Thema's
 • Händel, Georg Friedrich
 • Häring, Hermann
 • Hélène » Helena » Laura » Beatrice » Dia
 • Höhle, Marian
 • Hölderlin, (Johann Christian) Friedrich
 • Hübner, Robert
 • Hüell, Frits
 • Hüsken, Wim (dr. W.N.M. – )
 • Hüwel, Dorothee Verdaasdonk–
 • H.E.L.I.O.S. » Helios (Vereniging studenten Nederlands Univ. v. Amsterdam)
 • H.F.C.
 • Haage, Karin
 • Haags » Den Haag
 • Haags en hoog
 • Haags huiskamer–poëziefestival (dichters lezen voor)
 • Haagsche Post, De – [weekblad]
 • Haagse burgerlijke ambiance plm. 1890
 • Haagse Cahiers [tweemaandelijks tijdschrift]
 • Haagse Comedie (toneelgezelschap)
 • Haagse cultuur
 • Haagse Post, De – » De Haagsche Post [weekblad]
 • Haagse school
 • Haagse School voor Taal– en Letterkunde
 • Haagse taal
 • Haak, Bob
 • Haak, Willy
 • Haakma, Suzette
 • Haakman, Anton
 • Haan, Arie
 • Haan, Brenda
 • Haan, F. de
 • Haan, Frans de
 • Haan, Jacob Israël de
 • Haan, Jacqueline de
 • Haan, Jacques den
 • Haan, Meyer de
 • Haan, Tj. W.R. de
 • Haan, Tristan
 • Haan, Willy Smit–de
 • Haanstra, Bert
 • Haanstra, F.
 • haar » haardracht » pruik
 • Haar, Bernard ter
 • Haar, Jaap ter
 • Haarlem
 • Haarlem, bisschop van – : herderlijk schrijven 1966
 • Haarlem: Eerste Christelijk Lyceum
 • Haarlem: expositie 'Jacob van Ruisdael Grandioze landschappen' (2002)
 • Haarlem: Frans Hals–museum
 • Haarlem: Galerie Ruijssenaars
 • Haarlem: Mendelcollege
 • Haarlem: Oude Bavo
 • Haarlem: Pieter Claesz Meester v.h. stilleven i.d. Gouden Eeuw (exp. 2004–'05)
 • Haarlem: rederijkerskamer "Trou moet blycken"
 • Haarlem: sociëteit "Teisterbant"
 • Haarlem: Stadsbibliotheek
 • Haarlem: Stadsschouwburg
 • Haarlem: Teylers Museum
 • Haarlem: Triniteitslyceum
 • Haarlems Dagblad
 • Haarlemsche Courant, De Opregte –
 • Haarlemsche Courant, Nieuwe –
 • Haarlemse tram » tram » NZH (Noord–Zuidhollandse) » GVB
 • Haas, Aad de
 • Haas, Agnes de
 • Haas, Fred de
 • Haas, Max de
 • Haas, Nico de
 • Haasse – Hamelink – Ten Berge
 • Haasse, Hella S.
 • haast » werktempo » –kracht » –lust » produktiviteit » sne
 • haat » haat–liefde als literair motief (OOK: haat vs. liefde als lit. motief)
 • haat / liefde : als literair motief
 • haat als literair motief » haat » haat–liefde cq. haat vs liefde als lit. mot.
 • haat jegens r.k. (of: r.k. kerk) » antipapisme » anti–rooms
 • haat niet echt een drijfveer in sport » spel » kunst » literatuur » poë
 • haat tegen boek(en) » boekenhater
 • haat tegen kinderen » hekel aan kinderen » Herodes » kindermoord
 • haat–liefde als literair motief » haat » haat vs. liefde als literair motief
 • haat, vrouwen– » antivrouw zijn » OOK: antifeminisme
 • haat, zelf– : – en eigenliefde
 • Habakuk II de Balker [pseudoniem van Herman Hendrik ter Balkt]
 • Habermas, J. » Frankfurter Schule
 • habijt » kloosterkleed » priesterkleding » toog » kovel (etc.)
 • Habsburg, keizer Ferdinand II van –
 • hachelijk criterium in waardeoordeel: "mooi"
 • hachelijke kwalificatie voor dichtbundel: "sympathiek"
 • Hacken, A. ten
 • Hackett, Paul en Mary
 • Hadermann, Paul
 • Hadewych
 • Hadot, Pierre
 • Hadrianus, Publius Aelius [Romeins keizer]
 • Haeckel, Ernst
 • Haecker, Theodor
 • haen, Christine D'
 • Haendel, George Friedrich
 • Haeringen, C.B. van
 • Haersolte, Amoene van
 • Haes, Jos de
 • Haese, Maurice D'
 • Haese, Roel D'
 • Haeseryn, Walter (dr. W.J.M. – )
 • Hafiz
 • Hafiz, Q.H.
 • Hafiz, Q.U.
 • Hafkamp, Corrie
 • Haft, Lloyd
 • Hagedoorn, Georgette
 • Hageland, A. van
 • hagelgruis (Tollens)
 • Hageman, Mariëlle
 • Hagemeijer, P.
 • Hagen, Bep
 • Hagen, Bert
 • hagiografie » hagiografisch » biografie van heilige
 • hagiografie » theologie : is (goede of slechte) literatuur
 • hagiografie ...
 • hagiografie / biografie
 • hagiografie is geen biografie
 • hagiografie of biografie
 • hagiografie, droom in –
 • hagiografisch » hagiografie
 • hagiografisch of historisch
 • Hague, William [Engels politicus; in 1997 leider der Conservatieven geworden]
 • Hahn, K.J.
 • Haigh–Wood, Vivienne – » Vivienne Eliot
 • Haight, G.S.
 • Haighton, Alfred
 • haiku (–'s)
 • haiku's in de Bijbel
 • Haimon, Paul
 • Haitsma Muller, E.O.G. (Eco)
 • Haks, Frans
 • Hale, Emily
 • Hale, Emily – T.S. Eliot, correspondentie –
 • halen » hebben » krijgen : gelijk –
 • halen je leeg; boeken – » boeken maken bewust van lacunes en leegten
 • halen, gelijk – » gelijk hebben » gelijk krijgen
 • Haley, William (Sir – )
 • half antwoord, vraag als – » vraag is het antwoord c.q. als laatste antwoord
 • half–antwoord, vragen als – » vraag is het (laatste) antwoord
 • half–beeldkarakter (van woord in poëzie)
 • half–doorzien, tussenpositie van –
 • half–gelovige
 • half: lezer» toeschouwer eist herkenning... (maar slechts – )
 • halfheid, cultuur van het "ongeveer" en de –
 • halflicht als literair motief » schemer als literair motief
 • halfrijm » assonantie » bijna–rijm » verborgen rijm
 • halfvasten » zondag Laetare » Mothering Sunday » Refreshment Sunday » Simnel
 • Halfweg
 • halfzacht tijdverdrijf, poëzie is meer dan esthetisch» anekdotisch» gevoelig\&ndash
 • halfzachtheid » softe hap » agogen » –gogen » welzijnswerk » (en
 • Halkes, Catharina J.M.
 • Hall, Donald
 • Hall, J.N. van
 • Hall, J.R. van
 • Hall, John
 • Hall, John Whitney
 • Hall, N. John
 • Hall, Stuart G.
 • Hallam, Arthur Henry
 • Hallam, Audrey
 • Halle
 • Halle, Leo
 • Hallen, Ernest van der
 • Halley, Edmund
 • Halliday, Nigel Vaux
 • hallucinatie(s) » visioen(en) » droom(karakter) » droomachtig
 • hallucinerende taal » visionaire taal » visionair
 • Hallum (Friesland)
 • Halma, François
 • Halmale, Geertruide van
 • Hals, Frans
 • Halsema, Frans
 • Halsema, J.D.F. van – : oratie VUA 1993
 • Halsema, J.D.F. [Dick] van
 • Ham, prof. ..
 • Hambledon
 • Hamburger, Salomon Herman [pseudoniem: Herman de Man]
 • Hamel, Jacob
 • Hamel, Marie
 • Hamelink – Haasse – Ten Berge
 • Hamelink, Jacques
 • Hameter, J.G.
 • Hamilton, Denis
 • Hamilton, Freddy
 • Hamilton, Hugo
 • Hamilton, Ian
 • Hamilton, William
 • Hamlet
 • Hamman, Adelbert
 • Hammarskjöld, Dag
 • Hammelburg, Bernard
 • Hammenecker, Jan
 • Hammerskjöld, Dag
 • Hammett, Dashiell
 • Hamminck Schepel, Mimi – (Multatuli)
 • Hammoneau, Maurice
 • hamsteren voor later, boeken –
 • Hamzah, Amir
 • hand van lezer(s)
 • handbibliotheek
 • handboek » handboeken » overzicht (–sstudie)
 • handboeken Nederlandse literatuurgeschiedenis 18e eeuw
 • handdruk, gouden – » afkoopsom » vertrekpremie » OOK: bonus
 • handel » markt » commercie » koopman » rendement » commerciële be
 • handel eist snelle verkoop van boek
 • handel, boeken als – » literatuur als commercie
 • handel, hypocrisie» onechtheid bij commercie en reclame en –
 • handel, kunst– » kunstveiling (OOK: Sotheby's EN: Christie's)
 • handel, niet meer in de – : boek(en) c.q. tijdschrift(en) die – zijn
 • handelaar, boek– » boekhandel
 • handelaren: vereniging van katholieke boek– (Sint Jan)
 • handelen Gods, het tijdelijke als teken van het –
 • handeling / taal (toneeltaal)
 • handeling, eenheid van
 • Handelingen der Apostelen
 • handels– & werkcentrum / cultuur– & ontspanningscentrum : stad als –
 • Handelsblad (NRC– ): rubriek 'Hollands Dagboek'
 • Handelsblad, Het –
 • Handelsblad, NRC– » Nieuwe Rotterdamse Courant » Het Handelsblad
 • handelseditie / proefschrift c.q. dissertatie
 • handelsgebouw, Groot– : in Rotterdam
 • handen van lezer(s)
 • handhaven eigen individualiteit of persoonlijkheid » bedreigde identiteit
 • handicap (visuele – ) » blindheid » slechtziendheid
 • handicap, lezen voor ouderen en mensen met visuele –
 • handicap, veelzijdigheid als kracht en als –
 • handig manoeuvreren » tactiek (in jury's c.q. commissies)
 • handigheidje » literaire truc » stijlprocédé
 • handje met wijzende wijsvinger (manicule)
 • handlanger als literair motief (cq. toeschouwer» getuige» voyeur» vreemdeling)
 • handleiding » richtsnoer » hulpboek
 • handlezen » lezen van handen
 • handoplegging, genezing door –
 • handschoen » mof
 • handschrift » manuscript(en) » codex (–ices) » autografen » typoscript
 • handschrift als portret
 • handschrift B, Mei van Gorter
 • handschrift openbaart historiciteit van voltooid werk
 • handschrift van voltooid/ onvoltooid werk
 • handschrift, geschiedenis van –
 • handschrift, geschiedenis» herkomst van (bepaald) boek of –
 • handschrift, verloren gegaan (boek c.q.) – » verdwenen literair materiaal
 • handschrift: een blijvende suggestie van "nog" (: nog definitief af te maken)
 • handschriften Achterberg: geld nodig voor aankoop van –
 • handschriften van Achterberg, verkoop» aankoop van –
 • handschriften, toegang tot – (voor uitgave en onderzoek)
 • handschriften, waarde van – : blijvende suggestie van "nog" ...
 • handschriftkunde » codicologie » paleografie » geschiedenis van handschriften
 • handschriftkunde » grafologie
 • handtekening door auteur in boek » signeren
 • handtekening eigenaar van boek » exlibris
 • handtekening van lezers in exemplaar v.d. auteur laten zetten (Fens–suggestie)
 • handtekening vragen » signeersessie » signeren
 • Hane–Scheltema, M. d' [Marietje]
 • Hanegem, Marianna van
 • Hanegem, Willem van – (Willem van Haneghem)
 • Hanegraaff, Wouter J.
 • Hanff, Helene – [1916–1997]
 • hang naar afzondering» eenzaamheid» isolement» individ. afzijdigh.\ distantie
 • hang naar beelden » beeld–drang » beeldbehoefte
 • hang naar betekenisgeving
 • hang naar compleetheid
 • hang naar de éne (exclusieve) interpretatie
 • hang naar eenheid » eenheid en samenhang als ideaal c.q. droom
 • hang naar eenzaamheid» afzondering» afzijdigheid» isolement» distantie
 • hang naar evenwicht» vrede» harmonie
 • hang naar herhaling
 • hang naar identiteit » zoeken naar identiteit » SOMS behoefte aan voltooidheid
 • hang naar isolatie» isolement [OOK: isolement/ gemeenschap cq collectiviteit]
 • hang naar lijden (liefde voor...) » zelfkwelling » hypochonder » masochisme
 • hang naar lijden » zelfkwelling » masochisme
 • hang naar onveranderlijkheid » illusie van onveranderlijkheid
 • hang naar spiritualisering » vergeestelijking » vergeestelijkingsproces
 • hang naar volledigheid » overvolledig
 • hang naar voltooidheid » streven naar voltooiing
 • hang naar zelfstandigheid » zelfstandig » OOK: voorbeeldloos
 • hangen samen; alle verhalen van Carmiggelt –
 • Hankinson, Alan
 • Hanlo Essay Prijs, Jan –
 • Hanlo, Jan
 • Hannay, Prudence
 • Hannibal
 • Hannover
 • Hannover, keurvorst van – : George III
 • Hannover, keurvorst van – : George III
 • Hans Brinker
 • Hans, Abraham [pseudoniem o.m.: Maria van Hove]
 • Hans, Annie
 • Hans, B.H.
 • Hans, Helena
 • Hans, Willem
 • Hansell, Peter & Jean
 • Hanska, Anna
 • Hanson, Ellis
 • Hanssen, Léon
 • hanteert model van (goede) poëzie, lezer –
 • hanteren, kunst» literatuur – (OOK: gebruiken van kunst» literatuur)
 • hantering literair werk tbv. biografie, aanvechtbare –
 • hantering van bron (–nen) » bron (–nen) » bronvermelding
 • hantering van slechts dat éne waarheidsbegrip is onjuist
 • hantering, woord– » woordgebruik » woordkeus
 • haperende levenskracht van Nederlandse literatuur
 • Happel ofm, W. –
 • Happel, Ernst
 • happy few » elite » elitair
 • haptonoom Ted Troost
 • Hara, Frank O' –
 • Haraucourt, Edmond
 • Hard gras [tijdschrift]
 • hard spel » geweld in sport » geweld bij voetbal
 • Hardenberg, Jan
 • hardheid als het eigene in de vroegste poëzie van Vestdijk
 • Harding, Stephanus (abt van Citeaux)
 • hardnekkig lezen » traag lezen » aandachtig lezen
 • hardnekkige beelden (ideeën) bij lezer van poëzie
 • hardop lezen
 • Harduwijn, Justus van
 • Hardy, Oliver & Stan Laurel [SOMS: één van hen]
 • Hardy, Thomas
 • Haren, Elma van
 • Haren, Willem en Onno Zwier van
 • Hargreaves–Liddell, Alice
 • Hargreaves, Regi
 • Harksen, Sibylle
 • Harlingen » Lahringen » Anton Wachter–wandeling
 • Harmanowski, Georg
 • harmonie
 • harmonie » vrede » evenwicht : streven naar –
 • harmonie (evenwicht» vrede) / conflict (tegenstrijdigheid)
 • harmonie (tot – leidende) meerduidigheid» eenduidigheid, nostalgie naar –
 • harmonie door de herkenning van elkaars gelijke disharmonie
 • harmonie, streven naar –
 • Harmonie, uitgeverij De – (Amsterdam)
 • harmoniserende / uitstotende (depersonaliserende) poëzie (Oversteegen)
 • Harmsen van Beek, F.
 • Harmsen van der Beek, Fritzi ten – (OOK: F. Harmsen van Beek)
 • Harmsworth, Alfred Charles William [= Alfred Northcliffe]
 • Harnoncourt, Nikolaus
 • harp, mond–
 • Harper's Bazar [tijdschrift]
 • Harpprecht, Klaus
 • Harrington, James
 • Harris, Frank
 • Harris, Helen
 • Harris, Jonathan
 • Harris, Steven J.
 • Harrison, Brian
 • Harrison, E.
 • Harrison, Jane Ellen
 • Harrods (Londen)
 • Harrods, boekenafdeling van het warenhuis – (Londen)
 • Harrow
 • Harry Potter
 • Harry Potter » Harry Potter–roman(s)
 • hart als literair motief, het –
 • Hart Davis, Rupert
 • Hart–Davis, Rupert
 • Hart–Runeman, S.G.
 • Hart, Cor van der
 • Hart, Heilig –
 • Hart, Kees, 't
 • Hart, Maarten 't (ps. soms: Martin Hart)
 • Hart, Martin (ps. van Maarten 't Hart)
 • hart, orde van het –
 • Hart, Piet 't
 • Hart, Sarah
 • hart, staande uitdrukking(en)\ zegswijze(n)\ spreekwoorden met het woord –
 • hart: het woord – in spreekwoorden» gezegden» staande uitdrukkingen
 • hartelijkheid als literair motief (: goedheid» (mede–) menselijkheid» etc...)
 • Harten, Jaap
 • Harten, Jan van
 • harten, vermorzeling des – » onder de indruk: door reuzen der wereldliteratuur
 • Hartenstraat (Amsterdam)
 • Hartkamp, Gerard
 • Hartkamp, Martin
 • Hartley, George
 • Hartmann, Eduard von [= Karl Robert Eduard von – ]
 • Hartmans, K.D.
 • Hartog, ds. A.H. de
 • Hartog, Henri
 • Hartog, Jan de – [pseudoniem soms: F.R. Eckmar]
 • hartstocht » passie » liefde [OOK: – als literair motief]
 • hartstocht tot symbolisering
 • hartstocht van het lezen
 • hartstocht voor diepere kennismaking
 • hartstocht, geheime – » verborgen passie
 • hartstocht, intellectuele belangstelling c.q. –
 • hartstocht, seksuele – » geil(heid) » seks » seksuele lust
 • hartstochtelijk lezen ( – lezer) » lust tot of van lezen
 • hartstochtelijke » felle » gepassioneerde (poëtische) taal (onnederlands – )
 • Harvey, Barbara
 • Harvey, Sir Paul
 • Harvey, Susan Ashbrook
 • Harvey, William
 • Hasebroek, Betsy
 • Hasebroek, J.P. (Johannes)
 • Hasekamp, Ann
 • hasj » weed » drugs » lsd etc.
 • Haskil, Clara
 • Haskins, Charles Homer
 • Hasper, Hendrik
 • Hassall, Christopher
 • Hassan, Ihab
 • Hasselt: uitgeverij Heideland
 • Hastings, Selina
 • Hasuike, Makio
 • Hatch, Alden
 • Hatchard, John
 • Hatchards (boekhandel op Piccadilly in Londen)
 • Hatcher, Anna
 • hatelijk » sarcastisch » honend » spottend » bijtend humoristisch
 • hatelijk, Fens boos» woedend» geërgerd» ontstemd» vol kritiek» in
 • haten van boek(en) » boekenhater » haat tegen boek(en)
 • haten van roman(s)
 • Hattum zestig jaar, Jac. van –
 • Hattum, Jac. (Jacques) van
 • Hattum, M. van – [Marinus]
 • Hattum, Peter van
 • Hauser, Arnold
 • Have, D.J. van der
 • Have, Jur. ten
 • Have, voormalige boekhandel Ten – (in Kalverstraat, Amsterdam) [protestants]
 • Havel, V.
 • Havelaar (Max – ) versus Brieven en Ideen (Multatuli)
 • Havelaar 1e–druk geschiedenis door Multatuli bij lezers bekend verondersteld
 • Havelaar, Just
 • Haveman, Ben
 • Haveman, Mariëtte
 • haven » haven als literair motief
 • haven als literair motief » haven
 • haven van Marseille
 • Haverkamp, Friso
 • Haverkorn van Rijsewijk, Joke
 • Haverkorn van Rijsewijk, Pieter
 • HaverSchmidt, 100 jaar na de dood van –
 • HaverSchmidt, François [pseudoniem: Piet Paaltjens]
 • havo » mavo » vwo : leerlingen
 • Hawinkels, P.H. (Pé)
 • Hawkins, Peter S.
 • Hawthorne, Nathaniel
 • Hay
 • Haydn, Joseph
 • Haydon, Benjamin Robert
 • Hayn, Hugo
 • Hayter, Alethea
 • Hazart s.j., Cornelis
 • Hazelhoff, Hendrik [pseudoniem: Max Dendermonde]
 • Hazes, André
 • Hazeu Corns. Zoon, W.
 • Hazeu, Wim
 • Hazewinkel, H.C.
 • Hazlitt, William
 • hbo » beroepsopleiding » (vak–) opleiding » (vak–) cursus » les
 • hbs, drie–jarige –
 • healer » alternatief genezeres te Tiel: Jomanda [artiestennaam: Joke Damman]
 • Heaney, Seamus
 • Hearst, William
 • Heath, Edward
 • Heaton, David
 • Hebbelinck, Georges
 • hebben van boeken » boekenbezit
 • hebben van gelijk / krijgen van gelijk
 • hebben, gelijk – » (on)gelijk halen » (on)gelijk krijgen » gelijkhebberig
 • hebben, gelijk – » ongelijk hebben c.q. krijgen » gelijkhebberig
 • Hebbleswaithe, ..
 • Hebreeuws, vertaling uit het –
 • Hebreeuwse incunabel(en)
 • Hebreeuwse poëzie
 • Hebreeuwse taal » Hebreeuws alfabet
 • Hebrew poetry
 • hebt; krijgen wat je al – (: het liefst – )
 • hebzucht t.a.v. boek(en)
 • Hecht, Anthony
 • hechting vrezen » angst voor continuïteit cq eigen verleden » bindingsangst
 • Hecke, Daniël van
 • Hecke, Firmin van
 • Hecke, P.G. (Paul Gustave) van
 • Hedayat, Sadegh
 • heden – verleden : wederkerige relatie van – als literair motief
 • heden » verleden : wederkerige relatie –
 • heden » verleden : dichters van – en – zijn elkaars collega's
 • heden » verleden : scheppen elkaar wederzijds
 • heden » verleden : wederkerige relatie – als literair motief
 • heden (beperktheid van het – ) als literair motief
 • heden / verleden : als literair motief
 • heden / verleden : grens – opgeheven door (verbeeldingskracht van) geheugen
 • heden / verleden : geen grens (H. de Vries)
 • heden / verleden : kijk– en leesgewoonten
 • heden / verleden : vergeleken
 • heden / verleden ; relatie heden–verleden
 • heden / verleden als literair motief
 • heden en verleden, als één geheel gelezen Nederlandse poëzie van –
 • heden schept het verleden » verleden schept het heden
 • heden selecteert uit ons verleden (: = traditie)
 • heden verstaan door verleden te kennen » heden schept verleden en v.v.
 • heden–toekomst (: verleden – heden – toekomst) als literair motief
 • heden–verleden (en omgekeerd), directe verbinding – : geen tussentijd
 • heden–verleden, ambiguïteit» dubbelzinnig– cq meerduidigheid v. – (lit.
 • heden–verleden, wederkerige» wederzijdse relatie –
 • heden, de tijd als een groot –
 • heden, vergeleken met verleden
 • heden: vergelijking naar het – toe verheldert het verleden zelden
 • heden; nu: ruimer dan –
 • hedendaags literair klimaat in Nederland, zelfgenoegzaam –
 • hedendaagse / oude(re) literatuur
 • hedendaagse eenzijdige kijk op het middeleeuws leven » ons beperkt zicht op...
 • hedendaagse interpretatie(s)
 • hedendaagse kunstconsument» –genieter geconfronteerd met vele eeuwen kunst
 • hedendaagse leesjeugd
 • hedendaagse lezer
 • hedendaagse lezer / lezer van toen / lezer van straks
 • hedendaagse lezer / publiek van toen
 • hedendaagse lezer draagt veel verleden mee
 • hedendaagse lezer: heeft heel ruim referentiekader
 • hedendaagse lezer: ruimer referentiekader
 • hedendaagse lit.–opvattingen; kritiek annexeert oudere literatuur vanuit –
 • hedendaagse literatuur, alleen – : tegen de tijdgeest met waardering voor –
 • hedendaagse mens, mythen geïnternaliseerd bij de –
 • hedendaagse poëzie » moderne poëzie
 • hedendaagse taal, Nieuwe Testament in – : "Groot Nieuws voor u"
 • hedendaagse universiteiten, moralistisch beklag over –
 • hedendaagse waardering
 • heeft niets te vertellen; groot schrijver maar –
 • Heek, Jan van
 • Heel de mens (tv–programma)
 • heel de Nederlanden (Noord– èn Zuid–) » Lage Landen » Groot–Ned
 • heel oude leeservaringen
 • Heel, Jos van
 • heelal (mythisch – ): geprojecteerde vergroting van innerlijk heelal van mens
 • heelal (tweede – ) van blijvend collectief weten: boeken
 • heelal van verbeelding; buiten de werkelijkheid
 • heelal, denken over het (ontstaan van het) – » kosmologie » kosmogonie
 • Heelis–Potter, Beatrix
 • Heelis, William
 • heemkunde » volkskunde » volkskunst » folklore » primitieve kunst
 • Heemstede
 • Heemstede: Blokker's Boekhandel (1990)
 • Heer, Friedrich
 • heer: 'Ik zie de heer in staat de hele wereld op te heffen'.
 • Heere, Martin
 • Heerenberg, 's – » Huis Bergh te –
 • Heeresma, Faber
 • Heeresma, Heere
 • Heeresma, M.A.
 • Heerikhuizen, F.W. van
 • Heeringen, R.M. van
 • Heerkens, Ad
 • Heerlen
 • heerlijkheid » buitenplaats » jachtslot »landgoed » grootgrondbezit
 • Heerma, Enneüs [politicus; fractievoorzitter CDA]
 • Heeroma, K. (prof. dr. Klaas H.) [pseudoniem als dichter: Muus Jacobse]
 • heersers en uitverkorenen verschijnen op het balkon
 • Heertje, A
 • Hees, Nico van
 • Heesakkers, C.L.
 • Heesen, Hans
 • Heesterbeek s.j., Joh.
 • Heffels, Bert » BH
 • Heffer's (boekhandel te Cambridge)
 • heffingenvers » heffingsvers
 • heffingsvers » heffingenvers
 • Hegel, Georg Friedrich Wilhelm » Hegeliaans
 • Hegeliaans » G.F.W. Hegel
 • hegemonie van goede tekst
 • Hegenscheidt, Alfred
 • Heidegger, Martin
 • Heideland (uitgeverij te Hasselt)
 • heiden » heidens » (nog levend) heidendom » heidense praktijk(en) cq. aspecten
 • Heiden, ..
 • Heidenberg, Johann – » Johannes Trithemius
 • heidendom: Santa Claus tuinkabouter van het –
 • heidense aspecten c.q. praktijken » heiden(s) » (nog levend) heidendom
 • heidense middeleeuwen » heidense aspecten van de middeleeuwen
 • Heijblom, Sara
 • Heijbroek, J.F.
 • Heijden, A.F.Th. van der » A.F.Th.
 • Heijden, Jan van der
 • Heije, Jan Pieter
 • Heijermans–Jurgens, Annie
 • Heijermans, H. – I. Querido: briefwisseling
 • Heijermans, Herman [pseudoniem soms: Samuel Falkland jr.]
 • Heijermans, Sant
 • Heijermans: brief aan Esther de Boer–van Rijk
 • Heijkant, M.J.
 • Heijmans, Eduard
 • Heijn, Albert – » Albert Heijn
 • Heijn, Simon
 • Heijne, Bas
 • Heijting, Willem
 • Heikens, David
 • heilig » heiligheid » heilige (–n) » heiliging » sacraal
 • heilig / vroom
 • heilig boek » [OOK:] verabsoluteerde tekst(en)
 • Heilig Hart
 • Heilig Jaar » jubeljaar
 • heilig kruis, het – » kruis » kruisdood
 • Heilig Land » Palestina » Beloofde Land
 • Heilig Officie » inquisitie
 • Heilig Roomse Rijk
 • heilig teken » heilige tekens
 • heilig worden
 • heilig worden, lezen om – te – (lectio divina)
 • heilige » heiligen » heilig(heid) » sacraal
 • heilige (patroon– ) der bibliothecarissen
 • heilige Aloysius, de –
 • heilige Anna, de – » OOK: Anna–te–Drieën
 • heilige Antonius van Padua, de –
 • heilige boeken » [OOK:] verabsoluteerde tekst(en)
 • heilige Caecilia, de –
 • heilige communie, eerste – » feest tgv. –
 • heilige Cuthbert
 • Heilige Drieëenheid»Drievuldigheid
 • heilige Elfje (Undecimilla)
 • heilige Elizabeth, de –
 • heilige Gerlach, de –
 • heilige Helena (moeder van Constantijn de Grote)
 • Heilige Maagd Maria
 • heilige Pancratius, de –
 • heilige plaats » gedenkplaats » herdenkingsplaats(en) » lieux de mémoire
 • heilige Rochus, de –
 • Heilige Roomse Rijk
 • Heilige Schrift
 • Heilige Stad, de – : Rome » OOK: Romeins EN: Romanitas
 • heilige Stephanus, de –
 • heilige strijd » heilige oorlog » geloofstwist » godsdienstoorlog(en)
 • heilige taal » heilig teken » taal als religieus fenomeen
 • heilige Ursula, de
 • Heilige Vader » paus » pausschap » pausen » pauselijk ambt » bisschop
 • heilige Zacharias, de –
 • heilige, lezende –
 • heilige, patroon– : van computergebruikers
 • heilige: contact» aanraking met heilige(n) of het –
 • heiligen afschaffen » decanonisatie » EN: heilig– cq zaligverklaren
 • heiligen, lezende –
 • heiligen, lijst van (aangeroepen) – » litanie
 • heiligen, vrouwelijke –
 • heiligenattributen (in beeldende kunst)
 • heiligenbeeld (–je) » heiligenbeelden
 • heiligenfeesten » kerkelijk jaar » kerkelijke kalender
 • heiligenleven » vita » heiligenlevens
 • heiligenleven als literair genre
 • heiligenlexicon
 • heiligenlied » geloofslied » kerklied » gezang
 • heiligenverering » heilige als model » heiligheidsbeeld c.q. –ideaal of –mod
 • heiligheid » heilige(n) » heilig » sacraal
 • heiligheidsbeeld » –ideaal » –model » heilige als voorbeeld
 • heiligheidsideaal » –beeld » –model » heilige als model » heilig
 • heiligheidsideaal, ontwikkeling van –
 • heiliging » heilig(en) » heiligheid » sacraal
 • heiligverklaring » zaligverklaring» –sproces» canonisatie» OOK: decano
 • heilsgeschiedenis » heilshistorisch
 • heilshistorisch » heilsgeschiedenis
 • heilsspektakel
 • heilsverwachting » hoop op...\ verbeeld ideaal » visioen » droom » illusie e
 • heilsverwachting, christelijke – » christelijke hoop
 • Heimatliteratur » nationalisme
 • Heimeriks, Nettie
 • heimwee » OOK: geen heimwee
 • heimwee als literair motief » nostalgie als literair motief
 • heimwee naar de oude liturgie » de (nieuwe) liturgie showt verwording
 • heimwee naar het voorbije » nostalgie
 • heimwee naar jeugd–idylle » jeugdsentiment
 • heimwee naar vroegere (c.q. klassieke) eenheidservaring
 • heimwee, romantisch – » Weltschmerz » spleen » romantische 'nostalgie'
 • Hein, Piet
 • Heine, Heinrich
 • Heinrich von Morungen
 • Heinsius, J.
 • Heinz–Mohr, Gerd
 • Heising, Ageeth
 • Heisterbach, Caesarius van
 • Heite, Remco
 • hekel aan allegorie of emblematiek, Fens heeft soms –
 • hekel aan biografie » verzet tegen biograaf » biografische bemoeizucht (enz.)
 • hekel aan boek(en) » boekenhater(s) » boeken haten
 • hekel aan frites en after–shave, Fens heeft vanwege de geur –
 • hekel aan gepubliceerde literaire dagboeken; Fens heeft –
 • hekel aan kinderen » kinderhaat » kindermoord » Herodes » SOMS: kindermisbru
 • hekel aan onechtheid of aanstellerij » doorprikken » ontmaskeren (etc.)
 • hekel aan pauze » pauze
 • hekel aan reizen » reizigersleed » ellende van reizen
 • hekel aan reizen, Fens heeft –
 • hekel aan roman (–s) » OOK: bezwaar tegen fictie
 • hekel aan taal
 • hekel aan uitroepteken, Fens heeft hekel aan –
 • hekel aan zomertijd, Fens is bang voor cq heeft – » zomer is gelukkig voorbij
 • hekelen » hekeldicht (–en) » hekeling » hekeltekst
 • hekeling van de minnaars der fraaie letteren» schone kunst
 • hekeling van geleerdheid » afkeer van geleerden (OOK: – als lit. motief)
 • Hekelveld te Amsterdam: (gebouw van) De Arbeiderspers
 • heks » hekserij
 • hel » verdoemenis
 • hel als metafoor » als literair motief
 • hel, voorgeborchte van de – » limbus
 • Helbing, Lothar
 • held, roman– » personage(s)
 • held: in film/ in boek
 • helden worden anti–helden » antiheld(en) » ontluisterd mensbeeld (: lit. mot.)
 • heldenbrief
 • heldenverering » dwepen met auteur(s)
 • helder krijgen, schrijven om iets – te –
 • Helder, Sake
 • Helderenberg, Gery
 • helderheid » precisie » exactheid
 • helderheid (...) ZIE OOK: duistere helderheid EN: schijnbare helderheid
 • helderheid in een flits, maar daarna weer onhelder
 • helderheid mbt. wijze van selecteren ontbreekt
 • helderheid, duistere –
 • helderheid, schijnbare –
 • Helderman, J.
 • Helders, Gerardus Philippus [minister van zaken overzee]
 • helderziend » paranormaal » occult » magie » magisch
 • Heldring, Ernst
 • Heldring, J.L.
 • hele buitenwereld door metaforisch verwijzen binnen betekenisbereik v. gedicht
 • hele bundel / afzonderlijk gedicht (: lezer van – / – )
 • hele bundel lezen » poëziebundel in volgorde lezen
 • hele bundel, belang van context van – » bundel als geheel
 • hele oeuvre / éne gedicht
 • hele oeuvre Multatuli: commentaar op "Max Havelaar"
 • hele oeuvre van dichter of selectie daaruit te kiezen door lezer?
 • hele poëziebundel in volgorde lezen
 • hele tekst / fragment
 • hele wereld ontstaat uit één kern
 • hele wereld te herkennen in een woord
 • helemaal gelezen boek, niet – » niet uit(ge)lezen
 • helemaal lezen van boek: motieven
 • helemaal weten zullen we het nooit hoezeer het ons ook aangaat: geheim
 • Helena, de heilige – (moeder van Constantijn de Grote)
 • Helfand, Michael S.
 • Helgers, Hans [politicus; voorzitter van het Christelijk Democratisch Appel]
 • Helios » H.E.L.I.O.S. (Vereniging studenten Nederlands Univ. v. Amsterdam)
 • Hell's Angels
 • Hellemans, Frans
 • Hellenberg Hubar, Bernadette C.M. van
 • hellenisme in Europese cultuur
 • Hellens, Franz
 • Heller, Joseph
 • Hellinga–Querido, Lotte
 • Hellinga, Gerben
 • Hellinga, W. Gs (Wytze)
 • Hellman, G.S.
 • Hellman, Lillian
 • Hello, Ernest
 • Helm, Anthony van der
 • Helm, José van der
 • Helman, Albert [pseudoniem van Lou Lichtveld]
 • Helmer C.s.s.R., H.C.M [pseudoniem: Hans van Amstel]
 • Helmer, Gert
 • Helmers, Jan Frederik
 • Helmond, Joop van
 • Helmond, Toke van
 • Heloïse
 • helpende afbeelding » visuele steun » visuele kracht c.q. macht
 • Helsloot, K. (Kees)
 • Helst, Bartholomeus van der
 • Helvoirt
 • hemel » beeld van de hemel » hiernamaals ; SOMS: hemel / aarde
 • hemel (sterren– ) / mens
 • hemel / aarde ; hemel » beeld van de hemel » hiernamaals
 • hemel–aarde, contact c.q. wisselwerking – » relatie hiernamaals–leven hier
 • hemel–hier, relatie –
 • hemel, beloning in de –
 • hemel, naar de – kijken: slechts mogelijk door de omgekeerde verrekijker humor
 • hemel, sterren–
 • Hemeldonck, Emiel van
 • hemels / aards (OOK: ziel / lichaam; EN: geest / zinnen; etc.)
 • Hemelsoet, B.
 • Hemelvaart
 • Hemert, Willy van
 • Hemingway, Ernest Miller
 • Hemker, H.C.
 • Hemmink, Gert Jan
 • Hende, Ruud van den
 • Henderson, George
 • Hendrik de Zeevaarder (Portugees koningszoon)
 • Hendrik II, koning van Engeland
 • Hendrik prins der Nederlanden
 • Hendrik van Nassau
 • Hendrik VIII, koning van Engeland
 • Hendrik VIII: heft kloosters op
 • Hendriks, H.
 • Hendriksen, pastoor
 • Hengel, L. van de
 • Hengel, S.J.H. van
 • Hengevelde (Twente) » Wegdam
 • Hengst, Clément
 • Hengst, D. den
 • Henkels, August
 • Henkels, F.R.A.
 • Henkemans, Hans [pianist]
 • Henkes, Robbert–Jan
 • Henley, W.E.
 • Henneman, Jeroen
 • Henriëtte Roland Holst–prijs
 • Henrichs, Hendrik
 • Henrici, Christian Friedrich (= Picander)
 • Henrikson, J.S. (ps. van Johanna Smeets–de Jong)
 • Henry Clay Frick Collection (New York)
 • Henry VIII » Hendrik VIII (koning van Engeland)
 • Henry [Stuart, broer van de Engelse koning Karel I]
 • Henry, Françoise
 • Hensbergen, Lo van
 • Henschke, Alfred [pseudoniem: Klabund]
 • Hensen, Herwig
 • Hensen, Lous
 • Hensen, pater –
 • Hensen, W.
 • Henssen, E.W.A.
 • henthaant [woord bij Lucebert]
 • Hentoff, Nat
 • Hepburn, Audrey
 • her–zien / herlezen
 • her–zien van films (cf. herlezen) niet mogelijk
 • Heracles
 • Heraclitus van Ephese (Herakleitos)
 • Herakleitos van Ephese (Heraclitus)
 • Herald Tribune, The
 • Heraty, Margaret
 • Heraut Beieren
 • herbeleven bij herkenning
 • herbeleving bij herkennen
 • herbeluisteren » herluisteren
 • herbeluisteren / herlezen (muziek / literatuur)
 • herberg in Thame
 • Herberghs, Leo
 • Herbert over Eliot en Dante
 • Herbert van Bosham
 • Herbert, George
 • Herbert, Laura
 • Herbert, William Lord
 • Herbert, Zbigniew
 • herbespreken en herlezen (van ouder werk)
 • herbespreking na tien jaar door dezelfde criticus, Fens suggereert –
 • herbevestigd, auteursreputaties steeds
 • herbouwen » restauratie » restaureren
 • herconfrontatie met tekst
 • herdenken » jubileum » lustrum » geboortedag » sterfdag » verjaardag
 • herdenken als annexatie van ideeën» invloed» macht: tbv. eigen gelijk
 • herdenken om eigen gelijk» ideeën» macht te sauveren
 • herdenker, Willem Wilmink een geboren –
 • herdenking » herdenken » jubileum » verjaardag » lustrum » geboortedag
 • herdenking als machtovername: gebruiken tbv. eigen ideeën» eigen gelijk
 • herdenking Kees Fens » bij de dood van Kees Fens
 • herdenking van ...
 • herdenking van ... , ter –
 • herdenkingsbijeenkomst » –conferentie » –uitgave » –aflevering &
 • herdenkingsdicht » gedicht bij de dood van... » dodenherdenking » SOMS: 4 mei
 • herdenkingsnummer (–s) » herdenkingsuitgave(n) » OOK: herdenkingsbijeenkomst
 • herdenkingsplaats » gedenkplaats(en) » lieux de mémoire » heilige plaats(en
 • herdenkingstentoonstelling » tentoonstelling » expositie
 • herder » pastor (: als literair motief)
 • herderlijk schrijven bisschop van Haarlem 1966
 • herdersdicht » pastorale » bucolische poëzie
 • herdichten » herdichting
 • herdichting » herdichten
 • herdichting Nederlandse poëzie door Ierse dichters
 • herdruk "De straat" van Ina Boudier–Bakker (suggestie van Fens)
 • herdruk "Forum" » heruitgave tijdschrift "Forum"
 • herdruk "Forum", integrale – : Fens tegen –
 • herdruk » (SOMS: herziene) heruitgave(n) » hereditie(s) » nieuwe druk(ken)
 • herdruk (–ken) (: niet nieuw)
 • herdruk aangekondigd » hereditie aangekondigd
 • herdruk Burgersdijk–vertaling Shakespeare
 • herdruk klassieke Nederlandse auteur(s)
 • herdruk tbv. wijdere verspreiding (is suggestie van Fens)
 • herdruk van Brom's "Katholicisme en Romantiek" (: suggestie van Fens)
 • herdruk, fotografische –
 • herdrukken, veel – » goed verkocht » bestseller(s) » populair boek »
 • herdrukken, Zwolse –
 • herdrukt, Fruin –
 • herdrukt, te veel – » keuze was beter geweest
 • herdrukt, vaak – » goed verkocht » populair boek » bestseller(s) » To
 • hereditie » herdruk (: niet nieuw)
 • hereditie » herdruk aangekondigd
 • hereditie » heruitgave(n) » nieuwe druk(ken)
 • hereditie aangekondigd » herdruk aangekondigd
 • heremiet » kluizenaar(s) » kluizenaarschap » kluizenares
 • heren van Aemstel, kasteel van de –
 • Heren, Louis
 • herenclub » mannenmaatschappij » macho » mannelijke voorrang (etc.)
 • Herengracht Amsterdam, Doopsgezinde kerk aan de –
 • Herengracht te Amsterdam
 • herenmode » mode » damesmode » make–up
 • herfictionalisering van fictie(s) » fictieverdubbeling
 • herfst » najaar
 • herfst als inspiratiebron
 • herfst als literair motief » november c.q. najaar als literair motief
 • hergebruik » nieuwe bestemming » tweedehands » nieuw leven
 • herhaalde lezing
 • herhalen onmogelijk » uniek » onvervangbaar » kan nooit nóg eens zó
 • herhalen, hernemen zonder – : essay
 • herhalende momenten van stilstand; poëzielezer Fens wil: voortgaan in zich –
 • herhaling – echo – verwijzing – samenhang
 • herhaling » herhalingen [OOK: – als stijlmiddel]
 • herhaling » toegift
 • herhaling » woord» motief» beschrijving herhaald » OOK: eentonigheid»
 • herhaling » zelfherhaling » het bekende herhaald » niets nieuws (toegevoegd)
 • herhaling als nadere verklaring » uitleggen » uitweiden » explicatie
 • herhaling binnen oeuvre, thematische –
 • herhaling en theologische visie structureren Bijbel–ordening: spiraal–karakter
 • herhaling en vernieuwing – renaissance en reveil
 • herhaling in bijbelse verhalen van profetisch karakter
 • herhaling ivm. melodie
 • herhaling van emotie(s) c.q. van ontroering
 • herhaling van wat al bekend is
 • herhaling van wat er al is » verdubbeling » voegt niets toe » overbodig
 • herhaling, eenheid in – (: eenheid in de kunst is – )
 • herhaling, eenheid in de kunst is eenheid in –
 • herhaling, gevaar van eentonige – » eentonig » vervelend » saai
 • herhaling, verlangen naar –
 • herhaling: wie oorspronkelijk schrijft kan zich eindeloos herhalen
 • herhalingen » het bekende herhaald » zelfherhaling
 • herhalingen in bijbelse verhalen van profetisch karakter
 • herhalingen, thematische – : binnen een oeuvre
 • herhalingsbehoefte » repetitiesyndroom
 • herhalingskarakter van bijbel als profetisch boek
 • Herik, Jorien van den
 • herinnerd boek » herinnerd literair werk » herinnering en tekst
 • herinnerd boek » herinnering aan eerste (lees)beleving
 • herinnerd gevoel bij eerste lezing
 • herinnerde beeldende kunst » herinnerde platen
 • herinnerde eerste (lees)beleving
 • herinnerde maar niet teruggevonden passage» zin in boek
 • herinnerde muziek » bekende muziek» muziek in je herinnering» onthouden muziek
 • herinnerde passage » (zoeken naar) een zin c.q.passage in je herinnering
 • herinnerde poëzie
 • herinnerde poëzie: als muziek in geheugen achtergebleven
 • herinnerde zin » (zoeken naar vergeten) passage c.q. zin in je herinnering
 • herinneren (: geheugenwerking » –steun » geheugen » onthouden)
 • herinneren » herinnering » zich herinneren
 • herinneren van kleur(en), zich –
 • herinneren, niet meer (willen) – » (onbewust) vergeten » verdringing
 • herinnering » ervaring » referentiekader van lezer of kijker » eerder beleefd
 • herinnering » ervaring : van Fens, persoonlijke –
 • herinnering » herinneren » zich herinneren
 • herinnering » herkenning : in relatie met waardering
 • herinnering (, ter – )
 • herinnering (geheugen: spreekt in metaforen) / biografie (historicus: feiten)
 • herinnering (ter – ) aan overledene » nagedachtenis » memoriam
 • herinnering / biografie (geheugen spreekt in metaforen / historicus in feiten)
 • herinnering / herkenning
 • herinnering aan eerdere ervaring » vorige emotie » aan eerdere beleving
 • herinnering aan eerste (lees–) beleving » aan eerdere leessituatie
 • herinnering aan eerste beleving
 • herinnering aan gelezen boek(en) » herinneringsbeeld van gelezen boek(en)
 • herinnering aan middelbare–schooltijd van Fens
 • herinnering aan muziek
 • herinnering aan muziek duurzamer dan aan poëzie c.q. beeldende kunst
 • herinnering aan vroegere lectuur » herinnering aan jeugdlectuur
 • herinnering als literair motief » herinneringen als literair motief
 • herinnering cq geheugen werkt mbv ordening» systematisering» structuur
 • herinnering en tekst » herinnerd boek cq literair werk » onthouden tekst
 • herinnering Fens: aan zijn kleuter– en lagere school
 • herinnering maakt gedicht schaduwgestalte (en schilderij zwart–wit tekening)
 • herinnering maakt schilderij zwart–wit tekening (en gedicht schaduwgestalte)
 • herinnering mbt. lezen, jeugd–
 • herinnering mbt. muziek door haar grote abstraheerbaarheid zo sterk ?
 • herinnering onbetrouwbaar » wantrouw het geheugen
 • herinnering van Fens (: persoonlijke»privé mening»gevoelen»voorkeur»
 • herinnering van Fens, persoonlijke –
 • herinnering verdwenen » vergeten » verdringen
 • herinnering–waardering, relatie –
 • herinnering» geheugen» relatie met het verleden: door fotografie uitgeschakeld
 • herinnering(en), fictionalisering van
 • herinnering, collectieve – » collectief geheugen
 • herinnering, fixatie in – (o.m. van boek » tekst)
 • herinnering, jeugd– » jeugdherinneringen
 • herinnering, jeugd– : als literair motief » jeugdervaring als literair motief
 • herinnering, kleuren– » geheugen voor kleur(en) » onthouden van kleur(en)
 • herinnering, lezen en –
 • herinnering, muziek in je – » herinnerde muziek » bekende muziek
 • herinnering, onbetrouwbaarheid van de –
 • herinnering, scheppen dat verdwenen is uit onze –
 • herinnering, zin in je – » (zoeken naar) een herinnerde zin c.q. passage
 • herinnering... ZIE OOK: herkenning...
 • herinnering: het verleden als verhaal
 • herinnering: lezen – herlezen – herinnering
 • herinneringen » terugblik » memoires
 • herinneringen aan...
 • herinneringen activeren in associatieproces; lezen is: –
 • herinneringen bij Krol, persoonlijke –
 • herinneringen mbt. lezen, jeugd– » herinnering aan eerdere leesbeleving
 • herinneringen, angst voor (oorlogs–) –
 • herinneringen, jeugd– : mbt. lezen c.q. (eerste) leesbeleving
 • herinneringen: interpretaties van het verleden
 • herinneringsbeeld / schilderij (= abstract/concreet); reproductie tussen –
 • herinneringsbeeld / schilderij; reproduktie concretiseert/abstraheert resp. –
 • herinneringsbeeld geconcretiseerd / schilderij geabstraheerd door reproduktie
 • herinneringsbeeld van gelezen boeken » herinnering mbt. gelezen boek(en)
 • herinneringsbeeld van muziekstuk bij luisteraar
 • herinneringsbeeld: persoonlijk maar vertekenend (en abstract)
 • herinnert ons aan het menselijk tekort, kunst –
 • herkenbaar blijvend hoewel steeds opnieuw beginnend: grootheid
 • herkenbaar eigen karakter van debuut duidelijk(er) door later werk van auteur
 • herkenbaar gevoel » gevoelens herkennen» sentiment (–eel) » herkende emotie(
 • herkenbaar in een woord, hele wereld –
 • herkenbaar, individueel – » uniek » onverwisselbaar » eigen
 • herkenbaar: personage van dichter – in gedicht is taalgestalte
 • herkenbaarheid (persoonlijkheid» eigenheid» originaliteit» oorspronkelijkheid)
 • herkenbaarheid als kracht » herkenning – erkenning – waardering
 • herkenbaarheid en waardering
 • herkenbaarheid van goede schrijver aan afwezigheid van aanhalingstekens
 • herkenbare natuur: verwijzing in gedicht naar een – speelt voor Fens geen rol
 • herkend als eigen over één of meer generaties: als het beste beschouwd
 • herkend als poëzie » erkend als echte poëzie
 • herkend gevoel » herkende emotie(s) » herkenbaar gevoel
 • herkend verleden » contact met verleden ervaren
 • herkend, gewaardeerd detail
 • herkend, het echt nieuwe wordt niet –
 • herkend, verkeerd – (: en daardoor onjuiste beeldvorming)
 • herkende metafoor door taal als nieuw beleefd
 • herkennen – herbeleven
 • herkennen – vergelijken – oordelen
 • herkennen » herkenning » thuiskomst en herkenning » herkenning van het eigene
 • herkennen (...) EN: herkenning (...) EN: zelfherkenning (...)
 • herkennen / leren kennen (: vertrouwd / nieuw OF: bekend / onbekend)
 • herkennen / verrast worden (: spanning tussen – )
 • herkennen / verstaan van poëzie
 • herkennen in levende persoon, een overledene even denken te –
 • herkennen invloeden niet meer, lateren –
 • herkennen is erkennen
 • herkennen is waarderen » herinnering in relatie tot waardeoordeel
 • herkennen van allusie(s)\ verwijzing(en)\ toespeling(en)\ zinspeling(en)
 • herkennen van citaat
 • herkennen van gevoelens » herkende emotie(s) » herkenbaar sentiment
 • herkennen van verwijzingen
 • herkennen, doen – » losmaken » loslezen » activeren bij lezer...
 • herkennen, lezen is –
 • herkennen, waarderen berust op –
 • herkennen; kennen is (vorm van) –
 • herkennen; schepping: alles naar het beeld van de eigen beleving –
 • herkenning – beleving
 • herkenning – erkenning – waardering » kracht der herkenbaarheid
 • herkenning – herbeleving
 • herkenning – situering – literaire traditie – continuïteit – context
 • herkenning – vergelijking – oordeel
 • herkenning » beleving door herkenning
 • herkenning » herinnering in relatie met waardering
 • herkenning » herkennen » thuiskomst en herkenning » herkenning van het eigene
 • herkenning » identificatie (: bij» van lezer c.q. toeschouwer of kijker)
 • herkenning » identificatie » zelfconfrontatie » zelfprojectie » zelfinzicht
 • herkenning (maar slechts half) als eis van lezer» toeschouwer
 • herkenning (van steeds hetzelfde» steeds de eigen beleving in alles)
 • herkenning / herinnering
 • herkenning / leren kennen (: vertrouwd / nieuw)
 • herkenning / verstaan (van poëzie)
 • herkenning / vervreemding : van herkenning tot milde vervreemding
 • herkenning als poëzie, bijna–gelijkenis bij –
 • herkenning bij gedicht en sentimentswaarde
 • herkenning en continuïteit: voorwaarde voor waardering (van literatuur)
 • herkenning en verveling » vervelend qua stijl » verveling bij lezer
 • herkenning is erkenning
 • herkenning resultaat van voorordening
 • herkenning van bijna–gelijkenis(sen): humor
 • herkenning van elkaars gelijke disharmonie levert harmonie op
 • herkenning van gevoelens» emoties (OOK: herkenbaar c.q. herkend gevoel)
 • herkenning van het eigene » thuiskomst en herkenning » herkennen
 • herkenning van het literair model
 • herkenning van het onbekende
 • herkenning van verleden » contact met verleden ervaren
 • herkenning van verwijzing(en)
 • herkenning van zichzelf bij lezer of kijker
 • herkenning–waardering, relatie –
 • herkenning, onjuiste – (: oorzaak van verkeerde beeldvorming)
 • herkenning, schok der (zelf–)
 • herkenning, zelf–
 • herkenning, zelf– : schok der herkenning c.q. –
 • herkenning... ZIE OOK: herinnering...
 • herkenning: altijd eerst van het minst eigene van poëzie
 • herkenning: dit is poëzie
 • herkenning: lezen is herkennen
 • herkenning: van – tot milde vervreemding
 • herkenning; erkenning is –
 • herkenningspunten, afwezigheid c.q. onduidelijkheid van –
 • herkenningssignalen voor contemporaine lezer
 • herkerstening » missionering » zending » missie » geloofsverkondiging
 • herkomst van boek » provenance » geschiedenis van (bepaald) handschrift» boek
 • herkomst van citaat
 • herkomst van het dichterlijk materiaal; houding van lezer t.o. verleden of –
 • herkomst, persoonlijke – » afkomst » 'roots' (OOK: trouw aan – )
 • herleefd boek » "teruggekomen" boek » nieuwe belangstelling voor boek
 • herleefd cliché » nieuw leven aan gemeenplaats » geen cliché (meer)
 • herleest, Fens – » Fens wil (c.q. hoopt te) herlezen » herlezen door Fens
 • herlezen – herinnering – lezen –
 • herlezen – lezen – herinnering –
 • herlezen » herlezing » vaker lezen » herhaalde lezing
 • herlezen (...)
 • herlezen / her–zien
 • herlezen / herbeluisteren (literatuur / muziek)
 • herlezen / lezen
 • herlezen ?, waarom –
 • herlezen als mooiste vorm van lezen » herlezing levert heel nieuw boek op
 • herlezen bedreigd door televisie
 • herlezen dichter(s) ZIE OOK: thuisdichter(s): de (te) herlezen dichter(s)
 • herlezen dichters; "thuisdichters": de te –
 • herlezen doet poëzie groeien c.q. veranderen
 • herlezen door Fens » Fens herleest » Fens wil (c.q. hoopt te) herlezen
 • herlezen door Fens, Gezelle's latere poëzie –
 • herlezen en herbespreken (van ouder werk)
 • herlezen en lezen van boeken: on–Hollands
 • herlezen passages, boek als som van alle –
 • herlezen van dikke/ dunne boeken
 • herlezen van film is onmogelijk
 • herlezen van gedicht(en)
 • herlezen van poëzie/ van proza
 • herlezen–nu van '50–ers is niet als lezen toen
 • herlezen, angst om te – » vrees voor herlezing
 • herlezen, angst voor teleurstelling bij lezen of –
 • herlezen, mogelijkheid c.q.onmogelijkheid tot –
 • herlezen, niet –
 • herlezen, onmogelijkheid c.q. mogelijkheid tot –
 • herlezen: detective laat zich niet –
 • herlezen: om treffend (gewaardeerd) detail
 • herlezen: onvoorziene inzichten» ervaringen (of beter zicht op geheel) bij –
 • herlezen: opnieuw betekenis geven
 • herlezen: scheppen van nieuwe voorlopigheden
 • herlezen: waarom – ?
 • herlezing » herlezen
 • herlezing / eerste lezing
 • herlezing door Fens » Fens herleest » Fens wil (c.q. hoopt te) herlezen
 • herlezing door Fens van Gezelle's latere poëzie
 • herlezing door Fens, geen of te weinig –
 • herlezing levert heel nieuw boek op » herlezen: mooiste vorm van lezen
 • herlezing–nu van '50–ers is niet als toen
 • herlezing, angst voor teleurstelling bij lezen of –
 • herlezing, vrees voor – » angst om te herlezen
 • Herlossohn, G.
 • herluisteren » herbeluisteren
 • Herman Gorter–prijs van de gemeente Amsterdam
 • Herman, stier –
 • Hermanowski, Georg [SOMS: Harmanowski]
 • Hermans o.p., Hyacinth : pater –
 • Hermans vijftig jaar
 • Hermans weigerde medewerking
 • Hermans–cercle
 • Hermans–tentoonstelling (Den Haag, NLMD, 1991–'92)
 • Hermans, Fons
 • Hermans, H.H. [ps.: Victor Spoor]
 • Hermans, Jos M.M.
 • Hermans, Louis M.
 • Hermans, Tilly
 • Hermans, Toon
 • Hermans, Toon : dichterschap van –
 • Hermans, W.F. (Willem Frederik)
 • Hermans, W.F. [: ware naam achter pseudoniem Schrijver Dezes]
 • Hermans, W.F. – [pseudoniem: Age Bijkaart]
 • Hermeneus. Orgaan van het Nederlands Klassiek Verbond
 • hermeneutiek » interpretatie
 • hermeneutiek » interpretatie (–s)
 • hermeneutiek » interpreteren
 • hermeneutiek als ziekte » duidingsdrift
 • hermeneutisch proces » duidingsproces
 • hermeneutische (filologische) cirkel
 • hermetisch » onbegrijpelijk » kryptisch » moeilijk » etc. (: van boek »
 • hermetische / toegankelijke auteurs en boeken
 • hermetische / toegankelijke poëzie ("dichte" vs. "open" poëzie)
 • hermetische filosofische bibliotheek
 • hermetische poëzie ZIE OOK: lezer nog buitengesloten
 • hermetische poëzie » ontoegankelijke poëzie » moeilijke poëzie
 • hermetische poëzie object van lit.–wetenschappelijke benadering, vooral –
 • hermetische poëzie ontsluiten levert nieuwe verdichting op
 • hermetische poëzie, geen – » (OOK:) afkeer van moeilijke of geleerde poëzie
 • hermetische tekst » lezer nog buitengesloten c.q. niet toegelaten
 • Hermetisme » hermetisch » hermetische traditie
 • Hermitage (museum te Sint Petersburg» Leningrad)
 • Hermsen, Joris
 • Hermsen, Jos
 • Hermus, Guus
 • hernemen en tijdelijkheid: het eigene van alle uitvoerende kunst
 • hernemen van interpretatie
 • hernemen van poëzie in (nieuwe) poëzie
 • hernemen zonder herhalen: essay
 • hernemende » omcirkelende stijl bij Leopold
 • hernieuwd symbolisme » tweede golf van symbolisme
 • hernieuwde aandacht voor oude(re) literatuur
 • hernieuwde belangstelling voor boek » "teruggekomen" boek » hervonden boek
 • hernieuwde bewondering » opnieuw gefascineerd
 • hernieuwde interpretatie
 • hernieuwen van bewondering » opnieuw gefascineerd
 • hernomen symbolisme » terugkeer naar symbolisme » tweede golf van symbolisme
 • hernomen waardering (van teksten» auteurs» vorm» vormen» vormgevingsprincipe
 • Herodes » kindermoord » kinderhaat » hekel aan kinderen
 • Herodotus
 • heronderzoeken, waardeoordeel –
 • herordend, genres – » geen vaststaande genre–indeling
 • herordening » ordening » indeling
 • herordening van genres » geen vaststaande genre–indeling
 • Herpen, E. van
 • Herreman, Raymond
 • Herreweghen, Hubert van
 • herrie » lawaai » geluidshinder » luidruchtig(heid)
 • herroepen waardering, door Fens – » OOK: op andere wijze gewaardeerd door Fens
 • herscheppen van persoonlijk verteerd geschrevene» gelezene; schrijven: –
 • herschepping » imitatie » nadoen » onoorspronkelijk
 • herschepping door lezer mogelijk: steeds opnieuw in andere gedaante (klassiek)
 • herschepping van de werkelijkheid
 • herschrijven » bewerken » inkorten (: van tekst» teksten)
 • herschrijven » herzien » opnieuw schrijven c.q. samenstellen
 • herschrijving van kinderboek(en)
 • herschrijving van tekst » tekstinkorting » –bewerking » –herziening
 • hersenonderzoek » neurologie
 • herstel » restaureren » herbouwen » (stads–) vernieuwing
 • Hersteld Apostolische Gemeente
 • herstelde interpretatie
 • hertaling » vertalen » nadichting(en)
 • hertje [woord bij Lucebert]
 • hertog Jan III van Brabant
 • hertog van Edinburgh Philip Mountbatten prins van Engeland
 • Hertogenbosch, 's– : St. Janskathedraal
 • Hertzberger en Co, uitgeverij Menno – (Amsterdam)
 • heruitgave "Forum" » herdruk tijdschrift "Forum"
 • heruitgave "Forum", Fens tegen integrale –
 • heruitgave » herdruk(ken) » hereditie(s)
 • heruitgave » nieuwe editie (–s) » OOK: opnieuw vertaald
 • heruitgave klassieke Nederlandse schrijver(s)
 • heruitgave, fotografische –
 • Hervey, Frederick
 • hervonden boek » herleefd boek » "teruggekomen" boek
 • Hervormd Nederland (weekblad)
 • Hervormde Kerk, Nederlands – : gezangboek van de –
 • hervormer, wereld– » wereldverbeteraar » iemand–met–een–boodscha
 • Hervorming » Reformatie » SOMS: Alteratie (van Amsterdam)
 • hervorming hoger onderwijs
 • hervorming van liturgie na het concilie » vernieuwde liturgie
 • Herwaarden, Jan van
 • herwaardering (van teksten» auteurs» vorm» vormen» vormgevingsprincipes)
 • Herzberg, Abel
 • Herzberg, Judith
 • Herzberger, Menno
 • Herzeele, Anton van
 • Herzen, Alexander
 • herzien » bewerken » inkorten » herschrijven (: tekst – )
 • herzien » herschrijven » opnieuw schrijven
 • herzien oordeel van Fens: Fens wijzigt» corrigeert» herroept zijn mening
 • herziene herdruk » hereditie » heruitgave » nieuwe druk(ken)
 • herziening van tekst » inkorting – » herschrijving – » bewerking van t
 • herziet zijn mening, Fens –
 • Herzl, Theodor
 • Heseltine, .. [Brits politicus]
 • Hesiodos » Hesiodus
 • Hesse, Hermann
 • Hest, Jos van
 • hesychasme (mystieke gebedsvorm)
 • Het (Blad voor jonge mensen)
 • Heteren, A. van
 • heterogeen gezelschap; Tachtig: maatschappelijk en artistiek een –
 • heteroniem (: splitsing in méér auteurspersoonlijkheden» multiple personality)
 • heteroseksualiteit
 • Hettema's Historische Atlas
 • Hettema, Auke
 • hetzelfde (steeds – ) herkend » steeds de eigen beleving in alles
 • hetzelfde boek, schrijver schrijft steeds –
 • hetzelfde gedicht, wel/ niet gegrepen door –
 • hetzelfde nooit wéér » onherhaalbaar » onnavolgbaar » uniek »
 • hetzelfde steeds opnieuw beginnen
 • hetzelfde, indruk van steeds –
 • hetzelfde, teveel van – » zelfherhaling
 • hetzelfde: alle tijdschriften praktisch –
 • hetzelfde; (trouwe) lezer wil steeds opnieuw –
 • Heugten s.j., J. van
 • Heumakers, Arnold
 • Heurick, E.M. van
 • Heusden, Alfons van
 • Heusden, Wout van
 • Heuvel, Albert van den
 • Heuvel, André van den
 • Heuvel, J. van den
 • Heuvel, John van den
 • Heuvel, Willem van den – » Guglielmo Bartolotti
 • Heuvel, Wim van den
 • Heuvelmans, Gerrit
 • hexameters, vertaling in poëzie c.q. in jamben c.q. in –
 • Hexapla » zestalige polyglotbijbel (alleen Oude Testament) van Origenes
 • Heyblom, Sarah
 • Heydecker, Joe J.
 • Heyden, Jan van der
 • Heye, Jan Pieter
 • Heyerdahl, Th.
 • Heyermans, Herman
 • Heylen, Victor
 • Heyligers, Annemarie
 • Heymans, Jo
 • Heymans, Margriet
 • Heymans, Max
 • Heyn, Albert –
 • Heynemann, Suzanne
 • Heynis (uitgeverij in Zaandijk)
 • Heyse, Jan
 • HFC
 • hiërarchie » hiërarchische ordening; OOK: hiërarchie in» van gevoelens
 • hiërarchie aanbrengen » ordenen » orde (–ning) » vermogen tot ordenen
 • hiërarchie in biografie » ordening in c.q. visie achter (auto–) biografie
 • hiërarchie in boekenbezit » orde(ning) in bibliotheek c.q. boekenkast(en)
 • hiërarchie in literatuur» in boeken» in tekst
 • hiërarchie in tekst: gebrek aan –
 • hiërarchie in waarde(n) » middelmaat en topniveau
 • hiërarchie van de klassen– en standenmaatschappij » klassebewust
 • hiërarchie van literaire teksten, oude –
 • hiërarchie van waarden » vergelijking mbt. waarde
 • hiërarchie, geen –
 • hiërarchie: geen – meer » hiërarchie overwonnen » de hiërarchie voo
 • hiërarchische (machts–) verhoudingen » gezag » nepotisme » autoritair
 • hiërarchische ordening, gebrek aan – » geen ordening » geen samenhang
 • Hiëronymus [Sophronius Eusebius, de kerkvader; ca 347–419 of 420]
 • hiaat » lacune » tekort » incompleet (–heid) » omissie
 • Hibbard, Howard
 • Hibbert, Christopher
 • Hibbert, Edward
 • Hichtum, Nynke van – (ps. van Sjoukje Troelstra–Bokma de Boer)
 • Hiddema, Arie B.
 • Hide, Mary
 • Hide, Montgomery
 • hier / hiernamaals (: relatie – / – )
 • hiernamaals » (beeld van) leven na de dood » jenseitig » heimwee naar de hemel
 • hiernamaals / leven hier (: relatie – / – )
 • hiernamaals als literair motief » leven na de dood als literair motief
 • hiernamaals geen idylle, literair –
 • hiernamaals, beloning in het –
 • hiernamaals, reizen als op weg zijn naar dood cq. – » reisangst als doodsangst
 • hiernamaals: lezen als reis door – waarin we vooral onszelf tegenkomen
 • Higgins, John
 • Higginson, Thomas
 • high society » society–leven » hogere (maatschappelijke) kringen
 • Highet, Gilbert
 • hij–verhaal (–verhalen) » zij–vorm » in de derde persoon verteld
 • hij–vorm, verhaal» verhalen in de –
 • Hijmans, P.
 • Hilberdink, Koen
 • Hildebrand
 • Hildebrand » Nicolaas Beets
 • Hildebrand, F.
 • Hildebrand, Tony
 • Hildegaersberch, Willem van
 • Hildegard von Bingen
 • Hildering, H.
 • Hill, Geoffrey
 • Hill, Graham
 • Hill, Lindsay
 • Hille Ris Lambers, Heleen
 • Hillenius, Dick
 • Hillenius, Els
 • Hillenius, Jaap
 • Hillenius: dichtend als wetenschapper
 • Hillesum, Etty
 • Hillier, Bevis
 • Hillner, Jürgen
 • Hiltermann, G.B.J.
 • Hilton, Lisa
 • Hilversum » het Gooi » SOMS: het omroepbestel
 • Hilversum 3 [radiozender van lichte, populaire muziek]
 • Hilversum: Steendrukkerij De Jong & Co
 • Himmler, Heinrich
 • Hincmar van Reims (aartsbisschop)
 • hinder bij het reizen » reisleed » afkeer van reizen
 • hinder bij lezen » gehinderd tijdens luisteren of lezen
 • hinder bij luisteren» lezen
 • hinder bij treinreis » gestoord door treingesprek(ken), leuren met koffie etc.
 • hinderlijke overvloed aan commentaar c.q. interpretaties, soms –
 • hinderpalen voor lezers van Vestdijks poëzie
 • hindert zicht op onderwerp, auteur (biograaf) – » distantiegebrek bij biograaf
 • Hindoeïsme » Hindoeïst » Hindoeïstisch
 • Hindoe–tempelcomplex Prambanan bij Djokjakarta
 • Hinduïsme » Hinduïst » Hinduïstisch
 • Hindu–tempelcomplex Prambanan bij Djokjakarta
 • hineininterpreteren » meer in tekst lezen dan die te bieden heeft
 • hineininterpreterend beluisteren dat muziek tot programma–muziek maakt
 • hineininterpretieren » meer in een tekst lezen dan die te bieden heeft
 • Hingst, J.W.
 • Hinloopen, Michiel
 • Hinrichs, Jan Paul
 • Hintum, Malou van
 • hip » square » "in" » "uit" (: modewoorden)
 • Hippel, K. van [pseudoniem van Henk J.A. Hofland]
 • hippie » hippies
 • hippisch » paard » paardendressuur » –sport » –race (–s)
 • Hippocrates
 • Hirohito, keizer van Japan
 • Hiroshi, Kawasaki
 • Hiroshige, Ando
 • Hirosjima
 • Hirs, Rozalie
 • historici / (grote) schrijvers
 • historiciteit » historisch waar (–devol)\ historisch belang» macht v. verleden
 • historiciteit / eeuwigheidswaarde (: actualiteitswaarde / eeuwigheidswaarde)
 • historiciteit van Elsschots "Wereldtijdschrift"
 • historiciteit van voltooid werk wordt door handschrift geopenbaard
 • historiciteit, quasi– » schijnrealisme
 • historicus » historici » geschiedschrijver(s)
 • historicus / criticus (: literair–)
 • historicus / groot schrijver of kunstenaar
 • historicus / kunstenaar c.q. (groot) schrijver
 • historicus / schrijver [OOK: als literair motief]
 • historicus / schrijver (, groot– ) c.q. kunstenaar
 • historicus als verteller » verhalende geschiedschrijving c.q. essayistiek
 • historicus gebruikt ajectieven, Presser als –
 • historicus spreekt in feiten (biografie) / geheugen in metaforen (herinnering)
 • historicus–schrijver, methodische omzichtigheid van –
 • historicus, kunst– / kunstkenner
 • historie » geschiedenis » historische informatie
 • historie » verleden » oud(e) » historisch » antiek(e)
 • historie (architectuur– ) in relatie tot sociale» culturele geschiedenis
 • historie geworden, oude(re) kunst: – » verstarring(sproces) van oudere kunst
 • historie van boek of handschrift » provenance » herkomst
 • historie, cultuur– » nationaal cultureel erfgoed » geestelijk erfgoed
 • historie, dode cultuur van een grote –
 • historie, kunst– / kritiek (: historische / eigentijdse kunstwaardering)
 • historie, lees– (van teksten)
 • historie, literatuur– : literatuurgeschiedenis / geschiedenis v.d. literatuur
 • historie, ordening van de –
 • historie, rechts–
 • Historiebijbel
 • Historiebijbel van 1360
 • historiografie » geschiedschrijving » geschiedwetenschap
 • historiografie ordent tot samenhang (vergt kennis» visie» eigenzinnigheid)
 • historiografie, kunst–
 • historisch » reëel model hoeft niet gekend voor werkelijkheid v.d. verbeelding
 • historisch (literair– ) interessant; Nederl. 18e–eeuwse literatuur alleen –
 • historisch (literair–) / literatuur–kritisch
 • historisch (oud) werk je als literatuur toeëigenen
 • historisch / "mythisch" (: actualiteitswaarde / eeuwigheidswaarde)
 • historisch / contemporain
 • historisch / fictief personage (: in (auto–) biografie / in roman)
 • historisch / kritisch : kunsthistorische/ kunstkritische waardering
 • historisch / literair (: historische vs. literaire betekenis)
 • historisch beeld » beeldvorming van historische werkelijkheid
 • historisch beeld bij Huizinga, evocatie van –
 • historisch belang » historiciteit » macht van het verleden
 • historisch bepaald medium, het boek als – (: kàn dus verdwijnen)
 • historisch besef verzwakt of versplinterd » geen verleden meer
 • historisch bewustzijn » historisch besef » (OOK: géén c.q. zonder –
 • historisch document, film als – » films » filmer » filmen » speelfilm
 • historisch feit / legende : niet–passende moderne begrippen mbt. bijbel
 • historisch gebeuren » geschiedenis : getransformeerd tot fictie of verhaal
 • historisch kader ontbreekt » verdwenen c.q. onbekende historische context
 • historisch karakter van werk dat af is wordt door handschrift duidelijk
 • historisch karakter, tragiek heeft – (: behoeft een verleden, een toekomst)
 • historisch literatuuronderzoek» literatuurgeschiedenis» lit.–hist. perspectief
 • historisch materiaal, foto's als –
 • historisch model kennen: geen antwoord op vraag naar betekenis van het gedicht
 • Historisch Museum Amsterdam: "Kopstukken 1600–1800" (tentoonstelling 2003)
 • Historisch Museum, Amsterdams –
 • Historisch Museum, Nationaal –
 • historisch of hagiografisch
 • historisch ordeningsprincipe; chronologische opeenvolging vertekenend als –
 • historisch perspectief, omgekeerd –
 • historisch refentiekader » kennis van de geschiedenis
 • historisch referentiekader verdwenen » geen interesse meer voor geschiedenis
 • historisch school– c.q. leesboek » A–B boek
 • historisch situeren, literair– » contemporaine positie » in eigen tijd zien
 • historisch van waarde: oude letterkunde méér dan –
 • historisch verleden ontoegankelijk gemaakt» geworden
 • historisch verstaan en verstaanbaar maken
 • historisch waar » historiciteit » historisch belang » macht van het verleden
 • historisch waardevol; oudere letterkunde méér dan louter –
 • historisch werk, veranderde benadering van literair–
 • historisch, kerk– (r.k.)
 • historisch, kerk– » kerkgeschiedenis
 • historisch, literair– (: – onderzoek» – perspectief» literatuurgeschi
 • historisch: cultuur–/ literair–
 • historische (kunst– ) / eigentijdse waardering
 • historische (literair– ) teksten: veranderde benadering van –
 • historische (zakelijke) / literaire werkelijkheid
 • historische / biografische informatie: over auteur als burger/ als schrijver
 • historische / contemporaine romans van Vestdijk; Fens' opinie mbt. verschil –
 • historische / eigentijdse waardering
 • historische / fictieve figuren (in literatuur»muziek»beeldende kunst»theater)
 • historische / levende letterkunde (: te actualiseren / actieve literatuur)
 • historische / literaire gronden voor oordeel
 • historische / literaire werkelijkheid
 • historische aankleding cq decor » quasi–historiciteit » schijnrealisme
 • historische aanleiding vs. werkelijke betekenis in kunst
 • Historische Atlas van Hettema
 • historische belangstelling van auteur » schrijver zoekt (OOK: eigen) verleden
 • historische belangstelling» interesse
 • historische benadering, nivellering v.h. eigene of persoonlijke bij literair–
 • historische betekenis » historisch waar (–devol) » historiciteit
 • historische betekenis / literaire waarde
 • historische context onmisbaar voor betekenisgeving» waardering
 • historische context van literair werk
 • historische context van literair werk verdwijnt » is verdwenen
 • historische figuur / fictieve figuur (in literatuur» kunst» theater etc.)
 • historische figuur / kunstenaar (: kunstenaar als burger / – als mythe)
 • historische figuur / romanfiguur
 • historische figuur / schrijverspersonage (: auteur als – / als – )
 • historische figuur, persoonlijke betrokkenheid bij
 • historische foto's, fictionalisering door –
 • historische informatie » geschiedenis » historie
 • historische informatie (burger) / biografische informatie (auteur)
 • historische interesse verdwenen » geen historisch referentiekader meer
 • historische interesse» belangstelling
 • historische juistheid geen maatstaf voor literaire waarde
 • historische kennis c.q. referentiekader
 • historische kitsch
 • historische letterkunde
 • historische letterkunde / literatuur van heden
 • historische letterkunde, omgaan met – » vergeten verleden opnieuw a.d. orde
 • historische lezer / lezer van nu / lezer van straks
 • historische literatuur » oude(re) letterkunde
 • historische onjuistheid geen maatstaf voor literaire waarde
 • historische persoon 'volgens de burgerlijke stand' / schrijverspersonage
 • historische persoon / schrijverspersonage (: auteur als – / als – )
 • historische persoon c.q. reëel model / literair personage of literaire figuur
 • historische persoon, kunstenaar als burger c.q. – / kunstenaarspersonage
 • historische roman » historische thematiek » verleden als literair motief
 • historische stadsontwikkeling » historische stedebouwkunde
 • historische studies svp illustreren met kaarten» plattegronden (wens van Fens)
 • historische tekst geworden poëzie
 • historische tekst produceert verbeelde (vervalste!) wereld
 • historische teksten, literair– : veranderde benadering van –
 • historische waarde » historiciteit » macht van het verleden
 • historische waarde / literaire waarde
 • historische waarheid of onwaarheid: vraag naar – als verkeerde vraag
 • historische werkelijkheid / literaire werkelijkheid
 • historische werkelijkheid en beleving daarvan fictie geworden [Wilde]
 • historische werkelijkheid reconstrueren: een taak van literatuur–geschiedenis
 • historische werkelijkheid tot fictie gemaakt door literatuur; model staande –
 • historische werkelijkheid, beeldvorming van – » beeld van verleden
 • historische zin » belangstelling voor (evt.: eigen) verleden: bij auteur(s)
 • historische [kunst » letterkunde » literatuur » etc.] ZIE OOK: oude(re) ...
 • historische–literatuurwetenschap » lit. hist. onderzoek c.q. perspectief
 • history, unofficial – » achterkant van de geschiedenis
 • Hitching, Henry
 • Hitler, Adolf
 • hitte » warmte » tropen » tropisch
 • Hitweek [tijdschrift]
 • Hlume, Kathryne C.
 • Hoëvell, W.R. baron van
 • Hoare, Philip
 • Hobbema, Meindert
 • Hobbes, Thomas
 • Hobbs, Anne Stevenson –
 • hobby » vrije tijd » vrije–tijdsbesteding » liefhebberij
 • Hobhouse, Hermione
 • Hobhouse, John
 • Hobson, Anthony
 • Hochstrasser, Julie Berner
 • Hochwälder, Fritz
 • Hocke, Gustave
 • hockey
 • Hockney, David
 • Hodder, Lord
 • Hoddes, Wim
 • hoe bewerkt (verwerkt) de kunstenaar zijn stof (de realiteit) in zijn werk?
 • hoe functioneert citaat» overeenkomst» verwijzing» intertekst?
 • hoe fysieker hoe metafysieker
 • hoe Grieks werd het Latijnse denken?
 • hoe het moet, te laat weten –
 • hoe hoort het » fatsoen » eiquette » wellevendheid » deftig » beschaaf
 • hoe keuze gemaakt ?
 • hoe klassiek geworden? waardoor? » proces van langzaam klassiek worden
 • hoe loopt het af? » (nieuwsgierig naar) einde van verhaal
 • hoe luistert Fens naar muziek » lezend luisteren » luisterend lezen
 • hoe schrijf ik poëzie? » cursus dichten
 • hoe te sterven » ars moriendi
 • hoe verkent Fens een poëziebundel » Fens leest een poëziebundel
 • hoe werkt de recensent? » genese van een kritiek
 • Hoe zeg ik het in het... (taalhulpboekjes voor op reis)
 • Hoeben, Ronald
 • Hoeberichts, J.
 • hoed » hoofddeksel
 • Hoegen, A.W.
 • hoei–boei
 • Hoek, A.P. van
 • Hoek, C.C. : leesbibliotheek van – (Leiden)
 • Hoek, Felicie van den
 • Hoek, Leo H.
 • Hoek, Pedro van
 • Hoek, R. van der
 • Hoek, Sietse van der
 • Hoekstra, Han G. [pseudoniem soms: Victor le Chaste]
 • Hoekstra, Peter
 • Hoen, Frans 't
 • Hoen, Piet 't
 • Hoenjet, Hans
 • Hoeppli, Reinhard
 • hoererij » prostitutie » bordeelcultuur » bordeelbezoek
 • hoes » tekstboekje : bij plaat of compact disc
 • Hoes, Johnny
 • hoest » kuchen
 • Hoetink, H.R.
 • Hoeve, W. van
 • hoeven lezen, niet (meer) – » overbodige tekst » onnodig boek
 • Hoeven, Hans van der
 • Hoeven, Jan van der
 • Hoeymans, Ad
 • hof » hofcultuur » hofleven » hoveling
 • hof » tuin » bloemhof
 • hof / kerk
 • hof van Eden
 • Hof van Eden als ideologie » OOK: (nostalgisch) paradijselijkheidsideaal
 • hof van Eden als literair motief
 • hof, klooster– » kloostertuin
 • Hofbibliothek (K.u.K. – ) » Nationalbibliothek [Wenen]
 • hofcultuur » hof » –leven » hoveling
 • hofdichter » poet laureate
 • Hofdijk, W.J.
 • hoffelijk » beleefd » etiquette » fatsoen » deftig » stijlvol
 • hoffelijk beledigen
 • Hoffman Berman, Constance
 • Hoffman, Theodor
 • Hoffmann, E.Th.A.
 • Hoffmeister, Adolph
 • Hofhuizen, Herman
 • Hofker, J.C.M. (ps.: J. Delang)
 • hofkringen Brabant en Holland 12e en 13e eeuw
 • Hofland, Henk J.A. [pseudoniem o.a.: K. van Hippel EN S. Montag]
 • hofleven » hofcultuur » hoveling
 • hofliteratuur, internationale –
 • Hofman, H.A.
 • Hofman, Peter [ABUSIEVELIJK OOK: Paul]
 • Hofmannsthal, Hugo von
 • Hofstede de Groot, Cornelis
 • Hofstede, Peter
 • Hofstra, H.J. (PvdA–politicus; lid van Tweede Kamer; minister in kab. Drees)
 • Hofstra, J.W. (Jan Willem)
 • Hoftijzer, P.G.
 • Hogart, William
 • Hogarth Press
 • hoge boekenkast(en)
 • hoge kosten » duur » kostbaar
 • hoge kwaliteit, werk van – : bestaat niet zonder tweede en derde garnituur
 • Hoge Literatuur » li–te–ra–tuur » Dè Literatuur » literat
 • hoge plaats van poëzie » zin van poëzie
 • hoge prijs » duur » kostbaar » hoge kosten
 • hoge prijs van boek(en) » duur boek » kostbaar boek
 • hoge toon » gezwollen » retorisch » grootspraak » taalvertoon » kunst&
 • hoge toon » hartstochtelijke (poëtische) taal » (OOK:) onnederlands felle –
 • Hogendoorn, Ton
 • Hogendoorn, Wiebe
 • Hogendorp, Dirk van
 • Hogenelst, Dini
 • hoger beroepsonderwijs » vakopleiding » opleiding » (vak–) cursus » le
 • hoger honing & bijen (Nijhoff)
 • Hoger Katechetisch Instituut
 • hoger onderwijs » universiteit » universitaire studie » universitair onderzoek
 • hoger onderwijs, bezuinigingen in het – » bezuinigingen aan de universiteit
 • Hoger Onderwijs, master–graad in –
 • hoger onderwijs, reorganisatie» hervorming van –
 • hogere / lagere : onze interpretatie van het –
 • hogere burgerschool, driejarige –
 • hogere kringen » high society » society–leven
 • hogere maatschappelijke (en bureaucratische) organen
 • hogere onzinnigheid » (OOK: – van werkstuk–opdrachten op scholen)
 • hogere orde: de meest alledaagse dingen in – plaatsen (: parabel)
 • hogere stand » regent » regentesk
 • hogere wereld achter het kunstwerk; vervoering postuleert –
 • hogerop willen » ijver » vlijt » toewijding » inzet » "doorleren&
 • Hogeschool Tilburg » Katholieke Leergangen Tilburg » Moller Instituut
 • Hogeschool van Amsterdam
 • hogeschool, universitaire – » hoger onderwijs » universiteit
 • Hogg, Thomas Jefferson
 • Hoggart, Richard
 • Hoghe, Andries de
 • Hohendahl, P.U
 • Hohenstaufen, Frederik II van
 • Hokusai
 • hol » bombastisch » leeg » grootspraak » retoriek » bedrog van (de) ta
 • hol » leeg » uiterlijk vertoon » niets te vertellen
 • Holbein (de Jonge), Hans
 • Holbein: portret (–ten) van Thomas More
 • Holdert & Co (drukkerij)
 • Holdert, .. [directeur van dagblad "De Telegraaf"]
 • Holierhoek, Jeanne
 • Holierhoek, Kees
 • holisme » alles in verband met alles » kosmische eenheid
 • holisme » New Age » Oibibio » denkwereld van de beatniks
 • holisme / scheidend ordenen
 • holisme versus scheidende ordening
 • Holkema, Scheltema & – (boekhandel te Amsterdam)
 • Holla, mijnheer
 • Holland » Nederland
 • Holland Festival
 • Holland Festival Oude Muziek (Utrecht)
 • Holland, Constance » Constance (Wilde–) Lloyd
 • Holland, de provincie –
 • Holland, Jim
 • Holland, Lady
 • Holland, Merlin [Marlyn?]
 • Holland, Noord–
 • Holland, Russische gedichten over –
 • Holland, Uitgeversmaatschappij –
 • Holland, Uitgeversmaatschappij – : kinderserie 'De Bonte Boekjes'
 • Holland, Vyvyan [Wilde's zoon]
 • Hollander in Indië » Nederlander in Indië [ OOK: – in Indonesië ]
 • Hollander–Bronder, Wil (den)
 • Hollander, A.N.J.den
 • Hollander, Carl
 • Hollander, Han
 • Hollander, John
 • Hollander, Robert
 • Hollander, Vliegende –
 • Hollanders lezen niet
 • Hollands » Holland
 • Hollands 17e–eeuws realisme
 • Hollands Dagboek [rubriek NRC–H]
 • Hollands in Indonesië » Nederlandse taal in Indonesië
 • Hollands Maandblad » Hollands Weekblad [tijdschrift]
 • Hollands Weekblad » Hollands Maandblad [tijdschrift]
 • Hollands–realisme, terugkeer naar – c.q. trouw aan –
 • Hollands, dom– (Vlaams vs Nederlands; Zuidnederlands vs Noordnederlands etc.)
 • Hollands, meer Engels dan – » Engelse stijl
 • hollands, on– » niet–Nederlands
 • Hollands, typisch – » echt Nederlands
 • Hollandsche Spectator, De
 • Hollandse en Brabantse hofkringen 12e en 13e eeuw
 • Hollandse God, de – / de God van Engeland
 • Hollandse meesters uit Amerika (tentoonstelling 1990 Mauritshuis Den Haag)
 • holle taal » retoriek » taalvertoon » lege woorden » bedrog van taal
 • holle vorm » fraai maar leeg
 • Holman, Theodor
 • Holmannus
 • Holme, Thea
 • Holmes, Charles S.
 • Holmes, Clellon
 • Holmes, George
 • Holmes, James S.
 • Holmes, Richard
 • Holmes, Sherlock – » Sherlock Homes Encyclopedie
 • holocaust » jodenvervolging » pogrom(s)
 • Holroyd, Michael
 • Holsbergen, J.W.
 • Holst, Cor
 • Holt, Henri ten
 • Holt, Simeon ten
 • Holter, Ben ten
 • Holtrop, Aukje
 • Holy Cross abdij
 • Holy Island » Landisfarne
 • home–page » internet » E–mail » netwerk van digitale (computer)communi
 • Home, Alec Douglas [: Sir – ]
 • Homerische vergelijking
 • Homerus » dichter van de Homerische zangen
 • homilie » preek » preken
 • hommage(s)
 • homo–erotiek » –filie» –seksualiteit» lesbisch» COC »
 • homo–erotiek als literair motief » homoseksualiteit (etc.) als literair motief
 • homofilie (incl.: lesbische gevoelens)
 • homofilie » homo–erotiek » homoseksualiteit » homoseksueel » lesbisch
 • homogeen: géén – gezelschap: beweging van '80 (artistiek » maatschappelij
 • homoniem » bijna–homoniem (–en)
 • homoseksualiteit » homoseksueel » homofilie » homo–erotisch » lesbisch
 • homoseksualiteit (incl. lesbische gevoelens c.q. relaties)
 • homoseksualiteit als literair motief » homo–erotiek » lesbisch » (etc.)
 • homoseksualiteit ivm. religie
 • homoseksualiteit veroordeeld » homoseksueel uitgestoten uit de maatschappij
 • homoseksualiteit, religie ivm. –
 • homoseksueel » homo–erotisch » lesbisch » homoseksualiteit » homofilie
 • homoseksueel toen / homoseksueel nu
 • homoseksueel Wilde: persoonlijke confrontatie met de –
 • homoseksueel: veroordeeld » uitgestoten uit de maatschappij
 • homosexualiteit
 • Honan, Park
 • hond (–en) » hond » hondenpoep » als literair motief
 • hond als literair motief » hond(en)
 • honderd beste boeken, de – » tophonderd
 • honderd jaar geleden ...
 • honderd jaar na de dood van HaverSchmidt
 • honderd jaar openbare bibliotheek Utrecht
 • honderdjarige Chrissemeuje (Holtershoek)
 • honderdnegentiende psalm
 • honderdste geboortedag...
 • honderdste sterfdag John Henry Cardinal Newman (11.8.1990)
 • honderdste sterfdag van HaverSchmidt
 • hondervijftigste geboortedag
 • hondsberoerd, het woord –
 • Hongaars, vertaling uit het –
 • Hongaarse literatuur
 • Hongaarse opstand 1956
 • Hongarije, opstand 1956 in –
 • honing, Nijhoff's bijen & hoger –
 • Honingh, Chris
 • honnête homme
 • honnête homme, humanistisch ideaal van –
 • honorarium » honoraria » royalties » financiën » prebende(n)
 • honoris causa, doctor – » eredoctoraat
 • Honorius III, paus –
 • Hont, Astère Michel d'
 • Honthorst, Gerard van
 • Hooch, Pieter de
 • Hood, Thomas
 • hoofd » brein » hersenen » gedachten » bewustzijn » denken
 • hoofd van lezer (in – ): woorden uiterst beweeglijk (relaties aangaand)
 • hoofd, kennis c.q. (versnipperd) beeld in –
 • Hoofdakker, R. H. van den [pseudoniem: Rutger Kopland]
 • hoofdartikel » redactioneel » programma » beginselverklaring etc.
 • hoofdcommissaris van politie te Amsterdam: Eric Nordholt
 • hoofddeksel » hoed
 • hoofddoek (–en)
 • hoofdfiguren in veel werk van Vestdijk: leerling – meester – vrouw
 • hoofdfiguren niet representatief voor eigenheid van richting» stroming
 • hoofdfiguren, middeleeuwse epische –
 • hoofdfiguur randfiguur gemaakt
 • hoofdgedachte / bijgedachte
 • hoofdkantoor Nederlandse Middenstands Bank (Amsterdam)
 • hoofdletter (–s)
 • hoofdletter (–s), zonder –
 • hoofdletter / kleine letter (kapitaal / onderkast)
 • hoofdpersonage » personage(s)
 • hoofdpijn » ziek » beroerd
 • hoofdpostkantoor Amsterdam, voormalig – (Magna Plaza) » Dam (–plein) » Damr
 • hoofdredacteur van "De Linie" pater S. Maas s.j.
 • hoofdredactie » redactie » redactie–wisseling » –uitbreiding » &
 • Hoofdstadboekhandel (Amsterdam, Kalverstraat)
 • hoofdzaak / bijzaak
 • Hooff, Anton van (dr. A van – )
 • hoofse cultuur
 • hoofse liefde
 • hoofse minnelyriek
 • hoofsheid
 • Hooft / Vondel
 • Hooft als modern te lezen dichter » moderniteit van Hooft
 • Hooft over Bloem
 • Hooft–editie
 • Hooft–prijs, P.C. –
 • Hooft–uitgave (nieuwe – ): geschiedenis van de –
 • Hooft's metafoorgebruik
 • Hooft, Cornelis Pietersz.
 • Hooft, Pieter Cornelisz
 • Hooft: eerste c.q. oudste moderne dichter
 • Hooft: volgroeidheid van Nederlandse taal bij –
 • Hoofthuis, P.C. – : letterenfaculteit van UvA
 • Hooftstraat, P.C. – (Amsterdam)
 • hoog / laag (ook: als literair motief) » [ SOMS: A–boek vs B–boek ]
 • hoog / laag; gevoelens: mooi/ lelijk – duur/ goedkoop – ...
 • hoog / middelmaat
 • hoog en Haags
 • hoog gewaardeerde (treffende) versregel(s)
 • hoog peil » niveau » hiërarchie in waarde(n) » middelmaat en topniveau
 • hoog waarheidsgehalte want knap geformuleerd
 • Hoog–Catharijne (Utrecht)
 • Hoog, Else
 • hoogdravend » schijn–diepzinnigheid » gewild » kryptisch
 • Hoogenbemt, Albert van
 • Hoogendijk, Ferry
 • Hoogendoorn, W.
 • Hooger Leven [tijdschrift]
 • Hoogervorst, J.R.H.
 • Hoogewoud, Guido
 • hoogglanzend papier
 • Hoogh, Pieter de
 • hoogleraarschap » professoraat » hoogleraar
 • hoogleraarschap gehumaniseerd
 • Hooglied (Bijbel)
 • hoogmoed » trots » zelfbewust » verwaandheid » eigendunk
 • hoogmoed van lezer
 • hoogst geprezen » meest bekroonden» erelijst» rangorde (kunstenaars & auteurs)
 • hoogst gewaardeerde boek(en), onderzoek naar meest gelezen» verkochte c.q. –
 • hoogst gewaardeerde dichters van na de oorlog, door Fens – : Claus en Lucebert
 • hoogstaande / ordinaire : onze interpretatie van het –
 • hoogste menselijke bekwaamheid: zijn vermogen tot invullen
 • hoogste niveau en middelmaat
 • hoogste vorm van lezen is niet meer lezen, de – » het lezen afleren
 • hoogstens (tijdelijk) toegevoegde waarde van interpretatie
 • Hoogstraten, David van
 • Hoogstraten, Dirk van
 • Hoogstraten, Franchoys van
 • Hoogstraten, Frans van
 • Hoogstraten, Jan van
 • Hoogstraten, Samuel van
 • Hoogt–prijs, Lucy B. en C.W. van der –
 • Hoogte, Albert van der
 • hoogtepunt » toppunt(en) » volmaakt
 • hoogtepunt (absoluut – ) in de Nederlandse poëzie (Gezelle's 'Gierzwaluwen')
 • hoogtepunt binnen gedicht » opbouwend naar – » afbouwend na –
 • hoogtepunt in literatuur; géén definitief –
 • hoogtepunt, toelezen naar –
 • hoogtepunten, oeuvre bestaat niet alleen uit –
 • hoogtepunten: geen – zonder voorlopigheden
 • hoogwaardigheidsbekleders » vertegenwoordigers van het culturele leven
 • hoogwetenschappelijke taal » (vak)jargon » specialist (–isch) » specialisme
 • Hoogwoud
 • hooligans » supporters als slaven
 • Hoomans, Elise
 • hoon » spot » vermogen tot spot » sarcasme
 • hoop » christelijke hoop » christelijke (heils–) verwachting
 • hoop » uitzicht » spanning » groei naar het nieuwe
 • hoop dat taal idee aanreikt
 • hoop op betekenis
 • hoop op boek » verwachting van lezer » lezer wacht op boek (–en)
 • hoop op einde van vakantie
 • hoop op het juiste woord» het ultieme woord (: bij schrijver zowel als lezer)
 • hoop op winter
 • hoop op... » te verwachten... » toekomstgerichtheid » toekomst » futurisme
 • Hoop Scheffer, J. (Jaap) de [CDA–politicus]
 • hoop van auteur op positieve recensie door presenteren eigen werk aan redactie
 • hoop van Fens op...
 • Hoop, Adriaan van der
 • hoop, christelijke – » christelijke (heils)verwachting
 • Hoop, huize De – (Amsterdam Keizersgracht 209)
 • hoor–gedicht / lees–gedicht
 • hoor–geloof / kijk–geloof (: protestant / katholiek)
 • hoorder, lezen als – / lezen als kijker (: lezen als luisteraar/ als kijker)
 • hoordicht / leesgedicht
 • hoorgedicht / leesgedicht
 • Hoorn, Henk van
 • Hoorn, Margreet van
 • Hoorn, Siem van der
 • Hoorn, Sjoerd van
 • Hoornik vijftig jaar
 • Hoornik–tentoonstelling in het Letterkundig Museum te Den Haag 1973
 • Hoornik, Ed.
 • hoorspel, radio–
 • hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie
 • hoort te lezen, wat je – » verplichte lectuur » verplichte leeslijst
 • Hoosemans, Petrus
 • Hope, Bob
 • hopeloos » machteloos » uitzichtloos (etc.): als (literair) motief
 • hopen (pogen » proberen » trachten » mogelijkheid) en: beeldkracht v. metafoor
 • hopen op goede bespreking door eigen werk bij redactie te presenteren
 • Hopkins, "inscape": woord bij –
 • Hopkins, Gerard – [: is niet Gerard Manley Hopkins!]
 • Hopkins, Gerard Manley
 • Hopkins, Godsbenoeming bij –
 • Hopkins: 'instress' (: woord bij – )
 • Hopkinsvertaling 1984, geflopte –
 • Hopman, Frits
 • Hoppenbrouwers, H.A.M.
 • Hopper [een pseudoniem van Nico Scheepmaker]
 • Hora Adema, Wim
 • Horatczuk s.j., Michaël
 • Horatius Flaccus, Quintus
 • Horbach, Michael
 • horeca als voorkeurslocatie van Vestdijk
 • horen – zien (luisteren–kijken): ontwikkelingsproces in het lezen
 • horen / lezen van poëzie (OOK: leespoëzie vs. luisterpoëzie)
 • horen / zien (gehoor / gezicht)
 • Horizon [tijdschrift]
 • horizontaal / verticaal (mbt. christendom)
 • horizontaal christendom (te – ) » antropocentrisch christendom
 • horloge » klok » uurwerk (OOK: – als literair motief)
 • horloge, lichtgevend – : de uitdrukking –
 • Horn, Jack
 • Hornblower, Simon
 • Hornstein, X. von
 • horoscoop » astrologie » alchemie » astrologische aspecten
 • Horovitz, Bela
 • Horowitz, Bela
 • horror » gruwelijk » griezelig » monsterlijk » verschrikkelijk
 • horror als literair motief » gruwel als literair motief
 • Horsley, Jon Calcott
 • Horsman, G.C. Mohr –
 • Horst, Anton van der
 • Horst, Koert van der
 • Horst, Pieter W. van der
 • Horst, Tonny van der
 • Hortus Botanicus
 • hortus conclusus
 • Hosman, Ben
 • hospitaal » (bezoek aan arts of) ziekenhuis (OOK als literair motief)
 • hotel » hotel–leven» hotel–bestaan» hotelgast(en)\ SOMS: gasten in res
 • hotel als voorkeurslocatie van Vestdijk
 • hotel Des Indes
 • Hottentot, Wim
 • Hotz, F.B.
 • Houben, Karel
 • Houben, Piet–Hein
 • Houckaert, Camille
 • Houcke, Gilbert
 • houdbaarheid van Spitzers opvattingen
 • houden van boeken » bibliofilie
 • houden van een dichter » gesteld zijn op een dichter
 • houding (lees– ) – tekstgenre
 • houding bij het lezen » om in te lezen » tijdens het lezen (leeshouding)
 • houding t.o. publiek » verhouding met publiek » publiekgerichtheid
 • houding van lezer t.o. herkomst c.q. verleden van het dichterlijk materiaal
 • houding waarmee je leest » leesinstelling » leesmotief
 • houding, lees– » houding tijdens het lezen » houding om in te lezen
 • Houdon, Jean Antoine
 • houdt niet van de zomer, Fens –
 • houdt van implicietheid, Fens –
 • houdt van..., Fens – » literaire voorkeuren van Fens
 • Houet, Louis
 • Hough, Graham
 • Houghton, John
 • Hougton, Walter E.
 • House and Garden [tijdschrift]
 • Housman, Alfred Edward
 • Housman, invloed van –
 • Housman, John
 • Housman, Laurence
 • Houston, James
 • Houstoun, James
 • Hout, Fien van
 • Hout, Guus van den
 • Hout, Jan van
 • hout, vanaf het – » Sela
 • Houten, B. van
 • Houten, E. van
 • Houten, Frans van
 • houterige taal » boekentaal » dode taal
 • Houthem
 • houtsnede » houtsneden » grafische kunst » OOK: houtsnijwerk
 • houtsnijwerk » houtsnede » grafische kunst
 • houtsnip
 • houvast aan norm, geen – (literatuur is onbetrouwbaar)
 • houvast ontbreekt » vaag » betekenis onduidelijk » slechts benaderend
 • houvast ontbreekt: geen (hiërarchische) ordening» structuur» samenhang
 • houvast zoeken voor (motivering van) zichzelf: centraal in Vestdijks poëzie
 • Houweling, Jos
 • Houwink, Roel
 • Hove, Maria van – [een der pseudoniemen van Abraham Hans]
 • hoveling » hof » hofleven » hofcultuur
 • Hoven van Genderen, Bram van den
 • Hoving, Marijke
 • Hoving, Sieto
 • Howard, Brian
 • Howard, Elisabeth Jane
 • Howard, G. Wren
 • Howard, Henry (Earl of Surrey)
 • Howard, Michel S.
 • Howard, Philip
 • Howell, James
 • Hoytink, Elisabeth
 • HP » De Haagse Post [weekblad]
 • HP» De Tijd [weekblad vanaf 1990] » OOK: weekblad "De Tijd" [1974–1990]
 • Hrabanus Maurus
 • Hroswitha van Gandersheim
 • Hubben, Hub.
 • Huber, Diet
 • Huber, Kurt
 • Hubers, G.A.C
 • Huberts, W.S.
 • Hubregtse, Sjaak
 • Hubscher, Angelika
 • Hudson, Derek
 • Hueffer, F.
 • Huet, Conrad Busken –
 • Huet, G.H.M. van
 • Hueven, kanunnik Johan van (Arnhem 1452)
 • Huf, Paul
 • Hugenoten
 • Huggett, Frank E.
 • Huggins, Mike
 • Hughes–Hallett, Penelope
 • Hughes, Barry
 • Hughes, Molly V. Thomas
 • Hughes, Ted
 • Hughes, Thomas
 • Hughes, Willie
 • Hugo Claus Studie– en Documentatiecentrum (Universitaire Instelling Antwerpen)
 • Hugo de Reede, L.
 • Hugo van Cluny
 • Hugo van St. Victor
 • Hugo, Adèle
 • Hugo, Victor
 • Hugten, Peter van
 • Hugues van Maçon
 • Huibers, Bernard [verkeerde spelling, wel door Fens gebruikt]
 • Huibers, J.P. (bisschop van Haarlem)
 • Huibers, Marcus
 • huichelaar » hypocrisie » schijnheilig » –vroom » verklikken » v
 • huichelarij, cultuur– » (OOK: literaire) schijncultuur
 • huichelen van belangeloosheid
 • Huidenstraat 13 Amsterdam: boekverkoper K. van Boeschoten
 • huidige eenzijdige kijk op het middeleeuwse leven » ons beperkt zicht op...
 • huidige interpretatie(s)
 • huidige interpretatiewijze(n) / vroegere interpretatie(s)
 • huidige kunstgenieter » –consument : geconfronteerd met vele eeuwen kunst
 • huidige leesjeugd
 • huidige lezer
 • huidige lezer / lezer van toen
 • huidige lezer / lezer van toen / lezer van straks
 • huidige lezer / lezer van vroeger
 • huidige lezer / publiek van toen
 • huidige lezer draagt veel verleden mee
 • huidige literaire industrie, kortstondigheid c.q. mode in de –
 • huidige literatuuropvattingen, kritiek annexeert oudere literatuur vanuit –
 • huidige mens heeft mythen geïnternaliseerd
 • huidige tijd / tijd van vroeger
 • huidige universiteiten, moralistisch beklag over –
 • huidige visies als basis van selectie uit het verleden (: = traditie)
 • huidige waardering
 • Huijbers, Bernard [voorheen jezuïet; naam door Fens gespeld als Huibers]
 • huilen » tranen » traan
 • huis » pand » woning (–en) » gebouw(en)
 • huis (verlaten» ontoegankelijk» leeg – ) als literair motief
 • huis afbreken » slopen voor holle nieuwbouw
 • huis als literair motief » adres als literair motief
 • huis als metafoor voor moeder» graf
 • huis als motief op schilderij
 • Huis Bergh te 's Heerenberg
 • huis geschikt voor boeken » boekvriendelijke woning
 • huis met boek(en) huren » boek(en) lenen » uitgeleend boek
 • huis zoeken » woningnood » CBH: Centraal Bureau Huisvesting
 • huis, grachten– » grachtengordel
 • huis, Japans – » Japanse cultuur » Japan
 • huis, slakken– » schelp » slak als literair motief
 • huis: moeder– c.q. graf–metafoor
 • huisbibliotheek » persoonlijke – » eigen bibliotheek (eenheid door bezitter)
 • huishoudgeld » financiën tbv. levensonderhoud
 • huisje, slak op zoek naar een – (: lezer)
 • huiskamer inrichten » meubelen » Pastoe » Goed Wonen » wooninrichting
 • huiskamer–realisme » puberaal » onvolwassen
 • huiskamerfestival Den Haag (dichters lezen voor)
 • Huisman, Henny [show–personality op televisie]
 • huispersoneel » huisknecht
 • huispoëzie, roomse –
 • Huisvesting, Centraal Bureau – (CBH) » woningnood
 • Huize St. Bernardus (Amsterdam)
 • huizen gesloopt te Nijmegen, in verband daarmee rellen (1981)
 • huizen slopen voor lelijke nieuwbouw
 • Huizen, P.H. van (Peter)
 • Huizer, Gerrit
 • Huizing, Rien – [nieuwslezer NOS tv–journaal]
 • Huizinga–lezing
 • Huizinga's Nederlandse beschaving: doorgronden – aanschouwen – continuïteit
 • Huizinga, evenwicht bij –
 • Huizinga, Johan
 • Huizinga, Leonard
 • Huizinga: eenzijdige visie op '80
 • Huizinga: evocatie van historisch beeld bij –
 • Huizinga: trance bij – » mystische beleving bij –
 • Huizinge, Emo van
 • hulde » huldiging » eerbetoon » bekroning » onderscheiding » laureaat
 • Huldeblijk, Nationaal – 1881
 • huldeboek » feestbundel » afscheidsbundel » liber amicorum » huldigingsnumme
 • huldigingsnummer » huldeboek » feestbundel » liber amicorum » afscheidsbunde
 • Hulme, Kathryn
 • hulp » vriendendienst » vriendschap (–sbetoon) » vriend (OOK: als lit. motie
 • hulp Du Perron bij literair werk van vrienden nog ononderzocht; (kritische – )
 • hulp Du Perron bij werk van vrienden, opmerkingen» aantekeningen» kritische –
 • hulp overheid aan literatuur » regeringssubsidie aan literatuur
 • hulp, medische of psychiatrische zaken c.q. wetenschap c.q. – » gezondheid
 • hulp, ontwikkelings– » Derde Wereld (–landen) » ontwikkelingssamenwerking
 • hulp, ontwikkelings– » ontwikkelingszaken » Derde Wereld : minister J. Pronk
 • hulp, taal– (voor op reis): Hoe zeg ik het in het... (–boekjes)
 • hulp, visuele – » steun door afbeelding » visuele kracht c.q. macht
 • hulpboek » handleiding » richtsnoer
 • hulpboekje voor op reis, taal– : Hoe zeg ik het in het...
 • hulpconstructie, symboliseren als – : symptoom van afnemende vitaliteit
 • hulpmiddel perfect geworden maar niet meer nodig
 • hulpmotor, rijwiel met – » bromfiets
 • Hulshorst
 • Hulsker, Jan
 • Hulst, Alex van der
 • Hulst, F.J. A. van der
 • Hulst, Jaap van der
 • Hulst, W.G. van der
 • Hulten, Machteld van
 • humains, documents – (E. de Goncourt: 'een knekelhuis')
 • human interest » gossip » roddel (–rubriek) » gekonkel
 • humane (redelijke) dialoog / dogmatische eenzijdigheid
 • humaniora
 • humaniora / tegendeel van humaniora
 • humaniora, Europese traditie van het humanisme » de –
 • humanisering van het christendom » gelovige geïndividualiseerd (11e»12e eeuw)
 • humanisering van hoogleraarschap
 • humanisme » humanist
 • humanisme / antihumanisme
 • humanisme der Grieken
 • humanisme, burgerlijk –
 • humanisme, christen– » christelijk humanist(isch)
 • humanisme, Europese traditie van de humaniora » het –
 • humanisme, neo–
 • humanist » humanisme
 • humanist / burger (: waardering voor literatuur / jeugdliteratuur)
 • humanist en asceet
 • humanist, christen– » christelijk humanisme » christelijk humanist(isch)
 • humanisten: literatuur / brave burgers: jeugdliteratuur
 • humanistenlatijn » studie van het klassieke latijn (tijdens de renaissance)
 • humanistenlatijn / (als levend ervaren) kerklatijn
 • humanistisch christendom, van dopers naar – (Vondel)
 • humanistisch ideaal van honnête homme
 • Humanistisch Socialistische Partij (H.S.P.)
 • humanistisch, christen– » christen–humanisme
 • humanistische traditie
 • humaniteit
 • Humbertus (monnik te Clairvaux)
 • Humboldt, Alexander von
 • humbug, tegen de – » ontmaskeren » doorprikken
 • Humby, Betty
 • Hume, Basil kardinaal –
 • Hume, David
 • Hummelen, W.M.H. (Wim)
 • humor
 • humor – satire – moralisme » OOK: moraliteit
 • humor » ernstige humor » ernst van de humor » humor als bestaanskritiek
 • humor » geestigheid » grap » witz » scherts » slapstick » absurd
 • humor » humoristisch » humorist » humoristisch effect » SOMS: wezen van humo
 • humor » leedvermaak
 • humor (echte – ) is niet te programmeren
 • humor (joodse – ): het woord als laatste wapen van de wanhopige
 • humor (van volledigheid aan details)
 • humor / ernst
 • humor / geestigheid
 • humor / tragiek (: vermenging – ) » OOK: humor als redmiddel » zwarte humor
 • humor = melancholie
 • humor als bestaanskritiek » ernst van de humor » humor als ernst
 • humor als ernst » – als bestaanskritiek » ernstige humor » ernst van de humo
 • humor als redmiddel » vermenging humor en tragiek » zwarte humor
 • humor als troost
 • humor bij Vestdijk
 • humor bindt
 • humor delen vraagt gemeenschappelijk referentiekader
 • humor en tragiek vermengd » humor als redmiddel » zwarte humor
 • humor is per se conservatief
 • humor ontbreekt » geen esprit
 • humor slechts verwoordt het wezenlijke» maakt naar de hemel kijken mogelijk
 • humor van Carmiggelt: illusies van de wachtkamer
 • humor–literatuur » lezen als entertainment » lezen ter ontspanning
 • humor, absurde – » slapstick » geestigheid » scherts » grapje »
 • humor, bibliothecaire –
 • humor, bijtende – » sarcasme » hoon » spot » vermogen tot spot
 • humor, cynische» zwarte – » vermenging humor en tragiek » humor als redmidd
 • humor, droevige vs. komische – » droevige humor
 • humor, gebrek aan esprit c.q. – » geen humor
 • humor, gevoel voor – (bij lezer) » dispositie van lezer
 • humor, gevoel voor – : veranderd – » verouderde humor
 • humor, Gods gevoel voor –
 • humor, jonge/ uit jrn '50–60 – (: "maakt je oud" / "je voelt je jong"
 • humor, komische vs. droevige – » droevige humor
 • humor, melancholie wezen van de –
 • humor, misplaatste –
 • humor, niet geslaagde c.q. kwalijke – » flauw » gewild populair
 • humor, nieuwe –/ uit jrn '50 & '60 (: "maakt je oud"/ doet je je jong voelen)
 • humor, ongewilde –
 • humor, oude/ jonge – (: uit jrn '50–'60 doet je jong voelen / "maakt je oud" )
 • humor, quasi– » zogenaamde humor » flauw » melig » gewild populair
 • humor, tragische – » vermenging humor–tragiek » (zwarte) humor als redmidde
 • humor, verouderde – » veranderd gevoel voor humor
 • humor, woord–
 • humor, zwarte – » humor als redmiddel » vermenging humor en tragiek
 • humor: afweer–in–de– » ironie » ironische toon
 • humor: confrontatie absoluut/ betrekkelijk
 • humor: herkenning van bijna–gelijkenis(sen)
 • humor: volmaaktheid is humorloos
 • humor; melancholie: het wezen van de –
 • humorbeleving wil gedeeld worden
 • humoreske » badinage » badinerie » spottekst » boutade » sotternie
 • humorisme, afstand nemend c.q. commentariërend – » onderbrekend commentariëren
 • humorist » humoristisch » humor » humoristisch effect
 • humoristisch betekent per se conservatief
 • humoristisch karakter van alle literatuur
 • humoristisch karakter van het lezen
 • humoristisch procedé, misverstand als –
 • humoristisch realisme
 • humoristisch, komisch wordt –
 • humoristische figuur, voetballer als –
 • humoristische van een boekenverzamelaar, het
 • humorloos » gebrek aan humor » afwezigheid van esprit » geen gevoel voor humor
 • humorloos, volmaaktheid is –
 • Humphry, Ozias
 • Hundling, Jan
 • Hungarian literature
 • Hunink, Vincent
 • hunkeren » eenzaamheid » eiland » isolement etc.: als literair motief
 • hunkeren » verlatenheid » afwezigheid : als literair motief
 • Hunt, William : lijst van onsterfelijken
 • Hunt, William Holman
 • Hunter, ...
 • Hunter, Ian
 • Huntington Library (San Marino, Californië)
 • Huppert, Hugo
 • Hurd, Douglas
 • huren van boek(en) (met leesruimte) » boek(en) lenen » uitgeleend boek
 • Hurk, G. van den
 • hurken, op de – » populariseren » populisme » nivellerend
 • hurken, op de – : schijnbare kinderlijkheid » (neerbuigend) vertederend
 • Hus, Jan
 • Hussein, Saddam
 • Hussem, W.
 • Husserl, correspondentie–uitgave van –
 • Husserl, Edmund
 • Hutchinson, Robert
 • Hutten, Ulrich von
 • huwelijk » huwelijk (–sproblematiek) als (literair) motief
 • huwelijk » trouwen » huwelijkszang» –reis » –geluk » bruid
 • huwelijk als literair motief » huwelijk » huwelijksproblemen als (lit.) motief
 • huwelijk als literair motief (Emants)
 • huwelijk Beatrix–Claus (10 maart 1966)
 • huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard 1937
 • huwelijk, boeken en –
 • huwelijksbedrog » juridisch proces mbt. (clandestien) huwelijk » echtscheiding
 • huwelijksbeleving » echtpaar samen
 • huwelijksopvatting(en) » huwelijksvoorlichting
 • huwelijksproblematiek als literair motief » huwelijk als literair motief
 • huwelijksproces » rechtszaak mbt clandestien huwen» huwelijksbedrog» scheiding
 • huwelijksvoorlichting » huwelijksopvatting(en)
 • Huxley, Aldous
 • Huxley, Julian
 • Huxley, Robert
 • Huybrechts, Julienne
 • Huydecoper, Balthazar
 • Huygens (Constantijn – ), bibliotheek van –
 • Huygens jr, Constantijn
 • Huygens–prijs, Constantijn – (Jan Campert–stichting)
 • Huygens, Christiaan
 • Huygens, Constantijn
 • Huygens, Constantijn : driehonderdste sterfdag van –
 • Huygens, G.W.
 • Huygens, Lodewijk
 • Huygens, Philips
 • Huygensinstituut, Constantijn – (Den Haag)
 • Huygensprijs, Constantijn – (Jan Campert–stichting)
 • Huyskens, Wim
 • Huysmans, Camille
 • Huysmans, Eva
 • Huysmans, J.K. (Joris Karel)
 • HvG » Han van Gessel
 • hybride » ambigu » dubbelzinnig
 • Hyde, H. Montgomery
 • Hyde, Mary
 • hygiëne / smerigheid (OF: zindelijk / onzindelijk)
 • Hyma, Albert
 • hymne (–n) » lofzang » SOMS: hymnisch (karakter) OOK SOMS: sequentie (–s)
 • hymne, ambrosiaanse –
 • hymne, volks– : "Wien Neêrlandsch Bloed..."; Nederlandse –
 • hymne, volks– : "Wilhelmus"; de Nederlandse –
 • hymnenboek, het Engelse –
 • hymnisch » hymne » lofzang
 • Hynckes, Raoul
 • Hypatius
 • hype (–s) in huidige literaire industrie » mode c.q. kortstondigheid aldaar
 • hype rond (persoon van) auteur of dichter » cult–figuur
 • hyperbool als stijlmiddel » overdrijving als literaire techniek
 • hyperconcentratie (te veel in één tekst c.q. stuk gepropt)
 • hypergeraffineerd » overzorgvuldig » kunstmatig(heid)
 • hyperliterair » li–te–ra–tuur » Hoge Literatuur » Dè Lite
 • hypochonder » zelfkwelling » hang naar lijden » masochisme
 • hypocrisie » onechtheid : van commercie» reclame (–taal)\ public relations
 • hypocrisie » schijnheilig » verraad » verklikken » huichelarij » schij
 • hypocrisie van de commercie
 • hypothese » hypothetisch » vermoeden (–s) » SOMS: (te) speculatief
 • hypothese, centrale – » centrale visie : ontbreekt in (deze) biografie
 • hypothetisch » hypothese(n) » vermoeden(s) » (te) speculatief