Thema's
 • Jérusalem, Bible de –
 • Jésus Marie O.Carm, Bruno de
 • Jörgensen, Jens Johannes
 • Jφrgensen, Jens Johannes
 • Jünger, Ernst
 • Jürgens, Jürgen
 • J.H. Donnerprijs van de Nederlandse Boekverkopersbond
 • Jaakke, A.W.G.
 • jaar 2000 » millennium (tweede – )
 • jaar 2100, het –
 • Jaar van het Boek » Jaar zonder Boek
 • Jaar zonder Boek » Jaar van het Boek
 • jaar zonder heer 1980
 • jaar–bloemlezingen » lustrum–bloemlezingen (: suggestie van Fens)
 • Jaar, Heilig – » jubeljaar
 • jaar, kerkelijk – » kerkelijke kalender » feesten der heiligen
 • jaarboek "Aurora"
 • jaarboek "De Engelbewaarder"
 • Jaarboek » Verhandeling » Levensbericht etc.: genootschappelijke publikatie(s)
 • Jaarboek der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
 • Jaarboek Letterkundig Museum
 • Jaarboek, Vestdijk– » "Vestdijkkroniek" » Vestdijkkring » Vestdijk
 • jaarboekje 'Singel 262' » (gastenboek van) uitgeverij Querido
 • jaargetijde » seizoen(en) : in de poëzie
 • jaargetijden » seizoen(en) » maand(en) (OOK:) als literair motief cq metafoor
 • jaarlijkse feestdagen der heiligen » kerkelijke kalender » kerkelijk jaar
 • jaarlijkse prijs der gemeente Amsterdam: voor poëzie of proza
 • jaarverslag » jaarboel » Almanak » Handelingen van Genootschap etc.
 • jaarwisseling » oudejaarsavond » oudjaar / SOMS: Nieuwjaar(sdag)
 • jaarwisseling, wens nav. kerst\– (boekhandel»antiquariaat»uitgeverij»bedrij
 • JAC » John Cannon
 • Jac (: Jacques Janssen, tekenaar en graficus)
 • jacht » jagen [OOK: – als literair motief]
 • jacht op specifiek boek » speciaal boek willen kopen » ongeduldige boekenkoper
 • Jack, Ian
 • Jackman, S.W.
 • Jackson, H.J.
 • Jackson, Holbrook
 • Jackson, Michael
 • Jacob (aartsvader)
 • Jacob der Meistersänger [pseudoniem van Jacob Groot]
 • Jacob Drent (romanpersonage bij Alfred Kossmann)
 • Jacob en Rachel
 • Jacob I koning van Engeland » King James VI van Schotland
 • Jacob van Ruisdael Grandioze Landschappen (Frans Hals Museum, Haarlem 2002)
 • Jacob, Max
 • Jacobi, Tineke
 • Jacobs, A.F.J. (Alphonse)
 • Jacobs, Eduard
 • Jacobs, Fred
 • Jacobs, J.A.
 • Jacobs, Pim » Trio Pim Jacobs
 • Jacobs, Pszisko
 • Jacobse en Van Es (Koot & Bie)
 • Jacobse, Muus [pseudoniem van Klaas H. Heeroma]
 • Jacobsen, dr. R.
 • Jacobsen, F.
 • Jacobson–prijs (voor oudere auteurs)
 • Jacobson, Howard
 • Jacobstekst(en)
 • Jacobsz, Wouter
 • Jacobus de Voragine
 • Jacobus I koning van Engeland
 • Jacobus van Looyprijs
 • Jacobus van Vitry
 • Jacobus–legende (Jacobus de Meerdere)
 • Jacobus, Boek van Sint – (incl. Gids voor de Pelgrims)
 • Jacobus, brief van –
 • Jacoff, Rachel
 • Jacopone da Todi
 • Jacques [Asselman; werkzaam geweest bij Atheneum Boekhandel Amsterdam]
 • Jacquet, F.
 • Jaeger, C. Stephen
 • Jaeger, Toef
 • Jaffé, H.L.C.
 • Jaffé, Hans Ludwig C.
 • jagen » jacht » jager
 • Jageneau, Lambert
 • Jager, Okke
 • Jagger, Mick
 • Jagtenberg, Yvonne
 • Jakarta » Djakarta » Batavia
 • Jakarta: Erasmus taalcentrum
 • Jakarta: universiteit van Indonesia » (gast– ) colleges aan...
 • Jakir, Pjotr
 • jakkie, het woord –
 • Jakob (aartsvader)
 • Jakob en Rachel
 • Jakobson, Roman
 • Jakovsky, Anatole
 • Jalink, J.M.
 • jaloers » naijver » (politiek) intrigeren » gekonkel
 • jaloers om boek » jaloezie om bibliotheek
 • jaloers om lezen » jaloers op lezende(n) » jaloers om leesmogelijkheid
 • jaloezie » gekonkel » (politieke) intriges » achterbaks» opportunisme»
 • jaloezie (op zich manifesterende creativiteit) nooit door het voltooide gewekt
 • jaloezie / bewondering [OOK: – als literair motief]
 • jaloezie om bibliotheek » jaloers om boek
 • jaloezie op de zich in het onvoltooide duidelijk manifesterende creativiteit
 • jaloezie van kunstenaar » creatieve wedijver » emulatie
 • Jamar, C.H.F.
 • jambe
 • jamben, vertaling in poëzie» in hexameters» in –
 • Jamboree 1937 » padvinders » verkennerij » welpen » scouting
 • James I koning van Engeland » King James VI van Schotland
 • James I, koning van Engeland
 • James sr., Henry
 • James VI koning van Schotland » King James I van Engeland
 • James, Alice
 • James, Brett
 • James, C.L.R.
 • James, Clive [Engels tv–presentator]
 • James, Edward
 • James, Henry
 • James, William
 • jammer dat Blokker nooit meer eens een kinderboek heeft geschreven vindt Fens
 • Jan Campert–stichting
 • Jan Campert–stichting: Constantijn Huygens–prijs
 • Jan Campertprijs » (essay–\ poëzie–)prijs v.d. Jan Campertstichting (Den Haag
 • Jan Campertstichting: Vijverbergprijs
 • Jan de Witt, Jongens van – (fototentoonstelling Nieuwe Kerk Amsterdam 2001)
 • Jan Hanlo Essay Prijs
 • Jan III hertog van Brabant
 • Jan Schaeferbrug (Amsterdam)
 • Jan Steen–expositie (Amsterdam Rijksmuseum 1996)
 • Jan van Lateranen, St. – (basiliek te Rome)
 • Jan, St. –
 • Jan, vereniging van katholieke boekhandelaren, Sint –
 • Janacek, Leos
 • Janacopoulos, Vera [Braziliaanse zangeres]
 • Janes, Dominic
 • Janse, A.
 • Jansen, A.
 • Jansen, Cornelius » Jansenius » Jansenisme
 • Jansen, Fons
 • Jansen, Gerard
 • Jansen, Guus
 • Jansen, H.P.H.
 • Jansen, Harry
 • Jansen, J.F.J.
 • Jansen, Jan
 • Jansen, Jeroen
 • Jansen, Kitty
 • Jansen, Leo
 • Jansen, M.A. (bisschop van Rotterdam)
 • Jansen, Nico
 • Jansen, P. Ph.
 • Jansen, P.G. [pseudoniem: Aar van de Werfhorst]
 • Jansen, Wim
 • Jansenius » Jansenisme » jansenistisch » Port Royal
 • Janskathedraal, St. – (Den Bosch)
 • Jansma, Bert
 • Jansma, Esther
 • Jansma, Kees
 • Janssen Perio, E.M.
 • Janssen s.j., Em.
 • Janssen s.j., Emile
 • Janssen, A.
 • Janssen, A.E.M.
 • Janssen, Frans A.
 • Janssen, H.E.R.J. –
 • Janssen, H.H.
 • Janssen, Jacques (= Jac) [tekenaar, graficus, illustrator]
 • Janssen, Jan
 • Janssen, Jeroen F.R.
 • Janssen, Kitty
 • Janssen, Pierre
 • Janssen, Rinus
 • Janssen, Susanne
 • Janssens Elinga, Pieter
 • Janssens–Knorsch, Uta (Fens–)
 • Janssens, G.A.M.
 • Janssens, J.D.
 • Janssens, Magda
 • Janssens, Marcel
 • januari » de maand januari » januari als literair motief
 • Januszewski, Gertrud
 • Janvier–Emous, Marian
 • Jany
 • Janzen, Gerlof
 • Japan » Japans » Nippon » Japanse cultuur c.q. architectuur » Japans huis
 • Japanese literature
 • Japanner (–s)
 • Japans concentratiekamp » strafkamp(en) » concentratiekamp : als lit. motief
 • Japans, vertaling uit het –
 • Japanse capitulatie, situatie in Nederlands–Indië vlak na – (bersiap–tijd)
 • Japanse literatuur
 • Japanse poëzie
 • Japanse tekening (–en) » Japanse schilderkunst
 • Japin, Arthur
 • Jappe Alberts, W.
 • Jappenkamp als literair motief » concentratiekamp als literair motief
 • Jardine, Lisa
 • Jarell, Randall
 • jaren '20 en '30 van de 20e eeuw
 • jaren '20: toen in de kunst alles al gebeurd; later slechts variaties
 • jaren '30 & '60, verhalenbundels uit – : dienen kwantitatief vergeleken (Fens)
 • jaren '30 als literair motief
 • jaren '30, '40, '50: tijdsbeeld van de –
 • jaren '30, de – » OOK: crisistijd jaren '30
 • jaren '30: katholieke jongeren
 • jaren '40 –'45 (bezettingstijd) » vlak na de bevrijding
 • jaren '40 (van de 20e eeuw), de – (OOK: als literair motief)
 • jaren '40–45: kunstenaarsverzet
 • jaren '40, ,'50, en '30: tijdsbeeld van de –
 • jaren '40, Nederlands–Indië in de –
 • jaren '40: illegale jongerentijdschriften
 • jaren '50 (van de 20e eeuw)
 • jaren '50 en '60: humor van – : je voelt je daarbij jong (i.t.t. humor van nu)
 • jaren '50, en '30 en '40: tijdsbeeld van de –
 • jaren '60 (van de 20e eeuw)
 • jaren '70 / jaren '80 (twintigste eeuw)
 • jaren '70: rellen ivm. slopen Nieuwmarktbuurt (Amsterdam) tbv. metro–aanleg
 • jaren '80 (19–): Nederlandse poëzie alleen fraai verwoorde literaire lichtheid
 • jaren '80 en»of '90 van negentiende eeuw » (OOK: the Nineties in Engeland)
 • jaren '80 van 19e eeuw / jaren '80 van 20e eeuw
 • jaren '80 van 19e eeuw; muziek kunnen leren kennen in de –
 • jaren '80 van 20e eeuw in Nederland, slome –
 • jaren '80 van de 19e eeuw, Amsterdam in de –
 • jaren '90 en '80 van de negentiende eeuw » (OOK: the Nineties in Engeland)
 • jaren (last der – ) als literair motief
 • jaren 1850–1885
 • jaren dertig » crisistijd
 • jaren dertig als literair motief, de –
 • jaren dertig, veertig, vijftig; (tijdsbeeld van de – )
 • jaren doen tekst groeien c.q. veranderen; tijd» generaties» eeuwen» –
 • jaren later wéér door dat boek gegrepen
 • jaren negentig (en tachtig) van de negentiende eeuw » de Engelse Nineties
 • jaren tachtig en negentig van de 19e eeuw » (OOK: the Nineties in Engeland)
 • jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw
 • jaren veertig, vijftig (tijdsbeeld van – )
 • jaren vijftig van de 20e eeuw
 • jaren zestig (20e eeuw)
 • jargon van de dag » mode–woorden » modieuze begrippen
 • jargon voor het bovennatuurlijke (bij scheiding natuur/ bovennatuur); eigen –
 • jargon, artistiek – » retoriek » grootspraak » taalvertoon » bedrog v
 • jargon, modieus – : in literaire teksten c.q. toneelstukken
 • jargon, ongeloofwaardig wetenschaps– » lusteloze taal van wetenschap
 • jargon, taalinflatie door – » terminologische inflatie
 • jargon, vak– » vaktaal » specialisme » specialist(isch) » geleerd (&nd
 • jargon, vak– » vaktaal » specialistentaal » specialistische taal
 • jarig » verjaardag van Kees Fens
 • Jarrell, Randall
 • Jarrety, Michel
 • Jarry, Alfred
 • Jaspers, Gerard
 • Jaspers, Joep
 • Jaspers, Peter
 • Jasperse, Helena Maria (Leentje)
 • Java » Javaan » Javanen
 • Java–bode, De – [tijdschrift]
 • Java, Melati van
 • Jawlensky, Alexei
 • jazz
 • je klein voelen bij de grootheid van voorgangers
 • je verwijderen van wat er al is in toon» woord: scheppen (; niet: nieuw maken)
 • je–figuur » jij–figuur » gij–figuur » aangesprokene
 • je» jij zeggen » voornaam (mogen) gebruiken
 • Jean duc de Berry
 • Jean Paul » [pseudoniem van:] Johann Paul Friedrich Richter
 • Jeanne d'Arc
 • Jeanneret, Charles Edouard [Le Corbusier]
 • Jebb, Louise
 • Jefferies, Richard
 • Jefferson, George
 • Jeffrey, Francis
 • Jeffreys, Elizabeth
 • Jehova's getuige
 • Jelgershuis, J.
 • Jellema, C.O.
 • Jellema, O.
 • Jellema: contrast èn parallel: volheid/ leegte
 • Jelsma, Simon [pater – m.s.c.]
 • Jenkins, Alan
 • Jenkins, Claude
 • Jenkins, Richard
 • Jenkins, Simon
 • Jenkyns, Richard
 • Jens, Willem
 • jenseits » jenseitig » hiernamaals(gericht)
 • Jensen, Jens Christian
 • Jeremia
 • Jerome, Jerome K.
 • Jerpoint abdij
 • Jerusalem » Jeruzalem » SOMS: het hemels Jerusalem
 • Jerusalem als stadsideaal
 • Jesaja » Isaïas
 • Jesaja, deutero–
 • Jesenin Volpin, Aleksandr Sergejewitsch
 • Jesenin, Sergej Alexandrovitsj
 • Jesenina, Tatjana
 • Jespers, Oscar
 • Jesse, Nico
 • Jessurun d'Oliveira, H.U.
 • Jessurun Mesquita, Josef
 • Jesus » Jesus Christus » Jesus van Nazareth » Christus
 • Jesus / Christus (: Christusbeeld vermenselijkt)
 • Jesus als Theseus
 • jeugd » kindertijd
 • jeugd (: onschuldige zinnelijkheid) / volwassenen (: begeerte)
 • jeugd / ouderen als literair motief (: kloof jongeren/ouderen als lit. motief)
 • jeugd / volwassenen (: onschuldige zinnelijkheid / begeerte)
 • jeugd als literair motief (: jonge mensen als literair motief)
 • jeugd als literair motief » kind » kindersituatie (etc.) als literair motief
 • jeugd als mythe » kind als mythe » tot mythe gemaakt kinder– cq studentenleven
 • Jeugd en Cultuur [Vlaams–Nederlands maandblad voor middelbare–schooljeugd]
 • jeugd en lectuur » lezen van leerlingen » van scholieren
 • jeugd en schoonheid, bruikleen van –
 • jeugd en talent » jong (jeugdig) zijn ivm. succes » OOK: jeugdtalent
 • jeugd van dichter » ouderlijk milieu van dichter » afkomst van dichter
 • jeugd zet de toon » generatiekloof » –verschil » generatie (–s)
 • jeugd– ... ZIE OOK: kinder– ...
 • jeugd, bruikleen van schoonheid en –
 • jeugd, gelezen in – : effect van wat is – (: invloed van jeugdlectuur)
 • jeugd, godsdienst tijdens – » religieuze opvoeding » godsdienstonderwijs
 • jeugd, hedendaagse lees–
 • jeugd, katholieke» roomse – [OOK: – als literair motief]
 • jeugd, lezen in je – : vervalst beeld van –
 • jeugd, religie tijdens – » godsdienstige opvoeding » godsdienstig onderwijs
 • jeugd, straat van je –
 • jeugdangst » kinderangst » droomangst
 • jeugdbeweging » jongerenwerk » jongerenpropaganda
 • jeugdbibliothecaris (–esse)
 • jeugdbibliotheek » schoolbibliotheek
 • jeugdbijbel » kinderbijbel
 • jeugdblad » jeugdtijdschrift » tijdschrift voor jongeren
 • jeugdboek ZIE OOK: jeugdlectuur... EN: jeugdliteratuur... EN: kinder...
 • jeugdboek » jeugdliteratuur » jeugdboeken » kinderliteratuur » kinderlectuur
 • jeugdboek ...
 • jeugdboek / later gelezen literatuur (: het lezen van – / – )
 • jeugdboek en literatuur
 • jeugdboek ook voor volwassenen » kinderpoëzie voor volwassenen
 • jeugdboek, benaderingswijze(n) van –
 • jeugdboek, literaire eisen aan kinder– c.q. –
 • jeugdboek, literaire kritiek op –
 • jeugdboek, meestgelezen c.q. succesvol –
 • jeugdboek, plaatjes in – » geïllustreerde –
 • jeugdboek, realistisch – » realisme en jeugdliteratuur
 • jeugdboek: taalgebruik en stijl van kinderboek(en)
 • jeugdboeken, literaire kritiek op –
 • jeugdboeken, succesrijke –
 • jeugdboekillustratie: Fens suggereert prijs in te stellen voor beste –
 • jeugdboekonderzoek moet niet in ps.\pedag. maar letterenfaculteit (vindt Fens)
 • jeugddroom Fens: tekenaar worden, gefrustreerde –
 • jeugddroom van Fens: een Ralley–fiets
 • jeugdervaring » –ervaringen
 • jeugdervaring als literair motief » jeugdherinnering als literair motief
 • jeugdervaring van Fens » (jeugd)herinnering...\ persoonlijke ervaring van Fens
 • jeugdervaring, godsdienstige opvoeding c.q. religieus onderwijs als –
 • jeugdherinnering (–en)
 • jeugdherinnering als literair motief » jeugdervaring als literair motief
 • jeugdherinnering Fens » persoonlijke (jeugd–) ervaring Fens
 • jeugdherinnering Fens, bos als – » bos » woud
 • jeugdherinnering Fens: Mastbos Breda » Baronielaan Breda
 • jeugdherinnering mbt. lezen
 • jeugdig » jong (: ivm. talent c.q. succes) » OOK: jeugdtalent
 • jeugdige / oudere dichter (: beeldend/ bezinnend, volgens Vestdijk)
 • jeugdige auteur(s), werk van jonge kunstenaar c.q. – » jeugdwerk
 • jeugdige Fens, woonbuurt van jeugdige Kees – : Chasséstraat (A'dam Oud–West)
 • jeugdjournaal
 • jeugdlectuur ZIE OOK: jeugdboeken EN: jeugdliteratuur EN: kinder...
 • jeugdlectuur » jeugdboek(en) » jeugdliteratuur
 • jeugdlectuur / later gelezen literatuur
 • Jeugdlectuur, Keurraad voor Roomse –
 • jeugdlectuur, succesvolle –
 • jeugdlectuur, taal van succesboeken –
 • jeugdliefde, uitgever vraagt om eerlijke manuscripten over –
 • jeugdliteratuur ZIE OOK: kinderboek(en)
 • jeugdliteratuur ZIE OOK: jeugdboek EN: jeugdlectuur EN: kinder...
 • jeugdliteratuur » jeugdboek(en) » kinderliteratuur
 • jeugdliteratuur (opvattingen over – ) / lectuur door kind
 • jeugdliteratuur ...
 • jeugdliteratuur / later gelezen literatuur (: het lezen van – / – )
 • jeugdliteratuur en literatuurgeschiedenis
 • jeugdliteratuur en nationalisme
 • jeugdliteratuur en realisme
 • jeugdliteratuur en universiteit
 • jeugdliteratuur moet bij literaire, niet bij psych.–pedagog. leerstoel! (Fens)
 • jeugdliteratuur, benaderingswijze(n) van –
 • jeugdliteratuur, effect van –
 • jeugdliteratuur, effect» doorwerking van kinder– of – : bij latere lezer(s)
 • jeugdliteratuur, Engelse –
 • jeugdliteratuur, geschiedenis van kinder– en – : in Nederland en Vlaanderen
 • jeugdliteratuur, literaire kritiek op –
 • jeugdliteratuur, verantwoorde –
 • jeugdliteratuur, verouderde taal in –
 • jeugdliteratuur: (meer voor) brave burger / literatuur: (meer voor) humanisten
 • jeugdorganisatie » jongerenbeweging » jongerenpropaganda
 • jeugdprogramma » jeugdtoneel » kindertoneel » spel » in spelvorm
 • jeugdprogramma 'Sesamstraat' op tv
 • jeugdprogramma op tv "Bassie en Adriaan"
 • jeugdsentiment » (idealiserend) (terug–) verlangen naar idylle van jeugd
 • jeugdtalent » jeugd en talent » jong (jeugdig) zijn ivm. succes
 • jeugdtijdschrift "Kris–Kras"
 • jeugdtijdschrift » blad voor jongeren
 • jeugdtoneel » kindertoneel » spel » in spelvorm » jeugdprogramma
 • jeugdverhaal » kind c.q. kindersituatie als literair motief
 • jeugdvriendschap » vriend (–schapsbetoon) (OOK: als literair motief)
 • jeugdwerk (: werk van jeugdige auteur(s)\ kunstenaar(s))
 • jeugdwerk kan niet door de oudergeworden auteur voorgelezen (vindt Fens 1959)
 • jeugdzorg (–instelling) » vakantiekolonie » kinderdorp » kleuterdagverblijf
 • Jevtoesjenko, E.A. (Jewgenii)
 • Jewtoesjenko, E.A. (Jewgenii)
 • jezelf als voorbije lezer (lezer die je zelf vroeger was), gedaante van –
 • jezelf klein weten vergeleken met de Groten van eerder
 • jezelf niet (willen) herkennen » OOK: schok der (zelf–) herkenning
 • jezelf vinden, lezen als aanleiding tot –
 • jezelf worden door lectuur » ontwikkeling tot en als lezer
 • jezelf zijn » echtheid » authenticiteit » zichzelf worden
 • jezelf, gêne vanwege vroegere gestalten van – » gewonnen zelfinzicht
 • jezuïet (–en)\ jezuïetenorde» paters cq broeders s.j.\ OOK: invloed van...
 • jezuïeten » –orde » jezuïet » paters c.q. broeders s.j.
 • Jezuïeten in Nijmegen, De – (tentoonstelling 1991)
 • jezuïeten–vorming » jezuïeten–opvoeding
 • jezuïeten, werkbroeder(s) bij»van de –
 • Jezuïeten, zelfbeeld van de –
 • jezuïetencollege » jezuïetenschool
 • jezuïetenorde, geest c.q. spiritualiteit van de –
 • jezuïetenschool » jezuïetencollege
 • jezuïetenvorming: vorming door jezuïeten EN: vorming van jezuïeten
 • jezuïetische spiritualiteit» – geest» – attitude
 • Jezus » Jezus Christus » Christus » Jesus van Nazareth
 • Jezus / Christus (: het Christusbeeld vermenselijkt)
 • Jezus Christus als Theseus
 • Jezus Sirach » Wijsheid van Jezus Sirach
 • Jezus' dood » kruisiging » het (heilig) kruis
 • Jianwu, Shi
 • Jiddisch, vertaling uit het –
 • jihad » Palestijnse zelfmoordenaars in hun strijd tegen Israël
 • jij–figuur » je–figuur » gij–figuur » aangesprokene
 • Jiménez, Juan Ramón
 • Jisp (Noord–Holland)
 • Joël, profeet –
 • Joachim
 • Joachim van Fiore
 • Joad, ..
 • Joannes ZIE OOK: Johannes
 • Joannes » Johannes
 • Joannes Damascenus (= Yanan ibn Mansur)
 • Joannes van het Kruis
 • Joannes Verschuylen (pastoor te Best, 1695)
 • Joans, Ted
 • Job, het Boek » SOMS: de figuur Job
 • Jobse, Neeltje Zoetje
 • joden, Messias–belijdende –
 • jodenbuurt ... ZIE: joodse buurt ...
 • jodenbuurt Amsterdam
 • jodendom » "waarheid omtrent het – " » typisch joods » wat is jood
 • jodendom » joods » jood » judaïca (OOK: – als literair motief)
 • jodendom en socialisme, emanciperend – : cultureel elan vóór plm. 1940
 • jodendom: lees– en tekstcultuur vanuit c.q. in het –
 • jodenhaat » jodenvervolging » pogrom » holocaust
 • jodenvervolging » holocaust » jodenvernietiging » jodenhaat » pogrom(s)
 • Joegoslavië, de doden van de burgeroorlog in –
 • Joekes, A.M. [lib. politicus; minister]
 • Joeks, Herbert
 • Jofriet, Jan Gerard [pseudoniem: Gerard den Brabander]
 • Jogaila » Ladislas (: vorst van Litouwen)
 • Johan Maurits, prins –
 • Johan Polak 50 jaar
 • Johan van Hueven, kanunnik te Arnhem (1452)
 • Johannes (apostel en evangelist)
 • Johannes Berchmans (gelukzalige)
 • Johannes Bessarion
 • Johannes Cassianus
 • Johannes Chrysostomos
 • Johannes Damascenus
 • Johannes de Deo
 • Johannes de Diaken
 • Johannes de Doper
 • Johannes de Doper als literair motief c.q. als model
 • Johannes Paulus I, paus van Rome
 • Johannes Paulus II, paus van Rome » Karol Woytila
 • Johannes Scotus Eriugena
 • Johannes van Damascus (= Yanan ibn Mansur)
 • Johannes van Ephese
 • Johannes van het Kruis
 • Johannes van Salisbury
 • Johannes Vermeer (tentoonstelling Mauritshuis Den Haag 1996)
 • Johannes XXII, paus van Rome
 • Johannes XXIII, paus van Rome
 • Johannes, diaken –
 • Johannes, evangelie van – » (OOK: Proloog van –)
 • Johannes, Gert–Jan
 • Johannesevangelie
 • johannieter Simon van Zanen
 • John Soane Museum, Sir – » OOK: John Soane
 • John, Augustus
 • John, Gwen
 • Johnnies de Roscoff » uienjohnnies
 • Johnny Jordaan
 • Johns, Adrian
 • Johnson, Crockett
 • Johnson, Joseph
 • Johnson, Lionel
 • Johnson, Lyndon Baines [president van de Verenigde Staten]
 • Johnson, Pamela Hansfort
 • Johnson, Penelope D.
 • Johnson, Samuel » Dr Samuel Johnson
 • Johnson, Samuel – : antwoordenproducent
 • Johnson, Samuel – : zijn tijdschrift "The Rambler"
 • Jolas, Eugen
 • Jolink, Gerard
 • Jolles, André
 • Jollois, J.
 • Jomanda » "Trol van Tiel" [Joke Damman: alternatief genezeres» healer» m
 • Jona » Jonas, profeet –
 • Jonas van Bobbio
 • Jonas, Henri
 • Jonathan Cape, uitgeverij – (London) » (Herbert) Jonathan Cape
 • Jonckbloet, W.J.A.
 • Jonckheere, Karel
 • Jones, Dorothy Richardson
 • Jones, Isabelle
 • Jones, James
 • Jones, Leslie Webber
 • Jones, Malcolme
 • Jones, V.S. Vernon
 • jong » jeugdig (: ivm. talent c.q. succes) » OOK: jeugdtalent
 • jong / oud : jeugdige vs. oudere dichter (beeldend/ bezinnend, zegt Vestdijk)
 • jong / oud als literair motief (: kloof jongeren/ ouderen als literair motief)
 • jong bioscooppubliek
 • Jong Edz., F de
 • Jong en Co, De – (Hilversum): Steendrukkerij –
 • jong gestorven schrijver (–s)
 • Jong Holland (tijdschrift)
 • jong moeten of willen lijken » generatie (–s) » generatiekloof » –vers
 • Jong–Keesing, Elisabeth de
 • Jong–Nederlands Literair Tijdschrift (J.N.L.T.)
 • Jong, A.M. de
 • Jong, Auke en Bep de
 • Jong, Bep en Auke de
 • Jong, David de
 • Jong, De – : – & Co (Steendrukkerij te Hilversum)
 • Jong, Dirk de
 • Jong, Dola de
 • Jong, E. de
 • Jong, Eelke de
 • Jong, Erica
 • Jong, Hieke de
 • Jong, Jan de
 • Jong, Jasperina de
 • Jong, kardinaal De
 • Jong, L. de (Lou)
 • Jong, M. de
 • Jong, Martien J.G. de
 • Jong, Mayke de
 • Jong, Meg de
 • Jong, Oek de
 • Jong, Pieter de (uit Lutjebroek)
 • Jong, Rudolf de
 • Jong, Sjef de
 • Jong, Sjoerd de
 • jong, weer – : oude(re) poëzie – » oude(re) poëzie verjongd
 • Jong, Wim de
 • Jongbloed Juridische Boekhandel en Antiquariaat (Den Haag)
 • Jongbloed, Kornelis Pieter
 • Jongbloediana, Bibliotheca –
 • jonge (ideale) lezer
 • jonge / oude lezer(s)
 • jonge boekenkoper » jonge lezer(s)
 • jonge dichter / oudere dichter (: beeldend/ bezinnend, volgens Vestdijk)
 • jonge dichter [net beginnend]
 • jonge dichters [nl.: van de laatste jaren]
 • jonge dichters niet verlamd door de grote klassieken
 • jonge humor / oude humor (: "maakt je oud" / uit '50–'60 doet je jong voelen)
 • jonge intellectuelen op de universiteiten » beginnende wetenschapper(s)
 • jonge Katholieken » katholieke jongeren (± 1930)
 • jonge kunstenaar, werk van jeugdige auteur c.q. –
 • jonge lezer » jonge boekenkoper (–s)
 • jonge lezer(s) / oudere lezer(s)
 • jonge lezers van nu
 • jonge meisjes, erotisch c.q. seksueel gericht op kinderen of – » pedofilie
 • jonge mensen als literair motief » jeugd als literair motief
 • jonge Rembrandt, Het mysterie van de – (A'dam 2002: expositie Rembrandt–huis)
 • jonge schrijver(s), werk van – » jeugdwerk
 • jonge schrijvers, werk van – » jongerenliteratuur [nl. van de laatste jaren]
 • Jonge van Ellemeet, W.C.M. de
 • Jonge, Freek de
 • Jonge, J. de
 • Jongejan, P.
 • Jongejans, Charles
 • jongelingen in de vuuroven (Daniël), zang van de drie –
 • jongeman in de rij, lezende –
 • jongen / meisje [gender–aspecten; vrouwelijk» rol van vrouw in mannenwereld]
 • Jongen, Ludo
 • Jongeneel, Els
 • Jongens van Jan de Witt (fototentoonstelling Nieuwe Kerk Amsterdam 2001)
 • jongensboek » jongensboekachtig » jongensboekenproza
 • jongere / oudere lezer(s)
 • jongere auteurs, werk van – » jongerenliteratuur [nl. v.d. laatste jaren]
 • jongere oudere » vroeg oud » oud(erdom) » grijs » bejaard
 • jongeren » jongerencultuur » generatieverschillen » generatie (–s)
 • jongeren / ouderen : kloof – (: als literair motief)
 • jongeren als literair motief
 • jongeren ontbreken in hedendaagse Nederlandse literatuur
 • jongeren uit Zuid–Nederland plm. 1900
 • jongeren, gedichten voor kinderen c.q. –
 • jongeren, katholieke – (plm. 1930)
 • jongeren, r.k. (plm. 1930)
 • jongeren, tijdschrift voor – » jeugdblad
 • jongerenbeweging » jeugdwerk » jongerenpropaganda
 • jongerencultuur / ouderencultuur (generatiekloof » –verschillen etc.)
 • jongerenliteratuur » literatuur van de jongeren [nl. van de laatste jaren]
 • jongerentijdschriften [jaren '40], illegale
 • Jongewaard, Leen
 • jonggestorven auteur (–)s » beloftenvolle maar te vroeg overleden schrijver(s)
 • Jongh, E. de
 • Jonghe, Hugo de
 • jongkatholiek » katholieke jongeren (plm. 1930)
 • Jongkind, Johan Barthold
 • jongleur » acrobatiek » trapeze » circus » piste
 • Jongma, Johan
 • Jongste Dag
 • Jongste, Jan de
 • Jongstra, Atte
 • Jonkheer, Christien
 • Jonson, Ben
 • jood » joods » jodendom » judaïca (OOK: – als literair motief)
 • Jood, Wandelende – » Ahasverus
 • joods » judaïca » jodendom » jood (OOK: – als literair motief)
 • Joods Historisch Museum (Amsterdam)
 • joods Oude Testament kreeg onhistorisch» literair karakter o.i.v. christendom
 • joods, Chinees–
 • joods, wat is typisch – ? » typisch joods
 • Joodsche Invalide (Amsterdam)
 • joodse buurt Amsterdam (OOK: – als literair motief)
 • Joodse en Griekse traditie verzoenen, (bijbelse» – )
 • joodse humor: het woord als laatste wapen van de wanhopige
 • joodse lees– en tekstcultuur
 • joodse mystiek » Indische mystiek » mystiek
 • joodse Oude Testament werd door christelijk gebruik literair» onhistorisch
 • joodse verchristelijkt, het – » kerstening van joodse tekst en begrippen
 • Jooris, Roland
 • Joos, Johan
 • Joosse, Kees
 • Joost [pseudoniem van dichter in De Groene}
 • Joosten, Jos
 • Joosten, L.M.H.
 • Joostens, R.L.A. (pseudoniem: Albe)
 • Jordaan (Amsterdam)
 • Jordaan, Johnny
 • Jordaan, L.J.
 • Jordaens, Jacob
 • Jorink, Eric
 • Jorissen, E.J.P.
 • Jorritsma, .. (hockeycoach)
 • Jorritsma, Annemarie
 • Josquin des Prez
 • Josselin de Jong, Kitty
 • Jourdan, Eric » Éric–Jean Green
 • journaal » dagboek
 • journaal » nieuws (–berichten)
 • journaal van eigen lectuur » leesdagboek
 • journaal, lees– » leesverslag
 • journaal, reis– » reisverslag
 • Journal, Le – [periodiek]
 • journalist » journalistiek » publicist » correspondent
 • Journalist, De – [periodiek]
 • journalisten, stakende auteurs c.q. –
 • journalistiek ZIE OOK: literaire journalistiek
 • journalistiek (literair– ) werk, veroudering van
 • journalistiek ... ZIE OOK: introductie: stijlmiddel van reporter
 • journalistiek / kritiek : spanning literaire – / –
 • journalistiek / literatuur ; SOMS: criticus minder belangrijk dan schrijver!
 • journalistiek / wetenschap
 • journalistiek cliché » gemeenplaatsen van de journalistiek
 • journalistiek in Engeland, vergelijking met literaire kritiek c.q. –
 • journalistiek werk » reportage » verslag(geving) » docufictie
 • journalistiek, culinaire – » eetbespreking » eetschrijver(s)
 • journalistiek, Engelse –
 • journalistiek, Engelse – : vergelijking met Engelse literaire kritiek c.q. –
 • journalistiek, komkommer–
 • journalistiek, kunst–
 • journalistiek, literaire –
 • journalistiek, patsers–
 • journalistiek, reportage– : taal van – » OOK: reportageroman
 • journalistiek, sport– » sportredactie » –analyse » –commentaar
 • journalistiek, taal van sport– » OOK: – in (maandagbijlage van) de Volkskrant
 • journalistiek: fusie(s) » samengaan » –werking » bundeling : in krantenwerel
 • journalistieke eisen c.q. normen volgens Van Duinkerken
 • Journet o.p., Pierre
 • joviale taal » onopgesmukte taal » spreek–\ omgangs–\ straattaal (etc.)
 • Jowett, Benjamin
 • Joyce & Co [pseudoniem van Geerten J.M. Meijsing en Fr. Verpoorten Jr.]
 • Joyce, James
 • Joyce, Lucia
 • Joyce, Nora
 • Joyce, Stanislaus
 • Jozef van Cupertino ofm
 • Jozef, de heilige –
 • Jozefkerk (r.k. kerk) » Kolenkit (prot. kerk) : in Amsterdam–West
 • Juan de la Cruz
 • Juan, Don –
 • Juana Inés de la Cruz, Sor –
 • jubeljaar » Heilig Jaar
 • jubileum » herdenking » verjaar– » geboorte– » sterfdag »
 • jubileumboek » relatiegeschenk (kerst etc.) van boekhandel» uitgever» bedrijf
 • jubileumuitgave 300–jarig bestaan Apotheek W.H. van der Meulen (Amsterdam)
 • jubileumuitgave van G.A. van Oorschot
 • jubileumuitgave van The Bodley Head 1887–1987
 • jubileumuitgaven ivm. 700 jaar Amsterdam » 1975: 700 jaar Amsterdam
 • judaïca » joods » jodendom » jood (OOK: – als literair motief)
 • Judas » Judas als literair motief
 • Judas als literair motief » Judas
 • Judd, Alan
 • judicium » jury–rapportage (: bij literaire prijs)
 • judo » karate » vechtsport
 • Juffermans, Jan
 • Juffrouw Ida [tot 1992 orgaan vh Ned. Lett. Museum NLMDC; later: Weduwe Ida]
 • Jugendstil » art nouveau » Nieuwe Kunst
 • Juin, Hubert
 • juiste afstand van de (eerbiedige) bewondering
 • juiste boek voor de gast, precies het –
 • juiste keuze van moment of tijdstip » timing
 • juiste leeshouding – tekstvorm
 • juiste plezier bij lezen, niet het – » verkeerd leesplezier
 • juiste woord is het niet (maar weet geen ander)
 • juiste woord komt zo, het – » hoop (bij schrijver èn lezer) op ultieme woord
 • juiste woord op de juiste plaats, het – » literaire samenhang
 • juiste woord: nog even en daar is het – » wachten op het ultieme woord
 • juistheid, feitelijke (historische) – : geen maatstaf voor literaire waarde
 • juli » de maand juli
 • Juliana en Bernhard: huwelijk 1937
 • Juliana koningin c.q. prinses der Nederlanden
 • Julisch, Barry (Harry Mulisch)
 • Julius II, paus
 • Julius, Rodolf
 • Jung, Carl Gustav
 • Junghuhn, Franz Wilhelm
 • jungle als literair motief » oerwoud als literair motief
 • juni–rellen 1966 in Amsterdam
 • juni, de maand –
 • Jurgens, Erik
 • juridisch » jurist » rechten (–student)
 • Juridische Boekhandel en Antiquariaat, Jongbloed – (Den Haag)
 • Jurion, F.
 • jurist » recht » rechten (–studie) » rechtsgeleerdheid » juridisch
 • jury » keuzecommissie
 • jury–deskundigheid
 • jury–deskundigheid bij poëzie–prijsvraag voor gedetineerden
 • jury–rapport bij (literaire) prijs
 • jury–rapportage bij (literaire) prijs » judicium
 • jury–samenstelling
 • jury, motief (–ven) bij keuze door prijsvraag–
 • jury, prijsvraag– : keuzemotief (–ven) bij –
 • jury, tactiek c.q. handig manoeuvreren in commissie of –
 • jurybeleid mbt. bekroning bij prijzen » keuzemotief (–ven) bij prijsvraagjury
 • juryrapport bij (literaire) prijs » judicium
 • Just, Bela
 • Justinianus van Constantinopel, keizer –
 • Justinus de Martelaar
 • Justus Lipsius
 • Juvenalis, Decimus Junius
 • juweeltje: kennerswoord der onwetenden
 • Juyi, Bai
 • JvdW » Johan van de Woestijne