Thema's
 • e–mail
 • E–mail » Internet » computernetwerk
 • E.C.L. (Haarlem)
 • E.O. » Evangelische Omroep
 • Eadmer
 • Eagle, Dorothy
 • Eagleton, Terry
 • Earl of Essex
 • East Grinstead
 • Eastern languages» literature
 • Easton, Malcolm
 • Ebben, Maurits
 • Ebbo, bisschop van Reims
 • Eben Haëzer, uitgeverij –
 • Eberbach
 • Eberhardt van Friuli, graaf –
 • Ecclesiastes » Boek Prediker
 • echo – herhaling – verwijzing – samenhang
 • echo » echo–effect
 • echo bij J.C. Bloem: cirkelende stijlfiguur (: begin» eind elkaars echo)
 • Echo–Multatuli
 • echo: alles echoot; alles verwijst naar elkaar
 • echoput, lezen van poëzie vraagt lezer en geen gepreconditioneerde –
 • Echt
 • echt » "gewoon" » "natuurlijk" : alleen door literaire middelen te c
 • echt » authentiek » zichzelf (: zijn c.q. worden)
 • echt » authentiek als waardekwalificatie
 • echt » huwelijk » trouwen » huwelijk (–sproblematiek) als (literair) motief
 • echt » toegeschreven aan...\ onzeker auteurschap » authentiek (?)
 • echt / onecht als literair motief (OOK: vervalsing als literair motief)
 • echt als waardekwalificatie
 • echt boek / proefschrift
 • echt Hollands » typisch Nederlands
 • echt kunstwerk produceert ideeën over zichzelf en heft zich daarin op
 • echt Nederlands » typisch c.q. wezenlijk Nederlands
 • echt Nederlands » typisch Hollands
 • echt nieuwe wordt niet (h)erkend » onbegrip cq afwijzing mbt het echt nieuwe
 • echt poëzie! constatering c.q. (h)erkenning: dat is –
 • echt religieus of slechts cultuurgevoelig?
 • echt van Rembrandt? » Rembrandt Research Project
 • echt willen blijven » bedreigde identiteit » zichzelf willen zijn
 • echte / slechte poëzie
 • echte / verkeerde moderne poëzie
 • echte humor is niet te programmeren
 • echte kunst, onvoltooidheid eigen aan alle –
 • echte kunst, twijfel mbt. de komst van –
 • echte lezer » echte lezer per se tweevoudig: in dialoog met zichzelf
 • echte literatuur en misdaadroman
 • echte naam / pseudoniem c.q. schuilnaam
 • echte poëzie / slechte poëzie
 • echte Rembrandt? » Rembrandt Research Project
 • echte schrijver, gelijk van de – (: stijl maakt waarschijnlijkheid zekerheid)
 • echtgenote van Kees Fens
 • echtheid » authenticiteit » zichzelf zijn » jezelf worden
 • echtheid vs. onechtheid (als literair motief) » vervalsing als literair motief
 • echtheid, onechtheid als (iemands) vorm van –
 • echtscheiding » huwelijksontrouw » –bedrog » –sproces » clandest
 • Eck, Johannes
 • Eck, Natasja van
 • Eckehart, Meister –
 • Eckeren, Gerard van
 • Eckermann, Johann Peter
 • Eckhart, Meister –
 • Eckmar, F.R. – [pseudoniem van Jan de Hartog]
 • eclectisme van de decadenten
 • Eco's 'poëtische boodschap'
 • Eco, Umberto
 • Eco: duiding door – / door verschillende andere gebruikers
 • Eco: slechte smaak = het opdringen van geprefabriceerd effect
 • economie » economische c.q. financiële aspecten » geldzaken » munt(en)
 • economisch taalgebruik » informatiedicht » compact » beknopt
 • economisch, on– : – maar zinvol » zinvolle nutteloosheid
 • economische aspecten » financiële aspecten » geldzaken » munt(en)
 • Ecuador
 • Edam » Grote Kerk te Edam
 • Eddius Stephanus
 • Eddy, William
 • Edel, Doris
 • Edel, Leon
 • Edelman (boekhandel in Amsterdam)
 • Eden (hof van – )
 • Eden (Hof van – ) als ideologie » OOK: nostalgisch paradijselijkheidsideaal
 • Eden (tuin van –) als literair motief
 • Eden, Anthony [Brits staatsman, minister en premier]
 • Eden, Jaap
 • Edgar, William
 • Edinburgh Review, The –
 • Edinga, Hans
 • editeren van brieven
 • editeren van poëzie » SOMS: kiezen uit varianten c.q. verschillende versies
 • editeren van tekst » tekstuitgave
 • editeur » redacteur » tekstbezorger
 • editeur van brieven » brieven uitgeven » brieven–editie
 • editeurs corrigeren spelling maar daarbij semantische consequenties
 • editie " Max Havelaar", nulde – (Stuiveling)
 • editie » tekstuitgave (–editie» –verzorging) » editietechniek »
 • editie brieven Benjamin Britten
 • editie geautoriseerd door schrijver » auteurseditie
 • editie in typoscript » typoscript
 • editie van tekst » editeren van tekst » tekstverzorging » –editie » &n
 • editie verzamelde brieven levert vals» vertekend beeld van hun auteur op
 • editie, auteurs– » door schrijver geautoriseerde uitgave
 • editie, bibliofiele – » bijzondere uitgave
 • editie, brieven–
 • editie, druk– en plakproeven van geïllustreerde –
 • editie, film–
 • editie, her– » herdruk(ken) » heruitgave
 • editie, Hooft–
 • editie, Hooft– : geschiedenis van de nieuwe –
 • editie, nalatenschaps–
 • editie, nieuwe – » nieuwe edities » OOK: opnieuw vertaald
 • editie, nieuwe – : aangekondigd
 • editie, piraten– » roofdruk
 • editie, school– » schoolboek » schoolboekenstijl
 • editie, wetenschappelijke –
 • editiegeschiedenis » drukgeschiedenis » uitgavegeschiedenis
 • edities, nieuwe – » OOK: opnieuw vertaald
 • editietechniek » editie» tekstuitgave\–verzorging\–editie » editeren v
 • editor, literary – (boekenredacteur)
 • Edmond
 • Eduard... ZIE: Edward...
 • educatie » opvoeding
 • educatie, culturele – » cultuurvorming » culturele vorming
 • educatie, literaire opvoeding» enthousiasmering» vorming» –
 • Edward III koning van Engeland
 • Edward James Foundation
 • Edward VII, koning van Engeland
 • Edward VIII, (ex–)koning van Engeland [eerder: Prins van Wales]
 • Edwardiaan » Edwardiaans (–e tijd)
 • Edwards, Amelia B.
 • Edwards, P.D.
 • Eeckhout, Joris
 • Eeden–genootschap, Van –
 • Eeden, Frederik van – : briefwisseling tussen Van Deyssel en –
 • Eeden, Frederik van » Multatuli
 • Eeden, Frederik Willem van [een van diens pseudoniemen: Cornelis Paradijs]
 • Eeden, Hans van
 • Eeden, Peter van
 • Eeden, W. van
 • Eeghen–collectie (Van – ): Amsterdamse tekeningen 1600–1950 (expositie 1988)
 • Eeghen, I.H. (Isabelle) van
 • Eeghen, mr. Chr. P. van
 • Eeghen, van – (: de Amsterdamse patriciërsfamilie – )
 • Eekhout, Jan
 • Eekman, Tom
 • een » het getal 1
 • Een God in Drie Personen
 • eenduidig, niet – : de werkelijkheid is – (OOK: – als literair motief)
 • eenduidigheid, paradijs van de
 • eenduidigheidsparadijs» tot harmonie leidende meerduidigheid, nostalgie naar –
 • eenheid » samenhang » (MAAR SOMS:) ontbrekende eenheid c.q. samenhang
 • eenheid » samenhang » geheel : illusie (c.q. schepping) van –
 • eenheid (kosmische – ): alles in verband met alles » [SOMS OOK:] holisme
 • eenheid (kosmische – ): geloofd» vermoed
 • eenheid (schijn– ) van uniformiteit
 • eenheid (van tegendelen bv.); interpreteren is: streven naar –
 • eenheid / geen samenhang (: in collectie)
 • eenheid als droom » ideaal van eenheid en samenhang » hang naar eenheid
 • eenheid beeld–betekenis » correlatie beeld en zin
 • eenheid bibliotheek door geest v. bezitter (: persoonlijke» eigen bibliotheek)
 • eenheid en veelheid in gesloten wereldbeeld (alles hangt samen met alles)
 • eenheid geschapen door stijl c.q. consequente "toon"
 • eenheid in de kunst is eenheid in herhaling
 • eenheid in gesloten wereldbeeld (alles hangt samen met alles)
 • eenheid in herhaling; eenheid in de kunst is –
 • eenheid in het (menselijk) tekort
 • eenheid Noord– en Zuid–Nederland » de Lage Landen » Groot–Nederland(s)
 • eenheid ontbreekt » (MAAR VAAK OOK:) samenhang c.q. eenheid
 • eenheid scheppen » eenheidscheppend (–e leeshouding)
 • eenheid scheppen: de idee achter Verwey's poëzie
 • eenheid van gesloten wereldbeeld: alles hangt samen met alles
 • eenheid van handeling
 • eenheid van het zijn
 • eenheid van kennen–geloven–beschouwen: samenhangend wereld– & wetenschapsbeeld
 • eenheid van object–gevoel–gedachte » geen dissociation of sensibilities
 • eenheid van oeuvre » oeuvre: alle werken in een betekenisvolle samenhang
 • eenheid van plaats
 • eenheid van samenhangende delen: uitgangspunt bij interpreteren
 • eenheid van stijl en visie
 • eenheid van tegendelen » OOK: samengaan van tegendelen
 • eenheid van tijd
 • eenheid van: geloof – genade – God – geld – geweld: één groot
 • eenheid vermoed en in literatuur geschapen èn bevestigd
 • eenheid zoeken » eenheidscheppende geesteshouding
 • eenheid, betekenisvolle – : compositievermogen = alle onderdelen brengen tot –
 • eenheid, concipiëren als – : lijkt aangeboren
 • eenheid, tot – lezen ...
 • eenheid, unieke – : gedicht is een –
 • eenheid, verlangen naar – » eenheid en samenhang als droom
 • eenheid, westerse cultuur als ongebroken c.q. continue –
 • eenheid: als» tot – lezen » eenheidscheppen(de leeshouding)
 • eenheid: beleving van – (cq veiligheid of geslotenheid) » samenhangservaring
 • eenheid: tot – lezen » relaties leggen » betekenisgeving » beeldvorming
 • eenheid; vergelijking constitueert –
 • eenheidsbeleving » ervaring van samenhang (c.q. veiligheid of geslotenheid)
 • eenheidscheppend (–e leeshouding)
 • eenheidscheppende functie(s)
 • eenheidscheppende geesteshouding » zoeken naar eenheid c.q. verwantschap
 • eenheidscheppende illusie
 • eenheidscheppende lezer
 • eenheidscheppende stijl » consequente "toon"
 • eenheidservaring, nostalgie naar vroegere c.q. klassieke –
 • eenling » individualist(e) » individualisme
 • eenling met persoonlijke (schrijf)stijl, de onvervangbare erudiete –
 • eenling tegenover veelvoudigheid van kunstwerk (en van hele bestaan)
 • eenling vs. wetenschap (grote – )
 • eenmalig c.q. contemporain, beleving als kunst of literatuur is altijd –
 • eenmanstijdschrift
 • eenmansuitgeverij » uitgeven in eigen beheer c.q. wat je zelf bewondert
 • eens avant–gardekunst geweest
 • eenstemmig / meerstemmig
 • eenstemmigheid (geen – ) over Chesterton » ieder zijn eigen Chesterton
 • eentonig » dor » saai » grauw » gevaar v. eentonigheid » vervelend &ra
 • eentonig » gelijkvormig » –soortig » gemiddeld (–e kwaliteit) »
 • eentonig (–heid) » herhaling(en) » herhalingen in beschrijving
 • eentonigheid, gevaar van – » eentonig » dor » saai » vervelend
 • eentonigheid, superieure – » bekoorlijke monotonie
 • eenvoud » eenvoudig » onverbloemd » simpel » (romantisch) ongecompliceerd
 • eenvoud als criterium in kunst» kunstbeoordeling [OF: eerlijkheid»waarheid...]
 • eenvoud v. taal & stijl» geen grootspraak» nuchter (genoteerd)\ onnadrukkelijk
 • eenvoud van wat van hoge kwaliteit is: is schijn–eenvoud
 • eenvoud, geraffineerde» schijnbare» ontmaskerde –
 • eenvoud, schijnbare» onsimpele» geraffineerde –
 • eenvoudig » nuchter » zonder retoriek (: van taal c.q. stijl)
 • eenvoudig » onverbloemd » simpel » romantische eenvoud » ongecompliceerd
 • eenvoudig / bekakt spreken c.q. schrijven
 • eenvoudig / gecompliceerd (: eenvoud / complexiteit)
 • eenvoudig spreken / bekakt spreken (c.q. schrijven)
 • eenvoudig voorgesteld, te – » simplificatie
 • eenvoudig woordgebruik » eenvaoud van taal of stijl » geen grootspraak
 • eenvoudige leesbare / moeilijk toegankelijke auteurs en boeken
 • eenvoudige lezer » "gewone" lezer vs. literair criticus als lezer
 • eenvoudige poëzie » volkspoëzie
 • eenvoudige taal » – stijl » geen grootspraak » nuchter (genoteerd)
 • eenvoudiger geworden stijl c.q. zinsbouw
 • eenzaam » eenzaamheid
 • eenzaamheid als literair motief » isolement als literair motief
 • eenzaamheid » afzondering » isolement : hang naar –
 • eenzaamheid » eiland» isolatie» afgesloten» contactstoornis : als lit. motie
 • Eenzaamheid (vertaalde titel van Indonesisch tijdschrift)
 • eenzaamheid, lezen hoort in –
 • eenzaamheid, natuur met bewustzijn van –
 • eenzaamheidsideaal » hang naar afzondering » behoefte aan isolement
 • eenzijdig » rechtlijnig(heid)\ (dogmatisch) star» sectarisch» fundamentalist
 • eenzijdig / veelzijdig (OOK: rechtlijnigheid/ via omwegen; precies/ rekkelijk)
 • eenzijdig beeld van auteur, brievenverzameling geeft vertekend» vals» –
 • eenzijdige benadering » centraliserende keuze impliceert eenzijdigheid
 • eenzijdige kijk
 • eenzijdige kijk op het middeleeuwse leven, onze beperkte c.q. –
 • eenzijdige studie van middeleeuwse cultuur
 • eenzijdige visie van Huizinga op '80
 • eenzijdigheid » rechtlijnig » (dogmatisch) star » fundamentalisme » sectaris
 • eenzijdigheid (dogmatische – ) / humane (redelijke) dialoog
 • eenzijdigheid (rechtlijnigheid) / omwegen (OOK: preciezen/ rekkelijken)
 • eenzijdigheid / dialoog [: dogmatisch / humaan (redelijk)]
 • eenzijdigheid c.q. rechtlijnigheid vs. (via) omweg(en)
 • eenzijdigheid door eigen (vervormende) creativiteit
 • eenzijdigheid door specialisme » freak(s) » vakidioten
 • eenzijdigheid van correspondentie van auteur
 • eenzijdigheid van het gymnasiale onderwijs
 • eenzijdigheid, dreigende – » bedreigde pluriformiteit
 • eenzijdigheid: door (centraliserende) keuze geïmpliceerd
 • eer » eren
 • eer aan dode(n), lied ter – » lijkzang » funeraire poëzie
 • eer voor dichter(s)
 • eerbetuiging aan dichter(s)
 • eerbied » vermorzeling des harten: voor» door reuzen der wereldliteratuur
 • eerbied bij» van de lezer
 • eerbied voor authentieke» originele tekst
 • eerbied voor boek » waardigheid van boek(en) » respect voor boek(en)
 • eerbied voor boek(en), geen –
 • eerbied voor het geheim » respect voor het mysterie
 • eerbied voor het precedent
 • eerbied voor lezen » OOK: respect c.q. ontzag mbt belezenheid
 • eerbied voor traditie » aansluiting bij traditie » continuïteit van cultuur
 • eerbiedige bewondering, juiste afstand van de –
 • Eerd, Karel van
 • eerder bekroonden bepalen de waarde van een (ere)prijs
 • eerder beleefd » referentiekader » herinnering » ervaring van lezer of kijker
 • eerder gelezen » herinnering aan eerste (lees–) beleving » herinnerd boek
 • eerder gelezen (door andere lezer) » eerste lezer(s) » vroegere lezer(s)
 • eerder gelezen literatuur is referentiekader voor nieuwe (bij lezer)
 • eerder gelezen tekst als nieuw ervaren
 • eerder gelezen teksten; lezen activeert –
 • eerder ontstaan dan gemaakt; voltooid groot kunstwerk lijkt –
 • eerder publikatie mogelijk in Vlaanderen dan in Noord–Nederland?
 • eerder vermoede eenheid: in literatuur geschapen èn bevestigd
 • eerdere beleving » vorige emotie » eerdere ervaring, herinnering aan –
 • eerdere leesbeleving, herinnering aan – » herinnering a. eerste (lees)beleving
 • eerdere leessituatie, herinnering aan – (c.q.: aan eerste (lees)beleving)
 • eerdere lezer » vroegere lezer(s) » eerste lezer(s)
 • eerdere versie » voorstadium » oerversie
 • Eerdmans, Theo
 • Eerenbeemt, Noud van den
 • eerherstel » zelfrechtvaardiging (bij Multatuli)
 • eerherstel zoeken » zelfrechtvaardiging » zelfbeklag
 • eerlijk » eerlijkheid
 • eerlijk / oneerlijk : liegen als cultuur
 • eerlijk manuscript over jeugdliefde gevraagd door uitgever
 • eerlijk verhaal over jeugdliefde insturen (vraagt uitgever)
 • eerlijkheid als criterium bij (kunst)beoordeling [OOK: eenvoud» waarheid...]
 • eerst gelezen, voor het – » eerste lezing
 • eerst het minst eigene van poëzie herkend; altijd –
 • eerst kwaliteit vermoed en pas later begrepen (blijft moeilijk te verklaren!)
 • eerst, alles voor het – » voorbeeldloos » aan de bron van...
 • eerst: steeds weer voor het – lezen
 • eerste » oudste moderne dichter: P.C. Hooft de –
 • eerste / tweede ontroering
 • eerste alinea » inzet » (beloftenvolle) beginzin » begin
 • eerste artikel van Kees Fens (: in "De Linie" dd 30.10.1954)
 • eerste beleving (bij lezen), herinnering aan –
 • eerste blik (...) ZIE OOK: eerste lezing (...)
 • eerste blik conditioneert lezer
 • eerste blik, fatale –
 • eerste boek na de vakantie » eerste zin na de vakantie (lezen» schrijven)
 • eerste boekbespreking door Fens (: in "De Linie" 30.10.1954)
 • Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem)
 • eerste druk » eerste drukken
 • eerste gedicht in bundel, belang ordening» compositie in bundel cq plaats –
 • eerste gedicht van bundels bestuderen (: suggestie van Fens)
 • eerste gedrukte boek in Engeland
 • Eerste Heilige Communie (–feest)
 • eerste keer (: alles voor het eerst » voorbeeldloos» originaliteit» a.d. bron)
 • eerste keer lezen van bundel» werk» oeuvre
 • eerste keer lezen, steeds weer voor de –
 • eerste keer lezen, voor de – / herlezen
 • eerste keer lezen, voor de – » eerste lezing » het eerste lezen
 • eerste kennismaking met grote poëzie
 • eerste kennismaking van lezer met oeuvre c.q. bundel
 • eerste klas reizen
 • eerste leesbeleving, herinnering aan –
 • eerste leesles » leren lezen » leesonderwijs
 • eerste letter van naam » initiaal » initialen
 • eerste lezer » eerdere lezer(s) » vroegere lezer(s)
 • eerste lezer » lector » auteursbegeleiding (bv. door redacteur)
 • eerste lezer: een (geïdealiseerd) abstractum
 • eerste lezing » het eerste lezen » voor de eerste keer lezen
 • eerste lezing (...) ZIE OOK: eerste blik (...)
 • eerste lezing / herlezing
 • eerste lezing, herinnering aan beleving van» bij de –
 • eerste literaire sensatie » eerste poëzie–ervaring
 • eerste natuurbeschrijving in de westerse letterkunde
 • eerste ontroering / tweede ontroering
 • eerste opvoering (BIJ TONEELRECENSIE) » debuut » debuteren(d) » debutant(en)
 • eerste persoon: in c.q. vanuit de – verteld » lyrisch "ik" » ik–fi
 • eerste poëzie–ervaring » eerste literaire sensatie
 • eerste regel » beginregel
 • eerste regel » kernregel
 • eerste regel (poëzie–genese) » cadeau krijgen van eerste regel
 • eerste regel / kernregel
 • eerste regel(s) van gedicht, sterke – » directe of abrupte inzet van gedicht
 • eerste stuk van Kees Fens (: in "De Linie" dd 30.10.1954)
 • eerste twintig regels van Gorters "Mei"
 • eerste vorm van tekst / definitieve tekst
 • Eerste Wereldoorlog
 • Eerste wereldoorlog» oorlog(sverleden)\ –situatie (etc.) : als literair motief
 • eerste wereldoorlog, Nederlandse letterkunde omstreeks de –
 • eerste zin » beginzin » aanvangszin (c.q.: beloftenvolle – ) » inzet »
 • eerste zin (–nen), verleiding van –
 • eerste zin na de vakantie » eerste boek na de vakantie (schrijven» lezen)
 • eerste–communiefeest
 • eerste–drukgeschiedenis Max H. door Multatuli bij lezers bekend verondersteld
 • eerste–lezingsresultaten Spitzer: vooronderstellingen onbekend
 • eersterangs nee, wel beroemd.
 • eert uw vader en uw moeder (vierde gebod)
 • Eestenbroek, J.J.M.
 • eetbespreking » eetrecensent » culinair criticus
 • eetcultuur » eten » maaltijd » vinologie » wijncultuur » eten & dr
 • Eeten, Peter van
 • eetgezelschap » gasten in restaurant » hotelgasten » hotel » hotelbestaan
 • eetschrijver » culinair criticus » eetbespreking » culinaire journalistiek
 • eettent voor schrijvers » schrijverskroeg » OOK: literair café
 • Eetvelde, Jo van
 • eeuw der Vlaamse Primitieven, De – : tentoonst. Groeningemuseum Brugge 1960
 • eeuw geleden, een –
 • eeuw na de dood van HaverSchmidt, een –
 • eeuwen aan zingeving en symboliek, sluiers van –
 • eeuwen doen tekst groeien c.q. veranderen; tijd» jaren» generaties» –
 • eeuwen van interpretatie veranderen gestalte van boek
 • eeuwen van kunst; kunstgenieter» –consument van nu geconfronteerd met vele –
 • eeuwen: verander(en)de gestalte van een kerkgebouw door de –
 • eeuwfeest » herdenking » sterfdag » jubileum » lustrum » geboortedag
 • eeuwfeest Amsterdam, zevende – : 1975 » jubileumuitgaven Amsterdam 1975
 • eeuwfeest van geboorte » honderdste geboortedag...
 • eeuwig / tijdelijk OF: eeuwigheid / tijd (–elijkheid)
 • eeuwige in het tijdelijke: verschijning van het –
 • eeuwige kunst : teksten van blijvende waarde » niet verouder(en)d
 • eeuwige kunst: ont–actualiseerd cq met steeds ander vermogen tot tijdelijkheid
 • eeuwige kunst: vergt vorm die méér kansen geeft dan gebruikswaarde
 • eeuwige kunst: werken die opnieuw & op eigen wijze mooi gevonden kunnen worden
 • eeuwige leven?, boek met het –
 • eeuwige waarheden; Van Duinkerken denkt a–individualistisch: representeert –
 • Eeuwige, de – » God » demon » god » SOMS: de Absolute
 • eeuwige, het tijdelijke als teken van het –
 • eeuwige, representatie van het – (OOK: – in het tijdelijke)
 • eeuwigheden, tussen twee – : het leven als pauze –
 • eeuwigheid / tijd (: stilstand van de – / van de – ) » eeuwigheid v.h. "nu
 • eeuwigheid / tijd (OF: eeuwig / tijdelijk)
 • eeuwigheid / tijdelijkheid (: onvergankelijkheid / vergankelijkheid)
 • eeuwigheid / tijdelijkheid (: eeuwige betekenis niet verwarren met aanleiding)
 • eeuwigheid van het "nu" » stilstand (: van de tijd/ van de eeuwigheid)
 • eeuwigheid, stad als beeld van de –
 • eeuwigheid, voorbereiding op –
 • eeuwigheid: wij hebben geen – meer
 • eeuwigheidsbeleving in één ogenblik » "fietsbelmoment" (OOK: als lit.
 • eeuwigheidsverlangen » "fietsbelmoment" (OOK: – als literair motief)
 • eeuwigheidswaarde / historiciteit (c.q. actualiteitswaarde)
 • eeuwigheidswaarde Vondel's poëzie
 • eeuwwisseling (1900), Zuidnederlandse jongeren omstreeks de –
 • eeuwwisseling (1900): bezielende Idee in denken van kunst en literatuur
 • eeuwwisseling (1900): Brussel een centrum van geestelijk leven
 • eeuwwisseling (plm. 1900) : mysticisme omstreeks de –
 • eeuwwisseling, burgerlijk zelfbewustzijn rond de –
 • eeuwwisseling, omstreeks de – (plm. 1900)
 • effect (geprefabriceerd – ) opdringen: volgens Eco definitie v. slechte smaak
 • effect aforismenbloemlezing: nivellerend
 • effect op lezer(s) van tekst» literatuur
 • effect tijdgebonden » cultuurgebonden betekenis c.q. beleving
 • effect van boek cq literatuur » taak cq (OOK: sociale) functie van boek» lit.
 • effect van detail(s) » gedetailleerd » detail(s) » detaillisme
 • effect van devotioneel Nederlands taalgebruik » invloed van...
 • effect van Gezelle's poëzie
 • effect van isolatie
 • effect van jeugdliteratuur » invloed van het als kind gelezene
 • effect van kinderlectuur bij latere lezer(s)
 • effect van literatuur c.q. boek » taak of (OOK: sociale) functie v. boek» lit.
 • effect van literatuur op lezer(s)
 • effect van poëziefragment(en)
 • effect van rijm (c.q. van berijmen)
 • effect van tegenstellingen » contrastwerking
 • effect van tekst door de referenties
 • effect van tekst op lezer(s) » effect van literatuur op lezer(s)
 • effect van tekst, emotionerend –
 • effect van tekst, persoonlijke» situationele factor in waarderingsact cq.bij –
 • effect van verhaal sterker dan van wetenschappelijk rapport
 • effect wetenschappelijke methoden: grotere afstand lezer – literair werk
 • effect woordplaatsing (in strofe c.q. regel)
 • effect, Bomans–
 • effect, echo– » echo
 • effect, humoristisch – » humor » humoristisch
 • effecten en vormen bij kitsch zijn versleten
 • Effen, Justus van
 • efficiency
 • Efteling v.d. architectuur » architectonische verkleedpartij (Cogels–Osylei)
 • Egas, C.
 • Egbers, Tom
 • egelantier als literair motief » rozelaar als literair motief
 • Eggink, Clara
 • Eggink, Jacoba
 • Eginhard » Einhart
 • eglantier » rozelaar : als literair motief
 • Egmond » klooster te Egmond
 • egoïsme en zelfhaat
 • egoïst » opschepper » zelfvoldaan » –promotie » –verzekerd
 • egoïstisch » narcistisch » Narcissus
 • ego–documentatie
 • ego–documenten
 • ego–gericht » narcistisch » Narcissus
 • egocentrisch » ik–gericht » zelfbeklag » klagen (OOK: – als literair
 • egocentrisch » zelfpromotie» –voldaan» –verzekerd» opschepper&ra
 • egocentrisch karakter van essay
 • egocentrische kant van impressionabiliteit
 • egodocument (–en) » egodocumentatie
 • egodocument 13e eeuw
 • egodocumentatie » egodocument(en)
 • egodocumentatie, toegang tot –
 • egopromotie » zelfvoldaan » zelfverzekerd » opschepper(ij)
 • Egypte
 • Egypte (oude – ): exotisch / klassieke Griekenland: moederland
 • Egypte / Griekenland : resp. vreemd & exotisch vs. moederland Europese cultuur
 • Egypte, 19e–eeuwse reizigers door –
 • Egypte, zelfontdekking (Leopold) dankzij ontdekkingen in
 • Egyptische kunst » Egyptische oudheden » OOK: mummie (–s)
 • Egyptologie, ontstaan van
 • Ehrenburg, Ilja
 • ei, Paas– » Pasen » paasfeest » paasdatum
 • Eichmann, Adolf
 • Eichstatt: bisschop Willibald van –
 • Eiffeltoren te Parijs
 • eigen » onverwisselbaar » uniek » individueel ( – herkenbaar)
 • eigen » persoonlijke bibliotheek (OOK: – is eenheid door geest van bezitter)
 • eigen (= individueel) / algemeen (= theoretisch)
 • eigen (abstracte) idee aangetast door verfilming
 • eigen (vervormende) creativiteit, eenzijdigheid door –
 • eigen / algemeen : individueel vs. theoretisch
 • eigen / niet eigen (: eigen beleving of door literatuur voorgevormd?)
 • eigen / vreemd : spanning tussen –
 • eigen / vreemde poëzie
 • eigen aan alle kunst: onvoltooidheid
 • eigen aard van literair(e) werk(elijkheid) / werkelijkheid van buiten de tekst
 • eigen annotaties van dichter bij zijn poëzie (c.q. van poëzievertaler zelf)
 • eigen beheer, uitgeven in – » lezer–uitgever » kleine uitgever(s)
 • eigen beleving / ordening / normen mbt. literatuur» poëzie, reflectie over –
 • eigen beleving als norm » eigen ervaring de norm » subjectivisme
 • eigen beleving herkennen; schepping: alles naar het beeld van de –
 • eigen beleving in alles; herkenning: van steeds hetzelfde» steeds de –
 • eigen betekenisgeving » persoonlijke associaties bij het lezen van poëzie
 • eigen bibliotheek » persoonlijke – » OOK: – is eenheid door geest v. bezitt
 • eigen bibliotheek opbouwen » boeken verzamelen
 • eigen boeken, zelf register maken in je –
 • eigen boekenkast, teruggevonden in –
 • eigen canon
 • eigen culturele context; lezer transponeert een werk naar zijn –
 • eigen denken » zelfstandig denken
 • eigen ervaring als norm » eigen beleving de norm » subjectivisme
 • eigen familie: geschiedenis van – als literair motief
 • eigen fantasie geen ruimte c.q. aangetast door illustratie of visueel beeld
 • eigen gebruik, beleving cq ervaring van kunst» muziek» landschap voor –
 • eigen gedachten » zelfstandig denken
 • eigen gedachten; boek dat lezer dwingt tot – (Krol)
 • eigen geest, kunstwerk bezielen met – : lezen» luisteren» kijken is...
 • eigen geestesleven, lezen als surrogaat voor –
 • eigen gelijk: herdenken tbv. bevestiging van –
 • eigen gevoelens bevestigen als leesdoel » puberaal lezen van poëzie
 • eigen gevoelens, lezer vertaalt cliché's in zijn –
 • eigen groep en eigen tijd
 • eigen groep, besef van – » gemeenschap » kring van geestverwanten
 • eigen ideeën – officiële leer: volksreligie mengvorm van –
 • eigen ideeënproduktie nav. besproken werk (: Vestdijk als recensent)
 • eigen identiteit bedreigd » (vechten tegen) verlies van zelfstandigheid
 • eigen innerlijk bestudeerd » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • eigen interpretatie
 • eigen jeugdwerk kan niet door oudere auteur voorgelezen (vindt Fens 1959)
 • eigen karakter » autonomie : van literair werk » eigenzinnigheid van gedicht
 • eigen keuze uit het werk (OOK: recht op zelf selecteren) door»van de auteur(s)
 • eigen kinderlectuur, reflectie op –
 • eigen kleinheid / het grote (de grote c.q. het grootse)
 • eigen kracht: alles op – opnieuw beginnen
 • eigen kwaliteiten van de leermeester gewantrouwd
 • eigen leesmogelijkheid voor zeer diverse lezers
 • eigen leesverleden schept je norm
 • eigen leven van gelezen en doorgegeven tekst
 • eigen leven van Grote Kunst » wat Groot is leidt eigen leven» is autonoom
 • eigen leven van vorm(en) » ontwikkeling van vormen » vorm als gemeenplaats
 • eigen maken van grote poëzie, zich – » zich in lezer vertakkende poëzie
 • eigen manier van poëzie lezen, twijfels bij Fens over –
 • eigen ontluisterde tijd, vervloeking van slechtheid van –
 • eigen ontwikkeling van de (autonome) verbeelding
 • eigen ontwikkelingsgeschiedenis van literatuur bij lezer
 • eigen oudere literatuur, ironisering van
 • eigen poëzie, beoordeling van – : verzoek om –
 • eigen religieuze wereld bij Van het Reve » godsbeeld van Reve
 • eigen retoriek (: speciaal... wordt specialisme... wordt eigen retoriek)
 • eigen roman samenstellen uit aangeboden verzameling passages, je – (sugg.Fens)
 • eigen selectie voor bloemlezing door dichteressen
 • eigen spel met eigen regels: genie (: altijd alleen)
 • eigen stem » persoonlijke stijl » individualiteit in stijl c.q. verwerking
 • eigen stijl » persoonlijke stem » individueel karakter van stijl cq verwerking
 • eigen stijl zoeken » poging tot origineel taalgebruik
 • eigen taal / taal van anderen
 • eigen taal zoeken » poging tot origineel taalgebruik
 • eigen taal, dialect als je meest –
 • eigen taal: poëzie lezen kan alleen in je –
 • eigen taalgebruik van poëzie » eigen taalnatuur van poëzie
 • eigen talen ontwikkeld; gescheiden Eng./ Amerikaanse literaturen hebben ook –
 • eigen tijd en eigen groep
 • eigen tijd, plaatsing in – » contemporaine positie c.q. situering
 • eigen toon van poëzie » eigen taalnatuur of –gebruik van poëzie
 • eigen verandering, confrontatie met –
 • eigen verbeelding aangetast door visuele beeld c.q. illustratie
 • eigen verbeelding abstraheert het gelezene tot idee
 • eigen verleden, angst voor – » OOK: bindingsangst cq angst voor zich hechten
 • eigen verleden, confrontatie van lezer met –
 • eigen verleden, levend –
 • eigen verwerking » onverwisselbaar » uniek » individueel (herkenbaar)
 • eigen verwerking c.q. toon » persoonlijke stijl
 • eigen verzameling favoriete passages » – favoriete citaten » commonplacebook
 • eigen voorkeur » persoonlijke waardering » privé gewaardeerd
 • eigen waarde van het weten–door–de–poëzie
 • eigen waardering » persoonlijke voorkeur
 • eigen weg gaat; doorgeven van het gelezene dat verder –
 • eigen weg van gelezen en doorgegeven tekst
 • eigen weg, autonome verbeelding volgt haar –
 • eigen wereld (a.h. bekende lastig te verbinden); poëzie schept geheel nieuwe –
 • eigen wereld in woorden (literaire» fictieve werkelijkheid : is van taal)
 • eigen wereld van het kind » gewoon = bijzonder » alles als nieuw kunnen zien
 • eigen wereld, fictie schept autonome –
 • eigen werk (los van opdracht)
 • eigen werk opkopen
 • eigen werk presenteren in boekhandel» bij redactie (voor positieve bespreking)
 • eigen werk verworpen» niet meer erkend door auteur –
 • eigen werk, aantekeningen» commentaar door kunstenaar of dichter bij –
 • eigen werk, Fens over zijn – » Fens corrigeert cq herroept zich
 • eigen werk, over – » poëticaal
 • eigen werk, verander(en)de visie op – : bij Achterberg
 • eigen werk, veranderend zicht van Leopold op –
 • eigen werk, voorlezen van – : opgenomen op band» cd» grammofoonplaat
 • eigen werkelijkheid van de fictie
 • eigen werkelijkheidsbeleving (niet met anderen gedeeld)
 • eigen wetmatigheden van de verbeelde» fictionele» literaire werkelijkheid
 • eigen wetmatigheid van literair werk » autonome ontwikkeling van gedicht
 • eigen wijze: op – (en opnieuw) mooi gevonden (= blijvende waarde)
 • eigen woorden weergeven, in c.q. met – » parafraseren » omschrijven
 • eigen woorden; goede vertaling: plagiaat in –
 • eigen woordenboek, lezer zowel als schrijver heeft –
 • eigen zelf, bestudering van het – » zelfonderzoek » zelfconfrontatie
 • eigenaar bibliotheek maakt boekenbezit tot eenheid door zijn geest
 • eigenaar van boek, handtekening van – » exlibris
 • eigenaar wil boek niet behouden (: verworpen» afgestoten» weggedaan boek)
 • eigenaardigheden (stilistische – ) in Carmiggelts vroege werk overdreven
 • eigenaardigheden van stijl van Blokker
 • eigendomsaanduiding in boek » exlibris
 • eigene » persoonlijke genivelleerd (bij literair–historische benadering)
 • eigene » unieke» bijzondere v.h. gedicht an sich ontdekt worden?; kan het –
 • eigene (herkend over één of meer generaties): als het beste beschouwd; het –
 • eigene (het – )/ het algemene ZIE OOK: eigene omschrijven in algemene termen
 • eigene (het minst – ) van poëzie altijd het eerst herkend
 • eigene herkennen, het – » thuiskomst en herkenning » herkenning
 • eigene omschrijven in algemene termen
 • eigene van alle uitvoerende kunst: de tijdelijkheid en het hernemen
 • eigene van Bredero's poëzie (het – ): innerlijkheid » innigheid
 • eigene van de vroegste poëzie van Vestdijk, 'hardheid' als het –
 • eigene van iets nieuws: door vergelijking te ontdekken
 • eigene van literatuur, onbegrip voor het –
 • eigene van poëzie: in continuïteit (traditie) steeds "de" poëzie realiseren
 • eigene vorm van reizen; stilstaan: de meest –
 • eigengemaakt woord » neologisme(n) » nieuwe woorden
 • eigenheid (oorspronkelijkheid» originaliteit» persoonlijkheid» herkenbaarheid)
 • eigenheid / "eigenlijk" : in literair werk
 • eigenheid / beïnvloeding
 • eigenheid / systeem
 • eigenheid gevraagd » eis van originaliteit » oorspronkelijkheid als criterium
 • eigenheid in grote verband van de traditie » individu binnen traditie
 • eigenheid opgegeven / individualistisch
 • eigenheid richting» stroming: grootsten niet representatief voor –
 • eigenheid van / "eigenlijk" in literair werk
 • eigenheid van de boekverluchting naast vormen van beeldende kunst
 • eigenheid van debuut
 • eigenheid van debuut duidelijk(er) door later werk van auteur
 • eigenheid van het verleden, onbegrip voor de –
 • eigenheid van literair werk / "eigenlijk" in literair werk
 • eigenheid van stroming» richting: grootsten niet representatief voor –
 • eigenliefde en zelfhaat » egoïsme en zelfhaat
 • eigenliefde, ideologie van de – (Mandeville)
 • eigenliefde, narcistische» egoïstische –
 • eigenlijk [het woord " – "]
 • eigenlijk (...) ZIE: "eigenlijk" (...)
 • eigenlijk...: anachronisme in "eigenlijk"–cultuur
 • eigenlijk: eigenheid van – / "eigenlijk" in literair werk
 • eigenlijke (tweede) natuur aan de werkelijkheid gegeven in poëzie
 • eigenlijke doel van Kunst (volgens Wilde): prachtig liegen
 • eigenlijke vorm van lezen: voortdurend afdwalen en onderbreken
 • eigenschap van goede poëzie; (blijvende) onvoltooidheid kenmerkende –
 • eigenschap van poëzie / gewaarwording van lezer
 • eigenschap van slechte poëzie, kenmerkende –
 • eigenschappen voor succes » (mysterieuze) factor in succes » succeselement(en)
 • eigentijds / oud (OOK: modern / traditioneel; nieuwheid / traditie)
 • eigentijds referentiekader, ons –
 • eigentijdse / (kunst)historische waardering (: kunstkritiek / kunsthistorie)
 • eigentijdse / historische kunstwaardering (: kunstkritiek / kunsthistorie)
 • eigentijdse lit.\ oude muziek wèl, moderne muziek» oude lit. nìet gewaardeerd
 • eigentijdse literatuur / literatuur uit het verleden
 • eigentijdse literatuur, essayistische/ wetenschappelijke aandacht voor –
 • eigentijdse muziek » oude lit. nìet, oude muziek» moderne lit. wèl gewaard
 • eigenwijs » eigenzinnig » niet in c.q. tegen de mode » unzeitgemäsz
 • eigenwijze lezer Fens noteert enig onbegrip
 • eigenzinnig » niet in de mode » unzeitgemäsz » onmodieus » tegen de mod
 • eigenzinnig (: volstrekt – ) » excentriek » zonderling
 • eigenzinnigheid » kennis » visie : ordent in geschiedschrijving tot samenhang
 • eigenzinnigheid in historiografie (kennis» visie...): ordent tot samenhang
 • eigenzinnigheid van de taal en»of het woordgebruik
 • eigenzinnigheid van de tekst » autonomie v.h. gedicht c.q. van literair werk
 • eigenzinnigheid van kunstenaars maakt creativiteit onomschrijfbaar
 • eigenzinnigheid van literatuur: geen houvast aan norm
 • Eijgenraam, Felix
 • Eijkelboom, Jan
 • Eijkelboom, kijken bij Kouwenaar c.q. bij –
 • Eijkmans, Jozef
 • Eijsens, Henk
 • eiland
 • eiland als literair motief » isolement (isolatie) als literair motief
 • eiland, boeken naar onbewoond –
 • eilandcultuur
 • eilandpositie » isolement » isolatie
 • Eilers, Bernard F.
 • eind vorige eeuw (20e –) » begin deze eeuw (plm. 1900)
 • eind vorige» begin deze eeuw (plm. 1900)
 • einde » de dood » weg » verdwijnen » vertrekken : als literair motief
 • einde » naderend einde » OOK: naderend onheil » – als literair motief
 • einde » ondergang » vergankelijkheid : als literair motief
 • einde » slotregel » laatste regel » afsluiting
 • einde / begin OOK: voltooiing / begin; EN: het einde als het begin (en v.v.)
 • einde als begin, het – ; OOK: einde / begin; EN: begin als het einde
 • einde boekenweek
 • einde der tijden
 • einde dichterschap: angst van Achterberg mbt. het – van zijn –
 • einde medewerking » stopzetting » opheffing » beëindiging » afgesloten
 • einde van dichterschap » voorbij dichterschap » afscheid van dichterschap
 • einde van een verhaal » OOK: nieuwsgierig naar afloop
 • einde van geloof in boek » OOK: vertrouwen cq geloof in het boek
 • einde van krant » voortbestaan van blad bedreigd
 • einde van roman » slot van boek
 • einde van roman–genre » impasse van de roman
 • einde van roman?\ literatuur?\ boek? c.q.: toekomst van boek» roman » cultuur
 • einde van werkzaamheid van Fens als literair criticus (1977)
 • einde van zijn dichterschap: Achterbergs angst voor het –
 • einde van... » stopzetting » opheffing » afgesloten » ontrouw aan
 • einde zonder oplossing steeds zinvoller» bevredigender
 • einde, open – » abrupte afsluiting
 • einde; werkelijkheid is willekeurig en zonder – (i.t.t. verhaal)
 • eindelijk voltooid werk » lang aan geschreven » voltooiing (van literair werk)
 • eindexamen (–opdracht) » examen » toetsing » proefwerk
 • eindgedicht » eindgericht (Achterberg)
 • eindgericht » eindgedicht (Achterberg)
 • Eindhoven
 • Eindhoven: Van Abbe–museum
 • eindpunt van tekst; aforisme: beginpunt of – ('meer punt dan komma')
 • eindpunt, onbereikbaarheid van – (bij Hendrik de Vries)
 • eindrijm » rijm
 • eindsprint (wielrennen) als literair motief
 • eindstadium; volmaaktheid is beginpunt, geen –
 • eindtijd » voltooiing der tijden
 • eindtijd–karakter
 • eindtijd–verwachting
 • eindtijd, geloof in nabije –
 • eindtijdverwachting
 • Einhard » Eginhard
 • Einhart » Eginhard » Einhard
 • Einstein, Albert
 • Eire, Carlos M.N.
 • eis aan criticus: inlevingsvermogen (maar...)
 • eis aan criticus: onvoorspelbaar zijn
 • eis bij ontsluiting van poëzie: méér dan de loper van de conventie
 • eis mbt. zinvolle samenhang in biografie: selectie en ordening (dwz.: visie)
 • eis van lezer Fens aan poëzie: voortgang in z. herhalende momenten v.stilstand
 • eis van lezer» toeschouwer: herkenning (maar slechts half)
 • eis van lezer(s)
 • eis van lezer: steeds méér en beter
 • eis van oorspronkelijkheid» eigenheid» originaliteit
 • eisen boek / voordracht (lezing) als medium zijn verschillend
 • eisen van lezer(s)
 • eisen wetenschappelijke voordracht / wetenschappelijke publikatie verschillen
 • eisen, journalistieke – : volgens Van Duinkerken
 • eisen, literaire – : aan jeugd–\ kinderboek
 • Eisenhower, Dwight – ("Ike")
 • Eisenstein, Elizabeth L.
 • Eising, Marchien
 • Ekelöf, Gunnar
 • Ekkart, Berti
 • Ekklesia » Studentenkerk (Amsterdam)
 • El Greco
 • El Greco (tentoonstelling 2004 in National Gallery te Londen)
 • El Salvador
 • elan, (cultureel – ) van emanciperend socialisme en jodendom vóór plm. 1940
 • Elburg (Jan – ) zeventig jaar
 • Elburg, beesten bij –
 • Elburg, Jan Gommert
 • Elden, Willem van
 • Electus, broeder
 • elegante poëzie » licht(voetig)heid van taal
 • elegie » klaagzang » klachtvers » klaaglied
 • Elektra
 • Elektra (opera van Richard Strauss)
 • elektronische muziek » avant–garde muziek » moderne muziek
 • Elema, J.
 • Elemans, Jan
 • element van verhaal, niet uitgewerkt –
 • element voor succes » (mysterieuze) factor(en) voor succes
 • element, uitstel– » retarderingstechniek
 • elementaire taal » oertaal » beginnende taal
 • elementen in goede poëzie die lang verborgen blijven
 • elevatio » verheffing van de grond » opheffing
 • elf » het getal 11
 • elf regels, geen versvorm van –
 • elf, rijmwoord(en) op
 • elfde eeuw
 • elfde eeuw: humanisering & individualisering van christendom en gelovige(n)
 • Elferink, Hein
 • Elffers, Dick
 • Elfje, Undecimilla: de heilige –
 • Elfontis, M.
 • Elfstedentocht
 • Elgar, Edward William
 • Elgin, Thomas » Elgin marbles
 • Eliade, Mircea
 • Eliance Pers (Zandvoort)
 • Elias–Eneström, E
 • Elias, Claudine Witsen
 • Elias, E.
 • Elias, E.R. Duncan –
 • Elias, Norbert
 • Elias, Ton
 • Elinga, Pieter Janssens –
 • Eliot en Dante; Herbert over –
 • Eliot Memorial Lectures
 • Eliot, George [pseudoniem van Mary Ann Cross (–Evans)]
 • Eliot, T.S. – Emily Hale, correspondentie –
 • Eliot, T.S. (Thomas Stearns)
 • Eliot, T.S.; Milton over –
 • Eliot, Valery
 • Eliot, Vivienne – » Vivienne Haigh–Wood
 • Eliot: Memory and desire ...
 • Eliot: persoonlijk ritme bij –
 • Elisabeth I, koningin van Engeland
 • Elisabeth II, koningin van Engeland
 • Elisabeth, de heilige – » OOK: de Visitatie (bezoek van Maria aan Elisabeth)
 • elitair » elite » establishment
 • elitair individualisme » eenling » solist » individualisme
 • elitair klassiek gevormd publiek » klassieke vorming
 • elitaire benadering van kunst c.q. cultuur
 • elitaire kunst– c.q. cultuurbenadering
 • elite » –tair» happy few» establishment »SOMS elitevorming» ontd
 • elite, lezers– » klein lezerspubliek
 • elitevorming » ontdemocratisering » elitair » elite » happy few
 • Elizabeth I, koningin van Engeland
 • Elizabeth II, koningin van Engeland
 • Elizabeth koningin–moeder v. Engeland [Bowes–Lyon, dochter graaf van Hathmore]
 • Elizabeth, de heilige –
 • elkaar aflezen; innerlijk/ uiterlijk van –
 • elkaar gestalte gevend, teksten: –
 • elkaar vergroten door tekst en lezer
 • elkaar, bij – : poëzie brengt het onbekende bij elkaar
 • elkaars gelijke disharmonie herkennen levert harmonie op
 • elke methode misschien een schijnvertoning (zeker in literatuurwetenschap)
 • elke ondergang kondigt zich aan in taal
 • Elle (tijdschrift)
 • Ellenbroek, Willem
 • ellende » nood » leed » verdriet » droefheid » ongeluk [OOK: als lit.
 • ellende als tv–vermaak, publieksinteresse voor lichamelijke» geestelijke –
 • ellende van criticus » (onlust bij) vermoeide c.q. ontmoedigde recensent
 • ellende van het reizen » reisleed » hekel aan reizen
 • ellende van reizen » vakantieleed » afkeer van reizen
 • ellende, geestelijke» lichamelijke – : publieksinteresse voor – als tv–verma
 • ellende, oorlogs– » (burger–) oorlog » verwoesting » gruwelen
 • Elliot, Vivian
 • Ellis, Estelle
 • Ellis, Markman
 • Ellis, Steve
 • Ellmann, Richard
 • eloquentia » welsprekendheid
 • Els, T.J.M. van
 • Elsenburg, Noor
 • Elsevier » Elzevier » Elsevier–Reed (uitgeverij 1580–1712; 1880–heden
 • Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift
 • Elsevier's Magazine [tijdschrift]
 • Elsevier, Kornelis
 • Elseviers Weekblad » Elseviers [tijdschrift]
 • Elsheimer, Adam
 • Elsink, Henk
 • Elsken, Ed van der
 • Elslander, A. van
 • Elsschot–tentoonstelling AMVC 1982
 • Elsschot, het woord "kaas" bij –
 • Elsschot, retorische gevoelens en gevoeligheden bij –
 • Elsschot, Willem [pseudoniem van Alphons J. de Ridder]
 • Elsschot: historiciteit van het "Wereldtijdschrift"
 • Elsschot: Wereldtijdschrift
 • Elst, Luc ter
 • Elte Phzn, Harry
 • Eluard, Paul
 • Elvis Presley
 • Elzas, Filips van de
 • elzekoningen » Erl(e)könig
 • Elzevier » Elsevier (uitgeverij 1580–1712; 1880–heden)
 • emancipatie » vrouwenemancipatie
 • emancipatie Nederlandse katholieken » SOMS: r.k. restauratie » roomse expansie
 • emancipatie, katholieke –
 • emanciperend jodendom en socialisme: cultureel elan vóór tweede wereldoorlog
 • Emants' literaire werk in relatie met zijn aantekeningen
 • Emants' oordeel over de Nieuwe–Gidsers
 • Emants, grafschrift van –
 • Emants, Marcellus
 • Emants, sociaal leven van –
 • Emants, volkstaal bij –
 • Emants: huwelijk als literair motief
 • Emants: selectieve waarneming
 • Emants: verstandelijk pessimisme
 • emballage » verpakking
 • emballage » verpakking van boek of plaat of reproduktie
 • emballage van boek » inpakken van boek (c.q. plaat of reproduktie) » emballage
 • embargo
 • Embden Boas, C. van
 • embleem » emblemata » emblematiek » emblematische interpretatie
 • embleem, drukkers– » drukkersmerk
 • emblematiek » embleem » emblemata » emblematische interpretatie
 • emblematiek, Fens heeft hekel aan (nadrukkelijke) –
 • Emeis jr., M.G.
 • Emerson, Ralph Waldo
 • emigrant » balling » vluchteling » emigratie » ballingschap
 • emigranten in Parijs, Amerikaanse –
 • emigranten uit Byzantium
 • emigratie » ballingschap » balling » emigrant » vluchteling
 • Emma koningin der Nederlanden (Emma van Waldeck–Pyrmont)
 • Emmaüs–verhaal als literair motief
 • Emmen (Drente)
 • Emmenes, Ad van
 • Emmens, Jan A.
 • Emmer, Fred – [nieuwslezer van het journaal]
 • Emmering, S.
 • Emo van Huizinge [norbertijner abt 1170–1237 klooster Bloemhof te Wittewierum]
 • Emonts, M.J.
 • emotie – geloof – vorm – beeld
 • emotie / begrip (: gevoel/ verstand; zinnen/ denken)
 • emotie / poëzie : verwarring – met –
 • emotie / traditie (OOK: spanning tussen verrast worden en herkennen)
 • emotie aanduidend woord » gevoelswoord
 • emotie bij auteur» schrijver(s)\ dichter(s)\ kunstenaar(s)
 • emotie bij de lezer
 • emotie bij herkennen
 • emotie bij kunstenaar cq auteur » gevoelens van of bij dichters of schrijvers
 • emotie en muziek
 • emotie en poëzie » emoties en poëzie » gevoel in poëzie
 • emotie of lieve woorden of stemming verward met poëzie» literatuur» dichtkunst
 • emotie projecteren in kunst » lezen (kijken» luisteren) = kunstwerk bezielen
 • emotie van auteur (c.q. dichters of schrijvers of kunstenaars)
 • emotie van herkennen
 • emotie van kunstenaar cq auteur » gevoelens van of bij dichters of schrijvers
 • emotie van lezer(s) » ontroering bij de lezer(s)
 • emotie versus ratio (: affect / intellect EN: gevoel / vernuft)
 • emotie verward met poëzie» letterkunde» dichtkunst» literatuur
 • emotie verwoord mbv. gemeenplaats » cliché's voor wat men niet kan verwoorden
 • emotie voorbij, dichter: de –
 • emotie wil oproepen, wie –: moet ze zelf verzwijgen
 • emotie, angst voor» afkeer van (romantisch) sentiment c.q. –
 • emotie, betoog als dekmantel voor de –
 • emotie, cliché–
 • emotie, herhaling van ontroering» van –
 • emotie, herinnering aan vorige – » herinnering aan eerdere beleving
 • emotie, herkende» herkenbare – (OOK: gevoelens herkennen)
 • emoties als norm, onduidelijk samenstel van –
 • emoties bij de lezer(s)
 • emoties herkennen » herkenbaar gevoel » herkende emotie(s)
 • emoties op woorden gezet (onoorspronkelijke – ): geen poëzie voor Fens
 • emoties projecteren in kunst (door lezer» luisteraar» kijker)
 • emoties voorbij, dichter: de –
 • emotionaliteit / denken (mbt. geloof)
 • emotioneel / intellectueel (emotioneel / verstandelijk)
 • emotioneel / rationeel
 • emotioneel vs rationeel ZIE OOK: geloof: emotionele vs rationele beleving
 • emotionele (bijna–)retoriek » persoonlijke retoriek » bezielde retoriek
 • emotionele / artistieke sensatie (mbt. kunst ervaren)
 • emotionele / rationele beleving (: geloof als – versus – )
 • emotionele toegankelijkheid (OOK: ontbreken van – )
 • emotionele waarnemingswijze
 • emotionerend effect van tekst (SOMS: van film)
 • empathie eerste vereiste voor criticus (maar...)
 • Empedokles
 • Empiricus, Sextus
 • empirisch gericht » praktisch » pragmatisch » niet speculatief » a–the
 • Empson, William
 • emulatie » creatieve wedijver » jaloezie van de kunstenaar
 • en, woordje " – " bij Boon (: daarover moet studie geschreven, zegt Fens)
 • Encounter
 • encycliek
 • Encyclopaedia Britannica
 • Encyclopaedia Britannica, elfde druk (1910)
 • Encyclopedia of the World, Biographical –
 • encyclopedie
 • encyclopedie » register » compendium » lexicon » naslagwerk » dictiona
 • Encyclopedie der Wereldliteratuur, Moderne – (MEW)
 • encyclopedie van de lelijkheid
 • encyclopedie, essayistische
 • encyclopedie, redactioneel beleid mbt. –
 • Encyclopedie, Sherlock Holmes – » Sherlock Holmes
 • encyclopedie: de Grote Winkler Prins
 • encyclopedie: te veel èn te weinig informatie in naslagwerk(en)
 • encyclopedisch » typisch encyclopedisch stuk
 • Ende, Joop van den
 • Endt, Enno
 • Endt, Friso
 • energie, kern– » atoomkracht » –bom » –explosie(s) » &ndas
 • eng » benauwd » gebrek aan diepgang c.q. intensiteit c.q. grootsheid (etc.)
 • Eng, J. van der
 • engagement, politiek» maatschappelijk –
 • enge context
 • engel » engelen
 • engel (–en) in de beeldende kunst » putti
 • engel als literair motief » engelen als literair motief
 • engel, gevallen –
 • Engeland ± 1880 (en later), sociale geschiedenis van –
 • Engeland » Engels » Brittannië » Brits
 • Engeland / Ierland (OOK: Engels / Iers)
 • Engeland / Nederland: wel / geen nationale cultuur
 • Engeland / Verenigde Staten (OF OOK: Amerikaans / Engels)
 • Engeland als Imperium » Brits Imperium » Engels imperialisme
 • Engeland–Nederland (wedstrijd)
 • Engeland, biografische traditie c.q. cultuur in –
 • Engeland, boekwinkels in –
 • Engeland, de God van – / de God van Nederland
 • Engeland, Edward VII koning van –
 • Engeland, Edward VIII (ex–)koning van –
 • Engeland, eerste gedrukte boek in
 • Engeland, koning George V van –
 • Engeland, koning van – : George IV
 • Engeland, koningin Victoria van –
 • Engeland, liefde voor –
 • Engeland, prinses Diana van –
 • Engeland: King James I (koning James VI van Schotland)
 • Engeland: koning Alfred (de Grote)
 • Engeland: koning Edward III
 • Engeland: koning George III van –
 • Engeland: koning Hendrik VIII
 • Engeland: koning Jacobus I
 • Engeland: prins Charles
 • Engeland: prins Philip, hertog van Edinburgh
 • Engeland: prinses Anne
 • Engeland: the Nineties » OOK: de jaren '80 en '90 v.d. 19e eeuw
 • Engelands sociale geschiedenis achttiende eeuw
 • Engelbert van Nassau
 • Engelbewaarder, De (kwartaalschrift c.q. jaarboek)
 • Engelbregt, L.
 • engelen als literair motief
 • Engelen, Fred
 • Engelen, Gert van
 • Engelman, Jan
 • Engels – Nederlands : schrijven in zowel – als –
 • Engels » Engeland
 • Engels / Amerikaans (OF OOK: USA vs. Engeland)
 • Engels / Frans ; Engeland / Frankrijk
 • Engels / Iers
 • Engels imperialisme » Engeland als Imperium
 • Engels in het Nederlands, door auteur vertaald uit het –
 • Engels katholicisme » Engels room–katholicisme
 • Engels koninklijk huis, fotoarchief van –
 • Engels landhuis » Engelse landhuizen » (SOMS: – kasteel)
 • Engels nationalisme
 • Engels rooms–katholicisme
 • Engels tijdschrift "Country Life"
 • Engels tijdschrift "The Atheneum" (1887)
 • Engels zowel als Nederlands, schrijven c.q. dichten in het –
 • Engels–Amerikaanse literatuur
 • Engels, literatuur in het – (Engelstalige lit.) versus Engelse literatuur
 • Engels, Louk
 • Engels, M.J.
 • Engels, Marie–Christine
 • Engels, vertaald uit – » vertaling uit Amerikaans– c.q. Iers–Engels
 • Engels, vertaling in het Latijn uit het –
 • Engels, vertaling uit het – » vertaling uit het Amerikaans– c.q. Iers–Engels
 • Engels, vertaling uit het Nederlands in het –
 • Engelse » Amerikaanse literatuur
 • Engelse (Amerikaanse) literatuur
 • Engelse / Amerikaanse literaturen: scheiding ook w.b. ontwikkeling eigen talen
 • Engelse / Engelstalige literatuur (: Engelse lit. vs. literatuur i.h. Engels)
 • Engelse / Nederlandse cultuur : plaats van kindervers
 • Engelse / Nederlandse poëzie
 • Engelse bijbelvertaling (–en)
 • Engelse biografische cultuur c.q. traditie
 • Engelse boekdrukkunst, achterblijvende» achtergebleven –
 • Engelse boekverkoper, ouderwetse –
 • Engelse boekwinkels » boekhandels in Engeland
 • Engelse cultuur » Engelse levensstijl » typisch Engels » het ware Engeland
 • Engelse duiventillen, geschiedenis van –
 • Engelse geschiedenis 18e eeuw, sociale –
 • Engelse geschiedenis plm. 1880 (en later), sociale –
 • Engelse God, de – / de God van Nederland
 • Engelse hymnenboek
 • Engelse jeugdliteratuur
 • Engelse journalistiek
 • Engelse kerk » Anglicaanse kerk » OOK: Engelse Reformatie
 • Engelse kinderliteratuur
 • Engelse koning Hendrik II
 • Engelse koning James I » King James VI van Schotland
 • Engelse koning Karel I
 • Engelse koningin als literair motief
 • Engelse koningin Elisabeth I
 • Engelse koningin Elisabeth II
 • Engelse koningin Mary Tudor
 • Engelse koningin–moeder Elizabeth [Bowes–Lyon, dochter v. graaf van Hathmore]
 • Engelse koningin, zestigste verjaardag van –
 • Engelse kostschool
 • Engelse landhuizen » Engels landhuis
 • Engelse leefstijl » Engelse cultuur
 • Engelse literaire kritiek
 • Engelse literaire kritiek c.q. journalistiek, vergelijking met de –
 • Engelse literatuur » Engelstalige literatuur » literatuur in het Engels
 • Engelse literatuur versus Engelstalige literatuur
 • Engelse literatuur versus literatuur in het Engels
 • Engelse literatuur, geschiedenis van de – : Italiaanse –
 • Engelse literatuur, Italiaanse geschiedenis van de –
 • Engelse literatuur: de mooiste voorraadkamer van geestrijke zinnen
 • Engelse Petrarca–vertaling
 • Engelse poëzie » Angelsaksische – » gedicht (–en) in het Engels
 • Engelse poëzie, niet meer één –
 • Engelse schoenmakers: Church, Barker of Crocket & Jones
 • Engelse stijl » SOMS: meer Engels dan Hollands
 • Engelse toneelkritiek
 • Engelse vertaling uit het Frans
 • Engelse vertaling uit het Italiaans
 • Engelse vertaling uit het Spaans
 • Engelse vertaling uit het Zweeds
 • Engelse vertaling van Latijnse tekst(en)
 • Engelse vertaling van Nederlandse literatuur (proza en poëzie)
 • Engelse vertalingen van Leopolds "Cheops"
 • Engelsman » Amerikaan
 • Engelstalige / Engelse literatuur (lit. in het Engels vs. Engelse literatuur)
 • Engelstalige Amerikaanse literatuur
 • Engelstalige literaturen, verzelfstandiging van diverse –
 • Engelstalige literatuur (: lit. in het Engels versus Engelse literatuur)
 • Engelstalige Nieuwzeelandse literatuur
 • Engering, Frank
 • Enghe, Bernardus Uuten –
 • English Baroque Society, orkest The –
 • English Bible, The New– » The New Englis Bible: New Testament
 • English literature » literature in English language
 • English Literature, Oxford Companion to –
 • English, Cambridge School of –
 • Enguerand VII van Coucy
 • enig juiste (exclusieve» éne) interpretatie, streven naar –
 • enig mogelijke gelijk: door de stijl » stijl overtuigt
 • enig mogelijke vorm van denken: dichten onze – (poëzie: metaforisch denken)
 • enige antwoord; vraag is het – » vragen als half– of als laatste antwoord
 • enige betekenis hun functie; (gebruiks)voorwerpen met als hun –
 • enige boek, het – (: "uniek boek, het enige dat het bestaan rechtvaardigt")
 • enige boek, het – / méér boeken
 • enige kenwijze voor het bijzondere, verbeelding onze –
 • enige middel om kern te verbeelden; tekort: –
 • enige middel tot doorgeven van collectief wereldbeeld; retoriek misschien –
 • enige woord (verborgen achter het al gevonden woord); dichten zoekt het –
 • enjambement
 • enjambement, geen –
 • enkel gedicht / hele bundel (: lezer van – / – )
 • enkel gedicht ipv. oeuvre centraal: door sterk analytische werkbenadering
 • enkel woord in poëzie doet véél gelijktijdig beleven
 • enkele (vers)regel, één –
 • enkele regel (bijzondere» favoriete» gekritiseerde» etc.) (: roept wereld op)
 • enkeling / collectief (c.q. totaal c.q. massa)
 • enkeling: sleutelwoord van '80 (zoals: Kunst» kunstenaarschap» passie» gevoel)
 • enkelvoudige opzet onderscheidt novelle van roman
 • enkelvoudigheid / meerduidigheid: van woorden c.q. beelden
 • Enkhuizen
 • Enlightenment » Verlichting » Verlichtingsoptimisme
 • Ennius, Quintus
 • enquête » interview » vraaggesprek (OOK: interviewer)
 • enquête Nederlandse letterkunde 1900–1910 (1911)
 • enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie (De Gids 1962)
 • enquête, rapportage m.b.t. RVS–
 • enquète naar meestgelezen» meest verkochte» hoogstgewaardeerde boek(en)
 • Enquist, Anna
 • Enright, D.J.
 • Enschede
 • Ensemble (toneelgroep)
 • Ent, Henk van der
 • Ent, Nico van den
 • Enter, Oswalde
 • entertainment » vermaak » amusement » grap(pig) » pret » recreatie
 • entertainment, kunst» literatuur als – » OOK: lichte muze
 • entertainment, lezen als – » lezen ter ontspanning
 • entertainment, literatuur wordt – » tekst blijft (louter) entertainment
 • entertainment, literatuur» kunst als – » OOK: lichte muze
 • enthousiasme » bewondering » lof
 • enthousiasmerend » stimulerend » overtuigend (: mbt. lezen)
 • enthousiasmering, literaire opvoeding» vorming» educatie» –
 • enthousiast » overtuigd » geestdriftig » gedreven » fanatiek
 • enthousiast voor literatuur» poëzie
 • Entmythologisierung
 • entourage » ambiance » couleur locale » decor c.q. gebeurtenissen in verhaal
 • entree » ingang » toegang » poort » deur » SOMS: raam
 • entree (–geld) » (toegangs–) prijs » ticket » toegangsbewijs » k
 • entree in Fens–studie: interessant» belangrijk» indrukwekkend stuk
 • entree in literatuur vanuit werkelijkheid / vanuit literatuur in werkelijkheid
 • entree vanuit werkelijkheid de literatuur in / van literatuur werkelijkheid in
 • Entrop, Marco
 • Enzensberger, Hans Magnus
 • EO » Evangelische Omroep
 • Ephese, Johannes van –
 • Ephrem de Syriër
 • Epictetus
 • epicurisme
 • Epicurus
 • epidemie » ziek » ziekte
 • epiek » episch » epische poëzie » episch karakter
 • epiek / lyriek
 • epiek, Europese m.e.wse – : samenhangende wereld & beperkt aantal personages
 • epiek, ridder–
 • epigonisme » epigoon » navolger
 • epigonisme / authenticiteit (: grens tussen – )
 • epigoon » navolger » epigonisme
 • epigoon / navolger (epigonen versus navolgers)
 • epigraaf » opschrift » inscriptie
 • epigram » puntdicht
 • epigrammatisch verwoorde reflectie
 • Epikouros
 • Epiktetus
 • epiloog » OOK: epiloog vs. nawoord
 • episch / lyrisch (OOK: verschuiving van episch naar lyrisch of omgekeerd)
 • epische (mythische) middeleeuwen / christelijke geloofswereld
 • epische personages, middeleeuwse –
 • epische poëzie » epiek » episch
 • episcopaat » bisschoppen (van Nederland)
 • epistolair ZIE OOK: brief–, brieven– etc.
 • epistolaire conventie (–s)
 • epistolaire kunst ( – cultuur)
 • epistolaire roman(s) » epistolaire vorm in de roman
 • epitaaf–tekst
 • epos » epiek » episch
 • er staat "eigenlijk"...
 • er zijn heel wat andere waarheidsbegrippen dan dat ene dat de auteur toepast
 • Erasmus (kunstboekenhandel aan het Spui te Amsterdam)
 • Erasmus manipuleerde zijn beeld
 • Erasmus taalcentrum (Jakarta)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Erasmus van Rotterdam (: Desiderius – )
 • Erasmus–portret
 • Erasmus–prijs
 • Erasmus, beeld van –
 • Erasmus, Desiderius ( – van Rotterdam)
 • Erasmus, realisme in schijn bij –
 • Erasmus, zelfbeeld van –
 • Erasmus: manipuleerde zijn beeld
 • Erasmus: opvoeder in christendom en letteren
 • Erasmusgebouw (Nijmegen) » kamer van professor Fens in Erasmusgebouw KUN
 • Erasmusgebouw KUN: kamer van prof. Fens
 • Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest (...) » doxologie
 • ere–doctoraat
 • ere–pensioen
 • ere–prijzen
 • eredienst » kerkdienst » mis » misoffer » religieuze plechtigheid » ri
 • eredienst, r.k. – : volkstaal/ latijn
 • eredoctor (SOMS: geen – ) » doctor honoris causa » bij de ere–promotie van..
 • eredoctoraat » doctor honoris causa » erepromotie
 • eredoctoraat Fens
 • eredoctoraat voor Wim Kan (suggestie van Fens)
 • erelijst » rangorde kunstenaars of schrijvers » top–tien » etc.
 • eremiet » kluizenaar(s) » kluizenares » kluizenaarschap
 • eren » eer
 • Erens–Bouvy, Sophie
 • Erens, Emile
 • Erens, Fr.: tentoonstelling te Maastricht "Frans Erens over Limburg" (1985/86)
 • Erens, Frans
 • Erens, José
 • erepensioen
 • ereprijs » prijs : de vorige bekroonden bepalen de waarde van een –
 • ereprijs, Vlaamse literaire – : de Ark
 • ereprijzen
 • erepromotie van..., bij de – » ere–doctoraat
 • erfenis » nalatenschap » erfstuk
 • erfenis van klassieke cultuur aan het christendom
 • erfenis van taal als last » meegekregen c.q. overgenomen taal als last
 • erfenis, klassieke – » klassieke traditie » voortleven der klassieke cultuur
 • erfenis, lot van boeken (c.q. van bibliotheek) uit –
 • erfgoed redden c.q. behouden, cultureel –
 • erfgoed, cultureel – » nationaal geestelijk erfgoed » cultuurverleden
 • erflater (–s)
 • erflater, klooster – van de wetenschap
 • erflaters van bijzondere woorden, dichters als
 • erflaters, slordige – : doen cultuur bloeien (dwingen tot interpretaties)
 • erfzonde » zondeval » (mysterie van het) kwaad » zondigheid » zonde
 • erg literair van karakter » verliteratuurd (leven)
 • ergernis bij Fens » Fens boos c.q. woedend en»of hatelijk
 • ergernis bij lezer(s) » aanstoot nemende lezer(s) » geschokt publiek
 • ergocentrisch uitgangspunt van criticus Fens » kritisch programma Fens
 • ergocentrische benadering van literaire tekst c.q. literaire figuur
 • Eribon, Didier
 • Eriugena, Johannes Scotus
 • Erkelens, Rob van
 • erkend als echte poëzie » constatering of herkenning: dit is poëzie!
 • erkend dichterschap
 • erkend door auteur, editie – » auteurseditie
 • erkend op verkeerde gronden » waardering ogv. misverstaan » verkeerde gelijk
 • erkende coryfeeën beperkt in aantal
 • erkennen en waarderen berust op herkennen
 • erkennen is herkenning
 • erkenning – herkenning – waardering » kracht der herkenbaarheid
 • erkenning » constatering : dit is echt poëzie
 • erkenning » waardering
 • erkenning als poëzie, bijna–gelijkenis bij –
 • erkenning is herkenning » herkennen is erkennen
 • erkenning op verkeerde gronden » waardering ogv. misverstaan
 • erkenning van dichterschap c.q. van (literaire) kwaliteit
 • erkenning van het echt nieuwe is problematisch
 • erkenning van Multatuli's autoriteit
 • erkenning, late – » verschuivende waardering » vergane glorie
 • erkenning, streven naar c.q. behoefte aan (literaire) –
 • erkenning: dit is echt poëzie » poëtische kwaliteit geconstateerd
 • erkenning: dit is poëzie; normen» vooroordelen» oordelen bij de –
 • erkentelijk (–heid) » dank (zeggen) » dankwoord » –rede
 • erkentelijk om» voor boek c.q. columns
 • erkentelijkheidsbetuiging in boek » dankwoord
 • Erlkönig » elzekoningen
 • Ernest Claes 75 jaar
 • Ernest–Charles, J.
 • ernst » spel [OOK:] spel / ernst
 • ernst (: door oorspronkelijkheidseis) / spel (: met gemeenschappelijke kennis)
 • ernst / humor
 • ernst / spel (: door oorspronkelijkheidseis / met gemeenschappelijke kennis)
 • ernst / spel [OOK:] ernst » spel
 • ernst of ironie? » ernst of spot?
 • ernst van de humor » humor als ernst » ernstige humor » h. als bestaanskritiek
 • ernst van de kunst cq literatuur » kunst cq literatuur als taak of opdracht
 • ernst van een definitieve uitspraak; aforisme–genre te goed voor de –
 • ernst van het spel [OOK:] spel/ernst [EN:] spel»ernst
 • ernst, angst voor – » leukerds als losers
 • ernst, gebrek aan – » niet serieus » lichtzinnig » niet moraliseren!
 • ernst, gespeelde – » spel vs ernst » ernst van het spel
 • ernst, humor als – » ernst van de humor » humor als bestaanskritiek
 • ernstig nemen; fataal dat we literatuur en taal niet meer –
 • ernstig spel » spel en ernst » spel versus ernst
 • ernstig, te – » gelijkhebberig » zwaar op de hand » (on)gelijk hebben»
 • ernstige humor » humor als ernst c.q. als bestaanskritiek » ernst van de humor
 • eros » erotiek » erotisch » zinnelijkheid
 • eros / agape
 • eros / seksualiteit, conflict –
 • Eros in het werk van Claus
 • erotiek » eros » erotisch
 • erotisch » pornografisch » obsceen (beeld c.q. tekst)
 • erotisch gericht op kinderen c.q. jonge meisjes » pedofilie
 • erotische beeldspraak
 • erotische insignes
 • erotische insignes: amuletfunctie?
 • erotische literaire motieven» metaforen » beeldspraak van seksuele aard
 • erotische literatuur » pornografie (in beeld c.q. tekst)
 • erotische taal » seksuele taal » obscene taal
 • erotomaan » wellust(ig) » seks » seksuele hartstocht cq lust » geil »
 • Erp Taalman Kip, A. Maria van
 • Erp, F.A. van
 • erudiet
 • erudiete onvervangbare eenling met persoonlijke (schrijf)stijl
 • eruditie » voorkennis » referentiekader » culturele bagage (van kijker» leze
 • eruditie bij Rodenko, overlopende –
 • eruditie en smaak
 • eruditie, zich voortdurend vormende – (: verbeelding)
 • eruditie: misschien is alle eruditie alleen geordende en gevormde –
 • ervaren / onervaren poëzielezer(s)
 • ervaren als nieuw, eerder gelezen tekst –
 • ervaren van alle kunstvormen tegelijk » delen in alle kunstvormen tegelijk
 • ervaren van eenheid» geslotenheid
 • ervaren van kunst ... ZIE: kunstervaring ...
 • ervaren van kunst dwingt tot zelfontdekking en zelfinterpretatie, echt –
 • ervaren van kunst: rechtstreeks / onrechtstreeks [SOMS: primair / secundair]
 • ervaren van literatuur ... ZIE: literatuurervaring ...
 • ervaren van muziek » muziekbeleving » individuele muziekreceptie
 • ervaren van natuur » natuurbeleving » ervaren van oerkrachten van de natuur
 • ervaren van poëtische kracht kan vóór de betekenis is begrepen
 • ervaren van werkelijkheid beïnvloed door eerdere literaire beleving
 • ervaren, kinderlijk – (bij Hendrik de Vries)
 • ervaren, kunst –
 • ervaren, lezen en –
 • ervaren: literatuur vanuit werkelijkheid / werkelijkheid vanuit literatuur
 • ervaren: werkelijkheid vanuit literatuur / literatuur vanuit werkelijkheid
 • ervaring » herinnering : van Fens, persoonlijke –
 • ervaring (: als literatuur ervaren) is altijd contemporain
 • ervaring (esthetische – ) / inzicht c.q. verklaring
 • ervaring bij het lezen: zelfverdubbeling» –vermenigvuldiging in leesgestalten
 • ervaring bij lezen » leesbeleving
 • ervaring en traditie; lezer: –
 • ervaring in aandachtig lezen geeft beperkingen
 • ervaring met poëzie, eerste – » eerste literaire sensatie
 • ervaring van concreetheid, overmaat aan –
 • ervaring van contact met verleden » het verleden herkend
 • ervaring van Fens (: persoonlijke»privé mening»gevoelen»voorkeur»her
 • ervaring van Fens, persoonlijke –
 • ervaring van geloofsgemeenschap » kerkelijk gemeenschapsgevoel
 • ervaring van geslotenheid» eenheid
 • ervaring van kosmische eenheid » kosmische eenheid vermoed
 • ervaring van kunst ... ZIE OOK: kunstervaring ...
 • ervaring van landschap»muziek»beeld»tekst: als toeëigening voor eigen gebruik
 • ervaring van lezen: zelfverdubbeling» –vermenigvuldiging in leesgestalte(n)
 • ervaring van lezer of kijker : herinnering» referentiekader» eerder beleefd
 • ervaring van literatuur ... ZIE OOK: literatuurervaring ...
 • ervaring van muziek » muziekbeleving » individuele muziekreceptie
 • ervaring van poëzie kan lezer alleen verwoorden mbv. poëzie
 • ervaring van poëzie, eerste –
 • ervaring van tekst als poëzie
 • ervaring van tekst door lezer / eigenschappen van poëzie
 • ervaring van verveling (bij Fens) » Fens ervaart verveling
 • ervaring(en), beschrijving van literaire –
 • ervaring, eerdere – » eerdere beleving » vorige emotie, herinnering aan –
 • ervaring, eerste literaire – » eerste poëzie–ervaring
 • ervaring, esthetische – » schoonheidsbeleving
 • ervaring, jeugd–
 • ervaring, niet alleen artistieke maar ook emotionele – (mbt. kunst ervaren)
 • ervaring, niet alleen een artistieke maar ook een emotionele (kunst–) –
 • ervaring, religieuze – » religieuze beleving» geloofsbeleving» spiritualitei
 • ervaring: eigen – als norm » eigen beleving als norm » subjectivisme
 • ervaring: met – overladen gedichten
 • ervaringen met jeugdlectuur, reflectie op (eigen) –
 • ervaringen uit middelbare–schooltijd van Fens
 • ervaringen, jeugd–
 • ervaringen, lees– : heel oude –
 • ervaringen, onbekende – : beeldspraak nodig bij verwoorden van –
 • ervaringen, onvoorziene – » beter zicht op geheel : bij herlezen
 • ervaringen: lezer Fens wil beteugeld worden door taal, niet door gedachten of
 • ervaringsmogelijkheden, beperkt aantal –
 • Erven Dorens, Beau van
 • Es, Henk van
 • Escalier des Lettres in de Sorbonne (Parijs)
 • escalier, esprit de l'– » getrapte geest
 • escape ZIE OOK: kunst als escape
 • escape ZIE OOK: kunst: compensatie voor het leven » ...
 • escape » vluchtgedrag » uitstel » uitvlucht
 • escape / levensaanvaarding (OOK: – als literair motief)
 • escape door vlucht in fantasie (: verbeelding vs. werkelijkheid) als lit. mot.
 • escape, geloof als – » burgerlijk gelovig zijn
 • escape, kunst als – » kunst (literatuur) als ontsnapping aan de werkelijkheid
 • escape, lezen als – » zelfverlies door lezen
 • escape, zoeken als – » je laten afleiden » poging aan verveling te ontsnappen
 • eschatologie » eschatologisch » vier uitersten
 • Eschenbach, Wolfram von
 • Escher, M.C.
 • Escher, Rudolf
 • Eskandari, Deetman–
 • Eskimo–poëzie » OOK: Eskimo's als literair motief
 • Eskimo's als literair motief » OOK: Eskimo–poëzie
 • Esopus » Aesopus
 • esoterie » spiritisme » occult (–isme)
 • esprit afwezig » humorloos
 • esprit de l'escalier » getrapte geest
 • essay » essayist » essayistisch » essayistiek » studie » beschouwing &
 • essay / (wetenschappelijke) verhandeling c.q. (academisch) betoog
 • essay / biografie (OOK: essayerende biografie)
 • essay / column
 • essay / literaire kritiek (essayist / criticus)
 • essay / officiële geschiedschrijving: ons literair verleden gebaat met – / – ?
 • essay / studie
 • essay / verhandeling c.q. (evt.: wetenschappelijk) betoog
 • essay / wetenschap : géén resp. wèl discussie mogelijk
 • essay / wetenschappelijke tekst
 • essay als literair genre, afgenomen betekenis van – » essayisten ontbreken
 • essay en waarheid: het gaat niet om dè waarheid maar om idee òver de waarheid
 • essay gezagvol: als de beste verwoording van een idee anderen op ideeën brengt
 • essay in briefvorm » tekst c.q. verhaal in briefvorm » open brief
 • essay lezen » lezer van essay('s)
 • essay lezen: aandragen van ideeën door lezer
 • essay met egocentrisch karakter
 • essay of roman? » fictionalisering in rapportage c.q. in essay of dagboek
 • essay ontbreekt » essayistiek als literair genre in betekenis afgenomen
 • Essay Prijs, Jan Hanlo –
 • essay voor kinderen » non–fictie voor kinderen geschreven
 • essay('s)
 • essay, fictionalisering in rapportage c.q. in dagboek of –
 • essay, groeiende interesse voor poëzie c.q. –
 • essay, ouderwets – : algemene conclusies ogv. persoonlijke waarneming trekken
 • essay: afgenomen betekenis van – als literair genre (: essayisten ontbreken)
 • essay: conversatiekunst bij uitstek; want: gesprek met lezer èn zelfgesprek
 • essay: gezag / gelijk
 • essay: hernemen zonder herhalen
 • essay: laat zich niet tegenspreken / wetenschap: wil discussie
 • essay: onvoltooid karakter (zoals alle literatuur)
 • essayerende biografie » biografie vs essay
 • essayist » essayistisch » essay » essayistiek
 • essayist / criticus (essay / literaire kritiek)
 • essayist als bemoeial » essayistische vrijheid
 • essayist Vestdijk: besproken werk is aanleiding tot eigen ideeënproduktie
 • essayisten ontbreken » afgenomen betekenis van essay als literair genre
 • essayistiek » essayistisch » essayist » essay
 • essayistiek / wetenschap
 • essayistiek c.q. geschiedschrijving met verhalend karakter
 • essayistisch » essayistiek » essayist » essay
 • essayistische / literatuurwetenschappelijke benadering
 • essayistische / verbeelde probleempresentatie in fictie
 • essayistische / wetenschappelijke aandacht : voor contemporaine literatuur
 • essayistische / zakelijk–informatieve recensies
 • essayistische briefwisseling
 • essayistische encyclopedie
 • essayistische fictie (probleemroman of –verhaal) / verbeeld OF:te essayistisch
 • essayistische poëzie / romanpoëzie (: analytisch / beeldend; bij Vestdijk)
 • essayistische versus (literatuur–) wetenschappelijke benadering
 • essayistische vrijheid » OOK: essayistische bemoeizucht
 • essaylezer » essay('s) lezen
 • essayprijs van de Jan Campert–stichting (Den Haag)
 • essayprijs: Jan Hanlo Essay Prijs
 • essays » secundaire literatuur : nauwelijks gelezen
 • essays (en verhalend proza) van Vestdijk als weg tot zijn poëzie
 • essays Donker(sloot): bloemlezing maken uit wetensch. werk en – (sugg. Fens)
 • essays lezen » lezer(s) van essay(s)
 • essays voor kinderen
 • Essays, Verzamelde – » Verzameld Werk » Volledig(e) Werk(en) » enz.
 • Essedum (Amsterdams r.k. studententijdschrift)
 • essentiële kennis ontbrekend bij specialist
 • essentiële van (bv.) literatuur: onvoltooidheid
 • essentiële waarde; literaire waarde geen – (voor Pleij)
 • essentiële, niet– : vormgeving door weglating van het –
 • essentialistisch / opportunistisch (: twee soorten aanpak door critici)
 • essentie / bijgedachte
 • essentie van dichten» poëzie : naam geven aan het naamloze
 • essentie van het monastieke
 • essentie van literatuur lezen: zelfconfrontatie
 • essentie van poëzie: alleen voortdurend pogend te benaderen
 • essentie van poëzie: in continuïteit» traditie steeds "de" poëzie rea
 • essentie van schrijven» dichten: de taal tot zijn recht laten komen
 • essentieel / bijkomstig [OF: algemeen vs bijzonder» toevallig» uitzonderlijk]
 • essentieel; nooit tot bloei gekomen, daarom –
 • Esser, V.P.S.
 • Essex, Earl of
 • Est, Piet van
 • Est, Wim (Willem) van
 • Este, Ippolito kardinaal d'
 • Este, Isabella d'
 • Este, Lionello
 • Ester, Hans
 • estheet » dandy » dandyisme » estheticisme
 • Esther, het Boek –
 • esthetica » esthetisch » VAAK: esthetisme
 • esthetica / bezielde overtuiging
 • esthetica van de middeleeuwen
 • esthetica, receptie–
 • estheticisme » dandyisme » dandy » estheet
 • estheticisme » fraaie maar lege vorm » l'art pour l'art » SOMS: esthetica
 • estheticisme: ascese een vorm van – (c.q. van dandyisme?)
 • esthetiek / ethiek (: kunst / moraal)
 • esthetisch » esthetiscisme » fraai maar geen diepgang » oppervlakkig
 • esthetisch (psychologisch– ) benaderen van literatuur
 • esthetisch oordeel » esthetische kritiek
 • esthetisch tijdverdrijf, poëzie is méér dan anekdotisch» gevoelig» ha
 • esthetische beleving» ervaring » schoonheidsbeleving » esthetisch genot
 • esthetische ervaring / verklaring (c.q. inzicht)
 • esthetische kwalificatie: term "mooi" geen – maar uiting van onmacht
 • esthetische verdoezeling» manipulatie, tegen – (: anti–literatuur\–poë
 • esthetische vorming » culturele vorming » cultuurvorming
 • esthetische waardering / doorzien / verstaan (OOK: doorzien / begrijpen)
 • esthetiserende / andersgerichte Vondelstudie
 • esthetiserende / filologische lezer (: poëzielezer / literatuurhistoricus)
 • esthetiserende benadering, nìet– : sluit oude literatuur op in verleden?
 • esthetisme » estheticisme» fraaie maar lege vorm» l'art pour l'art» esthetic
 • Estienne, Henri
 • etalage » etalage van boekwinkel » SOMS: etalagegevoel
 • eten » eetgedrag » diner » maaltijd : OOK: – als (literair) motief
 • eten als literair motief bij Kouwenaar
 • eten en drinken, lekker – » wijn » wijncultuur » culinair
 • eten, lezen is –
 • eten, lezen, spreken: begin en verloop van alle literatuur
 • etenswaren / metafysica : tussenruimte van het kunstenaarschap (Debrot)
 • Eter, Jan [alter ego van Hugo Brandt Corstius]
 • etherreclame » tv–reclame » radio–reclame
 • ethiek / esthetiek [OOK: ethiek en kunst c.q. literatuur EN: moraal / kunst
 • ethiek / kunst [c.q.:] ethiek / esthetiek
 • ethiek en (literaire) kritiek
 • ethiek en kunst [OOK:] ethiek / esthetiek
 • ethiek en literatuur » ethiek en kunst » moraal vs kunst » ethiek vs esthetiek
 • ethiek mbt. brief als documentair materiaal » mogen brieven openbaar gemaakt?
 • ethiek, "roomse" – » (behoudend) rooms » het rijke roomse leven
 • ethisch appel » moreel appel » beroep op je betere ik
 • ethische aspecten van literaire kritiek » – van poëziekritiek
 • ethische kritiek » tijdsproblemen ivm. literaire waardering » levenskritiek
 • ethnische kunst » volkskunst » volksmuziek » folklore
 • ethnische poëzie » volkspoëzie » volkslied(je) » eenvoudige poëzie
 • ethnologie » antropologie » antropologisch » ethnologisch
 • ethos, arbeids– » werkritme » OOK: workaholic
 • Etiemble, ..
 • etiquette » protocol » ritueel » rite » ceremonie
 • etiquette » wellevendheid » beschaafd gedrag » beschaving » beleefdheid
 • etiquetteboek, cultuur is een – (Verdaasdonk)
 • etnische kunst » volkskunst » folklore » volksmuziek
 • etnische poëzie » volkspoëzie » volkslied(je) » eenvoudige poëzie
 • etnologie » antropologie » etnologisch » antropologisch
 • Eton
 • ets » prent » plaat » afbeelding » illustratie(s) » reproduktie(s)
 • ets » tekening (–en) » tekenkunst » pentekening » tekenaar » gra
 • ets / taal (: schilderij» ets» tekening versus taal)
 • Ett, Henri A.
 • Etten, M.C. van
 • Etty, Elsbeth
 • etymologie » Etymologisch Woordenboek der Nederlandse Taal
 • eucharistie (–ische symboliek) » communie » Avondmaal » transsubstantiatie
 • Eugenius III, paus van Rome
 • Euneus
 • Euripides
 • euro » invoering van de euro
 • Europa » Europees » Europese cultuur » – geest » – beschaving &r
 • Europa / Afrika (Europese cultuur / Afrikaanse culturen)
 • Europa / Amerika (Europees / Amerikaans) [OOK: – als literair motief]
 • Europa / het Oosten (SOMS: oriëntalisme c.q. Oosterse filosofie)
 • Europa Cup
 • Europa, 20e–eeuwse Nederlandse poëzie een van de rijkste van –
 • Europa, eenwording van –
 • Europa, Midden–
 • Europees » Europese cultuur » – beschaving – » geest » – g
 • Europees Kampioenschap (EK voetbal)
 • Europees kampioenschap voetbal als Kulturkampf
 • Europees project "Mont Noir"
 • Europese » westerse cultuur, expansiedrift van –
 • Europese Culturele Hoofdstad 2002: Brugge
 • Europese cultuur » Europese geest » Europees » Europese gedachte » Europa
 • Europese cultuur als probleem » breuk in continuïteit van Europese cultuur
 • Europese cultuur van de 19e eeuw, Griekse invloeden op –
 • Europese cultuur, hellenisme in de –
 • Europese geest » Europese cultuur » Europees » Europese gedachte » Europa
 • Europese Letteren, Vereniging – : tijdschrift "Letteren" van de –
 • Europese literaire traditie » (in) verband van de (West–) Europese literatuur
 • Europese literatuur, (in) verband van de – » Europese literaire traditie
 • Europese middeleeuwse epiek: samenhangende wereld & beperkt aantal personages
 • Europese poëzie uit de Romantiek
 • Europese Studies
 • Europese Theater Voorleesdag
 • Europese traditie naar moderne poëzie overgebracht
 • Europese traditie van het humanisme » de humaniora
 • Europese traditie, in verband van de literaire –
 • Europese tradities; (westers) Christendom: een van de grote –
 • Euros [tijdschrift]
 • Eurydice – Orpheus – Styx » Lethe » Charon
 • Eusebius (van Caesarea)
 • euthanasie » dood » doodsverlangen » sterven : als literair motief
 • euthanasie » RIAGG's » geriatrie etc.; tv–programma's over –
 • Euwe, Max : schertsinterviews met Aljechin en –
 • Eva en Adam » paradijs » hof van Eden
 • evacuatie ivm. watersnood» overstromingen (februari 1995 & december 2004)
 • evaluatie » waardering
 • evangeliën » evangelist (–en) » SOMS: evangeliënharmonie
 • evangelie van Johannes
 • Evangelie van Lucas » Lucas, de heilige – (apostel en evangelist)
 • Evangelie van Marcus
 • evangelie van Mattheus » de evangelist Mattheus
 • evangelie van Thomas, apocrief –
 • Evangelische Omroep (EO)
 • Evans, Frederick H.
 • Evans, G.R.
 • Evans, Harold
 • Evans, Hilary en Mary
 • Evans, Ivor H.
 • Evans, Mary Ann [= Mary Ann (Cross–) Evans; pseudoniem: George Eliot]
 • Evdokimov, Paul
 • Evelyn, John
 • Evelyn, W.J.
 • even overledene denken te herkennen in levende persoon
 • even, cultuur van het moment, het nieuwe, – » belang v.h. directe ogenblik
 • Evenhuis, J.R.
 • Evenhuis, Gertie
 • Evening News
 • Evening Standard, The
 • eventueel model / romanfiguren
 • evenwicht – traditie – conservatief
 • evenwicht "taalluwte"/ concentratie (taaldichtheid): kenmerk van goed vers?
 • evenwicht » orde » geluk van het evenwicht
 • evenwicht » vrede » harmonie : hang naar –
 • evenwicht (tijdelijk – ) tussen de grote tegenstellingen: de glimlach
 • evenwicht (vrede» harmonie) / conflict (tegenstrijdigheid)
 • evenwicht bij Huizinga
 • evenwicht ideaal–werkelijheid, tijdloos – : gelukservaring
 • evenwicht oorspronkelijkheid–traditie: kenmerk van goed vers?
 • evenwicht tekst/ mijn lezing of beleving ervan
 • evenwicht tussen tekst en mijn lezing» beleving ervan
 • evenwicht zegging–suggestie (EN:) zekerheid–vermoeden: dat is poëzie
 • evenwicht–formeel–oneigenlijke criteria–uiterlijkheden–toegepaste kunst: sma
 • evenwicht, geestelijk – » psychische c.q. mentale (on)gezondheid
 • evenwicht, hang naar –
 • evenwicht, keurig –
 • evenwicht: mogelijkheden v.d. tekst in – houden (opdracht» taak v. lezer)
 • evenwicht; smaak: gevestigde orde van –
 • evenwichtig / dogmatisch eenzijdig [: in dialoog / fanatiek]
 • Everard, Myriam
 • Everardus, heilig bruurken – (van Megen)
 • evergreen(s) » bekendste gedicht(en) » tophit(s)
 • Evers, Floris
 • Evers, M.
 • Everts, Truida
 • evidente waarheid als persoonlijke ontdekking gepresenteerd » open deur als...
 • evocatie historisch beeld bij Huizinga
 • evocatie, geen – (: maar abstractie» beschrijving» betoog» analyse» d
 • evocatieve kracht van losse regel(s) » bijzondere – » favoriete (etc.) regel
 • Evrard, Jacques
 • Evreïnov, Nicolaj Nicolaevic (= Evreïnow» Evreïnoff, Nicolas N.)
 • Ewart, Gavin
 • Ewbank, John
 • Ewers, H.
 • Ewick, Ernst
 • ex–... » gewezen... » voorbije... » voormalig...
 • ex–avant garde » ooit avant–garde kunst geweest
 • ex–gelovige auteur(s), religieuze problematiek bij ongelovige c.q. –
 • ex–katholiek » uit de r.k. kerk (OOK: uit geestelijk ambt) getreden » afvallig
 • ex–katholiek » uit r.k. kerk cq geestelijk ambt (ge)treden » afval(lig)
 • ex–kloosterling(e) » OOK: afscheid c.q. afval van r.k. kerk
 • ex–priester » ex–kloosterling(e) » uittreden uit ambt c.q. uit r.k. kerk
 • ex–rooms » –e afkomst » afval » uit r.k. kerk cq geestelijke staat (ge
 • ex–rooms–katholiek » afval » uit r.k. kerk c.q. geestelijk ambt (ge–)
 • exact kijken (onbevangen» contextloos» blanco – ): kunsthistorische discipline
 • exact lezen » goed (precies en gedisciplineer) lezen wat er staat
 • exact lezen » letterlijke interpretatie » letterlijk (onbevooroordeeld) lezen
 • exactheid » helderheid » precisie
 • examen » tentamen (universitaire studie Nederlands)
 • examen (–opdracht) » eindexamen » toets (–ing) » proefwerk (–opd
 • examen, rij– » rijvaardigheid » auto (–rijden) (OOK: – als literair m
 • examen, toelatings– » drempel » selectie » schifting » toegang verlene
 • Excalto, John
 • excentriek » excentriekeling(en) » zonderling » volstrekt eigenzinnig
 • excerpt » bewerking van dagboek uit zijn studententijd door bejaarde Beets
 • exclamatie: O (oh !) is kiemcel van alle lyriek
 • exclusief karakter van poëzie?
 • exclusieve (enig juiste» éne) interpretatie, hang naar –
 • exclusieve boeken willen, alleen – » boek–ascese » –abstinentie
 • exclusieve groepstaal / algemeen gebruikte taal
 • excommunicatie » kerkelijke ban c.q vervloeking
 • excuses van Fens (: zelfcorrectie» teruggenomen uitspraak e.d.)
 • excuus » verontschuldiging » voorwendsel » uitvlucht » escape
 • excuus » verontschuldiging» pardon» excuus–cultuur» literair cq schijn
 • excuus–cultuur » sorry! » schijnexcuus » excuus » verontschuldiging
 • excuus, literair c.q. schijn–
 • executie » terechtstelling » doodstraf » marteldood
 • executie als literair motief, gevangenschap c.q. –
 • exegeet » interpretator : wil algemene geest achter de letter lezen
 • exegese (interpretatie) / waardering
 • exegese / waardering
 • exegese beoefenen » interpreteren
 • exegese, bijbel– » bijbelexegeet
 • exempel » legende(n) » legendarisch
 • exemplaar van Leopold van "La Roseraie du Savoir"
 • exemplaren, aantal (verkochte) – » oplagecijfer(s) » omvang van oplage
 • existentialistisch somber » existentialisme » absurditeitservaring
 • Existenzerhellung » het vertrouwde anders gemaakt
 • exlibris » bezittersinscriptie (–s) » eigendomsaanduiding in boek
 • exlibris: code
 • exodus » uittocht » doortocht als literair motief
 • exodus–motief » christelijke gedachte van levensreis
 • Exodus, het boek –
 • exorcisme » duiveluitdrijving » exorcist » duivelbezwering
 • exotisme » exotisch » uitheems
 • expansie van het westerse christendom (een v.d. grote Europese tradities)
 • expansie, r.k. (in Nederland) » rooms–katholieke emancipatie in Nederland
 • expansiedrift van westerse» Europese cultuur
 • experiment » experimenteerlust » –behoefte » experimenteel » proeve
 • experiment, woord– » woordspeling » woordenspel » woordgrapje(s)
 • experiment: training in post–atomaire survival, Frans –
 • experimenteel / magisch (: wereldbeeld c.q. denken)
 • experimenteel proza » "ander" proza
 • experimenteel taalgebruik » taalvernieuwing » taalvernieuwer
 • experimenteerlust » experiment (–en) » experimenteerbehoefte » experimenteel
 • Experimentele Groep (Vijftigers)
 • experimentele poëzie
 • experimentele poëzie, opkomst en succes van de – » Vijftigers–receptie
 • experimentele vorm / traditionele inhoud
 • experimentelen, post–
 • expertise » oordeelsvermogen » tot oordeel bevoegd
 • explicateur, auteur als – » verhouding auteur–verteller–personage(s)
 • explicateur; Willem Wilmink: ideale literaire –
 • explicatie » toelichting » annotatie » aantekeningen bij... » commentaar
 • explicatie » uitleggen » uitweiden » herhaling als nadere verklaring
 • explicatie als stijlvorm
 • explicatie naar suggestie, van – (ontwikkeling in poëzie)
 • explicatie vergroot niet maar verdiept hoogstens waardering
 • expliciet (niet– ) » geheim : norm voor poëzie
 • expliciet, te – » te veel uitleg» redenering» theoretiseren» commentaa
 • expliciet; lectuur: is – (literatuur niet)
 • explicietheid
 • expliciteren van literatuuropvattingen door criticus
 • explicitering poëzie–ervaring van lezer kan alleen mbv. poëzie
 • exploratie van eigen innerlijk » zelfconfrontatie
 • exploratie van werkelijkheid: bij cliché geen – ; lit. verwijst naar zichzelf
 • explosie van mogelijkheden: daarin manifesteert zich heel grote kunst
 • expositie "Ars vivendi – ars moriendi" Erzbisch. Diözes. Museum Keulen 2002
 • expositie "De dood verbloemen...?" (Nieuwe Kerk Amsterdam, zomer 1982)
 • expositie "De oudheid in handen" (Leeuwarden 2002)
 • expositie "De Schatkamer van Amsterdam" (gemeentearchief 2003)
 • expositie "De Weg naar de Hemel" (Utrecht » Amsterdam 2000–2001)
 • expositie "Geld, vraatzucht geilheid in woord en beeld" (Lucebert, A'dam 1972)
 • expositie "Het aanzien van Amsterdam [...] Gouden Eeuw" Stadsarchief A'dam2007
 • expositie "Het mysterie van de jonge Rembrandt" (Rembrandthuis Amsterdam 2002)
 • expositie "Jongens van Jan de Witt" (foto's; Nieuwe Kerk Amsterdam, 2001)
 • expositie "La musée qui n'existe pas" (Centre Pompidou, Parijs 2002)
 • expositie "Ontwerper & Opdrachtgever" (UB Amsterdam 2005)
 • expositie "Opkomst en bloei v.h Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw"
 • expositie "Pieter Claesz Meester v.h. stilleven i.d. Gouden Eeuw" Haarlem 2004
 • expositie "Teksten op schilderijen" (Rijksmuseum Amsterdam 1979)
 • expositie "The Wilde Years" (Barbican Gallery London, tot 14.1.2001)
 • expositie "Winters van Weleer" (Mauritshuis te Den Haag, 2001–2002)
 • expositie » tentoonstelling » overzichtstentoonstelling
 • expositie 500e verjaring boekdrukkunst i.d. Nederlanden (Brussel 1973)
 • expositie Charlotte Mutsaers bij Staal Bankiers te Den Haag 1985
 • expositie Dante–tekeningen Botticelli (Royal Academy of Arts, London 2001)
 • expositie Drents Museum Assen 2008: Het Terracottaleger van Xi'an
 • expositie El Greco (National Gallery Londen 2004)
 • expositie in Gemeentemuseum Den Haag, Turner–
 • expositie J. v. Ruisdael 'Grandioze landschappen' (Haarlem 2002)
 • expositie Jan Steen (Rijksmuseum Amsterdam)
 • expositie Lucebert tekeningen coll. Van Lanschot Bankiers (Den Bosch 1996)
 • expositie Stad en Land 19wse meesterwerken Stedelijk Museum A'dam (zomer 2003)
 • expositie The Genius of Rome: 1592–1623 (Londen Royal Academy of Arts, 2001)
 • expositie Van Gogh in Brabant ('s–Hertogenbosch)
 • expositie Venetië & het Oosten (Parijs 2006 Institut du monde Arabe)
 • expositie, foto–
 • expositie, Miró– : "La naissance du monde" (Parijs, Centre Pompidou 2004)
 • exposities door Fens besproken: ZOEK mbv trefw 'tentoonstelling » expositie \'
 • expressie door lichaamstaal » lichaamstaal
 • expressie van het diepst religieuze, zinnelijkheid als beeld» –
 • expressie van totaliteit » "alles zeggen van allen" of van alles
 • expressie, religieuze – : het Nederlands kapot of te versleten voor –
 • expressie, zelf– » zelfbelijdenis » zelfprofilering » beeldvorming
 • expressie: door – zich weten op te dringen
 • expressiemogelijkheden van waardering
 • expressievakken » vrije expressie
 • expressieve (c.q: romantische» impure) poëticale traditie [Sötemann]
 • expressionisme » expressionist(isch) » expressionisme in de poëzie
 • expressionisme, organisch –
 • expressionisme, vals –
 • Exquemelin, Alexandre Olivier
 • extase èn ascese: Shiva god van dansen, scheppen èn vernietigen; van –
 • extase » vervoering » uittreding
 • extase als literair motief
 • extern èn naar zichzelf verwijzende taal van poëzie: staat in tussenpositie
 • extra betekenis dankzij creatieve» produktieve vergissing
 • extra–betekenis
 • extra–literair functioneren van literatuur
 • extra–literaire middelen en betekenissen
 • extra–literaire verwijzing in gedicht: functioneert voor Fens alleen literair
 • extra–literaire waarde / (zuiver) literaire waarde
 • exuberante taal » woordrijkdom
 • Eybers, Elisabeth
 • Eyck–Benjamins, Nelly Estella van
 • Eyck, Aldo van
 • Eyck, Hubert van
 • Eyck, Jan Jacob van – [musicus, componist, fluitist]
 • Eyck, Jan van [schilder]
 • Eyck, Jan van – : tentoonstelling in National Gallery Londen 1998
 • Eyck, P.N. van
 • Eyck, P.N. van – : correspondentie met H. Marsman
 • Eyck, P.N. van – : brieven van J.C. Bloem aan –
 • Eyck, van – : Het Lam Gods
 • Eygenraam, Lambertus
 • Eyk, Henriëtte van
 • Eyk, Piet van der
 • Eykman, Jan C.B.
 • Eyles, Allen
 • Eysinga, Sicco Roorda van –
 • Eysselsteijn, Ben van
 • Eysselsteyn, Lidy van
 • Ezechiël
 • ezel (beeld bij Komrij)
 • ezel (beeld bij Van het Reve)
 • ezel bij Kousbroek
 • ezelsbruggetje » mnemotechnisch hulpmiddel (c.q. –e functie): 'geheugenpaleis'
 • ezelsoor