Thema's
 • Márquez, Gabriel García
 • Máxima Zorreguieta
 • Mâle, Emile
 • méér auteurspersoonlijkheden, splitsing in – » heteroniem
 • méér betekenislagen » betekenislaag
 • méér boeken / het enige boek
 • méér boeken willen » behoefte aan méér boeken » boekdorst &r
 • méér dan anecdotisch » het anecdotische te boven
 • méér dan de loper van de conventie nodig om poëzie te ontsluiten
 • méér dan er staat lezen » overinterpretatie
 • méér dan kunst of literatuur; schrijver wil géén, of –
 • méér dan literaire middelen en betekenissen
 • méér dan literatuur » géén literatuur (c.q. kunst) : auteur wil &
 • méér dan persoonlijk / persoonlijk
 • méér dan tijdverdrijf (gevoelig» esthetisch» anekdotisch» halfzacht)
 • méér en beter; lezer wil steeds –
 • méér kansen geeft dan gebruikswaarde; blijvende waarde vergt vorm die –
 • méér lezen dan er staat » overinterpretatie
 • méér lezen en ontkerstening » lezen als gevaar
 • méér mogelijkheden voor literatuur bij nieuwe duiding
 • méér uitvoeringen van één muziekstuk
 • méér waarheidsbegrippen dan door auteur toegepast; er bestaan andere c.q. –
 • mémoire, lieux de – » gedenkplaats(en) » heilige c.q. herdenkingsplaats(en
 • Mérode, Willem de
 • mèt taal / ìn taal (: gebeuren – beschreven versus –– tot stand geb
 • Mönnich / Roberts (: gids / onderzoeker)
 • Mönnich, C.W.
 • Mühren, Arnold
 • Mühsam, Erich
 • Müller, Frits
 • Müller, Martin
 • MÜller, Max
 • Müller, Peter (pseudoniem: A.L. Snijders)
 • München
 • München: Alte Pinakothek
 • Münchhausen, Baron Von – (Karl Friedrich Hiëronymus Freiherr von – )
 • Münter, Gabriele
 • Mütterich, Florentine
 • M., Wim van de
 • M.S.: signering Fens (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • Maçon, Hugues van
 • maagd Maria, de heilige –
 • maagd, kerkdienende vrome r.k. – : klopje (in Nederland, 17e eeuw)
 • maagdelijk / vruchtbaar
 • maagdelijkheid » maagdelijkheidsideaal » celibaat
 • maagdelijkheid » onsterfelijkheid (gesymboliseerd door laurier » lauwerkrans)
 • Maaike = Creusa » Constantijn = Aeneas » Vondel = Vergilius
 • maak een vreugde van de dood: waandenkbeeld van het geloof
 • maak je eigen roman: mbv aangeboden verzameling passages (suggestie van Fens)
 • maaksel – maker : verhouding –
 • maaksel / maker : verhouding –
 • maakt de werkelijkheid; verhaal (taal): vormt c.q. –
 • maakt het Goddelijke zichtbaar » zichtbaarheid van het Goddelijke
 • maakt je oud (humor van nu) / je voelt je jong (humor van jaren '50 en '60))
 • maakt lezer ontwikkeling van de roman door?
 • maaltijd » culinaire cultuur » eten & drinken » wijncultuur
 • maaltijd als literair motief » diner » eten als literair motief
 • maan als literair motief » als motief in kunst
 • maan, kunst– » spoetnik » sputnik
 • maand » jaargetijden » seizoen(en) (OOK:) – als literair motief cq metafoor
 • maand augustus, de –
 • maand, boek van de – » – en daardoor vergeten
 • maand, De – [tijdschrift]
 • maandagbijlage Volkskrant, taal van sportverslaggeving in –
 • maandblad "Literair Paspoort"
 • maandblad "Quote"
 • maandblad "Vlaanderen"
 • maandblad "Wending"
 • Maanen–Pieters, Jos van
 • Maanen, Willem G. van
 • maanhemel bij Dante
 • maar [het woord: " – "]
 • maar kunst, devaluatie tot " – – " » terzijdepositie van kunst
 • maar waarom: wending bij Krol
 • maar–waarom: wending bij Krol
 • Maaren, Nelleke van
 • Maarseveen, Johanna van
 • maart » de maand maart » maart als literair motief
 • Maartens, Arend
 • Maartens, Maarten
 • Maas s.j., S. [hoofdredacteur van "De Linie"]
 • Maas– en Rijnland » Rijnland
 • Maas, Cornald
 • Maas, Nop
 • Maas, Willem
 • Maasbode, De – [r.k. dagblad]
 • Maasbode: dagblad De Tijd» De –
 • Maase, W.
 • Maasland en Rijnland » Rijnland
 • Maassen, P.
 • Maassluis
 • Maastricht
 • Maastricht [OOK: Maastricht / Zandvoort]
 • Maastricht, Broeders van –
 • Maastricht, carnavalsoptocht te –
 • Maastricht, O.L.V. kerk te –
 • Maastricht: Bonnefantenmuseum
 • Maastricht: Sint Servaas
 • Maastricht: Stadsbibliotheek
 • Maastricht: tentoonstelling "Frans Erens over Limburg" (1985/86)
 • maat
 • maatgevoel
 • Maatje, F.C.
 • maatschappelijk en artistiek heterogeen gezelschap (Tachtig)
 • maatschappelijk engagement » politiek geëngageerd
 • maatschappelijk functioneel (c.q.: – relevant) » sociaal verantwoord
 • maatschappelijk functionerend » politiek c.q. maatschappelijk engagement
 • maatschappelijk geëngageerd » politiek engagement
 • maatschappelijk gebeuren, literatuur als – » het literaire bedrijf
 • maatschappelijk relevant » sociaal verantwoord c.q. functioneel (\ –ionerend)
 • maatschappelijk verkeer in café\ kroeg» koffiehuis» restaurant
 • maatschappelijk vervreemd » geestelijk dakloos (etc.)
 • Maatschappelijk Werk, Ministerie van Cultuur, Recreatie en – (CRM)
 • maatschappelijke » religieuze positie van vrouwenkloosters in middeleeuwen
 • maatschappelijke » sociale » politieke factoren (c.q. – situatie)
 • maatschappelijke achtergronden mbt. cultureel participeren
 • maatschappelijke bewogenheid » sociale bezorgdheid » sociale opstandigheid
 • maatschappelijke context van kunst (–werk)
 • maatschappelijke en religieuze orde(ning)
 • maatschappelijke functie v. literatuur» (sociale) taak cq effect v. literatuur
 • maatschappelijke kringen, hogere – » high society » society–leven
 • maatschappelijke leescultuur
 • maatschappelijke leven, literaire organisaties in het –
 • maatschappelijke misstanden c.q. situatie
 • maatschappelijke mogelijkheden» perspectieven : voor studenten Nederlands
 • maatschappelijke organen, hogere (en bureaucratische) –
 • maatschappelijke organisaties mbt. het literaire leven
 • maatschappelijke positie » aanzien » status » statussymbool
 • maatschappelijke positie van schrijvers» kunstenaars, (sociaal–) –
 • maatschappelijke problemen; tv–programma's over psychische»sociale»medische»
 • maatschappelijke relevantie» belang v.literatuurwetenschap» verstaan v.teksten
 • maatschappelijke situatie c.q. misstanden
 • maatschappelijke structuur, feodale –
 • maatschappelijke uitstoting van homoseksueel
 • maatschappelijke werkelijkheid / literatuur : relatie –
 • maatschappelijke–randfiguur
 • Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden) [SOMS: Jaarboek der – ]
 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: Meesterschapsprijs
 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: Prijs der Literaire Kritiek
 • maatschappij en kunst » sociale c.q. maatschappelijke context van kunst(–werk)
 • maatschappij en literatuur
 • maatschappij en religie in middeleeuwen
 • Maatschappij van Bouwmeesters van Antwerpen, Koninklijke –
 • maatschappij, morele zelfkant van de – : als literair motief
 • maatschappij, verzuilde – : verdwenen (: ontzuiling)
 • maatschappij, zuilen–
 • maatschappijbeeld van L.P. Boon, tijdelijk veranderend –
 • maatschappijkritisch » politiek engagement (c.q. – functioneren)
 • Maatstaf [tijdschrift]
 • maatstaf (OOK: poëticale – ) » norm » criterium (OOK: v. criticus» rec
 • maatstaf voor literaire waarde, feitelijke» historische (on)juistheid geen –
 • Mabillon o.s.b., Jean
 • Macé, Gérard
 • Macauley, Thomas Babington
 • Macbeth
 • MacCarthy, Desmond
 • MacCarthy, Fiona
 • MacCarthy, Hugh
 • MacCarthy, Mirabel Cecil
 • MacCarthy, Molly
 • Macchiavelli, Niccoló [ook: Machiavelli ...]
 • Macciocchi, Maria Antonietta
 • Maccioni Ruju, P. Alessandra
 • MacDiarmid, Hugh
 • MacDonald, George
 • MacDonald, Ramsay
 • MacGregor, Neil
 • Mach, Ernst
 • Machado (y) Ruiz, Manuel
 • Machault, Guillaume de
 • Machiavelli, Niccoló [ook: Macchiavelli ...]
 • machiavellisme » machiavellistisch
 • machinaal » mechanisch » onpersoonlijk » onzichtbaar » anoniem
 • machinaties » (politieke) intriges » konkelen » naijver
 • machineschrift, in – » typoscript
 • Machloef, Sjarbel (: pater – )
 • macho » anti–vrouw » vrouwendiscriminatie » antifeminisme
 • macho » mannelijke mentaliteit » mannenmaatschappij » herenclub (etc.)
 • macho » mannenmaatschappij » herenclub » mannelijke voorrang (etc.)
 • macht » bureaucratie (: dode taal van – ) vs. literatuur (levende taal van – )
 • macht » gezag » – uitoefenen » –sverhouding(en) » autoriteit&raq
 • macht / droom
 • macht / geest (OOK: recht/ geest; wet/ geloof; letter/ geest)
 • macht / liefdesgemeenschap: Kerk instituut van – vs – (: gezag / broederschap)
 • macht / machteloosheid ; OOK: rijk / arm
 • macht / onmacht : bij dichter c.q. schrijver (als literair motief)
 • macht : dreiging, schaduw, onraad, Kwaad
 • macht en kunst, samenspel van
 • macht over taal » taalbeheersing » taalgebruik » taal » gebruik van taal
 • macht tot zelfstandig (= veranderlijk) leven is kracht van literaire tekst
 • macht uitoefenen » machtsverhouding (–en) » macht » gezag » autoriteit
 • macht van boek (: het boek» de tekst» het gedicht leest mij)
 • macht van criticus » gezag van criticus » machtswoord van de criticus
 • macht van het absolute » onverdraagzaam(heid) » absolute pretenties
 • macht van het visuele » visuele hulp » steun door afbeelding
 • macht van lezen, de – : het boek (c.q. de tekst» het gedicht) leest mij
 • macht van opiniemakende literaire kritiek
 • macht van taal » taalkracht » taalgebeuren » taalkunst » taal
 • macht van Tachtig
 • macht van verbeelding » verbeelding » kracht van verbeelding » ( –skracht)
 • macht van verleden » historisch waar (–devol) » historiciteit
 • macht van woord (SOMS: vervalsende – ) » woord » woordkracht » woordwaarde
 • macht versus droom
 • macht versus geest (OOK: recht/ geest; wet/ geloof; letter/ geest)
 • macht, bovenmenselijke» numineuze – : vereist voor het tragische
 • machteloos / machtig ; OOK: onderdaan / heerser EN: armoede / rijkdom
 • machteloosheid » wanhoop : als (evt. ook: literair) motief
 • machteloosheid / macht : bij dichter c.q. schrijver (als literair motief)
 • machteloosheid van de kritiek » onmacht van de (literaire) kritiek
 • machteloosheid van de taal » grenzen van taal » beperkingen van de taal
 • machteloosheid van de taal: bewijs van grootheid van de schilder
 • machteloosheid van het kwaad » deugd v.d. ondeugd » kwaad bevordert het goede
 • machteloosheid van interpretatie tov. het geheim
 • machteloosheid van literaire kritiek » onmacht van de (literaire) kritiek
 • machteloosheid van literatuur » isolement c.q. onmacht van de literatuur
 • machteloze auteur (: de verbeelding ontwikkelt zich autonoom)
 • machteloze poging(en) tot sluitende ordening
 • machteloze reactie op kunst; de tautologie als –
 • machten, bovenmenselijke – : tragiek behoeft –
 • machtovername, In Memoriam als – : herdenken tbv. eigen ideeën
 • machtsinstituut / liefdesgemeenschap, Kerk als –
 • machtsmisbruik als literair motief » machtsdrift als literair motief
 • machtsspelletjes » gekonkel » (politieke) intriges » naijver
 • machtsstrijd kloosters» –orden» –congregaties
 • machtstaal / levende taal van literatuur
 • machtsverhouding (–en) » macht uitoefenen » macht » gezag » autoriteit
 • Mack, Maynard
 • Macke, August
 • Mackenzie Clark, Kenneth
 • MacKenzie, Norman H.
 • Mackey, Louis
 • MacKillop, Ian
 • Mackinnon, Frank (Sir – )
 • Mackinnon, Lachlán
 • Macmillan, George
 • MacMillan, Harold [Brits staatsman en eerste minister]
 • Macmillan, uitgever
 • MacNeice, Louis
 • Macrander, H.
 • Macrina, de heilige –
 • macro–kosmos – micro–kosmos : bij Vroman
 • macrokosmos – microkosmos : bij Marnix Gijsen
 • MacShane, Frank
 • Madame de Maintenon
 • Madame de Montespan » Athénaïs
 • Madame de Pompadour » Jeanne Antoinette Poisson
 • Madame Du Deffand
 • Madame Tussaud
 • Madaule, Jean
 • Madoera
 • madonna ZIE OOK: Maria
 • Madonna [filmster » cultpersoonlijkheid]
 • madonna » heilige maagd Maria
 • Madonna, Sixtijnse
 • Madrid
 • Madrid: Prado
 • madrigaalzettingen op Petrarca–teksten door 16e–eeuwse componisten
 • Madurodam » madurodam–syndroom
 • madurodam–syndroom, bibliofiel –
 • maecenaat » opdrachtgevers » sponsoring » patronaat » beschermheer » s
 • maecenaat tav. lezer(s)
 • Maecenas, Gaius Cilnius
 • Maele, Marcel van
 • Maelwael, Jan
 • Maerlant, Jacob van
 • Maertens, Lodewijk
 • Maes, Nicolaas
 • Maeterlinck, Maurice
 • Maeyer, Jan de
 • mag een brief openbaar gemaakt (als documentair materiaal)?
 • Magalhaes, Fernando de
 • Magallon, Xavier de
 • Magarshack, David
 • Magazine, Volkskrant – » de Volkskrant
 • Magdalena, Maria
 • Magere Brug (Amsterdam)
 • magie » magisch » occult » paranormaal » helderziend » waarzeggen &raq
 • magie » wondergeloof » bijgeloof » sekte(n)
 • magies centrum Amsterdam » provo
 • magisch / experimenteel (denken c.q. wereldbeeld: – / – )
 • magisch centrum Amsterdam » provo
 • magisch denken » bijgeloof » wondergeloof » sekte(n)
 • magisch realisme » fantastisch realisme
 • magisch–realisme » fantastisch realisme
 • Magna Plaza Amsterdam: voormalig hoofdpostkantoor » OOK: Dam » Damplein » –r
 • Magnani, Anna
 • Magnificat
 • Magnifico, Lorenzo il
 • Magnus, Philip
 • Magrelli, Valerio
 • Magris, Claudio
 • Magritte, René
 • Mahieu, Vincent [= Tjalie Robinson; pseudoniemen van: Jan Th. Boon]
 • Mahler, Alma – » Alma Schindler
 • Mahler, Gustav
 • Mahn, Jean–Berthold
 • Mai, Angelo
 • Maier, Christoph T.
 • Maigret–romans van Simenon
 • Maij–Weggen, Hanja (OOK: vertrek van minister – )
 • Maijer, A.
 • mailen » internet » E–mail
 • Mailer, Norman
 • Maintenon, Madame de –
 • Maisel, Marcus Mordechai ben Samuel
 • Maistre, Joseph de
 • Maistre, Xavier de
 • Maitland, Thomas (1845; pseudoniem van Robert Buchanan)
 • maitresse » minnaar » –ares » huwelijksproces » –bedrog »
 • Majakovski, Vladimir
 • Majakowski–cel (Vijftigers)
 • Majakowski, Vladimir
 • Major, John [(oud–) minister–president van Engeland]
 • Majorick, B.
 • Majorick, B. [pseudoniem van J.J. Beljon]
 • Mak, Geert
 • Makart, Hans
 • make–up » mode » dames– c.q. herenmode
 • maken / maaksel [bij Valéry]
 • maken belangrijker dan het resultaat, het –
 • maken van boek (–en) » boekproduktie
 • maken, plezier van het – » van de maker
 • maken; scheppen is niet: nieuw – (wel: je verwijderen van wat er al is)
 • maker – maaksel : verhouding –
 • maker / maaksel, verhouding – » verhouding schepper en zijn schepping
 • maker of kijker, schepping nog aan de gang door –
 • maker van gedicht; bij goed gedicht alleen geloof in gedicht: geen denken aan
 • maker, plezier van de –
 • maker, precieze bedoeling van de –
 • making of the verse » schrijftechniek » –methode » werkwijze van auteur(s)
 • makkelijk / moeilijk leesbare poëzie ("open" / "dichte" poëzie)
 • makkelijke / moeilijke auteurs en boeken
 • makkelijker publikatiemogelijkheid in Vlaanderen dan in Noord–Nederland?
 • Makoto, Ooka
 • makrokosmos – mikrokosmos : bij Marnix Gijsen
 • makrokosmos – mikrokosmos : bij Vroman
 • Malé, Belski Cuza
 • malaise in Nederlandse literatuur
 • Malamud, Bernard
 • Malaparte » Bonaparte
 • Male, Adri van
 • Malebranche, Nicolas
 • Maledicta. The International Journal of Verbal Aggression
 • Maleis » Bahasa » Indonesisch : vertaling uit het –
 • Maleis, vertaling uit het –
 • Malet, Lady
 • Malevich, Casimir Severinovich
 • Malewitsj, Kasimir Severinowitsj
 • Malherbe, François
 • Malherbe, François de
 • Mallarmé, Stéphane
 • Malley s.j., John W. O'
 • Mallowan, Max
 • Malmberg, uitgeverij – (Den Bosch)
 • Malory, Thomas
 • Malot, H.H. (Hector)
 • Malpighi, Marcello
 • Malraux / Vestdijk : beleving versus kennis
 • Malraux, André
 • Malsen, Willem van
 • maltentig [woord bij Lucebert]
 • man / vrouw (: verschil lezer/ lezeres)
 • man / vrouw [vrouwelijk» rol van vrouw» vrouw in mannenwereld» vrouw vs man]
 • man / vrouw ...
 • man / vrouw : als literair motief
 • man of letters » lettré
 • man–vrouwrelatie (individueel» persoonlijk» tussen bepaalde individuen)
 • Man, Bart de
 • Man, Herman de [pseudoniem van: Salomon Herman Hamburger]
 • man, kunst– » kunstvrouw » kunstmens
 • management » manager
 • manager » management
 • Manchester
 • Manchester Evening News, The –
 • Manchester Guardian
 • Mandarijn, Boekhandel–Uitgeverij De – (Gorinchem)
 • Mandelstam, Nadjezjda
 • Mandelstam, Osip Emiljevitsj
 • Mandement, bisschoppelijk – (1954)
 • Mander, Carel van
 • Manders, Kees
 • Mandese literatuur
 • Mandeville, Bernard
 • Mandeville: ideologie van de self–love
 • Manes
 • Manessier, ..
 • Mango, Cyril
 • Mango, Martia Mundell
 • Manguel, Alberto
 • Manhattan (New York)
 • Maniërisme
 • maniërisme / realisme : bij Claus
 • manicheïsme
 • manicule » met wijsvinger wijzend handje
 • manier (op eigen – ) en opnieuw mooi gevonden: blijvende waarde
 • manier om poëziebundel te lezen»verkennen, Fens' –
 • manier van kijken » lezen : reflectie Fens op (de overeenkomst tussen) zijn –
 • manier van kijken » manier van lezen
 • manier van lezen » kijken: toen en nu
 • manier van lezen » soort(en) lezen » verschillende wijzen van lezen
 • manier van lezen / manier van kijken
 • manier van lezen, eigen – : (mbt. bepaald gedicht) door Fens betwijfeld
 • manier van observeren » techniek van observatie
 • manier van omgaan met literatuur, conversatie als verdwenen –
 • manier van redeneren
 • manier van selecteren onduidelijk
 • manieren van lezen, verschillende –
 • manieren, goede – » wellevend » beleefd » etiquette » fatsoen »
 • maniertje » kunstje» gekunsteld» gemaakt» kunstmatig» geforceerd»
 • maniertje, dubbelzinnigheid als artistiek –
 • maniertje, literair– » stijlprocédé » literaire truc » literai
 • manifest » pamflet » vlugschrift » (actie–) programma
 • manifesterende creativiteit, jaloezie op de zich in het onvoltooide zo –
 • Manilius
 • manipulatie » gemanipuleerde beeldvorming
 • manipulatie dmv. taal » lezersmanipulatie door woordgebruik
 • manipulatie door Erasmus van zijn beeld
 • manipulatie mbv. gedrukte boek
 • manipulatie met foto » vervalste foto
 • manipulatie van de beeldvorming » manipulatie
 • manipulatie van de mens » vorming » vormingswerk » vormingsideaal
 • manipulatie van herdachte dode: om diens ideeën te annexeren tbv. eigen gelijk
 • manipulatie van lezer door auteur: lezer wordt onderdeel van systeem van boek
 • manipulatie van lezer» criticus
 • manipulatie van lezers door woordgebruik c.q. taalgebruik
 • manipulatie, tegen esthetische verdoezeling of – (: anti–literatuur» –po&eu
 • manipuleren » handig manoeuvreren » tactiek (: in jury c.q. commissie)
 • Mann–Bouwmeester, Theo (= Théo Frenkel–Bouwmeester)
 • Mann, Erika
 • Mann, Golo
 • Mann, Heinrich
 • Mann, Klaus
 • Mann, Thomas
 • Mann, Wim
 • mannelijk / vrouwelijk in de taal verenigd: brengt de taal tot leven
 • mannelijk / vrouwelijk rijm
 • mannelijk rijm (OOK: vs. vrouwelijk rijm)
 • mannelijke » vrouwelijke in de taal verenigd brengt die tot leven; het –
 • mannelijke voorrang » herenclub » mannenmaatschappij » macho
 • mannelijke woorden » vrouwelijke woorden
 • mannelijke/ vrouwelijke lezer(s)
 • mannen moeten geschilderd worden, alleen vrouwen zijn te tekenen (vindt Fens)
 • mannen, alleen – (geen vrouwen)
 • mannenmaatschappij » macho » herenclub » mannelijke voorrang (etc.)
 • mannenmentaliteit » mannelijke voorrang » mannenmaatschappij » macho
 • Manners, Diana – (Lady Diana Cooper)
 • Manning / Newman
 • Manning, A.F.
 • Manning, Henry Edward kardinaal
 • Manning, Robert
 • Manningham, John
 • Mansfeld, J.
 • Mansfield, Katherine
 • Mansholt, S. (Sicco) (PvdA–politicus; minister; landbouwkundige)
 • Mansur, Yanan ibn – (= Johannes van Damascus)
 • Manteau, Angèle – » uitgeverij Manteau
 • Mantegna, Andrea
 • Mantingh, Erwin
 • Manuel I koning van Portugal
 • manuscript » handschrift(en) » autografen » codex (–ices) etc.
 • manuscript insturen over eerlijke jeugdliefde; uitgever vraagt: –
 • manuscript, geschiedenis van –
 • manuscript, herkomst» geschiedenis van (bepaald) boek of –
 • manuscript: blijvende suggestie van mogelijkheid tot definitief afmaken
 • manuscripten van Achterberg, verkoop» aankoop van –
 • manuscripten, toegang tot – (voor uitgave en onderzoek)
 • Manutius, Aldus
 • Manutius, Paulus
 • Mao, Yong
 • Map, Walter
 • maquette » tekening : taalconstruct omgezet in – (en vice versa)
 • maquette wordt taal / taal wordt maquette (bouwplaat» plattegrond» ontwerp)
 • Maréchal, Rita
 • Maradona, Diego Armando
 • Maradonna
 • Marai, Sandor
 • Marais, Marin
 • Marboeuf, Léopold
 • Marc, Franz
 • Marceau, Félicien
 • Marceau, Marcel
 • Marcel, Gabriel
 • Marchand, Leslie A.
 • Marchant–spelling
 • Marchau, Jan
 • Marcigny
 • Marck, J.H.M. van der
 • Marck, R.E.M. van der
 • Marco Polo
 • Marcus Aurelius
 • Marcus, Evangelie van –
 • Marcus, Penelope
 • Marcuse, Herbert
 • Mardagant, Aleid
 • Mare, Eline
 • Mare, Walter de la
 • marechaussee » militair » krijgsmacht » leger » defensie
 • Margadant, Aleid
 • Margaret, prinses van Engeland
 • Margareta van Valois »van Navarra
 • marge, aantekeningen in de – » randschrift » marginalia
 • marge, poëzie van de – » terzijde–poëzie
 • marginale schrijver (–s) » tweede garnituur » middelmatige literatuur
 • marginalia » randschrift (–en) » kanttekeningen bij lectuur
 • Margriet [damesweekblad] » uitgaven door "Margriet"
 • Margriet, prinses der Nederlanden
 • Margry, Peter Jan
 • Mariëngaarde: stichter van het klooster – te Hallum (Friesland): abt Frederik
 • Maria – Bernardus – Dante, verhouding –
 • Maria – Christus, gelijkenis –
 • Maria » de Heilige Maagd Maria » madonna » moeder Gods » Theotokos
 • Maria Boodschap » annunciatie
 • Maria Carolina, koningin van Napels
 • Maria della Vittoria te Rome, Santa –
 • Maria en Martha
 • Maria Lichtmis (2 februuari)
 • Maria Magdalena
 • Maria Maggiore, basiliek S. – (Rome)
 • Maria met dode Jesus op schoot » Pietà
 • Maria Stuart
 • Maria Tesselschade
 • Maria Theresia (echtgenote van Lodewijk XIV)
 • Maria van Bourgondië, de Meester van –
 • Marialegende » Mariaverering » Mariaverschijning (–en)
 • Marianne Philips–prijs
 • Marianne van Oranje, prinses –
 • Mariaverering » Mariaverschijning (–en) » –legende(n)
 • Mariaverschijning » Mariaverering
 • Marie des Anges, Mère –
 • Marijnissen, Jan [politicus; kamerlid voor de Socialistische Partij]
 • Mariken van Nieumeghen » Moenen [duivel in "Mariken van Nieumeghen"]
 • marine » zeevaart » nautisch
 • Marinetti, Emilio Filippo Tommaso
 • Marini, Giambattista
 • marinisme
 • Marino, Giambattista
 • Mariologie » Maria–theologie
 • Maris, Mathijs
 • Maris, Willem
 • Marissing, Lidy van
 • Maritain, Jacques
 • maritiem » nautisch » zeevaart » marine
 • Marius, Leonardus
 • Marius, Richard
 • Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de
 • Marja, A. [pseudoniem van A.Th. Mooij]
 • Marken, Amy van
 • marketing eigen werk (in boekhandel » door presenteren aan krantenredactie)
 • marketing van auteur » cultus rond persoon van de schrijver » cult–figuur
 • marketing van boek » reclame van boekhandel » promotie van boek
 • Marks & Co, antiquariaat Charing Cross Road 84 te Londen
 • markt » (markt–) koopman » handel » commercie » commerciële belan
 • marktmechanisme eist hoge omzetsnelheid bij boeken: kort openbaar leven v.boek
 • marktmechanisme, literair – » het literaire bedrijf
 • marktwaar, boeken als – » literatuur als commercie
 • Markus, R.A.
 • Marlowe, Christopher
 • Marnix van Sint Aldegonde
 • Marnix–pocket
 • Marnixstraat Amsterdam: Reinildahuis (Vrouwen van Bethanië: Apostolisch Inst.)
 • Marokko
 • Marot, Clement
 • Marquis de Custine, Adolphe
 • Marriot, John
 • Marrou, Henri
 • mars, feest– » optocht » feest » party
 • Marsby, ...
 • Marseille, haven van
 • Marsh's Library (Dublin)
 • Marsh, Edward
 • Marsh, Jan
 • Marsh, Narcissus
 • Marsh, Ngaio
 • Marshall, ..
 • Marshall, Bruce
 • Marshall, Simpkin
 • Marsman van het voetbal; Lotsy, de –
 • Marsman–Achterberg, correspondentie
 • Marsman, H. – : correspondentie met P.N. van Eyck
 • Marsman, H. (Hendrik » Henny)
 • Marsman, H., A. Roland Holst over –
 • Marsman, H.: woord "roerdompen" bij –
 • Marsman, Hendrik Jan [pseudoniem: J. Bernlef]
 • Marsman, mevrouw R.
 • Marsman: het woord 'boot' bij –
 • Marsman: Tempel en Kruis
 • marsmannetje(s) » vliegende schotel(s) » UFO's etc.
 • Marta en Maria
 • martelaar » –res » martelarenverering » –cultus » marteling &raq
 • martelaargedichten
 • Martelaarsgracht (Amsterdam)
 • martelaren (protestantse » doopsgezinde)
 • martelaren van Gorcum
 • martelarenboek
 • martelarenverering » martelaar » martelares » foltering » martelen
 • marteldood » doodstraf » executie » terechtstelling
 • martelen » sadisme » perversie » flagellantisme (OOK: – als literair motief
 • Martens, Dirk
 • Martens, Gaby
 • Martha en Maria
 • Martialis, Marcus Valerius
 • Martin du Gard, Roger
 • Martin, Robert Bernard
 • Martindale, Joe
 • Martineau, Anton
 • Martines, Lauro
 • Martini, Simone
 • Martins, Joao Carlos
 • Martinus Nijhoff (antiquariaat te Den Haag)
 • Martinus Nijhoff–prijs voor vertalingen
 • Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen
 • Martinus van Tours
 • Martsjenko, Aleksandr
 • Martsjenko, Anatoli
 • Martz, Louis L.
 • Marugg, Tip
 • Marvell, Andrew
 • Marx Brothers
 • Marx, Groucho
 • marxisme » communisme » –ist (–isch) » RUSSR » Sovjet Rusland &r
 • Marxveldt, Cissy van (pseudoniem van Setske Beek–de Haan)
 • Mary Tudor koningin van Engeland
 • Mascuch, Michael
 • masculien » macho » mannenwereld » –maatschappij » herenclub (etc.)
 • Maser (bij Treviso): Villa Barbaro
 • Masereel, Frans
 • masker » anoniem » onzichtbaar » onpersoonlijk » buiten schot » toesch
 • masker, behoefte aan – » angst voor onthulling
 • Masmeijer, Frank
 • masochisme » hang naar lijden » zelfkwelling » hypochonder
 • masochisme als literair motief
 • Masoka Shiki
 • Mason, Hugh
 • Mason, Philip
 • massa / individualist(en)
 • massabelevenis » massaconsumptie & –produktie » massagericht
 • massabeleving » –consumptie » –produktie » –gericht (–heid
 • massaconsumptie & –produktie » OOK: anti – » SOMS: massagericht» &
 • massacultuur
 • massagericht (–heid) » massaconsumptie » –produktie (OOK: anti – )
 • massatoerisme » toerist(en) » toeristisch » toerisme
 • Massox, Brenda
 • Mastbos c.q. Baronielaan te Breda
 • master » master–graad (in Hoger Onderwijs)
 • Mastroianni, Marcello
 • masturbatie » onanie » seksuele zelfbevrediging (OOK: – als literair motief)
 • mate van dichtheid
 • mate waarin gelezen » leesdichtheid
 • Mateman, W. (CDA–politicus)
 • materiaal (stof): wordt inhoud door vormgevingsvermogen van auteur
 • materiaal (werk– ) van dichter, restanten
 • materiaal ongeordend » geen hiërarchie » geen samenhang
 • materiaal rond het kinderboek
 • materiaal van dichter; houding van lezer t.o. herkomst c.q. verleden van het –
 • materiaal voor autobiografie » autobiografische gegevens
 • materiaal, discipline door gereedschap» techniek» –
 • materiaal, documentair –
 • materiaal, documentair – : beperkt» onbetrouwbaar» ontbreekt » geen bron(ne
 • materiaal, overvloed aan– » te veel c.q. overbodige informatie
 • materialisme » materialistisch
 • materie / geest (lichaam/ geest; zinnen/ geest; zinnelijk/ vergeestelijkt)
 • materie als god
 • materieel / geestelijk (lichaam/ geest; zinnelijk/ vergeestelijkt etc.)
 • materieel object, boek als – » het schone boek
 • mathematisch » wiskundige taal » wiskunde
 • Mathews, Elkin
 • Mathijsen (–Verkooijen), Marita
 • matig » ingehouden
 • Matisse, Henri Emile Benoit
 • matroos Zeeman
 • Matsier, Nicolaas
 • Matsoe'o Moenefoesa Basjô [Basho, 1644–1694, haiku–dichter]
 • Matsys, Quinten – » OOK: Quinten Metsys OF – Metsijs
 • Matthäus, Lothar
 • Matthäuspassion (Bach)
 • Matthäuspassion: "wir"\ "wij"\ "we"
 • Matthaeuspassion (Bach)
 • Mattheus–passie van J.S. Bach
 • Mattheus, evangelie van – » de evangelist Mattheus
 • Matthews, Victor
 • Matthews, William
 • Matthiessen, F.O.
 • Matthys, Marcel
 • Matti, Anny
 • Matvejevic, Predrag
 • maudit, poète – » gedoemde dichter(s) » bohémien(s)
 • Maugham, William Somerset
 • Mauhs, Else
 • Maupassant, Guy de – [Henri René Albert Guy de – ]
 • Maupertuis, Pierre Louis Moreau de
 • Maupertuus (literair tijdschrift)
 • Mauriac, François
 • Maurier, Daphne Du
 • Maurik, Justus van
 • Maurits (= P.A. Daum)
 • Maurits, prins
 • Maurits, prins – (Van Vollenhoven)
 • Mauritshuis (Den Haag): briefschrijvend meisje van Terborch
 • Mauritshuis (Den Haag): Catalogus van het bezit van het –
 • Mauritshuis (museum in Den Haag)
 • Mauritshuis Den Haag: expositie "Winters van Weleer" (2001–2002)
 • Mauritshuis Den Haag: tentoonstelling "Kunst op koper" (1999)
 • Mauritshuis Den Haag: Vermeer–tentoonstelling 1996
 • Mauritshuis: tentoonstelling "Hollandse meesters uit Amerika" (Den Haag 1990)
 • Maurois, André
 • Maurus, abt
 • Mauthner, Fritz
 • Mauvaises Pensées et Autres
 • mavo » havo » vwo : leerling(en)
 • Max Havelaar / Brieven en Ideen (Multatuli)
 • Max Havelaar 1874 (eerste 'eigen druk' van Multatuli)
 • Max Havelaar door Funke e.a. gelezen als documentaire
 • Max Havelaar, verhouding Nederlandse» Indische gedeelten in de –
 • Max Havelaar: fictie/ documentaire
 • Max Havelaar: Multatuli's hele oeuvre is commentaar op –
 • Max Havelaar: nulde editie (Stuiveling)
 • Max Havelaar: structuur(elementen) van –
 • Maxentius
 • maxime » aforisme(n) » bon mot(s)
 • maxime is een conclusie
 • Maximilianus O.F.M. Cap., pater – ( – van Moerdijk)
 • Maximos de Griek
 • May, Karl
 • May, Lizzy Sara
 • Mayer van den Bergh Museum te Antwerpen
 • Mayer, Luigi
 • Mayer, Peter
 • Mazarine, Bibliothèque – (Parijs)
 • Mazure, Georges
 • McBreen, Joan
 • McCarthy, Joseph
 • McCarthy, Mary
 • McCormack, Jerusha Hull
 • McCreesh, Paul
 • McCrory, Donald P.
 • McDannel, Colleen
 • McEnroe, John
 • McGee, Harold
 • McGrath, Alister E.
 • McGuckian, Medbh
 • McKitterick, Rosamond
 • McLachlan OSB, Dame Laurentia
 • McLaughlin, Megan
 • McLeish, Kenneth
 • McLeod, Enid
 • McLuhan, Marshall
 • McLynn, Neill B.
 • Meade, Marion
 • Meadow, Mark
 • mecenaat » sponsoring » subsidie
 • Mechanicus, Philip [journalist, 1889–1944]
 • Mechanicus, Philip – [fotograaf, culinair journalist (1936–2005)]
 • mechanisch » onpersoonlijk » onzichtbaar » anoniem
 • mechanisme van klassiek–wording van auteurs» teksten
 • Mechelen, Sonja van
 • Mechelen, Willem van
 • Mechtildis van Lom
 • mede–auteur Fens » stuk niet van Fens alleen
 • Medea
 • mededeling, kleurloze – » saai » onopvallend » kleurloos
 • mededeling; literatuur» poëzie is geen persoonlijke c.q. interessante –
 • mededelingsdichtheid » compact zuinig met taal » inhoudsrijk
 • mededogen – menselijk tekort – menselijk tekortschieten
 • mededogen met personage(s)
 • mededogen, menselijk – » menselijkheid : als waardecriterium
 • medelezer » gemeenschap der lezers » lezersgroep » lezerspubliek » lezer(s)
 • medelijden met boek(–en)\ piëteit tav te redden of zielige boeken» bibliotheek
 • medelijden met personage(s)
 • medelijden met verweesde boeken»bibliotheek
 • medelijden met verweesde cq verstrooide collectie kunst» antiek
 • medemenselijkheid als literair motief » goedheid als literair motief
 • medeplichtig gemaakte lezer, door dichter –
 • medeplichtige als literair motief (c.q. voyeur» toeschouwer» getuige etc.)
 • Meder, T.
 • medereizigers in trein naar het werk » SOMS: nieuwsgierig naar hun lectuur
 • medereizigers, Fens in trein nieuwsgierig naar lectuur van –
 • medestander » bijval » adhesie
 • medewerking beëindigd » stopzetting » afgesloten » opheffing » einde va
 • medewerking geweigerd door Hermans
 • mediëvistiek
 • media (omroep » radio » televisie » tijdschriften) » SOMS: mediacultuur
 • media (tv) over psychische» sociale» medische» maatschappelijke problemen
 • media–reclame in de ether » tv–reclame » radio–reclame
 • media–taal
 • media, programmabeleid van – » programmering radio c.q. tv
 • media, sport in de – » sportprogramma's op radio cq tv » Studio Sport etc.
 • media, taal voor de –
 • mediabeleid » programmabeleid van media » programmering radio c.q. tv
 • mediacultuur » media » omroep » radio » televisie
 • mediacultuur » taal voor c.q. in c.q. van de media
 • mediaevistiek
 • mediaevistiek in Nederland
 • mediale opvatting van het dichterschap
 • mediamiek » helderziend » paranormaal » occult » magie » magisch &raqu
 • medias in res: sterke c.q. directe inzet van gedicht
 • Medici, Cosimo de'
 • Medici, Ferdinando de
 • Medici, Giovanni de
 • Medici, Lorenzo dei
 • Medici, Lorenzo di Pierfrancesco de
 • Medici, Piero de
 • Medieval Texts, Oxford – [reeks]
 • mediocriteit en topniveau
 • medisch » gezondheid » –szorg » psychiatrische of medische hulp cq. wetensch
 • medisch–fysiologische aandacht van Montaigne voor zichzelf
 • medische hulp » medische zaken » gezondheid(szorg)
 • medische problemen; tv–programma's over psychische» sociale» maatschapp.\ –
 • meditatie » contemplatie » beschouwing » overweging » contemplatief
 • mediteren » meditatie » beschouwing » contemplatie(f)
 • mediterraan(s) » OOK: Middellandse Zee–gebied
 • mediterrane oorsprong van de westerse beschaving
 • medium boek / medium lezing (voordracht) : stellen verschillende eisen
 • medium boek, het nieuwe –
 • medium boek: historisch bepaald (: kàn dus verdwijnen)
 • medium film » (speel)film(s)
 • medium, dichter als –
 • Medwin, Thomas
 • meebrengen (met zich – ) door een woord van een hele wereld
 • meeconverserend luisteren; meedenkend luisteren is –
 • meedenken luisteren (= meeconverserend luisteren)
 • meedoen, willen (gaan) – » zelfwerkzaamheid
 • Meedogenloze Jongen als motief c.q. godsvoorstelling bij Van het Reve
 • meefunctioneren van oude in nieuwe poëzie
 • meegekregen taal als last » overgenomen taal als last
 • Meegeren, Han van
 • meegesleept worden door kunst » kunstbeleving
 • meegroeiende poëzie, met lezer – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • Meekel, Kees
 • meekrijgen van betekenissen: tekst krijgt van lezer betekenissen mee
 • meelijwekkende situatie van boek » piëteit tav. boek(en)
 • meer aanklager dan klager (Multatuli)
 • meer belangstelling klassieke literatuur (interesse voor vertalingen)
 • meer benoeming » beschrijving (: dan interpretatie » beeld » visie » symboo
 • meer betekenis dankzij vergissing» fout
 • meer betekenis toekennen dan tekst te bieden heeft » hineininterpretieren
 • meer dan alleen literair van belang
 • meer dan er staat lezen » hineininterpretieren
 • meer dan louter historische waarde; oude(re) letterkunde heeft –
 • meer dan streekpoëzie
 • meer dan werkmateriaal, niet –
 • Meer de Walcheren, Pieter van der
 • meer Engels dan Hollands » Engelse stijl
 • meer exemplaren / uniek
 • meer interesse voor essay» poëzie
 • meer interesse voor poëzie» essay
 • meer lagen van betekenis
 • meer les dan literatuur
 • meer opiniërend dan beschrijvend
 • meer plicht dan plezier verraden, boeken bij Vestdijk die vaak –
 • meer publikatiemogelijkheden in Vlaanderen dan in Noord–Nederland?
 • meer succes, maar waardoor? » (mysterieuze) factoren van (toegenomen) succes
 • meer verbeelding dan inzicht; lezen met combinatievermogen gericht door –
 • meer vertoon dan inhoud
 • meer Vlaamse dan Noordnederlandse auteurs in Duitsland bekend en vertaald
 • meer vragen dan antwoorden
 • meer Zuidnederlanders dan Noordnederlanders
 • Meer, Douwemout van der
 • Meer, F. van der – : 50 jaar priester
 • Meer, F. van der – : Cultuuratlas
 • Meer, F.G.L. (Frits) van der
 • Meer, Hans van der
 • meerderheid, zwijgende – (die niets te vertellen heeft)
 • meerduidig » –heid » polyinterpretabiliteit » polyvalentie (betekenis–
 • meerduidig en mooi: geheim (genereert steeds nieuwe vragen)
 • meerduidige werkelijkheid » onbetrouwbare werkelijkheid : als literair motief
 • meerduidigheid » polyinterpretabel » (betekenis–) polyvalentie
 • meerduidigheid / enkelvoudigheid van woorden of beelden
 • meerduidigheid die tot harmonie leidt (c.q. eenduidigheid), nostalgie naar –
 • meerduidigheid van de werkelijkheid (OOK: – als literair motief)
 • meerduidigheid van verleden – meerduidigheid van het heden (literair motief)
 • meerduidigheid, gedicht groeit in –
 • meerduidigheid, tekst (gedicht » proza) groeit in –
 • meeresonerende woorden» teksten: samenhang in (grotere) context
 • meerlagigheid » meer betekenislagen
 • Meerman, Gerard
 • Meerman, Jacques
 • Meermanno–Westreenianum, Museum –
 • Meershoek, Patrick
 • Meerssen
 • meerstemmig / eenstemmig
 • Meertens, P.J. » SOMS: Meertens Instituut (Amsterdam)
 • Meervaart, theater De – (Amsterdam)
 • meervoudige betekenis » polyinterpretabel » meerduidig
 • meervoudige gelaagdheid » méér betekenislagen
 • Mees, Josine Simons–
 • meeslepend » spannend (: wel of geen kwaliteitskriterium)
 • meeslepend » spannend en waardeoordeel (: wel/ geen kwaliteitsaanduiding)
 • meest bekroonden » rangordelijst kunstenaars of schrijvers » top–tien (enz.)
 • meest gelezen boek(en), onderzoek naar hoogst gewaardeerde» meest verkochte» –
 • meest geliefde auteurs van Fens
 • meest gewaardeerd door Fens (van na de oorlog): Lucebert en Claus
 • meest karakteristieke voor poëzie: tautologie
 • meest vormende woord: "waarom?" (: door leermeesters aan elkaar doorgegeven)
 • meester – leerling – vrouw : de drie hoofdfiguren in veel werk van Vestdijk
 • Meester (meester) / leerling
 • meester / leerling [of: Meester/leerling]
 • meester Bart
 • meester van de tijd / slaaf van het ogenblik
 • meester van eigen tijd » zelfstandigheid
 • meester van het terzijde » terzijde (–s)
 • Meester van Maria van Bourgondië, de –
 • meester, anonieme – » naamloze kunstenaar(s)
 • Meester, Johan de [auteur]
 • Meester, Johan de [regisseur]
 • Meesters der vertelkunst [serie verhalenbundels buitenlandse literatuur]
 • Meesters van Zweden van Culemborg
 • meesterschap van dichter, technisch –
 • Meesterschapsprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • meesterwerk (–en)
 • meesterwerk / oeuvre : wat te bekronen ?
 • meesterwerk bekronen of oeuvre bekronen?
 • meesterwerk of oeuvre bekronen?
 • meesterwerken der wereldliteratuur » reuzen van de wereldliteratuur
 • meestgelezen jeugdboek(en) » succesboek(en) voor kinderen
 • meetellen: regel wit moet je –
 • Meeuse, Piet
 • meeuw als literair motief
 • Meeuwesse, K. : oratie (1961)
 • Meeuwesse, Karel
 • Meeuwis, Wim
 • Meeuwsen, N.J.
 • Meewis, Wim
 • Megen
 • Mehmed II, sultan
 • Mei (Gorter)
 • Mei (Gorter): eerste twintig regels
 • Mei–handschrift B (Gorter)
 • mei, de maand –
 • meidagen 1940 » Duitse inval mei 1940 [SOMS: – als literair motief]
 • Meier, Richard
 • Meierhold, Vsjevolod Emiljevitsj
 • Meijden, Henk van der
 • Meijer Warnars, Pieter
 • Meijer, ...
 • Meijer, August de – : A.M. Feilzer–
 • Meijer, Bertus
 • Meijer, F.J.A.M.
 • Meijer, Fik
 • Meijer, Henk Romijn –
 • Meijer, Ischa
 • Meijer, J.
 • Meijer, Jaap
 • Meijer, Maaike
 • Meijer, Mia
 • Meijer, P.W.M de
 • Meijer, P.X.T. (Nelly) [pseudoniem: Fem Rutke]
 • Meijer, Pieter de
 • Meijer, R.P.
 • Meijer, Ted
 • Meijere, Victor de
 • Meijerhold, Wsewolod Emiljewitsj
 • Meijsing, Doeschka
 • Meijsing, G.M. (Geerten)
 • Meijsing, Geerten J.M. [met Fr. Verpoorten Jr onder pseudoniem: Joyce & Co]
 • Meilof, Jan
 • Meinderts, Aad
 • Meinen, Jan Bernard
 • Meines, Rob
 • Meinkema, Hannes
 • Meinrad, Josef
 • meisje » vrouw » vrouwen » vrouwelijk
 • meisje / jongen [genderaspecten; vrouwelijk» rol van vrouw in mannenwereld]
 • meisje schrijvend aan brief (G. Terborch, Mauritshuis, Den Haag)
 • meisje van Terborch, dichters en het briefschrijvende –
 • meisjes, jonge – : erotisch c.q. seksueel gericht op kinderen of – » pedofilie
 • meisjesboek » damesroman(s) » dameslectuur » damesverhaal
 • meisjeslyceum, r.k. – : "Fons Vitae" (Amsterdam)
 • Meistersänger, Jacob der – [pseudoniem van Jacob Groot]
 • Mekka
 • melancholie » zwaarmoedig (–heid) » droefheid » neerslachtig » (levens
 • melancholie als ongeneeslijke ziekte gezien
 • melancholie, het geluk van de –
 • melancholie: wezen van de humor
 • Melanchthon, Philipp
 • Melati van Java
 • Melbourne, Lord
 • Melchers, Erna
 • Melchers, Hans
 • Melchior
 • melding van boekhandel, late» trage –
 • melig » flauw » quasi–humor » zogenaamde humor » opleuken » gewi
 • Melissen, Sipko
 • melk » melkzaak » melksanering in de jaren '50
 • melkboer Onrust
 • Melker, B.R. de (Bas)
 • Melkert, Ad [PvdA–politicus; minister van Sociale Zaken in kabinet Kok]
 • melkkoe » koe » koeien » vee
 • Melle, A.G. van
 • Melles, Jan
 • Mellink, Han
 • Mello Breyner Andresen, Sophia de
 • Melly, George
 • Melmoth, Sebastian (= Oscar Wilde)
 • melodie
 • melodie / tekst (: verband muziek–tekst» muziek & taal» poëzie op muziek)
 • melodie–aanduiding » op de wijze van...
 • melodie, herhaling ivm. –
 • melodie, notatie van – » muziekschrift » noten
 • melodrama » sentimentaliteit » zoetelijk » drakerig » larmoyant
 • Melsen, A.G. van
 • Melsert, Tom
 • Meltzer, Joris
 • Melun, Diptiek van
 • Melville, Herman
 • Melville, Joy
 • Membrecht, Steven
 • memento mori » memento homo
 • Memfis » Memphis
 • Memlinc, Jan (c.q.: Hans)
 • Memling, Hans » SOMS: Memlinc–museum te Brugge
 • Memmet II, sultan
 • Memmius, Gaius
 • memoires » herinneringen » terugblik » gedenkboek
 • memoires / autobiografie
 • memoriam » nagedachtenis » herinnering aan overledene
 • memoriam, gedicht ter in – » herdenkingsdicht » dodenherdenking
 • memoriam, in – » necrologie » obituary
 • memoriseren, hulp bij – » mnemotechnische functie » 'geheugenpaleis'
 • memoriseren, moeilijk te – : poëzie die je (snel) vergeet
 • memory ... leegte ... desire; daarboven de scheppende geest (Eliot)
 • Memory and desire (Eliot) ...
 • memory, art of – » mnemotechnische functie c.q. – hulpmiddelen
 • Memphis / Memfis
 • men » 'men' vs. 'ik' : bij Kouwenaar
 • men bij Kouwenaar (het woord " – " bij Kouwenaar)
 • Menéndez Pidal, Ramón
 • Menéndez y Pelayo, Marcelino
 • Menander
 • Menard, Pierre – » Cervantes (Borges: 'Zahir')
 • Mendès, Catulle
 • Mendès, Judith [Judith Gautier]
 • Mendelcollege (Haarlem)
 • Mendels, Josepha
 • Mendelssohn–Bartholdy, Felix
 • Mendes da Costa, M.B.
 • Mendes, Joost
 • Mendes, Peter
 • Mendini, Alessandro
 • Meng, Jan
 • Mengaldo, Pier Vincenzo
 • Mengelberg, Willem
 • menging officiële leer» eigen ideeën: volksreligie
 • menging van culturen » interculturaliteit » twee culturen
 • mengvorm eigen ideeën» officiële leer: volksreligie
 • mening – moraal – aforisme
 • mening » oordeel » waardering (tav. tekst)
 • mening (gemeengoed) / idee (persoonlijk, niet te delen door anderen)
 • mening / feitelijke informatie [OOK: opiniërend / feitelijk]
 • mening / idee (: gemeengoed / persoonlijk en niet door anderen te delen)
 • mening / tegenmening (: bij Vestdijk) » relativerende dialectiek bij Vestdijk
 • mening opschorten c.q. opgeschort
 • mening van Fens (: persoonlijk»privé gevoel» ervaring» voorkeur» her
 • mening van Fens onjuist » correctie c.q. kritiek op vergissing van Fens
 • mening van Fens, didactische» onderwijskundige –
 • meningsverschil » – bij recensenten: verschil in visie » andere beoordeling
 • Menis, Anita
 • Menkveld, Erik
 • Menocchio (Domenico Scandella)
 • Menpes, Mortimer
 • mens / auteur (: schrijver als historische persoon/ zijn schrijverspersonage)
 • mens / dier
 • mens / kunstenaar (: artist als historische figuur/ als kunstenaarspersonage)
 • mens / schrijver (: auteur als historische persoon/ zijn schrijverspersonage)
 • mens cultureel–antropologisch te onderzoeken, lezende –
 • mens een onpeilbaar geheim bij Simenon (personages een steeds groter raadsel)
 • mens en dier, verhouding» relatie» betrokkenheid –
 • mens God–gelijk gemaakt
 • mens in opstand als literair motief, de –
 • mens naar beeld van god geschapen: de omgekeerde projectie v.h. monotheïsme
 • mens projecteert zijn innerlijk heelal vergroot in mythisch heelal
 • mens van vandaag heeft mythen geïnternaliseerd
 • mens–dier, verhouding» relatie» betrokkenheid –
 • mens–sterrenhemel
 • mens, grootheid van de – : diens bewustzijn van zijn tijdelijkheid
 • mens, hoogste bekwaamheid van de – zijn vermogen tot invullen
 • Mens, Jan
 • mens, kunst– » kunstman » kunstvrouw
 • mens, opstandige» rebellerende» revolterende – : als literair motief
 • mens: boven de – staande machten vereist voor tragiek
 • mensbeeld– en levenskritiek » ethische kritiek (: ivm. literatuurwaardering)
 • mensbeeld, ontluisterd– » antiheld : als literair motief
 • menselijk christendom » geïndividualiseerde gelovige (: in 11e» 12e eeuw)
 • menselijk gedrag, lezen als wonderlijk» vreemd –
 • menselijk tekort – mededogen
 • menselijk tekort ... ZIE OOK: tekort enige middel om kern te verbeelden
 • menselijk tekort, eenheid in het –
 • menselijk tekort, kunst herinnert ons altijd aan het –
 • menselijk, gewoon c.q. algemeen – » gewone menselijkheid
 • menselijke (algemeen – ): het – als waardecriterium
 • menselijke als waardecriterium, het – » OOK: het algemeen–menselijke als...
 • menselijke bekwaamheid: hoogste – zijn vermogen tot invullen
 • menselijke cultuur als literair motief
 • menselijke natuur, het goddelijke verschijnend in de gestalte van de –
 • menselijke psyche, mythische figuren als projectie van de –
 • menselijke staat, onvrede met – » protest tegen – : als literair motief
 • menselijke taal, onvolmaaktheid van de –
 • menselijke thematiek » confrontatie met levensproblemen
 • menselijke vrijheid» waardigheid (: ongebonden, niet bandeloos)
 • menselijke vrijheid, beperkte –
 • menselijke: het algemeen–menselijke als waardecriterium
 • menselijkheid » confrontatie met levensproblematiek
 • menselijkheid als literair motief (: goedheid» hartelijkheid» enz. ...)
 • menselijkheid als waardecriterium » het (algemeen–) menselijke als waardecrit.
 • menselijkheid, gewone – » algemeen c.q. gewoon menselijk
 • mensen aan het lezen zetten?, waarom tegen hun zin – » leesbevorderen illusoir
 • mensen in de trein
 • mensen in de trein (ook op weg naar hun werk)
 • mensen, lezende –
 • mensengedrag, lezen als merkwaardig» wonderlijk» vreemd –
 • mensenrechten » rechten van de mens
 • mensensoort: de lezer een zeldzame – » lezer sterft uit
 • mensgericht christendom, (te – )
 • Mensink, B.A.
 • mensvisie bij Vondel veranderd door zijn veranderde visie op natuurwetenschap
 • menswording Gods » incarnatie » God present (wordend) in de wereld
 • mentale gezondheid » geestelijke gezondheid
 • mentale verwarring als literair motief » psychische verwarring als lit. motief
 • mentaliteit, jezuïeten– » jezuïetengeest» –spiritualiteit» &
 • mentaliteitsgeschiedenis » begrippen–\ ideeën–\ cultuurhistorie» tijdsb
 • mentaliteitsverandering » wijziging van attitude » SOMS: veranderd inzicht
 • Menten, Pieter
 • Mentmore, Michael van – (abt van abdij van St. Albanus)
 • Menzo
 • Mep [tijdschrift]
 • Merback, Mitchell B.
 • Mercanton, Jacques
 • Mercatel (abt – )
 • Merian, Maria Sibylla
 • Merkelbach (Kalverstraat Amsterdam)
 • merkwaardig gedrag: lezen
 • merkwaardige onbekende tekst van Nijhoff
 • Merlet, Herluf van [pseudoniem van H.C.J.A. Baron van Lamsweerde]
 • Merlijn [tijdschrift Merlyn]
 • Merlijn, H.J. [pseudoniem van H.J. Friedericy (in 1947)]
 • merlinisme verlaten » merlinistische benadering ontbreekt
 • merlinistische benadering » tijdschrift "Merlyn"
 • merlinistische benadering verlaten» – ontbreekt» antimerlinistisch (geworden)
 • Merlyn [tijdschrift (1962–1966)] » merlinistisch » merlinistische benadering
 • Merlyn ontgroeid » niet (meer) merlinistisch
 • Mersenne ofm, Marin
 • Mertens, A. (Anthony)
 • Mertens, A.Th. (Anthony) (= Mr. – )
 • Merton, Thomas
 • Mervenne, H.F.
 • Merwe Scholtz, H. van der
 • Merwe, Jaap van der
 • Merwede, Mathijs van
 • Merz [Kurt Schwitters]
 • Mesch, Anthony van der Boon
 • Mesdag, Baukje van
 • Mesdag, Hendrik Willem
 • Mesker, Stefan
 • Messel, Saul van
 • Messiaen, Olivier
 • Messiaen: opera "Saint François d'Assise"
 • Messias » messiaans
 • Messias–belijdende joden
 • messias–idee als literair motief
 • Messina, Antonello da
 • Mesterom, Harry
 • met ander woord wordt een totaal andere voorstelling opgeroepen
 • met andere woorden navertellen
 • met andere woorden navertellen
 • met anderen niet gedeelde (beleving van de) werkelijkheid
 • met anderen, altijd – (en nooit alleen): talent
 • met de groep » gezamenlijk » in dialoog
 • met elkaar in relatie lezen, alles – (: taak van lezer)
 • met ervaring overladen gedichten
 • met foto van auteur(s) » foto (–'s) van schrijvers
 • met lezen het lezen verleerd
 • met lezer vergroeiende poëzie » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • met metaforen betekenisvolle samenhangen gevonden (door het geheugen)
 • met poëzie geschreven ("poëtische") poëzie » kitsch–elementen i
 • metafoor » beeld : functioneren van – » functie van beeld(en) of metaforen
 • metafoor » beeldspraak » overdrachtelijk (–heid)
 • metafoor » vergelijking » gelijkenis
 • metafoor (...) ZIE OOK: literair motief (...)
 • metafoor (beeldkracht van – ) en onzekerheid»twijfel»voorbehoud»behoedzaamhe
 • metafoor (kern– ) cadeau: kiemcel in poëzie–genese
 • metafoor (taal v. geheugen» herinnering) / feit (taal v. biografie» historici)
 • metafoor (uitgeputte – ): trein als –
 • metafoor / feit (: taal v.herinneren» geheugen vs. taal v.historici» biograaf)
 • metafoor / werkelijkheid (OOK: teken / realiteit; EN: teken / betekende)
 • metafoor bij Nabokov
 • metafoor bij Renard
 • metafoor brengt hele buitenwereld binnen betekenisbereik van gedicht
 • metafoor door taal als nieuw beleefd, herkende
 • metafoor en literaire traditie
 • metafoor in de poëzie » beelden in de poëzie
 • metafoor met gelijksoortige metaforen niet te verklaren wèl te verduidelijken
 • metafoor tijd, de –
 • metafoor van literair werk» poëzie» gedicht, tuin als –
 • metafoor van onsterfelijkheid, zwaan als –
 • metafoor voor de vrouw (door het boek geschapen)
 • metafoor voor geheugen, 'boek' als – » innerlijke bibliotheek (: het geheugen)
 • metafoor voor God (maar Hij overtreft alle beelden)
 • metafoor voor het algemene (grote); het bijzondere (kleine) als –
 • metafoor voor moeder c.q. graf, 'huis' als –
 • metafoor, 'boek' als –
 • metafoor, cliché– : literatuur exploreert geen realiteit» verwijst naar z.zelf
 • metafoor, dode c.q. versleten – » verouderde beeldspraak » cliché
 • metafoor, dood vs. leven als –
 • metafoor, erotische» seksuele –
 • metafoor, ezel als – (bij Komrij)
 • metafoor, ezel als – (bij Van het Reve)
 • metafoor, geen –
 • metafoor, God als –
 • metafoor, God als gelegenheids– (maar Hij overtreft alle beelden)
 • metafoor, God als grootste –
 • metafoor, hel als – » hel als literair motief
 • metafoor, idiote» nietszeggende» onjuiste» zinloze» slechte etc. –
 • metafoor, jaargetijden» seizoenen als – (c.q. als literair motief)
 • metafoor, kosmische –
 • metafoor, lezen als –
 • metafoor, mogelijkheid (–heden) tot –
 • metafoor, molen als –
 • metafoor, neus als – » neus als literair motief
 • metafoor, nietszeggende» slechte» overbodige» zinloze (etc.) –
 • metafoor, onjuiste» nietszeggende» zinloze» overbodige etc. –
 • metafoor, onpoëtische zaken als –
 • metafoor, produktieve –
 • metafoor, seksuele» erotische –
 • metafoor, slechte» onjuiste» zinloze» overbodige» nietszeggende etc. –
 • metafoor, sportterm(en) als –
 • metafoor, tijd als –
 • metafoor, traditionele – : exploreert geen werkelijkheid meer
 • metafoor, water als (geestelijke) – » water als literair motief
 • metafoor, wildernis» woestijn als –
 • metafoor, zaad als – » zaad als literair motief
 • metafoor, zee (SOMS: branding) als literair motief c.q. als –
 • metafoor, zinloze» overbodige» nietszeggende» onjuiste» slechte etc. –
 • metafoor...: de–metaforiseren maakt gedicht stuk
 • metafoor: beeldkracht » beeld (–en) » plastiek » plastisch
 • metafoor: betekenisvolle samenhang gevonden door het geheugen mbv. –
 • metafoor: boek en vrouw als elkaars beeld: lezer = minnaar » lezen= liefhebben
 • metafoor: door verwijzingen hele buitenwereld binnen betekenisbereik v.gedicht
 • metafoor: enig mogelijke beschrijving van de (niet te definiëren) poëzie
 • metafoor: hulpmiddel voor geheugen (om betekenisvolle samenhangen te vinden)
 • metafoor: tuin als – van literair werk» gedicht» poëzie
 • metafoorgebruik van Hooft
 • metaforen (geheugen – herinnering) / feiten (biografie – historicus)
 • metaforen–reservoir van de westerse cultuur
 • metaforen, dode c.q. versleten – » verouderde beeldspraak » cliché
 • metaforen, functioneren van – » functie beeldspraak c.q. metafoor
 • metaforen, geen –
 • metaforen, klassieke – » klassieke verwijzingen (c.q. literaire motieven)
 • metaforen, kosmische –
 • metaforen, veroudering van – (: ––taalveroudering ––veroudering v. lit
 • metaforen: geheugen vindt betekenisvolle samenhangen met behulp van –
 • metaforisch "denkproces", poëzie als – ('gedicht denkt dichtend')
 • metaforisch denken » metaforisch concipiëren (: teken / realiteit)
 • metaforisch, taal der geesteswetenschappen is onvermijdelijk –
 • metaforische / zakelijke titel(s)
 • metaforisering » symbolisering » SOMS: oversymbolisering
 • metaforisering als (vergeefse) poging tot betrokkenheid bij de natuur
 • metaforisering van begrip(pen)
 • metaforisering, mogelijkheden tot –
 • metaforisering, onmacht tot (objectivering door) –
 • metafysica / etenswaren : tussenruimte van het kunstenaarschap (Debrot)
 • metafysica en kunst » metafysica in kunst
 • metafysica en poëzie » metafysica in poëzie
 • metafysica in kunst » metafysica en kunst
 • metafysica ontbreekt » geen levensbeschouwelijk element (: in een lit. werk)
 • metafysica, lege –
 • metafysica: onderzinnelijk ipv. bovenzinnelijk?
 • metafysieker, hoe fysieker hoe –
 • metafysisch » onderbewust ?
 • metafysische = het onderbewuste ?
 • metafysische noodzakelijk voor alle kunst, het – (Debrot)
 • metamorfose » transformatie
 • metamorfose, vermogen tot –
 • metamorfosen, literatuur als zichtbaar proces van –
 • metamorfosering / demetamorfosering
 • metamorfosering annexeert werkelijkheid
 • Metamorphosen (Ovidius)
 • Metaphysical Poets
 • meteen aan tekst gebonden: door iets irrationeels
 • meteen interpreterend kijken, niet – : kunsthistorische discipline
 • meteorologie » weersvoorspelling » weerbericht
 • Meteorologisch Instituut te Den Bilt, Koninklijk Nederlands – (KNMI)
 • methode als schijnvertoning » ongeloof in methode
 • methode Fens » aanpak c.q. werkwijze van Fens
 • methode verabsoluteerd » geperfectioneerde methodiek fictief belang geworden
 • methode, analytische – » analyse
 • methode, analytische – : tav. poëzie (poëzie–analyse)
 • methode, lees– » leesproces(sen)
 • methode, ongeloof in – » methode is schijnvertoning
 • methode, zonde – » systeemloos » willekeur(ig) » toeval(lig)
 • methode: elke – misschien een schijnvertoning (zeker in literatuurwetenschap)
 • methoden gehanteerd als predestinerend systeem: verzet oproepend bij Fens
 • methoden, literatuurwetenschappelijke – : nivellerend» afstandscheppend effect
 • methodiek ontbreekt » on–methodisch
 • methodische omzichtigheid van historicus–schrijver
 • Methodius en Cyrillus
 • Metochites, Theodorus
 • metriek » metrisch » metrum
 • metro Amsterdam » SOMS: metrostation Waterloo (–plein)
 • Metro [dagblad]
 • metro–aanleg en daartoe te slopen Nieuwmarktbuurt (Amsterdam), rellen ivm. –
 • Metropolitan Museum of Art (New York)
 • metrum – ritme – betekenis
 • metrum » metriek » metrisch
 • metrum en ritme geven geen betekenis: ze zijn het
 • Mets, Bob de [pseudoniem van Jan Demets]
 • Metsijs, Quinten
 • Metsu, Gabriël
 • Metsys, Quinten
 • Metz
 • Metz, J. (Jaap) [VVD–kamerlid]
 • Metz, Johan B.
 • Metzelaar, G.J.
 • meubel, schrijf– » scriptorium » boek– c.q. schrijfatelier
 • Meulen, Adriana van der
 • Meulen, Dik van der
 • Meulen, Jak van de
 • Meulen, Jan van der [ps.: John O'Mill]
 • Meulen, Janneke van der
 • Meulen, W.H. van der [apotheek te Amsterdam]
 • Meulenbelt, Jan
 • Meulenhoff [uitgeverij]
 • Meulenhoff–pocket(s)
 • Meulenhoff: Cahiers voor letterkunde (reeks voor onderwijs)
 • Meulenhoff: reeks "Ideeën"
 • Meung, Jean de
 • Meunier, Enny
 • Meurders, Felix
 • Meurs s.j., B. van
 • Meurs, Frank van
 • mevrouw Vestdijk
 • MEW: Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur
 • Mexicaanse literatuur
 • Mexican literature
 • Mexico
 • Meyboom, J.C.C.
 • Meyer jr., D.C.
 • Meyer Spacks, Patricia
 • Meyer–Hirsch, A. – [pseudoniem: Agaath van Ree]
 • Meyer, Arnold
 • Meyer, François
 • Meyer, Irma
 • Meyer, Ischa
 • Meyer, Jean
 • Meyer, Mia » Mia Meijer
 • Meyer, Paul
 • Meyer, Ted
 • Meyerhold, Wsewolod
 • Meyjes, F.E. Posthumus –
 • Meynell, Wilfrid en Alice
 • Miall, Antony en Peter
 • Michaël, Hubert
 • Michael van Mentmore, abt van de abdij van de H. Albanus
 • Michaelis, Hanny
 • Michel, K.
 • Michelangelo Buonarotti
 • Michelangelo: Pietà Rondanini/ David
 • Michelinster (: suggestie c.q. garantie van kwaliteit etc.)
 • Michels, L.C.
 • Michels, Rinus
 • Michiels, Ivo
 • Michoëls, Solomon Michajlowitsj
 • micro » klein » nietig » onaanzienlijk
 • micro–kosmos – macro–kosmos : bij Vroman
 • micro–kosmos – macro–kosmos : macro–kosmos in micro–kosmos : bij Marni
 • microfilm » microfiche » microfichering » OOK: leesapparaat voor –
 • microscopisch » micro » onaanzienlijk » nietig » klein
 • midcult, kitsch als z.g. –
 • Middag, Guus
 • Middag, Ineke
 • middel en doel tegelijk, gedicht als –
 • middel om kern te verbeelden; tekort: enige –
 • middel tot doorgeven van collectief wereldbeeld; retoriek misschien enige –
 • middel tot sociale distinctie, kunst c.q. literatuur als –
 • middel, literair – : overdrijving als – » hyperbool als stijlmiddel
 • middel, stijl– : retarderingstechniek» uitstel–element
 • middel, stilistisch – » middel(en) van de stijl
 • middel, taal– » vormtechniek » mogelijkheden van literaire middelen
 • middelbare scholier(en) » scholier(en)
 • middelbare–schoolervaringen van Fens
 • Middeldorp, Andries
 • middeleeuwen – renaissance (overgang van – naar – » modern qua individualism
 • middeleeuwen » klassieken (: overgang c.q. verband tussen –\–)
 • middeleeuwen » middeleeuws
 • middeleeuwen » vroeg–christendom : continuïteit c.q. verband of breuk –
 • middeleeuwen / klassieken
 • middeleeuwen als ideaalbeeld» als model (OOK: imitatie van de middeleeuwen)
 • middeleeuwen c.q. renaissance, ziek in de –
 • middeleeuwen–renaissance, continuïteit –
 • middeleeuwen, antisemitisme in de –
 • middeleeuwen, esthetica van de –
 • middeleeuwen, heidense (aspecten van de) –
 • middeleeuwen, late – » vijftiende eeuw
 • middeleeuwen, mythische (epische) – / christelijke geloofswereld
 • middeleeuwen, oude christendom » – : continuïteit
 • middeleeuwen, oude christendom » – : continuïteit cq verband of breuk...
 • middeleeuwen, Oudheid– : overgang
 • middeleeuwen, overgang klassieke Oudheid naar –
 • middeleeuwen, renaissance(s) in de – : Karolingische EN: 12e–eeuwse –
 • middeleeuwen, seksualiteit in het vroege christendom c.q. de –
 • middeleeuwen, studie in Nederland van de –
 • middeleeuwen, vroege – » overgang cq verband tussen klassieken en middeleeuwen
 • middeleeuwen, vrouw(en) in de –
 • middeleeuwen, ziek in de renaissance c.q. –
 • middeleeuwen: gesunkenes Kulturgut (religie en samenleving)
 • middeleeuwen: latijn vs volkstaal » OOK: latijn vs volkstaal in r.k. liturgie
 • middeleeuwen: nationaal / internationaal (mbt. religie en samenleving)
 • middeleeuwen: religie en samenleving
 • middeleeuwen: religieuze » maatschappelijke positie van vrouwenkloosters in –
 • middeleeuws als ideaal» model (OOK: imitatie van de middeleeuwen)
 • middeleeuws christendom gehumaniseerd » geloof geïndividualiseerd : 11e»12e–w
 • middeleeuws Latijn
 • middeleeuws onderwijs » middeleeuwse scholen c.q. universiteit(en)
 • middeleeuws sterfboek » ars moriendi » dodenspiegel
 • middeleeuws wereldbeeld
 • middeleeuws–vroegchristelijk, continuïteit cq overgang» verband» breuk &ndash
 • middeleeuwse cultuur eenzijdig bestudeerd
 • middeleeuwse dichter; Bredero onze laatste laat–
 • middeleeuwse epische personages
 • middeleeuwse Europese epiek: samenhangende wereld & beperkt aantal personages
 • middeleeuwse Latijnse lyriek
 • middeleeuwse letterkunde» literatuur, Nederlandse –
 • middeleeuwse leven, ons eenzijdige» beperkte zicht op het –
 • middeleeuwse universiteit(en) » – scholen » kathedraalschool » kloosterschoo
 • middeleeuwse vrouwelijke auteurs bleven buiten het literair circuit
 • middeleeuwse vrouwelijke auteurs geen professionele schrijvers
 • middeleeuwse vrouwelijke auteurs: persoonlijke» directe taal van –
 • middelen van de dichter » verstechniek » poëtisch vakmanschap » versbouw
 • middelen, literaire – » vormtechniek (: mogelijkheden van – )
 • middelen, literaire (...) ZIE: literaire middelen (...)
 • middelen, stimulerende c.q. verdovende – » drugs » lsd » hasj etc.
 • middelen, traditionele verstechnische –
 • middelen, verstechnische – » poëtisch vakmanschap » versbouw
 • Middellandse Zee
 • Middellandse Zee–gebied » mediterraan(s)
 • middelmaat » gemiddeld(e kwaliteit)\ gelijkheid (–soortig)\ uniform» eentonig
 • middelmaat en topniveau » hiërarchie in waarde(n) » niveau » hoog peil
 • middelmatige literatuur » tweede–rangsschrijvers
 • middelmatige literatuur levert wat lezer verlangt (ook aan taal)
 • middelmatigheid » gelijkvormigheid » uniformiteit » gelijkheid
 • Middelnederlands Woordenboek
 • middelnederlands, vertaling uit het
 • middelnederlandse letterkunde: canonisering geen rol meer in studie –
 • middelnederlandse literatuur» letterkunde
 • middelnederlandse taal, beheersing door inzenders in pastichewedstrijd van –
 • Middelstum
 • Midden–Europa » Middeneuropees cultuurgoed
 • Midden–Oosten » Nabije Oosten » SOMS: Arabische cultuur v.h. Midden–Oosten
 • middeneuropees » Midden–Europa
 • middenschool » brugklas » onderwijskundige » onderwijsvernieuwing
 • middenstander » burgerlijk (–heid) » burgerlijk milieu » bourgeois
 • middenstander, criticus als –
 • Middleton Murry, Colin – (pseudoniem: Richard Cowper)
 • Middleton Murry, John
 • Middleton, Margret
 • midrash
 • Miedema, Hessel
 • Mielen, Edy
 • mier als literair motief
 • Mierevelt, Michiel Jansz van
 • Mieris, Frans van
 • Mierlo msc, pater Van –
 • Mierlo s.j., J. van
 • Mierlo, H.A.F.M.O. (Hans) van [D66–politicus; minister v. Buitenlandse Zaken]
 • Miert, Dirk van
 • Migne, Jacques Paul
 • Migne: patrologie (Patrologiae cursus completus)
 • Mijksenaar, Paul
 • Mijn, George van der
 • mijnen, Limburgse –
 • Mijnhardt, Wijnand
 • Mijnssen, Frans
 • Mikhail, E.H.
 • Mikkers, Jasper (ps.: Tijmen Trolsky)
 • mikrokosmos – makrokosmos : bij Marnix Gijsen
 • mikrokosmos – makrokosmos : bij Vroman
 • Milaan: Ambrosiana bibliotheek
 • Milaan: bisschop Ambrosius
 • Milaan: Piccolo Teatro
 • Milbanke, Annabella
 • Miles, Frank
 • Milhaud, Darius
 • milieu » milieubewust » milieuproblematiek » aantasting van de natuur » ozon
 • milieu (ouderlijk – ) van dichter » afkomst van dichter » jeugd van dichter
 • milieu (ouderlijk – : 'vaderhuis'): invloed op poëticale opvattingen van Bloem
 • milieu, academisch (universitair) – » hoger onderwijs » universiteit
 • milieuvervuiling » milieuproblematiek » ozon » milieu » milieubewust
 • Milis, Ludolf (Ludo) J.R.
 • militair » krijgsmacht » leger » defensie » marechaussee
 • Militaire Academie te Breda, Koninklijke –
 • militaire dienst » leger » defensie » marechaussee » krijgsmacht
 • Mill, John O' – [ps. van Jan van der Meulen]
 • Mill, John Stuart
 • Millais, John Everest
 • Mille, Cecil B. de
 • millennium (tweede – ) » het jaar 2000
 • Miller, Henry
 • Miller, Joaquin
 • Miller, Joseph M.
 • Miller, June
 • Millet, Jean–François
 • Milligan, Spike
 • Milne, A.A.
 • Milne, Christopher Robin
 • Miltenburg, A.P.J.
 • Milton over Eliot
 • Milton, John
 • Milward s.j., Peter
 • mimesis (van – ) naar betekeniscomplexen
 • mimetisch (meer dan beeld » interpretatie » visie » verbeelding » symbool)
 • Mimi (= Mimi Hamminck Schepel; Multatuli)
 • Mimi – idee 1247 – Multatuli – dood van Tine
 • mimiek » expressie door lichaamstaal » lichaamstaal
 • mimiek » gebaren » lopen » bewegen
 • Min, Neeltje Maria
 • minachten, boek(en) – » minachting voor boek(en)
 • minachting » » desinteresse » OOK: minachting voor lezen en schrijven
 • minachting voor lezen en schrijven
 • Minco, Marga
 • minder belangrijk werk heeft ook een functie (: zonder dat geen topniveau)
 • minder belangrijk, essay als literair genre werd – » essayisten ontbreken
 • minder belangstelling voor (bepaalde) religieuze literatuur
 • minder belangstelling voor poëzie (klachten mbt. – )
 • minder inspirerend: rooms–katholicisme – dan al gedacht
 • minder tijd over » tijdnood » tijdgebrek » deadline
 • Minderaa, P.
 • minderbroeders » Franciscanen » Franciscaner orde
 • Minderbroedersstraat Antwerpen: AMVC
 • mindere kwaliteit dan debuut (: constateert Fens)
 • mindere kwaliteit niet zonder functie; literatuur van –
 • mindere kwaliteit; oeuvre bestaat ook uit delen van –
 • Minderop s.j., C.
 • minderwaardige (gênante» lage) gevoelens wakker geroepen door kitsch
 • Minerva [studentenblad 1952]
 • miniatuur (–uren) » illuminatie
 • miniatuur uit Zwolse Bijbel (Utrecht) teruggevonden
 • minima » hogere inkomens (arm / rijk)
 • Minima Crescunt (Leids genootschap)
 • minimale verbinding met het (voor huidige mens versplinterde) verleden
 • minister » regering » kabinet » (stads)bestuur » bestuurder(s) » bestu
 • minister CRM: mevr. M.H.M.F. Gardeniers–Berendsen
 • minister E. Borst (VWS; in kabinet Kok)
 • minister G. Zalm [defensie; in kabinet Kok]
 • minister H. Dijkstal [binnenlandse zaken; in kabinet–Kok]
 • minister H. Wijers (economische zaken; in kabinet Kok)
 • minister J. Luns (BZ en secretaris–generaal van de NATO)
 • minister J. Voorhoeve [defensie; in kabinet–Kok]
 • minister Klompé (CRM)
 • minister Maij–Weggen, vertrek van –
 • minister van financiën Onno Ruding
 • minister van onderwijs en wetenschappen J. Ritzen
 • minister van Sociale Zaken A. de Geus
 • minister van Verkeer en Waterstaat (mevr. drs. N. Smit–Kroes)
 • minister Vrolijk (O.K. & W.)
 • minister W. Sorgdrager (justitie; in kabinet–Kok)
 • Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)
 • ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
 • ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
 • minnaar » –ares » maitresse » huwelijksbedrog » scheiding
 • minnaars der fraaie letteren, hekeling van de – (c.q. der schone kunst)
 • Minne / Boutens : Fens houdt meer van Minne dan van Boutens
 • Minne, Richard
 • minnelyriek, hoofse –
 • Minnema, ..
 • minor poet(s) » dichter(s) c.q. auteurs die hun belofte niet waar maken
 • Minor, W.C.
 • minst eigene van poëzie altijd het eerst herkend; het –
 • minst gevarieerde (en beperktste) kennis die er is: zelfkennis
 • Miró–expositie "La naissance du monde" (Parijs, Centre Pompidou 2004)
 • Miró, Juan
 • miraculeuze genezing » wonder » mirakel
 • mirakel » wonder » miraculeuze genezing
 • Mirakel van Amsterdam (Sacrament van – ) » Kapel ter Heilige Stede
 • mirakelspel
 • mirakelverhaal
 • Miranda, Salomon Rodrigues de
 • Mirandola, Gianfrancesco Pico della
 • Mirandola, Giovanni Pico delle
 • Mirandola, Pico della
 • Miricioiu, Nelly
 • Mirsky, L.S.
 • mis ZIE OOK: liturgie
 • mis » misoffer » eredienst » kerkdienst
 • mis–gelezen » verkeerd gelezen
 • mis, canon van de – : beginletter (kruisletter » T » Te igitur)
 • mis, kronings– : van Mozart
 • misboek » kerkboek » gebedenboek » (altaar–) missaal
 • misbruik van boek (–en) » alternatief gebruik van boek(en)
 • misbruik van kunst» literatuur (OOK: kunst» literatuur gebruiken)
 • misbruik van macht als literair motief » geweld als literair motief
 • misbruik van poëzie als oorzaak van haar succes
 • misbruik, gelukkig – : cultuurgeschiedenis van het christendom
 • misbruik, goede poëzie» tekst verdraagt generaties van –
 • misbruik, kinder– » kindermoord » hekel aan kinderen » Herodes
 • misbruiken, herdenking – : tbv. eigen ideeën» eigen gelijk
 • misdaad » criminaliteit » fraude » corruptie
 • misdaad als literair motief » misdaadliteratuur c.q. –toneel
 • misdaad in Parijs in vorige eeuw
 • misdaadliteratuur (c.q. –toneel)
 • misdaadroman en echte literatuur
 • misdaadroman in Nederland
 • mise–en–scène ontbreekt » reading » leesopvoering
 • Miserere (boetpsalm; r.k.: ps. 50 » prot.: 51)
 • misinterpretatie
 • misinterpretatie » verkeerde lezing » mislezen » verkeerd interpreteren
 • misinterpretatie, ijverige – » close misreading
 • misinterpreteren » verkeerd lezen » mislezing
 • miskend » miskenning » (te) weinig geëerd » onderschat
 • miskend boek » niet gewaardeerd cq niet behoudenswaard geacht boek
 • miskend en beroemd » verstoten hoewel veelgelezen
 • miskend gevoelend, zich – » verongelijkt (–heid)
 • miskend talent
 • miskend verleden » band met het verleden verloren » geen verleden meer
 • miskende katholieke Vlaamse literatuur, in Nederland –
 • miskenning » miskend » (te) weinig geëerd
 • miskenning van het eigene van literatuur
 • miskoop van boek » verkeerde boek kopen » verkeerde boek gekocht
 • Miskotte, K.H.
 • misleiding t.a.v. literair werk mogelijk door biografische informatie
 • mislezen (–lezing) » verkeerd lezen ( – gelezen) » verkeerd interpreteren
 • mislezing (mislezen) » verkeerd lezen
 • mislezing als factor in Nachleben
 • mislezing produktief » creatieve fout (: extra betekenisproduktie)
 • mislukkeling » zwakkeling » antiheld » ontluisterd mensbeeld : als lit. motief
 • mislukken een belangrijke prestatie van de wetenschap
 • mislukkende taalmagie als literair motief (Werther Nieland)
 • mislukking als literair motief
 • mislukking van de schepping
 • mislukking van Gezelle
 • mislukt / geslaagd (: mbt. autobiografie)
 • mislukt achtend, zich –
 • mislukt boek » niet geslaagde tekst
 • mislukt mooi » bewust mooi: kitsch (: niet lelijk maar – )
 • mislukte autobiografie / geslaagde autobiografie
 • mislukte dichter(s) » gemankeerde c.q. gefrusteerde dichter(s) of auteur(s)
 • mislukte kunst
 • mislukte receptie en verkoop van Hopkins–vertaling 1984
 • mislukte schrijver » auteur die belofte niet waar heeft gemaakt
 • misplaatste humor
 • misreading, close –
 • miss–verkiezing » schoonheidswedstrijd(en)
 • missaal » kerkboek » altaarmissaal » gebedenboek
 • Missale Romanum
 • misschien » mogelijkerwijs » wellicht ; de woorden: –
 • misschien fictie van Fens » verhaal c.q. vertelling door Fens
 • misschien is retoriek enige middel tot doorgeven van collectief wereldbeeld
 • misschien niet van Fens » niet ondertekend stuk » wellicht is Fens auteur
 • misschien van Fens » niet ondertekend » wellicht niet van Fens
 • misschien zal volgens Fens... » Fens speculeert c.q. voorspelt c.q. verwacht
 • missen als literair motief (afwezigheid » verlaten zijn » gemis als lit. mot.)
 • missen onvoltooidheid, films
 • missen van boeken » ontbreken van boek(en) » gemis aan boek(en)
 • missen wil men niets uit het werk van "complete" dichters
 • Misset, Carly
 • missie » zending » missionering » geloofsverkondiging » (her–) kersten
 • missionaire taak / kluizenaarschap ; OOK: gemeenschap / kluizenaar
 • missionering » kerstening » zending » geloofsverkondiging » peregrinatio
 • misstanden, sociale» maatschappelijke –
 • mist .... ZIE: geen... EN: zonder.... EN: niet... EN: ontbrekende...
 • mist als literair motief
 • Mistra
 • misvatting » onjuist » verkeerd verband (gelegd) » onnauwkeurig » foutief
 • misvatting over poëzie: dat ze gewone dingen op een ingewikkelde manier zegt
 • misverstaan als factor in Nachleben » latere waardering ogv. niet goed lezen
 • misverstaan als oorzaak van succes van poëzie
 • misverstaan ivm. tijdgebonden betekenis(sen) » tijdgebonden effect of beleving
 • misverstaan, erkenning» waardering op basis van –
 • misverstand als humoristisch procedé
 • misverstand, vruchtbaar – » creatieve fout door verkeerd»niet–begrijpend lez
 • misvormend of vormend?; katholieke cultuur –
 • misvorming, taal– (van lezer)
 • Mitchell, David
 • Mitchell, Margaret
 • Mitford, Nancy
 • Mitterand, François
 • Mizée, A.
 • Mizee, Nicolien
 • MKZ (mond– en klauwzeer) » BSE (gekke–koeienziekte) » veeziekte
 • mnemotechnische functie » – hulpmiddel (: 'geheugenpaleis') » art of memory
 • mobiliseert creativiteit bij lezer» kijker; beschadigd c.q. onvoltooid werk –
 • mobilisering v. creativiteit bij lezer» kijker door fragment» onvoltooid werk
 • Mocenigo, Giovanni
 • modaal woord » modale woorden
 • modale lezer » gemiddelde lezer
 • mode » herenmode » damesmode » make–up » modeshow » SOMS: modejo
 • mode » modieus » mode–taal » modieus begrip etc.
 • mode in huidige literaire industrie » hype » kortstondigheid in lit. industr.
 • mode–boek (: hype) » kortstondigheid in literaire industrie
 • mode, literaire – : in literaire tekst(en) c.q. toneelstuk(ken)
 • mode, niet in de – » unzeitgemäsz » onmodieus » eigenzinnig
 • modejournalistiek » mode
 • model » definitie : van goed/ slecht
 • model » prototype » archetype » mythische figuur
 • model » voorbeeld (–functie)
 • model (eventueel – ) / romanfiguren
 • model (reële» historische persoon) / literair personage (literaire figuur)
 • model / definitie (van poëzie)
 • model / romanpersonage
 • model in realiteit / fictieve werkelijkheid
 • model in realiteit kennen: geen antwoord op vraag naar betekenis v.h. gedicht
 • model kennen (van literaire werkelijkheid) is overbodig, het historische –
 • model literatuurgeschiedenis: lineair/ cirkel
 • model ontdekken is niet de tekst interpreteren; van tekst het (historische) –
 • model van (goede) poëzie; lezer hanteert –
 • model van goed kritiek » voorbeeldige recensie
 • model van heiligheid » heiligheidsideaal » heilige als voorbeeld
 • model van veel aforismen
 • model voor Franciscus van Assisi, ridderidealen als –
 • model voor romanpersonage(s)
 • model voor tijdgenoten, Victoria als –
 • model–recensie » voorbeeldige bespreking
 • model, Bijbel als –
 • model, heilige als – » heiligheidsbeeld » –model » –ideaal
 • model, herkenning van het literair –
 • model, iedereen is literair –
 • model, Johannes de Doper als literair motief c.q. als –
 • model, middeleeuwen als –
 • model: 'leven" (bloei, rijpheid etc.) maar een willekeurig ordeningsprincipe
 • modelfunctie van (goede) poëzie (voor lezer bij diens tekstbenadering)
 • modellering » manipulatie van de beeldvorming » manipulatie
 • modellering bij critici » modelleringsproces bij critici
 • modern » nieuw » nieuw(ig)heid » revolutionair » avant garde
 • modern / behoudend katholicisme in Nederland (: progressief vs. conservatief)
 • modern / conventioneel : vorm / inhoud
 • modern / oud (literatuur)
 • modern / oud : literatuur– en muziekwaardering geven een chiastisch beeld
 • modern / ouderwets (: nieuw / oud c.q. traditioneel)
 • modern / traditioneel (OOK: – als literair motief)
 • modern / traditioneel : vorm / inhoud
 • modern / vroeger : interpreteren nu vs. interpreteren toen
 • modern antiquariaat [ramsj–boekhandel]
 • modern antiquariaat » ramsj–boekhandel J. de Slegte
 • Modern Art, Museum of – (New York)
 • modern individualisme bij overgang middeleeuwen–renaissance
 • modern interpreteren / interpreteren vroeger
 • modern katholiek » progressief christendom
 • modern katholiek boek » moderne katholieke roman
 • modern levensgevoel in de hedendaagse literatuur (: "moderne letterkunde")
 • modern literair werk laat eerdere literatuur (soms) verouderen
 • modern woordgebruik / conventionele werkelijkheid beschreven
 • modern–antiquariaat [ramsj–boekhandel]
 • modern, quasi–
 • moderne / oude schilderkunst
 • moderne / oude(re) kunst
 • moderne / oude(re) letterkunde
 • moderne analfabeten
 • moderne begrippen mbt. bijbel; legende/ historisch feit: niet–passende –
 • Moderne Boekhandel (Amsterdam)
 • Moderne Boekhandel Bas (Leidsestraat Amsterdam)
 • Moderne Devotie en het boek
 • Moderne Devotie OOK: Broeders & Zusters vh Gemene Leven» SOMS: IJsselkloosters
 • Moderne Devotie: "innerlijkheid"
 • moderne dichter, Hooft de eerste» oudste...
 • moderne eenzijdige kijk op het middeleeuwse leven » ons beperkt zicht op...
 • Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (MEW)
 • moderne interpretatie / vroegere interpretatie
 • moderne interpretatie(s)
 • moderne interpretator stremt tekst tot betekenisloosheid
 • moderne katholieke roman
 • moderne kindergedichten » kinderpoëzie
 • moderne kritiek en oude(re) letterkunde
 • moderne kunst » nieuwe kunst » nieuwe kunstvorm(en)
 • moderne kunst (schilder– ) / oude kunst (schilder– )
 • moderne kunst / oude(re) kunst
 • moderne kunst na '20–'30 slechts variaties op wat toen allemaal al gebeurd was
 • Moderne Kunst, Museum voor – (Parijs)
 • Moderne Kunstkring (Amsterdam)
 • moderne letterkunde » "probleemromans" met het "moderne levensgevoel"
 • moderne letterkunde» literatuur (: "probleemroman" met "modern levensgevoel&qu
 • moderne letterkunde, benaderingswijze m.b.t. –
 • moderne lezer
 • moderne lezer / lezer uit het verleden / lezer van de toekomst
 • moderne lezer draagt veel verleden mee
 • moderne literatuur » "probleemromans" (: met het "moderne levensgevoel")
 • moderne literatuur / oude muziek : chiastisch gewaardeerd
 • moderne literatuur, benaderingswijze mbt. –
 • moderne literatuuropvattingen, kritiek annexeert oudere literatuur vanuit –
 • moderne liturgie van na het concilie » vernieuwde liturgie
 • moderne muziek » elektronische muziek » avant garde muziek
 • moderne muziek » oude lit. nìet, eigentijdse lit.\ oude muziek wèl gewaardeerd
 • moderne poëzie » hedendaagse poëzie
 • moderne poëzie binnengelezen worden; steeds opnieuw moet grote poëzie de –
 • moderne poëzie: echte/ verkeerde
 • moderne poëzie: Europese traditie naar – overgebracht
 • moderne roman (: katholieke – )
 • moderne roman» – letterkunde» – literatuur (: met het "moderne levensge
 • moderne spelling » progressieve spelling » nieuwe spelling
 • moderne vorm / traditionele inhoud
 • moderne waardering » waardering–nu
 • moderne, het – : gezocht; 't oude niet geschuwd; 't modernistische veroordeeld
 • moderne, veroudering van het zeer –
 • modernisering
 • modernisering der r.k. kerk in de jaren ('50 en) '60 » aggiornamento
 • modernisering literatuuronderwijs » schoolvak literatuur
 • modernisering van boekenzaak » gemoderniseerde boekhandel
 • Modernisme
 • modernisme » modernistisch
 • modernisme (theologische stroming)
 • modernisme / classicisme
 • modernisme, modieus – » modewoord » mode–taal » modieus begrip
 • modernistisch » modernisme
 • modernistische veroordeeld, het – ; 't moderne gezocht; 't oude niet geschuwd
 • moderniteit
 • moderniteit van Hooft (Hooft als modern te lezen dichter)
 • Moderno, Stefano
 • modewoord » modieus begrip cq – modernisme » modetaal » SOMS: sociologenjarg
 • Modiano, Patrick
 • modieus boek » hype » mode cq kortstondigheid in literaire industrie
 • modieuze elementen c.q. jargon in literaire tekst(en) c.q. toneelstuk(ken)
 • Modigliani, Amadeo
 • moe » vermoeid » vermoeiend
 • moed om te falen; leermeester(s): –
 • moed van jonge dichters (: niet verlamd door de grote klassieken)
 • moed van uitgever » idealistische uitgever
 • moedeloosheid » wanhoop » machteloos » uitzichtloos etc. als (literair) motief
 • moedeloze taal » taalellende
 • moeder » graf : 'huis' als metafoor voor –
 • moeder / kind relatie OOK: moederbinding m. zoon of dochter EN: als lit.motief
 • moeder als literair motief » (oer–) moederschap als (literair) motief
 • moeder Gods Maria
 • Moeder Teresa
 • moeder van de vader, dochter als – (Yourcenar)
 • moeder van de waarheid over de schrijver; leugen van de literatuur is –
 • moeder van Kees Fens
 • moeder van Maria: de heilige Anna » OOK: Anna–te–Drieën
 • moeder van Oscar Wilde: Jane Francesca Elgee Wilde [pseudoniem: Speranza]
 • moeder–dochterbinding » moeder–zoonbinding» relatie moeder–kind»
 • moeder–metafoor c.q. graf–metafoor: 'huis' als –
 • moeder–relatie als literair motief » moederbinding » relatie moeder–kind
 • moeder–zoonbinding » moederbinding (met zoon of dochter) » relatie moeder–ki
 • moederbinding » vaderbinding » 'Oedipus' (–complex c.q. psychologisch begrip)
 • moederbinding (met zoon of dochter) » moeder–kind relatie
 • moederland v. Europ. cultuur: Griekenland / Egypte: exotisch & vreemd gebleven
 • moederschap als literair motief » moeder als literair motief
 • moederschoot = kloostercel (en omgekeerd)
 • moederschoot als literair motief » geboorte als literair motief
 • moedertaal » vadertaal
 • moedertaal, Nederlands niet als – » Nederlands als vreemde (tweede) taal
 • moedertaal, poëzie lezen kan alleen in je –
 • moedertaaldidactiek » moedertaalonderwijs
 • moedertaalonderwijs » moedertaaldidactiek
 • moeilijk » gesloten » ontoegankelijk » hermetisch (: mbt. poëzie)
 • moeilijk » ontoegankelijk» duister» ondoorgrondelijk» etc. (: van tekst&raqu
 • moeilijk / gemakkelijk leesbare auteurs en boeken
 • moeilijk / makkelijk leesbare poëzie ("dichte" vs. "open" poëzie)
 • moeilijk als factor mbt. mooi/ lelijk
 • moeilijk doen om bijna niets; gedicht: –
 • moeilijk leesbaar » duister » ontoegankelijk » ondoorgrondelijk (etc.)
 • moeilijk leesbaar » gebrekkige leesbaarheid » OOK: leesbaar (–heid)
 • moeilijk of niet verstaanbaar: tekst voor Fens (soms) –
 • moeilijk onthoudbare poëzie » poëzie die je (snel) vergeet
 • moeilijk te verwoorden gevoelens, gemeenplaats voor –
 • moeilijk toegankelijk / onbegrijpelijk (: lit. kwaliteit vermoeden / slecht)
 • moeilijk toegankelijk mysterie, poëzie als – » poëzie als geheim(taal)
 • moeilijk verkrijgbare (c.q. verkoopbare) publikatie(s)\ boeken» tijdschriften
 • moeilijke / gemakkelijk aansprekende poëzie ("open" / "dichte" poëzie
 • moeilijke / makkelijke auteurs en boeken
 • moeilijke levensreis of pelgrimage: christelijk–joodse idee van onderweg zijn
 • moeilijke literatuur (: ondoorgrondelijke» duistere» ontoegankelijke teksten)
 • moeilijke poëzie ZIE OOK: lezer nog buitengesloten
 • moeilijke poëzie » ontoegankelijke poëzie » hermetische poëzie
 • moeilijke poëzie ...
 • moeilijke poëzie later verstaanbaarder
 • moeilijke poëzie, geen hermetische of – » (OOK:) afkeer van geleerde poëzie
 • moeilijke poëzie: voorkeursobject van literatuurwetenschappelijke benadering
 • moeilijke tekst » – boek (: duister» ondoorgrondelijk» ontoegankelijk»
 • moeilijker: literatuur wordt steeds – (: past steeds verfijnder middelen toe)
 • moeilijkheden met wetenschappelijke kringen » niks te lachen in wsch leeszalen
 • moeilijkheden, boek» lezen bij – » lezen in noodsituatie(s)
 • moeilijkheden, lezer zoekt –
 • moeilijkheid als factor in mooi/ lelijk zijn
 • moeilijkheid van gedicht
 • moeilijkheid verhelderend verschuiven; spreken over poëzie is altijd: een –
 • moeite » onbegrip : Fens noteert enige – tav. (\ gebrek aan grip op) een tekst
 • moeite doen voor » veroveren van literatuurgenot (c.q. –beleving)
 • moeite met schrijven » writer's bloc » aarzeling om te schrijven
 • moeite van het lezen : door de vele connotaties» commentaren» interpretaties
 • moeiteloos presterend / vlijtig (ijverig) zwoegend
 • moeiteloosheid in poëzie » (te) (gemakkelijke) zangerigheid van poëzie
 • moeiteloze poëzie » licht(voetig)heid van taal » elegante» sierlijke poë
 • moeizaam bereikte eenvoud » schijnbaar eenvoudig » geraffineerde eenvoud
 • moeizaam toeëigenen van inzicht
 • moeizaam toeëigenen; inzicht vergt –
 • moeizaam verwoord » zorgvuldig c.q. doordacht c.q. niet spontaan geformuleerd
 • moeizame interpretatie » onzekere c.q. twijfelachtige interpretatie (–poging)
 • moeizame verbinding met het (versplinterde) verleden » geen verleden meer
 • Moenen [duivel in "Mariken van Nieumeghen"] » Mariken van Nieumeghen
 • Moennoz, A.
 • Moens, Petronella
 • Moens, Wies
 • Moer, Ank van der
 • Moerdijk, Maximilianus o.f.m. van –
 • Moerkerken, E. van
 • Moerkerken, Emile van [pseudoniem: Eric Terduyn]
 • Moerkerken, P.H. van
 • Moers, Ellen
 • Moester sdb, Ton [klasgenoot van Fens]
 • moet lezen, wat je – » verplichte lectuur (–lijst)
 • MOET NOG BEWERKT WORDEN; DIT STUK – (IS NIET IN BEZIT SAMENSTELLER V.D. BIBL.
 • moet onbetrouwbaar zijn; criticus –
 • moet wijder verspreid worden bv. door herdruk (is suggestie van Fens)
 • moet zich in kunnen leven; criticus – (maar...)
 • moeten geven van oordeel over tekst waarbij je geen spontaan gevoel hebt
 • moeten kiezen » keuze » (noodzaak tot) selectie » kleur bekennen
 • moeten lezen » gedwongen lezen
 • moeten lezen » leesdwang » dwangmatig lezen » dwanglezer(s)
 • mof » handschoen
 • Moffat, Mary Jane
 • mogelijk (nog – ) / definitief
 • mogelijk / waar (: waarschijnlijk– of mogelijkheid vs waar– of werkelijkheid)
 • mogelijk fictie van de hand van Fens » verhaal c.q. vertelling door Fens
 • mogelijk het bijzondere» eigene» unieke v.h. gedicht an sich te ontdekken?
 • mogelijk kwaliteit / literair slecht (: duister / onbegrijpelijk)
 • mogelijk model in werkelijkheid / romanfiguur
 • mogelijk om seksuele betekenis te geven aan iedere (neutrale) mededeling
 • mogelijk, Fens ziet als – » Fens hoopt» wenst» suggereert –
 • mogelijke betekenis(sen) of effecten tijd– c.q. cultuurgebonden
 • mogelijke betekenis, steeds nieuwe vervulling van aangekondigde» –
 • mogelijke betekenissen van bestaand werk nemen toe: vooruitgang in de kunst!
 • mogelijke betekenissen, woekering van
 • mogelijke vorm van denken; dichten onze enig – ('gedicht denkt dichtend')
 • mogelijke vragen bij tekst vormen de interpretatie ervan; alle samenhangende –
 • mogelijkerwijs » wellicht » misschien ; de woorden –
 • mogelijkerwijzen, verzameling – : schepping; onzekerheid: scheppend beginsel
 • mogelijkheden (betekenis–) voor lezer
 • mogelijkheden (literaire – ) van tekst » literair lezen van tekst
 • mogelijkheden (ontplooiings– ) en concentratie in de poëzie van Vestdijk
 • mogelijkheden / realisatie
 • mogelijkheden / verwerkelijking (: wording vs verstarring/ verstening/ orde)
 • mogelijkheden bij ... ZIE OOK: mogelijkheden van»voor...
 • mogelijkheden bij lezer tot (veranderde» veranderende) identificatie
 • mogelijkheden bij lezer tot identificatie
 • mogelijkheden bij lezer tot verbijzondering zijn talloos
 • mogelijkheden boeiender dan de ene waarheid
 • mogelijkheden dagbladkritiek» –recensent (, beperkte – )
 • mogelijkheden die lezer realiseert mbv. literatuur; de talloze –
 • mogelijkheden door poëzie opgeroepen
 • mogelijkheden mbt. ervaring, beperkt aantal –
 • mogelijkheden mbt. vorm(geving) beperkt
 • mogelijkheden om Vondel te spelen » dramatechnische opvattingen van Vondel
 • mogelijkheden om zich te identificeren voor de lezer, de talloze –
 • mogelijkheden schept; literatuur die uit bekende stof nieuwe –
 • mogelijkheden tot ... ZIE OOK: mogelijkheden om»van...
 • mogelijkheden tot associatie te talrijk » teveel aan betekenismogelijkheden
 • mogelijkheden tot betekenis van bestaand werk nemen toe: vooruitgang in kunst!
 • mogelijkheden tot betekenis van tekst onttrekken zich soms aan de dichter
 • mogelijkheden tot betekenisgeving van lezer bepaald door diens referentiekader
 • mogelijkheden tot expressie van waardering
 • mogelijkheden tot geheel (voor dichter) / fragment (voor ons)
 • mogelijkheden tot metafoor » mogelijkheid tot metafoor
 • mogelijkheden tot plezier, ontdekken van je vele –
 • mogelijkheden tot verbijzondering in zich; lezer heeft talloze –
 • mogelijkheden tot vorm krijgen bij lezer (: identificatiemogelijkheden bij l.)
 • mogelijkheden van ... ZIE OOK: mogelijkheden voor...
 • mogelijkheden van ... ZIE OOK: mogelijkheden tot...
 • mogelijkheden van de interpretatie beperkt (tov. het geheim)
 • mogelijkheden van de lezer beperkt door inmenging van de dichter
 • mogelijkheden van de lezer, begrensde – » grenzen van de lezer
 • mogelijkheden van de lezer, de verkeerde –
 • mogelijkheden van de tekst in evenwicht te houden (= opdracht aan de lezer)
 • mogelijkheden van een taal zijn cultuurgebonden, de –
 • mogelijkheden van gedicht, beperkt zicht van lezer op de –
 • mogelijkheden van interpretatie: in relatie met waardetoekenning
 • mogelijkheden van lezer(s) zijn beperkt » beperktheid van de lezer(s)
 • mogelijkheden van lezer, begrensde – (beperkt referentiekader)
 • mogelijkheden van lezer: lezer realiseert zijn talloze – mbv. literatuur
 • mogelijkheden van literaire middelen » vormtechniek » taalmiddelen
 • mogelijkheden van plezier, ontdekken van je vele –
 • mogelijkheden van woorden tov. elkaar, oneindig aantal –
 • mogelijkheden voor ... ZIE OOK: mogelijkheden bij»van ...
 • mogelijkheden voor lit.–wsch. benadering: bij slechts klein deel van de poëzie
 • mogelijkheden voor literatuur, bij nieuwe duiding méér –
 • mogelijkheden, explosie van – : daarin manifesteert zich heel grote kunst
 • mogelijkheden, steeds nieuwe – : goed » klassiek (: grote literatuur) biedt –
 • mogelijkheden, suggestie Fens mbt. navolging» verbetering c.q. –
 • mogelijkheden, suggestie van –
 • mogelijkheden: creatie als verzameling – ; onzekerheid als scheppend beginsel
 • mogelijkheid (...) ZIE OOK: mogelijkheden (...)
 • mogelijkheid – onzekerheid – werkelijkheid – geheim
 • mogelijkheid » mogelijkheden : suggestie van –
 • mogelijkheid (hopen » pogen » proberen » trachten) en: beeldkracht v. metafoor
 • mogelijkheid (voor/van alles) tot beeld–wording in de incarnatie
 • mogelijkheid / beperking ; kunst ontroert door wrijving –
 • mogelijkheid / onmogelijkheid (van verwoording)
 • mogelijkheid / realisatie
 • mogelijkheid / waarheid c.q. werkelijkheid (OOK: zoeken naar...)
 • mogelijkheid / werkelijkheid (verbeelding c.q. droom vs. werkelijkheid)
 • mogelijkheid / werkelijkheid ; kunst ontroert door de wrijving tussen –
 • mogelijkheid alsnog van definitieve voltooiing gesuggereerd door handschrift
 • mogelijkheid christelijk ideaal te assimileren; niet om te realiseren
 • mogelijkheid dat taal van gedicht andere gevoelens oproept dan die van dichter
 • mogelijkheid om (tot»van»voor) ZIE OOK: mogelijkheden bij» om» tot» va
 • mogelijkheid om iets over literatuur te zeggen; alleen schrijftaal (schijn–)
 • mogelijkheid om lezing op willekeurige bladzij te beginnen ('open roman':Krol)
 • mogelijkheid om literatuur aan het woord te laten op tv: gesprek de enige –
 • mogelijkheid om oorspronkelijkheid zichtbaar te maken: alleen door commentaar
 • mogelijkheid om te zoeken: slechts als je gelooft
 • mogelijkheid om tekst te begrijpen voor Fens (soms) niet» nauwelijks aanwezig
 • mogelijkheid om van lezer steeds andere gedaante te krijgen; klassiek bezit –
 • mogelijkheid om Vondel te spelen » dramatechnische opvattingen van Vondel
 • mogelijkheid tot abstractie bij muziek bevorderlijk voor onthouden ervan ?
 • mogelijkheid tot associatie bieden
 • mogelijkheid tot herlezen » onmogelijkheid tot herlezen
 • mogelijkheid tot in taal weergeven van romanopzet is beperkt
 • mogelijkheid tot invloed van criticus?; zijn literatuuropvattingen wel/ geen –
 • mogelijkheid tot leren kennen van muziek in jaren '80 van 19e eeuw
 • mogelijkheid tot lezen » tijd om te lezen » OOK: leesprogramma
 • mogelijkheid tot lezen, jaloers om – » jaloers om lezen » jaloers op lezenden
 • mogelijkheid tot metafoor » mogelijkheden tot metafoor
 • mogelijkheid tot promotie–onderzoek » aio–stelsel
 • mogelijkheid tot publiceren in Vlaanderen makkelijker dan in Nederland?
 • mogelijkheid tot reflectie
 • mogelijkheid tot verwondering » (vermogen tot) verwondering
 • mogelijkheid tot vorm krijgen bij lezer » identificatiemogelijkheid bij lezer
 • mogelijkheid tot wijsgerig commentaar
 • mogelijkheid tot zelfconfrontatie; literatuur is –
 • mogelijkheid van een oplossing: kunst ontneemt aan lezer de illusie van de –
 • mogelijkheid van méér verbijzonderingen van één algemeenheid
 • mogelijkheid van misleiding t.a.v. literair werk door biografische informatie
 • mogelijkheid van nieuwe oude poëzie: alleen als pastiche?
 • mogelijkheid van oorspronkelijkheid twijfelachtig?
 • mogelijkheid van verschillende verbijzonderingen van één algemeenheid
 • mogelijkheid van voltooiing ...
 • mogelijkheid voor eigen verbeelding door illustratie» visuele beeld aangetast
 • mogelijkheid, belevings– : verloren gegaan c.q. veranderd
 • mogelijkheid, mystieke –
 • mogen gebruiken van voornaam » tutoyeren
 • Mogridge, Stephan
 • Mohammedanen, strijd tegen de – » kruisvaarder(s) » kruistocht(en)
 • mohammedanisme » moslim » mohammedaan » Islam
 • Moholy–Nagy, L.
 • Mohr Horsman, G.C.
 • Mohrmann, Christine
 • Mok, Maurits (Mozes)
 • Mol, Albert
 • Mol, B.
 • Mol, Frater M. Bellarminus –
 • Mol, Hans
 • Mol, J.A.
 • Mol, John de
 • molen » windmolen » SOMS: molentaal
 • molen als literair motief
 • molen als metafoor» beeld
 • Molen, W. J. van der
 • Molen, Wim van de
 • Molenaar m.s.c., pater M.
 • Molenaar, Frans
 • Molenaar, M.
 • Molenkamp, Onno
 • Molière
 • Molina, Tirso de – [pseudoniem van Gabriel Téliez]
 • Molkenboer O.P., Bernard H.
 • Moll, W.
 • Moller Instituut » Katholieke Leergangen Tilburg
 • Moller, H.W.E.
 • Mollevanger sr., R.R. (1909–1995)
 • Mollevanger–Thiel, Maria Catharina (1903–1979)
 • Mollevanger–van der Waaij, Edda M.
 • Mollevanger, R.R.
 • Molukken
 • moment » tijdstip » datum » data » tijdsaanduiding » chronologie
 • moment / duur (: ogenblik / continuïteit)
 • moment ontvouwt zich in de ruimte v.d. tijd (: bijna–stilstand in de poëzie)
 • moment van totale ommekeer in bestaanservaring » "Existenzerhellung"
 • moment, (juiste) keuze van – (timing)
 • moment, belang v.h. directe – » "cultuur van het moment, van het nieuwe, even"
 • moment, gelijktijdigheden in één – » opheffing (ontkenning) van chronolog
 • moment, kristallisatie van het – » eeuwigheid van het "nu"
 • moment: eeuwigheidsbeleving in één – als literair motief
 • momentaan: kunstwerk bestaat – , in steeds wisselende gestalten, per individu
 • momentalisme » geen verbinding meer met het (versplinterde) verleden
 • momentalisme van tv » televisie: geen geschiedenis
 • momenten van stilstand; poëzielezer Fens wil: voortgaan in zich herhalende –
 • momentopname » gestold beeld : gedicht als –
 • Mommaers, Paul
 • Mona Lisa (Leonardo da Vinci)
 • monachisme ZIE OOK: kluis EN: klooster EN: monastiek EN: monnik
 • monachisme fataal qua invloed op het christendom, het oude –
 • monachisme, het vroege ZIE OOK: kloosterleven
 • monachisme, het vroege –
 • Monaco: prinses Gracia
 • monarchie » royalty » rondom koningschap c.q. vorstenhuis
 • monastiek bestaan » kloosterleven
 • monastiek ideaal ZIE OOK: kloosterleven
 • monastiek ideaal » –e invloed » kloosterspiritualiteit » verlangen n. kloost
 • monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland De Kovel
 • monastiek(e) ...
 • monastieke geschiedenis » kloostergeschiedenis
 • monastieke inkleding
 • monastieke invloed » monastiek ideaal » kloosterspiritualiteit
 • monastieke invloed op het christendom, fatale (vroeg)–
 • monastieke spiritualiteit » kloosterregel
 • monastieke zwerftocht als literair motief
 • monastieke, essentie van het –
 • Monat, Der – [tijdschrift]
 • Monchanin, l'abbé
 • mond– en klauwzeer » gekke–koeienziekte » veeziekte
 • Mondadori (Italiaanse uitgever)
 • mondain / provinciaal (OOK: stad / platteland)
 • mondaine wereld / "geestelijke" afzondering
 • Mondcreiffe of that Ilk BT, Sir Iain
 • monddood gemaakt door kritiek
 • monde arabe, Institut du – : "Venice & l'Orient" (expositie Parijs 2006)
 • Monde Illustré, Le – [tijdschrift]
 • Monde, Le – (Frans dagblad)
 • mondeling
 • mondeling overgeleverde literatuur » oraal » orale geschiedenis
 • mondharp
 • Mondriaan, Piet
 • Monegal, Emir Rodriguez
 • Monet, Claude
 • monialen » vrouwelijke religieuzen » kloosterzuster (–s) » non (–nen)
 • monialen / monniken (: nonnen / monniken)
 • Monitore Napoletano (twee keer per week verschijnend blad, 1799)
 • Monk, Maria
 • Monna, A.D.A.
 • Monnens, L.
 • monnik ZIE OOK: klooster(– ) / kluis / monachisme / monastiek
 • monnik ZIE OOK: kloosterleven
 • monnik » kloosterling(en) » monniken
 • monnik / non
 • monniken / nonnen (: monniken / monialen)
 • monniken als bijen » klooster als bijenkorf
 • Monnikendam, Marius
 • monnikendom
 • monnikendom, geschiedenis van het –
 • monnikenleven » monnikenideaal
 • monnikskrans
 • monofysitisme
 • monografie » secundaire literatuur » literatuur over literatuur
 • monografieëen » studies » essays : nauwelijks gelezen
 • Monografieën over Vlaamse letterkunde (reeks)
 • monologue extérieur
 • monologue intérieur » innerlijke monoloog
 • monoloog » solo » alleenspraak
 • monoloog (innerlijke – ) v. lezer (1); lezers onder elkaar (2.): taal v.lezer
 • monoloog / dialoog
 • monoloog versus dialoog
 • monoloog, dramatische –
 • monomaan » eentonig » saai » dor » vervelend (etc.)
 • monopolisering / isolering van literair werk (door specialisten)
 • monopolisering van literair werk niet maar isolering wel: door specialisten
 • monopolisering van thematiek» motief (door een groot schrijver)
 • monotheïsme
 • monotheïsme: omgekeerde projectie (mens naar beeld van god geschapen)
 • monotheïstische god / mythische projectie
 • monotonie » herhaling(en) (OOK: van motief c.q. beschrijving) » eentonig
 • monotonie » monotoon
 • monotonie, bekoorlijke – » superieure eentonigheid
 • monotonie, gevaar van – » eentonig » dor » vervelend » saai
 • monotonie, vakantie – » vakantie–depressie » vakantie–ongenoegen
 • Monreale (Sicilië): dom te –
 • Monroe, Marilyn
 • monsterlijk » gruwelijk » griezelig » verschrikkelijk » horror
 • monstrans » liturgisch voorwerp » liturgie
 • Mont Noir: Europees project
 • Mont Ventoux
 • Mont, Paul de
 • Mont, Pol de
 • Montag, S. – [pseudoniem van Henk J.A. Hofland]
 • montage » opbouw» indeling» compositie» structuur» etc. (OOK van bespr
 • montage–karakter van tekst
 • montage, film– » verfilmingswijze (: als 'literaire' informatie)
 • montage, foto–
 • Montagu, Lady Mary Wortley
 • Montagu, Ralph hertog van –
 • Montaigne's aandacht voor zijn lichaamshuishouding
 • Montaigne, Michel de
 • Montaignevertalingen
 • Montale, Eugenio
 • Montand, Yves
 • Monte, Francesco Maria kardinaal Del
 • Monteiro, Marit
 • Montespan, Madame de – » Athénaïs
 • Montesquieu
 • Montessori, Maria
 • Monteverdi Choir
 • Monteverdi, Claudio
 • Montgomery, generaal
 • Montherlant, Henri de
 • Monthly Letters (The Netherland–America Foundation; 1924–1961)
 • Montias, John Michael
 • Montijn, Ileen
 • Monty Python » Monty Python's Flying Circus
 • monument » beeld » beeldhouwwerk » beeldhouwkunst
 • monument » monumentenzorg » Rijksdienst voor de Monumentenzorg
 • monument op de Dam (Amsterdam) » OOK: tekst van A. Roland Holst op –
 • monument, Auschwitz– (: van Jan Wolkers, Wertheimpark A'dam) » Auschwitz
 • Monument, Nationaal – (te Amsterdam) » OOK: tekst van A. Roland Holst op –
 • Monumenta Christiana (reeks: Bibliotheek van christelijke klassieken)
 • Monumenta Literaria Neerlandica (reeks)
 • Monumenta Neerlandica...
 • monumenten » schoonheid » grootheid : bevangen tov. overweldigende culturele –
 • Monumenten en Landschappen, Commissie voor –
 • monumenten en scherven, het roomse geloof bestaat alleen nog in –
 • monumentenzorg » monument » Rijksdienst voor de Monumentenzorg
 • Moody, A.D.
 • mooi ZIE OOK: "mooi"
 • mooi » "mooi" » fraai
 • mooi » geheim : samenhang –
 • mooi / goed
 • mooi / goed ( esthetiek vs ethiek) » ethiek en kunst cq literatuur
 • mooi / lelijk
 • mooi / lelijk: "moeilijk" als factor mbt. –
 • mooi / lelijk; gevoelens: hoog/ laag – duur/ goedkoop – ...
 • mooi / niet mooi
 • mooi en geheim, samenhang –
 • mooi gevonden ogv. misverstaan c.q. verkeerd begrijpen
 • mooi gevonden op eigen wijze en opnieuw: blijvende waarde
 • mooi gevonden, zelf – » persoonlijke voorkeur » privé waardering
 • mooi gevonden?: heeft Fens tekst ooit –
 • mooi hangt samen met geheim
 • mooi maar leeg » esthetisme » holle vorm
 • mooi of lelijk; woorden zijn niet –
 • mooi oud worden » mooi oud » mooie slijtage
 • mooi vinden / verstaan / doorzien (OOK: doorzien / begrijpen)
 • mooi vinden kan vóór je het begrepen hebt, een gedicht –
 • mooi want meerduidig: geheim (genereert steeds nieuwe vragen)
 • mooi, ouderwets – » fijn ouderwets » geliefde (en getolereerde) cliché's
 • mooi, toegroeien naar –
 • mooi: ... ZIE OOK: "mooi": ...
 • mooi: geen esthetische kwalificatie maar uiting van onmacht
 • mooi: gradaties
 • mooi: mislukt – » bewust – » aanstellerig – : kitsch (: niet lelijk ma
 • mooi: nieuw/ oud –
 • mooi: oud/ nieuw –
 • mooi: samenhang met geheim
 • mooi: soorten
 • mooie zin (–nen)
 • Mooij, A.Th. [pseudoniem: A. Marja]
 • Mooij, Martin
 • Mooijman, Willem
 • mooischrijverij » literatuur die vnl. zichzelf als literatuur demonstreert
 • mooiste vorm van lezen: herlezen » herlezing levert heel nieuw boek op
 • Moolen, H.
 • Moolenaar ofm, Gaudentius
 • Moolenbroek, J.J. van
 • Moor, Margriet de
 • Moor, W.A.M. (Wam) de
 • moord » dood» slacht» slachting» uitroeiing» wreedheid [OOK: als lit.
 • moord om begeerd boek
 • moord op taal » talverlies » stervende taal » verworden taal » ontaal
 • moordende relativering bij Vestdijk » beweren & terugnemen bij Vestdijk
 • Moore, Barbara
 • Moore, Clement Clarke
 • Moore, George
 • Moore, George Edward
 • Moore, Janie
 • Moore, Marianne
 • Mooyman, Denise
 • Moréas, Jean [pseudoniem van Papadiamantopoulos]
 • Moréri, Louis
 • moraal – mening – aforisme
 • moraal » moralisme» –ist» –erend» morele overwegingen» zed
 • moraal » visie
 • moraal / kunst [OOK:] ethiek / esthetiek
 • moraal en (literaire) kritiek
 • moraal na het christendom zoeken
 • moraal van tekst (: "boodschap"\ strekking» ideologische lading» etc.)
 • moraaltheologie » theologie » theoloog » SOMS: godsdienstwetenschap
 • moral critic / creative critic
 • moraliseren, niet – » lichtzinnig » onserieus » gebrek aan ernst » wuf
 • moraliserend – didactisch – betuttelend – deugd bevorderend
 • moraliserend » moraliserende tekst(en) » zedepreek » tendenztekst
 • moraliserend » moralist » moraal » zedelijk (–heid) » morele overwegin
 • moraliserende literair–kritische benadering » ethische aspecten v. lit. krit.
 • moralisme – satire – humor » OOK: moraliteit
 • moralisme: geest versus wet/ letter/ recht/ macht
 • moralist » –isme » morele overwegingen » moraal » zedig » zedeli
 • moralist / profeet (: pessimist / optimist)
 • moralist vooral voor anderen; Voltaire: –
 • moralistisch beklag over hedendaagse universiteiten
 • moralistische adagia » vermaning(en)
 • moralistische tekst (–en)\ zedepreek» moraliserend» tendenztekst» tendentieu
 • moraliteit » humor – satire – moralisme
 • moraliteit » leerdicht» leerzaam» didactisch» didactiek» wijsheidslite
 • Morandi, Giorgio
 • Moravia, Alberto
 • More, John
 • More, Margaret
 • More, Th.: De Tristitia
 • More, Thomas
 • More, Thomas: verander(en)d zicht op –
 • More: portret (–ten) door Holbein van Thomas –
 • Moreau, Abel
 • Moreau, Gustave
 • moreel appel » beroep op je betere ik » ethisch appel
 • moreel bezwaar » morele bezwaren » morele kritiek
 • Morees, Sander
 • Morehouse, Marion
 • Morel, abbé
 • Morel, H.
 • Morel, Peter (drs. P.M. – )
 • morele bezwaren » moreel bezwaar
 • Morele Herbewapening
 • morele kracht = schoonheid = waarheid van de inhoud
 • morele kritiek » morele bezwaren
 • morele overwegingen » moralisme » moralist » zedelijk(heid) » moraal
 • morele zelfkant van maatschappij als literair motief
 • morele zelfverbetering versus mystiek
 • Moren, strijd tegen de – » kruisvaarder(s) » kruistocht(en)
 • Moreto y Cabana, Don Agustin
 • Moretti, Marcello
 • Morgan sr, John Pierpont
 • morgen » ochtend » begin van de dag
 • Morgen, De – (dagblad)
 • Morgenstern, Christian
 • Morian, Anna
 • Morison, Stanley
 • Morland, George
 • Morley, Helena
 • Morley, John
 • Morpurgo, J.E.
 • Morrell, Ottoline
 • Morriën, Adriaan
 • Morris, Desmond
 • Morris, Jan
 • Morris, Jane
 • Morris, William [ Lord Nuffield]
 • Morrison, Blake
 • Morrison, George
 • mortalistisch / vitalistisch
 • Mortimer, John
 • Mortimer, Raymond
 • Morungen, Heinrich von
 • Mos, Aad de
 • Mosgroene (weekblad "De Groene Amsterdammer")
 • Mosheuvel, J.A.
 • Mosheuvel, Leo
 • moskee
 • Moskou
 • Moskva (tijdschrift)
 • Mosley, Diana
 • Mosley, Oswald
 • moslim » mohammedanisme » Islam » mohammedaan
 • moslim–martelaren in jihad tegen Israël
 • Moss, Stirling
 • Most, Adelheid van de
 • Mostert, Marco
 • Moszkowicz, Bram
 • Mothering Sunday » Refreshment Sunday » Simnel Sunday » Laetare » halfvasten
 • motief (...): OOK GEBRUIKT VOOR: thema»onderwerp [ZIE: literair motief...]
 • motief » drijfveer » wat bezielt iemand? (: als literair motief)
 • motief » motieven : in tekst (OOK: analyse van – )
 • motief (...) ZIE OOK: literair motief (...)
 • motief (...) ZIE OOK: onderwerp (...) EN: thema (...)
 • motief (evt. ook: literair – ): wanhoop c.q. machteloosheid als –
 • motief (motieven) ZIE OOK: transgressiemotieven
 • motief bij Nescio: onveranderlijkheid (of stilstand)
 • motief gemonopoliseerd (door groot schrijver)
 • motief in de kunst, stad als – » stad als literair motief
 • motief om boek(en) te kopen
 • motief om boek(en) te kopen » psychologie van de boekenkoper
 • motief om gedichten te lezen: vereeuwiging van tijdelijkheden
 • motief om te lezen » leesmotivatie » motivatie van poëzielezer(s)
 • motief om te lezen, verkeerd – » de verkeerde lezer(s)
 • motief om te schrijven » schrijfbehoefte » –bezetenheid » –dwang &raqu
 • motief op schilderij, huis als –
 • motief tot lezen » motivatie van poëzielezer » leesmotieven
 • motief tot lezen, verkeerd – » de verkeerde lezer(s)
 • motief Vestdijks poëzie: te zoeken motivering (houvast) van (voor) zichzelf
 • motief voor Fens' bewondering » waarderingsprincipe bij Fens
 • motief, april als literair –
 • motief, december als literair –
 • motief, februari als literair –
 • motief, herhaling(en) van beschrijving c.q. – » herhaling » OOK: eentonigheid
 • motief, januari als literair –
 • motief, keuze– : bij prijsvraagjury » toekenningsbeleid bij prijzen
 • motief, maart als literair –
 • motief, natuur als schilderkunstig –
 • motief, picturaal – : natuur als –
 • motief, seks (–ualiteit) als – in literatuur c.q. beeldende kunst
 • motief, sprookjes–
 • motief, veel gebruikt beeld of – » topos
 • motief, vergankelijkheids– » vergankelijkheidssymbool » vanitas–symbool
 • motief, verkeerd – : mbt. lezen (OOK: de verkeerde lezer)
 • motief, vrouw als (literair) –
 • motief, waarderings– : geloofs– c.q. levensovertuiging/ literaire waarde als –
 • motief, waken» wake» waak–
 • motief, wanhoop» machteloosheid» uitzichtloosheid etc. als –
 • motief: Calvarië » Golgotha (ook: als literair motief)
 • motiefanalyse » motief (–ven) in tekst
 • motieven (klassieke – ) bij Claus getransformeerd
 • motieven bij oordeel, historische/ literaire –
 • motieven in tekst » motief in tekst » (OOK: analyse van – )
 • motieven in tekst(en) » motief (–analyse)
 • motieven in Vestdijks werk, drie hoofd– (: leerling–meester–vrouw)
 • motieven om boek(en) te kopen » psychologie van de boekenkoper
 • motieven om te lezen, verkeerde – » de verkeerde lezer(s)
 • motieven om te schrijven » schrijfbehoefte » –dwang » –bezetenheid &ra
 • motieven tot gedrag » drijfveer » wat bezielt iemand?
 • motieven uit de klassieke oudheid, literaire –
 • motieven voor de gemaakte keuze?; welke waren de –
 • motieven voor Fens' bewondering
 • motieven voor uitlezen van boek
 • motieven, keuze– : bij prijsvraagjury » toekenningsbeleid bij prijzen
 • motieven, mythologische – : Griekse» Romeinse – in de kunsten
 • motieven, sprookjes–
 • motieven, transgressie–
 • Motion, Andrew
 • motivatie » gemotiveerd(heid)
 • motivatie » motief : tot (poëzie) lezen
 • motivatie bij beoordeling, geen spontaan gevoel als –
 • motivatie tot gedrag » motieven » wat bezielt iemand?
 • motivatie tot lezen » leesinstelling » lezershouding
 • motivatie van (poëzie–) lezer » – van lezer(s) » leesmotieven
 • motivatie van criticus» recensent» Fens, lees– » (– : om er over te sc
 • motivatie van de boekenkoper » psychologie van de boekenkoper
 • motivatie voor sport» spel» kunst» literatuur» poëzie : haat niet de ec
 • motivatie, schrijf– » schrijflust » –dwang » –bezetenheid (enz.)
 • motiveert tot analyse, bewondering –
 • motivering mbt. literaire waarde, literair gegronde – » literaire betekenis
 • motivering zoeken van (houvast voor) zichzelf: centraal in Vestdijks poëzie
 • motor van cultuur en creativiteit: ongelijkheid» wedijver» oorlog
 • motorfiets » motorsport » speedway
 • motorsport » speedway
 • motto » citaat » geciteerd worden » (wijze van) citeren
 • Mould, Daphne D.C. Pochin
 • Moulijn, Coen
 • Moulin, Léo
 • Mountbatten, Lord Louis
 • Mountbatten, Philip, hertog van Edinburgh, prins van Engeland
 • Mountjoy, William Blount (Lord – )
 • Mourik, Maarten
 • Moussault (uitgeverij)
 • Mout, A.
 • Mout, M.E.H.N.
 • Mouw, J.A. Dèr – » Adwaita
 • Movement, The –
 • Moyaert, Paul
 • Moynahan, Brian
 • Moynihan, Tony (Lord – )
 • mozaïek, kijker» kijken naar schilderij of –
 • mozaiek » fresco » schilderij » schildering
 • Mozambique
 • Mozart–muziek: cultuur die natuur is
 • Mozart, muziek van – : de wrijving te boven
 • Mozart, voorbehoud tav. muziek van –
 • Mozart, Wolfgang Amadeus
 • Mozart: Krönungsmesse (kroningsmis)
 • Mozes » SOMS: de boeken van Mozes: Thora
 • Mozes–en Aäron–kerk te Amsterdam
 • Mu, Du
 • Muggeridge, Malcolm
 • Muiden » Muiderslot » rivier de Vecht (bij Muiden; OOK: in Utrecht)
 • Muiderkring
 • Muiderslot » Muiden » de Vecht (rivier bij Muiden c.q. in Utrecht)
 • Muir, Edward
 • Muir, Frank
 • Mulder van Leens Dijkstra, Kornelis
 • Mulder–Bakker, Anneke B.
 • Mulder, Etty
 • Mulder, H.L.
 • Mulder, Henk
 • Mulder, J.H.
 • Mulder, Jan
 • Mulder, Jan J.
 • Mulder, P.
 • Mulder, Reinjan
 • Mulier, Pim
 • Mulier, W.
 • Mulisch tachtig jaar
 • Mulisch' onverschilligheid tegenover christendom
 • Mulisch' werk, onderzoek invloed Bomans op delen van – (: suggestie van Fens)
 • Mulisch, beeld bij – : (grond)werkelijkheid want a.d. actualiteit onttrokken
 • Mulisch, drang tot identiteitsverlies bij –
 • Mulisch, Harry
 • Mulisch, Harry – : Barry Julisch
 • Mulisch, oerboek van – » centraal thema bij Mulisch
 • Muller, Bennie
 • Muller, Frederik
 • Muller, J.F.L.
 • Muller, J.W.
 • Muller, Jan
 • Muller, Wout
 • Mulligan, Gerry
 • mulo » meer uitgebreid lager onderwijs
 • Muls, Joz.
 • Multatuli – dood van Tine – Mimi – idee 1247
 • Multatuli » Eduard Douwes Dekker
 • Multatuli » Frederik van Eeden
 • Multatuli / Droogstoppel en Stern
 • Multatuli als lezer
 • Multatuli Genootschap
 • Multatuli veronderstelt geschiedenis 1e druk Havelaar bij lezers bekend
 • Multatuli–museum
 • Multatuli–prijs van de gemeente Amsterdam
 • Multatuli's autoriteit, erkenning van –
 • Multatuli's definitie van poëzie
 • Multatuli's gelijk: literair gelijk (gelijk van de stijl)
 • Multatuli's hele oeuvre: commentaar op "Max Havelaar"
 • Multatuli's invallen
 • Multatuli's literatuuropvatting
 • Multatuli's poëzie–opvatting
 • Multatuli's schrijverschap: altijd een reactie op iets
 • Multatuli's systeemloosheid (: mede gevolg van zijn schrijverschap)
 • Multatuli's Volledig Werk: registerdeel
 • Multatuli's wereld vaak even fictief als die van zijn tegenstanders
 • Multatuli's zelfportret als outlaw en verlosser
 • Multatuli, de kerk van – (Busken Huet)
 • Multatuli, Echo–
 • Multatuli, erkenning van –'s autoriteit
 • Multatuli, geldinzamelingen voor –
 • Multatuli, poëzieopvattingen van –
 • Multatuli, voordracht(en) door –
 • Multatuli: Brieven en Ideen versus Max Havelaar
 • Multatuli: dogmaticus van de vrijzinnigheid
 • Multatuli: dood van Tine
 • Multatuli: dwarsligger – wordt nooit je partij!
 • Multatuli: financiële problemen
 • Multatuli: Francken / Sötemann
 • Multatuli: krantelezer –
 • Multatuli: Max Havelaar 1874 (eerste 'eigen druk')
 • Multatuli: meer aanklager dan klager
 • Multatuli: Mimi Hamminck Schepel
 • Multatuli: Nationaal Huldeblijk 1881
 • Multatuli: redenering samengaand met verbeelding
 • Multatuli: schrijven
 • Multatuli: Volledig Werk nog niet compleet
 • Multatuli: zelfrechtvaardiging» eerherstel
 • Multatulianen » Multatulisten
 • Multatulianen als sekte » als gelovigen
 • Multatuligenootschap
 • Multatulimuseum (Amsterdam)
 • Multatulisten » Multatulianen
 • multicultureel » verschillende culturen» verschil in cultuur» vreemde cultuur
 • multiple personality » splitsing in méér auteurspersoonlijkheden » heteron
 • mummie » Egyptische Oudheden » Egyptische kunst
 • Munby, Arthur
 • Munch, Edvard
 • Mundaneum » Palais Mondial
 • Munier s.j., Roger
 • Munk, Kaj
 • Munkathvera, Nicolaas van
 • Munsterkerk te Roermond
 • Munsters m.s.c., A.
 • munt » geld » geldzaken » economische c.q. financiële aspecten » econom
 • Munzer, Hieronymus
 • Murdoch, Iris
 • Murdoch, Rupert
 • Murger, Henry
 • Murillo, Bartolomé Esteban
 • Murnau
 • Murphy, Audie
 • Murphy, Delia
 • Murray, Elisabeth K.M.
 • Murray, Gilbert
 • Murray, James A.H.
 • Murray, John
 • Murray, Linda
 • Murray, Peter
 • Murry, John Middleton
 • mus als literair motief
 • Musée d'Art Moderne (Parijs)
 • Musée de Condé (Chantilly)
 • Musée des Beaux Arts te Brussel
 • Musée qui n'existe pas", "La – (expositie in Centre Pompidou, Parijs 2002)
 • Musch, Jan
 • musea » museum
 • museaal » museumkarakter
 • museaal » museumstuk
 • museaal beleid » kunstbeleid » museumbeleid
 • museaal geworden Europese cultuur » Europese cultuur als probleem
 • museale depotruimte » (schat–) kelder
 • Museo, Bartolommeo
 • museum "Galleria Sabauda" (Turijn)
 • museum » musea
 • Museum (Nederlands Letterkundig – ) en Documentatiecentrum
 • museum Alte Pinakothek te München
 • Museum Amstelkring (Amsterdam; "O.L. Heer op Zolder")
 • Museum Amsterdam, Stedelijk – : Cobra–tentoonstelling 1949
 • Museum Boymans c.q. Boymans–Van Beuningen (Rotterdam)
 • museum Catharijneconvent (Utrecht)
 • museum Catharijneconvent Utrecht: tentoonstelling "Utrechts Psalter" (1996)
 • museum Centre Pompidou (Parijs)
 • museum Centre Pompidou: tentoonstelling "Picasso, Sculpteur" (Parijs, 2000)
 • Museum Den Bosch, Noordbrabants – : Sluyters–tentoonstelling 1991
 • Museum en Archief van het Vlaams Cultuurleven (Antwerpen: AMVC)
 • Museum Fodor Amsterdam: tentoonstelling "De boekenboom" (1965)
 • museum Frans Hals: J. v. Ruisdael 'Grandioze landschappen' (Haarlem 2002)
 • museum Gemäldegalerie Alte Meister (Kassel)
 • museum Gemäldegalerie der Staatlichen Museen (Berlin)
 • museum Gemäldegalerie te Dresden » (de stad) Dresden
 • museum Henry Clay Frick (New York)
 • museum Hermitage (St. Petersburg » Leningrad)
 • museum Het Valkhof (Nijmegen)
 • museum Keulen, Stadt– : tentoonstelling 1991 Die Kölner Kartause um 1500
 • museum Kranenburgh te Bergen » Bergen (N.H.)
 • museum Kunsthal te Rotterdam
 • Museum Kurhaus te Kleef
 • Museum Ludwig (Keulen)
 • museum Mauritshuis (Den Haag)
 • museum Mauritshuis (Den Haag): Vermeer–tentoonstelling 1996
 • museum Mayer van den Bergh (Antwerpen)
 • Museum Meermanno–Westreenianum (Den Haag)
 • museum National Gallery te Washington
 • museum National Portrait Gallery (Londen)
 • museum O.L. Heer op Zolder (Amstelkring; voormalige Amsterdamse schuilkerk)
 • Museum of Art, Metropolitan – (New York)
 • Museum of Art, Philadelphia –
 • Museum of Modern Art (New York)
 • Museum of Science (Londen)
 • museum paleis "Galleria Doria Pamfili" te Rome
 • museum Prado (Madrid)
 • Museum Praz (Rome)
 • museum Rembrandthuis (Amsterdam)
 • museum Rembrandthuis: expositie "Het mysterie van de jonge Rembrandt" (2002)
 • museum Schloss Charlottenburg Berlijn: expositie 2000 "Picasso und seine Zeit"
 • museum Simon van Gijn (Dordrecht)
 • Museum Sir John Soane » OOK: John Soane
 • museum Tate Gallery » Tate Britain (Londen)
 • museum Tate Modern (Londen)
 • museum Theo Thijssen » Theo Thijssen Genootschap » OOK: Theo Thijssen Bulletin
 • museum van de verbeelding » imaginair museum » SOMS: museum van het geheugen
 • Museum van geuren: Fens suggereert oprichting van een –
 • Museum van Groningen
 • museum van het boek: Museum Meermanno–Westreenianum
 • museum van Oudheden te Leiden, Rijks–
 • Museum Vlaams Cultuurleven Antwerpen
 • Museum voor het Kinderboek
 • Museum voor Moderne Kunst te Parijs
 • Museum voor Schone Kunsten, Koninklijk – (Antwerpen)
 • Museum, Allard Pierson – (Amsterdam)
 • Museum, Amsterdams Historisch –
 • museum, archeologisch – : te Agrigento (Sicilië)
 • museum, Ashmolean – (Oxford)
 • Museum, Bijbels – (Amsterdam) » Nederlands Bijbelgenootschap (Haarlem)
 • museum, Bonnefanten– (Maastricht)
 • Museum, British –
 • Museum, Centraal – (Utrecht)
 • museum, Cobra– (Amstelveen) » Cobra » tijdschrift "Cobra"
 • Museum, Dordrechts –
 • Museum, Drents – (Assen)
 • museum, foto– : FOAM (Amsterdam)
 • Museum, Fries – (Leeuwarden)
 • museum, Gemeente– (Den Haag): tentoonstelling 1970–1971 "Paul van Ostaijen"
 • museum, geschiedenis van
 • museum, Gezelle– (Brugge)
 • museum, Groeninge– (Brugge): De Eeuw der Vlaamse Primitieven (1960)
 • museum, Groninger –
 • Museum, Kunsthistorisches – (Wenen)
 • museum, Leger– (Leiden)
 • museum, letterkundig –
 • museum, Memlinc– (Brugge) » Has Memling
 • museum, Multatuli–
 • Museum, Nationaal Historisch –
 • Museum, Noordbrabants – : expositie 1996 Lucebert tekeningen (Van Lanschot)
 • museum, Rijks– (Amsterdam)
 • museum, Scheepvaart– (Amsterdam)
 • Museum, Stan Laurel en Oliver Hardy –
 • Museum, Stedelijk – (Amsterdam 1996): expositie "Kijken is bekeken worden"
 • Museum, Teylers – (Haarlem)
 • museum, Uffizi– (Florence)
 • museum, Vaticaans –
 • Museum, Victoria en Albert – (Londen)
 • museum: Brandaan–tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht 1986
 • museum: dépendance Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk van Amsterdam
 • museum: Dickens–museum te Bronkhorst
 • museum: Erens–tentoonstelling Maastricht 1985–86
 • museum: Frans Hals–museum (Haarlem)
 • museum: Kröller–Müller–
 • museum: Louvre te Parijs
 • museum: Multatulimuseum (Amsterdam)
 • museum: Nederlands Persmuseum (Amsterdam)
 • museum: Neue Nationalgalerie te Berlijn
 • Museum: Stedelijk – Amsterdam » SOMS: Nieuwe Vleugel (1954–2006) v. dit museum
 • museum: tentoonstelling 17e–ws landschap Rijksmuseum Amsterdam 1987
 • museum: Van Abbe (Eindhoven)
 • museum: Van Gogh Museum te Amsterdam
 • museum: verzameling van verzamelingen
 • museum: Wallace Collection
 • museumbeleid » museaal beleid » kunstbeleid
 • museumbezoek » museumbezoeker(s)
 • museumbezoek, verplicht – » verplicht cultuurgenot » cultuur moet!
 • museumcatalogus
 • Museumjournaal (tijdschrift)
 • museumkarakter » museaal
 • Museumplein (Amsterdam) » SOMS: IJsclubterrein » IJsclubgebouw
 • museumstuk » museaal
 • museumstuk, bijschrift» toelichting bij – : functie van –
 • museumstuk, van verzamelaarsobject naar –
 • Museumweekend, Nationaal –
 • museumwereld
 • musical
 • musical "Anatevka"
 • musiceren » (zelf) muziek maken » thuis musiceren
 • musici dragen hun instrument » muziekinstrument (–en)
 • musicologie » musicologisch probleem » opvatting van musicologen
 • musicoloog / musicus (: literatuurbeleving bij – )
 • musicus / musicoloog (: literatuurbeleving bij – )
 • musicus en literatuurbeleving / musicoloog en literatuurbeleving
 • Musil, Robert
 • Muskens, M.P.M. (directeur Nederlands College te Rome » bisschop van Breda)
 • Mussche, Achilles
 • Musschoot, Anne Marie
 • Mussert, Anton
 • Musset, Alfred de
 • Mussolini, Benito
 • Mutsaers, Charlotte
 • Mutsaers, Charlotte – : haar werk geëxposeerd bij Staal Bankiers Den Haag 1985
 • muur beschilderd met citaten van Nederlandse schrijvers
 • muur foyer Letterkundig Museum beschilderd door Lucebert
 • muurschildering » fresco » schildering » schilderij (–en)
 • Muyres, J.M.G. (Jos)
 • Muysson, Phil
 • muze van '80, verdroming tot –
 • muze, lichte – » kunst en literatuur als amusement c.q. entertainment
 • Muziek & Woord [cultuurtijdschrift van de VRT, België]
 • muziek – tekst : verband – (OOK: poëzie op muziek; EN: melodie vs. tekst)
 • muziek » muzikaal » OOK: Fens over muziek
 • muziek » tekst : verband – (OOK: poëzie op muziek; EN: melodie vs. tekst)
 • muziek / andere kunsten, verschil qua scheppingsprocédé tussen –
 • muziek / beeld
 • muziek / gedichten (: muziek en poëzie; OOK: muziek » poëzie)
 • muziek / lectuur c.q. literatuur (: luisteren naar muziek / lezen)
 • muziek / literatuur (muziek versus woord)
 • muziek / literatuur (c.q. poëzie) : verschil individuele receptie van –
 • muziek / literatuur : herbeluisteren/ herlezen
 • muziek / literatuur : waardering mbt. – / –
 • muziek / literatuur : waardering mbt. oud/ contemporain geeft chiastisch beeld
 • muziek / poëzie (: muziek en poëzie; OOK: muziek » poëzie)
 • muziek / taal (OOK: taalmuziek » taal als muziek)
 • muziek / tekst : spanning (c.q. contrast) tussen – – laat de tekst verdwijnen
 • muziek / tekst realiseren door interpretatie (c.q. uitvoering)
 • muziek / woord (muziek vs. literatuur)
 • muziek als beeld (–spraak) c.q. literair motief » vergelijking met muziek
 • muziek als begeleiding of illustratie bij tekst» voordracht
 • muziek als literair motief c.q. als beeld (–spraak)
 • muziek als oorsprong van poëzie
 • muziek beluisteren / poëzie (c.q. literatuur) lezen
 • muziek beluisteren als zijn eigen zelfportret, Fens wil slechts –
 • muziek beluisteren door Fens » Fens: luisterend lezen » lezend luisteren
 • muziek beluisteren in concert » concertbezoek » concertbezoeker(s)
 • muziek beluisteren via partituur» door de partituur te lezen
 • muziek beluisteren: hineininterpreterend – dat muziek programma–muziek maakt
 • muziek beschrijven
 • muziek beter te onthouden dan poëzie » beeldende kunst
 • muziek componeren is onvoorstelbaar (: verschil componist/ andere kunstenaars)
 • muziek die hem zijn eigen werelden doet vinden, Fens wil –
 • muziek doet tekst verdwijnen » spanning c.q. contrast tussen tekst en muziek
 • muziek doet tekst vergeten (OF OOK: tekst vergroot door muziek)
 • muziek en emotie
 • muziek en Fens: lezend luisteren » luisterend lezen
 • muziek en poëzie (: muziek / poëzie EN: muziek » poëzie)
 • muziek en poëzie: gewenningsproces gemeen?
 • muziek en taal» verband muziek–tekst» tekst(en) op muziek» melodie vs. tekst
 • muziek en tekst » verband muziek en taal » poëzie op muziek » tekst vs melodi
 • muziek herbeluisteren / literatuur herlezen
 • muziek in je herinnering
 • muziek in relatie met literatuur» poëzie
 • muziek laat zich abstraheren en is misschien daardoor beter te onthouden
 • muziek leren kennen in jaren '80 van 19e eeuw
 • muziek maken » (thuis) musiceren
 • muziek onthouden bevorderd doordat muziek zich laat abstraheren ?; duurzaam –
 • muziek oorsprong van poëzie » OOK: muziek die poëzie benadert
 • muziek op cd» grammofoon» radio (beluisteren)
 • muziek op grammofoon» compactdisc» radio» (beluisteren) » OOK: lied(jes)...
 • muziek realiseren / tekst realiseren (door interpretatie)
 • muziek tot programma–muziek gemaakt door hinein–interpreterende beluisterwijze
 • muziek v. Mozart: de wrijving te boven» pianoconcerten: uitsparingen in stilte
 • muziek van Mozart, voorbehoud tav. –
 • muziek van Mozart: cultuur die natuur is
 • muziek vergroot de tekst OF: tekst verdwijnt in muziek
 • muziek versus taal » taal als muziek » taalmuziek
 • muziek voor eigen gebruik bij Fens: "om verstand van mijzelf zien te krijgen"
 • muziek–literatuur » muziek–poëzie: relatie –
 • muziek–tekst, verband – » tekst(en) op muziek » melodie vs. tekst
 • muziek, descriptie van –
 • muziek, elektronische» avant–garde – » moderne –
 • muziek, geheugen voor – » onthouden van –
 • muziek, Griekse dans c.q. – : zeibekiko » kalamatiano
 • muziek, herinnerde c.q. onthouden –
 • muziek, herinnering aan –
 • muziek, orgel– » orgel
 • Muziek, Oude – : Festival te Utrecht
 • muziek, poëzie op – » muziek & taal» verband muziek & tekst» m
 • muziek, schrijven over – » beschrijven van muziek
 • muziek, schrijven over – » muziekrecensie
 • muziek, smaak voor – » literaire smaak » artistieke smaak » OOK smaak vs kun
 • muziek, taal– : Fens wil géén persoonlijke alledaagsheid van dichters op &ndash
 • muziek, taal– » taal als muziek » taal versus muziek
 • muziek, tekst verdwenen in – (OF OOK: tekst vergroot door muziek)
 • muziek, teveel in – : Fens ervaart soms een –
 • muziek, verschillende uitvoeringen van dezelfde –
 • muziek, volks– » folklore » volkskunst
 • muziek, Zulu–
 • muziek: compositie / uitvoering (interpretatie)
 • muziek: gedicht blijft als – in geheugen achter (: poëzie onthouden)
 • muziek: kerkzang » kerkmuziek » kerklied » muziek in de liturgie » cantate
 • muziek: koor vs instrumentale –
 • muziek: ritme "als een 'ondermuziek' " bij Céline)
 • muziek: tekst achter de – verdwenen (: spanning» contrast tekst en muziek)
 • muziek: verband met tekst» muziek & taal» poëzie op muziek» tekst vs. mel
 • muziekbeleving » muziekreceptie, individuele –
 • muziekbeleving / literatuurbeleving
 • muziekbeschouwing (–en) » –recensie(s) » schrijven over muziek » muzie
 • muziekbrieven » schrijven over muziek » muziekbeschouwing » –recensie(s)
 • Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht)
 • muziekervaring » muziekbeleving » individuele muziekreceptie
 • muziekgeheugen
 • muziekgeheugen sterker dan geheugen voor poëzie c.q. beeldende kunst
 • muziekinstrument (–en) » OOK: musici dragen hun instrument
 • muziekkritiek » – beschouwing » schrijven over muziek
 • muziekonderwijs
 • muziekrecensie » –beschouwing » schrijven over muziek
 • muziekreceptie » muziekbeleving, individuele –
 • muziekreceptie / literatuurreceptie, individuele –
 • muziekregistratie op grammofoon» cd» radio (beluisteren)
 • muziekschrift » noten » notatie van melodie
 • muziekstuk uitvoeren / literaire interpretatie
 • muziekstuk zelf / uitvoering ervan
 • muziekstuk zoals door luisteraar herinnerd
 • muziekstukken combineren in concert » samenhang in concertprogramma
 • Muziektheater » Stopera » stadhuis & (plannen voor de) nieuwe opera Amsterdam
 • muziekuitvoering » concert » concertpraktijk » SOMS: uitvoeringspraktijk
 • muziekverwijzing bij gedicht(en)
 • muziekwaardering
 • muziekwaardering / literatuurwaardering
 • muziekwaardering / literatuurwaardering (oud / contemporain): chiastisch beeld
 • muziekwaardering bij Vestdijk
 • muzikaal / literair geheugen
 • muzikaal geheugen / literair geheugen
 • muzikaal karakter van bepaalde poëzie » SOMS: géén muzikale poëzie
 • muzikaal stijlmiddel, cyclische vorm als – » cyclisch aspect
 • muzikale / literaire interpretatie
 • muzikale begeleiding» illustratie bij (voorgedragen) teksten
 • muzikale herinnering
 • muzikale illustratie» begeleiding bij (voorgedragen) tekst(en)
 • muzikale interpretatie / literaire interpretatie
 • muzikale poëzie » muzikaliteit van het gedicht (SOMS: géén muzikale po&eum
 • muzikale smaak » literaire c.q. artistieke smaak » OOK: smaak versus kunst
 • muzikale smaak » literaire smaak » smaak voor kunst » OOK: smaak versus kunst
 • muzikale uitvoeringspraktijk » muziekuitvoering » concert (–praktijk)
 • muzikaliteit als criterium voor kwaliteit van het vers
 • muzikaliteit van het vers als kwaliteitscriterium
 • muzikaliteit van poëzie » SOMS: géén muzikale poëzie
 • muzikaliteit van poëzie als waardekwalificatie
 • Muzische Vorming, Stichting –
 • Myôe
 • Myin, Pierre
 • mysterie – onzekerheid – mogelijkheid – werkelijkheid
 • mysterie » geheim » raadsel » raadselachtig (–heid)
 • mysterie (niet verklaard door schrijver) / probleem (opgelost door detective)
 • mysterie / probleem : in stand gehouden door auteur/ opgelost door detective
 • mysterie fascineert: meerduidigheid roept steeds nieuwe vragen op
 • mysterie van de jonge Rembrandt: expositie in Rembrandt–huis Amsterdam 2002
 • mysterie van de vogeltrek
 • mysterie van het kwaad » zonde » zondigheid » zondeval
 • mysterie verwoorden (: tekentaal als poging tot het – )
 • mysterie wegconcretiseren » verlies aan geheim
 • mysterie, angst voor het – : voor wat groter is dan ik » angst voor stilte
 • mysterie, creativiteit door eigenzinnigheid v.d. kunstenaar een blijvend –
 • mysterie, eerbied» respect voor het geheim c.q. –
 • mysterie, poëzie als geheim(taal)\ als –
 • mysterie, verlies aan –
 • mysterie, vermoeden van meer c.q. van –
 • mysterie: van het verleden» van andere beschaving» van ons vreemde cultuur
 • mysterieus » raadselachtig » geheimzinnig » verborgen
 • mysterieuze oorzaken van (toegenomen) succes » (geheimzinnige) succeselementen
 • mystica » mysticus » mystici » mystiek [OOK: joodse c.q. Indische – ]
 • mysticisme
 • mysticisme rond 1900
 • mystiek
 • mystiek ZIE OOK: bruidsmystiek EN: 'donkere nacht' EN: licht
 • mystiek » mysticus (–a\–i)\ mystieke ervaring [SOMS: joodse» Indische mystie
 • mystiek » mystische beleving » trance: bij Huizinga
 • mystiek / morele zelfverbetering
 • mystiek en zinnelijkheid
 • mystiek niet beperkt tot het religieuze » mystiek werd profane mystiek
 • mystiek van het licht » natuurmystiek » SOMS: de natuur als spiegel van God
 • mystiek versus morele zelfverbetering
 • mystiek werd profane mystiek » "mystiek allerminst beperkt tot het religieuze"
 • mystiek, bruids–
 • mystiek, Indische –
 • mystiek, joodse –
 • mystiek, natuur– » lichtmystiek » SOMS: de natuur als spiegel van God
 • mystiek, profane mystiek geworden – » mystiek niet alleen religieus
 • mystiek: 'donkere nacht' » nacht van de ziel » Godsbehoefte
 • mystieke eenheid met de kosmos; krokodil: contemplatieve asceet in –
 • mystieke ervaring » mystiek» mysticus» mystica» mystici [OOK: Joodse»I
 • mystieke gebedsvorm: hesychasme
 • mystieke mogelijkheid
 • mystificatie » practical joke » practical jokerdom
 • mystificatie (–s) » gefantaseerd » fake » quasi–...
 • mystische beleving bij Huizinga » trance bij Huizinga
 • mythe » mythen » mythisch
 • mythe / idylle
 • mythe / werkelijkheid: confrontatie – (versus: werkelijkheid mythologiseren)
 • mythe geworden » legendarisch » legendevorming (OOK: – als literair motief)
 • mythe van schrijverschap koesteren » overschatting van schrijverschap
 • mythe, auteur als – (vs. historische 'persoon volgens de burgerlijke stand')
 • mythe, doods– / liefdesmythe(n)
 • mythe, Indiaanse – » Indiaanse mythen (c.q. – mythologie)
 • mythe, jeugd» kind» kinderleven» studentenjaren gemaakt tot –
 • mythe, scheppings– » scheppingsverhaal » –verhalen
 • mythe: schrijver die geen – meer is » "dode" auteur
 • mythen geïnternaliseerd bij hedendaagse mens
 • mythen, constanten in –
 • mytheschepping: reddende verbeelding
 • mythisch » legendarisch » legende geworden » legendevorming (OOK als lit.mot.)
 • mythisch » mythe(n)
 • mythisch heelal: vergroting van innerlijk heelal (projectie) van de mens
 • mythische (epische) middeleeuwen / christelijke geloofswereld
 • mythische figuren als projectie van menselijke psyche
 • mythische figuur » archetype » prototype » model
 • mythische ontijdelijkheid; actualiteit vergroot tot –
 • mythische projectie / monotheïstische god
 • mythologie » mythologisch
 • mythologie, Griekse» Romeinse – : in de kunsten
 • mythologie, Indiaanse –
 • mythologisch: nieuw is óók oud
 • mythologische motieven, Griekse» Romeinse – : in de kunsten
 • mythologische ontijdelijkheid; actualiteit vergroot tot –
 • mythologiseren » actualiteit vergroot tot mythologische ontijdelijkheid
 • mythologisering van jeugd» kind» kinderleven» studentenjaren
 • mythologisering van werkelijkheid versus confrontatie mythe/ werkelijkheid