Thema's
 • o » oh ! » ah!
 • O (oh !) [aanroep » toespreking » verzuchting]: kiemcel van alle lyriek
 • O (oh!): geschiedenis van de – schrijven (suggestie van Fens)
 • O F –
 • o–regels » o–verzen
 • o–vers » o–regel
 • o–verzen » o–regels
 • O'Casey, Sean
 • O'Conor, J.F.X.
 • O'Flaherty, Wendy Doniger
 • O'Hara, Frank
 • O'Malley s.j., John W.
 • O'Mill, John [ps. van Jan van der Meulen]
 • O'Neill, Eugen
 • O'Rourke Boyle, Marjorie
 • O'Sullivan, Sonya
 • O. Cap. » kapucijner orde » Franciscaner orde » minderbroeder(s)
 • O.K. & W. » ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
 • O.K.W., K.L. Poll Stichting voor –
 • O.L. Heer op Zolder (schuilkerk » museum Amstelkring te Amsterdam)
 • O.L. Vrouw van Koningshoeven (Trappistenabdij, Tilburg)
 • o.p. : dominicaner orde » orde der predikheren
 • o.t.t. » praesens
 • Oakshott, Walter
 • Obbema, Pieter
 • Oberbayern » Beieren
 • Oberman, Heiko A.
 • obituaries in "The Times" » lezen van – als literair motief
 • obituary » necrologie » In Memoriam
 • object literatuur–wetenschappelijke benadering; vooral hermetische poëzie –
 • object–gevoel–gedachte, eenheid van – » geen dissociation of sensibilities
 • object, boek als materieel –
 • objectief » objectivering
 • objectief (kunsthistorisch–technisch» exact) vs. betekenisgevend kijken
 • objectief / subjectief [ c.q.: objectief / individueel ]
 • objectieve poëzie, geen – » te weinig verbeelding » geen beeld geworden
 • objectivering door symbolisering, onmacht tot –
 • objectivering ontbreekt» te weinig verbeelding» geen beelden » verteld maar...
 • objectivisten / subjectivisten (vorm/ vent; autonomist / levensbeschouwelijk)
 • objet trouvé » ready made
 • oblatio van kinderen (aan klooster schenken van kind–monniken)
 • Obolensky, Dimitri
 • Obreen, Fr.D.O.
 • obsceen » pornografische tekst(en) c.q. prent(en) » erotische literatuur
 • obscene taal » erotische taal » seksuele taal
 • observatie van de natuur
 • observatie, techniek van –
 • Observer, The ... [ ZIE EVENTUEEL OOK: Profile (rubriek in The Observer) ]
 • observeren en verslaggeven » kijken (goed – ) en rapporteren
 • observeren van taal » taalbeschouwing » taalkunde » linguïst
 • occult » magisch » magie » paranormaal » helderziend
 • occultisme » spiritisme » esoterie
 • OCD (Oxford Classical Dictionary)
 • Ochs, John Philip (pseudoniem: Sousa)
 • ochtend » morgen (–stond) » dagbegin
 • Ockeghem, Johannes
 • Ockers, Stan
 • Ockham
 • octaaf aanvullen met sextet
 • Odé, J.
 • Odahl, Charles Matson
 • ode (–n) » canzone
 • Odeon (tijdschrift van de Nederlandse Opera)
 • Odijk, Ad. J.
 • Odilo van Cluny » Odo van Cluny [979–942]
 • Odo van Cluny » Odilo van Cluny [879–942]
 • Odoric van Friuli
 • Odyssee [Amerikaans tijdschrift]
 • Odyssee » SOMS: odyssee (dwaaltocht)
 • Odysseus » Ulysses
 • oecumene » oecumenisch » oecumenische concilies » contact protestant–katholi
 • oecumenische concilies » oecumene » oeucumenisch
 • OED (Oxford English Dictionary)
 • Oedipus–complex » 'Oedipus' als psychologisch begrip » vader– of moederbindi
 • Oefening kweekt kennis (vereniging)
 • oefening, schrijf– » schrijfpoging(en) » schrijven (proberen te) leren
 • Oegema van der Wal, Th.
 • Oekel, Sjef van
 • Oera Linda Boek
 • oerboek van Mulisch » centraal thema bij Mulisch
 • oerkrachten der natuur, verwoestende – : als literair motief
 • oerkrachten van de natuur, ervaren van – » natuurbeleven
 • Oerlemans, J.W.
 • oermoeder » moeder » moederschap : als (literair) motief
 • oertaal » elementaire taal » beginnende taal
 • oerversie » voorstadium » eerdere versie
 • oerwoud als literair motief » jungle als literair motief
 • oeuvre » het begrip "oeuvre"
 • oeuvre (deel van – ) dat beeld van dichter bij de lezer bepaalt
 • oeuvre (gelezen) / oeuvre (lit.gesch.)
 • oeuvre (hele – ) / éne gedicht
 • oeuvre (lit.gesch.) / oeuvre (gelezen)
 • oeuvre (uit – ) van dichters maakt lezer meestal een keuze
 • oeuvre / meesterwerk : wat te bekronen ?
 • oeuvre als eenheid » oeuvre: alle werken in een betekenisvolle samenhang
 • oeuvre bekronen of meesterwerk bekronen?
 • oeuvre biedt een teveel
 • oeuvre en biografie van auteur(s), verband –
 • oeuvre lezen: systeemloos c.q. met lacunes
 • oeuvre Multatuli (hele – ): commentaar op "Max Havelaar"
 • oeuvre nìet – ; enkel gedicht wèl centraal door analytische werkbenadering
 • oeuvre of meesterwerk bekronen?
 • oeuvre tot idee gereduceerd
 • oeuvre van auteur is diens realiteit
 • oeuvre–idee: een fictie?
 • oeuvre, eerste kennismaking van lezer met bundel c.q. –
 • oeuvre, groeiend –
 • oeuvre, kern en omvang van een –
 • oeuvre, onsterfelijkheid van kunstenaar cq auteur of literair werk
 • oeuvre, ontstaan van literair – » wording c.q. genese van (literair) werk
 • oeuvre: alle werken in een betekenisvolle samenhang » oeuvre als eenheid
 • oeuvre: beeld van – bij lezer
 • oeuvre: compleet – / kern–oeuvre : (bij dichters te kiezen voor... ?)
 • oeuvre: een teveel ervaren in – door de lezer Fens (SOMS OOK: mbt. muziek)
 • oeuvregeschiedenis
 • Oeuvres complètes » Gesammelte Werke » Opera Omnia » Verzameld Werk \...
 • Oever, Annie van den
 • Oever, Karel van den
 • Oevere, Willem van – [pseudoniem van A.P. Barendrecht» A.P. van Groeningen]
 • Offenberg, A.K.
 • offensief, beschavings– c.q. cultuur– » beschavingsgeschiedenis
 • offer » slachtofferen » bloedoffer » opoffering
 • Offermans, Cyrille
 • Offermans, Marion
 • officiële cultuur / "populaire" cultuur [kunst / kitsch]
 • officiële geschiedschrijving / essay : ons literair verleden gebaat met – ?
 • officiële kant, nieuwsgierig naar de niet–
 • officiële leer – eigen ideeën: volksreligie mengvorm van –
 • officiële lezers, literatuuropvattingen van auteurs» critici» andere –
 • officiële spreektaal / schrijftaal / (alledaagse) "broodtaal"
 • officiële taal (algemene » ambtelijke – ) / persoonlijke taal (alledaagse – )
 • Officie, H. – » Curie » Vaticaan » "Rome"
 • officieel / persoonlijk c.q. privé
 • officieuze kant interessanter dan de publiek getoonde
 • ofm » Franciscaner orde » O.Cap. » kapucijnerorde » minderbroeder
 • ogen / oren (gezicht / gehoor; zien / horen)
 • ogen als literair motief » oog (c.q. ogenlicht) als literair motief
 • ogen, slechte
 • ogenblik / continuïteit (: moment / duur)
 • ogenblik als literair motief, eeuwigheidsbeleving in –
 • ogenblik is eeuwigheid geworden » stilstand van tijd (van eeuwigheid) tot "nu"
 • ogenblik, belang van het moment c.q. van het directe –
 • ogenblik, slaaf van het – / meester van de tijd
 • ogenlicht als literair motief » oog (ogen) als literair motief
 • ogenschijnlijke kinderlijkheid » (neerbuigend) vertederend
 • ogentest bij leesproblemen
 • Ogilvie Anderson, Marjorie
 • Ogilvie, R.M.
 • Ogilvy, Margaret
 • oh–regel » oh–vers
 • Oibibio » New Age » holisme » denkwereld van de beatniks
 • oikumene » oecumene » oecumenische concilies » oecumenisch
 • Oisterwijk, uitgeverij –
 • OK&W » ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
 • Okeghem, Jean de
 • Okhuizeun, Marco
 • Okker, Frank
 • Okker, Tom
 • oktober » de maand oktober
 • OLB Delft (gefuseerd met Kunstencentrum en discotheek: DOK)
 • OLB: Amsterdamse Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek
 • Old Possum » opossum
 • Oldenbarneveldt, Johannes van
 • Oldenburg Ermke, F.
 • Olesja, Joeri Karlowitsj
 • Olie B. Bommel
 • Olie, Jacob
 • oliesel » bediend worden » sacrament der stervenden
 • olifant
 • olifant als traditioneel symbool
 • Oliveira–Prakken, T. d' –
 • Oliveira, E. d'
 • Oliveira, H.U. Jessurun d'
 • Oliveira, J. d'
 • Oliver, John Rathbone
 • Olivier, Laurence
 • Oljesja, Joeri
 • Ollard, Richard
 • olleke bolleke
 • Olmo, Lauro
 • Olof, Theo
 • Olsen, Donald
 • Olson, Stanley
 • Oltheten, Harry
 • Olthof, Alje
 • Oltmans, J.F.
 • Oltmans, Willem
 • OLV » Onze Lieve Vrouwe–gasthuis te Amsterdam » ziekenhuis » gasthuis
 • Olympisch Comité » Olympische Spelen
 • Olympisch Stadion Amsterdam (gebouwd: 1928)
 • Olympische Spelen » Olympisch Comité » SOMS: Winterspelen
 • Olympische Spelen 1984
 • Olympus [pseudoniem van een sportjournalist]
 • om andere reden gewaardeerd door Fens » OOK: F herroept cq corrigeert zichzelf
 • om bijna niets moeilijk doen; gedicht: –
 • om de gedachten(rijkdom) poëzie lezen
 • om het gedicht: lezen van het gedicht –
 • om treffend (gewaardeerd) detail herlezen
 • Oman, Julia Trevelyan
 • Omar Ali–Shah
 • Omar Khayyam » SOMS: Nederlands Omar Kkayyam Genootschap
 • omcirkelend beschrijven van poëzie de enige beschrijvingsmogelijkheid ervan
 • omcirkelende » hernemende stijl bij Leopold
 • omdat er geen taal voor is, is het getekend
 • omgaan met boeken, (advies mbt. het) zorgvuldig –
 • omgaan met de Bijbel
 • omgaan met de dood» met dode(n)\ SOMS: de dood bezweren OF: dood als terugkeer
 • omgaan met literair werk, psychologisch–esthetisch –
 • omgaan met literatuur, conversatie als verdwenen manier van –
 • omgaan met oude literatuur, niet esthetiserend: sluit haar op in het verleden?
 • omgaan met oude(re) letterkunde » vergeten verleden opnieuw a.d. orde stellen
 • omgang leermeester–leerling » verhouding cq relatie leermeester–leerling
 • omgang met boeken, andere (betere?)
 • omgang met dode(n) » omgaan met dood » de dood bezweren» de dood als terugkeer
 • omgang met kunst (door ons isoleren» fragmenteren) een vorm van citeren?
 • omgang met kunst, fragmenterende» isolerende –
 • Omgang, Stille – (Amsterdam)
 • omgangstaal » gewone woorden » straattaal » spreektaal » onopgesmukte taal
 • omgangsvormen » sociale vaardigheden
 • omgefantaseerde werkelijkheid c.q. personage(s), literair –
 • omgekeerd bekeringsproces in Beatrijs
 • omgekeerd historisch perspectief
 • omgekeerde chronologische volgorde van de literatuurgeschiedenis; bij lezer: –
 • omgekeerde geschiedenis » omgekeerde tijd
 • omgekeerde projectie bij monotheïsme: mens naar beeld van god geschapen
 • omgekeerde tijd » omgekeerde geschiedenis
 • omissie » lacune » tekort » incompleet(heid) » hiaten
 • omkadering ontbreekt » geen betekenisgevende context » geen achtergrond(en)
 • omkering als stijlmiddel
 • omkering bij Nabokov » omkeringen bij Nabokov
 • omkering in spiegel » spielbeeld » spiegeling » spiegel
 • omkering van de geschiedenis » van de tijd
 • omkering van de geschiedenis van beïnvloeding
 • omkering van de tijd » van de geschiedenis
 • omkering van werkelijkheid
 • omloopsnelheid van boek vereist, grote – » kort openbaar leven van boek
 • ommekeer in bestaanservaring, totale – » "Existenzerhellung"
 • ommekeer, geestelijke – » bekering » bekeren
 • omnibus » verzamelbundel
 • omroep » radio » radio–uitzending » radioprogramma
 • omroep (radio » televisie) » media » tijdschriften
 • omroep VARA
 • omroep Veronica
 • omroep VPRO » omroepvereniging VPRO
 • omroepbestel, het – » Hilversum » het Gooi
 • omschrijven » parafraseren » navertellen
 • omschrijving (persoons– ) met rijmwoorden
 • omschrijving van creativiteit afhankelijk van omschrijving van kunst
 • omschrijving van het eigene in algemene termen
 • omschrijving van kunst alleen in verwijzing naar andere kunst
 • omschrijving van kunst; omschrijving van creativiteit afhankelijk van –
 • omschrijving van poëzie onmogelijk (kan alleen in metaforen » omcirkelend)
 • omschrijving van poëzie, "stilleven" als –
 • omschrijving van stemming in poëzie, associatie(s) en –
 • omslaan van bladzijde
 • omslachtig » wijdlopig (–heid) » te lange tekst » te dik(ke) boek(en)
 • omslag "De Revisor" 11.1.84
 • omslag van boek » stofomslag » kaft » flap » achterkant
 • omslag, beschadigd stof– » beschadigd boek
 • omslag, informatie via stof– (flaptekst of aanbevelingstekst; blurb)
 • omsloten tuin (hortus conclusus)
 • omstandigheden, gewijzigde – » andere situatie » veranderde context
 • omstreeks de eeuwwisseling 1900 » eind negentiende c.q. begin 20e eeuw
 • omstreeks eeuwwisseling: bezielende Idee in denken van kunst en literatuur
 • omvallende boekenkast » gevaarlijke boekenkast
 • omvang en kern van een oeuvre
 • omvang van oplage » oplagecijfer(s) » aantal (verkochte) exemplaren
 • omvangrijk (te – ) werk » (te) dikke boeken » (te) lange tekst(en)
 • omvangrijke produktie » veel geschreven » veelschrijver » produktief
 • omweg (–en) / rechtlijnigheid (OOK: veelzijdig/ eenzijdig; rekkelijk/ precies)
 • omwegen / rechtlijnigheid (via – / – ); (OOK: rekkelijken/ preciezen)
 • omzet » verkoopcijfer(s)
 • omzetsnelheid van boek moet groot zijn » kort openbaar leven van boek
 • omzetten van verhaal in bouwplaat (en vice versa)
 • omzetting taalconstruct in tekening c.q. maquette (en vice versa)
 • omzichtigheid bij» van de lezer
 • omzichtigheid van historicus–schrijver, methodische
 • on–Hollands » (meer:) Engelse stijl
 • on–Hollands: boeken (her)lezen
 • onaannemelijke / geloofwaardige (vanzelfsprekende) betekenissamenhang
 • onaantastbare reputatie(s)
 • onaanzienlijk » nietig » klein » micro
 • onachterhaalbaarheid voor ons van de betekenis van voorstadia
 • onaf » niet voltooid » open
 • onaf » niet voltooid werk » fragment
 • onaf (–heid) » voorlopigheid » OOK: te voorlopig » onvoldoende voltooid
 • onaf werk (beschadigd» fragment): wekt creativiteit bij lezer» kijker
 • onaf–creativiteit–jaloezie
 • onafhankelijk » onafhankelijkheid
 • onafhankelijke ontwikkeling van (autonome) verbeelding (: buiten auteur om)
 • Onassis,
 • Onassis, Jacky (OOK: Jacky Kennedy)
 • onbegrepen taal
 • onbegrepene, fascinatie door het onbegrijpelijke» onduidelijke» –
 • onbegrijpelijk » duister » moeilijk » ontoegankelijk » etc (: van boek»
 • onbegrijpelijk / duister (: in poëzie: slechte kwaliteit / kwaliteit vermoed)
 • onbegrijpelijk geworden kunst van toen
 • onbegrijpelijk voor Fens; tekst blijft (soms) praktisch –
 • onbegrijpelijk voor meeste lezers » voor welke lezer(s) bedoeld?
 • onbegrijpelijk, muziek componeren is onvoorstelbaar c.q. –
 • onbegrijpelijke factoren die (toegenomen) succes bepalen » succeselement(en)
 • onbegrijpelijke poëzie
 • onbegrijpelijke tekst(en) » niet te interpreteren tekst (–en)
 • onbegrijpelijke vertaling(en), klacht over (verouderde of) slechte en zelfs –
 • onbegrijpelijke, fascinatie door het onbegrepene» onduidelijke» –
 • onbegrip / geen begrip voor...
 • onbegrip ivm. tijd– c.q. cultuurgebonden betekenis(sen)\ beleving» effect
 • onbegrip maar waardering (nl. op grond van misverstaan)
 • onbegrip mbt. (bepaalde) tekst; Fens ervaart (enig» veel» totaal) moeite cq –
 • onbegrip mbt. christelijk geloof » verdwenen chr. referentiekader
 • onbegrip mbt. Dante
 • onbegrip van auteur iz. vraag naar zijn werk (: begrijpt niet waarom gesteld)
 • onbegrip voor de eigenheid van het verleden
 • onbegrip voor het echt nieuwe
 • onbegrip voor het eigene van literatuur
 • onbegrip; eigenwijze lezer Fens noteert enig –
 • onbehandeld gelaten: de Vlaamse literatuur
 • onbeholpen stijl » slecht geschreven » slecht taalgebruik
 • onbehoorlijk » gênant » beschamend » schaamte(loos)
 • onbekend » nieuw : vaak ongewenst
 • onbekend / bekend : lezer tot blijvende stilstand tussen –
 • onbekend / bekend : spanning tussen – (vreemd / eigen)
 • onbekend / vertrouwd (: nieuw / bekend OF: leren kennen / herkennen)
 • onbekend boek » onbekend gebleven (literair) werk
 • onbekend gebleven boek(en) » veronachtzaamd werk
 • onbekend geworden c.q. gebleven » vergeten
 • onbekend huis; lezen is inbreken in een – » lezer is inbreker in een –
 • onbekend in Nederland, Vlaamse» Zuidnederlandse literatuur (cq auteurs) –
 • onbekend in Nederland: de Vlaamse katholieke literatuur
 • onbekend in Noord–Nederland, Vlaamse» Zuidnederlandse uitgever(s) (relatief) –
 • onbekend met christelijk geloof » verdwijnend chr. referentiekader
 • onbekend met, Fens is – » twijfelt» zet vraagtekens» oppert mogelijke bezwar
 • onbekend wie auteur is » anonieme schrijver(s) » auteur niet bekend
 • onbekend, auteur – » anoniem » weinig of niets bekend over auteur
 • onbekend, Tennyson blijft –
 • onbekend, van bekend naar –
 • onbekende aan het licht; taal brengt het –
 • onbekende auteur (: anonieme schrijver(s)\ over auteur niets of weinig bekend)
 • onbekende bij elkaar; poëzie brengt het –
 • onbekende boeken » onbekend gebleven (literair) werk
 • onbekende boeken en boekjes: boekwinkel met allemaal –
 • onbekende bron(nen) » bron onvermeld » bron niet verantwoord
 • onbekende context » verdwenen historische context : van literair werk
 • onbekende culturen » cultuurverschillen » multicultureel » andere culturen
 • onbekende en nieuwe, het – : ongewenst
 • onbekende en nog met niemand gedeelde, poëzie begint bij het –
 • onbekende ervaringen » ongekende ervaringen : beeldspraak nodig bij verwoorden
 • onbekende herkennen, het –
 • onbekende historische context van literair werk » verdwenen context...
 • onbekende inzender » anoniem ingezonden
 • onbekende krijgt trekken van bekende in correspondentie–contact
 • onbekende lectuur » lezer laat zijn lectuur nooit kennen
 • onbekende meester(s) » anonieme kunstenaar(s)
 • onbekende tekst van Nijhoff, merkwaardige –
 • onbekende Vlaamse auteurs, in Nederland –
 • onbekende wereld met bekende verbinden, spreken over gedicht is –
 • onbekende wereld: gedicht is eigen & geheel nieuwe dus –
 • onbekende, geen prikkel tot het – : verveling door gelijkheidservaring
 • onbekende, herkenning van het –
 • onbekende, Tennyson blijft een –
 • onbekendheid met buitenlandse literatuur (en»of taal)
 • onbekendheid van vooronderstellingen van Spitzers eerste–lezingsresultaten
 • onbekendheid van Zuidnederlandse literatuur in Noorden
 • onbekendheid Vlaamse» Zuidnederlandse uitgevers in N.–Nederland, (relatieve) –
 • onbelangrijk » nietszeggend » waardeloos (geworden)
 • onbelangrijke auteurs, dankzij –
 • onbenaderbare geliefde, onbereikbare cq ongrijpbare – : als literair motief
 • onbenullig » banaal » banaliteit(en) » gewoon (–tjes) » triviaal
 • onbereikbaar boek
 • onbereikbaar geworden, kunstwerk – (: in de ideeën die 't over z.zelf opriep)
 • onbereikbaar maken: nee! » wel: conserveren culturele opdracht
 • onbereikbaar verleden » ontoegankelijk gemaakt c.q. geworden verleden
 • onbereikbaar, de kern – » 't wezenlijke niet of slechts cirkelend te benaderen
 • onbereikbaar, voltooiing c.q. compleetheid –
 • onbereikbaarheid als literair motief » onbereikbare geliefde als lit. motief
 • onbereikbaarheid van ... / identificatie met ...
 • onbereikbaarheid van de natuur » van de natuur gescheiden zijn
 • onbereikbaarheid van de wereld van de tekst » van de wereld van onze afkomst
 • onbereikbaarheid van eindpunt bij Hendrik de Vries
 • onbereikbare achtergrond voor beleving » betekenisgevende context ontbreekt
 • onbereikbare achtervolgen, het – (dichten = onoplosbaar probleem want – )
 • onbereikbare geliefde » – bewonderde » onbereikbaarheid : als literair motief
 • onbereikbare geliefde als literair motief » onbereikbaarheid als lit. motief
 • onbereikbare kern van grote kunst (die immers explosie van mogelijkheden is)
 • onbescheiden » opdringerig » ongevraagd » ongewenst
 • onbeschoft » beschamend » schaamte(loos) » gênant » onfatsoen
 • onbeschut » naakt » doorzichtig » niet meer te verbergen
 • onbesproken gebleven: de Vlaamse literatuur
 • onbestaanbaars, het volmaakte heeft iets –
 • onbetekenend » nietszeggend » waardeloos (geworden)
 • onbetrokken » onpersoonlijk » buiten schot » anoniem » buitenstaander »
 • onbetrouwbaar documentair materiaal » ontbrekende bron(nen)
 • onbetrouwbaar te zijn, criticus hoort –
 • onbetrouwbaar zicht op verleden
 • onbetrouwbaarheid van de herinnering
 • onbetrouwbaarheid van geheugen en herinnering
 • onbetrouwbaarheid van literatuur (geen houvast aan norm)
 • onbetrouwbare / betrouwbare criticus (–ici)
 • onbetrouwbare bron » ontbrekend of weinig betrouwbaar documentair materiaal
 • onbetrouwbare verwijzingen
 • onbetrouwbare werkelijkheid » meerduidige werkelijkheid : als literair motief
 • onbetrouwbare werkelijkheid, interpretatie v.d. veelvoudige» discontinue» –
 • onbevangen » (kinderlijk) argeloos » kinderlijk=dichterlijk=gewoon=bijzonder
 • onbevangen » argeloos » pretentieloos » gewoon(heid) » laconiek
 • onbevangen kijken (contextloos» blanco» precies): kunsthistorische discipline
 • onbevangen lezen
 • onbevangen lezen » lezen naar je voorkeur
 • onbevangen lezen (: letterlijk» onbevooroordeeld) » letterlijke interpretatie
 • onbevangen lezer » onbevooroordeelde lezer » argeloze lezer » blanco lezer
 • onbevangenheid – gespecialiseerd zijn in lezen – beperkingen
 • onbevangenheid –– verwondering ––– wantrouwen
 • Onbevlekte Ontvangenis
 • onbevoegd tot oordelen, Fens verklaart zich –
 • onbevoegdheid » onmacht : van de (literaire) kritiek
 • onbevooroordeeld kijken (contextloos» precies – ): kunsthistorische discipline
 • onbevooroordeeld kijken en rapporteren » (goed) waarnemen en verslaggeven
 • onbevooroordeeld lezen (exact» letterlijk» precies) » letterlijk interpreteren
 • onbevooroordeelde lezer » onbevangen lezer
 • onbeweeglijk » roerloosheid » verstening
 • onbeweeglijkheid van letters
 • onbeweeglijkheid van letters, indrukwekkende
 • onbewoond eiland, boeken naar –
 • onbewoonde tweede wereld vinden als literair motief
 • onbewust van eigen behoudendheid, literaire kritiek
 • onbijzonder, talent is –
 • onbruik, kerk in – » lege kerk » kerk afbreken » niet meer gebruikte kerk
 • onburgerlijk / burgerlijk (OOK: – als literair motief)
 • onconventioneel » buiten alle conventies
 • onconventioneel taalgebruik » directheid van taal (o.m. in poëzie)
 • onconventionele poëzie
 • ondeelbaarheid van de tijd » stilstand van de tijd » eeuwigheid van het "nu"
 • ondefinieerbaar; poëzie is – » poëzie: alleen in metaforen beschrijfbaar
 • onder de indruk » vermorzeling des harten: door reuzen der wereldliteratuur
 • Onder ons (: sociëteit in Amsterdam)
 • onderaardsheid als literair motief
 • onderbewust » metafysisch ?
 • onderbewuste: het metafysische = het – ?
 • onderbreken, lezen als proces van voortdurend afdwalen en –
 • onderbrekend commentariëren » afstand nemend humorisme
 • onderbreking » storing » breuk (OOK: breuk vs. continuïteit)
 • onderbrengen in traditie» systeem: poëzie lezen is –
 • onderbroken lezen » gestoord lezen (c.q. luisteren)
 • onderdeel en aanhanger van een systeem; lezer is (tijdelijk) –
 • onderdeel roept geheel op (of diverse andere dingen) » pars pro toto
 • onderdeel van "het Grote Verhaal" (: intertext)
 • onderdeel van gemeenschappelijke cultuurtraditie, literatuur in functie als –
 • onderdeel, noodzaak van – » onmisbaarheid c.q. functionaliteit van detail
 • onderdelen tot betekenisvolle eenheid brengen: compositievermogen
 • Onderdelinden, Jeroen
 • Onderdelinden, Joep
 • onderdrukking » onrecht
 • onderdrukking katholieke Ieren
 • onderduik » onderduiken » illegaal » clandestien (OOK VAN literatuur cq pers)
 • ondergaan, kunst –
 • ondergang » verval (van zeden) » decadent(ie)
 • ondergang als literair motief » einde cq vergankelijkheid als literair motief
 • ondergang kondigt zich aan in taal
 • ondergang van beschaving » waardenverlies » verval van waarden
 • ondergang van bibliotheek» bibliotheken
 • ondergang van Byzantium » val van Constantinopel (1453)
 • ondergang van de wereld
 • ondergang van onze cultuur, angst voor –
 • ondergang, cultuur– » cultuurverlies » –vernietiging » zonder cultuur
 • ondergang, het tegemoet gaan van de – : tragiek is niet de ondergang maar –
 • ondergewaardeerd boek » vergeten boeken
 • ondergrond, religieuze – » religieuze oorsprong
 • ondergronds » verzwegen» onuitgesproken» gesuggereerd» terloops»onnadr
 • ondergronds / bovenaards
 • ondergronds / bovenaards : als literair motief
 • ondergrondse geschriften » samizdat
 • ondergrondse leger van Chinese keizer te Xi'an: expositie 2008 Drents Museum
 • onderhoud » vraaggesprek » interview » enquête (OOK: interviewer)
 • onderhoudende functie, literatuur met (alleen nog) louter – (: entertainment)
 • onderkast / kapitaal (kleine letter / hoofdletter)
 • onderkast, alleen –
 • onderkoeld » ingehouden » ironisch » skepsis » understatement
 • ondermaats » inferieur » kleingeestig » bekrompen » tweedehands » prov
 • ondermijning van literaire tekst door parafrase
 • ondermuziek, ritme als een " – " (bij Céline)
 • ondernemen » bedrijfsleven » industrie » industrialisering
 • onderontwikkelde landen » Derde Wereld » Ontwikkelingshulp
 • onderontwikkelde landen » Derde Wereld » ontwikkelingshulp : minister J. Pronk
 • onderricht » onderwijs » didaktiek
 • onderricht, poëzie lezen om –
 • onderschat » miskend » miskenning
 • onderschat: werk van Maurice Roelants
 • onderschatting van de lezer » lezer niet serieus genomen
 • onderscheid bundellezer/ gedichtlezer
 • onderscheid leeshouding proza/ poëzie, geen –
 • onderscheid legende/ historisch feit: niet–passend modern begrip mbt. bijbel
 • onderscheid lezen proza / poëzie (en: proza–lezer / poëzie–lezer)
 • onderscheid mannelijke/ vrouwelijke lezer(s)
 • onderscheid natuur/ bovennatuur
 • onderscheid smaak/ oordeel
 • onderscheid son/ sens (Valéry)
 • onderscheid standen en klassen » klasse(verschil) » stand(sverschil)
 • onderscheid tussen dichters bij wie je voor hele / voor kern–oeuvre kiest
 • onderscheid tussen talent en genie
 • onderscheid Vlaams / Nederlands (: Zuiden / Noorden; België / "Holland" enz)
 • onderscheiding » bekroning » eerbetoon » laureaat » gelauwerd » lauwer
 • onderscheiding » prijs : voor oeuvre of voor meesterwerk?
 • onderscheiding, kunst c.q. literatuur als middel tot sociale –
 • onderscheidingsvermogen » oordeelsvermogen » tot oordeel bevoegd
 • onderschikking, geen – » zonder hiërarchie
 • onderschrift » bijschrift » (begeleidende) tekst(en) bij afbeeldingen etc.
 • ondersteuning » bijval
 • ondersteuning van betekenis
 • ondersteuning van betekenis door verstechnische middelen
 • onderstrepen bij lezen » streepjes in boek
 • onderstroom » stroming » richting » generatie (etc.)
 • ondertaal bij Céline
 • ondertekend, niet – (: mbt. stuk van Fens)
 • ondertekening door Fens met: M.S. (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • ondertitel
 • ondertitel, interpretatie van titel c.q. –
 • ondertoon
 • onderweg als literair motief (OOK: reis» dwalen» trekken» bewegen» tocht et
 • onderweg zijn (christelijk–joodse gedachte van zware levensreis of pelgrimage)
 • onderweg–gedachte (christelijke idee van levensreis)
 • onderweg, Gods volk –
 • onderwereld » schimmenrijk
 • onderwereld / bovenwereld : als literair motief
 • onderwereld en oppervlakte in Vestdijks poëzie
 • onderwerp (bezongen – ): slechts aanleiding tot poëzie (verdwijnt erachter)
 • onderwerp aan zicht onttrokken door auteur (biograaf) met distantiegebrek
 • onderwerp van gedicht
 • onderwerp van schilderij
 • onderwerp... ZIE OOK: motief ... EN: literair motief ...
 • onderwijs ZIE OOK: vorming EN: literatuuronderwijs EN: poëzie leren lezen
 • onderwijs » cultuur » wetenschappen, staatssecretaris van – : A. Nuis
 • onderwijs » onderricht » onderwijzen » doceren » didaktiek
 • onderwijs als literair motief » school(leven) c.q. leraarschap als lit. motief
 • onderwijs beeldende kunst » opleiding kunstenaars » kunstacademie
 • onderwijs en literatuur » (vernieuwing mbt.:) literatuur als schoolvak
 • onderwijs en wetenschappen: minister van – J. Ritzen
 • onderwijs hoogste vorm van ongelijkheid » ongelijkheid basis van onderwijs
 • onderwijs in de letteren » literatuuronderwijs
 • onderwijs in de middeleeuwen » middeleeuwse scholen c.q. universiteit(en)
 • onderwijs in expressie (–vakken)
 • onderwijs in literatuur is taalonderwijs!
 • onderwijs in literatuur, taalgericht – : praktische lessuggestie van Fens
 • onderwijs in poëzie » poëzie leren lezen
 • Onderwijs Kunsten en Wetenschappen (O.K. & W.) , ministerie van –
 • onderwijs Nederlandse literatuur
 • onderwijs reduceert literatuur tot variaties van bestaande (geordende) ideeën
 • onderwijs taalvaardigheid» stelvaardigheid» taalbeheersing (OOK: opstel)
 • onderwijs van letterkunde» literatuur
 • onderwijs, bedoeld voor – » schooluitgave » schoolboek » leerboek
 • onderwijs, godsdienst– » godsdienstige opvoeding » religie tijdens jeugd
 • onderwijs, hervorming» reorganisatie van het hoger –
 • onderwijs, hoger – » universiteit » universitaire studie c.q. onderzoek
 • onderwijs, hoger – : bezuinigingen in het – » bezuinigingen aan universiteit
 • Onderwijs, Hoger – : master–graad in –
 • Onderwijs, Hoger – : reorganisatie van –
 • Onderwijs, Kunst en Wetenschap: K.L. Poll Stichting voor –
 • onderwijs, literatuur–
 • onderwijs, meer uitgebreid lager – (: mulo)
 • onderwijs, r.k. – » r.k. opleidingen
 • Onderwijs, reorganisatie van Hoger –
 • onderwijs, spellings– » spellingsregel(s) » spelregel(s)
 • onderwijs, tweefasenstructuur universitair –
 • onderwijs, universitair –
 • onderwijs, waardering van auteur binnen het – (: door leerlingen» docenten)
 • onderwijs: invloed van – op opvattingen over kunst
 • onderwijs: reduceert literatuur tot variaties van bestaande (geordende) ideeën
 • onderwijs: reeks Cahiers voor letterkunde (uitg. Meulenhoff)
 • onderwijs: serie "Kort en Goed" (Querido)
 • onderwijs; ongelijkheid de basis van alle –
 • onderwijsbeleid
 • onderwijsbezuiniging(en)
 • onderwijseditie » schoolboek » schoolboekenstijl
 • onderwijsherinneringen van Fens (aan zijn kleuter– en zijn lagere school)
 • onderwijskunde » –kundige(n) » SOMS –vernieuwing(en) » middenschool &r
 • onderwijskundige » didactische opvattingen van Fens
 • Onderwijsonderzoek, Amsterdams Centrum voor
 • onderwijsvernieuwing » onderwijskunde » –kundige(n) » middenschool » b
 • onderwijzer » leraar » docent » leermeester » leraarschap
 • onderwijzer, broeder als – » broedersschool » Broeders van Maastricht
 • onderzinnelijk ipv. bovenzinnelijk?; metafysica –
 • onderzoek » enquête : over de nieuwste en nieuwe poëzie (De Gids 1962)
 • onderzoek » wetenschap » wetenschappelijk onderzoek
 • onderzoek (cultureel–antropologisch – ) van de lezende mens gevraagd
 • onderzoek (dialectiek van het – ) / didactiek
 • onderzoek (wetenschappelijk – ) / wonder
 • onderzoek (wetenschappelijk – ): gesloten circuit» gesloten wereld in –
 • onderzoek / kennisoverdracht
 • onderzoek als oorsprong en voorwaarde voor inspiratie bij gedreven lezer
 • onderzoek en uitgave: toegang tot handschriften» manuscripten
 • onderzoek gesuggereerd door Fens » F. hoopt cq stelt voor cq zou willen dat...
 • onderzoek invloed Bomans op werk van Mulisch (: suggestie van Fens)
 • onderzoek jeugdliteratuur moet in literaire ipv psych.\pedag. faculteit (Fens)
 • onderzoek klassieke traditie in Nederlandse literatuur (suggestie van Fens)
 • onderzoek mbt. de klassieken
 • onderzoek naar bronnen van Leopolds "Cheops"
 • onderzoek naar het eerste gedicht van bundels (: suggestie van Fens)
 • onderzoek naar inzet c.q. beginzin; suggestie Fens: een –
 • onderzoek naar klassieke invloeden in Leopolds "Cheops"
 • onderzoek naar lezer (–spubliek) » (OOK: – ware gewenst!)
 • onderzoek naar meest gelezen» verkochte» gewaardeerde boek » top–tien lijst
 • onderzoek naar welke boeken men liever niet had gelezen (suggestie van Fens)
 • onderzoek schrijfmotieven v. niet uitgegeven aspirant–auteurs (Fens–suggestie)
 • onderzoek van (literaire) kritiek
 • onderzoek van ruimte (–lijke aspecten) » ruimte » ruimtelijk
 • onderzoek van wonderen»mirakelen (wonder–studie)
 • onderzoek, archief–
 • onderzoek, bepaald soort – : leidt niet tot doordenken » brengt niet op ideeën
 • onderzoek, bronnen– » bronvermelding » (gebruik van) bronnen cq archieven
 • onderzoek, commentaar dwingt tot nieuw –
 • onderzoek, geen – : – gedaan voor publikatie » documentatie ontbreekt
 • onderzoek, gesloten circuit» gesloten wereld in wetenschappelijk –
 • onderzoek, hersen–
 • onderzoek, letterkundig – » literatuurwetenschap » literatuurstudie
 • onderzoek, letterkundig – : in Vlaanderen » Vlaamse literatuurwetenschap
 • onderzoek, lezers– : stichting Speurwerk betreffende het Boek
 • onderzoek, Pascal– » Pascal–studie
 • onderzoek, poëticaal – » poëticale opvatting(en) » poëtica
 • onderzoek, schrijven is vorm van – (: taal levert nieuwe ideeën» verbanden)
 • onderzoek, structuur– » structuuranalyse » vormanalyse
 • onderzoek, topos– (Curtius)
 • onderzoek, traagheid in universitair(e) opleiding» studie» vorming» –
 • onderzoek, universitair – » universitaire studie » universiteit
 • onderzoek, wetenschappelijk –
 • onderzoek, woord– » studie van woorden » woordbezeten (etc.
 • onderzoek, zelf– » bestudering van eigen innerlijk » zelfconfrontatie
 • onderzoeken – duiden – veralgemenen
 • onderzoeken van waardeoordeel (, opnieuw – )
 • onderzoeker / gids (: Roberts / Mönnich)
 • onderzoeksmotief verzwegen, uitgangspunt» vooronderstelling» –
 • onderzoeksobject, (vnl. nog) academisch –
 • onderzoeksopvatting » wetenschapsopvatting » wetenschapsfilosofie
 • onderzoeksvoorstel » gewenst onderzoek » suggestie voor onderzoek
 • onderzoekt slechts klein deel van de poëzie; literatuurwetenschap –
 • ondeugd is deugd (want bevordert het goede)
 • ondeugdelijk register
 • ondeugdelijke vertaling(en), klacht over verouderde of –
 • ondichterlijke zaken als metafoor
 • ondiep, gewild – » gemaakt luchtig : garandeert geen belangrijke poëzie
 • ondoordacht » ondoordachtheid
 • ondraaglijke kunst » wanneer kunst niet (meer) kan troosten
 • onduidbare betekenis / géén betekenis (: raadsel/ gril; verbeelding/ fantasie)
 • onduidelijk » geen herkenningspunten
 • onduidelijk of iets wel of geen kunst is
 • onduidelijk referentiekader van literair criticus
 • onduidelijk samenstel van emoties als norm
 • onduidelijk voor welke lezer(s) bedoeld
 • onduidelijke betekenis » vaag
 • onduidelijke criteria c.q. normen bij selectie
 • onduidelijke norm(en) » criteria » OOK: toetsteen ontbreekt
 • onduidelijke taal » wollig... » onhelder... » quasipoëtisch (etc.) taalgebrui
 • onduidelijke vakgrenzen
 • onduidelijke waardekwalificatie(s)
 • onduidelijke, fascinatie door het onbegrijpelijke» onbegrepene » –
 • onduidelijkheid » afwezigheid van herkenningspunten » verwarrend » verward
 • onecht » gekunsteld(heid) » kunstmatig(heid) » gemaakt(heid) » aanstellerij
 • onecht / echt als literair motief (OOK: vervalsing als literair motief)
 • onecht / reëel (schijn / werkelijkheid; OOK: (evt. ontluisterde) droomwereld)
 • onecht boek » nep–boek
 • onecht excuus » sorry! » excuus–cultuur » OOK: verontschuldiging » exc
 • onecht expressionisme
 • onecht Vlaams » quasi Vlaams
 • onechte kinderlijkheid » (neerbuigend) vertederend
 • onechtheid » hypocrisie : van commercie» reclame» public relations
 • onechtheid / echtheid OOK: onechtheid als (iemands) vorm van echtheid
 • onechtheid als (iemands) vorm van echtheid
 • onechtheid van de commercie » hypocrisie van de commercie
 • onechtheid van met literatuur geschreven literatuur » kitsch–elementen in lit.
 • onechtheid van Tennysons poëzie
 • onechtheid, tegen aanstellerij of – » ontmaskeren » doorprikken (etc.)
 • oneconomisch maar zinvol » zinvolle nutteloosheid
 • oneens met Fens » (zeer) kritisch tav. diens benadering van literair werk
 • oneens zijn bij lezer oproepend (c.q. irritatie» weerstand» tegenwerpingen...)
 • oneerlijk » onecht » leugenachtig » gekunsteld » kunstmatig » aanstell
 • oneerlijk / eerlijk : liegen als cultuur
 • oneerlijk geworden criticus » vermoeide c.q. ouder geworden criticus
 • oneigen / eigen (: eigen werkelijkheidsbeleving door literatuur voorgevormd)
 • oneigenlijke criteria
 • oneigenlijke criteria–uiterlijkheden–toegepaste kunst–evenwicht–formeel: sma
 • oneindig aantal mogelijkheden van woorden tov. elkaar
 • onervaren / ervaren poëzielezer(s)
 • onervaren poëzielezer, nog – » beginnende lezer van poëzie
 • onfatsoen » schaamte oproepend » gênant » schofterigheid » proleterig
 • onfatsoenlijk » gênant » beschamend » schaamte(loos)
 • onfeilbaarheid van de paus, dogma v.d. – (1870) » [OOK:] ontwikkeling tot...
 • ongeëngageerde literatuurbenadering » zuivere literatuur als norm
 • ongeïnterpreteerd » zonder rol » anoniem : – leven (als literair motief)
 • ongebondenheid » amoreel » amoraliteit
 • ongebroken eenheid, westerse cultuur als continue c.q. –
 • ongebruikelijk » niet in de mode » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • ongebruikelijk » ongebruikelijk(e) woord(en)
 • ongebruikt boek » niet (meer) gelezen boek(en)
 • ongecompliceerd » (romantisch) eenvoudig » simpel » onverbloemd
 • ongecompliceerd » naïef » naïviteit
 • ongeconditioneerd kunnen kijken (: kinderlijk =dichterlijk =gewoon =bijzonder)
 • ongeduld » gebrek aan verdieping bij Chesterton
 • ongeduld » werktempo » –lust » –kracht » snelschrijver (–e
 • ongeduldige boekenkoper » jacht op speciaal boek
 • ongedwongen lezen naar eigen voorkeur » onbevangen lezen » doelloos lezen
 • ongein » melig » flauw » zogenaamde humor » opleuken » gewild populair
 • ongekende ervaringen verwoorden: behoeft beeldspraak
 • ongekochte boeken » niet verkochte boeken » weinig gekochte boeken
 • ongekunsteld » authentiek » echt » jezelf zijn » jezelf worden
 • ongelezen boeken » niet (meer) gelezen boeken » nog ongelezen boeken
 • ongelezen boeken wekken schuldgevoel » schuldgevoel bij (ontrouwe) lezer
 • ongelezen boeken, (nog) – » nog te lezen boeken
 • ongelezen dichter(s) » niet meer gelezen dichter(s) c.q. dichteres(sen)
 • ongelezen in Noord–Nederland: de Vlaamse katholieke literatuur
 • ongelezen, poëzie (c.q. literatuur) blijft –
 • ongelezen; literatuur (c.q. poëzie) blijft –
 • ongelezen; secundaire literatuur» essays blijven praktisch –
 • ongelijk hebben c.q. krijgen (EN: gelijk hebben» halen» krijgen)
 • ongelijkheid » wedijver» strijd» SOMS: oorlog : motor v cultuur & creativiteit
 • ongelijkheid de basis van alle onderwijs
 • ongelijkheid de basis van onderwijs » onderwijs vorm van ongelijkheid
 • ongelijkheid, vrees voor – » OOK: nivellering » geen niveau c.q. kwaliteit
 • ongelijksoortig » divers » verscheidenheid » chaos » uiteenlopende aanpak
 • ongelijksoortig gebruik van moderne (taal–) vorm bij traditionele inhoud
 • ongeloof » buiten– cq onkerkelijk» andersdenkend» kerk of geloof geen rol me
 • ongeloof » geloofstwijfel » –crisis » afval van geloof
 • ongeloof » scepsis » scepticisme » aarzeling » terughoudendheid
 • ongeloof (c.q. scepsis) – taal (c.q. stijl) – troost – geloof – waarheid
 • ongeloof / geloof (OOK: antireligieus)
 • ongeloof in de tekst (: is tekst niet goed vinden)
 • ongeloof in literatuurtheorie c.q. poëtische reglementen
 • ongeloof in methode » methode is schijnvertoning
 • ongeloof: niet geloven maakt het zoeken onmogelijk
 • ongelooflijks, het volmaakte heeft iets –
 • ongeloofwaardig wetenschapsjargon » lusteloze taal van wetenschap
 • ongeloofwaardig: betekenissamenhang te nadrukkelijk» geforceerd» willekeurig
 • ongeloofwaardige taal » lege taal » dode taal
 • ongeloofwaardigheid van tekst » tekst (niet) geloven: tekst (niet) goed vinden
 • ongelovige / gelovige (ongelovigen / gelovigen)
 • ongelovige auteur(s), religieuze problematiek bij –
 • ongeluk, dodelijk –
 • ongelukje van Fens: aangereden in Rome
 • ongelukkig » verdriet(ig) » leed » lijden » droef [OOK: – als literair
 • ongelukkig met de taal; dichter –
 • ongeneeslijke ziekte; melancholie gezien als –
 • ongenoegen, vakantie– » vakantieleed » vakantie–depressie
 • ongeordend, materiaal» stof – » geen hiërarchische ordening » geen sam
 • ongeordende boeken » wanorde in boekenkast» boekenbezit» bibliotheek
 • ongeordende kennis gaat verloren
 • ongepubliceerd gebleven » nagelaten » posthuum verschenen werk
 • ongepubliceerd gebleven gedichten van Hendrik de Vries
 • ongepubliceerd gebleven vroeg(e) gedicht(en) van Achterberg
 • ongepubliceerd werk » niet gepubliceerd » nooit uitgegeven » SOMS: tweede keus
 • ongerecenseerd » door criticus niet bespreken van boek(en)
 • ongerichte kennis » onsystematische belezenheid » onsystematisch lezen
 • Ongering, Franz
 • ongeschreven gebleven » niet geschreven
 • ongeschreven zinnen, poëzie moet het (volgens Krol) hebben van –
 • ongesigneerd stuk van Fens
 • ongestoord lezen » niet storen bij lezen
 • ongestructureerd » geen samenhang of (hiërarchische) ordening » rommelig
 • ongevaarlijk gemaakt » kaltgestellt » beveiliging door omhelzing cq acceptatie
 • ongevaarlijk gemaakt » vervalst tot onschadelijk cliché of gebruiksvoorwerp
 • ongevaarlijk maken van verleden (verleden bevechten» vervalsen» neutraliseren)
 • ongeval » ongeluk (–kig) » ramp » nood » leed (etc.) [OOK: – al
 • ongeval als literair motief (verkeers–) » ziek(te)\ zieken... als lit. motief
 • ongeval, dodelijk –
 • ongeveer, het woord " – " » 'ongeveer–cultuur'
 • ongevraagd » ongewenst » opdringerig » onbescheiden
 • ongevraagd ontvangen» gekregen boek
 • ongevraagd recensie–exemplaar » recensie–exemplaar krijgen
 • ongewenst » ongevraagd » opdringerig » onbescheiden
 • ongewenst boek
 • ongewenst; het nieuwe en onbekende is vaak –
 • ongewenste publikatie » bezwaar tegen publiceren
 • ongewenste toeëigening
 • ongewijd: leek c.q. leken
 • ongewilde humor
 • ongewone gewoonheid » het bijzondere van het gewone (: 'buitengewoon')
 • ongewone kennis
 • ongewone visie laat het oorspronkelijke» unieke» bijzondere ontdekken
 • ongewone woorden » ongewoon woord » ongewoon
 • ongewoon èn traditioneel
 • ongewoon » niet in de mode » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • ongewoon » ongewoon woord » ongewone woorden
 • ongewoon (bijzonder) = gewoon = kinderlijk = dichterlijk
 • ongewoon / gewoon (: ongewone gewoonheid » het gewone als bijzonder)
 • ongewoon / traditioneel gedicht
 • ongewoon werd (c.q. wordt) gewoon
 • ongewoon woord » ongewone woorden » ongewoon
 • ongewoon, het gewone als – » het bijzondere van het gewone
 • ongewoonheid gewoon (geworden)
 • ongewoonheid van het alledaagse
 • ongezegd, fascinerend want – » bekoring van het verzwegene
 • ongezocht vinden
 • ongezond als literair motief » ziekte als literair motief
 • ongezond, psychisch – » geestelijk – » mentaal –
 • ongezonde gebondenheid aan ander(en) (OOK: als literair motief)
 • ongrammaticaal » tegen de grammaticale regel (–s)
 • ongrijpbare » onbenaderbare » bewonderde geliefde : als literair motief
 • onhaalbaar (maar zichtbaar) ideaal bij Valéry: 'zuivere poëzie'
 • onhandig » clichématig verwoord : bewondering of lof vaak –
 • onhandigheid » naïveteit » bewondering : samengaan van –
 • onheil, naderend – » OOK: naderend einde » – als literair motief
 • onhelder, na in een flits doorzien te hebben
 • onheldere taal
 • onherhaalbaar » uniek » onvervangbaar » onnavolgbaar » hetzelfde nooit w&eac
 • onherhaalbaar; kunstwerk: –
 • onherkenbare werkelijkheid, voor anderen –
 • onhistorisch, literair karakter; ontjoodst kreeg het Oude Testament een –
 • onHollands: meer Engels van stijl » Engelse stijl
 • onhygiënisch / zindelijk
 • oninleefbaar » emotioneel ontoegankelijk (OOK: inleefbaar » – toegankelijk)
 • oninteressant voor Fens » Fens ervaart verveling
 • onjuist » verkeerde informatie » onjuiste relaties (gelegd) » fout
 • onjuist argument » zwakke c.q. ontbrekende argumentering
 • onjuist beeld van lezen in je jeugd
 • onjuist gelezen » mislezing » verkeerd interpreteren
 • onjuist interpreteren als factor in latere waardering van tekst(en)
 • onjuist interpreteren als factor in waardering » waarderen ogv. onbegrip
 • onjuist lezen » verkeerd interpreteren » mislezing
 • onjuist taalgebruik in de krant
 • onjuist verband » onnauwkeurig» fout» foutieve informatie» verkeerd» o
 • onjuist woord gebruikt » vertaalfout
 • onjuist, bewering v. Fens – » kritiek c.q. correctie op Fens » F. vergist zich
 • onjuiste » verkeerde interpretatie » verkeerd lezen
 • onjuiste associatie(s)
 • onjuiste beeldspraak » nietszeggende c.q. overbodige of zinloze etc. metafoor
 • onjuiste herkenning (, verkeerd beeld door – )
 • onjuiste informatie » zet– of drukfout » zetduivel » vergissing bij opmaak
 • onjuiste reden om te lezen » de verkeerde lezer(s)
 • onjuiste relatie (gelegd) » fout (–ieve informatie) » onnauwkeurig » verkeer
 • onjuiste selectie » vragen tav. (door redactie) gemaakte keus
 • onjuiste tegenstelling » problematische c.q. schijntegenstelling
 • onjuiste toepassing door auteur van slechts dat éne waarheidsbegrip
 • onjuiste trots op presentatie van open deur als persoonlijke ontdekking
 • onjuiste uitspraak van Fens » Fens vergist zich » kritiek of correctie op Fens
 • onjuistheid creatief: extra betekenisproduktie door vergissing
 • onjuistheid, feitelijke (historische) – : geen maatstaf voor literaire waarde
 • onkenbaar voor ons: de betekenis van voorstadia
 • onkenbaar: gedicht als de schaduw van gestalte van wat zelf blijvend – is
 • Onkenhout, Paul
 • onkerkelijkheid » ongeloof» andersdenkend» buitenkerkelijk» geloof geen rol
 • onkosten » prijs » toegangsprijs c.q. –bewijs » ticket » entree (&ndas
 • onkritisch » weinig kritisch » kritiekloos
 • onleesbaar » onleesbare tekst(en) » onleesbaarheid
 • onleesbaarheid religieuze publikatie(s) door taalgebruik
 • onleesbare tekst(en) » onleesbaar(heid)
 • onleesbare wetenschapstaal » wetenschapsjargon
 • onlogisch » tegen de logica » OOK: logica » logisch
 • onlust » –gevoelens» levensonlust» melancholie » zwaarmoedig» ne
 • onlust bij criticus » ontmoedigd bij recenseren
 • onlust, lust van de
 • onmaatschappelijk » anti–maatschappelijk » bohémien leven etc.
 • onmacht / macht : bij dichter c.q. schrijver (als literair motief)
 • onmacht als inspiratiebron » inspiratie door het niet–kunnen
 • onmacht om alles te lezen
 • onmacht tot dichten (c.q. tot schrijven» scheppen) als literair motief
 • onmacht tot metaforisering » tot objectivering door symbolisering
 • onmacht tot scheppen» schrijven» dichten : als literair motief
 • onmacht van de dichter / overmacht van de taal
 • onmacht van de kritiek» tekortschieten cq onbevoegdheid v. (literaire) kritiek
 • onmacht van de taal » grenzen van taal
 • onmacht van het kwaad » het kwaad bevordert het goede » deugd van ondeugd
 • onmacht van literaire kritiek » machteloosheid van de (literaire) kritiek
 • onmacht van literatuur » isolement c.q. machteloosheid van de literatuur
 • onmacht van taal: bewijs van grootheid van de schilder
 • onmacht; term "mooi" is geen esthetische kwalificatie maar uiting van –
 • onmenselijk » ontmenselijkt » tot automaat c.q. ambt gereduceerd
 • onmiddellijke binding aan tekst door iets irrationeels
 • onmiddellijke vervulling, geluk van – [van boekbegeerte]
 • onmiddellijkheid / afstand (: in ervaren van kunst)
 • onmisbaarheid van detail » noodzaak c.q. functionaliteit van onderdeel
 • onmisbaarste boek (:"uniek boek, het enige dat het bestaan rechtvaardigt")
 • onmoderne romantiek » traditionele romantiek
 • onmodieus » tegen de mode » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • onmogelijk » onzichtbaar; groter volledigheid door volledigheid v.detailstudie
 • onmogelijk / bestaanbaar : wezen v. kunst uitgemaakt door de spanning tussen –
 • onmogelijk boekenaanbod bij te houden » overvloed aan publikaties
 • onmogelijk eigen jeugdwerk door oudere auteur te laten voorlezen (: Fens 1959)
 • onmogelijk geworden beleving » veranderde beleving (–smogelijkheid)
 • onmogelijk geworden, vergeten – » kunst van het vergeten soms nodig
 • onmogelijk om alles te lezen
 • onmogelijk om te lezen » niet kunnen lezen
 • onmogelijk om te zoeken als je niet gelooft
 • onmogelijk op (bepaalde) tekst grip te krijgen; voor Fens (soms) praktisch –
 • onmogelijk poëzie te beschrijven anders dan omcirkelend» in metaforen
 • onmogelijk poëzie te lezen in een andere taal
 • onmogelijk te weerleggen: door de taal
 • onmogelijk voor de lezer » grenzen van de lezer(s)
 • onmogelijk zonder inbreken; literatuur is –
 • onmogelijk, kunst als wapen in klassenstrijd (b)lijkt – » géén nieuwe kun
 • onmogelijkheid / mogelijkheid (van verwoording)
 • onmogelijkheid christelijk ideaal te realiseren (wèl: assimilatie)
 • onmogelijkheid om uit het werk van "complete" dichters iets weg te laten
 • onmogelijkheid tot herlezen » mogelijkheid tot herlezen
 • onmogelijkheid tot terugzien ("herlezen") van film
 • onmogelijkheid van discussie met levensinzicht–in–drie–woorden
 • onmogelijkheid van oorspronkelijkheid?
 • onmuzikale poëzie » muzikaliteit van het gedicht » muzikale poëzie
 • onnadrukkelijk » geen grootspraak » eenvoud qua taal c.q. stijl
 • onnadrukkelijk » terloops» ondergronds» gesuggereerd» onuitgesproken»v
 • onnatuurlijke natuur / natuur (: quasi–natuurlijk / natuur)
 • onnatuurlijkheid van kunst » SOMS: onnatuurlijke symboliek
 • onnauwkeurig » fout » onjuist » verkeerd verband (gelegd)
 • onnauwkeurig » fout» onjuist» verkeerd verband (gelegd)\ verkeerde informatie
 • onnavolgbaar » uniek » onvervangbaar » onherhaalbaar » nooit opnieuw z&oacut
 • onnederlands » niet–Nederlands
 • onnederlands gepassioneerde (poëtische) taal » hoge toon » felle taal
 • onnodig » overbodig» redundant» zonder functie» overdetaillering» niet
 • onnodig » voegt niets toe » verdubbeling
 • onnodig boek » overbodige informatie aangeboden » overvloed aan informatie
 • onnodig boek » overbodige tekst » niet (meer) hoeven lezen
 • onnodig gedicht » overbodige tekst» uitgave» boek(en)\ publikatie
 • onnodig gelezen c.q. met spijt gelezen boeken, onderzoekssuggestie Fens naar –
 • onnodig geworden » te laat » verloren tijd
 • onnodig informatie–aanbod » teveel c.q. overvloed aan informatie
 • onnodig om mensen te laten lezen, misschien – » leesbevordering illusoir
 • onnodig overdoen van bestaand onovertrefbaar lit.–krit. werk; Fens wil géén &nd
 • onnodig te lezen » niet (meer) hoeven lezen » overbodige tekst (boek)
 • onnodige beschrijving » overvloed aan informatie of materiaal
 • onnodige kennis » overbodig weten » nutteloze kennis
 • onnodige poëzie » overbodige tekst(en)\ uitgave» boek(en)
 • onnodige publikatie » overbodige uitgave» tekst» boek» gedicht(en)
 • onnodige taal ontbreekt » compact » (informatie–) dicht » kort
 • onnodige tekst » lezen overbodig » niet (meer) hoeven lezen
 • onofficiële cultuur » underground
 • onomschrijfbaar: creativiteit – (door eigenzinnigheid van kunstenaars)
 • ononderzocht, nog – : de lezende mens cultuur–antropologisch –
 • ononderzocht: invloed» (kritische) hulp Du Perron bij werk van vrienden nog –
 • onontkoombaar beschreven gebeurtenis» situatie, teken–kracht v. overtuigend» &ndas
 • onontkoombaar door expressief vermogen
 • onoorspronkelijk » conventioneel» conformistisch» traditioneel» stereotiep
 • onoorspronkelijk » imitatie » nadoen » OOK: herscheppen » –ing
 • onoorspronkelijke denken
 • onoorspronkelijke gevoelens op onoorspronkelijke woorden: = geen poëzie (Fens)
 • onoorspronkelijkheid (pastorale – ) bij Gezelle
 • onoorspronkelijkheid en talent » onpersoonlijkheid c.q. conformisme en talent
 • onopengesneden boek » (nog) te lezen» ongelezen boeken » OOK: plan om te lezen
 • onopgemerkt, oorspronkelijkheid vaak –
 • onopgesmukte taal » gewone taal » spreektaal » gewone woorden » straattaal
 • onoplosbaar, blijvend boeiend want –
 • onoplosbare vraag / oplosbaar probleem (: roman vs. detective)
 • onopvallend » saai » kleurloos » kleurloze mededeling
 • onorigineel » namaak » plagiaat » imitatie » (OOK: herschepping)
 • onovertrefbare bestaande Ned. lit.–krit. stukken in één boek; Fens wil alle &nd
 • onovertroffen niveau van eerdere maakt latere literatuur niet overbodig
 • onpeilbaar geheim van de mens bij Simenon (: personages steeds groter raadsel)
 • onpersoonlijk » anoniem » buiten schot » onzichtbaar » toeschouwer » m
 • onpersoonlijk / persoonlijk (OOK: conventioneel / persoonlijk)
 • onpersoonlijk / persoonlijk : literatuur: –
 • onpersoonlijk / persoonlijk vroom
 • onpersoonlijk geschreven » onpersoonlijke tekst(en) » onpersoonlijke poëzie
 • onpersoonlijk geworden werk: dichter» schrijver verdwenen in zijn werk
 • onpersoonlijk traditionalisme versus individualisme
 • onpersoonlijk werk: dichter» schrijver in het werk verdwenen; in zekere zin –
 • onpersoonlijk woordgebruik » afstandelijk–onpersoonlijke taal cq. beschrijving
 • onpersoonlijke poëzie » onpersoonlijk geschreven » onpersoonlijke tekst(en)
 • onpersoonlijke poëzie: "met poëzie geschreven" cq kitschige "poëtische
 • onpersoonlijke regel(s)
 • onpersoonlijke tekst » onpersoonlijk geschreven » onpersoonlijke poëzie
 • onpersoonlijkheid / individualisme
 • onpersoonlijkheid als ideaal voor poëzie » bovenpersoonlijke poëzie
 • onpersoonlijkheid en talent » in talent slechts het algemene ontdekt
 • onpoëtische poëzie » anti–literatuur : tegen esthetisch manipuleren
 • onpoëtische zaken als metafoor
 • onprettig » verveling
 • onraad : dreiging, schaduw, macht, Kwaad
 • onrecht » onderdrukking
 • onrechtstreeksheid / rechtstreeksheid (: in ervaren van kunst)
 • onrein / rein (OOK: preoccupatie met» zorg mbt. – / – )
 • onretorisch » tegen de aanstellerij » ontmaskeren » doorprikken
 • onrijp, geestelijk – » infantilisme » onvolwassen » sentimentalisme
 • onrijp, nog – » te vroeg gepubliceerd
 • onrust » drukte » veel mensen
 • onrust bij lezer » onzekerheid bij lezer : vertrouwd/ onvertrouwd
 • onrust door berouw (nachtelijke – ) als literair motief
 • onrust van het lezen : door de vele associaties» connotaties» commentaren
 • Onrust, Dick
 • Onrust, melkman – » melkboer
 • ons (eigentijds) referentiekader
 • Ons Amsterdam [tijdschrift]
 • ons beeld van poëzie
 • Ons Erfdeel [tijdschrift]
 • Ons geestelijk erf (tijdschrift)
 • ons idee van poëzie
 • Ons Leven (studentenblad)
 • ons literair verleden: vraagt dat om essay of om officiële geschiedschrijving?
 • onsamenhangend » rommelig » onnodige overdaad » geen (hiërarchische) ordening
 • onschadelijk cliché gemaakt » vertekend » vervalst
 • onschadelijk gemaakt door onderwijs; literatuur –
 • onschadelijk gemaakte kunst » kunstkunst
 • onschadelijk gemaakte revolutie EN: revolutie c.q. vernieuwing
 • onschadelijk maken van verleden » gevecht met c.q. vervalsing van verleden
 • onschadelijke kunst : Lucebert wil kunst die geen – meer is
 • onschuld van kinder–\ jeugdjaren: nostalgie naar
 • onschuldige zinnelijkheid van jeugd / begeerte van volwassenen
 • onserieus » lichtzinnig » gebrek aan ernst » niet moraliseren!
 • onsimpele eenvoud » geraffineerd eenvoudig
 • Onstenk, A.J.
 • onsterfelijk ZIE OOK: blijvende waarde
 • onsterfelijk gehouden hebben; gedichten die boeken –
 • onsterfelijk lichaam, verachting voor straks toch – : chr. dubbelzinnigheid
 • onsterfelijke poëzie» dichter» auteur» onsterfelijk literair werk
 • onsterfelijke voorgangers als remmend geweten » schuldgevoel mbt oudere lit.
 • onsterfelijken, lijst van – (William Hunt)
 • Onsterfelijken, serie De – (uitgeveriij Contact)
 • onsterfelijkheid » maagdelijkheid (gesymboliseerd door laurier » lauwerkrans)
 • onsterfelijkheid als literair motief
 • onsterfelijkheid van dichter» auteur» poëzie» kunstenaar» (literair) we
 • onsterfelijkheid van literatuur
 • onsterfelijkheid, slachtoffers van de slag om literaire –
 • onsterfelijkheid, zwaan als beeld van –
 • onsterfelijkheid: christelijke hoop op – » geloof in – » verwachting van &nd
 • onsystematische opslag van kennis » ongericht lezen
 • ont–actualiserende kunst, zich – (: is de grootste kunst)
 • ont–dekken: aanwezigheid – van wat er niet is
 • ont–subjectivering » ontlediging » anoniem worden : van dichter c.q. auteur
 • ont–subjectivering van taal (: ontlediging» anoniem–wording van taal)
 • ontaarding
 • ontbreekt veel; in Volledig Werk Multatuli – » vertraagd verschijnend V.W.
 • ontbreekt: bibliografie » literatuurlijst » bronverwijzing » fondslijst
 • ONTBREKEN NOG IN DEZE BIBLIOGRAFIE
 • ontbreken van academische kritiek » falende wetenschappelijke kritiek
 • ontbreken van beschrijvingen
 • ontbreken van betekenisgevende context
 • ontbreken van biografieën
 • ontbreken van centrale visie» hypothese in (deze) biografie
 • ontbreken van essayisten » afgenomen betekenis van essay als literair genre
 • ontbreken van geschreven schrijversportret(ten)
 • ontbreken van inhoudsopgave » index » register » noten » bibliografie
 • ontbreken van intrige of plot » OOK: plot c.q. intrige(s)
 • ontbreken van katholieken in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • ontbreken van literaire belangstelling
 • ontbreken van norm(en)\ criteria» toetssteen
 • ontbreken van register(deel) maakt werk ontoegankelijk
 • ontbreken van tragiek » ontragisch
 • ontbreken van verdichting» (betekenis)concentratie [OOK: verdichting]
 • ontbreken van verwijzingen naar Leopold
 • ontbreken van visie » visie raakt zoek
 • ontbreken van vormkracht » vormloos(heid) » OOK: vorm (–kracht » –gev
 • ontbreken van vormkracht: teveel aan betekenis–\ associatiemogelijkheden
 • ontbreken, citaten – » weinig tekst(en) geciteerd
 • ontbreken, illustraties – » (te) weinig illustratie(s)
 • ontbreken, jongere auteurs – : in hedendaagse Nederlandse literatuur
 • ontbreken, vrouwen –
 • ontbrekend boek » gemis aan boek(en) » missen van boek(en)
 • ontbrekend boek » ontbrekende stukken » gat in de collectie
 • ontbrekend christelijk dualisme » christelijk dualisme
 • ontbrekend commentaar » toelichting nodig » te weinig annotatie(s)
 • ontbrekend historisch kader » historische context onbekend c.q. verdwenen
 • ontbrekend lidwoord
 • ontbrekend referentiekader» context
 • ontbrekend register (c.q.: index» bibliografie» inhoudsopgave» notenapparaat)
 • ontbrekend vergelijkingsmateriaal
 • ontbrekend, vrouw(en) –
 • ontbrekend... » lacune » tekort(en) » hiaten » incompleet(heid) » omis
 • ontbrekend: bewondering als uitgangspunt voor biografie
 • ontbrekende annotaties » te weinig toelichting » commentaar nodig
 • ontbrekende argumentering » zwakke of onjuiste bewijsvoering
 • ontbrekende bronnen c.q. (betrouwbaar) documentair materiaal
 • ontbrekende centrale visie op literatuur (en de kritische beginselen daarbij)
 • ontbrekende dagboektraditie » OOK: dagboekcultus
 • ontbrekende eenheid c.q. samenhang » (MAAR VAAK OOK:) samenhang c.q. eenheid
 • ontbrekende essentiële kennis bij specialist
 • ontbrekende humor » geen gevoel voor humor » zonder esprit
 • ontbrekende ik–figuur » OOK: opheffing c.q. ontkenning van het ik
 • ontbrekende intrige in verhalen van Van het Reve » geen intrige aanwijsbaar...
 • ontbrekende katholiek in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • ontbrekende plot c.q. intrige(s) » OOK: plot c.q. intrige(s)
 • ontbrekende stukken (verzameling gaten), collectie –
 • ontbrekende taalkundige toelichting (: wordt gemist)
 • ONTBREKENDE TITEL(S) BIJ STUK(KEN) VAN FENS
 • ontbrekende toelichting» verantwoording» commentaar
 • ontbrekende zeggings– c.q. woordkracht » OOK: zeggingskracht
 • ontcanoniseren » de canon onderuitgehaald » OOK: canon (–vorming)
 • ontdekken » ontdekker » ontdekkingsreiziger (etc.)
 • ontdekken » verkennen » grensoverschrijding : als literair motief
 • ontdekken door taal: taal brengt iets onbekends aan het licht
 • ontdekken van de vorm is het proces van betekenis geven
 • ontdekken van het eigene van iets nieuws: door vergelijking
 • ontdekken van het oude is doel bij het zoeken van het nieuwe
 • ontdekken van je vele mogelijkheden tot plezier
 • ontdekken van lezerschap
 • ontdekken van schrijverschap » van dichterschap
 • ontdekken van ware aard van realiteit, schrijvend –
 • ontdekken van wat weggelaten is; lezen: het steeds opnieuw in de tekst –
 • ontdekken: de aanwezigheid – van wat er niet is
 • ontdekken: het eigene van het nieuwe door vergelijking te –
 • ontdekkend schrijven
 • ontdekker » verkenner » overschrijder van grenzen : als literair motief
 • ontdekker » verzamelaar, taalkundig –
 • ontdekker / voortzetter : lezer als – (primaire versus secundaire lezer)
 • ontdekker / voortzetter, uitgever als – ('primaire' vs 'secundaire' uitgever)
 • ontdekker / voortzetter... ZIE OOK: uitgever: primair / secundair...
 • ontdekker / voortzetter... ZIE OOK: voortzetter / vernieuwer...
 • ontdekker, tweede –
 • ontdekking » verkenning » grensoverschrijding : als literair motief
 • ontdekking v.h. oorspronkelijke» unieke» bijzondere: door ontregeld waarnemen
 • ontdekking van dichterschap» van schrijverschap
 • ontdekking van het bekende
 • ontdekking van het bijzondere» eigene» unieke v.h. gedicht an sich mogelijk?
 • ontdekking van het contemporaine Griekenland
 • ontdekking van het klassieke Griekenland
 • ontdekking van het model is niet de interpretatie van een tekst
 • ontdekking van je vele mogelijkheden tot plezier
 • ontdekking van lezerschap
 • ontdekking van schrijverschap » van dichterschap
 • ontdekking, persoonlijke – : evidente waarheid (als koe) gepresenteerd als –
 • ontdekkingen in Egypte, zelfontdekking (Leopold) dankzij –
 • ontdekkingsreizen 15e eeuw
 • ontdekkingsreizen 16e eeuw
 • ontdekkingsreizen door Egypte in de 19e eeuw
 • ontdekkingsreizen, zestiende–eeuwse –
 • ontdemocratiseren » elitevorming » elite » happy few » elitair
 • onteigening (commentaar als vorm van – ): vertaling naar de gemeenplaats
 • onteigening, vertaling naar gemeenplaats door commentaar is vorm van –
 • onteigening: iedere uitspraak over een gedicht is een vorm van –
 • onterecht vergeten poëzie van Verwey
 • onterechte toepassing van slechts dat éne waarheidsbegrip van de auteur
 • ontevreden met één boek » met zo weinig boeken
 • ontferming mbt. boek(en) » zielige bibliotheek » piëteit tav. boek(en)
 • ontfictionaliseren » defictionalisering
 • ontgoocheld » desillusie » gedesillusioneerd
 • ontgrenzend èn afgrenzend; kunst is tegelijk een wereld –
 • ontgrenzing mbt. tijd » tijd opgeheven » ontkenning van de chronologie
 • onthecht mbt. boeken » boek–abstinentie » –ascese » selectief mbt. boe
 • onthechting » ontlediging » ledigheid : voor God (vacare » kenosis)
 • onthechting » wereldverzaking » ascese » boetedoening » zelfmarteling
 • onthechting » zelfontkenning » zelfverloochening » ascese
 • ontheemd » balling » vluchteling » asielzoeker » vreemdeling » thuislo
 • ontheemd zijn als literair motief (OOK: terzijde–positie» vreemdelingschap...)
 • ontheemd, geestelijk c.q. maatschappelijk – (etc.)
 • ontheven aan de tijd » OOK: actueel » actualiteit
 • onthoudbaar: muziek beter – dan poëzie of beeldende kunst
 • onthoudbare poëzie » poëzie onthouden » onthouden (van) tekst(en)
 • onthoudbare poëzie, moeilijk – » (snel) vergeten gedicht(en)
 • onthouden » geheugen (–steun) » werking van geheugen
 • onthouden muziek » herinnerde muziek
 • onthouden over veertig jaar? (wat is – ) » blijvend? » duurzaam?
 • onthouden tekst» boek» literair werk
 • onthouden van beeldende kunst » schilderijen »tekeningen » prenten » beelden
 • onthouden van boek c.q. tekst » herinnerd boek c.q. literair werk
 • onthouden van kleur(en) » geheugen voor kleur(en) » herinnering mbt. kleur(en)
 • onthouden van muziek » geheugen voor muziek
 • onthouden van muziek bevorderd door abstraheermogelijkheden bij muziek ?
 • onthouden van poëzie: als muziek in geheugen achterblijvend
 • onthouden van poezië » onthoudbare c.q. onthouden poëzie of tekst(en)
 • onthouden van roman(s) / van biografie(ën)
 • onthouden, poëzie – » onthoudbare poëzie » onthouden (van) tekst(en)
 • onthouden: van literatuur/ van muziek
 • onthouding van boek(en) » boek–ascese » zonder of met maar weinig boeken leven
 • onthouding, seksuele –
 • onthulde betekenis
 • onthulling » in vervulling gaan (van betekenis)
 • onthulling / verhulling (OOK: onthullingsproces / verberg–proces)
 • onthulling door taal: brengt iets onbekends aan het licht
 • onthulling van (privé)geheim(en) » schending van briefgeheim
 • onthulling, angst voor –
 • onthulling, betekenis–
 • onthullingen mbt. privé–leven, zin van –
 • ontijdelijkheid: actualiteit vergroot tot mythische –
 • ontijdelijkheid: actualiteit vergroot tot mythologische –
 • ontindividualisering (: individualisme vs gemeenschap c.q. gemeenschapskunst)
 • ontindividualisering van auteur» dichter» kunstenaar» componist
 • ontindividualisering: algemeen vs persoonlijk» toevallig» incidenteel etc.
 • ontjoodst Oude Testament kreeg steeds meer een onhistorisch, literair karakter
 • ontkennen van de tijd, svp geen – » lof van de slijtage
 • ontkennen van verleden » verleden vervalsen» bevechten» neutraliseren
 • ontkenning tijd» chronologie» geschiedenis (: gelijktijdigheid in één mom
 • ontkenning v.d. werkelijkheid; kunst als compensatie voor het leven» bedrog» –
 • ontkenning van chronologie (tijd) » gelijktijdigheden in één moment
 • ontkenning van de chronologie (tijd) » gelijktijdigheden in één moment
 • ontkenning van geschiedenis (tijd) » gelijktijdigheden in één moment
 • ontkenning van het ik » opheffing van het ik » OOK: geen ik–figuur
 • ontkerkelijking » ontkerstening » verdwijnend geloof
 • ontkerstening » ontkerkelijking » verdwijnend geloof
 • ontkerstening en méér lezen » gevaar van lezen » waarschuwing mbt. lezen
 • ontkomen aan de kunst (: Lucebert wil kunst maken die geen kunst meer is)
 • ontkrachting van literatuur door onderwijs
 • ontlasting » faeces » poep » stront » pis etc.
 • ontlasting » stoelgang » poepen » defecatie etc.: als literair motief
 • ontleden van poëzie » poëzie–analyse
 • ontlediging » ledigheid » leegheid : voor God (vacare » kenosis)
 • ontlediging / volheid (–sstreven) [: Boeddhisme / Christendom]
 • ontlediging van dichter (: anoniem–wording» ont–subjectivering van dichter)
 • ontlediging van taal (: anoniem–wording» ont–subjectivering van taal)
 • ontlediging, kunst als – c.q. roofbouw c.q. opheffen van de werkelijkheid
 • ontlezing » teruglopende leescijfers » geen leescultuur » [OOK:] leescultuur
 • ontlezing » uitstervende lezer » zeldzame mensensoort: de lezer
 • ontlopen van verleden (verleden bevechten» neutraliseren» vervalsen etc.)
 • ontluikend dichterschap
 • ontluisterd mensbeeld » (helden worden) antiheld : als literair motief
 • ontluisterde droomwereld (: tegenstelling schijn/ werkelijkheid)
 • ontluisterde tijd, eigen – : vervloeking van slechtheid van –
 • ontluisteren » demythologiseren » ontmythologisering
 • ontluistering » verval » aftakeling » vergankelijkheid » vergetelheid »
 • ontluistering » verval (van zeden) » decadentie » ondergang
 • ontmaskerde eenvoud » geraffineerd eenvoudig
 • ontmaskerde lezer
 • ontmaskeren » tegen de aanstellerij » doorprikken » etc.
 • ontmaskering – uitstoting
 • ontmaskering ("ontmaskering"): annexatie van literair werk door –
 • ontmaskering van burgerlijkheid » spot met burgerdom
 • ontmaskering van taalconsumptie
 • ontmaskering van vervalsing c.q. legende » doorprikken van leugens
 • ontmaskering, zelf– » zelfconfrontatie » bestudering van eigen innerlijk
 • ontmenselijkt » onmenselijk » tot automaat gereduceerd
 • ontmetaforisering maakt gedicht stuk
 • ontmoedigd bij het lezen van (commentaar op) Dante
 • ontmoedigd door grote klassieken: jonge dichters niet –
 • ontmoedigde criticus » onlust bij recenseren» (ellende van) vermoeide criticus
 • ontmoedigend groot boekenaanbod » leesachterstand » lees–inhaalpoging
 • ontmoedigend veel » verlammende overvloed » niet meer uitzonderlijk
 • ontmoedigende » verlammende overvloed aan commentaar
 • ontmoedigende hoeveelheid Dantestudies » veel Dantestudies
 • ontmoedigende overvloed aan interpretaties
 • ontmoeten van auteur» kunstenaar» schrijver
 • Ontmoeting [tijdschrift]
 • ontmoeting » confrontatie : met kunstwerk» kunstenaar» auteur
 • ontmoeting » contact » [OOK: (vergeefse) poging tot – : als literair motief]
 • ontmoeting » groet » contact » OOK: onzekerheden mbt. –
 • ontmoeting Fens met auteur c.q. kunstenaar » Fens in gesprek met...
 • Ontmoetingen (reeks» serie van Desclée de Brouwer)
 • Ontmoetingen (serie van Desclée de Brouwer)
 • ontmythologisering » demythologiseren » SOMS OOK: ontluisteren
 • ontnuchtering, wijsheid als –
 • ontoegankelijk » duister » moeilijk » kryptisch » etc. (: van tekst »
 • ontoegankelijk gemaakt verleden» ontoegankelijk geworden» zoekgeraakt verleden
 • ontoegankelijk huis» verlaten huis» leeg huis : als literair motief
 • ontoegankelijk maken / bewaren als culturele opdracht
 • ontoegankelijk mysterie, poëzie als – » poëzie als geheim
 • ontoegankelijk voor buitenlanders; poëzie – (taal–problematiek)
 • ontoegankelijk zonder register (–deel): Verzameld Werk is –
 • ontoegankelijk, emotioneel – (OOK: inleefbaar» gevoelsmatig wèl toegankelijk)
 • ontoegankelijke / toegankelijke auteurs en boeken
 • ontoegankelijke / toegankelijke poëzie ("dichte" vs. "open" poëzie)
 • ontoegankelijke nalatenschap » geen toegang tot archief
 • ontoegankelijke poëzie ZIE OOK: lezer nog buitengesloten
 • ontoegankelijke poëzie » hermetische poëzie » moeilijke poëzie
 • ontoegankelijke poëzie / toegankelijke poëzie ("dichte" / "open" po&e
 • ontoegankelijke poëzie later beter verstaanbaar
 • ontoegankelijke poëzie vaker object van literatuurwetenschap dan toegankelijke
 • ontoegankelijke poëzie, geen hermetische of – » (OOK: afkeer v. moeilijke p.)
 • ontoegankelijkheid van het verleden
 • ontoegankelijkheid van wereld van de tekst » van wereld van onze afkomst
 • ontoegankelijkheid van werk zonder register(deel)
 • ontoereikende artisticiteit (, compensatie voor – )
 • ontoereikende artisticiteit maar grote ambachtelijkheid (Jan Veth)
 • ontoereikendheid van analyses en commentaren
 • ontoereikendheid van communicatie per brief
 • ontologische status van kunstwerk » kunstwerk = beeld van het kunstwerk?
 • ontplooiende tekst, zich in lezer – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • ontplooiing van boek» tekst» literair werk: in lezer»in individueel leesproces
 • ontplooiing, zelf– » zelfbevestiging » –bevrijding (OOK: als literair motie
 • ontplooiingsmogelijkheden en concentratie in de poëzie van Vestdijk
 • ontraadseling van tekst begint conventioneel
 • ontraden boek(en) » voorbehouden boek(en) » verboden boek(en)
 • ontraden lectuur » lezen gevaarlijk! » ontkerstening en méér lezen
 • ontregeld waarnemen laat het oorspronkelijke» unieke» bijzondere ontdekken
 • ontregelende regelzucht; (paradox van) kunst: zij is –
 • ontregeling » deconditionering » ontwenning (: van de lezer)
 • ontregeling » verstoorde orde (en de verwarring ten gevolge daarvan)
 • ontregeling / conformisme (: ontregeld / traditioneel)
 • ontregeling door taal » ontregeling van taal
 • ontroerde Fens » SOMS: Fens weeer even gelovend
 • ontroerde lezer(s) » emoties bij lezer(s)
 • ontroering (conventionaliteit van de – ) / gedicht (bijzonderheid van het – )
 • ontroering / begrip (OOK: gevoel/ verstand; emotioneel/ rationeel)
 • ontroering / gedicht (conventionaliteit / bijzonderheid : van –/– )
 • ontroering bij de lezer
 • ontroering bij dichter(s)\ schrijver(s)\ kunstenaar(s)
 • ontroering bij lezer(s) » gevoelens van of bij lezer(s) » literaire ontroering
 • ontroering van de dichter» de schrijver(s)\ kunstenaar(s)
 • ontroering van kunstenaar(s)\ schrijver(s)\ dichter(s)
 • ontroering, behoefte bij lezer aan –
 • ontroering, herhaling van emotie(s) c.q. van –
 • ontroering, literaire – (: ontroering bij lezer » gevoelens bij of van lezer)
 • ontroering, onverklaarbare onverwachte –
 • ontroering, taal voor geloof c.q. voor religieuze –
 • ontroering: eerste/ tweede –
 • ontroeringsvermogen van kunst: door wrijving mogelijkheid/ werkelijkheid
 • ontrouw worden aan » stopzetten » beëindiging » afsluiten » opheffing
 • ontrouw, huwelijks– » huwelijksbedrog » huwelijksproces » clandestien huweli
 • ontrouwe boekenkoper, schuldgevoel bij» van –
 • ontrouwe lezer, schuldgevoel bij – » schuldgevoel bij (niet–) lezer
 • ontslag bisschop Bär ('93)
 • ontsleuteling van poëzie vergt méér dan de loper der conventie
 • ontsleuteling van tekst begint conventioneel
 • ontsluiting hermetische poëzie: nieuwe verdichting
 • ontsluiting van bibliotheek » ordening van bibliotheek
 • ontsluiting van gedicht vergt méér dan de loper van de conventie
 • ontsluiting van tekst begint conventioneel
 • ontsnapping aan werkelijkheid, kunst als – » kunst c.q. literatuur als escape
 • ontspannen lezen / streng gedisciplineerd lezen
 • ontspanning » amusement » recreatie » vermaak » verstrooiing » pret &r
 • ontspanning van barbaarse wil: glimlach (= beschaving)
 • ontspanning, lezen als – » lezen als entertainment
 • ontspanning, literatuur (alleen nog) voor de –
 • ontspannings– & cultuurcentrum / werk– & handelscentrum : stad als –
 • ontspanningslectuur » lezen omwille van amusement » entertainende literatuur
 • ontspiegeling tot/ spiegeling van de werkelijkheid: literatuur als glazen deur
 • ontstaan » genese "Reflex"
 • ontstaan » wording » genese : van gedicht(en)
 • ontstaan eerder dan gemaakt; voltooid groot kunstwerk lijkt –
 • ontstaan en niet gemaakt lijkende ('vanzelfsprekende') poëzie
 • ontstaan van "Roeping"
 • ontstaan van (normatieve) poëzie–opvatting(en)
 • ontstaan van een recensie» kritiek (: de criticus aan het werk)
 • ontstaan van Egyptologie
 • ontstaan van gedicht(en)
 • ontstaan van Gezelle–beeld bij Fens zelf
 • ontstaan van hele wereld uit één kern
 • ontstaan van het kunstwerk: in het individueel contact ermee
 • ontstaan van kunst dankzij vergeten
 • ontstaan van legende » legendevorming (OOK: – als literair motief)
 • ontstaan van literair werk » genese c.q. wording van literatuur (oeuvre)
 • ontstaan van literatuuropvatting(en) c.q. poëzieopvatting(en)
 • ontstaan van natuurvers bij Gezelle
 • ontstaan van nieuwe (poëzie)lezer, groei en –
 • ontstaan van poëzie
 • ontstaan van poëzie (kiemcel in – ): kernmetafoor cadeau
 • ontstaan van poëzie, de tweede instantie bij het – (: "bewerking")
 • ontstaan van spanning uit» door de taal
 • ontstaan van uitgave(n)
 • ontstaan van verhaal» boek» tekst ; OOK: geschiedenis van tekst
 • ontstaan van vers (–zen) van Leopold
 • ontstaan; gepubliceerd gedicht functioneert in andere contexten dan bij –
 • ontstaansgeschiedenis van "Roeping"
 • ontstaansgeschiedenis van boek» verhaal» tekst ; OOK: geschiedenis van tekst
 • ontstaansgeschiedenis van gedicht(en)
 • ontstaansgeschiedenis van vers (–zen) van Leopold
 • ontstaansproces (...) ZIE: genese (...)
 • ontstaansproces ... ZIE OOK: genese ...
 • ontstaansproces van artikel
 • ontstaansproces, voor–taals –
 • ontstemd, Fens boos» woedend» in protest» geërgerd» (uiterst) kritisch
 • ontsubjectivering van dichter (: anoniem–wording» ontlediging van dichter)
 • onttrekken zich aan dichter; tekstbetekenissen –
 • ontvangen boek » gegeven boek » gekregen boek » boeken als cadeau
 • ontvangen met boek » bibliofiele gastvrijheid
 • ontvangen, boek(en) –
 • Ontvangenis, Onbevlekte –
 • ontvluchten van verleden: verleden vervalsen» neutraliseren» bevechten
 • ontvouwen van kern, dichten is naar buiten ordenen van wat samengebald is cq –
 • ontvouwende tekst, zich in lezer – » groeiende lezer (door)groeiende tekst
 • ontvouwt zich bij elke lezing opnieuw & net iets anders; groeitekst (poëzie) –
 • ontvouwt zich in de ruimte v.d. tijd; moment – (: bijna–stilstand in poëzie)
 • ontvouwt zich in lezer c.q. in individueel leesproces; tekst» boek» werk –
 • ontwaarding, taal– : religieuze taal nietszeggend (geloofscrisis = taalcrisis)
 • ontwaken als literair motief » slapen vs. waken [OOK: – als literair motief]
 • ontwenning » deconditionering » ontregeling (: van de lezer)
 • ontwenning van lezer aan de werkelijkheid
 • ontwenningsverschijnselen m.b.t. lezen » afkicken van lezen
 • ontwerp » plattegrond : taal wordt tekening of: tekening wordt taal
 • ontwerp bij Vasari (: niet alleen 'tekening' maar ook wijsgerige 'idee')
 • ontwerp van boek » concept... » idee... » plan van (c.q. mbt.) boek
 • ontwerpen van decors» costuums» aankleding van toneel
 • ontwerpen: in taal / in tekening
 • Ontwerper & Opdrachtgever (tentoonstelling UB Amsterdam 2005)
 • ontwerper » uitvinder » design » vormgeving
 • ontwijkende kritiek
 • ontwikkelend dichterschap, zich –
 • ontwikkelend wereldbeeld van L.P. Boon (: tijdelijk veranderende levensvisie)
 • ontwikkelende eruditie, zichzelf voortdurend – : verbeelding
 • ontwikkeling » persoonlijke geschiedenis » groei : als literair motief
 • ontwikkeling (groei» bloei» etc.) als kunsthistorisch beschrijvingsmodel
 • ontwikkeling / stilstand (OOK: géén ontwikkeling)
 • ontwikkeling als auteur» van schrijver (: ontwikkeling van»in schrijverschap)
 • ontwikkeling als en tot lezer » vorming door lectuur
 • ontwikkeling bij Boon van wereldbeeld» levensvisie (: tijdelijk veranderd)
 • ontwikkeling bij Leopold in zicht op eigen werk
 • ontwikkeling in de literatuur, tocht–\ reisstructuren als beeld van –
 • ontwikkeling in het lezen: van luisteren naar kijken » van horen naar zien
 • ontwikkeling in poëzie: van explicatie naar suggestie
 • ontwikkeling in schrijverschap» als auteur
 • ontwikkeling Latijnse poëzie
 • ontwikkeling tot lezer » vorming door lectuur » persoonlijke groei door lezen
 • ontwikkeling v. kunstgesch. door Fens in tegengestelde richting gezien
 • ontwikkeling van andere inzichten » andere attitude » mentaliteitsverandering
 • ontwikkeling van auteur» als schrijver» van schrijverschap
 • ontwikkeling van bewustwording als literair motief
 • ontwikkeling van Carmiggelts werk
 • ontwikkeling van criticus » ouder wordende [c.q. SOMS:] vermoeide criticus
 • ontwikkeling van de kunst (Vasari's visie op – )
 • ontwikkeling van de verbeelding, vorming en –
 • ontwikkeling van dichterschap » beginnend dichterschap
 • ontwikkeling van dichtkunst doet oude poëzie soms een zelfpersiflage lijken
 • ontwikkeling van dik naar dun
 • ontwikkeling van en als auteur» schrijver (: ontwikkeling van schrijverschap)
 • ontwikkeling van gedachtenlijn langs metaforische weg: gedicht denkt dichtend
 • ontwikkeling van genre 'roman', geschiedenis van –
 • ontwikkeling van heiligheidsideaal » heiligheid tot vroomheid teruggebracht
 • ontwikkeling van Latijnse poëzie » periodes c.q. periodisering van...
 • ontwikkeling van lezer» tot lezer » OOK: persoonlijke groei door lezen
 • ontwikkeling van literatuur als een steeds retorische patronen doorbreken
 • ontwikkeling van literatuur» poëzie: invloed van literaire kritiek op –
 • ontwikkeling van schrijverschap » ontwikkeling van (als) schrijver
 • ontwikkeling van steden » stedebouwkundige geschiedenis
 • ontwikkeling van taal » taalgroei » taalverandering (–en)
 • ontwikkeling van taal: in de gescheiden Eng./ Amerik. literaturen ook eigen –
 • ontwikkeling van verbeelding is autonoom
 • ontwikkeling van Voltaire uit portretten gelezen
 • ontwikkeling van Vondel als dichter » denker » geleerde
 • ontwikkeling, algemene –
 • ontwikkeling, autonome – : van literair werk » autonomie v. gedicht c.q. tekst
 • ontwikkeling, géén – » ontwikkeling vs. stilstand
 • ontwikkeling, geloofs– » religieuze ontwikkeling » godsdienstige ontwikkeling
 • ontwikkeling, kerkelijke – » Kerk » kerkelijk
 • ontwikkeling, organische – : als beschrijvingsmodel bij kunstgeschiedenis
 • ontwikkeling, tragiek behoeft – (een verleden, een toekomst)
 • ontwikkeling, volks– » volksopvoeding » –hogeschoolwerk » arbeidersver
 • ontwikkeling: maar wel binnen gevestigde reputatie–orde
 • ontwikkelingen in de taal » taalgroei » –geschiedenis » –verandering(e
 • ontwikkelingsgang, geschiedenis als (biolog.\organische) – (groei, bloei etc.)
 • ontwikkelingsgeschiedenis van het genre roman
 • ontwikkelingsgeschiedenis van individuele lezer » gevormd zijn door lectuur
 • ontwikkelingsgeschiedenis van literatuur bij lezer, eigen
 • ontwikkelingsgeschiedenis van romangenre door elke lezer doorgemaakt?
 • ontwikkelingsgeschiedenis, literatuurgeschiedenis is –
 • ontwikkelingshulp » ontwikkelingszaken » Derde Wereld : minister J. Pronk
 • ontwikkelingsproblematiek » –hulp » –samenwerking » Derde Wereld
 • ontwikkelingsproces bij schrijven» lezen» luisteren» kopen
 • ontwikkelingsproces in het lezen: luisteren – kijken » horen – zien
 • ontwikkelingspsychologie » psychologie » psycho–analyse
 • Ontwikkelingssamenwerking » Ontwikkelingshulp » Derde Wereld (–landen)
 • ontwikkelingssamenwerking: J. Pronk minister van –
 • ontzag » vermorzeling des harten: voor (door) de reuzen der wereldliteratuur
 • ontzag tav. Grote Voorgangers, (soms remmende gewetens–) functie van het –
 • ontzien van lezer(s)
 • ontzuiling
 • onuitgegeven werk » nooit gepubliceerd
 • onuitgelezen boek » niet uitlezen
 • onuitgesproken » verzwegen» gesuggereerd» ondergronds» onnadrukkelijk»
 • onuitputtelijke tekst
 • onuitputtelijkheid van (goede) poëzie
 • onuitputtelijkheid van grote literatuur
 • onuitspreekbare, verwoording van het – (: tekentaal als poging tot – )
 • onuitsprekelijk » onzegbaar » onverwoordbaar(heid)
 • onuitsprekelijke verwoorden: tekentaal wil mysterie» –
 • onvatbaar voor lit.–wetensch. benadering; veel poëzie van hoge kwaliteit –
 • onveranderlijkheid » stilstand : als literair motief (bij Nescio)
 • onveranderlijkheid / veranderlijkheid
 • onveranderlijkheid als motief bij Nescio » stilstand als motief bij Nescio
 • onveranderlijkheid van Lucebert's wereldbeeld
 • onveranderlijkheid, illusie van c.q. hang naar –
 • onverbloemd » (romantisch) eenvoudig » simpel » ongecompliceerd » eenvoud
 • onverdicht tot beeld; het beschrevene – [bij beschrijving in poëzie]
 • onverdraaglijke kunst » wanneer kunst niet (meer) kan troosten
 • onverdraagzaamheid » absolute pretenties » macht van het absolute
 • onverdraagzaamheid in de receptie
 • onvergankelijkheid / vergankelijkheid (: eeuwigheid / tijdelijkheid)
 • onvergankelijkheid, boek als symbool van – » boek als vanitas–symbool
 • onvergelijkbaarheid van (groot) literair werk
 • onverklaarbaar: kwaliteit woredt vermoed vóór begrijpen plaats heeft
 • onverklaarbaarheid » ondefinieerbaarheid van poëzie (: kan alleen metaforisch)
 • onverklaarbare ontroering » (OOK:) onverwachte ontroering
 • onverkochte » onverkoopbare » weinig gekochte boeken
 • onverkoopbare » niet gekochte » weinig verkochte boeken
 • onverkrijgbaar boek c.q. tijdschrift » niet meer te koop
 • onvermoede samenhangen; poëzie levert wereldbeeld met –
 • onvermogen als inspiratiebron
 • onvermogen om het juiste woord te vinden
 • onvermogen tot (literair) lezen: alle teksten betekenisloos; tijdelijk –
 • onvermogen tot zich geven » onvolwassenheid » infantilisme » sentimentalisme
 • onvermogen van de kritiek » machteloosheid van (literaire) kritiek
 • onvermogen van de taal » grenzen c.q. beperkingen van de taal
 • onvermogen van specialist door gebrek aan essentiële kennis
 • onvermogen, stilistisch – » slecht geschreven » slecht taalgebruik
 • onverschillig tav. Vlaamse literatuur, Noord–Nederland onbekend met c.q. –
 • onverschilligheid t.o. christendom » christendom al curiositeit gezien
 • onversierd woord » literaire taal en gewone woorden
 • onverstaanbaar geworden taal van de christelijke traditie
 • onverstaanbaarheid van religieuze taal » geloofscrisis als taalcrisis
 • onverstaanbare poëzie
 • onvertrouwd / vertrouwd : onrust» onzekerheid bij lezer
 • onvervangbaar » uniek » onherhaalbaar » onnavolgbaar » kan nooit nóg
 • onvervangbaar woord (: ander woord zou hele voorstelling veranderen)
 • onvervangbaar, in goede tekst is ieder woord – (: conditioneert het geheel)
 • onvervangbaarheid van het weten–door–de–poëzie
 • onvervangbare erudiete eenling met persoonlijke (schrijf– OF spreek–) stijl
 • onvervangbare weten–door–de–poëzie
 • onvervulbaarheid » onvervuld verlangen » verlangen dat onvervuld moet blijven
 • onvervulde belofte (auteurs» dichters die hun belofte niet waar maakten)
 • onvervulde droom van kind Fens: tekenaar worden
 • onverwacht vinden » ongezocht vinden
 • onverwachte » bijzondere » unieke ontdekken : ongewone visie laat het –
 • onverwachte ontroering, (EVT. OOK:) onverklaarbare –
 • onverwisselbaar » uniek » eigen » individueel ( – herkenbaar)
 • onverwoordbaarheid » onverwoordbaar » onzegbaar » (het) onuitsprekelijk(e)
 • onverwoordbare gevoelens, gemeenplaats voor
 • onvindbaar boek » onvindbare tijdschriften » onvindbare publikatie(s)
 • onvindbaar citaat » onvindbare zin » onvindbare (tekst)passage
 • onvindbare boeken
 • onvindbare passage» zin in boek
 • onvindbare zin » passage » tekst in je herinnering » onvindbaar citaat
 • onvoldoende aandacht voor de dierenverhalen van Koolhaas
 • onvoldoende boeken, altijd – » méér boeken willen
 • onvoldoende interpretatie » te weinig interpreteren » ongeveer–betekenis
 • onvoldoende interpreteren » ongeveer–betekenis
 • onvoldoende kritisch » onkritisch » kritiekloos
 • onvoldoende toelichting» commentaar» verantwoording
 • onvoldoende voltooid » (te) voorlopig » (te) onaf
 • onvoldoende vormkracht » beperkte mogelijkheden mbt. vorm(geving)
 • onvoldoende, register» index» bibliografie» inhoudsopgave» notenapparaat is
 • onvolgroeid » onvoltooid (karakter) » nog open
 • onvolgroeidheid » onvoltooid karakter : eigen aan alle (ware) kunst
 • onvolledig citeren
 • onvolledigheid » lacune » tekort » omissie » hiaat » ontbrekend
 • ONVOLLEDIGHEID VAN DEZE BIBLIOGRAFIE
 • onvolledigheid, angst voor – » volledigheidsstreven
 • onvolmaakt » –heid » onvoltooid (–heid) » het onvoltooide » nog
 • onvolmaakt » onvoltooid » tekort : eigenschap van alle (ware) kunst
 • onvolmaakt; brief als communicatiemiddel –
 • onvolmaaktheid moet je voorlopig maar accepteren (als dichter en als lezer)
 • onvolmaaktheid van menselijke taal
 • onvoltooid » fragment » als fragment overgeleverd
 • onvoltooid (karakter) » nog open » onvoltooidheid
 • onvoltooid / voltooid (: van teksten)
 • onvoltooid / voltooid werk : handschrift van –
 • onvoltooid karakter van essay (zoals van alle literatuur)
 • onvoltooid of beschadigd werk » fragment : wekt creativiteit bij kijker» lezer
 • onvoltooid tegenwoordige tijd » praesens
 • onvoltooid verleden tijd (imperfectum) en lyriek
 • onvoltooid werk » onaf (–gemaakt)\ fragment» tekst fragmentarisch overgeleverd
 • onvoltooid, altijd – » nooit compleet
 • onvoltooid, te zeer nog – » (te) voorlopig » (te) onaf
 • onvoltooide (quasi– ) inhoud / helder afgeronde vorm (bij Hendrik de Vries)
 • onvoltooide / voltooide tekst(en)
 • onvoltooide gedichten van Gezelle
 • onvoltooide interpretaties doorgeven: de enige prikkel tot schrijven
 • onvoltooide opera "Turandot" van Puccini
 • onvoltooide religieuze roeping
 • onvoltooide, het – » onvoltooid (– karakter» –heid)\ onvolmaaktheid&ra
 • onvoltooide, het zwaarbeschadigde is als het –
 • onvoltooide: jaloezie op de zich in het – zo manifesterende creativiteit
 • onvoltooidheid » het onvoltooide
 • onvoltooidheid eigen aan alle (ware) kunst (OOK: tekort» onvolmaaktheid...)
 • onvoltooidheid het essentiële van (bv.) literatuur
 • onvoltooidheid kenmerkt goede poëzie, (blijvende)
 • onvoltooidheid, films missen –
 • onvolwassen » puberaal » huiskamer–realisme
 • onvolwassenheid » infantilisme » sentimentalisme » onvermogen tot zich geven
 • onvooringenomen lezen (letterlijk» exact» precies) » letterlijke interpretatie
 • onvoorspelbaarheid als waardekwalificatie
 • onvoorspelbaarheid van criticus voorwaarde
 • onvoorspelbaarheid van genie
 • onvoorstelbaar, muziek componeren is – (: componist / andere kunstenaars)
 • onvoorstelbaars, volmaaktheid heeft iets –
 • onvoorstelbare werkelijkheid, voor anderen – (: met anderen niet gedeeld)
 • onvoorziene inzichten of ervaringen bij herlezen (c.q. beter zicht op geheel)
 • onvrede met de menselijke staat » protest tegen... : als literair motief
 • onvrede met tijd en vergankelijkheid » gevecht met de tijd
 • onvrede van de lezer
 • onvrij door systeem » dwangmatig » te (bewust) systematisch
 • onwaar » leugen » liegen » leugencultuur
 • onwaar beeld van lezen in je jeugd
 • onwaarachtige pretenties » pretentieus » pretenties
 • onwaarheid / waarheid : (als) verkeerde vraag (: vraag naar historische – )
 • onwaarschijnlijk » kunstmatig » niet (meer) serieus te nemen » lachwekkend
 • onweerlegbaar want goed gezegd
 • onweerlegbaarheid door taal
 • onweerlegbaarheid van kunst c.q. poëzie » kunst beweert niets
 • onwerelds godsbeeld, streng» Spaans – (: Dominicus» Theresia v.A.\ Ignatius)
 • onwerkelijke beeld van lezen in je jeugd
 • onwerkelijks, het volmaakte heeft iets –
 • onwetend » onwetenschappelijk » SOMS: apostolaat ipv. wetenschap
 • onwetenden; 'juweeltje' kennerswoord der –
 • onwetenschappelijk » onwetend » SOMS: apostolaat ipv. wetenschap
 • onwil tot begrip / onbegrip
 • onze enig mogelijke vorm van denken: dichten » poëzie metaforisch "denkproces"
 • onze interpretatie van het verhevene/ van het platte
 • onze isolerende» fragmenterende omgang met kunst altijd een vorm van citeren?
 • onze lezersblik ziet fragment / dichter mogelijkheden tot geheel
 • Onze Lieve Heer op Zolder (schuilkerk » museum Amstelkring te Amsterdam)
 • Onze Lieve Vrouwe–gasthuis Amsterdam » ziekenhuis » gasthuis
 • Onze Lieve Vrouwekerk » O.L.V. Sterre der Zee (kapittelkerk te Maastricht)
 • onze opvatting(en)\ voorstelling(en) mbt. poëzie
 • onze poëzieopvattingen
 • onze realiteit: lit. werk is bééld en geen bewijs» adstructie» voorbeeld v
 • onze relatie met het verleden » last van het verleden » te groot verleden
 • Onze Taal (maandschrift)
 • onze taal, zuinig zijn op –
 • Onze Vader » Pater Noster » gebed des Heren
 • onze visie ontbeert synthese » SOMS: synthetische visie onmogelijk
 • onze waarneming gestructureerd door fictie» verbeelding» kunst
 • onze werkelijkheid door kunst verslonden» vertaald» tot teken gereduceerd
 • onzedelijk » amoreel » ongebonden(heid) » bandeloos(heid) » zedenloos(heid)
 • onzedelijk » decadent (–ie) » ondergang » verval (van zeden)
 • onzegbaar » onverwoordbaarheid » onuitsprekelijk
 • onzeker » aarzelend » terughoudend » sceptisch » ongeloof
 • onzeker auteurschap » toeschrijving aan... » OOK: authentiek c.q. –ticiteit
 • onzeker maken van lezer (: deconditionering» ontregeling» ontwenning)
 • onzeker over eigen leeswijze van gedicht(en)
 • onzeker over zijn vroegere waardering, Fens –
 • onzeker: religiositeit of slechts cultuurbewustzijn
 • onzekere boekenkoper » twijfel bij boek kopen
 • onzekere bron » weinig of geen (betrouwbaar) documentair materiaal
 • onzekere grenzen van het vak
 • onzekere interpretatie » moeizame (twijfelachtige etc) interpretatie (–poging)
 • onzekere toeschrijving aan Fens (: niet ondertekend artikel)
 • onzekerheden mbt. dagboek Beets
 • onzekerheid – geheim – mogelijkheid – werkelijkheid
 • onzekerheid » machteloosheid » wanhoop » chaos (OOK: – als literair motief)
 • onzekerheid » relativiteit » betrekkelijkheid (evt.: van alles)
 • onzekerheid (fundamentele – ) » zelftwijfel » gebrek aan zelfvertrouwen
 • onzekerheid (twijfel » voorbehoud) en: beeldkracht van metafoor
 • onzekerheid (voorbehoud» terughoudendheid» voorlopigheid) en scheppingskracht
 • onzekerheid als scheppend beginsel; schepping als verzameling mogelijkerwijzen
 • onzekerheid bij lezer » onrust bij lezer : vertrouwd/ onvertrouwd
 • onzekerheid inzake geloofszaken » geloofstwijfel » –crisis » –afval
 • onzekerheid mbt. ontmoeting» groet» contact
 • onzekerheid vergroten; scheppen is –
 • onzekerheid, individualistische – / bovenpersoonlijke zekerheid
 • onzichtbaar » anoniem » onpersoonlijk » buiten schot » buitenstaander »
 • onzichtbaar » onmogelijk: groter volledigheid door volledigheid v.detailstudie
 • onzichtbaar gemaakt » verborgen » verhuld » vermomd » geheim houden
 • onzichtbaar geraakt, werk achter c.q. in commentaar
 • onzichtbaar maken / conserveren als culturele opdracht
 • onzichtbaar willen zijn in menigte als literair motief
 • onzichtbaar worden» weggaan» verdwijnen» vertrokken : als literair motief
 • onzichtbaarheid als literair motief (: afwezigheid» verlatenheid...)
 • onzichtbaarheid, donker is veiligheid,bescherming, verborgenheid en vooral –
 • onzichtbare / zichtbare wereld (dubbele wereld) OOK: tegenwereld/ werkelijke –
 • onzichtbare God zichtbaar gemaakt, de –
 • onzichtbare leermeester
 • onzichtbare zichtbaar gemaakt: door de ikoon als beeld
 • onzichtbare; alles als verwijzing naar de (het) –
 • onzin, consequent georganiseerde –
 • onzin: "poëzie is onzin"
 • onzindelijk / hygiënisch
 • onzinnelijk / zinnelijk (: geestelijk / lichamelijk EN: ziel / lichaam etc)
 • onzinnigheid, hogere – » (OOK: – van werkstuk–opdrachten van scholen)
 • onzuiver / zuiver (OOK: preoccupatie met» zorg mbt. – / – )
 • onzuiver Nederlands » verkeerd taalgebruik » anglicisme » germanisme (etc.)
 • Ooft, Coen
 • oog » ogen » ogenlicht : als literair motief
 • oog als literair motief » ogen(licht) als literair motief
 • oog in 't zeil, Het – [tijdschrift]
 • oog voor literaire verschijnselen » literaire waarneming
 • oog, licht van (haar) – als literair motief
 • oog: visuele kracht c.q. macht » visuele hulp » steun door afbeelding
 • ooggetuige–rol van auteur als literair motief
 • oogkwaal » visuele handicap » blind (–heid) » slecht zien
 • oogtest bij leesproblemen
 • Ooievaar [pocketreeks]
 • ooit avant garde geweest
 • OOK IN ANDERE PERIODIEK VERSCHENEN TEKST
 • ook voor volwassenen, kinderboek c.q. kinderpoëzie –
 • Oolbekkink, H.J.
 • oom Daan
 • oom van Kees Fens
 • oom van Kees Fens (leraar Nederlands)
 • Oomes, Piet
 • oorbiecht » biecht » schuldbelijdenis » sacrament van boete » – van de
 • oordeel – vergelijking – herkenning
 • oordeel "sympathiek": een hachelijke kwalificatie voor een dichtbundel!
 • oordeel » beoordelings– & waarderingsproces » oordelen » waardetoekennin
 • oordeel » gericht » veroordeling
 • oordeel » reputatie mbt auteur : verzameling standaardoordelen over zijn werk
 • oordeel » waardering » mening (mbt. tekst)
 • oordeel (waarde– ) en dispositie
 • oordeel ... ZIE OOK: standaardoordeel
 • oordeel / smaak: onderscheid –
 • oordeel anders» verschillend » OOK: verschil in visie bij recensenten
 • oordeel bedenken» uitvinden» verzinnen zonder er spontaan gevoel bij te hebben
 • oordeel bij lezers verschilt; waardoor?
 • oordeel dat negatief luidt: vaak virtuoos verwoord
 • oordeel dmv. vergelijking » vergelijkende kritiek » werken vergeleken
 • oordeel en drogreden(en)
 • oordeel Fens mbt. verschil historische/ contemporaine romans van Vestdijk
 • oordeel Fens, negatief – (: afwijzende cq teleurgestelde reactie op tekst)
 • oordeel geïmproviseerd » gehaaste bewustwording : bij criticus onder tijdsdruk
 • oordeel mbt. beeldende kunst » norm(en) bij beoordeling beeldende kunst
 • oordeel mooi/ lelijk, "moeilijk" als factor mbt. –
 • oordeel opgeschort
 • oordeel over (...) ZIE: waardetoekenning » oordeel (...) EN: waardering
 • oordeel over tekst negatief » afwijzende cq teleurgestelde reactie bij Fens
 • oordeel over tekst» boek moeten bedenken zonder spontaan gevoel daarover
 • oordeel over waarde, bevooroordeeldheid» vooroordeel» vooringenomenheid bij –
 • oordeel van Emants over de Nieuwe–Gidsers
 • oordeel van Fens, gewijzigd – » Fens corrigeert c.q. herroept zich
 • oordeel van Fens, ingezonden reactie op uitspraak» interpretatie of –
 • oordeel van volwassenen / smaak van kinderen
 • oordeel, esthetisch – » esthetische kritiek
 • oordeel, historische/ literaire gronden voor –
 • oordeel, individuele persoonlijke» situationele factoren bij waarde–
 • Oordeel, Laatste –
 • oordeel, literaire/ historische gronden voor –
 • oordeel, standaard–
 • oordeel, stereotiep – : bevestiging van –
 • oordeel, vooroordeel » bevooroordeeldheid » vooringenomenheid bij –
 • oordeel: dit is poëzie; referentiekader voor –
 • oordeel: dit is poëzie; grond voor –
 • oordeel: eenvoud» eerlijkheid» waarheid als criterium bij (kunst)–
 • oordeel: verwerken van het geziene tot betekenis
 • oordeelsvermogen » expertise
 • oordeelsvorming » waardetoekenning » beoordelings– & waarderingsproces
 • oordelen – vergelijken – herkennen
 • oordelen » oordeel » waardetoekenning » beoordelingsproces » waarderen
 • oordelen » vooroordelen » normen : bij erkenning "dit is poëzie"
 • oordelen is vergelijken
 • oordelen, onbevoegd tot – : Fens verklaart zich –
 • oordelen: het geziene tot betekenis verwerken
 • oorlog » oorlogsellende» burgeroorlog» gruwelen» verwoesting (OOK als lit.mo
 • oorlog '39–'45 » bezettingstijd 1940–1945 » vlak na de bevrijding
 • oorlog 40–45 (1939–1945) » bezettingstijd » vlak na de bevrijding
 • oorlog als lit. motief » oorlogsverleden» –situatie» W.O. I of II als lit.mo
 • oorlog als motor van de cultuur » (OOK: ongelijkheid c.q. wedijver als...)
 • oorlog en»of crisistijd (jaren '30; werkloosheid etc.)
 • oorlog, Eerste Wereld–
 • oorlog, fout in de – » totalitaire sympathieën » totalitarisme
 • oorlog, heilige – » heilige strijd » godsdiensttwist(en)
 • oorlog, Rozen–
 • oorlog, tweede wereld–
 • oorlog, Vietnam– » Vietnampolitiek » Vietnam
 • oorlogsdagen mei 1940
 • oorlogsdichter(s) » OOK: oorlogsfotograaf
 • oorlogsellende » (burger–) oorlog » verwoesting » gruwelen
 • oorlogsfotograaf » OOK: oorlogsdichter (–s)
 • oorlogsfotografie » OOK: oorlogsdichter (–s)
 • oorlogsherinneringen, angst voor –
 • oorlogsjaren ... ZIE OOK: wereldoorlog, tweede
 • oorlogsjaren 1939/40–1945 » bezettingstijd » bevrijding (en vlak daarna)
 • oorlogsleed » –ellende » –gruwelen » –verwoesting » (burge
 • oorlogsmonument: Nationaal Monument te Amsterdam» OOK: tekst A.Roland Holst op
 • oorlogspoëzie
 • oorlogsprediking
 • oorlogsroman » oorlog (–sverleden) als literair motief
 • oorlogssituatie als literair motief
 • oorlogsverleden als literair motief
 • oorlogsverslaggever
 • Oorschot, G.A. van – : (historische) studie nodig over – (vindt Fens)
 • Oorschot, Geert A. van » R.J. Peskens » uitgever G.A. van Oorschot
 • Oorschot, jubileumuitgave van G.A. van –
 • Oorschot, Wouter van
 • oorsprong en voorwaarde voor inspiratie bij gedreven lezer: onderzoek
 • oorsprong lezerseis(en) aan poëzie: andere poëzie
 • oorsprong van de westerse beschaving, mediterrane –
 • oorsprong van literatuur: het polytheïsme
 • oorsprong van poëzie, muziek – » muziek die poëzie benadert
 • oorsprong, religieuze – » religieuze ondergrond
 • oorspronkelijk » origineel » persoonlijk (–heid) » eigenheid » herkenb
 • oorspronkelijk » origineel » voorbeeldloos » a.d. bron van... » voor het eer
 • oorspronkelijk / conventioneel (oorspronkelijkheid /conventie)
 • oorspronkelijk / traditioneel
 • oorspronkelijk gebruik van taal, poging(en) tot – » eigen stijl zoeken
 • oorspronkelijk taalgebruik, poging tot eigen stijl c.q. –
 • oorspronkelijk te zijn: schrijven geen pogen – maar gemeenplaats te overwinnen
 • oorspronkelijk: boek zo nieuw » zo – als een uitvinding
 • oorspronkelijk: wie – schrijft kan zich eindeloos herhalen
 • oorspronkelijke » unieke» bijzondere, het – : ontdekt door ontregeld waarnemen
 • oorspronkelijke bedoeling van tekst
 • oorspronkelijke taal » nieuwe taal » nog niet "poëtisch"
 • oorspronkelijke taal, zoeken naar eigen stijl en –
 • oorspronkelijke tekst, respect voor de – » eerbied voor het origineel
 • oorspronkelijken lijken later imitators van hun navolgers
 • oorspronkelijkheid » originaliteit » eigenheid : als criterium c.q. eis
 • oorspronkelijkheid » originaliteit vaak niet onderkend
 • oorspronkelijkheid (...) ZIE OOK: originaliteit (...)
 • oorspronkelijkheid (originaliteit» eigenheid» persoonlijkheid» herkenbaarheid)
 • oorspronkelijkheid (wellicht) onmogelijk?
 • oorspronkelijkheid / conventie
 • oorspronkelijkheid / pastiche, tussenpositie – (Noordstar)
 • oorspronkelijkheid / traditie, (evenwicht van – ): kenmerk van goed vers ?
 • oorspronkelijkheid / traditie: die spanning of evenwicht kenmerk v. goed vers?
 • oorspronkelijkheid als eis » criterium van originaliteit » eigenheid gevraagd
 • oorspronkelijkheid door te veel navolging verduisterd
 • oorspronkelijkheid in grote verband van de traditie
 • oorspronkelijkheid onmogelijk?
 • oorspronkelijkheid slechts door commentaar aan het licht te brengen
 • oorspronkelijkheid vaak niet onderkend
 • oorspronkelijkheid van debuut duidelijk(er) door later werk van auteur
 • oorspronkelijkheid: bijna–uitzondering op de grote regel
 • oorspronkelijkheidseis » criterium: originaliteit » eigenheid gevraagd
 • oorspronkelijkheidseis / gedeeld referentiekader (: ernst door – / spel met)
 • oorspronkelijks, weinig of geen – : aan visie» inzicht» kennis
 • Oorthuys, Cas
 • oorzaak van klassiek–geworden zijn van auteurs» teksten? Wat zijn factoren» &ndash
 • oorzaak van succes » succeselement(en) » (mysterieuze) succesfactor(en)
 • oorzaak van succes van poëzie: haar verkeerd gebruik
 • Oost / West (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • Oost–Friesland » Noord–Duitsland
 • Oosten / Westen (c.q. Europa) (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • Oosten, A.J.D. van
 • Oosten, Midden– c.q. Nabije –
 • Oostenrijk » Oostenrijks
 • Oostenrijks berglandschap als voorkeurslocatie van Vestdijk, Duits of –
 • Oosterbroek–Dutschun, Annie
 • Oosterhoff, Tonnus
 • Oosterholt, Jan
 • Oosterhout: Sint Paulusabdij
 • Oosterhuis, Huub [voorheen jezuïet]
 • Oosterhuis, Pieter
 • Oosterpark (Amsterdam): Witsenhuis » [aldaar ook:] Nescio en zijn Titaantjes
 • oosters / westers (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • Oosters / Westers christendom (OOK: Constantinopel c.q. Byzantium / Rome)
 • Oosters denken c.q. filosofie » oriëntalisme » OOK: Oost vs West (c.q. Europa)
 • oosters–orthodoxe liturgie » oosterse liturgie
 • oosterse literatuur c.q. talen
 • oosterse talen c.q. literatuur
 • Oosterwijk Bruyn, J. van
 • Oosterwijk, Volckerus van
 • Oosteuropese en Balkan–vrouwen
 • Oosthoek, A.L.
 • Oosthoek, André
 • Oosthoek, Peter
 • Oosthoek, uitgeverij –
 • Oostpriesterhulp
 • Oostrom (Van – ) / Pleij
 • Oostrom, Arnold van
 • Oostrom, F. P. (Frits) van
 • Oostrum, W.R.D. van
 • Oostveen, Noortje van – [nieuwslezeres NOS tv–journaal]
 • Oostveen, Ton
 • Oostveen, W.F.
 • Oostvlaams
 • op » niet meer interessant (: van sommige poëzie na 1x lezen)
 • op » voltooid » af [mbt. poëzie]
 • op (literair uitgesproken): niet meer als (levende) literatuur functionerend
 • op de wijze van... » wijsaanduiding
 • op eigen kracht opnieuw beginnen, alles –
 • op eigen wijze (en opnieuw) mooi gevonden: blijvende waarde
 • op idee gebracht door taal; hopelijk –
 • op ideeën brengen geeft essay gezag; door formulering van idee anderen –
 • op muziek, tekst cq poëzie – » verband muziek–tekst cq –taal» mel
 • op na 1x lezen; goede poëzie niet –
 • op na een keer lezen » (te) voorspelbaar » stereotiep
 • op orde brengen van bibliotheek» boekenkast» boekenbezit
 • op publiek gespeeld » concessie(s) aan lezer(s)
 • op reis » reizen » tocht » reisverhaal » reisliteratuur » reisboek
 • op reis lezen » lezen op station » reislectuur
 • op reis, vertaalhulp–boekjes voor – : Hoe zeg ik het in het...
 • op schrift slechts; (schijn)mogelijkheid om iets over literatuur te zeggen: –
 • op tv, schrijver(s) – » auteur(s) in talk–show
 • op twee tijdniveau's tegelijk
 • op verkeerde gronden erkend » waardering ogv. misverstaan
 • op weg naar het werk (: in de trein – )
 • op weg naar het werk: mede–treinreizigers
 • op weg, Gods volk –
 • op wijs van » wijsaanduiding » te zingen op melodie van...
 • op zichzelf gericht » narcistisch » Narcissus
 • op zoek naar boek(en)
 • op zoek naar een huisje; lezer: slak –
 • op zoek naar het verleden » het verleden herkend» erkend» ervaren
 • op zoek naar teken(s)
 • op: 'trein' als beeld dat "op" is
 • op: goede poëzie raakt niet "op"
 • op: niet meer als levende literatuur functionerend; literair uitgesproken; af
 • opbergen, boek(en) – » boek(en) in kast plaatsen
 • opbouw » opzet » aanpak » indeling » structuur [OOK: van besproken boek&raqu
 • opbouw uitgeversfonds » fondscatalogus » fondsvorming
 • opbouw van collectie: systematisch c.q. zonder samenhang
 • opbouw van eigen bibliotheek » verzamelen van boeken
 • opbouw van gedicht c.q. van versregel
 • opbouw van recensie » vorm van bespreking
 • opbouw van Teirlinck's "Verzameld Werk"
 • opbouw van tekst (–en)
 • opbouw, cyclische – : in»van poëziebundel » cyclisch element in bundel
 • opbouw, parallel in compositie» –
 • opbouw, reputatie– » zelfprofilering » –expressie » –belijdenis
 • opbouwend naar hoogtepunt in gedicht
 • opdracht » opgedragen aan...
 • opdracht » staatsopdracht(en) » geschreven op bestelling » OOK: brooddichter
 • opdracht » taak van lezer : mogelijkheden van de tekst in evenwicht houden
 • opdracht (culturele – ): conserveren is – » (: jawel, maar... )
 • opdracht (eind–) examen » examen (–opdracht) » toetsing » proefwerk
 • opdracht aan ... » taak van ...\ werkzaamheden van: lezer
 • opdracht aan lezer » taak van lezer
 • opdracht als literair motief » verplichting als literair motief
 • opdracht geven tot schrijven geschikte cabaret–\ toneeltekst (suggestie Fens)
 • opdracht haar raadsel te interpreteren; kunst heeft betekenis en stelt –
 • opdracht in boek » signeren » om signering vragen
 • opdracht van dagbladkritiek » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • opdracht(en) (...) ZIE OOK: plicht(en) (...)
 • opdracht, boek(en) c.q. dichtbundel(s) met –
 • opdracht, eigen werk los van –
 • opdracht, kunst c.q. literatuur als – » ernst van de kunst cq de literatuur
 • opdrachtgever » auteur : verhouding –
 • opdrachtgever(s) » maecenaat » sponsor(s) » subsidie
 • opdrachtgever, andere "ik" van schrijver als –
 • opdrachtgever, lezer(s) als –
 • opdringen (zich weten op te – ) door zich te uiten; het vermogen tot zich –
 • opdringen van geprefabriceerd effect: volgens Eco definitie van slechte smaak
 • opdringerig » ongewenst » ongevraagd » onbescheiden
 • opeenvolging van andere (tijdelijke) levens; tekst : –
 • opeenvolging vertekenend ordeningsprincipe in geschiedverhaal; chronologische
 • open » niet af » onvoltooid(heid)
 • open / dichte poëzie (: toegankelijke / ontoegankelijke poëzie)
 • open / gesloten gemeenschap
 • open brief» tekst c.q. verhaal of essay in briefvorm
 • open deur » cliché » gemeenplaats » platitude
 • open deur » waarheid als koe : als persoonlijke ontdekking gepresenteerd
 • open deur; aforisme: bekoring van –
 • open einde » abrupte afsluiting
 • open poëzie / dichte poëzie (gemakkelijk vs. moeilijk toegankelijke poëzie)
 • open roman (Krol): mogelijk lezing te beginnen op willekeurige bladzij
 • Open School » Open Universiteit
 • Open Universiteit » Open School
 • Open–Deur werk (kersteningswerk in Amsterdam)
 • openbaar / privé (: officieel / persoonlijk)
 • Openbaar Kunstbezit: tijdschrift 'Kunstschrift'
 • openbaar vervoer
 • openbaar, soorten sprekers in het –
 • openbaar: van privé–verzameling naar –
 • openbaarmaken van geheimen » (privé)geheim onthuld » briefgeheim geschonden
 • openbaarmaking van brieven » ethiek mbt. brief als documentair materiaal
 • openbaart identiteit; boeken (–kast) –
 • Openbare Bibliotheek » Openbare Leeszaal OOK: openbare bibliotheek» leeszaal
 • openbare bibliotheek Utrecht 100 jaar
 • openbare bibliotheek» leeszaal
 • Openbare Bibliotheken, Centrale Vereniging voor –
 • Openbare Leeszaal » Openbare Bibliotheek OOK: openbare leeszaal» bibliotheek
 • Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Amsterdamse Gemeentelijke –
 • openbaring van betekenis (bij gebrek aan betekenis), plotselinge –
 • Openbaringen, Boek der – » Apocalyps
 • openingszin » (beloftenvolle) eerste zin » inzet » begin
 • Openlucht Museum, Nederlands –
 • openluchtconcert Prinsengracht Amsterdam » Prinsengracht
 • opent steeds nieuwe visies » steeds nieuwe betekenissen » steeds anders
 • opera "Turandot" (door Puccini onvoltooid)
 • opera » opera's » opera–achtig karakter » operavoorstelling
 • opera 'Elektra' van Richard Strauss
 • opera (Messiaen) "Saint François d'Assise"
 • Opera Minora (Stichting – )
 • Opera Omnia » Collected Works » Volledig(e) Werk(en) » Verzameld Werk\...
 • Opera, De Nederlandse –
 • opera, plannen voor de nieuwe Amsterdamse – » Muziektheater » Stopera
 • operatekst » libretto
 • operatiegebied van literatuurwetenschap (te) beperkt (: klein deel van poëzie)
 • operette
 • opgaan in het Al » natuur– cq lichtmystiek » SOMS: natuur als spiegel van God
 • opgaan in lectuur
 • opgave voor biograaf: werkelijkheid van geconstrueerde werkelijkheid scheiden
 • opgave voor dagbladkritiek » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • opgave(n) (...) ZIE OOK: plicht(en) (...)
 • opgave, examen– » (eind–) examen » toetsing » proefwerk (–opdrac
 • opgeblazenheid ontmaskeren » doorprikken van aanstellerij » (etc.)
 • opgeborgen tussen pagina's
 • opgedragen aan... » opdracht
 • opgegeven literatuur, verleidelijkheid van de –
 • opgeheven » stopzetting » beëindiging » afgesloten
 • opgeheven krant » krant in voortbestaan bedreigd
 • opgeheven scheiding natuur/ bovennatuur EN: bovennatuur op natuur betrokken
 • opgejaagde » gedwongen » gedoemde » vervloekte zwerver : als literair motief
 • opgeklopte waardering » overschat
 • opgelost in de vorm: taal (niet) –
 • opgenomen op cd» grammofoonplaat» tape (SOMS: door auteur(s) voorgelezen werk)
 • opgeroepen mogelijkheden, door poëzie –
 • opgeroepen wereld in "Nader tot U" van Van het Reve, gesloten karakter van –
 • opgeroepen wereld, lezer als vreemdeling in –
 • opgeroepen, geheel door deel – » pars pro toto
 • opgeschort oordeel
 • opgesierd gewone dingen zeggen is geen poëzie
 • opgeslagen boeken » boeken in bewaarplaats
 • opgesloten in verleden: niet–esthetiserend benaderen maakt oude literatuur –
 • opgevouwen » toegevouwen : poëzie moet zich – houden (geheim)
 • opgewekte illusieloosheid » illusieloos » desillusie
 • opgravingen Nieuwe Zijds Kolk te Amsterdam, archeologische –
 • opheffen » stopzetting» beëindigen» afgesloten» einde medewerking»
 • opheffen van de werkelijkheid, kunst als leeghalen c.q. roofbouw c.q. –
 • opheffing » elevatio » verheffing van de grond
 • opheffing krant » krant in voortbestaan bedreigd
 • opheffing van chronologie » gelijktijdigheden in één moment
 • opheffing van de geschiedenis » gelijktijdigheden in één moment
 • opheffing van de wereld: "Ik zie de heer in staat de hele wereld op te heffen"
 • opheffing van het 'lyrisch ik' » geen ik–figuur » ontkenning van het ik
 • opheffing van het ik » ontkenning van het ik » OOK: geen ik–figuur
 • opheffing van kloosters door Hendrik VIII (1538)
 • opheffing van tijd » chronologie opgeheven » gelijktijdigheid in één momen
 • opheffing van tijd » eeuwigheid van het "nu" » stilstand van tijd
 • ophouden met lezen » niet verder lezen
 • ophouden met schrijven vanwege (negatieve) kritiek
 • ophouden met... » stopzetting » opheffing » beëindiging » afgesloten
 • ophouden onmogelijk, met lezen – » leesdwang » –zucht » dwanglezer(s)
 • Opie, Peter
 • Opie, Peter & Iona
 • opiniërend / feitelijk [OOK: mening / feitelijke informatie]
 • opiniërend meer dan beschrijvend
 • opiniërende context: zonder – vergeet je feiten
 • opiniërende klasse, centrale visie bij
 • opinie Fens niet juist » kritiek c.q. correctie op Fens » Fens vergist zich
 • opiniemakende gemeente, literaire kritiek als –
 • opiumverslaving
 • opklimmen, maatschappelijk» sociaal –
 • opkomen voor eigen waarden » standpunt innemen » positie bepalen
 • opkomen voor jezelf » assertiviteit » zelfontplooiing » ruimte voor jezelf
 • Opkomst en bloei van het Noordnederl. stadsgezicht i.d. 17e eeuw, expositie –
 • opkomst literair interview
 • opkomst van steden » ontwikkeling van steden » stedebouwkundige geschiedenis
 • opkomst Vijftigers » succes van de experimentele poëzie in de receptie
 • opkopen van eigen werk
 • oplage, omvang van – » aantal (verkochte) exemplaren
 • oplagecijfer » omvang van oplage » aantal (verkochte) exemplaren
 • oplagecijfers diverse poëziebundels
 • oplagen van poëzie, kleine –
 • Opland [pseudoniem van Rob Wout]
 • opleiding » (hoger) beroepsonderwijs c.q. vakopleiding » (vak–) cursus » les
 • opleiding beeldende kunstenaars » kunstacademie
 • opleiding bibliothecarissen (: FMA c.q. BDI c.q. IDM)
 • opleiding klassieke talen
 • opleiding niet, karakter wel conditie voor het lezen van literatuur
 • opleiding tot bachelor (academie) » bachelor » baccalaureaat
 • opleiding tot kunstenaar » kunstopleiding » kunstonderwijs » kunstacademie
 • opleiding tot priester » –roeping » seminarie » (OOK: – als literair
 • opleiding voor theater» toneel
 • opleiding, klassieke vorming c.q. – » (elitair) klassiek gevormd publiek
 • opleiding, universitaire – : traagheid en –
 • opleidingen, r.k. – » r.k. onderwijs
 • opleuken » "leuk" » melig » flauw » quasi–humor
 • oplevende belangstelling voor vertalingen van klassieke literatuur
 • oplichting als literair motief
 • oplosbaar probleem (detective) / blijvend mysterie (roman)
 • oplosbaar, blijvend boeiend want niet –
 • oplossen van probleem (detective) / blijvend mysterie (roman)
 • oplossing van de verveling, boek als –
 • oplossing, einde zonder – : steeds zinvoller» bevredigender
 • oplossing: kunst ontneemt lezer de illusie van de mogelijkheid van een –
 • opmaak » lay out » typografische vormgeving
 • opmaakvergissing » zetfout » zetduivel » drukfout(en)
 • opmerkelijk stuk van Fens (: interessant» typerend» belangrijk» indrukwekkend)
 • opmerken van literaire verschijnselen » literaire waarneming
 • opmerking in marge genoteerd » randschrift(en) » marginalia
 • opmerkingen » wijzigingen » kritische hulp : Du Perron bij werk van vrienden
 • opname schrijversstemmen » (introductieplaat van) "Stemmen van schrijvers"
 • opname van (SOMS: door auteur) voorgelezen (eigen) werk
 • opname, grammofoon– » cd–\ band– : van auteurs (poëzie of proza)
 • opname, grammofoon– : oude(re) literatuur in Philips–serie "Poëtische Klanken&
 • opnieuw (steeds – ) het weggelatene ontdekken in de tekst: dat is lezen
 • opnieuw (steeds – ) moet grote poëzie de moderne poëzie binnengelezen worden
 • opnieuw beginnen
 • opnieuw beginnen, alles op eigen kracht
 • opnieuw beginnen, steeds hetzelfde –
 • opnieuw beginnen; kennen betekent: je moet altijd –
 • opnieuw bekijken / opnieuw lezen
 • opnieuw belangstelling voor boek » hervonden boek » "teruggekomen" boek
 • opnieuw beluisteren » opnieuw luisteren
 • opnieuw bespreken (van herlezen werken)
 • opnieuw bespreken» recenseren
 • opnieuw betekenis geven (herlezen: – )
 • opnieuw door lezer realiseerbaar in andere gedaante; klassiek werk steeds –
 • opnieuw en net anders zich ontvouwen van groeitekst (poëzie) bij elke lezing
 • opnieuw en op eigen wijze mooi gevonden: blijvende waarde
 • opnieuw en steeds anders ontstaat kunstwerk: tussen het werk en de beschouwer
 • opnieuw fictionaliseren van fictie(s) » fictieverdubbeling
 • opnieuw gebruikt: hergebruik» nieuwe bestemming» tweedehands
 • opnieuw gefascineerd » hernieuwen van bewondering » nog steeds fascinerend
 • opnieuw gegrepen door na jaren herlezen boek
 • opnieuw gelovend, Fens ontroerd» geraakt» bewogen» SOMS: –
 • opnieuw getroffen» geraakt» bewogen» ontroerd, Fens –
 • opnieuw gewaardeerd (mbt auteurs» teksten» vorm» vormen» vormgevingsprincipe
 • opnieuw interpreteren, steeds
 • opnieuw leren lezen
 • opnieuw lezen
 • opnieuw lezen / opnieuw bekijken
 • opnieuw lezen / opnieuw luisteren (literatuur / muziek)
 • opnieuw lezen leren
 • opnieuw lezen om treffend (gewaardeerd) detail
 • opnieuw lezen van detective zinloos
 • opnieuw lezen van dikke/ dunne boeken
 • opnieuw lezen van proza/ van poëzie
 • opnieuw lezen, beter zicht op geheel» onvoorziene inzichten of ervaringen bij
 • opnieuw lezen, steeds –
 • opnieuw luisteren
 • opnieuw moeten beginnen; kennen betekent: altijd –
 • opnieuw onderzoeken van waardeoordeel
 • opnieuw ontroerd » herhaling van emotie(s)
 • opnieuw presenteren van 't beste van vroeger in een aparte rubriek (sugg.Fens)
 • opnieuw realistisch (: terug tot werkelijkheid)
 • opnieuw recenseren » herbespreken
 • opnieuw schrijven » herschrijven » herzien
 • opnieuw te voltooien c.q. tot leven te brengen; poëzie: steeds –
 • opnieuw uitgegeven » nieuwe editie (–s) » OOK: opnieuw vertaald
 • opnieuw uitgegeven, "Forum" –
 • opnieuw verschenen » herdrukt » heruitgegeven » hereditie(s)
 • opnieuw vertaald » nieuwe editie (–s)
 • opnieuw vinden: zoeken wat je al gevonden hebt. En –
 • opnieuw, aldoor – » steeds herhaald » OOK: eentonig(heid) » monotonie
 • opnieuw, steeds –
 • opnieuw; interpreteren: steeds –
 • opossum » Old Possum
 • Oppenhuis de Jong, Soetje
 • Opperlandse taal– en letterkunde
 • Opperman, D.J.
 • oppervlakkig » aangenaam maar leeg » fraai zonder diepgang » esthetisme
 • oppervlakkig (te – )\ uiterlijkheid» gebrek a.diepgang»reflectie » vervlakki
 • oppervlakkigheid » ongeduld bij Chesterton
 • oppervlakkigheid, schijnbare – (: ware diepte uit zich in – )
 • oppervlakkigheid, verbeelding en –
 • oppervlakte en onderwereld in Vestdijks poëzie
 • opportunisme » gekonkel» jaloezie» (politieke) intriges » achterbaks »
 • opportunistisch / essentialistisch OF essayistisch (: twee soorten critici)
 • opposities » zwart–wit » tegenstellingen » tegendelen » tegenstrijdigh
 • opprikken (vastleggen) / tot leven brengen : vlindervanger/ schrijver Nabokov
 • opraken van poëzie: goede poëzie raakt niet "op"
 • Oprechte Haarlemsche Courant, De –
 • Opregte Haarlemsche Courant, De –
 • oprekking van woordbetekenis (door lezer)
 • oprichting Stichting Centraal Beraad voor Beeldende Vorming
 • oproep uitgever: wil "eerlijke manuscripten over jeugdliefde"
 • oproepen door de taal van te veel betekenis in de woorden
 • oproepen van andere literatuur» poëzie bij lezer (door literatuur» poëzie)
 • oproepen van associaties: woord schrijft poëzie
 • oproepen van betekenissamenhang door rijm » van rijm door betekenissamenhang
 • oproepen van geheel (of diverse dingen) door deel » pars pro toto
 • oproepen van lage» gênante gevoelens: kitsch
 • oproepen van mogelijkheden (door poëzie)
 • oproepen van rijm door betekenissamenhang » van betekenissamenhang door rijm
 • oproepen van sfeer door tekenende details
 • oproepen van spanning dmv. taal » spanning ontstaat uit de taal
 • oproepen van steeds nieuwe vragen: door geheim (meerduidig maakt mooi)
 • oproepen van wereldbeeld met onvermoede samenhangen (door poëzie)
 • oproepen: taal kan andere gevoelens – dan bij dichter speelden
 • oproepend tot redeneren » appellerend aan redeneervermogen [over kunstwerk]
 • oproepend, meer (analytisch) beschrijvend c.q. abstraherend dan –
 • oproepende kracht van losse» bijzondere» favoriete (etc.) regel(s)
 • oproer » oproerig » rebels » opstand » rebellie » revolte » revo
 • oproer, dichter als omroeper van – » als inbreker » poëzie kiezels ipv krente
 • oprotpremie » afkoopsom » gouden handdruk » OOK: bonus
 • opruimen » wegdoen » niet bewaren » weggooien
 • opruimen is vernietigen
 • opruimen van bibliotheek » bibliotheek uitdunnen
 • opruimen: boeken niet – » ongeordende boeken(kast)
 • opruiming, boeken– » uitverkoop » ramsj » verramsjen
 • opschepper » grote bek » grof » brutaal » patserig » poenig
 • opschepper (–ij) » zelfverzekerd » zelfvoldaan
 • opschorten van oordeel
 • opschrift » inscriptie » epigraaf
 • opschrijven wat je weet is overbodig
 • opslaan, boeken – » boeken in bewaarplaats
 • opsluiting oude literatuur in verleden: risico v. niet–esthetiserend benaderen
 • opsnijden » grote bek » grof » brutaal » patserig » poenig
 • opsommen » opsomming(en) » opsommerig
 • opsomming(en) » opsommen » opsommerig
 • opstand der Nederlanden (16e–17e eeuw), geschiedenis van de –
 • opstand in Hongarije (1956)
 • opstand tegen God en»of Christus » verwerping van de scheppende God
 • opstandig » verzet » rebels » rebel(lie) » revolutie » oproer(ig)
 • opstandig tegen gevestigde (blanke) orde
 • opstandig tegen God en»of Christus » verwerping van de scheppende God
 • opstandige mens als literair motief
 • opstandigheid tegen de menselijke staat » protest... (: als literair motief)
 • opstandigheid, sociale – » sociale bewogenheid » sociale bezorgdheid
 • Opstanding » Verrijzenis » verrijzenis des vlezes
 • opstanding, weder– : als literair motief » Lazarus als literair motief
 • opstel » – schrijven » (onderwijs in) taalbeheersing» taal– cq stelvaa
 • opstel » essay » studie » beschouwing
 • opstootje » rel » opstandig » rebellie » revolutie » verzet (etc.)
 • opstopping, verkeers– » druk verkeer » verkeersdrukte
 • optimisme » optimist(e) » optimistisch geloof
 • optimisme / pessimisme
 • optimisme, Verlichtings–
 • optimist » optimisme » optimistisch geloof in het leven
 • optimist / pessimist (: profeet / moralist)
 • optocht, feestelijke – » feest » party
 • optreden, televisie– » tv–programma('s) » tv–uitzending(en)
 • opvatten, symbolisch – » symbolische duiding » duiding van symbool
 • opvatting mbt. kunst tijdgebonden » veranderende kunstopvattingen
 • opvatting mbt. onderzoek en wetenschap
 • opvatting mbt. tijd » tijdsconceptie(s) » tijd
 • opvatting over dood » doodscultuur » –cultus » graf » kerkhof »
 • opvatting over het schrijverschap » opvattingen over...
 • opvatting over kunst (OOK: bij publiek c.q. consument) » kunststroming(en)
 • opvatting over kunst; kunst: want passend in onze –
 • opvatting over kunstenaarschap, romantische –
 • opvatting over literatuur » literatuuropvattingen
 • opvatting over literatuur gebonden aan circuit(s)
 • opvatting over literatuur» poëzie, bewustzijn van –
 • opvatting over poëzie (onze – )
 • opvatting over poëzie c.q. literatuur, ontstaan van –
 • opvatting over poëzie, ontstaan van (normatieve) –
 • opvatting van musicologen » musicologisch probleem » musicologie
 • opvatting, poëticale – » poëtica » poëticaal onderzoek
 • opvatting, poëzie– » literatuur– : bij uitgever(s)
 • opvatting, r.k. levens– » r.k. standpunt
 • opvattingen (poëticale – ) in internationale context
 • opvattingen mbt literatuur: wel/ geen (mogelijkheid tot) invloed van criticus?
 • opvattingen mbt. dood » doodscultuur » –cultus » kerkhof » graf »
 • opvattingen mbt. huwelijk » huwelijksvoorlichting
 • opvattingen omtrent waarheid; er bestaan heel wat andere – dan die van auteur
 • opvattingen over jeugdliteratuur / lectuur door kind
 • opvattingen over kunst (OOK: bij publiek c.q. consument) » kunststroming(en)
 • opvattingen over kunst ZIE OOK: smaak
 • opvattingen over kunst, invloed van onderwijs op –
 • opvattingen over kunstenaarschap, romantische –
 • opvattingen over kunstenaarschap, tijdgebonden –
 • opvattingen over literatuur door criticus te expliciteren
 • opvattingen over literatuur van auteurs / van officiële lezers
 • opvattingen over literatuur» poëzie, ontstaan van –
 • opvattingen over literatuur, literatuurgeschiedenis als geschiedenis van –
 • opvattingen over literatuur: gebonden aan circuit(s)
 • opvattingen over poëzie (onze – )
 • opvattingen over poëzie c.q. literatuur i.h. algemeen die Fens heeft
 • opvattingen over poëzie, (onze) –
 • opvattingen over poëzie, ontstaan van normatieve –
 • opvattingen over poëzie, verschillende –
 • opvattingen over schrijverschap
 • opvattingen over wetenschap en onderzoek
 • opvattingen van Multatuli over poëzie
 • opvattingen van nu, literatuur– : kritiek annexeert oudere literatuur vanuit –
 • opvattingen, kunst– : tijdgebondenheid van c.q. veranderingen in –
 • opvattingen, literatuur–
 • opvattingen, onderwijskundige» didactische – (van Fens)
 • opvattingen, poëticale – » poëtica » poëticaal onderzoek
 • opvattingen, tijdgebondenheid van kunst– » veranderende kunstopvattingen
 • opvattingen, wetenschaps– » onderzoeksopvattingen
 • opvattingen; literaire kritiek reageert vanuit gevestigde –
 • opvoeder » opvoeders
 • opvoeder in christendom en letteren: Erasmus
 • opvoeding ZIE OOK: roomse – EN: katholieke – [etc.]
 • opvoeding ZIE OOK: vorming
 • opvoeding » educatie(f) » opvoedkundig » pedagogisch (SOMS: –e voorlichting)
 • opvoeding, culturele – » cultuurvorming
 • opvoeding, godsdienstige – » religie tijdens jeugd » godsdienstonderwijs
 • opvoeding, jezuïeten– » vorming door (c.q. van) jezuïeten
 • opvoeding, katholieke –
 • opvoeding, literaire – (: literaire educatie» vorming» enthousiasmering)
 • opvoeding, r.k. – : waarde van –
 • opvoeding, volks– » volksontwikkeling » –hogeschool » arbeidersverheff
 • opvoeding, waarde van roomse –
 • opvoedkundig » pedagogisch » educatie (–f) » opvoeding
 • opvoedkundige bemoeizucht » wetenschappelijke bemoeizucht
 • opvoeren van het leven als een spel, het –
 • opvoering » theater » vertoning » aanstellerij » spel » rol spelen
 • opvoering » voorstelling » toneel » (vers–) drama » uitvoering
 • opvoering van het leven als een spel
 • opvoering van Vondel's "Gysbreght van Aemstel"
 • opvoering zonder mise–en–scène » reading
 • opvoering, barok–
 • opvoering, eerste – (BIJ TONEELRECENSIE) » debuut » debuteren(d) » debutant
 • opvoering, opera– » opera » opera–achtig
 • opvoeringstechnische opvattingen van Vondel
 • opvoeringsverbod » speelverbod
 • opvouwen: poëzie houdt zich op–\ toegevouwen (:implicietheid)
 • Opwaartsche Wegen
 • opwekking creativiteit van kijker» lezer door fragment» onaf» beschadigd werk
 • opwekking jaloezie op z. manifesterende creativiteit niet door het voltooide
 • opzet » compositie» indeling» opbouw» structuur» aanpak (OOK van bespr
 • opzet » ordenend principe » uitgangspunt(en)
 • opzet van bespreking » vorm van recensie
 • opzet van roman weergeven in taal: beperkte mogelijkheden
 • opzet van Teirlinck's "Verzameld Werk"
 • opzet van Verzameld Dichtwerk van Gezelle
 • opzettelijk, te – » geforceerd» gekunsteld» kunstmatig» aanstellerij&r
 • Opzij [tijdschrift]
 • opzoeken » zoeken » zoektocht » queeste (OOK: als literair motief)
 • opzoeken wat je al weet
 • Opzoomer, C.W.
 • oraal » orale literatuur c.q. cultuur c.q. geschiedenis
 • oraal / geschreven (OOK: oraal / schrijven)
 • orakel » voorspelling » profetie
 • orakeltaal » bijbelse taal » tale Kanaäns » bijbeltaal
 • orale cultuur » orale literatuur c.q. geschiedenis
 • Oranje Comité, Nationaal – » Gerrit Key
 • Oranje, de familie Van –
 • Oranje, prinses Margriet van –
 • Oranje, Willem van
 • Oranje: Willem Alexander prins der Nederlanden
 • oratie » inaugurele rede » (feest–) rede » (gelegenheids–) toespraak
 • oratie Fens (Katholieke Universiteit Nijmegen [= Radboud Universiteit] 1983)
 • oratie prof. dr. J.D.F. van Halsema (VU Amsterdam, 1993)
 • oratie prof. dr. K. Meeuwesse (1961)
 • oratie prof. dr. W. Kusters (Rijksuniversiteit Limburg)
 • oratio » orationes » prefatie » prefatio
 • orator » oratorisch » retorica » welsprekendheid » retorisch (–e inkle
 • Oratorium, priestergemeenschap – (Newman)
 • Oravecz, Imre
 • Orbán, A.P. (Arpad)
 • Orbais, Godschalk van
 • orde » evenwicht
 • orde » ordenen » ordening » vermogen tot ordenen » hiërarchie scheppen
 • orde / buiten de orde
 • orde / chaos (: door verbeelding / door fantasie)
 • orde / chaos (: strijd tegen de wanorde » angst voor cq gevecht met de chaos)
 • orde / wording (: verstarring» verstening» verwerkelijking vs mogelijkheden)
 • orde / wording (: verstarring/ wording c.q. verwerkelijking/ mogelijkheden)
 • orde der Benedictijnen, klooster– » Regel van Benedictus
 • orde der dominicanen (o.p.)
 • orde der franciscanen » minderbroeders
 • orde der jezuïeten (S.J.: Societas Jesu)
 • orde der jezuïeten, geest» attitude» spiritualiteit van de –
 • orde der karmelieten
 • orde door kunst
 • orde door taal: levert nieuwe ideeën» verbanden (: schrijven is onderzoeken)
 • orde door weglaten; verhaal:...
 • orde in boekenkast volgens systeem Fens
 • orde in boekenkast» boekenbezit» bibliotheek
 • orde in zonde(n) » boeteboek » biechtspiegel » zondenregister
 • orde of congregatie, onder gezag van – / onder bisschoppelijke jurisdictie
 • orde uit tweevoudige disorde
 • orde van de verbeelding » "orde van de verbeelding"
 • orde van dienst » ordinarius
 • orde van evenwicht; smaak: gevestigde –
 • orde van het hart
 • orde van het licht » dag vs. nacht (OOK: – als literair motief)
 • orde van kennis» weten : noodzakelijk wanneer die bewaard moeten worden
 • orde van verbeelde wereld, eigen – » eigen werkelijkheid van de fictie
 • orde verstoren » anarchisme » anarchist (–isch)
 • orde, barbaarse – : contra – (Debrot)
 • orde, bedel– » bedelorden
 • orde, hogere – : de meest alledaagse dingen in – plaatsen (: parabel)
 • orde, op – : bibliotheek» boekenkast – brengen
 • orde, religieuze» maatschappelijke» sociale –
 • orde, spiritualiteit van congregatie of – » kloosterregel » –spiritualiteit
 • orde, tegen de gevestigde (blanke) –
 • orde, tegen– » tegen–systeem (uitdaging door – )
 • orde, universele – » universele ordening » universeel
 • orde, universele – vs. individueel c.q. individualisering
 • orde, verstoorde – » ontregeling (en verwarring dientengevolge)
 • orde, zoeken naar – » zoeken naar patroon c.q. ordening (: lezen en – )
 • orde: eruditie misschien alleen eruditie indien geordend
 • orde: goddelijke – en sociale c.q. maatschappelijke ordening
 • orde: kunst ordent
 • orde: reductie van literatuur tot bestaande en geordende ideeën (in onderwijs)
 • orde: smaak als de gevestigde – van evenwicht
 • ordeloze boekenkast » ongeordende boeken
 • orden in concurrentie » concurrerende kloosters c.q. congregaties
 • ordenen » orde » vermogen tot ordenen » ordening
 • ordenen van tekst; poëzie lezen betekent: –
 • ordenen, boeken» bibliotheek –
 • ordenen, boekenkast» boekenbezit» bibliotheek» –
 • ordenen, lezen en pogen te – (: patroon te ontdekken)
 • ordenen, schrijven is – » (goed) schrijven is (re)organiseren
 • ordenen: naar buiten – van wat samengebald is; dichten is kern ontvouwen cq –
 • ordenend interpreteren » interpreteren betekent: ordening
 • ordenend literair scheppen » verbeelding: verdwenen uit wetenschapsbeoefening
 • ordenend perspectief, lezer bedenkt –
 • ordenend principe » opzet » uitgangspunt(en)
 • ordenende instantie, lezer bedenkt –
 • ordenende verbeelding (van kijker» lezer)
 • ordenende werking van herinnering cq geheugen
 • ordening » herordening » indeling » SOMS: "Linnaeische" aanpak bij Vestd
 • ordening » hiërarchie » orde » vermogen tot ordenen
 • ordening » normen » beleving mbt. literatuur» poëzie, reflectie over eigen
 • ordening » periodisering : van Vestdijk's poëzie» van zijn poëziepublikaties
 • ordening (door lezer) in nieuwe poëzie
 • ordening (scheidende – ) / holisme
 • ordening (toevallige – ); chaos – vergeten» weglaten – ...
 • ordening afwezig » geen samenhang » rommelig
 • ordening Bijbel naar theologische – » herhalingsvisie: spiraal–karakter
 • ordening dag–nacht door het licht
 • ordening door verbeelding / chaos geschapen door fantasie
 • ordening en samenhang vereist voor zinvolle samenhang in biografie (: visie)
 • ordening in biografie » hiërarchie in c.q. visie achter (auto–) biografie
 • ordening in boekenkast (–en) » orde in boekenbezit c.q. bibliotheek
 • ordening naar een centrale visie; verbeelding is o.m. –
 • ordening ontbreekt » geen samenhang » rommelig
 • ordening slechts ten koste van verlies
 • ordening van bibliotheek » ontsluiting van bibliotheek
 • ordening van bloemlezing, geen verantwoording van keuze c.q. –
 • ordening van buiten af leidt tot verlies of vertekening (maar is noodzakelijk)
 • ordening van bundel, belang van (context» compositie» geheel» c.q.:) –
 • ordening van collectie(s)\ verzameling(en)
 • ordening van de tijd » (vaste) werkuren » (werk–) week
 • ordening van het kwaad » boeteboek » biechtspiegel » zondenregister
 • ordening van het verleden
 • ordening van historie» verleden
 • ordening van literatuur door lezersgeheugen
 • ordening van Teirlinck's "Verzameld Werk"
 • ordening van weten » kennis alleen in systeem te bewaren
 • ordening vereist voor duurzaam bewaren van kennis
 • ordening zoeken, lezen en – » patroon zoeken
 • ordening, alfabetische – » alfabet » abc
 • ordening, gebrek aan hiërarchische – » geen ordening » geen samenhang
 • ordening, geen samenhang of – » gebrek aan hiërarchische ordening
 • ordening, lezen en patroon c.q. –
 • ordening, religieuze» maatschappelijke» sociale –
 • ordening, universele – » universele orde » universeel
 • ordening, universele – / individueel c.q. individualisering
 • ordening, vergeefse poging(en) tot sluitende –
 • ordening, verlies van kennis door –
 • ordening: door kunst
 • ordening: poëzielezer geeft kansen van betekenis en dus van zinvolle –
 • ordening; interpreteren: –
 • ordeningsprincipe ZIE OOK: willekeurig ordeningsprincipe
 • ordeningsprincipe in geschiedverhaal; chronologische opeenvolging vertekenend
 • ordeningsprincipe, willekeurig –
 • ordeningsprincipe: 'leven' als model (bloei, rijpheid etc.) een willekeuriog –
 • ordeningsvermogen van literaire scheppen verdwijnt uit wetenschapsbeoefening
 • ordent tot samenhang; geschiedschrijven – (met kennis» visie» eigenzinnigheid)
 • Orderic Vitalis
 • ordeverstorend » anarchist (–isch) » anarchisme
 • ordinaire / hoogstaande : onze interpretatie van het –
 • ordinarius » orde van dienst
 • oren / ogen (horen / zien; gehoor / gezicht)
 • Orestes
 • Orfeus – Eurydice – Styx » Lethe » Charon
 • Orfeus als literair motief
 • Orff, Carl
 • organisatie van de waarneming
 • organisatie van geheugen van lezer » geheugen van lezer
 • organisatie van het literaire leven » het literaire bedrijf
 • organisatie van toeval? » schijnbaar toevallig » toeval?
 • organisatie, jongeren– » jeugdbeweging » jeugdwerk
 • organisatie, kerkelijke – / christendom als geloof
 • organisatie, kerkelijke – » kerkpolitiek » politiek & geloof
 • organisatie, verstarde» verstarring in – » institutionalisering » institutie
 • organisaties in het literaire leven
 • organisch » biologisch model ('bloei' etc.) een willekeurig ordeningsprincipe
 • organisch beschrijvingsmodel kunstgeschiedenis (groei–bloei–aftakeling etc.)
 • organisch expressionisme
 • organisch–biologisch proces, geschiedenis als – (groei–bloei–top–nee
 • organische geschiedopvatting (groei–bloei–top–neergang)
 • organiseren van toeval » schijnbaar toevallig » toeval?
 • organiseren, waarneming –
 • orgel » orgelmuziek
 • oriëntalisme » Oost–West verhouding » (SOMS): Oosterse filosofie
 • Oriëntatie (maandblad in Djakarta verschijnend)
 • oriëntatie » weten waar je bent
 • oriëntatie, internationale (o.m. literaire) contacten» verwantschap» –
 • oriënteren mbt. boeken » voorlichting (–smateriaal) boekhandel
 • Oriental languages» literature
 • Origenes [ca. 185–253]
 • Origenes: hexapla (6–voudige vertaling Oude Testament tbv. vergelijking)
 • originaliteit » oorspronkelijkheid » eigenheid » persoonlijkheid » herkenbaa
 • originaliteit » oorspronkelijkheid : als criterium
 • originaliteit (...) ZIE OOK: oorspronkelijkheid (...)
 • originaliteit (voorbeeldloosheid; alles voor het eerst) » bij de bron van...
 • originaliteit / conventionaliteit (origineel / conventioneel)
 • originaliteit / gemeenschappelijk referentiekader (: ernst door – / spel met)
 • originaliteit als eis» criterium
 • originaliteit in grote verband van de traditie
 • originaliteit niet mogelijk?
 • originaliteit onmogelijk?
 • originaliteit vaak niet opgemerkt
 • originaliteit versus gemeenschappelijke kennis (: ernst door – / spel met – )
 • originaliteitseis
 • originaliteitseis (: ernst door – ) vs. gedeelde kennis (: spel met – )
 • origineel » oorspronkelijk » persoonlijk(heid) » eigenheid » herkenbaar
 • origineel » voor het eerst » voorbeeldloos » aan de bron van...
 • origineel ... ZIE (OOK): oorspronkelijk ...
 • origineel / conventioneel (originaliteit / conventionaliteit)
 • origineel / kopie c.q. imitatie
 • origineel als een uitvinding; boek zo nieuw» –
 • origineel denker, geen –
 • origineel maar lijkt imitatie dankzij alle navolgers, in werkelijkheid –
 • origineel scherper lezen; vertaalde tekst dwingt tot –
 • origineel taalgebruik, poging(en) tot – » eigen stijl zoeken
 • origineel, niet – »traditioneel» conformistisch» gewoon» alledaags&raq
 • origineel, niet» weinig – » nadoen » namaak » plagiaat » (OOK:
 • origineel: boek zo – als een uitvinding
 • origineel: wie – schrijft kan zich eindeloos herhalen
 • originele lijkt imitatie door de vele navolgers, het –
 • originele taal » nieuwe c.q. oorspronkelijke taal » nog niet "poëtisch"
 • originele tekst, respect voor – » eerbied voor authentieke tekst
 • Origo, Iris
 • orkest: The English Baroque Society
 • Orlando Orlandini [vriend van Couperus]: alleen de taalschepping ons bekend
 • Orme, Nicholas
 • Ormesson, Jean d'
 • Ornée, W.A. (Wim)
 • ornament » ornamentiek » verfraaid » (overladen) versierd
 • ornament, poëzie als – » sierpoëzie
 • ornamentrijk » bloemrijk » verfraaid » versierd
 • Orpheus – Eurydice – Styx » Lethe » Charon
 • Orpheus als literair motief » Orpheïsch
 • Orr Anderson, Alan
 • Orri, Henny
 • Orsini, Orsino
 • Ortega y Gasset, José
 • Ortelius, Abraham
 • Orthel, Rolf
 • orthodox christendom: Grieks– c.q. Russisch–orthodoxe Kerk
 • orthodoxe Kerk, Russisch– c.q. Grieks–
 • orthodoxe liturgie, oosters–
 • orthodoxie » rechtzinnigheid
 • orthodoxie, oosterse – : versus Westers christendom
 • orthodoxie: levende versus conservatieve
 • Orval, Mel d'
 • Orwell, George (pseudoniem van Eric A. Blair)
 • Os, Henk van
 • Os, Joop van
 • Os, W. van
 • Osborn, Paul
 • Osborne, Charles
 • Osborne, John
 • Oscar [tijdschrift voor teeners]
 • Oscar (filmprijs)
 • Oscar Wilde: A Life in Six Acts (tentoonstelling British Library Londen 2000)
 • Osdorp (Amsterdam)
 • OSL » Oud Strijders Legioen
 • Ossendrecht, juffrouw
 • Osservatore Romano [Vaticaans dagblad]
 • Ostade, Adriaen van
 • Ostaijen (van – ) » Gezelle
 • Ostaijen (van – ), interpretatiepoging van gedicht van Gezelle door –
 • Ostaijen, P. van – : Bezette Stad
 • Ostaijen, P. van – : Alpejagerslied
 • Ostaijen, P. van – : Asta Nielsen
 • Ostaijen, P. van : over G. Gezelle
 • Ostaijen, Paul van
 • Ostaijen, Paul van – : tentoonstelling 1970–1971 in Gemeentemuseum Den Haag
 • Ostayen, Paul van
 • Oster, Fred
 • Oster, Guus
 • Osterholt, A.B.
 • otherworld, zee , immrama: Keltisch literair motief
 • otium » pensioen » niet meer werkend
 • otium / negotium
 • otium, dichten als – [vs. negotium]
 • Otlet, Paul Marie Ghislain
 • Ott, Leo
 • Ottaviani, kardinaal
 • Otten, Harry
 • Otten, Jo
 • Otten, Willem Jan
 • Otterspeer, Willem
 • Otto, Rudolf
 • Ottomaanse rijk » moslim » mohammedanisme » Islam » Mohammed
 • Ouboter, C.
 • oud (: niet nieuw » herdruk » hereditie)
 • oud » ouderdom» bejaard» grijs» vergrijzing» [OOK: vroeg oud » j
 • oud » verleden » antiek(e) » historie » historisch
 • oud / contemporain : muziek– en literatuurwaardering geven chiastisch beeld
 • oud / eigentijds
 • oud / eigentijds : waarderingsbeeld mbt. muziek c.q. literatuur chiastisch
 • oud / jong als literair motief (: kloof ouderen/ jongeren als lit. motief)
 • oud / jongerencultuur (generatiekloof » –verschillen etc.)
 • oud / modern (literatuur)
 • oud / nieuw (: literaire vernieuwing)
 • oud / nieuw (: oude thema's steeds weer nieuw; steeds hetzelfde & toch nieuw)
 • oud / nieuw (: traditioneel / modern)
 • oud / nieuw : invloed van nieuw op oud
 • oud / nieuw : altijd relaties tussen – en –
 • oud / ouderwets (: oud maar nog levend / verouderd c.q. passé)
 • oud /jong : oudere vs. jeugdige dichter (bezinnend/ beeldend, zegt Vestdijk)
 • oud = nieuw = oud... [mythol.]
 • oud als literair motief
 • oud beïnvloed door nieuw
 • oud boek » oud boekje » oude boeken
 • oud boek » oude boeken » oud(e) boekje(s)
 • oud boek opnieuw in belangstelling » "teruggekomen" boek
 • oud boek, een nieuw –
 • oud door nieuw beïnvloed
 • oud door nieuw: achterhaald c.q. verouderd door nieuw literair werk
 • oud en nieuw, altijd relaties tussen –
 • oud gemaakt door nieuwer literair werk
 • oud herkend in nieuw (: taalheelal)
 • oud mooi / nieuw mooi
 • oud nieuw gemaakt door nieuwer werk » het oude door het nieuwe beïnvloed
 • oud papier
 • oud papier, door papiervraat aangevreten –
 • oud werk je als literatuur toeëigenen
 • oud wordt nieuw » het oude door het nieuwe beïnvloed
 • oud zijn » ouder worden » veroudering » ouderdom : als literair motief
 • oud–christelijk – middeleeuws, continuïteit» overgang» verband» b
 • oud–christelijke cultuur
 • oud–christelijke geloofsbeleving » vroegchristelijke geloofsbeleving
 • oud–christelijke interpretatie van visioen van Daniël
 • oud–christelijke kunst
 • oud–leerling » leerling » student(e) » leerlingschap
 • oud–mooi / nieuw–mooi
 • Oud–West, Amsterdam –
 • Oud–West, Amsterdam – : Van Kinsbergenstraat » woonbuurt v. jeugdige Kees Fens
 • Oud–Zuid, Amsterdam – » Amsterdam–Zuid » (SOMS: Plan Zuid)
 • Oud, J.J.P (architect)
 • Oud, P.J. (liberaal politicus)
 • oud: nieuw is óók – [mythol.]
 • oud: vergrijzing in de Nederlandse letteren
 • Oudaen, Joachim
 • oudchristelijk – middeleeuws, continuïteit» overgang» verband» breuk tu
 • oudchristelijke cultuur
 • oudchristelijke geloofsbeleving
 • oudchristelijke kunst
 • oude (–re) / contemporaine kunst
 • oude (–re) kunst » literatuur: tot één groot "nu" geconstrueerd&
 • oude (–re) letterkunde als levende tekst c.q. literatuur
 • oude (–re) letterkunde is méér dan louter historisch waardevol
 • oude ('historische') / 'levende' (actuele) literatuur
 • oude (...) ZIE OOK: oudere (...) EN: oude(re) ...
 • oude / contemporaine kunst
 • oude / contemporaine literatuur
 • oude / eigentijdse letterkunde
 • oude / jonge lezer(s)
 • oude / moderne c.q. contemporaine kunst
 • oude / moderne schilderkunst
 • oude / nieuwe humor (: uit '50 & '60 doet je jong voelen vs "maakt je oud")
 • oude avant garde » verouderde avant–garde kunst
 • Oude Bavo (Haarlem) » OOK: Markt Haarlem
 • oude beeldende kunst » oude(re) (schilder–) kunst
 • oude Beets excerpeerde» bewerkte zijn dagboek uit zijn studententijd
 • oude boek, geschiedenis van het
 • oude boek, studie van het
 • oude boeken » oud boek(je)
 • oude christendom–middeleeuwen, continuïteit c.q verband of breuk tussen –
 • oude christendom, cultuur van het –
 • oude door het nieuwe beïnvloed » oud wordt nieuw
 • oude Egypte: exotisch / klassieke Griekenland: moederland
 • Oude en Nieuwe Testament
 • oude foto (–'s)
 • oude Franse literatuur
 • oude generatie: Couperus (nakomer) was jongste van een –
 • oude gewoonte » traditie » conventie
 • Oude Heer Smits, de – [ps.van Mark Prager Lindo]
 • oude hiërarchie van literaire teksten
 • oude huizen afbreken voor holle nieuwbouw
 • oude humor / jonge humor (uit '50 & '60 doet je jong voelen vs "maakt je oud")
 • oude humor: nu niet meer leuk
 • oude in het nieuwe herkend, het – (: taalheelal)
 • oude interpretatie (= bekende) / nieuwe interpretatie
 • oude interpretatie(s)
 • Oude Kerk te Amsterdam
 • oude kunst » oude(re) beeldende kunst » oude(re) schilderkunst
 • oude kunst / moderne (c.q. contemporaine) kunst
 • oude kunst c.q. literatuur: tot één groot "nu" geconstrueerd» geabstra
 • oude kunst, drang tot voltooiing die uitgaat van –
 • oude leeservaringen, heel –
 • oude letterkunde » historische letterkunde
 • oude letterkunde als levende tekst c.q. literatuur
 • oude letterkunde: méér dan louter historisch waardevol
 • oude letterkunde: verandert lezer of gedicht?
 • oude lezer(s) / jonge lezer(s)
 • oude lit./ moderne muziek nìet, oude muziek/ eigentijdse lit. wèl gewaardeerd
 • oude literatuur » oude(re) letterkunde » historische letterkunde
 • oude literatuur (...) ZIE: oude(re) literatuur (...)
 • oude literatuur / moderne muziek : chiastisch waarderingsbeeld mbt oud/ modern
 • oude literatuur als levende tekst c.q. literatuur
 • oude literatuur c.q. kunst: tot één groot "nu" geconstrueerd» geabstra
 • oude literatuur geannexeerd vanuit lit.–opvattingen van nu (door criticus)
 • oude literatuur op grammofoonplaten: Philips–serie "Poëtische Klanken"
 • oude literatuur veranderd» veranderbaar: door perspectiefverschuiving
 • oude literatuur, de beste – : opnieuw presenteren in persrubriek (wil Fens)
 • oude literatuur, schuldgevoel tav. – » OOK: de Grote Voorgangers als geweten
 • oude literatuur: méér dan louter historisch waardevol
 • oude literatuur: verandert lezer of gedicht?
 • oude liturgie, heimwee naar» gemis van de – (: de nieuwe showt verwording)
 • oude monachisme had fatale invloed op het christendom
 • oude muziek / contemporaine lit. (: chiastische waardering mbt. oud/ modern)
 • Oude Muziek, (Holland) Festival – (Utrecht)
 • oude niet geschuwd, het – ; 't moderne gezocht; 't modernistische veroordeeld
 • oude poëzie als persiflage van zichzelf (door latere ontwikkelingen in poëzie)
 • oude poëzie meefunctionerend in nieuwe
 • oude poëzie, nieuwe – : kan alleen als pastiche?
 • oude poëzie; archaïsch of verheven woordgebruik bij Noordstar als in –
 • oude Russische literatuur
 • oude spelling » OOK: oude spelling gehandhaafd
 • oude te ontdekken, het nieuwe zoeken om het –
 • oude teksten
 • Oude Testament
 • Oude Testament interpreteren naar het Nieuwe toe (typologisch lezen)
 • Oude Testament kreeg door christelijke ontjoodsing een literair karakter
 • oude veranderd door het nieuwe(re) » OOK: oud wordt nieuw
 • oude vorm » traditionele aanpak c.q. trekken » traditioneel karakter
 • oude–boekentaal
 • oude–nieuwe teksten: wisselwerking
 • oude(re) / contemporaine literatuur
 • oude(re) en hedendaagse Nederlandse poëzie als één geheel gelezen
 • oude(re) kunst, onbegrijpelijk geworden –
 • oude(re) kunst, verstarringsproces van – » historie geworden zijn van...
 • oude(re) letterkunde
 • oude(re) letterkunde ZIE OOK: historische literatuur
 • oude(re) letterkunde en moderne kritiek
 • oude(re) letterkunde, omgaan met – » vergeten verleden weer a.d. orde stellen
 • oude(re) letterkunde: grens 'levende'/ 'historische' (te actualiseren) lit.
 • oude(re) letterkunde: vraagt die om officiële geschiedschrijving of om essay?
 • oude(re) lezer(s) / jonge(re) lezer(s)
 • oude(re) literaire taal» beelden» vormen, bekende –
 • oude(re) literatuur actualiseren
 • oude(re) literatuur je als literatuur toeëigenen
 • oude(re) literatuur lezen vanuit poëziebeleving van nu
 • oude(re) literatuur niet–esthetisch benaderen: riskeert opsluiting in verleden
 • oude(re) literatuur nieuwe betekenis; lezer geeft –
 • oude(re) literatuur tot leven lezen
 • oude(re) literatuur, a–historisch lezen van –
 • oude(re) literatuur, contemporaine lezersreactie(s) op –
 • oude(re) literatuur, ironisering van (eigen) –
 • oude(re) literatuur: referentiekader voor nieuwe (bij lezer)
 • oude: visie op het – scherp gemaakt door reacties op het nieuwe
 • oudejaar » oudejaarsavond » jaarwisseling » SOMS: Nieuwjaar (–sdag)
 • ouder geworden zeer moderne, het –
 • ouder werk je als literatuur toeëigenen
 • ouder werk opnieuw bespreken
 • ouder worden » oud zijn » veroudering » levenslast (etc.): als literair motief
 • ouder worden van literatuur » verouderingsproces van literatuur
 • ouder wordende criticus » ontwikkeling van criticus » vermoeide criticus
 • ouder wordende lezer(s)\ oudere» oud geworden lezer» lezer in laatste leesfase
 • ouderdom » oud » bejaard » grijs » [OOK: vroeg oud » jongere oudere]
 • ouderdom » ouder worden » veroudering als literair motief
 • ouderdom als literair motief
 • ouderdomspoëzie
 • ouderdomswerk
 • oudere / contemporaine kunst
 • oudere / contemporaine literatuur
 • oudere / hedendaagse literatuur
 • oudere / jeugdige dichter (: bezinnend/ beeldend, volgens Vestdijk)
 • oudere / jongere lezer(s)
 • oudere / verouderde film(s)
 • oudere auteur » laat debuut » late debuten
 • oudere auteur eigen jeugdwerk laten voorlezen kan niet (vindt Fens 1959)
 • oudere auteurs, in hedendaagse Nederlandse literatuur publiceren vnl. –
 • oudere auteurs; Jacobson–prijs: voor –
 • oudere beeldende kunst » oude(re) (schilder–) kunst
 • oudere Franse literatuur
 • oudere generatie auteurs heeft overhand in hedendaagse Nederlandse literatuur
 • oudere kunst » oude(re) beeldende kunst » oude(re) schilderkunst
 • oudere kunst / moderne c.q. contemporaine kunst
 • oudere kunst c.q. literatuur : tot één groot "nu" geconstrueerd» geabs
 • oudere letterkunde als levende tekst c.q. literatuur
 • oudere letterkunde: méér dan louter historisch waardevol
 • oudere letterkunde: verandert lezer of gedicht?
 • oudere lezer » bejaarde lezer » ouder wordende lezer
 • oudere lezer(s) / jonge lezer(s)
 • oudere literatuur » oude(re) letterkunde » historische letterkunde
 • oudere literatuur als levende tekst c.q. literatuur
 • oudere literatuur c.q. kunst: tot één groot "nu" geconstrueerd» geabst
 • oudere literatuur geannexeerd vanuit lit.–opvattingen van nu (door criticus)
 • oudere literatuur op grammofoonplaten: Philips–serie "Poëtische Klanken"
 • oudere literatuur tot leven lezen » teksten krijgen met lezen vaak nieuw leven
 • oudere literatuur veranderd» veranderbaar: door perspectiefverschuiving
 • oudere literatuur, schuldgevoel tav. – » OOK: de Grote Voorgangers als geweten
 • oudere literatuur: méér dan louter historisch waardevol
 • oudere literatuur: verandert lezer of gedicht?
 • oudere Nederlandse literatuur, wat –
 • oudere poëzie echo van de nieuwe
 • oudere poëzie meefunctionerend in nieuwe
 • oudere Russische literatuur
 • oudere schrijver » laat debuut » late debuten
 • oudere... ZIE OOK: oude... EN: oude(re)...
 • oudere: visie op het – scherp gemaakt door reacties op het nieuwe
 • ouderen / jongeren, kloof – : als literair motief
 • ouderen en visueel gehandicapten, lezen voor –
 • ouderen en visueel gehandicapten, uitgave in grote letter voor –
 • ouderen: vergrijzing in de Nederlandse letteren
 • ouderenproblematiek » bejaardenleed » OOK: AOW cq VUT
 • oudergeworden auteur kan eigen jeugdwerk niet meer voorlezen (vindt Fens '59)
 • ouderlijk milieu ('vaderhuis') had invloed op Bloems poëticale opvattingen
 • ouderlijk milieu van auteur » jeugd van dichter c.q. schrijver
 • ouderrelatie van Bloem
 • ouderrelatie van Gezelle
 • ouders van Kees Fens
 • ouders van Kees Fens: zijn moeder
 • ouders van Kees Fens: zijn vader » SOMS: dood van de vader van Kees Fens
 • ouders, J.C. Bloem's relatie met zijn –
 • ouderwets » conventioneel » traditioneel » conformistisch » stereotiep
 • ouderwets » traditioneel realistisch
 • ouderwets / nieuw (: traditioneel / modern)
 • ouderwets / oud (: verouderd / oud maar nog levend)
 • ouderwets essayeren: ogv. persoonlijke waarneming algemene conclusies trekken
 • ouderwets geworden door ander (nieuwer) literair werk
 • ouderwets realisme
 • ouderwets taalgebruik » ouderwetse woorden (bij vertaalde poëzie)
 • ouderwets, fijn – » geliefde (en getolereerde) cliché's » gedragen »
 • ouderwetse dichterlijkheid nú
 • ouderwetse Engelse boekverkoper
 • ouderwetse interpretatie(s)
 • ouderwetse taal » conventionele taal » traditionele taal
 • ouderwordende lezer(s)
 • oudezijds... Amsterdamse walletjes (rosse buurt)
 • Oudheden (Leiden), Rijksmuseum van –
 • Oudheid
 • Oudheid ZIE OOK: Griekse – , Latijnse – , klassieke –
 • oudheid » cultuur : klassieke –
 • oudheid (klassieke – ) / christendom
 • oudheid in handen", "De – (tentoonstelling Leeuwarden 2002)
 • Oudheid–middeleeuwen, overgang –
 • Oudheid, klassieke – » klassieke cultuur
 • oudheid, literaire motieven uit de klassieke –
 • Oudheid: (klassieke) oudheid» cultuur
 • oudjaar » oudejaarsavond » jaarwisseling » SOMS: Nieuwjaar(sdag)
 • Oudmunster te Utrecht: kanunniken en kapittel
 • Oudry, Jean–Baptiste
 • Oudshoorn, J. van – [pseudoniem van J.K. Feylbrief]
 • oudste » eerste moderne dichter: P.C. Hooft de –
 • Oudwijk, Ton van (pseudoniem van Anna Koppelman)
 • out ("out") » "in" » hip » square (: modewoorden)
 • outcast » outlaw » outsider
 • outcast » vreemdeling (–schap) » buitenstaander » terzijde–positie
 • outcast als literair motief (outsider»outlaw»isolement»isolatie»eenzaam&raq
 • outlaw » outcast » outsider
 • outlaw en verlosser, Multatuli's zelfportret als –
 • outsider » outcast » outlaw » isolement » eenzaam(heid) : als literair motie
 • Ouwehand, C.
 • Ouwendijk, Dick (filmcriticus bij "De Linie")
 • Ouwens, Kees
 • oven (Daniël); zang van de drie jongelingen in de vuur–
 • over Bloem, Hooft –
 • over boek(en), boek(en) –
 • over boeken, boek –
 • over dichten, dichten over –
 • over dichters, dichter(s) over poëzie c.q. –
 • over eigen werk » poëticaal
 • over eigen werk, Fens' oordeel – » gewijzigde waardering bij Fens
 • over Eliot en Dante, Herbert –
 • over Eliot, Milton –
 • over Fens, anderen over – » Kees Fens
 • over Fens, Fens – » gewijzigde waardering bij Fens » Fens corrigeert zich
 • over gedicht spreken: verbinding leggen tussen nieuwe en bekende wereld
 • over goede poëzie spreken: wat je zegt is nooit voldoende
 • over het dichten » poëticaal
 • over Kees Fens » n.a.v. Kees Fens (, anderen – )
 • over Kees Fens (na 14.6.2008, de datum van zijn overlijden)
 • over kunst praten » schrijven » iets (kunnen) zeggen (: c.q. over literatuur)
 • over lezer spreken (c.q. schrijven) die je zelf bent
 • over lijken gaan als literair motief » machtsmisbruik als literair motief
 • over literatuur alleen in schriftelijke taal (schijnbaar) iets te zeggen
 • over literatuur iets zeggen (schijn)mogelijkheid van alleen schriftelijke taal
 • over literatuur praten (c.q. schrijven) » over kunst praten (schrijven)
 • over literatuur spreken kan het beste in literatuur
 • over literatuur, literatuur – » secundaire literatuur
 • over literatuur, literatuur alleen maar – » kunstkunst
 • over literatuur, opvatting(en) over poëzie cq – » poëtica» poëticaa
 • over muziek schrijven » muziek beschrijven
 • over muziek schrijven » muziekrecensie
 • over muziek, Fens over – » muziek » muzikaal
 • over Nijhoff, dichters –
 • over poëzie (goede) spreken: wat je zegt is nooit voldoende
 • over poëzie alleen in metaforen» benaderenderwijs omschrijvend te spreken
 • over poëzie alleen in poëzie te spreken
 • over poëzie spreken is altijd het verhelderend verschuiven van de moeilijkheid
 • over poëzie spreken» schrijven: met gevoel van gêne
 • over poëzie spreken: verbinding leggen tussen nieuwe en bekende wereld
 • over poëzie, dichter(s) over dichter(s) c.q. –
 • over poëzie, opvattingen – » poëtica » poëticaal onderzoek
 • over Roland Holst, Vondel –
 • over schrijven schrijven(d) » poëticaal » schrijven cq dichten als lit. motief
 • over tekst denken c.q. praten
 • over veertig jaar onthouden? » blijvend? » duurzaam?
 • overaanbod boeken: niet bij te houden stortvloed aan publikaties
 • overactivering van stilistische bijzonderheden (pastiche)
 • overactiviteit èn innerlijkheid
 • Overbeek, Annemiek
 • overbodig » luxe
 • overbodig » nutteloos » zinloos » vergeefs
 • overbodig » redundant» onnodig» functieloos» overdetaillering» niet te
 • overbodig » voegt niets toe » verdubbeling
 • overbodig boek » niet (meer) hoeven lezen » onnodig om te lezen
 • overbodig boek » overbodige uitgave» boek» tekst» gedicht(en)
 • overbodig gedicht » onnodige uitgave» publikatie» tekst» boeken
 • overbodig gemaakte» weggeschreven poëzie (c.q. boek)
 • overbodig geworden door nieuwer literair werk c.q. studie
 • overbodig geworden tekst» boek» literatuur (: betekenis verloren)
 • overbodig informatie–aanbod » overvloed aan informatie » te veel informatie
 • overbodig om op te schrijven wat je al weet
 • overbodig, lezen – » niet (meer) hoeven lezen » onnodig boek
 • overbodig; latere literatuur door (eerder) topniveau niet –
 • overbodige als voedingsbodem, het – (: topniveau vergt vèèl lagere kwaliteit)
 • overbodige beschrijving » (onnodige) overvloed aan informatie of materiaal
 • overbodige informatie, aanbod van – » onnodige informatie » overbodig boek
 • overbodige kennis
 • overbodige kennis: die mbt. realiteit die aanleiding was voor literair werk
 • overbodige kennis; de ware kennis is de –
 • overbodige poëzie » onnodige publikatie» tekst» boek(en)
 • overbodige taal ontbreekt » compact » (informatie–) dichtheid » kort
 • overbodige tekst » onnodig om te lezen » niet (meer) hoeven lezen
 • overbodige uitgave(n) » overbodigheid van tekst»boek» publikatie» gedicht(en
 • Overbosch, W.G.
 • overconcentratie (in één tekst c.q. stuk)
 • overdaad, onnodige – » rompslomp » rommelig » ongeordend » (etc.)
 • overdenking » overpeinzing » beschouwing
 • overdetaillering » redundant» overbodig» onnodig» zonder functie» niet
 • overdone » gekunsteld» gemaakt» geforceerd» onecht» aanstellerig»
 • overdosis » overconcentratie in één tekst c.q. stuk
 • overdracht van collectief wereldbeeld dmv. retoriek
 • overdracht, cultuur–
 • overdrachtelijk » beeldspraak » metafoor
 • overdreven » aanstellerig » gemaakt » geforceerd » onecht (–heid) &raq
 • overdreven » te vet aangezet » van dik hout » schmieren
 • overdreven godsdienstig » dweperige religieuze beleving
 • overdreven stilistische eigenaardigheden in vroeg werk van Carmiggelt
 • overdreven zuiverheid, verborgen perversiteit door –
 • overdrijving als literaire techniek » hyperbool als stijlmiddel
 • overdrijving van stilistische eigenaardigheden in vroege werk van Carmiggelt
 • Overeem, Emmy van
 • Overeem, Jan Willem
 • overeenkomst » verwantschap OOK: invloed » beïnvloeding
 • overeenkomst auteur–personage » relatie (commentariërende) auteur en personage
 • overeenkomst tussen zijn wijzen van kijken» lezen: reflectie van Fens op de –
 • overeenkomst videotheek»winkelbibliotheek
 • overeenkomst, functie van citaat» verwijzing» intertekst» –
 • overeenkomst, thematische – » thema » thematische behandeling
 • overgaan in elkaar van binnen– en buitenwereld
 • overgang klassieke – christelijke cultuur: klassieke erfenis a.h. christendom
 • overgang klassieke oudheid naar christendom
 • overgang klassieke oudheid/ middeleeuwen
 • overgang middeleeuwen – renaissance (SOMS: modern door individualisme)
 • overgang oude christendom – middeleeuwen (OOK: continuïteit c.q. breuk ...)
 • overgangsfiguur » overgangssituatie » tussenpositie
 • overgenomen taal als last » meegekregen taal als last
 • overgeraffineerd » hyperzorgvuldig » kunstmatig(heid)
 • overgevoeligheid, egocentrische kant van –
 • overgrootvader van Fens » grootvader van Fens
 • overheid (wereldlijke – ) en kerkgebouw(en)
 • overheidssteun aan literatuur » regeringssubsidies aan literatuur
 • overheidssubsidie aan literatuur » regeringssteun literatuur » prijzenbeleid
 • overige gedichten van de auteur als context
 • Overijssel: rivier de Vecht
 • overinterpretatie » gevaar van –\ lezen buiten 't materiaal om»te diep(zinnig)
 • overinterpreteren » hineininterpretieren » meer lezen dan de tekst zegt
 • overinterpreteren » overinterpretatie
 • overkant van het IJ » Amsterdam–Noord » het IJ » IJ–tunnel
 • overladen gedichten, met ervaring –
 • overladen versierd » ornamentrijk » bloemrijk » verfraaid
 • overleden auteur (–s) » gestorven schrijver(s)
 • overleden auteur(s), jong –
 • overleden lezer (–spubliek)
 • overledene lijkt even te herkennen in een (toevallige) levende persoon
 • overledene, herinnering aan – » nagedachtenis » memoriam
 • overledene, verdriet» rouw om –
 • overledenen, omgang met – » omgaan met de dood
 • overleefd » achterhaald » voorbije wereld » verdwenen wereldbeeld » vergaan.
 • overleven na atoombom (: Frans trainingsexperiment)
 • overlevende » nabestaande(n) » angst van nabestaande(n)
 • overlevenden uit vernietigingskamp, problematiek van de –
 • overlevering » conventie » traditie » (goede) oude gewoonte(n)
 • overlevering van literatuur
 • overlevingskansen van literatuur
 • overlijden » dood » sterven
 • overlijden van ... , Bij het –
 • overlijden van de vader van Kees Fens » vader van Kees Fens
 • overlijden, deelneming bij – » condoléance
 • overlijdensadvertentie(s)
 • overlijdensannonce (–s)
 • overlijdensannonces » necrologieën (lezen) in "The Times" » OOK: als lit.
 • overlijdensbericht » rouwannonce (–s) » OOK: tekst op –
 • overlopende eruditie bij Rodenko
 • overmaat aan ervaring van concreetheid
 • overmacht van de taal / onmacht van de dichter
 • overmatig begrip van tekst » overinterpretatie
 • overpeinzing » overdenking » beschouwing
 • overproduktie aan boeken
 • overrompelend als waardekwalificatie (OOK: aangrijpend» schokkend» getuigend)
 • overschat » opgeklopte waardering » waarde opgeklopt
 • overschat, universiteit c.q. academisch milieu –
 • overschatting » dreigende overschatting » bedreigd talent
 • overschatting van algemene waarde van kunst en literatuur
 • overschatting van het schrijverschap » schrijverschap tot mythe gemaakt
 • overschatting van individu » individualisme » individualisering » individu
 • overschatting van inhoud door lezer door de vorm
 • overschatting van symboliek: overinterpretatie » te diep (–zinnig) lezen
 • overschrijven » kopiëren » afschrijven » vermenigvuldigen
 • overschrijven » overgeschreven » plagiaat » napraten
 • overspel » seks » seksuele hartstocht » geil » seksuele lust
 • overstatement als stijlmiddel » overdrijven als literaire techniek
 • Oversteegen, J.J.
 • Oversteegen: harmoniserende / uitstotende (depersonaliserende) poëzie
 • overstijgend, louter literair belang –
 • overstromingen » watersnood (feb. 1995 & dec. 2004) » evacuatie(s) ivm. –
 • oversymbolisch duiden » symbolische interpretatie » symboolduiding
 • oversymboliseren » te diep(zinnig) lezen » overinterpretatie
 • oversymbolisering » metaforisering » symboliseren
 • Overtoom (Amsterdam) » OOK: Kattenlaantje
 • overtreffende trap » superlatief
 • overtreffende trap als stijlmiddel » overdrijving als literaire techniek
 • overtuigd » gedreven » enthousiast » geestdriftig » fanatiek
 • overtuigen in literatuurbeschouwing, bewijzen c.q. nieuwsgierig maken c.q –
 • overtuigend » enthousiasmerend » stimulerend » lezen bevorderend
 • overtuigend beschreven gebeuren: heeft teken–kracht
 • overtuigende constructie rond een geheim: interpretatie is een al dan niet –
 • overtuiging verdedigen, eigen – » positiebepaling » standpunt innemen
 • overtuiging, geloofs– » levensovertuiging » levensbeschouwing » levensvisie
 • overtuiging, levens– : gebrek aan respect voor andere levenssituatie» –
 • overtuigingskracht van beschreven gebeuren (: als teken)
 • overtuigingskracht van stijl (geeft het enige gelijk dat mogelijk is)
 • overtuigt, stijl – » stijl geeft het enige gelijk dat mogelijk is
 • Overveen, duingebied van Bloemendaal en –
 • oververfijnd » kunstmatig » hypergeraffineerd
 • oververtegenwoordiging van Zuidnederlanders
 • oververzadigde criticus » vermoeide c.q. ontmoedigde criticus
 • overvloed aan berichtgeving maar ook tekort aan nieuwsvoorziening & informatie
 • overvloed aan boeken » teveel aan – » leesachterstand » lees–inhaalpog
 • overvloed aan commentaar» interpretaties, soms verlammende –
 • overvloed aan informatie» materiaal» beschrijving (OOK: – te veel» overbodig
 • overvloed aan interpretaties c.q. commentaar, soms verlammende –
 • overvloed aan mogelijkheden: daarin manifesteert zich heel grote kunst
 • overvloed aan nieuwe uitgaven » te veel boeken (gepubliceerd)
 • overvloed aan schrijvers » iedereen wil maar schrijven
 • overvloed aan Shakespeare–studies, verlammende –
 • overvloed aan woorden » woord(en)rijkdom
 • overvloed in poëzie
 • overvloed van de poëzie van Claus
 • overvloed van de poëzie van Lucebert
 • overvol » te veel » dodelijk vermoeiend » overvloed
 • overvolle boekenkast
 • overvolledig » (te) gedetailleerd » detail » functie van detail (–s)
 • overvolledig » angst voor onvolledigheid » volledigheidsstreven
 • overvolledig » selectie was beter geweest » te veel herdrukt
 • overvolledigheid van een oeuvre
 • overwaarderen » overwaardering
 • overwaardering » overwaarderen
 • overwaardering van symboliek: overinterpretatie » te diep (–zinnig) lezen
 • overwegen » mediteren » beschouwen » contemplatie(f)
 • overwegingen mbt. dromen
 • overwegingen van Fens bij poëzie» ideeën die Fens heeft over poëzie»liter
 • overweldigende grootheid » schoonheid » cultuurmonumenten : bevangen tov. –
 • overzicht » overzichtsstudie » handboek(en)
 • overzicht (schematisch – ) » schema » vogelvlucht–visie
 • overzicht van letterkunde van een periode
 • overzicht, Het – [tijdschrift]
 • overzichtstentoonstelling » expositie
 • Overzier, Elly
 • overzorgvuldig » hypergeraffineerd » kunstmatig(heid)
 • Ovidius (Publius – Naso)
 • Ovidius: Metamorphosen
 • Owen, David
 • Owen, Wilfred
 • Oxbridge (Oxford en Cambridge)
 • Oxenaar, Aart
 • Oxford
 • Oxford / Cambridge (Henry Newman / Leslie Stephen)
 • Oxford Book, The – = de Bijbel
 • Oxford Classical Dictionary (OCD)
 • Oxford Companion to Classical Literature
 • Oxford Companion to English Literature, The –
 • Oxford Dictionary of Quotations, The
 • Oxford English Dictionary, The – (OED)
 • Oxford Illustrated Literary Guide to Great Britain and Ireland, The –
 • Oxford Medieval Texts [reeks]
 • Oxford University Press
 • Oxford University Press, The – : reeks "The World's Classics"
 • Oxford–beweging
 • Oxford–blue » blauw
 • Oxford, Pembroke College
 • Oxford: Ashmolean Museum
 • Oxford: Bodleian Library
 • Oxford: boekhandel Blackwells
 • Oye, Eugeen van
 • Oyens, David
 • Oyens, Pieter
 • Ozick, Cynthia