Thema's
 • G 3 goede geestgemeenschap in leger en luchtmacht [r.k. tijdschrift]
 • Gálego, Julián
 • Gállego, Julián
 • géén alledaagsheden op taalmuziek uit persoonlijk leven v. dichter; Fens wil –
 • géén definitief hoogtepunt in literatuur
 • géén discussie / wèl discussie mogelijk (: essay resp. wetenschap)
 • géén dualisme (christelijk) » christelijk dualisme
 • géén frites of after–shave svp!
 • géén geestelijke isolatie van Jane Austen
 • géén impasse van romangenre » OOK: impasse van het genre 'roman'
 • géén kunst c.q. literatuur » méér dan kunst c.q. literatuur : aut
 • géén literatuur / méér dan kunst c.q. literatuur : auteur wil –
 • géén muzikale poëzie » muzikaliteit van het gedicht » muzikale po&eum
 • géén nieuwe kunst » kunst als wapen in klassenstrijd (b)lijkt onmogelijk
 • géén onnodig overdoen van bestaand onovertrefbaar lit.–krit. werk; Fens wil &nd
 • géén poëzie » inferieure poëzie
 • géén revolutie » vernieuwing EN: revolutie » vernieuwing
 • géén verbijzondering / verbijzondering (OOK: veralgemening / verbijzondering)
 • géén vernieuwing » revolutie EN: vernieuwing » revolutie
 • géén voorbeeld» adstructie» bewijs v. onze realiteit; lit. werk: beeld ma
 • Génestet, Peter de
 • Gérin, Winifred
 • gênant » schaamte » preuts (–heid) » OOK: beschamend » schaamtel
 • gênante (lage) gevoelens; kitsch appelleert aan –
 • gêne » schaamte» beschamend» schofterig» onfatsoen» schaamteloos
 • gêne (...) ZIE: schaamte (...)
 • gêne bij c.q. van de luisteraar
 • gêne bij lezen » lezen hoort in isolement
 • gêne bij spreken of schrijven over poëzie
 • gêne bij toeschouwer » schaamte van de aanwezige(n)
 • gêne bij» van de lezer
 • gêne bij» van verzamelaar
 • gêne tav. de Grote Voorgangers » schuldgevoel tav. oude(re) literatuur
 • gêne van schrijver c.q.criticus, nederigheid» schaamte» –
 • gêne, gebrek aan – : bij de lezer » plezier van de lezer
 • Góngora, Luis de
 • Göbel, Just
 • Göttingen
 • Gümüs, Z. [als illegaal uitgezette Turkse kleermakersfamilie; Amsterdam 1997]
 • G, Hv– / Han van Gessel
 • g, zachte – » dialect » plat » (OOK: bargoens » boeventaal)
 • G. van der Leeuw Stichting
 • G.B.S. » G.B. Shaw
 • G.H.P. (= G.H. Priem)
 • Gaal, Louis van [Ajax–trainer]
 • Gaalman, A.A.G.
 • gaan over in elkaar, binnen– en buitenwereld
 • Gaarlandt, Jan Geurt
 • gaat eigen weg; (autonome) verbeelding –
 • gaat om: de taal tot zijn recht laten komen (bij schrijven» dichten); het –
 • gaat ons aan maar we zullen nooit helemaal weten: geheim
 • Gabin, Jean
 • Gable, Clark
 • Gabriël
 • Gabriël Metsustraat
 • Gabriël, Paul
 • Gabriel Smit 65 jaar
 • Gabrieli
 • Gaelic » Keltisch » Kelten
 • Gaere, Hendrik van
 • Gage, John
 • Gagnier, Regenia
 • Gaguin, Robert
 • Gainsborough, Thomas
 • gala–avond Boekenweek » boekenbal » schrijversbal
 • Galagher, Donat
 • Galais, Yvonne de
 • galante poëzie
 • Galba, Romeins keizer
 • Galen Last, H. van
 • Galen, Paul van
 • Galenos van Pargamon
 • Galenus
 • galerie » kunsthandel » –veiling » kunst kopen » OOK: Sotheby's EN: Ch
 • Galerie Espace (Amsterdam), tentoonstelling in –
 • Galerie Ruijssenaars te Haarlem
 • Galey, Matthieu
 • galge, De – (uitgeverij te Brugge)
 • Galicisch–Portugees, vertaling uit het –
 • Galilei
 • Galin, Saul
 • Gallée, Henk
 • Gallagher, Patrick
 • Gallan, Charles
 • Gallarus–kerkje op schiereiland Dingle
 • Galle, Marc
 • Galleria dell'Accademia (Venetië)
 • Galleria Doria Pamfili (paleis aan de Corso te Rome)
 • Galleria Sabauda (museum te Turijn)
 • Galley, Matthieu
 • Gallië » Frankrijk » Frans » francofiel
 • gallicisme » germanisme » anglicisme » slecht Nederlands
 • Gallienne, Richard Le
 • Gallus, St. – » Sankt Gallen
 • Galsworthy, John
 • Gama, Vasco da
 • Gamble, Harry Y.
 • Gamerius, Romeins keizer
 • Gammert, Jacob
 • Ganda & Blandinium (1997: tentoonstelling Gentse abdijen St–Pieter & St–Baafs)
 • Gandersheim, Roswitha van
 • Gandhi, Mahatma
 • Gandy, Joseph
 • gangster » misdadige (geheim) genootschap » bende
 • Gans, Jacques
 • Gans, Jacques – : briefwisseling met E. du Perron 1933–1936
 • Gans, M.H. (Mozes Heiman)
 • Gansfort, Wessel
 • Ganz, Arthur
 • Ganzeboom, H.
 • ganzenbord » kinderspeelgoed
 • garantie van kwaliteit » suggestie cq symbool van kwaliteit » Michelinster
 • Garbo, Greta
 • Garcia Lorca, Federico
 • Gard Sivik [later met ondertitel:] Tijdschrift voor nieuwe lezers
 • Garden of the Soul » tuin van de ziel
 • Gardener, W.H.
 • Gardeniers, mw. M.H. [minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk]
 • Gardiner, John Eliot
 • Gardner, Helen
 • Gardner, Martin
 • Gardner, W.H.
 • Garelick, Rhonda K.
 • Garibaldi
 • Garnett, Edward
 • garnituur: tweede en derde – niet onbelangrijk
 • Garoeda (Indisch restaurant te Den Haag)
 • Garraty, John
 • Garrick, Thomas
 • Garsjin, Wsewolod
 • Garthoff, Bert
 • Gascoigne, Bamber
 • Gaskell, Elisabeth
 • Gaspari, kardinaal
 • Gasquet o.s.b., Francis kardinaal
 • gast krijgt precies de goede boeken » bibliofiele gastvrijheid
 • gast, hotel– » hotel » hotelbestaan » leven in hotel
 • gastarbeider » buitenlander » vreemdeling » allochtoon » asielzoeker(s)
 • gastcollege (–s) aan universiteit van Indonesia » universiteit van Indonesia
 • gastenboek van Singel 262 » (jaarboekje van) uitgeverij Querido
 • Gasteren, Louis van
 • gasthuis » ziekenhuis [SOMS: Onze Lieve Vrouwe–gasthuis Amsterdam]
 • gasthuis als literair motief » bezoek aan arts of ziekenhuis als lit. motief
 • gastronomie » culinaire cultuur » lekker eten en drinken
 • gastronomie » gastronoom
 • gastronoom » gastronomie
 • gastvrijheid, bibliofiele –
 • gat » lacune » tekort » omissie » onvolledig
 • gat in boekenkast » ontbrekende boeken cq stukken » collectie onvolledig
 • gat in de tijd » leegte in de tijd
 • gaten (collectie ontbrekende stukken), verzameling –
 • gaten, kenner van
 • Gathorne–Hardy, Jonathan
 • Gaudi, Antoni
 • Gauguin, Paul
 • Gaul, Charly
 • Gaulle, Charles de – (generaal – c.q. president – )
 • Gaulli, Giovanni Battisto
 • Gautherin, Jean
 • Gauthier–Villars, Henri [schrijversnaam: Willy]
 • Gautier, Judith [Judith Mendès; pseudoniem ook: Judith Walter]
 • Gautier, Théophile
 • gauw uit de verkoop, boeken –
 • gave » gift » geschenk » geven » gever
 • Gay, Ivo
 • Gay, John
 • Gay, Peter
 • GD (verslaggever» redacteur van De Standaard)
 • ge » Gij [pronomen]
 • geëerde dichter(s)
 • geëngageerd » politiek c.q. maatschappelijk engagement (c.q. – functioneren)
 • geërgerde Fens » boze Fens » woede bij Fens » Fens hatelijk
 • geërgerde lezer(s) » aanstoot nemende lezer(s) » geschokt publiek
 • geïdealiseerd beeld van lezen
 • geïdealiseerd verleden » romantisering van (beelden van) het verleden
 • geïdealiseerde dubbelganger
 • geïdealiseerde eerste lezer
 • geïdealiseerde vrouwengestalten bij dichters: Beatrice» Laura» Hélène
 • geïdealiseerde werkelijkheid» personage(s), literair –
 • geïllustreerd » platen » afbeelding(en) » prent(en) » reproduktie(s)
 • geïllustreerde editie, druk– en plakproeven van –
 • geïllustreerde kinderboek: Fens suggereert prijs in te stellen voor beste –
 • geïmponeerd » vermorzeling des harten: door reuzen der wereldliteratuur
 • geïmproviseerd oordeel » gehaaste bewustwording : bij criticus onder tijdsdruk
 • geïndividualiseerd geloof » vermenselijkt christendom (: in 11e » 12e eeuw)
 • geïndividualiseerde cultuur » verinnerlijkte cultuur
 • geïnspireerd lezen heeft onderzoek als oorsprong en voorwaarde
 • geïntendeerd publiek: factor in lezersverwachting
 • geïntendeerde lezer » geïntendeerd publiek » beoogd publiek » doelgroep
 • geïntendeerde lezer onduidelijk » voor wie bedoeld?
 • geïnteresseerd in (geschiedenis van) woorden
 • geïnternaliseerde mythen bij hedendaagse mens
 • geïrriteerde Fens » Fens woedend» boos» uiterst kritisch en»of hatelijk
 • geïsoleerd » eilandpositie » isolement
 • geïsoleerd van context » gebrek aan context
 • geïsoleerde bezigheid, lezen is – » lezen hoort in isolement
 • geaccepteerd, tekst niet –
 • geactiveerd, lezer/ luisteraar –
 • geadresseerde » geïntendeerde lezer » doelgroep » beoogd publiek
 • geautomatiseerd » computer » tekstverwerking » automatisering » informatica
 • geautoriseerde uitgave, door schrijver – » auteurseditie
 • gebaar, poëzie van het grote –
 • gebaren » lopen » mimiek » bewegen
 • gebed » bidden » kracht van gebed
 • gebed » tekst van gebed » gebedstekst » gebedsformule
 • gebed (dor – ) – twijfel – verzoeking
 • gebed als literair motief
 • gebed [: het bidden]
 • gebed, taal van preek en»of –
 • gebedenboek » kerkboek » (altaar–) missaal » pericopenboek
 • gebedstekst » gebedsformule
 • gebedstijd / klokketijd (: duur / uur; durée / temps)
 • gebedsvorm, mystieke – : hesychasme
 • gebeuren ìn taal / gebeuren mèt taal (: tot stand gebracht / beschreven)
 • gebeuren / betekenis : (verhoudt zich als:) verslag / verhaal
 • gebeuren mèt taal (beschreven) / gebeuren ìn taal (tot stand gebracht)
 • gebeuren, taal– » taal » taalkracht » taalkunst » macht van de taal
 • gebeuren, teken–kracht van beschreven –
 • gebeurtenis als overtuigend teken, beschreven –
 • gebeurtenissen in verhaal » decor » entourage » ambiance » couleur locale
 • Gebhard, Annie C
 • gebied, grens– » tussengebied » grenssituatie
 • gebieden van kennis met elkaar verbinden: aan individu gebonden vermogen
 • gebit » tanden : als literair motief
 • gebleven / vergeten (: slachtoffers v.d. slag om literaire onsterfelijkheid)
 • geblokkeerd mbt. schrijven » aarzeling om te schrijven » writer's block
 • gebod, vierde – : "eert uw vader en uw moeder"
 • geboeid door het verzwegene
 • gebogen als literair motief
 • gebonden / vrije vorm (bij vertalingen)
 • gebonden boek (–en)
 • gebonden boek(en), niet–
 • gebonden religiositeit werd vrije religiositeit (P. Kemp)
 • gebonden vertaling / vrije vertaling
 • gebonden vertaling: in jamben» in hexameters» in poëzie» al dan niet berijmd
 • gebonden vorm » geloof in de gebonden vorm
 • gebonden vorm / vrije vorm bij vertalingen
 • gebonden vorm, geloof in de – » gebonden vorm
 • gebonden–vrije religiositeit (ontwikkeling P. Kemp)
 • gebondenheid / vrijheid (: bij inbreng door lezer)
 • gebondenheid / vrijheid (: van dichter / van beeldend kunstenaar)
 • gebondenheid aan circuit(s) van literatuuropvatting(en)
 • gebondenheid van dichter / vrijheid van beeldend kunstenaar
 • gebondenheid van interpretatie aan persoon
 • gebondenheid van lezer bij zijn inbreng / zijn vrijheid daarbij
 • gebondenheid, psychische afhankelijkheid c.q. – aan anderen: als lit. motief
 • geboorte als literair motief » bevalling als literair motief
 • geboorte als literair motief » moederschoot als literair motief
 • geboorte van lezer » ontwikkeling als en tot lezer
 • geboortedag » herdenking » sterfdag » lustrum » jubileum » verjaardag
 • geboortedag, 150e –
 • geboortedag, honderdste –
 • geboortedag, vierhonderdste –
 • geboortedag..., honderdste –
 • geboorteregeling
 • geborgenheid » beslotenheid (OOK: – als literair motief)
 • geborgenheid in bezield kosmisch verband / alleen–zijn in versplintering
 • geborneerdheid, academische – » academische beperking » academische verenging
 • gebouw » huis » woning(en) » pand(en) » SOMS: woonsituatie » krotten &
 • gebouw anders beleefd (Amsterdams – ) » belevingsverandering mbt. straten etc.
 • gebouw Felix Meritis (Amsterdam)
 • gebouw, kerk– » (dom)kerk » kathedraal
 • gebouwen als literair motief » architectuur ... » bouwkunst als lit. motief
 • gebrek » armoede » nietigheid
 • gebrek aan (betrouwbaar) documentair materiaal » geen bron(nen)
 • gebrek aan artisticiteit » compensatie voor gebrek aan artisticiteit
 • gebrek aan artisticiteit (, compensatie voor – )
 • gebrek aan artisticiteit maar grote ambachtelijkheid (Jan Veth)
 • gebrek aan betekenis maar plotseling betekenis gekregen
 • gebrek aan betekenisconcentratie (etc.) » OOK: verdichting
 • gebrek aan context
 • gebrek aan diepgang » oppervlakkig (–heid)
 • gebrek aan distantie bij biograaf
 • gebrek aan eenstemmigheid over Chesterton » ieder zijn eigen Chesterton
 • gebrek aan ernst » lichtzinnig » niet serieus » niet moraliseren!
 • gebrek aan essentiële kennis bij specialist
 • gebrek aan formaat» kwaliteit» diepgang» intensiteit» uniekheid» groot
 • gebrek aan functionaliteit » overbodig » onnodig » redundant » te veel detai
 • gebrek aan hiërarchie in tekst
 • gebrek aan hiërarchische ordening » geen ordening » geen samenhang » rommelig
 • gebrek aan humor c.q. esprit
 • gebrek aan interesse bij Fens » Fens ervaart verveling
 • gebrek aan literaire belangstelling
 • gebrek aan nieuwsgierigheid » [OOK:] nieuwsgierig (–heid)
 • gebrek aan niveau » nivellering» geen kwaliteit» SOMS: angst voor ongelijkheid
 • gebrek aan recensiecultuur, Nederlands –
 • gebrek aan referentiekader» context
 • gebrek aan respect voor andere levensovertuiging» levenssituatie
 • gebrek aan ruimte voor boeken » te veel boeken om op te bergen
 • gebrek aan schaamte bij lezer » lezersplezier
 • gebrek aan stijl » slecht geschreven » slecht taalgebruik » quasi–vlot
 • gebrek aan synthese; onze visie vertoont –
 • gebrek aan toneelschrijvers in Nederland
 • gebrek aan verdichting of concentratie » [OOK: verdichting etc.]
 • gebrek aan verdieping » ongeduld bij Chesterton
 • gebrek aan verrassing » voorspelbaarheid » stereotiep
 • gebrek aan vitaliteit bij Remco Campert
 • gebrek aan vitaliteit» kwaliteit» diepgang» intensiteit» uniekheid» gr
 • gebrek aan vorm (–geving) » vormloos » OOK: vorm » –kracht » &nd
 • gebrek aan vorm(kracht) » te veel associaties mogelijk
 • gebrek aan wetenschappelijke kritiek » falende academische kritiek
 • gebrek aan wetenschappelijkheid » vroom ipv. wetenschappelijk
 • gebrek aan zelfvertrouwen » (fundamentele) onzekerheid » zelftwijfel
 • gebrek, geld– » financiële problemen » geldzorgen
 • gebrekkig » lacune » tekort » incompleet(heid) » hiaten » omissie
 • gebrekkig biografisch register » geen biografisch register
 • gebrekkig contact universiteit – lit. kritiek » relatie lit. kritiek – univ.
 • gebrekkig register» (c.q. géén) index» inhoudsopgave» bibliografie&r
 • gebrekkig zicht op het middeleeuwse leven, onze eenzijdige kijk c.q. ons –
 • gebrekkig zicht op verleden
 • gebrekkige academische kritiek » falende wetenschappelijke kritiek
 • gebrekkige compositie: zonder functie in geheel» betekenisloos in plot
 • gebrekkige vertaling(en), klacht over verouderde c.q. –
 • gebrekkigheid van de taal » taal als beslagen spiegel » onmacht van de taal
 • Gebroeders Van Limburg (: Paul, Herman, Jan)
 • gebruik correspondentie als bron » privé–brieven
 • gebruik door de eeuwen heen verandert gestalte van boek
 • gebruik elders; poëzie activeert bij woorden verwijzingen naar –
 • gebruik van adjectief in poëzie c.q. in taal
 • gebruik van anachronistische taal » anachronistisch denken
 • gebruik van boeken
 • gebruik van bron (–nen) » bron » bronnen » bronvermelding
 • gebruik van citaten
 • gebruik van dagelijkse c.q. alledaagse taal
 • gebruik van de Bijbel, geschiedenis van het lezen c.q. het –
 • gebruik van het woord "eigenlijk": universele pretenties en dus partijdigheid
 • gebruik van kleuren in de Nederlandse poëzie
 • gebruik van kunst» literatuur (: gebruiken c.q. verkeerd gebruiken van...)
 • gebruik van literatuur» kunst (: gebruiken c.q. verkeerd gebruiken van...)
 • gebruik van naslagwerk(en)
 • gebruik van poëzie, verkeerd –
 • gebruik van studieboek » benadering van wetenschappelijke studie
 • gebruik van taal » taal (–gebruik) » macht over taal » taalbeheersing
 • gebruik van taal, dagelijks –
 • gebruik van taal, pogingen tot origineel – » zoeken naar eigen stijl
 • gebruik van taal, verdacht – » taalvertoon » retoriek » grootspraak
 • gebruik van voornaam » tutoyeren » voornaam mogen gebruiken
 • gebruik van woorden om lezers te manipuleren
 • gebruik van woorden, onpersoonlijke taal c.q. onpersoonlijk –
 • gebruik, woord– » woordkeus » woordhantering
 • gebruiken van literair werk, aanvechtbaar – (tbv. biografie)
 • gebruiken, herdachte – : om eigen gelijk te sauveren of tbv. eigen ideeën
 • gebruiken, kunst c.q. literatuur (OOK: verkeerd) –
 • gebruiksaanwijzing, tekst van – » gebruikstekst(en)
 • gebruikstekst(en) » tekst van gebruiksaanwijzing
 • gebruiksvoorwerp / woord
 • gebruiksvoorwerpen met hun functie als enige betekenis
 • gebruikswaarde; blijvende waarde vergt vorm die méér kansen geeft dan –
 • gebruikt (gelezen) boek » boek met geschiedenis
 • gebruikte taal in religieuze publikatie(s) maakt die onleesbaar
 • gebukt gaan onder als literair motief
 • gecensureerd » censuur » uitgave verboden » uitleen verboden
 • gecensureerde » gekuiste» herschreven» bewerkte» herziene» ingekorte t
 • gecompliceerd » ingewikkeld » verwikkeld » complex
 • gecompliceerd / eenvoudig (: verwikkeld / simpel)
 • gecompliceerde tekst: consequentie v. abstractie» reductie»verwaarlozing van –
 • gecompliceerde teksten, Fens' voorkeur voor – (verband met r.k. lit. teksten)
 • gecompliceerdheid als eis» criterium» voorwaarde mbt. poëzie
 • gecomprimeerd » gecondenseerd » hyper–geraffineerd geconstrueerd » kunstmati
 • geconcentreerd lezen » zeer goed cq aandachtig cq bewust cq beschouwend lezen
 • geconcentreerde vormgeving » concentratie van verschillende gegevens
 • gecondenseerd » gecomprimeerd » hyper–geraffineerd geconstrueerd » kunstmati
 • geconditioneerd door literatuur / eigen authentieke beleving
 • geconditioneerd door vigerende paradogma's, literatuuropvatting(en)–
 • geconditioneerd door wat "hoort", waarde–oordeel –
 • geconditioneerd oordeel » vooroordeel » vooringenomenheid bij (waarde)oordeel
 • geconditioneerd: lezen c.q. leesbehoefte is fysiologisch –
 • geconditioneerde lezer » conditionering van lezer
 • geconstrueerd, gekunsteld – » geraffineerd » hyper–verfijnd » kunstmat
 • geconstrueerd, te – vs. vanzelfsprekende» geloofwaardige betekenissamenhang
 • geconstrueerd, te zeer – » gekunsteld » kunstmatig » geforceerd » onec
 • geconstrueerde » fictieve wereld van Multatuli èn zijn tegenstanders, vaak –
 • geconstrueerde personages, ideeën leveren –
 • geconstrueerde werkelijkheid; opgave voor biograaf: werkelijkheid halen uit –
 • gecultiveerde natuur / echte natuur
 • gedaante van (jezelf als) voorbije lezer
 • gedaante van boek verandert in eeuwen van interpretatie
 • gedaante van een kerkgebouw door de eeuwen, verander(en)de –
 • gedaante van kunstwerk steeds wisselend: ontstaand tussen beschouwer en werk
 • gedaante, dubbel– : als literair motief
 • gedaante, vermoeden van een tweede –
 • gedaante: kunstwerk als schaduw van zijn innerlijke gestalte bij de kunstenaar
 • gedaante; klassiek werk laat zich door lezer steeds weer herscheppen in nieuwe
 • gedaanten van tekst; lezen: het scheppen van afzonderlijke –
 • gedaanteverwisseling als literair motief » dubbelgestalte... » verdubbeling...
 • gedaanteverwisselingen (door de eeuwen heen) van een kerkgebouw
 • gedachte » inval » gedachtenrijkdom » inventief » ideeënrijk
 • gedachte / indruk (gedachten / indrukken)
 • gedachte–gevoel–object, eenheid van – » geen dissociation of sensibilities
 • gedachte, aangeklede – (: abstract» beschrijvend» betogend ipv. beeldend)
 • gedachtegoed, liberaal – » liberalisme » liberaal
 • gedachten » bewustzijn » hersenen » hoofd » kop
 • gedachten (eigen – ): Krol wil boek dat dwingt tot –
 • gedachten door rijm (–dwang) gewekt; soms vindingrijke –
 • gedachten in gedicht » denkend dichten
 • gedachten in versvorm neergeschreven » redeneerderig » uitleggerig etc.
 • gedachten mbt. dromen
 • gedachten moet poëzielezer zelf gaan scheppen (OOK: gevoelens...)
 • gedachten voortgebracht door (weer door andere taal gegenereerde) taal; nieuwe
 • gedachten, door – : lezer Fens wil beteugeld door taal en niet – of ervaringen
 • gedachten, eigen – : in Vestdijks recenseren is besproken werk aanleiding tot
 • gedachten, poëzie lezen om de –
 • gedachten: lezer Fens wil beteugeld zijn door taal, niet door ervaringen of –
 • gedachtenisprentje » bidprentje (van dode) in kerkboek
 • gedachtenontwikkeling in metaforen: poëzie ('gedicht denkt dichtend')
 • gedachtenwisseling » discussie » polemiek » polemisch » polemist
 • gedachtenwisseling » gesprek » discussie tussen... » [OOK:] – als spel
 • gedachtenwisseling / discussie
 • gedachtenwisseling met lezer(s), uitnodiging tot dialoog c.q. –
 • gedachtepuntjes » puntjes
 • gedateerd blijkend literair–journalistiek werk
 • gedateerd raken van teksten » veroudering van stijlmiddelen cq vormgeving
 • gedateerd?; Spitzers opvattingen –
 • gedateerde film(s)
 • gedateerde hulpmiddelen » veroudering van apparatuur
 • gedateerde interpretatie(s)
 • gedateerde literaire tekst(en) » verouderde poëzie of literatuur c.q. kunst
 • gedateerde polemische teksten belachelijk» nietszeggend geworden
 • gedateerde taal van kinderboeken
 • gedeconditioneerd kijken (onbevooroordeeld»exact): kunsthistorische discipline
 • gedeconditioneerde lezer » ontregeling c.q. ontwenning van de lezer
 • Gedeeld Domein: Bulletin van de Alg. Conferentie der Nederlandse Letteren
 • gedeeld referentiekader » gemeenschappelijk geheugen » gezamenlijk bekend
 • gedeeld referentiekader » verwachtingsgemeenschap : bij de goede verstaander
 • gedeeld referentiekader vereist bij delen van humor
 • gedeeld wereldbeeld vereist bij delen van humor
 • gedeeld worden; humorbeleving wil –
 • gedeelde cultuurtraditie, literatuur in functie van gemeenschappelijke grote –
 • gedeelde kennis (: spel met – ) vs. oorspronkelijkheidseis (: ernst door – )
 • gedeelde taal, door lezer en schrijver –
 • gedeelde; poëzie begint bij het onbekende, nog met niemand –
 • gedeelte » deel » passage » (vers)regel : favoriet(e) –
 • gedeelte » deel » passage » fragment » stuk » (vers)regel : favoriet(
 • gedeelte / geheel : waardering» beleving van –
 • gedeeltelijk gelezen boek » niet uit(ge)lezen
 • gedemonstreerde close reading » close reading
 • gedemonstreerde tekstuele analyse » tekstanalyse
 • gedenkboek » herinneringen » memoires » terugblik
 • gedenkboeken nav. 700 jaar Amsterdam » 1975: 700 jaar Amsterdam
 • gedenkplaats » herdenkingsplaats(en) » lieux de mémoire » heilige plaats(en
 • gedenkschrift » memoires » terugblik
 • gedenkteken » monument » beeld(je) » beeldhouwwerk » beeldhouwkunst
 • gedenkteken voor vergeten geleerden, boeken»boekenkast als –
 • gedepersonaliseerde auteur» kunstenaar: verdwijnt in (bovenpersoonlijk) werk
 • gedesillusioneerd » desillusie » ontgoocheld
 • gedetailleerd » detaillisme » detail(s) » functie van detail(s)
 • gedetailleerd / samenhangend
 • gedetailleerd, te – : daardoor grotere volledigheid onzichtbaar gemaakt
 • gedetermineerd, cultureel –
 • gedetineerden, deskundigheid van jury bij poëzie–prijsvraag voor –
 • gedetineerden, poëzie–prijsvraag voor –
 • gedicht ZIE OOK: poëzie
 • gedicht » schilderij (: lezen » kijken)
 • gedicht (éne – ) / hele oeuvre
 • gedicht (–en) van Achterberg, vroeg – (ongepubliceerd gebleven)
 • gedicht (: gestalte van – bij de lezer) / gedicht (: tekst)
 • gedicht (: tekst) / gestalte van gedicht (: bij lezer)
 • gedicht (bekendste – ) » evergreen
 • gedicht (bijzonderheid van het – ) / ontroering (conventionaliteit van de – )
 • gedicht (enkel – ) ipv. bundel centraal door sterk analytische werkbenadering
 • gedicht (goed – ) wordt door afstand in tijd steeds meer alleen gedicht
 • gedicht (goed – ): alleen geloof in gedicht (maker niet ter zake)
 • gedicht (goed – ): gekenmerkt door evenwicht oorspronkelijkheid/ traditie ?
 • gedicht (slecht – ): wèl geloof in dichter, niet in gedicht
 • gedicht (tekst) » gestalte van gedicht (bij lezer)
 • gedicht (voor lezer): materiaal ter vertaling
 • gedicht / cabarettekst ; OOK: gedicht / versje (vgl. literatuur / lectuur)
 • gedicht / dichter (: verhouding – )
 • gedicht / lezer : wisselwerking tussen –
 • gedicht / ontroering (bijzonderheid / conventionaliteit : van –/– )
 • gedicht / parafrase ervan
 • gedicht / schilderij
 • gedicht / schilderij (: lezen / kijken)
 • gedicht / schilderij : duur (verloop) versus stilstand
 • gedicht / tekst (: gestalte van gedicht / tekst van gedicht)
 • gedicht / tekst van gedicht (: gestalte van gedicht / tekst)
 • gedicht / tekstervaring van lezer (: eigenschap van poëzie / lezerservaring)
 • gedicht / toneelstuk : lezen/ kijken
 • gedicht / versje (vgl.: literatuur / lectuur)
 • gedicht als aanleiding tot duidend denken
 • gedicht als doel en middel tegelijk
 • gedicht als een natuurverschijnsel
 • gedicht als geheim » toegevouwen poëzie
 • gedicht als gestold beeld» momentopname
 • gedicht als oproer: geen krenten maar kiezels! » dichter als inbreker
 • gedicht als pelgrimstocht
 • gedicht als schaduw van de gestalte die altijd naar zich laat raden
 • gedicht als schip
 • gedicht als tekst / gestalte van gedicht bij lezer
 • gedicht als tocht door een hiernamaals waarin we vooral onszelf tegenkomen
 • gedicht an sich: kan het bijzondere» eigene» unieke van het – ontdekt worden?
 • gedicht bestaande uit één zin » zin–gedicht
 • gedicht bestaat nooit zelfstandig, een
 • gedicht bevat méér dan wij aan woorden hebben ter verklaring» interpretatie
 • gedicht bij de dood van... » herdenkingsdicht » dodenherdenking
 • gedicht blijft als muziek in geheugen achter (: poëzie onthouden)
 • gedicht buiten elke context van poëzie
 • gedicht denkt dichtend: gedachtenontwikkeling in metaforen
 • gedicht door kind » poëzie van kind(eren)
 • gedicht door lezer, visualisering van –
 • gedicht en gedachten erin » denkend dichten
 • gedicht en lezer
 • gedicht en lezer, wisselwerking tussen –
 • gedicht functioneert na publikatie in andere contexten dan bij conceptie
 • gedicht gefixeerd in herinnering
 • gedicht gereduceerd tot schaduwgestalte door geheugen; schilderij tot zwartwit
 • gedicht groeit in meerduidigheid » tekst groeit in meerduidigheid
 • gedicht herlezen » verzen herlezen
 • gedicht is geen vertaling van een idee
 • gedicht is unieke eenheid
 • gedicht laat lezer niet toe » hermetische tekst
 • gedicht leest mij, het – (: macht van het boek c.q. de tekst)
 • gedicht lezen / kijken naar toneelstuk
 • gedicht lezen met buitenlanders (Indonesiërs), Nederlands –
 • gedicht met gedicht beantwoord » reactie in versvorm » schakeldicht
 • gedicht met meer beschrijving of benoeming dan visie»interpretatie»verbeelding
 • gedicht moet uit de tekst te voorschijn gelezen worden
 • gedicht mooi vinden kan voordat het begrepen is, een –
 • gedicht niet geloofd bij slecht gedicht (wel de dichter)
 • gedicht of lezer veranderd? (mbt. oudere letterkunde)
 • gedicht om het gedicht lezen
 • gedicht ontsluiten vergt méér dan de loper van de conventie
 • gedicht op muziek» muziek en taal» verband muziek en tekst» melodie vs tekst
 • gedicht over dichten » poëticaal
 • gedicht overbodig » onnodige publikatie» tekst(en)\ boeken
 • gedicht schept eigen & nieuwe wereld (moeilijk met het bekende te verbinden)
 • gedicht stukgemaakt door de–metaforisering
 • gedicht sympathiek vinden: een gevaarlijke kwalificatie voor poëzie!
 • gedicht uitleggen
 • gedicht van Baudelaire, paradoxen bij een –
 • gedicht van Gezelle: beeld/ uitleg in begin/ slot
 • gedicht van Gezelle; interpretatiepoging door Van Ostaijen
 • gedicht van Kouwenaar, QWR in –
 • gedicht van Leopold, genese van poëzie» van –
 • gedicht verandert c.q. groeit bij herlezing
 • gedicht verkeerd begrijpen als oorzaak van zijn succes
 • gedicht vraagt een lezer, en geen gepreconditioneerde echoput
 • gedicht vrij lezen uit taal en uit zichzelf: interpreteren
 • gedicht vult zich langzaam met betekenis
 • gedicht wekt geloof: dan is er poëzie
 • gedicht zit in de tekst en moet eruit te voorschijn gelezen worden
 • gedicht zonder titel » titelloosheid van gedichten
 • gedicht–an–sich, het eigene» bijzondere» unieke van het – : kan dat o
 • gedicht–lezer, relatie –
 • gedicht(en) ZIE OOK: nonsensgedichten
 • gedicht, tuin als metafoor van literair werk» poëzie» –
 • gedicht, anonimiteit van het goede –
 • gedicht, autonome wereld van – (bij Hendrik de Vries)
 • gedicht, autonomie» eigenzinnige ontwikkeling van het –
 • gedicht, bedoeling(en) van het –
 • gedicht, beperkt zicht van lezer op mogelijkheden van –
 • gedicht, betwijfelde manier van lezen van – (door Fens zelf)
 • gedicht, binnen het – : uitleggen» verklaren» toelichten
 • gedicht, blijven sleutelen aan
 • gedicht, brief– » rijmbrief
 • gedicht, directe inzet van – » sterke beginregel(s) van gedicht
 • gedicht, dood als voltooiing van dichterschap en –
 • gedicht, een goed – verdraagt generaties van misbruikers
 • gedicht, eerder gelezen – : als nieuw ervaren van –
 • gedicht, eigen – : verzoek om beoordeling van –
 • gedicht, geen goed – » "dit is geen poëzie"
 • gedicht, geloof in het – (: wijst op poëzie)
 • gedicht, genese van – » wording c.q. ontstaan van poëzie
 • gedicht, goed – » goede gedichten
 • gedicht, goed – : gekenmerkt door evenwicht "taalluwte"/ (taal)dichtheid ?
 • gedicht, goed – : méér dan produkt van esthetisch» gevoelig etc. tijdverdr
 • gedicht, goed/ slecht –
 • gedicht, groeikracht van –
 • gedicht, hoogtepunt binnen –
 • gedicht, hoor– / leesgedicht
 • gedicht, iedere uitspraak over een – : is een vorm van onteigening
 • gedicht, ik– » ik–figuur » ik–vorm » ik–perspectief &raqu
 • gedicht, inzet van – : sterk c.q. direct of abrupt begin van gedicht
 • gedicht, kerst– » kerstlied » kerstpoëzie
 • gedicht, kind maakt – » poëzie door kinderen
 • gedicht, klank–
 • gedicht, kort» klein –
 • gedicht, kwaliteitscontrast binnen één –
 • gedicht, laatste – » laatste werk » laatste boek
 • gedicht, lees– / hoorgedicht
 • gedicht, lezen van – » kijken naar schilderij
 • gedicht, liefdes– » liefdespoëzie » liefdesgeschiedenis
 • gedicht, met ervaring overladen –
 • gedicht, misschien wel het ideale –
 • gedicht, moeilijkheid van –
 • gedicht, muziekverwijzing(en) bij –
 • gedicht, muzikaliteit als kwaliteitscriterium voor het –
 • gedicht, muzikaliteit van het – » muzikale poëzie » SOMS: géén
 • gedicht, nonsens–
 • gedicht, onderwerp van –
 • gedicht, ongepubliceerd gebleven – (: van Hendrik de Vries)
 • gedicht, onthouden (van) – » onthoudbare poëzie of tekst(en)
 • gedicht, ontstaan van – » genese c.q. wording van poëzie
 • gedicht, onvoltooid – » onvoltooide gedichten : van Gezelle
 • gedicht, oorlogs–
 • gedicht, opbouw van versregel c.q. van –
 • gedicht, poging tot –
 • gedicht, politiek –
 • gedicht, proza– » poëtisch proza
 • gedicht, regen– » regenverzen
 • gedicht, religieus – » religieuze poëzie
 • gedicht, sfeer– » stemmingspoëzie » tekst met sfeer » sfeer
 • gedicht, slecht – : kenmerken van –
 • gedicht, steen als beeld van lezer en van –
 • gedicht, sterk begin van – » directe inzet van gedicht
 • gedicht, technische kwaliteit(en) van –
 • gedicht, titel deel van het – ? » functie van titel?
 • gedicht, titelloosheid van – » titelloze poëzie
 • gedicht, traditioneel/ ongewoon –
 • gedicht, typografie van – » typografische vorm van poëzie
 • gedicht, ups & downs binnen één –
 • gedicht, verbanden tussen woorden in –
 • gedicht, verdwenen sleutel tot – » verdwenen contemporaine context
 • gedicht, verhalend –
 • gedicht, vervlakking c.q. vergroving door toeëigening van –
 • gedicht, waarneming in – » waarneming in poëzie
 • gedicht, wel/ niet gegrepen door hetzelfde –
 • gedicht, wereld van het – » wereld van de poëzie
 • gedicht, wereld van het ... ZIE OOK: opgeroepen wereld ...
 • gedicht, werkelijkheid van de poëzie» van het –
 • gedicht, wij– » wij–vorm
 • gedicht, woordenboek is geen
 • gedicht, zwak – : auteur daarvan heeft geen taalgestalte (bestaat niet meer)
 • Gedicht. Driemaandelijks tijdschrift
 • gedicht: alleen taal van het – geldt binnen de wereld van dat –
 • gedicht: contrast in kwaliteit binnen één –
 • gedicht: duur (verloop) versus schilderij: stilstand
 • gedicht: een eigen en geheel nieuwe wereld (lastig a.h. bekende te verbinden)
 • gedicht: een goed – verdraagt generaties van misbruikers
 • gedicht: geen vertaling van een idee
 • gedicht: geheugen reduceert – tot schaduwgestalte en schilderij tot zwart–wit
 • gedicht: goed/ slecht
 • gedicht: hele buitenwereld door metafoor binnen betekenisbereik van –
 • gedicht: hoor– / lees–
 • gedicht: kwaliteitscontrast binnen één –
 • gedicht: lijkt het volledige woordenboek
 • gedicht: moeilijk doen om bijna niets
 • gedicht: realisatie van 'de' poëzie?
 • gedicht: schaduw van de gestalte die altijd naar zich laat raden
 • gedicht: taal van – kan andere gevoelens oproepen dan bij dichter speelden
 • gedicht: taal vervangen door neventaal bij interpretatie (= veralgemening)
 • gedicht: unieke eenheid
 • gedicht: vastliggende interpretatie weergave van maar één geraamte van het –
 • gedicht: werkmateriaal voor lezer (die moet vertalen)
 • gedicht: woord in – tijdelijk teruggebracht tot één definitieve betekenis
 • gedicht; aanleiding tot gedicht (te) weinig verwerkt
 • gedicht; kennis van reëel model: geen antwoord op vraag naar betekenis v.h. –
 • gedicht; sentimentswaarde en herkenning bij –
 • gedicht; tekening: dicht bij lyrisch –
 • gedicht; woorden scheppen voor elkaar nieuwe betekenis in –
 • gedichten » dichters : steeds dezelfde – onderzocht door literatuurwetenschap
 • gedichten (andere – ): oorsprong van lezerseis(en) aan poëzie
 • gedichten / muziek (: poëzie en muziek; OOK: poëzie » muziek)
 • gedichten / schilderijen
 • gedichten achter elkaar lezen, alle – » bundel in volgorde lezen
 • gedichten als processen
 • gedichten cultuurgebonden, gelijkenis van –
 • gedichten die boeken onsterfelijk hebben gehouden
 • gedichten door kinderen » kinderpoëzie » kinderen schrijven verzen
 • gedichten door kinderen gemaakt » kinderen schrijven gedichten
 • gedichten eerder vergeten dan muziek
 • gedichten herlezen » herlezen van vers
 • gedichten in het Engels » Engelse c.q. Angelsaksische poëzie
 • gedichten leren lezen
 • gedichten leren schrijven » cursus dichten
 • gedichten lezen en woordenboek (: in lexicon algemene» neutrale betekenissen)
 • gedichten lezen is afleren » lezen is afleren
 • gedichten lezen: om tijdelijkheden te vereeuwigen
 • gedichten misverstaan als oorzaak van hun succes
 • gedichten n.a.v. schilderijen» tekeningen (beeldgedichten)
 • gedichten over Nederland, Russische –
 • gedichten schrijven, leren – » cursus dichten
 • gedichten van Gezelle, onvoltooide –
 • gedichten van kinderen » poëzie door kinderen
 • gedichten van Vestdijk, vroege – : groeien uit tot latere romans en verhalen
 • gedichten verkopen » verkoop van poëzie c.q. van dichtbundel(s)
 • gedichten voor kinderen of jongeren
 • gedichten voor kinderen, moderne – » moderne kinderpoëzie
 • gedichten zonder titel » titelloosheid van gedicht(en)
 • gedichten, Achterbergs verhouding tot zijn –
 • gedichten, adjectiefgebruik in Vestdijk's –
 • gedichten, afscheids– » afscheidspoëzie » afscheid als literair motief
 • gedichten, bloemlezing(en) van –
 • gedichten, de nieuwe figuratieve
 • gedichten, directheid van taal in – » weinig conventioneel taalgebruik
 • gedichten, gewenning aan –
 • gedichten, goede –
 • gedichten, kitsch– » "poëtische" poëzie
 • gedichten, lange –
 • gedichten, lezersverwachting(en) tav. – » lezerspoëtica
 • gedichten, met ervaring overladen –
 • gedichten, muziekverwijzing(en) bij –
 • gedichten, ongepubliceerd gebleven – (: van Hendrik de Vries)
 • gedichten, onthouden – » onthoudbare poëzie » onthouden v. verzen of tekst(en
 • gedichten, overvloed in –
 • gedichten, slechte –
 • gedichten, vergeten – » vergeten literatuur » vergeten auteur(s) en boek(en)
 • gedichten, vertaling van –
 • gedichten, verzoek om beoordeling van eigen –
 • gedichten: muziek beter te onthouden dan beeldende kunst en –
 • gedichten: wonen in – als literair motief
 • gedichten; Achterbergs verhouding tot zijn –
 • gedichtenbundel als cyclus » cyclische elementen in poëziebundel
 • Gedichtendag
 • gedichtenreeks, genese van –
 • gedichtjes voor kinderen » nursery rhymes : vertrouwd èn vervreemdend
 • gedichtjes, kinder–
 • gedichtlezer / bundellezer (onderscheid gemaakt door Vestdijk)
 • gedienstige » personeel » bediende(n) » knecht(s) » dienstbare(n)
 • Gedin, Per
 • geding (kort – ) » proces » rechtszaak » (OOK:) rechtshistorie
 • gediplomeerd » diploma
 • gedisciplineerd / ontspannen lezen
 • gedisciplineerd lezen » exact & precies lezen wat er staat
 • gedisponeerd zijn tot lezen » OOK WEL: gevoel bij lezer voor humor
 • gedisponeerdheid en waardeoordeel
 • gedisponeerdheid van lezer » SOMS: gevoel bij lezer voor humor
 • gedistantieerde levenshouding (: vreemdelingschap c.q. "geestelijk toerisme")
 • gedoctoreerd » promotie » promoveren » promovendus » doctoraat
 • gedoemde » gedwongen » opgejaagde » vervloekte zwerver : als literair motief
 • gedoemde dichter(s) » poète maudit » bohémien » vervloekte kunstenaa
 • gedoseerd lezen » bij beetjes lezen » niet meteen alles achter elkaar lezen
 • gedrag, beschaafd – » fatsoen » wellevendheid » etiquette » beschavin
 • gedrag, lezen als wonderlijk» vreemd –
 • gedragen » retorisch » fijn ouderwets » geliefde (en getolereerde) cliché's
 • gedragsmotieven » drijfveer » wat bezielt iemand?
 • gedreven » enthousiast » overtuigd » geestdriftig » fanatiek
 • gedreven lezer: onderzoek is oorsprong en voorwaarde voor zijn inspiratie
 • gedrevenheid, religieuze idealen c.q. –
 • gedrochtelijkheid, geestelijke – : in Lucebert's picturaal werk
 • gedroomde lezer » ideale lezersgestalte » ideaal lezerspubliek
 • gedrukt boek » gedrukte boeken
 • gedrukte boek in Engeland, eerste
 • gedrukte boek, manipulatie mbv. –
 • gedwongen » gedoemde » vervloekte zwerver : als literair motief
 • gedwongen cultuurconsumptie » jacht naar cultuur (–monumenten)
 • gedwongen door systeem » dwangmatig » te (bewust) systematisch
 • gedwongen kennis » dwang mbt. weten » dwingen tot kennis(neming)
 • gedwongen kiezen; vertalen is –
 • gedwongen lezen » dwangmatig lezen » leesdwang » dwanglezer(s)
 • gedwongen lezen » lezen omdat het moet (cq uit plichtsbesef» van beroepswege)
 • gedwongen tot geïmproviseerd oordeel, recensent onder tijdsdruk –
 • gedwongen tot scherper lezen van het origineel, door vertaalde tekst –
 • geeft betekenis aan de woorden; (ook) de vorm –
 • geeft gestalte aan (ware) realiteit achter de realiteit; taal (literatuur) –
 • geeft het enige gelijk dat mogelijk is, stijl – (stijl overtuigt)
 • geeft kansen van betekenis en dus van zinvolle ordening; poëzielezer –
 • Geel, Chris J. van
 • Geel, Jacob
 • Geel, Rudolf
 • Geel, Van – : natuur in cultuur gebracht » natuur vermenselijkt
 • Geelen, Jan van
 • Geelvinck, Agatha
 • Geemert, Ko van
 • geen "poëtische" taal, nog – » nieuwe taal » oorspronkelijke taal
 • geen "vertellers" meer in de literatuur
 • geen (oorlogs–) herinneringen aandurven
 • geen / wel systeem (: in collectie)
 • geen aandacht meer voor (vergeten » verwaarloosd) kunstwerk
 • geen aandacht voor traditionele poëzie in de literatuurgeschiedenis
 • geen academische kritiek » falende wetenschappelijke kritiek
 • geen achtergrond » betekenisgevende context ontbreekt
 • geen afdoend oordeel bij Vestdijk » Vestdijk's relativerende dialectiek
 • geen afhankelijkheid » onafhankelijk
 • geen afstand tussen woord en idee
 • geen als systeem (predestinerend) gehanteerde methoden; Fens wil –
 • geen ambiguïteit(en)
 • geen annotatie » te weinig toelichting » commentaar nodig
 • geen antwoord (–en)
 • geen antwoord: waarom? een vraag met – » waarom? als verkeerde vraag
 • geen antwoord; wel vraag stellen: het geheim van grote kunst?
 • geen antwoorden maar vragen
 • geen archiefvorming mbt je verleden want dat is zinloos
 • geen argument » zwakke c.q. onjuiste argumentering
 • geen authorisatie (meer) door auteur zelf » verworpen eigen werk
 • geen autobiografische» biografische traditie in Nederlandse cultuur, bijna –
 • geen autonome poëzie
 • geen band met verleden » historisch bewustzijn verzwakt of versplinterd
 • geen beeld geworden» weinig verbeelding» geen objectivering» (verteld maar...)
 • geen beeld geworden; het beschrevene – [bij beschrijving in poëzie]
 • geen beeld maar abstractie» analyse» betoog» beschrijving» aangeklede gedach
 • geen beeld maar essayistisch behandeld (in probleemroman of –verhaal)
 • geen beelden » te weinig verbeelding » geen objectivering » wel verteld maar &ndas
 • geen beelden maar (analyserende) beschrijving» betoog» abstractie
 • geen begrip voor de eigenheid van het verleden
 • geen begrip voor... / onbegrip
 • geen behoefte om zelf roman of geedicht te schrijven, Fens heeft –
 • geen belangrijke poëzie gegarandeerd door cultivering van het alledaagse
 • geen belangstelling » verveling (: bij Fens)
 • geen beschrijvingen
 • geen bespreking » niet gerecenseerde boeken
 • geen bestaand boek » fictieve tekst c.q. publikatie
 • geen bestaande auteur » fictieve (verzonnen) schrijver
 • geen betekenis (meer)
 • geen betekenis in geheel » los eind in plot » functieloos in compositie
 • geen betekenis meer » geen zeggingskracht meer : kapot gelezen tekst
 • geen betekenis meer, te veel gebruikt woord heeft –
 • geen betekenisgeving » (te) weinig betekenisgeving
 • geen beter woord gevonden (dit is niet het juiste)
 • geen bewonderaar van assonantie als bindmiddel in poëzie, Fens is –
 • geen bewondering als uitgangspunt voor biografie te merken
 • geen bibliografie (c.q.: geen noten» register» index» inhoudsopgave)
 • geen bibliografie » – literatuurlijst » – bronverwijzing » – fon
 • geen bijzonderheid, talent is –
 • geen biografie willen » verzet tegen biograaf c.q. biografie » biografisme
 • geen biografie– c.q. autobiografie–traditie in Nederlandse cultuur
 • geen biografisch register » gebrekkig biografisch register
 • geen boek (meer) kopen » zelden boek(en) kopen
 • geen boek(en) » boek(en) weg » boek(en) kwijt » zonder boek(en)
 • geen boeken (meer) kopen » zelden boek(en) kopen
 • geen bron vermeld » bronnen niet verantwoord
 • geen bronnen » geen (betrouwbaar) documentair materiaal
 • geen bronverwijzing » – bibliografie » – literatuurverwijzing » &ndash
 • geen canonisering meer in studie middelnederlandse letterkunde
 • geen centrale hypothese» visie in (deze) biografie
 • geen centrale visie op literatuur & daarmee samenhangende kritische beginselen
 • geen cliché (meer) » poëzie terugwinnen op gemeenplaats
 • geen contact » isolement» eenzaamheid» eiland» afgesloten : als lit. motief
 • geen contact universiteit – literaire kritiek » relatie universiteit – l.krit.
 • geen context » geïsoleerd van context
 • geen context die betekenis geeft
 • geen context dus afgewezen » geen referenties bij tekst: dus afgewezen
 • geen conventioneel taalgebruik » directheid van taal
 • geen cultuur (meer) » cultuurverlies » –vernietiging » –ondergang
 • geen dagboektraditie » OOK: dagboekcultus
 • geen daglicht; boeken verdragen –
 • geen definitieve mening bij Vestdijk » Vestdijk's relativerende dialectiek
 • geen dichter (geworden) » mislukte c.q. gemankeerde dichter of auteur
 • geen diepgang » oppervlakkig (–heid)
 • geen diepgang » uiterlijkheden » aan de buitenkant blijvend
 • geen ding, woord is – (door context – functie – betekenis)
 • geen dissociation of sensibilities » eenheid van object–gevoel–gedachte
 • geen documentair materiaal c.q. (betrouwbare) bron(nen)
 • geen documentatie in publikatie » geen onderzoek gedaan
 • geen duidelijke norm(en) » criteria niet helder » OOK: toetssteen ontbreekt
 • geen duidelijkheid over hoe c.q. met welke criteria is gekozen
 • geen echt boek » nep–boek
 • geen echte / echte moderne poëzie
 • geen echte columns meer » devaluatie van de column
 • geen echte drijfveer, haat – (in sport » spel » kunst » literatuur »
 • geen echte kinderlijkheid » (neerbuigend) vertederend
 • geen eenheid » (MAAR VAAK OOK:) samenhang c.q. eenheid
 • geen eenstemmigheid over Chesterton » ieder zijn eigen Chesterton
 • geen eer gekregen » miskend » onderschat
 • geen eerbied » geen respect : voor boek(en)
 • geen eeuwigheid meer; wij hebben –
 • geen eigen taal » leentaal » geleende taal
 • geen eigen taal (: onpersoonlijk woordgebruik » onpersoonlijke taal)
 • geen eigenheid / individualisme (onpersoonlijk traditionalist / individualist)
 • geen eindstadium maar beginpunt: volmaaktheid is –
 • geen emotionele taal om gevoelens op te roepen
 • geen emotionele taal wanneer je emoties wil oproepen
 • geen emotionele toegankelijkheid » gevoelsmatige toegankelijkheid
 • geen enjambement
 • geen ere–doctoraat » OOK: eredoctor » bij de ere–promotie van...
 • geen essay (–isten) meer » afgenomen betekenis van essay als literair genre
 • geen essentiële waarde; literaire waarde – (voor Pleij)
 • geen esthetisch manipuleren» verdoezelen : anti–literatuur» anti–poëzie
 • geen evocatie maar aangeklede gedachte » beschrijvend of betogend ipv beeldend
 • geen fatsoen » onbehoorlijk » beschamend » gênant
 • geen fotograferen, schrijven is –
 • geen functie » overbodig» redundant» onnodig» overdetaillering» niet t
 • geen functie in compositie » betekenisloos in het geheel » los eind in plot
 • geen gedicht, woordenboek is
 • geen gelijkheid, wel verwantschap leerling – leermeester
 • geen geloof (meer)\ onkerkelijk» andersdenkend» buitenkerkelijk» kerk geen rol
 • geen geloof in gedicht bij slecht gedicht (wel in dichter)
 • geen geloof meer in het boek » OOK: vertrouwen in het boek
 • geen gepreconditioneerde echoput maar lezer nodig voor poëzie
 • geen geschiedenis » – – in traditionele zin (nl. als betekenisvol verhaal)
 • geen geschiedenis van de televisie » OOK: geschiedenis van tv
 • geen geschiedkundige interesse » verdwijnend historisch referentiekader
 • geen gevoel voor humor c.q. esprit
 • geen gewone woorden » ongewoon » ongebruikelijk
 • geen goed gedicht
 • geen goed Nederlands » slecht taalgebruik
 • geen goede keuze van de redactie » onjuiste selectie » vragen mbt. de keuze
 • geen grens dag/ nacht (H. de Vries)
 • geen grens droom/ werkelijkheid (H. de Vries)
 • geen grens fantasie/ realiteit (H. de Vries)
 • geen grens heden/ verleden (H. de Vries)
 • geen grens leven/ dood (H. de Vries)
 • geen grens waken/ slapen (H. de Vries)
 • geen groei van tekst (: tot stilstand gekomen» heeft zich niet ontwikkeld)
 • geen grootspraak » eenvoud van taal c.q. stijl » nuchter genoteerd
 • geen grote maar exclusieve bibliotheek willen » boek–ascese » –abstinentie
 • geen heimwee » heimwee
 • geen heldere citeria » norm(en) onduidelijk » OOK: toetssteen ontbreekt
 • geen herhaling mogelijk » onnavolgbaar » uniek » opnieuw kan niet
 • geen herkenning van invloeden door lateren
 • geen herkenningspunten » onduidelijk
 • geen herlezing door Fens » Fens herleest niet of te weinig
 • geen hermetische poëzie » (OOK:) afkeer van geleerde of moeilijke poëzie
 • geen hiërarchie » alleen nevenschikking
 • geen hiërarchie meer » hiërarchie overwonnen » de hiërarchie voorbij
 • geen hiërarchische ordening (: v. stof» materiaal) » geen samenhang » rommeli
 • geen historisch bewustzijn » zonder verleden » (OOK: historisch bewustzijn)
 • geen historisch kader » verdwenen c.q. onbekende historische context
 • geen historisch referentiekader meer » verdwijnende historische interesse
 • geen homogeen gezelschap, beweging van '80 artistiek en maatschappelijk –
 • geen houvast aan norm; literatuur onbetrouwbaar
 • geen houvast biedend » slechts benaderend » vaag » betekenis onduidelijk
 • geen houvast: ontbrekende (hiërarchische) ordening» structuur» samenhang
 • geen humor of esprit
 • geen ideeën wakker makend » niet tot doordenken leidend onderzoek
 • geen identiteit (mbt. romanpersonage) » OOK: tijdeloos geworden personage
 • geen idylle, literair hiernamaals –
 • geen ik–figuur » OOK: opheffing c.q. ontkenning van het ik
 • geen illustratie(s) » (te) weinig illustratie(s(
 • geen imitatie maar lijkt dat wel (door te veel navolging); het origineel is –
 • geen index » geen inhoudsopgave » geen register » geen noten c.q. bibliografie
 • geen individualisme » gezamenlijk » in dialoog » met de groep
 • geen individuele handeling; lezen: –
 • geen inhoud » inhoudsloos » uiterlijk vertoon
 • geen inhoudsopgave » geen index » geen register » geen noten of bibliografie
 • geen innerlijke ervaring (–en) » niet innerlijk » uiterlijkheden » buitenkan
 • geen inspanning bij kitsch–consument
 • geen interesse » verveling (: bij Fens)
 • geen interesse in geschiedenis » verdwijnend historisch referentiekader
 • geen interesse in Vlaamse literatuur, in Noord–Nederland onbekendheid met of –
 • geen interesse meer in» voor poëzie (klachten mbt. – )
 • geen interpretatie » te weinig interpreteren » ongeveer–betekenis
 • geen intrige aanwijsbaar in verhalen van Van het Reve
 • geen intrige of plot » OOK: plot c.q. intrige(s)
 • geen jeugdwerk laten voorlezen door de oudergeworden auteur (vindt Fens 1959)
 • geen jongeren in hedendaagse Nederlandse literatuur
 • geen juist beeld van lezen in je jeugd
 • geen juist verband » verkeerde relaties (gelegd) » onjuistheid » fout
 • geen katholieken in de Nederlandse (c.q. Vlaamse) literatuur
 • geen kennis mbt. auteur beschikbaar » weinig bekend over auteur » anonymus
 • geen kennis van christelijk geloof » verdwijnend chr. referentiekader
 • geen kerk meer» onkerkelijk» ongeloof» andersdenkend» kerk of geloof geen ro
 • geen klaarliggende gedachten» gevoelens voor de poëzielezer (: er zijn – )
 • geen kloof (nog – ) tussen traditie en contemporaine kunst
 • geen kopiist van zijn bedoelinge, dichter –
 • geen kopij » problemen met kopij
 • geen kritiek » weinig kritisch » onkritisch
 • geen kunst / wèl kunst ?
 • geen kunst als wapen in klassenstrijd » géén nieuwe kunst (mogelijk)
 • geen kunst: kunst maken die – is (: daar gaat het om bij Lucebert)
 • geen kwaliteit » gebrek aan niveau» nivellering» SOMS: vrees voor ongelijkheid
 • geen lachen in wetenschappelijke leeszalen » problemen met wsch. kringen
 • geen leesbare tekst(en) » onleesbaar(heid)
 • geen leescultuur » teruglopende leescijfers » "ontlezing" » [OOK:] leesc
 • geen leestekens » weglaten van interpunctie
 • geen letterkunde, (nog – ) » niet–literaire genres
 • geen levende literatuur door specialisme » specialisme wordt eigen retoriek
 • geen levensbeschouwelijk element » geen metafysica (: in verhaal» lit. werk)
 • geen levenskracht, Nederlandse literatuur vertoont –
 • geen lezer
 • geen lezer (–s) » weinig lezers » klein lezerspubliek » lezerselite
 • geen lezer nodig
 • geen lezer zijn » boekheiden » nooit (meer) lezen
 • geen lezers meer » uitsterven van de lezer » zeldzame mensensoort: de lezer
 • geen licht » te donker (OOK: om te lezen)
 • geen licht als literair motief bij Gezelle
 • geen lidwoord erbij
 • geen links weekblad voor arbeiders, er bestaat –
 • geen literair gegronde motivering mbt. literaire betekenis » lit. betekenis
 • geen literaire belangstelling
 • geen literaire kritieken meer van Fens (1977)
 • geen literaire kwaliteit, dubieuze c.q. – » literaire waarde of kwaliteit
 • geen literaire met levensbeschouwelijke of politieke kwaliteiten verwarren!
 • geen literaire waarde zonder toegevoegde waarde
 • geen literatuuropgave » – bronvermelding » – bibliografie » – fo
 • geen medewerking van Hermans
 • geen merlinistische benadering aangetroffen » niet meer merlinistisch
 • geen met anderen te delen gevoelsvormen klaarliggen; poëzie begint waar –
 • geen metafoor (–oren) » zonder metaforen of vergelijkingen
 • geen metafysica» levensbeschouwelijk element (: in verhaal» literair werk)
 • geen methode » on–methodisch
 • geen methode » systeemloos » willeur(ig) » toeval(lig)
 • geen mise–en–scène » leesopvoering » reading
 • geen mode » onmodieus » unzeitgemäsz » tegen de mode » eigenzinnig
 • geen mogelijkheden voor boek dat niet snel verkocht wordt
 • geen mogelijkheid om alles te lezen
 • geen mogelijkheid tot invloed van criticus?; zijn literatuuropvattingen wel/–
 • geen monopolisering maar wel isolering van literair werk; door specialisten –
 • geen mooie of lelijke woorden; er zijn –
 • geen moraal » amoreel » ongebonden(heid)
 • geen moralisme! » onserieus » wuft » lichtzinnig » gebrek aan ernst
 • geen mythe meer: auteur die – is » "dode" schrijver
 • geen nationale cultuur in Nederland / wel in Engeland
 • geen natuurmens, Fens is –
 • geen nieuw symbool (: beeld zonder kracht dat louter illustratie blijft)
 • geen nieuwe taal » conventioneel c.q. ouderwets taalgebruik
 • geen nieuwe visie» geen nieuw (in–) zicht» geen nieuwe kennis cq nieuwswaarde
 • geen nieuws in de kunst na de jaren '20 (: toen eigenlijk alles al gebeurd)
 • geen nieuws of bijzonders in Nederlandse literatuur » literaire impasse
 • geen nieuwsgierigheid » [OOK:] nieuwsgierig (–heid)
 • geen niveau » nivellering » geen kwaliteit » SOMS: angst voor ongelijkheid
 • geen normen bij hantering van vormen
 • geen nostalgie » nostalgie
 • geen noten (c.q.: geen bibliografie» index» inhoudsopgave» register)
 • geen nut maar zinvol: letterenstudie
 • geen objectivering » te weinig verbeelding » geen beelden » wel verteld maar &ndas
 • geen objectivering door metaforisering c.q. tot–symbool–making
 • geen onbeperkt aantal erkende coryfeeën
 • geen onderzoek gedaan » documentering ontbreekt
 • geen ontwikkeling » ontwikkeling vs. stilstand
 • geen oorspronkelijk denken » als denker(s) niet oorspronkelijk
 • geen opleidings– maar een karakterspecialisme; lezen van literatuur –
 • geen oplossing aan het slot: steeds zinvoller» bevredigender
 • geen orde in je boeken » wanorde in boekenkast
 • geen ordening of samenhang » gebrek aan hiërarchische ordening cq houvast
 • geen originaliteit » imitatie » namaak » plagiaat » (OOK: herschepping)
 • geen overbodige taal » compact » beknopt » (informatie–) dichtheid
 • geen parlando » schijn–parlando
 • geen partijganger, Multatuli – : hij wordt nooit je partij!
 • geen passende moderne begrippen mbt. bijbel; legende/ historisch feit: –
 • geen persoonlijke alledaagsheden van dichters op taalmuziek gezet; Fens wil –
 • geen persoonlijke mededeling (c.q. interessante – ); literatuur» poëzie is –
 • geen persoonlijkheid » anoniem» leeg» onzichtbaar» buiten schot» maske
 • geen plaats voor boeken » geen ruimte meer om boeken op te bergen
 • geen plot of intrige(s) » OOK: plot c.q. intrige(s)
 • geen poëzie / wel poëzie
 • geen poëzie van belang gegarandeerd door de cultivering van het alledaagse
 • geen poëzie, dichterlijk maar –
 • geen poëzie, dit is – » slechte poëzie
 • geen poëzie: gevoelens op woorden gezet (zeker bij onoorspronkelijkheid)
 • geen poëzie: gewone dingen zeggen op een ingewikkelde manier
 • geen prijs toegekend
 • geen prikkel tot het onbekende » druk van gelijkheid : verveling
 • geen privé alledaagsheden van de dichter (op taalmuziek gezet); Fens wil –
 • geen professionele schrijvers; middeleeuwse vrouwelijke auteurs –
 • geen protestant; God is steeds minder c.q. –
 • geen publikatie gewenst » bezwaar tegen publiceren
 • geen realisatie wel assimilatie van christelijk ideaal mogelijk
 • geen recensie » niet besproken
 • geen recensies gelezen
 • geen recht aan het verleden gedaan door trad. geschiedschrijving
 • geen referentie naar werkelijkheid meer » dode metafoor » cliché
 • geen referentiekader (meer) » referentiekader cq context ontbrekend» verdwenen
 • geen referenties erbij ontdekt, dus tekst afgewezen
 • geen reflectie
 • geen register » géén c.q. gebrekkige index» inhoudsopgave» noten&raq
 • geen respect » geen eerbied : voor boek(en)
 • geen respect voor andere levensovertuiging» levenssituatie
 • geen rijm » blank vers
 • geen rol voor geloof of kerk – » ongeloof » buitenkerkelijk » andersdenkend
 • geen romans meer » impasse van de roman
 • geen romans meer svp! » hekel aan roman(s)
 • geen ruimte voor boeken » geen plaats meer » te veel boeken om op te bergen
 • geen ruimte voor eigen fantasie of verbeelding, illustratie laat –
 • geen rust, lezen geeft – (: door de vele associaties en commentaren)
 • geen samenhang » (MAAR VAAK OOK:) eenheid c.q. samenhang
 • geen samenhang of hiërarchische ordening » los » rommelig
 • geen schaamte bij lezer » plezier bij c.q. voor de lezer
 • geen scheiding contemporain/ traditie (OOK: nog geen scheiding...)
 • geen scheiding natuur/ bovennatuur EN: betrokkenheid bovennatuur op natuur
 • geen scheiding traditie/ contemporaine kunst (OOK: nog geen scheiding...)
 • geen school gemaakt gelukkig (maar wel norm geworden)
 • geen simpele eenvoud » geraffineerd eenvoudig
 • geen sleutelroman » sleutelroman
 • geen specialist, Fens – » Fens: geen verzamelaar » Fens bang voor verveling
 • geen spontaan gevoel over tekst maar toch oordeel moeten "uitvinden"
 • geen spontane verwoording » formulering zorgvuldig doordacht c.q. moeizaam
 • geen sporen willen nalaten » OOK: spoor nalaten
 • geen standpunten meer daardoor (daarom) geen taal meer
 • geen sterke bewijsvoering » argumentatie zwak c.q. onjuist c.q. ontbrekend
 • geen stilstand bij film (zoals wel bij boek)
 • geen structuur » geen indeling » geen hiërarchische ordening » geen samenhang
 • geen structuurzoekers » tegen structuurzoekers
 • GEEN STUK VAN FENS
 • GEEN STUK VAN FENS, MAAR WEL MET INTERESSANTE UITSPRAKEN VAN HEM
 • geen stuk van Fens? (: bijdrage is niet ondertekend)
 • geen symbolische interpretatie
 • geen synthese in» door onze visie
 • geen synthese maar spanning der tegenstellingen (Debrots kunstopvatting)
 • geen synthese» eenheid» samenhang » MAAR VAAK OOK: samenhang c.q. eenheid
 • geen systeem » willekeur(ig) » toeval(lig)
 • geen systematische belezenheid » ongerichte kennis
 • geen taal geworden maar in taal zich afwikkelend denken [Vkr. 5.6.98]
 • geen taal hebben » zonder taal » taalloos
 • geen taal meer want geen standpunten meer
 • geen taal voor; getekend want er is –
 • geen taal: wie – heeft bestaat eigenlijk niet meer
 • geen taalgestalte, dichter van zwakke poëzie bestaat niet meer want heeft –
 • geen taalkritiek » [OOK:] taalkritiek
 • geen taalvorm / alleen inhoud (: mèt taal beschreven / ìn taal opgeroepen)
 • geen tegenstelling » onjuiste c.q. problematische c.q. schijntegenstelling
 • geen teken meer (: gewoon kunst geworden...)
 • geen teken meer (: gewoon kunst geworden...) » – – – : Of niet?
 • geen tekenaar geworden, Fens – (: jeugddroom gefrustreerd)
 • GEEN TEKST VAN FENS
 • geen teveel in hun werk: "complete" dichters
 • geen theorie » praktisch gericht » pragmatisch » niet speculatief » empirisc
 • geen theorie » te weinig theoretisch
 • geen tijd » buiten de tijd » tijdloos
 • geen tijdverdrijf (anekdotisch» esthetisch» gevoelig» halfzacht), poëzie is &
 • geen titel(s) bij gedicht(en) » titelloosheid van gedichten
 • GEEN TITEL, STUK VAN FENS HEEFT –
 • geen toegang / wel bewaard (: conserveren is culturele opdracht, maar...)
 • geen toegang meer tot verleden
 • geen toegang tot nalatenschap» archief
 • geen toekomst» zekerheden: letterenstudie (steeds opnieuw beginnen; nooit af)
 • geen toeval in systeem van literaire tekst
 • geen toneelschrijvers in Nederland
 • geen top–niveau zonder werk van tweede en derde garnituur
 • geen traditie meer » breuk in cq met traditie » botsing traditie–vernieuwing
 • geen tragiek » ontragisch » tragiek ontbreekt
 • geen troost biedende kunst » onverdraaglijke kunst
 • geen tussentijd: directe verbinding heden–verleden (en omgekeerd)
 • geen tweede fase (tweefasenstructuur universitair onderwijs)
 • geen vaste stijl » veelvuldigheid van stijlen
 • geen vaststaande genre–indeling » genres herordend
 • geen vat krijgen op (bepaalde) tekst; Fens kan (soms) moeilijk of –
 • geen verantwoording van bron(nen)
 • geen verantwoording van keuze en ordening in bloemlezing (OOK: onvoldoende...)
 • geen verantwoording voor keuze en ordening van bloemlezing
 • geen verband» samenhang» hiërarchische ordening (van stof c.q. materiaal)
 • geen verbeelde maar essayistisch behandelde problematiek in fictie
 • geen verbeelding » te weinig beeld(en)\ geen objectivering» wel verteld maar –
 • geen verdichting» (betekenis)concentratie » [OOK: verdichting » concentratie]
 • geen vergelijking » geen vergelijkingen
 • geen vergelijking mogelijk bij echt grote (literaire) kwaliteit
 • geen vergroting van waardering door explicatie (wel verdieping)
 • geen verklaring wel verduidelijking van metafoor door gelijksoortige metaforen
 • geen verleden meer » verbinding met het (versplinterde) verleden problematisch
 • geen verloren tijd » zinvolle nutteloosheid
 • geen verrassend inzicht» visie (c.q. geen nieuwe kennis)
 • geen verrassende taal » geen nieuwe taal » conventionele c.q. ouderwetse taal
 • geen verschil leeshouding proza/ poëzie
 • geen verschil tussen de tijdschriften
 • geen versvorm van elf regels
 • geen vertaling van een idee; een gedicht is –
 • geen vertrouwen mbt. literatuurtheorie c.q. poëtische reglementen
 • geen vervolg» follow up (in veranderende» verzwakte» bedreigde wetenschap)
 • geen verwijzend karakter meer; het woord heeft – » woordcrisis
 • geen verwijzingen naar Leopold
 • geen verzamelaar, Fens noemt zich – » Fens is geen bewaarder: gooit alles weg
 • geen visie » alleen beschrijving » louter anecdotisch
 • geen visie » visie raakt zoek
 • geen vitaliteit bij Remco Campert (: willoosheid» stilstand» terzijdestaan)
 • geen Vlaamse literatuur behandeld
 • geen voetnoten: criticus gebruikt –
 • geen volkskunst
 • geen vormgeving » vormloosheid » OOK: vorm (–kracht) » vormgeving » de
 • geen vormkracht: teveel aan betekenis–\ associatiemogelijkheden
 • geen vrije wil mogelijk » gepredestineerd
 • geen vrouwen » alleen mannen » mannengemeenschap
 • geen waardering meer » verminderde c.q. verschoven waardering
 • geen waardering voor lezen en schrijven
 • geen wapen in klassenstrijd, kunst (b)lijkt – » géén nieuwe kunst (mogeli
 • geen weerlegging mogelijk van kunst c.q. poëzie
 • geen werk » werkloos » OOK: arbeid » baan » werk (OOK: – als literair
 • geen werkelijkheid–exploratie meer door cliché: literatuur verwijst n.zichzelf
 • geen wetenschap maar apostolaat » onwetenschappelijk
 • geen wetenschappelijk vervolg (door veranderende» bedreigde wetenschap)
 • geen woorden voor » onverwoordbaar » onzegbaar » onuitsprekelijk
 • geen woordkunst » woordkunst
 • geen zeggingskracht » gemis aan woordkracht » OOK: zeggingskracht
 • geen zekerheden» toekomst: letterenstudie (nooit af; steeds opnieuw beginnen)
 • geen zelfherkenning, schok van wèl– cq van –
 • geen zelfverlies van lezer maar –verdubbeling: vindt 'n lezersgestalte in zich
 • geen zelfvertrouwen » twijfel aan jezelf » (fundamentele) onzekerheid
 • Geenen, Koos
 • Geer, (minister c.q. kabinet) De –
 • Geer, Leo van der
 • Geeraerts, Jef
 • Geerds, Koos
 • Geerebaert, A.
 • Geers, G.J.
 • Geert Groote
 • Geert Groote tentoonstelling (Utrecht » Deventer 1984)
 • Geert Grote
 • Geert Jan Lubberhuizenprijs
 • Geertgen tot Sint Jans
 • Geertjens, A.
 • Geertruidenberg
 • Geerts, G.
 • Geerts, Leo
 • Geertsema, Molly [in leven VVD–politicus en comm. der koningin in Gelderland]
 • Geesink, Anton
 • Geesink, Marja
 • geest » inspiratie » droom : clericalisme versus –
 • geest » vorm
 • geest (scheppende – ) – memory – leegte – desire (Eliot)
 • geest / letter (OOK: geest/ macht; geest/ recht; geloof/ wet)
 • geest / letter : interpretator (exegeet) wil geest achter de letter lezen
 • geest / lichaam (ziel c.q. bovenzinnelijkheid vs. materie» vlees» zinnen etc)
 • geest / macht (OOK: geest/ recht; geloof/ wet; geest/ letter; SOMS: moralisme)
 • geest / materie (ziel/ lichaam; geest/ zinnen; vergeestelijkt/ zinnelijk etc)
 • geest / recht (OOK: geest/ macht; geloof/ wet; geest/ letter)
 • geest / vlees
 • geest / vorm (: verstarde traditie » vormverstarring)
 • geest / zinnen
 • geest achter de letter lezen; exegeet» interpretator wil de algemene –
 • geest bezitter maakt persoonlijke bibliotheek tot eenheid
 • geest drukt zich uit in uitersten van het lichaam: de barok
 • geest en vorm
 • geest van jezuïetenorde » jezuïetenspiritualiteit
 • geest van lezer blijft vorm zoeken voor een tijdelijke gestalte van zichzelf
 • geest versus macht» recht» wet» letter» moralisme (OOK: geloof / wet) etc.
 • geest–lichaam: in de barok drukt de geest zich uit i.d. uitersten v.h. lichaam
 • geest, clericalisme versus inspiratie» droom» –
 • Geest, Cornelis van der
 • Geest, Dirk De
 • geest, eigen – : lezen» luisteren» kijken is vorm van kunstwerk bezielen met &ndas
 • geest, Europese – » Europese cultuur » Europees » Europese gedachte »
 • geest, getrapte – » esprit de l'escalier
 • geest, leven door en voor de –
 • geest, reizen in den – » gefantaseerd zwerven » verbeelde reis
 • geest, scheppende –
 • geest, scheppende (...) ZIE OOK: memory ... leegte ... desire; daarboven....
 • geest, Spaanse – » Spaanse cultuur
 • geest: wit [Engels]
 • geestdrift brengend, tot – » enthousiasmerend » overtuigend (: mbt. lezen)
 • geestdriftig » enthousiast » overtuigd » gedreven » fanatiek
 • geestelijk / letterlijk (ivm. lezen van Bijbel)
 • geestelijk / materieel (ziel/ lichaam; geest/ zinnen; etc.)
 • geestelijk / wereldlijk (kerk / wereld; geestelijk/ werelds)
 • geestelijk / wereldlijk (reguliere / seculiere geestelijke staat van clerus)
 • geestelijk / werelds (: kerk / wereld)
 • geestelijk ambt, uit(ge)treden uit – » r.k. afkomst » ex–rooms » afva
 • geestelijk armoedig » ideeënarmoede » simpel
 • geestelijk dagboek » geestelijke autobiografie
 • geestelijk dakloos » maatschappelijk vervreemd (etc.)
 • geestelijk erf, Ons – (tijdschrift)
 • geestelijk erfgoed » cultuurverleden » cultureel erfgoed » nationaal erfgoed
 • geestelijk gestoord als literair motief
 • geestelijk gezond » mentaal gezond » psychisch gezond
 • geestelijk leven, lezen als surrogaat voor eigen –
 • geestelijk leven; Brussel 1900: centrum van –
 • geestelijk lied » geloofslied » kerkzang » heiligenlied
 • geestelijk onrijp » onvolwassen » infantilisme » sentimentalisme
 • geestelijk testament » verantwoording voor biechtvader » gewetensrekening
 • geestelijk verstaan van Bijbel / letterlijk verstaan van Bijbel
 • geestelijk wordt aards » veraardsing van het vergeestelijkte
 • geestelijke » lichamelijke ellende als tv–vermaak; publieksinteresse voor –
 • geestelijke » priester » priesterschap
 • geestelijke ("geestelijke") afzondering / mondaine wereld
 • geestelijke (géén – ) isolatie van Jane Austen
 • geestelijke / letterlijke betekenis (bijbel lezen)
 • geestelijke autobiografie » geestelijk dagboek» – van geestelijke ontwikkeling
 • geestelijke dichtkunst » religieuze poëzie
 • geestelijke duiding
 • geestelijke gedrochtelijkheid in Lucebert's picturaal werk
 • geestelijke gezondheid » mentale gezondheid » psychische gezondheid
 • geestelijke leiding » prediking » verkondiging » lering
 • geestelijke letterkunde » religieuze geschriften c.q. taal » gewijde taal
 • geestelijke liefde in taal van aardse liefde
 • geestelijke literatuur » religieuze geschriften» religieuze taal» gewijde taal
 • geestelijke ommekeer » bekering » bekeren » bekeerder
 • geestelijke orden» congregaties in onderlinge concurrentie
 • geestelijke staat, uittreden uit – » OOK: afscheid c.q. afval van r.k. kerk
 • geestelijke staat: regulieren versus seculieren
 • geestelijke verwantschap oom Richard en neef Adriaan Roland Holst
 • Geestelijke Volksgezondheid, Katholiek Centrum voor –
 • geestelijke, veraardsing van het – » verwereldlijking
 • geestelijkheid » clerus » clericaal
 • geestesgeschiedenis » mentaliteits–\ begrippen–\ ideeën–\ cultuurhistor
 • geesteshouding, eenheidscheppende – » zoeken naar verwantschap en samenhang
 • geestesleven, surrogaat voor eigen – : lezen als –
 • geestesverwanten, kring c.q. gemeenschap van – » groepsgevoel
 • geesteswetenschappen » Commissie Toekomst van de Geesteswetenschappen
 • geesteswetenschappen, taal der – : is onvermijdelijk metaforisch
 • geesteswetenschappen, verdediging van – » weerloosheid van –
 • geestesziek » gek » mentale verwarring: als literair motief
 • geestesziek » psychisch (on)gezond » gek
 • geestig » geest » 'wit'
 • geestigh » aendachtigh lied
 • geestigheid » humor » scherts » grapje » witz » slapstick
 • geestigheid / humor
 • geestrijke zinnen; Engelse literatuur: de mooiste voorraadkamer van –
 • geestverwanten, gemeenschap c.q. kring van – » groepsgevoel
 • gefantaseerd » mystificatie (–s) » fake
 • gefantaseerde reis » innerlijke reis » verbeeld zwerven
 • gefixeerd (in herinnering) (: o.m. boek » tekst)
 • geflopte Hopkins–vertaling 1984
 • geflopte publikatie » winkeldochter(s)
 • geforceerd » onecht » gekunsteld » gemaakt(heid) » kunstmatig(heid) etc.
 • geforceerd oordeel (geven) » beoordelen zonder spontaan gevoel erbij te hebben
 • geforceerde (willekeurige) / vanzelfsprekende betekenissamenhang
 • geforceerde betekenissamenhang bij willekeurige klankgelijkheid: rijmdwang
 • geforceerde waardering » overschat
 • geformuleerd denken, wel– » geformuleerd en al denken
 • gefrustreerd als dichter » gemankeerde dichter » mislukte dichter of auteur
 • gefrustreerde jeugddroom» kinderillusie (: Fens wilde tekenaar worden)
 • gegeven / intrige (: statisch / dynamisch)
 • gegeven boek » ontvangen c.q. gekregen boeken » boeken als cadeau (te geven)
 • gegevens of ideeën als leeswinst? (van recensie)
 • gegevens, autobiografische – » materiaal voor autobiografie
 • gegevens, biografische – : als vijand van het (literaire) werk
 • gegoede burgerij Den Haag
 • gegrepen door hetzelfde gedicht: wel/ niet –
 • gegrepen door kunst » meegesleept door kunst » kunstbeleving » –ervaring
 • gegrepen zijn door een tekst » zich verliezen aan een tekst
 • gegroeid boek » veranderde tekst: door tijd» jaren» generaties» eeuwen
 • gegroeide lezer » veranderde lezer » lezersverleden
 • gegroeide tekst » veranderd boek: door tijd» jaren» generaties» eeuwen
 • gehaast » werktempo » –kracht » –lust » produktiviteit » s
 • gehaaste bewust–wording & improviserend denken : bij criticus onder tijdsdruk
 • gehandicapten (visueel – ): lezen voor ouderen en –
 • gehandicapten (visueel – ): uitgave in grote letter voor ouderen en –
 • gehanteerde criteria bij selectie onduidelijk
 • gehechtheid, angst voor binding» continuïteit c.q. –
 • geheel » samenhang » eenheid : illusie (c.q. schepping) van –
 • geheel » totaliteit : (willen) uitdrukken van – (: "alles van allen zeggen")
 • geheel (: eenheid van samenhangende delen); interpreteren: van deel naar –
 • geheel / deel
 • geheel / deel : visie op geheel / kijk op deel
 • geheel / deel : waardering c.q. beleving van –
 • geheel / deel : wisselwerking –
 • geheel / fragment (resp.: als mogelijkheid voor dichter/ voor ons)
 • geheel / fragment (:voor dichter fragment nog kans op geheel; voor lezer niet)
 • geheel door detail gerepresenteerd
 • geheel opgeroepen door deel » pars pro toto
 • geheel, bundel als – » belang van context hele bundel
 • geheel, films bestaan alleen in hun –
 • geheel, Nederlandse poëzie gelezen als één –
 • geheel, visie op – / kijk op deel
 • geheel, vorm en inhoud als één –
 • geheel; betekenis geven: inpassen in bestaand –
 • geheim – onzekerheid – mogelijkheid – werkelijkheid
 • geheim » geheimhouding » verbergen » verhullen » vermommen
 • geheim » mooi: samenhang
 • geheim » mysterie » raadsel » verborgen » raadselachtig (–heid)
 • geheim en mooi, samenhang –
 • geheim onthuld » ontsloten (privé)geheimen » briefgeheim geschonden
 • geheim van creativiteit » van het schrijverschap
 • geheim van de mens bij Simenon onpeilbaar: personage een steeds groter raadsel
 • geheim van de stijl van Bomans: dosering (van beschrijving, o.m.van entourage)
 • geheim van de vorm; stijl: –
 • geheim van grote kunst: dat zij vraag zonder antwoord stelt?
 • geheim van het schrijverschap» van de creativiteit
 • geheim weggeconcretiseerd » verlies aan geheim
 • geheim, dichte poëzie bewaart een – (vs. open poëzie die transparant is)
 • geheim, gedicht als – » toegevouwen poëzie
 • geheim, poëzie als geheimtaal» als –
 • geheim, suggestie van – » vermoeden van mysterie » vermoeden van meer
 • geheim, verlies aan –
 • geheim: grenzen van de mogelijkheden van de interpretatie tov. het –
 • geheim: iets wat ons aangaat maar wat we nooit helemaal zullen weten
 • geheim: mooi want meerduidig (genereert steeds nieuwe vragen)
 • geheim; "mooi": samenhang met –
 • geheim; interpretatie is een al of niet overtuigende constructie rond een –
 • geheime kerk » schuilkerk » statie(s)
 • geheime lectuur » lezer laat zijn lectuur nooit kennen
 • geheime passie » verborgen hartstocht (OOK: – als literair motief)
 • geheimen in boekenkast
 • geheimhouding » verbergen » verhullen » vermommen » onzichtbaar maken »
 • geheimhouding » verzwijging » stilte als literair motief
 • geheimschrift » geheimtaal
 • geheimtaal » geheimschrift
 • geheimtaal, poëzie als –
 • geheimzinnig » mysterieus » verborgen » raadselachtig
 • geheimzinnig door verzwijgen » fascinerend door wat niet gezegd wordt
 • gehele bundel / afzonderlijk gedicht (: lezer van – / – )
 • gehele tekst / fragment
 • geheuge, gemeenschappelijk – » gedeeld referentiekader » aan allen bekend
 • geheugen » herinnering » relatie met verleden : door fotografie uitgeschakeld
 • geheugen » werking van geheugen » geheugensteun » onthouden
 • geheugen cq herinnering werken mbv systeem» structuur» samenhang» ordening
 • geheugen levert norm(en); lezers–
 • geheugen maakt verleden tot nu (: als betekenisgever» door verbeeldingskracht)
 • geheugen onbetrouwbaar » wantrouw herinnering
 • geheugen reduceert gedicht tot schaduwgestalte (en schilderij tot zwart–wit)
 • geheugen reduceert schilderij tot zwart–wit tekening (en gedicht tot schaduw)
 • geheugen spreekt in metaforen (herinnering) / historicus in feiten (biografie)
 • geheugen van de (eventueel: beeldende) kunstenaar bij Nescio
 • geheugen van lezer » organisatie van geheugen van lezer
 • geheugen van lezer ordent literatuur
 • geheugen van schrijver
 • geheugen vindt betekenisvolle samenhangen mbv. metaforen
 • geheugen vindt verleden en heden tegelijk uit
 • geheugen voor beeldende kunst » schilderijen » tekeningen » prenten » beelde
 • geheugen voor kleur(en)
 • geheugen voor muziek » onthouden van muziek
 • geheugen voor muziek misschien zo sterk door haar grote abstraheerbaarheid?
 • geheugen voor muziek sterker»betrouwbaarder dan voor poëzie of beeldende kunst
 • geheugen voor poëzie: gedicht blijft als muziek in geheugen achter
 • geheugen, beeldende kunst in het –
 • geheugen, bibliotheek van het – » 'boek(en)' als beeld van het geheugen
 • geheugen, collectief – » collectieve herinnering » groepsgeheugen
 • geheugen, gewenning c.q. vervalsing door –
 • geheugen, het selectieve literaire –
 • geheugen, lezen en –
 • geheugen, literair georganiseerd» geordend –
 • geheugen, literair/ muzikaal –
 • geheugen, museum van de verbeelding c.q. het –
 • geheugen, poëzie uit het lees–
 • geheugen, slecht – » vergeetachtig » vergeten » zich niet (meer) herinneren
 • geheugen: betekenisgever» uitvinder» verbeeldingskracht: maakt verleden tot nu
 • geheugen: rijk van de schaduwen en schimmen
 • geheugen: uit het – geraakte poëzie » (snel) vergeten gedicht(en)
 • geheugen: uitvinder» betekenisgever» verbeeldingskracht: maakt verleden tot nu
 • geheugenlacunes van A. Alberts
 • geheugenlacunes verraden persoonlijkheid
 • geheugenmateriaal, verbindingen van tekst naar –
 • geheugenpaleis (mnemotechnisch hulpmiddel) » mnemotechnische functie
 • geheugenverlies » vergeetachtig (ge–) worden » dementie » Alzheimer
 • gehinderd lezen» luisteren
 • gehoor » lezerspubliek
 • gehoor (...) ZIE OOK: auditorium (...)
 • gehoor / gezicht (horen / zien) (OOK: luisteren / lezen)
 • gehoor / gezicht, lezen op – (: lezen als luisteraar / lezen als kijker)
 • gehoor / zinnen (: woord / beeld; protestants / katholiek geloof)
 • gehoor, geloof uit het – / (katholiek) geloven mbv. beeld(en)
 • gehoor, lezen op – / lezen op gezicht
 • gehoorzaamheid, geloften van armoede» kuisheid» –
 • Gehrels, Carolien
 • gehuichelde belangeloosheid
 • Geiger, Ludwig
 • geil » seks » seksuele lust » seksuele hartstocht
 • gein » humor » geestigheid » slapstick » scherts » grapje » witz
 • geitenwollensokkenmentaliteit » agogen » –gogen » welzijnswerk (enz.)
 • gek » waanzin » geestelijk c.q. psychisch c.q. mentaal (on)gezond
 • gek als literair motief » krankzinnigheid als literair motief
 • gek op Engeland
 • gek van liefde » passie » hartstocht [OOK: – als literair motief]
 • gekanker op / plezier in schrijven
 • gekerstende joodse tekst en begrippen
 • gekerstende woorden » – begrippen » – maatschappij
 • gekke–koeienziekte » mond– en klauwzeer » veeziekte
 • gekonkel » (politiek) intrigeren » naijver » jaloezie
 • gekonkel » roddel (–zucht) » gossip
 • Gekoski, R.A.
 • gekregen » ontvangen boeken
 • gekrenkt christendom » beledigd christendom » bespot christendom
 • gekritiseerd » kritiek » kritisch
 • gekritiseerde regel » bijzondere» besproken» losse» favoriete» etc. re
 • gekromd(e schouders) als literair motief
 • gekste boek van het jaar
 • gekuiste tekst » bewerking » inkorting » herzien van tekst(en)
 • gekunsteld » gemaakt» kunstmatig» geforceerd» onecht» aanstellerij&raq
 • gekunsteld ... ZIE OOK: kunstmatig ...
 • gekunsteld / kunstmatig
 • gekunsteld luchtig » gewild ondiep : geen garantie voor belangrijke poëzie
 • gekunstelde / geloofwaardige (vanzelfsprekende) betekenissamenhang
 • gekunstelde interpretatie(s)
 • gekunstelde poëzie
 • gekunsteldheid ZIE OOK: kunstmatigheid
 • gekunsteldheid » kunstmatig(heid) » onecht » gemaakt » aanstellerig »
 • gekunsteldheid van kunstkunst » onschadelijk gemaakte (verheven) kunst
 • gelaagdheid » meerlagigheid (: van betekenissen)
 • geladen taal » taalkracht » macht v.d. taal » taalgebeuren » –kunst &r
 • gelal » wartaal » nonsens » kolder
 • gelauwerd » lauwerkrans » laureaat
 • gelauwerde dichter(s)
 • geld – geweld – geloof – genade – God: één groot sluitend ver
 • geld » financiële aspecten » economie » economische aspecten » munt(en)
 • geld » rijkdom » kapitaal
 • geld nodig om Achterberg–handschriften te kopen
 • geld tekort » geldgebrek » financiële problemen
 • geld verdienen tbv. levensonderhoud
 • Geld, vraatzucht, geilheid in woord en beeld: Lucebert–expositie A'dam 1972
 • geldend binnen de wereld van het gedicht: alleen de taal van dat gedicht
 • Gelder, Henk van
 • Gelder, Jack van
 • Gelder, Joost van
 • Gelder, Roelof van
 • Gelderblom, Arie(–Jan)
 • Gelderland » Gelre
 • Gelderland: Achterhoek
 • Gelderlander, De – [dagblad]
 • Gelderlander, De – [uitgeverij c.q. dagblad]
 • Geldermans, Ab
 • Gelderse Culturele Raad te Arnhem
 • Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek (Arnhem)
 • geldgebrek » geldzorgen » financiële problemen
 • geldgebrek Dostojewski
 • geldgebrek Multatuli » financiële problemen van Multatuli
 • geldigheid–nu van Spitzers opvattingen
 • geldigheid–nu van Spitzers opvattingen ?
 • geldinzamelingen voor Multatuli
 • Geldrop, Piet van
 • geldzaken » financiële aspecten » economische aspecten » munt(en)
 • geldzorgen » geldtekort » geldgebrek » financiële problemen
 • geldzorgen van Dostojewski
 • geldzorgen van Multatuli
 • geleding in strofen » strofe–vorm » strofische bouw
 • geleefde leer: spiritualiteit (: de leer in de beleving » doorleefde leer)
 • geleend boek » boeken lenen
 • geleend denken / zelf denken
 • geleende taal » geen eigen taal » leentaal
 • geleende taal [positief bedoeld]
 • geleerd » specialist » specialistisch » vaktaal » vakjargon » speciali
 • geleerde èn kunstenaar
 • geleerde » wetenschapper(s) » wetenschapsbeoefening
 • geleerde / dichter c.q. kunstenaar
 • geleerde / poëzie (: academici / poëzie)
 • geleerde poëzie, geen moeilijke of – » OOK: afkeer van hermetische poëzie
 • geleerde taal » (vak)jargon » vaktaal » (hoog–) wetenschappelijke taal
 • geleerde vrouw » femme savante
 • geleerde, jonge – : op de universiteiten » beginnende wetenschapper(s)
 • geleerde, vergeten – : boek(enkast) als gedenkteken voor –
 • geleerde, Vondel's ontwikkeling als dichter » denker » –
 • geleerden contra poëzie » academici versus poëzie » betweter(s)
 • geleerden van vroeger, boeken(kast) als gedenkteken voor –
 • geleerden, afkeer van – » hekeling van geleerdheid (OOK: – als lit. motief)
 • geleerdheid, hekeling van – » afkeer van geleerden (OOK: – als lit. motief)
 • gelegenheid tot leren kennen van muziek in jaren '80 van 19e eeuw
 • gelegenheid tot lezen » tijd om te lezen » OOK: leesprogramma
 • gelegenheidsdicht » gelegenheidsdichter
 • gelegenheidsdichter » gelegenheidsvers» gelegenheidskunst» gelegenheidspoëzie
 • gelegenheidsdichter, Gezelle als –
 • gelegenheidsgedichten » gelegenheidsdichter
 • gelegenheidskunst » gelegenheidsdicht(en) » gelegenheidsdichter
 • gelegenheidsmetafoor, God als – (maar hij overtreft alle beelden)
 • gelegenheidspoëzie » –schrijver » –dichter » –gedicht(&ndas
 • gelegenheidspoëzie » gelegenheidsdichter » gelegenheidskunst
 • gelegenheidstoespraak » (feest)rede
 • gelezen (gebruikt) boek » boek met geschiedenis
 • gelezen / vergeten (: slachtoffers v.d. slag om literaire onsterfelijkheid)
 • gelezen als kind, doorwerking van wat is –
 • gelezen als kind, effect van wat is – » invloed van jeugdlectuur
 • gelezen boek(en), ideeën over (c.q. beeld van) –
 • gelezen boek, niet helemaal – » niet uit(ge)lezen
 • gelezen boek, onderzoek naar hoogst gewaardeerde» meestverkochte» meest–
 • gelezen boek: invloed van – op latere lectuur
 • gelezen boeken, invloed van – » beïnvloeding door literatuur (c.q. lectuur)
 • gelezen door Fens » leeservaring c.q. persoonlijke lezer–geschiedenis van Fens
 • gelezen en schuldgevoel » schuldgevoel bij lezer c.q. ontrouwe lezer
 • gelezen hebben, (te) weinig – » (te) weinig lezen
 • gelezen hebt, meestal gewoon niet meer dan het beste wat je – (als norm)
 • gelezen in nieuwe contexten; bestaande poëzie –
 • gelezen oeuvre / oeuvre (lit.gesch.)
 • gelezen tekst teruggroeiend tot beeld» idee» kiem
 • gelezen tekst, eerder – : als nieuw ervaren van –
 • gelezen uit portretten; Voltaire's ontwikkeling –
 • gelezen werk (–en), verslag c.q. lijst van – » leesverslag
 • gelezen worden » respons » (publieke) belangstelling » weerklank
 • gelezen, (niet – ) en schuldgevoel » schuldgevoel bij (ontrouwe) lezer
 • gelezen, alleen nog recensies –
 • gelezen, alles –
 • gelezen, eerder – : boek door ander – » eerste lezer(s) » vroegere lezer(s)
 • gelezen, eerder – : lezen activeert – teksten
 • gelezen, nauwelijks – : secundaire literatuur » essays
 • gelezen, niet – : en schuldgevoel » schuldgevoel bij lezer
 • gelezen, tien keer –
 • gelezen, vergeefs – » vergeefs lezen
 • gelezen, vroeger – : nawerking van – poëzie
 • gelezen: de verkeerde boeken –
 • gelezen: hoe veel, hoe vaak, waar? » leesdichtheid
 • gelezen: niet meer – » ongelezen dichter(s)
 • gelezen: nog niet – boeken » nog te lezen boeken
 • gelezene » geschrevene (persoonlijk verteerd) herscheppen: = schrijven
 • gelezene (dat verder eigen weg gaat) doorgeven , het –
 • gelezene (het – ) en lezer
 • gelezene activeert lezer
 • gelezene door eigen verbeelding tot idee geabstraheerd, het
 • gelezene genoteerd, het – » leesdagboek
 • gelezene herscheppen (persoonlijk verteerd): dat is schrijven
 • gelezene, gevormd door het – » ontwikkeling als en tot lezer
 • gelezene, persoonlijke verwerking (c.q. individuele beleving) van het –
 • geliefd » gewaardeerd : persoonlijk – » privé – (: particuliere voor
 • geliefd boek » liefde voor een boek » verliefd op een boek
 • geliefd cliché, getolereerd en – » fijn ouderwets » gedragen » retor
 • geliefd deel » gedeelte » passage » fragment » stuk » regel
 • geliefde auteurs van Fens
 • geliefde, onbereikbare – (als literair motief)
 • gelijk / gezag (mbt. essays)
 • gelijk aan God gemaakt, de mens –
 • gelijk halen » (on)gelijk hebben » (on)gelijk krijgen » gelijkhebberig
 • gelijk hebben / gelijk krijgen
 • gelijk hebben» halen» krijgen
 • gelijk hebben» halen» krijgen (OF ongelijk–)\ gelijkhebberig» zwaar op de ha
 • gelijk krijgen » gelijk hebben » gelijk halen
 • gelijk krijgen / gelijk hebben
 • gelijk krijgen, géén – : poëzielezer Fens wil verwonderd worden» &nd
 • gelijk spel / winnen OOK: winnen / verliezen
 • gelijk van de echte schrijver: stijl die waarschijnlijkheid zekerheid maakt
 • gelijk van de stijl: Multatuli's gelijk is een literair gelijk
 • gelijk van de vorm » stijl overtuigt
 • gelijk van schrijver, het – (: stijl maakt waarschijnlijkheid zekerheid)
 • gelijk, enig mogelijke – : door de stijl (stijl overtuigt)
 • gelijk, geluk om eigen – » gelijkhebberig
 • gelijk, het enig mogelijke – : door de stijl (stijl overtuigt)
 • gelijk, Multatuli's – : literair gelijk (gelijk van de stijl)
 • gelijk, verkeerde – » erkend op verkeerde grond » waardering ogv. misverstaan
 • gelijk: hebben / krijgen
 • gelijke disharmonie van elkaar herkennen levert harmonie op
 • gelijke kansen
 • gelijkenis » metafoor » vergelijking
 • gelijkenis » overeenkomst » verwantschap OOK: invloed » beïnvloeding
 • gelijkenis (bijna– ) bij (h)erkenning als poëzie
 • gelijkenis Maria–Christus
 • gelijkenis van gedichten cultuurgebonden
 • gelijkenis, bijna– : humor is herkenning van –
 • gelijkenis: humor als herkenning van bijna–
 • gelijkgestemden, kring c.q. gemeenschap van – » groepsgevoel
 • gelijkgezinden, gemeenschap c.q. kring van – » groepsgevoel
 • gelijkhebberig » geluk om eigen gelijk » zwaar op de hand
 • gelijkheid » uniformiteit » gemiddelde kwaliteit » middelmaat
 • gelijkheid in klank – gelijkheid in betekenis
 • gelijkheid van bijna alle tijdschriften, vermoeiende –
 • gelijkheid: geen – wel verwantschap leerling – leermeester
 • gelijkheidsdruk » geen prikkel tot het onbekende : verveling
 • gelijkheidsstreven » nivellering » geen niveau » geen kwaliteit
 • gelijkschakeling door woordje "en" bij L.P. Boon dient bestudeerd (vindt Fens)
 • gelijksoortige metaforen verklaren metafoor niet maar verduidelijken wel
 • gelijktijdig alle kunstvormen ervaren » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • gelijktijdig doet één enkel woord in poëzie véél beleven
 • gelijktijdig kunst uit zeer verschillende perioden geconsumeerd
 • gelijktijdig véél tot beleving brengen door één woord; poëzie kan
 • gelijktijdig veel verhalen verteld; in een goed verhaal worden –
 • gelijktijdig: op twee tijdniveau's tegelijk
 • gelijktijdige beleving van véél: door één enkel woord in poëzie
 • gelijktijdige werkelijkheden dooréén » veelvoudige werkelijkheid
 • gelijktijdigheden in één moment» tijdlagen» ontkenning van chronologie cq
 • gelijktijdigheid » simultaneïteit
 • gelijktijdigheid (tegelijk tot twee culturen behorend)
 • gelijktijdigheid: in taal/ in tekening
 • gelijkvormigheid » middelmatigheid » uniformiteit » gelijkheid
 • gelijkwaardigheid van leerlingen–leermeester
 • gelijmde » ingenaaide boeken
 • gelimiteerd lezen » boeken op rantsoen
 • Gellius, Aulus
 • Gellrich, Jesse M.
 • gelofte » belofte
 • gelofte van het zwijgen
 • geloften van armoede – gehoorzaamheid – kuisheid
 • geloof & politiek » kerkpolitiek » kerkelijke organisatie
 • geloof & wetenschap cq intellect; OOK: geloof vs ratio»wetensch»kennis»intell.
 • geloof – genade – God – geld – geweld: één groot sluitend ver
 • geloof – vorm – beeld – emotie
 • geloof – waarheid – troost – stijl c.q. taal –– scepsis c.q. ongeloof
 • geloof » religie » godsdienst
 • geloof (concretiseren v. een – ): geschiedenis v. christendom is die van het –
 • geloof (katholieke – ): vermogen tot aanpassing
 • geloof / bijgeloof
 • geloof / cultuur (, katholieke – )
 • geloof / cultuur (: christen zijn vs cultuurmens zijn)
 • geloof / institutie : christendom als – / als –
 • geloof / kennis (OOK: geloof en c.q. versus wetenschap)
 • geloof / literaire waarde (OOK: politieke vs. literaire waardering)
 • geloof / literatuur
 • geloof / literatuur (: waarderingsmotieven – vs. – )
 • geloof / ongeloof (OOK: antireligieus)
 • geloof / ratio (cq wetenschap» kennis» intellect)
 • geloof / wet (OOK: geest/ macht; geest/ recht; geest/ letter)
 • geloof / wetenschap (c.q.: geloof en wetenschap)
 • geloof als escape » burgerlijk gelovig zijn » geloven uit veiligheidsbehoefte
 • geloof behouden (en zichzelf) door kerk te verlaten
 • geloof en katholieke cultuur » katholieke cultuur: vormend of misvormend?
 • geloof geïndividualiseerd » christendom vermenselijkt (: in 11e» 12e eeuw)
 • geloof geen rol meer » on– of buitenkerkelijk » ongeloof » andersdenkende(n)
 • geloof in (taal van) tekst of toneel
 • geloof in boek » vertrouwen i.h. boek » OOK: einde v. geloof cq vertrouwen...
 • geloof in de literatuur
 • geloof in de tekst (: is tekst goed vinden)
 • geloof in de tekst verloren
 • geloof in de vooruitgang» toekomst
 • geloof in dichter maar niet in gedicht (bij slecht gedicht)
 • geloof in gebonden vorm (–en) » gebonden vorm
 • geloof in gedicht: aan maker denk je niet (bij goed gedicht)
 • geloof in het boek » (OOK: einde van) vertrouwen in boek
 • geloof in het gedicht ...
 • geloof in het gedicht betekent: poëzie
 • geloof in het gedicht wordt gewekt; poëzie is daar waar –
 • geloof in het leven » optimistische kijk op het bestaan » optimisme
 • geloof in hogere wereld achter kunstwerk (bij vervoering)
 • geloof in kosmische eenheid » vermoeden van kosmische eenheid
 • geloof in leven na de dood, christelijk – » christelijke (heils)verwachting
 • geloof in literatuur » waarde (: belang» status» waardigheid) van literatuur
 • geloof in literatuurtheorie c.q. poëtische reglementen, geen –
 • geloof in nabije eindtijd
 • geloof in taal van tekst of toneel
 • geloof in toekomst » toekomstgericht(heid) » hoop op... » te verwachten...
 • geloof is: betekenisgeving (: verbeelding zin–gevend aan de ervaren leemte)
 • geloof uit het gehoor / (katholiek) geloven mbv. beeld(en)
 • geloof van het boek [Bijbel]
 • geloof verloren: religieuze problematiek bij auteurs die – hebben
 • geloof versus wereld
 • geloof versus wetenschap » OOK: geloof en wetenschap
 • geloof zelf is een vorm van behoudzucht
 • geloof, auteur(s) zonder – : religieuze problematiek bij –
 • geloof, christelijk – : gekrenkt» beledigd» bespot –
 • geloof, kennis van christelijk – : verdwijnend c.q. verdwenen
 • geloof, natuur– » verbondenheid met de natuur
 • geloof, religieuze problematiek bij schrijver(s) zonder –
 • geloof, roomse – : bestaat alleen nog in scherven en monumenten
 • geloof, taal voor het – » taal voor religieuze aandoening c.q. beleving
 • geloof, verdwijnend –
 • geloof, volks– » volksdevotie
 • geloof, volks– : mengvorm officiële leer» eigen ideeën
 • geloof, wonder– » bijgeloof » magie » sekte(n)
 • geloof, zichtbaarheid van katholiek –
 • geloof: emotionele versus rationele beleving (OOK: emotionaliteit / denken)
 • geloof; van de dood een vreugd maken: waandenkbeeld van het –
 • geloofde » vermoede kosmische eenheid
 • geloofsafval » geloofstwijfel
 • geloofsafval (: lauw katholiek » non–paschant(en) » uittreding uit de kerk)
 • geloofsbeleving » religieus beleven » geloofsbewustzijn
 • geloofsbeleving, oud– c.q. vroeg–christelijke –
 • geloofsbeleving, persoonlijker – : binnen christendom in 11e» 12e eeuw
 • geloofsbeleving, veranderende» gewijzigde –
 • geloofsbelijdenis r.k. Kerk » Credo
 • geloofsbewustzijn, gewijzigd» veranderend –
 • geloofscrisis » geloofstwijfel » afval van het geloof
 • geloofscrisis als taalcrisis » nietszeggendheid van religieuze taal
 • geloofsgemeenschap » kerkgemeenschap » kerkelijk gemeenschapsgevoel
 • geloofsgetuigenis » verkondiging » prediking » lering » apostolaat
 • geloofsgroei bij godsdienstige opvoeding » religieuze educatie
 • geloofsillusie: dat God zelf is blijven stilstaan in geloofswijze van weleer
 • geloofsillusie: God zelf is blijven stilstaan als 12wse kerk met 19ws bijwerk
 • geloofslied » kerklied » gezang » heiligenlied » religieus lied
 • geloofsonderricht: katechismus » OOK: (Nederlandse) Nieuwe Katechismus
 • geloofsontwikkeling » religieuze ontwikkeling » godsdienstige ontwikkeling
 • geloofsovertuiging » levensovertuiging » levensbeschouwing » levensvisie
 • geloofspropaganda » apologie » apologetisch
 • geloofsstrijd » geloofstwijfel » geloofstragiek
 • geloofstaal » taal voor religieus gevoel» (tautologie als) taal voor 't geloof
 • geloofstragiek » geloofsstrijd » geloofstwijfel
 • geloofstwijfel » –zwakte » –crisis » –afval
 • geloofstwijfel » geloofsstrijd
 • geloofstwist » godsdienstoorlog(en) » heilige strijd
 • geloofstwist: strijd behoudende vs. progressieve katholieken in Nederland
 • geloofsverkondiging » missie » zending » kerstening » peregrinatio
 • geloofsvernauwing, bevrijding uit beklemming van christelijke tijd c.q. –
 • geloofsvernieuwing / behoudend katholicisme (: in Nederland)
 • geloofsverzwakking » verwereldlijking » secularisatie
 • geloofswereld verdwenen » verdwijnend geloof
 • geloofswereld, christelijke – / mythische (epische) middeleeuwen
 • geloofswereld, sluitende –
 • geloofszwakte » –twijfel » –crisis » –afval
 • geloofwaardigheid van tekst » tekst (niet) geloven = tekst (niet) goed vinden
 • geloven als betekenisgeving (: verbeelding geeft zin a.d. ervaren leemte)
 • geloven als tragiek c.q. strijd » geloofstwijfel
 • geloven als vluchtgedrag » burgerlijk gelovig zijn
 • geloven uit gehoor / door de ogen (: protestant / katholiek)
 • geloven uit gehoor / geloven door zien of kijken (: protestants / katholiek)
 • geloven van tekst is: tekst goed vinden
 • geloven–beschouwen–kennen: samenhangend wereld–\ wetenschapsbeeld; eenheid van
 • geloven, taal voor – » taal voor religieuze aandoening c.q. beleving
 • geloven: niet – maakt het zoeken onmogelijk
 • gelovend, opnieuw – : Fens ontroerd» geraakt» bewogen» SOMS: – –
 • gelovige / ongelovige (gelovigen / ongelovigen) ; SOMS: gêne van de gelovige
 • gelovige Fens stoort zich » Fens als katholiek » Fens als katholiek beledigd
 • gelovige geïndividualiseerd » christendom vermenselijkt (: in 11e» 12e eeuw)
 • gelovige verbeelding » christelijke c.q. religieuze verbeelding
 • gelovige, agnostisch – » agnostisch katholiek » agnost (–icisme)
 • gelovige, ex– c.q. on– : religieuze problematiek bij – auteur(s)
 • gelovige, half–
 • gelovigen, behoefte aan concreetheid bij –
 • gelovigene, Multatulianen als sekte c.q. als –
 • Gelre » Gelderland
 • Gelre, Maria van
 • Gelro, Ada (pseudoniem van Annie Salomons)
 • geluid, verdwenen –
 • geluidshinder » lawaai » luidruchtig(heid)
 • geluidsneuroticus » geluidshinder » lawaai » herrie » luidruchtig
 • geluidsopname van auteur die eigen werk voorleest
 • geluk » –smoment » evenwicht: ideaal–werkelijkheid vallen tijdloos samen
 • geluk (–smoment) door soort relatie met plaats» gebouw» boek» ding» pe
 • geluk geworden zonde » Verlossing door schoonheid c.q. kunst » felix culpa
 • geluk om boek » – om boeken » – om lezen » geluk van lezen » lee
 • geluk om eigen gelijk » gelijkhebberig
 • geluk om lezen » geluk van lezen » geluk om boek(en)
 • geluk om woord(en)
 • geluk van boekenbezit » bezit van boeken » boekenbezit
 • geluk van de lezer wil gedeeld worden » lectuur willen delen
 • geluk van de maker
 • geluk van de melancholie, het –
 • geluk van de nutteloosheid » ideale nutteloosheid » nutteloos
 • geluk van het maken » van de maker
 • geluk van het scheppen
 • geluk van het schrijven » plezier van het formuleren » vertel–\ schrijfplezier
 • geluk van het schrijven » vertelplezier
 • geluk van het werken » werk » werkplezier
 • geluk van het zoeken: het verkeerde vinden
 • geluk van leraarschap » – van doceren » leermeester » docent » onderwi
 • geluk van lezen » geluk om boek(en) » geluk om lezen
 • geluk van onmiddellijke vervulling [van boekbegeerte]
 • geluk: het leven als een altijddurende zomermiddag » zomermiddag
 • gelukkig met taal, niet – (: dichter – ) » taal als last of probleem
 • gelukkig misbruik: cultuurgeschiedenis van het christendom
 • gelukkig zijn: moment v evenwicht binnen– & buitenwereld cq ideaal & realiteit
 • gelukkig", "En zij leefden nog lang en –
 • gelukkig, niet – : met de taal (: taal als last» dichter ongelukkig met taal)
 • gelukservaring: moment van tijdloos samenvallende werkelijkheid en ideaal
 • geluksmoment: werkelijkheid en ideaal vallen tijdeloos samen
 • Gemäldegalerie Alte Meister (Kassel)
 • Gemäldegalerie der Staatlichen Museen (Berlin)
 • Gemäldegalerie te Dresden » Dresden
 • gemaakt, niet – : maar ontstaan lijkende (vanzelfsprekende) poëzie» literatuur
 • gemaakt; voltooid groot kunstwerk lijkt eerder ontstaan dan –
 • gemaaktheid » gekunsteldheid » kunstmatigheid » onechtheid » aanstellerij
 • Gemaeldegalerie der Staatlichen Museen (Berlin)
 • gemakkelijk » eenvoud (–ig) » simpel » (romantisch) ongecompliceerd
 • gemakkelijk (te – ) » simplistisch » simplificatie » gemakzuchtig
 • gemakkelijk / moeilijk leesbare auteurs en boeken
 • gemakkelijk / moeilijk leesbare poëzie ("open" vs. "dichte" poëzie)
 • gemakkelijk inleefbaar» toegankelijk (SOMS: niet inleefbaar» ontoegankelijk)
 • gemakkelijke / moeilijke poëzie ("open" vs. "dichte" poëzie)
 • gemakkelijke zangerigheid van poëzie, (te – )
 • gemakkelijker publikatie–mogelijkheid dan in Noord–Nederland?; in Vlaanderen –
 • gemakzuchtig » simplificatie » simplistisch
 • gemanipuleerde foto » vervalste foto
 • gemankeerd tekenaar: Fens' gemankeerde jeugddroom om tekenaar te worden
 • gemankeerde dichter(s) » mislukte c.q. gefrustreerde dichter(s) of auteurs
 • Gemaskerde Bij, De – [= uitgeverij De Bezige Bij]
 • gematigde afweging / fanatisme
 • gematigdheid » ingehoudenheid
 • gematigdheid ook mbt. gevoelens en impressies
 • gemeen (mbt. poëzie en muziek): gewenningsproces?
 • gemeengoed: mening / persoonlijk: idee (: niet door anderen te delen)
 • gemeenplaats » cliché('s) » open deur(en) » platitude(s)
 • gemeenplaats door vertaling » verlies c.q. verarming bij vertalen
 • gemeenplaats ironisch gebruikt, zakelijke of ambtelijke taal c.q. –
 • gemeenplaats overwinnen; schrijven: geen pogen oorspronkelijk te zijn maar –
 • gemeenplaats, commentaar als vorm van onteigening: vertaling naar de –
 • gemeenplaats, functie(s) van cliché\ topos» retoriek» –
 • gemeenplaats, gemaakt tot (onschadelijke) – » vertekend » vervalst
 • gemeenplaats, het algemene is –
 • gemeenplaats, poëzie terugwinnen op – » geen cliché (meer)
 • gemeenplaats, vorm als – » ontwikkeling van vorm(en) » eigen leven van vormen
 • gemeenplaats: taal van de veralgemening
 • gemeenplaats; commentaar als vorm van onteigening: vertaling naar de –
 • gemeenplaats; het algemene is –
 • gemeenplaatsen van de journalistiek » journalistiek cliché
 • gemeenplaatsen, lezer van – : gepreconditioneerde echoput
 • gemeenschap » (kring van) gelijkgestemden c.q. geestverwanten » groepsgevoel
 • gemeenschap » groep » kring » clan » circuit: conventies binnen –
 • gemeenschap / individu (: in de kunst)
 • gemeenschap / isolement [OOK: collectiviteit / isolement]
 • gemeenschap / kluizenaar
 • gemeenschap der levenden – gemeenschap der doden
 • gemeenschap hebben » vrijen » geslachtsdaad
 • gemeenschap van boeken
 • gemeenschap van de goede verstaanders » verwachtingspatroon van goede verst.
 • gemeenschap van lezers » medelezers » lezer(s) » OOK: lezerspubliek
 • gemeenschap verondersteld bij literair bedrijf; conventies en –
 • gemeenschap, conventies van – : voorwaarde/ vooronderstelling literair bedrijf
 • Gemeenschap, De – [tijdschrift]
 • gemeenschap, functioneren van literatuur in cultuur c.q. binnen –
 • gemeenschap, kerkelijke – : gevoel»besef van – (c.q. geloofsgemeenschap)
 • gemeenschap, liefdes– / gezag en macht: (: Kerk als – / als – )
 • gemeenschap, open/ gesloten –
 • Gemeenschap: geringe invloed van het tijdschrift De –
 • gemeenschappelijk bezit van leermeester en leerling; kennis –
 • Gemeenschappelijk Grondbezit, Vereeniging voor – : tijdschrift "De Pionier"
 • gemeenschappelijk referentiekader » gezamenlijk geheugen
 • gemeenschappelijk referentiekader (: spel) / oorspronkelijkheidseis (: ernst)
 • gemeenschappelijk wereldbeeld» referentiekader vereist bij delen van humor
 • gemeenschappelijke cultuurtraditie, literatuur in functie van grote –
 • gemeenschapsbeleving in kerk of geloof » (ervaring van) geloofsgemeenschap
 • gemeenschapscultuur » groepsgevoel » kring van geestverwanten
 • gemeenschapsgevoel, kerkelijk – » (ervaring van) geloofsgemeenschap
 • gemeenschapsgoed; wetenschap en kennis zijn –
 • gemeenschapskunst (Nederland) / l'art pour l'art
 • gemeenschapskunst / individualisme
 • gemeente–archief Amsterdam (Stadsarchief)
 • Gemeente–Archief van 's–Gravenhage
 • gemeentearchief Amsterdam: tentoonstelling 2003 "De Schatkamer van Amsterdam"
 • gemeentearchief van Amsterdam » Stadsarchief van Amsterdam » GGA
 • gemeentegiro Amsterdam, kantoor van –
 • Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB)
 • gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek Amsterdam
 • Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam » UvA » Athenaeum Illustre
 • Gemeentemuseum (Den Haag): William Turner tentoonstelling
 • Gemeentemuseum Den Haag: tentoonstelling 1970–1971 "Paul van Ostaijen"
 • Gemeentemuseum te Den Haag
 • Gemene Leven, Broeders» Zusters van het – (Moderne Devotie)
 • Gemert, Lia van
 • gemeten tijd / beleefde tijd (uur / duur; klokketijd / kerktijd)
 • gemiddelde en hoogste niveau » middelmaat en topniveau
 • gemiddelde kwaliteit » middelmaat » uniformiteit » gelijkheid
 • gemiddelde lezer » OOK: (waardering door) gemiddeld publiek
 • gemiddelde lezer » modale lezer
 • gemiddelde smaak van Victoria's tijd
 • gemis aan boeken » ontbrekende boeken » missen van boeken
 • gemis aan taalkundige toelichting » ontbrekende taalkundige toelichting
 • gemis aan visie » visie raakt zoek
 • gemis als literair motief » verlatenheid ( – zijn) als literair motief
 • gemis van de oude liturgie » heimwee naar vroegere liturgie
 • gemis van onvoltooidheid bij films
 • gemiste kans(en) » teleurstelling [IN VERSCHILLENDE BETEKENIS]
 • gemoderniseerde boekhandel » modernisering van boekenzaak
 • gemopper en verongelijkte toon
 • gemotiveerd » motivatie
 • Genève
 • genade – geloof – God – geld – geweld: één groot sluitend ver
 • genade » uitverkiezing » uitverkoren zijn
 • genade als literair motief, goddelijke –
 • genade–oord » bedevaartplaats
 • gender » vrouwelijke rol in mannenwereld » vrouw vs. man verhouding(en)
 • Genderen, Bram van den Hoven van –
 • Gendt, A.L. van
 • geneesheilige » wonder » miraculeuze genezing
 • generaal Valluy
 • generalisatie » veralgemening
 • generaliseren bij Annie Romein, neiging tot –
 • Generaliteitslanden (: Brabant; Limburg)
 • generatie » richting » stroming » het begrip 'generatie'\'richting'\'stroming'
 • generatie (–s)\ –verschil (–len)\ –kloof » SOMS: jongeren » jeug
 • generatie (iedere – ) krijgt tekst (stuk taal) een andere gestalte
 • generatie van Tachtig
 • generatie, Forum– (reactie van – ) » Forum–auteurs » het tijdschrift &
 • generatie, jongste van een oude – : Couperus (nakomer)
 • generatieconflict vader/ zoon (OOK: als literair motief)
 • generatiekloof » generatie(s) » SOMS: jeugd zet de toon
 • generaties doen tekst groeien c.q. veranderen; tijd» jaren» eeuwen» –
 • generaties in lezerspubliek » veranderend c.q. ander publiek
 • generaties: over één of meer – als het eigene herkend: het beste
 • genereert schepping; schepping –
 • genereert steeds nieuwe vragen; geheim – (meerduidig maakt mooi)
 • genereren (bij lezer) van andere literatuur» poëzie door literatuur» poëzie
 • genereren van andere taal door taal (: en daarmee van gedachten)
 • genereren van literatuur door literatuur
 • genereren van poëzie door poëzie
 • genese » ontstaan "Reflex"
 • genese » wording » ontstaan van poëzie (c.q.: van gedicht» gedichten)
 • genese » wording » ontstaan : van (literair) werk of oeuvre
 • genese ... ZIE OOK: ontstaansproces ...
 • genese cg groei van boek» verhaal» tekst ; (ontstaans–) geschiedenis van tekst
 • genese literair werk c.q. (ook niet–literair) oeuvre
 • genese natuurvers bij Gezelle
 • genese van artikel
 • genese van een kritiek » recensent aan het werk
 • genese van gedichten » wording c.q. ontstaan van poëzie
 • genese van gedichtenreeks
 • genese van Gezelle–beeld bij Fens zelf
 • genese van Gezelle's poëzie
 • genese van kunst dankzij vergeten
 • genese van literatuuropvatting(en) c.q. poëzieopvatting(en)
 • genese van poëzie » ontstaan van gedicht(en)
 • genese van poëzie (kiemcel in – ): kernmetafoor cadeau
 • genese van poëzie, de tweede instantie in de – (: "bewerking")
 • genese van uitgave(n)
 • genese van vers (–zen) van Leopold
 • genese van waardeoordeel
 • genese verhalen Belcampo
 • Genesis, boek –
 • Genet, Jean
 • Genette, Gérard
 • genezeres, alternatief – : Jomanda » Trol van Tiel
 • genezing (miraculeuze – ) » wonder » mirakel
 • genezing door handoplegging
 • genie (: eigen spel met eigen regels – en altijd alleen)
 • genie / talent
 • genie, onvoorspelbaarheid van –
 • genieter, kunst– » kunstconsument van nu: geconfronteerd met vele eeuwen kunst
 • genieter, kunst– » kunstconsument, conditionering van –
 • genieter, levens– » levenskunst(enaar) » leeflust
 • genitalia » fallus » vagina : in erotisch» seksueel» obsceen taalgebruik
 • Genius of Rome 1592–1623, The – (expositie Londen: Royal Academy of Arts 2001)
 • Genk, Willem
 • Gennep
 • Gennep, boekhandel Van – » Athenaeum–boekhandel (Amsterdam)
 • Gennep, R.O. van
 • Gennep, Rob van » uitgever Rob van Gennep
 • Gennep, uitgever Van – : reeks "Nesserie"
 • Gennep, Van – : uitgeverij Polak en –
 • genoeg afstand tbv. literair–kritisch werk; romanschrijvers hebben zelden –
 • genootschap "Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen"
 • genootschap "Minima Crescunt" (Leiden)
 • genootschap » kring » vereniging » club
 • genootschap Felix Meritis (Amsterdam)
 • Genootschap Gerrit Achterberg
 • Genootschap Theo Thijssen » Theo Thijssen Bulletin » Theo Thijssen Stichting
 • Genootschap, Felix Timmermans –
 • genootschap, Frederik van Eeden–
 • Genootschap, Guido Gezelle–
 • genootschap, Multatuli–
 • Genootschap, Nederlandse Omar Khayyam – » Omar Khayyam
 • Genootschap, Ruusbroec–
 • genootschappelijke publikatie: Jaarboek»Verhandeling»Levensbericht»Almanak etc
 • genot » lust » drift » passie
 • genot van spreken» formuleren» voordracht (: plezier in vorm bij spreker)
 • genot, esthetisch– » esthetische ervaring » schoonheidsbeleving
 • genre » genres » genreverschil (–len) » soorten literatuur
 • genre (–s): (literaire) conventie(s) » tekstintentie ivm. genre
 • genre (tekst–) – juiste leeshouding
 • genre biografie, het – » biografie » biografisch » biografische informatie
 • genre essay, literair – : betekenis ervan afgenomen » essayisten ontbreken
 • genre poëzie
 • genre roman in impasse, het –
 • genre roman, ontwikkelingsgeschiedenis van het –
 • genre roman: visie op het – » romantheorie » visie op roman(s)
 • genre van aforisme te goed voor de ernst van een definitieve uitspraak
 • genre van de biografie, Fens verslaafd aan –
 • genre van het aforisme: afhankelijk van vigerende literaire opvattingen
 • genre–conventie(s) » literaire conventie(s) » tekstintentie ivm. genre
 • genre–indeling doorbroken » toon– en stijlvermenging » genrevermenging
 • genre–indeling niet vaststaand » genres herordend
 • genre, belijdenissen als – » trefwoord "belijdenissen"
 • genre, epistolair – » briefkunst » brieven schrijven » epistolaire cultuur
 • genre, heiligenleven als literair
 • genre, niet–literair – » niet–literaire genres » nog niet als literai
 • genre, nieuw literair –
 • genre, perspectief van het –
 • genreconventie(s) » literaire conventie(s) » tekstintentie ivm. genre
 • genreconventies doorbreken » toon– en stijlvermenging
 • genregrenzen doorbroken » genrevermenging » toon– en stijlvermenging
 • genres doorbroken » toon– en stijlvermenging » genrevervaging » –verme
 • genres herordend » geen vaststaande genre–indeling
 • genres vermengd » toon– en stijlvermenging » genreconventies doorbreken
 • genres, niet–literaire – » nog geen specificatie als "literatuur"
 • genrevermenging » toon– en stijlvermenging » doorbreking van genreconventies
 • genreverschillen vervaagd » toon– en stijlvermenging » genrevermenging
 • Gent
 • Gent, Brand–van– (prijs)
 • Gent, Cyriel van
 • Gent, Jacques van
 • Gent, U.B.
 • Gent: tentoonstelling Ganda & Blandinium 1997: abdijen St–Pieter en St–Baafs
 • Gent: voetbalclub A.A. Gent
 • gentleman
 • gentleman: connotaties bij het woord –
 • gentleman: hoeft niets te lijken, hij is immers zichzelf en dat is genoeg
 • geografie » natuurwetenschap » natuurlijke historie » biologie » natuurkunde
 • geografisch beeld » kaart » plattegrond » atlas » cartografie
 • Geographic Channel, National –
 • geordend geheugen, literair –
 • geordende » gevormde eruditie; misschien is alle eruditie alleen –
 • geordende boekenkast» boekenbezit» bibliotheek
 • geordende ideeën; reductie van literatuur (door onderwijs) tot variaties van –
 • geordende zonde(n) » biechtspiegel » boeteboek » zondenregister
 • georganiseerd toeval? » schijnbaar toevallig » toeval?
 • georganiseerde onzin, consequent –
 • George II, koning van Engeland
 • George III keurvorst van Hannover
 • George III koning van Engeland en keurvorst van Hannover
 • George IV Prins van Wales» Prins Regent
 • George IV, koning van Engeland
 • George V, koning van Engeland
 • George VI koning van Engeland » prins Albert
 • George, Judith W.
 • George, Stefan
 • gepassioneerde (poëtische) taal » OOK: onnederlands felle –
 • gepensioneerd » otium » niet meer werkend
 • gepensioneerd » ouderdom » ouder worden (etc.): als literair motief
 • gepersonifieerde idee(ën) » aangeklede ideeën » bedachte personages
 • gepopulariseerde wetenschap
 • geportretteerd in poëzie, dichters –
 • geposeerd op foto
 • gepraat in de trein » hinder bij treinreis » treingesprek(ken)
 • gepreconditioneerde echoput; lezen van gedicht vergt lezer, géén –
 • gepreconditioneerde echoput; lezer van poëzie: geen –
 • gepredestineerd » voorbeschikt » geen vrije wil mogelijk
 • geprefabriceerd effect opdringen: volgens Eco definitie van slechte smaak
 • geprezen lezer » lof voor de lezer
 • geproblematiseerd, taal – » taal c.q. dichten als probleem
 • geprogrammeerd, lezer is –
 • geprogrammeerde lezer » programmering van lezer
 • gepubliceerd gedicht functioneert in andere contexten dan bij conceptie
 • gepubliceerd, niet – » ongepubliceerd werk
 • gepubliceerd, recent – / niet–recent gepubliceerd
 • gepubliceerd, te veel –
 • gepubliceerde literaire dagboeken: Fens heeft hekel aan –
 • geraakt door verkleining
 • geraakt worden door iets (: als kunst) is altijd contemporain
 • geraakt zijn, onverklaarbaar onverwacht –
 • geraamte (één – ) van gedicht weergegeven door vastliggende interpretatie
 • Geraert van Saintes
 • geraffineerd eenvoudig c.q. schijnbare» ontmaskerde» moeizaam bereikte eenvoud
 • geraffineerd, hyper– » overzorgvuldig » kunstmatig(heid)
 • geraffineerde / simpele vorm
 • gerantsoeneerd lezen » boeken op rantsoen
 • Gerard van Wales
 • Gerard Zerbolt van Zutphen
 • Gerardus Majella, de heilige –
 • Gerardus Majellakerk » Amsterdam–Oost
 • Gerbrandy, P.S.
 • Gerbrandy, Piet
 • Gerding, Laura
 • gerecenseerd, niet – » (door criticus) niet besproken boek(en)
 • gereconstrueerd boek uit verbrand boek
 • gered boek » medelijden met cq piëteit tav bibliotheek of (zielige) boeken
 • gereduceerd tot teken; onze werkelijkheid door kunst verslonden» vertaald» –
 • gereed » af » voltooid » klaar » volledig
 • gereedliggende gedachten» gevoelens: geen – voor poëzielezer
 • gereedschap » hulpmiddel » werktuig
 • gereedschap, discipline door materiaal» techniek» –
 • gereformeerd » protestant–christelijk » protestantisme » protestant(s)
 • geregistreerde muziek op grammofoon» cd» radio (beluisteren)
 • gereserveerd tav tekst: Fens ambivalent» teleurgesteld» cq negatief» afwijzend
 • geresigeerd: eventueel berustend heimwee naar het verleden » nostalgie
 • Gergjev, Valeri
 • Gerhardt, Ida : over J.H. Leopold
 • Gerhardt, Ida G.M.
 • geriatrie » RIAGG's » euthanasie etc.; tv–programma's over –
 • gericht » oordeel » veroordeling
 • gericht op hiernamaals » jenseitig
 • gericht tot wie? » voor welke lezer(s) bedoeld?
 • gerichtheid op publiek » verhouding met – » houding t.o. publiek
 • gerichtheid op toekomst » futurisme » hoop op... » te verwachten...
 • gerichtheid, eenheidscheppende – » eenheid (samenhang, verwantschap) zoeken
 • geringe belangstelling voor secundaire literatuur» essays» monografieën etc.
 • geringe invloed van "De Gemeenschap"
 • Gerits, A.H.J. (Anton)
 • Gerlach, de heilige –
 • Gerlach, Eva
 • Gerlachszoon, Jan
 • Germaans / klassiek (Grieks–) ; OOK: Germaans / Romaans
 • Germaans / Romaans ; OOK: Germaans / (Grieks–) klassiek
 • German literature
 • germanisme » anglicisme » gallicisme » slecht Nederlands
 • Germanje / vaderland
 • Germe, The – [tijdschrift omstreeks 1850]
 • Germonprez, Fred
 • geromantiseerd verleden » idealisering van (beelden van) het verleden
 • Gerretson, F.C.
 • Gerrit Achterberg Genootschap
 • Gerritsen, W.P. (Wim)
 • Gersem, M. de
 • Gershwin, George
 • Gerson, Jean (Charlier)
 • Gerth, Wim
 • Gesù–kerk (Rome)
 • Gesammelte Werke » Opera Omnia » Collected Works » Verzameld Werk \...
 • Gesamtkunstwerk » totaalkunstwerk
 • geschapen naar gods beeld: mens – (: de omgekeerde projectie v.h. monotheïsme)
 • gescheiden / getrouwd : boekbezit(ters) –
 • gescheiden zijn van de natuur » onbereikbaarheid van de natuur
 • gescheidenheid natuur/cultuur c.q. samenhang van natuur en cultuur
 • gescheidenheid van (mbt.) de natuur » onbereikbaarheid van de natuur
 • geschenk » gave » gift » gever » geven
 • geschenk Boekenweek
 • geschenk, boek(en) als – » gegeven boek » ontvangen boek » gekregen boek
 • geschenk, relatie– » kerst–\nieuwjaarswens (boekhandel»uitgever»antiqu
 • geschiedenis ZIE OOK: architectuur– EN: kunstgeschiedenis
 • geschiedenis » historie » historische informatie
 • geschiedenis » historisch gebeuren: getransformeerd tot verhaal
 • geschiedenis (: verleden, toekomst) voorwaarde voor tragiek
 • geschiedenis (architectuur– ) in relatie tot sociale» culturele geschiedenis
 • geschiedenis (betekenis–) van woord(en)
 • geschiedenis (cultuur– ) 18e eeuw, verwaarloosde aspecten van
 • geschiedenis (familie– ) » familieroman
 • geschiedenis (interpretatie– ): verandert de gestalte van een boek
 • geschiedenis (katholieke voor– ) van protestantse kerkgebouwen
 • geschiedenis (ontwikkelings– ) van romangenre door elke lezer doorgemaakt?
 • geschiedenis (provenance) van een 13e–eeuwse, cq van een 15–eeuwse bijbel
 • geschiedenis (sociale» culturele – ) in relatie tot bouwgeschiedenis
 • geschiedenis (waarderings–), grootheid verwerven zonder kritische –
 • geschiedenis (wereld– ) volgens Augustinus
 • geschiedenis / roman (: geschiedschrijven / romanschrijven)
 • geschiedenis 1e druk Havelaar door Multatuli bij lezers bekend verondersteld
 • geschiedenis als kiemcel van wetenschap èn literatuur?
 • geschiedenis als kringloop » cirkelgang » cyclus
 • geschiedenis als lezer, Fens' persoonlijke leesgeschiedenis» –
 • geschiedenis als literair motief, persoonlijke – (: groei » ontwikkeling)
 • geschiedenis als organisch» biologisch proces (groei–top–neergang)
 • geschiedenis en conventies van de smaak
 • geschiedenis en poëzie: blijvend; en niet wezenlijk verschillend.
 • geschiedenis en tijd, omkering van –
 • geschiedenis Engelse duiventillen
 • geschiedenis in stand gehouden door naamloze vrouwen
 • geschiedenis in traditionele zin (nl. als betekenisvol verhaal), geen –
 • geschiedenis jeugd– en kinderliteratuur in Nederland en Vlaanderen
 • geschiedenis katholieke (rooms–) kerk
 • geschiedenis kerk vs. staat
 • geschiedenis kiemcel van wetenschap èn literatuur ?
 • geschiedenis Nederlandse filosofie
 • geschiedenis Nederlandse literatuur
 • geschiedenis Nederlandse literatuur 18e eeuw, handboeken –
 • geschiedenis Nederlandse literatuur, 18e eeuw verwaarloosd deel van
 • geschiedenis opgeheven» ontkend (: gelijktijdigheden in één moment)
 • geschiedenis opstand der Nederlanden (16e–17e eeuw)
 • geschiedenis r.k. kerk
 • geschiedenis van (bepaalde) brief» brieven (provenance)
 • geschiedenis van (eigen) familie als literair motief
 • geschiedenis van beïnvloeding, omkering van –
 • geschiedenis van bewustwording als literair motief
 • geschiedenis van bibliotheek» bibliotheken
 • geschiedenis van boek» verhaal» tekst ; OOK: genese van tekst
 • geschiedenis van boekproduktie» van het boek
 • geschiedenis van christelijke cultuur: "gelukkig misbruik"
 • geschiedenis van christendom: geschiedenis v.d. concretisering van een geloof
 • geschiedenis van collectie(s)
 • geschiedenis van concretiseren van een geloof; de gesch. van het christendom –
 • geschiedenis van dagblad» van krant
 • geschiedenis van de architectuur
 • geschiedenis van de astronomie » astronomie
 • geschiedenis van de bloemlezing sinds 1890 (dissertatie–suggestie van Fens)
 • geschiedenis van de drukkunst » drukkunst » typografie
 • geschiedenis van de Engelse literatuur, Italiaanse –
 • geschiedenis van de katholieke (rooms–) kerk
 • geschiedenis van de kerk » kerkhistorisch
 • geschiedenis van de kindercultuur
 • geschiedenis van de kunst / kunstgeschiedenis
 • geschiedenis van de kunst door Fens in tegengestelde richting gezien
 • geschiedenis van de literatuur / literatuurgeschiedenis
 • geschiedenis van de literatuur streeft naar samenhang» is een constructie
 • geschiedenis van de Nederlandse literatuur
 • geschiedenis van de O (oh!) schrijven (suggestie van Fens)
 • geschiedenis van de ontwikkeling van steden » stedebouwkundige geschiedenis
 • geschiedenis van de opstand der Nederlanden (16e–17e eeuw)
 • geschiedenis van de poëzie
 • geschiedenis van de r.k. kerk » van het rooms–katholicisme
 • geschiedenis van de schifting» selectie» het selecteren
 • geschiedenis van de spiritualiteit
 • geschiedenis van de taal en de sociale werkelijkheid: Carmiggelt!
 • geschiedenis van de televisie » OOK: van tv géén geschiedenis
 • geschiedenis van de Vlaamse roman» poëzie» literatuur
 • geschiedenis van de vroomheid
 • geschiedenis van de vroomheid in Vlaanderen
 • geschiedenis van de waardering
 • geschiedenis van de wetenschap » OOK: geschiedenis van universiteit
 • geschiedenis van druk» uitgave» editie
 • geschiedenis van een (bepaald) boek c.q. handschrift
 • geschiedenis van een boek » provenance
 • geschiedenis van Engeland ± 1880 (en later), sociale –
 • geschiedenis van familie
 • geschiedenis van fotografie
 • geschiedenis van handschrift
 • geschiedenis van handschriften » – van schrift » paleografie » codicologie
 • geschiedenis van heiligheidsideaal
 • geschiedenis van het Bijbel lezen c.q. gebruiken
 • geschiedenis van het boek » van boekproduktie
 • geschiedenis van het christendom is geschiedenis van concretisering van geloof
 • geschiedenis van het eeuwig heil » heilsgeschiedenis
 • geschiedenis van het gebruik van de Bijbel » – van het lezen van de Bijbel
 • geschiedenis van het genre roman, ontwikkelings–
 • geschiedenis van het kinderboek
 • geschiedenis van het kloosterleven
 • geschiedenis van het lezen van de Bijbel » – van het gebruik van de Bijbel
 • geschiedenis van het monnikendom
 • geschiedenis van het oude boek
 • geschiedenis van het pelgrimswezen
 • geschiedenis van het recht » rechtszaak » proces » kort geding
 • geschiedenis van het rooms–katholicisme
 • geschiedenis van het tijdschrift "Roeping", ontstaans–
 • geschiedenis van het westen» de westerse cultuur» westerse traditie
 • geschiedenis van individuele lezer chronologisch omgekeerd tov. lit.gesch.
 • geschiedenis van interpretatie
 • geschiedenis van kinder– en jeugdliteratuur in Nederland en Vlaanderen
 • geschiedenis van klooster(s)
 • geschiedenis van krant (van een blad)
 • geschiedenis van kunst / kunstgeschiedenis
 • geschiedenis van Latijnse poëzie
 • geschiedenis van literatuur is ook: geschiedenis van taal
 • geschiedenis van literatuur schrijven » problemen van lit. geschiedschrijving
 • geschiedenis van literatuur, normveranderingen in –
 • geschiedenis van literatuuropvattingen, literatuurgeschiedenis als –
 • geschiedenis van museum
 • geschiedenis van nieuwe Hooft–uitgave
 • geschiedenis van oeuvre
 • geschiedenis van ontstaan van boek» verhaal» tekst
 • geschiedenis van poëzie
 • geschiedenis van taal » taalgroei » –ontwikkeling » –verandering
 • geschiedenis van taal; literatuurgeschiedenis is ook: –
 • geschiedenis van tijdschrift
 • geschiedenis van uitgeverij
 • geschiedenis van uitroepteken » OOK: Fens haat uitroeptekens
 • geschiedenis van universiteit » wetenschapsgeschiedenis
 • geschiedenis van Van Oorschot moet geschreven (vindt Fens)
 • geschiedenis van vertaling van tekst c.q. boek
 • geschiedenis van verzamelen
 • geschiedenis van verzameling(en)
 • geschiedenis van woord » betekenisgeschiedenis van woorden
 • geschiedenis van woorden, interesse in –
 • geschiedenis van zijn (roman)figuren wordt de biografie van de schrijver
 • geschiedenis vervalst (: vertekening achteraf door»in geschiedenis)
 • geschiedenis Vlaamse literatuur» roman» poëzie
 • geschiedenis voorwaarde voor tragiek » tragiek behoeft verleden en toekomst
 • geschiedenis, belangstelling» interesse mbt. –
 • geschiedenis, beschavings– » beschavingsoffensief
 • geschiedenis, bibliotheek–
 • geschiedenis, boek met – : gebruikt c.q. gelezen boek
 • geschiedenis, canon van de vaderlandse – (2006)
 • geschiedenis, cultuur– / literaire geschiedenis
 • geschiedenis, dode cultuur van een grote –
 • geschiedenis, economische – » financiële cq economische aspecten » munt (&nda
 • geschiedenis, geen – » geen geschied. in trad. zin: als betekenisvol verhaal
 • geschiedenis, grootste schrijver uit de –
 • geschiedenis, hartstocht voor – » schrijver zoekt (OOK: eigen) verleden
 • geschiedenis, heils–
 • geschiedenis, interesse in – : ontbreekt » geen historisch referentiekader
 • geschiedenis, interesse» belangstelling in –
 • geschiedenis, Italiaanse – » Italië » Italiaans
 • geschiedenis, kennis van de – » historisch referentiekader
 • geschiedenis, koloniale – » koloniaal » koloniale wereld » koloniaal verled
 • geschiedenis, kunst–
 • geschiedenis, kunst– : versus geschiedenis van de kunst
 • geschiedenis, lees– (van teksten)
 • geschiedenis, literaire – : literatuurgeschiedenis/geschiedenis v.d.literatuur
 • geschiedenis, literatuur– : complexe historische werkelijkheid reconstrueren
 • geschiedenis, loop der – / verhaalvisie op verleden
 • geschiedenis, mentaliteits– » begrippen– » cultuur– » ideeë
 • geschiedenis, monastieke – : geschiedenis van het kloosterleven
 • geschiedenis, monastieke – : kloostergeschiedenis» geschiedenis v. klooster(s)
 • geschiedenis, omkering van de tijd» van de –
 • geschiedenis, orale geschiedschrijving c.q. – » oraal » orale literatuur
 • geschiedenis, persoonlijke ontwikkeling c.q. – : als literair motief
 • geschiedenis, receptie– » Nachleben » waardering later
 • geschiedenis, rechts– » (OOK:) rechtszaak c.q. proces
 • geschiedenis, revisie recente Duitse –
 • geschiedenis, sociale –
 • geschiedenis, sociale – : Engeland achttiende eeuw
 • geschiedenis, toeval in de –
 • geschiedenis, vaderlandse –
 • geschiedenis, vertekening achteraf door»in –
 • geschiedenis, wereld–
 • geschiedenis, wetenschap der –\ historiografie » geschiedschrijving
 • geschiedenis: betekenis in lengte/ in breedte van –
 • geschiedenis: betekenisvol verhaal of toevallige verzameling?
 • geschiedenis: individuele lezers– » iemands leesgeschiedenis
 • geschiedenis: kiemcel van wetenschap èn literatuur ?
 • geschiedenis: toevallige verzameling of zinvol plan cq betekenisvol verhaal?
 • geschiedenisfilosofie » geschiedschrijving » –wetenschap » historiografie
 • geschiedenisleraar G.J. Rooymans
 • geschiedenisonderwijs
 • geschiedenisverhaal; traditionele poëzie verdwijnt in het literaire–
 • geschiedfilosofie » –schrijving » –wetenschap » historiografie
 • geschiedkundige belangstelling» interesse
 • geschiedkundige interesse verdwenen » geen historisch referentiekader meer
 • geschiedopvatting, organisch–biologische – (groei–bloei–top–neergang)
 • geschiedschrijven / romanschrijven
 • geschiedschrijver van de taal en de sociale werkelijkheid, Carmiggelt als –
 • geschiedschrijving » historiografie » geschiedwetenschap » (SOMS: –filosofie
 • geschiedschrijving (literaire – ), conventies doorbroken van de –
 • geschiedschrijving (officiële) / essay : wat vraagt ons literair verleden?
 • geschiedschrijving (traditionele) doet het verleden geen recht
 • geschiedschrijving / literatuur (OF: verhouding literatuur – wetenschap)
 • geschiedschrijving c.q. essayistiek met verhalend karakter
 • geschiedschrijving ordent tot samenhang (vergt kennis» visie» eigenzinnigheid)
 • geschiedschrijving van poëzie
 • geschiedschrijving van televisie ontbreekt
 • geschiedschrijving, adjectiefgebruik bij Presser's verhalende –
 • geschiedschrijving, illusie van –
 • geschiedschrijving, kunst–
 • geschiedschrijving, literaire – » problematiek van lit. geschiedschrijving
 • geschiedschrijving, orale geschiedenis» cultuur» literatuur» –
 • geschiedschrijving, synthese in –
 • geschiedverhaal, chronologische opeenvolging vertekenend ordeningsprincipe in
 • geschiedwetenschap » historiografie » geschiedschrijving
 • geschil r.k. progressief Nederland – "Rome"
 • geschilderde citaten van Nederlandse schrijvers (op wand)
 • geschokt publiek » aanstoot nemende lezer(s) » geërgerde lezer(s)
 • geschrapt door Boon » tekstcoupures door L.P. Boon
 • geschreven / oraal (OOK: schrijven / oraal)
 • geschreven door vrouw(en) » vrouwelijke auteur(s)
 • geschreven humor heeft iets onnatuurlijks
 • geschreven in opdracht » (staats–) opdracht (–en) » OOK: brooddichter
 • geschreven portret(ten) van schrijver(s) ontbreken
 • geschreven schrijversportretten ontbreken
 • geschreven taal
 • geschreven taal: alleen – (schijn)mogelijkheid iets over literatuur te zeggen
 • geschreven te worden tijdens het lezen; boek dat de indruk wekt – (Krol)
 • geschreven wereld; figuren in tekst: aangepast aan –
 • geschreven, alle literatuur is voor niets –
 • geschreven, het staat –
 • geschreven, on– : wat niet goed is – » dichter van zwak vers mist taalgestalte
 • geschreven, te veel –
 • geschreven, vlot – » vlotte stijl » SOMS: tè vlot
 • geschrevene » gelezene (persoonlijk verteerd) herscheppen: = schrijven
 • geschrevene: altijd één punt waarop het – niet past
 • geschrift over Amsterdam
 • geschriften, illegale –
 • geselecteerd verleden » onze selectieve kijk op verleden : maakt onze traditie
 • gesigneerd door eigenaar » exlibris
 • gesigneerd, niet – : – stuk van Fens
 • geslaagd / mislukt (: mbt. autobiografie)
 • geslaagde autobiografie / mislukte autobiografie
 • geslaagde interpretatie waarna een andere lezer niet meer hoeft...
 • geslaagde interpretatie(s)
 • geslacht der Oranje's » familie Van Oranje
 • geslacht, sterke en zwakke –
 • geslachtelijkheid » seksualiteit
 • geslachtsdaad » coïtus
 • geslachtsdelen etc. : in erotisch» seksueel» obsceen taalgebruik
 • geslachtsziekte » syfilis
 • gesloten » streng » OOK: strenge vorm
 • gesloten / open gemeenschap
 • gesloten circuit » gesloten wereld in wetenschappelijk onderzoek
 • gesloten geloofswereld » sluitende geloofswereld
 • gesloten karakter van opgeroepen wereld in "Nader tot U" van Van het Reve
 • gesloten literair circuit (in – ): belangrijk / literair waardevol
 • gesloten literatuur, in zichzelf –
 • gesloten poëzie » moeilijke c.q. ontoegankelijke poëzie
 • gesloten wereld » sluitende wereld » besloten wereld(beeld)
 • gesloten wereld van de literaire verbeelding
 • gesloten wereldbeeld: alles hangt samen en bevestigt de samenhang
 • geslotenheid » eenheid : beleving van –
 • gespecialiseerd boek » moeilijk verkrijgbare (c.q. verkoopbare) publikatie(s)
 • gespecialiseerd boek » wetenschappelijk boek » studieboek » leerboek
 • gespeelde ernst » spel vs ernst » ernst van het spel
 • gespleten in méér auteurspersoonlijkheden » heteroniem
 • gespletenheid » identiteitscrisis » zelfverlies » (SOMS:) zelfvernietiging
 • gespletenheid van figuren en taal
 • gesprek » gedachtenwisseling » discussie tussen... » [OOK:] discussie als spel
 • gesprek (–ken) » conversatie » conversatiekunst
 • gesprek als enige mogelijkheid om literatuur op tv aan het woord te laten
 • gesprek Fens met auteur» kunstenaar
 • gesprek in trein » gepraat in de trein » hinder bij treinreis
 • gesprek lezer – (personages in) tekst » dialoog kijker – kunstwerk
 • gesprek met auteur » literair interview
 • gesprek met auteur» kunstenaar; Fens in –
 • gesprek met Fens » Fens geïnterviewd
 • gesprek met lezer en zelfgesprek; essay: conversatiekunst bij uitstek want –
 • gesprek met schrijvers, opkomst van het (vraag–) –
 • gesprek met... » interview(s) » enquête » interviewer
 • gesprek, radio– » radiogesprekken
 • gesprek, sollicitatie– » sollicitatiebrief
 • gesprekscultuur » conversatiekunst » OOK: gespreksgroep (–en)
 • gespreksgenoot, dichter als – » verhouding dichter–lezer c.q. dichter–publi
 • gesprekskunst » gespreksgroep(en) » conversatiecultuur
 • gesproken / geschreven (OOK: oraal / schrijven)
 • gesproken Nederlands vastleggen; door oudere Indonesiërs – (suggestie Fens)
 • Gessel, Ad van
 • Gessel, Han van – » HvG
 • Gessel, Henk van
 • Gestalt, Innere – : wij lezen literatuur om de relatie met de – van de auteur
 • gestalte die altijd naar zich laat raden; gedicht als schaduw van de –
 • gestalte door interpretatie; poëzie krijgt –
 • gestalte en zijn schaduw in poëzie
 • gestalte gevend aan (ware) realiteit achter de realiteit; taal (literatuur): –
 • gestalte van boek verandert tijdens de eeuwen van zijn interpretatie
 • gestalte van de innerlijke wereld door taal v. dichter gegeven a.d. uiterlijke
 • gestalte van een kerkgebouw door de eeuwen, verander(en)de –
 • gestalte van gedicht (: bij lezer) / gedicht (: tekst)
 • gestalte van grote kunst is nooit definitief
 • gestalte van kunstwerk gevormd uit steeds nieuwe interpretaties, (groeiende –)
 • gestalte van tekst verandert per generatie
 • gestalte van zichzelf; geest van lezer zoekt steeds vorm voor een tijdelijke –
 • gestalte, dubbel– : als literair motief
 • gestalte, ideale lezers– » ideale lezer » ideaal lezerspubliek
 • gestalte, kunstwerk als de schaduw van zijn innerlijke – bij de kunstenaar
 • gestalte, schrijvers– / historische persoon
 • gestalte, teksten geven elkaar –
 • gestalte, vermoeden van een tweede –
 • gestalte: schaduwgestalte achter het werk » immateriële – in ons hoofd
 • gestalte: dichtergestalte is taalgestalte (schrijvergestalte is taalgestalte)
 • gestalte; klassiek werk door lezer steeds weer realiseerbaar in nieuwe –
 • gestaltegeving door literatuur
 • gestaltegeving van poëzie door interpretatie(s)
 • gestalten (afzonderlijke – ) van tekst scheppen; lezen: –
 • gestalten (steeds nieuwe – ) die grote kunst krijgt
 • gestalten uit lezer losgemaakt
 • gestalten van dichter in lezers, "innerlijke" biografie: van –
 • gestalten van identificatie bij de lezer, de talloze –
 • gestalten van jezelf, schaamte over eerdere – » later zelfinzicht
 • gestalten van onbereikbare» onbenaderbare» ongrijpbare geliefde of bewonderde
 • Gestel, Frank van
 • Gestel, Peter van
 • gesteld zijn op een dichter » voorkeur voor een dichter
 • gesticht tbv. jeugdzorg » kinderdorp » vakantiekolonie » kleuterdagverblijf
 • gestileerd
 • gestold beeld» momentopname : gedicht als –
 • gestolen boek(en) » boekendief
 • gestoord » beledigd : Fens (lijkt) als gelovige c.q. als katholiek – c.q. –
 • gestoord lezen» luisteren
 • gestoord, geestelijk – » psychisch – » mentaal –
 • gestoord, psychisch – : als literair motief
 • gestopt met boeken kopen » nooit boeken kopen » zelden boeken kopen
 • gestorven auteur (–s) » dode dichter(s)
 • gestorven lezer (–spubliek) » lezer (al) dood
 • gestorven publiek » lezer(s) al dood
 • gestorven schrijver(s), vroeg –
 • gestorvene, herinnering aan – » nagedachtenis » memoriam
 • gestorvene, verdriet» rouw om –
 • gestorvenen, omgang met – » omgaan met de dood
 • gestructureerd door fictie (c.q. verbeelding» kunst); onze waarneming –
 • Gesualdo, Carlo
 • gesuggereerd » verzwegen» onuitgesproken» ondergronds» onnadrukkelijk»
 • gesunkenes Kulturgut » MET NAME OOK: mbt religie & samenleving in middeleeuwen
 • getal » getallen » getallensymboliek
 • getal der lettergrepen » lettergreeptelling » lettergreep » syllabe
 • getal drie, het –
 • getal negen, het –
 • getal twaalf, het –
 • getal vier, het – » 4 » vier
 • getallen » getal
 • getallensymboliek » getal » getallen
 • getalsymboliek » getal » getallen
 • getekend, omdat er geen taal voor is
 • getekende grap » cartoon(s) » spotprent(en) » tekening(en)
 • Getij, Het – [tijdschrift]
 • getijden » getijdenboek(en) » brevier
 • getijdenboek(en) » getijden » brevier
 • getijdendienst » lof » kerkdienst » misoffer » eredienst
 • getolereerd cliche, geliefd en – » fijn ouderwets » gedragen » retoriek
 • getrainde (geprogrammeerde) lezer » conditionering van lezer
 • getrapte geest » esprit de l'escalier
 • getroffen (erg – ) zijn door een tekst » zich verliezen aan een tekst
 • getroffen door hetzelfde gedicht: wel/ niet –
 • getroffen worden door iets (: als kunst) is altijd contemporain
 • getroffen zijn, onverklaarbaar onverwacht –
 • getrouwd / gescheiden : boekbezit(ters) –
 • getuige als literair motief (cq. voyeur» toeschouwer» handlanger» vreemdeling)
 • getuige van Jehova
 • getuige, luisteraar» toehoorder als –
 • getuigend als waardekwalificatie (OOK: aangrijpend» schokkend» overrompelend)
 • getuigenis » verkondiging » prediking » apostolaat » (geestelijke) lering
 • Geuns, J.J. van
 • geur » reuk » ruiken » SOMS: stank c.q. stinken
 • geur van bibliotheek(boeken)
 • geur van boek » aan boek ruiken
 • geurenmuseum, Fens suggereert oprichting van een –
 • Geurts, P.A.M.
 • Geus » Geuzen » geuzenlied
 • Geus, A. de [minister Sociale Zaken]
 • Geut, J.J.M.
 • geuzenlied » Geus » Geuzen
 • gevaar van bekentenisliteratuur » bekentenis– vs. verbeeldingsliteratuur
 • gevaar van eentonigheid » eentonig » dor » saai » vervelend
 • gevaar van lezen » ontkerstening en méér lezen » waarschuwing mbt. lezen
 • gevaar van overinterpretatie» oversymboliseren» te diep(zinnig) lezen
 • gevaar: lezen als surrogaat voor eigen geestesleven
 • gevaarlijke boekenkast » omvallende boekenkast
 • gevaarlijke kunst (: Lucebert wil kunst die geen 'mooie kunst' meer is)
 • gevaarlijke kwalificatie voor dichtbundel: "sympathiek"
 • gevallen engel(en)
 • gevallen vrouw (–en)
 • gevangenen, deskundigheid van jury bij poëzie–prijsvraag voor –
 • gevangenis » gevangenschap » arrest » celstraf » gevangenisstraf
 • gevangenis, poëzie–prijsvraag in – (deskundigheid van de jury)
 • gevangenschap » executie : als (literair) motief
 • gevangenschap als literair motief, executie c.q. –
 • gevecht » strijd » ruzie » vechten » knokken
 • gevecht met de tijd» om tijd stil te zetten» protest tegen de vergankelijkheid
 • gevecht met de tijd: verleden neutraliseren» vervalsen» bevechten
 • gevecht om eigen (bedreigde) persoonlijkheid» identiteit» individualiteit
 • gevecht om zelfstandigheid » bedreigde identiteit c.q. individualiteit
 • gevecht romanticus / burger (c.q. dichter / burger) [OOK: als literair motief]
 • gevecht tegen tijdelijkheid » protest tegen de vergankelijkheid
 • gevecht tegen wanorde » strijd tegen chaos » orde vs. chaos
 • gevecht, poëzie als – / poëzie als aankleding van het al bekende
 • gevelsteen
 • geven » gever » gave » gift » geschenk
 • geven elkaar gestalte; teksten –
 • geven en terugnemen bij Vestdijk » relativerende dialectiek bij Vestdijk
 • geven geen betekenis: ze zijn het; ritme en metrum –
 • geven om (een dichter)
 • geven van betekenis aan
 • geven van betekenis aan afzonderlijke delen van woorden
 • geven van betekenis: inpassen in bestaand geheel
 • geven van betekenis; het ontdekken van de vorm is het proces van –
 • geven van boek(en)
 • geven van context (een voorlopig sluitende): interpreteren
 • geven van gestalte; literatuur: het –
 • geven van vorm; creativiteit: het vermogen tot het –
 • geven, boek(en) –
 • geven, te leen – : boek(en) – » uitgeleend boek
 • geven, terug– : van boek(en) » boek(en) niet teruggeven
 • gever van boek(en) » boek(en) schenken
 • gevestigd » erkend » gangbaar » met vaste plaats in waardering ("repertoire&q
 • gevestigde (blanke) orde, tegen de –
 • gevestigde / nieuwe literatuur
 • gevestigde kunst, normen (en taal) alleen paraat voor –
 • gevestigde opvattingen; literaire kritiek reageert vanuit –
 • gevestigde orde » elite » establishment
 • gevestigde orde van evenwicht; smaak: –
 • gevestigde reputatie–orde, oog voor ontwikkeling slechts binnen –
 • gevoel » sentiment » emotie : herkend(e) – c.q. herkenba(a)r(e) –
 • gevoel / vernuft (: gevoel/ verstand; emotioneel/ rationeel)
 • gevoel / verstand (: gevoel / denken cq vernuft EN: affect/ intellectualisme)
 • gevoel bij auteur(s)\ van dichter(s) c.q. schrijver(s) of kunstenaar(s)
 • gevoel bij de dichter» de schrijver(s)\ de kunstenaar(s)
 • gevoel bij de lezer
 • gevoel bij kunstenaar(s)\ schrijver(s)\ dichter(s)
 • gevoel bij lezer(s), retorisch –
 • gevoel bij religieuze beleving van Moderne Devoten (innerlijkheid)
 • gevoel bij schrijver(s)\ dichter(s)\ kunstenaar(s)
 • gevoel en poëzie » gevoelens en poëzie
 • gevoel in poëzie (: emoties en poëzie)
 • gevoel van auteur cq kunstenaar » gevoelens van of bij dichters of schrijvers
 • gevoel van de dichter» schrijver(s)\ kunstenaar(s)
 • gevoel van de lezer
 • gevoel van dichter(s)\ schrijver(s)\ kunstenaar(s)
 • gevoel van kunstenaar cq auteur » gevoelens van of bij dichters of schrijvers
 • gevoel van lezer(s), retorisch –
 • gevoel van schrijver» dichter(s)\ kunstenaar(s)
 • gevoel verward met poëzie of dichtkunst (c.q. lieve woorden met letterkunde)
 • gevoel voor humor bij lezer » dispositie van lezer
 • gevoel voor humor c.q. esprit, geen –
 • gevoel voor humor van God
 • gevoel voor humor, veranderd – » verouderde humor
 • gevoel voor kunst of echte religiositeit?
 • gevoel–gedachte–object, eenheid van – » geen dissociation of sensibilities
 • gevoel, Amsterdam– » Amsterdammer zijn
 • gevoel, gemeenschaps– : kerkelijk – » (ervaring van) geloofsgemeenschap
 • Gevoel, Groot – » (te) grote gevoelens
 • gevoel, herinnerd – : van eerste (lees)beleving
 • gevoel, indirecte expressie van – » indirecte bekentenislyriek
 • gevoel, maat–
 • gevoel, muziek en –
 • gevoel, onlust– » melancholie » zwaarmoedig(heid) » neerslachtig » dro
 • gevoel, retorisch – : bij lezer(s)
 • gevoel, taboe op romantisch – » taboe op romantiek
 • gevoel, zondigheids– » zondebesef (OOK: als literair motief)
 • gevoel: een dichter schreit niet » dichters: de gevoelens voorbij
 • gevoel: sleutelwoord van '80 (als: Kunst» passie» innig» enkeling» kunstenaa
 • gevoelen van Fens (: persoonlijke»privé mening»voorkeur»ervaring»her
 • gevoelens » gedachten : moeten door poëzielezer zelf geschapen worden
 • gevoelens » relaties : homo–erotische –
 • gevoelens (eigen – ) bevestigen als leesdoel » puberaal poëzie lezen
 • gevoelens (lage» gênante – ): kitsch appelleert aan –
 • gevoelens bij lezer(s)
 • gevoelens die men niet kan verwoorden, gemeenplaats voor –
 • gevoelens en impressies, gematigdheid ook m.b.t. –
 • gevoelens en poëzie » emotie en poëzie
 • gevoelens herkennen » herkenbaar gevoel » herkende emotie(s)
 • gevoelens moet de poëzielezer zelf gaan scheppen (OOK: gedachten...)
 • gevoelens op woorden gezet is geen poëzie voor Fens, (onoorspronkelijke – )
 • gevoelens oproepen vergt niet–emotionele taal
 • gevoelens van de lezer(s)
 • gevoelens van dichter(s)\ schrijver(s)\ kunstenaar(s)
 • gevoelens van lezer(s)
 • gevoelens verward met poëzie (c.q. lieve woorden met literatuur)
 • gevoelens voorbij; dichter(s): de –
 • gevoelens, cliché–
 • gevoelens, hiërarchie in» van –
 • gevoelens, lezer vertaalt cliché's in zijn eigen –
 • gevoelens, religieuze – : taal voor geloven c.q. voor –
 • gevoelens: andere – dan bij dichter speelden opgeroepen door taal van gedicht
 • gevoelens: hoog/ laag – duur/ goedkoop – mooi/ lelijk
 • gevoelens; lezen om bevestiging van de eigen – ("puberaal" lezen)
 • gevoelerig » sentimenteel » drakerig
 • gevoelig tijdverdrijf, poëzie is meer dan anekdotisch» esthetisch» halfzacht\&ndash
 • gevoelig voor kritiek » gekritiseerd » kritiek » kritisch
 • gevoelig, foeilelijk want heel –
 • gevoelige religieuze beleving » piëtistisch » verinnerlijkt christendom
 • gevoeligheid (over–), egocentrische kant van –
 • gevoeligheid voor kritiek » reactie c.q. reageren op recensie(s)
 • gevoelsklimaat van Tachtig » OOK: hoog literair ideaal van Tachtig
 • gevoelsleven » innerlijk leven
 • gevoelsmatig toegankelijk» inleefbaar SOMS: – ontoegankelijk» niet inleefbaar
 • gevoelsmatige binding aan geloofsbeelden en –vormen
 • gevoelsuitstorting, alleen maar –
 • gevoelswaarneming » gewaarwording als waarneming
 • gevoelswoord » gevoelsaanduiding
 • gevolg van jeugdlectuur » doorwerking van wat als kind is gelezen
 • gevolg van ontregeling cq verstoorde orde, verwarring als –
 • gevonden voorwerpen, kunst uit – » objet trouvé » ready made
 • gevonden: zoeken wat je al – hebt. En opnieuw vinden.
 • gevormd door jezuïeten
 • gevormd door verhaal; werkelijkheid gemaakt door taal c.q. –
 • gevormd tot jezuïet(en)
 • gevormde » geordende eruditie; misschien is alle eruditie alleen –
 • gevraagde deskundigheid van neerlandicus
 • gewaad, kerkelijk» priesterlijk – » kloosterkleed » pij » habijt &raq
 • gewaardeerd / vergeten (: slachtoffers v.d. slag om lit. onsterfelijkheid)
 • gewaardeerd boek, onderzoek naar meest gelezen c.q. verkocht c.q. hoogst –
 • gewaardeerd deel » gedeelte » passage » fragment » stuk » regel
 • gewaardeerd detail, herlezen om treffend en –
 • gewaardeerd herkend detail
 • gewaardeerd: persoonlijk » particulier » privé –
 • gewaardeerde versregel(s); treffende, hoog–
 • gewaarwording (onderzoek naar de – ) bij Bredero belangrijker dan verbeelding
 • gewaarwording als waarneming
 • gewaarwording van lezer / eigenschap van poëzie
 • gewaarwordingen, religieuze – : taal voor het geloof c.q. voor –
 • gewaarwordingen, vrouw als verfijndste registratiemogelijkheid van subtiele –
 • geweigerde bijdrage (tijdschriftbeleid)
 • geweigerde medewerking van Hermans
 • geweigerde tekst
 • geweigerde tekst van Kees Fens
 • geweld – geld – geloof – God – genade: één groot sluitend ver
 • geweld als literair motief » machtsmisbruik (–drift) als literair motief
 • geweld in sport » geweld bij voetbal » hard spel
 • geweld, taal–
 • geweldig » schitterend » toppunt(en) » hoogtepunt(en) (etc.)
 • gewenning » accommoderen » wennen aan...
 • gewenning aan gedichten
 • gewenning door geheugen » OOK: vervalsing door geheugen
 • gewenning tussen lezer en tekst
 • gewenning van lezer » conditionering van lezer
 • gewenning: klassiek verwordt tot nauwelijks meer echt gezien
 • gewenningsproces gemeen?; poëzie en muziek: –
 • gewenst boek » verlangd boek » gezocht boek » begeerd boek
 • gewenst onderzoek » onderzoeksvoorstel » suggestie voor onderzoek
 • geweten » gewetensfunctie » functie als geweten
 • geweten (persoonlijk»individueel – ) / gezag
 • gewetensangst, bevrijding uit beklemming van de christelijke tijd» –
 • gewetensangst, bevrijding van geloofsvernauwing» de christelijke tijd» –
 • gewetensfunctie » geweten » functie als geweten
 • gewetensfunctie van de Grote Voorgangers » schuldgevoel tav. oudere literatuur
 • gewetensrekening » verantwoording voor biechtvader » geestelijk testament
 • gewezen rooms–katholiek » ex–priester » uit geestelijk ambt getreden »
 • gewezen... » ex–... » voorbije... » voormalig...
 • gewichtig doen » grootspraak » opschepperij » grof » brutaal » patseri
 • gewichtigdoenerij, zonder – » bescheiden(heid) » SOMS: bescheidenheidsritueel
 • gewijd, niet – : leek c.q. leken
 • gewijde » religieuze kunst (OOK: kunst en religie)
 • gewijde kunst » religieuze kunst » kunst en religie
 • gewijde ruimte, interpretatie van liturgische c.q. –
 • gewijde taal » religieuze taal » religieuze literatuur c.q. geschriften
 • gewijzigde beleving (–smogelijkheid) » beleving onmogelijk geworden
 • gewijzigde beleving van straat» stad» gebouw» Amsterdam
 • gewijzigde benadering(en) van literair–historische teksten
 • gewijzigde betekenis, in de loop van de tijd – » tijdgebonden effect
 • gewijzigde context » andere omstandigheden » veranderde situatie
 • gewijzigde identificatie(s) bij lezer
 • gewijzigde kop of titel of pagina
 • gewijzigde kop, titel of pagina
 • gewijzigde kunstopvatting(en) » tijdgebondenheid van kunstopvatting(en)
 • gewijzigde leesgewoonte(n)
 • gewijzigde literatuuropvatting(en)
 • gewijzigde omstandigheden » andere situatie » veranderde context
 • gewijzigde religieuze beleving » veranderend geloofsbewustzijn
 • gewijzigde tekst » tekstbewerking » –herziening » –bekorting etc.
 • gewijzigde versie(s) » variant(en) » verschillende lezing(en)
 • gewijzigde waardering » vergane glorie » SOMS: latere erkenning
 • gewijzigde waardering bij Fens
 • gewild » schijnbaar diepzinnig » (aanstellerig) hoogdravend » kryptisch
 • gewild populair » quasi–leuk» quasi–humor» melig» flauw» O
 • gewild slecht » persiflage » karikatuur » parodie » pastiche » imitati
 • gewilde ondiepte » gekunsteld luchtig : alledaagsheid is niet per se poëzie
 • gewildheid, versimpelende – » schijnbaar kinderlijk » neerbuigend vertederend
 • gewone (niet–specialistische) lezer, inbreng van» door –
 • gewone / academische c.q. (lit.–) wetenschappelijke lezer(s)
 • gewone / literatuurwetenschappelijke lezer(s)
 • gewone / uitzonderlijke boeken
 • gewone als ongewoon, het – » bijzonderheid van het gewone
 • gewone dingen ingewikkeld zeggen: is geen poëzie
 • gewone dingen, spel met – » spel met anekdote » SOMS: symboliek in anekdote
 • gewone en verheven taal gecombineerd
 • gewone leven van het verleden
 • gewone lezer » OOK: "gewone" lezer vs. literair criticus als lezer
 • gewone lezer / academische c.q. (literatuur–) wetenschappelijke lezer(s)
 • gewone lezer, niet voor de – (: dichters–poëzie)
 • gewone menselijkheid » gewoon menselijk » algemeen menselijk
 • gewone ongewoon gemaakt, het – » alles blijkt anders » "Existenzerhellung&qu
 • gewone ongewoon gemaakt, het – » bijzonderheid van het alledaagse
 • gewone ongewoonheid
 • gewone taal / literaire taal
 • gewone taal / taal van cq in kunst
 • gewone taal cq woorden» spreek–\ omgangs–\ straat–\ joviale» onopgesmu
 • gewone woord, literaire taal en – » (quasi–) literair vs. sober taalgebruik
 • gewone woorden » spreektaal » gewone taal » straattaal
 • gewone, verbijzondering van het –
 • gewone, verwondering om dagelijksheden» om het –
 • gewoon » alledaags » conventioneel » stereotiep » conformistisch
 • gewoon » argeloos » pretentieloos(heid) » laconiek
 • gewoon » banaal » onbenullig(heid) » alledaags(heid) » gewoontjes
 • gewoon » natuurlijk » "echt" : alleen door literaire middelen te creëren
 • gewoon / ongewoon (: ongewoonheid van het gewone » ongewone gewoonheid)
 • gewoon / ontzag wekkend (: historiciteit / eeuwigheidswaarde)
 • gewoon / verheven : gecombineerd (OOK: in taal)
 • gewoon = bijzonder = kinderlijk = dichterlijk (: alles als nieuw kunnen zien)
 • gewoon als ongewoon » het bijzondere van het gewone
 • gewoon geworden ongewoonheid
 • gewoon kunst geworden (: niet langer teken) » SOMS: – – – : Of niet?
 • gewoon lezen (niet als specialist» vakman» literair criticus cq wetenschapper)
 • gewoon menselijk » gewone menselijkheid
 • gewoon woord (, literaire taal en – ) » (quasi–) literaire vs. gewone taal
 • gewoon, niet – » ongewoon woord » ongebruikelijk(e) woord(en)
 • gewoonheid, ongewone – » het bijzondere van het gewone
 • gewoonte van uitgevers om boeken aan critici te zenden ipv. ze te laten kopen
 • gewoonte, (goede) oude – » traditie » conventie
 • gewoonte, lees– » leesconventie(s)
 • gewoontjes » banaal » onbenullig(heid) » alledaags » gewoon » triviaal
 • Geyl, Pieter C.A.
 • gezag » macht » autoriteit(en) » machtsverhouding(en) » macht uitoefenen
 • gezag (autoriteit) en leermeester
 • gezag / broederschapsgemeenschap (Kerk: als machtsinstituut/ liefdesgemeente)
 • gezag / gelijk (mbt. essays)
 • gezag / persoonlijk geweten (gezag / individu)
 • gezag en cultuur
 • gezag en lachwekkende parafernalia
 • gezag in de cultuur
 • gezag van criticus » macht (c.q. machtswoord) van criticus
 • gezag van de formulering » wáár want goed geformuleerd » kracht vd formule
 • gezag van dichter » gezaghebbend dichter » dichter als autoriteit
 • gezag van essay: de beste verwoording van een idee brengt anderen op ideeën
 • gezag van grote voorgangers functioneert als (soms remmend) geweten
 • gezag van literaire opiniemakers» van literaire kritiek
 • gezag van orde of congregatie, onder – / onder bisschoppelijke jurisdictie
 • gezag van taal en cultuur
 • gezaghebbend dichter » autoriteit van dichter » dichter als autoriteit
 • gezagscultuur?; is letterencultuur –
 • gezagsgetrouwe lezer
 • gezagsopvatting(en)
 • gezagsvol dichter » gezaghebbend dichter » dichter als autoriteit
 • gezamenlijk » in dialoog » met de groep
 • gezamenlijk Nederlands–Vlaams
 • gezamenlijk referentiekader » gemeenschappelijk geheugen
 • gezamenlijke / persoonlijke referenties van tekst
 • gezamenlijke interpretaties vormen gestalte van (doorgroeiend) kunstwerk
 • gezamenlijke referenties van lezers = interpretatie
 • gezang (: geloofslied » kerklied)
 • gezangboek der Nederlands Hervormde Kerk » Liedboek der kerken
 • gezangen, boek met – » liedboek » liederenverzameling
 • gezeefd realisme » klein realisme » grijs realisme
 • gezegde » spreuk(en) » zegswijze(n)
 • gezegde(s) met het woord 'hart'
 • gezegden en spreuken bij Gezelle
 • Gezelle » Van Ostaijen
 • Gezelle als dichter in andere taal
 • Gezelle als gelegenheidsdichter
 • Gezelle als vertaler van poëzie
 • Gezelle herlezen door Fens, latere poëzie van –
 • Gezelle–archief
 • Gezelle–beeld bij Fens zelf, genese van –
 • Gezelle–centrum » Gezelle–wetenschap
 • Gezelle–Genootschap, Guido
 • Gezelle–Kroniek [tijdschrift]
 • Gezelle–studie » –wetenschap » –centrum
 • Gezelle–wetenschap » Gezelle–centrum » Gezelle–studie
 • Gezelle's 'Gierzwaluwen': absoluut hoogtepunt in Nederlandse poëzie
 • Gezelle's 'Gierzwaluwen': laatste regels verwoorden wezen v. alle grote poëzie
 • Gezelle's latere poëzie herlezen door Fens
 • Gezelle's paradox: traditioneel èn revolutionair
 • Gezelle's poëzie, belemmerd zicht op –
 • Gezelle's poëzie, effect van –
 • Gezelle's poëzie, genese van –
 • Gezelle's poëzie: woord en klank de grondslag
 • Gezelle's taal, vaderrol van –
 • Gezelle's woordkracht
 • Gezelle, 'geen licht' als literair motief bij –
 • Gezelle, G., P. van Ostaijen over –
 • Gezelle, genese van natuurvers bij –
 • Gezelle, Guido
 • Gezelle, interpretatiepoging door Van Ostaijen van gedicht van –
 • Gezelle, onvoltooid(e) gedicht(en) van –
 • Gezelle, rangschikking verzamelde verzen van –
 • Gezelle, slotstrofe(n) bij –
 • Gezelle, spreuken en gezegden bij –
 • Gezelle, woord bij – : "abelen"
 • Gezelle: 'mislukking' van –
 • Gezelle: beeld/ uitleg in begin/ slot van gedicht van –
 • Gezelle: natuur bij –
 • Gezelle: opzet van Verzameld Dichtwerk
 • Gezelle: pastorale onoorspronkelijkheid bij –
 • Gezelle: relatie met zijn ouders
 • Gezellemuseum Brugge
 • Gezellestudie » –wetenschap » Gezelle–centrum
 • gezellige avond » party » feest » feestelijke bijeenkomst c.q. optocht
 • gezelligheidsvereniging » club » sociëteit » verenigingsgebouw » &ndash
 • gezelschapsspel » cultuurspel » spel » cultuur en spel » rite
 • gezelschapsspel, poëzie als –
 • gezelschapsspel, schrijven als –
 • gezicht / gehoor (zien / horen)
 • gezicht / gehoor, lezen op – (: lezen als luisteraar / lezen als kijker)
 • gezicht als boek
 • gezicht, lezen op – / lezen op gehoor
 • geziene tot betekenis verwerken, het – : oordelen
 • gezin » familie » familierelatie(s) [OOK: als literair motief]
 • gezin van Kees Fens » (één der) kinderen van Fens » familie van Kees Fens
 • gezin, Vlaams weekblad voor het grote en jonge – : "De Bond"
 • gezinsrelatie als literair motief » [OOK:] familierelatie(s)
 • gezocht » gekunsteld » kunstmatig » geforceerd » onecht » aanstellerig
 • gezocht » vermist » opsporing verzocht – maar signalement zegt niets
 • gezocht / vanzelfsprekend (: geforceerde / geloofwaardige betekenissamenhang)
 • gezocht boek » gewenst boek » begeerd boek » verlangd boek
 • gezochte interpretatie(s) » gekunstelde interpretatie
 • gezond verstand » redelijk(heid) » verstandelijk(heid) » rationalisme
 • gezondheid » –szorg» medische of psychiatrische zaken c.q. hulp cq. wetenschap
 • gezondheid, geestelijke» mentale –
 • gezondheid, psychische – » geestelijke – » mentale –
 • gezongen op melodie, tekst – » poëzie op muziek » muziek & taal c.q. tek
 • gezonken schip » scheepsramp » schipbreuk
 • gezwollen » retorisch » taalvertoon » grootspraak » hoge toon » kunst&
 • Gheorghiu, Virgil
 • Gherardo Petrarca
 • Gheyloven van Rotterdam, Arnold van
 • Gheyn, Jacob de – » Gheyn II, Jacob de
 • Ghijsen, Hendrika
 • Ghijsen, Jos
 • Ghirlandaio, Domenico
 • Ghoeyuaers, Lisbeth
 • Ghysen, Jos
 • Ghyssaert, Peter
 • Giacometti, Alberto
 • Gibbon, Edward
 • Gibbons, Orlando
 • Gibson, Michael
 • Gibson, William
 • Gide, André
 • gids » rondleider » rondleiden » uitleg » OOK: literair gids
 • gids (Mönnich) / onderzoeker (Roberts)
 • gids / onderzoeker (: Mönnich / Roberts)
 • Gids 1962, De – : enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie
 • gids lezen, telefoon–
 • gids van de KRO » Katholieke Radio Omroep
 • Gids voor de Pelgrims (in: Boek van Sint Jacobus)
 • gids, Baedeker's toeristen–
 • Gids, De – [tijdschrift]
 • Gids, De Nieuwe –
 • Gids, De Vlaamse – [tijdschrift]
 • gids, eet– » eetschrijver » culinair criticus » culinaire journalistiek
 • gids, telefoon– » telefoonboek
 • Giedion–Welcker, Carola
 • Gielen, Annemie
 • Gielen, pater
 • Gier, Jaap de
 • Gierzwaluwen (Gezelle): absoluut hoogtepunt in de Nederlandse poëzie
 • Gies, Frances
 • Gies, Miep
 • gift » gave » geven » gever » geschenk » cadeau
 • gift van Constantijn
 • Gigli, Giacinto
 • Gij » ge [pronomen]
 • gij / u (in Dante–vertaling)
 • gij–figuur » aangesprokene » je–figuur » jij–figuur
 • Gijn, Museum Simon van – (Dordrecht
 • Gijsbrecht van Aemstel
 • Gijsbrecht, opvoering van Vondel's –
 • Gijsbrechts, Cornelius
 • Gijsen, Marie
 • Gijsen, Marnix [pseudoniem van Joannes A.A. Goris, alias Zeno]
 • Gijsen, Marnix – : macrokosmos in microkosmos
 • Gijsen, mgr. J. – (bisschop van Roermond) » SOMS: in de geest van Gijsen
 • Gijsen, René
 • Gijsen, Wim
 • Gilbert & Sullivan
 • Gilbert van Stanford
 • Giles, Nathaniel
 • Gilgamesj–epos
 • Gilhuys, Rie
 • Gill, Eric
 • Gill, Meredith J.
 • Gilles, Peter (Pieter)
 • Gillet, Louis
 • Gilliams' poëzie, concreetheid bij –
 • Gilliams, Maurice
 • Gilman, Richard
 • Gilmour, Ian
 • Gils, A.M.Th. van
 • Gils, Gust
 • Gilson, Etienne
 • Gimpel, Jean
 • Ginneken s.j., Jac. van
 • Ginsberg, Allen
 • Ginzburg, Carlo
 • Giono, Jean
 • Giordana, Marco Tullio
 • Giorgione, (Giorgio da Castelfranco)
 • Giotto di Bondone
 • Giovannetti, Matteo
 • Giovanni di Ludovico della Casa (plm. 1455; +1480)
 • Giovanni, Norman Thomas di –
 • Giphart, Ronald
 • Giraldus Cambrensis
 • Girardin, Madame de
 • giro, gemeente– (Amsterdam)
 • Girodias, Maurice
 • Girouard, Mark
 • Gisekin, Jo
 • Giskes, L.L.
 • Gissing, George
 • Gittings, Robert
 • Giudici, Giovanni
 • Giuliano della Rovere [= paus Julius II]
 • Gladstone, William Ewart
 • glamour » quasi–volmaakt » OOK: design
 • glanzend papier
 • glas » glazen wand » glazen deur
 • glas » waterglas » wijnglas » SOMS: (Griekse) vaas » kan » fles
 • glazen deur (literatuur als – ): de werkelijkheid ge– en ontspiegeld
 • Glazoenow, Alexander Konstantinovitsj
 • Glendalough
 • Glendinning, Victoria
 • Glickman, Will
 • glimlach » lach(en) » vrolijk » blij
 • glimlach, archaïsche –
 • glimlach: ontspanning van barbaarse wil (= beschaving)
 • glimlach: tijdelijk evenwicht tussen de grote tegenstellingen
 • Globe (toneelgezelschap)
 • Gloria Patri... » Ere zij de Vader... : doxologie
 • glorie en nederigheid in de rooms–katholieke cultuur
 • Glorie van de Gouden Eeuw (tentoonstelling tgv 200 jaar Rijksmuseum Amsterdam)
 • glorie, vergane – » verschuiving in waardering
 • glosse (–n)
 • Glynn, Prudence
 • Gnapheus, Gulielmus
 • gnosis » gnosticisme » syncretisme
 • gnosticisme » gnosis » syncretisme
 • Gobau, John [regisseur]
 • Gobau, Marion
 • God – genade – geloof – geld – geweld: één groot sluitend ver
 • God – licht – stil
 • god » de Eeuwige » demon » God » afgod » SOMS: de Absolute
 • God als bibliofiel
 • God als gelegenheidsmetafoor (maar Hij overtreft alle beelden)
 • God als metafoor
 • God bestaat niet. Levensinzicht in drie woorden: discussie onmogelijk
 • God en»of Christus, opstand tegen – » verwerping van de scheppende God
 • God gespiegeld in de natuur » natuurmystiek » lichtmystiek
 • God in de wereld present (geworden) » incarnatie » menswording Gods
 • God is dood » godverlatenheid » God is doof
 • God is dood–theologie
 • God present in de wereld » incarnatie » menswording Gods
 • God steeds minder protestants
 • God uit zijn schepping weg
 • God uitleggen; literatuur uitleggen even belachelijk als –
 • God van Engeland, de – / de God van Nederland
 • God van Nederland, de – / de God van Engeland
 • God van Polen, de – EN»OF: de God van Rome
 • God van Rome, de – EN»OF: de God van Polen
 • god van schepping èn vernietiging; van ascese èn extase en dansen: Shiva
 • God zoeken » godzoeker(s) » zin des levens zoeken
 • God–gelijk gemaakt, de mens –
 • God–is–dood theologie
 • God, Karel van het Reve als – [bij J.M.A. Biesheuvel]
 • god, kunst als –
 • God, ledigheid» leegheid» ontlediging (vacare » kenosis) voor –
 • god, materie als –
 • god, monotheïstische – / mythische projectie
 • God, verwerping van de scheppende – » opstand tegen God en»of Christus
 • God: benoemen van – bij Hopkins
 • God: de bedelaar om een "kwartier"
 • God: de grootste metafoor
 • God: de grootste symbolist van allen
 • God: dichter tegen – als literair motief
 • God: grootste metafoor
 • God: soms gelegenheidsmetafoor (maar Hij overtreft alle beelden)
 • Goddelijke Drieëenheid, de –
 • goddelijke genade » uitverkoren zijn » uitverkiezing
 • goddelijke genade als literair motief
 • Goddelijke Komedie » Divina Commedia
 • goddelijke orde en maatschappelijke c.q. sociale ordening
 • goddelijke te concretiseren; behoefte» zucht om het –
 • goddelijke verschijnend in gestalte van menselijke natuur, het –
 • Goddelijke, zichtbaarheid» zichtbaarmaking van het –
 • Goddet, Jacques
 • Goddijn, H.P.M.
 • Goddijn, W. (Walter)
 • Godewyck, Margaretha van
 • Godfries Kerreken
 • godgeleerdheid » theologie » theoloog
 • godin der wrake » wraak
 • Gods afwezigheid
 • Gods gevoel voor humor
 • Gods grootheid » grootheid der Wet
 • Gods handelen, het tijdelijke als teken van –
 • Gods menswording » incarnatie » God present (wordend) in de wereld
 • Gods volk op weg
 • Gods Woord vlees geworden » incarnatie » menswording Gods » God hier present
 • godsbeeld » –idee » –voorstelling » eigen religieuze wereld (bij Van h
 • Godsbeeld » godsbeeld » het woord "God" » voorstellingen van God
 • godsbeeld, streng» onwerelds» Spaans (: Dominicus » Theresia v.A. » Ignatiu
 • Godsbeeld: katholiek versus protestants
 • Godsbehoefte » nacht van de ziel » 'donkere nacht' (mystiek)
 • Godsbenoeming bij Hopkins
 • Godschalk van Orbais
 • godsdienst » geloof » religie
 • godsdienst als achtergrond» basis» ondergrond» oorsprong» afkomst
 • godsdienst en kunst » religieuze c.q. gewijde c.q. kerkelijke kunst
 • godsdienst en samenleving in de middeleeuwen, verhouding –
 • godsdienst in poëzie
 • godsdienst verzwakt » secularisatie » verwereldlijking
 • godsdienst–imperialisme dmv. taal
 • godsdienst, boek over – » religieuze boeken » stichtelijke boeken
 • godsdienst, christelijke – : gekrenkte» beledigde» bespotte –
 • godsdienst, homoseksualiteit ivm. –
 • godsdienst, seksualiteit en poëzie: zonder ironie praten over – belachelijk?
 • godsdienst, sport als» en» of» –
 • godsdienst, Vondel en –
 • godsdienst: kunst als religie » religie als kunst
 • godsdienstgeschiedenis » kerkgeschiedenis » kerkhistorisch
 • godsdienstgeschiedenis » r.k. kerkgeschiedenis » kerkhistorisch (r.k.)
 • godsdienstig boek » religieus boek » stichtelijk boek
 • godsdienstig fenomeen, taal als – » heilige taal » taal en theologie
 • godsdienstig ideaal » religieuze idealen
 • godsdienstig, overdreven – » dweperige religiositeit
 • godsdienstige achtergrond» basis» ondergrond» afkomst» oorsprong
 • godsdienstige angst, bevrijding van de christelijke tijd c.q. van –
 • godsdienstige expressie, het Nederlands kapot of te versleten voor –
 • godsdienstige kunst » gewijde kunst » kunst en religie
 • godsdienstige kwaliteit niet met literaire verwarren!
 • godsdienstige literatuur, afgenomen interesse voor (bepaalde) –
 • godsdienstige ontwikkeling » religieuze ontwikkeling » geloofsontwikkeling
 • godsdienstige opvoeding » godsdienstonderwijs » geloof (–sgroei) tijdens jeugd
 • godsdienstige orde(ning), maatschappelijke» sociale» –
 • godsdienstige poëzie
 • godsdienstige problematiek bij schrijvers zonder geloof
 • godsdienstige symboliek» symbolentaal
 • godsdienstige taal » taal voor religieuze aandoeningen » tautologieën als...
 • godsdienstige thematiek » religieuze problematiek » religie als lit. motief
 • godsdienstige traditie, r.k. kerkelijke c.q. –
 • godsdienstoefening » eredienst » ritus » misoffer » kerkdienst
 • godsdienstonderwijs » religieuze opvoeding » religie tijdens jeugd
 • godsdiensttwist » geloofsoorlog(en) » heilige strijd
 • godsdienstwetenschap » theologie » theoloog
 • godsgoochelaars Pauwels en Bergier
 • godshuis » kerk » kathedraal » domkerk(en) » kerkgebouw(en)
 • godsideeën van» bij (Van het) Reve » Reve's eigen religieuze wereld
 • godslastering » blasfemisch » blasfemie
 • godsverlatenheid » God is doof » God is dood
 • godsvoorstelling bij Van het Reve: de Meedogenloze Jongen
 • godsvoorstellingen bij» van (Van het) Reve » Reve's eigen religieuze wereld
 • Godthelp, R.
 • godverlatenheid » God is doof » God is dood
 • Godwin, E.W.
 • Godwin, William
 • godzoeker » God zoeken » zoeken naar de zin van het bestaan
 • goed » klassiek : biedt steeds nieuwe mogelijkheden: is onuitputtelijk
 • goed » mooi \"mooi" » fraai
 • goed » slecht lezen
 • goed (niet – )...
 • goed / mooi
 • goed / mooi (: ethiek vs. esthetiek) » ethiek en kunst cq literatuur
 • goed / slecht (: definitie c.q. model van – )
 • goed / slecht (: in poëzie: duistere vs onbegrijpelijke – )
 • goed / slecht (mbt. poëzie c.q. gedicht c.q. roman)
 • goed / slecht c.q. zwak (: Ned. dichtkunst vs. [Noord–] Nederlands verhaal)
 • goed / slecht lezen
 • goed boek » goede boeken » het goede boek
 • goed gedicht » goede gedichten
 • goed gedicht / slecht gedicht [SOMS: goede roman / slechte roman]
 • goed gedicht wordt door afstand in tijd steeds meer alleen gedicht
 • goed gedicht, geen –
 • goed gedicht: je gelooft alleen in gedicht; aan maker denk je niet
 • goed gedicht: méér dan produkt van anekdotisch» esthetisch etc. tijdverdrijf
 • goed geformuleerd: verhoogd waarheidsgehalte
 • goed gelezen? » twijfels over eigen manier van lezen van (bepaald) gedicht
 • goed gevonden nog voor begrepen te zijn (en dat blijft moeilijk verklaarbaar)
 • goed gevonden op grond van verkeerd begrijpen » waardering ogv. misverstaan
 • goed gezegd maakt onweerlegbaar
 • goed kijken » goed lezen (manier van kijken » manier van lezen)
 • goed lezen » exact lezen » gedisciplineerd & precies lezen wat er staat
 • goed lezen » geconcentreerd c.q. aandachtig lezen » concentratie bij lezen
 • goed lezen » goed kijken (manier van lezen » manier van kijken)
 • goed lezen » slecht lezen
 • goed lezen / slecht lezen
 • goed lezen: fijnprovend en spaarzaam
 • goed lezen: onzeker over eigen – van (bepaald) gedicht » van poëzie (bij Fens)
 • goed Nederlands, geen – » verkeerd taalgebruik
 • goed schrijven is reorganiseren » (goed) schrijven is (her)ordenen
 • goed verhaal: vele verhalen tegelijk verteld; in –
 • goed verkocht » populair » succesrijk » top–10 » consumptieboek »
 • goed vers gekenmerkt door evenwicht "taalluwte"/ taaldichtheid (concentratie)?
 • goed vers gekenmerkt door evenwicht c.q. spanning oorspronkelijkheid–traditie?
 • goed vinden van tekst is: tekst geloven
 • goed wetenschappelijk boek, kenmerk van –
 • Goed Wonen » Pastoe » meubelen » inrichting van huiskamer
 • goed: 'wat niet – is, is niet geschreven'
 • goede » slechte lezer(s) [c.q.: goede / slechte lezer(s)]
 • goede / slechte autobiografie
 • goede / slechte lezer(s) [c.q.: goede » slechte lezer(s)]
 • goede / slechte poëzie [c.q. SOMS: roman]
 • goede boek voor de gast, precies het –
 • goede boeken » het goede boek » goed boek
 • goede door het kwade bevorderd, het –
 • goede gedicht, anonimiteit van het –
 • goede gewoonte » traditie » conventie
 • goede manieren » stijlvol » beleefd » beschaafd » wellevend » etiquett
 • goede poëzie (eerder gelezen – ) functioneert voor lezer als model
 • goede poëzie raakt niet "op"
 • goede poëzie verdraagt generaties van misbruikers
 • goede poëzie» tekst : verdraagt generaties van misbruikers
 • goede poëzie, lang verborgen blijvende elementen in –
 • goede poëzie: in tussengebied van zeggen en suggereren liggend
 • goede poëzie: nooit een definitieve gestalte
 • goede poëzie: wat je over – zegt is nooit voldoende
 • goede poëzie; (blijvende) onvoltooidheid kenmerkt –
 • goede poëzie; lezer hanteert model van –
 • goede schrijver is herkenbaar aan afwezigheid van aanhalingstekens
 • goede smaak » smaak ; SOMS OOK: smaakvorming
 • goede smaak / kunst ; OOK: artistieke» literaire» muzikale smaak
 • goede smaak / slechte smaak
 • goede smaak: (dood)saai » deugd: saaiste ideaal
 • goede tekst verdraagt generaties van misbruikers
 • goede tekst, hegemonie van –
 • goede tekst: daarin ieder woord onvervangbaar
 • goede verstaander
 • goede verstaander(s), verwachtingspatroon» gemeenschap van de –
 • goede verstaander, slechte verstaander als –
 • goede vertaling: plagiaat in eigen woorden
 • Goede Vrijdag
 • Goede Week » Stille Week » Lijdensweek
 • Goedegebuure, Jaap
 • goedgekeurd door auteur, uitgave – » auteurseditie
 • Goedhart, Bob
 • goedheid als literair motief » medemenselijkheid als (literair) motief
 • goedkoop » banaal » triviaal » alledaags » gewoon (–tjes) » onbe
 • goedkoop / duur; gevoelens: lelijk/ mooi – laag/ hoog – ...
 • Goedkoop, Hans
 • goedkope boeken » goedkope uitgave(n) c.q. reeks(en) » goedkoop boeken kopen
 • Goenawan, Basoeki
 • Goeree, Marinus van
 • goeroe, Shaw als
 • Goes, Albrecht
 • Goes, Frank van der
 • Goes, Hugo van der
 • Goes, Mathias van der
 • Goethe, Johann Wolfgang von
 • Goethem, J. Philip van
 • Goeverneur, Jan Jacob Antonie
 • Goey, Ed de
 • Goff, Jacques Le –
 • gogen » agogen » –gogen » halfzachtheid » softe hap » (enz.)
 • Gogh in Brabant, Van – (expositie 's–Hertogenbosch)
 • Gogh Museum, Van – (Amsterdam)
 • Gogh, Theo van (filmer » tv–presentator) [1957–2004]
 • Gogh, Vincent van
 • Gogol, Nikolaj Vasiljevich
 • Gogolj, N.W.
 • gokken als literair motief » speelzucht als literair motief
 • gokker » speler » wedden » (sport–) toto » voetbalpool
 • Golding, Arthur
 • Golding, William
 • Goldoni, Carlo
 • Goldsmith, John
 • Goldwyn, Samuel
 • golem
 • golf » –spel » kolfspel
 • golf (golven) als literair motief
 • golf van symbolisme, tweede – » terugkeer naar symbolisme
 • Golfoorlog 1991 (: Irak / Koeweit)
 • golfspel » kolfspel
 • Golgotha » Calvarië
 • Golgotha » Calvarië als motief (ook: als literair motief)
 • Gollancz, Victor
 • Goltzius, Hendrick
 • Gomarus, Franciscus
 • Gombong
 • Gombrich, Ernst Hans
 • Gombrowicz–Labrosse, Marie–Rita
 • Gombrowicz, Witold
 • Gomes, Paula
 • Gommert
 • Gomperts, H.A.
 • Gompes, Loes
 • Gomringer, Eugen
 • Goncourt, Académie –
 • Goncourt, E. de : documents humains: een knekelhuis
 • Goncourt, Edmond de
 • Goncourt, Jules de
 • Gonne, Maud
 • Gontard, Susette
 • Gontsjarov, Ivan Alexandrovitsj
 • Gonzaga, Francesco
 • goochelen » goochelaar
 • goocheltruc » maniertje» kunstje» gekunsteld» geforceerd» onecht»
 • Goodich, Michael E.
 • Goodman, Dina
 • Goodman, John
 • Goodsell, mrs. –
 • Gooi– en Eemlander, De – [[dagblad]
 • Gooi, het – » Hilversum » SOMS: het omroepbestel
 • Gooijer, A.C de
 • Gooijer, Rijk de
 • Goos, Maria
 • Goosen, Louis
 • Goossen, Mia
 • Gooyer, A.C. de
 • Gorbatsjov, Michail
 • Gorcum, de martelaren van –
 • Gordijn, Herman
 • Gordon, D.J.
 • Gordon, Hugh
 • Gordon, Jan B.
 • Gordon, John
 • Gordon, Lyndall
 • Gorinchem: Boekhandel–Uitgeverij De Mandarijn
 • Goris, Joannes A.A. [pseudoniem: Marnix Gijsen; OOK: Zeno]
 • Goris, René
 • Gorki, Maxim
 • Gorp, Corrie van
 • Gorp, Jan van
 • Gorter vijftig jaar dood
 • Gorter–handschrift (Mei; B)
 • Gorter–prijs (Amsterdam)
 • Gorter–Wijnkoop, briefwisseling –
 • Gorter, D.S.
 • Gorter, H. – : "schape–wolken" (woord bij – )
 • Gorter, H.: stapelkarakter van samenstellingen bij –
 • Gorter, Herman
 • Gorter, K. [= ds. K. Gorter]
 • Gorter, Simon
 • Gorter: "Mei": eerste twintig regels
 • Gorter: 'tintelsneeuw'
 • Gorter: de "Mei" van –
 • Gorter: Mei: eerste twintig regels
 • Gorter: samenhang in "Verzen"
 • Gorters poëzie: steeds weer nieuw
 • Gortzak, Wouter
 • Goslinga, Cornelis
 • Gossaert, Geerten (pseudoniem van prof. dr. F.C. Gerretson)
 • Gosse, Edmund
 • Gosselink–van Grieken, W.J.
 • gossip » roddel » gekonkel » "human interest" » roddelrubriek of &
 • Gote Kerk te Edam
 • Gotendorf, Alfred
 • Gothic Novel
 • gotiek » gotisch
 • gotiek, neo–
 • gotisch / romaans
 • gotische kunst, romantische beleving van de –
 • Gottschalk van Fulda » van Orbais
 • goud » gouden
 • Goud, Marco
 • Goudberg, J.H.A.M.
 • Goudeket, Maurice
 • Gouden Boekjes (serie voor kinderen, van de Bezige Bij)
 • Gouden Eeuw
 • Gouden Eeuw, De Glorie van de – (tentoonstelling 200 jr Rijksmuseum A'dam)
 • Gouden Eeuw, Nederlandse kunst uit de – : verspreiding buiten Nederland
 • Gouden Eeuw, Nederlandse schilderkunst in de –
 • Gouden Eeuw: expositie 2007 Stadsarchief A'dam "Het aanzien van Amstertdam"
 • Gouden Eeuw: literatuur– / kunstwaardering in –
 • Gouden Griffel
 • gouden handdruk » bonus » afkoopsom » vertrekpremie
 • Gouden Penseel
 • Goudsblom, J.
 • Goudsmit, Lex [acteur]
 • Goudstikker Collection, Jacques –
 • goudvis(sen) als literair motief
 • goudzoeken in Alaska » Klondyke
 • Gough, Richard
 • Gould, Glenn
 • gourmet » lekkerbek » smulpaap » fijnproever
 • Govaart, Th.
 • Govaerts, Jo
 • Goven–Wilson, Chris
 • Gowers, Ernest
 • Goya, Francisco de : invloed op Hendrik de Vries
 • Goyen, Jan van
 • Gozzoli, Benozzo
 • GPD–bladen » regionale pers
 • Gréco, Juliette
 • Grève, M. de
 • Gröning, Philip
 • Grönloh, J.H.F.
 • Grönloh, J.H.F. [pseudoniem: Nescio]
 • Gröttrup, Irmgard
 • Grünewald, Matthias
 • Graaf en Zoon, G. de – (sigarenwinkel in Den Haag)
 • Graaf, Agnes de
 • Graaf, Ben de
 • Graaf, Karel de
 • Graaf, Manfred de
 • Graaf, Reinier de
 • Graaf, Thom de (fractievoorzitter D 66)
 • Graaf, W. de
 • Graaff, Chris de
 • Graaff, Nicolaus de
 • Graafland, Rob
 • graag experimenteren
 • graag lezen » leeslust » hartstochtelijk lezen » hartstochtelijke lezer
 • graag lijden » zelfkwelling » masochisme
 • graag schrijven » graag formuleren » vertelplezier
 • graag schrijven / de pest aan schrijven
 • graag spreken» formuleren» voordragen (: plezier van spreker in vorm)
 • Graal als literair motief, de – » Graalmotief » Graalsymboliek » Graaleleme
 • Grabar, Oleg
 • gracht » grachtengordel » grachtenhuis
 • Grachtenboek, Amsterdamse –
 • grachtengordel » grachtenhuis » gracht(en)
 • grachtenhuis » grachtengordel
 • Gracián s.j., Baltasar
 • Gracia van Monaco, prinses –
 • gradaties van mooi
 • graden van dichtheid
 • Gradener, Jeroen
 • Gradov, Kyrill
 • graecus » latinist » classicus
 • graf » kerkhof » doodscultuur » doodscultus » funeraire cultuur » graf
 • graf » kerkhof » laatste rustplaats als literair motief
 • graf » moeder : 'huis' als metafoor voor –
 • graf van Petrus » Sint Pieter, kerk te Rome
 • graf–metafoor c.q. moeder–metafoor: 'huis' als –
 • graf, kerk als leeg – » lege kerk » ongebruikt kerkgebouw
 • graf, liturgie mbt. het – » uitvaart » begrafenisplechtigheid
 • Graf, Willi
 • grafbeeld » graf » kerkhof » funeraire cultuur » doodscultus
 • grafiek » tekening(en) » pentekening(en) » tekenkunst » ets (–en) etc.
 • grafiek, poëzie en –
 • grafiek: houtsnede(n)
 • grafische kunst » grafiek » (pen–) tekening(en) » tekenkunst » ets (&n
 • grafische kunst: houtsnede(n)
 • grafitti » namen op muren of bomen gekladderd
 • grafkamer als levensboek
 • grafologie » handschriftkunde
 • grafschrift (–en)
 • grafschrift van Emants
 • grafsteen » graf » doodscultus » doodscultuur » kerkhof » funerair
 • grafsteen als literair motief
 • Graft, Guillaume van der [pseudoniem van ds. W. Barnard]
 • Graftdijk, T. (Thomas)
 • Grafton, Anthony
 • Grahame, Kenneth
 • grammatica » spraakkunst » syntaxis
 • grammatica als literair motief
 • grammatica, tegen de regels van de –
 • grammaticale regels: tegen de – – in » ongrammaticaal
 • grammofoon, muziek» lied(jes) (beluisteren) op radio cq compactdisc cq –
 • grammofoonopnamen oude(re) literatuur: Philips–serie "Poëtische Klanken"
 • grammofoonopnamen van schrijvers die werk voorlezen » OOK: introductieplaat...
 • grammofoonplaat, hoes» tekstboekje bij cd of –
 • grammofoonplaat, voordracht door auteurs op band» cd of – (poëzie of proza)
 • grammofoonplaten, Literaire – (De Bezige Bij)
 • Grammont, le chevalier de –
 • Grand Prix Catholique de la littérature
 • Grand Prix Zandvoort
 • Grand Tour
 • Grande Chartreuse (Grenoble)
 • Grande Parade, La – (tentoonstelling in Stedelijk Museum Amsterdam)
 • Grandmaison s.j., L. de
 • Granpré Molière, M. – » OOK: Bossche School in de architectuur
 • Gransden, Antonia
 • Grant, Duncan
 • Grant, Edward
 • Grant, Garry
 • Grant, James Shaw
 • Grant, president –
 • Granta (universiteitsblad Cambridge)
 • grap » plezier(ig) » pret » lol » vermaak
 • grap » witz » scherts » geestigheid » slapstick » (absurde) humor
 • grap, getekende – » cartoon(s) » spotprent(en) » tekening(en)
 • Graphis [maandblad]
 • grapje » scherts » geestigheid » witz » slapstick » humor
 • grapje, woord– » woordspeling(en) » woordspel
 • Grapperhaus, W.
 • grappig, niet echt – » flauw » quasi–humor » opleuken » gewild p
 • gras » grassoort » sportveld(en)
 • Grass, Günter
 • Gratianus, keizer van Rome
 • gratis
 • gratis bibliotheektoegang » gratis lezen
 • gratis lezen » gratis toegankelijke bibliotheek (–theken) » OOK: uitleencijfer
 • grauw » grijs » kleurloos » saai » eentonig » dor » vervelend
 • Graves, Richard Perceval
 • Graves, Robert
 • Gravesande, 's– : G.H. –
 • Gravesande, G.H. 's–
 • gravure » plaat » prent(en) » afbeelding(en) » illustratie(s) » reprod
 • gravure / foto
 • gravure van lezende mensen (schilderijen» afbeeldingen» tekeningen van...)
 • gravures met lezer(s) » afbeelding(en) van lezer(s)
 • Gray, John Henry
 • Gray, Robert
 • Gray, Thomas
 • Graz
 • Graz: Kunsthistorisches Museum
 • Greco, El
 • Greco, El – : expositie Londen 2004 (National Gallery)
 • Greef, Hugo de
 • Greek literature (classical)
 • Greek literature (modern)
 • Green, Éric–Jean » Eric Jourdan
 • Green, Jonathan
 • Green, Julien
 • Green, Peter
 • Green, Roger Lancelyn
 • Green. Martin
 • Greenaway, Kate
 • Greenblatt, Stephen
 • Greene, Graham
 • Greene, Jack P.
 • Greenwald, Harold
 • Greenwich Village (New York)
 • Greeve ofm, Borromeus de
 • Greeve, Henri de
 • Grefe, Jan
 • Gregoor, Nol
 • gregoriaans
 • gregoriaans van Solesmes » abdij Solesmes
 • Gregorius de Grote, paus –
 • Gregorius II, paus
 • Gregorius IX, paus van Rome
 • Gregorius van Nazianze
 • Gregorius van Nyssa
 • Gregorius van Tours
 • Gregorius XI, paus
 • Gregorius XV, paus van Rome
 • Gregory, Kenneth
 • Gregory, Lady Isabelle
 • Gregynogg Press, catalogus van de –
 • Grein, Jack T.
 • Greitemann, Nico
 • Grelinger, Wim
 • Grenoble: La Grande Chartreuse
 • grens » grenzen » begrenzing » contouren » duidelijke afscheiding » be
 • grens 'historische' (: te actualiseren) literatuur / 'levende' literatuur
 • grens 'levende' / 'historische' (: te actualiseren) letterkunde
 • grens 19e met 20e eeuw
 • grens dag/ nacht opgeheven (H. de Vries)
 • grens droom/ werkelijkheid opgeheven (H. de Vries)
 • grens fantasie/ realiteit opgeheven (H. de Vries)
 • grens heden/ verleden door verbeeldingskracht van geheugen opgeheven
 • grens heden/ verleden opgeheven (H. de Vries)
 • grens leven/ dood opgeheven (H. de Vries)
 • grens tussen epigonisme / authenticiteit
 • grens van de retoriek
 • grens van de tijd, over de – » buiten de tijd
 • grens van lezersmogelijkheden » beperktheid van de lezer(s)
 • grens van weten door boeken duidelijk gemaakt (: roepen hun eigen tekort op)
 • grens voor (betekenistoekenning door) poëzielezer
 • grens waken/ slapen opgeheven (H. de Vries)
 • grens, tijd– : geen – » ontkenning van chronologie c.q. tijd
 • grensgebied » grens » tussengebied » grenssituatie
 • grensoverschrijding » verkennen » ontdekken : als literair motief
 • grensoverschrijding van de taal
 • grenssituatie » grens » tussengebied
 • grenzen doorbreken van identiteit en taal
 • grenzen van de lezer » begrensde mogelijkheden van de lezer(s)
 • grenzen van de poëzielezer (mbt. betekenistoekenning)
 • grenzen van het vak liggen niet vast
 • grenzen van interpretatie (limiet van haar vermogen tov. het geheim)
 • grenzen van kunst: onverdraaglijk geworden wanneer zij geen troost kan bieden
 • grenzen van taak of functie dagbladkritiek c.q. –recensent
 • grenzen van taal » beperking(en) van de taal
 • grenzen van weten door boeken duidelijk gemaakt (: roepen hun eigen tekort op)
 • grenzen voor poëzielezer (mbt. betekenistoekenning)
 • Gresham, Joy » Joy Lewis–Gresham
 • Greshoff, Aty
 • Greshoff, Jan
 • Greter, John
 • Greve, H.E.
 • Grevenbicht: wereld–vrijgezel nr. 1 (Gerard Greyn)
 • Grevia, Philippus de
 • Grewel, Annemarie
 • Greyn, Gerard ("wereld–vrijgezel nr. 1" uit Grevenbicht)
 • Grieg, Nordahl
 • Grieken, humanisme der –
 • Griekenland
 • Griekenland (klassieke –): moederland / oude Egypte: exotisch
 • Griekenland / Egypte : resp. moederland v. Europ.cultuur vs. exotisch & vreemd
 • Griekenland, 19e–eeuwse reizigers door –
 • Griekenland, ontdekking van het contemporaine –
 • Griekenland, ontdekking van het klassieke –
 • Grieks – Romeins – bijbels
 • Grieks » SOMS: koinè
 • Grieks (klassiek) / Germaans ; OOK: Romaans / Germaans
 • Grieks humanisme
 • Grieks werd het Latijnse denken?; hoe –
 • Grieks–orthodoxe Kerk » Russisch–orthodoxe Kerk (: orthodox christendom)
 • Grieks, leraar – : M. Linders
 • Grieks, Nieuw– : vertaling uit het –
 • Grieks, studie van het – in het westen (omstreeks 1453)
 • Grieks, vertaling uit het –
 • Griekse » Latijnse... ZIE OOK: klassieke...
 • Griekse en Joodse (bijbelse) traditie verzoenen
 • Griekse en»of Romeinse mythologie » mythologische motieven (: in de kunsten)
 • Griekse invloed op katholicisme c.q. christendom
 • Griekse invloeden op 19e–eeuwse Europese cultuur
 • Griekse literatuur
 • Griekse literatuur (Nieuw–Grieks)
 • Griekse muziek c.q. dans » zeibekiko » kalamatiano
 • Griekse mythologie » Romeinse mythologie » mythologische motieven (in kunsten)
 • Grierson, Sir Herbert
 • Griever, Ger
 • griezelig » gruwelijk » monsterlijk » verschrikkelijk » horror
 • Griffel, Gouden –
 • Griffel, Zilveren –
 • Griffin, Dustin
 • Griffin, Jasper
 • Griffioen–reeks
 • Griffith, Florence
 • Grigson, Geoffrey
 • grijs » bejaard » oud » ouderdom » [OOK: vroeg oud » jongere oudere]
 • grijs » de kleur grijs
 • grijs realisme » klein realisme » "gezeefd" realisme
 • Grijs, F.J.A. de
 • Grijs, Piet [pseudoniem van Hugo Brandt Corstius]
 • grijze golf bij Nederlandse auteurs
 • Grijzenhout, Frans
 • grillig / schijn van systeem (betekenisloos/ raadsel): fantasie/ verbeelding
 • Grimm, gebroeders – (Jakob & Wilhelm – )
 • Grinstead, East– & West–
 • Grinten, E.F. van der
 • grip op tekst: Fens noteert enige moeite met c.q. zijn gebrek aan –
 • Gris, Juan
 • Griswold, Rufus
 • Grivel, Charles
 • groei » persoonlijke geschiedenis » ontwikkeling : als literair motief
 • groei in betekenis van literair werk (door wat erna kwam)
 • groei van bibliotheek » aanschaf door bibliotheken
 • groei van bibliotheek » geschiedenis van bibliotheek » bibliotheekgeschiedenis
 • groei van boek» verhaal» tekst ; OOK genese cq geschiedenis van tekst
 • groei van lezer, ontstaan c.q. ontwikkeling en –
 • groei van succes onverklaard » (mysterieuze) succeselementen
 • groei van tekst» boek» literair werk : door individueel leesproces
 • groei van tekst, geen – (: tot stilstand gekomen» heeft zich niet ontwikkeld)
 • groei–bloei–aftakeling: ontwikkeling als beschrijvingsmodel van kunstgesch.
 • groei–bloei–top–neergang: geschiedenis opgevat als organisch»biologisch proc
 • groei, bewustzijns– : als literair motief
 • groeien (terug– ) van gelezen tekst tot beeld» idee» kiem
 • groeien van poëzie door herlezing » na herlezing blijkt poëzie veranderd
 • groeien van tekst (gedicht » proza) in meerduidigheid
 • groeiend » veranderend boek willen nalaten, één –
 • groeiend boek » groeiende tekst: door tijd» jaren» generaties» eeuwen
 • groeiend dichterschap
 • groeiend geloof bij religieuze opvoeding » godsdienstonderricht
 • groeiend niet–weten » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • groeiend oeuvre
 • groeiend produkt van individueel leesproces; literair werk is –
 • groeiend raadsel rond personages bij Simenon (: mens een onpeilbaar geheim)
 • groeiende betekenis » groei in betekenis
 • groeiende betekenis (–mogelijkheden): kunst kent vooruitgang !
 • groeiende eruditie (zichzelf voortdurend vormend): verbeelding
 • groeiende gestalte van kunstwerk: gevormd uit steeds nieuwe interpretaties
 • groeiende interesse voor essay c.q. poëzie
 • groeiende interesse voor poëzie» essay
 • groeiende interesse voor vertalingen klassieke literatuur
 • groeiende lezer – (door)groeiende tekst » met lezer vergroeiende poëzie
 • groeiende lezer » gegroeide lezer » lezersverleden » leesverleden
 • groeiende tekst bij groeiende lezer » met lezer vergroeiende poëzie
 • groeiende verstaanbaarheid van moeilijke poëzie; mettertijd –
 • groeikracht van gedicht
 • groeiproces bij schrijven» lezen» kopen» luisteren
 • groeiproces van een kritiek» recensie (: de criticus aan het werk)
 • groeiproces van poëzie bij lezer
 • groeitekst (poëzie): ontvouwt zich bij elke lezing opnieuw en net iets anders
 • Groen–Links: Paul Rosenmöller (politicus)
 • Groen, Hein
 • Groen, Joannes Juda
 • Groene Amsterdammer, De [weekblad] (OOK: "Mosgroene")
 • Groene Boekje (Woordenlijst van de Nederlandse taal, 1954)
 • Groene, de – » De Groene Amsterdammer [weekblad]
 • Groeneboer, Kees
 • Groenendijk, C.A.
 • Groenewegen, Hans
 • Groenewoud–lezing (Nijmegen 1990)
 • Groenier, Ben
 • Groeningemuseum (Brugge)
 • Groeningemuseum Brugge: Eeuw der Vlaamse Primitieven (tentoonstelling 1960)
 • Groeningen, August P. van – [= A.P. Barendrecht]
 • Groenteman, Hanneke
 • groep » kring » gemeenschap » clan » circuit, conventies binnen –
 • groep (eigen – ) en eigen tijd
 • groep, bijbel– » bijbelclub » bijbellezen
 • groep, met de – » gezamenlijk » in dialoog » niet individualistisch
 • groep, open/ gesloten –
 • groepsconventie(s)
 • groepsfoto('s) van Nederlandse auteurs
 • groepsgebondenheid van literatuuropvatting(en)
 • groepsgeheugen » collectieve herinnering
 • groepsgevoel » gemeenschap » kring van gelijkgestemden c.q. geestverwanten
 • groepstaal / algemeen gebruikte taal
 • groet » contact » ontmoeten » OOK: onzekerheden mbt. –
 • groeten » wuiven » zwaaien
 • grof » brutaal » grote bek » grootspraak » patserig » poenig
 • grof » plat » vulgair (OOK: van taalgebruik)
 • grof (groot) / fijn (klein)
 • grof / fijn (groot / klein)
 • Grol, Evert van
 • Grolier, Jean
 • grond voor literaire betekenis, literaire –
 • grond voor oordeel: dit is poëzie
 • grond voor waardering: literaire waarde/ geloofs– c.q. levensbeschouwing als –
 • grond, erkend op verkeerde – » waardering ogv. misverstaan
 • Grondbezit, Vereeniging voor Gemeenschappelijk – : tijdschrift "De Pionier"
 • gronden voor oordeel, historische/ literaire –
 • gronden, op verkeerde – erkend c.q. gewaardeerd
 • grondslag van Gezelle's poëzie: klank en woord
 • grondstof door kunstenaar bewerkt » be– en verwerking van realiteit
 • grondstof kunst: toevallige realiteit (bewerkt tot beeld v. algemene waarheid)
 • Groniek [uitgave St. Onafhankelijke Groninger Historische Studentenpers]
 • Groningen » Groninger » Gronings
 • Groningen, culturele prijs der provincie –
 • Groningen, Rijksuniversiteit –
 • Groningen: Instituut voor Biografie
 • Groningen: universiteitsbibliotheek
 • Groningen: wetenschappelijke boekhandel Scholtens
 • Groninger kerkjes, Friese en –
 • Groninger Museum
 • Groninger Weekblad (1886)
 • groot / klein (grof / fijn)
 • groot aantal dichters in Finland » talrijke Finse dichters
 • groot aantal herdrukken » populair boek » goed verkocht » Top–10 (etc.)
 • groot auteur als norm » representativiteit van enkele grote schrijvers
 • groot boek, te – » te grote boeken » (te) zware boeken
 • Groot Dictee der Nederlandse Taal
 • groot door klein gerepresenteerd (bijzonder detail = groot geheel)
 • Groot Gevoel » (te) grote gevoelens
 • Groot Nederland (tijdschrift)
 • Groot Nieuws voor u (populariserende vertaling van het Nieuwe Testament)
 • groot schrijver maar heeft niets te vertellen
 • groot schrijver monopoliseert thema» motief: voor anderen verboden terrein!
 • groot verleden, dode cultuur van een te –
 • groot verleden, last van het (te) – » onze relatie met het verleden
 • groot voltooid kunstwerk lijkt eerder ontstaan dan gemaakt
 • Groot woordenboek der Nederlandse taal (Van Dale)
 • Groot–Brittannië » Engeland » Engels
 • groot–grof / klein–fijn
 • Groot–Kempische Cultuurdagen
 • groot–kruidenier Jan Dirkz. van den Broek
 • Groot–Nederland » Zuid– & Noord–Nederland (eenheid» samenwerkend&r
 • groot–seminarie » opleiding tot priester » –roeping (OOK: – als lit.
 • Groot, Daan de
 • Groot, Ger
 • Groot, Godfried de
 • Groot, Hugo de – » Grotius
 • Groot, Jacob [pseudoniem: Jacob der Meistersänger]
 • Groot, Jan H. de
 • Groot, Maria de
 • Groot, R.A. Cornets de
 • Groot, Sybren R. de
 • Groot, Willem de
 • Groote, Geert
 • Grooten, L.
 • Grootendorst, Rob
 • Grootes, E.K. [Eddie]
 • Groothandelsgebouw in Rotterdam
 • grootheid » schoonheid » cultuurmonumenten: bevangenheid tov. overweldigende –
 • grootheid (echte – ) van literair werk: laat zich niet vergelijken
 • grootheid der Wet » de Weg van de Wet » grootheid Gods » Vreugde der Wet
 • grootheid van de mens: diens bewustzijn van zijn tijdelijkheid
 • grootheid van de schilder bewezen door onmacht van de taal
 • grootheid van voorgangers doet je klein voelen » OOK: gêne tav oude literatuur
 • grootheid verwerven zonder kritische waarderingsgeschiedenis
 • grootheid: bewijst zich door steeds nieuw beginnen en toch herkenbaar blijven
 • Grootjans, Harry
 • grootletterboek » uitgave in grote letter » in grote letter gedrukt
 • grootmeesterlijk wetenschappelijk werk komt in isolement–positie van kunstwerk
 • grootmoeder van Fens
 • grootnederlands » Zuid– en Noord–Nederland (als eenheid) » de Lage Landen
 • grootouders van Kees Fens » grootmoeder c.q. familie van Fens
 • grootse » grote (het c.q. de –) versus eigen kleinheid c.q. kleine maat
 • grootsheid: gebrek aan – (cq kwaliteit» intensiteit» diepgang» vitaliteit..
 • grootspraak » grote bek » grof » brutaal » gewichtig doen » patserig &
 • grootspraak » retoriek » taalvertoon » taalvergroting » bedrog van de taal
 • grootspraak en wansmaak, burgerlijke –
 • grootspraak ontbreekt » eenvoud van taal c.q. stijl » nuchter genoteerd
 • grootspraak, literaire –
 • grootste dichters van na de oorlog voor Fens: Claus en Lucebert
 • grootste kunst: ontactualiseerd cq met steeds ander vermogen tot tijdelijkheid
 • grootste metafoor: God
 • grootste ochtendblad (de Telegraaf)
 • grootste schrijver die Nederland ooit heeft gehad, Vestdijk de – (vindt Fens)
 • grootste schrijver uit de geschiedenis
 • grootsteeds / provinciaal
 • grootsten niet representatief voor eigenheid van stroming of richting; de –
 • grootte der letter(s) » letterkorps » letter(s)
 • grootte van oplage » aantal (verkochte) exemplaren
 • grootvader van Fens » (SOMS: overgrootvader)
 • Grootveld, Robert Jasper
 • Gropius, Walter
 • Grosheide, D.
 • Groskamp–ten Have, Amy
 • Gross, John
 • Grosse Stille, Die – » Into Great Silence » De grote stilte (film 2006)
 • Grosseteste, Robert
 • Grosskurth, Phyllis
 • Grossouw, W.K.M.
 • Grosz, George
 • grote » grootse (het – ) versus eigen kleinheid
 • grote bek » grootspraak » grof » brutaal » patserig » poenig
 • grote boeken, te zware cq te –
 • grote Europese tradities; (westers) Christendom: een van de –
 • grote gebaar, poëzie van het –
 • grote gevoelens, (te) – » Groot Gevoel
 • grote interesse voor biografieën
 • grote klassieken: jonge dichters niet verlamd door de –
 • Grote Kunst is autonoom» heeft eigen leven
 • grote kunst tragisch, alle –
 • Grote Kunst, relatie met c.q. verhouding tot –
 • grote kunst: nooit een definitieve gestalte» explosie van mogelijkheden
 • grote kunst: steeds nieuwe gestalten» explosie v mogelijkheden» kern onbereikb
 • grote kunst: stelt altijd vraag zonder antwoord?
 • grote letters, uitgave(n) in –
 • grote lijn: beschrijving van – niet superieur aan studie van het detail
 • grote literatuur is onuitputtelijk
 • grote literatuur kan voortbestaan dank zij verkeerd lezen
 • grote literatuur: omgeven door een weggelaten maar wel aanwezige wereld
 • grote poëzie die steeds opnieuw de moderne poëzie binnen gelezen moet worden
 • grote poëzie, eerste kennismaking met –
 • grote poëzie, kenmerk van alle – : het balanceren tussen sens en son
 • grote poëzie, schok van plotseling inzicht in –
 • Grote Prijs van de Nederlandse Letteren
 • Grote Prijs van Nederland
 • grote produktie » veelschrijver » produktief
 • grote publieke belangstelling » populair » beroemd » veel gelezen » roem
 • grote schrijver als norm » representativiteit van enkele grote auteurs
 • grote schrijvers » erkende coryfeeën : beperkt in aantal
 • grote schrijvers / historici
 • grote stad / natuur EN: stad / woestijn (OOK: – als literair motief)
 • grote stilte, De – » Into Great Silence » Die grosze Stille (film 2006)
 • grote taal / strakke taal
 • grote tegenstellingen; de glimlach: tijdelijk evenwicht tussen de –
 • grote traditie; individueel talent kan alleen binnen – functioneren
 • Grote Verhaal, intertext als onderdeel van het " – "
 • Grote Voorgangers functioneren als geweten
 • grote waardigheid van poëzie, de – » zin van poëzie
 • Grote Winkler Prins (encyclopedie)
 • grote woorden » taalvertoon » retoriek » bombast » artistiek jargon
 • grote woorden, afwezigheid van –
 • grote–letterboek » uitgave in grote letter
 • Grote, Geert
 • groter belang dan literair, middelen en betekenissen van –
 • groter referentiekader van hedendaagse lezer
 • groter wordend niet–weten » boeken als scheppingsproces van het tekort
 • grotere dan ik, angst voor het – » angst voor het mysterie » angst voor stilte
 • grotere publiceermogelijkheden in Vlaanderen dan in Noord–Nederland?
 • grotere volledigheid onzichtbaar» onmogelijk door volledigheid v. detailstudie
 • groteske » grotesk effect
 • groteske, geen – » slapstick, geen – » fantastische, niet het –
 • Grotius, Hugo
 • grove taal » plat » vulgair » grof
 • Grove, Georges
 • Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin
 • Grunfeld, Frederic V.
 • gruwel als literair motief (OOK: afschuwelijkheden » verschrikking etc. – )
 • gruwelen » (burger–) oorlog » oorlogsellende » verwoesting
 • gruwelijk » griezelig » monsterlijk » verschrikkelijk » horror » spook
 • Gruyter, De – [tot 1971 kruidenierswinkelketen in Nederland]
 • Guépin, J.P.
 • Guéranger o.s.b., Dom Prosper
 • Guéranger, Dom Prosper–Louis–Pascal
 • Guadalupi, Gianni
 • Gualengo, Giovanni
 • Guardian, The
 • Guardini, Romano
 • Guareschi, Giovanni
 • Guarnieri, Romano
 • Gudiol, José
 • Guenée, Bernard
 • Guerre, Martin
 • Guerrero, Margarita
 • Guevara, Che
 • Guggenheim, Peggy
 • Gui o.p., Bernard
 • Guiccioli, Teresa gravin
 • Guidi, Domenico
 • Guido Gezelle–Genootschap
 • Guido van Anderlecht
 • Guido van Arezzo
 • Guiette, R.
 • Guigo Venerabilis (prior van Chartreuse)
 • Guigues de Chatel
 • Guillaume Le Clerc
 • Guillién, Nicolas
 • Guitton, Jean
 • Guizot, François
 • Gulbranssen, Trygve
 • Gulden Legenden » Legenda Aurea
 • Gulden Librije (Leuven)
 • Gulik, Robert van
 • Gullan–Whur, Margaret
 • Gullit, Ruud
 • Gulpen, Hans
 • Gundolf, Friedrich
 • Gunn, Peter
 • Gunning, Jan
 • Gunzel–Lubbers, Jeanette
 • Gusinde svd, M. (pater – )
 • Gussinklo, Wessel te
 • Gustafsson, Lars
 • Gutenberg, Johannes – » OOK: Gutenberg–bijbel
 • Gutteling, Alex
 • Guttmann, Karl
 • Guy » regel van de kartuizers
 • GVB (Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam) » tramlijn » tram
 • gymnasium » gymnasiaal onderwijs (OOK: eenzijdigheid van het – )
 • gymnasium bedreigd
 • gymnasium, Vossius– (te Amsterdam)
 • Gysbreght – Nachtwacht
 • Gysbreght van Aemstel
 • Gysbreght van Aemstel, opvoering van Vondel's –
 • Gyselinck, E.
 • Gysels, Pieter