Thema's
 • nú '50–ers herlezen is niet als lezen toen
 • nú schrijven: de bestaande literatuur een last bij het –
 • nú: ouderwetse dichterlijkheid –
 • Nüsser, Tonny
 • N.A.T.O. » NAVO
 • N.A.V.O. » NATO
 • N.H. Kerk, gezangboek der – » Liedboek der kerken
 • N.S.B. [Nationaal–Socialistische Beweging] » SOMS: Jeugdstorm
 • na één maal lezen "op" » (te) voorspelbaar » stereotiep
 • na één maal lezen niet "op", goede poëzie is –
 • na éénmaal lezen is goede poëzie niet "op"
 • na éven doorzien (in een flits) weer onhelder
 • na ± 1980 Nederlandse poëzie slechts fraai verwoorde literaire lichtheid
 • na 1945 » naoorlogs [mbt. poëzie OF architectuur]
 • na 1x lezen "op" » (te) voorspelbaar » stereotiep
 • na 1x lezen niet "op", goede poëzie is –
 • na concilie vernieuwde liturgie » liturgische vernieuwing(en)
 • na de dood leven » hiernamaals(gericht)
 • na de dood, leven – : als literair motief
 • na de dood, relatie tussen hier en leven –
 • na de vakantie
 • na debuut niet meer iets goeds » debuut was beter
 • na dood van auteur verschenen c.q. ongepubliceerde literaire nalatenschap
 • na dood van Fens: over c.q. n.a.v. hem
 • na herlezing blijkt poëzie veranderd c.q. gegroeid
 • na het christendom, moraal gezocht –
 • na het concilie / vóór het concilie
 • na jaren toch weer een prachtig boek gebleken
 • na overlijden verschenen werk c.q. ongepubliceerde literaire nalatenschap
 • na tien jaar herbespreken, dezelfde criticus moet werk – (suggestie Fens)
 • na vermoeden van kwaliteit begrepen, pas –
 • naïef » naïveteit » ongecompliceerd
 • naïeve kunst » zondagsschilder (–kunst) » amateurschilder(s)
 • naïveteit » bewondering » onhandigheid : samengaan van –
 • naaien » neuken » paren » geslachtsdaad » vrijen
 • Naaijkens, B.
 • Naaijkens, Els
 • Naaijkens, Jan
 • Naaijkens, Ton
 • naakt woord » literaire taal en gewone woorden
 • naam – taal – noodlot
 • naam » (betekenis v.) naamgeving » voor– cq. achternamen [OOK: van personages]
 • naam » noodlot : relatie –
 • naam » woord : plezier in – (OOK: prachtige namen» woorden)
 • naam 'Ambrosius' (28.4.2006) » Ambrosius van Milaan
 • naam (echte – ) / schuilnaam (c.q. pseudoniem)
 • naam geven aan het naamloze: dichten
 • naam, straat– » straatnaambord
 • naambord, straat– » straatnaam
 • naamgenoot Kees Fens [1959]
 • naamgenoot van Kees Fens (Nijmegen)
 • naamgeving door Bordewijk
 • naamgeving [OOK: aan personages] » naam » voornaam » achternaam » namen
 • naamklank en noodlot (verborgen in taal), relatie –
 • naamletter, eerste – » initiaal » initialen
 • naamloos gebleven
 • naamloos geworden » anonimiteit
 • naamloos worden v. dichter (: ont–subjectivering» ontlediging» anoniem worden)
 • naamloze kunstenaar(s) » onbekende meester(s)
 • naamloze naam geven, het – (: dichten)
 • naamloze vrouwen houden geschiedenis in stand
 • naamregister (personen » plaatsen)
 • naar aanleiding van Fens (na 14.6.2008)
 • naar beeld van god geschapen mens: de omgekeerde projectie v.h. monotheïsme
 • naar buiten èn naar zichzelf verwijzende taal van poëzie: tussenpositie
 • naar de kerk gaan » kerkgang » MEESTAL: bezoek aan kerk(en)
 • naar het leven » 17e–eeuws (Hollands) realisme
 • naar hoogtepunt(en) toelezen
 • naar je toe lezen » annexerend lezen
 • Naar Morgen [periodiek 1969–1991]
 • naar onbekend,van bekend naar –
 • naar zich laat raden; gedicht als de schaduw van de gestalte die –
 • naar zichzelf verwijzend(e) woord(en)\ zichzelf betekenend (SOMS: – – ding)
 • naar zichzelf verwijzende (geen werkelijkheid explorerende) literatuur: cliché
 • Naarden
 • naargeestig vrome kitsch » smakeloze & walgelijke stichtelijkheid
 • Naastepad, Th.J.M. (Tom)
 • Naaykens, Els
 • Naaykens, Jan
 • Naber, S.
 • nabestaande » overlevende(n) » angst van c.q. bezwaren bij nabestaande(n)
 • nabestaande(n), angst van – » nabestaande(n) » overlevende(n)
 • nabije eindtijd, geloof in –
 • Nabije Oosten » Midden–Oosten
 • nabijheid van bewonderde "tweede persoon"
 • Nabokov, Dmitri
 • Nabokov, metafoor bij –
 • Nabokov, omkering(en) bij –
 • Nabokov, Vladimir
 • Nabokov: schrijver vs. vlindervanger : brengt tot leven / legt vast (prikt op)
 • nabootsen » imiteren » nadoen » onoorspronkelijk » OOK: herscheppen
 • nabootsing en spelregels
 • nachine als literair motief » techniek als literair motief
 • Nachleben » receptiegeschiedenis » nageschiedenis » waardering later
 • Nachleben A. Roland Holst
 • Nachleben, niet goed lezen een factor in –
 • nacht / dag
 • nacht / dag : geen grens (H. de Vries)
 • nacht / dag geordend door licht ; OOK: nacht/dag als literair motief
 • nacht als literair motief » duisternis c.q. donker als literair motief
 • Nacht van de poëzie
 • nacht van de ziel » Godsbehoefte » 'donkere nacht' (mystiek)
 • nacht, deken van de – : als literair motief
 • nacht, donkere – (: mystiek) » nacht van de ziel » Godsbehoefte
 • nacht, pool–
 • nachtegaal als literair motief » zangvogel als literair motief
 • nachtelijke onrust door berouw als literair motief
 • nachtleven
 • nachtmerrie » angstdroom » kwelwereld » lugubere fantasie
 • nachtprogramma's; cultuur in media: pas late avond– en –
 • nachtrust als literair motief » nachtstilte als literair motief
 • nachtstilte als literair motief
 • nachtvorst
 • Nachtwacht – Gysbreght
 • Nachtwacht van Rembrandt
 • nachtwake » waakmotief » wakker zijn of blijven : als literair motief
 • Nadal, Jerónimo
 • Nadeau, Maurice
 • nadenken » denken » poging tot denken » denkproces » denkwijze
 • nadenken over dromen
 • nadenken over eigen kinderlectuur
 • nadenkend / beschrijvend (OOK: commentaar / beschrijving)
 • nader besproken, niet – : Fens–artikel met vnl. – signaleringen
 • nader leren kennen; studeren is niet: leren kennen, maar: –
 • Nader tot U (Van het Reve): gesloten karakter van opgeroepen wereld in –
 • nadere verklaring, herhaling als – » uitleg » uitweiden » explicatie
 • naderend einde » einde » naderend onheil » – als literair motief
 • nadichten » vertalen » vertaling(en)
 • nadoen » navolging : van het middeleeuwse ideaalbeeld
 • nadoen » onoorspronkelijk » imitatie » OOK: herschepping
 • nadoen en spelregels
 • nadood » nagedachtenis » memoriam » herinnering aan overledene
 • nadruk op amusementswaarde van literatuur, steeds meer –
 • nadruk op Zuidnederland » Zuidnederlands accent » Zuidnederlands overwicht
 • nadrukkelijk, te – vs. vanzelfsprekend (: mbt. betekenissamenhang)
 • Naef, J.P.
 • Naeff, Top
 • nagedaan of beïnvloed?
 • nagedachtenis (ter – aan) » memorie » memoriam » herinnering aan overledene(
 • nagedachtenis van..., Ter – » Bij de dood van...
 • Nagel, Wim H. [pseudoniem: J.B. Charles]
 • nagelaten bibliotheek» boek(en) : lot van –
 • nagelaten boeken » verlaten bibliotheek » verweesd boekenbezit
 • nagelaten werk » literaire nalatenschap (al dan niet posthuum gepubliceerd)
 • nageschiedenis » Nachleben » receptiegeschiedenis » waardering later
 • Nahon, Alice
 • naijver » jaloezie » konkelen » (politiek) intrigeren
 • naijver, artistieke – » creatieve wedijver » emulatie » kunstenaarsjaloezie
 • naissance du monde, La – : Miró–expositie Centre Pompidou Parijs 2004
 • najaar als literair motief
 • najaarsaanbieding(en) » Sinterklaas–aanbiedingen » Kerstaanbiedingen
 • nakomer
 • nakomer Couperus: jongste van een oude generatie
 • nalaten van spoor, wel c.q. niet willen –
 • nalaten, één boek willen – (dat zal groeien» veranderen)
 • nalatenschap » erfenis » erfstuk
 • nalatenschap, beheerder(s) van literaire –
 • nalatenschap, bibliotheek» boeken uit – : lot van –
 • nalatenschap, boeken als – » verweesde boeken » verlaten bibliotheek
 • nalatenschap, embargo op – » (geen) toegang tot –
 • nalatenschap, literaire – » nagelaten (evt.: nog ongepubliceerd) werk
 • nalatenschapseditie
 • naleven » Nachleben » receptiegeschiedenis
 • namaak » imitatie » onoorspronkelijk (OOK: herschepping)
 • name dropping » snob (–isme)
 • namen » naam (–geving)
 • namen » woorden : prachtige – (OOK: plezier in woorden)
 • namen bij Annie Schmidt
 • namen bij Bordewijk » persoonsnamen bij Bordewijk
 • namen op muren of bomen gekladderd » grafitti
 • namen van bloemen
 • namen van Nederlandse planten
 • namen, beginletter van – » initiaal » initialen
 • namenregister (personen en plaatsen)
 • Namier, Lewis Bernstein
 • Naon, Alfred – (professor – : voorzitter v. Interplanetary World Association)
 • naoorlogs » na 1945 [OOK mbt. poëzie OF architectuur]
 • naoorlogse kerken in Amsterdam–West: Jozefkerk (r.k.) en de Kolenkit (prot.)
 • naoorlogse Nederlandse en»of Vlaamse letterkunde (1945– )
 • Nap, Jan
 • Napels
 • Napoleon III
 • Napoleon [I Bonaparte]
 • napraten » overschrijven » overgeschreven » plagiaat
 • Nar, professor Hans
 • Narcissus » narcisme » op zichzelf gericht » egoïstisch » (–e) ze
 • Nash, John
 • Nash, Ogden
 • naslagwerk èn leesboek
 • naslagwerk » berichtgeving» nieuwsvoorziening: te veel of te weinig informatie
 • naslagwerk » lexicon» compendium» encyclopedie» register» dictionary&r
 • naslagwerk als literair motief
 • naslagwerk, gebruik van – » gebruik van naslagwerken
 • Nassau, Adolf van
 • Nassau, Engelbert van
 • Nassau, Hendrik van
 • Nasser, Djamal Abd'al
 • Nast, Conde
 • Nation, The [tijdschrift Dublin, 1846]
 • nationaal / internationaal (religie en samenleving in middeleeuwen)
 • Nationaal Dictee, Het –
 • nationaal erfgoed » cultureel erfgoed » geestelijk erfgoed » cultuurverleden
 • nationaal geestelijk erfgoed » cultuurverleden
 • Nationaal Historisch Museum
 • Nationaal Huldeblijk 1881 (Multatuli)
 • nationaal karakter van literatuur» van literaturen
 • Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam » OOK: tekst v. A. Roland Holst op –
 • Nationaal Museumweekend
 • Nationaal Oranje Comité » Gerrit Key
 • Nationaal Toneel van België [toneelgezelschap]
 • nationaal–socialisme » nationaal–socialistisch » nazi
 • nationaal–socialisme als literair motief » Duits(land) als literair motief
 • nationaal–socialistisch
 • nationaal–socialistisch taalgebruik
 • nationaal–socialistisch woordgebruik
 • Nationaal–Socialistische Beweging (NSB)
 • nationaal–socialistische literatuur
 • nationaalsocialisme
 • National Art Library
 • National Gallery (museum in Washington)
 • National Gallery Londen: tentoonstelling "Painted Illusions" (voorjaar 2000)
 • National Gallery London: tentoonstelling "Recognising Van Eyck" (1998)
 • National Gallery te Londen
 • National Geographic Channel (tv U.S.A.)
 • National Geographic Magazine
 • National Library of the Netherlands in The Hague: Koninklijke Bibliotheek
 • National Portrait Gallery te Londen
 • National Trust
 • Nationalbibliothek Wenen (K.u.K. Hofbibliothek)
 • Nationale Bibliotheek in Florence
 • Nationale Boekenmarkt 1965 in RAI–gebouw te Amsterdam (14–23 mei)
 • nationale cultuur en cultuurdiscussie
 • nationale cultuur: in Engeland wel / in Nederland niet
 • nationale geschiedenis
 • Nationale Kunstgalerij (in het Huis ten Bosch; 1800)
 • nationale literatuur » nationale literaturen
 • Nationale Strippenkaart » bus–\ tram–\ treinkaartje » vervoerbewijs
 • Nationale Toneel, Het
 • Nationale Voorleesdag » Nationaal Voorleeskampioenschap
 • Nationalgalerie te Berlijn, Neue –
 • nationalisme » Heimatliteratur
 • nationalisme » nationalistisch » nationaliteit » chauvinisme » nationale tro
 • nationalisme en jeugdliteratuur
 • nationalisme en vaderland(sliefde)
 • nationalisme, Engels –
 • Nationalist [Ierse krant]
 • NATO » NAVO » North Atlantic Treatment Organisation
 • Natris, W. de
 • Natural Knowledge, Roal Society of London for the Promotion of –
 • naturalisme » naturalistisch (–e tekst)
 • naturalisme / symbolisme (OOK: realisme / symbolisme)
 • naturalisme, Nederlands – » Nederlandse naturalist(en)
 • natuur – cultuur : samenhang c.q. gescheidenheid van –
 • natuur » cultuur : muziek van Mozart is cultuur die natuur is
 • natuur » landschap (OOK: natuurbeschrijving)
 • natuur (tweede en eigenlijke – ) aan de werkelijkheid gegeven in poëzie
 • natuur / bovennatuur (: scheiding – met eigen taal voor 't bovennatuurlijke)
 • natuur / bovennatuur : scheiding c.q. tegenstelling –
 • natuur / bovennatuur : geen scheiding (meer) tussen –
 • natuur / cultuur
 • natuur / cultuur als literair motief (OOK: natuur / intellect als lit. mot.)
 • natuur / intellect : als literair motief (OOK: natuur / cultuur...)
 • natuur / kunst [OOK: natuur vs. kunst als literair motief]
 • natuur / park–cultuur c.q. kunstmatige natuurlijkheid
 • natuur / stad EN: woestijn / stad (OOK: – als literair motief)
 • natuur / stad (: beleving van Fens)
 • natuur aan de werkelijkheid gegeven in poëzie; tweede (eigenlijke) –
 • natuur als cultuur (Noordstar)
 • natuur als literair motief
 • natuur als schilderkunstig motief
 • natuur als spiegel van God » natuurmystiek » lichtmystiek
 • natuur bij Gezelle
 • natuur en kosmos » aarde en kosmos
 • natuur en lezen
 • natuur ervaren » de natuur beleven » oerkrachten van de natuur ervaren
 • natuur in cultuur gebracht » natuur vermenselijkt (Van Geel)
 • natuur met bewustzijn van eenzaamheid
 • natuur rijmt niet, behalve bij sommige bloemen en vlinders, De –
 • natuur van de werkelijkheid gegeven in poëzie; tweede (eigenlijke) –
 • natuur vermenselijkt » natuur in cultuur gebracht (Van Geel)
 • natuur vertaald in cultuur
 • natuur wint van kunst c.q. poëzie
 • natuur zonder cultuur
 • natuur, boek der –
 • natuur, cultuur van de – » betekenisgevende landschaps– of natuurbeschrijving
 • natuur, lezen in de – » lezen en natuur
 • natuur, menselijke – : het goddelijke verschijnend in de gestalte van de –
 • natuur, metaforisering als (vergeefse) poging tot betrokkenheid bij de –
 • natuur, oerkrachten (verwoestende – ) der – : als literair motief
 • natuur, onbereikbaarheid van de – (gescheiden zijn van de – )
 • natuur, poëzie (c.q. kunst) verliest het van de –
 • natuur, verloste – » bekeerde schepping
 • natuur: verwijzing (in gedicht) naar 'n herkenbare – speelt voor Fens geen rol
 • natuur; bovennatuur betrokken op – EN: geen scheiding natuur/ bovennatuur
 • natuur; muziek van Mozart: cultuur die – is
 • natuurbeleven » (oer–) krachten van (cq regressie in) de natuur ervaren
 • natuurbescherming » Natuurmonumenten » (OOK: bedreigde natuur» flora» fauna)
 • natuurbeschrijving » natuur » landschap
 • natuurbeschrijving (eerste i.d. westerse letterkunde)
 • natuurbeschrijving als betekenisgeving » cultuur van de natuur
 • natuurbeschrijving, functioneren van beeldspraak» metafoor of van –
 • natuurdicht » natuurpoëzie
 • natuurgedicht » natuurpoëzie
 • natuurgeloof » verbondenheid met de natuur
 • natuurkunde » natuurwetenschap » natuurlijke historie » geografie » biologie
 • natuurlijk » gewoon » "echt" : alleen door literaire middelen te creëren
 • natuurlijk » het woord "natuurlijk"
 • natuurlijk (zogenaamd) maar uiterst kunstmatig (romandialogen)
 • natuurlijkheid » vanzelfsprekendheid : schijn van –
 • natuurlijkheid bestaat niet (tenzij door literaire middelen) ("net echt")
 • natuurmens, Fens is geen –
 • Natuurmonumenten » natuurbescherming
 • natuurmystiek » lichtmystiek» opgaan in Al» SOMS: de natuur als spiegel v. God
 • natuurobservatie
 • natuurpoëzie » natuurgedicht(en) » landelijke poëzie
 • natuurramp » verwoestende oerkrachten der natuur als literair motief
 • natuurvers bij Gezelle, genese van –
 • natuurverschijnsel, gedicht als een –
 • natuurverwoesting » milieuproblematiek » milieu
 • natuurwetenschap» –kunde» –lijke historie» (schrijvende) bioloog»
 • natuurwetenschap: Vondels veranderde visie op – gaf hem andere mensvisie
 • Naundorff, Karl Wilhelm
 • Nauta, Jan
 • Nauta, Lodi
 • Nauta, Lolle
 • nautisch » zeevaart » marine
 • nautische poëzie» literatuur (: zeevaart» zeeman als literair motief)
 • nauwelijks een (auto)biografische traditie in Nederlandse cultuur
 • nauwelijks gelezen: secundaire literatuur c.q. essays
 • nauwelijks meer echt gezien; klassiek wordt:...
 • nauwelijks nog verbinding met het (versplinterde) verleden
 • nauwelijks te begrijpen » moeilijk verstaanbaar; Fens vindt (bepaalde) tekst –
 • nauwelijks verbinding met het (voor huidige mens versplinterde) verleden
 • nauwelijks verschil tussen de tijdschriften
 • nauwkeurig lezen » geconcentreerd c.q. (zeer) goed lezen » leesconcentratie
 • nav. Fens (na 14.6.2008)
 • Navarra, Margareta van –
 • navelstaren » belijdenissen (als genre OF: als trefwoord)
 • navertelbaarheid: kenmerk van lectuurboeken
 • naverteld met andere woorden, gedicht –
 • navertellen » navertelbaarheid (: kenmerk van lectuurboeken)
 • navertellen » omschrijven » parafraseren
 • navertellen in andere woorden
 • navertellen in andere woorden
 • navertellen in andere woorden verkracht literaire tekst
 • NAVO » NATO
 • navolger » epigoon » epigonisme
 • navolger / epigoon (navolgers / epigonen)
 • navolgers maken hun voorbeelden tot imitatie
 • navolging » imitatio » imitatie
 • navolging / beïnvloeding : verschil –
 • navolging lijkt het oorspronkelijke voorbeeld imitatie, door zoveel –
 • Navolging van Christus
 • navolging, suggestie Fens mbt. mogelijkheden» verbetering c.q. –
 • nawerking » Nachleben » latere receptie
 • nawerking van Annie M.G. Schmidt moet bestudeerd (suggestie van Fens)
 • nawerking van jeugdlectuur » invloed van het als kind gelezene
 • nawerking van vroeger gelezen poëzie
 • nawoord » OOK: nawoord vs. epiloog
 • nawoord vs. epiloog » nawoord » epiloog
 • nazi » nazistisch
 • nazi als literair motief » Duits(land) als literair motief
 • nazi–literatuur » NSB–literatuur
 • nazi, neo–
 • nazistische gezindheid » fout in de oorlog » totalitaire sympathieën
 • NBG » Nederlands Bijbelgenootschap » Bijbels Museum
 • NCRV
 • NCRV radioprogramma Literama
 • NDU: Nederlandse Dagblad Unie
 • necrologie » In Memoriam » obituary » herdenking van... » Levensbericht
 • necrologieën in "The Times" (lezen) » – als literair motief
 • Nederduytsche Academie, schouwburg van de – (Amsterdam, 1617)
 • Nederhemert
 • nederig » bescheiden » geen pretenties » verlegen
 • nederig: geïmponeerd door reuzen der wereldliteratuur
 • nederigheid » gêne » schaamte : bij c.q. van de schrijver c.q. criticus
 • nederigheid (cq gêne»schuldgevoel) tav Grote Voorgangers cq oudere literatuur
 • nederigheid bij moderne Devoten (OOK: innerlijkheid» inkeer» deemoed...)
 • nederigheid en glorie in de rooms–katholieke cultuur
 • nederlaag » verlies » verloren » verslagen
 • Nederland [tijdschrift]
 • Nederland » Holland
 • Nederland (Noord– ): kent alleen de linkse (liberale) Vlaamse literatuur
 • Nederland / Engeland: geen / wel een nationale cultuur
 • Nederland / Indië : tussenpositie –
 • Nederland / Indonesië [OOK: Indonesische kwestie]
 • Nederland / Vlaanderen
 • Nederland kent de Vlaamse katholieke literatuur niet
 • Nederland kent Vlaamse » Zuidnederlandse literatuur niet
 • Nederland onbekend met de Vlaamse katholieke literatuur
 • Nederland vol Duitse toeristen
 • Nederland– België (voetbalwedstrijd)
 • Nederland– Engeland (wedstrijd)
 • Nederland, de God van – / de God van Engeland
 • Nederland, Groot– » Zuid– en Noord–Nederland (als eenheid) » Lage Land
 • Nederland, Grote Prijs van –
 • Nederland, mediaevistiek in –
 • Nederland, Russische gedichten over –
 • Nederland, Vlaamse» Zuidnederlandse uitgever(s) (relatief) onbekend in Noord––
 • Nederland: 17e–eeuwse literatuuropvattingen
 • Nederland: gebrek aan toneelschrijvers
 • Nederland: gemeenschapskunst / l'art pour l'art
 • Nederland: geschiedenis van jeugd– en kinderliteratuur in Vlaanderen en –
 • Nederland: tot publikatie komen lijkt in Vlaanderen makkelijker dan in –
 • Nederlanden » de Republiek der Zeven Provinciën
 • Nederlanden » Lage Landen » Zuid– en Noord–Nederland » Groot–Ned
 • Nederlanden", "De – : verhalenverzameling uit 1841
 • Nederlanden, 500 jaar boekdrukkunst in de – (tentoonstelling Brussel 1973)
 • Nederlanden, Koningin c.q. Prinses Wilhelmina der –
 • Nederlanden, opstand der – : geschiedenis van de 16e– (en»of 17e–) eeuwse &
 • Nederlanden, Willem Alexander van Oranje prins der –
 • Nederlanden, Zuidelijke –
 • Nederlanden, Zuidelijke – : immigratie» immigranten uit –
 • Nederlander in Indië » Hollander in Indië [ OOK: – in Indonesië ]
 • Nederlander, Amerikaanse – : als literair motief
 • Nederlander, de dokterswachtkamer het ideale recreatieoord [op tv] van de –
 • Nederlanders die hun klassieken kennen?
 • Nederlands – Engels : schrijven in zowel – als –
 • Nederlands (Universiteit van Amsterdam), Instituut –
 • Nederlands / Italiaans (: talen)
 • Nederlands / Vlaams
 • Nederlands als tweede cq vreemde taal » NT2 » tweede–taalonderwijs Nederlands
 • Nederlands Bijbelgenootschap (Haarlem) » SOMS: Bijbels Museum (Amsterdam)
 • Nederlands College te Rome
 • Nederlands Dagblad
 • Nederlands devotioneel taalgebruik, effect» invloed van –
 • Nederlands gebrek aan recensiecultuur
 • Nederlands gesproken door oudere Indonesiërs vastleggen (suggestie van Fens)
 • Nederlands grootste schrijver volgens Fens: Vestdijk
 • Nederlands hedendaags literair klimaat, zelfgenoegzaam –
 • Nederlands Hervormde Kerk, gezangboek van de –
 • Nederlands in Indonesië (Nederlandse taal)
 • Nederlands Indië
 • Nederlands Instituut in Sint Petersburg
 • Nederlands Instituut voor Internationale Culturele Betrekkingen
 • Nederlands Kamertoneel De Speelkamer, Stichting –
 • Nederlands Klassiek Verbond
 • Nederlands Klassiek Verbond: Hermeneus. Orgaan van het –
 • Nederlands letteren, Bibliotheek der – (reeks " – ")
 • Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag
 • Nederlands letterkundig werk, Stichting tot bevordering van vertaling van –
 • Nederlands Museum voor het Kinderboek
 • Nederlands naturalisme
 • Nederlands Openlucht Museum
 • Nederlands PEN–centrum
 • Nederlands Persbureau, Katholiek – (KNP)
 • Nederlands Persmuseum (Amsterdam)
 • Nederlands progressief katholicisme / "Rome"
 • Nederlands proza » Nederlandse poëzie: vertaald in het Engels
 • Nederlands Sportmuseum (bij Flevohof)
 • Nederlands vertaald in het Latijn, uit het –
 • Nederlands volkslied, het – : "Wien Neêrlandsch Bloed..."
 • Nederlands volkslied, het – : "Wilhelmus"
 • Nederlands werk vertaald in het Frans
 • Nederlands zowel als Engels, dichten c.q. schrijven in –
 • Nederlands–Indië
 • Nederlands–Indië als literair motief » Indische belletrie
 • Nederlands–Indië in de jaren '40
 • Nederlands–Indië: situatie vlak na capitulatie Japan (bersiap–tijd)
 • Nederlands–Indische literatuur » Indische belletrie
 • Nederlands–Vlaamse samenwerking
 • Nederlands, Algemeen Beschaafd – » ABN » standaardtaal
 • Nederlands, echt – » typisch Hollands
 • Nederlands, Indisch –
 • Nederlands, meer Engels dan – » Engelse stijl
 • Nederlands, niet– » onnederlands
 • Nederlands, slecht – » verkeerd taalgebruik
 • Nederlands, studenten – : Helios, vereniging van – universiteit van Amsterdam
 • Nederlands, studie –
 • Nederlands, typisch» echt» wezenlijk –
 • Nederlands, vertaald uit het – » vertaling(en) uit het –
 • Nederlands, vertaling in het Engels uit het –
 • Nederlandsch Bijbelgenootschap (Haarlem)
 • Nederlandsch Indië, Algemeen Dagblad van –
 • Nederlandsch Tooneel Verbond
 • Nederlandsche Bank, De – » bank » bankwezen
 • Nederlandsche Boek in ..., Het – [jaarboek v.d. Nederlandsche Uitgeversbond]
 • Nederlandsche Cricket Bond » RUN
 • Nederlandsche Handel–Maatschappij
 • Nederlandsche Letterkunde, Maatschappij der – (Leiden)
 • Nederlandsche Spectator, De [tijdschrift]
 • Nederlandsche Sport (weekblad)
 • Nederlandsche Stoomboot–Maatschappij, Koninklijke – (K.N.S.M.)
 • Nederlandsche Taal, Woordenboek der – (WNT)
 • Nederlandsche Uitgeversbond
 • Nederlandsche Voetbal– en Athletische Bond
 • Nederlandse » Indische gedeelten in "Max Havelaar", verhouding –
 • Nederlandse / Amerikaanse (U.S.A.) roman
 • Nederlandse / Engelse cultuur (: mbt. plaats kindervers)
 • Nederlandse / Engelse poëzie
 • Nederlandse / Vlaamse poëzie
 • Nederlandse 20e–eeuwse poëzie: een van de rijkste van Europa
 • Nederlandse Antillen » Antilliaans
 • Nederlandse auteurs, groepsfoto('s) van –
 • Nederlandse Bank, de – » bank(en)
 • Nederlandse beschaving: doorgronden – aanschouwen – continuïteit (Huizinga)
 • Nederlandse bibliografie
 • Nederlandse biografie–cultuur
 • Nederlandse Boek, Collectieve Propaganda van het – (CPNB)
 • Nederlandse Boek, Het – (jaaruitgave van de Nederlandsche Uitgeversbond)
 • Nederlandse boekenverzamelaar schrijve over zijn collectie (suggestie v. Fens)
 • Nederlandse Boekhistorische Vereniging (Leiden)
 • Nederlandse Boekverkopersbond: J.H. Donnerprijs
 • Nederlandse Comedie, De – (toneelgezelschap)
 • Nederlandse cultuur kent nauwelijks een (auto)biografie–traditie
 • Nederlandse cultuurwaarden, behoud van bedreigde –
 • Nederlandse Dagblad Unie (NDU)
 • Nederlandse dagbladen, literaire kritiek in –
 • Nederlandse filosofiegeschiedenis
 • Nederlandse katholieke emancipatie
 • Nederlandse katholieke volkscultuur » vaderlandse katholieke volkscultuur
 • Nederlandse katholieken, emancipatie der –
 • Nederlandse katholieken, strijd tussen behoudende vs. progressieve –
 • Nederlandse kerkprovincie, pastoraal concilie 1967 van de –
 • Nederlandse klassieke auteur(s), heruitgave van –
 • Nederlandse klassieken (reeks: – )
 • Nederlandse klassieken in de literatuur
 • Nederlandse Kring van Beeldhouwers
 • Nederlandse kunst (17e–eeuwse – ): verspreiding buiten Nederland
 • Nederlandse Letteren, Algemene Conferentie der – : Gedeeld Domein (bulletin)
 • Nederlandse Letteren, Conferentie van de –
 • Nederlandse Letteren, Grote Prijs van de –
 • Nederlandse letteren, vergrijzing in de –
 • Nederlandse letterkunde 1900–1910 (enquête, 1911)
 • Nederlandse letterkunde omstreeks de eerste wereldoorlog
 • Nederlandse letterkunde, naoorlogse Vlaamse en»of – (1945– )
 • Nederlandse letterkundige werken, zeldzame –
 • Nederlandse literaire 20–wse top–kritieken in één boek; Fens wil alle &nd
 • Nederlandse literaire prijzen, symposium Den Haag 1997 over –
 • Nederlandse literaire vereniging(en)
 • Nederlandse literatuur 18e eeuw alleen lit.–historisch interessant
 • Nederlandse literatuur doceren in het buitenland
 • Nederlandse literatuur in buitenland bekend
 • Nederlandse literatuur in het Engels vertaald
 • Nederlandse literatuur in impasse
 • Nederlandse literatuur vertaald in het Duits, Vlaamse c.q. –
 • Nederlandse literatuur, duivelsverzen uit de –
 • Nederlandse literatuur, katholieken afwezig in de (Vlaamse c.q.) –
 • Nederlandse literatuur, klassiek traditie in – : Fens vraagt onderzoek naar –
 • Nederlandse literatuur, klassieke –
 • Nederlandse literatuur, onderwijs –
 • Nederlandse literatuur, Spinoza in de – » Spinoza » Spinozisme
 • Nederlandse literatuur, vertaalde – : reeks Bibliotheca Neerlandica
 • Nederlandse literatuur, volstrekt nieuw in de –
 • Nederlandse literatuur, wat oudere –
 • Nederlandse literatuurgeschiedenis » geschiedenis v. d. Nederlandse literatuur
 • Nederlandse literatuurgeschiedenis 18e eeuw, handboeken –
 • Nederlandse literatuurgeschiedenis na 1885
 • Nederlandse literatuurgeschiedenis, 18e eeuw verwaarloosd deel van
 • Nederlandse Middenstands Bank: hoofdkantoor te Amsterdam
 • Nederlandse misdaadroman(s)
 • Nederlandse Nieuwe Katechismus » katechismus
 • Nederlandse Omroep Stichting » NOS
 • Nederlandse Opera, De – » Nederlandse Operastichting
 • Nederlandse plantnamen
 • Nederlandse poëzie » Nederlands proza: vertaald in het Engels
 • Nederlandse poëzie als één geheel gelezen
 • Nederlandse poëzie herdicht door Ierse dichters
 • Nederlandse poëzie lezen met buitenlanders (Indonesiërs)
 • Nederlandse poëzie sinds ± 1980, niveau van de –
 • Nederlandse poëzie sinds plm. 1980 slechts fraai verwoorde literaire lichtheid
 • Nederlandse poëzie, buitenlandse lezer(s) van Nederlandse literatuur of –
 • Nederlandse poëzie, absoluut hoogtepunt in – (Gezelle's 'Gierzwaluwen')
 • Nederlandse poëzie, Hélène Swarth de trouwe weduwe van de –
 • Nederlandse poëzie, kleurgebruik in de –
 • Nederlandse poëzie, kracht van – / zwakte van (Noord–) Nederlandse verhalen
 • Nederlandse Programma Stichting » NPS
 • Nederlandse Radio Unie NRU
 • Nederlandse Radio Unie: hoorspelkern
 • Nederlandse religieuze taal: kapot» te versleten voor godsdienstige expressie
 • Nederlandse roman / Amerikaanse (U.S.A.) roman
 • Nederlandse roman: (te weinig) straatrumoer in –
 • Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw
 • Nederlandse schilderskolonie in Brussel
 • Nederlandse schrijvers op wand geschilderd, citaten van –
 • Nederlandse Spectator, De – [tijdschrift]
 • Nederlandse Spoorwegen » NS » trein » station
 • Nederlandse Spraakkunst, Algemene – (ANS, 1984)
 • Nederlandse taal / Italiaanse taal
 • Nederlandse taal bij Hooft, volgroeidheid van –
 • Nederlandse taal en literatuur, invloed van Statenbijbel op –
 • Nederlandse taal in Indonesië
 • Nederlandse taal– en letterkunde (wetenschap) » neerlandistiek » neerlandicus
 • Nederlandse taal– en letterkunde, studie –
 • Nederlandse taal– en literatuurwetenschap, Bibliografie van de – (BNTL)
 • Nederlandse Taal, Groot Dictee der –
 • Nederlandse taal, koude–woorden uit de –
 • Nederlandse taal, Statenbijbel als reservoir van de –
 • Nederlandse taal, Woordenlijst van de – (Groene Boekje, 1954)
 • Nederlandse Taalunie
 • Nederlandse uitgeverijen, Vlaamse auteurs naar –
 • Nederlandse uitgevers, Vlaamse auteurs naar –
 • Nederlandse Vereniging van Antiquaren
 • Nederlandse vereniging(en) (literaire – )
 • Nederlandse vertaling uit het Engels door auteur
 • Nederlandse volkscultuur, r.k. – » vaderlandse katholieke volkscultuur
 • Neef, Dini de
 • neem me niet kwalijk » sorry » excuus » schijnexcuus » excuus–cultuur
 • Neer, Aart van der
 • Neer, Joost van
 • neerbuigend vertederend » schijnbaar kinderlijk
 • neergang » rijpheid» bloei : als criteria maar willekeurige ordeningsprincipes
 • neergang, (groei–bloei–top– ) : geschiedenis als organisch» biologisch proce
 • neergang, periode van – » crisis : in literatuur c.q. (literaire) kritiek
 • Neerlandica, Bibliotheca – : reeks vertaalde Nederlandse literaire werken
 • Neerlandica, reeks Monumenta Literaria –
 • Neerlandici, Landelijke Vereniging van – (LVVN)
 • neerlandici, tijdschrift SNEER voor o.a. –
 • neerlandicus » –istiek » Nederl. taal– & letterkunde (: verband cq weten
 • neerlandicus, gevraagde deskundigheid van –
 • neerlandistiek » Nederlandse taal– en letterkunde (wetenschap) » neerlandicus
 • neerlandistiek aan Kath. universiteit Nijmegen (= later: Radboud Universiteit)
 • neerslachtig » zwaarmoedig » melancholie(k) » droefheid » (levens)onlust
 • negatief kritische Fens (: afwijzing» bezwaar» teleurstelling» voorbehoud)
 • negatief nav. publikatie, Fens – (voorbehoud» teleurstelling» afwijzing etc.)
 • negatief oordeel vaak virtuoos verwoord
 • negatief oordeel van Fens over tekst » Fens afwijzend reagerend op tekst(en)
 • negatief over tekst, Fens – (: afwijzing» bezwaar» voorbehoud» ambivalentie)
 • negatief t.a.v. Fens' benadering van literatuur
 • negatief tav. nieuwe» onbekende; kritiek vaak –
 • negatief tov. straks toch onsterfelijk lichaam: christelijke dubbelzinnigheid
 • negatief, hun eigen – : boeken roepen – op (tekort v.h.weten duidelijk»bewust)
 • negatieve invloed op het christendom van (vroeg–) monastieke ideeën
 • negatieve kritiek als oorzaak van niet meer schrijven
 • negatieve kritiek Fens: bezwaar» teleurstelling» afwijzing mbt besproken tekst
 • negatieve opmerkingen geen vereiste bij kritische reactie
 • negatieve reactie van Fens op tekst » negatief oordeel over tekst
 • negen [het getal – ]
 • negentiende eeuw » 19e–eeuws
 • negentiende eeuw, Amsterdam in de jaren '80 van de –
 • negentiende eeuw, jaren '80 en '90 van de – » (OOK: the Nineties in Engeland)
 • Negentiende Eeuw, Werkgroep –
 • negentiende eeuw: mogelijkheid tot leren kennen van muziek in jaren '80 van –
 • negentiende eeuw: theologische visies in – en twintigste eeuw
 • negentiende– » twintigste–eeuwse filosofie–systemen: tragische systemen
 • negentiende– / twintigste eeuw, grens –
 • negentiende–eeuws aandoend » negentiende–eeuws » quasi negentiende–eeu
 • negentiende–eeuws materiaal
 • negentiende–eeuws Parijs, misdaad in –
 • negentiende–eeuwse Europese cultuur, Griekse invloeden op –
 • negentiende–eeuwse jaren '80 / twintigste–eeuwse jaren '80
 • negentiende–eeuwse literaire visie op zeventiende eeuw
 • negentiende–eeuwse reizigers door c.q. naar Griekenland
 • negentiende–eeuwse reizigers door Egypte
 • negentiende–eeuwse roman
 • negentiende–eeuwse romantisering van 17e eeuw
 • negentig jaar, Hendrik de Vries –
 • negentig jaar, Reinold Kuipers –
 • negentig jaar, Stijn Streuvels –
 • negentig, de jaren tachtig en – (v.d. 19e eeuw; OOK: Nineties in Engeland)
 • negeren van publikatie soms plicht van een recensent
 • negotium / otium
 • Negretti, Jacopo
 • Nehru, Pandit
 • neiging / plicht (OF: mijn zin / plicht; OOK: vrijheid / plicht)
 • neiging tot generaliseren bij Annie Romein
 • Neijssel, Antoinette
 • Neill, Eugen O' –
 • Nel Benschop van de smart; Hélène Swarth: de –
 • Nelissen, uitgeverij H. – : periodiek "het blad van nu"
 • Nellen, H.J.M. (Henk)
 • Nelson, admiraal
 • Nelson, James G.
 • nemen literatuur en taal niet meer ernstig (en dat is fataal); we –
 • neo–classicisme
 • neo–fascistisch
 • neo–figuratieve poëzie, de – : geeft de plattegrond van Nederland
 • neo–gotiek
 • neo–humanisme
 • neo–platonisme » neoplatonisten
 • neo–platoonse vormvinding
 • neo–realisme in film, Italiaans
 • neo–romantiek » neo–romantisch
 • neofascisme » neofascistisch
 • neogotiek
 • neohumanisme
 • neolatijn » studie v. (klassiek) Latijn tijdens renaissance » humanistenlatijn
 • neologismen » nieuwe woorden » eigengemaakte woord– en zinsformaties
 • neonazi » neonazistisch
 • neoplatonisme » neo–platonisten
 • neoplatoonse vormvinding
 • neorealisme
 • neorealisme (Italiaans – ) in film
 • neoromantiek » neoromantisch
 • neotenie als literaire theorie (suggestie van Fens)
 • nep » surrogaat » prothese » replica » reproduktie
 • nep–boek » geen echt boek
 • nepbouwsel » bouwsel zonder functie » folly » kunstmatige ruïne
 • nepotisme » macht (uitoefenen) » gezag » autoriteit (–en) » machtsverh
 • nergens bijhoren, Multatuli wilde –
 • nergens bijhorend » geestelijk dakloos » maatschappelijk vervreemd (etc.)
 • Nerin Dameaux, Jean Vincent Aug.
 • nering » handel » zaak » markt » commercie » rendement
 • nering » neringdoende (kleine – ) » winkel » zaak » winkelstraat
 • neringdoenden bellen aan » straatnegotie » leuren aan de deur » colportant etc
 • Nero, Romeins keizer
 • Neruda, Pablo
 • Nerval, Gérard de
 • nervosa, bibliobulima – : Fens
 • Nes, Mr. J. Jer. van
 • Nesbit, E.
 • Nescio [pseudoniem van J.H.F. Grönloh]
 • Nescio / Vestdijk : Fens houdt meer van Nescio dan van Vestdijk
 • Nescio–achtig (OOK: Nescio–gebied » Nescio–landschap)
 • Nescio: de eerste titaantjes
 • Nescio: De uitvreter
 • Nescio: onveranderlijkheid of stilstand als motief bij –
 • Nescio: Oosterpark (OOK: Witsenhuis te Amsterdam)
 • Nesserie (reeks van uitgeverij Van Gennep)
 • nesten van taal, stof–
 • Nestorius
 • net echt : alleen met stilering bereikbaar effect
 • Netherland–America Foundation, The – : Monthly Letter
 • Netherlands Society for English Studies
 • netjes zijn op boeken » advies mbt. zorgvuldige boekbehandeling
 • netjes, niet – » onfatsoenlijk » onbehoorlijk » beschamend
 • Netscher, Frans
 • Neubronner van der Tuuk, Herman
 • Neue Nationalgalerie (Berlijn)
 • Neue Zürcher [dagblad]
 • Neuhuys, Paul
 • neuken » naaien » paren » vrijen » geslachtsdaad
 • Neuman, Henk
 • Neumann, Balthasar
 • Neurenberg
 • neurologie » hersenonderzoek
 • neurose » psychotisch » geestelijke (on)gezondheid (etc.)
 • neurotische gebondenheid aan ander(en) (OOK: – als literair motief)
 • neus als literair motief » neus als symbool
 • neushoorn
 • Neutelings, W.
 • neutrale en algemene betekenissen: in lexicon» woordenboek
 • neutrale mededeling aan seksuele connotatie krijgen (, iedere – )
 • neutrale taal (formule): respect en uitzicht (vs ergerlijke leegte van cliché)
 • nevenschikking, alleen – » geen onderschikking » geen hiërarchie
 • neventaal vervangt unieke taal: bij (poëzie–)interpretatie (= veralgemening)
 • Neveux, Georges
 • New Age » Oibibio » holisme » wereld van de beatniks
 • New Criticism
 • New Criticism: schrijver gescheiden van tekst
 • New English Bible, The – » The – – – New Testament
 • New English Weekly
 • New Foundland [tijdschrift]
 • New Orleans
 • New Press, The – (uitgeverij)
 • New Review, The
 • New Statesman, The
 • New World Writing (The New American Library of World Literature, New York)
 • New York
 • New York Review of Books, The
 • New York Times, The – » OOK: zondagseditie van de NYT
 • New York: burgemeester La Guardia (1933–1945)
 • New York: Frick Collection
 • New York: Greenwich Village
 • New York: kunstcollectie Henry Clay Frick
 • New York: Manhattan
 • New York: Metropolitan Museum of Art
 • New York: Museum of Modern Art
 • New Yorker, The – [tijdschrift]
 • Newman / Leslie Stephen (Oxford / Cambridge)
 • Newman / Manning
 • Newman–tentoonstelling Londen 1990 (National Portrait Gallery)
 • Newman, Barnett
 • Newman, John Henry kardinaal
 • Newman, Martha G.
 • Newman: honderdste sterfdag (11.8.1990)
 • Newman: priestergemeenschap 'Oratorium'
 • Newsome, David
 • Newton, Isaac
 • Nexus [tijdschrift)
 • Nicea, concilie(s) van –
 • Nicholls, Phoebe
 • Nicholson, Lynda
 • Nicholson, Sir William
 • Nicolaas I, tsaar van Rusland
 • Nicolaas III, paus van Rome
 • Nicolaas V, paus
 • Nicolaas van Munkathvera
 • Nicolaas van Myra, de heilige – » St. Nicolaas
 • Nicolaas, het boek van Sint –
 • Nicolaaskerk te Amsterdam
 • Nicolaisen, Dörte
 • Nicolas, Edmond
 • Nicolson, Adam
 • Nicolson, Benedict (Ben)
 • Nicolson, Harold
 • Nicolson, Nigel
 • Nicolson, Richard
 • Nie, G. de
 • Niebuhr, Reinhold
 • Niehe, Ivo
 • Niekamp, Barry
 • niemand willen zijn » depersonalisatie (OOK: – als literair motief)
 • niemand willen zijn » drang naar onzichtbaarheid (als literair motief)
 • niemandsland
 • niemandstijd
 • Niemeijer, J.W.
 • Nierop, Henk van
 • niet "dichtgevouwen", films missen onvoltooidheid: zijn –
 • niet "poëtisch", nog – » nieuwe taal » oorspronkelijke taal
 • niet / wel behorend tot het corpus van de actieve literatuur
 • niet / wel gegrepen door hetzelfde gedicht
 • niet aan bod gekomen boek(en) » veronachtzaamd werk
 • niet aanwezig / aanwezig...
 • niet aanwezig...: de aanwezigheid ontdekken van wat er niet is
 • niet accepteren van verleden: verleden bevechten» neutraliseren» vervalsen
 • niet af » open » onvoltooid
 • niet afgemaakt » onvoltooid werk » fragment
 • niet afhankelijk » onafhankelijkheid
 • niet alleen artistieke maar ook emotionele sensatie (mbt. kunst ervaren)
 • niet alleen klanksamenhang; rijm: –
 • niet alleen literair belang
 • niet alleen literaire noties geïmpliceerd in begrip "literair"
 • niet alleen, lezen doe je – » lezen als sociale bezigheid
 • niet alles achter elkaar doorlezen » gedoseerd lezen » bij beetjes lezen
 • niet alles kunnen lezen
 • niet als lezen toen; nú '50–ers herlezen is –
 • niet autonoom; deze poëzie is –
 • niet beantwoord, waarom–vraag – » waarom? als verkeerde vraag
 • niet begrepen door» moeite cq (enig) onbegrip bij Fens (: mbt. bepaalde tekst)
 • niet begrepen ivm. tijd–\ cultuurgebonden betekenis (–mogelijkheden) of effect
 • niet begrepen maar gewaardeerd (nl. op basis van misverstaan)
 • niet begrijpelijk voor meeste lezers » voor welke lezer(s) bedoeld?
 • niet begrijpen / geen begrip hebben voor...
 • niet behandeld: Vlaamse literatuur
 • niet behoudenswaard geacht boek (: verworpen» weggedaan» afgestoten)
 • niet bekend » vergeten » onbekend geworden c.q. gebleven
 • niet bekend boek » onbekend gebleven (literair) werk
 • niet bekend in Nederland: de Vlaamse katholieke literatuur
 • niet bekend in Nederland; Vlaamse » Zuidnederlandse literatuur –
 • niet bekend in Noord–Nederland, Zuidnederlandse uitgever(s) vaak weinig of –
 • niet bekend met christelijk geloof » verdwijnend chr. referentiekader
 • niet bekend wie auteur is » anonieme schrijver(s) » over auteur niets bekend
 • niet bekend, auteur – » anonieme schrijver(s)
 • niet belangrijk / wel belangrijk
 • niet bereikbaar, voltooiing c.q. compleetheid –
 • niet bespreken » niet besproken boeken » niet (meer) bespreken door criticus
 • niet bespreken: soms plicht van de recensent
 • niet bestaan van poëzie (wel bestaan realisaties van poëzie)
 • niet bestaand boek » fictieve tekst c.q. publikatie
 • niet bestaande auteur» schrijver(s)
 • niet bestaande bibliotheek » fictieve tekst c.q. publikatie
 • niet bestaande werkelijkheid(sbeleving), voor anderen –
 • niet betrokken » buiten schot » onpersoonlijk » anoniem » onzichtbaar »
 • niet betrouwbare bron » beperkt c.q. geen (betrouwbaar) documentair materiaal
 • niet bevestigend maar openend naar fundamenteels, literatuur met diepgang is –
 • niet bevoegd tot oordelen, Fens verklaart zich –
 • niet bewaren » wegdoen » weggooien
 • niet bewegen van letters
 • niet bewondert, wat Fens – : assonantie als bindmiddel in poëzie
 • niet bij het werk maar wel bij de cultuur van de lezer passende context
 • niet bij partijen in te delen: Multatuli (: hij wordt nooit je partij!)
 • niet bij te houden boekenaanbod » overvloed aan publikaties
 • niet blijvend: wat af» voltooid is (want dat is niet echt van waarde)
 • niet boeiend, Fens ervaart tekst(gedeelte) als vervelend c.q. –
 • niet de tijd maar het verdwijnen ervan vastgelegd
 • niet de Vlaamse literatuur behandeld
 • niet direct (verder) interpreterend lezen » letterlijk (precies) lezen
 • NIET DOOR FENS GESCHREVEN
 • niet door gedachte» ervaring» idee maar door taal beteugeld worden (wil Fens)
 • niet dualistisch (christelijk) » wèl christelijk dualistisch
 • niet duidelijk hoe gekozen » met welke criteria geselecteerd
 • niet duidelijk voor welke lezer(s) bedoeld
 • niet duidelijk: ontvankelijkheid voor religie of voor cultuur c.q. kunst?
 • niet durven herlezen
 • niet durven publiceren
 • niet durven schrijven » schroom om te schrijven » aarzeling te schrijven
 • niet echt van waarde: dus verdwijnend; wat af» voltooid is...
 • niet een centrale visie op literatuur (en de kritische beginselen daarbij)
 • niet eenduidig; de werkelijkheid is – (OOK: – als literair motief)
 • niet eersterangs, beroemd en –
 • niet eigen / eigen (: door literatuur voorgevormde of eigen beleving?)
 • niet erg bekende auteurs
 • niet erkend, het echt nieuwe wordt –
 • niet ernstig » lichtzinnig » onserieus » niet moraliseren!
 • niet essentiële weglaten, vormgeving door het –
 • niet expliciet zijn » geheim : norm voor poëzie
 • niet fatsoenlijk » gênant » schaamte(loos) » beschamend
 • niet functioneel » los eind in compositie » in plot betekenisloos
 • niet functioneel » overbodig » redundant » onnodig » overdetaillering
 • niet functionerend in compositie » betekenisloos in geheel » los eind in plot
 • niet geëerd » onvoldoende op waarde geschat » miskenning
 • niet geïllustreerd » (te) weinig illustratie(s)
 • niet geïnterpreteerd » zonder rol » anoniem : – leven (als literair motief)
 • niet geaccepteerd, homoseksualiteit» homoseksueel –
 • niet geaccepteerde cultuur » underground
 • niet geaccepteerde tekst
 • niet gebaseerd op centrale literatuurvisie & bijbehorende kritische beginselen
 • niet geboeid, Fens ervaart tekst(gedeelte) als vervelend c.q. is –
 • niet gebruikt boek » niet (meer) gelezen boek(en)
 • niet gekochte » weinig verkochte » onverkoopbare boeken » winkeldochters
 • niet gelezen boeken » niet meer c.q. (nog) ongelezen of ongebruikte boeken
 • niet gelezen boeken, (nog) – » nog te lezen boeken
 • niet gelezen dichter(s) » niet meer gelezen dichter(s)
 • niet gelezen dus schuldgevoel » schuldgevoel bij (ontrouwe) lezer
 • niet gelezen in Nederland: Vlaamse katholieke literatuur
 • niet gelezen poëzie c.q. literatuur: poëzie c.q. literatuur blijft ongelezen
 • niet gelezen, recensies worden –
 • niet gelezen, welk boek had u liever – (: onderzoekssuggestie van Fens)
 • niet gelezen; literatuur (c.q. poëzie) wordt –
 • niet geloven maakt het zoeken onmogelijk
 • niet geloven van tekst is: tekst niet goed vinden
 • niet gelovig (meer)\ onkerkelijk» andersdenkend» geen rol voor geloof of kerk
 • niet gelovige auteur(s), religieuze problematiek bij –
 • niet gelukkig met de taal; dichter –
 • niet gemaakt maar ontstaan: vanzelfsprekendheid van poëzie die – lijkt
 • niet genoeg boeken » méér boeken willen
 • niet geordend » onsamenhangend » onnodige overdaad » rommelig » (etc.)
 • niet gepubliceerd werk » ongepubliceerd
 • niet gepubliceerde asp.–schrijvers, Fens wil onderzoek naar motieven bij –
 • niet gepubliceerde vroege poëzie van Achterberg
 • niet gerecenseerd » (door criticus) niet besproken boek(en)
 • niet geschreven » ongeschreven gebleven
 • niet geschreven zinnen, poëzie moet het (volgens Krol) hebben van –
 • niet geschreven: 'wat niet goed is, is – '
 • niet gesigneerd stuk van Fens
 • niet geslaagd als dichter » gemankeerde c.q. mislukte auteur(s)
 • niet geslaagd(e) boek(en)
 • niet geslaagde humor » flauw » gewild populair » opleuken
 • niet gespecificeerd tot letterkunde, (nog – ) » niet–literair genre
 • niet gewenst; het nieuwe» onbekende vaak –
 • niet gewenste publikatie » bezwaar tegen publiceren
 • niet gewijd: leek c.q. leken
 • niet gewoon » ongewone woorden » ongebruikelijk
 • niet gezocht maar wel gevonden
 • niet goed ... ZIE OOK: Wat niet goed is, is niet geschreven
 • niet goed begrijpen van poëzie als oorzaak van haar succes
 • niet goed lezen als factor in Nachleben » latere waardering ogv. misverstaan
 • niet goed lezen als factor in waardering » waarderen ogv. onbegrip
 • niet goed lezen: laat grote literatuur voortbestaan
 • niet goed vinden van tekst is: tekst niet geloven
 • niet goed, dit gedicht is – » zwakke c.q. slechte poëzie » "gé&e
 • niet goed: 'Wat – is, is niet geschreven'
 • niet helemaal gelezen boek » niet uitlezen » niet uitgelezen
 • niet herhaalbaar » vervanging c.q. navolging onmogelijk » uniek
 • niet herinneren, zich – » vergeten (zijn) » verdringing
 • niet herkend, het echt nieuwe wordt –
 • niet herlezen
 • niet herlezen door Fens » Fens leest niet of te weinig
 • niet herlezen: een detective laat zich –
 • niet het juiste plezier, lezen met – » verkeerd leesplezier
 • niet het juiste woord (maar weet geen ander)
 • niet het voltooide wekt jaloezie (op zich manifesterende creativiteit)
 • niet hoeven lezen » niet meer hoeven lezen » onnodig cq overbodig boek (tekst)
 • niet in andere woorden na te vertellen; literaire tekst» poëzie is –
 • NIET IN BEZIT VAN DE SAMENSTELLER DER BIBLIOGRAFIE; HET STUK IS NIET BEWERKT &
 • niet in de mode» onmodieus» unzeitgemäsz» tegen de mode» eigenwijs cq &
 • niet in de vorm opgeloste taal
 • NIET IN DEZE BIBLIOGRAFIE VERWERKT, NOG –
 • niet in gedicht, wel in dichter geloven (bij slecht gedicht)
 • niet in staat alles te lezen
 • niet individualistisch » gezamenlijk » in dialoog » met de groep
 • niet ingeloste belofte » auteur die belofte nooit waar maakte
 • niet inleefbaar » emotioneel ontoegankelijk » (OOK: inleefbaar» toegankelijk)
 • niet innerlijk » (aan de) buitenkant » uiterlijkheden
 • niet inspirerend rooms–katholicisme
 • niet interessant voor Fens » Fens ervaart verveling
 • niet je verleden bewaren want dat is zinloos c.q. onmogelijk
 • niet jeugdwerk door de oudere auteur laten voorlezen (vindt Fens 1959)
 • niet jezelf herkennen. schok van zelfherkenning cq van –
 • niet juist » onnauwkeurig » verkeerd verband gelegd » foutieve informatie
 • niet juist geïnterpreteerd » verkeerde lezing
 • niet juist, mening van Fens is – » kritiek of correctie op vergissing v. Fens
 • niet kopen; besluit tot –
 • niet kritisch » weinig kritisch » kritiekloos
 • niet kunnen lezen » onmogelijk om te lezen
 • niet kunnen lezen » zelden cq nooit (meer) lezen » niet–lezer » boekheiden
 • niet kunnen lezen (literair) want tijdelijk alle teksten betekenisloos
 • niet kunnen ophouden met lezen » leesdwang » –zucht » –verslaafd
 • niet kunnen schrijven wat je al weet
 • niet kunnen zien » blind(heid) » visuele handicap
 • niet kunnen zijn / zijn: het wezen van de kunst is de spanning tussen –
 • niet kunnen, inspiratie door –
 • niet langer teken (: gewoon kunst geworden, – ) » SOMS: – – – : Of ni
 • niet leesbaar » onleesbare tekst(en) » onleesbaar(heid)
 • niet leesbaar, religieuze publikatie(s) door taalgebruik –
 • niet lelijk maar mislukt mooi» bewust mooi (: kitsch)
 • niet levend gehouden door specialisme » specialisme wordt eigen retoriek
 • niet lezen » zelden cq nooit (meer) (kunnen) lezen» niet–lezer» boekheiden(e
 • niet lezen als hoogste vorm van lezen » het lezen afgeleerd
 • niet lezen en schuldgevoel » schuldgevoel bij (ontrouwe) lezer
 • niet lezen in vakantie cq in zomer » vakantie cultuur» van de beschaving
 • niet lezen! » leesverbod
 • niet lezen! » lezen is gevaarlijk » ontkerstening en méér lezen
 • niet literair gegrond, motivering mbt literaire betekenis» literaire betekenis
 • niet louter historisch waardevol, oude(re) letterkunde is –
 • niet luisterend maar kijkend (poëzie) lezen van Fens
 • niet mèt taal beschrijven maar: ìn taal laten gebeuren c.q. tot stand brengen
 • niet meer één Engelse poëzie
 • niet meer actueel» interessant (: gedateerde literaire tekst)
 • niet meer als levende literatuur functionerend; af; literair uitgesproken
 • niet meer als literair criticus werkzaam, Fens – (1977)
 • niet meer beschikbaar stellen / bewaren als culturele opdracht
 • niet meer bestaan, want geen taal meer hebben
 • niet meer dan werkmateriaal
 • niet meer dezelfde waardering bij Fens
 • niet meer dichter maar lezer c.q literatuur toebehorend: is klassiek
 • niet meer erkend eigen werk » door auteur verworpen eigen werk
 • niet meer ernstig genomen worden; fataal dat literatuur en taal –
 • niet meer functioneren van verwijzing(en)
 • niet meer gelezen » ongelezen dichter(s)
 • niet meer gelezen / nog steeds gelezen
 • niet meer gelezen boeken » niet gelezen boeken » ongelezen boeken
 • niet meer geschreven door (negatieve) kritiek
 • niet meer gewaardeerd » verminderde waardering » verschuiving in waardering
 • niet meer herinneren, zich – » vergeten (zijn) » verdringing
 • niet meer hoeven lezen » niet hoeven lezen » onnodig boek » overbodige tekst
 • niet meer iets te vertellen » nietszeggend (geworden)
 • niet meer in de handel: boek(en) c.q. tijdschrift(en) die – zijn
 • niet meer interessant » op (: van sommige poëzie na 1x lezen)
 • niet meer katholiek (praktizerend) » geloofsafval » uittreding uit kerk
 • niet meer levende schrijver » auteur die geen mythe meer is
 • niet meer levende tekst: geen verdere groei cq. ontwikkeling» stilstaand
 • niet meer lezen » zelden of nooit lezen » boekheiden
 • niet meer lezen als hoogste vorm van lezen » het lezen afgeleerd
 • niet meer merlinistisch » merlinistische benadering ontbreekt
 • niet meer nodig » te laat » verloren tijd
 • niet meer ongewoon » ongewoonheid gewoon (geworden)
 • niet meer opgemerkt kunstwerk » vergeten c.q. verwaarloosde kunst
 • niet meer samenvallen van woord» betekenis: zondeval begin van interpretatie
 • niet meer te begrijpen kunst van toen
 • niet meer te koop » uitverkocht boek c.q. tijdschrift
 • niet meer verwijzend; het woord is – » woordcrisis
 • niet meer werkend » gepensioneerd » otium
 • niet met anderen gedeelde werkelijkheid
 • niet mogelijk alles te lezen
 • niet mogelijk om boekenaanbod bij te houden » overvloed aan publikaties
 • niet mogelijk om films terug te zien (her–zien, cf. herlezen)
 • niet mogelijk om poëzie te lezen in andere taal
 • niet mogelijk te discussiëren met levensinzicht–in–drie–woorden
 • niet mogelijk zonder inbreken; literatuur is –
 • niet mogelijk, (onze) synthetische visie –
 • niet mogelijk, kunst als wapen in klassenstrijd (b)lijkt – » géén nieuwe k
 • niet mogelijk?; oorspronkelijkheid –
 • niet mooi / mooi
 • niet mooi of lelijk; woorden zijn –
 • niet moraliseren! » lichtzinnig » gebrek aan ernst » onserieus
 • niet muzikaal, gedicht is – » muzikaliteit van poëzie » muzikale poëzie
 • niet naar voorbeeld » zelfstandig
 • niet naar waarde geschat boek » vergeten boeken
 • niet nader besproken signaleringen; Fens–artikel met vnl. –
 • niet nieuw (: herdruk » herdrukken)
 • niet nieuw maken maar je in woord» toon verwijderen van wat er al is: scheppen
 • niet nieuwsgierig » [OOK:] nieuwsgierig (–heid)
 • niet nodig om op te schrijven wat je al weet
 • niet om oorspronkelijk te zijn; schrijven is poging gemeenplaats te overwinnen
 • niet onderkend, oorspronkelijkheid vaak
 • niet ondertekend stuk dat misschien van Fens is
 • niet ondertekend stuk van Fens
 • niet onderzocht, lezende mens cultuur–antropologisch nog –
 • niet onthouden gedicht(en) » (snel) vergeten poëzie
 • niet oorspronkelijk » traditioneel» conventioneel» stereotiep» alledaags etc
 • niet oorspronkelijk denken
 • niet oorspronkelijkheid maar gemeenplaats overwinnen; schrijven betekent: –
 • niet op nut gericht veel willen weten, studeren als –
 • niet op te lossen, blijvend boeiend want –
 • niet opgemerkt; oorspronkelijkheid» originaliteit vaak –
 • niet opgeruimde boeken » wanorde in boekenkast
 • niet opgetekend » ongeschreven gebleven » niet geschreven
 • niet origineel » conventioneel » stereotiep » alledaags
 • niet origineel » namaak » plagiaat » nadoen » (OOK: herschepping)
 • niet origineel, schijnbaar – : door te veel navolgers
 • niet overbodig; topniveau maakt latere literatuur –
 • niet overdoen wat al onovertrefbaar over Ned. lit. werk is geschreven; Fens: –
 • niet passende moderne begrippen mbt. bijbel; legende/ historisch feit: –
 • niet past; altijd één punt waarop het geschrevene –
 • niet persoonlijk geschreven » onpersoonlijke tekst c.q. poëzie
 • niet praktizerend katholiek » non–paschant » uittreding uit kerk » afvallig
 • niet praten » zwijgen » wijsheid van het zwijgen » SOMS: zwijgen als protest
 • niet protestants; God is steeds minder c.q. –
 • niet psych.–pedag. maar literaire leerstoel voor jeugdliteratuur! (vindt Fens)
 • niet publiceren » bezwaar tegen publikatie
 • niet qua klank maar wel met elkaar vertrouwde woorden: klankloos rijm
 • niet recenseren » niet gerecenseerd » door criticus niet besproken boek(en)
 • niet representatief voor eigenheid van stroming of richting; de grootsten –
 • niet representatief: belangrijkste figuren – voor richting» stroming
 • niet rijmende poëzie » blank vers
 • niet samenhangend » ongeordend » rommelig » onnodige overdaad » (etc.)
 • niet selectief genoeg » te veel herdrukt
 • niet serieus » gebrek aan ernst » lichtzinnig » niet moraliseren!
 • niet serieus genomen, lezer – » lezer onderschat
 • niet slapen » slapeloosheid : als literair motief
 • niet speculatief gericht » pragmatisch » praktisch » niet theoretisch
 • niet staat, wat er ondanks en dankzij de woorden net – (: dat is poëzie)
 • niet storen bij lezen » ongestoord lezen
 • niet symbolisch » symbolisch
 • niet systematisch lezen » ongerichte kennis c.q. belezenheid
 • niet te begrijpen » duister » kryptisch » moeilijk » etc. (: van tekst&raqu
 • niet te begrijpen tekst(en)
 • niet te begrijpen; tekst voor Fens (soms) moeilijk of –
 • niet te bereiken boek(en)
 • niet te definiëren; poëzie is – » poëzie: alleen in metaforen beschrijf
 • niet te delen door anderen / gemeengoed (: idee / mening)
 • niet te omschrijven: creativiteit door eigenzinnigheid van kunstenaars –
 • niet te programmeren; echte humor is –
 • niet te verstaan, religieuze c.q. geloofstaal: – (geloofscrisis = taalcrisis)
 • niet te vertrouwen, geheugen c.q. herinnering is –
 • niet te verwoorden » onzegbaar » onuitsprekelijk
 • niet te vroeg publiceren » nog onrijp
 • niet te weerleggen: door de taal
 • niet tekst maar werking ervan wordt gekritiseerd
 • niet terecht, selectie – » vragen tav. (door redactie) gemaakte keus
 • niet terug te vinden zin(snede) in boek
 • niet teruggeven van boek(en) » boeken teruggeven
 • niet terzake » overbodig» onnodig» zonder functie» redundant» overdeta
 • niet tevreden met één c.q. zo weinig boeken
 • niet theoretisch gericht (: praktisch » empirisch » niet speculatief etc.)
 • niet toeëigenen; een partij kan zich Multatuli –
 • niet toegankelijk zonder register; (verzameld) werk –
 • niet toegelaten door gedicht, lezer – » hermetische tekst
 • niet tot doordenken leidend » niet op ideeën brengend onderzoek
 • niet tot leer verstard; denkbeelden zijn niet consistent en –
 • niet uit te drukken dan in beelden» tekens : het mysterie» onuitsprekelijke –
 • niet uitgegeven asp.–auteurs, Fens wil onderzoek naar schrijfmotieven van –
 • niet uitgegeven werk » SOMS: tweede keus
 • niet uitgewerkt verhaalelement
 • niet uitlezen » niet helemaal gelezen boek
 • niet van Fens alleen, stuk –
 • NIET VAN FENS, STUK – (MAAR MET INTERESSANTE UITSPRAKEN VAN HEM)
 • NIET VAN FENS, STUK IS –
 • niet van Fens; bijdrage is wellicht – (: niet ondertekend artikel)
 • niet vanzelfsprekend » onmodieus » unzeitgemäsz » eigenzinnig
 • niet vastgelegd » open » onvoltooid(heid) » niet af
 • niet vastliggend; grenzen van het vak –
 • niet veel erkende coryfeeën
 • niet veel gelezen; secundaire literatuur c.q. essays worden –
 • niet verantwoord, bronnen –
 • niet verder lezen » stoppen met lezen
 • niet verdicht tot beeld; het beschrevene – [bij beschrijvingen in poëzie]
 • niet vergelijkbaar zijn van echt grote (literaire) kwaliteit, het –
 • niet vergeten tekst c.q. poëzie » onthouden van poëzie
 • niet vergroot; waardering door explicatie – (wel verdiept)
 • niet verklaarbare groei van succes » (mysterieuze) succeselementen
 • niet verkochte boeken » winkeldochters
 • niet verlamd door de grote klassieken: jonge dichters –
 • niet verouderd » niet verouderend » blijvend van waarde
 • niet verschenen nagelaten werk » al dan niet gepubliceerde lit. nalatenschap
 • niet verwoordbare gevoelens, gemeenplaats voor –
 • niet vinden van boek(en)
 • niet voltooid – creativiteit duidelijk – jaloezie
 • niet voltooid » onafgemaakt werk » fragment
 • niet voltooide gedichten van Gezelle
 • niet voor de "gewone" lezer (: dichters–poëzie)
 • niet waar gemaakte beloften (auteurs » minor poets » dichters)
 • niet weet; lezen kan je alleen wat je –
 • niet wezenlijk verschillend (en blijvend): geschiedenis en poëzie
 • niet willen begrijpen / onbegrip
 • niet willen publiceren » angst om te publiceren
 • niet zeker of..., Fens – » Fens heeft vraagtekens
 • niet zeker over zijn vroegere waardering, Fens –
 • niet zelf roman of gedicht willen schrijven, Fens heeft –
 • niet zich kunnen geven » onvolwassenheid » infantilisme » sentimentalisme
 • niet zijn / zijn (spanning tussen – ): het wezen van de kunst
 • niet zo bekende schrijvers
 • niet–auditieve wijze van (poëzie) lezen [van Fens], persoonlijke: –
 • niet–authentieke of wel–authentieke Rembrandts
 • niet–christelijk / christelijk (: als waarderingsmotieven)
 • niet–contextueel kijken (onbevooroordeeld» exact): kunsthistorische discipline
 • niet–esthetiserend benaderen oude literatuur riskant (opsluiting in verleden!)
 • niet–expliciet » geheim als norm voor poëzie
 • niet–gebonden boek(en)
 • niet–gecanoniseerde auteur(s)
 • niet–gelezen boeken » niet meer gelezen boeken » ongelezen boeken
 • niet–grammaticaal
 • niet–interpreterend kijken (precies»onbevooroordeeld) is kunsthist. discipline
 • niet–kunnen, inspiratie door –
 • niet–lezer » nooit lezen » zelden lezen » niet (meer) lezen » boekheid
 • niet–lezers, Hollanders zijn –
 • niet–literair(e) genre(s) » OOK: (nog) niet tot letterkunde gespecialiseerd
 • niet–literaire waarde / (zuiver) literaire waarde
 • niet–Nederlands » onnederlands
 • niet–officiële cultuur » underground
 • niet–officiële kant, nieuwsgierig naar de –
 • niet–passende moderne begrippen mbt. bijbel; legende/ historisch feit: –
 • niet–poëticaal of wel?
 • niet–poëtische zaken als metafoor
 • niet–professionele dichter(s)
 • niet–recent boek / recent boek
 • niet–religieus christen–zijn
 • niet–specialistische lezer, inbreng van» door –
 • niet–symbolisch » symbolisch
 • niet–universitair publiek voor wetenschappelijke publikaties
 • niet–weten, steeds meer – » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • Niet, Anton van der
 • Niet, het – » leegte » niets » leeg
 • Niet, Marco de
 • niet: God bestaat – . Levensinzicht in drie woorden: discussie onmogelijk.
 • nietig » klein » onaanzienlijk » micro
 • nietlezer» zelden of nooit (meer) lezen » boekheiden(en)
 • niets » leegte » leeg » het Niet(s)
 • niets bekend over auteur » anonieme auteur » weinig bekend over schrijver
 • niets bekend over auteur(s) » anonieme schrijver(s) » auteur niet bekend
 • niets doen » lediggang : zinvol (–le) – » zinvol nutteloos » nutteloo
 • niets is voorbij; alles gaat voorbij –
 • niets meer te zeggen » nietszeggend geworden
 • niets nieuws toegevoegd
 • niets te delen valt, voorlopig; poëzie begint daar waar nog
 • niets te lachen in wetenschappelijke leeszalen » problemen met wsch. kringen
 • niets te vertellen » niets te zeggen » leegte » lege vorm » uiterlijk vertoo
 • niets te vertellen » nietszeggend geworden » niet meer iets te zeggen
 • niets te vertellen hebbende zwijgende meerderheid
 • niets te vertellen; groot schrijver maar heeft –
 • niets te zeggen » niet meer iets te vertellen » werd nietszeggend
 • niets te zeggen » niets te vertellen » leegte » uiterlijk vertoon » lege vor
 • niets te zeggen hebbende zwijgende meerderheid
 • niets uit hun werk is weg te laten: "complete" dichters
 • niets voelen bij tekst maar er toch een oordeel over moeten bedenken
 • niets weg te laten uit hun werk: "complete" dichters
 • niets zeggen » zwijgen » wijsheid van het zwijgen » SOMS: zwijgen als protest
 • niets, denken over het – : als literair motief
 • niets; conversatie: het vertolken van bijna –
 • niets; gedicht: moeilijk doen om bijna –
 • nietsdoen, zinvol – » zinvolle nutteloosheid c.q. lediggang » nutteloos zinvol
 • nietszeggend » nietszeggend geworden» niets meer te vertellen» niets te zeggen
 • nietszeggend geworden: verouderde polemische teksten
 • nietszeggende algemeenheid » algemeen (–heid)
 • nietszeggende beeldspraak (OOK: zinloze» overbodige» idiote» etc. metafoor)
 • nietszeggendheid van religieuze taal (: geloofscrisis als taalcrisis)
 • Nietzsche, Friedrich
 • nieuw » nieuwheid » nieuwigheid » modern » revolutionair » avant garde
 • nieuw » onbekend : vaak ongewenst c.q. afgewezen
 • nieuw » recent werk: pas later op waarde geschat
 • nieuw / bekend
 • nieuw / bekend (: oude thema's steeds weer nieuw; poëzie spreekt concentrisch)
 • nieuw / oud (: literaire vernieuwing)
 • nieuw / oud (: oude thema's steeds weer nieuw; bekend maar toch weer nieuw)
 • nieuw / oud : altijd relaties tussen – en –
 • nieuw / oud : invloed van nieuw op oud
 • nieuw / ouderwets (: modern / traditioneel)
 • nieuw / vertrouwd (: bekend / onbekend OF: leren kennen / herkennen)
 • nieuw = oud... [mythol.]
 • nieuw als een uitvinding; boek zo volslagen oorspronkelijk» –
 • Nieuw Amsterdam, literaire uitgeverij – (directeur: Derk Sauer)
 • nieuw beïnvloedt oud
 • nieuw boek te benaderen (c.q.: benaderd) met voorzichtigheid» wantrouwen
 • nieuw boek: herlezing levert een heel – op
 • nieuw doet ander literair werk verouderen
 • nieuw en oud, altijd relaties tussen –
 • nieuw en steeds anders ontstaat het kunstwerk tussen de beschouwer en het werk
 • nieuw ervaren eerder gelezen tekst, als –
 • nieuw functionerende oude(re) poëzie » oude poëzie in nieuwe meefunctionerend
 • nieuw geschapen taal bij Nijhoff
 • Nieuw Guinea
 • Nieuw Holland (1887)
 • nieuw in de Nederlandse literatuur, volstrekt –
 • nieuw inzicht, geen – » geen nieuwe kennis » geen nieuwe visie
 • nieuw is ook oud [mythol.]
 • nieuw leven » hergebruik » nieuwe bestemming » tweedehands
 • nieuw leven aan oude teksten geven, lezen kan –
 • nieuw literair genre
 • nieuw maken; scheppen is niet – (wel: je verwijderen van wat er al is)
 • nieuw medium: het boek
 • nieuw mooi / oud mooi
 • Nieuw Nederlands Toneelgezelschap
 • nieuw niet (h)erkend, echt –
 • nieuw onderzoek, commentaar dwingt tot –
 • nieuw oud boek, een –
 • nieuw proza » (literaire) vernieuwing van het proza
 • Nieuw Realisme
 • Nieuw Vlaams Tijdschrift (NVT)
 • nieuw voetbal / nieuwe literatuur
 • nieuw zicht op het oudere: oude door het nieuwe beïnvloed
 • nieuw zicht op oudere literatuur door perspectiefverschuiving
 • nieuw zien, alles als – (: kinderlijk = dichterlijk = gewoon = bijzonder)
 • Nieuw–Grieks, vertaling uit het –
 • Nieuw–Griekse literatuur
 • Nieuw–Guinea [= Irian Barat]
 • nieuw–mooi / oud–mooi
 • Nieuw–West, Amsterdam –
 • nieuw, functioneren als
 • nieuw, invloed van oud op –
 • nieuw, niet – (: herdruk » herdrukken)
 • nieuw: door taal een herkende metafoor als – beleefd
 • nieuw: door vergelijking het eigene van iets nieuws te ontdekken
 • nieuw: het begrip –
 • nieuw: het nieuwe als – (versus: het bekende in het nieuwe)
 • nieuw: is óók oud [mythol.]
 • nieuwe (bewuste) conventie / toevallige conventie
 • nieuwe (steeds – ) vervulling van mogelijke» aangekondigde betekenis
 • nieuwe / bekende interpretatie(s)
 • nieuwe / bekende poëzie
 • nieuwe / bestaande conventie
 • nieuwe / gevestigde literatuur
 • nieuwe / oude humor (uit jrn. '50 & '60): maakt je oud vs doet je jong voelen
 • nieuwe / traditionele poëzie
 • nieuwe als nieuw / het bekende in het nieuwe
 • Nieuwe Arbeid, De – (Vlaams literair tijdschrift)
 • Nieuwe Arnhemse Courant
 • nieuwe beïnvloedt het oude, het –
 • nieuwe belangstelling voor boek » hervonden boek » "teruggekomen" boek
 • nieuwe berijming van de psalmen (1968)
 • nieuwe bestemming » hergebruik » tweedehands
 • nieuwe betekenis erbij dankzij vergissing» fout
 • nieuwe betekenis: lezer geeft oude(re) literatuur –
 • nieuwe betekenis; woorden scheppen binnen gedicht voor elkaar –
 • nieuwe betekenissen, steeds – » steeds anders
 • Nieuwe Bijbelvertaling (1951)
 • Nieuwe Bijbelvertaling 2004
 • Nieuwe Classicisme / symbolisme
 • Nieuwe Comedia, Het –
 • nieuwe complete Plato–vertaling in voorbereiding
 • nieuwe context bij een werk; lezer zoekt» vindt uit zijn eigen cultuur een –
 • nieuwe context en tweede leven » tweede leven » derde leven
 • nieuwe contexten: bestaande poëzie in – gelezen
 • nieuwe conventie(s) ZIE OOK: conventie (toeval) / nieuwe (bewuste) conventie
 • Nieuwe de la Mar Theater (Amsterdam)
 • nieuwe druk
 • nieuwe duiding: méér mogelijkheden van literatuur bij –
 • nieuwe editie (–s) » OOK: opnieuw vertaald
 • nieuwe editie aangekondigd
 • Nieuwe Eeuw, De – [r.k. weekblad]
 • nieuwe en bekende wereld, verbinding leggen tussen – (: over gedicht spreken)
 • nieuwe en onbekende, het – : ongewenst
 • Nieuwe en Oude Testament
 • nieuwe figuratieve verzen, de –
 • nieuwe gedachten voortgebracht door (weer door andere taal gegenereerde) taal
 • Nieuwe Gemeenschap, De
 • nieuwe gestalte; klassiek werk door lezers steeds weer realiseerbaar in –
 • nieuwe gestalten (steeds – ) die grote kunst krijgt
 • Nieuwe Gids, De – [voorstel voor nieuw tijdschrift: Busken Huet aan Loman]
 • Nieuwe Gids, De – . Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Politiek en Wetenschap
 • Nieuwe Groene, De – [tijdschrift]
 • Nieuwe Haarlemsche Courant
 • nieuwe Hooft–uitgave, geschiedenis van –
 • nieuwe humor / humor vd jaren '50 & '60 (: maakt je oud/ doet je jong voelen)
 • nieuwe individuele contexten: lezer veranderd
 • nieuwe informatie opnemen / herinneringen activeren (lezen: minder – dan – )
 • nieuwe interpretatie
 • nieuwe interpretatie: een voorlopige nieuwe voltooiing
 • nieuwe interpretaties vormen (groeiende) gestalte van kunstwerk, steeds –
 • nieuwe interpretaties, steeds –
 • Nieuwe Katechismus » katechismus
 • nieuwe kennis, geen – » geen nieuw inzicht » geen nieuwe visie
 • Nieuwe Kerk (Amsterdam) » OOK: dépendance Stedelijk Museum Amsterdam
 • Nieuwe Kerk Amsterdam 1980: inhuldiging koningin Beatrix
 • Nieuwe Kerk Amsterdam 1982: tentoonstelling "De dood verbloemen...?"
 • Nieuwe Kerk Amsterdam: expositie De Weg naar de Hemel (2000–2001; ook Utrecht)
 • Nieuwe Kerk Amsterdam: fototentoonstelling "Jongens van Jan de Witt" (2001)
 • nieuwe kerktaal
 • Nieuwe Kern, De – [tijdschrift]
 • Nieuwe Kring, De – (1916–1918 Bergen, N.H.)
 • Nieuwe Kunst » art nouveau » Jugendstil
 • nieuwe kunst » nieuwe kunstvorm(en) » moderne kunst
 • nieuwe kunst onmogelijk » géén nieuwe kunst » kunst geen wapen in klassest
 • nieuwe lezer, ontstaan en groei van –
 • nieuwe lezing(en)
 • Nieuwe Linie, De – [weekblad]
 • nieuwe literatuur / nieuw voetbal
 • nieuwe literatuur door lezer ondergebracht in de oude(re)
 • nieuwe literatuur, niet bij de oude; lezer begint bij de –
 • nieuwe liturgie » vernieuwde liturgie » (postconciliaire) liturgie–vernieuwing
 • nieuwe liturgie: showt verwording (: heimwee naar de oude liturgie)
 • nieuwe mentaliteit ontwikkelen » wijziging van attitude (c.q. inzichten)
 • nieuwe mogelijkheden schept; literatuur die uit bekende stof –
 • nieuwe mogelijkheden, steeds – : goed » klassiek (: grote literatuur) biedt –
 • nieuwe opera, plannen voor de Amsterdamse – » Muziektheater » Stopera
 • nieuwe oude poëzie: kan alleen als pastiche?
 • nieuwe poëzie
 • nieuwe poëzie waarin oude meefunctioneert
 • nieuwe poëzie, ordening (door lezer) in –
 • nieuwe poëzie, poëzie hernemen in –
 • nieuwe poëzie; oude poëzie meefunctionerend in –
 • nieuwe poëzielezer, ontstaan en groei van –
 • nieuwe psalmberijming (1968)
 • nieuwe recensie schrijven » opnieuw bespreken
 • nieuwe relaties tussen woorden, volstrekt – (: dichten is afdwingen van – )
 • nieuwe Revisor, De –
 • nieuwe richting (in literatuur» poëzie): niet (h)erkend
 • Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant » Het Handelsblad » NRC–H(andelsblad)
 • Nieuwe Rotterdamse Courant–Handelsblad: rubriek 'Hollands Dagboek'
 • nieuwe schepping maken; het dagelijkse tot –
 • nieuwe spelling » moderne spelling » progressieve spelling
 • Nieuwe Stem, De – [tijdschrift]
 • nieuwe taal » oorspronkelijke taal » nog niet "poëtisch"
 • nieuwe taal » revolutionair taalgebruik » taalvernieuwing » taalvernieuwer
 • nieuwe taal: schepping van dichter
 • Nieuwe Taalgids, De – (Ntg) [tijdschrift]
 • Nieuwe Testament
 • Nieuwe Testament populariserend vertaald: "Groot Nieuws voor u"
 • Nieuwe Testament: het O.T. naar het – toe interpreteren (typologisch lezen)
 • nieuwe verbijzonderingen voor andere lezers mogelijk: literaire kwaliteit
 • nieuwe verdichting door ontsluiting van hermetische poëzie
 • nieuwe vertaling » nieuwe editie (–s) » OOK: opnieuw vertaald
 • Nieuwe Vertaling (1951) [bijbelvertaling]
 • nieuwe vertaling van de Bijbel (2004)
 • nieuwe vervulling (van mogelijke» aangekondigde betekenis), steeds –
 • nieuwe visie, geen – » geen nieuw inzicht » geen nieuwe kennis
 • nieuwe visies open, steeds – » steeds nieuwe betekenissen » steeds anders
 • Nieuwe Vleugel v.h. Stedelijk Museum Amsterdam (1954–2006) » Sted. Museum Asd.
 • nieuwe voltooiing; nieuwe interpretatie: een voorlopige –
 • nieuwe Vondel–benadering » veranderde Vondel–benadering
 • nieuwe voorlopigheden; herlezen is scheppen van –
 • nieuwe vorm » vormvernieuwing
 • nieuwe vorm, verrassend door steeds – » zelfvernieuwing
 • nieuwe vragen door geheim opgeroepen; meerduidig maakt mooi, want: steeds –
 • nieuwe wereld, poëzie schept eigen en geheel –
 • nieuwe woorden » neologismen
 • nieuwe wordt niet (h)erkend, het echt –
 • nieuwe zoeken om het oude te ontdekken, het –
 • Nieuwe–Gidsers, Emants' oordeel over de –
 • nieuwe–oude teksten: wisselwerking
 • nieuwe, uitzien naar» spanning om het –
 • nieuwe: het eigene van het – door vergelijking ontdekken
 • nieuwe: reacties op het – maken visie op het oudere scherp
 • Nieuwenhoven, Jeltje van
 • Nieuwenhuijs, Victor
 • Nieuwenhuijzen, Kees
 • Nieuwenhuijzen, Klaas
 • Nieuwenhuis o.p., J
 • Nieuwenhuis, Domela ...
 • Nieuwenhuis, Jan – [ps.: Rutger de Laete]
 • Nieuwenhuis, Mark
 • Nieuwenhuizen, Johan van
 • Nieuwenhuizen, R.
 • Nieuwenhuys, Constant [artistennaam: Constant]
 • Nieuwenhuys, Rob [als auteur van romans: E. Breton de Nijs]
 • Nieuwenkamp, W.O.J.
 • nieuwer literair werk maakt andere tekst(en) ouder c.q. verouderd
 • nieuwheid » nieuwigheid » nieuw » revolutionair » avant garde » modern
 • nieuwigheid » nieuw » nieuwheid » revolutionair » avant garde » modern
 • Nieuwjaar (–sdag) / jaarwisseling / oudejaar / oudejaarsavond
 • nieuwjaarswens (kerst–) van boekhandel» antiquariaat» uitgever» ander bedrij
 • Nieuwkerk, Matthijs van
 • Nieuwland, Pieter
 • Nieuwlandt, Willem van
 • Nieuwlicht (Utrechts kartuizerklooster)
 • nieuwlichterij / behoudzucht (OOK: vernieuwing / behoudzucht)
 • Nieuwmarkt (Amsterdam) » Nieuwmarktbuurt
 • Nieuwmarkt Amsterdam: rellen ivm. sloopwerkzaamheden tbv. metro–aanleg
 • nieuws » journaal (nieuwsberichten)
 • nieuws (iets – ) wordt niet toegevoegd
 • nieuwsberichten » journaal » presentatie van de nieuwsberichten
 • Nieuwsblad van de Boekhandel [weekblad]
 • Nieuwsblad voor den boekhandel [weekblad]
 • nieuwsgaring » journalistiek » journalist » publicist
 • nieuwsgierig maken in literatuurbeschouwing, overtuigen» bewijzen c.q. –
 • nieuwsgierig naar afloop » einde van een verhaal
 • nieuwsgierig naar de achterkant van het bestaan
 • nieuwsgierig naar de lectuur van medereizigers in de trein
 • nieuwsgierig naar keerzijde
 • nieuwsgierig naar woord(en) » woordenstudie » woordbezeten » –dorst »
 • nieuwsgierigheid » OOK: gebrek aan nieuwsgierigheid [OOK: als literair motief]
 • Nieuwstadt, Michel van
 • nieuwste kunst » avant–garde » voorhoede
 • nieuwste poëzie, enquête over d nieuwe en nieuwste – (De Gids 1962)
 • nieuwsvoorziening » berichtgeving» naslagwerk: te veel èn te weinig informatie
 • Nieuwzeelandse Engelstalige literatuur
 • Nigg, Walter
 • Nijdam, M.L. [= P.M. Morel]
 • Nijenrode, president–directeur Universiteit van – : mevr. drs. N. Kroes
 • Nijgh
 • Nijgh en Van Ditmar (uitgeverij)
 • Nijgh en Van Ditmar: Nimmer Dralend–reeks
 • Nijhof, P.
 • Nijhoff / Vestdijk
 • Nijhoff als criticus
 • Nijhoff als vrouwelijke recensent (Tonia de Bilt)
 • Nijhoff Pzn., Wouter
 • Nijhoff–prijs, Martinus – (voor vertalingen)
 • Nijhoff–Wind, A.H. » A.H. Nijhoff
 • Nijhoff's bijen & hoger honing » 'Het lied der dwaze bijen' van Nijhoff
 • Nijhoff's bijen, poëticale interpretatie van –
 • Nijhoff, A.H. » A.H. Nijhoff–Wind
 • Nijhoff, dichters over –
 • Nijhoff, M. – : Fens' reserve t.a.v. –
 • Nijhoff, M. : Awater
 • Nijhoff, Martinus
 • Nijhoff, Martinus – (antiquariaat te Den Haag)
 • Nijhoff, nieuw geschapen taal bij –
 • Nijhoff, poëtica van –
 • Nijhoff, rijm bij –
 • Nijhoff: 'De schrijver' / 'Impasse' [: 2e / 3e dr. "Nieuwe Gedichten"]
 • Nijhoff: literair–kritische strategie
 • Nijhoff: merkwaardige onbekende tekst van –
 • Nijhoffprijs voor vertalingen, Martin –
 • Nijkerk, K.J.
 • Nijkerk, N.B.B.
 • Nijl » bronnen van de Nijl
 • Nijland–Verwey, Mea
 • Nijlen tachtig jaar, Jan van –
 • Nijlen, Jan van
 • Nijmegen
 • Nijmegen – Zandvoort v.v.
 • Nijmegen (1981): rellen ivm. slopen van huizen
 • Nijmegen universiteit: Kellendonk–lezing
 • Nijmegen, faculteit der letteren (OOK: neerlandistiek) Katholieke Universiteit
 • Nijmegen, Katholieke Universiteit (K.U.N.) » Radboud Universiteit Nijmegen
 • Nijmegen: Berchmanianum
 • Nijmegen: donjon (burcht) van het Valkhof
 • Nijmegen: Katholiek Documentatiecentrum KDC
 • Nijmegen: KU–Nieuws [weekblad Katholieke Universiteit]
 • Nijmegen: museum Het Valkhof
 • Nijmegen: RU c.q. KUN Faculteit der Letteren
 • Nijmegen: Thijm–tentoonstelling 1989 (ook Amsterdam)
 • Nijmegen: universiteitsbibliotheek Katholieke Universiteit
 • Nijmegen: Vierdaagse
 • Nijmegen: Vox (tweewekelijks onafhankelijk magazine van de KUN)
 • Nijmeijer, Peter
 • Nijnatten–Doffegnies, H.J. van
 • Nijpels, Ed [VVD–politicus; (oud–)burgemeester van Breda]
 • Nijs, E. Breton de – [ps. van Rob Nieuwenhuys]
 • Nimmer Dralend–reeks (Nijgh en Van Ditmar, Den Haag)
 • Nimrod
 • Nimwegen, Arjaan van
 • Nin, Anaïs
 • Nineham, D.E.
 • Nineties, The – (Engeland) » de jaren '80 en '90 van de 19e eeuw
 • NIP » Nederlands Instituut in St. Petersburg
 • Nippon » Japan » Japans » Japanse cultuur
 • Nisi Dominus (psalm 127)
 • Nispen tot Sevenaer, Hubert van
 • Nissen, Peter J.A.
 • niveau » formaat : bevangenheid t.o.v. culturele werken van overweldigend –
 • niveau » middelmaat en topniveau
 • niveau aangeduid door ster » keurmerk » kwaliteitssymbool cq –suggestie (etc.)
 • niveau Nederlandse poëzie sinds ± 1980
 • niveau ontbreekt » nivellering » geen kwaliteit» SOMS: angst voor ongelijkheid
 • niveau's van dichtheid
 • nivellerend » populariserdend » populistisch » op de hurken
 • nivellerend effect bij lezer van literatuurwetenschappelijke methoden
 • nivellerend effect van aforismenbloemlezing
 • nivellering » gebrek aan niveau» geen kwaliteit» SOMS: angst voor ongelijkheid
 • nivellering door veralgemening (door abstraherende theorie)
 • nivellering v.h. eigene of persoonlijke bij literair–historische benadering
 • Nixon, Richard ([ex–] president van de Verenigde Staten)
 • NLMDC: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
 • NMB: hoofdkantoor te Amsterdam
 • no nonsens » betekenis van no nonsens
 • no nonsens, betekenis van –
 • Noël, Jacques
 • no–nonsens, betekenis van –
 • Noach » ark van Noach » zondvloed : als literair motief
 • Nobel–reeks (uitgeverij Callenbach te Nijkerk)
 • Nobel, Alfred
 • Nobelprijs » Nobelprijswinnaar (–s)
 • nodeloze kennis » nutteloos weten » overbodige kennis
 • nodig bij ontsluiting van gedicht; méér dan de loper van de conventie –
 • nodig, beeld – : wij hebben – » behoefte aan beeld
 • nodig, geen lezer –
 • nodig, geld – : tbv. aankoop Achterberg–handschriften
 • nodig, lezersonderzoek» studie van lezerspubliek is – » lezersonderzoek
 • nodig, méér boeken – » behoefte aan méér boeken
 • nodig: commentaar» toelichting» annotatie
 • nodig: een cultureel–antropologisch onderzoek van de lezende mens
 • nodig; de kunst van het vergeten is soms –
 • Noel, William
 • noemen bij voornaam (, mogen – ) » tutoyeren
 • nog » het woordje "nog"
 • nog actueel, tekst is nu –
 • nog actuele literatuur » (binnen) bereik v.d. actuele literatuur
 • nog altijd fascinerend » hiernieuwde bewondering
 • nog altijd fascinerend» bewonderenswaardig
 • NOG BEWERKEN IN DEZE BIBLIOGRAFIE! (NIET IN BEZIT V.D. SAMENSTELLER)
 • nog geen letterkunde (literatuur) » niet–literair genre
 • nog geen monopolisering van literair werk door specialisten; wel isolering
 • nog geen scheiding traditie/ contemporaine kunst
 • nog gelezen / vergeten (: slachtoffers v.d. slag om lit. onsterfelijkheid)
 • nog gesproken Nederlands door oudere Indonesiërs: Fens wil vastlegging van –
 • nog lang en gelukkig", "Zij leefden –
 • nog literair actueel » (binnen) bereik v.d. actuele literatuur
 • NOG NAGAAN OF FENS INDERDAAD DE AUTEUR IS » NIET ONDERTEKEND STUK
 • nog niet "poëtisch" » nieuwe taal » oorspronkelijke taal
 • nog niet benoemde naam geven, het – : dichten
 • nog niet bestaande relaties aan te gaan; dichten is: woorden dwingen –
 • NOG NIET BEWERKT STUK (NIET IN BEZIT VAN DE SAMENSTELLER DEZER BIBLIOGRAFIE)
 • nog niet compleet » traag verschijnend : Volledig Werk van Multatuli
 • nog niet gelezen » (nog) te lezen » (nog) onopengesneden boek(en)
 • nog niet gelezen dus schuldgevoel » schuldgevoel bij (ontrouwe) lezer
 • nog niet lezen » nog te lezen boek(en)
 • nog niet onderzocht, lezende mens cultuur–antropologisch –
 • nog niet onderzocht: (kritische) hulp» invloed Du Perron bij werk van vrienden
 • nog niet publiceren » te vroeg gepubliceerd
 • nog ongelezen » (nog) te lezen boeken
 • nog ongelezen » niet (meer) gelezen (: – boeken)
 • nog ooit af te maken ...
 • nog open » niet af » onvoltooid(heid)
 • nog slechts in scherven en monumenten, roomse geloof bestaat –
 • nog slechts recensies gelezen
 • nog steeds fascinerend » hernieuwde bewondering
 • nog steeds gewaardeerd later? » duurzaam? » blijvend?
 • nog te lezen» ongelezen» (nog) opengesneden boek(en) » OOK: voornemens mbt –
 • nog te onderzoeken: de lezende mens cultureel–antropologisch –
 • nog te onderzoeken: invloed» (kritische) hulp Du Perron bij werk van vrienden
 • nog: handschrift biedt blijvende suggestie van mogelijkheid om – te voltooien
 • nogmaals bespreken » opnieuw recenseren
 • Nola, Paulinus van
 • Nolascus, Petrus
 • Nolens, Leonard
 • Nolens, W.H. (Willem Hubert) [r.k. staatsman – politicus]
 • Nolten, Jantje
 • Nolthenius, Hélène
 • nomenclatuur, literatuur–wetenschappelijke» –historische» –theoretisch
 • non » zuster(s) » vrouwelijke religieuze(n)
 • non / monnik
 • non–conformisme » anti–conformistisch
 • non–figuratieve c.q. abstracte c.q. conceptuele kunst
 • non–paschant » lauw katholiek » afvallig » uittreding uit de kerk
 • nonchalante poëzie garandeert met cultivering van alledaagsheid geen grootheid
 • nonconformisme » nonconformist(e) » OOK: anti–conformistisch
 • nonconformist » nonconformisme
 • nonfiction / fiction
 • nonfiguratieve kunst » abstracte kunst » conceptuele kunst
 • nonnen / monniken (: monialen / monniken)
 • nonnenklooster » –kloosters
 • nonnenschool
 • nonpaschant » lauw katholiek » uittreding uit kerk » geloofsafval
 • nonsens » kolder » (OOK:) wartaal » laltaal
 • nonsensgedichten
 • nonsensvers
 • nood » leed » ongeluk » droefheid » ellende [OOK: als literair motief]
 • noodlot – naam – taal
 • noodlot » fatum » doem (OOK: – als literair motief)
 • noodlot » naam : relatie –
 • noodlot (verborgen in taal) en naamklank, relatie –
 • noodlot, verbeelding als – » verbeeldingskracht » macht van verbeelding
 • noodlotskomedie
 • noodsituatie, lezen in – » boek bij crisissituatie
 • noodtoestand, boek voor tijdens crisissituatie» –
 • noodzaak tot interpreteren door slordigheid erflaters (cultuur bloeit dan)
 • noodzaak tot keuze » kiezen » keuze
 • noodzaak van commentaar» toelichting» annotatie
 • noodzaak van het metafysische voor alle kunst (Debrot)
 • noodzaak van ordening (van buiten af), maar die leidt tot verlies
 • noodzakelijkheid van detail » onmisbaarheid c.q. functionaliteit van onderdeel
 • nooit af: groot kunstwerk is – » manifesteert z. in overvloed a. mogelijkheden
 • nooit af: letterenstudie (steeds opnieuw beginnen; geen zekerheden» toekomst)
 • nooit alles kunnen lezen
 • nooit als dingen; woorden functioneren –
 • nooit bereikbare achtervolgen, het – (dichten: onoplosbaarprobleem want – )
 • nooit bestaan, tekst» publikatie» boek heeft – (: is verzonnen)
 • nooit boek(en) kopen » zelden boek(en) kopen » nooit meer boeken kopen
 • nooit compleet » voltooiing onbereikbaar
 • nooit dichter geworden » gemankeerde c.q. mislukte dichter of auteur
 • nooit door het voltooide jaloezie gewekt op zich manifesterende creativiteit
 • nooit een definitieve gestalte; goede poëzie: –
 • nooit een definitieve gestalte; grote kunst krijgt –
 • nooit eerder » voor het eerst » voorbeeldloos » aan de bron van...
 • nooit ingeloste belofte hoewel talent veelbelovend
 • nooit lezen » zelden lezen » niet (meer) lezen » boekheiden
 • nooit meer boeken kopen » nooit boek(en) kopen » zelden boek(en) kopen
 • nooit meer gelezen / nog altijd gelezen
 • nooit meer geschreven na (negatieve) kritiek
 • nooit meer lezen » niet–lezer » boekheiden » zelden lezen
 • nooit ophoudend te boeien, want nooit oplosbaar
 • nooit oplosbaar: houdt nooit op te boeien
 • nooit te herhalen» te vervangen (: uniek » onnavolgbaar » kan niet nógmaals
 • nooit teruggeven, boek – » (niet) teruggegeven boek(en)
 • nooit teruggevonden boeken» feuilletons van L.P. Boon
 • nooit tot bloei gekomen; daarom essentieel
 • nooit uitgegeven werk » SOMS: tweede keus
 • nooit uitputtend, een interpretatie van goed gedicht is –
 • nooit voldoende: wat je over goede poëzie zegt is –
 • nooit voltooiing » compleetheid onbereikbaar
 • nooit weten we het helemaal hoezeer het ons ook aangaat: geheim
 • nooit zelfstandig, een gedicht bestaat –
 • Noord / Zuid
 • Noord / Zuid (: –Nederland; Nederland / Vlaanderen; etc.)
 • Noord / Zuid (: Nederland / Vlaanderen; Noordnederlands / Zuidnederlands)
 • Noord / Zuid : Ierland –
 • Noord– / Zuid–Nederlands (Nederlands / Vlaams etc.)
 • Noord– en Zuid–Nederland (als eenheid) » Groot–Nederland » Lage Landen
 • Noord–Amerika » Noordamerikaans
 • Noord–Brabant
 • Noord–Brabant Museum Den Bosch: expositie 1996 Lucebert tekeningen (Lanschot)
 • Noord–Duitsland » Oost–Friesland
 • Noord–Frankrijk
 • Noord–Holland
 • Noord–Holland: mr F.G. van Diepen–Oost (VVD–gedeputeerde Culturele Raad)
 • Noord–Ierland / Zuid–Ierland
 • Noord–Nederland / Vlaanderen
 • Noord–Nederland onbekend met Vlaamse katholieke literatuur
 • Noord–Nederland, Vlaamse» Zuidnederlandse uitgever(s) (relatief) onbekend in –
 • Noord–Nederland: kent alleen de linkse (liberale) Vlaamse literatuur
 • Noord–Nederland: moeilijker tot publikatie te komen dan in Vlaanderen?; in –
 • Noord–Nederland: Zuidnederlandse literatuur onbekend in –
 • Noord–Nederlandse zwakke verhaalkunst / Nederlandse sterke dichtkunst
 • Noord–Zuid problematiek » Derde Wereld (–landen) » Ontwikkelingshulp
 • Noord–Zuid problemen » Derde Wereld » Ontwikkelingszaken : minister J.Pronk
 • Noord–Zuid–lijn (Amsterdam)
 • Noordamerikaans » Noord–Amerika
 • Noordbrabants Museum Den Bosch 1991: Sluyters–tentoonstelling
 • Noordbrabants Museum: expositie Lucebert–tekeningen Den Bosch 1996 (Lanschot)
 • Noordegraaf, Jan
 • noordelijk / zuidelijk
 • Noorden / Zuiden
 • Noorden kent de Zuidnederlandse literatuur niet; het –
 • Noordenbos, O.
 • noorderlijk / zuidelijk
 • Noordervliet, Nelleke
 • Noordfrankrijk
 • Noordhoek, Wim
 • Noordhof, Wytze & Hilde
 • Noordhoff, Nettie
 • Noordkerk, Herman
 • Noordmans, Oepke
 • Noordnederlands / Zuidnederlands (Nederland/ Vlaanderen...Nederlands/ Vlaams)
 • Noordnederlandse / Vlaamse literatuur
 • Noordnederlandse / Vlaamse poëzie
 • Noordnederlandse auteurs in Duitsland minder vertaald en bekend dan Vlaamse
 • Noordnederlandse kritiek » "typisch Noordnederlandse criticus"
 • Noordnederlandse uitgever, Zuidnederlandse auteur(s) naar –
 • Noordstar, J.C. [pseudoniem van A.J.P. Tammes]
 • Noordstar, woordgebruik bij – : als in oude poëzie (archaïsch c.q. verheven)
 • Noordstar: natuur als cultuur
 • Noordstar: tussenpositie pastiche/ oorspronkelijkheid
 • Noordstar: vrije versvorm
 • Noordwijkerhout: pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie 1967
 • Noordzij, Gerrit
 • Noordzij, Nel
 • Noorwegen » Zweden » Denemarken » Skandinavië
 • noot (–noten), voet–
 • Noot, Jan van der
 • noot, voet–
 • Nooteboom, Cees
 • Nora, Pierre
 • norbertinessen (Roermond), zusters –
 • Norclac
 • Nord, Max
 • Nordau, Max
 • Norden, Hans van
 • Nordholt, Eric Ernst [hoofdcommissaris van politie in Amsterdam]
 • norm –en (OOK: poëticale)\ criteria (OOK: van criticus» recensent) » normatie
 • norm » normen » (poëticale) criteria » normatief
 • norm » uitgangspunt » vertrekpunt : voor bespreking » poëtica van recensent
 • norm bij (kunst–) beoordeling, eenvoud» eerlijkheid» waarheid als –
 • norm bij beoordeling beeldende kunst » (normen bij) beoordelen beeldende kunst
 • norm bij waardering: eigen leesverleden schept je –
 • norm cq klassiek geworden: dan "besta je niet meer" [Fens 14.12.2006]
 • norm door geheugen geleverd
 • norm geworden maar gelukkig geen school gemaakt
 • norm onduidelijk (geworden) » criteria willekeurig » OOK: toetssteen ontbreekt
 • norm voor literaire waarde; feitelijke» historische (on)juistheid is geen –
 • norm voor poëzie: niet–expliciet zijn » geheim zijn
 • norm, eigen beleving» ervaring als – (: subjectivisme)
 • norm, groot auteur als – » representativiteit van enkele grote schrijvers
 • norm, kwaliteits– ("spannend" c.q. "meeslepend": wel» geen –
 • norm, onduidelijk samenstel van emoties als –
 • norm, traditie (lege – ) als –
 • norm, zuivere literatuur als – » ongeëngageerde literatuurbenadering
 • norm: "meestal niet meer dan gewoon het beste wat je gelezen hebt"
 • norm: het uitzonderlijke als (waarde)criterium
 • norm: lezersgestalte (zelfverdubbeling » –vermenigvuldiging van lezer) als –
 • norm: literatuur onbetrouwbaar want geen houvast aan –
 • normale lezer
 • normale lezer » "gewone" lezer vs. literair criticus als lezer
 • normatief (OOK: poëticaal – )\ norm» criterium (OOK van criticus» recensent)
 • normatieve poëzie–opvattingen, ontstaan van
 • normen » criteria bij gemaakte selectie onduidelijk
 • normen » oordelen » vooroordelen : bij erkenning "dit is poëzie"
 • normen » ordening » beleving mbt. literatuur» poëzie; reflectie over eigen
 • normen bij het lezen van poëzie
 • normen bij keuze » de selectie » het kiezen (: bij bloemlezing)
 • normen door geheugen geleverd
 • normen en taal paraat: alleen voor al bestaande kunst
 • normen onduidelijk » geen heldere criteria » OOK: toetssteen ontbreekt
 • normen–geschiedenis, literatuurgeschiedenis als –
 • normen, journalistieke – : volgens Van Duinkerken
 • normen, vormen gehanteerd zonder –
 • normloos » decadent » verval (van zeden) » ondergang » decadentie
 • normloosheid » verval van waarden » waardenverlies » ondergang van beschaving
 • normstellende functie van groot auteur in literair (waarden–) complex
 • normveranderingen in literatuur (–geschiedenis)
 • normvervaging » waardenverlies » –verval » ondergang van beschaving
 • Norrington–Room
 • Norris, Frank
 • Norstad, Lauris
 • North Atlantic Treatment Organisation » NATO » NAVO
 • Northcliffe, Alfred [= Alfred Charles William Harmsworth]
 • Nortier, Piet
 • Norton, Christopher
 • Norwich, John Julius
 • NOS » Nederlandse Omroep Stichting
 • Noske, Frits
 • Noske, Willem
 • nostalgie » droef verlangen (naar verleden)\ (berustend) heimwee naar voorbije
 • nostalgie » OOK: geen nostalgie
 • nostalgie als literair motief
 • nostalgie naar de oude liturgie » (nieuwe) liturgie showt verwording
 • nostalgie naar eenduidigheidsparadijs» tot harmonie leidende meerduidigheid
 • nostalgie naar vroegere (c.q. klassieke) eenheidservaring
 • nostalgie om verruwing van sport
 • nostalgie, romantische – » Weltschmerz » spleen
 • Nostradamus
 • Nota s.j., J.
 • notatie van denkprocessen
 • notatie van melodie » muziekschrift » noten
 • notebook (–s) » aantekeningenboekje(s) » notitieboekje(s) » kladschrift(en)
 • noten (muziekschrift) » notatie van melodie
 • noten ontbreken » geen bibliografie c.q. register c.q. index of inhoudsopgave
 • notenapparaat » voetnoten » verwijzing(en) » bijlage(n) » verantwoording
 • notenbeeld, muziek beluisteren door lezen van het –
 • Noterdaeme, J.
 • noteren van denkprocessen
 • noteren, je lectuur – » leesdagboek
 • noteren, schematisch – » schematisering » schema
 • notitie » aantekening » aanzet » rest(en) » fragment(en)
 • notitie bij lectuur » randschrift (–en) » marginalia
 • notitie mbt. telefoongesprek(ken)
 • notitieboekje(s) » notebook(s) » werkschrift(en) » aanteken(ingen)schrift(en)
 • notities in boek » strepen bij lezen » aantekeningen c.q. streepjes in boek
 • Notten, Jan
 • Nouhuys, W.G. van
 • nouveau riche » arrivé » OOK: zielloos nieuw » smakeloos modern
 • nouveau roman
 • Nouvelle Revue Française, La – [tijdschrift]
 • Nouwen, Harrie J.M.
 • novelle » verhaal » vertelling » short story » verhalenbundel
 • novelle / roman : verschil in dichtheid » al dan geen enkelvoudige opzet
 • november » de maand november
 • november als literair motief » najaar c.q. herfst als literair motief
 • NOVIB » Ontwikkelingshulp » –samenwerking » –problematiek » Derd
 • Novy Mir
 • Nowee, J.
 • Nowee, P.
 • Nowell–Smith, Somin
 • Noy, Michael De–la–
 • Noyes, Alfred
 • NPS » Nederlandse Programma Stichting
 • NRC » NRC–H » Het Handelsblad » Nieuwe Rotterdamse Courant (– Handelsb
 • NRC–H rubriek: 'Hollands Dagboek'
 • NRC–Handelsblad (NRC–H) » OF: Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant » Het Handelsbl
 • NRU (Nederlandse Radio Unie)
 • NRU: hoorspelkern
 • NS » Nederlandse Spoorwegen » trein » station
 • NS–maandblad "Tussen de Rails"
 • NSB [Nationaal–Socialistische Beweging]
 • NSB–literatuur » nazi–literatuur
 • nsb–sympathieën tijdens de oorlog » totalitarisme » –istisch
 • NT2 » Nederlands als tweede cq. vreemde taal » tweede–taalonderwijs Nederlands
 • Ntg: tijdschrift "De nieuwe taalgids"
 • NTS » Nederlandse Televisie Stichting
 • nu » dit moment » het nieuwe » even » dit directe ogenblik : cultuur van het
 • nu » vroeger : dichters van – en van – zijn elkaars collega's
 • nu (vergelijking naar – toe ): zelden het verleden verhelderend
 • nu / toen
 • nu / toen / straks : lezer van –
 • nu / toen : kijk– en leesgewoonten van –
 • nu / toen : literatuur van – versus literatuur van –
 • nu / toen : literatuuropvattingen van –
 • nu / toen : homoseksueel –
 • nu / toen : leeswijze van –
 • nu / toen : lezen van '50–ers heel wat anders
 • nu / toen : vergeleken
 • nu / toen : waarde van tekst –
 • nu / verleden (: perspectief van –/–)
 • nu / vroeger
 • nu / vroeger (: lezer van – / publiek van – )
 • nu / vroeger : als literair motief
 • nu / vroeger interpreteren (moderne/ vroegere interpretatiewijze)
 • nu nog gesproken Nederlands (door oudere Indonesiërs): Fens wil vastlegging –
 • nu, humor van – / humor van '50 & '60 (: "maakt je oud"/ doet je jong voelen)
 • nu, levend verleden in poëzie van –
 • nu, literatuuropvattingen van – : kritiek annexeert oudere literatuur vanuit –
 • nu, poëziebeleving van – : oudere literatuur lezen vanuit –
 • nu, verkondiging–
 • nu: eeuwigheid van het " – " » stilstand (: van de tijd/ van de eeuwigheid)
 • nu: lezer van nu
 • nu: oudere kunst» literatuur: geabstraheerd» geconstrueerd tot één groot
 • nu: ruimer dan vandaag
 • nuances » bijbetekenis » bijgedachte » connotatie » associaties
 • nuchter van stijl of taal » eenvoud » geen grootspraak
 • nuchtere lezer(s)
 • nuchterheid / romantiek (: verstand / gevoel; intellect / affect)
 • Nuffield, Lord [William Morris]
 • Nuis, Aad [auteur; OOK: staatssecretaris onderwijs» cultuur» wetenschappen]
 • Nul » Zéro » –beweging
 • Nul–beweging » Zéro–beweging
 • nulde editie van "Max Havelaar" door Stuiveling
 • numineuze alleen in beelden» tekens uit te drukken, het –
 • numineuze beleving, taal voor het geloof c.q. voor –
 • numineuze machten: tragiek behoeft bovenmenselijke c.q. –
 • numineuze, angst voor het – » voor wat groter is dan ik» voor het mysterie
 • nummer twee (zijn) » (op de) tweede plaats komen » secundair
 • Nun's Story, The – » Zuster Luc (boek van K. Hulme)
 • nursery rhymes » bakerrijmen
 • nursery rhymes: vertrouwd èn vervreemdend
 • nuseum Cruquius (Haarlemmermeerpolder)
 • Nussdorfer, Laurie
 • nut » doelmatig » nuttigheidscultuur » win–cultuur
 • nut, zin boven – » zinvolle nutteloosheid » nutteloze zinvolheid
 • nutriti (nutrita c.q. nutritus)
 • nutteloos » nutteloosheid » SOMS: ideale nutteloosheid
 • nutteloos » overbodig » zinloos » vergeefs
 • nutteloosheid » doelloos » SOMS: geluk v.d. nutteloosheid » ideaal nutteloos
 • nutteloosheid van poëzie» van schrijven
 • nutteloosheid van schrijven» van poëzie
 • nutteloosheid, ideale – » nutteloosheid » nutteloos
 • nutteloosheid, zinvolle – » nutteloze zinvolheid
 • nutteloze boek, het ideale –
 • nutteloze kennis » onverplichte c.q. "nodeloze" kennis » overbodig weten
 • nutteloze kennis » schoolkennis onbruikbaar cq waardeloos
 • nutteloze zinvolheid » zinvolle nutteloosheid
 • nuttig nee; maar zinvol: letterenstudie
 • Nuyens, W.J.F.
 • NVSH » Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
 • NVT (Nieuw Vlaams Tijdschrift)
 • NVT: Arkprijs van het Vrije Woord
 • Nye, Bill
 • Nyland, D.V. [ps.: G. van de Walcheren]
 • Nypels, C.
 • Nypels, Ed
 • Nyren, John
 • Nys, Mon
 • Nyssa, Gregorius van
 • NYT » New York Times » OOK: zondagseditie van NYT
 • NZH (Noord–Zuidhollandse) » Haarlemse tram » tram (–lijn) » GVB Amster