Thema's
 • Pächt, Otto
 • Pärt, Arvo
 • Pée, Willem
 • Péguy, Charles
 • Périer, Madame
 • Péron, Juan
 • Pétillon, Willy
 • Père Lachaise (kerkhof te Parijs)
 • P. van der Eijk
 • P., R.J.
 • P., drs. – (Hein Polzer)
 • P., drs. – : literaire schoolmeester achter het bord en dus voor zijn kop
 • P.C. » Propria Cures
 • P.C. Hooft–prijs » SOMS: Stichting c.q. Bestuur P.C. Hooft–prijs
 • P.C. Hoofthuis (letterenfaculteit Universiteit van Amsterdam)
 • P.C. Hooftstraat (Amsterdam)
 • p.r. » public relations » beeldvorming
 • p.r. » reclame : hypocrisie» onechtheid van –
 • Paaltjens, Piet [pseudoniem voor François HaverSchmidt]
 • Paap, Willem
 • Paap, Wouter
 • paard » paardendressuur » hippisch » paardensport » paardenraces
 • paard als literair motief c.q. als picturaal motief
 • Paardt, Rudi Th. van der
 • Paardt, Willem J. van der
 • paars
 • paars kabinet–Kok » "paarse" politiek
 • paasdatum » Pasen » Paasfeest » OOK: paasei » paaseieren
 • paasei » paasfeest » Pasen » paasdatum
 • Paasfeest » Pasen » paasdatum » OOK: paasei » paaseieren
 • Paasloo
 • Paasman, A.N. (Bert)
 • paaswake » paasnacht » Paasfeest » paasdatum » OOK: paasei (–eren)
 • Paaszaterdag » Paaswake » Paasnacht » Pasen » Paasfeest » paasdatum &r
 • Paatz, Walter
 • Pace, Robert
 • Pacelli » paus Pius XII
 • Pacheco, Jose Emilio
 • Pachomius [282–346]
 • pacifisme » tolerantie » geest van verdraagzaamheid » relativisme
 • Packard, Vance
 • Padre Pio
 • Padua
 • padvinderij » scouting » verkennerij
 • Paele, kanunnik Van der –
 • Pagée, Ans van – » Antiquariaat Brabant
 • Page, Norman
 • Pagels, Elaine
 • pagina gewijzigd » veranderde kop of titel
 • pagina omslaan
 • pagina's, verborgen» opgeborgen tussen –
 • pagina('s), lege –
 • pagina('s), titel–
 • Pagis, Dan
 • Painted Illusions (tentoonstelling voorjaar 2000 in Londense National Gallery)
 • Painter, Charlotte
 • Pais, A. [voormalig minister van O.K. en W.]
 • Paisley, Ian (ds. – )
 • Pala, Piet
 • Palais Mondial » Mundaneum
 • Paleis Amsterdam, Koninklijk –
 • paleis, geheugen– » art of memory » mnemotechnische functie c.q. hulpmiddel
 • paleografie » handschriftkunde » codicologie
 • Palestijnse zelfmoordenaars in strijd tegen Israël » jihad
 • Palestina » Heilig Land » Beloofde Land
 • Palestrina, Giovanni Pierluigi da
 • Palgrave, Francis Turner
 • palindroom » palingram
 • Palingboer, Lou de
 • Palinurus [pseudoniem van Cyril Connolly]
 • Palladio, Andrea
 • Palladius, bisschop –
 • Pallavicino s.j., Pietro Sforza
 • Pallavicino, Ferrante
 • Palm, J.H. (Johannes Henricus) van der
 • Palmen, Conny
 • Palmgracht (Amsterdam)
 • Paludanus, Pierre
 • Pam, Max
 • pamflet » vlugschrift » manifest » (actie–) programma » pamflettist
 • Pamflet tegen het publiek, Het – [tijdschrift]
 • Pamphilius
 • Pampus (Amsterdam)
 • Pamuk, Orhan
 • Pan, Michel
 • Pancratius, de heilige –
 • pand » huis » woning(en) » gebouw(en)
 • Pander, Henk
 • Panfilov, ..
 • Panhuijsen, J.L.A. (Jos)
 • Panizza, Oskar
 • Pankowski, Marian
 • Pannekoek, Frans Lodewijk [= 'Bullie van der Knaak']
 • Panofsky, Erwin
 • Panorama [tijdschrift]
 • Panthaleon van Eck–Kampstra, A.
 • pantheïsme » pantheïstisch
 • Pantheon » Random House (uitgeverij)
 • pantomime
 • Paor, Máire en Liam de
 • papaver als literair motief
 • Pape, Gertrude
 • Papebroekianum, legatum (universiteit van Leiden)
 • Papegaai, De – (r.k. kerk aan de Kalverstraat in Amsterdam)
 • Papenbroek, Gerard van [+ 1743]
 • papenhater(s)
 • papenvreter » antipapisme » antipapist
 • paperback
 • paperback–cultuur
 • paperbackformaat
 • Papiamentu » Papiaments
 • papier » blocnote » vel papier
 • papier, kwaliteit van het –
 • papier, oud –
 • papierkwaliteit » OOK: dun papier » bijbelpapier
 • papiervraat » verouderend cq aangetast papier » papierbederf » papierdood
 • Papini, Giovanni
 • Pappot, Gemma
 • papyroloog
 • paraatheid van normen en taal: alleen voor al bestaande kunst
 • parabel » parabel–achtig
 • parabel van de talenten
 • parabel: meest alledaagse dingen in hogere orde plaatsen
 • paradijs » paradijstuin » hof van Eden » Adam en Eva
 • paradijs als ideologie c.q. als (nostalgisch) ideaal » paradijselijkheid
 • paradijs v. eenduidigheid» harmonie gevende meerduidigheid; nostalgie naar –
 • paradijs van de eenduidigheid
 • Paradijs, Cornelis [pseudoniem van Frederik van Eeden]
 • paradijsverhaal
 • Paradiso: dertien zoekgeraakte canto's van Dante's –
 • paradogma dat vigeert conditioneert literatuuropvatting(en)
 • paradox » tegenstelling » contrast » paradoxaal » tweezijdigheid
 • paradox ... ZIE OOK: conflict...\ contrast...\ spanning...\ tegenstelling...
 • paradox als stijlfiguur » retoriek der tegendelen
 • paradox in redeneren » redeneren in paradoxen
 • paradox van Gezelle: traditioneel èn revolutionair
 • paradox van kunst: is ontregelende regelzucht
 • paradox, christelijke – » christ.dom als bric à brac cq leer v tegenstellingen
 • paradox: christelijke – mbt. lichaam (: veracht / zal onsterfelijk zijn)
 • paradoxale relatie lezer–dichter
 • paradoxen
 • paradoxen bij een gedicht van Baudelaire
 • paradoxen verzoenen(d)
 • paradoxen, paarsgewijze – : bij Vestdijk
 • paradoxen, redeneren in –
 • paradoxen: christendom is leer van tegenstellingen cq (culturele) bric à brac
 • parafernalia, literaire –
 • parafrase » parafrasering » omschrijving » samenvatting » navertellen (&ndas
 • parafrase van gedicht / gedicht zelf
 • parafraseren verkracht literaire tekst
 • parafrasering » omschrijving » navertellen
 • paraliturgisch
 • parallel èn contrast (bij Jellema): volheid/ leegte
 • parallel » parallellisme(n) » parallelliteit (–en)
 • parallel abt» landheer
 • parallel in opbouw» compositie (OOK: mbt. personages)
 • parallel klooster» landhuis
 • parallel tussen videotheek» winkelbibliotheek
 • parallellen in Vondel's 'Lijkklacht'
 • parallellen, klassieke: Vergilius–Vondel » Aeneas–Constantijn » Creusa&ndas
 • parallellen: in taal/ in tekening
 • parallellisme in compositie» opbouw (OOK: mbt. personages)
 • parallellisme(n) » parallelliteit (–en) » parallel(len)
 • parallellisme(n) in redeneren
 • paranormaal » magisch » occult » magie » helderziend
 • parapsychologie » paranormaal » mediamiek » occult » helderziend » mag
 • Paravicino, Fray Hortensio Félix
 • pardon » excuus » verontschuldiging » OOK: excuus–cultuur » schijnexcu
 • pardon » vergeving » vergiffenis » kwijtschelding (OOK: als literair motief)
 • Pareau, N.E.M. [pseudoniem van H.J. Scheltema]
 • Parelduiker, De – [tijdschrift]
 • paren, tegengestelde – : bij Vestdijk
 • paren, tegengestelde – : bij Krol
 • Parenti, Marco
 • Paridon, Egbert van –
 • Parijs
 • Parijs 1988: Zurbarán–tentoonstelling
 • Parijs vorige eeuw, misdaad in –
 • Parijs, Amerikaanse emigranten in –
 • Parijs: "La musée qui n'existe pas" (tentoonstelling in Centre Pompidou 2002)
 • Parijs: "Picasso, Sculpteur" (tentoonstelling in het Centre Pompidou, 2000)
 • Parijs: Bibliothèque Mazarine
 • Parijs: Bibliothèque Mazarine
 • Parijs: Bibliothèque Nationale
 • Parijs: Centre Pompidou
 • Parijs: Cour Napoléon
 • Parijs: Eiffeltoren
 • Parijs: Escalier des Lettres in de Sorbonne
 • Parijs: expositie "Venice & l'Orient" (Institut du monde Arabe 2006)
 • Parijs: kerkhof Père Lachaise
 • Parijs: Louvre
 • Parijs: Musée d'Art Moderne
 • Parijs: tentoonstelling "Années 30 en Europe" (1997)
 • Parijs: tentoonstelling "Kurt Schwitters" in Centre Pompidou (1994–95)
 • Parijs: universiteit
 • paring » geslachtsdaad » coïtus
 • Paris Review [tijdschrift]
 • Paris, Lidewijde
 • park » stadspark » plantsoen (OOK: als literair motief)
 • park / wildernis : Fens' ideaal v. literatuur (gelokt in / uitgeleverd aan – )
 • park als literair motief » park » stadspark » plantsoen
 • park Bomarzo, labyrint–
 • park–cultuur / natuur
 • Park, David
 • Parker, Barbara
 • Parker, Charles H.
 • Parker, Charlie
 • Parker, Derek
 • Parker, Dorothy
 • parlando–poëzie » spreektoon–poëzie » praatpoëzie
 • parlando, schijn– » geen parlando
 • Parlevink [een van de pseudoniemen van G. Bomans]
 • Parmenides
 • Parnassian
 • Parnell, Charles Stewart
 • parochiebibliotheek » kloosterbibliotheek
 • parochiekerk van jeugdige Kees Fens: Chasséstraat Amsterdam Oud–West, buurt en
 • parodie » persiflage » imitatie » karikatuur » pastiche
 • Parool, Het [dagblad]
 • Parr, Katherine
 • Parrhasios
 • pars pro toto » één onderdeel signaal voor geheel of veel verschillende dingen
 • Parson, Nicolas T.
 • participatie / isolement
 • participatie, sociologische aspecten van culturele
 • particularistisch godsbeeld » eigen religieuze wereld : bij (Van het) Reve
 • particulier / algemeen [: toevallig» bijzonder» bijkomstig vs. wezenlijk]
 • particulier / universeel
 • particulier, al te – » privé vs publiek » intiem vs publiek » te per
 • particuliere / onpersoonlijke (bovenpersoonlijke) vroomheid of spiritualiteit
 • particuliere associatie(s), invloed van – (bij beoordeling van poëzie)
 • particuliere betekenisgeving (: mbt. poëzie)
 • particuliere bibliotheek » OOK: eenheid van – door geest van bezitter
 • particuliere brieven » privé–correspondentie » OOK: – (gebruikt) als
 • particuliere te boven, het – : geheel zelfstandig bestaande poëzie
 • particuliere waardering » persoonlijke voorkeur » privé gewaardeerd
 • particuliere woordbetekenis(sen) (bij poëzie)
 • particuliere zaken geopenbaard » schending briefgeheim » onthuld privégeheim
 • partij kiezen door lezer» luisteraar
 • partij kiezen door taal
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Partij van de Arbeid: beweging 'Democratisch Appèl' in de –
 • partij–secretaris, Roemeens – : Nic. Ceausescu
 • partij, Multatuli hoort bij geen enkele –
 • partij, politieke – : D'66 » Democraten '66
 • partij, taal kiest – » partijdig door taal
 • partijdig perspectief » perspectiefverschuivingen » (verschillend) perspectief
 • partijdig: literatuurgeschiedenis kiest partij tegen het traditionele
 • partijdige auteur » rechtlijnige schrijver
 • partijdigheid door» van taal
 • partijdigheid en universele pretenties bij gebruik van het woord "eigenlijk"
 • partijdigheid van luisteraar» lezer
 • partijganger, geen – : Multatuli wordt nooit je partij!
 • Partington, A.
 • partituur, muziek beluisteren door lezen uit –
 • partnerschap dichter–lezer » relatie dichter–publiek
 • Partridge, Francis – » Francis Marshall
 • Partridge, Ralph
 • party » feest » feestelijke optocht
 • pas een vondst in poëzie na veel zoeken
 • pas laat bloeiend » laatbloeier(s)
 • Pascal–studie » Pascal–onderzoek
 • Pascal, Blaise
 • Pascal, Gilberte
 • Pascal, Jacqueline
 • Paschasius Radbertus
 • Pascoaes, Texeira de
 • Pasen » –feest » –datum » –nacht » –wake » OOK
 • Pasolini, Pier Paolo da
 • passé / nog levend oud (: ouderwets / levend oud)
 • passé door nieuwer literair werk
 • passage » deel » gedeelte » fragment » stuk » regel : favoriet(e) &nd
 • passage in boek niet meer terug te vinden
 • passage, herinnerde – » (zoeken naar) zin c.q. passage in je herinnering
 • passage, lyrische – » lyriek » lyrisch
 • passage, sleutel– » kerngedeelte
 • passages, boek als som van alle herlezen –
 • passages, favoriete – : eigen lijst van citaten en – » commonplacebook
 • passagier als literair motief
 • passagiers, mede– : in de trein (op weg naar het werk)
 • passant: verbijzondering van de stabiele
 • Passe, Crispijn van de
 • passend in onze kunstopvatting: dus kunst
 • passer van Donne (: vergelijking met – door – )
 • passer van Donne: lezer en dichter
 • passer, vergelijking met – (Donne)
 • passie ZIE OOK: kunst als passie
 • passie » drift » lust » genot
 • passie » hartstocht » liefde » vrouwengeschiedenissen [OOK: als lit. motief]
 • passie » passio » lijdensverhaal (van Christus) » lijdensmeditatie
 • passie voor boeken » bibliomanie
 • passie, geheime –
 • passie, kunst als –
 • passie: sleutelwoord van '80 (als: enkeling» gevoel» Kunst» kunstenaarschap)
 • passio » passie » lijdensverhaal (Christi) » lijdensmeditatie
 • Passy
 • past niet (altijd op één punt...); het geschrevene –
 • past niet in samenhang » los eind in compositie » zonder functie in geheel
 • past tekst op melodie? » poëzie op muziek » muziek & taal c.q. tekst
 • Pasternak, Boris
 • Pasternak, familie – (o.a.: Lisa en Sjoera)
 • pastiche » imitatie » karikatuur » parodie » persiflage
 • pastiche » pastiche–karakter
 • pastiche / imitatie
 • pastiche / oorspronkelijkheid, tussenpositie – (Noordstar)
 • pastiche versus imitatie
 • pastiche–rubriek » pasticheprijsvraag » –wedstrijd
 • pastiche, nieuwe oude poëzie alleen als –
 • pastiche: overactivering van stilistische bijzonderheden
 • pasticheprijsvraag: Battus–column
 • pasticheren kan slechts bij werk van enig kwaliteitsniveau
 • pastiches: het speelgoed van dubbelweters
 • pastichewedstrijd » pasticheprijsvraag » pasticherubriek
 • pastichewedstrijd: inzenders – beheersen middelnederlandse taal
 • Pastior, Oscar
 • Pastoe » Goed Wonen » meubelen » inrichting van huiskamer
 • Paston, Agnes
 • Paston, Elizabeth
 • Paston, John
 • Paston, Margaret
 • Paston, William
 • pastoor te Best 1695: Joannes Verschuylen
 • pastoor van Ars (= Jean–Baptiste Marie Vianney)
 • Pastoor, Aline
 • pastor » priester (–schap) » geestelijke(n) » voorganger(s)
 • pastor als literair motief
 • pastor en dichter » priesterschap – dichterschap
 • pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie (te Noordwijkerhout 1967)
 • pastoraat » pastoraal » zielzorg » SOMS: pastorale troost OF pastoraal werker
 • pastoraat / contemplatie
 • pastorale » herdersdicht » bucolische poëzie
 • pastorale brief bisschop van Haarlem 1966
 • pastorale onoorspronkelijkheid bij Gezelle
 • pastorale troost » pastoraat » zielzorg » pastoraal » pastoraal werker
 • pastorie als literair motief » priester c.q. dominee (–schap) als lit. motief
 • patchwork » weefseltransplantatie, schrijven als –
 • Patek Philippe
 • pater Damiaan
 • Pater Noster » Onze Vader » gebed des Heren
 • Pater, Walter
 • paters Augustijnen » school van – » Augustijnen–college
 • paters jezuïeten » jezuïet(en)(orde) » broeders s.j.
 • Patey, Douglas Lane
 • pathetisch » retorisch » taalvertoon » grootspraak » bedrog van»met ho
 • patiënt bibliobulima nervosa (Fens)
 • Patijn, Schelto [burgemeester van Amsterdam]
 • Patinir, Joachim
 • Patmore, Coventry Kersey Dighton
 • Patocka, Jan
 • patriciërs
 • Patrick, Sint –
 • patriottisme » vaderlandsliefde » nationalisme
 • patrologie » kerkvader(s)
 • patrologie van Migne (Patrologiae cursus completus)
 • patronaat » maecenaat » sponsor(s) » beschermheerschap » opdrachtgever(s)
 • patronage » beschermheerschap » maecenaat » opdrachtgever(s) » sponsor(s)
 • patronen (retorische – ) steeds doorbreken: de ontwikkeling v.d. literatuur
 • patroon van verwachtingen doorbreken
 • patroon, lezen en zoeken naar ordening c.q. –
 • patroonheilige der bibliothecarissen (: St. Laurentius)
 • patroonheilige van computergebruikers
 • patserig » poenig » grof » brutaal » gewichtig doen » grote bek »
 • patsersjournalistiek » riooljournalistiek (OOK: – als literair motief)
 • Patten, Brian
 • Paul Brand N.V., Uitgeverij –
 • Paul Brandt N.V. (veilinghuis te Amsterdam)
 • Pauli, H.
 • Paulinus [secretaris van Ambrosius]
 • Paulinus van Nola
 • Paulus [apostel; Saulus van Tarsus]
 • Paulus de Diaken [720–800]
 • Paulus de kluizenaar
 • Paulus III, paus
 • Paulus V, paus van Rome
 • Paulus VI, paus van Rome
 • Paulusabdij te Oosterhout
 • paus » pausschap » pausdom » –ambt » pausen » bisschop v. Rome &
 • paus (–en), tegen–
 • paus ...
 • paus / keizer (geschiedenis c.q. verhouding kerk/ staat c.q. kerk/ hof etc.)
 • paus Adriaan VI
 • paus Adrianus II
 • paus Alexander III
 • paus Alexander VI (Borgia)
 • paus Alexander VII
 • paus als auteur » Woytila schrijft boek
 • paus Benedictus XIV
 • paus Benedictus XV » Joseph Alois Ratzinger
 • paus Bonifatius VII
 • paus Bonifatius VIII
 • paus Callistus II
 • paus Celestinus V
 • paus Clemens I
 • paus Clemens VII (Giulio de' Medici 1478–1534)
 • paus Clemens VII (tegenpaus te Avignon)
 • paus Clemens VIII
 • paus Eugenius III
 • paus Gregorius de Grote
 • paus Gregorius II
 • paus Gregorius IX
 • paus Gregorius XI
 • paus Gregorius XV
 • paus Honorius III
 • paus Innocentius II
 • paus Innocentius III
 • paus Innocentius VI
 • paus Innocentius X
 • paus Johannes Paulus I
 • paus Johannes Paulus II » Karol Woytila
 • paus Johannes XXII
 • paus Johannes XXIII
 • paus Julius II
 • paus Leo I de Grote
 • paus Leo III
 • paus Leo X
 • paus Leo XI
 • paus Leo XII
 • paus Leo XIII
 • paus Nicolaas III van Rome
 • paus Nicolaas V
 • paus Paulus III
 • paus Paulus V
 • paus Paulus VI
 • paus Pius II
 • paus Pius II { = Aeneas Piccolomini]
 • paus Pius III
 • paus Pius IV
 • paus Pius IX
 • paus Pius V
 • paus Pius VII
 • paus Pius X
 • paus Pius XI
 • paus Pius XII
 • paus Silvester » de heilige Silvester
 • paus Silvester II
 • paus Sixtus IV
 • paus Sixtus V
 • paus Urbanus II
 • paus Urbanus V
 • paus Urbanus VI
 • paus Urbanus VII
 • paus Urbanus VIII » geslacht der Barberini
 • pausdom » pausschap » paus » pausen » bisschop van Rome
 • pauselijke onfeilbaarheid, dogma van – (1870) » [OOK:] ontwikkeling tot...
 • pauselijke soldaten » zouaven
 • pauskeuze » » conclaaf » OOK: opwinding na dood van paus
 • pausschap » pausdom » paus(en) » bisschop van Rome
 • Paustovski, Konstantin Georgijevitsj
 • Pauw, Adriaan
 • Pauw, Jeroen [tv–presentator]
 • Pauwels en Bergier: godsgoochelaars
 • Pauwels, François
 • Pauwels, Hans
 • Pauwels, mr. Willem
 • Pauwels, Robby
 • pauze » hekel aan pauze
 • pauze tussen twee eeuwigheden, het leven als –
 • Payne–Townshend, Charlotte
 • Paz, Octavio
 • PC » Propria Cures
 • PCM Uitgevers
 • Peacock, Thomas
 • Pears, Peter
 • Pearson, Hesketh
 • Pearson, John
 • Pearson, Roger
 • Peck, Gregory
 • pedagogisch » opvoedkundig » educatie (–f) » opvoeding
 • pedagogisch / literair (: –/– advies)
 • pedagogisch advies / literair advies
 • pedagogisch versus literair advies
 • pedagogische bemoeizucht » wetenschappelijke bemoeizucht
 • pedagogische leerstoel; jeugdlit. moet bij literaire, niet bij – (vindt Fens)
 • Peden, Margaret Sayers
 • pedofilie » erotisch c.q. seksueel gericht op kinderen c.q. jonge meisjes
 • Pedroli, Jan
 • Peel, De – » Deurne in de Peel
 • Peelen, Gert J.
 • Peet, C.P.J. van der [uitgever» boekhandelaar in Amsterdam]
 • Peet, E.M.
 • Peeters, C.J.A.C. (Kees)
 • Peeters, Carel
 • Peeters, Jozef
 • Pegasus: communistische boekhandel en uitgeverij (Leidsestraat Amsterdam)
 • Peire, Henry
 • Peiresc, Nicolas Fabri de
 • Peissova, Gabriele
 • Peking » Beijing
 • Pele (= Edson Arantes do Nascimento)
 • Pelemans, Willem
 • Peletier, Amédée
 • pelgrim » bedevaartganger(s)
 • pelgrimage » pelgrimstocht(en) » bedevaart(en)
 • pelgrimage, gedicht als –
 • pelgrimage, levensreis als –
 • pelgrimage, literaire – (: naar plaatsen waar auteur leefde)
 • pelgrims– en profane insignes
 • Pelgrims, Gids voor de – (in: Boek van Sint Jacobus)
 • Pelgrimspsalmen (ps. 120 – 134)
 • pelgrimsteken(s)
 • pelgrimstocht » pelgrimage(s) » bedevaart(en)
 • pelgrimstocht, gedicht als –
 • pelgrimswezen, geschiedenis van het –
 • Pelgrom, Els
 • Pelham, David
 • Pelican Books (tbv. wetenschappelijke publikaties)
 • Pelican, Jaroslav
 • Pelikan, Jaroslav
 • Pelleboer, ..
 • Pellenaars, Kees
 • Pellicer, Carlos
 • Pels, A.
 • Pelt, Bas van
 • Pemble, John
 • Pembroke College Oxford
 • Pembroke, Mary Countess of – [Sidney]
 • Pembroke, William Earl of –
 • pen » potlood » viltstift » schrijfgerei
 • PEN–centrum Nederland » PEN–club
 • PEN–club » PEN–centrum Nederland
 • Pen, J.
 • Pendèl, Winnie
 • pendelbeweging tussen vermoeden»verstaan cq aanvoelen»doorzien : poëzie lezen
 • Penelope
 • Penguin (1935): Edward Young
 • Penguin American Library
 • Penguin Books, uitgeverij
 • Penguin Classics
 • Penguin English Library, The
 • Penguin Modern Classics
 • Penguin–boeken
 • Penguin–serie: Puffin–books
 • Penguin: Style and Civilization
 • penitentie – boete – schuld – kwaad (zonde)
 • Pennings, Pier
 • Penny, Nicolas
 • Penseel, Gouden –
 • pensioen » otium » niet meer werkend
 • pensioen » oud zijn » ouder worden (etc.): als literair motief
 • pensioen, ere–
 • Pentadius
 • pentekening » tekening(en) » OOK: grafiek » ets (–en) etc.
 • Penthouse [tijdschrift]
 • Peper–Kroes, Neelie
 • Peper, A. (Bram) [PvdA–politicus; burgemeester van Rotterdam]
 • Peper, Kees
 • Peperkamp, Ben
 • Pepo, Cenni di (= Cimabue)
 • Pepusch, Johann Christoph (John Christopher)
 • Pepys, boekenbezit van Samuel –
 • Pepys, Samuel
 • per bladzijde lezen
 • per generatie van gestalte veranderend stuk taal; tekst: –
 • per kijker» lezer : kunstwerk bestaat per moment, in wisselende gestalten –
 • per lezer andere leesmogelijkheid
 • per moment: kunstwerk bestaat – in wisselende gestalten per kijker» lezer
 • per se conservatief, alle kunst is –
 • per se conservatief, literatuur is –
 • Perdeck, Albert
 • peregrinatio » missionering » zending » kerstening » geloofsverkondiging
 • Peregrine–books [Penguin–serie]
 • Perelman, S.J.
 • Perez, ..
 • perfectie in kunst: horizon» ideaal
 • perfectie van de versregel
 • Pergolesi, Giovanni Battista
 • pericopenboek » (altaar–) missaal » kerkboek » gebedenboek
 • Perigrini, Matteo
 • periode 1850–1885
 • periode van neergang of crisis in literatuur c.q. (literaire) kritiek
 • periode, levens– » leeftijd (–sfasen) » levensloop (OOK: als literair motie
 • periode, overzicht van letterkunde van een
 • periode: auteur(s) op – vastgelegd» vastgepind
 • perioden van Latijnse poëzie » periodisering c.q. ontwikkeling van...
 • periodes Latijnse poëzie » ontwikkeling van Latijnse poëzie
 • periodiek(en): redactie » redactie–wisseling » –uitbreiding » –p
 • periodiek, literair – : problematiek van het –
 • periodiek, literair(–cultureel) –
 • periodiek, moeilijk verkrijgbaar (c.q. verkoopbaar) boek» publikatie» –
 • periodisering
 • periodisering » ordening : in Vestdijk's poëzie
 • periodisering » perioden » ontwikkeling : van latijnse poëzie
 • periscoop, De – [Vlaams literair tijdschrift]
 • Perk, Jacques
 • Perkens, Duco [pseudoniem van E. du Perron]
 • Permeke, Constant
 • Pernath, Hugues
 • Pernoud, George
 • Pernoud, Régine
 • Perosi, Lorenzo
 • Perotinus (Magnus)
 • Perpetua [gestorven in 203]
 • Perquin, pastoor –
 • Perrin, André
 • Perron (E. du – ) / Larbaud
 • Perron–de Roos, Elisabeth du
 • Perron, (E. du – ) / Stendhal
 • Perron, de verstandelijke poëzie van Du – : door Fens als verouderd ervaren
 • Perron, Du – : briefwisseling Ter Braak–Du Perron
 • Perron, Du – : kritische hulp c.q. opmerkingen door – (bij werk van vrienden)
 • Perron, Du : zijn kritische hulp bij literair werk v.vrienden nog ononderzocht
 • Perron, E. du [ = Charles Edgar du – ; ps. o.m.: Duco Perkens]
 • Perron, E. du – : briefwisseling met Jacques Gans 1933–1936
 • pers » krant » dagblad
 • pers, boulevard– » schandaalpers » [OOK:] rel » schandaal
 • pers, dagblad– : literaire kritiek in Nederlandse –
 • Pers, Dirck Pietersz.
 • pers, illegale – » clandestiene pers (c.q. – literatuur)
 • pers: fusie(s) » samengaan » samenwerking » bundeling : in krantenwereld
 • pers: GPD–bladen
 • Persbureau, Katholiek Nederlands – (KNP)
 • Persian literature
 • persiflage » bespotting (: profaan / religieus)
 • persiflage » imitatie » karikatuur » parodie » pastiche
 • persiflage van oude poëzie (schijnbare zelf– ): door latere ontwikkelingen
 • Persijn, Jul
 • persklaar maken » editeren » editie » tekstverzorging » tekstuitgave
 • Persmuseum, Nederlands – (Amsterdam)
 • personage – auteur » relatie (commentariërende) auteur – verteller – pe
 • personage » personages » hoofdpersonage
 • personage » romanpersonage » literaire figuur
 • personage » schrijver : identificatie –
 • personage (–s) als gesprekspartner » dialoog kijker – kunstwerk
 • personage (literair – ): schepping van de lezer » som van lezer–interpretaties
 • personage (literaire figuur) / reële (historische) persoon» model
 • personage (roman– ), model voor –
 • personage / auteur : verhouding – (OOK: auteur – verteller – personage)
 • personage / illustratie (verschil verbeelding door lezen / bij plaatjes)
 • personage / illustratie: tegenstelling – (: verbeeld bij lezen / door plaatje)
 • personage / persoon
 • personage / type
 • personage / verteller / (commentariërende) auteur : verhouding –
 • personage als schrijver / als persoon volgens de burgerlijke stand
 • personage bij Alfred Kossmann: Jacob Drent
 • personage en lezer(s)
 • personage idealiseren » literaire idealisering van de werkelijkheid
 • personage in film/ in boek
 • personage in literatuur / model ervan
 • personage in literatuur / model ervan
 • personage Orlando (en niet Couperus' vriend) is ons bekend; alleen –
 • personage van dagboekschrijver / romanpersonage
 • personage zonder identiteit, roman– » tijdeloos geworden romanpersonage(s)
 • personage–lezer, gesprek – » dialoog kijker– kunstwerk
 • personage, bedacht – : aangekleed c.q. gepersonifieerd idee als personage
 • personage, deernis met – » mededogen met romanfiguren
 • personage, film–/ boek–
 • personage, kunstenaars– / artist als historische (burgerlijke) persoon
 • personage, lees– : tweede persoon van de lezer
 • personage, literair c.q. roman– » literaire figuur » romanfiguur
 • personage, naam van – » namen » voor– » achter– » naam &ra
 • personage, roman– / film–
 • personage, roman–/ toneel– (c.q.: romanfiguur op het toneel)
 • personage, schrijf– : tweede persoon van de schrijver
 • personage, stem van –
 • personage, toneel– » toneelfiguur
 • personage, woord als – » woordfiguur » woordpersonage(s)
 • personage... ZIE OOK: lees–personage ... EN: schrijf–personage ...
 • personage: beeld van – / identificatie met –
 • personage: dichter in gedicht herkenbaar als – is taalgestalte
 • personage: Fens (in de ik–vorm c.q. als ik– )
 • personage: in film/ in boek
 • personage: van roman/ van (auto–) biografie
 • personages bij Annie Schmidt
 • personages bij Simenon een steeds groter raadsel (mens een onpeilbaar geheim)
 • personages en lezer(s)
 • personages en situaties bij Annie Schmidt
 • personages in romans / hun (eventueel) model
 • personages in tekst: aangepast aan geschreven wereld
 • personages van romans, stamboom van
 • personages, middeleeuwse epische –
 • personages, mythische – : als projectie van menselijke psyche
 • personages, parallellen in opbouw c.q. compositie c.q. mbt. –
 • personages: Europese m.e.se epiek kent samenhangende wereld & beperkt aantal –
 • personalisme » personalistisch
 • personalistisch » personalisme
 • personeel » gedienstige(n) » bediende(n) » knecht(s) » dienstbare(n) »
 • personen » plaatsen (namenregister)
 • Personen, Een God in Drie –
 • personifiëring » verpersoonlijken » personificatie (–s)
 • personificatie (–s) » personifiëring » verpersoonlijken
 • personificatie van idee(ën)
 • personificatie(s) van de Tijd (, talrijke – )
 • personificatie: concretisering tot het uiterste
 • persoon (reële – ) c.q. model / literair personage (literaire figuur)
 • persoon (reële historische – ) / romanpersonage
 • persoon ... ZIE OOK: dichtende persoon ... EN: tweede persoon ...
 • persoon / personage
 • persoon boven werk c.q. leer (vent boven vorm » ventisme)
 • persoon van auteur» dichter, cultus rond –
 • persoon van de lezer, tweede – (lees–personage)
 • persoon van de schrijver, tweede – (schrijf–personage)
 • persoon volgens de burgerlijke stand / schrijverspersonage (= als schrijver)
 • persoon voorgesteld, idee(ën) als –
 • persoon–dichter (verhouding)
 • persoon, beeldvorming mbt. historische werkelijkheid cq. – » beeld v. verleden
 • persoon: nabijheid van bewonderde "tweede – "
 • persoon: tweede – van de lezer (lees–personage)
 • persoon: tweede – van de schrijver (schrijf–personage)
 • persoonlijk / algemeen (: provinciaal werd universeel; persoonlijk algemeen)
 • persoonlijk / algemeen [OOK: individueel / algemeen]
 • persoonlijk / algemeen : waardering: –
 • persoonlijk / algemeen : individueel (eigen) vs. theoretisch
 • persoonlijk / conventioneel (persoonlijk / onpersoonlijk c.q. traditioneel)
 • persoonlijk / méér dan persoonlijk
 • persoonlijk / officieel (OOK: privé / openbaar)
 • persoonlijk / onpersoonlijk (persoonlijk / conventioneel c.q. traditioneel)
 • persoonlijk / onpersoonlijk : literatuur: –
 • persoonlijk / onpersoonlijk vroom (: privé–/ bovenpersoonlijke spiritualiteit)
 • persoonlijk / retorisch
 • persoonlijk / traditioneel
 • persoonlijk / traditioneel ZIE OOK: eigen taal / taal van anderen
 • persoonlijk gebruik van muziek door Fens: er eigen werelden mee vinden
 • persoonlijk geweten / gezag
 • persoonlijk karakter van column
 • persoonlijk maar vertekenend en abstract; herinneringsbeeld is –
 • persoonlijk ritme bij Eliot
 • persoonlijk verteerd geschrevene» gelezene herscheppen: = schrijven
 • persoonlijk woordenboek; lezer zowel als schrijver heeft –
 • persoonlijk, on– » onzichtbaar » anoniem » buiten schot » buitenstaand
 • persoonlijk, te – » intiem vs. publiek » privé vs. publiek
 • persoonlijk: idee (niet door anderen te delen) / gemeengoed: mening
 • persoonlijke » betrekkelijke : verliest altijd van het absolute
 • persoonlijke » eigene genivelleerd (bij literair historische benadering)
 • persoonlijke » privé waardering (: particuliere voorkeur)
 • persoonlijke » situationele factoren bij waarderingsact cq bij effect v. tekst
 • persoonlijke (niet–auditieve) wijze van (poëzie) lezen [van Fens]
 • persoonlijke (privé) aspecten; dichter (gedicht) ontdaan van –
 • persoonlijke (strikt – ) betekenis(sen) (: bij poëzie)
 • persoonlijke / algemene waardering
 • persoonlijke / gezamenlijke referenties van tekst
 • persoonlijke / publieke interpretatie
 • persoonlijke alledaagsheden van dichters op taalmuziek gezet; Fens wil géén –
 • persoonlijke associatie(s), invloed van – (bij het beoordelen van poëzie)
 • persoonlijke associaties bij (het lezen van) poëzie » eigen betekenisgeving
 • persoonlijke beleving cq voorkeur / literatuurwetenschap
 • persoonlijke beleving» verwerking van het gelezene c.q. gehoorde of geziene
 • persoonlijke betekenisgeving (: mbt. poëzie)
 • persoonlijke betrokkenheid bij historische figuur
 • persoonlijke bibliotheek » eigen bibliotheek vormt eenheid door geest bezitter
 • persoonlijke bibliotheek opbouwen » boeken verzamelen
 • persoonlijke brief » persoonlijke toon van confessie(s)\ intimiteit in brieven
 • persoonlijke canon
 • persoonlijke citatenverzameling » commonplacebook » lijst favoriete passages
 • persoonlijke confessie » intieme brief » persoonlijke toon
 • persoonlijke confrontatie met de homoseksueel Wilde
 • persoonlijke correspondentie » privé–briefwisseling » OOK: (gebruikt) als b
 • persoonlijke ervaring» gevoelen» voorkeur» herinnering» mening : van Fens
 • persoonlijke ervaring» herinnering van Fens
 • persoonlijke factoren » individuele factoren : bij receptie
 • persoonlijke geschiedenis» groei» ontwikkeling» rijping : als literair motief
 • persoonlijke groei door lectuur » ontwikkeling tot en als lezer
 • persoonlijke groei mbv het gelezene» geziene» gehoorde
 • persoonlijke herinnering van Fens
 • persoonlijke herinneringen bij Krol
 • persoonlijke herkomst» afkomst» 'roots'\ 'land van herkomst' (: trouw aan – )
 • persoonlijke identiteit handhaven, poging tot (bedreigde) –
 • persoonlijke inbreng van de lezer
 • persoonlijke leesbeleving » persoonlijke verwerking van het gelezene
 • persoonlijke lezersgeschiedenis van Fens » geschiedenis van Fens als lezer
 • persoonlijke mededeling; literatuur» poëzie is geen interessante of –
 • persoonlijke mening van Fens (eigen gevoelen» voorkeur» ervaring» herinnering)
 • persoonlijke ontdekking: evidente waarheid (als een koe) gepresenteerd als –
 • persoonlijke retoriek » bezielde retoriek
 • persoonlijke schrijfstijl van de onvervangbare erudiete eenling
 • persoonlijke stijl » eigen stijl » individualiteit in stijl
 • persoonlijke stijl van de onvervangbare erudiete eenling
 • persoonlijke taal van middeleeuwse schrijfsters
 • persoonlijke taal van middeleeuwse vrouwelijke auteurs » directe taal...
 • persoonlijke toon van brief of intieme confessie » persoonlijke brief
 • persoonlijke toon van debuut duidelijk(er) door later werk van auteur
 • persoonlijke verbijzondering(en)
 • persoonlijke verwerking c.q. beleving v.h. gelezene» geziene» gehoorde
 • persoonlijke verwerking van informatie tot idee; lezen is uiterst
 • persoonlijke voorkeur » particuliere waardering » privé gewaardeerd
 • persoonlijke voorkeur cq beleving / literatuurwetenschap
 • persoonlijke vroomheid » individualistische spiritualiteit
 • persoonlijke waardering / algemene waardering
 • persoonlijke waarneming maar algemene conclusies: ouderwets essayeren
 • persoonlijke werkelijkheid (=toevallig) in kunst bewerkt tot algemene waarheid
 • persoonlijke werkelijkheid die niet met anderen gedeeld wordt
 • persoonlijke wordt algemeen, het – (OF: het provinciale wordt universeel)
 • persoonlijke» privé mening» gevoelens» voorkeur» ervaring» heri
 • persoonlijke, het – : wordt in de (levende) traditie versterkt en verbreed
 • persoonlijker geloofsbeleving binnen het christendom in 11e» 12 eeuw
 • persoonlijkheden, splitsing in méér auteurs– » heteroniem
 • persoonlijkheid (eigenheid» herkenbaarheid» oorspronkelijkheid» originaliteit)
 • persoonlijkheid als ideaal voor poëzie, on– » bovenpersoonlijke poëzie
 • persoonlijkheid verraden door geheugenlacunes
 • persoonlijkheidscultus » sterallures » cult–personen
 • Persoons, E.
 • persoonsgebonden interpretatie
 • persoonsgebondenheid, psychische afhankelijkheid c.q. – : als literair motief
 • persoonsidentificatie per rijmwoord
 • persoonsnamen bij Bordewijk » namen bij Bordewijk
 • persoonsontwikkeling » persoonlijke groei c.q. geschiedenis : als lit. motief
 • persoonsverheerlijking » sterallures » cult– cq. cultuspersoonlijkheid » ico
 • persoonsverheerlijking mbt. auteur» dichter
 • persoonsvorm: gij– of jij– of u–figuur
 • persoonsvorm: hij–verhaal
 • persoonsvorm: ik–perspectief» ik–figuur» ik–vorm» lyrisch 'ik' (
 • persoonsvorm: wij–vorm» wij–gedicht(en)\ (SOMS OOK:) retorisch 'wij' ipv. 'ik'
 • perspectief » –verschuiving(en) » verschillende (cq partijdige) perspectieven
 • perspectief (historisch – ), omgekeerd –
 • perspectief (schilderkunst)
 • perspectief van het genre
 • perspectief van lezer(s): geïntendeerd publiek een factor in het –
 • perspectief van nu/ van verleden
 • perspectief voor studenten Nederlands » maatschappelijke mogelijkheden voor...
 • perspectief, ik– » ik–figuur » ik–vorm » ik–gedicht &raqu
 • perspectief, kinder–
 • perspectief, lezer bedenkt ordenend –
 • perspectief, literair–historisch – » lit.–hist. onderzoek » lit. gesc
 • perspectief, omgekeerd (historisch) –
 • perspectiefverschil nu/ verleden
 • perspectiefverschuiving » perspectief » OOK: partijdige perspectieven
 • perspectiefverschuiving verandert oude(re) literatuur
 • perspectiefverschuiving(en) bij poëzie
 • persrubriek met herpresentatie van 't beste van vroeger (suggestie Fens)
 • persvrijheid
 • Pertile, Lino
 • Perugia
 • Peruzzi, Baldassare
 • perversie » sadisme » flagellantisme » martelen (OOK: – als literair motief
 • perversiteit door overdreven zuiverheid, verborgen –
 • Perzië, Soraya (ex–) keizerin van –
 • Perzisch kwatrijn » kwatrijn
 • Perzisch, vertaling uit het –
 • Perzische literatuur
 • Perzische Sjah
 • Pesch, P.N.G.
 • Peskens, R.J. [pseudoniem van G.A. van Oorschot] » Geert van Oorschot
 • pessimisme » pessimist
 • pessimisme / optimisme
 • pessimisme, cultuur–
 • pessimisme, verstandelijk – (Emants)
 • pessimist / optimist (: moralist / profeet)
 • Pessoa, Fernando [heteroniem: Alberto Caeiro» Ricardo Reis» Alvaro de Campos]
 • pest » pest als literair motief
 • pest als literair motief, de – » pest » Zwarte Dood
 • Petacci, Clara (Claretta)
 • Peter de Grote
 • Peter Pan
 • Peter, John
 • Peterhouse (Cambridge)
 • Peters o.Carm, Joannes a Cruce
 • Peters s.j., Jan
 • Peters s.j., William
 • Peters Sengers, Catharine
 • Peters, A.D.
 • Peters, Arjan
 • Peters, August
 • Peters, C.H.
 • Peters, Ellis
 • Peters, Els (drs. E. – )
 • Peters, Gerlach
 • Peters, Jan
 • Peters, Ton
 • Peters, W.A.M.
 • Peters, William
 • Petersburg » Sint Petersburg » Leningrad
 • Petersburg, Nederlands Instituut in St. –
 • Petersburg, Sint. – : museum Hermitage
 • Petersen, Ad
 • Petit, Maria
 • Petitfils, Pierre
 • Petrarca–sonnet in "Awater"
 • Petrarca–vertaling, Engelse –
 • Petrarca, Francesco
 • Petrarca, Gherardo
 • Petrarca, in de stijl van – » petrarcisme
 • Petrarca, madrigaalzettingen door 16e–eeuwse componisten op –
 • Petrarca: sterfhuis te Arquà
 • petrarcisme » in de stijl van Petrarca
 • Petrocchi, Giorgio
 • Petronius (Gaius – Arbiter)
 • Petrus (apostel), de heilige –
 • Petrus Comestor
 • Petrus Damianus
 • Petrus Lombardus
 • Petrus van Pisa
 • Petrus Venerabilis (abt van Cluny)
 • Petrus–Canisiusvertaling van de Bijbel
 • Petrus, diaken –
 • Petrus, graf van de heilige – » St. Pieterskerk te Rome
 • peuteren uit (plastic) folie, boek –
 • Pevsner, Nicolaus
 • Peypers, Ankie
 • Pfeijffer, Ilja Leonard
 • Phaidon–uitgave (–n)
 • Philadelphia Museum of Art
 • Philibert, Nicolas
 • Philip Mountbatten, prins van Engeland, hertog van Edinburgh
 • Philip, prins – Mountbatten van Engeland, hertog van Edinburgh
 • Philippos II
 • Philippus de Grevia
 • Philips de Stoute
 • Philips II, koning van Spanje
 • Philips IV koning van Spanje
 • Philips van de Elzas
 • Philips–serie "Poëtische Klanken": oude(re) literatuur op grammofoonplaat
 • Philips, Caspar
 • Philips, Harry
 • Philips, Henry
 • Philips, Herman
 • Philips, Marianne
 • Philips, Rob
 • Phillippos II
 • Phillips–Matz, Mary Jane
 • Phillips, Catherine
 • Phillips, Margaret Mann
 • Phillips, Mark
 • Philo van Alexandrië
 • Philological Society
 • Philoponus, Johannes
 • phoenix » fenix
 • Phoenix–pocket(s)
 • Physica (tijdschrift)
 • physiognomie » uiterlijk » portret (–ten) » portrettering » portretkun
 • Physiologus
 • piëta » pietà
 • piëteit tav. boek(en) » zielige boeken of bibliotheek » medelijden met boeken
 • piëtistisch » innerlijk » bevindelijk » verinnerlijkt christendom
 • Pia, Pascal
 • piano » pianospelen » pianobewerking » piano–uittreksel
 • Piatier, Jacqueline
 • Piave, Francesco Maria
 • Picabia, Francis
 • Picander (= Christian Friedrich Henrici)
 • picareske » schelmenroman » avonturenboek » leugenliteratuur
 • Picasso und seine Zeit: expositie Schloss Charlottenburg (Berlijn 2000)
 • Picasso–tentoonstelling te Londen (1988)
 • Picasso, Olga
 • Picasso, Pablo
 • Picasso, Sculpteur (tentoonstelling in het Centre Pompidou te Parijs, 2000)
 • Piccolo Teatro di Milano
 • Piccolomini, Aeneas [ = paus Pius II]
 • Piccolomini, Francesco – Todeschini [paus Pius III]
 • Pichauld, Jean–Népomucène Auguste – (Comte de Fortsas)
 • Pichois, Claude
 • Pichois, Vincenette
 • Pico della Mirandola, Gianfrancesco
 • Pico della Mirandola, Giovanni [graaf – ]
 • Pico delle Mirandola, Giovanni
 • Picon, Gaëtan
 • pictoraal motief, kunst vs natuur als literair c.q. –
 • picturaal motief, natuur als –
 • picturaal motief, paard (–en) als – » paard als literair motief
 • picturaal werk van Lucebert, geestelijke gedrochtelijkheid in het –
 • picturale elementen in literatuur EN: literatuur versus beeldende kunst
 • Pieck, Anton
 • piekbelasting » topdrukte
 • piekuur » druk verkeer » verkeersopstopping(en) » file » verkeersdrukte
 • Pieper, Josef
 • Piero della Francesca
 • Pierpont Morgan sr, John
 • Pierre, abbé –
 • Pierson, Allard
 • Piet Hein
 • pietà
 • Pietà » Maria met dode Christus op schoot » Vesperbeeld
 • Pietà Rondanini / David (Michelangelo)
 • Pieter Claesz Meester v.h. stilleven i.d. Gouden Eeuw: expositie Haarlem 2004
 • Pieter van Luxemburg
 • Pieter, Sint – (kerk te Rome)
 • Pieters, Florence F.J.M.
 • Pieters, Jan
 • Pietersz, Dirck [= D.P. Pers]
 • Pigafetta, Antonio
 • Pigalle, Jean Baptiste
 • pij » habijt » kovel » toog » priesterkleding » kloosterkleed (etc.)
 • pij(en) als (klooster)cel
 • Pijfers, H.
 • pijn » leed » ongeluk » verdriet(ig) » droevig [OOK: – als literair m
 • Pijnappel, P.A.
 • Pijnenborg, G.G.A.M.
 • Pijnenburg, Jan (Piet)
 • Pijp, de – (Amsterdamse buurt)
 • Pijper, G.F.
 • Pijper, Willem » (OOK: Willem Pijper c.q. Victor Slingeland)
 • Pijpers, Cees
 • Pilaar, Th.
 • pilaarheilige, Simeon de –
 • Pile, Stephen
 • Pillecijn, Filip de (SOMS OOK: De Pillecyn)
 • Pimentel, Eleonora Fonseca
 • Pinakothek, Alte – (München)
 • Pindaros » Pindarus
 • pingpong » (tafel–) tennis » tennissen » OOK: Wimbledon » tenniskledin
 • pinguin » keizerspinguin
 • Pinksteren » Pinksterverhaal
 • Pinksterprijs (voor Achterberg 1946)
 • Pinter, Harold
 • Pintoricchio, Bernardino
 • Pinturicchio, Bernardino di Betto Biagio
 • Pinxteren, H. van – (Hans)
 • Pio, Padre
 • Piolon, John
 • Piombo, Sebastiaen del
 • pionier » voorloper » voorhoede » avant garde » –kunst » nieuwst
 • Pionier, De – [tijdschrift v. Vereeniging voor Gemeenschappelijk Grondbezit]
 • Piozzi, Gabriel
 • Piozzi, Hester [= Hester Thrale]
 • Pirandello, Luigi
 • Piranesi, Giovanni Battista
 • piratenuitgave » roofdruk
 • Pirckheimer, Willibald
 • Piron, Hans
 • pis » stront » faeces etc.
 • Pisan, Christine de – » Christine de Pizan
 • Pisemski, Aleksej Felofilaktovitsj
 • piste » circus » acrobatiek » trapeze » jongleur(s)
 • Piste, De – [tweemaandelijks orgaan van de Club van Circusvrienden]
 • Pistoia, Cino de
 • Pisuisse, Jean Louis
 • Pitlo, A.
 • Pius II, paus – [ = Aeneas Piccolomini]
 • Pius II, paus van Rome
 • Pius III, paus
 • Pius IV, paus –
 • Pius IX, paus
 • Pius V, paus van Rome
 • Pius VII, paus
 • Pius X, paus –
 • Pius XI, paus
 • Pius XII, paus –
 • Pivot, Bernard
 • Pizan, Christine de – » Christine de Pisan
 • Pléiade–bijbelvertaling
 • Pléiade, Bibliothèque de la – » Album de la Pléiade
 • plaat » afbeelding » reproduktie » illustratie
 • plaat » affiche » poster » plakkaat » reproduktie » kunstkaart
 • plaat / foto
 • plaat / taal (: afbeelding» plaat» illustratie versus taal)
 • plaat van boek » afbeelding van boek
 • Plaat, Cornelis Martinus
 • plaat, grammofoon– : hoes» tekstboekje bij cd of –
 • plaat, religieuze – » bidprentje(s)
 • plaatje anders dan in verbeelding van lezer; personages op –
 • plaatje laat geen ruimte voor eigen fantasie» tast eigen verbeelding aan
 • plaatje, bid– : (van doden) in kerkboek » bidprentje(s)
 • plaatjes in kinderboeken
 • plaats in bloemlezing, betekenis door –
 • plaats in bundel, belang van context» ordening» compositie van c.q. –
 • plaats in eigen tijd » literair–historische situering » contemporaine positie
 • plaats van boek in boekenkast» boekenbezit» bibliotheek
 • plaats van een woord » woordplaatsing (in regel of strofe) (, effect van – )
 • plaats van gedenken» herdenken (: lieux de mémoire) » heilige plaats(en)
 • plaats van gedicht in bundels bestuderen, eerste – (: suggestie van Fens)
 • plaats van handeling bij Vestdijk, favoriete – (: horeca » berglandschap)
 • plaats, bedevaart– » genade–oord
 • plaats, betekenis door – (in bloemlezing)
 • plaats, bijbel– » bijbelcitaat » verwijzing(en) naar bijbel
 • plaats, eenheid van –
 • plaats, typografische – » typografische aspecten » typografische vorm
 • plaats, woon– : van auteur; literair toerisme » pelgrimeren naar –
 • plaatsbepaling, literair–historische – » contemporaine positie c.q. situering
 • plaatselijk / algemeen (: locaal / universeel; decentraal / centraal)
 • plaatsen » personen (namenregister)
 • plaatsen (steden» dorpen» streken) in poëzie
 • plaatsen in al betekenisdragende context: waarderen
 • plaatsen in context – waarderen» beoordelen – toedichten: verband tussen –
 • plaatsen in zijn eigen tijd » contemporaine situering c.q. positie
 • plaatsen, in kast – : boek(en) –
 • plaatsgebrek mbt. boeken » te veel boeken om op te bergen
 • plaatsing in context van fragment door lezer
 • plaatsnummer van boek in bibliotheek » signatuur
 • plaatst zich tussen onderwerp en lezer, auteur» biograaf met distantiegebrek –
 • plaatwerk » kunstboek » kijkboek
 • plagiaat » imitatie » nadoen » onoorspronkelijk » namaak » OOK: hersc
 • plagiaat » overgeschreven » overschrijven » napraten
 • plagiaat in eigen woorden; goede vertaling: –
 • plagiaat, bed–passages als –
 • plak– en drukproeven van geïllustreerde editie
 • plakkaat » poster » affiche » plaat » reproduktie » kunstkaart
 • Plamen, I.G.
 • plan » plannen maken » zich voornemen » voornemens » droom
 • plan mbt. (nog) te lezen» (nog) niet gelezen boeken
 • plan van boek » concept... » idee... » ontwerp van (c.q. mbt.) boek
 • plan van Fens » Fens wenst» wil» suggereert» vraagt... (etc.)
 • plan van Fens » voornemen Fens » actie van Fens » SOMS: hij wil cq zal niet...
 • plan voor nieuwe opera in Amsterdam » Muziektheater » Stopera
 • Plan Zuid (Amsterdam) » Amsterdam–Zuid » Amsterdam Oud–Zuid
 • Planète [tijdschrift]
 • plan?; geschiedenis: toevallige verzameling of zinvol –
 • Plank, Paul van der
 • planologie mbt. stedebouw » stadsaanleg » werkzaamheden in (aan) de stad
 • plant als literair motief » plantaardig c.q. kamerplant als literair motief
 • plantaardig » plant » kamerplant : als literair motief
 • plantage(s), thee– » theecultuur » theeplanter(s)
 • Planten, H.M.
 • plantennamen, Nederlandse
 • Plantentuin, 's Lands – (Buitenzorg) [nu: Botanische Tuin te Bogor]
 • plantenzoeker
 • planter(s), thee– » theeplantage(s) » theecultuur
 • Plantijn, Christoffel » uitgever–drukker Plantijn » OOK Museum Plantin–Moret
 • plantnamen, Nederlandse –
 • plantsoen » park » stadspark (OOK: – als literair motief)
 • Plas, ... van der –
 • Plas, Carel van der
 • Plas, Michel van der [pseudoniem van: Bernardus G.F. Brinkel]
 • Plasschaert, Albert Charles Auguste
 • Plasterk, Ronald
 • plastic » kunststof(fen)
 • plastic folie, boek halen uit –
 • plastic tas » pukkel » rugzak » schouder– » school– » akte
 • plastic verpakking om boek
 • plastiek » beeld » beeldkracht » plastisch
 • plastiek en poëticale opvattingen van Vestdijk
 • plastisch / analytisch (: romanpoëzie / essayistische poëzie; bij Vestdijk)
 • plat » dialect » bargoens » dieventaal » OOK: (zuidelijke) zachte g
 • plat » volks » populaire toon » volkstaal
 • plat » vulgair » grof (OOK: van taalgebruik)
 • plat / verheven (OOK: combinatie plechtstatige en gewone taal)
 • Plate, ... [professor – , gynaecoloog]
 • Plate, Renée
 • platen » illustraties » afbeeldingen » reprodukties
 • Platen, August Graf von
 • platen, herinnerde of onthouden afbeeldingen c.q. schilderijen c.q. –
 • platenboek » kunstboek » kijkboek
 • Plath, Sylvia
 • platitude » open deur » gemeenplaats » cliché
 • Plato » platonisme » platonisch
 • Plato–studie in renaissance
 • Plato–vertaling in voorbereiding, nieuwe complete –
 • platonisch » platonisme » Plato
 • platonisme, neo–
 • platoonse (neo– ): – vormvinding
 • Platoonse Academie te Florence
 • Platt, Colin
 • platte / verhevene : onze interpretatie van het –
 • platte taal (: één–dimensionele» kleurloze» slappe» geleende t
 • plattegrond » kaart » atlas » cartografie
 • plattegrond » ontwerp : taal wordt tekening of: tekening wordt taal
 • plattegrond lezen / boek lezen
 • platteland » landelijk » agrarisch » landbouw » boer (–derij) »
 • platteland / stad (OOK: provinciaal / mondain)
 • platteland / stad : veranderende visies op de 'country'/ de stad
 • Plautus (Titus – Maccius)
 • Playboy [tijdschrift]
 • pleasure, books for –
 • plebs » volk » proletariaat
 • plechtig taalgebruik » archaïsche taal » archaïserende stijl
 • plechtige taal en gewone taal gecombineerd
 • plechtstatig èn gewoon » combinatie verheven en gewone taal
 • Pleij / Van Oostrom
 • Pleij, Herman
 • Pleij: literaire waarde geen essentiële waarde
 • plein » proporties van pleinen
 • Plein–groep 1956
 • Pleiter, Alfred
 • pleonasme » pleonastisch
 • Plessis, Alphonsine [OOK: Marie]
 • Plessis, Phil du
 • Plethon
 • Plevier, Th.
 • plezier » lol » pret » grap(pig) » vermakelijk » vermaak
 • plezier aan formulering» woorden» namen» taal etc.
 • plezier bij poëzie lezen
 • plezier in / gekanker op schrijven
 • plezier in beschrijvingen » beschrijvingswoede c.q. –kunst
 • plezier in experimenteren
 • plezier in formuleren » plezier v.h. schrijven » vertel– c.q. schrijfplezier
 • plezier in lezen » leesplezier
 • plezier in vorm » plezier van formuleren c.q. voordracht (: van spreker)
 • plezier in woord(en) » prachtige namen of woorden of formulering » taalplezier
 • plezier om de verkeerde dingen bij het lezen
 • plezier van de lezer (c.q. voor de lezer) » gebrek aan schaamte bij de lezer
 • plezier van de maker » van het maken
 • plezier van formuleren » plezier in vorm c.q. voordracht (: van spreker)
 • plezier van het schrijven » plezier in formuleren » plezier in taal
 • plezier van het werken
 • plezier van lezen » leesplezier
 • plezier van spreker (: in formuleren » in vorm » in voordracht)
 • plezier, leef– » levenskunst (–enaar) » levenslust
 • plezier, lezen voor je – » leesplezier
 • plezier, meer plicht dan – (: nogal wat boeken van Vestdijk verraden vaak – )
 • plezier, ontdekken van je vele mogelijkheden tot –
 • plezier, poëzie lezen voor je –
 • plezier, rijm–
 • plezier, treurig –
 • plezier, verkeerde – : lezen met het –
 • plezier, vertel– » plezier v.h. schrijven » plezier in taal en formuleren
 • plicht / neiging (OF: mijn zin) c.q. vrijheid
 • plicht / vrijheid c.q. neiging (OF: mijn zin)
 • plicht dagbladrecensent » (beperkingen in) taak dagbladkritiek
 • plicht meer dan plezier, nogal wat boeken van Vestdijk verraden op veel blz. –
 • plicht om te lezen » lezen omdat het moet
 • plicht van de recensent, (dood)zwijgen als –
 • plicht(en) ... ZIE OOK: cultuur» sport» vakantie als vermoeiende plichten
 • plicht, cultuur» sport» vakantie als vermoeiende –
 • plichtlezen bij verzameld werk
 • plichtmatig geschreven bladzijden bij Vestdijk
 • plichtsbesef » plichtsgevoel » plichtsbetrachting
 • plichtsbetrachting » –besef » –gevoel
 • plichtsgevoel » –besef » –betrachting
 • Plimpton, George A.
 • Plinius » (OOK: Plinius de Jongere)
 • plm. 1900 (omstreeks de eeuwwisseling)
 • Ploberger, Herbert
 • ploeg » ploegen : als literair motief
 • Ploeg, A. [staatssecretaris]
 • Ploeg, Frank van der
 • Ploeg, J. van der
 • Ploeg, Rick van der (Tweede–Kamerlid voor de Partij van de Arbeid)
 • Plokker, J.H.
 • Plomp, Hans
 • plot » intrige (niet aanwijsbaar in verhalen van Van het Reve)
 • plot » intrige(s) » OOK: ontbreken van plot of intrige
 • Plotinus
 • plotseling betekenis krijgen (bij gebrek aan betekenis)
 • plotseling inzicht in grote poëzie, schok van –
 • Pluijm, Jan van der
 • Pluijm, Sjaak van der
 • plundering » roof » diefstal kunstroof » dief » plundertocht
 • pluralis majestatis
 • pluriformiteit
 • pluriformiteit bedreigd » dreigende eenzijdigheid
 • Plus Ultra (boekhandel op Keizersgracht te Amsterdam)
 • Plutarchus
 • poésie concrète
 • poésie pure, d.i. absolute poëzie
 • poète maudit » bohémien(s) » gedoemde dichter(s)
 • poëtica » leerboek over poëzie » versleer
 • poëtica » poëticale opvattingen cq – onderzoek » wat is literatuur cq po
 • poëtica Fens: zijn ideeën & overwegingen mbt poëzie» literatuur» etc
 • poëtica mbt. poëzie, (onze – ) » (onze) poëzie–opvatting(en)
 • poëtica uit schrijfervaring (van schrijvers) / uit leeservaring (van critici)
 • poëtica van auteur (–s) / van professionele c.q. officiële lezer (–s)
 • poëtica van critici (oordelende lezers) / poëtica van schrijvers
 • poëtica van criticus door hem geëxpliciteerd
 • poëtica van Fens » ideeën & overwegingen van Fens mbt. poëzie cq literatuur
 • poëtica van Komrij
 • poëtica van Kouwenaar
 • poëtica van lezer » lezersverwachting t.a.v. poëzie
 • poëtica van Nijhoff
 • poëtica van Polet
 • poëtica van professionele c.q. officiële lezer(s) / van auteur(s)
 • poëtica van recensent » uitgangspunt of vertrekpunt bij recenseren
 • poëtica van schrijvers / poëtica van lezers [sc. critici]
 • poëtica's, bewustzijn van – (OOK: reflectie mbt. literatuuropvattingen)
 • poëticaal » over het schrijven (zelf) schrijven » dichten als literair motief
 • poëticaal interpreteren » poëticale interpretatie » poëticale informatie
 • poëticaal literair motief » schrijven (cq. schrijverschap) als literair motief
 • poëticaal of niet?
 • poëticale » poëtische traditie : classicistische – [Sötemann]
 • poëticale » poëtische traditie, realistische – [Sötemann]
 • poëticale » poëtische tradities, vierstromenland van – [Sötemann]
 • poëticale interpretatie » poëticaal interpreteren » poëticale informatie
 • poëticale interpretatie van Nijhoff's bijen
 • poëticale norm» criterium» maatstaf (OOK: van criticus» recensent)
 • poëticale opvattingen » ideeën over poëzie » poëticaal onderzoek
 • poëticale opvattingen in internationale context
 • poëticale opvattingen van Bloem beïnvloed door 'vaderhuis' (ouderlijk milieu)
 • poëticale opvattingen van Vestdijk en plastiek
 • poëticale opvattingen van Vondel
 • poëticale principes bij Fens » motieven voor Fens' bewondering
 • poëticale redevoering van Boutens
 • poëticale tekst
 • poëticale traditie, autonomische » symbolische » pure – [Sötemann]
 • poëticale traditie, classicistische – [Sötemann]
 • poëticale traditie, realistische – [Sötemann]
 • poëticale traditie: romantische » expressieve » impure – [Sötemann]
 • poëticale tradities, vierstromenland van – [Sötemann]
 • poëtisch element, concentratie als – (ook in proza)
 • Poëtisch erfdeel der Nederlanden (reeks van uitgeverij Heideland te Hasselt)
 • poëtisch ideaal, verzelfstandiging van het bijvoeglijke als –
 • poëtisch materiaal; houding van lezer t.o. herkomst c.q. verleden van het –
 • poëtisch proza » prozagedicht
 • poëtische » poëticale traditie : classicistische – [Sötemann]
 • poëtische » poëticale traditie, realistische – [Sötemann]
 • poëtische » poëticale tradities, vierstromenland van – [Sötemann]
 • poëtische boodschap (Eco)
 • Poëtische Klanken (Philips–serie oudere literatuur op grammofoonplaten)
 • poëtische kwaliteit geconstateerd» erkend
 • poëtische middelen » verstechniek » poëtisch vakmanschap
 • poëtische norm: niet expliciet zijn » geheim zijn
 • poëtische overvloed
 • poëtische poëzie » kitsch–elementen in poëzie
 • poëtische religiositeit van P. Kemp
 • poëtische taal (versleten – ) gebruikt bij poëzievertaling
 • poëtische taal, (onnederlands) gepassioneerde – » hoge toon
 • poëtische taal, nog geen (clichématig) – » nieuwe taal » oorspronkeli
 • poëtische taal, traditie van dichterlijke beelden c.q. –
 • poëtische theorie(ën) » poëticale opvatting(en) » poëticaal onderzoe
 • poëtische traditie
 • poëtische traditie, autonomische » symbolische » pure – [Sötemann]
 • poëtische traditie, classicistische – [Sötemann]
 • poëtische traditie, realistische – [Sötemann]
 • poëtische traditie, romantisch» expressieve» impure – [Sötemann]
 • poëtische tradities, vierstromenland van – [Sötemann]
 • poëtische vaagheid
 • poëtische vorm » versvorm(en) » vorm van (in) de poëzie
 • poëzie ZIE OOK: gedicht(en)
 • poëzie & voetbal » voetbal & literatuur » voetbalkritiek vgl met lit. kriti
 • poëzie – voortgang in steeds weer stilstaan bij ...
 • poëzie – wetenschap : Hillenius dichtend als wetenschapper
 • poëzie » lezer : wisselwerking tussen –
 • poëzie » literatuur : genereert bij lezer andere poëzie» literatuur
 • poëzie » literatuur» kunst» sport» spel : haat niet echt een drijfveer
 • poëzie (bestaande – ) in nieuwe contexten gelezen
 • poëzie (goede – ) verdraagt generaties van misbruikers» verkeerd lezers
 • poëzie (goede – ): nooit een definitieve gestalte
 • poëzie (grote) die steeds opnieuw de moderne poëzie binnengelezen moet worden
 • poëzie (literatuur) in relatie met muziek
 • poëzie / cabaretteksten ; OOK: gedicht / versje (vgl. literatuur / lectuur)
 • poëzie / cliché('s)
 • poëzie / emotie : verwarring – met –
 • poëzie / geen poëzie (goede poëzie / slechte poëzie)
 • poëzie / leer
 • poëzie / lezer : eigenschappen / gewaarwordingen
 • poëzie / lezer : wisselwerking tussen –
 • poëzie / lyriek
 • poëzie / muziek (: – lezen / – beluisteren)
 • poëzie / muziek (: poëzie en muziek; OOK: poëzie » muziek)
 • poëzie / politiek
 • poëzie / proza
 • poëzie / proza (: lezen van – of – verschilt; poëzie–lezer / proza&nd
 • poëzie / proza : herlezen (: van – / van – )
 • poëzie / proza : verschil in (taal–) dichtheid
 • poëzie / proza lezen (poëzielezer / prozalezer)
 • poëzie / proza, geen verschil in leeshouding –
 • poëzie / retoriek
 • poëzie / schilderij
 • poëzie / verhaal (: sterke Ned. poëzie / zwakke (Noord–) Nederlandse verhalen
 • poëzie / wetenschap (: poëzie / academici)
 • poëzie = ...
 • poëzie aangeschaft door bibliotheken
 • poëzie activeert bij woorden verwijzingen naar gebruik elders
 • poëzie alleen in poëzie bespreekbaar
 • poëzie alleen metaforisch» omcirkelend te beschrijven
 • poëzie alleen verwoordt poëzie–ervaring van lezer
 • poëzie als concept (er is geen poëzie; er zijn realisaties van poëzie)
 • poëzie als conversatie » converserende poëzie
 • poëzie als doel en middel tegelijk
 • poëzie als geheim (–taal) » als ontoegankelijk mysterie
 • poëzie als gestold beeld» momentopname
 • poëzie als gezelschapsspel
 • poëzie als inspiratiebron voor nieuwe poëzie
 • poëzie als literair motief » dichten als literair motief » poëticaal
 • poëzie als metaforisch "denkproces" » dichten enig mogelijke vorm van denken)
 • poëzie als oproer» als kiezels ipv krenten » dichter als inbreker
 • poëzie als puberteitsverschijnsel
 • poëzie als reactie op poëzie » schakeldicht » antwoorden in dichtvorm
 • poëzie als schaduw van de gestalte die altijd naar zich laat raden
 • poëzie als tautologie » tautologie (meest) karakteristiek voor poëzie
 • poëzie als vrije–tijdsactiviteit
 • poëzie analyseren » analytische methode tav. poëzie » poëzie–analys
 • poëzie begint daar waar voorlopig niets te delen lijkt
 • poëzie benaderend, muziek – » muziek als oorspromg van poëzie
 • poëzie beoordelen» recenseren
 • poëzie beschrijven kan alleen omcirkelend» in metaforen» benaderenderwijs
 • poëzie beschrijven, technisch beschouwen» bestuderen c.q. –
 • poëzie bestaat niet; er zijn realisaties van poëzie (: concept van "poëzie)
 • poëzie bestuderen» technisch beschrijven» beschouwen
 • poëzie binnengelezen moet worden; grote poëzie die steeds opnieuw de moderne –
 • poëzie blijft ongelezen » literatuur blijft ongelezen
 • poëzie brengt het onbekende bij elkaar
 • poëzie buiten elke context van poëzie
 • poëzie c.q. boek weggeschreven c.q. overbodig gemaakt
 • poëzie citeren door Rodenko
 • poëzie contra geleerde(n)
 • poëzie die historische tekst wordt
 • poëzie die in lezer doorleeft » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • poëzie die je vergeet » moeilijk onthoudbare gedichten
 • poëzie die niet "op" raakt
 • poëzie die niet gemaakt maar ontstaan lijkt, vanzelfsprekendheid van –
 • poëzie die zich in lezer vertakt » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • poëzie doet in een enkel woord véél gelijktijdig beleven
 • poëzie door associaties; woord schrijft –
 • poëzie door bibliotheken aangekocht
 • poëzie door het woord zelf geschreven: dat associatieketen oproept
 • poëzie door kinderen geschreven » prozawerk van kinderen
 • poëzie door poëzie gegenereerd
 • poëzie dwingt woorden tot aangaan van nog niet bestaande relaties
 • poëzie editeren » SOMS: kiezen uit varianten c.q. verschillende versies
 • poëzie en architectuur
 • poëzie en emotie(s)
 • poëzie en filosofie » (taal–) filosofie mbt. poëzie » literatuurfilosofi
 • poëzie en geschiedenis: blijvend; en niet wezenlijk verschillend.
 • poëzie en grafiek
 • poëzie en lezer, wisselwerking tussen –
 • poëzie en metafysica » metafysica in poëzie
 • poëzie en muziek (: poëzie / muziek EN: poëzie » muziek)
 • poëzie en muziek: gewenningsproces gemeen?
 • poëzie en proza, Krol over
 • poëzie en tekening(en) » tekening en literatuur
 • poëzie en tijden van het werkwoord
 • poëzie geannoteerd door dichter (c.q. poëzievertaler) zelf
 • poëzie geeft tweede (eigenlijke) natuur aan de werkelijkheid
 • poëzie gekocht door bibliotheken
 • poëzie genereert poëzie
 • poëzie groeit bij lezer
 • poëzie groeit door c.q. verandert bij herlezing
 • poëzie herdicht door Ierse dichters, Nederlandse –
 • poëzie herlezen
 • poëzie hernemen in (nieuwe) poëzie
 • poëzie houdt zich opgevouwen» toegevouwen (: moet z. – houden; implicietheid)
 • poëzie in andere talen dan het Nederlands» uit vreemde cultuur
 • Poëzie in Carré
 • poëzie in huiskamer: dichters lezen voor (Den Haag: huiskamerfestival)
 • poëzie in Nederland sinds ± 1980 slechts fraai verwoorde literaire lichtheid
 • poëzie in nieuwe contexten gelezen, bestaande –
 • poëzie in proza vertaald » vertaling in proza
 • poëzie is "evenwicht tussen zegging & suggestie, tussen zekerheid & vermoeden"
 • poëzie is géén algemene idee maar een uniek gebeuren in taal
 • poëzie is geen esthetisch» anecdotisch» "gevoelig"\ halfzacht tijdverdrij
 • poëzie is geen persoonlijke c.q. interessante mededeling; literatuur c.q. –
 • poëzie is geen vertaling van een idee
 • poëzie is méér dan esthetisch» gevoelig» anekdotisch» halfzacht
 • poëzie is niet in andere woorden weer te geven » (OOK: literaire tekst...)
 • poëzie is niet: (onoorspronkelijke) gevoelens op (idem) woorden gezet (: Fens)
 • poëzie is niet: gewone dingen op een ingewikkelde manier zeggen
 • poëzie is onweerlegbaar » kunst is onweerlegbaar » kunst bewert niets
 • poëzie is onzin
 • poëzie is te goed voor woorden (: is alleen in metaforen te omschrijven)
 • poëzie is... » poëtica » poëticale opvattingen » poëticaal ond
 • poëzie kan niet zakelijk omschreven worden (alleen literair: in metaforen)
 • poëzie kapot bij de–metaforisering
 • poëzie krijgt gestalte door (iedere) interpretatie
 • poëzie later verstaanbaarder, moeilijke –
 • poëzie leeft door in lezer, grote – » groeiende lezer – (door)groeiende teks
 • poëzie leren lezen
 • poëzie leren schrijven » cursus dichten
 • poëzie levert wereldbeeld met onvermoede samenhangen
 • poëzie lezen » literatuur lezen : is er niet meer bij
 • poëzie lezen » poëzielezer
 • poëzie lezen / muziek beluisteren (OOK: literatuur lezen / muziek beluisteren)
 • poëzie lezen / proza lezen (poëzielezer / prozalezer)
 • poëzie lezen en woordenboek
 • poëzie lezen in andere taal is onmogelijk
 • poëzie lezen met buitenlanders (Indonesiërs), Nederlandse –
 • poëzie lezen of beluisteren? » OOK: lees– vs. luisterpoëzie
 • poëzie lezen om bevestiging van eigen gevoelens » puberaal lezen van poëzie
 • poëzie lezen om onderricht
 • poëzie lezen ontdaan van bestaande interpretaties
 • poëzie lezen stadium twee: krimpingsproces ("terugweiden" ipv. uitweiden)
 • poëzie lezen ter bevestiging van eigen gevoelens: puberale vorm van lezen
 • poëzie lezen van Fens, persoonlijke wijze van – (nl.: niet–auditief)
 • poëzie lezen voor je plezier
 • poëzie lezen, (tweede stadium van het – ): krimpingsproces ("terugweiden")
 • poëzie lezen, isolerend/ synthetisch –
 • poëzie lezen, persoonlijke associaties bij poëzie schrijven c.q. –
 • poëzie lezen, roes» bedwelming ivm. –
 • poëzie lezen, spelregels van dichten en –
 • poëzie lezen, synthetisch/ isolerend –
 • poëzie lezen, twijfels over eigen manier van –
 • poëzie lezen, uitweiding en "terugweiding" bij het –
 • poëzie lezen, weerstand bij –
 • poëzie lezen: beweging tussen vermoeden–verstaan» samenspel aanvoelen–doorzie
 • poëzie lezen: een cyclisch proces
 • poëzie lezen: om tijdelijkheid te vereeuwigen
 • poëzie lezen: redenen om – te –
 • poëzie lezen: tekst ordenen
 • poëzie lezen: thuisbrengen in systeem» traditie» continuïteit
 • poëzie lezen: uitbreiden ipv. reduceren !
 • poëzie lezen: verbijzonderen en veralgemenen
 • poëzie lokt agressiviteit uit
 • poëzie maar klein deel vatbaar voor lit.–wetensch. benadering; van alle –
 • poëzie mbt. Nederland, Russische –
 • poëzie met poëzie bespreken » over poëzie alleen in poëzie te spreken
 • poëzie met poëzie geschreven » "poëtische" poëzie » kitsch
 • poëzie moet het hebben van ongeschreven zinnen (Krol)
 • poëzie moet het privé–alledaagse van de dichter overstijgen volgens Fens
 • poëzie moet niet expliciet zijn » poëzie moet geheim zijn
 • poëzie moet zich opgevouwen» toegevouwen houden (: implicietheid als norm!)
 • poëzie n.a.v. schilderijen» tekeningen (beeldgedichten)
 • poëzie niet alleen bepaald door kracht van haar betekenis, kracht van –
 • poëzie of lyriek?
 • poëzie onthouden » onthoudbare poëzie » onthouden (van) tekst(en)
 • poëzie onthouden (: blijft als muziek in geheugen achter)
 • poëzie ontsleutelen vergt méér dan de loper der conventie
 • poëzie ontsluiten (hermetische – ): nieuwe verdichting
 • poëzie ontsluiten vergt méér dan de loper van de –
 • poëzie op grammofoonplaat, tape of cd (voorgelezen door auteur); proza of –
 • poëzie over het proces van het dichten
 • poëzie over poëzie
 • poëzie parafraseren» omschrijven
 • poëzie realiseert in continuïteit (traditie) steeds opnieuw "de" poëzie?
 • poëzie recenseren» beoordelen
 • poëzie schept eigen & nieuwe wereld (moeilijk met het bekende te verbinden)
 • poëzie schrijven als literair motief
 • poëzie schrijven doet het woord zelf: door het oproepen van associatieketen
 • poëzie schrijven met poëzie » "poëtische" poëzie » kitsch&
 • poëzie schrijven, leren –
 • poëzie schrijven, persoonlijke bijgedachten bij poëzie lezen c.q. –
 • poëzie sinds ± 1980, niveau van de Nederlandse
 • poëzie specialisatie geworden
 • poëzie spreekt concentrisch: schept uit oude thema's steeds weer nieuws
 • poëzie sympathiek vinden: gevaarlijke kwalificatie voor dichtbundel!
 • poëzie ten onrechte vergeten, Verwey's –
 • poëzie terugwinnen op gemeenplaats » geen cliché meer » nieuw leven aan clic
 • poëzie uit de Romantiek, Europese –
 • poëzie uit het leesgeheugen
 • poëzie uitgeven » poëziefonds » poëzie–uitgever
 • poëzie van Achterberg, vroege (ongepubliceerd gebleven) –
 • poëzie van alle tijden, Nederlandse – : als één geheel gelezen
 • poëzie van Azteken
 • poëzie van Beets
 • poëzie van Bredero: innerlijkheid» innigheid het eigene van de –
 • poëzie van Claus, directheid van de –
 • poëzie van Claus, kunstenaar(s) in de –
 • poëzie van Claus, overvloed van de –
 • poëzie van de Europese Romantiek
 • poëzie van de poëzie » literatuur van de literatuur
 • poëzie van Gezelle: beeld/ uitleg in begin/ slot van gedicht
 • poëzie van Gorter: steeds weer nieuw
 • poëzie van het grote gebaar
 • poëzie van het verleden als klankbord en inspiratiebron
 • poëzie van kinderen » kind maakt gedichten
 • poëzie van Leopold, genese van –
 • poëzie van Lucebert, overvloed van de –
 • poëzie van nu, levend verleden in –
 • poëzie van Verwey, scheppen van eenheid de idee achter de –
 • poëzie van Vestdijk » beeld van Vestdijk's poëzie
 • poëzie van Vestdijk houdt nog lezers op afstand
 • poëzie van Vestdijk, concentratie en ontplooiingsmogelijkheden in de –
 • poëzie van Vestdijk, 'hardheid' als het eigene van de vroegste –
 • poëzie van Vestdijk, hinderpalen voor lezers van –
 • poëzie van Vestdijk, oppervlakte en onderwereld in de –
 • poëzie van Vestdijk, ordening» periodisering in –
 • poëzie van Vestdijk, vooroordelen tav. –
 • poëzie van Vestdijk, vroege – : is kiem van zijn latere proza
 • poëzie van Vestdijk: beeldende/ analytische –
 • poëzie van Vestdijk; via zijn verhalend proza en essays tot de –
 • poëzie van Vondel, politiek functioneren van –
 • poëzie verkeerd begrijpen als oorzaak van haar succes
 • poëzie verkennen door Fens » Fens' manier om een bundel te leren kennen
 • poëzie verliest het van de natuur (OOK: kunst... )
 • poëzie verstaan / poëzie herkennen
 • poëzie versus geleerde(n)
 • poëzie vertalen
 • poëzie verward met emotie of lieve woorden
 • poëzie Vestdijk: te zoeken motivering» houvast v. zichzelf centraal motief in
 • poëzie voor kinderen
 • poëzie voordragen » – declameren » – voorlezen
 • poëzie vraagt lezer, en geen gepreconditioneerde echoput
 • poëzie waarin groot lijden verwoord?; mag kritiek op –
 • poëzie zonder vragen
 • poëzie zuiver literair benaderd » zuiver literaire literatuurbenadering
 • poëzie–album, vergeten droogbloem in –
 • poëzie–analyse » analytische methode tav. poëzie
 • poëzie–analyse en voetbal–analyse
 • poëzie–bloemlezing (–en)
 • poëzie–bouwpakket
 • poëzie–didactiek
 • poëzie–ervaring van lezer / eigenschappen van tekst
 • poëzie–ervaring van lezer alleen mbv. poëzie te verwoorden
 • poëzie–ervaring, eerste – » eerste literaire sensatie
 • poëzie–festival
 • poëzie–genese
 • poëzie–genese (kiemcel in – ): kernmetafoor cadeau
 • poëzie–genese, de tweede instantie in – (: "bewerking")
 • poëzie–genese: eerste regel
 • poëzie–genese: kernmetafoor cadeau
 • poëzie–ideaal en klankrijkdom
 • poëzie–leerboek » poëtica » versleer
 • poëzie–muziek, relatie – » relatie muziek–literatuur
 • poëzie–onderwijs
 • poëzie–oplagen: klein
 • poëzie–opvatting » poëzie–opvattingen (onze – )
 • poëzie–opvatting (–en) van Multatuli
 • poëzie–opvatting (–en), ontstaan van normatieve –
 • poëzie–opvatting (–en)... ZIE OOK: literaire opvattingen ...
 • poëzie–opvatting, bewustzijn van literatuuropvatting(en) c.q. –
 • poëzie–opvattingen ZIE OOK: literatuuropvattingen EN: literatuur–opvattingen
 • poëzie–opvattingen » literatuuropvattingen: bij uitgever(s)
 • poëzie–opvattingen » poëzie–opvatting (onze – )
 • poëzie–opvattingen van Fens » literatuurovattingen van Fens
 • poëzie–prijsvraag voor gedetineerden, deskundigheid van jury bij –
 • poëzie–realisaties bestaan; poëzie bestaat niet
 • poëzie–verklaring; Hendrik de Vries en symbolische –
 • poëzie–verwachtingen van Fens
 • poëzie, "eigen" / "vreemde" –
 • poëzie, "klassieke"\ traditionele – : aansluiten bij – » teruggrij
 • poëzie, "poëtische" – » kitsch–elementen in poëzie
 • poëzie, "stilleven" als omschrijving van –
 • poëzie, "toon" in (c.q. van) – » "toon" » "toon&quo
 • poëzie, "toon" in c.q. van –
 • poëzie, 'de' – : gedicht een realisatie van – ?
 • poëzie, 20e–eeuwse Nederlandse: een van de rijkste van Europa
 • poëzie, absoluut hoogtepunt in Nederlandse – (Gezelle's 'Gierzwaluwen')
 • poëzie, academische/ vitale –
 • poëzie, adjectiefgebruik in taal c.q. in –
 • poëzie, afscheids– » afscheidsgedichten » afscheid als literair motief
 • poëzie, Amerikaanse – » Amerikaanse dichter(s)
 • poëzie, Amsterdam in de –
 • poëzie, analytische methode tav. – » poëzie–analyse
 • poëzie, anti– » indirecte poëzie » anti–lyriek
 • poëzie, associatie(s) en stemmingsomschrijving in –
 • poëzie, assonantie als bindmiddel in – : Fens is er geen bewonderaar van
 • poëzie, auto–actief in de –
 • poëzie, autonomie» eigenzinnige ontwikkeling van –
 • poëzie, bedwelming» roes ivm. (het lezen van) –
 • poëzie, beeld (–en) in de –
 • poëzie, beeld van» ons beeld van –
 • poëzie, beginnende lezer van –
 • poëzie, behoefte aan literatuur c.q. aan –
 • poëzie, belangrijke – : cultivering van het alledaagse garandeert geen –
 • poëzie, belemmerd zicht op Gezelle's –
 • poëzie, belijdenis– / woord–spel
 • poëzie, beoordeling van eigen – : verzoek om –
 • poëzie, beschouwende» bespiegelende» beschouwelijke verhaaltrant c.q. –
 • poëzie, betekenisvorming van woord(en) in
 • poëzie, betogend (c.q. redenerend) / beeldend in –
 • poëzie, betogende
 • poëzie, bijna–gelijkenis bij de (h)erkenning als –
 • poëzie, bijna–stilstand in de – (OF: moment ontvouwt z. in ruimte v.d. tijd)
 • poëzie, bijvoeglijk naamwoord in Vestdijk's –
 • poëzie, bloeitijd van Latijnse –
 • poëzie, briefvorm in de –
 • poëzie, buitenlandse letterkunde c.q. – » literatuur uit vreemde cultuur
 • poëzie, concreetheid bij Gilliams'
 • poëzie, concrete –
 • poëzie, criterium– » tijdschrift "Criterium"
 • poëzie, de nieuwe figuratieve –
 • poëzie, dichter van zwakke – : heeft geen taalgestalte (bestaat niet meer)
 • poëzie, dichter(s) over dichter(s) c.q. –
 • poëzie, dichterlijk maar geen –
 • poëzie, dichters geportretteerd in –
 • poëzie, dichters– : niet voor de "gewone" lezer
 • poëzie, directheid in – » directheid van taal
 • poëzie, dit is geen –
 • poëzie, dode/ levende –
 • poëzie, doe–het–zelf in –
 • poëzie, dominees– » priester vs dichter » dominee vs dichter
 • poëzie, doods–
 • poëzie, door lezer vergeten –
 • Poëzie, Driejaarlijkse Staatsprijs voor –
 • poëzie, dubbelgangers in de – » dubbelgangers onder dichters
 • poëzie, echt – ; constatering» (h)erkenning: dit is –
 • poëzie, eerder gelezen – : als nieuw ervaren van –
 • poëzie, eerste kennismaking met grote –
 • poëzie, eeuwigheidswaarde van Vondel's –
 • poëzie, effect van Gezelle's –
 • poëzie, eigen – : verzoek om beoordeling van –
 • poëzie, eigenschap van – / gewaarwording van lezer
 • poëzie, emotie of lieve woorden verward met literatuur c.q. –
 • poëzie, emotie» gevoelens en (c.q. in) –
 • poëzie, Engelse –
 • poëzie, Engelse/ Nederlandse –
 • poëzie, epische – » epiek » episch
 • poëzie, erkenning als –
 • poëzie, Eskimo– » OOK: Eskimo's als literair motief
 • poëzie, essentie van – : alleen voortdurend pogend te benaderen
 • poëzie, experimentele –
 • poëzie, expressionisme in de – » expressionist(isch) » expressionist
 • poëzie, filosofie van literatuur c.q. van de – » (taal–) filosofie en po&eum
 • poëzie, functie in cultuur of binnen gemeenschap van literatuur c.q. ––
 • poëzie, functie van het verzwegene in –
 • poëzie, funeraire –
 • poëzie, géén – » "dit is geen poëzie"
 • poëzie, gêne bij spreken c.q. schrijven over –
 • poëzie, galante –
 • poëzie, geen autonome –
 • poëzie, gekunstelde –
 • poëzie, geleerde(n) contra –
 • poëzie, gelegenheids– » gelegenheidsdicht(er) » gelegenheidskunst
 • poëzie, gemakkelijk / moeilijk leesbare – ("open" vs. "dichte" po&eu
 • poëzie, genese van ZIE: genese van poëzie EN: poëzie–genese
 • poëzie, genese van Gezelle's –
 • poëzie, geschiedenis van de –
 • poëzie, geschiedschrijving van –
 • poëzie, gestalte en zijn schaduw in
 • poëzie, gevoelens op woorden zetten is geen – (voor Fens)
 • poëzie, gewenning aan –
 • poëzie, Gezelle als vertaler van –
 • poëzie, godsdienst en seksualiteit: zonder ironie praten over – belachelijk?
 • poëzie, goede – : raakt niet "op"
 • poëzie, goede – : ligt in tussengebied van zeggen en suggereren
 • poëzie, goede – : door lezer als model gehanteerd (zijn referentiekader)
 • poëzie, goede/ slechte –
 • poëzie, goede: raakt niet "op"
 • poëzie, groeiende interesse voor essay c.q. –
 • poëzie, grote – : balanceren tussen sens en son het kenmerk van alle –
 • poëzie, Hebreeuwse –
 • poëzie, herinnerde –
 • poëzie, herlezing door Fens van Gezelle's latere –
 • poëzie, hermetische – : geen – (OOK: afkeer van geleerde poëzie)
 • poëzie, het minst eigene altijd het eerst herkend in –
 • poëzie, het verzwegene in – (functie van – )
 • poëzie, hoor– / leespoëzie
 • poëzie, ideaal in de – : verzelfstandiging van het bijvoeglijke als een –
 • poëzie, ideeën die Fens heeft over – (c.q. overwegingen van Fens mbt. – )
 • poëzie, idee(ën) over – » poëticale opvattingen » poëticaal o
 • poëzie, in – : duister (vermoeden van kwaliteit) / onbegrijpelijk (slecht)
 • poëzie, Indiaanse – » Indiaanse tekst(en)
 • poëzie, individualisering van de – (van het dichten» van het dichterschap)
 • poëzie, inferieure» slechte –
 • poëzie, intellect in – » logopoeia
 • poëzie, intellectualistische kunst c.q. –
 • poëzie, invloed van literaire kritiek op ontwikkeling van literatuur c.q. van
 • poëzie, jaargetijde(n) in de –
 • poëzie, Japanse –
 • poëzie, karakteristiek voor – » meest karakteristiek voor – : tautologie
 • poëzie, kerst– » kerstlied
 • poëzie, kind maakt – » kind maakt gedicht
 • poëzie, kinder–
 • poëzie, kinder– : voor volwassenen (OOK: jeugdboek ook voor volwassenen)
 • poëzie, klachten over afgenomen belangstelling voor –
 • poëzie, kleine oplagen van –
 • poëzie, kleurgebruik in de Nederlandse –
 • poëzie, kwaliteit van – ZIE OOK: abstract / concreet ...
 • poëzie, laatste – » laatste werk » laatste boek
 • poëzie, labyrintische – » labyrintisch proza
 • poëzie, lang verborgen blijvende elementen in goede –
 • poëzie, latere/ vroege – (van Pierre Kemp)
 • poëzie, leerboek over – » poëtica » versleer
 • poëzie, lees–
 • poëzie, lees– / hoorpoëzie
 • poëzie, leesproces mbt. –
 • poëzie, levende/ dode
 • poëzie, lezen van (...) ZIE: lezen van poëzie...
 • poëzie, lezer hanteert model van (goede) – (als referentiekader)
 • poëzie, lezersverwachting(en) tav. – » lezerspoëtica
 • poëzie, lichamelijke – » lichamelijke taal c.q. poëzie » zintuiglijke t
 • poëzie, lichtvoetige» elegante» sierlijke» moeiteloze – » lichth
 • poëzie, liefdes– » liefdesgeschiedenis
 • poëzie, luister–
 • poëzie, meer beschrijvende» benoemende – (dan visie»interpretatie»verbe
 • poëzie, meest karakteristieke voor – : tautologie
 • poëzie, met ervaring overladen –
 • poëzie, metaforen in – » beeld in de poëzie
 • poëzie, metafysica en – » metafysica in poëzie
 • poëzie, moderne – » hedendaagse poëzie
 • poëzie, moderne – : echte/ verkeerde
 • poëzie, moderne – : Europese traditie overgebracht naar –
 • poëzie, moderne – : echte/ verkeerde –
 • poëzie, moeilijk / gemakkelijk leesbare – ("dichte" / "open" poë
 • poëzie, moeilijk onthoudbare – » (snel) vergeten gedicht(en)
 • poëzie, moeilijke –
 • poëzie, moeilijke – : later verstaanbaarder
 • poëzie, moeiteloosheid in –
 • poëzie, mogelijkheden opgeroepen door –
 • poëzie, Multatuli's definitie van –
 • poëzie, muziek oorsprong c.q. benadering van –
 • poëzie, muziekverwijzingen bij –
 • poëzie, muzikale – » muzikaliteit van het gedicht » SOMS: géén
 • poëzie, muzikaliteit als kwaliteitscriterium voor –
 • poëzie, Nacht van de –
 • poëzie, naoorlogse – » naoorlogse architectuur » naoorlogs (= na 1945)
 • poëzie, natuur– » natuurgedicht(en)
 • poëzie, nawerking van vroeger gelezen –
 • poëzie, Nederlandse – : vertaald in het Engels
 • poëzie, Nederlandse – : buitenlandse lezers van Nederlandse letterkunde of –
 • poëzie, Nederlandse – : herdicht door Ierse dichters
 • poëzie, Nederlandse – : lezen van – met buitenlanders (Indonesiërs)
 • poëzie, neo–figuratieve – : geeft de plattegrond van Nederland
 • poëzie, niet "op" rakende goede –
 • poëzie, niet meer één Engelse –
 • poëzie, niet–autonome –
 • poëzie, niet–expliciet zijn » geheim zijn is norm voor –
 • poëzie, nieuwe –
 • poëzie, nieuwe oude – : kan alleen als pastiche?
 • poëzie, nieuwe/ bekende –
 • poëzie, nieuwste en nieuwe – : enquête in De Gids 1962
 • poëzie, normen bij het lezen van –
 • poëzie, nutteloosheid van –
 • poëzie, onconventionele –
 • poëzie, onechtheid van Tennysons –
 • poëzie, ongepubliceerd gebleven – (: van Hendrik de Vries)
 • poëzie, onpersoonlijk geworden – : dichter» auteur verdwijnt in zijn werk
 • poëzie, onpersoonlijke – » onpersoonlijke tekst » niet persoonlijk geschreve
 • poëzie, ons beeld van –
 • poëzie, onsterfelijke – » onsterfelijke dichter » onsterfelijk literair werk
 • poëzie, onsterfelijkheid van dichter» –
 • poëzie, onthoudbare – » onthouden van poëzie » onthouden (van) tekst(en
 • poëzie, ontoegankelijke ZIE OOK: moeilijkheid van gedicht
 • poëzie, ontoegankelijke ZIE OOK: lezer nog buitengesloten
 • poëzie, ontoegankelijke –
 • poëzie, ontoegankelijke/ toegankelijke – (: "dichte" vs. "open" po&e
 • poëzie, ontstaan » wording van –
 • poëzie, ontwikkeling in – : van explicatie naar suggestie
 • poëzie, ontwikkeling v. literatuur c.q. – : invloed v. literaire kritiek op –
 • poëzie, ontwikkeling van latijnse –
 • poëzie, onvoltooide – : van Gezelle
 • poëzie, oorlogs–
 • poëzie, oplagecijfers van diverse bundels –
 • poëzie, opvatting (–en) over – (: onze – )
 • poëzie, ordening (door lezer) in nieuwe –
 • poëzie, oude – : archaïsch of verheven woordgebruik bij Noordstar als in –
 • poëzie, oude – : lijkt soms zelfpersiflage door latere ontwikkeling in poëzie
 • poëzie, oude – : meefunctionerend in nieuwe poëzie
 • poëzie, oude poëzie meefunctionerend in nieuwe –
 • poëzie, ouderdoms–
 • poëzie, over dichter(s) c.q. – : dichter(s) –
 • poëzie, overbodige – » onnodige tekst» publikatie» boek(en)
 • poëzie, overvloed in –
 • poëzie, parlando–
 • poëzie, particuliere associatie(s) bij lezen c.q. schrijven van –
 • poëzie, persoonlijke associatie(s) bij lezen c.q. schrijven van –
 • poëzie, perspectiefverschuiving(en) bij –
 • poëzie, politieke –
 • poëzie, post–experimentele –
 • poëzie, praten over – » communiceren over literatuur c.q. poëzie
 • poëzie, primitieve – » volkspoëzie » volkslied (–je) » eenvo
 • poëzie, proletarische – » arbeiderspoëzie
 • poëzie, Provençaalse –
 • poëzie, realisme in –
 • poëzie, redenerend (c.q. betogend) / beeldend in –
 • poëzie, reflectie op schrijven» literatuur (–opvattingen)\ –
 • poëzie, reflectie over eigen belevingen» ordeningen» normen mbt. literatuur»
 • poëzie, regen–
 • poëzie, religieuze –
 • poëzie, renaissance–
 • poëzie, roes» bedwelming ivm. (het lezen van) –
 • poëzie, roomse huis–
 • poëzie, scheld–\ schimp– » spot–
 • poëzie, schijntegenstellingen in –
 • poëzie, schok van plotseling inzicht in grote –
 • poëzie, schoolkrant– » schoolkrant » schoolblad
 • poëzie, schrijven c.q. spreken over – : met schaamtegevoelens
 • poëzie, schrijven over – » communiceren over literatuur (c.q. poëzie)
 • poëzie, sfeer– » stemmingsgedicht(en) » sfeer » tekst(en) met sfeer
 • poëzie, sier–
 • poëzie, slechte – » "dit is geen poëzie"
 • poëzie, slechte – : kenmerken van –
 • poëzie, slechte/ goede –
 • poëzie, Spaanse volks–
 • poëzie, sport– » sport als literair motief » OOK: sporttaal
 • poëzie, spreken over – » communiceren over literatuur c.q. poëzie
 • poëzie, spreken» schrijven over – : met schaamtegevoelens (gêne)
 • poëzie, stads– c.q. straat–
 • poëzie, stromende –
 • poëzie, symbolistische –
 • poëzie, taalfilosofie en – » filosofie van de poëzie » literatuurfiloso
 • poëzie, tautologie in –
 • poëzie, technisch beschrijven» beschouwen» bestuderen van –
 • poëzie, tekst ervaren als –
 • poëzie, terugkeer» –grijpen naar traditionele c.q. "klassieke" –
 • poëzie, terzijde–
 • poëzie, Tirade–
 • poëzie, titelloze – » titelloosheid van gedichten
 • poëzie, toegankelijke/ ontoegankelijke – (: "open" / "dichte" po&eum
 • poëzie, toekomst van literatuur» (de) roman» boek» –
 • poëzie, topografische
 • poëzie, traditionele» "klassieke" – : teruggrijpen op – » a
 • poëzie, traditionele/ ongewone –
 • poëzie, troubadours–
 • poëzie, tuin als metafoor van gedicht c.q. literair werk c.q. –
 • poëzie, tussen–
 • poëzie, typografie van – » typografische vorm van gedicht
 • poëzie, typografische structuur van –
 • poëzie, vaganten– » Carmina Burana
 • poëzie, vanzelfsprekende –
 • poëzie, verband(en) tussen woorden in –
 • poëzie, verbijzondering van woord(en) in –
 • poëzie, verdediging van de –
 • poëzie, verdriet als kiemcel van –
 • poëzie, verdwenen sleutel tot – » verdwenen historische context
 • poëzie, vergelijking in de –
 • poëzie, vergeten – » vergeten literatuur » vergeten auteur(s)
 • poëzie, vergeten – » moeilijk onthoudbare poëzie
 • poëzie, verhalende –
 • poëzie, verkeerd gebruik van –
 • poëzie, verkopen van – » SOMS: leuren met gedichten (–bundels)
 • poëzie, verouderde – » verouderde literatuur » verouderde kunst
 • poëzie, verschillende opvattingen over –
 • poëzie, verstandelijke – : van Du Perron (door Fens als verouderd ervaren)
 • poëzie, vertaalde –
 • poëzie, vertaalde – : traditioneel taalgebruik/ verouderde taal in –
 • poëzie, vertaalde – : uit Nederlands in het Engels –
 • poëzie, vertaling in jamben» in hexameters» in –
 • poëzie, vertaling van –
 • poëzie, verzets– » verzetsliteratuur » Nederlandse verzetsliteratuur 1940&nda
 • poëzie, Vlaamse literatuur» roman» – : geschiedenis van –
 • poëzie, Vlaamse versus Nederlandse –
 • poëzie, volks– » eenvoudige poëzie
 • poëzie, vroege/ latere (van Pierre Kemp)
 • poëzie, vroeger gelezen – : nawerking van –
 • poëzie, vrome» vroomheids– » vroom woord
 • poëzie, waarneming in –
 • poëzie, wat is – ? » poëtica » poëticale opvattingen » po&eu
 • poëzie, wederkerendheid in de –
 • poëzie, weduwe van de Nederlandse – (: Hélène Swart de trouwe...)
 • poëzie, wereld van de – » wereld van het gedicht
 • poëzie, wereld–
 • poëzie, werkelijkheid van de – » werkelijkheid van het gedicht
 • poëzie, werkwoordstijden (tempus) in –
 • poëzie, wezen van "de" – : realiseert poëzie i.d. traditie steeds weer het
 • poëzie, wezen van grote – : verwoord in laatste 4 regels Gezelles Gierzwaluwen
 • poëzie, wit in –
 • poëzie, woord en klank als grondslag van Gezelle's –
 • poëzie, woord versus zin in –
 • poëzie, woord– / volzins–poëzie
 • poëzie, woordbetekenissen» woordkracht in –
 • poëzie, zin van – » hoge plaats van poëzie
 • poëzie, zin versus woord in –
 • poëzie, zowel Engelse als Nederlandse – (: schrijven in twee talen)
 • poëzie, zwakke – : auteur daarvan heeft geen taalgestalte (bestaat niet meer)
 • poëzie, [typografisch] wit in de –
 • poëzie... ZIE OOK: poëzie (...) EN: poëzie, ... EN: poëzie: ...
 • poëzie... ZIE OOK: lezersverwachting t.a.v. –
 • poëzie: pure d.i. absolute poëzie
 • poëzie: "aangehouden aarzeling tussen klank en betekenis" (Valéry)
 • poëzie: "evenwicht tussen zegging en suggestie, tussen zekerheid en vermoeden"
 • poëzie: 'zuivere poëzie' bij Valéry zichtbaar maar onhaalbaar ideaal
 • poëzie: alleen in poëzie over – te spreken
 • poëzie: als nieuw ervaren van eerder gelezen –
 • poëzie: als verovering (gevecht) / als aankleding van het al bekende
 • poëzie: altijd eerst het minst eigene herkend van –
 • poëzie: betekenisloosheid bij Keuls' poëzie
 • poëzie: bibliotheken kopen – aan
 • poëzie: concentratie als poëtisch element (ook in proza)
 • poëzie: concreet versus abstract in –
 • poëzie: daarin woord(en) actief in betekenisvorming
 • poëzie: definitie / model
 • poëzie: dichten is het naamloze naam geven
 • poëzie: dode/ levende
 • poëzie: een eigen en geheel nieuwe wereld (lastig verbindbaar met het bekende)
 • poëzie: eigen taalgebruik» eigen taalnatuur c.q. eigen toon van –
 • poëzie: Europese traditie naar moderne – overgebracht
 • poëzie: exclusief karakter?
 • poëzie: gedicht een realisatie van 'de' – ?
 • poëzie: geen vertaling van een idee
 • poëzie: goede – niet "op" na 1x lezen
 • poëzie: goede – raakt niet op » – wordt nooit uitputtend geïnterpreteerd
 • poëzie: groeitekst ontvouwt zich bij elke lezing opnieuw en net iets anders
 • poëzie: grond voor oordeel: dit is –
 • poëzie: harmoniserend / uitstotend (depersonaliserend) (Oversteegen)
 • poëzie: herkenning altijd eerst van het minst eigene van –
 • poëzie: het onvervangbare weten–door–de–poëzie
 • poëzie: hoge plaats c.q. zin van –
 • poëzie: interpretaties zijn gestaltegevingen van –
 • poëzie: klank of betekenis? (Valéry)
 • poëzie: kleine oplagen
 • poëzie: levende/ dode
 • poëzie: lezer hanteert model van (goede) –
 • poëzie: literatuurwetenschap opereert slechts met klein deel van de –
 • poëzie: lokt agressiviteit uit
 • poëzie: meer dan anekdotisch» esthetisch» gevoelig» halfzacht tijdverdrijf!
 • poëzie: metaforisch "denkproces" ('gedicht denkt dichtend'\ dichten is denken)
 • poëzie: metaforisch denken » onze enig mogelijke vorm van denken
 • poëzie: moeilijk doen om bijna niets
 • poëzie: muziek beter onthoudbaar dan beeldende kunst en –
 • poëzie: niet te omschrijven» definiëren (: dat kan alleen in metaforen)
 • poëzie: niet zonder zwakkere gedeelten
 • poëzie: nieuwe versus traditionele
 • poëzie: normen» oordelen» vooroordelen bij de erkenning 'dit is – '
 • poëzie: nutteloosheid van schrijven» van –
 • poëzie: onpersoonlijkheid als ideaal voor – » bovenpersoonlijke poëzie
 • poëzie: oorsprong van lezerseis(en) aan – : andere poëzie
 • poëzie: op woorden gezette (onoorspronkelijke) gevoelens zijn géén – voor F
 • poëzie: opvatting (–en) over – (: onze – )
 • poëzie: oude – meefunctionerend in nieuwe –
 • poëzie: over – kan je alleen in poëzie spreken
 • poëzie: poëzie als inspiratiebron voor nieuwe –
 • poëzie: poëzie hernemen in nieuwe –
 • poëzie: referentiekader voor oordeel: dit is –
 • poëzie: roept mogelijkheden op
 • poëzie: sentimentswaarde en herkenning bij –
 • poëzie: sluitende interpretatie van – een illusie
 • poëzie: spreken over poëzie kan alleen in – .
 • poëzie: steeds opnieuw te voltooien c.q. tot leven te brengen
 • poëzie: succes dankzij verkeerd gebruik ervan
 • poëzie: taal in een tussenpositie (verwijzend naar buiten èn naar zichzelf)
 • poëzie: taal van – vervangen door neventaal: bij interpretatie» veralgemening
 • poëzie: traditionele – verdwijnt in het verhaal van de literatuurgeschiedenis
 • poëzie: uniek gebeuren in taal; géén algemene idee.
 • poëzie: verklaring want verbindingen laten ontstaan in taal (: dat is dichten)
 • poëzie: vondst in – meestal pas na veel zoeken
 • poëzie: voor binnenlands gebruik (taalproblematiek: toegankelijkheidsprobleem)
 • poëzie: vooral hermetische – object van literatuurwetenschappelijke benadering
 • poëzie: waar geloof in het gedicht gewekt wordt
 • poëzie: wat er dankzij en ondanks de woorden net niet staat
 • poëzie: wat je over goede – zegt is nooit voldoende
 • poëzie: wisselwerking aan (woord–) verbijzonderingen
 • poëzie: woord versus zin in –
 • poëzie: woorden die gedwongen werden nieuwe relaties aan te gaan
 • poëzie: woorden hebben karakter van half–beeld
 • poëzie: zin van – » hoge plaats van de poëzie
 • poëzie; (blijvende) onvoltooidheid kenmerkt goede –
 • poëzie; bezongen onderwerp slechts aanleiding tot – (verdwijnt erachter» erin)
 • poëzie; constatering» erkenning: dit is echt –
 • poëzie; grond voor oordeel: dit is –
 • poëzie; herkenning: dit is –
 • poëzie; interpretatie(s): gestaltegeving(en) van –
 • poëzie; referentiekader voor oordeel: dit is –
 • poëzie; sentimentswaarde en herkenning bij –
 • poëzie; tekening: dicht bij lyrische –
 • poëzie; theorieën: afspraken mbt. het lezen van –
 • poëzieanalyse » analytische methode tav. poëzie
 • poëzieanalyse, technische beschrijving» beschouwing c.q. –
 • poëziebeleving
 • poëziebeleving door lezer» criticus
 • poëziebeleving en kindervers
 • poëziebeleving van nu, (oudere literatuur) lezen vanuit –
 • poëziebenadering door lezer: met (goede) poëzie als model
 • poëziebenadering van Merlyn ontbreekt » niet meer merlinistisch
 • poëziebeschouwing » analyse van poëzie » analytische methode tav. poëzie
 • poëziebeschouwing door dichter(s) » dichter–criticus
 • poëziebeschouwing, technische beschrijving» bestudering c.q. –
 • poëziebouwpakket
 • poëziebundel lezen c.q. verkennen, Fens' manier van –
 • poëziebundel, cyclische elementen in – » gedichtenbundel als cyclus
 • poëziebundels, oplagecijfers van diverse –
 • poëziecriticus, Hendrik de Vries als –
 • poëziedidactiek
 • poëziefestival
 • poëziefestival, huiskamer– : dichters lezen voor (Den Haag)
 • poëziefonds » poëzie–uitgever(ij)
 • poëziefragment, effect van –
 • poëziefragmenten, effect van –
 • poëziegenese (kiemcel in – ): kernmetafoor cadeau
 • poëziegenese, de tweede instantie in – (: "bewerking")
 • poëziegeschiedenis
 • poëziekritiek » poëziebeoordeling » recensie c.q. recenseren van poëzie
 • poëziekritiek door dichters » dichter–criticus
 • poëziekritiek door dichters, wisselwerking bij –
 • poëziekritiek terecht gezien het in die poëzie verwoorde lijden?
 • poëziekritiek, ethische aspecten van –
 • poëzielectuur ter bevestiging van eigen gevoelens: puberale vorm van lezen
 • poëzielezer » poëzie lezen
 • poëzielezer (...)
 • poëzielezer / literatuurhistoricus (: esthetiserende / filologische lezer)
 • poëzielezer / prozalezer (poëzie lezen / proza lezen)
 • poëzielezer Fens wil: het onbekende» nieuwe» ongehoorde» verrassende
 • poëzielezer Fens wil: voortgaan in zich herhalende momenten van stilstand
 • poëzielezer Fens: niet zozeer auditief alswel kijkend
 • poëzielezer moet zelf zijn gedachten c.q. gevoelens gaan scheppen
 • poëzielezer schept continuïteit (: brengt thuis in systeem» traditie)
 • poëzielezer, aanvangende» beginnende –
 • poëzielezer, beginnende» aanvangende –
 • poëzielezer, ervaren/ onervaren –
 • poëzielezer, grenzen voor betekenistoekenning door –
 • poëzielezer, hardnekkige beelden» ideeën bij –
 • poëzielezer, isolerend» synthetisch –
 • poëzielezer, motivatie van – » motieven om (poëzie) te lezen » leesmoti
 • poëzielezer: geeft kansen van betekenis en dus van zinvolle ordening
 • poëzielezer: geen gepreconditioneerde echoput
 • poëzielezers, ervaren/ onervaren –
 • poëzieliefhebber / wetenschapper (: liefde voor literatuur / wetenschap)
 • poëzieonderwijs (gedichten leren lezen)
 • poëzieonderwijs (leren gedichten schrijven)
 • poëzieopvatting » (onze) poëzieopvattingen
 • poëzieopvatting » literatuuropvatting(en) : bewustzijn van –
 • poëzieopvatting bij uitgever(s) » literatuuropvatting(en) bij uitgever(s)
 • poëzieopvatting, ontstaan van literatuuropvatting(en) c.q. –
 • poëzieopvattingen » poëzieopvatting (onze – )
 • poëzieopvattingen van Fens » literatuuropvatting van Fens
 • poëzieopvattingen van Multatuli
 • poëzieopvattingen, ontstaan van normatieve
 • poëzieopvattingen, onze –
 • poëzieprijs » essayprijs : Jan Campertprijs (Den Haag)
 • poëzieprijs der gemeente Amsterdam, jaarlijkse proza– of –
 • poëzieprofessor » geleerden contra poëzie » academici versus poëzie
 • poëzieschrijven als literair motief
 • poëziestudie, zakelijk–technische beschouwing» beschrijving» –
 • poëzievertaler annoteert eigen vertaling » poëzie–annotatie door dichter zelf
 • poëzievertaling
 • poëzievertaling in proza
 • poëzieverwachting(en) van Fens
 • Pochin Mould, Daphne D.C.
 • pocket » pocketboek » reuzenpocket
 • pocket–reeks(en)
 • pocket, aanval op de –
 • pocket, ABC– (Arbeiderspers)
 • pocket, Kramer–
 • pocket, Marnix–
 • pocket, Meulenhoff–
 • pocket, Ooievaar–
 • pocket, Phoenix–
 • pocket, Prisma– » Prisma–serie
 • pocket, Salamander– » Salamander–reeks
 • pocketboek, winst door –
 • pocketreeks (–en)
 • Pockets, reeks: Vlaamse –
 • Podium » Podium 58 [literair tijdschrift]
 • Podium– » Forum–verwisseling
 • Podmanitski, Felix von
 • Poe, Edgar Allen
 • Poel, Ieme van der
 • Poel, Johannes van der
 • Poelhekke, M.
 • poenig » patserig » gewichtig doen » grof » brutaal » grote bek »
 • poenig doen » aanstellerij » gemaaktheid » onechtheid » gekunsteldheid
 • poenitentiales, libri – » boeteboeken » biechtspiegels » orde in zonde(n)
 • poep » stront » faeces » pis etc.
 • poes » kat (–ten) (OOK: – als literair motief)
 • Poesjkin, Alexander S.
 • poet laureate » Dichter des Vaderlands » stadsdichter (enz.)
 • poet laureate » hofdichter
 • Poetry International
 • Poetry International (Rotterdam 1982)
 • Poetry Review (periodiek)
 • Poetry Society, The
 • poezen » katten (OOK: – als literair motief)
 • pogen » zoeken » zoektocht » opzoeken » queeste (OOK: – als literair
 • pogen (hopen » proberen » trachten » mogelijkheid) en: beeldkracht v. metafoor
 • pogen eigen identiteit» bedreigde individualiteit» zelfstandigheid te bewaren
 • pogen eigen stijl te vinden » poging tot origineel taalgebruik
 • pogen, voortdurend – : enige benaderingswijze tav. essentie van poëzie
 • poging gemeenplaats te overwinnen (niet: oorspronkelijk te zijn); schrijven is
 • poging tot betrokkenheid bij de natuur, metaforisering als (vergeefse) –
 • poging tot contact» ontmoeting als literair motief (OOK: vergeefse – )
 • poging tot denken » denken » denkproces
 • poging tot gedicht
 • poging tot inpassen, vergelijken is
 • poging tot interpretatie van gedicht van Gezelle door Van Ostaijen
 • poging tot interpretatie, moeizame» onzekere» twijfelachtige –
 • poging tot origineel taalgebruik » zoeken naar eigen stijl
 • poging tot schrijven » schrijfoefening(en) » schrijven (proberen te) leren
 • poging tot zelfmoord » suïcide » zelfdoding (OOK: – als literair motief)
 • poging(en) tot sluitende ordening, vergeefse
 • poging, rijm– » rijmelarij
 • pogrom » jodenvervolging » holocaust
 • pohezie » literair pretentieus » literatuurderig
 • Poirters s.j., Adriaen
 • Poisson, Jeanne Antoinette – » Madame de Pompadour
 • Poittevin, Alfred le
 • Pol, Barber van de
 • Pol, Liedeke
 • Pol, W.H. van de
 • Polak & Van Gennep, Athenaeum–
 • Polak & Van Gennep, uitgeverij –
 • Polak–Lubbers, A.
 • Polak, Ferd. L.
 • Polak, H. J.
 • Polak, Henri
 • Polak, Johan – : 50 jaar
 • Polak, Johan B.W.
 • Polak, Johan B.W.: veilingcatalogus bibliotheek van –
 • Polak, Marcel
 • Polak, N.
 • Polak, Nico
 • Polak, W. [politicus; oud–burgemeester van Amsterdam]
 • Polanco, Juan Alfonso de
 • Polanski, Roman
 • polemiek » polemisch » polemist » discussie » gedachtenwisseling (–en)
 • polemiek tegen ketters » SOMS: kettervervolging
 • polemiek Van Duinkerken vs. Ter Braak
 • polemisch » polemiek » discussie
 • polemische teksten, verouderde – : nietszeggend» belachelijk geworden
 • polemist / apologeet
 • Polen » Pools
 • Polen, de God van – EN»OF: de God van Rome
 • Polen, Sigismund II koning van –
 • Polet, poëtica van –
 • Polet, Sybren
 • Polidori, Frances
 • Polis, Harold
 • Polish literature
 • politici » politiek » politicus » staatszaken » bestuur » [OOK: Tweede
 • politicologie
 • politicus » politiek » politici » bestuur » staatszaken » [OOK: Tweede
 • politicus / dichter (politiek / schrijverschap)
 • politie » politie–archief » politiebureau » bekeuring » recherche
 • politie, advertentie van de –
 • politie, hoofdcommissaris van de Amsterdamse – : Eric Nordholt
 • politiebureau Warmoesstraat Amsterdam
 • politiecommissaris Kaasjager (Amsterdam)
 • politiek & geloof » kerkpolitiek » kerkelijke organisatie
 • politiek » politicus (–ci) » beleid» bestuur» staatszaken» [OOK:
 • politiek / dichterschap c.q. schrijverschap
 • politiek / literair (c.q. levensbeschouwelijk) gewaardeerd
 • politiek / literatuur (OOK: levensbeschouwelijke vs. literaire waardering)
 • politiek commentaar
 • politiek en literatuur » cultuurpolitiek » cultuurbeleid
 • politiek engagement » maatschappelijk geëngageerd
 • politiek functioneren van Vondels poëzie
 • politiek of sociaal bepaalde maatschappelijke factor c.q. situatie of context
 • politiek radicaal » radicalisme » OOK: rechts–radicaal
 • politiek spel (vuil – ) » intrigeren » achterbaks » jaloers
 • politiek–correct
 • politiek, cultuur– » cultuurbeleid » SOMS: politiek en cultuur (cq literatuur)
 • politiek, dorps–
 • politiek, kerk– » kerkelijke organisatie » politiek & geloof
 • politiek, koloniale
 • politiek, paarse – » kabinet–Kok
 • politiek, recensie–\ recensenten–
 • politiek, taal en – » ambtelijke c.q. bureaucratische taal of tekst(en)
 • politiek, uitgevers– » uitgeefbeleid » uitgever(s) » uitgeverij(en)
 • politiek, Vietnam– » Vietnamoorlog » Vietnam
 • politiek, Vondel en –
 • politiek: links vs. rechts (c.q. 'burgerlijk' of 'bourgeois')
 • politiek: visionair vs. praktisch in de –
 • politieke » sociale » maatschappelijke factoren (c.q. – situatie)
 • politieke (c.q. levensbeschouwelijke) / literaire waardering
 • politieke / literaire waardering
 • politieke instelling, linkse –
 • politieke intriges » gekonkel » naijver » jaloezie
 • politieke partij D'66
 • politieke poëzie
 • politieke propaganda–avond
 • politieke vooringenomenheid bij waardering van literatuur
 • politieroman » speurdersroman » detective » thriller
 • Polke, Sigmar
 • Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap; K.L. –
 • Poll, Evert van de
 • Poll, K.L.
 • Pollentier, ..
 • Pollock, Lady
 • Polman, Mariëlle
 • Polman, Wilhelmina
 • polo (ruitersport) » ruiter(s) » ruitersport
 • Polo, Marco
 • Polos
 • polutropos
 • Polycarpus
 • polyfonie bij Vestdijk, veelstemmigheid of –
 • polyfonie in tekst
 • polyglotbijbel
 • polyglotbijbel van Origenes (Hexapla), zestalige – )
 • polyinterpretabel dus steeds nieuwe vragen opgeroepen: geheim
 • polyinterpretabiliteit » meerduidigheid
 • polytheïsme
 • polytheïsme: de oorsprong van literatuur
 • polyvalentie (betekenis–) » meerduidigheid » polyinterpretabiliteit
 • Polzer, Hein (pseudoniem: drs. P.)
 • Pomerius, Henricus
 • Pompadour, Madame de – » Jeanne Antoinette Poisson
 • Pompidou, Centre – : "La Musée qui n'existe pas" (expositie Parijs 2002)
 • Pompidou, Centre – : "La naissance du monde" (Miró–expositie Parijs 200
 • Pompidou, Centre – : tentoonstelling "Picasso, Sculpteur" Parijs 2000
 • pompignac
 • Pomponazzi, Pietro
 • Poncio, Ernesto
 • Ponge, Francis
 • pont » veer » veerpont
 • Pont–Aven
 • Pont, A.
 • Pontanus, Joannes Isaac
 • Ponte, Jacopo da – » Bassano
 • Pontigny: cisterciënzerkerk
 • pool als literair motief (: arctisch » ijs » kou : als literair motief)
 • pool, voetbal– » sporttoto » gokker » wedden » voetbalpool
 • Poole, D.E.
 • poolnacht
 • Pools, vertaling uit het –
 • Poolse literatuur
 • poort » deur » ingang » toegang » SOMS: raam
 • poort naar literatuur, kinderboek als –
 • Poort, Herman
 • Poortere, José de
 • Poot, Hubert Cornelisz.
 • pop » (kinder–) speelgoed » kaartspel
 • pop–art
 • pop–manifestaties » popmuziek » rock'n roll (enz.)
 • Pop, J.
 • Popa, Vasko
 • Pope–Hennessy, James
 • Pope–Hennessy, John
 • Pope, Alexander
 • Pope, Sir Thomas
 • popi–jopie » gewild populair » opleuken » melig » flauw » quasi&
 • Popma, S.J.
 • popmuziek » pop–manifestaties » rock'n roll » schlager » tophit (enz.
 • Poppel, Peter van
 • poppenspel
 • Popplewell, Jack
 • Popplewell, Richard
 • populair » beroemd » roem » veelgelezen
 • populair » veelgelezen
 • populair boek » bestseller » succesboek » Top–10 » consumptieboek(en)
 • populair boek (lectuur i.t.t. literatuur) » Trivialliteratur
 • populair gebleven / niet meer gelezen
 • populair–wetenschappelijk » popularisering van wetenschap
 • populair, gewild – » opleuken » quasi–leuk » melig » flauw &raqu
 • populaire / "officiële" cultuur [kitsch / kunst]
 • populaire jeugdlectuur » succesboek(en) voor kinderen
 • populaire kinderlectuur » succesboek(en) voor kinderen
 • populaire song » levenslied » smartlap
 • populaire toer, op de – » opleuken » quasi–leuk » quasi–humor &r
 • populaire toon » volkstaal
 • Popular Educator (tijdschrift)
 • populariseren » op de hurken » populistisch » nivellerend
 • populariserende bijbelvertaling, toegankelijker – (: in Amerika)
 • populariserende N.T.–vertaling "Groot Nieuws voor u"
 • popularisering van wetenschap » gepopulariseerde wetenschap » populair–wschp.
 • populariteit afgenomen » verschuiving in waardering
 • populariteit van detectiveroman: lezer houdt van niet rendabele inspanningen
 • populariteit Vlaamse schrijvers in Duitsland groter dan van Noordnederlandse
 • populistisch » op de hurken » populariserend » nivellerend
 • populistisch » publieksgeil » op publiek gespeeld » concessie aan publiek
 • Porete, Marguerite [gestorven in 1310]
 • pornografie » obsceen » erotische literatuur c.q. prenten
 • porselein, Sèvres–
 • Port Royal » Jansenisme » Jansenist » Jansenius
 • Portegies Zwart, F.
 • Porteman, Karel
 • Porter, Peter
 • Portnoy, Ethel » Ethel Portnoy Kousbroek
 • Portrait Gallery, National – (London)
 • portret » –ten » portretkunst » portrettering » SOMS: uiterlijk (fysio
 • portret (–ten) van Erasmus
 • portret (–ten) van Thomas More door Holbein
 • portret (–ten) van Voltaire
 • portret (–tten) (o.m. van schrijvers) » portrettering (o.m. van schrijvers)
 • portret van boekenbezitter; bibliotheek is –
 • portret van lezende mensen (afbeeldingen» schilderijen» gravures etc. van...)
 • portret, Erasmus–
 • portret, handschrift als –
 • portret, schrijvers– » onder meer van schrijver(s) » portrettering van auteur
 • portret, stads– » stadsgezicht
 • portret, zelf– » zelfbeeld
 • portretfoto » foto » fotografie » fotograaf » fotokunst
 • portretfotograaf Den Haag: Adolphe (eind 19e eeuw)
 • portretkunst » portrettering » portret (–ten) » SOMS: uiterlijk (fysiognomie
 • portretschilderingen Emo Verkerk: expositie "Alles in de wind" (Leeuwarden)
 • portretten van schrijvers ontbreken; geschreven –
 • portretten: Voltaire's ontwikkeling uit portretten gelezen
 • portrettering » portret(ten) : o.m. van schrijver(s)
 • portrettering » portretkunst » portret (–ten) » SOMS uiterlijk (fysiognomie)
 • Portugal
 • Portugees, vertaling uit het –
 • Portugeestalige literatuur » literatuur in het Portugees » Portugese lit.
 • Portugese literatuur » literatuur in het Portugees » Portugeestalige lit.
 • Portuguese literature
 • Pos, Arie
 • Pos, Mary
 • Pos, Sonja
 • pose op foto
 • pose, afkeer van – » ontmaskeren » doorprikken » etc.
 • positie van (betrokken) buitenstaander, terzijde–
 • positie van columnist
 • positie van woord » woordplaatsing (in een strofe) (, effect van – )
 • positie vrouwenkloosters in middeleeuwen, religieuze» maatschappelijke –
 • positie, contemporaine – » situering in eigen tijd » lit.–hist. plaatsbepali
 • positie, maatschappelijke» sociale – » status (–symbool) » aanzien
 • positie, maatschappelijke» sociale – : van auteur» letterkundige» kunstenaar
 • positie, maatschappelijke» sociale» politieke –
 • positie, tussen– » overgangssituatie » overgangsfiguur
 • positiebepaling » standpunt innemen » eigen waarden verdedigen
 • positieve bespreking, eigen werk presenteren bij krantenredactie tbv. –
 • positieve opmerkingen zijn óók kritische reactie
 • positivisme » positivist(en)
 • positivisme: verlies van grote bindende ideeën (G. Steiner)
 • Possidius
 • Posson, Guy
 • post » postbezorging » brievenbus » postkantoor
 • post–atomaire survivaltraining (Frans experiment)
 • post–christelijke moraal zoeken
 • post–conciliair / pre–conciliair
 • post–conciliaire nieuwe liturgie » liturgische vernieuwing(en)
 • post–experimentele poëzie
 • post–modernisme
 • post–symbolisme
 • Post, Elisabeth Maria
 • Post, R.
 • Post, Waldemar
 • Post, Wia H.
 • Postbank
 • postconciliair / preconciliair
 • Postema, Koos [presentator]
 • poster » affiche » plakkaat » plaat » reproduktie » kunstkaart
 • posterijen verzelfstandigd
 • Posthoorn, de – (kerk in Amsterdam)
 • Posthuma de Boer, Eddy
 • Posthuma, Ard
 • Posthumus Meyes, Ir. ..
 • Posthumus Meyjes, F.E.
 • posthuum werk (evt.: ongepubliceerd) » nagelaten werk » literaire nalatenschap
 • postkantoor, voormalig Amsterdams hoofd– » Dam » Damrak » Damplein
 • postmodern » –isme » –ist
 • postmortaal bestaan als literair motief
 • poststructuralisme
 • postuum beeld
 • postuum werk » literaire nalatenschap » nagelaten werk
 • postzegel (–s) » PTT [Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie & Telefonie]
 • potentieel / gerealiseerd
 • Potgieter, Everhardus Johannes
 • Potgieter, Sophie
 • potlood » pen » viltstift » schrijfgerei
 • potpourri » winterboek » verzamelboek
 • Potter–romans, Harry – » Harry Potter
 • Potter, Beatrix [ = Beatrix Heelis–Potter]
 • Potter, Dirc
 • Potter, Paulus
 • Potter, Philip A.
 • Potts, Willard
 • Poukens s.j., J.B.
 • Pound, Ezra (Loomis)
 • Pous, J.W. de (minister van economische zaken)
 • Poussin, Nicolas
 • Powell, Anthony
 • Powell, Enoch
 • Power, Eileen
 • Powys, John Cowper
 • PPR » Partij Politiek Radicalen
 • pr » public relations » beeldvorming
 • pr » reclame : onechtheid» hypocrisie van –
 • Praag
 • Praag, H. van
 • Praag, J. van
 • Praag, J.A. van
 • Praag, Jaap van
 • Praag, Marga van
 • Praag, Michael van
 • Praag, Ph. H. van
 • Praag, Siegfried van
 • Praamstra, Olf
 • praatcultuur » kommunikatie » communiceren » kreterig (–heid) » flower
 • praatjesmaker » grootspraak » patserig » poenig » grof » gewichtigdoen
 • praatpoëzie » parlando–poëzie
 • praatprogramma, schrijver(s) in talk–show» op tv» in –
 • praattaal in poëzie » spreektoon–poëzie » parlando
 • pracht–editie » fraai boek » boek [als materieel object]
 • prachtig liegen als het eigenlijke doel van Kunst (Wilde)
 • prachtige namen c.q. woorden
 • prachtige woorden c.q. namen
 • prachtige zin(nen)
 • practical joke » practical jokerdom » mystificatie
 • Pradier, James
 • Prado (Madrid)
 • praesens (onvoltooid tegenwoordige tijd)
 • praesens (onvoltooid tegenwoordige tijd) en lyriek
 • praesens / imperfectum
 • Praetvaer [humoristisch auteur]
 • Prager Lindo, Mark – [ps.: de Oude Heer Smits]
 • pragmatisch gericht (praktisch » empirisch » niet speculatief » a–theoretisc
 • Prak, Maarten
 • praktijk (lees– ) / theorie (in relatie met opvattingen over jeugdliteratuur)
 • praktijk / leer of ideaal
 • praktijk van literaire kritiek, systeem/ willekeur in –
 • praktijk van recenseren, de – » genese van een kritiek
 • praktijk, heidense – » heiden (–s aspect) » (nog levend) heidendom
 • praktisch / visionair (in de politiek)
 • praktisch bruikbare kunst » toegepaste kunst
 • praktisch gericht » niet speculatief » empirisch » niet theoretisch
 • praktische antwoorden bij pasklare vragen, cultuur van –
 • praktische functie van kunst» literatuur (OOK: verkeerd gebruik van...)
 • praktische lessuggestie van Fens voor taalgericht literatuuronderwijs
 • praktische vragen en pasklare antwoorden, cultuur van –
 • praktizeert niet (meer) » lauw katholiek » afvallig » uittreding uit kerk
 • Prambanan: Hindoe–tempelcomplex bij Djokjakarta
 • Pramoedya Ananta Toer
 • Pranger, M.H.
 • Prassede, Basilica di Santa – » Zeno–kapel in die basiliek (te Rome)
 • praten » praatcultuur : als vorm van religieus imperialisme
 • praten (zonder ironie) over godsdienst» seksualiteit» poëzie belachelijk?
 • praten / zingen
 • praten als bezwering » spreken cq woorden als bezwering (OOK als lit. motief)
 • praten in trein » treingesprek(ken) » hinder bij treinreis
 • praten over kunst (c.q. literatuur) » schrijven over kunst (literatuur)
 • praten over lezer die je zelf bent
 • praten over literatuur » communiceren over literatuur (c.q. poëzie)
 • praten over literatuur: op radio of tv
 • praten over tekst » denken over tekst
 • praten: bekakt/ eenvoudig
 • Prato
 • Praxiteles
 • Praz museum te Rome
 • Praz, Mario
 • pre–conciliair / post–conciliair
 • Pre–Rahaelites, The – (tentoonstelling Londen 1984, Tate Gallery)
 • Pre–Raphaëlieten » Broederschap der Pre–Raphaëlieten
 • Pre–socraten
 • prebende » honorarium » royalties » verdienste(n) » financiën
 • precedent, eerbied voor het –
 • precies / rekkelijk (: rechtlijnig / via omweg; OOK: eenzijdig / veelzijdig)
 • precies het goede boek (de goede boeken) voor de gast
 • precies kijken (contextloos» onbevooroordeeld – ): kunsthistorische discipline
 • precies lezen » exact lezen » goed & gedisciplineerd lezen wat er staat)
 • precies lezen (onbevooroordeeld» onbevangen) » letterlijke interpretatie
 • precieus » kunstmatig » aanstellerij » gekunsteldheid » onecht » gemaa
 • precieze bedoeling van de maker
 • precisie » exactheid » helderheid
 • predestinatie » voorbeschikking
 • predestinerend systeem: als – gehanteerde methoden roepen bij Fens verzet op
 • predikant » dominee » bedienaar des Woords » voorganger
 • predikant als inbreker
 • prediken » preek » homilie
 • Prediker (Boek – )
 • prediker, kruistocht– » kruisvaartprediking
 • predikheren, orde der – » dominicaner orde
 • prediking » missie » zending » geloofsverkondiging » missionering
 • prediking » verkondiging » geestelijke leiding » lering
 • prediking / beschouwend leven
 • prediking ipv. wetenschap » onwetenschappelijk
 • prediking, kruisvaart– » kruistochtprediking
 • prediking, oorlogs–
 • prediking, volks–
 • preek » preken » homilie
 • preek tot de vogels
 • preek, kruisvaart– » kruistochtprediking » kruistochtprediker
 • preek, taal van gebed en»of –
 • preekstoel » kansel » katheder
 • prefatie » oratio (–nes)
 • prehistorie » stenen tijdperk
 • Preil, Gavriel
 • preken » preek » homilie
 • prelinguaal ontstaansproces
 • première (BIJ TONEELRECENSIE) » debuut » debuteren(d) » debutant(en)
 • premie, vertrek– c.q. oprot– » afkoopsom » gouden handdruk » OOK: bonu
 • premonstratenzers
 • Premsela, Benno
 • Premsela, M.
 • prenatale beelden als literair motief
 • Prenen, H.L.
 • prent » plaat » afbeelding(en) » reproduktie(s) » illustratie(s)
 • prent, Japanse –
 • prent, rijm–
 • prenten, geheugen voor beeldende kunst» schilderijen» tekeningen» beelden» &
 • prenten, herinnerde –
 • prenten: functie van –
 • Prentenboek(en), Schrijvers –
 • prentenboeken, Tsjechische –
 • prentenverzameling (–en)
 • prentje, bid– » religieuze plaat(jes)
 • prentkunst
 • preoccupatie met zuiver / onzuiver (OF: rein / onrein)
 • preparatie op schrijven
 • prepareren op schrijven
 • Prerafaëlieten » Broederschap der Prerafaëlieten
 • Prerafaëlieten, literair karakter van –
 • presens » praesens (: onvoltooid tegenwoordige tijd)
 • present te stellen; vermogen zich door zich te uiten ontkoombaar –
 • presentatie boekenprogramma op Avro–tv door Martin Ros
 • presentatie in boekhandel» aan redactie, ijdele auteur presenteert eigen werk
 • presentatie van de nieuwsberichten » journaal » het nieuws
 • presentatie van evidente waarheid (als 'n koe) als een persoonlijke ontdekking
 • presentatie verouderend » veroudering van tekst(en) c.q. stijlmiddelen
 • presente maar weggelaten wereld; alle grote literatuur omgeven door wel –
 • presentie Gods in de wereld » incarnatie » menswording Gods
 • president van de USA Richard Nixon
 • Presley, Elvis
 • presocraten
 • Press, The Oxford University – : reeks "The World's Classics"
 • Presser, adjectiefgebruik door –
 • Presser, Jacques
 • pressie tot gehaaste bewust–wording & improviserend denken, recensent onder –
 • Prest, John
 • prestatie van de wetenschap: het mislukken; een belangrijke –
 • pret » lol » grap(pig) » plezier(ig) » vermakelijk
 • pretentie » valse pretentie(s) » pretentieus
 • pretentie van jonge dichters (: niet verlamd door de grote klassieken)
 • pretentieloos (–heid)\ argeloosheid» gewoon» onbevangen» bescheiden» l
 • pretenties (universele – ) en dus partijdigheid bij gebruik van "eigenlijk"
 • pretenties, absolute – » onverdraagzaamheid » macht van het absolute
 • pretenties, weinig – » bescheiden (–heid) » SOMS OOK: bescheidenheidsritueel
 • pretenties: wereld van – die in feite alleen nog maar in taal bestaat
 • pretentieus » valse pretenties » pretenties
 • pretentieus, literair – » quasi–literatuur » literatuurderig » pohezi
 • pretpark » lol » amusement » vermaak » plezier(ig) » recreatie »
 • preuts (–heid) » schaamte (–loos) » gêne » OOK: beschamend &raqu
 • Prevert, Jacques
 • Prez, Josquin des
 • Price, Bartholomew
 • Price, Martin
 • Prichard, Mari
 • Prick, Harry G.M.
 • Prie, K.A. de
 • Priem, G.H. (= G.H.P.)
 • priester » pastor » priesterschap » geestelijke(n) » voorganger(s)
 • priester / dichter c.q.: dominee / dichter [SOMS OOK: domineespoëzie]
 • priester als literair motief » dominee– » priester– » herderschap als
 • priester–dichter
 • priester, Episcopaals – » bedienaar des Woords » dominee » predikant
 • priestergemeenschap Oratorium (Newman)
 • priesterkleding » habijt » pij » toog » kovel » kloosterkleed (etc.)
 • priesteropleiding » priesterroeping » seminarie (OOK: – als literair motief)
 • priesterroeping » priesteropleiding » seminarie
 • priesterroman » priester (–schap) » dominee (–schap) als literair motief
 • priesters, vrouwelijke – » vrouw in het ambt
 • priesterschap – dichterschap (OOK: priester cq pastor en dichter)
 • priesterschap » priester » geestelijke(n)
 • priesterschap / dichterschap [OOK: priester cq dominee / dichter OF ds–poëzie]
 • priesterschap als literair motief » dominee (–schap) als literair motief
 • prijs » (ere)prijzen » literaire prijzen » etc.
 • prijs » ereprijs : de vorige bekroonden bepalen de waarde van een –
 • prijs » kostprijs » betaalde prijs » financiële waarde
 • prijs » toegangsprijs » –bewijs » kaartje » ticket » entree (&nd
 • prijs 'Oscar' (voor films)
 • prijs (voor oudere auteurs), Jacobson–
 • prijs ...
 • prijs der gemeente Amsterdam: jaarlijkse proza– of poëzieprijs
 • Prijs der Literaire Kritiek (Mij. der Ned. Letterk. & Ver. Bev. Bel. Boekh.)
 • Prijs der Nederlandse Letteren
 • prijs der provincie Brabant (B), Letterkundige –
 • prijs niet toegekend
 • prijs van boek(en)
 • prijs van boek, hoge – » duur boek » kostbaar boek
 • prijs van boek, vaste –
 • Prijs van de Nederlandse Letteren, Grote –
 • prijs van provincie Groningen, culturele –
 • prijs van Stichting Kunstenaarsverzet
 • prijs voor best geïllustreerde kinderboek instellen (suggestie van Fens)
 • prijs voor Fens » Fens bekroond
 • prijs voor vertalingen, Martin Nijhoff–
 • prijs, AKO–literatuur–
 • prijs, Anna Bijns–
 • prijs, Anna Blaman–
 • prijs, Anne Frank–
 • prijs, Anton Wachter–
 • prijs, boek als – » prijsboek
 • prijs, Brandt–Van Gent– (1969)
 • prijs, Busken Huet– » Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • prijs, Constantijn Huygens– (Jan Campert–stichting)
 • prijs, D.A. Thieme–
 • prijs, Erasmus–
 • Prijs, Grote – : van Nederland
 • prijs, Herman Gorter– (gemeente Amsterdam)
 • prijs, hoge – » duur » kostbaar » hoge kosten
 • prijs, Jacobus van Looy–
 • prijs, Jan Campert– » (essay–\ poëzie–) prijs van de Jan Campert&ndash
 • prijs, Jan Hanlo Essay –
 • prijs, jury–rapportage bij (literaire) –
 • prijs, Laurens Jansz Coster–
 • prijs, Libris–
 • prijs, literaire – : symposium Den Haag 1997 over Nederlandse lit. prijzen
 • prijs, Marianne Philips–
 • prijs, Martinus Nijhoff– (voor vertalingen)
 • prijs, Meesterschaps– : van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • prijs, Multatuli– (van de gemeente Amsterdam)
 • prijs, Nobel–
 • prijs, P.C. Hooft–
 • prijs, Pinkster– : voor Achterberg in 1946
 • prijs, Pulitzer– : voor literatuur
 • prijs, Reina Prinsen Geerligs–
 • prijs, Rembrandt– (Duitsland)
 • prijs, Staats– : voor de Vlaamse Letterkunde
 • prijs, Theo Thijssen–
 • prijs, vaste boeken–
 • prijs, Vijverberg– (van de Jan Campertstichting)
 • prijs, Vlaamse literaire ere– : de Ark
 • prijs: Arkprijs van het Vrije Woord
 • prijs: Brand–van–Gent–
 • prijs: Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie
 • prijs: Grand Prix Catholique de la littérature
 • prijs: Henriëtte Roland Holst–prijs
 • prijs: J.H. Donnerprijs (Ned. Boekverkopersbond)
 • prijs: Leo J. Krijns–prijs
 • prijs: Libris Woutertje Pieterseprijs
 • prijs: Lucy B. en C.W. van der Hoogt–
 • prijs: voor oeuvre of voor meesterwerk?
 • prijs: Wijnaendts Francken– » C.J. Wijnaendts Francken
 • prijsboek » boek als prijs
 • prijsgeven van identiteit door» via boeken (–kast)
 • prijstoekenning » eerbewijs » bekroning » onderscheiding » laureaat
 • prijstoekenning, geen –
 • prijstoekenningsbeleid bij prijzenjury » keuzemotief (–ven) bij prijsvraagjury
 • prijsuitreiking » prijs » ereprijzen » bekroning (etc.)
 • prijsvraag
 • prijsvraag (poëzie–) voor gedetineerden, deskundigheid van jury bij –
 • prijsvraag voor gedetineerden, poëzie–
 • prijsvraag, pastiche– » pastichewedstrijd
 • prijsvraagjury, keuzemotief (–ven) bij (c.q. bekroningsbeleid van) –
 • prijswinnaars, eerdere – : bepalen de waarde van een (ere)prijs
 • prijzen (lof– ) is óók kritische reactie
 • prijzen van slijtage (: de tijd niet ontkennen)
 • prijzen, (ere– )
 • prijzen, literaire – : symposium Den Haag 1997 over – in Nederland
 • prijzen: ereprijzen » literaire prijzen » prijsuitreiking etc.
 • prijzenbeleid » overheidssubsidie aan literatuur » beurzen » stipendia
 • prijzing, lof–
 • primair / secundair beleven van kunst
 • primair / secundair lezen (eerste lezing / herlezing)
 • primair lezen » eerste lezing » voor de eerste keer lezen
 • primair lezen (blijft raadsel) / interpreteren (secundaire bezigheid)
 • primair lezen / secundair lezen
 • primair vermoeden van kwaliteit: nog vóór begrip plaats heeft (een raadsel!)
 • primaire / secundaire bezigheid: (raadsel blijvend) lezen / interpreteren
 • primaire / secundaire lezer (ontdekker versus voortzetter)
 • primaire / secundaire uitgever (uitgever als ontdekker c.q. als voortzetter)
 • primitieve kunst » volkskunst » folklore » volksmuziek
 • primitieve natuurervaring » natuurbeleven » ervaren van de natuur
 • primitieve poëzie » volkspoëzie » volkslied (–je) » eenvoudige po&
 • primitieve volkeren » ethnologie » antropologie
 • Primitieven, Vlaamse – : tentoonstelling Groeningemuseum Brugge 1960
 • Princen, Poncke
 • principe van de verborgen verhevenheid
 • principe van verborgen verhevenheid
 • principe, ordenend – » opzet » uitgangspunt(en)
 • principe, waarderings– : bij Fens » motief voor Fens' bewondering
 • principes, kritische – : literair–kritische (EVT.: ergocentrische) – van Fens
 • prins Bernhard » Prins Bernhard Fonds » Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Prins Bernhard (Cultuur–) Fonds » prins Bernhard
 • prins Carel Hugo van Bourbon–Parma
 • prins Charles van Engeland
 • prins Claus von Amsberg
 • Prins der geïllustreerde weekbladen, De
 • prins Hendrik
 • Prins Hendrikkade te Amsterdam
 • prins Johan Maurits
 • prins Maurits (van Vollenhoven)
 • prins Philip van Engeland, hertog van Edinburgh
 • Prins van Wales, Albert [echtgenoot van koningin Victoria]
 • prins van Wales, Edward –
 • prins Willem Alexander van Oranje (prins der Nederlanden)
 • Prins, Apie
 • Prins, Arij
 • Prins, Arij : briefwisseling met Lodewijk van Deyssel
 • Prins, Jan
 • Prins, Kootje
 • Prins, Lodewijk
 • Prinsen JLzn, prof. dr. J.
 • Prinsen, Joost
 • Prinsengracht » OOK: (openlucht–) concert op Prinsengracht te Amsterdam
 • prinses Anne van Engeland
 • prinses Beatrix » koningin Beatrix
 • prinses Bibesco
 • prinses Diana van Engeland
 • prinses Gracia van Monaco
 • prinses Irene » Irene von Lippe (...) – van Oranje
 • prinses Juliana der Nederlanden » koningin Juliana
 • prinses Margaret van Engeland
 • prinses Margriet
 • prinses Marianne van Oranje
 • Prinses Wilhelmina der Nederlanden
 • Prinsjesdag
 • Prisma–discussie
 • Prisma–serie » Prisma–pocket(s)
 • Pritchett, V.S.
 • privé » persoonlijke : mening» gevoel» voorkeur» ervaring» heri
 • privé » persoonlijke waardering (: particuliere voorkeur)
 • Privé » Story » pulp–periodieken » rotzooi » troep » tinn
 • privé (persoonlijke) aspecten; dichter (gedicht) ontdaan van –
 • privé / boven– of onpersoonlijke vroomheid c.q. spiritualiteit
 • privé / officieel
 • privé / publiek (: intiem vs. publiek) » OOK: (al) te persoonlijk
 • privé leven van dichter; Fens wil géén alledaagsheden op taalmuziek uit &ndash
 • privé lezen » lezen in isolement
 • privé lezen / "publiek" lezen
 • privé mening v. Fens (c.q. zijn gevoelens» voorkeur» ervaring» herinnering)
 • privé uitgeven » in eigen beheer uitgeven wat je zelf bewondert
 • privé vroom / on– of bovenpersoonlijk vroom
 • privé–associatie(s), invloed van – (bij beoordeling van poëzie)
 • privé–betekenis(sen) (: persoonlijke associaties bij poëzie lezen» schrijve
 • privé–bibliotheek » OOK: eenheid in eigen bibliotheek door geest van bezitter
 • privé–brieven » OOK: – als bron (gebruikt)
 • privé–correspondentie » OOK: (privé–) correspondentie als bron (gebr
 • privé–devotie » individualistische spiritualiteit » persoonlijke vroomheid
 • privé–leven, zin van onthullingen mbt. –
 • privé–verzameling: van – naar openbaar
 • privé: van – naar openbaar (mbt. verzameling)
 • privédevotie » individualistische spiritualiteit » persoonlijke vroomheid
 • privédevotie / bovenpersoonlijke spiritualiteit
 • privézaken op straat gebracht » geheimen onthuld » briefgeheim geschonden
 • privacy
 • private presses » bijzondere c.q. bibliofiele editie
 • Prive Domein (serie)
 • Prix Catholique de la littérature, Grand –
 • Prix Renaudot
 • proëzie (term van Schierbeek)
 • pro–duits tijdens W.O. II » totalitaristisch » totalitarisme
 • probeert goede recensie te krijgen door eigen boek aan te bieden, auteur –
 • proberen (trachten » pogen » hopen » mogelijkheid) en: beeldkracht v. metafoor
 • proberen te schrijven » schrijfoefening(en) » leren schrijven
 • proberen, steeds opnieuw: enige benaderingswijze tav. essentie van poëzie
 • probleem (opgelost door detective) / mysterie (niet verklaard door schrijver)
 • probleem / mysterie : opgelost door detective/ in stand gehouden door auteur
 • probleem gerelativeerd door de dood
 • probleem met kopij » kopijschaarste
 • probleem, dichterschap ervaren als (c.q. geworden tot) –
 • probleem, Europese cultuur als – » breuk in continuïteit van Europese cultuur
 • probleem, kritiek als –
 • probleem, musicologisch – » musicologie » opvatting van musicologen
 • probleem, schrijven als –
 • probleem, universitair wereldje als – » OOK: – als literair motief
 • probleem: taal als – » woord en»of dichten geproblematiseerd
 • probleemroman, essayistische fictie in – / verbeelding van problematiek
 • probleemromans met "het moderne levensgevoel": moderne literatuur» letterkunde
 • problematiek van het literaire tijdschrift
 • problematiek van literaire geschiedschrijving » literaire geschiedschrijving
 • problematiek van overlevenden uit vernietigingskampen
 • problematiek, milieu– » milieu
 • problematiek, ontwikkelings– » Derde Wereld » ontwikkelingshulp
 • problematiek, religieuze – » religie als lit. motief » religieuze thematiek
 • problematiek, religieuze – : bij schrijver(s) zonder geloof
 • problematiek, seksuele –
 • problematisch dichterschap » dichterschap problematische geworden (of ervaren)
 • problematisch geworden Europese cultuur » breuk in continuïteit Europ. cultuur
 • problematische interpretatie » onzekere cq moeizame (poging tot) interpretatie
 • problematische literaire geschiedschrijving » literaire geschiedschrijving
 • problematische tegenstelling » onjuiste c.q. schijntegenstelling
 • problematische terminologie » taalinflatie door terminologie c.q. jargon
 • problematische toeschrijving aan Rembrandt » Rembrandt Research Project
 • problematische verbinding met het (versplinterde) verleden
 • problematiseren van taal c.q. woord c.q. dichten » taal als probleem
 • problemen met Hermans (geen medewerking)
 • problemen met wetenschappelijke kringen » niets te lachen in wsch. leeszalen
 • problemen van dood en leven als literair motief
 • problemen van Dostojewski, financiële –
 • problemen van leven en dood als literair motief
 • problemen van literaire geschiedschrijving
 • problemen van Multatuli, financiële –
 • problemen, bestuurlijke – » bureaucratie » ambtelijke wereld » ambtenaar
 • problemen, financiële – » geldzorgen » geldgebrek
 • problemen, kopij– » kopijschaarste
 • problemen, levens– : confrontatie met – (menselijke thematiek)
 • problemen, seksuele –
 • Probst, Cristoph
 • procédé, associatief –
 • procédé, literair – » literaire truc » stijlprocédé
 • Procacci, Giuliano
 • procedé, humoristisch – : misverstand
 • proces » rechtszaak » (OOK:) rechtshistorie
 • proces om huwelijk » huwelijksbedrog » echtscheiding » clandestien huwelijk
 • proces van associaties bij herinnering(en); lezen: om het –
 • proces van beoordelen» waarderen
 • proces van beoordeling en waardetoekenning » oordeel(svorming) » waarderen
 • proces van betekenis geven; het ontdekken van de vorm is het –
 • proces van duiding» interpretatie
 • proces van het dichten zelf » dichterlijk taalproces
 • proces van het dichten, poëzie over het –
 • proces van interpretatie
 • proces van klassiek–worden
 • proces van metamorfosen, literatuur als zichtbaar –
 • proces van schepping » creatie » vormkracht
 • proces van schrijven c.q. dichten
 • proces van spiritualisering
 • proces van waardetoekenning, individuele persoonlijke» situationele factor in
 • proces van zalig– c.q. heiligverklaring » OOK: decanonisatie
 • proces–achtig(e) gedicht(en)
 • proces, associatie– » associatief procédé
 • proces, denk– » denkwijze » nadenken » poging tot denken
 • proces, dicht– c.q. schrijf–
 • proces; lezen van poëzie: een cyclisch –
 • procesakte
 • processen, veranderings– : trage – in katholieke kerk
 • processie » religieuze optocht » OOK: processieverbod
 • processieverbod » processie » religieuze optocht of ommegang
 • produceert eigen ideeën nav. besproken werk; recensent Vestdijk –
 • producent van antwoorden: Dr. Johnson
 • produceren van boeken
 • product van individueel leesproces; literair werk –
 • product van individueel leesproces; literair werk: groeiend –
 • product... ZIE OOK: produkt...
 • product; het maken belangrijker dan het –
 • productie te groot » te veel gepubliceerd
 • productie, antwoorden– : van Dr. Johnson
 • productie, boeken–
 • productie, grote – » veelschrijver
 • productief » grote productie » veelschrijver
 • productieve metafoor
 • productieve vergissing (: produceert veel extra betekenissen)
 • productieverhoudingen (mbt. kunst » literatuur)
 • productiviteit » werkkracht » tempo van werken » haast
 • productiviteit van Vestdijk
 • produkt van individueel leesproces; literair werk is groeiend –
 • produkt... ZIE OOK: product...
 • produkt; het maken belangrijker dan het –
 • produktie te groot » te veel gepubliceerd
 • produktie van antwoorden door Samuel Johnson
 • produktie van boek (–en)
 • produktie, boeken–
 • produktie, grote – » veelschrijver(s)
 • produktie, massa– : – en massaconsumptie (OOK: anti–)
 • produktief » grote produktie » veelschrijver(s)
 • produktief mislezen » creatieve fout (: produceert veel extra betekenissen)
 • produktieve metafoor
 • produktieverhoudingen (mbt. kunst » literatuur)
 • produktiviteit » werkkracht » tempo van werken » haast
 • produktiviteit van Vestdijk
 • proef, druk– » correctie » corrigeren
 • proefondervindelijke poëzie » experimentele poëzie
 • Proefschrift (literair maandblad)
 • proefschrift » promotie » promovendus » dissertatie » doctoraat » prom
 • proefschrift / (echt) boek
 • proefschrift / handelseditie van dat boek
 • proefschrift lezen
 • proefschrift, stelling bij –
 • proefwerk » toetsing » (eind–) examen (–opdracht)
 • proeve » experiment » exprimenteel » experimenteerlust » –behoefte
 • proeven (druk–\plak– ) van geïllustreerde editie
 • prof / amateur (: vakman of specialist / leek; betrokkene / buitenstaander)
 • profaan / geestelijk c.q. kerkelijk
 • profaan / religieus (: bespotting c.q. persiflage)
 • profane en pelgrimsinsignes
 • profane mystiek: mystiek werd – » mystiek niet beperkt tot het religieuze
 • profanering » secularisatie » verwereldlijking » religieuze verzwakking
 • profeet » profetie » voorspelling » orakel
 • profeet / moralist (: optimist / pessimist)
 • profeet, dichter c.q. schrijver als – » bezwerend schrijverschap
 • professie » baan » werk » arbeid » OOK: werkloos (–heid) » &ndas
 • professie schilderen / professie schrijven
 • professional / amateur (: specialist / leek; betrokkene / buitenstaander)
 • professionalisering » specialisering » specialisme » specialisatie
 • professioneel / amateuristisch
 • professioneel lezer leest omdat het moet
 • professioneel liedjes schrijven en dichten
 • professionele lezers, literatuuropvattingen van auteurs» critici» andere –
 • professionele schrijvers; middeleeuwse vrouwelijke auteurs geen –
 • professoraat » hoogleraarschap : gehumaniseerd –
 • professoraat » professor » hoogleraar (–schap)
 • profetie » voorspelling » orakel » profeet
 • profetisch karakter, herhalingen in bijbelse verhalen van –
 • Profiel–reeks
 • Profile (rubriek in The Observer)
 • profundis, De – (psalm 130)
 • programma » beginselverklaring(en) » prospectus
 • programma 'Kruispunt' (tv–rubriek)
 • programma Barend & Van Dorp [tv talk show]
 • programma over boeken op Avro–tv gepresenteerd door Martin Ros
 • programma over kunst: op tv
 • programma van concert, samenhang in –
 • programma–muziek gemaakt van muziek: door hineininterpreterende beluisterwijze
 • programma's over psychische» sociale» medische» maatschapp. problemen, tv–
 • programma, actie– » manifest » pamflet » vlugschrift » pamflettist
 • programma, computer– » informatica » automatisering » tekstverwerker »
 • programma, jeugd– » kindertoneel » jeugdtoneel » in spelvorm » spel
 • programma, kinder– : 'Sesamstraat' (op tv)
 • programma, lees– » tijd om te lezen
 • programma, literair – : op radio of tv
 • programma, literair–kritisch (EVT.: ergocentrisch) – : van Fens
 • programma, radio– » radio–uitzending » radio
 • programma, sport– : op radio c.q. tv (OOK: Studio Sport » Sportjournaal etc)
 • programma, televisie–
 • programma, televisie– (Diogenes)
 • programma, televisie– : over kunst
 • programmabeleid van media » programmering radio c.q. tv » OOK: mediabeleid
 • programmablad KRO » Katholieke Radio Omroep
 • programmatisch » beginselverklaring (–en) » programma » prospectus
 • programmeren; echte humor is niet te –
 • programmering radio c.q. tv » programmabeleid van media
 • programmering van de lezer » geprogrammeerde lezer
 • progressief / behoudend (: strijd tussen Nederlandse katholieken)
 • progressief / reactionair (progressievelingen / behoudenden)
 • progressief katholicisme » progressief christendom
 • progressief katholiek / behoudend r.k. (in Nederland)
 • progressief katholiek Nederland vs "Rome"
 • progressieve kunst » avant garde » artistieke voorhoede
 • progressieve spelling » moderne spelling » nieuwe spelling
 • project, Europees – : "Mont Noir"
 • projecteren in tekst » lezen wat er niet staat » hineininterpretieren
 • projecteren van emoties in kunst (door toeschouwer» luisteraar» lezer)
 • projecterend beluisteren dat muziek tot programma–muziek maakt
 • projectie (de omgekeerde – v.h. monotheïsme): mens naar beeld v. god geschapen
 • projectie (zelf– ) » identificatie » herkenning
 • projectie door mens van zijn innerlijk heelal (vergroot) in mythisch heelal
 • projectie van literatuur op de werkelijkheid (: Disneyland van de literatuur)
 • projectie van menselijke psyche, mythische figuren als –
 • projectie van verbeelding op werkelijkheid als literair motief (SOMS: escape)
 • projectie, mythische – / monotheïstische god
 • Prokofiev, Sergej
 • proletariaat » volk » OOK: plebs
 • proletarische dichtkunst » arbeiderspoëzie
 • prollerig » ordinair » schofterig » schaamteloos » beschamend
 • Proloog [literair tijdschrift]
 • Proloog van Johannesevangelie » Johannesevangelie
 • Prom, De – (uitgeverij)
 • promotie » promoveren » doctoraat » proefschrift » dissertatie » promo
 • promotie van boek(en)
 • promotie–onderzoek, mogelijkheid tot – » aio–stelsel
 • promotie, ere–
 • promovendus » promotie » doctoraat » promoveren » dissertatie » proefs
 • promoveren » promotie » doctoraat » promovendus » proefschrift » disse
 • Pronk, J. (Jan) [minister van Ontwikkelingssamenwerking]
 • pronomen "Gij", het –
 • Proost–prikkels (periodiek)
 • Prop, G.
 • propaganda » reclame (–zin) » adverteren » klantenwerving » copywritin
 • Propaganda van het Nederlandse Boek, Collectieve – (CPNB)
 • propaganda voor boek(en) » boekpromotie » reclame voor boek(en)
 • propaganda voor eigen werk (in boekhandel c.q. bij krantenredactie)
 • propaganda voor lezen » overtuigend » stimulerend
 • propaganda–avond, politieke
 • propaganda, bijbel–
 • propaganda, geloofs– » apologie » apologetisch
 • propaganda, jongeren– » jeugdbeweging » jeugdwerk
 • propaganda, lees– » leesbevordering » Stichting Lezen » [SOMS:] alfabetisme
 • Propertius, Sextus
 • Propria Cures » P.C. [Amsterdams studentenweekblad]
 • Propria Cvres
 • prospectus » beginselverklaring(en) » program(ma)
 • prostitutie » hoererij » bordeelcultuur » bordeelbezoek
 • protectie » beschermheerschap » maecenaat » sponsor(s) » opdrachtgever(s)
 • protese » replica » surrogaat » reproduktie
 • protest » verontwaardiging » klacht » klager » SOMS: protestdemonstratie
 • protest bij lezer(s) » aanstoot nemende lezer(s) » geschokt publiek
 • protest studenten: bezetting van universiteit
 • protest tegen de tijd » strijd tegen de vergankelijkheid
 • protest tegen menselijke staat » onvrede met... : als literair motief
 • protest tegen slopen Nieuwmarktbuurt (Amsterdam) tbv. metro–aanleg
 • protest van Fens » Fens boos (woedend» geërgerd» geïrriteerd» hate
 • protest, Schrijvers– : Actiecomité – » schrijversprotest
 • protest, zwijgen als – » zwijger » wijsheid van het zwijgen » zwijgen
 • protestant » protestantisme » protestant–christelijk » gereformeerd
 • protestant / (rooms–) katholiek (cq barok) ; hoor–geloof / kijk–geloof
 • protestant geworden, van katholiek –
 • protestant of katholiek?
 • protestant–christelijk » protestant(s) » protestantisme » gereformeerd
 • protestant–katholiek contact » oecumene » oecumenische conciies
 • protestant, van rooms–katholiek naar –
 • protestantisme » protestant(s) » protestant–christelijk » gereformeerd
 • protestantisme, anti– » anti–protestant(s)
 • protestants » –isme » protestant–christelijk » gereformeerd
 • protestants / katholiek
 • protestants / katholiek (: mbt. verschil in Godsbeeld)
 • protestants referentiekader » r.k. c.q. christelijk referentiekader
 • protestants: God niet c.q. steeds minder protestants
 • protestantse / katholieke kerken : luisterernst/ schouwspel
 • protestantse boekhandel Ten Have (voorheen in Kalverstraat, Amsterdam)
 • protestantse kerken: gezangboek der Nederlands Hervormde Kerk
 • protestantse kerkgebouwen, katholieke voorgeschiedenis van –
 • protestantse martelaren
 • protestbeweging » –cultuur» underground» niet–officiële cultuur&r
 • protestcultuur » underground » anti–cultuur » niet–officiële cult
 • protesterende schrijvers » actiecomité Schrijversprotest
 • prothese » surrogaat » replica » reproduktie » nep
 • proto–fascisme » fascisme » fascistisch
 • protocol » ceremonie » ritueel » etiquette » rite
 • prototype » model » archetype » mythische figuur
 • protserige winkelstraat » winkelgalerij » winkelcentrum
 • Proudhon, Pierre–Joseph
 • Proust, Marcel
 • Proust, Marcel » Johannes Vermeer
 • Proust: zijn huishoudster Céleste Albert
 • Prouteau, Gilbert
 • Provençaalse lyriek » Provençaalse dichter(s)
 • provenance » geschiedenis van (bepaalde) brief» brieven
 • provenance van boek » herkomst van boek c.q. handschrift
 • provenance van een 13e–, c.q. van een 15e–eeuwse bijbel
 • provinciaal » kleingeestig » bekrompen » tweedehands » inferieur » ond
 • provinciaal / mondain (OOK: platteland / stad)
 • provinciaal kan universeel worden » het persoonlijke algemeen geworden
 • provinciaal wordt universeel » persoonlijk wordt algemeen
 • Provinciale & Buma Bibliotheek van Friesland
 • provincie Brabant (B): Letterkundige prijs der –
 • provincie Groningen, culturele prijs van de –
 • provincie Holland
 • Provinsjale & Buma Bibliotheek fan Fryslân (Leeuwarden)
 • provo » "Amsterdam magisch centrum"
 • provocatie door tegenwereld
 • provocerend tegen–systeem » (uitdaging door) tegen–orde
 • proza ZIE OOK: vertaling in proza
 • proza (vroeg – ) van Vestdijk
 • proza / poëzie
 • proza / poëzie : verschil
 • proza / poëzie : herlezen (: van – / van – )
 • proza / poëzie : verschil in (taal–) dichtheid
 • proza / poëzie lezen (EN: proza lezen / poëzie lezen)
 • proza / poëzie, geen verschil in leeshouding –
 • proza / poëzie: lezen van – verschilt (proza–lezer / poëzie–lezer)
 • proza door kind geschreven » kinderen schrijven proza c.q. poëzie
 • proza en essays van Vestdijk als entree tot zijn poëzie
 • proza en poëzie, Krol over
 • proza lezen / poëzie lezen (proza–lezer / poëzie–lezer)
 • proza op grammofoonplaat» band of cd (voorgelezen door auteur); poëzie of –
 • proza van de 18e eeuw
 • proza van Tachtig » taal van Tachtigers
 • proza van Vestdijk had kiem in zijn vroege poëzie
 • proza, experimenteel –
 • proza, functioneel –
 • proza, labyrintisch – » labyrintische poëzie
 • proza, literaire vernieuwing van het –
 • proza, lyrisch – » lyrische roman » lyriek » lyrisch
 • proza, Nederlands – : vertaald in het Engels
 • proza, vertaald – : uit het Nederlands in het Engels
 • proza, Vestdijk's – : verbeeldingsrijm in –
 • proza, Vestdijk's verhalend –
 • proza, Vlaams verhalend – : driejaarlijkse Staatsprijs voor –
 • proza, wetenschappelijk –
 • proza, zondags– » zondagsschrijver(s) » zondagskunst » zondagspoëzie
 • proza: concentratie als poëtisch element ook in –
 • proza: indien begrepen is – voltooid c.q. afgehandeld
 • proza: zodra begrepen is – voltooid c.q. afgehandeld
 • prozagedicht » dichterlijk proza
 • prozalezer / poëzielezer (proza lezen / poëzie lezen)
 • prozaprijs der gemeente Amsterdam, jaarlijkse poëzie– of –
 • prozaritme » ritme in (of van) proza
 • prozatekst groeit in meerduidigheid
 • prozavernieuwing
 • prozavertaling
 • prozavertaling, bewerking van Franse –
 • Prudentia (martelares)
 • Prudentius, (Aurelius – Clemens)
 • Prudon s.j., H.
 • Prudon, Pongo
 • pruik » haar » haardracht
 • Pruis, Marja
 • Pruisen, Friedrich Wilhelm van
 • Pruisen: Frederik de Grote koning van –
 • Pryce–Jones, David
 • Pryce, Jonathan
 • psalm » boek der psalmen » psalterium
 • psalm 1
 • psalm 10
 • psalm 100
 • psalm 102 (Vulgaat = psalm 101)
 • psalm 104
 • psalm 108 (Vulgaat; = psalm 109)
 • psalm 109 (= psalm 108 van de Vulgaat)
 • psalm 118 (: Latijnse telling; = psalm 119)
 • psalm 119 (118 in Latijnse telling)
 • psalm 119 (: in Latijnse telling = psalm 118)
 • psalm 12
 • psalm 120–134 (Pelgrimspsalmen)
 • psalm 121
 • psalm 123
 • Psalm 127 (: 'Nisi Dominus')
 • psalm 128
 • psalm 129 ('De profundis'; Vulgaat nummering) » psalm 130
 • psalm 130 ('De profundis' » ps. 129 in de Vulgaat))
 • psalm 133
 • psalm 135
 • Psalm 136
 • psalm 137
 • psalm 138
 • psalm 139 (138 in de Vulgaat)
 • psalm 14
 • psalm 150
 • psalm 151
 • psalm 151–155
 • psalm 16
 • psalm 18 (= nr 19 van de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming)
 • psalm 19
 • psalm 19 (interkerkelijke stichting voor de psalmberijming) ps. 18
 • psalm 2
 • psalm 22
 • psalm 23
 • psalm 28
 • psalm 3
 • psalm 30
 • psalm 34
 • psalm 36
 • psalm 4
 • psalm 41
 • psalm 42
 • psalm 44
 • psalm 47
 • psalm 50 (r.k.) » 51 (prot.): boetpsalm 'Miserere'
 • psalm 51 (prot.) » psalm 50 (r.k.) : boetpsalm 'Miserere'
 • psalm 6
 • psalm 63
 • psalm 70
 • psalm 71
 • psalm 79
 • psalm 8
 • psalm 83
 • psalm 84
 • psalm 93
 • psalm–verwijzing » psalmtekst » allusie op psalm(tekst)
 • psalm(en), vloek–
 • psalm, boet– » boetpsalmen
 • Psalmanazar, George
 • psalmberijming » psalmvertaling(en)
 • psalmberijming (1968), nieuwe –
 • psalmcitaat » psalmverwijzing
 • psalmcommentaar » psalminterpretatie
 • psalmen 120 tot 134 (de Pelgrimspsalmen)
 • psalmen in nieuwe berijming (1968)
 • psalmen van Quevedo
 • psalmenboek » psalter
 • psalminterpretatie » psalmcommentaar
 • psalmtekst » psalm–verwijzing
 • psalmvertaling(en) » psalmberijming(en)
 • psalmverwijzing » psalmtekst
 • Psalter, Utrechts – : tentoonstelling Utrechts Catharijneconvent (1996)
 • psalterium » boek der psalmen » psalm(en)
 • Psalterium, Utrechts –
 • pseudoniem » schuilnaam » schrijversnaam
 • pseudoniem / echte naam (: schuilnaam / echte naam)
 • pseudoniem Fens: A.L. Boom
 • pseudoniem voor Nijhoff als vrouwelijke recensent: Tonia de Bilt
 • pseudonieme ondertekening door Fens: M.S. (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • pseudoniemen sinds 1880, literaire –
 • PSP » Pacifistisch Socialistische Partij
 • psychiater, r.k. –
 • psychiatrisch » psychische c.q. geestelijke c.q. mentale (on)gezondheid
 • psychiatrische cq psychologische hulp » gezondheidszorg » gezondheid » medisch
 • psychisch gestoord » geestelijke c.q. mentale (on)gezondheid
 • psychisch gezond » – ongezond » geestelijke c.q. mentale (on)gezondheid
 • psychisch ongezond » – gezond » mentale c.q. geestelijke (on)gezondheid
 • psychische » fysieke beleving of sensatie
 • psychische afhankelijkheid c.q. gebondenheid ander(en) als –
 • psychische gezondheid » geestelijk verward » mentale ongezondheid » gestoord
 • psychische problemen; tv–programma's over sociale» medische» maatschapp.\ –
 • psychische verwarring » mentale verwarring » dementie : als literair motief
 • psycho–analyse » psycho–analytische benadering » psychologie » psychol
 • psychoanalyse » psychologie » psycho–analytische benadering » psychologisch
 • psychologie » psycho–analyse» ps.an. benadering» (ontwikkelings–)psych
 • psychologie en literatuur » psychiatrie & literatuur » psycholoog & literatuur
 • psychologie van de boekenkoper
 • psychologie, beeld–inflatie door –
 • psychologisch » psychoanalytisch (–e benadering) » psychoanalyse » psycholog
 • psychologisch begrip 'Oedipus' » Oedipus–complex » vader– c.q. moederbinding
 • psychologisch–esthetische benadering van literatuur
 • psychologische faculteit; leerstoel jeugdlit. moet niet bij – (vindt Fens)
 • psycholoog en literatuur » psychologie & literatuur » psychiatrie & literatuur
 • Psychopathen, Rijksasiel voor – (Avereest, Balkbrug)
 • psychose » dementie : als literair motief
 • psychose » geestelijk gestoord » geestelijke (on)gezondheid (etc.)
 • Ptolemaeus
 • PTT » Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 • PTT verzelfstandigd
 • puberaal » onvolwassen » huiskamer–realisme
 • puberale vorm van (poëzie) lezen: leidt tot plas van gevoelens
 • pubers als lezerspubliek
 • puberteitsverschijnsel, poëzie als –
 • public relations » beeldvorming » pr
 • public relations » reclame : onechtheid» hypocrisie van commercie» –
 • publicatie / betoog : luisteren versus lezen naar (van) wetenschappelijk(e) –
 • publicatie / voordracht : verschillende eisen aan wetenschappelijke – en –
 • publicatie in Vlaanderen gemakkelijker dan in Noord–Nederland?
 • publicatie literaire dagboeken: Fens heeft hekel aan gepubliceerde lit. dagbkn
 • publicatie zonder documentering » geen onderzoek gedaan
 • publicatie, bezwaar tegen publiceren c.q. tegen –
 • publicatie, genootschappelijke – : Jaarboek» Verhandeling» Levensbericht» et
 • publicatie, recente – / niet–recente publicatie
 • publicatie, religieuze – : onleesbaarheid van – door taalgebruik
 • publicatie, wetenschappelijke – / wetensch. voordracht : verschillende eisen
 • publicatie... ZIE OOK: publikatie...
 • publicatie: wetenschappelijke – versus literaire –
 • publicatiedwang » publiceerdrift » –behoefte
 • publicatiemogelijkheden in Vlaanderen gemakkelijker dan in Noord–Nederland?
 • publicaties, buiten–universitair publiek voor wetenschappelijke –
 • Publicaties, literaire – : Stichting voor – (: "De Beuk" te Amsterdam)
 • publicaties, te veel – » te veel gepubliceerd
 • publicaties, te veel aan – » niet bij te houden overaanbod aan boeken
 • publicaties, voor– : worden vervelend » steeds vaker voorpubl. in tijdschr.
 • publicatieverbod » censuur » uitgaveverbod » uitleenverbod » OOK: bevoogding
 • publiceerbehoefte van Achterberg » A.'s publikatieproblemen
 • publiceerdwang » publikatiedrift » –drang » publiceerbehoefte
 • publiceren niet gewenst » bezwaar tegen publikatie
 • publiceren was te vroeg » nog onrijp
 • publiceren, niet durven –
 • publiceren: daad van brutaliteit» arrogantie» zelfbewustheid» zelfexpositie
 • publiceren: gemakkelijker in Vlaanderen dan in Noord–Nederland?
 • publicist » journalist(iek)
 • publicitair beeld » image » imago » imitsj » publiek beeld
 • publiciteit » p.r.\ beeldvorming
 • publiciteit, stereotypering door»in –
 • publiek ZIE OOK: lezerspubliek
 • publiek (lezer), relatie» verhouding tussen dichter en –
 • publiek / intiem (: publiek vs. privé) » OOK: (al) te persoonlijk
 • publiek / privé (: publiek vs. intiem) » OOK: (al) te persoonlijk
 • publiek beeld » image » imitsj » imago » publicitair beeld
 • publiek bekend met geschiedenis 1e dr. Havelaar; Multatuli veronderstelt zijn
 • publiek dood, lezers– » (al) gestorven lezer(s)
 • publiek en dichter, relatie –
 • publiek geschokt » aanstoot nemende lezer(s) » geërgerde lezer(s)
 • publiek lezen / privé lezen
 • publiek scheppen voor kunst en wetenschap
 • publiek van luisteraars» van lezers
 • publiek van toen / lezer van nu
 • publiek voor kunst en wetenschap, vorming van –
 • publiek voor wetenschappelijke publikaties, buitenuniversitair –
 • publiek wil niet kopen » weinig gekochte boeken » winkeldochters
 • publiek–dichter, relatie –
 • publiek–dichter, verhouding –
 • publiek–toen / lezer–nu
 • publiek, bedoeld – : onduidelijk (: op wie gericht?)
 • publiek, behoeften van –
 • publiek, elitair klassiek gevormd – » klassieke vorming
 • publiek, geïntendeerd –
 • publiek, geïntendeerd – : factor in (lezers)perspectief
 • publiek, ideaal lezers– » ideale lezer
 • publiek, klein (lezers–) –
 • publiek, lezers– : onderzoek naar» studie van – » (OOK: – ware gewens
 • publiek, lezers– : verschillende generaties in» van (veranderend) –
 • publiek, smaak van het lezend –
 • publiek, teeners» teenagers als lezers–
 • publiek, verhouding met – » houding t.o. publiek » publiekgerichtheid
 • publieke / persoonlijke interpretatie
 • publieke belangstelling » weerklank » respons
 • publieke belangstelling, grote – » populair » beroemd » roem
 • publieke figuur » publicitair beeld » imago » image » etc.
 • publiekgerichte stijl » stilistische publiekgerichtheid
 • publiekgerichtheid » verhouding met publiek » houding tegenover publiek
 • publiekgerichtheid onduidelijk » voor wie bedoeld?
 • publiekgerichtheid, stilistische –
 • publieksgeil » op publiek spelend » concessies aan lezer(s)
 • publieksinteresse » behoeften van publiek
 • publieksinteresse voor lichamelijke» geestelijke ellende als tv–vermaak
 • publieksopvatting mbt. kunst » kunstopvatting(en) » kunststroming(en)
 • Publiekstheater (toneelgezelschap)
 • publiekswaardering, gemiddelde – » OOK: gemiddelde lezer(s)
 • publikatie / betoog : lezen van/ luisteren naar wetenschappelijk(e) –
 • publikatie / voordracht: verschillende eisen aan wetenschappelijke – en –
 • publikatie in Vlaanderen: gemakkelijker dan in Noord–Nederland?
 • publikatie literaire dagboeken: Fens heeft hekel aan gepubliceerde lit. dagb.
 • publikatie over Amsterdam » literatuur over Amsterdam
 • publikatie overbodig » overbodigheid van boek(en)\ uitgave(n)\ tekst» gedicht
 • publikatie zonder documentering » geen onderzoek gedaan
 • publikatie, bezwaar tegen publiceren c.q. tegen –
 • publikatie, fictieve – » niet bestaande tekst » fictief boek
 • publikatie, genootschappelijke – (Jaarboek» Verhandeling» Levensbericht etc.)
 • publikatie, moeilijk verkrijgbare (c.q. verkoopbare) boeken» tijdschriften» –
 • publikatie, recente – / niet–recente publikatie
 • publikatie, religieuze – : onleesbaarheid van – door taalgebruik
 • publikatie, specialistische» moeilijk verkrijgbare c.q. verkoopbare –
 • publikatie, vergeten» veronachtzaamde – » OOK: (door lezer) vergeten werk
 • publikatie, wetenschappelijke – / wetensch. voordracht : verschillende eisen
 • publikatie, wetenschappelijke/ literaire –
 • publikatie... ZIE OOK: publicatie...
 • publikatiebehoefte bij Achterberg » Achterberg's publikatieproblemen
 • publikatiedrift » –drang » publiceerdwang
 • publikatiegeschiedenis » editie– » uitgave– » drukgeschiedenis
 • publikatiemogelijkheden in Vlaanderen makkelijker dan in Noord–Nederland?
 • publikatieproblemen bij Achterberg » Achterberg's publikatiebehoefte
 • publikaties vergeleken tbv. beoordeling, teksten cq – » vergelijkende kritiek
 • publikaties, buiten–universitair publiek voor wetenschappelijke –
 • Publikaties, literaire – : Stichting voor – ("De Beuk", Amsterdam)
 • publikaties, overvloed aan – : niet bij te houden overaanbod aan boeken
 • publikaties, te veel – » te veel geproduceerd
 • publikaties, voor– : worden vervelend
 • publikatievolgorde van Vestdijk's gedichten
 • publikatievrees » angst om te publiceren
 • Publishers, Associated –
 • Publius Syrus
 • Pucci, Joseph
 • Puccini, Giacomo Antonio
 • Puccini: onvoltooide opera "Turandot"
 • Puchinger, G.
 • Puck (toneelgroep)
 • Pudney, John
 • puer senex » kind–grijsaard » kind met wijsheid en rijpheid van de oudere
 • Puer Senex (afscheids– en diesrede Nijmegen, 28.10.1994)
 • Puffin–books [Penguin–serie]
 • Pugh, Sheenah
 • puinhoop » ruïne(s) » bouwval
 • pukkel » boeken– » school– » akten– » schoudertas »
 • Pulitzer–prijs voor literatuur
 • pulp » rotzooi » tinnef » SOMS: periodieken als Story en Privé
 • Punch [tijdschrift]
 • Puniet o.s.b.,Jean de
 • punt, dubbele [colon]
 • puntdicht » epigram
 • punten van herkenning, afwezigheid c.q. onduidelijkheid van –
 • punten, drie – (als ironie–teken)
 • puntjes » gedachtepuntjes
 • pupillen; uitlegger: voor –
 • Purcell, E.S.
 • Purcell, Henry
 • Purcell, Sally
 • pure (: autonomische» symbolische) poëticale traditie [Sötemann]
 • pure poëzie: absolute poëzie
 • pure, d.i. absolute poëzie
 • Purgatorium » vagevuur » louteringsberg
 • purisme » purist(en) (OOK: taalpurisme)
 • puritanisme » puritein(s)
 • puritein » puritanisme
 • Purmerend
 • Pushkin, Alexander S.
 • Put, Aad G.
 • Puthaar, René
 • Putman, Andrée
 • Putten, C.J. van
 • putti » engel(en) in de beeldende kunst
 • puur als waardekwalificatie
 • puur zijde » zijden stof(fen)
 • puzzel
 • puzzel, taal– » cryptogram » taalraadsel » taalspel
 • puzzelboek
 • PvdA » Partij van de Arbeid
 • PvdA–politicus Felix Rottenberg
 • PvdA–politicus Jacques Wallage
 • PvdA–politicus Joop den Uyl
 • PvdA–politicus W. Kok
 • PvdA: beweging 'Democratisch Appèl'
 • pygmeeën
 • pyramide van Cheops
 • Pyramus en Thisbe
 • Pythagoras