Thema's
 • Käs, Marja
 • Köhler–van Dijk, Sophie
 • Köhler, Charlotte
 • Kölner Kartause um 1500 (tentoonstelling Kölnisches Stadtmuseum 1991)
 • König, Renate
 • Körver, ..
 • Kühn, Jenny
 • Küng, Hans
 • Küpper, C.E.M. » Theo van Doesburg
 • K'ai Feng
 • K, Av– » Anja van Kessel
 • K., Th. – »Theo Kars
 • K.A.B. » R.K. Werkliedenverbond » Katholieke Arbeiders Beweging
 • K.A.J. » Katholieke Arbeidersjeugd
 • K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap
 • K.L.M. » luchtvaart » vliegen » landingsrechten
 • K.N.P. » Katholiek Nederlands Persbureau
 • K.N.S.M. (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot–Maatschappij N.V.)
 • K.N.V.B.
 • K.U.N. (= Katholieke Universiteit Nijmegen; later: Radboud Universiteit)
 • K.U.N.: universiteitsbibliotheek Nijmegen
 • Kaïn » Kaïn en Abel
 • Kaal, Ron
 • kaart » plattegrond » atlas » cartografie
 • Kaart, Hans
 • kaartavondje, het woord –
 • kaarten » plattegronden : svp afdrukken in historische studies (wens van Fens)
 • kaartje » ticket » toegang (–sbewijs c.q. –prijs) » entree (–gel
 • kaartje » ticket » toegangsbewijs c.q. –prijs » entree (–geld) »
 • kaartlezen / boek lezen
 • kaartspel » ganzenbord » (kinder–) speelgoed
 • kaas » kaaswinkel
 • Kaas, ..
 • Kaas, Andries
 • kaas, het woord " – " (bij Elsschot)
 • Kaas, Marianne
 • Kaasjager, H.A.J.G. (hoofdcommissaris van politie te Amsterdam)
 • Kaasstra, Cathrina
 • Kaastra, Cathrina
 • KAB » Katholieke Arbeiders Beweging » R.K. Werkliedenverbond
 • kabala » kaballa » kabbala
 • kaballa » kabala » kabbala
 • Kabargeboer, .. van de
 • kabbala » kabala » kaballa
 • kabinet » bestuur » regering » stadsbestuur » bestuurder(s) » bestuurl
 • kabinet–Kok (paars – ) » "paarse" politiek
 • kabinetsformatie
 • kader ontbreekt » geen omkadering » geen betekenisgevende context
 • kader, cultureel – : literatuur in functie van gemeenschappelijk –
 • kader, historisch – : ontbreekt (: historische context onbekend» verdwenen)
 • Kadt, Jacques de
 • Kafavis, K.P.
 • Kafka, Franz
 • kaft van boek
 • kaft, informatie op stofomslag of – » flaptekst » blurb » aanbevelingstekst
 • KAJ » Katholieke Arbeidersjeugd
 • Kal, Jan
 • Kaleis, Huug
 • kalender 1985 van Drukkerij Martien Spruijt b.v.
 • kalender, kerkelijke – » kerkelijk jaar » feesten der heiligen
 • Kalf, Willem
 • Kalff, G.
 • Kalkar
 • Kalkmarkt (Amsterdam)
 • kalkoen als literair motief, leven van –
 • Kallen, Mia van der
 • Kallen, W. van der
 • Kallimachos
 • Kallman, ..
 • Kalma, Paul
 • Kalma, Pieter
 • Kalmthout, Dorette van
 • Kalmthout, W. van
 • kalt gestellt » beveiligd door acceptatie » ongevaarlijk gemaakt
 • kaltgestellt, revolutie – » EN: revolutie c.q. vernieuwing
 • Kalverstraat (Amsterdam)
 • Kalverstraat Amsterdam: Hoofdstadboekhandel
 • kameleontisch karakter van criticus» van lezer (: zich aanpassend aan gedicht)
 • kamer van professor Fens in Erasmusgebouw KUN
 • kamer, rederijkers– » landjuweel
 • kamer, studeer– » werkkamer
 • Kamer, Tweede – » politiek » politicus » politici » staatszaken &raqu
 • Kamerbeek jr., J.
 • Kamerling Onnes–Baronesse van Dedem, G.A.
 • Kamerlingh Onnes, H.
 • Kamerlingh Onnes, Menso
 • kamerplant als literair motief » plant als literair motief
 • Kamertoneel De Speelkamer, Stichting Nederlands –
 • Kammen, Louise van
 • kamp als literair motief, concentratie– » Jappenkamp als literair motief
 • kamp, concentratie– : Bergen Belsen
 • Kamp, Manus van de
 • Kamp, Peter van de
 • Kamphuis, Gerrit
 • kampioen, dam– » damsport » dammen
 • kampioene in het beschrijven van leed–in–het–algemeen [Brouwers over Swarth]
 • kampioenschap voetbal als Kulturkampf, Europees –
 • Kampioenschap, Europees – (EK voetbal)
 • kampioenschap, wereld–
 • Kampstra, Anna Panthaleon van Eck– (drs. A – )
 • kan het bijzondere» eigene» unieke van het gedicht an sich ontdekt worden?
 • kan jeugdwerk niet voorlezen, de oudergeworden auteur – (vindt Fens 1959)
 • kan lezer aan zichzelf (= lezer) voorstellen; schrijver wil of –
 • kan lezer c.q. kijer dit meebeleven of begrijpen?
 • kan niet vervangen» herhaald» nagevolgd (: uniek » hetzelfde nooit opnieuw)
 • kan niet: poëzie lezen in andere taal
 • kan tekst gezongen op melodie? » muziek & taal c.q. tekst » poëzie op muziek
 • Kan, A.H.
 • Kan, J.B.
 • Kan, Wim
 • Kan, Wim – : eredoctoraat voor – (: suggestie van Fens)
 • Kanaäns, tale – » bijbelse taal » bijbeltaal
 • Kana, bruiloft van
 • kanalisering » ruilverkaveling als literair motief
 • Kandinsky, Wassily
 • kanker van de interpretatie
 • kankeren op / plezier in schrijven
 • kanoet (–en)
 • kans geven tot associaties » associaties oproepend
 • kans op oorspronkelijkheid gering?
 • kans van literatuur om te overleven
 • kans voor lezer om zich te identificeren (kansen...)
 • kans, gemiste – » gemiste kansen
 • kans, weinig – : voor boek dat niet snel verkocht wordt
 • kansel » preekstoel » spreekgestoelte » katheder
 • kansen van betekenis en dus van zinvolle ordening; poëzielezer geeft –
 • kansen, gelijke
 • kansspel » kaartspel » (kinder–) speelgoed » enz.
 • Kant, Immanuel
 • Kanters, Robert
 • kantoor van de verzekeringsmaatschappij "Utrecht" te Utrecht
 • kantoor van weekblad "De Linie"
 • kantoorboekhandel (v.h.) Gebr. Winter (Amsterdam)
 • kanunnik » kanunniken
 • kanunniken en kapittel van Oudmunster te Utrecht
 • kanunniken van kapittelkerk O.L.V. Sterre der Zee (Maastricht)
 • kapel » kerk » kathedraal » domkerk(en) » kerkgebouw(en)
 • Kapel ter Heilige Stede » Mirakel van Amsterdam
 • kapel, Agnieten– (Amsterdam)
 • kapitaal (hoofdletter)
 • kapitaal » geld » rijkdom
 • kapitaal (–alen) » hoofdletter(s)
 • kapitaal / onderkast (hoofdletter / kleine letter)
 • kapitalen » hoofdletters, zonder –
 • kapitalisme en communisme, derde weg tussen – (beweging in de jaren '50)
 • kapitalisme, cultureel
 • kapitalistisch ondernemen » industrie » industrialisatie » bedrijfsleven
 • kapittel van Oudmunster, kanunniken en – (: te Utrecht)
 • Kaplan, Rob
 • kapot » verwoesting » destructie(f) » vandalisme
 • kapot boek
 • kapot lezen » tekst forceren (: tekst verliest zeggingskracht)
 • kapot; de–metaforisering maakt gedicht –
 • kapotgemaakte tekst » tekstverminking
 • Kappeyne van de Cappello, ... [classicus]
 • Kapr, Albert
 • Kaps, Fred
 • Kapteijns, Harry
 • kapucijner orde » Franciscaner orde » minderbroeders » ofm
 • Karajan, Herbert von
 • karakter van poëzie: exclusief?
 • karakter, literair – » verliteratuurd
 • karakter, nationaal – : van literatuur c.q. literaturen
 • karakter, onvoltooid –
 • karakter, pastiche– » pastiche
 • karakter, religieus – » religieuze ondergrond » religieuze oorsprong
 • karakter, sprookjes–
 • karakter, traditioneel – » traditionele trekken » traditionele vorm
 • karakterbeschrijving (–en) » typering » karakterisering
 • karakterisering » karakterbeschrijving (–en) » typering
 • karakterisering, beschrijving wordt innerlijke –
 • karakteristiek voor auteur: persoonlijk karakter van column –
 • karakteristiek voor poëzie; tautologie: (meest) –
 • karakteristieke verschillen tussen Nederlandse en Amerikaanse (USA) roman
 • karakterspecialisme; lezen van literatuur: geen opleidings– maar wel
 • Karas, Anton
 • karate » judo » vechtsport
 • kardinaal Alfrink
 • kardinaal De Jong
 • kardinaal Simonis
 • kardinaal Van Rossum
 • kardinaal Willebrands
 • kardinalaat » kardinaal » kardinaalskeuze c.q. –creatie c.q. –benoeming
 • Karel B. (op de lagere school klasgenoot van Fens)
 • Karel de Grote » Karolingisch
 • Karel de Kale
 • Karel I koning van Engeland
 • Karel I van Anjou
 • Karel II van Engeland
 • Karel II van Engeland (Stuart), bibliotheek van –
 • Karel V (1500–1558)
 • Karel V, koning van Frankrijk ["de Wijze"; 1337–1380]
 • Karel VI, koning van Frankrijk ["de Welbeminde"; 1368–1422]
 • Karel VIII koning van Frankrijk
 • Karel X van Zweden
 • karig woordgebruik » beknopt » compact » (informatie–) dichtheid
 • karikatuur » parodie » persiflage » imitatie » pastiche
 • Karitas » Hans Appel
 • Karlstadt, ..
 • karma » reïncarnatie » zielsverhuizing » incarnatie
 • Karmel, orde van de –
 • karmeliet(en–orde) » Karmel
 • Karolingisch » Karel de Grote
 • Karolingische renaissance EN: renaissance in de 12e eeuw
 • Karpov en Kasparov (schakers)
 • Karr, Alphonse
 • Kars, Theo » Th. K.
 • Karsemeijer & Kazemier » G. Kazemier
 • Karsemeijer, J.
 • Karsen, Eduard [ pseudoniem: O.N.T. Stemming ]
 • Karsen: verweerschrift mbt. relatie met Saar de Swart
 • Karsten, Gerben
 • Karstkarel, Peter
 • Kartause um 1500, Die Kölner – (tentoonstelling Kölnisches Stadtmuseum 1991)
 • karthuizer(s)
 • Kartner, Pierre
 • Kartons, reeks: –
 • kartuizer (–s) » kartuizerklooster(s)
 • Kartuizer, Dionysius de –
 • kartuizerklooster "Nieuwlicht" te Utrecht
 • kartuizers, regel der – » Guy
 • Kasparov en Karpov (schakers)
 • Kassel: Gemäldegalerie Alte Meister
 • Kassies, Jan
 • Kassies, Wolther
 • kast, boeken opbergen in –
 • kaste » klasse » stand » standsverschil(len) » klasseverschil(len)
 • kasteel » slot » fort
 • kasteel van Chambord
 • kasteel van de heren van Aemstel
 • kasteel van de ziel
 • Kasteel, Kira van
 • Kasteele, Pieter Leonard van de
 • Kasteelen, Onno
 • kasteelroman » streekroman(s) » boerenroman(s)
 • kasteelroman van Vondel
 • kat » poes (katten » poezen) (OOK: – als literair motief)
 • Kat, J.F.M.
 • Kat, Micha
 • Kate, J.J.L. ten
 • Kate, Lambert ten
 • Katechetisch Centrum Canisianum
 • Katechetisch Instituut, Hoger –
 • katechismus » OOK: (Nederlandse) Nieuwe Katechismus
 • Kater, Arie
 • katern, literair – » cultureel supplement » kunstbijlage(n)
 • katharsis, tragische – » tragiek » tragische visie
 • kathedraal » kerkgebouw(en) » domkerk(en) » kathedralen » kerk(en)
 • kathedraal van St. Jan te Den Bosch
 • kathedraal, denkbeeldige –
 • kathedraalschool, middeleeuwse – » middeleeuwse universiteit » kloosterschool
 • kathedralen bouwen » kerkenbouw
 • Katheryna van Arkel
 • katholicisme
 • Katholicisme en Romantiek (G. Brom) svp herdrukken (: suggestie van Fens)
 • katholicisme, anti–
 • katholicisme, Engels –
 • katholicisme, Griekse invloed op het christendom c.q. het –
 • katholicisme, progressief – » progressief christendom
 • katholicisme, restauratie van – » restauratieve tendenzen
 • katholicisme, rooms–
 • katholicisme, rooms– » rooms–katholieke kerk » r.k. leer c.q. traditie
 • katholicisme, rooms– : minder inspirerend dan al gedacht
 • katholiek » katholieke(n)
 • katholiek » rooms–katholiek » r.k.
 • katholiek (...) ZIE OOK: rooms (...)
 • katholiek / links (liberaal) : Vlaamse verdeeldheid
 • katholiek / links (liberaal): tweedeling Vlaamse literatuur
 • katholiek / protestant (r.k. / protestant)
 • katholiek / protestants (: mbt. verschil in Godsbeeld)
 • katholiek afwezig in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • katholiek aggiornamento (jaren '50 en '60: vernieuwingsproces)
 • katholiek apart » roomse zuil » r.k. (beroeps–) organisatie
 • katholiek auteur » r.k. schrijver(s)
 • Katholiek Bijbelgenootschap [ = Katholieke Bijbelstichting]
 • katholiek boek » r.k. literatuur » (OOK: Vlaamse) r.k. letterkunde
 • Katholiek Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid
 • katholiek dagblad voor Nederland, Volkskrant (voorheen) –
 • Katholiek Documentatie Centrum » KDC (Nijmegen)
 • katholiek geloof, zichtbaarheid van –
 • katholiek in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur, afwezigheid van de –
 • katholiek naar protestant, van –
 • katholiek Nederland, progressief – / "Rome"
 • Katholiek Nederlands Persbureau (KNP)
 • Katholiek Nieuwsblad
 • katholiek of protestant?
 • katholiek onderwijs » r.k. opleiding (–en)
 • katholiek schrijver » r.k. auteur(s)
 • katholiek standpunt, rooms–
 • katholiek worden » bekering tot r.k. geloof (OOK: bekeerling... bekeerd...)
 • katholiek–protestant contact » oecumene » oecumenische concilies
 • katholiek, agnostisch – » agnost
 • katholiek, behoudend – » rooms » het "rijke roomse leven" » "
 • katholiek, behoudend vs. progressief – (in Nederland)
 • katholiek, Fens als (beledigde) – » Fens (lijkt) als gelovige gestoord
 • katholiek, lauw» slap» nauwelijks meer – (geloofsafval » uittreding uit ker
 • katholiek, modern – : modern katholieke roman » – boek
 • katholiek, progressief – » progressief christendom
 • katholieke / protestantse kerken : schouwspel/ luisterernst
 • Katholieke Actie: tijdschrift "Actio Catholica"
 • katholieke annexatie » christelijke annexatie
 • katholieke apartheid » roomse zuil » r.k. (beroeps–) organisatie
 • Katholieke Arbeiders Beweging » R.K. Werkliedenverbond
 • Katholieke Arbeidersjeugd » K.A.J.
 • katholieke auteur (–s) / schrijver die katholiek is
 • katholieke bibliotheek en leeszaal te Amsterdam
 • Katholieke Bijbelstichting
 • katholieke boek, laatste –
 • katholieke boekhandel Tummers te Amsterdam: "Urbi & Orbi"
 • katholieke boekhandelaren Sint Jan, vereniging van –
 • katholieke cultuur
 • katholieke cultuur: glorie en nederigheid in de rooms–
 • katholieke cultuur: vormend of misvormend » geloof en katholieke cultuur
 • katholieke emancipatie (SOMS: – restauratie)
 • Katholieke Encyclopedie
 • katholieke Fens (lijkt) als gelovige gestoord of beledigd
 • katholieke geloof, aanpassingsvermogen van het –
 • katholieke Ieren, onderdrukking van –
 • Katholieke Illustratie, De – [weekblad]
 • katholieke jeugd » roomse jeugd [OOK: – als literair motief]
 • katholieke jongeren plm. 1930
 • katholieke kerk, geschiedenis van de rooms–
 • katholieke kerk, rooms– » rooms–katholicisme » r.k. leer c.q. traditie
 • katholieke kerk, trage veranderingsprocessen in –
 • katholieke leer c.q. traditie » rooms–katholicisme » r.k. kerk
 • Katholieke Leergangen Tilburg » Moller Instituut » Tiburgse Hogeschool
 • katholieke leeszaal en bibliotheek te Amsterdam
 • katholieke lezer (–s) » r.k. lezer (–spubliek) » roomse lezer(s)
 • katholieke literatuur » r.k. literair werk » (OOK: Vlaamse) r.k. letterkunde
 • katholieke literatuurprijs in Frankrijk: Grand Prix Catholique de la litt.
 • katholieke liturgische teksten: verband met Fens' voorkeur voor complexe lit.
 • katholieke opvoeding
 • katholieke opvoeding » roomse opvoeding
 • katholieke opvoeding, waarde van –
 • Katholieke Radio Omroep (KRO) » KRO–gids
 • katholieke roman » katholieke (OOK: Vlaamse r.k.) literatuur
 • katholieke schrijver (–s) / auteurs die katholiek zijn
 • katholieke traditie » r.k. (kerkelijke c.q. religieuze) traditie
 • katholieke traditie » r.k. leer » r.k. kerk » rooms–katholicisme
 • Katholieke Universiteit Brabant (K.U.B. te Tilburg)
 • Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN; later: Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Katholieke Universiteit Nijmegen, bibliotheek van de –
 • Katholieke Universiteit Nijmegen, Fac. der Letteren c.q. neerlandistiek aldaar
 • katholieke universiteit van Ierland
 • katholieke Vlaamse literatuur in Nederland niet bekend» miskend
 • katholieke volkscultuur, Nederlandse» vaderlandse –
 • Katholieke Volkspartij » KVP
 • katholieke voorgeschiedenis van protestantse kerkgebouwen
 • katholieke, modern – : roman » modern katholiek boek
 • katholieken apart » roomse zuil » r.k. (beroeps–) organisatie
 • Katholieken, de jonge – (± 1930)
 • Kattenlaantje (Amsterdam) » OOK: Overtoom aldaar
 • kattentaal » taal van de kat
 • Katz, Jonathan
 • Kaváfis, K.P.
 • Kavanagh, P.J.
 • Kawabata, Yasunari
 • Kaye, Danny – (1911–1987)
 • Kayser, J.W.
 • Kayser, Wolfgang
 • Kazantzakis, Nikos
 • Kazemier, G. » OOK: Karsemeijer & Kazemier
 • Kazuko, Shiraishi
 • KB Den Haag
 • KDC » Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen)
 • Keaton, Buster
 • Keats, Fanny
 • Keats, George en Georgina
 • Keats, John
 • Keats, Tom
 • Keblusek, M.
 • Kee, Anthonie
 • Kee, Robert
 • keerpunt in bestaan » totale ervaring van bestaan » "Existenzerhellung"
 • keerregel » keervers » refrein
 • Keersemakers, August
 • Keersmaekers, August A.
 • keervers » refrein » keerregel
 • keerwoord » keerzin (diabolische zin)
 • keerzijde van meningen bij Vestdijk, steeds – » dialectiek bij Vestdijk
 • keerzijde, nieuwsgierig naar de –
 • keerzin » keerwoord
 • Kees Fens–lezing
 • Kees, Hilde
 • Keesing, Elisabeth (de Jong– )
 • Keijser, Thomas de
 • Keijsper, Chantal
 • Keijzer, J.L.
 • keizer / paus (geschiedenis c.q. verhouding staat/ kerk c.q. hof/ kerk etc.)
 • keizer Augustus, Romeins keizer
 • keizer Caligula van Rome
 • keizer Constantijn de Grote
 • keizer Constantijn XI van Byzantium
 • keizer Diocletianus van Rome
 • keizer Ferdinand III van Habsburg
 • keizer Galba, Romeins –
 • keizer Gamerius van Rome
 • keizer Gratianus van Rome
 • keizer Hadrianus
 • keizer Hirohito van Japan
 • keizer Justinianus van Constantinopel
 • keizer Karel de Grote
 • keizer Licinius
 • keizer Nero van Rome
 • keizer Romulus Augustulus van Rome
 • keizer Theophilus (van Byzantium)
 • keizer Tiberius van Rome
 • keizer Titus van Rome
 • keizer Valentinianus I van Rome
 • keizer van Rome Trajanus
 • keizer Wilhelm II van het Duitse Rijk
 • Keizer, Bert
 • Keizer, Monique
 • Keizer, Piet
 • keizer, Romeinse –
 • keizerin Zita
 • Keizerlijke en Koninklijke Hofbibliotheek (Nationalbibliothek) te Wenen
 • Keken, Hans (drs. H.R.M.) van
 • kelders van musea » depotruimte van museum » (schat–) kelder
 • Kelfkens, Kees
 • Kelk, C.J.
 • Kellendonk–lezing (universiteit Nijmegen)
 • Kellendonk, Frans
 • Keller
 • Keller, Gerard
 • Keller, Hans
 • Keller, Hiltgart L.
 • Kellman, Chester
 • Kells, Book of –
 • Kelly, Christopher
 • Kelly, Grace
 • Kelly, J.N.D.
 • Kelly, John
 • Kelten » Keltisch » Gaelic
 • Keltisch » Kelten » Gaelic
 • Keltisch literair motief: immrama, zee & otherworld
 • Keltische literatuur
 • Kemenade, J. van {minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen = OK&W)
 • Kemenade, Kees van
 • Kemink (boekhandel te Den Haag)
 • Kemp 75 jaar
 • Kemp, Bernard
 • Kemp, Bernard [pseudoniem: B. van Vlierden]
 • Kemp, kleur(en) in het werk van Pierre –
 • Kemp, Mathias
 • Kemp, P.: poëtische religiositeit
 • Kemp, P.: van gebonden naar vrije religiositeit
 • Kemp, P.: vroege/ latere poëzie
 • Kemp, Pierre
 • Kempe, Margery
 • Kempe, P.B.
 • Kempen, Thomas van –
 • Kempen, Yves van
 • Kemperink, Mary
 • Kempers, Bram
 • Kempis, Thomas a
 • Kempische Cultuurdagen, Groot–
 • kenbaar voor ons: slechts de schríjver Couperus
 • Kenin, Richard
 • kenmerk lectuurboeken: hun navertelbaarheid
 • kenmerk van goed gedicht: evenwicht c.q. spanning oorspronkelijkheid–traditie?
 • kenmerk van goed vers: evenwicht "taalluwte"/ concentratie (taaldichtheid) ?
 • kenmerk van goed wetenschappelijk boek
 • kenmerk van goede poëzie: (blijvende) onvoltooidheid
 • kenmerk van goede poëzie: wat je erover zegt is nooit voldoende
 • kenmerk van goede schrijver: afwezigheid van aanhalingstekens
 • kenmerk van slechte poëzie
 • kenmerk van uitgever: raadselachtigheid
 • kenmerk, typografisch – » typografische aspecten » typografische plaats
 • kenmerken van slechte poëzie
 • kenmerken, stijl– : structurele – (stilistische structuur)
 • kenmerkend voor cultuur van fin de siècle: algemene disharmonie
 • Kennedy s.j., T. Frank
 • Kennedy, Carol
 • Kennedy, Dane
 • Kennedy, Jacky (OOK: Jacky Onassis)
 • Kennedy, John [fotograaf]
 • Kennedy, John F. [president U.S.A.]
 • Kennedy, Ludovic
 • Kennedy, Richard S.
 • Kennedy, Robert
 • kennen » duiden » verstaan » verbeelden : betekenisgeving als geloofswijze
 • kennen / weten
 • kennen betekent: altijd opnieuw moeten beginnen
 • kennen is (vorm van) herkennen
 • kennen is beginnen; altijd opnieuw
 • kennen is herkennen
 • kennen Nederlanders hun klassieken wel?
 • kennen van muziek in jaren '80 van 19e eeuw; mogelijkheid tot het leren –
 • kennen van verleden om heden te verstaan » heden schept verleden en v.v.
 • kennen–geloven–beschouwen: samenhangend wereld–\ wetenschapsbeeld; eenheid van
 • kennen, leren – / herkennen (: nieuw / vertrouwd)
 • kennen: altijd opnieuw moeten beginnen
 • kennen; studeren is niet: leren kennen, maar: nader leren –
 • kenner / belezene
 • kenner / specialist c.q. vakman
 • kenner / vakman (kunstenaar zelf)
 • kenner van gaten (archeoloog)
 • kenner, kunst– / kunsthistoricus
 • kenner, literatuur– / literatuurwetenschapper
 • kennerswoord der onwetenden: juweeltje
 • kennis » weten
 • kennis (voorkennis): voorwaarde tot verwondering c.q. verdieping
 • kennis (zelf– ): minst gevarieerde en beperktste kennis die er is
 • kennis / beleving (: Vestdijk / Malraux)
 • kennis / geloof (OOK: wetenschap en c.q. versus geloof)
 • kennis / verbeelding OF: wetenschap / verbeelding ; SOMS: wetenschap / eenling
 • kennis alleen in systeem te bewaren » ordening van weten
 • kennis als luxe
 • kennis als waar(degoed)
 • kennis bij lezer of kijker » voorkennis » ervaring » referentiekader bij...
 • kennis en wetenschap, toegankelijkheid van –
 • kennis en wetenschap: gemeenschapsgoed
 • kennis gemeenschappelijk bezit van leermeester en leerling
 • kennis in geschiedschrijving (eigenzinnigheid» visie...) ordent tot samenhang
 • kennis in hoofd » OOK: versnipperd beeld » fragmentarische kennis (: in hoofd)
 • kennis ontbrekend bij specialist, essentiële –
 • kennis van (bij) kijker» lezer (: voorkennis» achtergrondkennis» ervaring etc)
 • kennis van christelijk geloof verdwenen » verdwijnend chr. referentiekader
 • kennis van geschiedenis » historisch referentiekader
 • kennis van historisch model: geen antwoord op vraag naar betekenis van gedicht
 • kennis van lezer » wat de lezer weet
 • kennis van model (uit de realiteit) van literaire werkelijkheid is overbodig
 • kennis versluieren» verhullen» verbergen» geheim houden » geheim
 • kennis» visie» eigenzinnigheid in historiografie (= ordening tot samenhang)
 • kennis, collectieve en blijvende – : boeken een tweede heelal van –
 • kennis, gedeelde» gemeenschappelijke– vs. originaliteitseis (: spel / ernst)
 • kennis, gedwongen – » dwang mbt. weten » dwingen tot kennis(neming)
 • kennis, geen nieuwe – » geen nieuw inzicht » geen nieuwe visie
 • kennis, grens van – : door boeken duidelijk gemaakt (: roepen eigen tekort op)
 • kennis, historische – : verdwijnt » geen interesse in geschiedenis
 • kennis, nutteloze» overbodige –
 • kennis, ongerichte –
 • kennis, ongerichte – » onsystematisch lezen » onsystematische belezenheid
 • kennis, ongewone –
 • kennis, overbodige –
 • kennis, school– : waardeloos cq nutteloos
 • kennis, toegankelijkheid van wetenschap» cultuur» –
 • kennis, verloren – » verdwenen kunst (–voorwerpen) » verloren informatie
 • kennis, ware – : is de overbodige
 • kennis: niet – maar: nadere – is het doel van studeren
 • kennis: adstructie / destructie
 • kennis: bij (noodzakelijke) ordening gaat ook – verloren
 • kennis: boeken een tweede heelal van blijvende (collectieve) –
 • kennis: collectief (blijvend) / via individugebonden associatie (vergankelijk)
 • kennis: via individugebonden associatie (vergankelijk) / collectief (duurzaam)
 • kennisdelen » –gebieden verbinden : aan individu gebonden vermogen
 • kennisgebieden » –delen verbinden : aan individu verbonden vermogen
 • kennismaken met de literatuur
 • kennismaken met poëziebundel, Fens' wijze van –
 • kennismaken met werk» bundel» oeuvre
 • kennismaking met de literatuur
 • kennismaking met grote poëzie, eerste –
 • kennismaking van lezer met oeuvre c.q. bundel, eerste –
 • kennismaking, hartstocht voor diepere –
 • kennismaking: schok van eerste – met literatuur» poëzie
 • kennisoverdracht / onderzoek
 • kennissenkring / vriendenkring ; blijvende vriendschap
 • kenosis » ledigheid » ontlediging » onthechting : voor God (vacare)
 • Kentering [tijdschrift]
 • kenwijze voor het bijzondere; verbeelding: onze enige –
 • Kepler, Johannes
 • Keppel, George
 • Keppler, Roswitha
 • Ker, Ian
 • Kerbosch, Roeland
 • Kerckhove, Remy van de
 • Kerckhoven–Kling, Mien van
 • kerk » kathedraal (–alen) » domkerk(en) » kapel » basiliek » ker
 • Kerk » kerkelijk » –lijke ontwikkeling(en) » Kerk als instelling of instituu
 • Kerk (in zichzelf besloten, statisch) als 19e–eeuwse geloofsillusie
 • kerk / hof
 • kerk / staat
 • kerk / staat (geschiedenis v. – ) c.q. (verhouding) kerk/ hof of paus/ keizer
 • kerk / wereld (kerkelijk / wereldlijk; kerkelijk c.q. geestelijk / werelds)
 • Kerk als instituut » Kerk » kerkelijk » kerkelijke ontwikkeling(en)
 • kerk als organisatie / christendom als geloof
 • kerk als ruïne » klooster(s) als ruïne
 • kerk bezoeken » SOMS: kerkgang
 • kerk Chasséstraat A'dam Oud–West (in woonbuurt van jeugdige Kees Fens)
 • kerk der Friezen te Rome
 • kerk en staat, geschiedenis van –
 • kerk geen rol meer » on– of buitenkerkelijk » ongeloof » andersdenkende(n)
 • kerk van Engeland » Anglicaanse kerk » OO: Engelse Reformatie
 • kerk van Multatuli (Busken Huet)
 • kerk verlaten om geloof (en zichzelf) te behouden
 • kerk–architectuur
 • kerk, Doopsgezinde – : aan de Herengracht te Amsterdam
 • kerk, door de eeuwen heen verander(en)de gestalte van een –
 • kerk, Engelse – » Anglicaanse kerk
 • kerk, Gesù– (Rome)
 • kerk, geschiedenis van de r.k.–
 • kerk, katholieke/ protestantse – (: beeld/ woord; schouwspel/ luisterernst)
 • kerk, lege» ongebruikte» afgedankte –
 • Kerk, Nederlands Hervormde – : gezangboek
 • kerk, r.k. – : aggiornamento in jaren '50 en '60 (vernieuwingsproces)
 • kerk, r.k. : trage veranderingsprocessen in –
 • kerk, rooms–katholieke – » rooms–katholicisme » r.k. leer c.q. tradit
 • kerk, schuil– » statie(s)
 • kerk, taal van – : spreekt niet meer aan (: geloofscrisis als taalcrisis)
 • kerk, uittreding uit de – » geloofsafval
 • kerk, Waalse – (Amsterdam)
 • kerk, wankelende – » ontkerkelijking » ontkerstening » verdwenen geloofswere
 • Kerk: liefdes– c.q. broederschapsgemeenschap / gezags– en machtsinstituut
 • kerkbezoek » bezoek aan kerk(en) » SOMS: kerkgang
 • kerkbezoek » kerkelijk leven » kerkgang
 • kerkbibliotheek » parochiebibliotheek » kloosterbibliotheek
 • kerkboek » misboek » (altaar–) missaal » gebedenboek
 • kerkboek, bidprentjes (van doden) in –
 • kerkbouw
 • kerkbouw » kerkenbouw » bouw van kathedraal
 • kerkdienende vrome r.k. maagden in Nederland 17e eeuw: klopjes
 • kerkdienst » eredienst » mis » misoffer
 • kerkelijk » Kerk » kerkelijke ontwikkeling(en)
 • kerkelijk gemeenschapsgevoel (OOK: religieus – ) » kerk– of geloofsgemeenschap
 • kerkelijk gezag / liefdesgemeenschap v.d. Kerk (OOK: macht / broederschap...)
 • kerkelijk jaar » –ke kalender » feesten der heiligen » jaarlijkse feestdagen
 • kerkelijk leven » kerkbezoek
 • kerkelijk liedboek » gezangboek der N.H. Kerk » Liedboek der kerken
 • kerkelijk recht » canonicus
 • kerkelijke / religieuze kunst
 • kerkelijke architectuur
 • kerkelijke ban» vervloeking» excommunicatie
 • kerkelijke cultuur, weidsheid of diepgang door kerkelijke traditie c.q. –
 • kerkelijke kalender » kerkelijk jaar » heiligenfeest (–en)
 • kerkelijke kledij » priesterkleding » kloosterkleed » toog » habijt »
 • kerkelijke kunst » gewijde c.q. religieuze kunst » kunst en religie
 • kerkelijke kunst / religieuze kunst
 • kerkelijke macht / liefdesgemeenschap v.d. Kerk (OOK: gezag/ broederschap...)
 • kerkelijke organisatie / christendom als geloof
 • kerkelijke organisatie» politiek » kerkpolitiek » politiek & geloof
 • kerkelijke politiek » politiek & geloof » kerkpolitiek » kerkorganisatie
 • kerkelijke rechtbank » inquisitie
 • Kerkelijke Staat
 • kerkelijke traditie
 • kerkelijke traditie, r.k. godsdienstige c.q. –
 • kerken bezoeken » SOMS: kerkgang
 • kerken in Amsterdam: De Liefde; Vondelkerk
 • kerken in Groningen en Friesland
 • kerken, katholieke/ protestantse – (: schouwspel/ luisterernst; beeld/ woord)
 • Kerken, Libert Vander
 • Kerken, orthodoxe – : Grieks c.q. Russisch orthodox christendom
 • kerkenbouw » kerkelijke architectuur
 • kerkenbouw » SOMS: bouw van kathedralen
 • kerkgang » bezoek aan kerk
 • kerkgebouw » kathedraal » dom(kerk) » kerk(en)
 • kerkgebouw door de eeuwen heen, verander(en)de gestalte van een –
 • kerkgebouw(en) en wereldlijke overheid
 • kerkgebouwen (protestantse – ): katholieke voorgeschiedenis van –
 • kerkgemeenschap » geloofsgemeenschap » kerkelijk gemeenschapsgevoel
 • kerkgeschiedenis » kerkhistorisch » religieuze geschiedenis
 • kerkgeschiedenis (r.k.) » kerkhistorie (r.k.) » religieuze geschiedenis
 • kerkhistorisch » kerkgeschiedenis
 • kerkhistorisch (r.k.)
 • kerkhof » graf » –beeld » doodscultuur » doodscultus » funeraire
 • kerkhof » graf » laatste rustplaats als literair motief
 • kerkhof 'De Liefde' » Amsterdamse kerken: De Liefde; Vondelkerk
 • kerkhof Père Lachaise te Parijs
 • kerkhof St. Barbara » Spaarndammerdijk » Sloterdijk
 • Kerkhof, Willy van de
 • Kerkhoff, E.L.
 • Kerkhoff, gebr. – (Rome)
 • Kerkhove, Valeer van
 • Kerkhoven, (theeplanters)familie
 • Kerkhoven, Eduard Julius
 • Kerkhoven, Rudolf Eduard
 • kerkinrichting » kerkinterieur » kerkruimte » indeling kerkruimte
 • kerkinterieur » kerkinrichting » kerkruimte » indeling kerkruimte
 • kerkje in Friesland, dorps–
 • kerkjes in Groningen en Friesland
 • kerkklok » luidklok(ken) » klok(ken)
 • kerklatijn / humanistenlatijn
 • kerklied » geloofslied » gezang » religieus lied
 • kerklied » kerkzang » kerkmuziek » muziek in de liturgie » cantate
 • kerkmuziek » kerkzang » muziek in de liturgie » cantate
 • kerkorganisatie » kerkpolitiek » politiek & geloof
 • kerkpolitiek » politiek & geloof » kerkelijke politiek c.q. organisatie
 • kerkprovincie, Nederlandse – : pastoraal concilie 1967 van de –
 • kerkrechtelijke staat van kloosterlingen vs wereldheren (regulier / seculier)
 • kerkruimte » kerkinterieur » kerkinrichting » indeling kerkruimte
 • kerkruimte, interpretatie van –
 • kerkscheuring » ketterij » ketter(s)
 • kerkslavisch
 • kerktaal, nieuwe –
 • kerktijd / klokketijd (tijdsbewustzijn: duur vs uur; gebedstijd vs kloktijd)
 • kerkvader(s) » patrologie
 • Kerkwijk, Henk van
 • kerkzang » –muziek » –lied(eren) » muziek in de liturgie » canti
 • Kermode, Anita
 • Kermode, Frank
 • kern alleen door tekort te verbeelden
 • kern en omvang van een oeuvre
 • kern ontvouwen; dichten is naar buiten ordenen van wat samengebald is cq een –
 • kern van gedicht » hoogtepunt van gedicht » opbouwend naar – » afbouwend na
 • kern van grote kunst onbereikbaar (want kunst is explosie van mogelijkheden)
 • kern van schrijven» dichten: de taal tot zijn recht laten komen
 • kern–oeuvre / compleet oeuvre : bij dichter(s) te kiezen voor –
 • kern, onbereikbaarheid van de – » het wezenlijke slechts cirkelend benaderbaar
 • kern: hele wereld ontstaat uit één –
 • kern: verleidingskracht van kunst is haar voortdurend afleiden van de –
 • kernbom » atoomwapen(s) » kernexplosie(s) » (kern–) straling » atoomkr
 • kernenergie » atoombom » –wapen(s) » –explosie(s) » –stral
 • kerngedeelte » sleutelpassage
 • kernmetafoor cadeau: kiemcel in poëzie–genese
 • kernoeuvre / compleet oeuvre : dichter(s) waarbij lezer kiest voor – c.q. –
 • kernreactor: Stopera, die luxe – (Amsterdam)
 • kernregel » eerste regel
 • kernregel » kernzin cadeau
 • kernregel / eerste regel
 • kernthema in Vestdijks "Fabels met kleurkrijt": schijn vs. wezen
 • kernzin » kernregel cadeau
 • Kerouac, Jack
 • Kerreken, Godfried
 • Kershaw, Alex
 • Kerssemakers s.j., J.W.
 • kerst – dressoir – thee : woorden in gedicht van Van Deel
 • Kerst–aanbieding(en) » najaarsaanbiedingen » Sinterklaas–aanbiedingen
 • kerstboodschap van de koningin
 • kerstcadeau » kerstgeschenk » kerstwens
 • kerstdiner
 • Kersten, Jaap
 • kerstening (OOK: van maatschappij» van woorden en begrippen)
 • kerstening » missionering » zending » geloofsverkondiging
 • kerstening van de klassieke cultuur
 • kerstening van het joodse » verchristelijking van joodse tekst en begrippen
 • kerstening van woorden en begrippen » kerstening » – van maatschappij
 • kersteningswerk in Amsterdam: Open–Deurwerk
 • kerstfeest » Kerstmis » kersttijd
 • kerstgedicht » kerstpoëzie » kerstlied
 • kerstlied » kerstpoëzie » kerstlyriek
 • Kerstmis » kersttijd » kerstfeest » kerstnacht
 • kerststal » kerstplaat » kerstvoorstelling
 • kersttijd » Kerstmis
 • kerstverhaal
 • kerstvoorstelling » kerststal » –plaat » schilderijen met kerstgebeuren (etc
 • kerstwens (nieuwjaars–) van boekhandel» antiquariaat» uitgever» ander bedrij
 • Kes, Willem
 • Kessel, Anja van – » AvK
 • Kessel, F. van
 • Kessel, Peter van
 • Kessel, Willem van
 • Kessem, A. van
 • Kessler, ..
 • Kesten, Hermann
 • keten aan associaties
 • keten van associaties
 • Kets–Vree, Annemarie
 • ketter » ketterij » ketters » (kerk–) scheuring » scheurmaker(s)
 • ketterij » ketter(s)
 • ketterij der Albigenzen
 • ketters » ketter » ketterij
 • ketters, polemiek(en) tegen – » (SOMS: kettervervolging » ketterjacht)
 • kettervervolging » ketterjacht » polemiek tegen ketters
 • kettingdicht: vers met vers beantwoorden » schakelpoëzie » reageren met vers
 • kettingrijm » OOK: kettingtekst
 • kettingtekst » OOK: kettingrijm
 • kettingvers » kettingtekst » kettingrijm
 • Kettman, George
 • keuken
 • Keuken, Johan (Joan) van der
 • Keukenhof
 • keukenstoel » stoel » trap » (boeken)ladder
 • Keulen
 • Keulen expositie "Ars vivendi – ars moriendi" Erzbisch. Diözes. Museum 2002
 • Keulen, Bruno van –
 • Keulen, Jan van
 • Keulen, Mensje van
 • Keulen: Lochner–tentoonstelling 1994
 • Keulen: tentoonstelling Die Kölner Kartause um 1500 (Stadtmuseum 1991)
 • Keulers, Ruud
 • Keuls, H.W.J.M.
 • Keuls, H.W.J.M.: betekenisloosheid bij zijn poëzie
 • Keuls, Yvonne
 • keuren en afwijzen van boek(en)
 • keurig evenwicht
 • keuring lectuur, r.k. – : IDIL (: Stichting Informatie–Dienst Inzake Lectuur)
 • keurmeester, lezer(s) als –
 • keurmerk (: symbool» suggestie» garantie van kwaliteit » (Michelin–)ster etc
 • Keurraad voor Roomse Jeugdlectuur
 • keurvorst van Hannover George III
 • keus, woord– » woordhantering » woordgebruik
 • Keuss, P.
 • keuze (...) ZIE OOK: kiezen (...) EN: selectie (...)
 • keuze » bloemlezing » anthologie
 • keuze » bundeling » verzamelbundel » verzameling
 • keuze » selectie (= bloemlezing) » normen bij de keuze
 • keuze door auteur(s), eigen – » OOK: recht van auteur op eigen selectie
 • keuze door criticus » selectie door criticus
 • keuze impliceert eenzijdigheid » centraliserende benadering
 • keuze lijkt willekeurig
 • keuze onjuist, gemaakte – » vragen tav. (door redactie) gemaakte keus
 • keuze tbv. bloemlezing, normen bij – » de selectie » het kiezen
 • keuze tussen compleet oeuvre of kernoeuvre bij dichter(s); je maakt vaak...
 • keuze tussen compleet– of kernoeuvre; bij dichter(s) maak je vaak...
 • keuze uit eigen werk door de auteur(s)\ OOK: recht v. auteur op eigen selectie
 • keuze uit ideeënzwerm bij dicht–\ leesproces
 • keuze uit ideeënzwerm bij lezen zowel als dichten geïmpliceerd
 • keuze uit oeuvre van dichters; lezer maakt meestal –
 • keuze uit verschillende versies bij editeren van poëzie
 • keuze van bloemlezing, geen verantwoording van ordening c.q. –
 • keuze van brieven
 • keuze van literatuurgeschiedenis (partijdig): tegen het traditionele
 • keuze van moment of tijdstip (juiste – ) » timing
 • keuze voor avant–garde (Borgers)
 • keuze voor bloemlezing door dichteressen zelf gemaakt
 • keuze was beter geweest » te veel herdrukt
 • keuze–criteria?; wat waren de –
 • keuze, kardinaals– » kardinalaat » kardinaal
 • keuze, noodzaak tot – » kiezen » keuze
 • keuze, vertalen dwingt tot –
 • keuze, woord– » woordgebruik » woordhantering
 • keuze: voor oeuvre / voor meesterwerk (bij ereprijs)
 • keuzebundel » bloemlezing » anthologie
 • keuzebundel » bundeling » selectie » verzamelbundel
 • keuzecommissie » jury
 • keuzecommissie, samenstelling van jury of –
 • keuzedwang beperkt associatieruimte bij vertalen (niet bij lezen)
 • keuzemomenten in schrijf–\ lees–proces
 • keuzemotief bij prijzenjury » keuzemotieven c.q. toekenningsbeleid bij jury
 • keuzeproces bij schrijven» dichten en bij lezen
 • Kevelaer
 • Kevin
 • Key, Gerrit – : Nationaal Oranje Comité
 • Keyl, Catherine
 • Keynes, Geoffrey
 • Keynes, John Maynard
 • Keyser, Hendrick de
 • Keyser, Roosje
 • Keyzer, Mgr. De –
 • Khan, Aga
 • Khayyam, Omar » SOMS: Nederlands Omar Khayyam Genootschap
 • Khroesjtsjev, N.
 • Khumalo, Mzilikazi
 • Kibédi Varga, A. (Aron)
 • Kidde, Harald
 • Kieckhefer, Richard
 • Kief, Frits
 • Kieft, Ewoud
 • Kieft, Ghislain
 • Kieft, Wim
 • kiem » idee » beeld; tekst teruggroeiend tot –
 • kiem van Vestdijks proza: zijn vroege gedichten
 • kiemcel
 • kiemcel in poëzie–genese: kernmetafoor cadeau
 • kiemcel van alle lyriek: O (oh !) [: aanroep » toespreking » verzuchting]
 • kiemcel van poëzie, verdriet als –
 • kiemcel van wetenschap èn literatuur?; geschiedenis als –
 • kiemcel, bakerrijm als –
 • Kierkegaard, Sφren
 • Kiers, Roelof
 • kieskeurig mbt. boeken » boek–ascese » –abstinentie » leven zonder boe
 • kiest partij, taal – (: partijdig door» in taal)
 • kiest partij; lezer c.q. luisteraar –
 • Kievenaar, Ivo
 • Kieviet, bijvoeglijke naamwoorden bij C. Johan –
 • Kieviet, C. Johan
 • kiezen (...) ZIE OOK: keuze (...) EN: selectie (...)
 • kiezen » bloemlezen » selecteren » normen bij de keuze
 • kiezen » keuze » noodzaak tot keuze » (noodzaak tot) selectie » kleur bekenn
 • kiezen (in schrijf–\ leesproces)
 • kiezen door criticus » selectie door criticus
 • kiezen uit ideeënzwerm: geïmpliceerd door dichten zowel als lezen
 • kiezen uit varianten c.q. verschillende versies bij editeren van poëzie
 • kiezen voor hele oeuvre/ voor kernoeuvre; dichters waarbij lezer zal –
 • kiezen, partij – : door» in taal
 • kiezen, vertalen is –
 • kijk / visie [OOK: visie op geheel / kijk op deel]
 • kijk op deel / visie op geheel
 • kijk op het literaire leven, idealiserende» verteken(en)de –
 • kijk op het middeleeuwse leven, ons beperkt zicht c.q. eenzijdige –
 • kijk op het verleden, onze selectieve – : vormt de traditie
 • kijk van Huizinga op '80 eenzijdig
 • kijk– en leesgewoonten van nu/ van toen
 • kijk–cultuur » visuele cultuur
 • kijk–geloof / hoor–geloof (: katholiek / protestant)
 • kijkboek » plaatwerk » kunstboek
 • kijkdienst / luisterdienst (katholieke/ protestantse kerken)
 • kijken » lezen (: manier van (goed) – » manier van goed – )
 • kijken » lezen (: schilderij » gedicht)
 • kijken » lezen : reflectie Fens op (de overeenkomst tussen) zijn wijzen van –
 • kijken » waarnemen » observeren (èn evt.: verslaggeven » rapporteren)
 • kijken (goed – ) en verslaggeven » observeren en rapporteren
 • kijken (naar film» video) / lezen
 • kijken / lezen (: kijken versus lezen en schrijven)
 • kijken / lezen (: schilderij / gedicht)
 • kijken / lezen (toneelstuk / gedicht)
 • kijken / lezen (verschil lezersverbeelding v. personages bij plaatjes/ bij – )
 • kijken / luisteren (gezicht / gehoor)
 • kijken / schrijven (: kijken versus lezen en schrijven)
 • kijken als kunsthistorische discipline: onbevooroordeeld» contextloos» precies
 • kijken als literair motief » zien als literair motief
 • kijken bij Kouwenaar c.q. bij Eijkelboom
 • Kijken is bekeken worden (tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1996)
 • kijken liever dan lezen; Fens: –
 • kijken naar film in bioscoop / via televisie
 • kijken naar films: niet binnen een traditie
 • kijken naar foto (–'s)
 • kijken naar schilderij » lezen van gedicht
 • kijken naar schilderij» tekening» mozaïek; OOK: kijken naar...
 • kijken naar toneelstuk / lezen van gedicht
 • kijken versus schrijven en lezen
 • kijken, beschouwend – : stimuleert de verbeelding
 • kijken, betekenisgevend/ technisch (kunsthistorisch) –
 • kijken, manier van – » wijze van lezen
 • kijken, onbevooroordeeld» contextloos» precies – : kunsthistorische discipline
 • kijken, tv – : is soms televisie lézen
 • kijken, tv– » tv–kijker(s)
 • kijken, van luisteren naar – : ontwikkeling(sproces) in het lezen
 • kijken: dood – » fotografisch – (bij Kouwenaar)
 • kijken: kunstwerk bezielen met eigen geest (zoals ook lezen» luisteren)
 • kijkend (niet zozeer: luisterend) poëzie lezen van Fens, het meer –
 • kijkend lezen / luisterend lezen
 • kijker – kunstwerk : dialoog – » gesprek lezer – (personages in) tekst
 • kijker » kunstwerk : dialoog – » gesprek lezer – (personages in) tekst
 • kijker » lezer » luisteraar : conditionering van –
 • kijker » lezer : kunstwerk bestaat per moment, in wisselende gestalten per –
 • kijker » lezer : vult aan met zijn verbeelding
 • kijker » lezer : eist herkenning (maar slechts half)
 • kijker » lezer : fragment» onvoltooid» beschadigd werk wekt creativiteit van &ndas
 • kijker » lezer : inspiratie bij –
 • kijker » lezer : voorkennis» ervaring» referentiekader bij –
 • kijker / lezer verliest zichzelf bij uitvergrote kunst
 • kijker / luisteraar, lezen als – (: lezen op gezicht/ op gehoor)
 • kijker / ziener
 • kijker eist herkenning (maar slechts half)
 • kijker haalt iets uit schilderij en dat iets uit kijker; produkt is: kunst
 • kijker naar kunst » lezer(s)
 • kijker naar schilderij» tekening» mozaïek ; OOK: kijken naar...
 • kijker of maker, schepping nog aan de gang door –
 • kijker projecteert emoties in kunst » bezielt kunstwerk met eigen geest
 • kijker wil antwoord van schilderij
 • kijker–naar–kunst en het kunstwerk: kunstwerk ontstaat steeds tussen de –
 • kijker, associatievermogen van –
 • kijker, conditionering van lezer» toeschouwer» kunstaanschouwing» –
 • kijker, fragment» onvoltooid» beschadigd werk mobiliseert creativiteit van –
 • kijker, identificatie bij»van de – (c.q. bij lezer» luisteraar» toeschouwer)
 • kijker, ordenende verbeelding van lezer en» of –
 • kijker, tv– » tv–kijken
 • kijker, zelfherkenning bij lezer of –
 • kijkersverwachting
 • Kikkert, J.
 • Kil, Janus
 • Kilkenny
 • kill–the–widow biografie
 • Kilsdonk s.j., Jan van
 • Kilsdonk, kwestie–Van –
 • Kilvert, Francis
 • kind » kinderen
 • kind (: onschuldige zinnelijkheid) / volwassene (: begeerte)
 • kind (lectuur door –) / opvattingen over jeugdliteratuur
 • kind / moeder relatie OOK: moederbinding m. zoon of dochter EN: als lit.motief
 • kind / volwassene (: onschuldige zinnelijkheid / begeerte)
 • kind als literair motief » jeugd c.q. kindersituatie als literair motief
 • kind als mythe » jeugd als mythe » kinder– cq studentenleven tot mythe gemaakt
 • kind maakt gedicht c.q. schrijft proza » poëzie of proza van kind (–eren)
 • kind maakte tekening(en)\ illustratie(s)
 • kind met wijsheid van oudere: puer senex
 • kind–grijsaard » puer senex
 • kind–moeder relatie » moederbinding (met zoon of dochter) » moeder–relatie
 • kind–monniken: aan klooster geschonken kinderen (oblatio)
 • kind, brief (brieven) aan kinderen c.q. –
 • kind, gelezen als – : effect» invloed van wat is –
 • kind, lectuur door – / opvattingen over jeugdliteratuur
 • kind, taalgevoel van – » taalgevoel
 • kind, vraag van het –
 • kind, wereld van – » kinderlijk (–heid) (OOK: – als literair motief)
 • kinder– ... ZIE OOK: jeugd– ...
 • kinder– en jeugdliteratuur, literaire kritiek op –
 • kinderangst » droomangst
 • kinderbijbel » jeugdbijbel
 • kinderboek ZIE OOK: kinderlectuur... EN: kinderliteratuur... EN: jeugd...
 • kinderboek » kinderboeken
 • kinderboek ...
 • kinderboek / later gelezen literatuur (: het lezen van – / – )
 • kinderboek ook voor volwassenen » kinderpoëzie voor volwassenen
 • kinderboek(en) ZIE OOK: jeugdliteratuur
 • kinderboek, geschiedenis van het –
 • kinderboek, herschrijving van –
 • kinderboek, het Engelse – » Engelse jeugdliteratuur
 • kinderboek, illustratie van –
 • kinderboek, literaire eisen aan jeugd– c.q. –
 • kinderboek, literaire kritiek op –
 • kinderboek, materiaal rond het –
 • kinderboek, museum voor het
 • Kinderboek, Nederlands Museum voor het –
 • kinderboek, studie van – : moet in letteren– (niet ps.\pedag.) fac. vindt Fens
 • kinderboek, succesrijk – » meestgelezen jeugdboek(en)
 • kinderboek, taalgebruik in –
 • kinderboek, verouderde taal van –
 • kinderboek, volwassenwording van het –
 • kinderboek: Jan Blokker moet weer eens een – schrijven (suggereert Fens)
 • kinderboeken, herschrijving van –
 • kinderboeken, illustratie van –
 • kinderboeken, literaire kritiek op –
 • kinderboekentaal: vaak verouderd
 • kinderboekenweek
 • kinderboekillustraties: Fens suggereert prijs instellen voor beste –
 • kindercultuur, geschiedenis van de –
 • kinderdorp » vakantiekolonie » kleuterdagverblijf » jeugdzorg (–instelling)
 • kinderen echt lezen, wat – / opvattingen over jeugdliteratuur
 • kinderen Fens » gezin van Kees Fens
 • kinderen schrijven verzen » kinderpoëzie (gedichten door kinderen)
 • Kinderen, A.J. der
 • kinderen, essay(s) voor –
 • kinderen, gedichten van – » poëzie door kinderen
 • kinderen, hekel aan – » kinderhaat » kindermoord » Herodes
 • kinderen, oblatio van – (kind–monniken aan klooster schenken)
 • kinderen, poëzie door – » gedichten van kinderen
 • kinderfoto » kleine meisjes op foto
 • kindergedicht (–en) » kinderpoëzie » verzen voor kinderen
 • kindergedicht (: poëzie door kinderen gemaakt)
 • kindergedichten, moderne – » moderne kinderpoëzie
 • kindergedichtjes
 • kinderhaat » kindermoord » Herodes » hekel aan kinderen
 • kinderillusie Fens: tekenaar worden, onvervulde –
 • kinderjaren, katholieke» roomse – [OOK: – als literair motief]
 • kinderjaren, nostalgisch verlangen naar (onschuld van) –
 • kinderlectuur » jeugdliteratuur » jeugdboek(en) » jeugdlectuur
 • kinderlectuur / later gelezen literatuur
 • kinderlectuur, doorwerking bij latere lezer van –
 • kinderlectuur, reflectie op (eigen) –
 • kinderlectuur, succesboeken van –
 • kinderliedje » aftelversje(s) » kinderversje(s)
 • kinderlijk » –heid » kinderwereld (OOK: – als literair motief)
 • kinderlijk = dichterlijk = gewoon = bijzonder (: alles als nieuw kunnen zien)
 • kinderlijk ervaren bij Hendrik de Vries
 • kinderlijk taalgebruik » kindertaal
 • kinderlijkheid, schijnbare – » (neerbuigend) vertederend
 • kinderliteratuur » jeugdliteratuur » jeugdboek(en)
 • kinderliteratuur en universiteit
 • kinderliteratuur moet bij literaire, niet bij psych.–pedag. leerstoel! (Fens)
 • kinderliteratuur, Engelse –
 • kinderliteratuur, geschiedenis van jeugd– en – : in Nederland en Vlaanderen
 • kinderliteratuur, literaire kritiek op –
 • kinderliteratuur, taal van succesboeken –
 • kinderlyriek » kinderverzen » kinderpoëzie
 • kindermisbruik » kindermoord » Herodes » hekel aan kinderen
 • kindermoord » kinderhaat » Herodes » hekel aan kinderen
 • kinderperspectief
 • kinderpoëzie » kinderverzen» –liedje (–s)\ gedichten voor kinderen of j
 • kinderpoëzie voor volwassenen » kinderboek ook [SOMS: alléén] voor volwasse
 • kinderpoëzie: gedichten door kinderen » kinderen schrijven proza c.q. poëzie
 • kinderprogramma » –toneel » –spel » jeugdtoneel » in spelvorm
 • kinderprogramma op tv: "Bassie en Adriaan"
 • kinderprogramma op tv: 'Sesamstraat'
 • kinderserie 'De Bonte Boekjes' (Uitgeversmaatschappij Holland)
 • kinderserie 'Gouden Boekjes' (De Bezige Bij)
 • kindersituatie als literair motief » kind als literair motief
 • kindersmaak / volwassenenoordeel
 • kinderspeelgoed » speelgoed » (o.m.:) ganzenbord
 • kindertekening (–en) » tekening(en) c.q. illustratie(s) door kind (–eren)
 • kindertijd » jeugd
 • kindertijd, katholieke» roomse – [OOK: – als literair motief]
 • kindertijdschrift "Kris–Kras"
 • kindertoneel » jeugdtoneel » spel » in spelvorm » jeugdprogramma
 • kinderverdriet » teleurstelling tijdens jeugd
 • kindervers » kinderverzen » gedichten voor jongeren
 • kindervers » nursery rhyme: vertrouwd èn vervreemdend
 • kindervers en poëziebeleving
 • kindervers, collage–karakter van –
 • kindervers: verschil Nederlandse/ Engelse cultuur mbt. plaats van het –
 • kinderversje » kinderliedje(s) » aftelversje(s)
 • kinderversjes, collage–karakter van –
 • kinderverzen » kindervers
 • kinderwerk » door kinderen geschreven poëzie of proza » kind maakt gedicht
 • Kindlers Literatur Lexikon
 • kinds » dement » verward » vergeetachtig » geheugenverlies
 • kindsheid » dementie » psychische stoornis : als literair motief
 • King James bijbel » Authorized Version » King James Version (1611)
 • King–atlas
 • King, Marten Luther
 • King, Peter K.
 • King, Philip
 • Kingsley, Charles
 • Kingsmill, Hugh
 • Kinker, Johannes
 • Kinkerbuurt » Kinkerstraat (Amsterdam)
 • Kinsbergenstraat, Van – (Amsterdam–West; woonbuurt v.d. jeugdige Kees Fens)
 • Kip, W.N.
 • Kipling, Jozeph Rudyard
 • kippevleugel als literair motief
 • Kiprich, Joseph
 • Kira van Kasteel
 • Kircher, Athanasius
 • Kirchner, Athanasius [onjuist voor Kircher, A. ; dank aan drs. Lambert Smit!]
 • Kirsch, Arthur
 • Kirst, Hans Helmut
 • Kisch, Isaac
 • Kist–Dermoût, E.S.A.J.
 • Kist, Reinier
 • Kistemaker, Renée
 • kitsch » (smakeloze) quasi–kunst » quasi–cultuur
 • kitsch / kunst [SOMS OOK: "populaire" cultuur vs. "officiële" cultuur]
 • kitsch als "midcult"
 • kitsch appelleert aan lage (gênante) gevoelens
 • kitsch of kunst? (functioneren van kunst)
 • kitsch–consument: geen inspanning
 • kitsch–elementen in literatuur » literatuur met literatuur schrijven
 • kitsch–elementen in poëzie » "poëtische" poëzie
 • kitsch–gedichten » "poëtische" poëzie
 • kitsch–literatuur (: lichte » sentimentele – )
 • kitsch, historische –
 • kitsch, kunst functionerend als –
 • kitsch, vrome – » lelijkheid van de vroomheid » naargeestige stichtelijkheid
 • kitsch: niet lelijk maar: mislukt mooi» bewust mooi» aanstellerig mooi
 • kitsch: versleten vormen en dito effecten
 • kitscherig » gekunsteld» gemaakt» kunstmatig» geforceerd» aanstellerij
 • klaaglied » elegie » klachtvers » klaagzang
 • klaagvrouw uit de Nederlandse geschiedenis, grootste – [H. Swarth]
 • klaagzang » elegie » klachtvers
 • klaar » af » voltooid » gereed » volledig
 • klaar » afgewerkt : proza is – zodra het is begrepen
 • klaarliggende gedachten en gevoelens: geen – voor poëzielezer
 • klaarmaken om te schrijven, je –
 • Klaasen, Gerard
 • Klaasman, Rob
 • Klaasse, Piet
 • Klaauw, Chr. van der – [minister van Buitenlandse Zaken]
 • Klabund [pseudoniem van Alfred Henschke]
 • klacht als literair motief (OOK: ik–gerichtheid » zelfbeklag » etc.)
 • klacht in liedvorm » klaagzang » elegie » klachtvers
 • klacht over afgenomen belangstelling voor poëzie
 • klacht over slechte» verouderde vertaling(en)
 • klacht, liefdes– : als literair motief » liefdespoëzie
 • klacht, winter–
 • klachtvers » klaagzang » elegie
 • kladboek (–en) » kladschrift(en)
 • kladderen van namen op muren of bomen » grafitti
 • kladschrift (–en) » kladboek(en)
 • klagen » (egocentrisch) zelfbeklag » ik–gericht (OOK: – als literair motief
 • klagen als literair motief (OOK: zelfbeklag » ik–gerichtheid etc.)
 • klagen over hedendaagse universiteiten, moralistisch –
 • klagende Fens » Fens kritisch c.q. afwijzend c.q. teleurgesteld cq. ambivalent
 • klagende vogel als literair motief
 • klager; Multatuli meer aanklager dan –
 • klank
 • klank » klankspel » klankenspel » klankbeeld
 • klank / betekenis (: son / sens; Valéry)
 • klank en woord als grondslag van Gezelle's poëzie
 • klank of betekenis? (Valéry over poëzie)
 • klank van naam » noodlot (verborgen in taal); relatie –
 • klankbord en inspiratiebron; poëzie van het verleden als –
 • klankfamilie – betekenisfamilie
 • klankgedicht
 • klankgelijkheid willekeurig bij geforceerde betekenissamenhang: rijmdwang
 • klankloos rijm (met elkaar vertrouwde woorden op andere gronden dan klank)
 • klankovereenkomst suggereert betekenisovereenkomst
 • klankrijkdom en poëzie–ideaal
 • klanksamenhang – betekenissamengang
 • klanksamenhang; rijm: niet alleen –
 • klant in boekwinkel, aarzelende» onzekere» twijfelende –
 • Klant, J.J.
 • klantenwerving » reclame» adverteren» advertentie» reclame–slogan&raqu
 • Klasgenoten (tv–programma)
 • klasse » stand » kaste » standsverschil » klasseverschil » standsbesef
 • klasse, centrale visie bij opiniërende
 • klassebewust » klassen– » standenmaatschappij
 • klassen– » standenmaatschappij » klassebewust » klassehiërarchisch
 • klassenbewust » klassen– » standenmaatschappij
 • klassenstrijd » OOK: klassenhaat» cultuur & klassenstrijd» kunst voor allen?
 • klassenstrijd, kunst geen wapen in – » géén nieuwe kunst (mogelijk)
 • klassestrijd » OOK: cultuur & klassenstrijd EN: kunst voor allen?
 • klasseverschil » standsverschil » klasse » stand
 • klassicisme » (SOMS: – versus modernisme)
 • klassiek – middeleeuws [c.q. klassiek / middeleeuws]
 • klassiek » "monument" » "eeuwigheidswaarde" gekregen
 • klassiek » goed » grote literatuur : biedt steeds nieuwe mogelijkheden
 • klassiek » middeleeuws (: overgang c.q. verband –\– )
 • klassiek (Grieks–) / Germaans ; OOK: Romaans / Germaans
 • klassiek / middeleeuws [c.q. verband klassiek – middeleeuws]
 • klassiek / romantisch (OOK: classicisme vs. romantiek)
 • klassiek als waardekwalificatie » klassiek karakter
 • klassiek c.q. norm geworden: dan "besta je niet meer" [Fens 14.12.2006]
 • klassiek gevormd (elitair) publiek » klassieke vorming
 • klassiek geworden (losse) versregel(s) » bijzondere regel (: roept wereld op)
 • klassiek Rome, literair leven in –
 • Klassiek Verbond, Nederlands –
 • Klassiek Verbond, Nederlands – : Hermeneus. Orgaan van het –
 • klassiek verwordt tot: nauwelijks meer echt gelezen c.q. gezien
 • klassiek worden, proces v. geleidelijk – » wie zijn straks klassiek? Waardoor?
 • klassiek–middeleeuws (: overgang» verband tussen – )
 • klassiek, teruggrijpen naar – » terugkeer naar een traditionele poëzie
 • klassiek: behoort niet meer aan dichter maar aan lezer of literatuur
 • klassiek: steeds opnieuw in andere gedaante door lezer te realiseren
 • klassieke – ZIE OOK: Griekse – , Latijnse –
 • klassieke » traditionele poëzie : terug naar – (c.q. aansluiten bij – )
 • klassieke / middeleeuwse cultuur (: overgang c.q. verband tussen – )
 • klassieke archeologie
 • klassieke bronnen
 • klassieke cultuur » oudheid
 • klassieke cultuur, kerstening van de –
 • klassieke cultuur, voortleven der – » klassieke erfenis » – traditie
 • klassieke eenheidservaring, nostalgie naar vroegere c.q. –
 • klassieke erfenis » traditie der klassieken » voortlevende klassieke cultuur
 • klassieke erfenis aan het christendom » kerstening van klassieke cultuur
 • klassieke Griekenland, ontdekking van het –
 • klassieke Griekenland: moederland / oude Egypte: exotisch
 • klassieke invloed » traditie der klassieken » klassieke erfenis
 • klassieke invloeden in Leopolds "Cheops", onderzoek naar –
 • klassieke Latijn, studie van het – (tijdens de renaissance) » humanistenlatijn
 • klassieke literaire motieven » klassieke metaforen » klassieke verwijzingen
 • klassieke literatuur
 • klassieke literatuur, oplevende belangstelling voor vertalingen van –
 • klassieke metaforen » klassieke verwijzingen » klassieke literaire motieven
 • klassieke motieven (uit Griekse» Romeinse mythologie) in de kunsten
 • klassieke motieven bij Claus getransformeerd
 • klassieke mythologie » – mythologische motieven i.d. kunsten (Grieks» Romeins)
 • klassieke Nederlandse auteur(s), heruitgave van –
 • klassieke Nederlandse literatuur
 • klassieke Oudheid
 • klassieke oudheid / christendom
 • klassieke oudheid–middeleeuwen, overgang –
 • klassieke oudheid, literaire motieven uit de –
 • klassieke parallellen: Vergilius–Vondel » Aeneas–Constantijn » Creusa–
 • klassieke talen, studie –
 • klassieke traditie c.q. erfenis » voortleven der klassieke cultuur
 • klassieke traditie in Nederlandse literatuur beschrijven (suggestie Fens)
 • klassieke verwijzing(en) » klassieke metaforen » klassieke literaire motieven
 • klassieke vorming » OOK: (elitair) klassiek gevormd publiek
 • klassieken – christendom : klassieke erfenis a.h. christendom
 • klassieken – middeleeuwen (: overgang cq verband tussen – )\ vroeg middeleeuws
 • klassieken, bestudering van de –
 • klassieken, grote – : jonge dichters niet verlamd door de –
 • klassieken, Nederlandse – (: reeks " – ")
 • klassieken, Russische – » oudere Russische literatuur
 • klassieken, series vertalingen van –
 • klassieken: kennen Nederlanders hun – wel?
 • Klatser, Leo
 • klavecimbel » OOK: klavichord OF: virginaal
 • klavieruittreksel » pianobewerking » piano (spelen)
 • kleding » semiotische waarde van – » OOK: (sport–) kleding » training
 • kleding, priester– » kloosterkleed » habijt » toog » pij » kovel
 • kleding, tennis– » Wimbledon » tennis » tafeltennis
 • kleding, toneel– » costumering » decor(s)
 • Klee, Paul
 • Kleef » Kleve » Cleve
 • Kleef, Bas van
 • Kleef, Catharina van
 • Kleef: Museum Kurhaus
 • Kleerkoper, S.
 • Kleffens, E.N. van
 • Klei, Herman van der
 • klein » benauwd » eng » gebrek aan formaat cq diepgang cq grootsheid (etc.)
 • klein » kleiner » nietig » onaanzienlijk » micro » SOMS: microscopisch
 • klein / groot (fijn / grof)
 • klein deel van poëzie is operatiegebied van literatuurwetenschap; slechts –
 • klein gedicht » kort gedicht
 • klein lezerspubliek » weinig of geen lezer(s) » lezerselite
 • klein publiek » lezerselite
 • klein realisme » grijs realisme » "gezeefd" realisme
 • klein representeert groot (bijzonder detail = groot geheel)
 • Klein sal., J.
 • klein talent
 • klein vers » kort(e) gedicht(en)
 • klein weten bij de Grote Voorgangers, jezelf –
 • klein–fijn / groot–grof
 • Klein–Meijer, M.A.W.
 • Klein, J. (salesiaan)
 • Klein, M.
 • Klein, P.W.
 • Klein, Sharon – » Zjaron [moderedactrice]
 • kleinburgerlijk » bourgeois » burgermilieu » burgerleven » burgerlijkheid
 • kleinburgerlijk » burgerlijke cultuur » burgerij
 • kleinburgerlijkheid » Hollands–realisme : terugkeer naar – c.q. trouw aan &ndash
 • kleine belangstelling voor secundaire literatuur» essays» monografieën etc.
 • kleine gedichten » kort gedicht » klein vers
 • kleine letter (onderkast: geen hoofdletter)
 • kleine letter / hoofdletter (onderkast / kapitaal)
 • kleine maat (eigen – ) / het grootse c.q. het of de grote
 • kleine neringdoende (–n) » winkel » zaak » winkelstraat
 • kleine oplagen van poëzie
 • kleine uitgever » lezer als uitgever» lezer–uitgever» in eigen beheer uitgev
 • Kleine Zaal van Concertgebouw te Amsterdam
 • Kleine zielen, toneelstuk naar de "Boeken der Kleine Zielen" van L. Couperus
 • kleinering » verkleining
 • kleingeestig » bekrompen » tweedehands » inferieur » provinciaal
 • kleinheid (eigen – ) / het grote c.q. het grootse c.q. de grote
 • kleinkunst » cabaret (–liedjes) » cabaretier
 • kleinzieligheid als literair motief » bekrompenheid c.q. domheid als lit. mot.
 • Kleist, Heinrich von
 • Klemperer, Otto
 • kleren » kleding » semiotische waarde van – » aangekleed
 • Klerk, C.R. de –
 • klets– c.q. praatcultuur » kreterigheid » "kommunikasie" » flower
 • kletspraatjes » roddel (–zucht) » gossip
 • kleur (–en) » OOK: kleuren » verven » beschilderen » kleurrijk
 • kleur als literair motief » kleuren als literair motief
 • kleur blauw » SOMS: Oxford–blue
 • kleur grijs. de – » grijs
 • kleur in het werk van Pierre Kemp » kleuren bij Kemp
 • kleur, onthouden van – » herinnering aan – » geheugen voor –
 • kleur: wit
 • kleuren bij Kemp » kleur in het werk van Pierre Kemp
 • kleuren onthouden
 • kleuren–herinnering » onthouden van kleur(en) » geheugen voor kleur(en)
 • kleurgebruik in de Nederlandse poëzie
 • kleurloos » grauw » grijs » saai » dor » gevaar van eentonigheid
 • kleurloosheid van bijna alle tijdschriften
 • kleurloze mededeling » kleurloosheid » saai » onopvallend » academisch
 • kleurloze taal » geleende taal » geen eigen taal » slappe taal
 • kleurpotlood » Caran d'Ache
 • kleuterdagverblijf » vakantiekolonie » kinderdorp » jeugdzorg (–instelling)
 • kleuterschoolherinneringen van Fens » lagere–schoolherinneringen van Fens
 • Kleve » Kleef » Cleve
 • Kleyngeld, Paul
 • Klikspaan » Johannes Kneppelhout
 • klimaat (gevoels– ) van Tachtig
 • klimaat–metafoor » weersomstandigheden als literair motief
 • klimaat, zelfgenoegzaam hedendaags Nederlands literair –
 • klimmen » bergsport » alpinisme
 • klimsport » alpinisme » bergen beklimmen
 • Klimt, Gustav
 • Klink, J.L.
 • Klinkenberg, Wim
 • Klinkenborg, Verlyn
 • Kliphuis, J.F.
 • KLM » luchtvaart » vliegen » landingsrechten
 • Kloek, Els
 • Kloek, J.J. (Joost)
 • klok » luidklok(ken) » kerkklok(ken) » klokgelui
 • klok » uurwerk » horloge (OOK: – als literair motief)
 • klok verzetten » tijd verschuiven » uur vervroegd c.q. verlaat
 • Klok, Thea
 • klokketijd / beleefde tijd (c.q.: kerktijd) (: duur / uur)
 • kloktijd / beleefde tijd c.q. kerktijd (: uur / duur; temps / durée)
 • Klompé, Marga (minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk)
 • Klondyke » goudzoeken in Alaska
 • kloof tussen traditie en contemporaine kunst, (nog) geen –
 • Kloos als verzamelaar
 • Kloos–Reyneke van Stuwe, Jeanne
 • Kloos–verwijzing
 • Kloos, bibliotheek van –
 • Kloos, Willem
 • klooster "Nieuwlicht", kartuizer– (Utrecht)
 • klooster » kloosters » abdij(en)
 • klooster » landhuis : parallel – » –
 • klooster als bijenkorf » monniken als bijen
 • klooster als ideaal » monastieke invloed » kloosterspiritualiteit
 • klooster als ruïne » kerk(en) als ruïne
 • klooster der trappisten » trappist
 • klooster Egmond
 • klooster Farfa
 • klooster Holy Cross
 • klooster Jerpoint
 • klooster Solesmes » Gregoriaans van Solesmes
 • klooster, Birgitinessen– (Uden)
 • klooster, buddhistisch –
 • klooster, geschiedenis van – » monastieke geschiedenis
 • klooster, kartuizer–
 • klooster, scriptorium van – » boekatelier » schrijfatelier » schrijftafel
 • klooster, verlangen naar – » monastiek ideaal » kloosterspiritualiteit
 • klooster, vrouwen– » vrouwenkloosters
 • klooster, vrouwen– : religieuze» maatschappelijke positie in middeleeuwen
 • Klooster, Willem Simon Brand [pseudoniem: Willem Brandt]
 • klooster...
 • klooster... ZIE OOK: kluis / monachisme / monastiek / monnik
 • klooster: aan – geschonken kinderen
 • klooster: aan – schenken van kinderen (oblatio van kind–monniken)
 • kloosterbibliotheek » parochiebibliotheek » SOMS: Vincentiusbibliotheek
 • kloostercel = moederschoot (en omgekeerd)
 • kloostercel, pij als
 • kloostercultuur
 • kloostergemeenschap, leken–
 • kloostergeschiedenis » monastieke geschiedenis » SOMS: gesch. v.'n (abdij)kerk
 • kloosterhof » kloostertuin
 • kloosterideaal: fatale vroeg–monastieke invloed op het christendom
 • kloosterkleed » –kleding» pij» habijt» priesterkledij» toog&raqu
 • kloosterleven » monastiek bestaan
 • kloosterleven in vrouwenklooster(s)
 • kloosterleven, geschiedenis van het –
 • kloosterleven, wetenschap als erfstuk van het –
 • kloosterlijke spiritualiteit » kloosterregel
 • kloosterling » monnik(en)
 • kloosterling / wereldheer (: reguliere vs. seculiere geestelijke staat)
 • kloosterling, vrouwelijke – » non(nen) » zuster(s)
 • kloosteropheffing door Hendrik VIII
 • kloosterorde » –regel » spiritualiteit van orde, congregatie of klooster
 • kloosterorde der Benedictijnen » Regel van Benedictus
 • kloosterorde van de Karmel
 • kloosterregel » –orde » spiritualiteit van klooster c.q. orde of congregatie
 • kloosters
 • kloosters Gent: tentoonstelling 1997 Ganda & Blandinium (St–Pieter & St–Baafs)
 • kloosters in concurrentie » concurrerende orden c.q. congregaties
 • kloosters opgeheven door Hendrik VIII
 • kloosters, geschiedenis van –
 • kloosters, vrouwen– » vrouwenklooster
 • kloosterschool, middeleeuwse – » middeleeuwse universiteit » kathedraalschool
 • kloosterspiritualiteit ( » monastiek ideaal » monastieke invloed)
 • kloostertuin » kloosterhof » SOMS: binnenhof c.q. binnenplaats
 • Kloots, Jan
 • Klootwijk, Anki
 • Klootwijk, Wouter
 • klopje » klop (–pen) (: vrome kerkdienende r.k. maagden Nederland 17e eeuw)
 • kloppenboek » handleiding tbv. klopjes
 • Kloppers, Anton
 • Klopstock, Friedrich Gottlieb
 • klopt niet » onjuiste informatie » onnauwkeurig » verkeerd verband (gelegd)
 • klucht » blijspel » komedie
 • Klug, Ignatius
 • kluis
 • Kluit, M. Elisabeth
 • kluizenaar » kluizenares (–sen) » (h)eremiet(en) » kluizenaarschap
 • kluizenaar / gemeenschap ; SOMS: kluizenaarschap / missionaire taak cq roeping
 • kluizenaarschap » kluizenaar(s) » kluizenaressen » (h)eremiet(en)
 • Kluwer (uitgeverij)
 • Kluwer » (Bert) Bakker
 • Kluwer, uitgeverij: eeuwfeest 1989
 • Kluyver, Betteke (Brouwer– )
 • KMA » Koninklijke Militaire Academie te Breda
 • Knaak, Bullie van der – : = Frans Lodewijk Pannekoek
 • Knaap, P.W.J.
 • Knaifel, Alexander
 • Knap, Henri A.A.R.
 • Knapen, Ben
 • Knappert, E.C.
 • KNAW » Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • knecht » personeel » dienstbare(n) » gedienstige(n) » bediende(n)
 • Kneepkens, Manuel – [pseudoniem in 2004: Eefje de Rodewijn]
 • Knef, Hildegard
 • Knegjens, Peter
 • knekelhuis: documents humains (E. de Goncourt)
 • Kneller, Godfrey
 • Kneppelhout, Johannes – » Klikspaan
 • Knetemann, Gerrie – » De Kneet
 • kneuterig » bekrompen » provinciaal » kleingeestig » inferieur » tweed
 • kneuterige Hollands–realisme, terugkeer naar het – c.q. trouw aan het –
 • Knevel, Andries
 • Knight, W.F. Jackson
 • Knights, Jane
 • knipkunst » kunstknipsels » schaarkunstenaar(s)
 • knittelrijm
 • KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te Den Bilt)
 • Knoester, Hans
 • knokken » gevecht » ruzie » vechten » strijd
 • Knole
 • knoop in das » das » stropdas
 • knoop in touw
 • Knoop, Nell
 • Knopper, Helen
 • Knowles, David
 • Knox, John
 • Knox, Ronald
 • KNP » Katholiek Nederlands Persbureau
 • KNSM (Koninklijke Nederlandsche Stoomboot–Maatschappij N.V.)
 • Knuttel, J.A.N.
 • Knuvelder zeventig jaar, Gerard –
 • Knuvelder, Gerard
 • Knuvelder, referentieel karakter van de literatuurgeschiedenis van –
 • KNVB
 • KNVB » Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
 • Koch, Pyke
 • Kockelkoren, Matthieu
 • koe » melkkoe » (melk)koeien » vee » [OOK:] – als literair motief
 • Koek, G.
 • Koek, Schaeffer & Van Tijen (apotheek te Amsterdam)
 • Koekebakker Jr., A.C.
 • Koekoek, Hans
 • Koekoek, Hendrik ["Boer Koekoek": voorzitter Boerenpartij]
 • Koelewijn, L.A. (pseudoniem van prof. dr. N. Beets)
 • Koeman, C.
 • Koeman, Ronald
 • Koenegracht, Frank
 • Koenen » Koenen–Endepols [woordenboek]
 • Koenen, Marie
 • Koenen, Mieke
 • Koens (boekhandel in Den Haag)
 • koepelhuis » buitenplaats » landgoed » heerlijkheid » jachtslot » kast
 • Koerten, Johanna
 • Koesjner, ..
 • Koestler, Arthur
 • Koetse, Sigrid
 • Koetsveld, C.E.van
 • Koetsveld, Cornelis Eliza van
 • Koeweit / Irak : Golfoorlog 1991
 • koffer » reistas » koffer als literair symbool
 • koffiehuis » café » kroeg » restaurant » SOMS OOK: bijbehorend sociaa
 • Kofod, Margaret
 • Kohl, Helmut [CDU–politicus; o.m. bondskanselier BRD]
 • koinè » Grieks
 • kok » koken » kookboek » recept
 • Kok, A. [pseudoniem: Bergman]
 • Kok, Albert
 • Kok, Jacobus
 • Kok, kabinet– (paars – )
 • Kok, Martien
 • Kok, René
 • Kok, Wim [oud–vakbondsleider; PvdA–politicus; o.m.: min. v. Financ., premier]
 • Kok, Wim : "paars" kabinet
 • Kokadorus / Meyer Linnewiel
 • koken » kookboek » recept » kok
 • Koker, David
 • Kol, Nelleke van
 • kolder » nonsens » wartaal » gelal
 • Koldeweij, A.M.
 • Kolenkit (protestantse kerk in A'dam W.) » Jozefkerk (r.k. kerk in A'dam W.)
 • Kolfschoten, H.A.M.T.
 • kolfspel » golf (–spel)
 • Kolman–de Birk, R.
 • koloniaal » koloniale wereld
 • koloniale geschiedenis » koloniaal » koloniale wereld » koloniaal verleden
 • koloniale politiek
 • koloniale wereld » – geschiedenis» koloniaal» – verleden» SOMS:
 • kolonie "Walden"
 • kolonie, schilders– : Nederlandse – in Brussel
 • Kom, Antoine de
 • Kombrink, L.
 • komedie » blijspel » klucht
 • Komedie, Goddelijke – » Divina Commedia
 • komedie, noodlots–
 • komedie, tragi–
 • komend onheil » naderend einde » – als literair motief
 • komende kunst, verwachtingen m.b.t. –
 • komiek » lachwekkend » belachelijk » dwaas
 • komisch / droevig (humor)
 • komisch effect » humor » humoristisch (effect)
 • komisch of retorisch geworden literatuur
 • komisch wordt: humoristisch
 • komische humor / droevige humor (OOK: droevige humor)
 • komkommerjournalistiek
 • komma
 • Komma [tijdschrift]
 • kommunikaatsie » communiceren» klets–\ praatcultuur» kretologie» flowe
 • Komrij, Gerrit
 • Komrij, poëtica van –
 • Komrij, tegenstellingen bij –
 • Komrij: ezel als beeld bij –
 • komst van echte kunst, twijfel mbt. de –
 • komst: taal op – (: die tot kunst verhaalt wat anders louter ding is)
 • komt er echt kunst?
 • komt er een vervolg (–deel)?
 • komt te verschijnen... » aankondiging van (her)uitgave(n)
 • Konferentie van de Nederlandse Letteren
 • Kongo » Congo
 • konijn als literair motief
 • konijn uit De Avonden: Reve moest geschiedenis van – schrijven (vindt Fens)
 • Koninck, Abraham de
 • koning Albert I van België
 • koning Albert II van België
 • koning Alfred van Engeland ("De Grote")
 • Koning Arthur » King Arthur » Arthur–verhalen
 • koning Boudewijn van België
 • koning Christian V van Denemarken
 • Koning der Nederlanden, Willem I
 • Koning der Nederlanden, Willem II
 • Koning der Nederlanden, Willem III
 • koning Edward III van Engeland
 • koning Edward VIII van Engeland, ex–
 • koning Ferdinand IV van Napels
 • koning Frans I van Frankrijk
 • koning Frederik de Grote van Pruisen
 • koning Frederik III van Denemarken
 • koning Frederik V van Bohemen
 • koning George III van Engeland
 • koning George V van Engeland
 • koning George VI van Engeland » prins Albert
 • koning Hendrik VIII van Engeland
 • koning Jacobus I van Engeland
 • koning James I van Engeland » King James VI van Schotland
 • koning James VI van Schotland » King James I van Engeland
 • koning Karel I van Engeland
 • koning Karel II van Engeland
 • koning Karel V van Frankrijk
 • koning Karel VI van Frankrijk
 • koning Leopold II van België
 • koning Lodewijk XV van Frankrijk
 • koning Ludwig I van Beieren
 • koning Ludwig II van Beieren
 • koning Manuel I van Portugal
 • koning Philips IV van Spanje
 • koning Saoed van Saoedie–Arabië
 • koning Sigismund II van Polen
 • koning van Engeland Hendrik II
 • koning van Engeland, Edward VII –
 • koning van Engeland: George IV
 • koning van Frankrijk Karel VIII
 • koning van Spanje: Philips II
 • koning Victor Emmanuel II van Italië
 • koning Willem I der Nederlanden
 • koning Willem II der Nederlanden
 • koning Willem III der Nederlanden
 • koning–stadhouder Willem III
 • Koning–Wormer, Luci de
 • Koning, Daniël
 • Koning, David
 • Koning, Jan (J.A.B.S.) de
 • Koning, Jan de [AR–\CDA–politicus; was minister op diverse beleidsterreinen]
 • Koning, Marijn de
 • Koningen, de boeken – (uit de Bijbel)
 • koningin Anna Stuart van Engeland » Queen Anne (–stijl)
 • koningin Astrid van België
 • koningin Beatrix » prinses Beatrix
 • koningin Christina van Zweden
 • koningin Elisabeth II van Engeland
 • koningin Emma
 • koningin Juliana der Nederlanden » prinses Juliana
 • koningin Maria Carolina van Napels
 • koningin Mary Tudor van Engeland
 • koningin Sophie der Nederlanden
 • koningin van Engeland Elisabeth I
 • koningin van Engeland, Victoria
 • koningin van Engeland, zestigste verjaardag van –
 • koningin Victoria van Engeland
 • koningin Wilhelmina der Nederlanden
 • koningin–moeder van Engeland Elizabeth [Bowes–Lyon, dochter v.grf v.Hathmore]
 • koningin, Engelse – : als literair motief
 • koningin, kerstboodschap van de –
 • koninginnedag » verjaardag Wilhelmina » [NA 1948:] vrijmarkt op koninginnedag
 • koninginnedag, vrijmarkt op –
 • Koningsberger, Hans
 • koningschap, rondom vorstenhuis c.q. – » royalty
 • Koningshoeven, trappistenabdij O.L. Vrouw van –
 • Koninklijk Huis » de Oranje's
 • koninklijk huis, Engels – : fotoarchief van –
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Antwerpen)
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) te Den Bilt
 • Koninklijk Paleis te Amsterdam
 • Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Den Haag)
 • Koninklijke Bibliotheek Brussel
 • Koninklijke Bibliotheek Den Haag
 • Koninklijke Maatschappij van Bouwmeesters van Antwerpen
 • Koninklijke Militaire Academie te Breda (KMA)
 • Koninklijke Nederlandsche Stoomboot–Maatschappij N.V. (K.N.S.M.)
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Koninklijke Vereniging van het Boekenvak » Ver. t. Bev. v.d. Bel. des Boekh.
 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg Brussel (toneelgroep van de – )
 • Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal– en Letterkunde
 • konkelen » (politiek) intrigeren » naijver » jaloezie
 • konkrete poëzie
 • Konsalik
 • Konst, Jan W.H.
 • Konstantinopel » Byzantium » Byzantijns
 • kontlikker » vleier » vleigedrag
 • Kontrast [tijdschrift]
 • Koo, J. de
 • Kooi, Walter van der
 • Kooijman, Henk
 • Kooijmans, Luuk
 • Kooijmans, P.
 • Kooiman, Dirk Ayelt
 • kookboek » recept » koken » kok
 • Kool–Smit, Joke E.
 • Kool, A. de
 • Kool, Halbo C.
 • Koolhaas–lezer
 • Koolhaas, A. (Anton) (= Thom Koolhaas)
 • Koolhaas, A.: leven – dood – vorm
 • Koolhaas, A.: technische kritiek op –
 • Koolhaas, het zwijgen over de dierenverhalen van –
 • Koolhaas, Rem
 • Koolhaas, Thomas
 • Koolschijn, Gerard
 • Koomen, Arjan de
 • Koomen, Theo
 • koop, boeken maar kort te –
 • koopgedrag mbt. boeken » boek(en) kopen
 • koopje » goedkope boeken » voordelig boeken kopen
 • koopman » markt » handel » commercie » commerciële belangen » ren
 • Koopman, Ton
 • Koopmans, Jaap
 • Koops, Geert
 • Koops, W.R.H. (Wim)
 • Koopstra, F.
 • koopwaar, boek als –
 • koor » koorzang
 • koor » rei [in tragedie]
 • Kooreneef, Han
 • koorgebed, liturgie van het – » OOK: vespers
 • Koorn, Florence W.J.
 • koorts als literair motief
 • koorts, woord– » woordziek
 • koorzang » koor » SOMS: jongenskoor
 • koorzang / instrumentale muziek
 • Koot
 • Koot & Bie
 • Koot & Bie: Jacobse en Van Es
 • Koot, Ton
 • Koot, Ton (Anton W.C.)
 • Koote, F.
 • Kooten, Barbara van
 • Kooten, Kees van
 • Kooten, Kees van – : prof. dr. ir. Akkermans
 • Kooy, J.M.J.
 • kop gewijzigd » titel veranderd
 • kop, krante– : cultuur van de –
 • kopen » koopgedrag » shoppen » winkelen » boodschappen doen
 • kopen » lezen » schrijven : groeiproces bij –
 • kopen door bibliotheken » aanschaf door bibliotheek
 • kopen ipv. lezen
 • kopen poëzie, bibliotheken –
 • kopen uit verzet tegen dood en verval, boek –
 • kopen van Achterberg–handschriften: geld nodig tbv. –
 • kopen van boek(en) » koopgedrag mbt. boek(en)
 • kopen van eigen werk, op–
 • kopen van kunst » kunsthandel » kunstveiling (OOK: Sotheby's EN: Christie's)
 • kopen, goedkoop boeken – » goedkoop boek
 • kopen, motief» reden om boek te –
 • kopen, nooit» zelden» nooit meer boek(en) –
 • kopen: besluit om niet te –
 • koper van boeken (psychologie van de – )
 • koper, boeken– » –verzamelaar, schaamte bij c.q. van –
 • koper, boeken– : schuldgevoel bij ontrouwe –
 • koper, verkeerde –
 • koperschilderij » schilderen op koper
 • kopiëren » afschrijven » overschrijven » vermenigvuldigen
 • kopiëren » fotokopiëren » xeroxen
 • kopie / origineel
 • kopie, foto– » fotokopiëren
 • kopieermachine » fotokopiëren » xeroxen
 • kopieert niet zijn bedoelingen, dichter –
 • kopiist van zijn bedoelingen; dichter geen –
 • kopij » problemen met kopij » kopijschaarste
 • kopijnood » problemen met kopij » SOMS: kopij
 • kopijschaarste » problemen met kopij » SOMS: kopij
 • Kopland, Rutger [pseudoniem voor R.H. van den Hoofdakker]
 • Koppelman, Anna – (pseudoniem: Ton van Oudwijk)
 • Koppen, Nell
 • Koppermaandag » drukkerskalender
 • Koppers, Frans
 • Kops, Christinus
 • Kopstukken 1600–1800 (tentoonstelling Historisch Museum Amsterdam 2003)
 • Kopten
 • Kopwit (marge–uitgeverij0
 • Koran
 • Korevaar, Gerbrand
 • Korevaar, Joop
 • Korolenko, Vladimir Galaktionovitsj
 • korps, letter– » lettergrootte » letter(s)
 • Korsten, F.
 • Korsten, Willem
 • kort » bondigheid » informatiedicht » compactheid » beknopt » zuinig m
 • kort / te lang (nl.: – van stof » te breedsprakig)
 • kort als kwaliteit » beknoptheid als waardekwalificatie
 • Kort en Goed [serie van uitgeverij Querido bestemd voor het onderwijs]
 • kort gedicht » klein gedicht » kleine verzen
 • kort geding » rechtszaak » proces » (OOK:) rechtshistorie
 • kort openbaar leven van boek » hoge omzetsnelheid vereist bij boeken
 • kort te koop; boeken zijn maar –
 • kort verhaal » verhaal » novelle(n) » verhalenbundel » –cyclus »
 • kort vers » klein gedicht
 • korte gedichten » kleine verzen » kort gedicht
 • korte inhoud » samenvatting » fabel van een verhaal
 • korte omlooptijd van boek » boeken kort te koop
 • korte regels » lange(re) c.q. korte(re) versregels
 • korte tekst (spreuk » aforisme » maxime » bon–mot » kwinkslag)
 • korte versregel » lange(re) c.q. korte(re) versregel(s) » lengte van versregel
 • korte vuistregels, een auditorium vraagt
 • korte zin » zinslengte » zin » zinsbouw » volzin
 • Korten–Nahon, L.
 • Kortenaer, Hein ten
 • korter maken » coupure » inkorten » herzien » herschrijven (: van tekst)
 • korter was beter geweest » te lang » te wijdlopig
 • Korteweg, Anne S.
 • Korteweg, Anton
 • Korthals Altes, Frits [VVD–politicus]
 • Kortjakje
 • Kortooms, Toon
 • Kortsnoj, Viktor
 • kortste dag, de –
 • kortstondigheid in huidige literaire industrie » modieusheid in huidige...
 • kortzichtige benadering door (vak–) specialistische eenzijdigheid
 • kortzichtigheid van de literaire kritiek » kritiek op kritiek
 • kosmisch verband (geborgenheid in bezield – ) / alleen–zijn in versplintering
 • kosmische eenheid: alles in verband met alles » [SOMS OOK:] holisme
 • kosmische eenheid: geloofd» vermoed» ervaren
 • kosmische metafoor » kosmische metaforen
 • kosmogonie » kosmologie » denken over het (ontstaan van het) heelal
 • kosmologie » kosmogonie » denken over (het ontstaan van) het heelal
 • kosmopolitisch » kosmopolitisme
 • kosmos
 • Kosmos (uitgeverij)
 • kosmos en aarde (natuur)
 • kosmos en natuur c.q. aarde
 • kosmos, denken over (het ontstaan van) de – » kosmologie » kosmogonie
 • kosmos; krokodil: contemplatieve asceet in mystieke eenheid met de –
 • Koss, ..
 • Kossmann, A. – : Jacob Drent romanpersonage bij –
 • Kossmann, A. (Alfred)
 • Kossmann, E.H.
 • Kossuth, Leonhard
 • kost verlies; ordening –
 • kostbaar » duur » hoge kosten
 • kostbaar boek » duur boek » hoge prijs van boek(en)
 • kosten » prijs » toegang (–sbewijs) » entree (–geld) » ticket &r
 • kosten, hoge – » duur » kostbaar
 • koster » kosters
 • Koster, Ans
 • Kostermans, 'Doc' –
 • kostprijs » prijs » betaalde prijs » financiële waarde
 • kostschool » internaat
 • kostschool, Engelse –
 • kou als literair motief
 • kou als literair motief (: arctisch» ijs» pool als literair motief)
 • kou–woorden uit de Nederlandse taal
 • koude » zwartheid » wanhoop » uitzichtloosheid etc.: als (literair) motief
 • koude–woorden uit de Nederlandse taal
 • Kous, Walter
 • Kousbroek, ezel bij –
 • Kousbroek, Hepzibah
 • Kousbroek, Rudy
 • Kouwenaar 75 jaar
 • Kouwenaar, beredeneerdheid» verstandelijkheid bij –
 • Kouwenaar, G. – : "slagcrème" woord bij –
 • Kouwenaar, G. – : "transport" woord bij –
 • Kouwenaar, Gerrit
 • Kouwenaar, Gerrit : H.C. ten Berge over –
 • Kouwenaar, Gerrit : over A. Roland Holst
 • Kouwenaar, kijken bij Eijkelboom c.q. bij –
 • Kouwenaar, landschap en stad bij –
 • Kouwenaar, poëtica van –
 • Kouwenaar, QWR in gedicht van –
 • Kouwenaar: eten als literair motief bij –
 • Kouwenaar: fotografisch kijken » dood kijken (bij – )
 • Kouwenaar: het woord "brood" bij –
 • Kouwenaar: men/ ik bij –
 • Kouwenaar: verslaggever van het verdwijnen
 • Kouwenhoven, Wim
 • kovel » habijt » pij » kloosterkleding » toog » priesterkleding »
 • kovel, De – [tijdschrift]
 • Kröller–Müller Museum
 • Kröller–Müller, Helene Emma Laura Juliane
 • Krüseman, Mina
 • Kraaijkamp, Wim [EN: Johnny – ]
 • Kraak, A.
 • Kraak, Piet
 • Kraay, Hans » Hans Kraay Sr.
 • Krabbé, Tim
 • krach, beurs– (1929)
 • kracht (literaire –) van tekst: kan zelfstandig (= veranderlijk) leven leiden
 • kracht (vermenigvuldigings– ) van de literatuur
 • kracht der herkenbaarheid » herkenning – erkenning – waardering
 • kracht der natuur als literair motief, verwoestende oer–
 • kracht van boodschap (informatieve – ) bepaald door lezer(sintentie)
 • kracht van boodschap bepaald door lezer(sintentie), informatieve –
 • kracht van de formulering
 • kracht van de poëzie is groter dan die van zijn betekenis
 • kracht van gebed » bidden » gebed
 • kracht van het visuele » visuele macht c.q. hulp » steun door afbeelding
 • kracht van kunst: haar voortdurend afleiden van de kern; verleidings– ...
 • kracht van lezen, de – : het boek (c.q. de tekst» het gedicht) leest mij
 • kracht van literatuur » waarde (: belang» status» etc.) van literatuur
 • kracht van Nederlandse poëzie / zwakte van (Noord–) Nederlandse verhalen
 • kracht van ritueel (c.q. rite)
 • kracht van taal » taal » taalkracht » taalgebeuren » taalkunst » taalm
 • kracht van verbeelding » (macht van) verbeelding » verbeelding » ( –skracht)
 • kracht van verbeelding die het verleden tot nù maakt : geheugen
 • kracht van verleden » historisch waar (–devol) cq belangrijk » historiciteit
 • kracht, oproepende» evocatieve – : van losse» bijzondere regel(s)
 • kracht, veelzijdigheid als handicap en als –
 • kracht, woord– » woordwaarde » woord » SOMS: vervalsende macht van een woord
 • krachteloos geworden tekst » tekst forceren c.q. kapot lezen
 • krachteloze taal » geleende taal » geen eigen taal » "platte" taal
 • Kraima, Henk
 • Krakau
 • krakersrellen Nijmegen (1981; ivm. slopen van huizen)
 • Kralt. P.
 • Kramer, Maaike
 • Kramer, W.
 • Kramers–pocket(s)
 • Kranenburgh, museum – te Bergen (N.H.) » Bergen (N.H.)
 • krankzinnigheid » psychische storingen : als literair motief
 • krans van rozen » rozenkrans
 • krans, lauwer– » laureaat » gelauwerd
 • krant " Limburgs Dagblad"
 • krant "Algemeen Dagblad van Nederlandsch–Indië"
 • krant "Dagblad van het Noorden"
 • krant "Daily Mail"
 • krant "De Gelderlander"
 • krant "De Gooi– en Eemlander"
 • krant "De Maasbode", r.k. –
 • krant "De Morgen"
 • krant "De Standaard" (Brussel)
 • krant "De Waarheid" (communistisch Nederlands dagblad)
 • krant "Evening News"
 • krant "Frankfurter Allgemeine Zeitung"
 • krant "Het Centrum"
 • krant "Het Handelsblad"
 • krant "Het Parool"
 • krant "Le Monde" (Frans dagblad)
 • krant "Neue Zürcher"
 • krant "Osservatore Romano" (Vaticaan)
 • krant "Süddeutsche Zeitung"
 • krant "Sursum Corda" [parochieweekblad voor de bisdommen Haarlem en Rotterdam]
 • krant "The Evening Standard"
 • krant "The Financial Times"
 • krant "The Guardian"
 • krant "The Manchester Evening News"
 • krant "The Observer"
 • krant "The Sunday Telegraph"
 • krant "Volk en Vaderland" (NSB)
 • krant » pers » dagblad
 • krant, bedreigde – » voortbestaan van blad bedreigd
 • krant, geschiedenis van een –
 • krant, ideale – » wat daar NIET in mag » ideale zakelijke taal
 • krant, kunst in de –
 • krant, kwaliteits– » kwaliteitspers
 • krant, literaire kritiek in de –
 • krant, literaire kritiek in de Nederlandse –
 • krant, onjuist taalgebruik in de –
 • krant, school– » schoolblad » schoolkrantpoëzie
 • krant, verslaafd aan – » verslaafd aan lezen » leesverslaving
 • krant, zin van literaire kritiek c.q. recensies in de –
 • krant: "Brabants Dagblad"
 • krant: "Daily Express"
 • krant: "De Opregte Haarlemsche Courant"
 • krant: "Deventer Dagblad"
 • krant: "Het Arnhems Dagblad"
 • krant: "Nieuwe Arnhemse Courant"
 • krant: fusie(s) » samengaan » samenwerking » bundeling (: in krantenwereld)
 • krant: Gents dagblad "Vooruit"
 • krant: GPD–bladen
 • krant: Het Volksdagblad
 • krant: l'Indépendence Belge
 • krant: Limburger Koerier
 • krantekop » cultuur van de krantekop
 • krantekritiek, taak van literaire – » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • krantelezer (–s) » SOMS: lezers van de Volkskrant
 • krantelezer Multatuli
 • krantenbericht » kranteberichtje
 • krantenkop » cultuur van de krantenkop
 • krantenlezer
 • krantenredactie, propageren van eigen werk in boekhandel c.q. bij –
 • Krantz, Eugénie
 • Krantz, Leif
 • Kraus, Karl
 • Kreek, Mieke de
 • Kremlin
 • Kremlin: Constantijn College Amersfoort (paters Kruisheren)
 • kreterigheid » praatcultuur » kommunikatie » communiceren » flower power
 • Kreuger, ...
 • Krief, Elizabeth
 • Krijgelmans, C.C.
 • krijgen van gelijk / hebben van gelijk
 • krijgen wat je al hebt (het liefst – )
 • krijgen, boek(en) –
 • krijgen, gelijk – » (on)gelijk hebben » (on)gelijk halen » gelijkhebberig
 • krijgen, recensie–exemplaar – » ongevraagd recensie–exemplaar
 • krijgsgeweld als literair motief
 • krijgsmacht » leger » militair » defensie » marechaussee » militaire d
 • Krijns, Leo J. –prijs
 • Krikke, A.
 • Krim, Seymour
 • Krimpen, H. (Huib) van
 • Krimpen, Jan van
 • krimpingsproces ("terugweiden" ipv. uitweiden) tweede stadium van poëzie lezen
 • kring » gemeenschap » groep » clan » circuit: conventies binnen –
 • kring » gemeenschap van gelijkgestemden
 • kring » vereniging » club » genootschap
 • Kring van Beeldhouwers, Nederlandse –
 • kringloop » cyclus » cirkelgang » (OOK: geschiedenis als – )
 • kringloop als stijlmiddel » cyclisch(e) aspect(en)
 • kringloop van seizoenen (OOK:) als literair motief
 • kringloop verleden–heden–toekomst (OOK: – als literair motief)
 • kringloop–karakter van literatuur
 • Krips, F.J.
 • Kris–Kras (kindertijdschrift)
 • kristallisatie als literair motief
 • kristallisatie van het moment » eeuwigheid van het "nu"
 • kristelijk / vrijzinnig (: als waarderingsmotief)
 • kristelijke / vrijzinnige (liberale) Vlaamse literatuur, tweedeling van –
 • Kristeva, Julia
 • Kristol, Irving
 • kriteria (OOK: poëticale – ) » maatstaf (–ven) » norm(en) (OOK: van cr
 • kriteria bij keuze onduidelijk
 • kriterium voor kwaliteit van poëzie, muzikaliteit als –
 • kriterium voor literaire waarde, geen – : feitelijk» historisch (on)juist is –
 • kritiek ZIE OOK: literaire kritiek
 • kritiek » kritisch » SOMS: gekritiseerd » bekritiseerd » gevoelig voor kriti
 • kritiek » recensie » (boek)bespreking(en)
 • kritiek (literaire – » poëzie– ): ethische aspecten van –
 • kritiek (literaire – ) – literair werk : wisselwerking –
 • kritiek (literaire – ) / literatuurgeschiedenis
 • kritiek (literaire – ) / sportverslaggeving (: taal» stijl van – )
 • kritiek (literaire – ) als scheppende/ toegepaste kunst
 • kritiek (moderne) en oudere letterkunde
 • kritiek (poëzie– ) door dichters
 • kritiek (poëzie– ) door dichters, wisselwerking bij –
 • kritiek / essay (literair criticus / essayist)
 • kritiek / journalistiek (: spanning literaire – / – )
 • kritiek / literatuur–historie
 • kritiek / sportverslaggeving (: taal» stijl literaire – versus – )
 • kritiek / werk : wisselwerking tussen – en –
 • kritiek / wetenschap (: literaire kritiek vs. literatuurwetenschap)
 • kritiek / wetenschap (: scheiding – / – )
 • kritiek : film/ literatuur
 • kritiek als dienstbaarheid » (literair) criticus als dienstbare
 • kritiek als kunst » kunst als (ethische) kritiek » levenskritiek
 • kritiek als probleem
 • kritiek als smaakmakende gemeente, literaire –
 • kritiek als uitleggerij, literaire – (Verhoeven)
 • kritiek als verantwoording» rekenschap (literaire – )
 • kritiek annexeert oude literatuur vanuit lit. opvattingen van nu; literaire –
 • kritiek behoudender dan zij weet, literaire
 • kritiek door dichter(s) » dichter–criticus
 • kritiek Fens op tekst: voorbehoud» bezwaar» afwijzing» teleurstelling etc.
 • kritiek hoeft niet per se ook negatieve opmerkingen te maken
 • kritiek in dagblad, literaire –
 • kritiek jeugd–\ kinderliteratuur
 • kritiek mbt werk na 10 jaar door criticus opnieuw te schrijven (vindt Fens)
 • kritiek oorzaak van verder zwijgen » monddood gemaakt door kritiek
 • kritiek op eigen werk » door auteur verworpen eigen werk
 • kritiek op enkele» losse» aparte» bijzondere» besproken regel
 • kritiek op Fens, (zware – )\ Fens vergist zich » fout van cq correctie op Fens
 • kritiek op gedicht in dichtvorm » respons–dicht
 • kritiek op jeugd– en kinderliteratuur, literaire –
 • kritiek op kinderliteratuur, literaire –
 • kritiek op kritiek » kortzichtigheid v. (literaire) kritiek » falende kritiek
 • kritiek op poëzie rechtvaardig gezien het in die poëzie verwoorde lijden?
 • kritiek op tv–programma (–'s) » televisiekritiek
 • kritiek oproepend bij lezer (c.q. weerstand» irritatie» tegenwerpingen» etc.)
 • kritiek reageert vanuit gevestigde opvattingen (literaire – )
 • kritiek schrijven » recenseren » kritiseren » SOMS: de kritiek–vorm
 • kritiek van dichter(s) » dichter–criticus
 • kritiek zonder op centrale literatuurvisie gebaseerde beginselen, literaire –
 • kritiek–cultuur, Franse
 • kritiek–vorm, de – » recenseren » bespreken » kritieken schrijven
 • kritiek, academische – : falende –
 • kritiek, biografische literaire – » biografische verklaring van dichterschap
 • kritiek, christelijke literaire –
 • kritiek, crisis» dal in literatuur c.q. (literaire) –
 • kritiek, criticus leest tbv. zijn – » leesdoel van recensent (c.q. Fens)
 • kritiek, cultuur– » cultuurfilosofie
 • kritiek, dagblad– : taak van – » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • kritiek, Engelse literaire –
 • kritiek, Engelse literaire – : vergelijking met Engelse journalistiek c.q. –
 • kritiek, Engelse toneel–
 • kritiek, esthetische – » esthetisch oordeel
 • kritiek, ethische – » tijdsproblemen en literaire waardering » levenskritiek
 • kritiek, feministische literaire – » (literaire) vrouwenstudie(s)
 • kritiek, Fens beëindigt zijn schrijven van literaire – (1977)
 • kritiek, genese van een – » de recensent aan het werk
 • kritiek, impressionistische –
 • kritiek, invloed van – (en daarachter zittende literatuuropvattingen)?
 • kritiek, invloed van literaire – : op ontwikkeling van poëzie» van literatuur
 • kritiek, kunst–
 • kritiek, kunst– / kunsthistorie (: eigentijds / historisch waarderen)
 • kritiek, kunst– / literaire kritiek
 • kritiek, levens– » ethische kritiek » tijdsproblemen ivm. literatuurwaardering
 • kritiek, literaire
 • kritiek, literaire – / kunstkritiek
 • kritiek, literaire – / literatuurhistorische benadering
 • kritiek, literaire – : op jeugd–\ kinderliteratuur
 • kritiek, literaire – : in Nederlandse dagbladen
 • kritiek, literaire – : rekenschap» verantwoording afleggen
 • kritiek, literaire – : Verhoeven signaleert uitleggerige –
 • kritiek, literaire – / voetbal–
 • kritiek, literaire – : als smaakmakende gemeente
 • kritiek, literaire – : (EVT.: ergocentrische) uitgangspunten van Fens
 • kritiek, literaire – : nieuwsgierig maken» overtuigen» bewijzen in –
 • kritiek, literaire – : studie van de –
 • kritiek, literaire – : zin van recensies c.q. – in dagbladen
 • kritiek, literaire: te deelgericht?
 • kritiek, literatuur–
 • kritiek, literatuur– ZIE: literaire kritiek EN: literatuurkritiek
 • kritiek, morele – » moreel bezwaar
 • kritiek, muziek– » muziekbeschouwing » schrijven over muziek
 • kritiek, Noordnederlandse – » "typisch Noordnederlandse criticus"
 • kritiek, onmacht» machteloosheid van de (literaire) –
 • kritiek, ontwijkende –
 • kritiek, poëzie– » poëziebeoordeling » recenseren van poëzie
 • Kritiek, Prijs der Literaire – (M.N.L. & Ver. ter Bev. der Bel. des Boekh.)
 • kritiek, reactie op een – » reageren op recensie(s)
 • kritiek, rijm–
 • kritiek, roman– » bespreking van roman(s) » roman(s) recenseren
 • kritiek, studie van (literaire) –
 • kritiek, systeem/ willekeur in de praktijk van de literaire –
 • kritiek, technische – : op Koolhaas
 • kritiek, televisie– » kritiek mbt. televisieprogramma('s)
 • kritiek, temporaine (literaire) –
 • kritiek, twee soorten – : opportunistisch/ essentialistisch (essayistisch)
 • kritiek, vergelijkende – : teksten» publikaties» werk vergeleken tbv. oordeel
 • kritiek, verschillende beoordeling door de literaire –
 • kritiek, vertaal– » vertaalwetenschap » vertaallaboratorium
 • kritiek, vertrekpunt voor – » uitgangspunt voor bespreking
 • kritiek, voetbal– / literaire –
 • kritiek, vorm van de – » recenseren » bespreken » kritiek(en) schrijven
 • kritiek: "Boemerang. Tijdschrift voor anti–kritiek" (bijlage bij "Yang")
 • kritiek: bewustmakingsproces van de structuren met waardeoordeel als gevolg
 • kritiek: het nieuwe en onbekende ongewenst
 • kritiek: literaire – / filmkritiek
 • kritiek: literaire/ lit.– wetenschappelijke –
 • kritiek: lof is óók kritische reactie
 • kritiek: macht» machtswoord» gezag van criticus
 • kritiek: moral critic / creative critic
 • kritiek: niet alleen aanmerkingen
 • kritiek: niet recenseren» ongerecenseerd
 • kritiek: nooit op tekst maar op werking ervan
 • kritiek: object van – zoekend lezen ("agressief" lezen)
 • kritiek: zijn literatuuropvattingen daar wel/ geen beïnvloedende factor ?
 • kritieken niet gelezen
 • kritieken op debuutbundel "Verzen" van Vestdijk (1932)
 • kritieken, scheld–
 • kritiekgevoelig » reactie op recensie(s) » reageren op bespreking(en)
 • kritiekloos » weinig kritisch » onkritisch
 • kritiekloos bewonderen (dwepen met...) / bewonderen
 • kritiekvorm, de – » recenseren » bespreken » kritiek(en) schrijven
 • kritisch (literair– ) / literair–historisch
 • kritisch / historisch : kunstkritische/ kunsthistorische waardering
 • kritisch beginsel bij een centrale visie op literatuur onbreekt
 • kritisch cq ambivalent, Fens reageert – (: teleurgesteld» afwijzend tav tekst)
 • kritisch programma van Fens » literair–kritische uitgangspunten van Fens
 • kritisch t.a.v. L.P. Boon, Fens ook wel –
 • kritisch t.a.v. M. Nijhoff, Fens ook wel –
 • kritisch werk, literair – : romanschrijvers zelden afstandelijk genoeg voor –
 • kritisch, Fens – » Fens vraagt zich af... » oppert mogelijk bezwaar...
 • kritisch, Fens uiterst – : Fens boos» woedend» geërgerd» geïrritee
 • kritisch, on– » weinig kritisch » kritiekloos
 • kritische (literair – ) strategie van Nijhoff
 • kritische (literair– ) opvattingen van Spitzer, houdbaarheid van –
 • kritische beginselen bij centrale visie op literatuur ontbreken
 • kritische Fens, uiterst – » Fens boos» woedend» geërgerd» geï
 • kritische hulp » opmerkingen : van Du Perron bij werk van vrienden
 • kritische hulp Du Perron bij literair werk van vrienden nog ononderzocht
 • kritische kunst » kritische literatuur » kunst als (ethische» levens–) kriti
 • kritische literatuur » kunst als ethische c.q. levenskritiek
 • kritische reactie; lof(prijzing) is óók –
 • kritische waarderingsgeschiedenis, grootheid verwerven zonder –
 • kritische, literair– : theorie(ën)
 • kritiseren » bespreken » recenseren » SOMS: de kritiek–vorm
 • KRO (Katholieke Radio Omroep) » KRO–gids » Studio
 • kroeg » café » koffiehuis » restaurant » SOMS OOK: bijbehorend sociaa
 • kroeg voor auteurs » eettent voor schrijvers » OOK: literair café
 • kroegleven » bohème » bohémien–leven : van kunstenaars
 • Kroes, N. (Neelie) » N. Smit–Kroes [o.m (ex)minister van Verkeer & Waterstaat]
 • Kroes, R.
 • Kroese, Nicolaas
 • Kroesjef, N.
 • Kroeze, Jos
 • krokodil: contemplatieve asceet in mystieke eenheid met de kosmos
 • Krol over proza en poëzie
 • Krol–lezer
 • Krol, Ellen
 • Krol, Erwin
 • Krol, Gerrit
 • Krol, Hans
 • Krol, index bij –
 • Krol, persoonlijke herinneringen bij –
 • Krol, verduidelijking bij –
 • Krol: "maar waarom"–wending
 • Krol: 'open roman' (lezing kan op willekeurige bladzij begonnen worden)
 • Krol: boek dat (tijdens het lezen) de indruk wekt geschreven te worden
 • Krol: boek dat de indruk wekt tijdens het lezen geschreven te worden
 • Krol: boek dat lezer dwingt tot eigen gedachten
 • Krol: poëzie moet het hebben van ongeschreven zinnen
 • Krol: tegengestelde paren bij Gerrit –
 • Kroll, Erwin
 • Krolow, Karl
 • Krommenie
 • Krommerd, De – » Admiraal de Ruyterweg (Amsterdam–W)
 • Krone, Patty
 • Kronenberger, Louis
 • Kroniek van Kunst en Kultuur [tijdschrift]
 • Kroniek van Wittewierum
 • kroniek(en) » kroniekschrijver(s)
 • Kroniek, De – [tijdschrift]
 • kroniekje / roman (: column/ roman)
 • kroniekschrijver(s) » kroniek(en)
 • Kroningsmis van Mozart
 • Kronkel (pseudoniem van Simon Carmiggelt als columnist)
 • Kroon, B.A.M. (Ben)
 • Kroon, Dirk
 • kroonprins Charles van Engeland
 • krot » slop » woonsituatie » woning » huis » pand » gebouw
 • kruidenier (–s) » SOMS: kruideniersmentaliteit
 • kruidenier (groot– ): Jan Dirkz. van den Broek
 • Kruijsen, Barbara
 • Kruijssen, Agave
 • kruinschering
 • kruis » kruisdood » het heilig kruis » kruisiging » dood van Jezus Christus
 • Kruis of munt: symposium over literaire prijzen in Nederland (Den Haag 1997)
 • Kruis, Johannes van het –
 • kruisbeeld » kruisweg » SOMS: de lijdensweg
 • kruisdood » kruis (het heilig – )
 • Kruisheren, Constantijn College te Amersfoort van de paters – ('Kremlin')
 • kruisiging » kruis » kruisdood » het heilig kruis
 • kruisletter » T(e igitur) » T [letter T] » begin van canon van de mis
 • Kruisman, Gerard
 • Kruispunt (tv–programma)
 • kruisteken » zegen » zegening
 • kruistocht » kruistochten » kruisvaarder(s) » strijd tegen de Saracenen
 • kruistochtpredikers, bedelorden als –
 • kruistochtpreker » kruisvaartprediking
 • kruisvaarder » kruistocht(en)
 • kruisvaart » kruistocht(en) » kruisvaarder(s)
 • kruisvaartprediking » kruistochtprediking » kruisvaartprediker(s)
 • kruisweg » kruisbeeld » SOMS: de lijdensweg
 • kruiswoordpuzzel » cryptogram » taalspel
 • Kruithof, Jacques
 • Kruitwagen o.f.m., Bonaventura
 • kruiziging » kruis (–dood) » het heilig kruis
 • Kruizinga, J.H.
 • Krul, W.E.
 • Kruseman, A.C.
 • Kruseman, Jan Adam
 • Kruyskamp, C.
 • Kruyswijk, Marc
 • kryptisch » schijnbaar diepzinnig » gewild » (aanstellerig) hoogdravend
 • kryptische » duistere » moeilijke » onbegrijpelijke » (etc.) tekst (c.q. boe
 • kryptische poëzie » moeilijke poëzie
 • kryptogram » taalraadsel » taalspel
 • KU » KUN » RU » Katholieke Universiteit (later: Radboud Universiteit) Nijmegen
 • KU–Nieuws [weekblad Katholieke Universiteit Nijmegen]
 • Kuan Yin
 • KUB » Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
 • kubisme » kubistisch
 • kuch » hoesten
 • Kuchner, ..
 • Kuifje (stripfiguur)
 • Kuijer, Guus
 • Kuijper, Jacob
 • Kuijper, Jacob/ Jan – : schilderij en sonnet
 • Kuijper, Jan
 • Kuijpers, Erik
 • Kuik, Dirkje – » William D. Kuik
 • Kuik, Willam D. » Dirkje Kuik
 • Kuin, Johan
 • Kuip, De – : stadion Feyenoord te Rotterdam
 • Kuiper, Arie
 • Kuipers, Arno
 • Kuipers, J.H.
 • Kuipers, Marieke
 • Kuipers, Reinold
 • Kuipers, Reinold – : 60 jaar
 • Kuipers, Reinold – : 90 jaar
 • Kuipers, Willem
 • Kuiphof, Herman
 • kuis / onkuis ; OOK: zindelijk / onzuiver etc.
 • kuisen van tekst » bewerking » inkorten » herschrijven » herzien van tekst(e
 • kuisheid, geloften van armoede» gehoorzaamheid» –
 • Kuitenbrouwer, C.H.G.M.
 • Kuitenbrouwer, Henk (OF: Hendrik)
 • Kuitenbrouwer, Jan
 • Kuitenbrouwer, Louis M.A [= Albert Kuyle]
 • Kuitert, H.M.
 • Kulturgut (gesunkenes – ) in religie en samenleving van middeleeuwen
 • Kulturkampf, Europees kampioenschap voetbal als –
 • Kultuurleven [tijdschrift]
 • Kummer, E. Y.
 • Kummer, E.M.
 • KUN » Katholieke Universiteit Nijmegen (later: Radboud Universiteit Nijmegen)
 • KUN [RU] 1983: oratie van Fens
 • Kun, J.I.M. van der
 • KUN: kamer van prof. Fens in Erasmusgebouw
 • KUN: kwartaalblad "Kuzien"
 • KUN: letterenfaculteit Kath. Univ. Nijmegen (=RU)\ SOMS: neerlandistiek aldaar
 • KUN: Vox (tweewekelijks onafhankelijk magazine van de Nijmeegse universiteit)
 • Kunera–pers
 • kunnen lezen, niet (meer) – » niet lezen » boekheiden(en)
 • kunnen lezers cq kijkers dit meebeleven» aanvoelen of begrijpen?
 • kunnen spotten » spot » sarcasme
 • kunnen van lezer(s) is beperkt; het –
 • kunnen, inspiratie door het niet–
 • kunst ZIE OOK: Italiaanse kunst
 • kunst – betekenis als kunst – context
 • kunst » fictie : structureert onze waarneming c.q. werkelijkheidsinterpretatie
 • kunst » literatuur : als statussymbool» middel tot sociale distinctie
 • kunst » literatuur rond de eeuwwisseling 1900 (denken van – ): bezielende Idee
 • kunst » literatuur» poëzie» spel» sport : haat niet echt een drijfveer
 • kunst (–werk), eenling tegenover de veelvoudigheid van (hele bestaan en van) –
 • kunst (avant garde– ): eens – geweest
 • kunst (cq literatuur) als escape» versiering» ontsnapping uit de werkelijkheid
 • Kunst (eigenlijke doel van – ): prachtig liegen (Wilde)
 • kunst (grote – ): nooit een definitieve gestalte» explosie van mogelijkheden
 • kunst (levende – ) wordt kunstmatig buiten kunstmatige context
 • kunst (oude – ), drang tot voltooiing die uitgaat van –
 • kunst (oudere – ): tot één groot "nu" geconstrueerd» geabstrahee
 • kunst (quasi – ): dubbelzinnigheid als artistiek maniertje
 • kunst / burgerij : scheiding sinds Tachtig
 • kunst / design
 • kunst / ethiek [c.q.: esthetiek / ethiek]
 • kunst / goede smaak ; OOK: artistieke» literaire» muzikale smaak
 • kunst / kitsch [SOMS OOK: "officiële" cultuur vs. "populaire" cultuur]
 • kunst / leven (kunst / werkelijkheid): verhouding werk–leven c.q. kunst–leven
 • kunst / moraal [OOK:] esthetiek / ethiek
 • kunst / natuur [OOK: kunst/ natuur als literair cq pictoraal motief]
 • kunst / realiteit, conflict c.q. verhouding –
 • kunst / religie (: kunst of c.q. en religie » religieuze kunst)
 • kunst / smaak ; OOK: artistieke» literaire» muzikale smaak
 • kunst / werkelijkheid (kunst/leven): verhouding (samenhang» conflict) tussen –
 • kunst / wetenschap (: kunst / werkelijkheid; kunst / leven)
 • kunst / wetenschap (scheiding sinds Tachtig)
 • kunst / wetenschap / OOK: kunstenaarschap / wetenschap (–sgerichtheid)
 • kunst alleen te omschrijven in verwijzing naar andere kunst
 • kunst als allusie
 • kunst als bedrog » werkelijkheidsontkenning » compensatie voor het leven
 • kunst als belegging
 • kunst als commercie » cultuur als seizoenzaak
 • kunst als compensatie voor het leven » bedrog » werkelijkheidsontkenning
 • kunst als entertainment » literatuur als entertainment » lichte muze
 • kunst als escape » literatuur als versiering» als ontsnapping uit realiteit
 • kunst als kitsch functionerend
 • kunst als kritiek » (ethische) kritiek als kunst » levenskritiek
 • kunst als ontkenning van de werkelijkheid» compensatie voor het leven» bedrog
 • kunst als opdracht » ernst van de literatuur cq de kunst
 • kunst als opdracht tot betekenis interpreteren v.h. door haar gestelde raadsel
 • kunst als passie » kunst is passie
 • kunst als proces van leeghalen c.q. roofbouw c.q. opheffen v.d. werkelijkheid
 • kunst als religie » religie als kunst
 • kunst als schaduw van innerlijke gestalte bij kunstenaar
 • kunst als seizoenzaak
 • kunst als specialisme
 • kunst als statussymbool» als middel tot sociale distinctie
 • kunst als Verlossing » schoonheid verlost » felix culpa » zonde wordt geluk
 • kunst als waar » kunst c.q. muziek c.q. cultuur als seizoenzaak
 • kunst als wapen in (klassen)strijd (b)lijkt onmogelijk » géén nieuwe kunst
 • kunst als werkelijkheidsontkenning » bedrog » compensatie voor het leven
 • kunst beleven
 • kunst beleven » literatuur beleven : is altijd contemporain
 • kunst beleven dwingt tot zelfinterpretatie en zelfontdekking
 • kunst beleven is altijd contemporain; als –
 • kunst bespreken » schrijven over kunst » praten over kunst (c.q. literatuur)
 • kunst bestaat door context
 • kunst bestaat in» door» uit steeds nieuwe interpretaties (en groeit door)
 • kunst beweert niets » kunst is onweerlegbaar » poëzie is onweerlegbaar
 • kunst bewerkt individuele realiteit tot algemene bovenpersoonlijke waarheid
 • kunst bewerkt werkelijkheid » verwerkt realiteit
 • kunst der interpretatie
 • kunst die appelleert aan redeneervermogen » redeneren vraagt (OOK: poëzie...)
 • kunst door vergeten » kunst van het weglaten
 • kunst en cultuur, ingebeelde algemene (maar relatieve) waarde van –
 • kunst en cultuur: bijlagen» supplementen van krant (o.m.: literaire bijlagen)
 • kunst en drugs
 • kunst en ethiek [OOK:] esthetiek / ethiek
 • kunst en kunstenaar(schap) als cultus bij '80
 • kunst en leven: verhouding (samenhang c.q. conflict) tussen –
 • kunst en literatuur, overschatting van algemene waarde van –
 • kunst en maatschappij » sociale c.q. maatschappelijke context van kunst(–werk)
 • kunst en macht, samenspel van
 • kunst en metafysica » metafysica in de kunst
 • kunst en religie » religieuze c.q. gewijde kunst
 • kunst en stimulerende middelen
 • kunst en vergeten: kunst ontstaat door vergeten» vergeten doet kunst ontstaan
 • kunst en werkelijkheid, verhouding (samenhang c.q. conflict) tussen –
 • kunst en wetenschap, vorming van publiek voor –
 • kunst ervaren
 • kunst ervaren "niet alleen een artistieke maar ook een emotionele sensatie"
 • kunst ervaren: rechtstreeks/ onrechtstreeks [SOMS: primair / secundair]
 • kunst gebruiken c.q. verkeerd gebruiken (OOK: literatuur...)
 • kunst gereduceerd tot toegepaste kunst » kunst onschadelijk gemaakt» getemd
 • kunst geweest...: eens avant–gardekunst geweest
 • kunst geworden, gewoon – (: niet langer teken) » SOMS: – – – : Of ni
 • kunst heeft betekenis: stelt raadsels en nodigt uit tot interpretatie
 • kunst herinnert ons altijd aan het menselijk tekort
 • kunst in de krant » kunstkatern » kunst–journalistiek
 • kunst is een wereld afgrenzend en ontgrenzend tegelijk
 • kunst is ontgrenzing en afgrenzing tegelijk van een wereld
 • kunst is onweerlegbaar » poëzie is onweerlegbaar » kunst beweert niets
 • kunst is ook verspilling
 • kunst is passie » kunst als passie
 • kunst is per se conservatief, alle
 • kunst is tragisch; alle grote –
 • kunst jaren '20: toen eigenlijk alles al gebeurd (later slechts variaties)
 • kunst kopen » kunsthandel » kunstveiling (OOK: Sotheby's EN: Christie's)
 • kunst krijgt betekenis als kunst door context
 • kunst maakt werkelijkheid tot fictie
 • kunst maakt werkelijkheid zichtbaar door stilering: vorm (: kunstmatig)
 • kunst maken die geen kunst is – daar gaat het om (: 'antikunst' bij Lucebert)
 • kunst met een steeds ander vermogen tot tijdelijkheid: eeuwige kunst
 • kunst of kitsch? (functioneren van kunst)
 • kunst om de kunst » l'art pour l'art
 • kunst om de kunst / gemeenschapskunst (Nederland)
 • kunst ontkomen, aan de – (: Lucebert wil kunst die geen kunst meer is)
 • kunst ontneemt aan lezer de illusie van de mogelijkheid van een oplossing
 • kunst ontroert door wrijving mogelijkheid/ werkelijkheid
 • kunst ontstaat door vergeten » vergeten zodat er kunst kan ontstaan
 • kunst ontvangt betekenis als kunst door context
 • Kunst op komst
 • kunst op komst?
 • Kunst op koper (tentoonstelling in Mauritshuis, Den Haag, 1999)
 • kunst ordent
 • kunst produceert ideeën over zichzelf en heft zich daarin op; werk v. echte –
 • kunst stelt altijd vraag zonder antwoord? (: geheim van grote kunst)
 • kunst structureert onze waarneming» vormt onze werkelijkheidsinterpretatie
 • kunst terzijde gesteld (en gedevalueerd), (autonoom geworden – )
 • kunst vakmatig benaderd / beleving van kunst
 • kunst valt samen met de taal (die tot kunst verhaalt wat ander louter ding is)
 • kunst van associëren, lezen is de –
 • kunst van briefschrijven » cultuur van het brieven schrijven
 • kunst van conversatie bij uitstek: essay: gesprek met lezer en zelfgesprek
 • kunst van de conversatie » gesprekscultuur » OOK: gespreksgroep(en)
 • kunst van eeuwen; hedendaagse kunstgenieter » –consument geconfronteerd met –
 • kunst van het boek
 • kunst van het gesprek » conversatiecultuur » OOK: gespreksgroep(en)
 • kunst van het Maasland » Rijn– en Maasland
 • kunst van het vergeten soms nodig » SOMS: vergeten onmogelijk geworden
 • kunst van het weglaten » beknopt als waardekwalificatie
 • kunst van het weglaten » kunst door vergeten
 • kunst van Tachtigers: lijden èn verrukking
 • kunst van toen onbegrijpelijk geworden
 • kunst van vrouwen » kunstenares (–sen) » vrouwen als kunstenaar
 • kunst vergoddelijkt » verabsolutering van kunst
 • kunst verliest het van de natuur (OOK: poëzie... )
 • kunst verslindt, vertaalt en reduceert onze werkelijkheid tot teken
 • kunst voor allen? » cultuur en klassenstrijd » klassenstrijd
 • kunst vormt onze waarneming van werkelijkheid (OOK: fictie structureert...)
 • Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (: genootschap – )
 • kunst wordt kunst door verhaal (taal): zonder dat zijn het louter dingen
 • kunst–brief » tekst in briefvorm » verhaal in briefvorm » open brief
 • kunst–jargon » retoriek » grootspraak » taalvertoon » holle woorden et
 • kunst, "andere" – » avant garde » nieuwste kunst etc.
 • kunst, 17e–eeuwse Nederlandse – : verspreiding buiten Nederland
 • kunst, abstracte» non–figuratieve» conceptuele –
 • kunst, avant garde–
 • kunst, beeldende –
 • kunst, beschouwing(en) over – / literaire kritiek
 • kunst, boek–
 • kunst, bruikbare (praktisch – ) – » toegepaste kunst
 • kunst, Chinese – » Chinese cultuur
 • kunst, christelijke – : is afbeelding èn symbool (: dubbelkarakter)
 • kunst, conversatie– » conversatie » gesprek(ken)
 • kunst, eenheid in de – (is eenheid in herhaling)
 • kunst, eeuwige (: met een steeds ander vermogen tot tijdelijkheid)
 • kunst, Egyptische – Egyptische oudheid » OOK: mummie
 • kunst, eigene van alle uitvoerende – : de tijdelijkheid en het hernemen
 • kunst, eigenheid van de boekverluchting naast vormen van beeldende –
 • kunst, elitaire benadering van cultuur en» of –
 • kunst, engel(en) in de beeldende –
 • kunst, ernst van de literatuur c.q. de –
 • Kunst, Fonds voor de – : Amsterdamse –
 • kunst, foto– » fotografie » foto (–'s)
 • kunst, fragmenterende» isolerende omgang met –
 • kunst, géén – (c.q. méér dan kunst of literatuur): schrijver wil
 • kunst, géén nieuwe – (mogelijk) » kunst geen wapen in klassenstrijd
 • kunst, geheim van grote – : dat zij vraag zonder antwoord stelt?
 • kunst, gelegenheids– » gelegenheidsdicht(en) » gelegenheidsdichter
 • Kunst, Grote – : heeft eigen leven» is autonoom» kan alleen zijn
 • Kunst, Grote – : verhouding c.q. relatie met –
 • kunst, herinnerde of onthouden beeldende –
 • kunst, ideologisch–theologisch functioneren van –
 • kunst, internationaal centrum van – : Brussel
 • kunst, invloed van onderwijs op opvattingen over –
 • kunst, Italiaanse –
 • Kunst, kennis en commercie (tentoonstelling Amsterdam 1993)
 • kunst, kerkelijke c.q. religieuze c.q. gewijde – » kunst en religie
 • kunst, kerkelijke/ religieuze –
 • kunst, kunstmatigheid van – » werkelijkheidssuggestie vereist stilering: vorm
 • kunst, liefdes–
 • kunst, méér dan louter literatuur of – : schrijver wil –
 • kunst, maan als literair motief c.q. als motief in –
 • kunst, maatschappelijke» sociale context van kunstwerk c.q. van –
 • kunst, mislukte –
 • Kunst, Moderne – : Museum voor – (Parijs)
 • kunst, moderne schilder– / oude schilderkunst
 • kunst, motief in de – : stad als –
 • kunst, naïeve – » zondagsschilder (–kunst) » amateurschilder(s)
 • kunst, Nederlandse 17e–eeuwse – : verspreiding buiten Nederland
 • kunst, nieuwe – » nieuwe kunstvorm(en)
 • kunst, nieuwe – : (b)lijkt niet mogelijk (: kunst geen wapen in klassenstrijd)
 • kunst, nieuwste – » avant–garde » voorhoede
 • kunst, normen bij beoordeling beeldende – » beoordeling van beeldende kunst
 • kunst, omschrijving van – : omschrijving van creativiteit afhankelijk van –
 • kunst, onnatuurlijkheid van – » SOMS: onnatuurlijkheid in symboliek
 • kunst, onverdraaglijke – » wanneer kunst niet (meer) kan troosten
 • kunst, opvatting(en) over – (OOK: bij publiek cq consument) » kunststromingen
 • kunst, oudchristelijke –
 • kunst, oude(re) – » oude(re) beeldende c.q. schilderkunst
 • kunst, paradox van – : is ontregelende regelzucht
 • kunst, praten» schrijven over literatuur c.q. –
 • kunst, prent–
 • kunst, produktieverhoudingen mbt. literatuur c.q. –
 • kunst, progressieve – » avant garde » artistieke voorhoede
 • kunst, projectie van emoties in – (bij toeschouwer» luisteraar» lezer)
 • Kunst, Raad voor de –
 • kunst, religie als – » kunst als religie
 • kunst, religieuze/ kerkelijke –
 • kunst, romantische beleving van de gotische –
 • kunst, schaats–
 • kunst, schone – & fraaie letteren; hekeling van de minnaars der –
 • kunst, smaak voor – » literaire smaak » muzikale smaak » OOK: smaak vs kuns
 • kunst, sociale context van –
 • kunst, steeds nieuwe gestalten van grote –
 • kunst, taal in of van – / dagelijkse (gewone of spreek–)taal
 • kunst, taal– » taalkracht » taalgebeuren » taal » macht van de taal
 • kunst, teken– » (pen)tekening(en) » OOK: grafiek » ets (–en) etc.
 • kunst, therapeutische waarde van –
 • kunst, toegepaste – » praktisch bruikbare kunst
 • kunst, toelichting bij – : functie van –
 • kunst, topografische motieven in – » topografische literaire motieven
 • kunst, twijfel mbt. de komst van echte –
 • kunst, veranderde waardering van –
 • kunst, vergeten» verwaarloosde» niet meer opgemerkte –
 • kunst, verloren – » verloren cultuur (–voorwerpen)\ kennis c.q. informatie
 • kunst, verouderde – » verouderde literatuur » verouderde poëzie
 • kunst, veroudering van – » verouderde beeldtaal
 • kunst, verstarringsproces van oude(re) – » historie geworden zijn van oude –
 • kunst, verwachtingen m.b.t. komende –
 • kunst, visie op ontwikkeling v.d. – (Vasari's visie op)
 • kunst, volks– » folklore » volksmuziek
 • kunst, volmaaktheid in – : schrikt af (of meer nog:) verveelt
 • kunst, vooruitgang in de – : groei in de betekenis (–mogelijkheden)
 • kunst, wezen van – : het is het maar het is ook iets anders
 • kunst, zondags– » zondagsschrijver(s) » zondagspoëzie » zondagsproza
 • kunst: afgrenzing en ontgrenzing van wereld tegelijk
 • kunst: alleen voor al bestaande – normen en taal paraat
 • kunst: betekenis als kunst door context
 • kunst: compensatie voor het leven » werkelijkheidsontkenning » bedrog
 • kunst: dingen door taal tot kunst verhaald (: kunst valt samen met taal)
 • kunst: eenheid in de – is eenheid in herhaling
 • kunst: eenvoud» eerlijkheid» waarheid als criterium in kunstbeoordeling c.q. –
 • kunst: gewoon – geworden (: niet langer teken) » SOMS: – – – : Of nie
 • kunst: Griekse en Romeinse mythologie» mythologische motieven in de –
 • kunst: haar voortdurend afleiden van de kern is haar verleidingskracht
 • kunst: het blijft vaak behelpen
 • kunst: het metafysische noodzakelijk voor alle – (Debrot)
 • kunst: historische aanleiding / werkelijke betekenis
 • kunst: nog geen scheiding traditie/ contemporaine
 • kunst: normen» taal alleen paraat voor al bestaande –
 • kunst: ons omgaan met – een vorm van citeren (door ons isoleren» fragmenteren)
 • kunst: ontregelende regelzucht
 • kunst: onvoltooidheid eigen aan alle –
 • kunst: produktieverhoudingen mbt. – c.q. literatuur
 • kunst: scheppende/ toegepaste (literaire kritiek als – )
 • Kunst: sleutelwoord van '80 (zoals: enkeling» gevoel» innig»kunstenaar»passi
 • kunst: spanning tussen zijn / niet (kunnen) zijn; wezen van –
 • kunst: stilleven(s)
 • kunst: toevallige werkelijkheid bewerkt tot (beeld van) algemene waarheid
 • kunst: uitzonderlijke regel » uitzondering geworden regel
 • kunst: waar (je houden aan) de regel uitzonderlijk wordt
 • kunst: want past in onze kunstopvatting
 • kunst: wat is – ?
 • kunst; de tautologie als machteloze reactie op –
 • kunstaanschouwing, conditionering van lezer» toeschouwer» luisteraar» kijker\&ndas
 • kunstacademie » opleiding beeldende kunstenaars
 • kunstacademie » opleiding tot kunstenaar » kunstonderwijs
 • kunstbeleid » museumbeleid » museaal beleid
 • kunstbeleving
 • kunstbeleving / vakmatige benadering van kunst
 • kunstbeleving is altijd eenmalig c.q. contemporain
 • kunstbeleving: rechtstreekse [SOMS: primaire] – / onrechtstreekse –
 • kunstbenadering, vakmatige – / kunstbeleving
 • kunstbeoordeling, (normen bij) beeldende–
 • kunstbeoordeling, eenvoud» eerlijkheid» waarheid als criterium bij kunst cq. –
 • kunstbeschouwing
 • kunstbeschouwing » kunstkritiek per se dialectisch
 • kunstbeschouwing / literaire kritiek
 • kunstbespreking » iets (kunnen) zeggen over kunst (c.q. literatuur)
 • kunstboek » plaatwerk » kijkboek
 • kunstboekenhandel Erasmus (Amsterdam)
 • kunstcentrum, Brussel als internationaal –
 • kunstcollectie
 • kunstcollectie Henry Clay Frick (New York)
 • kunstconsument » –genieter van nu geconfronteerd met vele eeuwen kunst
 • kunstconsument » –genieter, conditionering van –
 • kunstconsument, conditionering van lezer» kijker» –
 • kunstcultus » kunstenaarschapscultus : bij '80
 • kunstdistributie » distributie van cultuur c.q. van literatuur
 • kunsten tegelijk: ervaren van – » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • kunsten: Griekse en Romeinse mythologie» mythologische motieven in de –
 • kunstenaar èn geleerde
 • kunstenaar – kunstwerk : verhouding –
 • kunstenaar – maatschappij » (soc.–)maatsch. positie v, schrijver»letterkundi
 • kunstenaar » dichter : scheppen en vakmanschap
 • kunstenaar (: dichter» auteur» componist) verdwijnt in (bovenpersoonlijk) werk
 • kunstenaar (uitvoerder die niet immer slaagt) /dichter (bedenker): Dostojewski
 • kunstenaar / dichter bij Dostojewski (: uitvoering / concept)
 • kunstenaar / geleerde OOK: dichter / wetenschapper
 • kunstenaar / historicus
 • kunstenaar / kunstkenner (c.q. "–kenner")
 • kunstenaar / kunstwerk : verhouding –
 • kunstenaar / mens (: kunstenaarspersonage vs. historische persoon)
 • kunstenaar / wetenschapper
 • kunstenaar als literair motief bij Claus » kunstenaars als lit. motief bij Cl.
 • kunstenaar bewerkt (verwerkt) de werkelijkheid
 • kunstenaar en kunst: cultus bij '80
 • kunstenaar is nooit zijn tijd vooruit
 • kunstenaar met Fens in gesprek » Fens interviewt auteur c.q. kunstenaar
 • kunstenaar ontmoeten » confrontatie met kunstwerk of auteur
 • kunstenaar verdwijnt in het (bovenpersoonlijk geworden) werk
 • kunstenaar zelf, aantekeningen» commentaar op eigen werk door dichter c.q. –
 • kunstenaar, anonieme – » onbekende meester(s)
 • kunstenaar, beeldend – : vrijheid van – (vs gebondenheid van dichter)
 • kunstenaar, duivels–
 • kunstenaar, eigenzinnigheid van – : daardoor creativiteit onomschrijfbaar
 • kunstenaar, emotie bij dichter(s)\ schrijver(s)\ –
 • kunstenaar, emotie van dichter(s)\ schrijver(s)\ –
 • kunstenaar, gevoel van auteur c.q. – » emoties bij dichters of schrijvers
 • kunstenaar, jaloezie van de – » creatieve wedijver » emulatie
 • kunstenaar, jeugdwerk van auteur(s) c.q. –
 • kunstenaar, leeftijd van schrijver» –
 • kunstenaar, onsterfelijkheid van dichter» auteur» poëzie» (kunst–) werk
 • kunstenaar, opleiding tot beeldend – » kunstacademie
 • kunstenaar, romantische opvattingen omtrent de –
 • kunstenaar, scheppen en vakmanschap van dichter c.q. –
 • kunstenaar, vakmanschap en scheppen van dichter c.q. –
 • kunstenaar, woord–
 • kunstenaar, zelfbewustzijn als – » kunstenaarschap
 • kunstenaar: beeld van hem uit zijn werk/ als historische (burgerlijke) persoon
 • kunstenaars in de poëzie van Claus
 • kunstenaars, eigenzinnigheid van – : daardoor creativiteit onomschrijfbaar
 • kunstenaars, rangorde schrijvers of – » erelijst » top–tien (enz.)
 • kunstenaarschap » bewustzijn als (van) kunstenaar » zelfbewust kunstenaarschap
 • kunstenaarschap / wetenschap (–sgerichtheid)
 • kunstenaarschap als literair motief (schilderkunst)
 • kunstenaarschap–burgerdom, samengaan – (Verwey; Veth)
 • kunstenaarschap, romantische opvatting over –
 • kunstenaarschap, tijdgebonden opvattingen over –
 • kunstenaarschap: in de ruimte tussen denken/ verbeelding
 • kunstenaarschap: in de ruimte tussen rationalisme/ romantiek
 • kunstenaarschap: in de tussenruimte van eetwaren/ metafysica (Debrot)
 • kunstenaarschap: in tussenruimte rationaliteit/ irrationaliteit
 • kunstenaarschap: sleutelwoord van '80 (als: Kunst» gevoel» passie» enkeling)
 • kunstenaarschapscultus » kunstcultus » kunstenaarscultus : bij '80
 • kunstenaarscultus » kunstcultus » kunstenaarschapscultus : bij '80
 • kunstenaarsleventje (: in de kroeg) » bohème » bohémien–leven
 • kunstenaarsopleiding » kunstonderwijs
 • kunstenaarspersonage / kunstenaar als burger (volgens de burgerlijke stand)
 • kunstenaarsverzet '40 – '45
 • Kunstenaarsverzet, prijs van de Stichting –
 • kunstenares (–sen) » kunst van vrouwen » vrouwen als kunstenaar
 • kunstervaring » kunst ervaren » beleving van kunst
 • kunstervaring dwingt tot zelfinterpretatie en zelfontdekking
 • kunstervaring is altijd contemporain
 • kunstervaring, rechtstreekse/ onrechtstreekse – [SOMS: primaire / secundaire]
 • kunstfotografie » foto ('s) » fotografie (OOK: – als kunst)
 • Kunstgalerij, Nationale – (in het Huis ten Bosch; 1800)
 • kunstgebruik » literatuurgebruik » verkeerd gebruiken van kunst of literatuur
 • kunstgenieter » –consument met vele eeuwen kunst geconfronteerd; huidige –
 • kunstgenieter » –consument, conditionering van –
 • kunstgenieter, conditionering van lezer» kijker» –
 • kunstgenot : Lucebert wil kunst maken die strijd is tegen kunst en –
 • kunstgenot en minnaars der fraaie letteren gehekeld
 • kunstgeschiedenis » kunsthistorie
 • kunstgeschiedenis / geschiedenis van de kunst
 • kunstgeschiedenis / kunstkritiek (: historische/ eigentijdse kunstwaardering)
 • kunstgeschiedenis door Fens in tegengestelde ontwikkeling gezien
 • kunstgeschiedenis, vervalst beeld van kunst c.q. kunstwaardering c.q. –
 • kunstgeschiedenis: organische ontwikkeling als beschrijvingsmodel (groei etc.)
 • kunstgeschiedschrijving
 • kunstgevoel of echte religiositeit
 • kunstgreep van auteur (: mogelijkheden van vormtechniek» lit. & taalmiddelen)
 • Kunsthal te Rotterdam
 • kunsthandel » –veiling » galerie » kunst kopen » OOK: Sotheby's EN: Ch
 • kunsthandelaar » kunsthandel » –veiling » kunst kopen » Sotheby's &raq
 • kunsthistoricus / kunstkenner
 • kunsthistorie » kunstgeschiedenis
 • kunsthistorie / kunstkritiek (: historische / eigentijdse waardering)
 • kunsthistorisch
 • kunsthistorisch / kunstkritisch (c.q.: –/– waarderen)
 • kunsthistorisch kijken (technisch» precies – ) / betekenisgevend kijken
 • kunsthistorische / eigentijdse waardering
 • kunsthistorische discipline: onbevooroordeeld» contextloos» precies kijken
 • Kunsthistorisches Museum te Wenen
 • kunstje » maniertje» kunstmatig» geforceerd» gekunsteld» gemaakt»
 • kunstjournalistiek
 • kunstkaart » reproduktie » afbeelding » plaat » poster » affiche
 • kunstkatern » culturele bijlage(n) » literair(e) supplement(en)
 • kunstkenner / kunsthistoricus
 • kunstkenner / vakman (kunstenaar zelf)
 • kunstkijker – werk : kunstwerk ontstaat steeds in wisselende gedaante tussen –
 • kunstkijker » lezer(s)
 • kunstknipsel » knipkunst » schaarkunstenaar
 • Kunstkring, Moderne – (Amsterdam)
 • kunstkritiek » kunstbeschouwing
 • kunstkritiek » kunstbeschouwing: per se dialectisch
 • kunstkritiek / kunsthistorie (: eigentijdse / (kunst)historische waardering)
 • kunstkritiek / literaire kritiek
 • kunstkritiek als literair motief
 • kunstkritisch / kunsthistorisch (c.q.: –/– waarderen)
 • kunstkunst » kunstmatigheid van kunst–kunst » verhevene onschadelijk gemaakt
 • kunstliefde
 • kunstmaan » sputnik » spoetnik
 • kunstmatig » –heid » gekunsteldheid » onechtheid » aanstellerij »
 • kunstmatig » niet (meer) serieus te nemen » lachwekkend » onwaarschijnlijk
 • kunstmatig (–heid): hypergeraffineerde constructie » overzorgvuldig» –verfij
 • kunstmatig ... ZIE OOK: gekunsteld ...
 • kunstmatig / gekunsteld
 • kunstmatig interpreteren » overinterpretatie » te diep(zinnig) lezen
 • kunstmatig natuurlijk / echte natuur
 • kunstmatig, "natuurlijk" maar uiterst – (: romandialogen)
 • kunstmatig: levende kunst wordt buiten kunstmatige context –
 • kunstmatige context; levende kunst wordt kunstmatig buiten –
 • kunstmatige ruïne » folly » fantastisch bouwwerk » luchtkasteel
 • kunstmatigheid van dagboek» essay» rapportage (: fictionalisering)
 • kunstmatigheid van kunst » werkelijkheid zichtbaar maken eist stilering: vorm
 • kunstmatigheid van kunstkunst » kunstkunst
 • kunstmens » kunstman » kunstvrouw
 • kunstnijverheid » –produkt(en) » toegepaste kunst » praktisch bruikbare kuns
 • kunstonderwijs » kunstopleiding » opleiding tot kunstenaar
 • kunstonderwijs » opleiding beeldend kunstenaar » kunstacademie
 • kunstontvankelijkheid of religieuze ontvankelijkheid ?
 • kunstoordeel, eenvoud» eerlijkheid» waarheid als criterium bij –
 • kunstopvatting (–en) (OOK: bij publiek c.q. consument) » kunststroming(en)
 • kunstopvatting Debrot: geen synthese maar spanning der tegenstellingen
 • kunstopvatting, tijdgebondenheid van – » veranderende kunstopvattingen
 • kunstopvatting; kunst: want past in onze –
 • kunstopvattingen (OOK: bij publiek c.q. consument) » kunststroming(en)
 • kunstopvattingen van J.A. Alberdingk Thijm
 • kunstprodukt, lezer als –
 • kunstprodukt, lezer wordt zelf –
 • kunstprodukt, lezer wordt zelf –
 • kunstprogramma op tv » kunstprogramma's op tv
 • kunstregel (–s)
 • kunstreizen » cultuurreizen
 • kunstrichting (–en) » kunstopvatting(en) (OOK: bij publiek c.q. consument)
 • kunstroof » diefstal » dief
 • kunstschool Slade
 • Kunstschrift [tijdschrift, uitgegeven door Openbaar Kunstbezit]
 • kunststof » plastic(s)
 • kunststroming (–en) » kunstopvatting(en) (OOK: bij publiek c.q. consument)
 • kunsttaal (taal van c.q. in kunst vs. spreektaal
 • kunsttaal / levende taal (: dode c.q. kunstmatige taal vs. echte taal)
 • kunstuitvergroting leidt tot zelfverlies bij lezer» kijker
 • kunstveiling » kunsthandel (OOK: Sotheby's EN: Christie's)
 • kunstveilingcatalogus
 • kunstvergroting leidt tot zelfverlies van kijker» lezer
 • kunstverzameling (–en)
 • kunstverzameling Jacques Goudstikker
 • kunstverzameling: Frick Collection te New York
 • kunstvoorschrift (–en)
 • kunstvoorwerp, bijschrift bij – : functie van –
 • kunstvorm, andere – : verlangen om – te beoefenen
 • kunstvorm, nieuwe – » nieuwe kunst
 • kunstvormen tegelijk ervaren, alle – » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • kunstwaarde » kunstwaardering
 • kunstwaardering » kunstwaarde
 • kunstwaardering / literatuurwaardering : in de 17e eeuw
 • kunstwaardering en –geschiedenis, vervalst beeld van kunst c.q. van –
 • kunstwaardering, sociale » sociologische aspecten van (literatuur– en) –
 • kunstwereld
 • kunstwerk – kijker : dialoog – » gesprek lezer – (personages in) tekst
 • kunstwerk – kunstenaar : verhouding –
 • kunstwerk » kijker : dialoog – » gesprek lezer – (personages in) tekst
 • kunstwerk / kunstenaar (verhouding – )
 • kunstwerk = beeld van het kunstwerk? » ontologische status van kunstwerk
 • kunstwerk als beeld van kunstwerk » ontologische status van kunstwerk
 • kunstwerk als de schaduw van zijn innerlijke gestalte bij de kunstenaar
 • kunstwerk bestaat per moment, in steeds wisselende gestalten per kijker» lezer
 • kunstwerk bezielen met eigen geest: lezen» luisteren» kijken is vorm van –
 • kunstwerk dat weinig aandacht meer krijgt 'adopteren'! (suggestie van Fens)
 • kunstwerk gevormd uit steeds nieuwe interpretaties, groeiende gestalte van –
 • kunstwerk heft zich op: verdwijnt in de ideeën die het over zichzelf opwekt
 • kunstwerk is buiten verhaal (taal) louter een ding (is kunst door taal)
 • kunstwerk lijkt eerder ontstaan dan gemaakt; voltooid groot –
 • kunstwerk ontstaat in het individueel contact met het werk
 • kunstwerk ontstaat tussen beschouwer en het werk in steeds wisselende gedaante
 • kunstwerk produceert ideeën over zichzelf en heft zich daarin op, echt –
 • kunstwerk tùssen werk en beschouwer (: ontstaat in steeds wisselende gedaante)
 • kunstwerk verdwijnt» verandert: in de ideeën die het over zichzelf produceert
 • kunstwerk wordt kunst door verhaal (taal): zonder dat is het louter een ding
 • kunstwerk, autonomie van het – » het Grote leidt eigen leven
 • kunstwerk, beeld van – » visie op kunstwerk » idee over kunstwerk
 • kunstwerk, beeld van – : = kunstwerk? (: ontologische status van kunstwerk)
 • kunstwerk, beleving van –
 • kunstwerk, confrontatie c.q. ontmoeting met auteur» kunstenaar» –
 • kunstwerk, conventie in contact met –
 • kunstwerk, eenling tegenover veelvoudigheid van (het hele bestaan en) het –
 • kunstwerk, Gesamt– » totaalkunstwerk
 • kunstwerk, interpretatie als –
 • kunstwerk, ontologische status van – » kunstwerk = beeld van kunstwerk?
 • kunstwerk, sociale» maatschappelijke context van –
 • kunstwerk, stilte » ruimte » wit om het –
 • kunstwerk, tussenpositie v.h. – (: ontstaat halverwege beschouwer en het werk)
 • kunstwerk, vergeten» verwaarloosd» niet (meer) opgemerkt –
 • kunstwerk, verval van de inspiratie bij de realisering van het –
 • kunstwerk, waardering van –
 • kunstwerk: 'verzameling mogelijkerwijzen'; onzekerheid het scheppend beginsel
 • kunstwerk: documentair materiaal van andere orde (OOK: literair werk: ...)
 • kunstwerk: onherhaalbaar
 • kunstwerk: produkt van subject (kijker c.q. lezer) en object (het werk)
 • kunstwerk: produkt van wat het – uit ons haalt en wij uit het kunstwerk
 • kunstwerk: ruimte» stilte» wit om het –
 • kunstwerk: vervoering postuleert (hogere) wereld achter –
 • kunstwerk; grootmeesterlijk wetenschapp. werk komt in isolementspositie van –
 • kunstzinnig tekortschietend vermogen (, compensatie voor – )
 • Kupper, Christiaan Emil Marie » Doesburg, Theo van
 • Kurhaus, Museum – (Kleef)
 • Kurpershoek, Theo
 • Kusters, Frans
 • Kusters, W.: oratie Rijksuniversiteit Limburg
 • Kusters, Wiel
 • Kusters, Wouter
 • Kuyl, Ton
 • Kuyle, Albert [pseudoniem van Louis M.A. Kuitenbrouwer]
 • Kuyper–van Oordt, Hendrika
 • Kuyper–Wilmans, Diny
 • Kuyper, Abraham
 • Kuyper, Sjoerd
 • Kuypers, Julien
 • Kuyt, Janjaap
 • Kuyten, André
 • Kuzien [kwartaalblad Katholieke Universiteit Nijmegen (= Radbouduniversiteit)]
 • KVP » Katholieke Volkspartij » K.V.P.
 • kwaad » (erf)zonde» zondigheid» –val» mysterie vh kwaad (OOK als lit.
 • kwaad (zonde) – schuld – straf – boete
 • Kwaad : macht, dreiging, schaduw, onraad
 • kwaad bevordert het goede
 • kwaad, ordening van het – » boeteboek » biechtspiegel » zondenregister
 • kwaadsprekerij » (anonieme) laster » insinuatie
 • kwaadsprekerij » roddel » gossip
 • Kwakkel, J.
 • kwakkelcultuur
 • kwalificatie "mooi" is uiting van onmacht en geen esthetische kwalificatie
 • kwalificatie "spannend" c.q. "meeslepend": wel» geen waardekwalificatie
 • kwalificatie "sympathiek": gevaarlijk voor dichtbundel!
 • kwalificatie van waarde ... ZIE: waardekwalificatie ...
 • kwalijke humor » meligheid » flauw » gewild populair » opleuken
 • kwaliteit » kwaliteitsverschil (–len)
 • kwaliteit (lit. – ): vermogen tot nieuwe verbijzonderingen voor andere lezers
 • kwaliteit (literaire – ): criterium (OOK: poëticale – ) » norm(en) voor &ndas
 • kwaliteit beoordelen, Fens verklaart zich onbevoegd tot –
 • kwaliteit en kwantiteit » kwaliteit versus kwantiteit
 • kwaliteit erkend, (literaire) – » erkenning van dichterschap
 • kwaliteit minder in vergelijking met debuut (constateert Fens)
 • kwaliteit ontbreekt » gebrek aan niveau » nivellering» angst voor ongelijkheid
 • kwaliteit van auteur af te meten aan (niet) gebruiken van aanhalingstekens
 • kwaliteit van boek duurzaam?
 • kwaliteit van gedicht gekenmerkt door evenwicht oorspronkelijkheid/ traditie ?
 • kwaliteit van het papier
 • kwaliteit van lezer? / van tekst?
 • kwaliteit van poëzie ZIE OOK: abstract / concreet ...
 • kwaliteit van tekst? / van lezer?
 • kwaliteit van vers gekenmerkt door evenwicht "taalluwte"/ (taal)dichtheid ?
 • kwaliteit vermoed (duister) / slechte kwaliteit (onbegrijpelijk) (: in poëzie)
 • kwaliteit verraadt zich vóór het doorzicht plaats heeft (dat blijft raadsel!)
 • kwaliteit, dubieuze literaire – » literaire waarde » literaire kwaliteit
 • kwaliteit, gemiddelde – » middelmaat » uniformiteit » gelijkheid
 • kwaliteit, kort als – » kunst van het weglaten
 • kwaliteit, literaire – » literaire waarde » SOMS OOK: dubieuze lit. kwaliteit
 • kwaliteit, literaire – : 'christelijk' zegt niets over –
 • kwaliteit, literaire – : bepaalt "levenswaarde" van een werk
 • kwaliteit, poëtische – : erkend c.q. geconstateerd
 • kwaliteit, raadsel als teken van – » raadsel te raden » raadsel blijft
 • kwaliteit, technische – : van gedicht(en)
 • kwaliteit: eenvoud van – is schijn–eenvoud
 • kwaliteit: eenvoud van wat van hoge – is is schijn–eenvoud
 • kwaliteit: gebrek aan – (cq. diepgang» intensiteit» uniekheid» vitaliteit..
 • kwaliteit: van tekst?/ van lezer?
 • kwaliteit: zonder veel lagere – geen werk van topniveau bestaanbaar
 • kwaliteiten (eigen – ) van de leermeester gewantrouwd
 • kwaliteiten van gedicht(en), technische –
 • kwaliteitsaanduiding, "spannend" c.q. "meeslepend" wel/ geen –
 • kwaliteitscontrasten binnen één gedicht
 • kwaliteitscriterium, muzikaliteit van het vers als –
 • kwaliteitskrant » kwaliteitspers
 • kwaliteitsniveau vereist bij te pasticheren werk; enig –
 • kwaliteitsnorm (OOK: poëticale – ) » –criteria (OOK: van criticus» rec
 • kwaliteitsnorm, "spannend" c.q. "meeslepend" wel of niet een –
 • kwaliteitsnorm, literaire – : feitelijke» historische (on)juistheid is geen –
 • kwaliteitsoordeel » waardeoordeel » mening » waardering (tav. tekst)
 • kwaliteitspers » kwaliteitskrant » "de beste krant van de wereld"
 • kwaliteitssuggestie » –garantie » –symbool (: Michelin–ster etc.)
 • kwaliteitsverschil » middelmaat en topniveau » hiërarchie in waarde(n)
 • kwaliteitsverschil tussen strofen » strofe » –indeling» –vorm» s
 • kwaliteitsverschil tussen versregels
 • kwaliteitsverschillen binnen één gedicht
 • Kwant o.s.a., R.C.
 • kwantitatief te vergelijken: verhalenbundels jaren '30 en '60 (suggestie Fens)
 • kwantiteit en kwaliteit » kwantiteit versus kwaliteit
 • kwantiteit v. informatie te groot èn te klein in nieuwsvoorziening» naslagwerk
 • kwartaalblad KUN» Radboud–universiteit : "Kuzien"
 • kwatrijn » Perzisch kwatrijn » kwatrijnen
 • kweken » kweker(s) » tuinieren » tuin(man)
 • kweker (–s) » kweken » tuinieren » tuin (–man)
 • kwelling, wereld van – » angstdroom » nachtmerrie » lugubere fantasie
 • kwestie–Van Kilsdonk
 • kwetsbaarheid voor kritiek » reactie c.q. reageren op bespreking(en)
 • kwetsbare auteurs, Fens' voorkeuren voor 1) (labyrint–)constructeurs en 2) –
 • kwijt, boek – » zonder boek(en) » geen boek(en) » boek(en) zoek » boe
 • kwijt: onvindbare zin(snede) in boek
 • kwijtschelding » vergiffenis » vergeving » pardon (OOK: als literair motief)
 • kwinkslag(en) » bon–mot(s) » aforisme(n)