproken werk is aanleiding tot eigen ideeënproduktie
 • recensent, "betrouwbare" – : is voorgeprogrameerd
 • recensent, (dood)zwijgen als plicht van –
 • recensent, dagblad– : taak van – » (beperkingen in) taak dagbladkritiek
 • recensent, niet bespreken door – » ongerecenseerde boeken
 • recensent, Nijhoff als vrouwelijke – (Tonia de Bilt)
 • recensent, plicht van – : (dood)zwijgen als –
 • recensent, selectie door criticus» –
 • recensentenpolitiek » recensiepolitiek » recensiebeleid
 • recenseren » bespreken » kritieken schrijven» SOMS: de vorm van de bespreking
 • recenseren » kritiek(en) schrijven » SOMS: de kritiek–vorm
 • recenseren bestudeerd » studie van (literaire) kritiek
 • recenseren door Fens beëindigd (1977)
 • recenseren door Vestdijk: produktie van eigen ideeën nav. besproken werk
 • recenseren in dagblad(en), zin van literaire kritiek c.q. –
 • recenseren in Nederlandse dagbladen, literatuur –
 • recenseren van door uitgever gezonden dan wel van zelf gekochte boeken
 • recenseren van herlezen (oude) werken, opnieuw –
 • recenseren van poëzie » poëziekritiek » beoordeling van poëzie
 • recenseren van roman(s) » roman(s) bespreken
 • recenseren, niet – » (door criticus) niet besproken boek(en)
 • recenseren, onlust bij – » ontmoedigde criticus
 • recenseren, opnieuw – » opnieuw bespreken
 • recensie » bespreking » boekbespreking(en) » kritiek(en)
 • recensie (–s), toneel– » toneelkritiek(en)
 • recensie hoeft niet per se negatieve opmerking te bevatten
 • recensie over tentoonstelling, Fens– » Fens bespreekt expositie
 • recensie van culinaire aangelegenheden » eetschrijver
 • recensie van Fens, eerste – (: in "De Linie" dd 30.10.1954)
 • recensie wordt niet gelezen
 • recensie–exemplaar
 • recensie–exemplaar krijgen » ongevraagd recensie–exemplaar
 • recensie–exemplaren weggeven of zelf laten kopen (door uitgevers)
 • recensie, boek– / algemene beschouwing
 • recensie, criticus leest tbv. zijn – » leesdoel van recensent» van Fens
 • recensie, eerste – : van de hand van Fens (: in "De Linie" 30.10.1954)
 • recensie, genese van een – » criticus aan het werk
 • recensie, goede – : beoogd met presentatie eigenwerk bij krantenredactie
 • recensie, invloed van (literatuuropvattingen in) – : ?
 • recensie, kranten– : zin van literaire kritiek in dagblad(en)
 • recensie, muziek– » schrijven over muziek
 • recensie, nieuwsgierig maken» overtuigen» bewijzen in een literatuur–
 • recensie, opbouw» vorm van –
 • recensie, poëzie– » beoordeling van poëzie » poëziekritiek
 • recensie, reactie op – » reageren op bespreking » ...op literaire kritiek
 • recensie, televisie– » tv–kritiek
 • recensie, toneel–
 • recensie, twee soorten – : zakelijk–informatieve » essayistische
 • recensie, uitgangspunt voor – » vertrekpunt voor bespreking
 • recensie, voorbeeldige – » model–bespreking
 • recensie, vorm van de – » bespreken » recenseren » kritiek(en) schrijven
 • recensie: gegevens (informatie) of ideeën opleverend als leeswinst?
 • recensiebeleid » recensentenpolitiek » recensiepolitiek
 • recensiebeleid van uitgevers: boeken geven of ze door criticus laten kopen?
 • recensiecultuur » uitgevers mbt recenseerbeleid: boeken sturen of laten kopen?
 • recensiecultuur, Nederlands gebrek aan –
 • recensiepolitiek » recensentenpolitiek
 • recensies gelezen; alleen nog –
 • recensies niet gelezen (door belezenen)
 • recensies, literaire – : in Nederlandse dagbladen
 • recensievorm, de – » bespreken » kritieken schrijven » recenseren
 • recent » nieuw werk: pas later op waarde geschat
 • recent boek / niet–recent boek
 • recent boek: met voorzichtigheid» wantrouwen benaderd (c.q.: te benaderen)
 • recente Duitse geschiedenis, revisie –
 • recente jonge dichters
 • recept » kookboek
 • receptie » ontvangst » bijeenkomst na plechtigheid e.d.
 • receptie (individuele – ): van muziek / van literatuur
 • receptie (waardering van literair c.q. kunstwerk)
 • receptie als literair motief
 • receptie en verkoop Hopkins–vertaling 1984 mislukt
 • receptie na dood van auteur » Nachleben » waardering later
 • receptie van '50–ers » opkomst (en succes) van de experimentele poëzie
 • receptie van muziek (individuele – ) » muziekbeleving
 • receptie van tekst in latere tijden » waardering later
 • receptie–esthetica » receptie–leer » receptie–theorie
 • receptie–leer » receptie–esthetica
 • receptie, beoogde –
 • receptie, contemporaine – » contemporaine (literaire) kritiek
 • receptie, creatieve – : geactiveerd door incompleet»beschadigd»onvoltooid werk
 • receptie, factoren bij individuele –
 • receptie, individuele –
 • receptie, onverdraagzaamheid in de –
 • receptie, Rembrandt– » Rembrandt–beeld » Rembrandt–waardering
 • receptiegeschiedenis » Nachleben » latere waardering
 • receptietheorie, traditionele –
 • recherche » politie » politie–archief » politiebureau » bekeuring
 • recht » rechtsgeleerdheid » jurist » juridisch » student rechten
 • recht » wet» jurist» rechten(–studie)\ rechtsgeleerdheid» juridisch (&
 • recht / geest (OOK: macht/ geest; wet/ geloof; letter/ geest)
 • recht gedaan aan het verleden: niet door de trad. geschiedschrijving
 • recht op studeren
 • recht van auteur op zelf selecteren » eigen keuze uit het werk door auteur
 • recht, auteurs– » copyright » auteurswet
 • recht, kerkelijk – » canonicus
 • recht: taal tot zijn – laten komen (: is de kern van schrijven en dichten)
 • rechtbank, kerkelijke – » inquisitie
 • rechten (–studie) » rechtsgeleerdheid » juridisch » jurist
 • rechten van de mens » mensenrechten
 • rechten van de mens; recht op verveling hoort in de Verklaring van de –
 • rechterpagina – linkerpagina
 • rechtlijnige lezer
 • rechtlijnige schrijver » partijdige auteur
 • rechtlijnigheid » eenzijdigheid » (dogmatische) starheid » fundamentalisme
 • rechtlijnigheid (c.q. eenzijdigheid) / omweg(en) (OOK: precies/ rekkelijk)
 • rechtlijnigheid / omweg (OOK: precies/ rekkelijk; eenzijdig/ veelzijdig)
 • rechts » behoudend » antimodern » conservatief » conformistisch (–isme
 • rechts » reactionair » (taal van de) reactie » conservatief » regressief
 • rechts / links (: politiek rechts» 'burgerlijk'\ 'bourgeois' versus links)
 • rechts / links (mbt. ruimtelijke richting)
 • rechts–radicaal » politiek radicaal » radicalisme
 • rechts, anti–
 • rechtsgeleerdheid » rechten (–student) » jurist » juridisch
 • rechtshistorie » (OOK:) rechtszaak c.q. proces c.q. kort geding
 • rechtstreeks / onrechtstreeks [SOMS: primair / secundair] : in kunst ervaren
 • rechtszaak » proces » (OOK:) rechtshistorie
 • rechtszaak mbt. huwelijk » huwelijksproces » –sbedrog » clandestien huwelijk
 • rechtvaardigheid v kritiek op poëzie cq tekst gezien het daar verwoorde lijden
 • rechtzetting » zelfcorrectie door Fens
 • rechtzinnigheid » rechtzinnige leer » orthodoxie
 • reclame » –zin» adverteren» –tentie» klantenwerving» propa
 • reclame » p.r. » public relations » publicity » beeldvorming » image b
 • reclame » public relations : onechtheid» hypocrisie van commercie» –
 • reclame voor boek » reclame van boekhandel » aanprijzen (propaganda tbv.) boek
 • reclame, ether– » tv–reclame » radio–reclame
 • reclametaal: hypocrisie» onechtheid van (commercie » public relations en:) –
 • Recognising Van Eyck (tentoonstelling Londen 1998, National Gallery)
 • reconstructie
 • reconstructie complexe historische werkelijkheid: een taak v. lit.geschiedenis
 • reconstructie van bibliotheken» collectie(s)\ verzameling(en)
 • reconstructie van boek uit verbrand boek
 • reconstructie van het verleden: door onze verbeelding
 • reconstructie van leeservaring(en)
 • reconstructie van verleden
 • reconstrueren van leeservaring(en)
 • record » behoefte aan record(s)
 • recordsport / duursport
 • recreatie » amusement » vermakelijk » plezier(ig) » pret » grap »
 • Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), Ministerie van Cultuur, –
 • recreatief lezen » lezen als ontspanning
 • recreatieoord van Nederlanders; de dokterswachtkamer [op tv] als het ideale –
 • recreatieve literatuur » humor » lezen als entertainment of ontspanning
 • rectificatie n.a.v. weggevallen auteursnaam "Kees Fens"
 • recycling, schrijven als
 • redacteur » editeur » tekstbezorger
 • redacteur, auteursbegeleiding door lector c.q. –
 • redactie » –wisseling» –uitbreiding» –problemen» –we
 • redactie deed dubieuze keus » onjuiste selectie » vragen tav. gemaakte keus
 • redactie krijgt werk gepresenteerd door hoopvolle» ijdele auteur
 • redactie tijdschrift(en) (OOK: –wisseling » –uitbreiding » –problemen
 • redactie wijzigen » tekstbewerking » –herziening » –bekorting etc.
 • redactie, andere – » variant(en) » versie(s) » verschillende lezing(en)
 • redactie, auteursbegeleiding door lector c.q. –
 • redactie, sport– » sportjournalistiek » –commentaar » –analyse
 • redactiebeleid mbt. bijdrage(n)\ inzending(en) aan tijdschrift
 • redactiebeleid: geweigerde bijdrage » tijdschrift weigert bijdrage
 • redactiesecretaris » –secretariaat
 • redactiewisseling » –uitbreiding » –problemen » redactie(s) v. tijdsch
 • redactioneel » hoofdartikel » programma » beginselverklaring » prospectus
 • redactioneel beleid » redactie » –wisseling » –problemen [tijdschrift
 • redactioneel beleid mbt. encyclopedie
 • reddeloze regel(s)
 • redden, boeken – » meelijden met cq piëteit tav (zielige) boeken of boekerij
 • reddende verbeelding: mytheschepping
 • redding door humor » vermenging humor en tragiek » zwarte humor
 • redding van cultureel erfgoed » cultuurbehoud
 • Reddingius, Johan
 • rede » inaugurele cq feestrede» (gelegenheids–) toespraak» redevoering»
 • rede (ter gelegenheid van ... )
 • rede / geloof (c.q.: geloof en wetenschap)
 • rede Fens bij aanvaarding van het hoogleraarschap (KUN 1983)
 • rede, dank– » dankwoord » dank zeggen
 • rede, lijk– » rouwbeklag » treurnis om dode
 • Redeker, Hans
 • redelijke (humane) dialoog / dogmatische eenzijdigheid
 • redelijkheid » rationalisme (–alist) » verstandelijk » gezond verstand
 • reden (–en) om poëzie te lezen
 • reden om boek(en) te kopen
 • reden om poëzie te lezen: vereeuwiging van tijdelijkheden
 • reden om te lezen, verkeerde – » de verkeerde lezer(s)
 • redeneerder in weinig theoretische taal
 • redeneerderig » OOK: te theoretiserend» uitleggerig» beschouwerig» expliciet
 • redeneerderigheid en zeggingskracht
 • redeneerkunst » redeneervermogen » redenerend
 • redeneertrant
 • redeneervermogen, appellerend aan – » redenering oproepend [over kunstwerk]
 • redenen, erkend om verkeerde – » waardering ogv. misverstaan
 • redeneren / verbeelden (: betoog c.q. beschrijving / beeld; analyse / beeld)
 • redeneren in paradoxen
 • redeneren, parallellisme(n) in –
 • redenerend » redeneerkunst » redeneervermogen » denkend
 • redenerend (c.q. betogend) / beeldend (: in poëzie)
 • redenerende / verbeeldende behandeling van problematiek (in fictie)
 • redenerende Kouwenaar, verstandelijke c.q. –
 • redenerig » redeneerderig » OOK: uitleggerig » te theoretiserend
 • redenerigheid en zeggingskracht
 • redenering en verbeelding bij Multatuli samengaand
 • redenering vragende» oproepende (: aan redeneren appellerende) kunst cq poëzie
 • redenering, Franse –
 • rederijker (–skamer) » landjuweel » rederijkers
 • rederijkerskamer "Trou moet blycken" (te Haarlem)
 • redevoering » (gelegenheids–) toespraak » rede
 • Redi, Fernando
 • redigeren » redactiewerkzaamheden » redactieproblemen etc. [tijdschriften]
 • redigeren van tekst tbv. editie » editietechniek » tekstuitgave
 • redigering » excerpt door oude Beets van zijn dagboek uit studentenjaren
 • redmiddel, humor als – » vermenging humor en tragiek » zwarte humor
 • Redon, Odilon
 • reduceert literatuur tot variaties v. bestaande geordende ideeën; onderwijs –
 • reduceert onze werkelijkheid tot teken; kunst verslindt, vertaalt en –
 • reduceren tot teken» verslinden» vertalen van onze werkelijkheid door de kunst
 • reduceren; uitbreiden ipv. – (lezen van poëzie is – )
 • reducerende interpretatie » verengende lezing
 • reductie » abstractie » verwaarlozing van gecompliceerde tekst: consequenties
 • reductie door geheugen: schilderij tot zwart–wit » gedicht tot schaduwgestalte
 • reductie door onderwijs van literatuur tot variaties van bestaande ideeën
 • reductie gedicht tot schaduwgestalte»schilderij tot zwart–wit (door geheugen)
 • reductie schilderij tot zwart–wit tekening door geheugen
 • reductie tot idee » veralgemening van het bijzondere » abstract (–ie)
 • reductie van het bijzondere » veralgemening » abstractie tot idee » abstract
 • reductie van het religieuze tot vormen
 • reductie van kunst tot toegepaste kunst
 • reductie van oeuvre tot idee
 • reductie van woord in gedicht: tot tijdelijk één definitieve betekenis
 • reductie: commentaar als – c.q. onteigenende vertaling naar gemeenplaats
 • redundant » overbodig» onnodig» zonder functie» overdetaillering» niet
 • redundant » voegt niets toe » overbodig » herhaling van wat er al is
 • redundantie » (zelf–) herhaling(en)
 • Ree, Erik van
 • Ree, Hans
 • Reed, Carol
 • Reed, Lou
 • Reede van Amerongen, Godard Adriaan van
 • Reede, H. de
 • Reede, L. Hugo de
 • Reedijk, C.
 • reeds bekende eerder gewaardeerd
 • reeds bestaande kunst: alleen daarvoor normen en taal paraat
 • reeds betekenisdragende context, situeren in – : waarderen
 • Reefsen, Jacob
 • reeks "Achter het boek"
 • reeks "Badminton Library"
 • reeks "Bibliotheek der Nederlandse letteren"
 • reeks "Bijenreeks"
 • reeks "De boekvink" ("Literatuur in miniatuur")
 • reeks "De Windroos"
 • reeks "Delta"
 • reeks "Griffioen"
 • reeks "Ideeën" (Meulenhoff)
 • reeks "Kartons"
 • reeks "Monumenta Literaria Neerlandica"
 • reeks "Nederlandse klassieken" » "Klassieken der Nederlandse letterkunde"
 • reeks "Nesserie" van uitgever Van Gennep
 • reeks "Ontmoetingen" (uitgeverij Desclée de Brouwer)
 • reeks "Poëtisch erfdeel der Nederlanden" (Heideland, Hasselt)
 • reeks "The World's Classics" (The Oxford University Press)
 • reeks "Witte Olifant"
 • reeks "Zwolse drukken en herdrukken"
 • reeks » serie(s) » seriewerk
 • reeks 'De Bonte Boekjes' (Uitgeversmaatschappij Holland; voor kinderen)
 • reeks 'De Onsterfelijken' (uitgeverij Contact)
 • reeks 'Gouden Boekjes' (De Bezige Bij; voor kinderen)
 • reeks 'Le Livre de Poche'
 • reeks ABC pockets (Arbeiderspers)
 • reeks Barbarber–boeken
 • reeks gedichten, tot stand komen van –
 • reeks Monografieën over Vlaamse letterkunde
 • reeks Monumenta Christiana (Bibliotheek van christelijke klassieken)
 • reeks Oxford Medieval Texts
 • reeks Privé Domein
 • reeks Roeping–reeks
 • reeks Servire Luxe Pockets
 • reeks uit Nederlands vertaalde literatuur: Bibliotheca Neerlandica
 • reeks van associaties
 • reeks(en), uniforme –
 • reeks, Arbo– : van uitgeverij De Arbeiderpers te Amsterdam
 • reeks, goedkope boeken» uitgave(n)\ –
 • reeks, Marnix–(pocket)–
 • reeks, Nobel– : van uitgeverij Callenbach te Nijkerk
 • reeks, pocket– » pocketreeksen
 • reeks, Prisma– » Prisma–pocket(s) » Prismaboek(en)
 • reeks, Profiel–
 • reeks, Salamander–
 • reeks, Synthese–
 • reeks, teksten–
 • reeks, Vlaamse Pockets –
 • reeks... ZIE OOK: reeks:...
 • reeks: ... ZIE OOK: reeks ...
 • reeks: "De Vrije Bladen" » tijdschrift "De Vrije Bladen"
 • reeks: Baskerville
 • reeks: Fibula
 • reeks: Kramer–pocket
 • reeks: Meulenhoff–pockets
 • reeks: Nimmer Dralend (Nijgh en Van Ditmar)
 • reeks: Phoenix–pockets
 • reeksen, pocket– » pocketreeks
 • Reenen, P. Th. van
 • Rees–Mogg, William
 • Rees, C. van
 • Rees, K. (Kees) van
 • Rees, Otto van – (SOMS OOK: Adya van Rees)
 • Reeser, H.
 • Reestraat (Amsterdam)
 • referaat van Fens » lezing gehouden door Fens
 • referentie met werkelijkheid verloren in beeld » dode metafoor » cliché
 • referentieel karakter van 'Knuvelder'
 • referentiekader ZIE OOK: chr. –, cult. –, hist. –, (etc. –)
 • referentiekader ZIE OOK: verdwijnend (...) referentiekader
 • referentiekader ZIE OOK: voorkennis (bij lezer)
 • referentiekader [NB.: ZIE OOK: referentiekader » voorkennis» ervaring (...)!]
 • referentiekader » context : inpassen in (eigen) –
 • referentiekader » verwachtingsgemeenschap » –patroon : v.d. goede verstaander
 • referentiekader » voorkennis» ervaring : bij lezer»kijker [cf referentiekader]
 • referentiekader ... ZIE OOK: verwijzing EN: verwijzing(en) ...
 • referentiekader bij lezer–van–nu vergroot (c.q. heel ruim)
 • referentiekader bij lezer, beperkt – (begrensde mogelijkheden van lezer)
 • referentiekader bij lezers c.q. kijkers
 • referentiekader delen bij goede verstaanders, elkaars verwachtingspatroon cq –
 • referentiekader delen een vereiste voor het delen van humor
 • referentiekader met (goede) poëzie als model; lezer vormt zich –
 • referentiekader van hedendaagse lezer is ruimer
 • referentiekader van lezer » voorkennis bij kijker c.q. lezer
 • referentiekader van lezer bepaalt diens mogelijkheden tot betekenisgeving
 • referentiekader van lezer–van–nu is heel ruim
 • referentiekader van lezer(s) (: ervaring» herinnering» eerder beleefd)
 • referentiekader van lezer(s) of kijker(s)
 • referentiekader van literair criticus, onduidelijk
 • referentiekader voor nieuwe literatuur is bij lezer de oude(re) literatuur
 • referentiekader voor oordeel: dit is poëzie
 • referentiekader, christelijk (OOK: r.k. c.q. protestants) –
 • referentiekader, cultureel –
 • referentiekader, geen context c.q. –
 • referentiekader, gemeenschappelijk – / oorspronkelijkheidseis (: spel/ernst)
 • referentiekader, gezamenlijk – » gemeenschappelijk geheuhgen
 • referentiekader, historisch –
 • referentiekader, historisch – : ontbreekt (\ verdwenen historische interesse)
 • referentiekader, inpassen in context c.q. (eigen) –
 • referentiekader, ons (eigentijds) –
 • referentiekader, verdwijnend – » verdwenen 'context'
 • referentiekader, verdwijnend c.q. verdwenen cultureel –
 • referentiekader, verdwijnend christelijk –
 • referentiekader: decodering in relatie met (eigen) –
 • referentiekader: gebrek aan context c.q. –
 • referenties (geen – ) erbij ontdekt: dus tekst afgewezen
 • referenties bewerken effect van tekst
 • referenties in tekst c.q. van tekst
 • referenties van lezers = interpretatie; gezamenlijke –
 • referenties van tekst» in tekst
 • referenties van tekst: persoonlijke/ gezamenlijke –
 • referenties: geen – bij tekst ontdekt: dus tekst afgewezen
 • reflecteren – zien – continuïteit : Huizinga's Nederlandse beschaving
 • reflecteren op lectuur: eigen belevingen» ordeningen» normen mbt. literatuur
 • reflectie » (zelf–) bezinning» zelfreflectie» introspectie» innerlijke
 • reflectie (–s) op dromen
 • reflectie epigrammatisch verwoord
 • reflectie Fens op (de overeenkomst tussen) zijn wijzen van kijken» lezen
 • reflectie mbt literatuur– c.q. poëzie–opvatting(en)
 • reflectie op (eigen) kinderlectuur
 • reflectie op eigen lectuur van literatuur» poëzie (beleving» normen» ordening
 • reflectie op literatuur (c.q. poëzie): op eigen beleving» ordening» normen
 • reflectie op schrijven» literatuur» poëzie (–opvattingen)
 • reflectie over denken » OOK: denken vs. bedenken
 • reflectie over eigen belevingen » ordening » normen mbt. poëzie cq. literatuur
 • reflectie, geen –
 • reflectie, mogelijkheid tot –
 • reflectie, zelf– » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • reflectie; het ware lezen: met –
 • Reflex [tijdschrift]
 • Reflex, genese » ontstaan van –
 • reflexief / beeldend (: "essayistische" vs. "romanpoëzie" bij Vestdijk)
 • reflexieve / beeldende dichter (: ouder/ jeugdig, volgens Vestdijk)
 • reflexieve dagboekauteur c.q. –schrijver
 • Reformatie » Hervorming » SOMS: Alteratie (van Amsterdam)
 • reformatorisch » gereformeerd » protestant(–christelijk) » protestantisme
 • Reformatorisch Dagblad
 • refrein » keervers » keerregel
 • Refreshment Sunday » Mothering Sunday » Simnel Sunday » halfvasten » Laetare
 • refter, voorlezen in – » refterlectuur » tafellezer
 • refterlectuur » voorlezen in refter » tafellezer
 • refterlectuur bij aderlating (seyney–books)
 • regel » regeling(en) » voorschrift(en) » wetmatigheid » (spel)regels
 • regel » regellengte [typografie]
 • regel » regels (losse» bijzondere» favoriete» autonoom geworden) (kracht va
 • regel (–s) (...) ZIE OOK: versregel(s) (...)
 • regel (–s), spel– : in sport
 • regel (–s), verschil in kwaliteit tussen (vers–) –
 • regel (bijzonder» favoriet» besproken» gekritiseerd» los) (: roept wereld o
 • regel / uitzondering(en)
 • regel der kartuizers » Guy
 • regel die met 'o!' » 'oh!' begint
 • regel in definitieve vorm, wachten op (vers–) –
 • Regel van Benedictus » kloosterorde der Benedictijnen
 • regel wit » witregel
 • regel wit telt mee
 • regel wit: rust (signaalfunctie van – )
 • regel, één enkele –
 • regel, autonoom geworden – (bijzondere» losse» favoriete..) » (kracht van &
 • regel, begin– » eerste regel » aanvang
 • regel, bewonderde cq. favoriete – (cq. fragment » stuk » passage etc.)
 • regel, bodem–
 • regel, close reading van vers– (: gedemonstreerd) » close reading
 • regel, dode – » "dode" versregels
 • regel, eerste – » beginregel » aanvang
 • regel, eerste – » kernregel
 • regel, eerste – / kernregel
 • regel, eerste – (in poëzie–genese)
 • regel, eerste (...) ZIE OOK: eerste regel (...)
 • regel, keer– » keervers » refrein
 • regel, kern– » eerste regel
 • regel, klooster– » monastieke spiritualiteit
 • regel, kunst– » kunstregels
 • regel, laatste – » slotregel » einde » afsluiting
 • regel, losse – : verkeerde interpretatie van –
 • regel, onpersoonlijke –
 • regel, oorspronkelijkheid als bijna–uitzondering op de grote –
 • regel, opbouw van gedicht c.q. van vers–
 • regel, perfectie van (vers–) –
 • regel, reactie van lezer op 'voorlopige' (vers–) –
 • regel, reclame– » reclame (–zin) » propaganda » copywriting
 • regel, reddeloze –
 • regel, slot– » laatste regel » einde » afsluiting
 • regel, spel– : van dichten en (poëzie) lezen
 • regel, taal– » taalsysteem » taalregels » regelsysteem
 • regel, tegen grammaticale – » ongrammaticaal
 • regel, treffende (hoog gewaardeerde) vers–
 • regel, voorlopige (vers–) –
 • regel, woordplaatsing in – » effect van woordplaatsing in strofe of regel
 • regel: titel heeft soms functie van laatste –
 • regel: uitzondering geworden – : kunst
 • regeling » regel(s) » voorschrift(en) » wetmatigheden
 • regellengte » regel [typografie]
 • regellengte (in verzen) » lange(re) c.q. korte(re) versregel(s)
 • regelmaat, uitzondering toont doem van –
 • regels (bijzonder» favoriet» los» besproken» gekritiseerd) (:roepen wereld o
 • regels (spel– ) en imitatie
 • regels (vers– ) beïnvloeden elkaar
 • regels die met 'o!' c.q. 'oh!' beginnen
 • regels van de smaak
 • regels van de spelling
 • regels van dichtspel » van (poëzie–)leesspel
 • regels van Gorters "Mei", de eerste twintig –
 • regels, "dode" vers–
 • regels, eigen – : eigen spel met – (genie: altijd alleen)
 • regels, grammaticale – : tegen – » ongrammaticaal
 • regels, onpersoonlijke –
 • regels, reactie van lezer op 'voorlopige' (vers–) –
 • regels, reddeloze –
 • regels, treffende (hoog gewaardeerde) vers–
 • regels, tussen de – » gesuggereerd» verzwegen» ondergronds» terloops&
 • regels, verschil in kwaliteit tussen (vers–) –
 • regels, voorlopige (vers–) –
 • regels, waardering van bepaalde – / waardering (beleving) van het geheel
 • regels: geen versvorm van elf –
 • regelsysteem » taalsysteem » taalregel(s)
 • regelval (vrije – ) » rafelzetsel
 • regelzucht, kunst is ontregelende –
 • regen
 • regen als literair motief
 • regengedicht » regenverzen
 • regent » regentesk » hogere stand(en)
 • Regent Street, bocht van –
 • regenvers » regengedicht(en)
 • regering » bestuur » kabinet » stadsbestuur » bestuurder(s) » bestuurl
 • Regeringsbeleid, Wetenschappelijke Raad voor het – (WRR)
 • regeringssteun aan literatuur » overheidssubsidie literatuur » prijzenbeleid
 • regie » regisseur » toneelspeler(s) » acteur(s) » actrice(s)
 • regie van uiterlijkheden
 • regionaal karakter
 • regionale pers » GPD–bladen
 • regionale roman(s) » boerenroman(s) » kasteelroman(s)
 • regisseur » regie » toneelspeler(s) » acteur(s) » actrice(s)
 • register » index » inhoudsopgave
 • register » inhoudsopgave » index » noten » bibliografie : ontbrekend
 • register » lexicon » naslagwerk » compedium » encyclopedie » dictionar
 • register maken in je boeken, zelf –
 • register ondeugdelijk
 • register(deel), werk ontoegankelijk zonder –
 • register, biografisch – : geen –
 • register, geen – (c.q.: geen inhoudsopgave» index» noten» bibliografie)
 • register, namen – (personen en plaatsen)
 • register, taal– » soort(en) taal
 • register, zonden– » biechtspiegel » boeteboek » ordening van het kwaad
 • registerdeel Volledig Werk van Multatuli
 • registratie / verbeelding (c.q. beeld)
 • registratie van muziek c.q. lied(jes) op grammofoon» cd» radio (beluisteren)
 • registratiemogelijkheid van subtiele gewaarwordingen, vrouw als verfijndste –
 • Regnault–collectie
 • Regnier, Jean
 • regressie naar oerkrachten van de natuur » natuurbeleven
 • regressief » reactionair » conservatief » rechts
 • Regtien, Ton
 • regulier / seculier (: kerkrechtelijke staat v kloosterlingen vs wereldheren)
 • rei » koor in tragedie
 • Reich–Ranicki, Marcel
 • Reich, Wilhelm
 • Reichling, A.
 • Reid, Jane Davidson
 • Reijkers OSA, L.
 • Reijnaert, J.
 • Reijnders, Karel
 • Reijt, Vic van de
 • Reims
 • Reims, Hincmar van –
 • rein / onrein (OOK: preoccupatie met» zorg mbt. – / – )
 • Reina Prinsen Geerligsprijs
 • Reinaert de Vos
 • Reinderhof, Rie
 • Reinhardt, Max
 • Reinier Claeszenstraat (Amsterdam)
 • Reinildahuis Amsterdam (Apostolisch Instituut v.d. Vrouwen van Bethanië)
 • Reinold Kuipers zestig jaar
 • Reinsma, Riemer
 • Reints, Martin
 • reis » reiziger » reizen » reisverhaal » reisliteratuur
 • reis (zwerven» trekken» onderweg» tocht» dwalen» bewegen) als literair
 • reis als levensreis » pelgrimerend onderweg zijn
 • reis als literair motief (OOK: tocht» bewegen» trekken» zwerven» onderweg et
 • reis– » tochtstructuren : als beeld van ontwikkeling in de literatuur
 • reis, innerlijke» verbeelde» gefantaseerde –
 • reis, lezen als – : door hiernamaals waarin we vooral onszelf tegenkomen
 • reis, lezen op station» tijdens –
 • reis, ontdekkings– » ontdekken » ontdekker (etc.)
 • reis, ontdekkings– : 16e–eeuwse –
 • Reis, Ricardo [heteroniem van Fernando Pessoa]
 • reis, taalhulp–boekjes voor op – : Hoe zeg ik het in het...
 • reis, trein– : naar het werk
 • reis: levensreis » levensavontuur
 • reisangst als doodsangst: reis als op weg zijn naar dood c.q. hiernamaals
 • reisavontuur » reis » reizen » reisverhaal » –literatuur » &ndas
 • reisbelevenissen (–beleving) / dagelijks (alledaags) nieuws
 • reisbeschrijving » reisverslag » reisjournaal
 • reisbeurs
 • reisboek » reisliteratuur » reisverhaal » reis » reizen » reiziger &ra
 • reisboek » reisverslag » reisjournaal etc.
 • reisbrieven » reisverslag » reisbeschrijving
 • reiservaring van Fens » Fens op reis » reisverslag van Fens
 • reisgenoten in trein op weg naar het werk
 • reisgids » reisgids lezen
 • reisgids, ideale – : volgens Fens
 • reisjournaal » reisverslag » reisbeschrijving » reisbrief (–ven)
 • reislectuur » lezen tijdens reizen
 • reisleed » ellende van cq hinder bij het reizen » afkeer van reizen
 • reisliteratuur » reisverhaal » reiziger » reis » reizen
 • Reiss, Johanna
 • reisstructuren » tochtstructuren : als beeld van ontwikkeling in de literatuur
 • reistas » koffer » – koffer als literair symbool
 • reisverhaal » reisliteratuur » reiziger » reis » reizen
 • reisverslag » reisjournaal
 • reisverslag door Fens » Fens op reis
 • Reitsma, Ella
 • reizen » pelgrimerend onderweg zijn : levensreis
 • reizen » reiziger » reis » reisverhaal » reisliteratuur
 • reizen als literair motief (OOK: trekken» bewegen» onderweg» reis» tocht et
 • reizen als vorming
 • reizen van Fens » reiservaringen » reisverslag van Fens
 • reizen, Fens haat –
 • reizen, innerlijk» gefantaseerd» verbeeld –
 • reizen, lezen tijdens –
 • reizen, ontdekkings– (15e eeuw)
 • reizen; stilstaan: meest eigene vorm van –
 • reiziger » reis » reizen » reisverhaal » reisliteratuur » reisboek &ra
 • reizigers door Egypte, 19e–eeuwse –
 • reizigers door Griekenland, 19e–eeuwse –
 • reizigers, mede– : op weg naar het werk
 • rekenschap, literaire kritiek als verantwoording c.q. –
 • Rekers, Guus (EEN KEER 'Gerard' GENOEMD
 • rekkelijk / precies (: omweg / rechtlijnigheid; OOK: veelzijdig / eenzijdig)
 • rel » opstoot » opstand » oproer » rebellie » revolutie » verzet
 • rel » schandaal (–tje)\ sensatie (–belust) [OOK:] schandaalpers» boulevardpe
 • rel, literaire – » polemiek » discussie
 • relateren a.h. bekende is lastig (bij de nieuwe & eigen wereld v.h. gedicht)
 • relatie » gevoel, homo–erotisch –
 • relatie Austen–Shakespeare
 • relatie auteur (commentator)–(roman)personage » auteur – verteller – persona
 • relatie auteur–lezer c.q. dichter–publiek » OOK: lezer als gespreksgenoot
 • relatie auteur–lezer–boek: auteur vormt de lezer; lezer laat zich manipuleren
 • relatie auteur–uitgever
 • relatie beeldende kunst – literatuur
 • relatie Betje Wolff–Aagje Deken
 • relatie decodering – (eigen) referentiekader
 • relatie dichter–gedicht
 • relatie dichter–lezer » lezer als deelgenoot c.q. gesprekspartner
 • relatie Dichtung / Wahrheit
 • relatie Emants' aantekeningen met zijn literaire werk
 • relatie gedicht–parafrase
 • relatie heden–verleden (en omgekeerd), directe – : geen tussentijd
 • relatie heden–verleden (wederkerige – ) als literair motief
 • relatie heden–verleden, wederkerige» wederzijdse –
 • relatie hemel–hier
 • relatie herinnering–waardering
 • relatie herkenning–waardering
 • relatie hiernamaals–leven hier (contact» wisselwerking» spanning hemel–aarde
 • relatie jeugdlectuur/ later gelezen literatuur
 • relatie kijken–lezen (goed kijken – goed lezen)
 • relatie kunstenaar – werk (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • relatie kunstenaar/ dichter bij Dostojewski (: uitvoerder/ conceptie)
 • relatie leerling – leermeester (en v.v.)
 • relatie leven hier en hiernamaals (OOK: contact of wisselwerking hemel–aarde)
 • relatie lezer met Innere Gestalt van auteur (: daarom lezen we literatuur)
 • relatie lezer–auteur c.q. publiek–dichter » OOK: lezer als gespreksgenoot
 • relatie lezer–dichter, paradoxale –
 • relatie lezer–gedicht
 • relatie lezer–tekst
 • relatie lichaam–geest in de barok
 • relatie literatuur – beeldende kunst
 • relatie literatuur – buitenwereld (: relatie maatschappelijke werkelijkheid)
 • relatie literatuur en ideologische werkelijkheid
 • relatie man–vrouw (individueel» persoonlijk» tussen bepaalde individuen)
 • relatie mens–dier » betrokkenheid mens en dier
 • relatie met auteur (: Innere Gestalt van – ): daarom lezen wij literatuur
 • relatie met het verleden» geheugen» herinnering: uitgeschakeld door fotografie
 • relatie met het verleden, onze – » SOMS: te veel verleden » last v.h. verleden
 • relatie met kunstwerk » verhouding tot wat Groot is
 • relatie met ouderlijk huis bij J.C. Bloem
 • relatie met persoon» plaats» gebouw» boek, een soort –
 • relatie moeder–kind » moederbinding met zoon of dochter » OOK: als lit. motief
 • relatie mooi–geheim
 • relatie muziek–literatuur » muziek–poëzie
 • relatie Nederlandse» Indische gedeelten in de "Max Havelaar"
 • relatie noodlot (verborgen in taal) en naamklank
 • relatie oude(re) / hedendaagse literatuur
 • relatie personage – auteur » (commentariërende) auteur – verteller – pe
 • relatie publiek–dichter
 • relatie religie – samenleving in de middeleeuwen
 • relatie ruimte en tijd » beleving van ruimte en tijd
 • relatie signaleren » invloed(en) c.q. verbanden vaststellen
 • relatie toedichten – in context plaatsen – waarderen» beoordelen
 • relatie tussen woorden in poëzie » verband(en) tussen woorden in gedicht(en)
 • relatie universiteit – literaire kritiek » (gebrekkig) contact...
 • relatie vader–dochter (OOK: – als literair motief)
 • relatie vader–zoon als literair motief
 • relatie van auteur tot verleden » schrijver zoekt (OOK: zijn» haar) verleden
 • relatie van Gezelle met zijn ouders
 • relatie verleden–heden
 • relatie verleden–heden, wederkerige» wederzijdse –
 • relatie vorm–inhoud, organische – : vorm komt voort uit de inhoud
 • relatie vorst–auteur
 • relatie waardering–herinnering
 • relatie waardering–herkenning
 • relatie waardetoekenning» interpretatiemogelijkheden
 • relatie werk – kunstenaar (: verhouding schepper en zijn schepping)
 • relatie(s) leggen » betekenisgeving » beeldvorming » tot eenheid lezen
 • relatie, alles met elkaar in – : lezer leest –
 • relatie, een soort – : met plaatsen cq gebouwen cq boeken cq personen
 • relatie, lat–
 • relatie, liefdes– » passie » hartstocht (etc.) [OOK: als literair motief]
 • relatie, moeder– » moederbinding (met zoon of dochter) » moeder–kindrelatie
 • relatie, verkeerde – gelegd » onjuist » onnauwkeurig » fout (–ieve inf
 • relatief » betrekkelijk » tolerantie » verdraagzaam(heid)
 • relatiegeschenk "De Bezige Bij" 2001–2002
 • relatiegeschenk Bezige Bij '92/'93
 • relatiegeschenk boekhandel» antiquariaat» uitgever» ander bedrijf (kerst etc.)
 • relaties aangaan, dichten dwingt woorden tot nog niet bestaande –
 • relaties aangaande woorden in hoofd van lezer: uiterst beweeglijk
 • relaties leggen tussen woorden, nog niet bestaande – (: dat is dichten)
 • relaties tussen alles te leggen
 • relaties tussen nieuw en oud, altijd –
 • relaties tussen woorden, gedwongen nieuwe – (: dichten schept – )
 • relatieve waarde van kunst & cultuur » ingebeelde algemene waarde van k. & c.
 • relationele problematiek: psychische afhankelijkheid als literair motief
 • relativerende dialectiek bij Vestdijk (: uitspraak geven en weer terugnemen)
 • relativering (moordende – ) : bij Vestdijk » beweren & terugnemen bij Vestdijk
 • relativering bij Vestdijk, moordende –
 • relativering van (ingebeelde algemene) waarde van kunst en cultuur
 • relativering van belang» problematiek door de dood
 • relativisme » relativiteit » betrekkelijkheid (evt.: van alles) » onzekerheid
 • relativisme » tolerantie (relativisme » verdraagzaamheid)
 • relativist, absoluut – (Vestdijk)
 • relativist, absoluut – : Karel van het Reve
 • relativiteit » –ivist» betrekkelijkheid (evt. van alles)\ onzekerheid» twijf
 • relevant, maatschappelijk – » sociaal verantwoord c.q. functioneel
 • relevantie van het verstaan v. teksten (OOK maatschappelijke relevantie ervan)
 • reliek » relikwie(ën) » reliekenverering
 • reliekenverering » reliek(en) » relikwie(ën)
 • Reliekverering in de Middeleeuwen (expositie te Utrecht & Amsterdam 2000–2001)
 • religie – vriendschap – literatuur
 • religie » geloof » godsdienst
 • religie (volks– ) als mengvorm officiële leer en eigen ideeën
 • religie / kunst (: religie en c.q. of kunst » religieuze c.q. gewijde kunst)
 • religie / werkelijkheid (: conflict c.q. tegenstelling – )
 • religie als achtergrond» basis» ondergrond» oorsprong
 • religie als kunst » kunst als religie
 • religie als literair motief » godsdienstige thematiek » – problematiek
 • religie en kunst » gewijde c.q. religieuze kunst
 • religie en mystiek: mystiek niet beperkt tot het religieuze
 • religie en samenleving in middeleeuwen
 • religie en samenleving in middeleeuwen: gesunkenes Kulturgut
 • religie en samenleving middeleeuwen: nationaal / internationaal
 • religie en seks: seksuele sensaties als bron van religieuze ervaringen
 • religie en tautologie » taal voor religieuze aandoening
 • religie in poëzie » religieuze poëzie
 • religie ivm. homoseksualiteit
 • religie tijdens jeugd » godsdienstige opvoeding » godsdienstonderwijs
 • religie, homoseksualiteit ivm. –
 • religie, sport en» of» als –
 • religie, Vondel en –
 • religieus / christelijk–religieus
 • religieus / profaan (: bespotting c.q. persiflage)
 • religieus aspect» karakter» religieuze behoefte» oorsprong» ondergrond
 • religieus beleven » geloofsbeleving » geloofsbewustzijn » religieuze beleving
 • religieus beleven, veranderend – » gewijzigd geloofsbewustzijn
 • religieus beleven: is dat misschien alleen maar kunst–\cultuurgevoeligheid?
 • religieus boek » godsdienstig boek » stichtelijk boek
 • religieus fenomeen, taal als – (OOK: theologie v.d. taal » taal en theologie)
 • religieus gemeenschapsbesef (kerkelijk c.q. geloofsgemeenschapsgevoel)
 • religieus gemeenschapsgevoel (OOK: kerkelijk – ) » kerk– of geloofsgemeenschap
 • religieus geschrift » religieuze literatuur » gewijde c.q. religieuze taal
 • religieus gevoel, taal voor geloof c.q. voor –
 • religieus imperialisme dmv. taal » SOMS: dmv. praten
 • religieus karakter » religieuze ondergrond » religieuze oorsprong
 • religieus lied » geloofslied » kerklied » gezang » heiligenlied
 • religieus lied » kerklied» –zang» –muziek» canticum» canta
 • religieus lyrisme èn concrete beschrijving eigen wereld (gecombineerd)
 • religieus symbool, berg als –
 • religieus taalimperialisme
 • religieus, anti– (OOK: geloof vs. ongeloof)
 • religieus, niet– : niet–religieus christen–zijn
 • religieuze » gewijde kunst (OOK: kunst en religie)
 • religieuze » maatschappelijke positie van vrouwenkloosters in middeleeuwen
 • religieuze (het – ) tot vormen teruggebracht
 • religieuze / kerkelijke kunst
 • religieuze aandoening, taal voor geloof c.q. voor –
 • religieuze aard » religieuze oorsprong » religieus karakter
 • religieuze angst, bevrijding uit beklemming v.d. christelijke tijd c.q. –
 • religieuze aspecten» ondergrond» karakter» behoefte(n)\ oorsprong
 • religieuze beeld, crisis v.h. – : duidelijker afstand tussen teken–Betekende
 • religieuze behoefte » religieus karakter » religieuze ondergrond cq. oorsprong
 • religieuze beleving (– beleven) » geloofsbeleving» –bewustzijn» spirit
 • religieuze beleving, dweperige –
 • religieuze beleving, taal voor het geloof c.q. –
 • religieuze beleving, veranderd – » zich wijzigend geloofsbewustzijn
 • religieuze boeken » boeken over godsdienst » stichtelijke boeken
 • religieuze dimensie» oorsprong» ondergrond» behoefte» aspecten» karakt
 • religieuze dweepzucht
 • religieuze en maatschappelijke orde(ning) » religie als bindend cultuurgegeven
 • religieuze en wereldlijke speldjes
 • religieuze ervaring opgewekt door seksuele sensatie(s)
 • religieuze expressie: zinnelijkheid als beeld van het diepst religieuze
 • religieuze geschiedenis » kerkhistorisch » kerkgeschiedenis
 • religieuze geschiedenis » r.k. kerkgeschiedenis » kerkhistorisch (r.k.)
 • religieuze gevoelens, taal voor het geloof c.q. voor –
 • religieuze idealen » religieuze gedrevenheid
 • religieuze interpretatie » theologische interpretatie
 • religieuze kitsch » walgelijk & naargeestig vroom » stichtelijke wansmaak
 • religieuze kunst » kerkelijke» gewijde kunst» kunst en (cq: of) religie
 • religieuze kunst / kerkelijke kunst
 • religieuze kwaliteit niet met literaire verwarren!
 • religieuze liederen » kerkzang » –muziek » –lied » muziek in de
 • religieuze literatuur c.q. geschriften » religieuze taal » gewijde taal
 • religieuze literatuur, afgenomen interesse voor (bepaalde) –
 • religieuze muziek » kerkzang » muziek in de liturgie » cantate » kerklied
 • religieuze ondergrond» dimensie» oorsprong» behoefte» aspecten» karakt
 • religieuze ontroering, taal voor –
 • religieuze ontvankelijkheid of kunstontvankelijkheid?
 • religieuze ontwikkeling » geloofsontwikkeling
 • religieuze oorlog(en) » godsdiensttwist(en) » heilige strijd
 • religieuze opvoeding » godsdienst tijdens jeugd » godsdienstonderwijs
 • religieuze plechtigheid » eredienst » kerkdienst » misoffer
 • religieuze poëzie » geestelijke dichtkunst
 • religieuze positie van vrouwenkloosters in middeleeuwen » maatschappelijke...
 • religieuze prent(en) » bidprentje(s)
 • religieuze problematiek bij schrijver(s) zonder geloof» ex–gelovige(n)\ (etc.)
 • religieuze publikatie(s) onleesbaar door taalgebruik
 • religieuze roeping, onvoltooide –
 • religieuze symbolentaal » religieuze symboliek
 • religieuze symboliek » religieuze symbolentaal
 • religieuze symboliek, berg in de –
 • religieuze taal » religieuze geschriften c.q. literatuur » gewijde taal
 • religieuze taal i.h. Nederlands versleten» kapot voor godsdienstige expressie
 • religieuze taal nietszeggend (: geloofscrisis als taalcrisis)
 • religieuze thematiek » religieuze problematiek » religie als literair motief
 • religieuze traditie, r.k. kerkelijke c.q. –
 • religieuze verbeelding » christelijke cq. gelovige verbeelding of beeldvorming
 • religieuze verbeelding als de allerhoogste fictie
 • religieuze verzwakking » secularisatie » verwereldlijking » secularisering
 • religieuze vorming of opvoeding » godsdienstonderwijs » religie tijdens jeugd
 • religieuze wereld, eigen – : bij Van het Reve » godsbeeld van Reve
 • religieuze, zinnelijkheid als beeld» expressie van het diepst –
 • religiosa » winkel in heiligenbeelden e.d.
 • religiositeit » religieuze ondergrond» dimensie» behoefte» oorsprong (etc.)
 • religiositeit slechts cultuurbewustzijn? religieuze of kunstontvankelijkheid?
 • religiositeit, poëtische – (van P. Kemp)
 • religiositeit: van vrije naar gebonden – (P. Kemp)
 • relikwie » reliek(en)
 • relikwie: werkelijkheid – v.d. literatuur/ literatuur – v.d. werkelijkheid
 • reliquieën » relieken » verering van –
 • Relleke, Joke
 • rellen in Amsterdam (13 en 14 juni 1966)
 • rellen in Amsterdam ivm. slopen Nieuwmarkt–buurt tbv. metro–aanleg (plm. 1975)
 • rellen in Nijmegen ivm. slopen van huizen (1981)
 • Remarque, Erich Maria
 • Rembrandt (Harmensz. van Rijn)
 • Rembrandt Research Project » toeschrijvingsproblematiek mbt. Rembrandt
 • Rembrandt–beeld
 • Rembrandt–huis Amsterdam: Het mysterie v.d. jonge Rembrandt (expositie 2002)
 • Rembrandt–receptie » Rembrandt–beeld » Rembrandt–waardering
 • Rembrandt–tentoonstelling Amsterdam Rijksmuseum 1956
 • Rembrandt, 'Nachtwacht' van –
 • Rembrandthuis (museum te Amsterdam)
 • Rembrandtprijs (Duitse prijs)
 • Rembrandts, authentiek of niet
 • Remco Campert 70 jaar
 • Remmelts, Joan
 • remmend geweten, Grote Voorgangers functioneren als –
 • remonstrant, contra– » contraremonstrants
 • remonstrants » doopsgezind » dopers
 • Remoortere, Julien van
 • renaisance der 12e eeuw EN: Karolingische renaissance
 • renaissance
 • renaissance – middeleeuwen (overgang – / – ; SOMS: modern door individualisme)
 • renaissance c.q. middeleeuwen, ziek in de –
 • renaissance en reveil – herhaling en vernieuwing
 • Renaissance in de middeleeuwen: Karolingische c.q. 12e–wse renaissance
 • renaissance–beeld, wijzigingen in het –
 • renaissance–poëzie
 • renaissance, 12e–wse – » EN: Karolingische renaissance
 • renaissance, Karolingische – » EN: renaissance der 12e eeuw
 • renaissance, middeleeuwen– : continuïteit –
 • renaissance, overgang middeleeuwen naar – (SOMS: modern door individualisme)
 • renaissance, Plato–studie in de –
 • renaissance, studie van de – » renaissancist(en)
 • renaissance, studie van het klassieke latijn tijdens de – » humanistenlatijn
 • renaissance, wijzigingen in het beeld van de –
 • renaissance, ziek in de middeleeuwen c.q. –
 • renaissance: studie van Grieks in het westen (omstreeks 1453)
 • renaissancepoëzie
 • renaissancist(en) » studie van de renaissance
 • Renan, Ernest
 • Renard, Jules
 • Renard, metafoor bij –
 • Renckens s.j., Han
 • rendement » commercieel belang » commercie » handel » markt » koopman
 • rendement van boek» lectuur» lezen
 • rendementsdenken / vragen naar zin
 • Renders, Emile
 • Renders, Hans
 • Renes, G.J. en G.
 • Rengers ten Post, Egbert
 • Reni, Guido
 • Renier–Corthon, Olive
 • Reninca [pseudoniem van Renee Hendrik Louise Lauwers]
 • Renoir, Auguste
 • Renoir, Auguste: "La Liseuse" (1874)
 • renovatie » restaureren » SOMS: herbouwen
 • Rensenbrink, Han
 • Rensman, Mieke
 • reorganisatie boekenkast» bibliotheek
 • reorganisatie Hoger Onderwijs » hervorming hoger onderwijs
 • reorganisatie van Hoger Onderwijs
 • Rep, Jelte
 • Rep, Ria
 • repertoire (: vaste plaats in de waardering » gangbaar » erkend » gevestigd)
 • repertorium » compendium » register » naslagwerk » companion
 • Repertorium, IDIL Lectuur– » IDIL
 • repeterend motief » woordherhaling» beschrijving herhaald» OOK: eentonig(heid)
 • repetitie, verlangen naar – » herhalingsbehoefte
 • repetitiesyndroom » herhalingsbehoefte
 • replica » reproduktie » surrogaat » protese » nep » "tweedehands&
 • reportage (–karakter) » verslag (–geving) » docufictie » journalistiek
 • reportage / roman c.q. (literair) verhaal
 • reportage, foto– » fotoboek (–en) » foto–album(s)
 • reportagetaal » OOK: reportageroman
 • reporter; introductie: stijlmiddel van de –
 • reportersproza » taal van de reportage » OOK: reportageroman
 • representatie groot geheel door klein detail
 • representatie van het eeuwige (OOK: – in het tijdelijke)
 • representatief voor de literatuur, enkele grote schrijvers –
 • representatief voor eigenheid van stroming» richting; grootsten niet –
 • representatief, niet – : grootsten niet – voor eigenheid v. stroming» richting
 • representativiteit van enkele grote auteur(s) » grote schrijver(s) als norm
 • representeert eeuwige waarheden; v.Duinkerken denkt a–individualistisch want –
 • reprint » facsimile (–uitgave)
 • reprint » fotografische herdruk
 • reprise » herhaling » toegift
 • reproductie » replica » surrogaat » protese
 • reproductie(s) » platen » illustratie(s) » afbeelding(en)
 • reproduktie » afbeelding » plaat » illustratie
 • reproduktie » affiche » poster » plakkaat » plaat » kunstkaart
 • reproduktie » rep. concretiseert herinneringsbeeld maar abstraheert schilderij
 • reproduktie » replica » surrogaat » protese
 • reproduktie van muziek c.q. lied(jes) op cd» grammofoonplaat
 • reproduktie: tussen (abstract) herinneringsbeeld en (concreet) schilderij
 • Republiek der Letteren [tijdschrift]
 • Republiek der Zeven Provinciën » de Nederlanden
 • reputatie v. schrijver: verzameling standaardoordelen over zijn werk
 • reputatie–opbouw » beeldvorming » zelfprofilering » –expressie »
 • reputatie–orde, oog voor ontwikkeling slechts binnen gevestigde –
 • reputatie(s) van auteurs steeds herbevestigd
 • reputatie(s), onaantastbare –
 • requiem » doodscultuur» –cultus» –opvatting» funeraire cultuur&r
 • reserve van Fens t.a.v. L.P. Boon
 • reserve van Fens t.a.v. M. Nijhoff
 • reserves mbt tekst: Fens negatief» ambivalent» teleurgesteld» afwijzend etc.
 • reservespeler » niet echt mogen meedoen » aan de kant blijvend
 • reservoir van de Nederlandse taal, Statenbijbel als –
 • resignatie: eventueel berustend heimwee naar het voorbije » nostalgie
 • Resink, G.J.
 • resonantie van teksten» woorden in (grotere) context, mee–
 • Resoort, R.J.
 • respect » fatsoen » wellevend » beschaafd » stijlvol » deftig »
 • respect bij» van de lezer
 • respect voor andere levensovertuiging» levenssituatie, gebrek aan –
 • respect voor authentieke tekst » eerbied voor het origineel
 • respect voor boek(en) » waardigheid van boek(en)
 • respect voor boek(en), geen –
 • respect voor lezen » ontzag voor belezenheid
 • respect voor literatuur » waarde (: belang» status» etc.) van literatuur
 • respect voor mysterie » eerbied voor het geheim
 • respectabel zijn van literatuur » waarde c.q. status van literatuur
 • respectloos » beschamend » gênant » schaamte(loos) » SOMS OOK: preuts(
 • respectvolle bewondering, juiste afstand van de –
 • Respighi, Ottorino
 • respons » weerklank » publieke belangstelling » OOK: gelezen worden
 • respons in versvorm » antwoorden met gedicht » schakel–dicht
 • respons van lezer op 'voorlopige' versregel(s)
 • restanten van dichter » werkmateriaal van dichter
 • Restany, Pierre
 • restaurant » café » kroeg » koffiehuis » SOMS OOK: bijbehorend sociaa
 • restaurant als voorkeurslocatie voor Vestdijk
 • restaurant voor schrijvers » schrijverskroeg » OOK: literair café
 • restaurantengids » culinaire journalistiek » eetschrijver
 • restauratie » –reren» SOMS: herstel» –bouwen» (stads)vernieuwing
 • restauratie van katholicisme » (EN MEER ALGEMEEN:) restauratieve tendenzen
 • restauratie, rooms–katholieke – » r.k. emancipatie
 • restauratieve tendenzen » restauratie (SOMS: m.n. van katholicisme)
 • restaureren » restauratie » SOMS: herbouw (–en)
 • resten » aanzetten » aantekeningen » fragmenten
 • resultaat van voorordening, herkenning van –
 • resultaat voor lezer van recensie: ideeën of informatie?
 • resultaat; het maken belangrijker dan het –
 • Retèl, Jan
 • retabel » altaar (–stuk)
 • retarderingstechniek » uitstel–element » spanning » suspense
 • retorica » retoriek » retorisch » retorische inkleding » welsprekendheid
 • retoriek » fijn ouderwets » geliefde (en getolereerde) cliché's » gedragen
 • retoriek » gemeenplaatsen » cliché(s) : functie(s) van –
 • retoriek » grootspraak » taalvertoon » –vergroting » bedrog van»
 • retoriek » retorica» retorisch» retorische inkleding» welsprekendheid»
 • retoriek ... EN: retorisch ...
 • retoriek / literatuur (c.q. poëzie)
 • retoriek cq retorisch: bij lezer verwachtingen scheppend èn beantwoordend
 • retoriek der tegendelen » tegenstelling als stijlfiguur
 • retoriek in kinderboek » taal cq stijl van jeugdboek (–en)
 • retoriek misschien enige middel tot doorgeven van collectief wereldbeeld
 • retoriek ontbreekt » geen grootspraak » eenvoud van taal c.q. stijl
 • retoriek uit specialiseringsproces (: als resultaat van specialiseringsproces)
 • retoriek, bedwelming door taalpracht c.q. –
 • retoriek, bezielde – » persoonlijke retoriek
 • retoriek, Franse welsprekendheid» –
 • retoriek, functie van – » functie van cliché(s) en gemeenplaatsen
 • retoriek, grens van de –
 • retoriek, specialisme wordt eigen – (: speciaal> specialisme>> eigen retoriek)
 • retoriek, tegen aanstellerij en – » ontmaskeren » doorprikken
 • retoriek, tweepoligheid in de – » contrast als retorisch middel
 • retorisch » fijn ouderwets » gedragen » geliefde (en getolereerde) cliché's
 • retorisch » retoriek
 • retorisch 'wij' (ipv. 'ik') » wij–vorm » wij–gedichten
 • retorisch / persoonlijk
 • retorisch gevoel bij lezer(s)
 • retorisch geworden
 • retorisch geworden literatuur, komisch of –
 • retorisch middel, contrast als – » tweepoligheid in de retoriek
 • retorische driedeling
 • retorische gevoelens en gevoeligheden bij Elsschot
 • retorische ingreep » retorica » welsprekendheid » retoriek
 • retorische inkleding » retorica » retorisch » retoriek
 • retorische patronen doorbreken; ontwikkeling v.d. literatuur als het steeds –
 • retorische traditie » schrijven in de traditie
 • retorische verbeelding » geliefde (en getolereerde) cliché's » fijn ouderwets
 • retrograde
 • Retz, kardinaal De
 • Reu, M. de
 • Reuchlin, Johann
 • reuk » ruiken » geur
 • reuk van bibliotheek(boeken)
 • Reuterswärd, Carl Frederik
 • reuzen der wereldliteratuur veroorzaken vermorzeling des harten » deemoed
 • reuzen van de wereldliteratuur
 • reuzenpocket » pocket(boek)
 • Reve moest geschiedenis v.h. konijn uit De Avonden eens schrijven (vindt Fens)
 • Reve–Montijn, Ileen van het
 • Reve–rondgang » Avonden–wandeling
 • Reve, brieven van Van het – : dienen in boek bijeengebracht (suggestie Fens)
 • Reve, G. (K. van het – ): godsvoorstellingen » eigen religieuze wereld bij –
 • Reve, G. (K. van het) : ezel(beeld) bij –
 • Reve, G.J.M. van het (Gerard)
 • Reve, G.K. van het : geen intrige aanwijsbaar in verhalen van –
 • Reve, Gerard (Kornelis van het) » Simon van het Reve
 • Reve, Karel van het – [OOK: als God bij J.M.A. Biesheuvel]
 • Reve, Karel van het –: absoluut relativist
 • Reve: de "toon" bij (Van het) –
 • Reve: gesloten karakter van opgeroepen wereld in "Nader tot U" van Van het –
 • Reve: Meedogenloze Jongen als godsvoorstelling bij –
 • Reve: vroeger/ later werk van –
 • reveil en renaissance – vernieuwing en herhaling
 • Revel, J.F.
 • Revett, Nicholas
 • Review of Books, The London –
 • Review of Books, The New York –
 • Review, The
 • revisie recente Duitse geschiedenis
 • Revisor, De – [tijdschrift]
 • Revisor, De – : omslag 11.1.84
 • Revisor, De nieuwe –
 • Revius, Jacobus
 • revolte » oproer » verzet » rebellie » opstand(ig) » rebel(s)
 • revolterende mens als literair motief
 • revolutie » rebellie » opstand(ig) » verzet » rebels
 • revolutie » vernieuwing EN: géén revolutie » vernieuwing onschadelijk gem
 • revolutie / continuïteit : bij doorgever(s) van culturele traditie
 • Revolutie, Franse –
 • revolutie, literaire – » literaire vernieuwing
 • revolutionair èn traditioneel (: paradox van Gezelle)
 • revolutionair » nieuw » nieuw(ig)heid » avant garde » modern
 • revolutionair taalgebruik » taalvernieuwing » taalvernieuwer
 • Revolver (literair tijdschrift)
 • Revue Continentale Illustrée
 • Revue Générale Illustrée
 • Reybrouck, David van
 • Reynaert » Vanden Vos Reynaerde
 • Reyneke van Stuwe, Jeanne Kloos–
 • Reynolds, Barbara
 • Reynolds, Jeremiah» John N.
 • Reynolds, Joshua
 • Reynst, Jan [+ 1646]
 • Reynst, mr. Gerard [plm. 1650]
 • Reypens s.j., L.
 • Rhenanus, Beatus
 • Rhenen » Cuneratoren
 • Rhijn, Hugo van
 • rhymes, nursery – » bakerrijmen
 • rhythm, sprung–
 • rhythmisch » ritme
 • RIAGG's » geriatrie » euthanasie etc.; tv–programma's over –
 • Ribbentrop, Joachim von
 • Ricci s.j., Matteo
 • Rice, David Talbot
 • Rice, Grantland
 • Richard van St. Victor
 • Richardis, zuster –
 • Richards, I.A.
 • Richards, Jeffrey
 • Richardson Jones, Dorothy
 • Richardson, Joanna
 • Richardson, Richard
 • Richardson, Samuel
 • Richelieu, [Armand–Jean du Plessis] kardinaal de
 • Richmond, Bruce
 • Richmond, Sir W.B.
 • richt zich tot lezer, auteur – » lezer aangesproken cq. tot discussie genodigd
 • Richter, J.P.F – » [pseudoniem:] Jean Paul
 • richting » stroming » generatie » het begrip 'richting'\'stroming'\'generatie'
 • richting in de kunst » kunststroming(en) » kunstopvatting(en)
 • richting, nieuwe – (in literatuur» poëzie): niet (h)erkend
 • richting: grootsten niet representatief voor eigenheid van stroming of –
 • richtingloosheid in Nederlandse literatuur (: impasse» weinig bijzonders etc.)
 • richtsnoer » handleiding » vademecum » hulpboek
 • Ricks, Christopher
 • ridder als literair motief » ridderlijkheidsideaal » ridderschap
 • Ridder, A. de: uitgever
 • Ridder, Alfons de
 • Ridder, Alphons J. de [pseudoniem: Willem Elsschot]
 • Ridder, Walter de
 • riddercultuur » ridderschap » ridderschapsideaal (OOK: – als literair motief)
 • riddercultuur / intellectualisme
 • ridderepiek » ridderroman(s)
 • ridderideaal » ridderschapsideaal » ridderschap (OOK: – als literair motief)
 • ridderidealen als model voor Franciscus van Assisi
 • ridderlijkheidsideaal » ridderschap (–sideaal) » (OOK: – als literair motief
 • ridderroman » ridderepiek
 • ridderschap » ridderschaps– » ridderlijkheidsideaal (OOK: – als lit. motief
 • riddertoernooi, sport als equivalent van het
 • Ridley, Glynis
 • Riefenstahl, Leni
 • Riel, H. (Harm) van [in leven VVD–politicus]
 • Riemsdijk, G.A. van
 • Ries, L.A.
 • Riessen, Renée van
 • Rietbergen, Peter
 • Rietkerk, Koos [VVD–politicus en o.m. minister van Binnenlandse Zaken]
 • Rieu, E.V.
 • Riggs, David
 • Righini, Bert Scova –
 • Rigters, Henk
 • rij, lezende jongeman in de –
 • Rijckevorsel, K. van (KVP–politicus)
 • Rijen, A.J.H.F. van
 • rijexamen » rijvaardigheid » auto (–rijden) (OOK: – als literair motief)
 • rijk » rijkheid » volheid : van tekst of boek
 • rijk / arm (rijkdom / armoede)
 • rijk aan ideeën » inventief » inval (–len)
 • rijk van schaduwen en schimmen: het geheugen
 • Rijk, Heilige Roomse –
 • Rijkaard, Frank
 • rijkdom » geld » kapitaal
 • rijkdom / armoede (rijk / arm)
 • rijkdom aan woorden
 • rijkdom, poëtische rijkdom » overvloed in poëzie
 • rijke roomse leven, het – » SOMS: behoudend r.k.
 • rijke taal » woordrijkdom » overvloed aan (bijzondere) woorden
 • Rijkens, Fimi
 • Rijkens, Leo
 • Rijks Universiteit Limburg ZIE OOK: oratie prof. dr. W. Kusters ...
 • Rijksasyl voor Psychopathen Veldzicht, Balkbrug» Avereest
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg » monument » monumentenzorg
 • Rijksmuseum (Amsterdam)
 • Rijksmuseum Amsterdam 1976: tentoonstelling "Tot lering en vermaak"
 • Rijksmuseum Amsterdam 200 jaar: tentoonstelling "De Glorie v.d. Gouden Eeuw"
 • Rijksmuseum Amsterdam: Jan Steen–tentoonstelling (1996)
 • Rijksmuseum Amsterdam: Rembrandt–tentoonstelling (1956)
 • Rijksmuseum Meermanno–Westreenianum Museum van het boek
 • Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
 • Rijksmuseum: Alleen kijken naar licht binnenshuis (expositie A'dam 1980–1981)
 • Rijksmuseum: expositie "Teksten op schilderijen" (Amsterdam 1979)
 • rijkste van Europa; 20e–eeuwse Nederlandse poëzie een van de –
 • Rijksuniversiteit Gent: bibliotheek
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • rijksuniversiteit Groningen, bibliotheek van de –
 • Rijksuniversiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit van Utrecht (RUU) » Universiteit van Utrecht
 • rijm » betekenissamenhang : wisselwerking
 • rijm » rijmen » eindrijm
 • rijm bij Achterberg » rijmdwang bij Achterberg
 • rijm bij Nijhoff
 • rijm bij Vestdijk
 • rijm en context
 • rijm in beeld » rijm in situatie
 • rijm roept betekenissamenhang op » betekenissamenhang roept rijm op
 • rijm, begin– » alliteratie(s)
 • rijm, binnen–
 • rijm, effect van berijmen c.q. van –
 • rijm, half– » bijna–rijm » verborgen rijm » assonantie
 • rijm, ketting– » OOK: kettingtekst
 • rijm, klankloos – (met elkaar vertrouwde woorden op andere grond dan klank)
 • rijm, knittel–
 • rijm, psalmen opnieuw op – (1968)
 • rijm, verbeeldings – : in proza van Vestdijk
 • rijm, vertaling in jamben» hexameters» poëzie» al dan niet op –
 • rijm, vindingrijk – » rijmvaardigheid
 • rijm, visueel –
 • rijm, vrouwelijk – (OOK: mannelijk vs. vrouwelijk rijm)
 • rijm: in beeld » in situatie
 • rijm: niet alleen klanksamenhang
 • rijm: ook betekenissamenhang » rijm(–dwang) schept soms betekenis of vrijheid
 • rijmbrief » briefdicht
 • rijmdwang (: toevallige klankgelijkheid bij geforceerde betekenissamenhang)
 • rijmdwang bij Achterberg » rijm bij Achterberg
 • rijmdwang levert soms vondsten op » schept soms betekenis (of vrijheid!)
 • rijmelarij » rijmpoging(en)
 • rijmkritiek(en)
 • rijmloos » blank vers
 • rijmplezier
 • rijmpoging (–en) » rijmelarij » SOMS: stoplap (–pen) » sinterklaasrijm
 • rijmprent
 • rijmratten [woord in gedicht van Lucebert]
 • rijmschema
 • rijmsoort (–en)
 • rijmvaardigheid » vindingrijk rijm
 • rijmverdoezeling » SOMS OOK: schijnrijm» klankloos rijm» bijna–rijm
 • rijmwoord op elf » rijmwoorden op elf
 • rijmwoord, persoonsidentificatie per –
 • rijmwoorden identificeren persoon
 • rijmwoorden, valse –
 • rijmwoordenboek
 • Rijn, .. van
 • Rijnland » Maas– en Rijnland » OOK: kunst van het Maasland
 • Rijnsburger Collegianten
 • Rijnsdorp, C.
 • rijpheid
 • rijpheid » bloei » neergang als criteria: maar willekeurige ordeningsprincipes
 • rijping, persoonlijke geschiedenis» groei» ontwikkeling» – : als lit. motie
 • Rijsel, Colijn van
 • Rijssel, Alanus van – » Alain de Lille » Alanus ab Insulis
 • Rijssele, Colijn van
 • rijvaardigheid » rijexamen » auto (–rijden) (OOK: – als literair motief)
 • Rijvers, Piet
 • rijwiel » fiets » fietssport » wielrennen
 • rijwiel met hulpmotor » brommer » bromfiets
 • rijwiel, motor– » motorsport » speedway
 • Rilke, Rainer Maria
 • Rimbaud, Jean Arthur
 • Ringelnatz, Joachim [pseudoniem van Hans Bötticher]
 • Rinsema, Evert en Thijs
 • Rinser, Luise
 • riooljournalistiek » patsersjournalistiek (OOK: – als literair motief)
 • Ripa Transione, Ascanio della (= Ascanio Condivi)
 • risico niet–esthetiserend benaderen oude literatuur: opsluiten in verleden
 • risico van bekentenisliteratuur » bekentenis– vs. verbeeldingsliteratuur
 • risico van eentonigheid » eentonig » saai » droog » dor » vervelend
 • Rispens, J.A.
 • rit met tram » tram » GVB (Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam)
 • Ritchie, Anne Thackeray
 • Ritchie, Joseph
 • rite » ceremonie » protocol » ritueel » etiquette
 • rite » spel » cultuurspel » cultuur en spel » spelen
 • riten rond sterven » uitvaart » begraven (: doodscultuur » graf » kerkhof)
 • Ritman, Joost R.
 • ritme – metrum – betekenis
 • ritme » ritmisch
 • ritme ("als een 'ondermuziek' ") bij Céline
 • ritme bij» tijdens het lezen
 • ritme en metrum geven geen betekenis: ze zijn het
 • ritme in proza » prozaritme
 • ritme, proza– » ritme in (of van) proza
 • ritme, werk–
 • ritme, werk– » werkdiscipline » werkethos » OOK: workaholic
 • ritme: persoonlijk – bij T.S. Eliot
 • ritmering
 • Ritter jr, P.H.
 • ritueel » protocol » ceremonie » rite » etiquette » ritualisering
 • ritueel als literair motief
 • ritueel, bescheidenheids– » bescheidenheid
 • ritueel, kracht van rite c.q. van –
 • ritueel, lees–
 • ritus » eredienst » religieuze plechtigheid » kerkdienst » misoffer »
 • Ritzen, J. [minister van onderwijs en wetenschappen]
 • Ritzerfeld, J.
 • Rive Box, Hans de la
 • Rivière, Isabelle
 • Rivière, Jacques
 • rivier als literair motief
 • rivier in Overijssel: de Vecht
 • rivier in Utrecht c.q. bij Muiden: de Vecht » Muiden » Muiderslot
 • RKAVIC
 • Robazki, Boris [pseudoniem van Maurits Dekker]
 • Robbe–Grillet, Alain
 • Robberechts, Daniël
 • Robbers, Herman
 • Robbers, J.G.
 • Robert Grosseteste
 • Robertet, Florimon
 • Roberts / Mönnich (: onderzoeker / gids)
 • Roberts s.j., Gerald
 • Roberts, John Stuart
 • Roberts, Keith
 • Roberts, Michael
 • Robertson, Mientje
 • Robertson, W. Graham
 • Robertus (abt van Molesme)
 • Robinson, Anne
 • Robinson, Henri Morton
 • Robinson, Ian
 • Robinson, J.A.T. (John Arthur Thomas)
 • Robinson, John Martin
 • Robinson, Tjalie [= Vincent Mahieu; pseudoniemen van: Jan Boon]
 • Robusti, Jacopo (Tintoretto)
 • Rocco, San –
 • Rochefoucauld, La – [François VI de – ]
 • Rochus–genootschap
 • Rochus, St. –
 • rock 'n roll » pop–manifestaties » popmuziek (enz.)
 • Rockox, Nicolaas
 • Rockox, Nicolaas – [burgemeester Antwerpen]
 • rococo
 • roddel » gossip » gekonkel
 • roddel(zucht)
 • roddelzucht » roddelprogramma » "human interest"
 • Rode Hoed (: politiek » religieus » cultureel centrum in Amsterdam )
 • rode kool
 • Roden, Peter van
 • Rodenbach, Albrecht
 • Rodenko's wijze van poëzie citeren
 • Rodenko, Iwan Wasilewitsj
 • Rodenko, Paul
 • Rodenko, Paul: overlopende eruditie bij –
 • Roder, Jan (dr. J.) de
 • Rodewijn, Eefje de – [pseudoniem van Manuel Kneepkens (2004)]
 • Rodiers, Bert [met dank voor aangeleverde gegevens! RM]
 • Rodin, Auguste
 • Rodrigues, Amalia
 • Roduin, Hans
 • Roeck, Jan de
 • Roegholt, Richter
 • Roelants' werk onderschat, Maurice–
 • Roelants, Maurice
 • Roeleveld, Annelies
 • Roell, D.
 • Roelofs, Pieter
 • Roelofs, Willem
 • roem » beroemd» populair» veelgelezen» grote publieke belangstelling »
 • roem / vergetelheid (: slachtoffers v.d. slag om (literaire) onsterfelijkheid)
 • roem, verdwenen – » verschoven waardering
 • roem, verminderde – » verschuiving in waardering
 • roem: wereldberoemd
 • Roemeens partij–secretaris Nic. Ceausescu
 • Roemeens, vertaling uit het –
 • Roemeense literatuur
 • Roemer Visscher [I: 1547–1620]
 • Roemer Visscher [II]
 • Roemer Visscher, Anna
 • Roemer, Anna
 • roepende – luisteraar – roeping
 • roeping – roepende – luisteraar
 • roeping » bekering » geestelijke ommekeer » conversio
 • Roeping ("Maandblad voor Schoonheid" » "Cultureel maandblad")
 • Roeping (: tijdschrift " – ")
 • roeping tot het dichterschap » (dienend) dichterschap als roeping
 • Roeping–reeks
 • roeping, kunstenaarschap» dichterschap als – » ernst v.d. kunst cq literatuur
 • Roeping, ontstaan(sgeschiedenis) van het tijdschrift " – "
 • roeping, onvoltooide religieuze –
 • roeping, priester– » priesteropleiding » seminarie (OOK: als literair motief)
 • roept bij lezer andere poëzie (literatuur) op; poëzie (literatuur): –
 • roept bij lezer weerstand » irritatie » tegenwerpinge » oneens zijn » etc. o
 • roept gênante» lage gevoelens wakker; kitsch –
 • roept geheel op (of veel andere dingen), deel – » pars pro toto
 • roerdompen [woord bij Marsman]
 • roerloosheid » verstening
 • Roermond » Munsterkerk te Roermond
 • Roermond: mgr. Gijsen, bisschop van –
 • Roermond: zusters norbertinessen
 • roes » bedwelming ivm. (het lezen van) poëzie
 • Roes, Jan
 • Roeske, Fred.
 • Roest Crollius, B.
 • Roest, Hans
 • Roey, Johan de
 • Roffel, mevrouw
 • Rogers, Benjamin
 • Rogers, Elizabeth Frances
 • Rogers, Samuel
 • Roggeman, Willem M.
 • Roggeman, Willy (–Karel)
 • Roggeveen, Leonard
 • Rogier, L.J.
 • Rogier, Servaas
 • Rohan, Pierre de
 • Rohmann, Chris
 • roken » sigaar» sigaret» tabak » OOK: verslaving aan – EN: anti&ndash
 • Rokin (Amsterdam)
 • Rokin (Amsterdam): "Arti et Amicitiae"
 • Rokin (Amsterdam): voormalige boekhandel Urbi & Orbi (r.k.)
 • rol » spel » cultuurspel » rite » spelen » cultuur en spel
 • rol spelen » aanstellerij » vertoning » spel » opvoering » theater
 • rol spelen » het leven opvoeren als een spel
 • rol v. geloof of kerk verdwenen» on–\ buitenkerkelijk» ongeloof» andersdenke
 • rol van auteur, ooggetuige– : als literair motief
 • rol van fictie in het tot–werkelijkheid–maken » fictie: werkelijkheid gemaakt
 • rol van lezer » lezerschap » lezer(s)
 • rol van lezer: actief» creatief» betekenisgevend» verbeeldend (lezersfunctie)
 • rol van muziek in literair werk » muziek als beeld
 • rol van vrouw » vrouwelijk » vrouw versus man » vrouw in mannenwereld
 • rol verzamelaars in visie op verleden, (conserverende – )
 • rol, boek–
 • rol, vertellers–
 • rol, zonder – » anoniem » ongeïnterpreteerd : – leven (als literair m
 • Roland Holst–van der Schalk, Henriette
 • Roland Holst, A. – : tekst op Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam
 • Roland Holst, A. : Nachleben van –
 • Roland Holst, A. : over H. Marsman
 • Roland Holst, A. : zeventig jaar
 • Roland Holst, A., Gerrit Achterberg over –
 • Roland Holst, A.: Gerrit Kouwenaar over –
 • Roland Holst, A.; Vondel over –
 • Roland Holst, Adriaan
 • Roland Holst, Henriëtte
 • Roland Holst, Richard N. (Rik)
 • Roland Holst: afstand (verwantschap» intimiteit) Richard – Henriëtte – Adriaa
 • Roland Holst: geestelijke verwantschap tussen oom Richard en neef Adriaan –
 • Rolf, Piet (drs. P.C. – )
 • Rolfe, Frederick [1860–1913; ps.:] Frederick Baron Corvo
 • Rolin, Nicolas
 • rollenspel meest eigene aan schrijverschap van Betje Wolff
 • Rolls–Royce
 • Romaans / Germaans ; OOK: (Grieks–) klassiek / Germaans
 • romaans / gotisch ("tijdloze voornaamheid" / "omhoog strevende aanstellerij")
 • Romaanse architectuur
 • roman ZIE OOK: documentaire roman
 • roman ZIE OOK: historische roman
 • roman » romans : theorie van – » visie op –
 • roman (misdaad– ) – echte literatuur
 • roman (open – : Krol): lezing kan begonnen worden op willekeurige bladzij
 • roman / (auto–) biografie : personage in –
 • roman / biografie
 • roman / column (: roman/ kroniekje)
 • roman / geschiedenis (: romanschrijven / geschiedschrijven)
 • roman / kroniekje (: roman/ column)
 • roman / novelle : verschil in dichtheid » al dan geen enkelvoudige opzet
 • roman / reportage
 • roman / toneel (c.q.: romanfiguur op het toneel)
 • roman als probleem » impasse van het genre 'roman'
 • Roman de la Rose
 • roman en biografie: lezen van –
 • roman heeft geen toekomst meer » impasse van roman(genre)
 • roman in brieven » epistolaire vorm in (de) roman(s)
 • roman in een roman » verhaal in een verhaal
 • roman in impasse, het genre –
 • roman in roman geschreven (: schrijven als literair motief)
 • roman nouveau
 • roman of essay? » fictionalisering in rapportage c.q. in essay of dagboek
 • roman onthouden / biografie onthouden
 • roman samenstellen uit geleverde passages, ieder zelf z'n – (suggestie Fens)
 • roman, (familie–) » familiegeschiedenis
 • roman, 19e–eeuwse
 • roman, aankleding» entourage» couleur locale» decor» gebeurtenissen in &ndas
 • roman, Amerikaanse (U.S.A.)/ Nederlandse –
 • roman, avonturen–
 • roman, avonturen– » schelmenroman » leugenliteratuur
 • roman, beeld– » strip(s)
 • roman, condensering van verhalen c.q. van –
 • roman, dames– » meisjesboek » dameslectuur
 • roman, detective– » speurdersroman
 • roman, documentaire (karaktertrekken in) verhaal c.q. –
 • roman, dokters–
 • roman, familie–
 • roman, fantastische – » het fantastische
 • roman, geen sleutel– » sleutelroman
 • roman, genese van boek» verhaal» –
 • roman, geschiedenis van de Vlaamse literatuur» poëzie» –
 • roman, goede/ slechte – [EN: goed gedicht / slecht gedicht]
 • roman, hekel aan – » roman(s) haten
 • roman, historische –
 • roman, katholieke – : modern – » modern katholiek boek
 • roman, lyrische – » lyrisch proza » lyriek » lyrisch
 • roman, misdaad– (in Nederland)
 • roman, modern katholieke –
 • roman, Nederlandse – : (te weinig) straatrumoer in –
 • roman, Nederlandse/ Amerikaanse (U.S.A.) –
 • roman, ontwikkelingsgeschiedenis van het genre –
 • roman, priester– » priester (–schap) c.q. dominee (–schap) als literair moti
 • roman, realistische – : Buysse ipv. Walschap in omnibus – (: suggestie Fens)
 • roman, recenseren» bespreken van –
 • roman, reportage– » taal van de reportage » reportagejournalistiek
 • roman, ridder– » ridderepiek
 • roman, sleutel– » geen sleutelroman
 • roman, slot van boek» verhaal» –
 • roman, spionageverhaal c.q. – » spion
 • roman, streek– » boerenroman(s) » kasteelroman(s)
 • roman, toekomst van de – » toekomst van het boek » toekomst van de literatuur
 • roman, toekomst– » science fiction
 • roman, toneelkarakter van –
 • roman, Vlaamse – : geschiedenis van de Vlaamse literatuur» Vlaamse poëzie» &
 • roman, volks– » volksboek
 • roman: ontwikkeling van genre – door elke lezer doorgemaakt?
 • romananalyse » literaire analyse » analyse van boek of tekst of literatuur
 • romandialogen: "natuurlijk" maar uiterst kunstmatig
 • romanfiguren / hun (eventueel) model (c.q. historische figuur)
 • romanfiguren zonder identiteit » tijdeloos geworden romanpersonage(s)
 • romanfiguren, stamboom van
 • romanfiguren: de geschiedenis van zijn – wordt de biografie van de schrijver
 • romanfiguur » literair personage » literaire figuur » romanpersonage
 • romanfiguur » schrijver : identificatie –
 • romanfiguur / auteur : verhouding – (OOK: auteur – verteller – personage)
 • romanfiguur / dagboekschrijver
 • romanfiguur / filmpersonage
 • romanfiguur / historische figuur
 • romanfiguur als aangekleed idee » bedacht personage » gepersonifieerde ideeën
 • romanfiguur, deernis met – » mededogen met personage(s)
 • romanfiguur, geïdealiseerde – » idealisering van de werkelijkheid
 • romanfiguur, model voor –
 • romanfiguur, naam van – » naam » voor– » achter– » namen &
 • romanitas » latijnsheid
 • Romanitas » Romeins » Rome
 • romanopzet weergeven in taal: beperkte mogelijkheden
 • romanpersonage » literaire figuur » literair(e) personage(s) » romanfiguren
 • romanpersonage » schrijver : identificatie –
 • romanpersonage (–s) zonder identiteit c.q. SOMS: tijdeloos geworden
 • romanpersonage / auteur : verhouding – (OOK: auteur – verteller – personage)
 • romanpersonage / dagboek–schrijfpersonage
 • romanpersonage / filmpersonage
 • romanpersonage / model
 • romanpersonage / model
 • romanpersonage / reële (historische) persoon
 • romanpersonage / verteller / (commentatriërende) auteur : verhouding tussen –
 • romanpersonage bij Alfred Kossmann: Jacob Drent
 • romanpersonage, deernis met –
 • romanpersonage, model voor –
 • romanpersonage, naam van – » naam » voor– » achter– » nam
 • romanpersonage: schepping van de lezer » som van interpretaties door lezers
 • romanpersonages / hun (eventueel) model
 • romanpersonages, stamboom van
 • romanpoëzie / essayistische poëzie (: bij Vestdijk; beeldend vs. analytisch)
 • romanrecensie » bespreken van roman(s)
 • romans » schrijvers » boeken : de twaalf beste –
 • romans / biografieën onthouden
 • romans geschreven door vrouwen
 • romans haten » hekel aan roman(s)
 • romans in brieven » epistolaire vorm in (de) roman(s)
 • romans recenseren » roman(s) bespreken
 • romans v.d. wereldliteratuur moet je tussen je 20e en 30e lezen (vindt Fens)
 • romans van Vestdijk ontkiemd uit zijn (vroege) poëzie
 • romans van Vestdijk: Fens' opinie mbt. verschil historische/ contemporaine –
 • romans Vestdijk, latere –
 • romans, twaalf beste boeken» schrijvers» –
 • romans, vrouwen–
 • romanschrijven / geschiedschrijven
 • romanschrijver / detective : – verklaart mysterie niet / – lost probleem op
 • romanschrijver / historicus [OOK: als literair motief]
 • romanschrijver: verklaart mysterie niet / detective: lost probleem op
 • romanschrijvers over andere romanschrijvers
 • romanschrijvers zelden afstandelijk genoeg voor literair–kritisch werk
 • romantheorie » visie op roman(s) » visie op roman (–genre) » romantheoretisc
 • romanticus / burger (OOK: onburgerlijk dichter / burger; EN – als lit. motief)
 • romantiek » Romantiek » romantisch
 • romantiek / burgerlijkheid (OOK: dichterschap / burgerlijkheid)
 • romantiek / nuchterheid (: gevoel / verstand; affect / intellect)
 • romantiek / rationalisme : tussenruimte van het kunstenaarschap
 • romantiek / realisme
 • Romantiek / Verlichting (OOK: in spanningsveld van – en – )
 • romantiek verburgerlijkt c.q. aangepast
 • romantiek versus classicisme » (OOK:) romantisch versus klassiek
 • romantiek, conventionele» onmoderne –
 • Romantiek, Europese poëzie uit de –
 • romantiek, taboe op romantisch gevoel c.q. op –
 • romantiek, valse – » romantisch cliché
 • romantisch » romantiek » Romantiek
 • romantisch / klassiek (OOK: romantiek vs. classicisme)
 • romantisch cliché » valse romantiek
 • romantisch gevoel, taboe op romantiek c.q. op –
 • romantisch rationalisme
 • romantisch realisme » romantisch realistisch » romantiek & realisme verzoenen
 • romantisch verlangen » droom » illusie » verbeeld ideaal
 • romantisch–realisme
 • romantische 'nostalgie' » Weltschmerz » spleen
 • romantische (c.q.: expressieve» impure) poëticale traditie [Sötemann]
 • romantische beleving van gotische kunst
 • romantische clichématigheid » OOK: romantisch cliché
 • romantische eenvoud » eenvoudig » ongecompliceerd » simpel » onverbloemd
 • romantische nostalgie » Weltschmerz » spleen
 • romantische opvatting over kunstenaarschap
 • romantisering (in de 19e eeuw) van 17e eeuw
 • romantisering van verleden » het verleden geïdealiseerd
 • romantraditie – biografietraditie (: lezen van roman en van biografie)
 • romantraditie » romanvorm
 • romanvorm » romantraditie
 • romanwerk van Vestdijk, later –
 • romanwerkelijkheid / historische realiteit
 • Romario [= Romario de Souza Faria]
 • Rome » Romeins » Romanitas » VAAK: de Heilige Stad
 • Rome (als hoogste r.k. instantie:) Vaticaan » Curie » H. Officie \"Rome"
 • Rome (het Vaticaan) / progressieve Nederlandse katholieken
 • Rome / anglicanisme
 • Rome / Constantinopel c.q. Byzantium (: Westers / Oosters christendom)
 • Rome = Amsterdam » Rome – Amsterdam
 • Rome, barok in –
 • Rome, bisschop van – » paus (–schap)
 • Rome, de God van – EN»OF: de God van Polen
 • Rome, literair leven in klassiek –
 • Rome: 'Atlas van Rome'
 • Rome: Basilica di Santa Prassede (OOK: Zeno–kapel in die basiliek)
 • Rome: basiliek S. Maria Maggiore
 • Rome: basiliek Sint Jan van Lateranen
 • Rome: Colosseum
 • Rome: expositie Visioni ed Estasi (Vaticaan 2003–2004)
 • Rome: Galleria Doria Pamfili
 • Rome: Gesù–kerk
 • Rome: keizer Augustus
 • Rome: keizer Caligula
 • Rome: keizer Galba
 • Rome: keizer Gamerius
 • Rome: keizer Nero
 • Rome: keizer Romulus Augustulus
 • Rome: keizer Tiberius
 • Rome: keizer Titus
 • Rome: keizer Valentinianus I
 • Rome: kerk van de Friezen
 • Rome: Museum Praz
 • Rome: Nederlands College
 • Rome: Sacco di Roma (1527)
 • Rome: San Luigi dei Francesi » Contarelli–kapel » Matteo kardinaal Contarelli
 • Rome: Santa Maria della Vittoria
 • Rome: Santa Sabina
 • Rome: Sapienzia (universiteit)
 • Rome: Sint Pieterskerk
 • Romein (Annie – ): neiging tot generaliseren bij –
 • Romein (Annie – ): vooroordelen bij –
 • romein / cursief [typografisch]
 • Romein–Verschoor, Annie
 • Romein, Jan
 • Romein, Jan en Annie
 • Romeins – Grieks – bijbels
 • Romeins Brevier » Brevier
 • Romeins Rijk – christendom : klassieke erfenis a.h. christendom
 • Romeinse barok » barok in Rome
 • Romeinse keizer(s)
 • Romeinse liturgie » liturgie » liturgisch verband » liturgisch voorwerp
 • Romeinse mythologie » Griekse mythologie » mythologische motieven i.d. kunsten
 • Romeo en Julia
 • Romer, Herman
 • Romer, Stephen
 • Romijn Meijer, Henk
 • Romijn, Aart
 • Romijn, Jaap
 • Romme, C.P.M. (KVP–politicus)
 • rommelig » rompslomp » onnodige overdaad
 • Romualdus
 • Romulus Augustulus, Romeins keizer
 • rond de eeuwwisseling (plm. 1900)
 • rond eeuwwisseling (1900): bezielende Idee in denken van literatuur en kunst
 • Rondagh, Fred
 • Ronde van Italië (wielrennen)
 • rondeel » rondelen
 • rondleiden » rondleider » (literaire) gids » uitleg
 • Ronsard, Pierre de
 • Roo–Raymakers, Renée de
 • Roobjee (, Pjeroo – ) [pseudoniem van Dirk Jozef de Vilder]
 • rood » de kleur rood
 • Rood–China » USSR » communisme » marxisme » communist(isch) » ma
 • roode vaan, De – [tijdschrift]
 • Roodenburg–Schadd, Caroline
 • Roodenburg, Herman
 • Roodnat, Bas
 • Rooduijn, Tom
 • roof » diefstal » dief » kunstroof
 • roofbouw, kunst als – » als opheffen v.d. werkelijkheid » proces van leeghalen
 • roofdruk » piratenuitgave
 • Rooij, J. de (Jaap)
 • Rooijen–Dijkman, Hedwig W.A. van
 • Rookmaker, Kees
 • Rooksby, Rikky
 • rookverbod » roken » sigaret » sigaar » rookverslaving
 • rookverslaving » roken » sigaar » sigaret(ten)
 • Rooley, Anthony – » Consort of Musicke
 • room–katholieke lezer(s)
 • rooms » r.k. leven » het "rijke roomse leven" » OOK "roomse" b
 • rooms / protestants
 • rooms auteur » schrijvers die katholiek zijn
 • rooms boek » r.k. (OOK: Vlaamse) literatuur
 • rooms literair werk » (OOK: Vlaamse) katholieke letterkunde
 • rooms standpunt
 • rooms–katholicisme "nog minder inspirerend dan we altijd al dachten"
 • rooms–katholicisme » rooms–katholieke kerk » rooms–katholieke leer cq
 • rooms–katholicisme, bekering tot het – » bekeerling tot – » bekeren to
 • rooms–katholicisme, Engels –
 • rooms–katholicisme, geschiedenis van het –
 • rooms–katholicisme, progressief – » progressief christendom
 • rooms–katholiek » r.k. » katholiek
 • rooms–katholiek / protestant
 • rooms–katholiek behoudend / r.k. progressief (in Nederland)
 • rooms–katholiek naar protestant, van –
 • rooms–katholiek referentiekader » (protestants–) christelijk referentiekader
 • rooms–katholiek standpunt
 • Rooms–katholiek Werkliedenverbond » Katholieke Arbeiders Beweging
 • rooms–katholiek, ex– » OOK: gewezen priester of kloosterling(e)
 • rooms–katholiek, typisch – : bezinning door de zinnen
 • rooms–katholieke (kerkelijke c.q. religieuze) traditie
 • rooms–katholieke annexatie » christelijke annexatie
 • rooms–katholieke boekhandel Urbi et Orbi (Tummers, Amsterdam)
 • rooms–katholieke cultuur
 • rooms–katholieke cultuur: glorie en nederigheid in de –
 • rooms–katholieke emancipatie (SOMS: – restauratie)
 • rooms–katholieke intellectuelen, St. Adelbert vereniging van –
 • rooms–katholieke kerk » rooms–katholicisme » r.k. leer c.q. traditie
 • rooms–katholieke kerk, geschiedenis van de –
 • rooms–katholieke kerk: aggiornamento in jaren '50 en '60 (vernieuwingsproces)
 • rooms–katholieke leer c.q. traditie » room–katholicisme » r.k. kerk
 • rooms–katholieke literatuur » (OOK: Vlaamse) r.k. letterkunde
 • rooms–katholieke liturgie: volkstaal/ latijn
 • rooms–katholieke opleidingen » r.k. onderwijs » katholieke school
 • rooms–katholieke opvoeding
 • rooms–katholieke opvoeding, waarde van –
 • rooms–katholieke uitgever: Paul Brand (OOK: – jr.)
 • rooms... ZIE OOK: katholiek...
 • rooms: bezinning door de zinnen als typisch –katholiek
 • Roomsch Catholijk Armenkantoor (Amsterdam)
 • Roomsch–Katholiek Dames–Tijdschrift De Lelie
 • roomse ...
 • roomse / protestantse kerken: schouwspel / luisterernst
 • roomse annexatie » christelijke annexatie
 • roomse cultuur » katholieke cultuur
 • roomse cultuur: vormend of misvormend
 • roomse ethiek » rooms » het rijke roomse leven » SOMS: behoudend r.k.
 • roomse expansie c.q. katholieke emancipatie (SOMS: restauratie) in Nederland
 • roomse geloof bestaat alleen nog in scherven en monumenten
 • roomse huispoëzie
 • roomse jeugd » katholieke jeugd » r.k. jeugd [OOK: – als literair motief]
 • Roomse Jeugdlectuur, Keurraad voor –
 • roomse lezer (–s) » r.k. lezer(s)
 • roomse opvoeding
 • roomse opvoeding, waarde van –
 • Roomse Rijk, Heilige –
 • roomse schrijver » r.k. auteur(s)
 • roomse zuil » r.k. (beroeps–) organisatie » katholieken apart
 • Roon, Joost van
 • Roorda van Eysinga, Sicco
 • Roorda, Taco
 • roos als literair motief
 • Roos, ... (geschiedenisleraar van Aegidius Timmerman)
 • Roos, Elisabeth (du Perron–) de
 • Roos, Jeanne
 • Roos, Paulina Sophia
 • Roos, S.H. de
 • Roose, Lode
 • Roosenburg, Henriëtte
 • Rooses, Max
 • Rooswinkel, Zr. Cordola
 • Roothaan s.j., Johannes Philippus
 • Roothaert, A.
 • roots » 'land van herkomst' » persoonlijke afkomst (OOK: trouw aan – )
 • Roovere, Anthonis de
 • Rooy, C.J.M.A. [r.k. politicus; minister v. Sociale Zaken en Volksgezondheid]
 • Rooy, M.
 • Rooy, Max van
 • Rooy, Piet de
 • Rooymans, G.J. [geschiedenisleraar a.h. Ignatius–college te Amsterdam]
 • Rop, Janine de
 • Roper, William
 • Rorem, Ned
 • Ros (Martin – ) presenteert boekenprogramma op Avro–tv
 • Ros s.j., Jan
 • Ros, Bea
 • Ros, Martin
 • Rose, Norman
 • Rosen, L.F
 • Rosenbaum, S.P.
 • Rosenboom, Thomas
 • Rosendaal, Joost
 • Rosenfeld, Netty
 • Rosenheimer, Ida Simons–
 • Rosenmöller, Paul [politicus; kamerlid namens Groen–Links]
 • Rosenthal, Leeser
 • Rosenthaliana, Bibliotheca –
 • Rosenwein, Barbara H
 • Rosenzweig, Franz
 • Roseraie du Savoir, La : exemplaar van J.H. Leopold
 • Rosier O.Carm., I. (Irenaeus)
 • Rosier, Th
 • Roskoff » Roscoff
 • Ross, Angus
 • Ross, Harold
 • Ross, Leo
 • Ross, Martin
 • Ross, Robert
 • Ross, William David
 • rosse buurt Amsterdam » walletjes » oudezijds...
 • Rosseels, Maria
 • Rosselino, Bernardo
 • Rossellini, Roberto
 • Rossem du Chattel, J.G. van [pseudoniem: Reinout Vreyling]
 • Rossem, Cefas G.Th. van
 • Rossem, Hans van
 • Rossetti, Christina Georgina
 • Rossetti, Dante Gabriel
 • Rossetti, Gabriele Pasquale
 • Rossetti, Maria
 • Rossetti, William Michael
 • Rossini, Gioacchino Antonio
 • Rosso, Luigi
 • Rosso, Medardo
 • Rossum, kardinaal Van –
 • Rost van Tonningen, Meinoud Marinus
 • Rost, Nico
 • Roswitha van Gandersheim
 • Roth, Joseph
 • Roth, Philip
 • Rothenstein, ..
 • Rothenstein, Will
 • Rothschild, Guy de
 • rots als literair motief
 • Rottenberg, Felix (PvdA–politicus; enkele jaren partijvoorzitter)
 • Rotterdam
 • Rotterdam 1982: Poetry International
 • Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • Rotterdam: Feyenoord stadion
 • Rotterdam: Groothandelsgebouw
 • Rotterdam: Kunsthal
 • Rotterdam: Museum Boymans–Van Beuningen
 • Rotterdam: Witte de Withstraat
 • Rotterdammer–kwartet [dagbladencombinatie]
 • Rotterdams Toneel (toneelgroep)
 • Rotterdamsch Nieuwsblad (1886)
 • Rottiers, Bernard
 • rotzooi » pulp » tinnef » OOK: pulp–periodieken
 • Rouault, Georges
 • Roumen, Frans
 • round / flat (: characters) (OOK: personen / types)
 • Rourke Boyle, Marjorie O' –
 • Rousseau, Henri
 • Rousseau, Jean Jacques
 • Roussel / Maurice Ravel
 • Roussin, André
 • route, Anton Wachter– (Harlingen » Lahringen)
 • Routh, Martin Joseph
 • rouw » verdriet om gestorvene » rouwbeklag » treurnis om dode » lijkrede
 • rouwadvertentie(s)
 • rouwdicht
 • Rouwenhorst, Han
 • Roux, Dominique de
 • Rovenius, Philippus
 • rover » dief » diefstal » (kunst)roof
 • Rover, F.C. de
 • Rovere, Giuliano della [= paus Julius II]
 • Rovere, Vittoria della
 • Rowland, Ingrid D.
 • Rowlands, John
 • Rowling, J.K.
 • Rowse, A.L.
 • Roy Ladurie, Emmanuel Le
 • Roy van Zuydewijn, H.J. de – [Herbert]
 • Roy, Rosa de (drs. E.R. – )
 • Royaards–Sandberg, Jacqueline » Jacqueline Sandberg
 • Royaards, Willem
 • Royal Academy of Arts (Londen): tentoonstelling
 • Royal Academy of Arts London: expositie Botticelli's Dante–tekeningen, 2001)
 • Royal Academy of Arts: The Genius of Rome 1592–1623 (expositie te Londen 2001)
 • Royal Albert Hall (Londen)
 • Royal Society of Londen for the Promotion of Natural Knowledge (1660–heden)
 • royalties » honoraria » financiën » prebende(n)
 • Royalton–Kisch, Martin
 • royalty » rondom koningschap c.q. vorstenhuis » monarchie
 • Royen, Gerlachus (: pater – )
 • Royen, Heleen van
 • Royen, I.F. van (uitgever)
 • Royen, J. F. van
 • Royer, Louis
 • rozelaar als literair motief » egelantier als literair motief
 • Rozengracht te Amsterdam
 • rozenkrans » krans van rozen
 • Rozenkruizers
 • Rozenoorlog(en)
 • Rozentuin » Sa'di
 • RTL » RTL Boulevard
 • RU » Radboud Universiteit Nijmegen » Katholieke Universiteit Nijmegen
 • RU Nijmegen: letterenfaculteit » SOMS: neerlandistiek a. universiteit Nijmegen
 • ruïne (–s)
 • ruïne, kerk» klooster als –
 • ruïne, kunstmatige – » folly » fantastisch bouwwerk » luchtkasteel
 • Rubens, Petrus Paulus
 • Rubinstein, Renate [pseudoniem: Tamar]
 • rubriek 'ingezonden brieven' » lezersreactie(s)
 • rubriek die het beste uit verleden opnieuw presenteert, Fens wil in pers een –
 • rubriek in de Volkskrant » de Volkskrant » Volkskrant Magazine
 • rubriek televisiekritiek » mediapagina » recensie tv–programma's
 • rubriek van tuinartikelen (in NRC–H)
 • rubriek, pastiche– » pastichewedstrijd » pasticheprijsvraag
 • Ruding, Onno [minister van financiën in een van de kabinetten Lubbers]
 • Rudlof, Nicolette
 • Rudolf II
 • Rudy, Kathryn M.
 • Ruebsamen, Helga
 • Rufinus van Aquilea
 • rugby
 • rugzak » pukkel » schouder– » plastic– » school– » a
 • Ruh, Kurt
 • Ruig, Chris de
 • Ruigrok, Wim
 • Ruij Rulfo, Juan
 • Ruijssenaars, Galerie – (Haarlem)
 • Ruijter, Martin
 • ruiken » reuk » geur
 • ruiken aan een boek » geur van boek
 • ruilverkaveling » kanalisering als literair motief
 • ruim referentiekader bij lezer–van–nu
 • ruimer "nu" dan dat van vandaag, een –
 • ruimer referentiekader bij hedendaagse lezer
 • Ruimte [tijdschrift]
 • ruimte » lichtheid » vrijheid
 • ruimte » ruimtelijk (OOK: onderzoek» interpretatie van – aspecten)
 • ruimte beleefd » tijd beleefd
 • ruimte en tijd, beleving van –
 • ruimte om het kunstwerk » wit om het kunstwerk » stilte om het kunstwerk
 • ruimte tussen rationalisme/ romantiek: de tussenruimte van het kunstenaarschap
 • ruimte van de tijd; moment ontvouwt z. in de – (: bijna–stilstand in poëzie)
 • ruimte van het kunstenaarschap: tussen eetwaren en metafysica (Debrot)
 • ruimte van het kunstenaarschap: tussen rationaliteit/ irrationaliteit
 • ruimte van het kunstenaarschap: tussenruimte denken/ verbeelding
 • ruimte voor associëren bij lezer groot/ bij vertaler beperkt (die moet kiezen)
 • ruimte voor eigen fantasie of verbeelding; visueel beeld» plaatje laat geen –
 • ruimte–tijd, beleving van c.q. relatie tussen –
 • ruimte, eenheid van –
 • ruimte, interpretatie van liturgische c.q. gewijde –
 • ruimte, kerk– » kerkinterieur » kerkinrichting » indeling kerkruimte
 • ruimtegebrek mbt. boeken » plaatsgebrek » te veel boeken om op te bergen
 • ruimtevaart als literair motief (OOK: sterren» sterrenhemel» ruimte etc.)
 • ruimtevaartsfantasieën (UFO's, buitenaards bezoek etc.)
 • Ruisdael–expositie 'Grandioze landschappen' Frans Hals Museum Haarlem 2002
 • Ruisdael, Isaack van
 • Ruisdael, Jacob van
 • Ruisdael, Salomon van
 • Ruitenbeek, Hendrik M.
 • Ruitenberg–de Wit, A.F.
 • ruiter » ruitersport » polo (ruitersport)
 • Ruiter, F.
 • Ruiter, Job de [CDA–politicus; was minister van Defensie en van Justitie]
 • Ruiter, L.J.
 • ruitersport: polo
 • Ruju, P. Alessandra Maccioni
 • Ruler, A.A. van
 • Rulfo, Juan Ruij
 • Rumenian literature
 • RUN » Nederlandsche Cricket Bond
 • RUN » Radboud Universiteit Nijmegen (= Katholieke Universiteit Nijmegen)
 • Run, A.J. van
 • Run, Herman van
 • Runciman, Steven
 • Ruoti, Maria Clemente
 • Rus, Martijn
 • Ruskin, John
 • Rusland
 • Rusland, Sowjet– » USSR » communisme » marxisme » communist (–is
 • Russel, George
 • Russell, Bertrand Arthur William
 • Russell, William Howard
 • Russian literature
 • Russian older literature
 • Russian poems about the Netherlands
 • Russisch concentratiekamp c.q. werkkamp » vervolging » vervolgd
 • Russisch–orthodoxe c.q. Grieks–orthodoxe Kerk (: orthodox christendom)
 • Russisch, vertaling in het Engels vanuit het –
 • Russisch, vertaling uit het –
 • Russische Bibliotheek (Van Oorschot)
 • Russische dissidente schrijver(s)
 • Russische Formalisten
 • Russische gedichten over Nederland
 • Russische literatuur » literatuur in het Russisch
 • Russische oude(re) literatuur » Russische klassieken
 • rust » stilte » stil » (op of net over de rand van het) zwijgen
 • rust (signaalfunctie van regel wit)
 • rust, avond– » avond(stilte) als literair motief
 • rust, nacht– » nachtstilte : als literair motief
 • Rusten, Jeffrey Stuart
 • rustig verder lezen onmogelijk » gestoord bij lezen of luisteren
 • rustplaats, laatste – » graf » kerkhof als literair motief
 • Rutebeuf
 • Rutgers van der Loeff(–Basenau), An
 • Rutgers van der Loeff, A. (Abraham)
 • Ruting, Jos
 • Ruting, Lotte
 • Rutke, Fem [pseudoniem van P.X.T. (Nelly) Francés–Meijer]
 • Rutte, Mark [VVD–politicus]
 • Rutten
 • Rutten, André
 • Rutten, Felix
 • Rutten, Gerard
 • Rutten, M.
 • Rutting, Raymond
 • RUU: (Rijks–) universiteit Utrecht
 • Ruusbroec–Genootschap
 • Ruusbroec, Jan van
 • Ruven, W.J.M.
 • Ruygers, Geert » prof. G. Ruygers
 • Ruygers, H.
 • Ruys, Willy
 • Ruysbeek, Erik van
 • Ruysch, Pieter
 • Ruysdael, Isaack van
 • Ruysdael, J. van – : expositie Haarlem 2002 'Grandioze landschappen'
 • Ruysdael, Jacob van
 • Ruysdael, Salomon van
 • Ruyslinck, Ward
 • Ruysschaert, Tine
 • Ruyssevelt, A. van
 • Ruyter, Michiel A. de (jazz–criticus)
 • Ruyter, Michiel de
 • Ruyterweg, Admiraal De – » De Krommerd (Amsterdam)
 • ruzie » polemisch » polemiek » –ist » discussie » gedachtenwisse
 • ruzie » vechten » knokken » strijd » gevecht
 • ruzie behoudende vs.progressieve Nederlandse katholieken
 • ruzie met Fens » boos op Fens » Fens wordt vervloekt
 • RVS–enquête, RVS–rapportage m.b.t.
 • RW » Ron Welters
 • Rylands, Dadie
 • Rynck, Patrick De
 • Ryssen, Mark van
 • Ryszji, Boris
 • Ryuuchi, Tamura
 • Ryuuichi, Tamura