Thema's
 • F O
 • Fêtes et Saisons
 • façade
 • façade: achter de – willen kijken
 • Faas, Henry
 • Faassen, Ina van
 • Faassen, S.A.J.
 • Faassen, Sjoerd van
 • fabel » dierverhaal » dierenverhalen » dierdicht
 • fabel (: de fabel van een verhaal) » korte inhoud » samenvatting
 • fabel als versvorm
 • fabeldier » fabel(s) » dierdicht » dierverhaal
 • Fabels met kleurkrijt
 • Fabels met kleurkrijt (Vestdijk): schijn versus wezen het kernthema
 • Faber » Faber and Faber, uitgeverij
 • Faber, Jacobus
 • Faber, mevrouw – [Toos]
 • Fabian Society
 • Fabri o.p., Felix
 • Fabri, Leo
 • Fabricius, Johan
 • Fabritius, Carel
 • facsimile » facsimile–uitgave(n) » reprint(s)
 • factie, wantrouwen tegen zgn. –
 • factor bij individuele receptie » persoonlijke factor(en) bij receptie
 • factor in Nachleben: niet goed lezen » latere waardering ogv. misverstaan
 • factor in succes » succeselement(en) » OOK: mysterieuze oorzaak van succes
 • factor mbt. mooi/ lelijk zijn; "moeilijk" als –
 • factor, sociale» politieke» maatschappelijke –
 • factoren bij individuele receptie » persoonlijke factoren bij receptie
 • factoren bij waarderingsact of effect van tekst, persoonlijke» situationele –
 • factoren in culturele participatie, sociologische
 • factoren in individuele receptie
 • factoren in klassiek–wording van auteurs c.q. teksten? Wat zijn de –
 • factoren in kunstwaardering, sociologische » sociale –
 • factoren, politieke» sociale» maatschappelijke –
 • faculteit der letteren
 • faculteit der letteren Katholieke Universiteit Nijmegen » SOMS: neerlandistiek
 • faculteit der Letteren, studie aan de –
 • fado
 • faeces » poep » stront » pis » ontlasting etc. (OOK: – als literair m
 • Fagel, Paul » (OOK: de gebroeders Fagel)
 • Faict, J.J. (bisschop)
 • faillissement religieuze taal » religieuze taal nietszeggend geworden
 • fair play » sportiviteit » teamgeest
 • Fairfield, Cecily (pseudoniem: Rebecca West)
 • Faithorne, William
 • Fajlhauer, Henryk
 • fake » falsificatie » produkt van fantast
 • fake » mystificatie(s) » gefantaseerd
 • fake » vervalsing » fraude » bedrog
 • fake auteur» schrijver (bestaan van auteur is verzonnen)
 • fake boek» publikatie» tekst (: niet bestaand)
 • Fakkel, De [tijdschrift 1940–1941]
 • Falconet, Etienne–Maurice
 • falen; leermeester(s): moed om te –
 • falende » haperende levenskracht van Nederlandse literatuur
 • falende academische kritiek » zwijgen van academische kritiek
 • falende creativiteit » tekortschietend schrijverschap
 • falende kritiek » kritiek op kritiek
 • falende wetenschap » tekortschietende c.q. vergeefse wetenschap
 • Falkenburg, Reindert
 • Falkland jr., Samuel – [soms pseudoniem van Herman Heijermans]
 • Falklandje(s)
 • Faller, A.
 • fallus » vagina » genitalia : in erotisch» seksueel» obsceen taalgebruik
 • falsificatie » fake » produkt van fantast
 • falsificatie van foto » manipulatie met foto('s)
 • familie » –relatie(s) » gezin » [OOK:] familierelatie(s) als literair motie
 • familie Kees Fens » gezin van Fens » kinderen van Fens
 • familie van Jane Austen
 • familie van Kees Fens » grootouders van Fens
 • familie Van Oranje » geslacht Van Oranje » Koninklijk Huis » de Oranje's
 • familiebijbel
 • familiegeschiedenis
 • familiegeschiedenis » familieroman
 • familiegeschiedenis als literair motief
 • familienamen bij Bordewijk
 • familieroman » familiegeschiedenis
 • Family of Man, The – : foto–tentoonstelling 1955 (en catalogus daarvan)
 • fan » fan–mail » bewonderaar(s) » liefhebber(s)
 • fan–mail » fan » bewonderaar(s) » liefhebber(s)
 • fanatiek » gedreven » overtuigd » enthousiast » geestdriftig
 • fanatiek lezen ( – lezer) » lust tot of van lezen
 • fanatisme / gematigde afweging
 • fantaseert, Fens droom» dagdroomt c.q. –
 • fantasie » sprookjesachtig » irrationeel (element) » fantastisch verhaal
 • fantasie » verbeelding (literair motief): als wapen tegen werkelijkheid
 • fantasie » verbeelding : kracht c.q. macht van –
 • fantasie (sprookje) en werkelijkheid (vertelling), tussengebied tussen –
 • fantasie / realiteit : geen grens (H. de Vries)
 • fantasie / verbeelding
 • fantasie / verbeelding (: chaos scheppend / ordenend)
 • fantasie / werkelijkheid (SOMS: vlucht in fantasie) : als literair motief
 • fantasie als literair motief: wapen tegen werkelijkheid
 • fantasie belemmerd, eigen – (: geen ruimte door illustratie» visueel beeld)
 • fantasie idealiseert werkelijkheid c.q. personage; literaire –
 • fantasie–auteur: niet bestaande schrijver
 • fantasie–tekst (: boek» publikatie bestaat niet, is fictief)
 • fantasie, angstaanjagende» lugubere – (: angstdroom » nachtmerrie)
 • fantasiebouwsel, ornamenteus – » folly » luchtkasteel
 • fantast » vervalser » falsificatie » fake
 • fantastisch » sprookjesachtig » irrationeel (element) » fantastisch verhaal
 • fantastisch / alledaags (c.q.: vervoering / alledaagsheid)
 • fantastisch bouwwerk » folly » kunstmatige ruïne » luchtkasteel
 • fantastisch realisme » magisch realisme
 • fantastische literatuur » sprookjeselement » sprookjesachtig
 • fantastische roman » sprookjesachtig » het fantastische » sprookjeselement
 • fantastische, niet het – » groteske, geen – » slapstick, geen –
 • Farah Diba (bruid van Sjah van Perzië)
 • Farber, J.B.
 • Farfa: abdij
 • Fargue, Léon–Paul
 • Fargue, P.C. La –
 • Faria, Romario de Souza
 • Farmer, David Hugh
 • Farnese, kardinaal
 • Faro, Isaac [pseudoniem van Cornelis Israël]
 • Farrar, F.W.
 • fascinatie
 • fascinatie » fascinerend : door het onbegrijpelijke» onbegrepene» onduidelijke
 • fascinatie door vermoeden» gewekte vermoedens» aanduidingen» suggestie(s)
 • fascinatie van geheim: meerduidigheid roept steeds nieuwe vragen op
 • fascinerend » fascinatie : door het onbegrijpelijke (c.q.: onbegrepene)
 • fascinerend door suggestiviteit » suggestief » suggestie van mogelijkheden
 • fascinerend door vermoeden(s) te wekken c.q. door aanduidingen of suggestie(s)
 • fascinerend, nog steeds» opnieuw –
 • fascinerende van het verzwegene, het –
 • fascisme » fascistisch » fascistische sympathieën » OOK: proto–fascisme
 • fascisme, Menno ter Braak en het – (tentoonstelling Amsterdam 1965)
 • fascistisch » fascisme » OOK: proto–fascisme
 • fascistisch, neo–
 • Fase [tijdschrift]
 • Fassbinder, Rainer Werner
 • fataal dat we literatuur en taal niet meer ernstig nemen
 • fatale eerste blik
 • fatale monastieke invloed op het christendom (in vroeg–monachisme)
 • fatale vroeg–monastieke invloed op het christendom
 • Father Brown–verhalen
 • fatsoen » wellevendheid » etiquette » beschaafd gedrag » beschaving
 • fatum
 • Faulkner, William
 • Fauré, Gabriel
 • Faust » Faustiaans
 • Fauvel, Louis
 • Faverey, Hans
 • favoriet deel » – gedeelte» – passage» – fragment» –
 • favoriete » bijzondere» losse» gekritiseerde regel(s) (: roept wereld op)
 • favoriete locatie(s) van Vestdijk (: horeca » Duits of Oostenrijks bergland)
 • favoriete passages c.q. citaten, persoonlijke lijst van – » commonplacebook
 • FAZ » Frankfurter Allgemeine Zeitung [dagblad]
 • Fazan, Eleanor
 • februari » de maand februari » februari als literair motief
 • Februari, M.
 • Februari, Marjolijn
 • februaristaking » Portugese synagoge » Jonas Daniël Meijerplein » Dokwerker
 • Febvre, Lucien
 • fecaliën » stront » pis » ontlasting etc.
 • Fedder, Henk
 • Federer, Roger
 • Feenstra, R.J.
 • feest » party» feestelijke bijeenkomst» –optocht» (feest)mars» &
 • feest van eerste H. Communie
 • feestavond » party » feestelijke bijeenkomst c.q. optocht » (feest)mars
 • feestbundel » liber amicorum » afscheidsbundel » huldeboek
 • feesten der heiligen » kerkelijke kalender » kerkelijk jaar
 • feestnummer » huldeboek » liber amicorum » afscheidsbundel » feestbundel
 • feestrede » toespraak » rede » oratie
 • Feidelson, Charles
 • Feijenoord stadion te Rotterdam
 • Feijter, Anja de
 • feilloosheid » zekerheid
 • Feilzer–August de Meijer, A.M.
 • Feininger, Andreas
 • Feininger, Lyonel
 • Feinstein, Elaine
 • feit » feitelijkheid » (functie van) detail » detaillisme » gedetailleerd
 • feit (–en) / mening [OOK: feitelijk / opiniërend]
 • feit (historisch – ) / legende : niet–passende moderne begrippen mbt. bijbel
 • feit / fictie
 • feit / metafoor: taal v. historicus» biograaf vs taal v. herinnering» geheugen
 • feitelijk / opiniërend [OOK: feitelijke informatie / mening]
 • feitelijke » historische (on)juistheid geen maatstaf voor literaire waarde
 • feitelijke juistheid geen maatstaf voor literaire waarde
 • feitelijke onjuistheid geen maatstaf voor literaire waarde
 • feitelijke werkelijkheid / verbeelding (beleving)
 • feitelijkheden zonder visie » louter beschrijvend c.q. anecdotisch
 • feiten / waarden (: wetenschap van – / van – )
 • feiten zonder opiniërende context vergeet je
 • feitenbiografie / interpretatiebiografie
 • Feith, Jan
 • Feith, Rhijnvis
 • Feiwel, M.
 • Feiwel, M. (afscheidsbundel, UvA 1985)
 • felix culpa » zonde wordt geluk » Verlossing door kunst c.q. schoonheid
 • Felix Meritis (Amsterdam) » genootschap Felix Meritis
 • Felix Timmermans Genootschap
 • Felix, de heilige –
 • Fell, John
 • felle » hartstochtelijke » gepassioneerde (poëtische) taal (onnederlands – )
 • Felleman, Pete
 • Fellini, Frederico
 • feminisme » feministisch » feministe » feminologen
 • feminisme, anti– » OOK: antivrouw zijn » vrouwenhaat
 • feministisch » feminisme » feministe » feminologen
 • feministische literaire kritiek » (literaire) vrouwenstudie(s)
 • femme savante » geleerde vrouw » vrouwelijke wetenschapper(s)
 • Fenema, H.M. van
 • Fenemore, Peter
 • Feng Yansi
 • feniks » phoenix
 • Fenman [ps. van John L. Boyd en anderen]
 • Fenn, John
 • Fennema–Zboray, I.M.
 • fenomeen, literatuur als maatschappelijk –
 • Fens "geen natuurmens"
 • Fens (1959): "het is onmogelijk oudere auteurs jeugdwerk voor te laten lezen"
 • Fens (c.q. A.L. Boom) als ik–personage » in de ik–vorm
 • Fens (lezer – ) wil: voortgaan in zich herhalende momenten van stilstand
 • Fens (lezer –) ervaart soms een teveel in een oeuvre (SOMS: mbt. muziek)
 • Fens (poëzielezer – ) wil: voortgaan in zich herhalende momenten van stilstand
 • Fens 60 jaar
 • Fens aan het woord » Fens geïnterviewd » gesprek met Fens
 • Fens aangereden » ongelukje Fens (in Rome)
 • Fens als eigenwijze lezer noteert enig onbegrip
 • Fens als gelovige tegen de 19e–eeuwse in zichzelf besloten vorm van religie
 • Fens als ik–personage» in de ik–vorm
 • Fens als katholiek» OOK – (lijkt) als katholiek cq gelovige gestoord» beledigd
 • Fens analyseert Dikkertje Dap
 • Fens antwoordt op brief van scholier(en)
 • Fens bang voor verveling » Fens: geen verzamelaar» bewaarder» specialist
 • Fens begint bij de Volkskrant als chroniqueur Nederlandse literatuur
 • Fens bekroond » prijsuitreiking aan Fens
 • Fens beledigd als katholiek c.q. gelovige » Fens als katholiek
 • Fens beleeft natuur contra stad
 • Fens bewaart niets; is geen verzamelaar; geen specialist; bang voor verveling
 • Fens boos» woedend» geërgerd» droef» ontstemd» hatelijk» in
 • Fens constateert mindere kwaliteit in vergelijking met debuut
 • Fens contra negatieve kritieken op literair c.q. dramatisch werk
 • Fens corrigeert c.q. herroept zichzelf » gewijzigde waardering bij Fens
 • Fens denkt dat straks wellicht... » – vermoedt » – verwacht » –
 • Fens droomt » (SOMS: Fens dagdroomt» fantaseert)
 • Fens en muziek: luisterend lezen » lezend luisteren
 • Fens eredoctor
 • Fens ervaart soms een teveel in een oeuvre (SOMS: mbt. muziek)
 • Fens ervaart verveling
 • Fens ervoer de zeer verstandelijke poëzie van Du Perron als verouderd
 • Fens fout! » vergissing van Fens » correctie op Fens » kritiek op Fens
 • Fens geïnterviewd » gesprek met Fens
 • Fens geeft een interpretatie » betekenis gesuggereerd door Fens
 • Fens geen groot bewonderaar van assonantie als bindmiddel in poëzie
 • Fens geen natuurmens
 • Fens geen specialist» verzamelaar» bewaarder; Fens bang voor verveling
 • Fens gelooft weer even (Fens ontroerd» geraakt» bewogen» SOMS: – )
 • Fens heeft hekel aan gepubliceerde literaire dagboeken
 • Fens heeft hekel aan geur van frites en after–shave
 • Fens heeft hekel aan reizen
 • Fens heeft hekel aan uitroepteken » uitroepteken
 • Fens heeft hekel aan vooropgestelde nadrukkelijke) allegorie of emblematiek
 • Fens heeft hekel aan zomer (–tijd)
 • Fens heeft vraagtekens
 • Fens herdacht » bij de dood van Kees Fens
 • Fens herleest cq herlas» Fens wil (of hoopt te) herlezen» herlezing door Fens
 • Fens herleest Gezelle's latere poëzie
 • Fens herleest niet of te weinig
 • Fens herroept zijn uitspraak » corrigeert zichzelf
 • Fens herziet zijn mening c.q. zijn waardering
 • Fens herziet zijn uitspraak » corrigeert zichzelf
 • Fens hoopt als hij 65 is...
 • Fens houdt meer van Minne dan van Boutens
 • Fens houdt meer van Nescio dan van Vestdijk
 • Fens houdt niet zo van assonantie als bindmiddel in poëzie
 • Fens houdt van 1) kwetsbare auteurs 2) constructeurs & labyrintbouwers
 • Fens houdt van complexe literatuur mede door r.k. liturgische teksten
 • Fens houdt van implicietheid
 • Fens in gesprek » interview met Fens » vraaggesprek met Fens
 • Fens interviewt » heeft gesprek met auteur c.q. kunstenaar
 • Fens kiest de honderd beste boeken
 • Fens kijkt liever dan dat hij leest
 • Fens klaagt (cq: wijst af» toont voorbehoud» is teleurgesteld cq kritisch enz)
 • Fens kritisch (en wel: uiterst– )\ boos» woedend» geërgerd» geïrri
 • Fens las... » leeservaring c.q. persoonlijke lezer–geschiedenis van Fens
 • Fens leest om er over te schrijven » leesdoel van criticus
 • Fens leest» verkent een poëziebundel
 • Fens luistert naar muziek, hoe – » Fens: luisterend lezen » lezend luisteren
 • Fens mede–auteur » stuk niet van Fens alleen
 • Fens neemt zich voor c.q. onderneemt actie » SOMS: hij wil c.q. zal niet...
 • Fens negatief» afwijzend» kritisch» teleurgesteld» ambivalent» met voo
 • FENS NIET DE AUTEUR
 • Fens noteert zijn moeite c.q. (enig) onbegrip tav. bepaalde tekst
 • Fens onderneemt actie c.q. neemt zich voor » SOMS: hij wil c.q. zal niet...
 • Fens ontroerd» bewogen» geraakt\(opnieuw) getroffen » SOMS: opnieuw gelovend
 • Fens ontstemd» geïrriteerd» boos» woedend» in protest» (uiterst)
 • Fens ontvangt eredoctoraat
 • Fens onwetend» onbekend met» twijfelend» zich afvragend» bezwaren opperend
 • Fens onzeker over zijn vroegere waardering van tekst
 • Fens op reis » reisverslag » reiservaring(en) van Fens
 • Fens over muziek » muziek » muzikaal
 • Fens over zichzelf » Fens corrigeert cq herroept zich » Fens waardeert anders
 • Fens prijst » is geraakt
 • Fens protesteert (cq: is boos» woedend» geërgerd» geïrriteerd» hat
 • FENS PUBLICEERT STUK ZONDER TITEL
 • Fens schrijft verhaal of vertelling » fictie van de hand van Fens
 • Fens signeert met M.S. (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • Fens spreekt met kunstenaar c.q. auteur » Fens interviewt
 • Fens stopt als literair criticus (1977)
 • Fens suggereert 'adoptie' van kunstwerken die weinig aandacht meer krijgen
 • Fens suggereert doehetzelf–roman: te maken uit aangeboden verzameling passages
 • Fens suggereert een ideale reisgids
 • Fens suggereert herbespreking van werk na tien jaar door dezelfde criticus
 • Fens suggereert Liber Amici: één groot essay van één auteur ipv Liber Am
 • Fens suggereert mogelijkheden» navolging» verbetering
 • Fens suggereert onderzoek naar welke boeken men liever niet had gelezen
 • Fens suggereert persrubriek Daden van rechtvaardigheid: met beste uit verleden
 • Fens suggereert toneel–\ cabarettekst laten schrijven geschikt voor gala–avond
 • Fens suggereert uitgevers: per advertentie tekst(fragment) aanbieden
 • Fens suggereert Zweedse vertaling van Vestdijkroman (1961)
 • Fens suggereert» stelt (onderzoek) voor» hoopt» zou willen dat...\ (enz.)
 • Fens suggereert: (historische) studie over G.A. van Oorschot nodig!
 • Fens suggereert: alle 20–wse Nederlandse lit.–kritische topstukken in één
 • Fens suggereert: bloemlezing uit Donkersloot's essays en wetenschappelijk werk
 • Fens suggereert: Blokker moet weer eens een kinderboek schrijven
 • Fens suggereert: brieven van Van het Reve in een boek bijeen brengen
 • Fens suggereert: Brom's "Katholicisme en Romantiek" herdrukken
 • Fens suggereert: Buysse (niet Walschap) in omnibus van realistische romans
 • Fens suggereert: door oudere Indonesiërs nog gesproken Nederlands vastleggen
 • Fens suggereert: eredoctoraat voor Wim Kan
 • Fens suggereert: geschiedenis van de bloemlezing sinds 1890 (als dissertatie)
 • Fens suggereert: geschiedenis van de O (oh!) schrijven
 • Fens suggereert: herdruk "De straat" van Ina Boudier–Bakker
 • Fens suggereert: herdruk tbv. wijdere verspreiding
 • Fens suggereert: invloed van Bomans op delen van Mulisch' werk onderzoeken
 • Fens suggereert: jaar– of lustrum–bloemlezingen
 • Fens suggereert: klassieke traditie in Nederlandse literatuur beschrijven
 • Fens suggereert: leerstoel jeugdlit. in literaire, niet in psych.–pedag. fac.!
 • Fens suggereert: lezende mens cultureel–antropologisch te onderzoeken
 • Fens suggereert: lezers de exemplaren van de schrijvers laten signeren
 • Fens suggereert: Nederlandse boekenverzamelaar schrijven over zijn collectie
 • Fens suggereert: neotenie als literaire theorie
 • Fens suggereert: onderzoek naar (kritische) hulp Du Perron bij werk v.vrienden
 • Fens suggereert: onderzoek naar inzet c.q. begin(zin)
 • Fens suggereert: prijs voor best geïllustreerde kinderboek instellen
 • Fens suggereert: studie over voorwoord» woord vooraf» (ter) inleiding
 • Fens suggereert: studie te schrijven over schakelwoordje "en" bij L.P. Boon
 • Fens suggereert: studie van (nawerking van) Annie M.G. Schmidt
 • Fens suggereert: studie van eerste gedicht van bundels
 • Fens suggereert: taalwand door Lucebert
 • Fens suggereert: themanummers ipv. chaotische tijdschrift–afleveringen
 • Fens suggereert: Trèveszaal als mooiste kleine museum » Trèveszaal (Den Haag)
 • Fens suggereert: uit het Nederlands vertalen! » OOK: vertaling uit het Nederl.
 • Fens suggereert: verhalenbundels uit jaren '30 en '60 kwantitatief vergelijken
 • Fens suggereert: vertalen in het Duits
 • Fens suggereert: Volkskrant moet een schrijvende sporter aantrekken
 • Fens tegen de in zichzelf besloten illusie van "Rome": God is 12wse»19wse kerk
 • Fens tekent met M.S. (De Tijd–Maasbode 1959 en 1960)
 • Fens ter sprake gebracht door anderen » Kees Fens
 • Fens treedt officieel aan bij de Volkskrant als chroniqueur vd Ned. literatuur
 • Fens twijfelt» vraagt zich af» oppert mogelijke bezwaren» is onbekend met...
 • Fens verandert zijn waardering» corrigeert c.q. herroept zichzelf
 • Fens verdedigt aangevallen literatuur c.q. toneel
 • Fens vergist zich » correctie op Fens » (zware) kritiek op Fens» fout van Fens
 • Fens verklaart zich onbevoegd tot oordelen» betwijfelt zijn verstaan van tekst
 • Fens verlegen
 • Fens verslaafd aan genre van de biografie
 • Fens vertaald» translated
 • Fens vindt Lucebert en Claus de grootsten van na de oorlog
 • Fens vindt tekst (enigszins) onbegrijpelijk » krijgt er geen grip op
 • Fens voorkeur: 1) kwetsbare auteurs 2) constructeurs c.q. labyrintbouwers
 • Fens voorspelt... » verwachting van Fens » misschien zal volgens Fens...
 • Fens vraagt » Fens suggereert nog... » desideratum van Fens
 • Fens vraagt zich af of hij tekst 100% verstaat » verklaart zich onbevoegd
 • Fens vraagt zich af» heeft twijfels» oppert mogelijke bezwaren
 • Fens weet niet of hij tekst ooit mooi gevonden heeft
 • Fens weet niet» is onbekend met» twijfelt» zet vraagtekens» oppert bezwaren
 • Fens wellicht niet de auteur van het stuk (: niet ondertekend artikel)
 • Fens wenst» desideratum Fens» Fens suggereert (nog...)\ vraag cq plan van Fens
 • Fens wenst: kaarten » plattegronden opnemen in historische studies!
 • Fens wil alle onovertrefbare 20–wse stukken over Ned. lit. werken in één boek
 • Fens wil als lezer beteugeld worden door taal, niet door gedachten» ervaringen
 • Fens wil als poëzielezer: geen gelijk krijgen maar verwonderd raken
 • Fens wil als poëzielezer: het onbekende» nieuwe» ongehoorde» verrassende
 • Fens wil herlezen » hoopt te herlezen » herleest
 • Fens wil Leesweek i.p.v. Boekenweek
 • Fens wil muziek om "verstand van mijzelf zien te krijgen" » als zelfportret
 • Fens wil niet... » zal niet... » VEELAL: voornemen of plannen van Fens
 • Fens wil nog... » (toekomst–) plannen van Fens » voornemen(s) van Fens
 • Fens wil oprichting van een Museum van geuren
 • Fens wil van literatuur: gelokt worden in park maar uitgeleverd aan wildernis
 • Fens wil zijn verleden niet bewaren » verleden onachterhaalbaar
 • Fens wil» stelt (onderzoek) voor» suggereert» hoopt (enz)
 • Fens wil: onderzoek naar schrijfmotieven van niet uitgegeven aspirant–auteurs
 • Fens wordt vervloekt » boos op Fens » ruzie met Fens
 • Fens–artikel met vnl. (niet nader besproken) signaleringen
 • Fens–Janssens Knorsch, Uta
 • Fens–studie: interessant t.b.v. –
 • Fens–stukje vertaald in het Duits
 • Fens' auteursnaam weggevallen (rectificatie)
 • Fens' eerste boekbespreking (: in "De Linie" 30.10.1954)
 • Fens' EXPOSITIE–RECENSIES: zoeken mbv trefwoord 'tentoonstelling » expositie'!
 • Fens' ideaal: complexe literatuur lokt in parken maar levert uit aan wildernis
 • Fens' laatste stukken
 • Fens' manier om poëziebundel te lezen» te verkennen; OOK: bladeren in bundel
 • Fens' opinie mbt. verschil contemporaine/ historische romans van Vestdijk
 • Fens' persoonlijk belang bij muziek: beeldvorming van zijn eigen zelfportret
 • Fens' poëtica » ideeën die Fens heeft over poëzie (c.q. overwegingen bij...)
 • Fens' poëzie–verwachting(en)
 • Fens' reserve t.a.v. L.P. Boon
 • Fens' reserve t.a.v. Nijhoff
 • Fens' voorkeuren: 1) kwetsbare auteurs 2) constructeurs c.q. labyrintbouwers
 • Fens, bibliotheek van Kees –
 • Fens, brief aan – » lezersreactie » ingezonden brief
 • Fens, Daan
 • Fens, denken van – : interessant entree tot – : belangrijk» indrukwekkend stuk
 • Fens, familie» gezin van Kees –
 • Fens, grootmoeder van –
 • Fens, grootvader van –
 • Fens, herlezing van Gezelle's latere poëzie door –
 • Fens, ingezonden reactie(s) op interpretatie van –
 • Fens, J.J. (KVP–kamerlid, specialist defensie–aangelegenheden; lt.–kol. art.)
 • Fens, Kees [naamgenoot 1959]
 • Fens, Kees [Nijmeegse naamgenoot van Fens]
 • Fens, Kees – : pseudoniem: A.L. Boom
 • Fens, Kees (18.10.1929–14.6.2008) [OOK: (anderen) over of n.a.v. Kees Fens]
 • Fens, leermeesters van –
 • Fens, leeservaringen» leesgeschiedenis» persoonlijke lezer–geschiedenis van &ndash
 • Fens, lezersreactie(s) op –
 • Fens, lezing» voordracht van – » Fens houdt lezing
 • Fens, moeder van Kees –
 • Fens, ongesigneerd stuk van –
 • Fens, Stijn
 • Fens, Thijs
 • Fens, vader van Kees – » SOMS: dood van de vader van Kees Fens
 • Fens, vrouw van –
 • Fens, woonbuurt & kerk van jeugdige Kees – : Chasséstraat (Amsterdam Oud–West
 • Fens, woonbuurt van jeugdige Kees – » Van Kinsbergenstraat (Amsterdam–West)
 • Fens: "biografie is een naar de ideeën van een schrijver gevormd leven"
 • Fens: "een beetje zoals Borges" (9.12.98)
 • Fens: "Ik ben verlezen" ... "Ik kijk in de bladspiegel en niet naar buiten"
 • Fens: adjectieven "die callgirls van het proza" bij Alberts schaars
 • Fens: afscheids– en diesrede "Puer Senex" (Nijmegen 28.10.1994)
 • Fens: alleen vrouwen zijn te tekenen, mannen moeten geschilderd worden
 • Fens: beleving van stad contra natuur
 • Fens: bibliobulima nervosa patiënt
 • Fens: bos als jeugdherinnering
 • Fens: Claus en Lucebert voor mij de grootsten van na de oorlog
 • Fens: correctie» excuses» teruggenomen uitspraak e.d.
 • Fens: didactische» onderwijskundige opvattingen van –
 • Fens: diens woonplaats Zandvoort » Zandvoort
 • Fens: door r.k. liturgische teksten 'n voorkeur voor gecompliceerde literatuur
 • Fens: ergocentrisch uitgangspunt bij lit. kritiek » kritisch programma Fens
 • Fens: ervaart weerstand t.a.v. Vondel's poëzie
 • Fens: fictie van de hand van – (: verhaal » vertelling)\ mogelijk fictie v. F.
 • Fens: gemankeerd tekenaar » jeugdillusie als tekentalent gefrustreerd
 • Fens: genese van Gezelle–beeld bij – zelf
 • Fens: gevoelens op woorden gezet (onoorspronkelijke – ): geen poëzie
 • Fens: geweigerde tekst van –
 • Fens: gewijzigde waardering bij – » F corrigeert cq herroept zich » F. over F.
 • Fens: gezin» kinderen van Kees –
 • Fens: grootouders» familie van Kees –
 • Fens: grote romans v.d. wereldliteratuur moet je lezen tussen je 20e en 30e
 • Fens: herinneringen aan zijn kleuter– en lagere school » SOMS: schoolfoto
 • Fens: ideeën die – heeft over poëzie c.q. literatuur i.h. algemeen
 • Fens: is geen verzamelaar; bewaart niets, gooit alles weg; bang voor verveling
 • Fens: je verleden bewaren is zinloos c.q. onmogelijk
 • Fens: jeugdherinnering c.q. persoonlijke ervaring(en) van –
 • Fens: jeugdherinnering Mastbos Breda » Baronielaan Breda
 • Fens: kamer in Erasmusgebouw KUN
 • Fens: kritisch programma » (EVT.: ergocentrisch) uitgangspunt v. lit. kritiek
 • Fens: leesgeschiedenis» leeservaringen» persoonlijke lezer–geschiedenis van &ndash
 • Fens: lezing in café Groenewoud (Nijmegen 1990)
 • Fens: literair tijdchrift hoort boek vooruit te zijn
 • Fens: literaire voorkeuren
 • Fens: Lucebert en Claus voor mij de grootsten van na de oorlog
 • Fens: middelbare–schoolervaring(en)\ herinneringen a. middelbare–school(–tijd)
 • Fens: motief voor bewondering » waarderingsprincipes bij Fens
 • Fens: niet door hem geautoriseerde weergave c.q. samenvatting van tekst van –
 • Fens: onderwijskundige » didactische opvattingen
 • Fens: oratie (Katholieke Universiteit Nijmegen 1983)
 • Fens: persoonlijk(e) mening» gevoelen» ervaring» herinnering
 • Fens: persoonlijke (niet–auditieve) wijze van (poëzie) lezen
 • Fens: persoonlijke (privé–) mening» gevoelens» voorkeur» ervaring&raq
 • Fens: persoonlijke ervaring» herinnering [ OOK: jeugdherinnering Fens ]
 • Fens: persoonlijke lezer–geschiedenis» leesgeschiedenis» leeservaring(en)
 • Fens: persoonlijke vraag (c.q. privé gevoel» voorkeur» ervaring» herinnerin
 • Fens: persoonlijke» privé mening cq gevoelens» voorkeur» ervaring» he
 • Fens: poëticale ideeën» uitgangspunten van –
 • Fens: privé » persoonlijk(e) mening» gevoelen» voorkeur» ervaring&raq
 • Fens: reflectie op (de overeenkomst tussen) zijn wijzen van kijken en lezen
 • Fens: reiservaring » reiservaringen » reisverslag
 • Fens: Reve moest geschiedenis v.h. konijn uit De Avonden nog eens schrijven
 • Fens: schoolherinnering(en)\ ervaringen op middelbare school
 • Fens: stuk niet van Fens alleen
 • Fens: suggestie voor taalgericht literatuuronderwijs in praktijk
 • Fens: systeem van boekenordening van –
 • Fens: tante van A.L. Boom [soms de non]
 • Fens: tegen integrale herdruk van "Forum"
 • Fens: twijfels over eigen manier van lezen van gedicht(en)
 • Fens: Vermeer boven Rembrandt, Bracque boven Picasso, Mondriaan boven Appel
 • Fens: verwijzing (in poëzie) naar een herkenbare natuur speelt voor – geen rol
 • Fens: verzet tegen als (predestinerend) systeem gehanteerde methoden
 • Fens: Vestdijk "de grootste schrijver die Nederland ooit heeft gehad"
 • Fens: voorbehoud cq ambivalentie» teleurgesteld» kritisch» afwijzend» negati
 • Fens: voorkeur voor beteugeling (= beheersing) boven wildgroei
 • Fens: voorkeur voor gecompliceerde literatuur (verband rk liturgische teksten)
 • Fens: voorkeur voor implicietheid
 • Fens: voorkeur voor kijken boven lezen
 • Fens: voornemen» actie» (toekomst) plannen » SOMS: wat hij niet wil ofzal...
 • Fens: waarderingsprincipe bij Fens » motief voor Fens' bewondering
 • Fens: werkwijze
 • Fens: wil géén op taalmuziek gezette persoonlijke alledaagsheden van dichter
 • Fens: zelf geen behoefte om roman of gedicht te schrijven
 • Fens: ziet kunstgeschiedenis in tegengestelde ontwikkeling
 • Fens: zijn laatste stukken
 • FENSSTUKKEN DIE NOG ONTBREKEN IN DEZE BIBLIOGRAFIE
 • feodale maatschappelijke structuur
 • Ferdinand III van Habsburg, keizer –
 • Ferdinand IV, koning van Napels
 • Ferdinando de Medici
 • Ferdinandusse, Rinus
 • Ferguson, Margaretha
 • Feriz, Hans
 • Fermat, Pierre de
 • Fermaud, Michel
 • Fermi, Enrico
 • Ferney–Voltaire
 • Fernweh als literair motief (OOK: dwalen » weg zijn » zwerven » reis... enz.)
 • Ferré, Leo
 • Ferrée, Hans
 • Ferrara, Alfonso di
 • Ferrer, Mel
 • ferrofiel » spoorwegliefhebber » treingek
 • Ferron, Louis
 • Ferwerda, Rein
 • Fessard, Louis
 • Festival, Holland –
 • festival, huiskamer–poëzie– : dichters lezen voor (Den Haag)
 • festival, poëzie–
 • festival, song–
 • Festschrift » liber amicorum » vriendenboek
 • Fet, Afanasi Afanasiëvitsj [ook: Feth]
 • Feuerbach, Ludwig
 • feuilleton » feuilletonist » columnist » column » columnisme
 • feuilleton–karakter » verhaal in afleveringen
 • feuilletons, zoekgeraakte» verdwenen – : van L.P. Boon
 • Feyenoord
 • Feyenoord stadion (Rotterdam)
 • Feylbrief, J.K. [pseudoniem: J. van Oudshoorn]
 • Feyter, Anja de
 • Feyter, Jac de
 • Ffinch, Michael
 • Fibula–reeks
 • fiche, micro– » microfilm
 • fictie » kunst : structureert onze waarneming c.q. werkelijkheidsinterpretatie
 • fictie (...) ZIE OOK: factie (...)
 • fictie / dagboek
 • fictie / documentaire (Max Havelaar)
 • fictie / feit
 • fictie / waarheid (c.q. realiteit)
 • fictie / werkelijkheid (: literaire orde / orde van buiten de tekst)
 • fictie / werkelijkheid : in biografie (OOK: fictionalisering van»in biograf.)
 • fictie door Fens geschreven (: verhaal » vertelling), (mogelijkerwijs – )
 • fictie gemaakt: werkelijkheid die model stond door literatuur c.q. kunst tot –
 • fictie geworden werkelijkheid: in de historie en de beleving daarvan [Wilde]
 • fictie in of van biografie » vie romancée
 • fictie opnieuw gefictionaliseerd » fictieverdubbeling
 • fictie structureert onze waarneming » kunst vormt ons werkelijkheid–waarnemen
 • fictie van de feiten versus de feiten van de fictie (Nabokov)
 • fictie van de hand van Fens (: verhaal » vertelling) » mogelijk fictie v. Fens
 • fictie van historiciteit » schijn–realisme
 • fictie vormt onze werkelijkheidsinterpretatie» structureert onze waarneming
 • fictie, allerhoogste – : die van de religieuze verbeelding
 • fictie, behoefte aan – / lezen om taal (–problemen of –werkelijkheid)
 • fictie, bezwaar tegen – » hekel aan roman(s)
 • fictie, essayistische – / verbeelding (in roman of verhaal)
 • fictie, leeshouding voor –
 • fictie, rol van – : bij het tot–werkelijkheid–maken
 • fictie, werkelijkheid van de – (: verbeelding schept eigen & autonome wereld)
 • fictie: tot werkelijkheid gemaakt » rol v. fictie i.h. tot–werkelijkheid–maken
 • fictief (literair) personage / reële (historische) persoon c.q. model
 • fictief / historisch personage (: van roman c.q. (auto–) biografie)
 • fictief auteur » niet bestaande (verzonnen) schrijver(s)
 • fictief boek» –ieve tekst» – publicatie» – citaat» niet be
 • fictief personage / reële persoon
 • fictief personage / reële persoon
 • fictief personage / reële persoon
 • fictief verleden» traditie, 'smaak' beroept zich op –
 • fictieve » geconstrueerde wereld van Multatuli èn zijn tegenstanders, vaak –
 • fictieve (literair geïdealiseerde) werkelijkheid c.q. personage
 • fictieve (vaak – ) wereld van Multatuli èn van zijn tegenstanders
 • fictieve / historische figuren (in literatuur»muziek»beeldende kunst»theater)
 • fictieve auteur » niet bestaande schrijver » verzonnen schrijver(s)
 • fictieve bibliotheek » niet bestaande tekst c.q. publikatie
 • fictieve brief » brief als tekstvorm » verhaal in epistulaire vorm
 • fictieve figuur / historische figuur (in literatuur» kunst» theater etc.)
 • fictieve figuur, schrijver wordt – (verzonnen door zijn werk)
 • fictieve publikatie» tekst» bibliotheek (: boek bestaat niet)
 • fictieve wereld (literaire» autonome & talige werkelijkheid van verbeelding)
 • fictieve werkelijkheid; biograaf haalt realiteit te voorschijn vanachter –
 • fictieverdubbeling » opnieuw gefictionaliseerde fictie
 • fiction / nonfiction
 • fictionalisering bij documentatie » vervalsing door documentatie
 • fictionalisering door historische foto's
 • fictionalisering door lezer(s) van documentair materiaal
 • fictionalisering in rapportage» essay» dagboek : kunstmatigheid van dagboek
 • fictionalisering van biografie » fictie vs. werkelijkheid in biografie
 • fictionalisering van de werkelijkheid (: door kunst» literatuur)
 • fictionalisering van geschiedenis
 • fictionalisering van herinnering(en)
 • fictionaliteit in taal » wereld in woorden » autonome literaire werkelijkheid
 • Field, Andrew
 • Fielding, Henry
 • fiets » fietssport » wielrennen » rijwiel » fietser (–s)
 • fiets, brom– » rijwiel met hulpmotor
 • fiets, motor– » motorsport » speedway
 • fiets: Ralley (jeugddroom van Kees Fens)
 • fietsbelmoment » eeuwigheidsbeleving in één ogenblik (OOK als literair motief)
 • fietsen als literair motief (wielrennen » eindsprint)
 • fietser » fiets » rijwiel » fietssport » wielrennen
 • figuratieve verzen, de nieuwe –
 • figuren (rand– ) van Tachtig
 • figuren (roman– ): hun geschiedenis wordt de biografie van de schrijver
 • figuren / taal : gespletenheid van –
 • figuren en situaties bij Annie Schmidt
 • figuren Europese m.e.se epiek: beperkt aantal in een samenhangende wereld
 • figuren in tekst: aangepast aan geschreven wereld
 • figuren in Vestdijks werk (drie hoofd– in veel van – ): leerling–meester–vro
 • figuren van romans, stamboom van
 • figuren zonder identiteit, roman– » tijdeloos geworden romanpersonage(s)
 • figuren, middeleeuwse epische – » middeleeuwse epische personages
 • figuren, mythische – : als projectie van menselijke psyche
 • figuren: gespletenheid van – en van taal
 • figuur (literaire) cq. lit. personage vs. reële (historische) persoon» model
 • figuur (roman– ), model voor –
 • figuur (roman–) / auteur : verhouding – (OOK: auteur – verteller – personag
 • figuur / type
 • figuur in roman/ in film
 • figuur in toneelstuk » toneelpersonage
 • figuur, historische/ fictieve – (in literatuur»muziek»beeldende kunst»theate
 • figuur, ik– » ik–vorm » ik–gedicht » ik–perspectief &raqu
 • figuur, naam van – » naam » voornaam » achternaam » naamgeving
 • figuur, overgangs– » tussenpositie » overgangssituatie
 • figuur, persoonlijke betrokkenheid bij historische
 • figuur, roman–/ film–
 • figuur, tussen–
 • figuur, woord(en) als personage(s)\ –
 • figuur: Fens (in de ik–vorm c.q. als ik– )
 • figuur: in film/ in boek
 • figuur: in roman/ in (auto–) biografie
 • figuur: literaire – » romanpersonage » literair personage » romanfiguur
 • figuur: randfiguren met randteksten
 • figuur: reële c.q. historische / literaire c.q. fictieve
 • figuur; schrijver wordt fictieve – (verzonnen door zijn werk)
 • figuurlijk / letterlijk interpreteren : (meestal) van Bijbel
 • fijn (klein) / grof (groot)
 • fijn / grof (klein / groot)
 • fijn ouderwets » gedragen » retoriek » geliefde (en getolereerde) cliché's
 • fijnproevend spaarzaam dus goed lezen
 • filantropie » filantroop
 • file » verkeersopstopping » verkeersdrukte » druk verkeer
 • Filelfo, Francesco
 • filhellenisme » filhellenist(en)
 • filioque
 • Filips de Stoute
 • Filips II, koning van Spanje
 • Filips IV koning van Spanje
 • Filips van de Elzas
 • film "Babel" (2006)
 • film "Carrington" » Carrington
 • film "The Queen"
 • film » speelfilm » medium film » filmer » SOMS: film als historisch materiaa
 • film (video) / boek
 • film / boek
 • film / literatuur (: zien / lezen)
 • film als historisch materiaal » films » speelfilm » filmers » filmen
 • film als literair motief
 • film c.q. video bekijken / lezen
 • film kijken / lezen (OOK: video zien / lezen)
 • film kijken: niet binnen een traditie
 • film staat niet stil (boek wèl)
 • film van literatuur
 • film zien / literatuur lezen
 • film zien op tv / in bioscoop
 • film– / literatuurkritiek
 • film, emotionerend effect van tekst of –
 • film, Italiaans neo–realisme in –
 • film, micro– » microfiche
 • film, oude – / verouderde film(s)
 • film: "Into Great Silence" » "Die grosze Stille" » "De grote st
 • film: Als je begrijpt wat ik bedoel
 • film: tv–documentaire » tv–reportage
 • filmbeeld van schrijver(s) » filmbeelden van auteur(s)
 • filmbeelden van A. Alberts
 • filmbeelden van Louis Couperus (1923)
 • filmeditie
 • filmheld / romanfiguur
 • filmisch
 • filmkritiek » filmcriticus
 • filmkritiek / literaire kritiek
 • filmmontage » verfilmingswijze (: als 'literaire' informatie)
 • filmpersonage / personage in boek
 • filmprijs 'Oscar'
 • films » (speel)film » medium film
 • films bestaan alleen in hun geheel
 • films kijken: niet binnen een traditie
 • films missen onvoltooidheid c.q. "dichtgevouwen" zijn
 • films terugzien ("herlezen") onmogelijk
 • films zien / literatuur lezen
 • filmscenario » filmscript(s)
 • filmscript » filmscenario (–'s)
 • filmster » acteur » actrice » toneelspeler(s) » SOMS OOK: regie c.q. regisse
 • filmwijze » verfilmingswijze » montage (: als 'literaire' informatie)
 • filologie » filoloog » tekstkritiek » tekstcriticus » SOMS: tekstgeschiedeni
 • filologische » hermeneutische cirkel
 • filologische / esthetiserende lezer (: poëzielezer / literatuurhistoricus)
 • filoloog » –logie» tekstkritiek» –ticus» (cq – bezorgd doo
 • filoloog, Spitzer als –
 • filosofie » filosoof » wijsgerig
 • filosofie / literatuur ("leidende ideeën" vs zelfstandig literaire kwaliteit)
 • filosofie der geschiedenis » geschiedschrijving » –wetenschap » historiograf
 • filosofie in literatuur » literatuur met wijsgerig karakter
 • filosofie van de poëzie » (taal–) filosofie en poëzie » literatuurfiloso
 • filosofie–in–drie–woorden: discussie is dan onmogelijk ('God bestaat niet')
 • filosofie, cultuur– » cultuurkritiek
 • filosofie, geschied– » geschiedschrijving » –wetenschap » historiograf
 • filosofie, idealistische – » idealisme
 • filosofie, literatuur– » (taal–) filosofie en poëzie » filosofie van de
 • filosofie, Nederlandse – : geschiedenis van de –
 • filosofie, Oosterse – » oriëntalisme » (OOK:) Oosten vs. het Westen (Europa)
 • filosofie, scholastische – » Scholastiek » scholastisch denken
 • filosofie, taal– : en poëzie » EN: filosofie v.d. poëzie » literatuurfil
 • filosofie, wetenschaps– » wetenschapsopvatting » onderzoeksopvatting
 • filosofisch » wijsgerig » filosoof
 • filosofisch / literair (: tekst benaderen als filosoof/ als literair lezer)
 • filosofisch motief, schaduw als literair c.q. –
 • filosofische achtergrond » filosofie » filosoof » wijsgerig
 • filosofische aspecten van de vergelijking: idee/ ding
 • filosofische bibliotheek, hermetische –
 • filosofische inslag, literatuur met – » literatuur met wijsgerig karakter
 • filosofische literatuur » literatuur c.q. poëzie met een wijsgerig karakter
 • filosofische poëzie » literatuur met wijsgerig karakter
 • filosofische systemen van 19e en 20e eeuw: tragische systemen
 • filosoof » filosofie » wijsgerig » filosofisch (–e achtergrond) » denk
 • fin de siècle
 • fin de siècle: algemene disharmonie kenmerkend voor cultuur van het –
 • fin–de–siècle
 • Finaldi, Gabriele
 • financiële cq economische aspecten of historie» geldzaken» economie» munt(&nd
 • financiële problemen » geldzorgen » geldgebrek » geldtekort
 • financiële problemen van Dostojewski
 • financiële problemen van Multatuli
 • financiële steun aan kunstenaar(s) » maecenaat » sponsoring » opdrachtgever(s
 • financiële steun aan lezer(s)
 • financiële steun overheid mbt. literatuur » OOK: prijzenbeleid
 • financiële waarde » (kost)prijs » betaalde prijs
 • financiën » honorarium (–ria)\ royalties» verdienste(n)\ prebende(n)\ inkomen
 • financiën tbv. levensonderhoud »SOMS: huishoudgeld
 • financiën, minister van – : Onno Ruding
 • Financial Times, The
 • financieel–economische geschiedenis c.q. aspecten» geldzaken» munt (–en)
 • financiering eventuele aankoop Achterberg–handschriften
 • financiering, voorwaardelijke – » voorschot
 • Fink, Thomas
 • Finland
 • Finney, Brian
 • Finnish literature
 • Fins, vertaling uit het –
 • Finse dichters, talrijke – » groot aantal dichters in Finland
 • Finse literatuur » literatuur in het Fins
 • Fiolet, Johan
 • Fiore, Joachim van
 • First Edition Club » A.J.A. Symon
 • fiscaal » belasting » belastingboek (–en)
 • Fischer Verlag » Fischer BÜcherei
 • fiscus » belasting » belastingboek (–en)
 • Fish, Michael
 • Fisher, Clive
 • Fisher, George
 • Fisher, John (Bishop – )
 • Fisher, Robert
 • Fitzgerald O.S.A., Allan D.
 • FitzGerald, Edward
 • Fitzgerald, Francis Scott Key
 • fixatie » stilstand als literair motief
 • fixatie (in de herinnering) (van tekst» gedicht» schilderij» landschap etc.)
 • fixatie op één punt, effect van isolatie door –
 • fixering van het verdwijnen van de tijd (niet van de tijd zelf)
 • Flämischer Sprache, Übersetzt aus –
 • Flaes, Reynier [pseudoniem: F.C. Terborgh]
 • flagellantisme » sadisme » perversie » martelen (OOK: – als literair motief
 • Flaherty, Wendy Doniger O' –
 • Flam, prof. ..
 • flamingantisme » Vlaamse beweging » (Vlaams) activisme
 • flap » stofomslag van boek
 • flaptekst » informatie op stofomslag » aanbevelingstekst
 • flat / round (: characters) (OOK: type / figuur)
 • Flaubert, Gustave
 • flauw » melig » quasi–humor » gewild populair » OOK: quasi persiflage
 • Flavius Josephus
 • Flaxman, Seymour L.
 • Fleetwood, Peter
 • Fleming, Ian
 • Fleming, Tom
 • Flers, Robert de
 • Fles, Etha (Margaretha Tekla Johanna)
 • Fletcher, Richard
 • Fleurkens, Anneke C.G.
 • Flevohof: Nederlands Sportmuseum
 • flexibiliteit van het katholieke geloof
 • Flick, Gert–Rudolf
 • Flink, Coen
 • Flink, Richard
 • flits: in een – doorzien, maar daarna onhelder
 • Florence » Firenze
 • Florence, concilie van –
 • Florence: Laurenziana–bibliotheek
 • Florence: Nationale Bibliotheek
 • Florence: Platoonse Academie
 • Florence: Uffizi
 • Flothuis, Mea M.
 • flower power » kommunikasie » praatcultuur » kreterigheid » communiceren
 • Flower, John
 • fluitketel
 • fluwelen literatuur, hekeling van de minnaars der schone kunst c.q. –
 • Fluxus
 • FMA (Frederik Muller Akademie, bibliotheekschool Amsterdam) » BDI » IDM
 • FNAC
 • Fo, Dario
 • FOAM (fotomuseum te Amsterdam)
 • focalisatie » verhaalperspectief » perspectief (–verschuivingen)
 • Fock, Jan [ps.: Jan van Lumey]
 • Fockema Andreae, J.P.
 • Focquenbroch, Willem G. van
 • focus van literatuurgeschiedenis: op breekpunten
 • Fodor, Carel Joseph
 • Fodor, Museum – : tentoonstelling "De boekenboom" Amsterdam 1965
 • foedraal
 • foeilelijk want heel gevoelig
 • Foister, Susan
 • Fokke, Gerrit
 • Fokke, Jan
 • Fokkema, D.W.
 • Fokkema, Redbad L.K.
 • Folger, Henry Clay » Folger Shakespeare Library te Washington
 • Folgore da San Gimignano
 • Folia » – Civitatis (weekbl. Gemeentelijke Universiteit » Univ. v. Amsterdam)
 • folie, plastic – : boek uit – halen
 • folklore » –ristisch» volkskunst» –kunde» –cultuur»
 • Follain, Jean
 • follow up » vervolg [in wetenschap]
 • folly » ornamenteus fantasiebouwsel » luchtkasteel
 • foltering » marteling » martelaar » martelarencultus
 • fonds van Querido, vrouwelijke auteurs in het –
 • Fonds voor de Kunst, Amsterdamse –
 • Fonds voor de Letteren
 • fonds, literair – : fuikfunctie tijdschriften tbv. –
 • Fonds, Prins Bernhard (Cultuur–) – » prins Bernhard
 • fonds, Tollens–
 • fondscatalogus » fondsvorming » fondsopbouw (uitgeverij)
 • Fondse, Marko
 • fondslijst » –catalogus » –opbouw » –vorming (van uitgeverij)
 • fondslijst ontbreekt (c.q. bibliografie » literatuurlijst » bronverwijzing)
 • fondsvorming » fondsopbouw (uitgeverij) » fondscatalogus
 • Fons Vitae (r.k. meisjeslyceum te Amsterdam)
 • Fontaine Verwey, H. de la
 • Fontaine–de–Vaucluse » Vaucluse
 • Fontaine, G.
 • Fontaine, Henri la
 • Fontaine, Jean de La
 • Fontein, De – (uitgeverij)
 • Fonteintje, 't – [Vlaams literair tijdschrift]
 • Fontenay
 • Fonteyne, Linda
 • Fontijn, Jan H.A.
 • Foot, M.R.D.
 • Foot, Michael
 • Footballclub RAP, Amsterdamse –
 • Foote, Samuel
 • Fop, Trijntje [pseudoniem van Kees Stip]
 • Foppe, Han
 • Foppema, Yge
 • Forbes, Alastair
 • forceren van tekst » kapot lezen
 • Forceville–van Rossum, Joke
 • Forcione, Alban K.
 • Ford, Colin
 • Ford, Ford Madox
 • Ford, Hugh
 • foreign literature
 • Forgais, A.
 • form follows function
 • formaat » niveau, bevangenheid t.o.v. culturele werken van overweldigend –
 • formaat van boek » OOK: klein boek
 • formaat, paperback–
 • formalisme » formeel
 • Formalisten, Russische –
 • formeel » formalisme
 • formeel–oneigenlijke criteria–uiterlijkheden–toegepaste kunst–evenwicht: sma
 • formele aspect(en) van poëzie » versvorm(en)
 • formele taal (formule): uitzicht biedend (vs. ergerlijke leegte van cliché)
 • Formosa
 • Formsma, W.J.
 • formule / cliché : neutrale formele taal biedt uitzicht / ergerlijk lege geest
 • formule, gebeds– » gebed » gebedstekst
 • formuleren, plezier in – » plezier in werken met taal » plezier in schrijven
 • formuleren, plezier van spreker in – (c.q.: in vorm of voordracht)
 • formulering doordacht» zorgvuldig » moeizaam» weinig spontaan –
 • formulering goed dus waarheidsgehalte hoog
 • formulering van ideeën die anderen op ideeën brengt maakt essay gezagvol
 • formulering van Vestdijk, typische zin c.q. –
 • formulering verveelt » verveling (door herkenning) bij lezer
 • formulering, gezag van de
 • formulering, onwrikbare – : hoop op – (bij lezers zowel als bij schrijvers)
 • formulering, plezier aan taal» woorden» namen of –
 • Forrer, Matthi
 • Forster, E.M.
 • fort » kasteel » slot
 • Fort, Gertrud von Le
 • Fortini, Franco
 • Fortmann, Han M.M.
 • Fortnum, William
 • Fortsas, Jean–Népomucène Auguste Comte de
 • Fortunatus, Venantius
 • Fortuyn, Pim
 • forum » –discussie » gesprek » gedachtenwisseling tussen... » [OOK: al
 • Forum der Letteren [kwartaaltijdschrift]
 • Forum [tijdschrift] » OOK: Forum–generatie » Forum–auteurs » Forum als
 • Forum– » Podium–verwisseling
 • Forum–herdruk » –heruitgave
 • Forum: Fens tegen integrale herdruk van het tijdschrift –
 • Foscolo, Ugo
 • Foster, Kenelm
 • Foster, R.F.
 • Fothergill, Brian
 • Fothergill, John
 • Fothergill, Robert A.
 • foto » foto's » fotografie » fotokunst » fotograaf » portretfoto
 • foto (–'s) van auteur(s) » met foto van auteur(s)
 • foto / schilderij (c.q. gravure» tekening» plaat)
 • foto / tekst : ander verleden zichtbaar gemaakt door – dan door –
 • foto als literair motief » fotograferen c.q. fotografie als literair motief
 • foto bekijken » foto's zien
 • foto interpreteren
 • foto van schrijver (–s)
 • foto's » foto » fotografie
 • foto's als historisch materiaal
 • foto's maken ander verleden zichtbaar dan tekst
 • foto's vervreemden ons van ons verleden
 • foto's, dagelijksheid op –
 • foto's, fictionalisering door historische –
 • foto's: vereeuwiging blijkt vertijdelijking
 • foto's: verleden van de – versus: het verleden zoals door ons voorgesteld
 • foto, kinder– » kleine meisjes op foto
 • foto, manipulatie met – » vervalste foto
 • foto, oude – » oude foto's
 • foto, pose op –
 • foto, scherts–
 • foto: vereeuwiging blijkt vertijdelijking
 • fotoarchief Engels koninklijk huis
 • fotoboek (–en) » foto–album(s) » fotoreportage(s) » SOMS: fotokatern
 • fotoboek van televisieprogramma's
 • fotocollectie(s) » verzameling foto's (c.q. –albumplaatjes)
 • fotograaf » fotografie » fotokunst » foto('s)
 • fotograaf Den Haag (portret– ): Adolphe (eind 19e eeuw)
 • fotograaf, dichter als een –
 • fotografeerbaar » verfilmbaar
 • fotograferen » fotografie » foto ('s) : als literair motief
 • fotograferen / schilderen
 • fotograferen, schrijven is geen –
 • fotografie – geheugen – herinnering – onze relatie met het verleden
 • fotografie » foto('s)
 • fotografie en schilderkunst
 • fotografie, geschiedenis van de –
 • fotografie: democratiserend
 • fotografie: geheugen» herinnering» relatie met verleden uitgeschakeld door –
 • fotografie: schakelt geheugen uit; en herinnering; en relatie met verleden
 • fotografisch kijken » dood kijken (: bij Kouwenaar)
 • fotografische herdruk » reprint(s)
 • fotokatern » fotoboek (–en) » –album » –reportage (–s)
 • fotokopie » fotokopiëren » kopieermachine
 • fotokunst » fotografie » foto (–'s)
 • fotomontage
 • fotomuseum FOAM (Amsterdam)
 • fotoreportage » fotoboek (–en) » foto–album(s)
 • fototentoonstelling
 • fototentoonstelling "Jongens van Jan de Witt" (Nieuwe Kerk, Amsterdam 2001)
 • fototentoonstelling "The Family of Man" (en catalogus ervan)
 • Foucauld, Charles de
 • Foucault, Michel
 • Foudraine, Jan
 • Fouquet, Jean
 • Fourment, Susanna
 • Fournier, Alain
 • Fournier, Henri–Alban – (ps.: Alain–Fournier)
 • Fournival, Richard de
 • fout » verkeerd verband » onjuiste relaties (gelegd) » onjuistheid
 • fout bij interpretatie » verkeerd lezen
 • fout in de oorlog » collaboratie » totalitaire sympathieën » pro–Duits
 • fout van Fens » Fens vergist zich » correctie op Fens » kritiek op Fens
 • fout, creatieve – » produktieve vergissing (: extra betekenisproduktie)
 • fout, vertaal– » foutief woord gebruikt
 • fout, zet– » drukfout(en) » vergissing bij de opmaak
 • foute anderen (de – ) en wij
 • foutief gelezen » verkeerd lezen
 • foutief lezen » verkeerd interpreteren
 • foutief taalgebruik » slecht Nederlands » anglicisme » germanisme » (etc.)
 • foutief verband » onjuiste relaties gelegd » onjuistheid » fout
 • foutieve bronvermelding » bron niet verantwoord » bron onvermeld of onbekend
 • foutieve informatie » onjuiste relatie (gelegd)\ onnauwkeurig» fout» verkeerd
 • Fowden, Garth
 • Fowler, Laurence & Helen
 • Fowles, John
 • Fox Talbot, William Henry
 • Fox, Edward
 • Fox, Robin Lane
 • foyer Letterkundig Museum; schildering door Lucebert van –
 • Foyles (boekhandel in Londen)
 • Frénaud, André
 • Fröbel, Friedrich
 • Fra Angelico
 • fraai » mooi » "mooi"
 • fraai boek » pracht–editie » boek [als materieel object]
 • fraai maar leeg » esthetisme
 • fraai verwoorde literaire lichtheid; Nederlandse poëzie sinds ± 1980 slechts
 • fraaie letteren, hekeling van de minnaars der schone kunst c.q. –
 • fraaiheid, toegroeien naar –
 • fragment » deel » gedeelte » passage » stuk » (vers)regel : favoriet(
 • fragment » onvoltooid » beschadigd werk : wekt creativiteit van kijker» lezer
 • fragment » onvoltooid werk » fragmentarisch overgeleverde tekst
 • fragment » rest » aanzet » aantekening
 • fragment (voor ons) / mogelijkheden tot geheel (voor dichter)
 • fragment / afgeronde c.q. gehele tekst
 • fragment / geheel (als mogelijkheid resp.: voor ons / voor dichter)
 • fragment / geheel, waardering c.q. beleving van –
 • fragment door lezer in context gebracht
 • fragment–karakter » SOMS OOK: versnippering c.q. fragmentering
 • fragment–lezer–context
 • fragment(en), effect van poëzie–
 • fragment: mogelijkheid tot geheel voor dichter / voor ons slechts fragment
 • fragmentarisch » fragmentering » SOMS OOK: versnippering
 • fragmentarisch beeld » (versnipperde) kennis (: in hoofd)
 • fragmenten » resten » aanzetten » aantekeningen
 • fragmenterend omgaan met kunst (ons – ) een vorm van citeren?
 • fragmenterende » isolerende omgang met kunst (onze – )
 • fragmentkarakter » fragmentering » SOMS OOK: versnippering
 • Fragonard, Jean Honoré
 • Fraine s.j., J. de
 • Framlingham
 • Française, litterature –
 • François d'Assise, St. [opera van Messiaen]
 • François I, koning van Frankrijk
 • Francés, Nelly – (geboren:) Meijer [pseudoniem: Fem Rutke]
 • France, Anatole (= Jacques Anatole Thibault)
 • France, Collège de –
 • France, Tour de –
 • Francesca, Piero della
 • Francis, Dick
 • Franciscaanse spiritualiteit
 • Franciscaner orde » minderbroeder» Franciscaan» OFM » Cap. » SOMS: kap
 • Franciscus van Assisi (Sint – )
 • Franciscus van Assisi, ridderidealen als model voor –
 • Franciscus van Assisi: Zonnelied van Sint –
 • Franciscus van Sales
 • Franciscus Xaverius s.j., de heilige –
 • Franck, César
 • Franck, J.
 • Francken vs Sötemann (iz. Multatuli)
 • Francken, Eep
 • Franco y Bahamonde, (generaal) Francisco
 • Francofiel » Frankrijk » Frans
 • Frank P.M. Lateur [pseudoniem: Stijn Streuvels]
 • Frank–van Westrienen, Anna
 • Frank, Anne
 • Frank, Dimitri Frenkel
 • Frank, Otto
 • Franken, Gerardine
 • Franken, Lies
 • Frankfurt 1993: tentoonstelling 'Leselust'
 • Frankfurter Allgemeine Zeitung » FAZ
 • Frankfurter Buchmesse » Antwerpse boekenbeurs » boekenbeurs » boekenmarkt
 • Frankfurter Schule » J. Habermas
 • Franklin, Benjamin
 • Frankrijk » Frans » [OOK:] francofiel EN: Gallië » Gallisch
 • Frankrijk » Franse cultuur » typisch FRans » SOMS: Franse invloed
 • Frankrijk, Noord–
 • Frankrijk, verdriet om –
 • Frankrijk: Collège de France
 • Frans » Frankrijk
 • Frans / Engels ; Frankrijk / Engeland
 • Frans chanson
 • Frans cultureel tv–programma Apostrophes
 • Frans Erens over Limburg: tentoonstelling te Maastricht (1985/86)
 • Frans experiment: training in post–atomaire survival
 • Frans Hals Museum Haarlem: J. van Ruisdael 'Grandioze landschappen' (2002)
 • Frans Hals–museum (Haarlem)
 • Frans I, koning van Frankrijk
 • Frans Vlaanderen » Le Département du Nord
 • Frans–Halsmuseum: Pieter Claesz–expositie 2004–'05 (stilleven Gouden Eeuw)
 • Frans, vertaling in het Engels uit het –
 • Frans, vertaling uit het –
 • Franse cultuur » Frankrijk
 • Franse invloed » Frankrijk » Frans
 • Franse katholieke literatuurprijs Grand Prix Catholique de la littérature
 • Franse kerk van Rome: S. Luigi dei Francesi » Matteo Contarelli (–kapel)
 • Franse kritiek–cultuur
 • Franse literatuur » literatuur in het Frans » Franstalige literatuur
 • Franse oude(re) literatuur
 • Franse prozavertaling, bewerking van
 • Franse redenering
 • Franse retoriek » pure vorm in Franse welsprekendheid » weinig inhoud
 • Franse Revolutie
 • Franse vertaling van Nederlands (letterkundig) werk
 • Fransen, Ad
 • Franstalige literatuur » literatuur in het Frans » Franse literatuur
 • frase » fraseologie » grootspraak » retoriek » taalvertoon » –be
 • Fraser, G.S.
 • fraude » corruptie » misdaad » criminaliteit
 • fraude » leugen » vervalsing » bedrog » fake (OOK: – als literair mot
 • Frauenkirche Dresden » Dresden
 • Frazer, Sir James George
 • freak » eenzijdigheid door specialisme
 • Freccero, John
 • Frederik abt (en stichter) van Mariëngaarde te Hallum (Friesland)
 • Frederik de Grote, koning van Pruisen
 • Frederik Hendrik, prins van Oranje (stadhouder)
 • Frederik I van Hohenstaufen (Barbarossa)
 • Frederik II van Hohenstaufen
 • Frederik III koning van Denemarken
 • Frederik Muller Akademie Amsterdam (FMA: bibliotheekschool) » BDI » IDM
 • Frederik V koning van Bohemen
 • Frederik van Eeden–genootschap
 • Fredrick Warne, uitgeverij
 • Freeman, G.F.
 • Freese, John de
 • Freezer, Harriët
 • Freising, Otto van
 • Frenkel Frank, Dimitri
 • Frenkel–Bouwmeester, Théo (= Theo Mann–Bouwmeester)
 • Frensen, C.G.
 • Frequin, Louis
 • Frere, John Hookham
 • Frerichs, Lieneke
 • Freriks, Philip
 • fresco » schilderij
 • Fresco, M.F.
 • Freud leerde ons dubbellezen
 • Freud, Ernst
 • Freud, Lucien
 • Freud, Sigmund
 • Fribourg (Zwitserland)
 • Frick, Henry Clay – : kunstcollectie (New York)
 • frictie ideaal/ realiteit (beperking/mogelijkheden): ontroeringskracht v.kunst
 • Frid, Géza
 • Fried, Erich
 • Friedental, Richard
 • Friedericy, H.J. [pseudoniem aanvankelijk: H.J. Merlijn]
 • Friedländer, Max J.
 • Friedrich Wilhelm van Pruisen
 • Friedrichs, John
 • Fries » Friese taal » Friese literatuur » frisisme » Friesland
 • Fries Museum (Leeuwarden)
 • Friese dorpskerk
 • Friese kerkjes, Groninger en –
 • Friese Koerier [dagblad]
 • Friese literatuur » – taal » frisisme » Friesland
 • Friesland » Friese taal » Friese literatuur » frisisme
 • Friesland: Hallum
 • Friesland: klooster 'Mariëngaarde' te Hallum (stichter en abt: Frederik)
 • Friesland: Provinciale & Buma Bibliotheek van –
 • Friezen, kerk van de – (Rome)
 • Frijda, Leo
 • Frijthoff, Willem
 • fris » oorspronkelijk of nog niet "poëtisch" (: van taal) » nieuwe taal
 • Frisch, Karl von
 • Frisch, Max
 • Frische, Paul
 • Friuli, Eberhardt van (graaf – )
 • Friuli, Odoric van
 • Froben [Frobenius], Johann
 • Frobenius ... ZIE: Froben [Frobenius], Johann
 • Froe, A. de
 • Froissart, Jean
 • Fromentin, Eugène
 • Fromondus, Libertus
 • frons en schaterlach: de barbarij uit zich in –
 • Frost, Robert
 • Froude, James
 • Fruin herdrukt
 • Fruin, Robert Jacobus
 • Fruman, Norman
 • Fry, Roger
 • Frye, Northrop
 • Fuchs–van Maaren, Nelleke
 • Fuchs, J.M.
 • Fuchs, Rudy
 • fuikfunctie tijdschrift (tbv. literair fonds)
 • Fukizawa, Yukichi
 • Fuks, L.
 • Fulco (bisschop van Toulouse)
 • Fuller, Loie
 • Fuller, Margaret
 • Fuller, Thomas
 • Fullerton, Morton
 • Fulton, Rachel
 • Fumagalli, Vito
 • Funès, .. de
 • functie – context – betekenis (: woord is geen ding)
 • functie – vorm – betekenis » vorm & functie » form follows function
 • functie » baan » werk » arbeid » OOK: zonder werk » werkloosheid (lit.
 • functie / vorm ; OOK: functionaliteit
 • functie als enige betekenis; voorwerpen met hun –
 • functie als geweten » gewetensfunctie » geweten
 • functie als teken » teken–kracht van beschreven gebeurtenis of situatie
 • functie beeldspraak» metafoor
 • functie binnen "het Grote Verhaal": intertext heeft –
 • functie dagbladkritiek » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • functie in compositie ontbreekt » betekenisloos in geheel » los eind in plot
 • functie in traditie: literatuur in functie van gedeelde grote cultuurtraditie
 • functie lezer, actieve» creatieve» betekenisgevende» verbeeldende –
 • functie literair werk: binnen gemeenschap » – in cultuur
 • functie literatuur: binnen gemeenschap » – in cultuur
 • functie ontbreekt » onnodig » redundant » overbodig » overdetaillering
 • functie tbv. literair fonds; tijdschriften hebben fuik–
 • functie van (eerder gelezen goede) poëzie voor lezer: als model
 • functie van beeld(en) » van metaforen
 • functie van bijschrift bij museumstuk c.q. van toelichting bij kunstvoorwerpen
 • functie van citaat» citeren, sociale –
 • functie van citeren » van citaat
 • functie van cliché('s) » functie(s) van gemeenplaats c.q. retoriek c.q. topos
 • functie van collectie(s)
 • functie van de lezer in literaire waardering
 • functie van de vergelijking
 • functie van detail(s) » detail(s) » gedetailleerd » detaillisme
 • functie van eerste en tweede garnituur
 • functie van gemeenplaats(en)\ cliché(s)\ retoriek
 • functie van het verzwegene in poëzie
 • functie van kunst (, een – ): ons herinneren aan het menselijk tekort
 • functie van laatste regel; titel heeft soms –
 • functie van lezer » rol lezer : actief» creatief» betekenisgevend» verbeelde
 • functie van lezer: actief» creatief» betekenisgevend» verbeeldend (lezersrol)
 • functie van lezer; literaire waardering: –
 • functie van literatuur » effect cq taak (OOK: sociale functie) v. boek cq lit.
 • functie van literatuur in gemeenschappelijke grote cultuurtraditie
 • functie van overeenkomst» analogie» verwijzing» citaat» intertext
 • functie van poëzie c.q. literair werk in cultuur» binnen gemeenschap
 • functie van prenten
 • functie van retoriek» cliché(s)\ gemeenplaats(en)
 • functie van rijm kan zijn: oproepen van betekenissamenhang » bindende werking
 • functie van titel » titel deel van het gedicht?
 • functie van titel(s) [van boek(en)\ tekst(en)\ tijdschrift(en)] » titel(s)
 • functie van verhaalelement » tekenkracht v. beschreven situatie of gebeurtenis
 • functie van verstechnische middelen (betekenisondersteuning)
 • functie van woord: dat bepaalt voorstelling van geheel en is zo onvervangbaar
 • functie verloren » roept (verleden) niet meer op » verwijst niet meer
 • functie(s), eenheidscheppende
 • functie, documentaire – » documentaire » documentaire waarde
 • functie, entertainments– : van literatuur (krijgt steeds meer nadruk)
 • functie, geen – » nutteloos » doelloos
 • functie, praktische – : van kunst» literatuur (OOK: verkeerd gebruik van...)
 • functieloos in compositie » los eind in plot » geen betekenis in geheel
 • functionaliteit » vorm vs functie
 • functionaliteit van detail » onmisbaarheid c.q. noodzakelijkheid van onderdeel
 • functioneel proza
 • functioneel, niet – » overbodig » onnodig » redundant » overdetailleri
 • functioneel, sociaal» maatschappelijk verantwoord c.q. relevant c.q. –
 • functioneert binnen "het Grote Verhaal"; intertext –
 • functioneert in andere contexten dan bij conceptie; gepubliceerd gedicht –
 • functioneert niet in geheel » in plot betekenisloos » los eind in compositie
 • functioneert niet meer als levende literatuur; "op"; literair uitgesproken
 • functioneert niet meer; verwijzing –
 • functioneren (mee– ) van oude poëzie in nieuwe
 • functioneren als literatuur, brieven die gaan –
 • functioneren als nieuw
 • functioneren nooit als dingen; woorden –
 • functioneren van (literaire) kritiek, onmacht cq tekortschieten in het –
 • functioneren van beeldspraak» van metafoor » SOMS: – van (natuur)beschrijving
 • functioneren van beschreven gebeurtenis of situatie » tekenfunctie van detail
 • functioneren van individueel talent alleen in grote traditie mogelijk
 • functioneren van literatuur buiten gebied van literatuur
 • functioneren van literatuur: binnen denkbeeldig (literair) circuit
 • functioneren van metafoor » van beeldspraak
 • functioneren van oude in nieuwe poëzie
 • functioneren van poëzie c.q. literair werk in cultuur » – binnen gemeenschap
 • functioneren, maatschappelijk» politiek – » geëngageerd
 • functioneren, politiek – : van Vondel's poëzie
 • functionerend als kitsch, kunst –
 • fundamentalisme » dogmatische rechtlijnigheid » starheid » eenzijdigheid
 • fundamentalistisch calvinisme » calvinist » Johannes Calvijn
 • fundamentele onzekerheid » twijfel aan jezelf » geen zelfvertrouwen
 • funeraire cultuur » grafbeeld » kerkhof » doodscultus
 • funeraire poëzie » OOK: lijkzang » –klacht
 • Funke e.a. lazen "Max Havelaar" als documentaire
 • Funke, George Lodewijk
 • Funke, J.
 • Furlong, Monica
 • fusie » fusies » samengaan » bundeling » samenwerking : in krantenwereld
 • fusies in uitgeverswereld
 • Fussel, Paul
 • Futurisme » futuristen » Futuristisch Manifest
 • futuristisch » toekomstgericht » hoop op... » te verwachten...
 • fysieke » psychische beleving of sensatie
 • fysieker hoe metafysieker, hoe –
 • fysiognomie » uiterlijk » portret (–ten) » portretkunst » portretterin
 • fysiologie van het lezen: leeshouding etc.
 • fysiologisch bepaald: leesbehoefte» lezen –
 • fysiologische belangstelling van Montaigne voor zichzelf, medisch–
 • fysiotherapeut