Thema's
 • D 66 » politieke partij: Democraten '66
 • D 66: fractievoorzitter De Graaf
 • démasqué van burgerdom » spot met burgerlijkheid
 • démasqué, zelf– » zelfconfrontatie » –onderzoek » bestud
 • Département du Nord, Le – » Frans Vlaanderen
 • dépendance Stedelijk Museum Amsterdam (: de Nieuwe Kerk)
 • Dèr Mouw, Johan Andreas » Adwaita
 • Döblin, Alfred
 • Dückers, Rob
 • Dürer, Albrecht
 • Dürrenmatt, Friedrich
 • D'66 » politieke partij: Democraten '66
 • d'Adelsward–Fersen, Jacques Comte
 • d'Ailly–gevoel
 • d'Ailly, A. (Arnold) [burgemeester van Amsterdam]
 • d'Ailly, Pierre
 • d'Alembert, Jean–Baptiste Le Rond –
 • D'Anglure, Ogier
 • d'Annunzio, Gabriele
 • d'Arcy s.j., Martin Cyril
 • d'Armagnac, Ben
 • d'Arpino, Cavaliere – (: Giuseppe Cesari)
 • d'Este, Ippolito kardinaal
 • d'Este, Isabella
 • D'haen, Christine
 • D'Haen, Theo
 • D'Haese, Maurice
 • D'Haese, Roel
 • d'Hane–Scheltema, M. [Marietje]
 • D'Hont, Astère Michel
 • d'Oliveira, H.U. Jessurun
 • d'Orval, Mel
 • D'Usmeth, Robert
 • D.A. Thiemeprijs
 • D66 » politieke partij: Democraten '66
 • D66–politicus Els Borst
 • D66–politicus Gerrit Jan Wolffensperger
 • D66–politicus Hans van Mierlo
 • Da Costa Gomez, Moises Frumencio 'Doktor' –
 • Da Costa, Isaac
 • Da Gama, Vasco
 • Da Messina, Antonello
 • Da Palestrina, Giovanni Luigi
 • Da Pasolini, Pier Paolo
 • Da Ponte, Jacopo – » Bassano
 • Da Todi, Jacopone
 • Da Vinci, Leonardo
 • Da Vinci, Leonardo : Mona Lisa
 • Da Volterra, Daniele
 • Daalder, D.L.
 • Daalen, Maria van
 • Daamen's Uitgeversmaatschappij
 • Daan, oom –
 • Daane, Jannie
 • Dada » Dadaïsme
 • Dadaïsme » Dada
 • Daele, Jan E.
 • Daem, Geertrui
 • Daen, Frank
 • Daens, Adolf
 • Daens, Pieter
 • dag / nacht
 • dag / nacht : geen grens (H. de Vries)
 • dag / nacht : geordend door licht ; OOK: dag/nacht als literair motief
 • Dag des Oordeels
 • dag van het gedicht
 • dag, de kortste –
 • dagbegin » ochtend » morgenstond
 • dagblad "De Gelderlander"
 • dagblad "De Gooi– en Eemlander"
 • dagblad "De Maasbode", r.k. –
 • dagblad "De Morgen"
 • dagblad "De Standaard", Vlaams –
 • dagblad "De Telegraaf"
 • dagblad "De Tijd" [later:] "De Tijd–Maasbode"
 • dagblad "De Waarheid" (communistische Nederlandse krant)
 • dagblad "Frankfurter Allgemeine Zeitung"
 • dagblad "Het Algemeen Handelsblad"
 • dagblad "Het Parool"
 • dagblad "Het Vaderland"
 • dagblad "Het Volk"
 • dagblad "Het Vrije Volk"
 • dagblad "Metro"
 • dagblad "Neue Zürcher"
 • dagblad "Osservatore Romano" (Vaticaan)
 • dagblad "Süddeutsche Zeitung"
 • dagblad "The Daily Telegraph"
 • dagblad "Trouw"
 • dagblad "Vooruit", Gents –
 • dagblad » krant » pers
 • dagblad bedreigd c.q. opgeheven » krant in voortbestaan bedreigd
 • Dagblad Unie, Nederlandse – (NDU)
 • Dagblad van het Noorden
 • Dagblad van Nederlandsch Indië, Algemeen –
 • dagblad voor Nederland, Volkskrant (voorheen) katholiek –
 • dagblad, geschiedenis van –
 • Dagblad, Limburgs –
 • dagblad, literaire kritiek in het –
 • Dagblad, Nederlands
 • dagblad: "De Opregte Haarlemsche Courant"
 • dagbladen, literaire kritiek in Nederlandse –
 • dagbladencombinatie: Rotterdammer–kwartet
 • dagbladkritiek, taak van – » (beperkingen in) taak dagbladrecensent
 • dagbladkritiek: proces van bewustmaking van structuren + gevolg: waardeoordeel
 • dagbladrecensie, zin van literaire kritiek in dagblad c.q. –
 • dagboek » journaal
 • dagboek / fictie
 • dagboek Beets, onzekerheden mbt. –
 • dagboek houden (SOMS: een leven lang – )
 • dagboek lezen » dagboeklezer » verslaafd aan lezen van dagboeken
 • dagboek student Beets door oude Beets geëxcerpeerd» bewerkt (1890)
 • dagboek–lezen, verslaafd aan – » dagboeklezer » dagboek lezen
 • dagboek–schrijfpersonage / romanpersonage
 • dagboek, dubbel –
 • dagboek, fictionalisering in rapportage c.q. essay of –
 • dagboek, geestelijk – » geestelijke autobiografie
 • Dagboek, Hollands – [rubriek NRC–H]
 • dagboek, je lectuur noteren in – » leesjournaal
 • dagboek, toegang tot – » toegang tot dagboeken
 • Dagboekanier [pseudoniem van Henri A.A.R. Knap]
 • dagboekauteur, reflexieve –
 • dagboekcultus » OOK: ontbreken van dagboekcultus c.q. –traditie
 • dagboeken lezen, verslaafd aan – » dagboek lezer » dagboek lezen
 • dagboeken, fictionalisering door lezer(s) bij brieven c.q. –
 • dagboeken, literaire – : Fens heeft hekel aan gepubliceerde –
 • dagboekschrijver / romanfiguur
 • dagboekschrijverspersonage / romanfiguur
 • dagboektraditie ontbreekt » OOK: dagboekcultus
 • dagdroom van Fens » Fens droomt
 • dagelijks leven van» in het verleden
 • dagelijks taalgebruik » alledaagse taal
 • dagelijkse (het – ) tot nieuwe schepping maken
 • dagelijkse taal » gewone woord » spreektaal » gewone taal
 • dagelijkse taal / taal van cq in kunst
 • dagelijksheden van het verleden » dagelijks leven van vroeger
 • dagelijksheden, verwondering om –
 • dagelijksheid / reisbelevenissen (–beleving)
 • dagelijksheid op foto's » gewone dagelijks leven op afbeeldingen
 • Dageraad, De – : tijdschrift » vrijdenker(svereniging)
 • dageraadslied (traditie van het – )
 • dagindeling » werktijden » (uren–) rooster » (werk–) schema
 • daglicht, boeken verdragen geen –
 • Dahl, Roald
 • Daiches, David
 • Daily Express
 • Daily Mail
 • Daily Telegraph, The – [dagblad]
 • Daisne, Johan [ps. van Herman Thiery]
 • dakloos, geestelijk c.q. maatschappelijk vervreemd of – (etc.)
 • dal in de literatuur » crisis in literatuur c.q. (literaire) kritiek
 • Dale, Van – [woordenboek]
 • Dalen, Dirk van
 • dalend leescijfer » "ontlezing" » geen leescultuur » [OOK:] leescultuur
 • dalende vrouwengestalte, zicht op –
 • Dalenoord, Jenny
 • Dalfsen
 • Dali, Salvador
 • Dalm, R.E. van
 • Dalmases s.j., Candido de
 • Dalsum, Albert van
 • Dam (–plein)\ Damrak» SOMS voormalig hoofdpostkantoor (Magna Plaza) Amsterdam
 • Dam van Isselt, Henriëtte van
 • Dam, C.F.A.
 • Dam, Cees
 • Dam, Harm–Jan van
 • Dam, Johannes van
 • Dam, Marcel van [o.m. politicus en tv–presentator]
 • Dam, monument op de – (Amsterdam) » OOK: tekst van A. Roland Holst op –
 • Dam, Paleis op de – (Amsterdam)
 • Damascenus, Johannes (= Yanan ibn Mansur)
 • Dameaux, Jean Vincent Aug. Nerin
 • Damen, Jos
 • Damen, mejuffrouw
 • Dames–Tijdschrift De Lelie, Roomsch–Katholiek –
 • damesblad "Margriet" (weekblad) » Margriet–uitgave(n)
 • damesblad (–en)
 • damesmode » herenmode » mode » make–up
 • damespubliek
 • damesroman » damesverhaal » –lectuur » meisjesboek(en) (: droomwereld van &
 • damesschoen » schoen(en) » schoeisel
 • Damiaan, pater
 • Damianus, Petrus
 • Damman, B.J.
 • Damman, Joke – [artiestennaam: Jomanda, medium» alternatief genezeres te Tiel]
 • Damme, Pieter van
 • dammen » damsport » damkampioen
 • Damrak » Dam (–plein) te Amsterdam » SOMS: voormalig hoofdpostkantoor
 • dandy » estheet » dandyisme » estheticisme
 • dandyisme » dandy » estheet » estheticisme
 • dandyisme: ascese misschien een vorm van – ? (evenals van estheticisme)
 • Daniël in de vuuroven
 • Daniël, het boek –
 • Daniël, oud–christelijke interpretatie van visioen van –
 • Daniëls O.P., Ludovicus Maria Franciscus [= Franciscus Antonius Maria – ]
 • Daniel, Walter
 • Daniell, David
 • Danish literature
 • DANK AAN...
 • dank voor boek » dankbaar om boek » OOK: dank voor columns
 • dank zeggen » bedanken » dankwoord » dankrede
 • dankbaar om» voor boek c.q.: dank voor boek c.q. columns
 • dankbaarheid » dankwoord » dankrede » dank zeggen
 • dankwoord » dankrede » dank zeggen » dankbaar (–heid)
 • dankwoord in boek » acknowledgements » erkentelijkheidsbetuiging
 • dankzij onbelangrijke auteurs
 • dankzij verkeerd gebruik van poëzie heeft zij succes
 • Danneels, kardinaal
 • Danner, Nora
 • dans » ballet » dansvoorstelling » danser (–es) » dansvereniging
 • dans, doden–
 • dans, Griekse muziek c.q. – : zeibekiko » kalamatiano
 • dansen: Shiva god van extase èn ascese; van scheppen èn vernietigen; van –
 • Danser, J.C.
 • danseres » ballet » dansvoorstelling » danser
 • dansvoorstelling » ballet
 • Dante – Bernardus – Maria, verhouding –
 • Dante Alighieri
 • Dante en Eliot; Herbert over –
 • Dante en Vergilius
 • Dante–studie » ontmoedigende hoeveelheid Dantestudies
 • Dante–tekeningen Botticelli (expositie Academy of Royal Arts London 2001)
 • Dante–vertaler(s) » Dante–vertaling(en)
 • Dante–vertaling van Verwey
 • Dante–vertaling(en) » Dante–vertaler(s)
 • Dante–vertaling, uitvoerigheid van – / beknoptheid van Dante zelf
 • Dante–vertaling: 'gij' of 'u' in –
 • Dante's "Paradiso", dertien zoekgeraakte canto's van –
 • Dante's stoffelijke resten zoek
 • Dante's zonen Jacopo en Pietro
 • Dante, beknoptheid van – / uitvoerigheid van de vertaling
 • Dante, maanhemel bij
 • Dante, ontmoedigd bij het lezen van (commentaar op) –
 • Dante, wanbegrip mbt. –
 • Dante: Divina Commedia
 • Dantzig, .. van [kunstexpert]
 • Daphne
 • Dapperstraat (Amsterdam)
 • Darwin, Carl
 • Darwin, Charles Robert
 • das » stropdas » knoop in das
 • dat irrationele dat je meteen aan een tekst kan binden
 • Dat, Henry Willem
 • data » datum » tijdsaanduiding » tijdstip » chronologie
 • daterend (: van tekst» stijlmiddel» presentatie}
 • daterende beeldtaal » veroudering van kunst
 • datering » chronologisch (–e volgorde) » datum » moment » tijdsaanduid
 • Datheen, Pieter » Petrus Dathenus
 • Dathenus, Petrus
 • Datini, Marco
 • datum » tijdsaanduiding » tijd » data » chronologie
 • Daudet, Léon
 • Daum, P.A. ( = Maurits)
 • Dautzenberg, J.A.
 • Davenport, Guy
 • David / Pietà Rondanini (Michelangelo)
 • David als literair motief
 • David, Gerard
 • David, Hugh
 • David, Jacques–Louis
 • David, Jan Baptist
 • David, Russell
 • Davidoff, Z.
 • Davids, Louis
 • Davids, Sem
 • Davids, Tinke
 • Davidsfonds
 • Davidson, Angus
 • Davies, Arthur
 • Davies, George
 • Davies, Jack
 • Davies, Michael
 • Davies, Nico
 • Davies, Peter Llewelyn
 • Davies, Scrope Berdmore
 • Davies, W.H.
 • Davis, Miles
 • Davis, Nathalie Zemon
 • Davis, R.H.C.
 • Davis, Robert
 • Davis, Rupert Hart
 • Davis, Thomas
 • Dawson, Christopher Henry
 • Day Lewis, Cecil
 • Day, Doris
 • De Angelis, Milo
 • De Balzac, Honoré –
 • De Beaufort, Carel Godin
 • De Beaufort, Henriëtte
 • De Breugnol, Monsieur – [= Balzac]
 • De Buffon, George Louis Leclerc –
 • De Chièze, Sébastien
 • De Chirico, Giorgio
 • De Foucauld, Charles
 • De Gaulle, Charles (Generaal – c.q. President – )
 • De Gruyter
 • De kovel Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
 • De la Fontaine Verwey, H.
 • De Lattre de Tassigny, generaal
 • De Lautréamont, comte – (pseudoniem van Isidore Lucien Ducasse)
 • De Luca, Don Giuseppe
 • De Machau(l)t, Guillaume
 • De Magalhaes, Fernando
 • De Maupassant, Guy
 • De Medici, Lorenzo di Pierfrancesco
 • De Mello Breyner Andresen, Sophia
 • De Montherlant, Henri
 • De Musset, Alfred
 • De Nerval, Gérard
 • De Passe, Crispijn van
 • De Pistoia, Cino
 • De profundis (psalm 130)
 • De Rohan, Pierre
 • De Sade, Donatien Alphonse François
 • De Saint Luc, Jacques
 • De Saint–Exupéry, Antoine
 • De Sicca, Vittorio
 • De Slegte ramsj–boekhandel » modern antiquariaat
 • De Thouars, Ellen
 • De Tijd » HP»De Tijd [weekblad vanaf 1974]
 • De Tristitia [Thomas More]
 • deïsme
 • de–actualiserende kunst, zich – (: is de grootste kunst)
 • de–fictionalisering » ontfictionalisering
 • De–la–Noy, Michael
 • de–metaforisering maakt gedicht stuk
 • de–metamorfosering / metamorfosering
 • de–subjectivering van dichter (: anoniem–wording» ontlediging van dichter)
 • de–subjectivering van taal (: anoniem–wording» ontlediging van taal)
 • De' Bambaglioli, Graziolo
 • De' Cavalieri, Tommaso
 • De' Medici, Cosimo
 • deadline » tijdnood » tijdgebrek » minder tijd over
 • Deak, Michael
 • Dean, James
 • Debrot, Cola [Nicolaas]
 • Debrot, Estelle
 • Debrot: contra barbaarse orde
 • Debrot: noodzaak van het metafysische voor alle kunst
 • Debrot: tussen eetwaren en metafysica de ruimte van het kunstenaarschap
 • Debrots kunstopvatting: geen synthese maar spanning der tegenstellingen
 • Debussy, Claude
 • debutant, afgewezen – : Fens wil onderzoek naar schrijfmotieven bij –
 • debuut » debutant(en) » debuteren(d) » (BIJ TONEELRECENSIE OOK:) première
 • debuut (eigenheid van – ) duidelijk(er) door later werk van auteur
 • debuut was beter (vindt Fens) » SOMS: na debuut niet meer iets goeds
 • debuut, eigenheid van –
 • debuut, laat – » late debuten
 • debuut, tweede –
 • debuutbundel "Verzen" (1932) van Vestdijk, kritieken op de –
 • decadent » verval (van zeden) » ondergang » decadentie » decadenten–st
 • decadent eclectisme
 • decanonisatie EN: zalig– c.q. heiligverklaring» –sproces» canonisatie
 • december » de maand december » december als literair mtief
 • Decembrio, Angelo
 • decentraal / centraal (: plaatselijk / algemeen; locaal / universeel)
 • Decker Zimmerman, J.
 • Decker, Jeremias de
 • declamatie » voordracht » voorlezen (MET NAME OOK: van poëzie)
 • declamatie met muziek » muzikale begeleiding bij tekst(en)
 • declameren » voordragen » voorlezen (MET NAME OOK: van poëzie)
 • declameren (c.q.: declamatie)
 • decoderen » interpreteren: het unieke veralgemenen
 • decoderen » interpreteren: veralgemenen
 • decodering » interpretatie: dwz. veralgemening van het unieke» bijzondere
 • decodering: in relatie met (eigen) referentiekader
 • deconditionering in waarnemen laat het bijzondere» unieke» etc. ontdekken
 • deconditionering van lezer » ontregeling c.q. ontwenning van lezer
 • deconditionering van lezer om nieuw gedicht eigen kans te geven
 • deconstructie » deconstructivisme
 • deconstructivisme » deconstructie
 • decor » aankleding » ambiance » entourage » couleur locale : in verhaal
 • decor (–s) » costuum(s) » aankleding van toneel » SOMS: ontwerpen van &ndash
 • decoratiezucht
 • Decorte, Bert
 • Dedinszky, Erika
 • deel » gedeelte » passage » fragment » stuk » regel : favoriet(e) &nd
 • deel (delen): zelfstandigheid van
 • deel / geheel
 • deel / geheel : waardering c.q. beleving van –
 • deel / geheel : kijk op deel / visie op geheel
 • deel / geheel, wisselwerking –
 • deel als signaal voor geheel of voor veel verschillende andere dingen
 • deel bepaalt geheel ook in woordkeus (ander woord wekt andere voorstelling)
 • deel naar geheel; interpreteren: van –
 • deel van het "Grote Verhaal" (: intertext)
 • deel van het gedicht?, titel – » functie van titel?
 • deel van oeuvre dat beeld van dichter bij de lezer bepaalt
 • deel van poëzie is operatiegebied van literatuurwetenschap; slechts klein –
 • deel, kijk op – / visie op geheel
 • deel, stads– » stadswijk » buurt
 • Deel, T. van : thee – kerst – dressoir (woorden in gedicht)
 • Deel, Tom van
 • Deel, Van – » Tomes
 • deelbare; poëzie begint bij het onbekende, nog met niemand –
 • Deelder, Jules A.
 • deelgenoot, lezer als – » relatie dichter–lezer
 • deelgericht ?; literaire kritiek te –
 • deelinterpretatie » deelstudie
 • deelname aan cultureel leven, sociologische aspecten van
 • deelnemers pastichewedstrijd beheersen middelnederlandse taal
 • deelneming bij overlijden » condoléance
 • DEELS NIET DOOR FENS GESCHREVEN MAAR WEL MET INTERESSANTE UITSPRAKEN VAN HEM
 • deelstudie » deelinterpretatie
 • deemoed » vermorzeling des harten: door reuzen der wereldliteratuur
 • deemoed bij Moderne Devoten (OOK: inkeer» innerlijkheid» nederigheid...)
 • Deenen, Karel
 • Deens, vertaling uit het –
 • Deense literatuur
 • deernis met personage(s)
 • Deetman–Eskandari
 • Deetman, Wim [was o.m. minister van onderwijs]
 • defensie » militair » krijgsnacht » leger » marechaussee
 • Deffand, Madame Du
 • defictionalisering » ontfictionaliseren
 • definiëren van poëzie: onmogelijk (kan alleen omcirkelend » in metaforen)
 • definitie » model : van goed/ slecht
 • definitie / model (van poëzie)
 • definitie creativiteit onmogelijk (door eigenzinnigheid van kunstenaars)
 • definitie van aforisme(n) » definities van aforisme(n)
 • definitie van creativiteit afhankelijk van omschrijving van kunst
 • definitie van dichten: verklaringen want verbindingen laten ontstaan in taal
 • definitie van literatuur » poëticale opvattingen c.q. onderzoek » poëtica
 • definitie van poëzie » poëticale opvattingen » poëtica » poëti
 • definitie van poëzie, Multatuli's –
 • definitie van poëzie: onmogelijk (kan alleen in metaforen» omcirkelend)
 • definitie van slechte smaak (Eco): opdringen van geprefabriceerd effect
 • definitief / nog mogelijk
 • definitief af te maken ...
 • definitief af te maken; handschrift biedt suggestie van mogelijkheid om –
 • definitief gezegd, alles – : het absolute woord
 • definitief hoogtepunt in literatuur, géén –
 • definitief; interpretatie is zelden –
 • definitieve / tijdelijke waarden : conservatief / reactionair
 • definitieve betekenis; woord in gedicht teruggebracht tot tijdelijk één –
 • definitieve genre–indeling, geen – » genres herordend
 • definitieve gestalte verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • definitieve gestalte; goede poëzie: nooit een –
 • definitieve gestalte; grote kunst krijgt nooit een –
 • definitieve tekst / basistekst
 • definitieve uitspraak; aforisme–genre te goed voor de ernst van een –
 • definitieve vorm, wachten op versregel in –
 • Defoe, Daniel
 • Defoer, Henri
 • Defresne, A. (August)
 • deftig » stijlvol » beschaafd » fatsoen » etiquette » beleefd »
 • dehumanisering universitaire studie» universitaire verhoudingen
 • Deken & Wolff: hun werk als tijdspiegel
 • Deken (Aagje)–Betje Wolff: relatie tussen –
 • deken van de nacht als literair motief
 • Deken, Aagje
 • Dekeyzer, Brigitte
 • Dekker, A.J.
 • Dekker, Bep
 • Dekker, Eduard Douwes – » Multatuli
 • Dekker, Gerrit
 • Dekker, Maurits [onder pseudoniem ook: Boris Robazki]
 • Dekker, Rudolf
 • Dekkers, Odin
 • Dekking, Henri
 • dekmantel voor de emotie, betoog als –
 • dekolonisatie » koloniaal verleden» koloniale geschiedenis » koloniale wereld
 • Del Monte, Francesco Maria kardinaal –
 • Del Piombo, Sebastiaen
 • del Verrocchio, Andrea –
 • Delacenserie, Louis Joseph Jean Baptiste –
 • Delane, John Thadeus
 • Delaney, Frank
 • Delang, J.C.M. (ps. van J. Hofker)
 • Delannoit, Cyril
 • Delden, J. van
 • Delden, Lex van
 • delen in alle kunstvormen tegelijk
 • delen met anderen; humorbeleving vraagt om –
 • delen van humor vraagt gedeeld wereldbeeld
 • delen van humor vraagt gemeenschappelijk referentiekader
 • delen van kennis verbinden: aan individu gebonden vermogen
 • delen van taal door lezer en schrijver
 • delen van wereldbeeld» referentiekader vereist bij delen van humor
 • delen van woorden; betekenis geven aan afzonderlijke –
 • Delen, Ary
 • delen, eenheid van samenhangende – : bij interpreteren van tekst uitgangspunt
 • delen, leesgeluk (willen) – » lezen is geen individuele handeling
 • Delen, Piet
 • Deleu, Jozef
 • Delf(t), Dirc van
 • Delft
 • Delft, A. van
 • Delft, Hep van
 • Delft: DOK (gefuseerd discotheek, openbare bibliotheek en kunstencentrum)
 • Delft: Taptoe
 • Delftse Bijbel
 • delicatessenzaak » groentenwinkel
 • Della Casa, Giovanni di Ludovico (plm.1455; +1480)
 • Della Croce, Giulio Cesare
 • Della Francesca, Piero
 • Della Mirandola, Gianfrancesco Pico –
 • Della Mirandola, Pico
 • Della Rovere, Giuliano [= paus Julius II]
 • Della Rovere, Vittoria
 • Della Volta, Giovanni c.q. familie –
 • Delle Mirandola, Giovanni Pico
 • Delon, Alain
 • Delort, Robert
 • Delsaert, Pierre
 • Delta [Engelstalig driemaandelijks tijdschrift over Nederlandse cultuur]
 • Delta–reeks
 • Delumeau, Jean
 • Delvaux, Paul
 • Demedts, André
 • Demedts, Gabrielle
 • demente lezer » dementie bij lezer
 • dementie » Alzheimer » geheugenverlies
 • dementie » psychose » psychische verwarring : als literair motief
 • demetaforiseren: maakt gedicht stuk
 • demetamorfosering / metamorfosering
 • Demets, Jan [pseudoniem: Bob de Mets]
 • Democraten '66 » politieke partij D'66
 • democratie » democratisering
 • democratisch / aristocratisch
 • Democratisch Appèl (beweging in de Partij van de Arbeid)
 • democratiserend effect van fotografie
 • democratisering » inspraak » inbreng
 • democratisering van Achterberg's woordgebruik
 • Demokritos
 • demon » god » God » de Eeuwige » SOMS: de Absolute
 • demonstratie (zelf– ) van literatuur als 'literatuur'
 • demonstratie van close reading » close reading
 • demonstratie van close reading van versregel » close reading
 • demonstratie van tekstanalyse» van tekstuele analyse
 • demonstratie, protest– » verontwaardiging » protest
 • demonstratie, vlieg– » vliegfeest » straaljager(s) » vliegtuig
 • demonstreert als literatuur; literatuur die vnl. zichzelf –
 • Demosthenes
 • Dempsey, Michael
 • demythologisering » SOMS OOK: ontluisteren
 • Den Bosch » 's–Hertogenbosch
 • Den Bosch (Noordbrabants Museum 1991): Sluyters–tentoonstelling
 • Den Bosch: Noord–Brabant Museum expositie Lucebert–tekeningen (coll. Lanschot)
 • Den Bosch: St. Janskathedraal
 • Den Bosch: uitgeverij L.C.G. Malmberg
 • Den Brabander 60 jaar, Gerard –
 • Den Haag » Haags » 's–Gravenhage
 • Den Haag (Mauritshuis): briefschrijvend meisje van G. Terborch
 • Den Haag / Amsterdam
 • Den Haag, Gemeente–Archief
 • Den Haag: "Winters van Weleer" (tentoonstelling Mauritshuis, 2001–2002)
 • Den Haag: antiquariaat Martinus Nijhoff
 • Den Haag: boekhandel Dijkhoffz
 • Den Haag: boekhandel Kemink
 • Den Haag: boekhandel Koens
 • Den Haag: boekhandel Verwijs
 • Den Haag: Constantijn Huygens Instituut
 • Den Haag: Gemeentemuseum
 • Den Haag: Hermans–tentoonstelling (NLMD, 1991–'92)
 • Den Haag: huiskamerfestival (dichters lezen voor)
 • Den Haag: Jan Campert–prijs
 • Den Haag: Jongbloed Juridische Boekhandel en Antiquariaat
 • Den Haag: Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
 • Den Haag: Koninklijke Bibliotheek
 • Den Haag: Mauritshuis (Catalogus van het bezit van het – )
 • Den Haag: Mauritshuis (museum)
 • Den Haag: Museum Meermanno–Westreenianum
 • Den Haag: Nationale Kunstgalerij in het Huis ten Bosch (1800)
 • Den Haag: Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum
 • Den Haag: portretfotograaf Adolphe (eind 19e eeuw)
 • Den Haag: symposium over literaire prijzen in Nederland (1997)
 • Den Haag: tentoonstelling "Hollandse meesters uit Amerika" (Mauritshuis 1990)
 • Den Haag: tentoonstelling "Kunst op koper" (1999, Mauritshuis)
 • Den Haag: tentoonstelling "Paul van Ostaijen" (Gemeentemuseum 1970–1971)
 • Den Haag: tentoonstelling Johannes Vermeer (Mauritshuis 1996)
 • Den Haag: Trèveszaal (Binnenhof) » suggestie Fens: Tz = mooiste kleine museum
 • Den Haag: Turner–tentoonstelling in Gemeentemuseum
 • Den Uyl, Joop
 • Dendermonde, Max [pseudoniem van Hendrik Hazelhoff]
 • Denemarken » Noorwegen » Zweden » Skandinavië
 • Denissen, Frans
 • denkbeeld over poëzie (ons – )
 • denkbeelden (nieuwe – ): door weer door andere taal gegenereerde taal
 • denkbeelden / leer (denkbeelden: niet consistent en niet tot leer verstard)
 • denkbeelden boven leer (denkbeelden: niet consistent & niet tot leer verstard)
 • denkbeelden over kunstenaarschap, romantische –
 • denkbeelden zijn niet consistent en wie een leer heeft heeft geen denkbeelden
 • denkbeelden, systeem van – » leer » dogmatiek
 • denkbeeldig (literair) circuit; literatuur functioneert binnen een –
 • denkbeeldig museum
 • denkbeeldig museum » museum van de verbeelding c.q. het geheugen
 • denkbeeldige bibliotheek » bibliothèque imaginaire » verbeeldingsbibliotheek
 • denkbeeldige kathedraal
 • denkbeeldige literatuur
 • denken » denkproces » poging tot denken » denkwijze
 • denken » dichten : poëzie als metaforisch "denkproces"\ dichten is denken
 • denken » schrijven, correctieproces bij –
 • denken / bedenken ; OOK: reflectie op denken
 • denken / dichten (OOK: denker zijn / schrijverschap; EN: denken / scheppen)
 • denken / emotionaliteit (mbt. geloof)
 • denken / gevoel (: spanning tussen – )
 • denken / scheppen (denken / dichten c.q. schrijven)
 • denken / verbeelding : tussenruimte is ruimte van het kunstenaarschap
 • denken als ziekte
 • denken dat zich afwikkelt in taal maar geen taal wordt [Vkr. 5.6.98]
 • denken door schrijven » schrijvend denken » schrijven als vorm van onderzoek
 • denken door taal gegenereerd
 • denken en dichten » poëzie als metaforisch "denkproces" » dichten is denk
 • denken en taal: taal genereert andere taal en daarmee gedachten
 • denken in het gedicht » denkend dichten
 • denken in metaforen; poëzie is – ('gedicht denkt dichtend' »dichten is denken)
 • denken niet oorspronkelijk, in zijn» haar –
 • denken over denken » OOK: denken versus bedenken
 • denken over dromen
 • denken over het heelal (c.q. het ontstaan daarvan) » kosmologie » kosmogonie
 • denken over het niets als literair motief
 • denken over tekst » praten over tekst
 • denken te herkennen in een levende, gestorven bekende even –
 • denken Van Duinkerken is a–individualistisch: representeert eeuwige waarheden
 • denken van Fens, een entree in – : interessant» belangrijk» indrukwekkend stuk
 • denken van Gerrit Krol: (tegengestelde) paren in het –
 • denken van kunst en literatuur rond de eeuwwisseling (1900): bezielende Idee
 • denken verzachten, het – (Vestdijk)
 • denken, allegorisch – » allegorie » allegoriseren
 • denken, anachronistisch – » anachronistisch taalgebruik
 • denken, dichten is – » poëzie: metaforisch "denkproces"
 • denken, dichterlijk – (van nu) / schriftuurlijk denken
 • denken, gedicht als aanleiding tot duidend
 • denken, geformuleerd en al – » wel–geformuleerd denken
 • denken, magisch – » bijgeloof » wondergeloof » sekte(n)
 • denken, magisch/ experimenteel –
 • denken, reflectie op – » OOK: denken vs bedenken
 • denken, scholastisch – » Scholastiek
 • denken, schriftuurlijk / dichterlijk denken (van nu)
 • denken, schrijven is vorm van –
 • denken, symbolisch –
 • denken, tautologisch –
 • denken, zelf(standig) – [SOMS: vs. geleend denken}
 • denken, zonder zelf – » geestelijk armoedig » ideeënarmoede
 • denken: dichten onze enig mogelijke vorm van – » poëzie: metaforisch denken
 • denkend » denkend over » beschouwend » overpeinzend
 • denkend » redenerend » redeneervermogen » redeneerkunst
 • denkend dichten » gedicht en gedachten erin
 • denkend dichten » poëzie als metaforisch "denkproces"
 • denkend ipv. beeldend » abstract cq. beschrijvend cq. getuigend ipv. beeldend
 • denker » filosoof » wijsgerig » filosofie
 • denker / schrijver (: denker zijn / schrijverschap; denken / scheppen)
 • denker onoorspronkelijk, als –
 • denker, Vondel's ontwikkeling als dichter » geleerde » –
 • denkproces » denken » denkwijze » poging tot denken
 • denkproces, poëzie als metaforisch – ('gedicht denkt dichtend')
 • denkprocessen noteren
 • denkwijze » denkproces » denken » poging tot denken
 • denkwijze, metaforische – (: teken / realiteit; beeld / werkelijkheid)
 • Dennis, Nigel
 • Denon, Vivant
 • Denslagen, Wim
 • denunciëren » verraden » klikken » aanbrengen
 • Depauw, Valère
 • depersonalisatie » niemand (willen) zijn (OOK: – als literair motief)
 • depersonalisatie van auteur» kunstenaar : verdwijnt in (bovenpersoonlijk) werk
 • depersonaliserende (uitstotende) / harmoniserende poëzie (Oversteegen)
 • depersonaliserende poëzie (Oversteegen: uitstotende poëzie itt. harmoniserend)
 • Depondt, Paul
 • depot (: bibliothecair – ) » bibliotheek » archief (–ven)
 • depot, uitgevers– » Bestelhuis » Centraal Boekhuis
 • depotruimte van musea » (schat–) kelder » museaal depot
 • depressie (OOK: – als literair motief)
 • depressie, vakantie–
 • depressieve taal
 • Deprez, Ada
 • deprogrammering van lezer(s)
 • Der clercke cronike [tijdschrift]
 • derde / tweede druk "Nieuwe gedichten" (Nijhoff: 'Impasse' / 'De schrijver')
 • derde en tweede garnituur niet onbelangrijk
 • derde leven » tweede leven » nieuwe context en tweede leven
 • derde persoon, verhalen in de –
 • derde weg [tussen communisme (SU) kapitalisme (USA); beweging i.d. jaren '50]
 • Derde Wereld » Ontwikkelingshulp » –samenwerking » –problematiek &raqu
 • Derde Wereld » ontwikkelingszaken » ontwikkelingshulp : minister J. Pronk
 • derde–hands » tweede–rangs » zwak c.q. slecht werk
 • Derkinderen, A.J. (Antonius Johannes)
 • Derks, Frans
 • Derks, Jan
 • Derks, Marjet
 • Derkse, Wil
 • Derksen, Leo
 • Derleth, Ludwig
 • Dermoût, Maria [= M.E. Dermoût–Ingerman]
 • dertiende / veertiende eeuw
 • dertiende eeuw » Duocento
 • dertiende–eeuws egodocument
 • dertiende–eeuwse hofkringen Brabant en Holland
 • dertig, de jaren – (20e eeuw) » OOK: (werkloosheid in) crisistijd jaren '30
 • dertig, de jaren – als literair motief
 • dertiger en»of twintiger jaren van de 20e eeuw
 • dertiger jaren (20e eeuw) » OOK: crisistijd jaren '30
 • dertiger jaren als literair motief
 • Des Indes, hotel
 • Des Prez, Josquin
 • desacralisering » secularisatie» verwereldlijking» profanering
 • Desborough, Lady
 • Descartes, René » Cartesius
 • Desclée de Brouwer: reeks (serie) "Ontmoetingen"
 • Desclée de Brouwer: serie "Ontmoetingen"
 • descriptie / commentaar (OOK: beschrijvend / nadenkend of beschouwend)
 • descriptie van muziek
 • desideratum Fens » vraag c.q. suggestie van Fens
 • design » glamour » quasi–volmaakt
 • design » vormgeving » vorm (–kracht) » OOK: vormloosheid c.q. vormeloos
 • design / kunst
 • desillusie » gedesillusioneerd» ontgoocheling (–cheld) » OOK: als lit. motie
 • desillusie » illusieloosheid, opgewekte –
 • desintegrerende boekenverzameling
 • deskundige / leek (: vakman / amateur)
 • deskundige, boek– » boekwetenschap(per)
 • deskundigheid van jury bij poëzie–prijsvraag voor gedetineerden
 • deskundigheid van jury's
 • deskundigheid van neerlandicus, gevraagde –
 • DesPrez, Josquin
 • Dessau: Bauhaus
 • Dessaur, Catharina Irma [pseudoniem: Andreas Burnier]
 • destructie » verwoest» vandalisme» kapot» beschadigd» verloederd (+lit
 • destructie / adstructie; kennis: –
 • destructie, zelf– » zelfverlies » gespletenheid » identiteitscrisis
 • destructor, Claus als –
 • detail » –isme» (te) gedetailleerd» functie van detail(s)\ SOMS: overvolledi
 • detail onmisbaarheid van – » functionaliteit c.q. noodzaak van onderdeel
 • detail representeert geheel
 • detail, aandacht voor cq waarde van – » sfeer oproepen door tekenende details
 • detail, functie van – » teken–kracht van beschreven situatie of gebeurtenis
 • detail, herlezen om treffend (gewaardeerd) –
 • detail: herkend, gewaardeerd
 • detaillisme » detail(s) » gedetailleerd » functie van detail(s)
 • detaillisme / samenhang(en)
 • details, humor van volledigheid aan –
 • details, sfeer opgeroepen door tekenende –
 • details, te veel – » onnodig » overbodig » redundant » zonder functie
 • details, te veel – : daardoor grotere volledigheid onzichtbaar gemaakt
 • detailstudie niet minder (vaak gewenster) dan beschrijving van grote lijn
 • detailstudie: grotere volledigheid onzichtbaar» onmogelijk door volledigheid –
 • detective » speurdersroman » politieroman » thriller
 • detective laat zich niet herlezen
 • detective– / romanschrijver : – lost probleem op / – verklaart mysterie niet
 • detective–achtige elementen bij Vestdijk?
 • detective–lezer
 • detective–toneel » thriller
 • detective: lost probleem op / romanschrijver: verklaart mysterie niet
 • detectiveroman » speurdersroman » thriller
 • detectiveroman, populariteit van – (lezer houdt van onrendabele inspanningen)
 • detentie » gevangenschap » gevangenis (–straf) » arrest » celstraf
 • determinisme, cultureel –
 • Detroit: Institute of Arts
 • deugd » goede smaak : doodsaai ideaal!
 • deugd bevorderend – moraliserend – didactisch – betuttelend
 • deugd c.q. goede smaak: saaiste ideaal» (dood)saai
 • deugd van ondeugd, de – » het kwaad bevordert het goede » onmacht v.h. kwaad
 • Deugd, C. de
 • Deugd, Jan de
 • deugd: saaiste ideaal » goede smaak: (dood)saai
 • Deuil, Odo van
 • deur » poort » toegang » ingang » SOMS: raam
 • Deurne (in de Peel) » De Peel
 • Deursen, A. Th. van
 • deutero–Jesaja
 • Deutinger, Martin
 • Deutsche Literatur
 • Deva Amrito, Swami –
 • Deval, Jacques
 • devaluatie tot "maar kunst" » terzijdestelling van (autonoom geworden) kunst
 • devaluatie van de column » verval van het genre 'column'
 • Develing, Enno
 • Deventer
 • Deventer Dagblad
 • Deventer, Charles van
 • Deventer: Geert Grote tentoonstelling 1984
 • Devereux, Penelope
 • Devilliers, R.E.
 • devotie » vroom (–heid) » vroomheidsideaal » vroomheidsbeleving
 • devotie–insignes, algemene –
 • devotie, lijdens–
 • Devotie, Moderne – » Broeders en Zusters van het Gemene Leven
 • devotie, privé – / bovenpersoonlijke spiritualiteit (c.q. onpersoonlijk vroom)
 • devotie, volks– » volksgeloof
 • devotioneel Nederlands taalgebruik, effect» invloed van –
 • Dewaele, Urbain
 • Dewulf, Bernard
 • Deyssel, Lodewijk van [pseudoniem van Karel Johan Lodewijk Alberdingk Thijm]
 • Deyssel, Lodewijk van – : briefwisseling tussen Van Eeden en –
 • Deyssel, Lodewijk van – : briefwisseling met Albert Verwey
 • Deyssel, Lodewijk van – : briefwisseling met Arnold Ising jr.
 • Deyssel, Lodewijk van : briefwisseling met Arij Prins
 • dezelfde dichters» gedichten onderzocht door literatuurwetenschap; steeds –
 • dezelfde muziek in verschillende uitvoeringen
 • dezelfde waardering bij Fens, niet meer –
 • Dhanis s.j., E.
 • Dhondt, Astère Michel
 • Dhorme, E.
 • Dhuoda
 • Di Castiglione, Fra Sabba
 • Di Ferrara, Alfonso
 • Di Giovanni, Norman Thomas
 • Di Lasso, Orlando
 • Dia » Hélène » Laura » Beatrice
 • diabolisch » duivel(s)
 • diabolische zin (keerzin) » keerwoord
 • Diaconus, Paulus
 • diagnostiek, stilistische – (bij Vestdijk)
 • Diagram [Vlaams tijdschrift]
 • diaken Johannes
 • diaken Paulus [720–800]
 • diaken Petrus
 • Diaken, Johannes de –
 • Dial, The – [maandblad]
 • dialect (: als je meest eigen taal)
 • dialect » bargoens » dieventaal » plat » OOK: (zuidelijke) zachte g
 • dialectiek bij Vestdijk » tegengestelde paren of krachten bij Vestdijk
 • dialectiek van het onderzoek / didactiek
 • dialectisch; kunstbeschouwing» kunstkritiek is per se –
 • dialectische krachten bij Vestdijk » tegengestelde paren bij Vestdijk
 • dialogiciteit
 • dialoog » dialogen » tweespraak » dialogerend
 • dialoog / eenzijdigheid [: humaan (redelijk) / dogmatisch]
 • dialoog / monoloog
 • dialoog als didactisch middel
 • dialoog in romans: "natuurlijk" maar uiterst kunstmatig
 • dialoog kunstwerk met kijker c.q. (personages in) tekst – lezer
 • dialoog met de dingen aangaan (ze betekenis geven): dichten
 • dialoog met jezelf » zelf–studie » zelf–confrontatie
 • dialoog met lezer » lezer aangesproken c.q. tot discussie genodigd
 • dialoog met zichzelf; echte lezer is per se tweevoudig, nl. in –
 • dialoog versus monoloog
 • dialoog, in – » gezamenlijk » met de groep
 • dialoog, innerlijke – » (zelf–) reflectie » zelfbezinning » introspec
 • dialoog, schijn–
 • dialoogvorm (in – ) » dialoog » dialogen
 • Diana, prinses van Engeland
 • Dibbets, Jan
 • dicht bij de dichter
 • dicht van informatie (beknopt» compact) vs. breedsprakig
 • dicht– » leesproces : keuze uit ideeënzwerm bij –
 • dicht, afscheids– » afscheidspoëzie » afscheid als literair motief
 • dicht, dier– » dierenverhaal » fabel(s)
 • dicht, herders– » pastorale » bucolische poëzie
 • dicht, hoor– / lees–dicht
 • dicht, klaag– » elegie » klachtvers
 • dicht, punt–
 • dicht, schimp–\ spot–\ scheld–
 • dichtbij en veraf (het is...)
 • dichtbundel in volgorde lezen, hele –
 • dichtbundel leren kennen, Fens' wijze van –
 • dichtbundel lezen, Fens' wijze van –
 • dichtbundel met opdracht » boek(en) met opdracht(en)
 • dichtbundel sympathiek vinden: een gevaarlijke kwalificatie voor poëzie!
 • dichte / open poëzie (: moeilijk toegankelijke vs. toegankelijke poëzie)
 • dichte poëzie / open poëzie (: moeilijk toegankelijke / toegankelijke poëzie)
 • dichten » denken : poëzie als metaforisch "denkproces"\ dichtend denken
 • dichten / denken (OOK: schrijverschap / denker zijn; EN: scheppen / denken)
 • dichten / schilderen
 • dichten / schilderen (als vak)
 • dichten = ...
 • dichten als boksen met de taal (: als literair motief)
 • dichten als doen en middel tegelijk
 • dichten als literair motief » poëzie als literair motief » poëticaal
 • dichten als reactie op literatuur » respons–dicht » reageren in versvorm
 • dichten als vorm van denken (onze enig mogelijke » is metaforisch denkproces)
 • dichten als vrije–tijdsactiviteit
 • dichten als wetenschapper: D. Hillenius
 • dichten en (poëzie) lezen, spelregel(s) van –
 • dichten en ballingschap
 • dichten en denken » poëzie als metaforisch "denkproces" » dichten is denk
 • dichten en lezen impliceren beide: kiezen uit ideeënzwerm
 • dichten en lezen, keuzeproces bij schrijven » –
 • dichten en liedjes schrijven als vak
 • dichten geeft het naamloze naam» verlost inzichten–in–het–bestaan uit taal
 • dichten geproblematiseerd » taal c.q. woord probleem geworden
 • dichten impliceert keuze uit ideeënzwerm (net als lezen)
 • dichten in Engels zowel als Nederlands
 • dichten is ...
 • dichten is denken » poëzie: metaforisch "denkproces" (gedicht denkt dichtend)
 • dichten is dialoog aangaan met de dingen (ze betekenis geven)
 • dichten is méér dan anekdotisch» gevoelig» esthetisch» halfzacht tij
 • dichten is ontvouwen van een kern» naar buiten ordenen van wat samengebald is
 • dichten is tautologie; alle –
 • dichten is: verklaringen want verbindingen laten ontstaan in taal
 • dichten is: woorden dwingen nog niet bestaande relaties aan te gaan
 • dichten leren
 • dichten onze enig mogelijke vorm van denken (poëzie: metaforisch "denkproces")
 • dichten over dichten » poëticaal
 • dichten over schilderen» schilderijen
 • dichten speelt zich af tussen een woord en het enige er achter verborgen woord
 • dichten verboden » schrijven verboden
 • dichten zelf, visie op het –
 • dichten, beginnen met – » taalproces komt op gang
 • dichten, cursus –
 • dichten, her–
 • dichten, individualisering van het dichterschap » van de poëzie » van het –
 • dichten, kern van schrijven en – : de taal tot zijn recht laten komen
 • dichten, onmacht tot schrijven» scheppen» – : als literair motief
 • dichten, poëzie over (proces van) het –
 • dichten, proces zelf van het – » dichterlijk taalproces
 • dichten, punt–
 • dichten, spelregel(s) van het – » spelregel(s) van het (poëzie) lezen
 • dichten, taalproces van het –
 • dichten: d.i. verklaringen want verbindingen laten ontstaan in taal
 • dichten: de gevoelens voorbij
 • dichten: dialoog aangaan met de dingen (van betekenis uitgaan cq ze die geven)
 • dichten: het naamloze naam geven » inzichten–in–het–bestaan uit taal vrijmak
 • dichten: metaforisch denken » onze enig mogelijke vorm van denken
 • dichten: naam geven a.h. naamloze» uit taal inzichten–in–het–bestaan vrijmak
 • dichten: onoplosbaar probleem: achtervolgen van het nooit helemaal bereikbare
 • dichten: schept eigen geheel nieuwe wereld (lastig te verbinden a.h. bekende)
 • dichten: taal tot zijn recht laten komen is de kern van schrijven en –
 • dichten: verklaringen want verbindingen laten ontstaan in taal
 • dichten: woorden dwingen nog niet bestaande relaties aan te gaan
 • dichten: zingen
 • dichtend denken: poëzie als metaforisch "denkproces"
 • dichtende lezer » lezende dichter
 • dichtende persoon en taal samenkomen; stem: woord waarin –
 • dichter èn wetenschapper » dichtend als wetenschapper (: Hillenius)
 • dichter » auteur(s) » schrijver(s) : dode/ slapende –
 • dichter » kunstenaar : scheppen en vakmanschap
 • dichter (: ziet mogelijkheden tot geheel) / wij (lezer: ziet slechts fragment)
 • dichter (bedenker) /kunstenaar (uitvoerder die niet immer slaagt): Dostojewski
 • dichter (beeld van – ), zoals bij lezer gevormd door (deel van) het oeuvre
 • dichter (gelegenheids– ) » gelegenheidsgedichten
 • dichter (gelegenheids–) » gelegenheidsgedichten
 • dichter (moderne – ): P.C. Hooft de eerste» oudste –
 • dichter (taal van de – ) geeft uiterlijke wereld gestalte van de innerlijke
 • dichter ... ZIE OOK: dichters ... EN: dichter(s) ...
 • dichter / burger (c.q. romanticus) (OOK: – als literair motief)
 • dichter / dichter als burger (historische persoon in de burgerlijke stand)
 • dichter / dominee c.q.: dichter / priester [SOMS OOK: domineespoëzie]
 • dichter / gedicht (: verhouding – )
 • dichter / kunstenaar bij Dostojewski (: concept / uitvoering)
 • dichter / politicus (dichter– c.q. schrijverschap / politiek(–e werkzaamheid)
 • dichter / priester (OOK: dichter / dominee) [SOMS OOK: domineespoëzie]
 • dichter / schilder
 • dichter / schilder (: professie)
 • dichter / wetenschap
 • dichter / wetenschapper OOK: kunstenaar / geleerde
 • dichter aan het werk » dichterschap
 • dichter als antenne
 • dichter als autoriteit » gezag van dichter » gezaghebbend dichter
 • dichter als beschouwende» waarnemende instantie
 • dichter als criticus
 • dichter als dichter / dichter als (historische) persoon in burgerlijke stand
 • dichter als een fotograaf » (verwijzing naar) fotografisch procédé in gedicht
 • dichter als in het gedicht te herkennen personage: taalgestalte
 • dichter als inbreker» als omroeper van oproer » poëzie als kiezels ipv krenten
 • dichter als medium
 • dichter als profeet cq ziener» schrijver als profeet» bezwerend schrijverschap
 • dichter annoteert» becommentarieert hier zijn poëzie, de –
 • dichter bij wie je voor hele / voor kernselectie van oeuvre kiest
 • Dichter des Vaderlands » poet laureate » stadsdichter (etc.)
 • dichter door dichter beoordeeld » poëziebeschouwing door dichter–criticus
 • dichter dwingt woorden om nog niet bestaande relaties aan te gaan
 • dichter en lezer (cf. passer van Donne)
 • dichter en lezer moeten imperfectie voorlopig maar accepteren
 • dichter en lezer, relatie –
 • dichter en priester » dichterschap – priesterschap
 • dichter en publiek, relatie –
 • dichter geeft het naamloze naam
 • dichter geen kopiist van zijn bedoelingen
 • dichter herhaalt zichzelf te veel
 • dichter in andere taal, Gezelle als –
 • dichter kent niet alle betekenismogelijkheden van zijn tekst
 • dichter kritiseert dichter(s) » dichter–criticus
 • dichter leest voor op grammofoonplaat, band of cd
 • dichter maakt lezer medeplichtig
 • dichter niet gelukkig met de taal » taal als probleem of last
 • dichter niet meer toebehorend maar aan lezer c.q. literatuur: is klassiek
 • dichter over dichter(s) c.q. poëzie
 • dichter over dichter(s): poëziebeschouwing» –kritiek door dichter(s)
 • dichter schept nieuwe taal
 • dichter schept taal
 • dichter schreit niet, een
 • dichter tegen God als literair motief
 • dichter van zwak vers bestaat niet meer » wat niet goed is, is niet geschreven
 • dichter verdwijnt in het werk (: bovenpersoonlijk geworden)
 • dichter verwerpt eigen werk » door auteur niet meer erkend eigen werk
 • dichter wèl maar gedicht niet geloofd (bij slecht gedicht)
 • dichter zelf, annotaties bij poëzie door poëzievertaler zelf c.q. –
 • dichter ziet mogelijkheid tot geheel / wij zien slechts fragment
 • dichter–criticus [dichter, tevens – ]: poëziebeschouwing\–kritiek door dichte
 • dichter–ik » ik–figuur » ik–perspectief » ik–vorm »
 • dichter–lezer, paradoxale relatie –
 • dichter–lezer, relatie –
 • dichter–lezer, spiegeling –
 • dichter–lezer, verhouding –
 • dichter–persoon (verhouding)
 • dichter–priester » dichter en priester
 • dichter–publiek, relatie –
 • dichter–publiek, verhouding –
 • dichter–vorst, relatie –
 • dichter(s) ZIE OOK: gedoemde dichter(s)
 • dichter(s) ... ZIE OOK: thuisdichter(s): de (te) herlezen dichter(s)
 • dichter(s), geëerde –
 • dichter(s), gelauwerde –
 • dichter(s), jonge – [nl.: van de laatste jaren]
 • dichter(s), oorlogs–
 • dichter(s), vroege –
 • dichter(s); lezer maakt meestal keuze uit oeuvre van –
 • dichter, amateur–
 • dichter, Amerikaanse – » Amerikaanse poëzie
 • dichter, anoniem worden van – (: ont–subjectivering» ontlediging van dichter)
 • dichter, autoriteit van – » gezaghebbend dichter » gezag van dichter
 • dichter, bedoeling(en) van de –
 • dichter, beeld van – » beeldvorming mbt. auteur(s)
 • dichter, beginnend – » beginnend auteur c.q. schrijver
 • dichter, cultus rond persoon van auteur» –
 • dichter, dicht bij de –
 • dichter, dode – » gestorven schrijver(s)
 • dichter, emotie bij kunstenaar(s)\ schrijver(s)\ –
 • dichter, gedoemde – » poète maudit » bohémien
 • dichter, gefrustreerde» gemankeerde» mislukte schrijver(s) of –
 • dichter, gelegenheids– » gelegenheidsgedichten
 • dichter, gevoel(ens) van kunstenaar(s)\ schrijver(s)\ –
 • dichter, Gezelle als gelegenheids–
 • dichter, houden van een –
 • dichter, ik–vergroting van de –
 • dichter, Innere Gestalt van de – : we lezen literatuur om de relatie met –
 • dichter, interview(s) met schrijver(s) c.q. –
 • dichter, jeugd» ouderlijk milieu» afkomst van auteur c.q. –
 • dichter, jeugdige/ oudere – (: beeldend/ bezinnend, volgens Vestdijk)
 • dichter, jonge – [net beginnend]
 • dichter, katholieke – / dichter die katholiek is
 • dichter, mislukte» gemankeerde» gefrustreerde auteur(s) of –
 • dichter, mogelijkheden van de lezer beperkt door inmenging van de –
 • dichter, ongelezen – » niet meer gelezen dichter(s)
 • dichter, onsterfelijke – » onsterfelijke poëzie
 • dichter, ontlediging» ont–subjectivering van – (: anoniem–wording v. dichte
 • dichter, persoon van auteur» – : cultus rond –
 • dichter, priester–
 • dichter, Provençaalse –
 • dichter, relatie publiek (c.q. lezer) en –
 • dichter, restanten werkmateriaal van –
 • dichter, roeping als»tot –
 • dichter, scheppen en vakmanschap van kunstenaar c.q. –
 • dichter, taal dicht in de – » initiatief van de taal c.q. van de tekst
 • dichter, technisch meesterschap van –
 • dichter, tekstbetekenissen onttrekken zich aan –
 • dichter, toon–
 • dichter, vakmanschap en scheppen van kunstenaar c.q. –
 • dichter, vergeten – » vergeten auteur(s) » vergeten boek(en) of bundel(s)
 • dichter, verhouding lezer (c.q. publiek) en –
 • dichter, Vondel's ontwikkeling als denker » geleerde » –
 • dichter, vrouwelijke – » dichteres(sen)
 • dichter, zins–
 • dichter, zondags– » zondagsschrijver(s) » –poëzie
 • dichter: afkomst» jeugd» ouderlijk milieu van –
 • dichter: beginnende – gebleven
 • dichter: de gevoelens voorbij » een dichter schreit niet
 • dichter: emoties voorbij
 • dichter: gebondenheid / beeldend kunstenaar: vrijheid
 • dichter: inmenging van – beperkt de mogelijkheden van de lezer
 • dichter: onmachtig / overmacht van de taal
 • dichter: schept taal
 • dichter: taal van gedicht kan andere gevoelens oproepen dan bij – speelden
 • dichter: zag mogelijkheden tot geheel / wij zien: niet meer dan een fragment
 • dichter: zingende boom in de wind
 • dichterbeeld bij lezer
 • dichteres » –essen » vrouwelijke auteur(s) » geschreven door vrouw(en)
 • dichteres (–sen)
 • dichteressen selecteerden zelf voor bloemlezing
 • dichtergestalte: taalgestalte (in & door het werk herkenbaar dichterpersonage)
 • dichtergestalte: uit taal / uit burgerlijke stand
 • dichterlijk = kinderlijk = gewoon = bijzonder (: alles als nieuw kunnen zien)
 • dichterlijk denken (van nu) / schriftuurlijk denken
 • dichterlijk gezag » gezaghebbend dichter » autoriteit van dichter
 • dichterlijk maar geen poëzie
 • dichterlijk materiaal; houding van lezer t.o. herkomst c.q. verleden van het –
 • dichterlijk proza » prozagedicht
 • dichterlijk taalproces » proces van het dichten zelf
 • dichterlijk vertellend » vertellende dichter
 • dichterlijke gestalten in lezers, "innerlijke" biografie: van –
 • dichterlijke taal, traditie van poëtische beelden c.q. –
 • dichterlijke werkzaamheid » dichterschap
 • dichterlijke woordvormen c.q. – taal : conventioneel –
 • dichterlijkheid nú, ouderwetse –
 • dichterlijkheid, ouderwetse – : nú
 • dichterpersonage: dichter is in en door zijn werk herkenbaar als taalgestalte
 • dichters » gedichten : steeds dezelfde – onderzocht door literatuurwetenschap
 • dichters ("complete –") bij wie niets uit hun werk is weg te laten
 • dichters ... ZIE OOK: dichter ... EN: dichter(s) ...
 • dichters / geleerden
 • dichters / schilders (c.q.: schrijvers / schilders)
 • dichters als erflaters van bijzondere woorden
 • dichters die hun belofte niet waar maken » minor poets
 • dichters en het briefschrijvende meisje van Terborch
 • dichters geportretteerd in poëzie
 • dichters herdichten Nederlandse poëzie; Ierse –
 • dichters krijgen zelden het woord van de literatuurgeschiedenis
 • dichters lezen voor (huiskamerfestival Den Haag)
 • dichters lezen voor op grammofoonplaat, band of cd
 • dichters liegen de waarheid » literaire leugen als waarheid
 • dichters om te herlezen: "thuisdichters"
 • dichters over dichters c.q. poëzie
 • dichters over dichters: poëzie beschouwing» –kritiek door dichter(s)
 • dichters over Nijhoff
 • dichters uit verleden en van heden zijn elkaars collega's
 • dichters van heden en verleden zijn elkaars collega's
 • dichters van wie je kern–oeuvre kiest vs.: compleet te kiezen dichter(s)
 • dichters–poëzie: niet voor de "gewone" lezer
 • dichters, amateur–
 • dichters, Amerikaanse – » Amerikaanse poëzie
 • dichters, boekenkast als limbus van schrijvers en –
 • dichters, constanten (beeld» idee» vorm\...) bij –
 • dichters, dubbelgangers onder – » dubbelgangers in de poëzie
 • dichters, gevoel(ens) van kunstenaar(s)\ schrijver(s)\ –
 • dichters, ongelezen – » niet meer gelezen dichter
 • dichters, poëziekritiek door –
 • dichters, Provençaalse –
 • dichters, talrijke Finse –
 • dichters, thuis– : die wil je herlezen
 • dichters, wisselwerking bij poëziekritiek door –
 • dichters, zondags– » zondagspoëzie » zondagsschrijvers
 • dichters: de gevoelens voorbij
 • dichters: literatuurgeschiedenis geeft zelden het woord aan de –
 • dichterschap – priesterschap
 • dichterschap » OOK: dichterlijke werkzaamheid » dichter cq auteur aan het werk
 • dichterschap / politiek (–e werkzaamheid)
 • dichterschap / priesterschap [OOK: dichter / dominee cq priester OF ds–poëzie]
 • dichterschap als literair motief » poëticaal » over het schrijven schrijven
 • dichterschap als probleem ervaren » tot probleem geworden
 • dichterschap als roeping
 • dichterschap en maatschappij » maatschappelijke positie van letterkundige(n)
 • dichterschap erkend
 • dichterschap in ontwikkeling
 • dichterschap mediaal opgevat
 • dichterschap problematisch geworden» ervaren
 • dichterschap van Achterberg: bijna absolute taal van het –
 • dichterschap van Toon Hermans
 • dichterschap, afscheid van het – » voorbij dichterschap
 • dichterschap, biografische verklaring van – » biografische literaire kritiek
 • dichterschap, dienend – » – als roeping » geroepen tot dichterschap
 • dichterschap, dood als voltooiing van gedicht en –
 • dichterschap, einde c.q. afscheid van – » voorbij dichterschap
 • dichterschap, erkenning van –
 • dichterschap, individualisering van het – (van het dichten» van de poëzie)
 • dichterschap, ontdekking van het schrijverschap» –
 • dichterschap, profeterend – » dichter als ziener » bezwerend schrijverschap
 • dichterschap, roeping tot het –
 • dichterschap, voorbij – » afscheid c.q. einde van dichterschap
 • dichterschap, zich ontwikkelend – » beginnend dichterschap
 • dichterschap: tweede stem die het wezen van het – moet zijn
 • dichterschap; Achterbergs angst voor het einde van zijn –
 • dichterspoëzie: niet voor de "gewone" lezer
 • dichterswit [typografisch wit in poëzie]
 • dichtgevouwenheid ontbreekt : films missen onvoltooidheid
 • dichtheid » verdichting » informatiedicht » betekenisconcentratie
 • dichtheid (van informatie) » compactheid » beknoptheid
 • dichtheid (verschil in – ): novelle / roman
 • dichtheid en concentratie als waardecriterium
 • dichtheid van taal (verschil in – ): verschil poëzie/ proza
 • dichtheid, graden van –
 • dichtkunst ...
 • dichtkunst .... ZIE: poëzie ....
 • dichtkunst / emotie : verwarring – met –
 • dichtkunst / verhaalkunst (: sterke Ned. – / zwakke [Noord–] Nederlandse)
 • dichtkunst / wetenschap
 • dichtkunst en emotie»gevoel(ens)
 • dichtkunst verward met emotie of lieve woorden
 • dichtkunst, aan de –
 • dichtkunst, de hoge plaats van – » zin van poëzie
 • dichtkunst, de nieuwe figuratieve
 • dichtkunst, emotie verward met poëzie c.q. –
 • dichtkunst, Engelse – » poëzie in het Engels
 • dichtkunst, functie binnen gemeenschap of in cultuur van literatuur c.q. –
 • dichtkunst, geestelijke» religieuze –
 • dichtkunst, gepassioneerde – » onnederlands gepassioneerde (poëtische) taal
 • dichtkunst, intellectualistische kunst c.q. –
 • dichtkunst, lezersverwachting(en) t.a.v. –
 • dichtkunst, nieuwste en nieuwe – : vragen in De Gids 1962
 • dichtkunst, onnederlands gepassioneerde taal in –
 • dichtkunst, religieuze –
 • dichtkunst, vergeten – » vergeten literatuur » vergeten auteur(s)
 • dichtkunst, verwarring emotie of lieve woorden met –
 • dichtkunst: méér dan esthetisch» gevoelig» anecdotisch» halfzacht ti
 • dichtproces » leesproces : keuze uit ideeënzwerm
 • dichtproces » schrijfproces
 • dichtproces (= taalproces) komt op gang » beginnen met schrijven
 • dichtproces (het eigenlijke – ) » dichterlijk taalproces
 • dichtproces ... ZIE OOK: schrijfproces ...
 • dichtproces komt op gang (: taalproces komt op gang) » beginnen met schrijven
 • dichtregel, dode – » "dode" versregels
 • dichtregel, onpersoonlijke –
 • dichtregels, onpersoonlijke –
 • dichtspel, regels van – » regels van leesspel (mbt. poëzie)
 • Dichtung / Wahrheit : relatie –
 • Dichtung; interpretatie van schrijver: zijn Wahrheit lezen uit zijn –
 • dichtverbod » schrijfverbod
 • dichtvorm » vormaspect(en) van poëzie » versvorm(en)
 • dichtvorm, reageren in – » respons inversvorm » schakelpoëzie
 • dichtwerk, eigen – : verzoek om beoordeling van –
 • dichtwerk, lang – » lange gedichten
 • Dichtwerk, Verzameld (Gezelle), opzet van –
 • Dick, Kay
 • Dick, Oliver Lawson
 • Dickens–museum te Bronkhorst
 • Dickens, Charles
 • Dickens, The Clarendon–
 • Dickinson, Emily
 • dictatuur van de reisgids » opgejaagd door de reisgids
 • dictee » dictee–wedstrijd
 • Dictee der Nederlandse Taal, Groot –
 • Dictee, Het Nationaal –
 • dictionaire » woordenboek » lexicon
 • dictionary » naslagwerk » lexicon » encyclopedie » register » compendi
 • Dictionary of Quotations, The Oxford–
 • didactiek » didactisch» leerzaam» leerdicht» moraliteit» wijsheidslite
 • didactiek / dialectiek : van het onderzoek
 • didactiek van de moedertaal » moedertaalonderwijs
 • didactiek, poëzie–
 • didactisch – moraliserend – deugd bevorderend (OOK: – betuttelend)
 • didactisch » didactiek» leerzaam» leerdicht» moraliteit» wijsheidslite
 • didactisch » onderwijs » onderwijzen
 • didactisch middel, dialoog als –
 • didactische » onderwijskundige opvattingen van Fens
 • didaktiek » didaktisch» leerzaam» leerdicht» moraliteit» wijsheidslite
 • didaktiek » onderwijs » onderricht » onderwijzen
 • didaktiek, poëzie–
 • Diderot, Denis
 • Diederik van Assenede
 • dief » plunderen » diefstal » (kunst–) roof » plundertocht
 • dief, boeken– » diefstal van boeken
 • dief, lezer als –
 • diefstal van boeken » boekendief
 • Diekmann, Miep
 • Diekstra, René
 • Diels, Joris
 • dienaar van het woord
 • dienend dichterschap (als roeping) » roeping tot het dichterschap
 • dienst, militaire – » leger » defensie » krijgsmacht » marechaussee
 • dienstbaarheid, kritiek als – » (literair) criticus als dienstbare
 • dienstbare » personeel » gedienstige(n) » knecht(s) » bediende(n)
 • dienstbare (literaire) kritiek » criticus als dienstbare
 • dienstbode » huisknecht » bediende(n) » personeel » butler
 • diep / breed
 • diep zoeken, te – » overinterpretatie
 • Diepen–Oost, mr F.G. van [VVD–gedeputeerde in Culturele Raad Noord–Holland]
 • Diepen, mgr. A.F. [bisschop van Den Bosch]
 • Diepenbrock, Alphons
 • Diepenhorst, I.A.
 • diepere kennismaking, hartstocht voor –
 • diepere oppervlakkigheid » ware diepte uit zich in schijnbare oppervlakkigheid
 • diepgang » weidsheid : door kerkelijke cultuur of traditie
 • diepgang ontbreekt » aan de buitenkant blijvend » uiterlijkheden
 • diepgang van literatuur: géén bevestiging wèl schokkend zicht op fundamenteels
 • diepgang, gebrek aan – » oppervlakkig (–heid)
 • diepgang: gebrek aan – (cq kwaliteit» intensiteit» vitaliteit» grootsheid..
 • Diepstraten, Johan
 • diepte–psychologische benadering » psychologie » psychoanalyse
 • diepte, angst voor de – »voor het mysterie» voor het zwijgen» voor de stilte
 • diepte, ware – : uit zich in schijnbare oppervlakkigheid
 • dieptepunt, schok van literair –
 • diepzinnig, schijnbaar» quasi –
 • diepzinniger duiden dan bedoeld » overinterpretatie
 • diepzinnigheden, voorzichtig met –
 • dier / mens
 • dier als literair motief (SOMS OOK: – als vergelijking)
 • dier en mens, relatie» verhouding» betrokkenheid –
 • dier–mens, verhouding» relatie» betrokkenheid –
 • dierbaarst boek (: "het enige dat het bestaan rechtvaardigt")
 • dierdicht » fabel(s) » dierenverhaal
 • dieren (...) ZIE OOK: beesten (...)
 • dieren als literair motief
 • Dieren, Bernard van
 • dierentuin "Artis" als literair motief
 • dierentuin "Artis" te Amsterdam
 • dierenverhaal (–verhalen) » fabel(s) » dierdicht » fabeldier
 • dierenverhalen van Koolhaas, het zwijgen over de –
 • Dierkens, Alain
 • dierlijkheid / liefde : strijd tussen – als literair motief
 • dierverhaal (–verhalen) » fabel(s) » dierdicht
 • Dies Irae
 • diesrede "Puer Senex" (tegelijk afscheidsrede Fens Nijmegen 28 oktober 1994)
 • Dieterich, Johann Christian
 • Dietrich, Marlene
 • Diets / Duits
 • Dietsche Warande en Belfort [tijdschrift]
 • Dietz, Paul
 • Dietz, Ronald
 • dieventaal » bargoens » plat » dialect
 • Diever (Drente)
 • Diggele, Els van
 • digitaal » informatica » automatisering » computer » tekstverwerker »
 • digitale communicatie, internationaal netwerk v. – » Internet » E–mail
 • Dijck, Anthonie van
 • Dijck, J. van
 • Dijk, André van
 • Dijk, Anthonie van
 • Dijk, Bertus
 • Dijk, Henk van
 • Dijk, Isaäk van
 • Dijk, Kees van [CDA–politicus; minister van BZ en Ontwikkelingssamenwerking]
 • Dijk, Ko van
 • Dijk, Liane van
 • Dijk, Louis van
 • Dijk, Nel van
 • Dijk, Otto
 • Dijk, P.A.J. van
 • Dijk, Ric van
 • Dijk, T.A. van (Teun)
 • Dijk, Wim G.J. van
 • Dijk, Yra van
 • Dijkgraaf, Arjen
 • Dijkgraaf, Jan
 • Dijkgraaf, Robbert
 • Dijkhoffz, boekhandel te Den Haag
 • Dijkhuis, Henk
 • Dijkstal, H. (Hans) [VVD–politicus; minister van Binnenlandse Zaken]
 • Dijksterhuis, Eduard Jan
 • Dijkstra, Ale
 • Dijkstra, Bert
 • Dijkstra, Pia
 • Dijkstra, Sjoukje
 • Dijl, Frank van
 • Dijstelberge, Paul
 • dik / dun (ontwikkeling van – naar – )
 • dik boek » te lange tekst(en) » wijdlopig (–heid) » (te) dikke boeken
 • dik hout, van – » te vet aangezet » schmieren
 • dik: van – naar dun
 • dikke / dunne boeken
 • dikke / dunne boeken herlezen
 • dikke boeken lezen
 • dikke boeken, te – » (te) dik boek » (te) lange tekst(en)
 • Dikkers, Pim
 • Dikkertje Dap: analyse door Fens
 • dikwijls lezen » veel lezen
 • dilettant » amateur » liefhebber » amateuristisch » amateurisme
 • dilettant » dilettantisme
 • dilettant / vakman
 • dilettant–schrijver » zondagsschrijver(s) » zondagspoëzie
 • dilettantenpoëzie » zondagsschrijver(s) » –dichter(s)
 • dilettantisme » dilettant
 • Dillon (universiteitsboekhandel in Londen)
 • dimensie, religieuze oorsprong» ondergrond» behoefte» aspecten» karakter&raq
 • diminutief » verkleinwoord(en)
 • Dimond, Frances
 • Dinaux, C.J.E.
 • diner » maaltijd » eten of maaltijd als (literair) motief
 • ding / idee (: filosofische aspecten van de vergelijking)
 • ding worden van woord(en) » woord als ding
 • ding wordt kunst door taal (door alle verhalen erom, de context)
 • ding–wording van woord(en) » woord als ding
 • ding, geluk om plaats» gebouw» boek» persoon» –
 • ding, woord als – » ding–wording van het woord
 • ding: woord is geen – (door context – functie – betekenis)
 • dingen (wezen uit de – ) losmaken
 • dingen / woorden
 • dingen betekenis geven c.q. uitgaan van hun betekenis: dichten
 • dingen worden tot kunst verhaald, sommige – (: taal maakt kunstwerk)
 • dingen, dialoog aangaan met de – : dichten (: de dingen betekenis geven)
 • dingen; woorden functioneren nooit als –
 • Dingle: Gallarus–kerkje
 • Dinther, Mac van
 • Diocletianus keizer van Rome
 • Diogenes [Vlaams literair tijdschrift]
 • Diogenes Laërtius
 • Diogenes van Sinope » Diogenes de Cynicus
 • Diogenes, tv–programma –
 • dionysisch / apollinisch (OOK: als literair motief)
 • Dionysius de Kartuizer
 • Dionysos trilt in Apollo bij Vestdijk
 • diploma » gediplomeerd
 • diplomaat » diplomatie » ambassade » ambassadeur (OOK: – als literair motie
 • Dippel, C.J.
 • Diptiek van Melun
 • Dirc van Delf(t)
 • direct gebonden aan een tekst, soms; door iets irrationeels
 • direct interpreterend kijken, niet – : kunsthistorische discipline
 • direct taalgebruik » weinig officieel cq conventioneel taalgebruik
 • directe (persoonlijke) taal van middeleeuwse vrouwelijke auteurs
 • directe beleving / onrechtstreeks beleven [SOMS: primair/ secundair] van kunst
 • directe ogenblik, belang van het moment» van het –
 • directe taal » directheid van taal (MET NAME OOK: in poëzie)
 • directe taal van middeleeuwse schrijfsters
 • directheid van de poëzie van Claus
 • directheid van taal » (MET NAME c.q. ONDER MEER OOK:) directheid in poëzie
 • Dirkse, Paul – » SOMS: EN Annelies –
 • Dirkzwager, Adrianus [Mr. – ]
 • Dis, Adriaan van
 • discipline (werk– ) / inspiratie; scheppen: –
 • discipline / inspiratie (scheppen: – )
 • discipline bij lezen » goed (exact & precies) lezen wat er staat
 • discipline door materiaal» gereedschap» techniek (OOK: werkwijze » techniek)
 • discipline, kunsthistorische – : onbevooroordeeld» contextloos» precies kijken
 • discipline, werk– » werkritme » werkethos » OOK: workaholic
 • disco
 • discofiele / bibliofiele cultuur (: muziek vs literatuur; muziek vs woord)
 • discontinuïteit / continuïteit (OOK: onderbreking » storing » breuk)
 • discontinuïteit in Europese cultuur » Europese cultuur als probleem
 • discontinuïteit v.d. werkelijkheid, interpretatie v.d. bedrieglijkheid c.q. –
 • discrepantie tekst/ muziek c.q.: tekst achter de muziek verdwenen
 • discrepantie... ZIE OOK: contrast... » tegenstelling... » verschil... (etc.)
 • discriminatie » antisemitisme cq racisme» rassentheorie(ën)\ vreemdelingenhaat
 • discriminatie van homoseksuelen, maatschappelijke –
 • discriminatie van vrouwen » vrouwenhaat » antifeminisme etc.
 • discussie » (lezers)gesprek » interview: brengen op tv literatuur a.h. woord
 • discussie » gesprek » gedachtenwisseling tussen... [OOK:] – als spel
 • discussie » polemiek » polemisch
 • discussie (cultuur– ) en nationale cultuur
 • discussie / conversatie
 • discussie / gedachtenwisseling
 • discussie onmogelijk / wèl mogelijk : essay resp. wetenschap
 • discussie onmogelijk met levensinzicht–in–drie–woorden ('God bestaat niet')
 • discussie vanwege meningsverschil » andere visies (besproken)
 • discussie, literaire – : op radio of tv
 • discussie, uitnodiging tot – (: aan lezer) » dialoog met lezer
 • discussie: wetenschap wil – / essay laat zich niet tegenspreken
 • discussieprogramma Het Capitool » tv–gespreksprogramma Het Capitool
 • disharmonie (disorde) / evenwicht (harmonie)
 • disharmonie herkennen levert harmonie op; elkaars gelijke –
 • disharmonie kenmerkend voor hele cultuur van fin de siècle
 • disharmonie, harmonie uit tweevoudige –
 • Dishoeck, A.M.E. van
 • Dishoeck, C.A.J. van – (uitgever)
 • diskwalificatie
 • diskwalificatie, voorspelbaarheid als kwalificatie c.q.
 • Disney, Walt
 • Disneyland van de literatuur (literatuur op de werkelijkheid geprojecteerd)
 • disorde (disharmonie) / evenwicht (harmonie)
 • disorde, orde uit tweevoudige –
 • dispositie en waardeoordeel
 • dispositie van lezer » lezersdispositie » SOMS: gevoel van de lezer voor humor
 • dispositie, lezers– » SOMS: gevoel voor humor bij de lezer
 • dispuut » gesprek » discussie » gedachtenwisseling » [OOK:] – als spel
 • Disraeli, Benjamin
 • dissertatie » promotie » proefschrift » promoveren » promovendus » doc
 • dissertatie / (echt) boek
 • dissertatie / handelseditie van dat boek
 • dissertatie G. Borgers (1971)
 • dissertatie lezen
 • dissertatie–suggestie Fens: geschiedenis van de bloemlezing sinds 1890
 • dissertatie, stelling bij –
 • dissidente schrijver(s), Russische –
 • dissociation of sensibilities, geen – » eenheid van object–gevoel–gedachte
 • Dissolution of the Monasteries (1538)
 • distantie » afstandelijk » afstand scheppende toon
 • distantie » afzijdigheid » afzondering » eenzaamheid, behoefte aan –
 • distantie » distinctie
 • distantie als levenshouding (: vreemdelingschap» "geestelijk toerisme")
 • distantie van sociaal–democratie
 • distantie zoekend » afstandelijk » OOK: terzijde–positie
 • distantiegebrek bij biograaf » auteur plaatst zich tussen lezer en onderwerp
 • distichon » disticha » tweeregelig vers
 • distinctie » distantie
 • distinctie, kunst c.q. literatuur als middel tot sociale –
 • distributie (van kunst » cultuur » literatuur)
 • dit [het woord " – "]
 • dit is geen goed gedicht
 • dit is geen poëzie » slechte poëzie
 • dit is poëzie... ZIE OOK: normen» oordelen» vooroordelen bij erkenning: dit is
 • dit is poëzie; grond voor oordeel –
 • dit is poëzie; herkenning: –
 • dit is poëzie; normen» vooroordelen» oordelen bij de erkenning: –
 • dit is poëzie; referentiekader voor oordeel: –
 • dit is poëzie; erkenning» constatering : –
 • dit vind ik geen goed gedicht
 • Divendal, Herman
 • Divendal, Joost
 • diverse Engelstalige literaturen, verzelfstandiging van –
 • diverse interpretaties
 • diverse leesmogelijkheden per lezer
 • diverse lezers: eigen leesmogelijkheid
 • diverse literaturen in het Engels, verzelfstandiging van –
 • diverse poëziebundels, oplagecijfers van –
 • diverse tijden» perioden; mens–van–nu consumeert kunst uit wel zéér
 • diverse wijzen van lezen
 • diversificatie literair/niet–literair, nog geen –
 • diversiteit » verscheidenheid » veelsoortig » chaos » uiteenlopende aanpak
 • diversiteit van stijlen » niet één stijl
 • Divina Commedia » Goddelijke Komedie (Dante)
 • Divina Commedia–tekeningen Botticelli (Royal Academy of Arts, Londen 2001)
 • Dixhoorn, Frank van
 • Dixon, Richard
 • Dixon, William
 • dizain » dizijn » tienregelig vers
 • dizijn » dizain » tienregelig vers
 • Djakarta » Jakarta » Batavia
 • Djakarta: Erasmus taalcentrum
 • Djakarta: universiteit van Indonesia » (gast– ) colleges aan...
 • Djojopuspito, Suwarsih
 • Djokjakarta: Hindoe–tempelcomplex Prambanan
 • Dmytryk, Edward
 • Dobbenburgh, Aart van
 • Dobson, Anthony
 • Doc Kostermans
 • docent – leerling (–en), verhouding –
 • docent » leraar » leermeester
 • docenten, waardering van auteur op school door (leerlingen c.q.) –
 • docentschap » leraar(schap) » docent » leermeester » onderwijzer
 • doceren » les geven » onderwijzen » onderricht » didactisch
 • dochter / moeder relatie (OOK: moederbinding m. zoon» dochter EN als lit.mot.)
 • dochter als moeder van de vader (Yourcenar)
 • dochter van Fens
 • dochter–moederbinding » moeder–zoonbinding» moeder–kindrelatie»
 • dochter–vader relatie
 • doctor, ere– » doctor honoris causa » eredoctoraat
 • doctoraat » promoveren » promotie » dissertatie » proefschrift » promo
 • doctoraat, ere–
 • docu–fiction » quasi–historisch » schijnrealisme
 • docufictie » journalistiek werk » reportage » verslag(geving)
 • document
 • document humain (E. de Goncourt: 'een knekelhuis')
 • documentair materiaal » documentatie » document(en) » procesakte » brieven
 • documentair materiaal beperkt c.q. ontbrekend » bron(nen) onbetrouwbaar
 • documentair materiaal van andere orde; literair werk» kunstwerk: –
 • documentair materiaal, ethiek mbt. brief als –
 • documentair materiaal, fictionalisering door lezer(s) van –
 • documentaire » documentaire waarde » documentaire functie
 • documentaire / biografie
 • documentaire / fictie (Max Havelaar)
 • documentaire roman » documentaire karaktertrekken in roman c.q. verhaal
 • documentaire waarde » documentaire functie » documentaire
 • documentaire, televisie– » tv–reportage
 • documentaire; "Max Havelaar" door Funke e.a. gelezen als –
 • documentatie
 • documentatie ontbreekt in publikatie » geen onderzoek gedaan
 • documentatie tbv. schrijven » zich prepareren op schrijven
 • documentatie voor autobiografie » autobiografisch materiaal c.q. gegeven(s)
 • documentatie, biografische – » autobiografische documentatie
 • documentatie, fictionalisering» vervalsing bij –
 • documentatie, foto's als historische –
 • Documentatiecentrum Hugo Claus, Studie– en – (Univ. Inst. Antwerpen)
 • Documentatiecentrum, Nederlands Letterkundig Museum en –
 • documentatiemateriaal » documentair materiaal » akte(n) » brieven
 • documentatiemateriaal door lezers gefictionaliseerd
 • documentatiemateriaal, fictionalisering» vervalsing door –
 • Documentation, Répertoire Universel de
 • documenten
 • documenten, verloren gegane boeken en (literaire) –
 • documentering ontbreekt » geen onderzoek gedaan
 • documents humains: een knekelhuis (E. de Goncourt)
 • dode » lege taal
 • dode (–n) even menen te herkennen in (willekeurige) levende(n)
 • dode / levende auteurs c.q. teksten
 • dode / levende poëzie
 • dode / levende taal : van macht en bureaucratie/ van literatuur
 • dode / slapende dichter(s) [c.q. auteur(s) c.q. schrijver(s)]
 • dode auteur (–s) » gestorven dichter(s)
 • dode beelden » verouderde beeldspraak » dood van beeldenwereld » cliché
 • dode cultuur van een te groot verleden
 • dode Europese cultuur » museaal c.q. problematisch geworden Europese cultuur
 • dode lezers
 • dode literatuur » literair niet meer levende literatuur
 • dode metaforen » verouderde beeldspraak » dood van beeldenwereld » cliché
 • dode regels
 • dode schrijver (: niet meer als mythe levende auteur)
 • dode taal » boekentaal
 • dode taal (: lege» ongeloofwaardige» grijze» dorre» kleurloze etc. taal)
 • dode taal (van macht» bureaucratie) / levende taal (c.q. literatuur)
 • dode taal van wetenschap » lusteloze wetenschapstaal » ongeloofwaardig –jargon
 • dode tekst (: stilstaand » geen verdere groei of ontwikkeling ervan)
 • dode versregel(s)
 • dode, herinnering aan – » nagedachtenis » memoriam
 • dode, omgang met – » omgaan met de dood
 • dode, treuren om – » rouw (–beklag)
 • dodelijk ongeluk
 • dodelijke kritiek, monddood gemaakt door –
 • doden van burgeroorlog in Joegoslavië
 • doden–levenden, gemeenschap der –
 • doden, voltooien is – » wat af is verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • doden: bidprentjes van – in kerkboek
 • dodenboek
 • dodendans
 • dodenherdenking » herdenkingsgedicht » gedicht bij de dood van...
 • dodenofficie » uitvaart » begrafenisliturgie » begrafenis (–plechtigheid)
 • dodenspiegel » ars moriendi » middeleeuws sterfboek
 • Doderer, Joop
 • Dodewaard, mgr. [bisschop van Haarlem]
 • Dodewaard, van – [bisschop van Haarlem]
 • Dodeweerd, H.D. van [pseudoniem: Armando]
 • Dodgson, Charles Lutwidge » Lewis Carroll
 • dodo
 • Doe Foe
 • doe het zelf » mee (willen) gaan doen
 • doe–het–zelf » mee (willen) gaan doen
 • doe–het–zelf in poëzie
 • doe–het–zelfroman samenstelbaar uit aangeboden verzameling passages: sugg.Fens
 • doedelzak » doedelzakken
 • Doedes, J.J.
 • doel en middel tegelijk, gedicht als –
 • doel van lezende criticus» recensent» Fens (: schrijven over het gelezene)
 • doel van poëzie lezen: tijdelijkheid vereeuwigen
 • Doel, Frank
 • Doel, H.G. van den (Huib)
 • Doel, Marieke van den
 • doelgroep, lezers–
 • doelloos lezen » ongedwongen c.q. onbevangen lezen
 • doelloosheid » nutteloos » volmaakt doelloos
 • doelloosheid » nutteloosheid, studeren: veel willen weten ondanks besef van –
 • doelmatig » nuttig » win–cultuur
 • doem » noodlot » fatum (OOK: – als literair motief)
 • doen alsof » gemaakt » gekunsteld » geforceerd » onecht » aanstellerij
 • doen herkennen » losmaken » loslezen » activeren bij (uit) lezer...
 • Does de Villebois, Rosemarijn van der
 • Does de Willebois, A.E.M. van de
 • Does, Bram de
 • Does, Robert de
 • Doesburg, Nelly van
 • Doesburg, Theo van (ps.: I.K. Bonset) » C.E.M. Küpper de Ferrand » Aldo Camini
 • Doetinchem
 • Doeve, Eppo
 • dogma » dogmata » afkondiging van dogma('s)
 • dogma van pauselijke onfeilbaarheid (1870) » [OOK:] ontwikkeling tot...
 • dogma, vorm als – » vormverstarring » verstarde traditie
 • dogmaticus van de vrijzinnigheid: Multatuli
 • dogmatiek » leer » systeem van denkbeelden
 • dogmatisch eenzijdig / evenwichtig (in dialoog)
 • dogmatisch karakter van tijdgebonden cultuurgegeven: door institutionalisering
 • dogmatische eenzijdigheid / humane (redelijke) dialoog
 • dogmatische rechtlijnigheid » eenzijdigheid » starheid » fundamentalisme
 • Doherty, H.B.
 • Dohmen, A.M.E.
 • Dohrn–Van Rossum, Gerhard
 • DOK Delft (gefuseerde Discotheek, Openbare Bibliotheek en Kunstencentrum)
 • doktersroman
 • dokterswachtkamer het ideale recreatieoord van de Nederlander [als tv–vermaak]
 • dol op Engeland
 • dolage » zwerven » reizen » tocht » onderweg : als literair motief
 • Dolben, Digby
 • Dolce, Danilo
 • Dolen, Hein L. van
 • Dolman, Dick – [PvdA–politicus; was voorzitter Tweede Kamer]
 • Dom (–toren) van Utrecht
 • dom als literair motief » domheid c.q. bekrompenheid als literair motief
 • dom–Hollands (: Vlaams vs Nederlands; Zuidnederlands vs Noordnederlands etc.)
 • Dom, Ignaas
 • Domburg, A. (Janus) van – [filmrecensent; ook chef kunst bij dagblad De Tijd]
 • Domburg, Andrea [actrice]
 • Domburg, J. (Janus) van –
 • Domburgse Cahiers (reeks uitgegeven door J.C. van Schagen)
 • Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
 • domheid » – als literair motief » bekrompen cq kleinzielig als literair motief
 • dominantie » competitie » afvalrace » concurrentie » Streber
 • dominee » voorganger » bedienaar des Woords » predikant » Episcopaals priest
 • dominee / dichter c.q.: priester / dichter [SOMS OOK: domineespoëzie]
 • dominee als literair motief » priester (–schap) als literair motief
 • dominee als secretarisvogel
 • domineespoëzie EN: priester vs dichter OF: dominee vs dichter
 • dominicaner orde » orde der predikheren » o.p.
 • Dominicus » St. Dominicus
 • Dominicus, F.C.
 • Dominicus: Spaans» streng» onwerelds godsbeeld (: Theresia v.A.\ Ignatius» –
 • Dominicuskerk Amsterdam » studentenkerk » Ekklesia
 • Domisse, Fré
 • domkerk » kathedraal » kathedralen
 • Domselaer, Jacob van
 • Don Giovanni / Don Juan
 • Don Juan
 • Don Juan / Don Giovanni
 • Don Quichot » Don Quichote
 • Don Quichot » Sancho Panza: lezer » criticus
 • Don Quichot als literair motief
 • Don Quichot, beeld van – » beeldvorming mbt. Don Quichot
 • Donald Ducks taal » Donald Duck
 • Donatello (: Donatello di Nicoló di Betto dei Bardi)
 • Donatus, Aelius
 • Dondeyne, Albert
 • Dongelmans, B.P.M. (Berry)
 • Dongen, Kees van
 • Donizetti, Gaetano
 • donjon van het Valkhof (burcht van Nijmegen)
 • Donk, Eric van der
 • Donk, Joop van de
 • donker » duister » te weinig licht (OOK: om te lezen)
 • donker / licht : strijd (c.q. spel) tussen –
 • donker / licht : als literair motief; OOK: licht ordent dag/nacht
 • donker / licht in liturgie
 • donker als literair motief » duisternis c.q. nacht als literair motief
 • donker is veiligheid, bescherming, verborgenheid, onzichtbaarheid
 • Donker, A. – : bloemlezing maken uit diens essays» wetensch. werk (sugg. Fens)
 • Donker, Ad. (uitgever)
 • Donker, Anthonie [pseudoniem van N.A. Donkersloot] » N.A. Donkersloot
 • Donker, Anthonie : over Achterberg
 • Donker, Gretha
 • Donker, Jan
 • donkere nacht (mystiek) » nacht van de ziel » Godsbehoefte
 • Donkers, Jan
 • Donkersloot, N.A. [pseudoniem: Anthonie Donker]
 • Donkersloot: Fens suggereert een bloemlezing uit essays» wetenschappelijk werk
 • Donne's passer: lezer en dichter
 • Donne, John
 • Donne: vergelijking met passer
 • Donner, J.H. (Jan Hein)
 • Donnerprijs, J.H. – (Ned. Boekverkopersprijs)
 • Donoghe, Denis
 • Donoghue, Denis
 • dood – leven – vorm (Koolhaas)
 • dood » doodgaan » overlijden » sterven » wegvallen » overgaan
 • dood » einde » weg » verdwenen » vertrokken : als literair motief
 • dood » overlijden » sterven » overgaan » wegvallen » het leven laten
 • dood » slacht» slachting» uitroeiing» moord» wreedheid [OOK: als lit.
 • dood » sterfelijkheid (vergankelijk–) » aftakeling» vergetelheid» vern
 • dood ... ZIE ONDER MEER OOK: mortalistisch / vitalistisch
 • dood / lente : als literair motief
 • dood / leven (als beeldspraak)
 • dood / leven : als literair motief
 • dood / leven : geen grens (H. de Vries)
 • dood / levend (: van teksten c.q. auteurs)
 • dood aan het kruis
 • dood als literair motief » sterven» doodsverlangen» euthanasie als lit. motief
 • dood als terugkeer, de – » omgang met de dood » de dood bezweren
 • dood als voltooiing van gedicht en dichterschap
 • dood auteur, na – : posthuum werk » nagelaten werk » literaire nalatenschap
 • dood bezweren, de – » omgang met dode(n) » omgaan met de dood
 • dood bij ongeluk
 • dood ding; boek is een – (zegt videofiel)
 • dood en leven als literair motief, problemen van –
 • dood en verval, tegen – : boeken kopen uit verzet –
 • dood kijken » fotografisch kijken (: bij Kouwenaar)
 • dood maakt belang relatief » dood relativeert problematiek cq status
 • dood maar object van specialisme » retoriek van het specialisme
 • dood oud / levend oud (: verouderd / nog levend oud)
 • dood relativeert belangen en problemen
 • dood van beeldenwereld » dode metaforen » verouderde beeldspraak » cliché
 • dood van de taal » taal dood
 • dood van de vader van Kees Fens » de vader van Kees Fens
 • dood van Europese cultuur » breuk in continuïteit van de Europese cultuur
 • dood van HaverSchmidt, 100 jaar na de –
 • dood van Kees Fens, bij de – » Fens herdacht
 • dood van Maaike Vondel
 • dood van paus (opwinding na – ) » pauskeuze
 • dood van roman » roman(genre) in impasse
 • dood van schrijver, receptie na – » waardering later
 • dood van taal » verworden taal » taalverlies » stervende taal
 • dood van Theo Thijssen, vijftig jaar na de –
 • dood van Tine (Multatuli)
 • dood van Tine – Multatuli – Mimi – idee 1247
 • dood van Tintoretto, 400 jaar na de –
 • dood van..., gedicht bij de – » herdenkingsdicht » dodenherdenking
 • dood verbloemen...?", "De – (expositie i.d. Nieuwe Kerk Amsterdam, zomer 1982)
 • dood–geloof–vreugd–waandenkbeeld
 • dood, Bij de – van... » ter herdenking (van de dood) van...
 • dood, jong– : vroeg gestorven schrijvers
 • dood, leven na de – » hiernamaals (–gericht)
 • dood, Leven na de – (: tentoonstelling Catharijneconvent Utrecht, 2000)
 • dood, leven na de – : als literair motief
 • dood, leven na de – : christelijke hoop op – » geloof in – » heilsverw
 • dood, leven na de – : relatie – en leven hier
 • dood, lezer al – » gestorven lezers(publiek)
 • dood, omgaan met de – » omgang met dode(n)
 • dood, tweede – » Nachleben » waardering later
 • dood, verzet c.q. gevecht tegen de – » doodsangst als literair motief
 • dood: het voltooide is – » wat af is verdwijnt (want is niet echt van waarde)
 • dood: van de – een vreugd maken: waandenkbeeld van het geloof
 • doodgaan » afsterven » sterven » sterfbed » sterfscene
 • doodgaan, kunst van het – » ars moriendi
 • doodgewoon » trivialiteit » banaal » onbenulligheid » alledaags
 • Doodkorte o.p., ..
 • doodsangst » doodsangst als literair motief » SOMS: verzet tegen de dood
 • doodsangst als literair motief » doodsangst
 • doodsangst, reisangst als – : reizen = op weg zijn naar dood c.q. hiernamaals
 • doodsbed » sterfscene » afsterven » doodgaan » sterven » sterfbed
 • doodsbericht(en): overlijdensannonce(s)
 • doodscultuur » –cultus» –opvatting» graf» kerkhof» funerai
 • doodsdrift als literair motief (OOK: dood» sterven» euthanasie...als lit.mot.)
 • doodsheid » impasse van Nederlandse literatuur
 • doodsmythe / liefdesmythe
 • doodsopvatting » doodscultuur » –cultus » graf » kerkhof » funer
 • doodspoëzie
 • doodsprentje » bidprentje(s) (van doden) in kerkboek
 • doodsproblematiek » vergankelijkheid » vergankelijkheid » vernietiging etc.
 • doodstraf » terechtstelling » executie » marteldood
 • doodsverlangen als literair motief » dood» sterven» euthanasie als lit. motief
 • doodsvisie / levensvisie
 • doodzwijgen » zwijgen als protest » zwijgen » wijsheid van het zwijgen
 • doodzwijgen als literair motief » (ver)zwijgen c.q. stilte als literair motief
 • doodzwijgen als plicht van recensent
 • Doolaard, A. den [pseudoniem van C. Spoelstra]
 • doolhof » labyrint
 • doolhof Bomarzo (labyrint–tuin)
 • doopsgezind » dopers » remonstrants
 • doopsgezind naar humanistisch christendom, van – (Vondel)
 • Doopsgezinde kerk aan de Herengracht te Amsterdam
 • door auteur geautoriseerde uitgave » auteurseditie
 • door boekenkast identiteit (prijsgeven)
 • door en voor de geest leven
 • door Fens gelezen » leeservaring c.q. persoonlijke lezer–geschiedenis van Fens
 • door Fens niet geautoriseerde weergave c.q. samenvatting van zijn tekst
 • door Fens niet gesigneerd stuk dat wel (waarschijnlijk) van zijn hand is
 • door kind getekend » kindertekening(en)
 • door lezer vergeten boek(en)\ lectuur » OOK: veronachtzaamd werk
 • door lezer vergeten poëzie
 • door muziek tekst verdwenen » spanning c.q. contrast tussen tekst en muziek
 • door muziek: tekst vergroot c.q. tekst verdwenen
 • door schrijver geautoriseerde uitgave » auteurseditie
 • door sterk analytische benadering v. werk: enkel gedicht ipv. bundel centraal
 • door sterk analytische benadering van werk: enkel gedicht ipv. oeuvre centraal
 • door vrouw geschreven » (tekst van) vrouwelijke auteur(s)
 • door woorden op sleeptouw genomen » woordklontering » barok taalgebruik
 • door zich te uiten zich weten op te dringen
 • doorbreken (retorische patronen steeds – ): de ontwikkeling van de literatuur
 • doorbreken van beperking(en)
 • doorbreken van conventies in literaire geschiedschrijving
 • doorbreken van genregrenzen » genrevermenging » toon– en stijlvermenging
 • doorbreken van grenzen van identiteit en taal
 • doorbreken van literaire conventie(s), het –
 • doorbreken van retorische patronen; ontwikkeling v.d. literatuur: het steeds –
 • doorbreken van verwachtingspatroon (–tronen)
 • doorbreken, genreconventies – » toon– en stijlvermenging » genrevervaging
 • doorbreken: grenzen – van identiteit en taal
 • doorbreking conventie(s) » literaire conventies doorbroken
 • doorbreking genreconventies » toon– en stijlvermenging » genrevermenging
 • doorbroken conventie(s) » literaire conventie doorbreken
 • doorbroken genregrenzen » genrevermenging » toon– en stijlvermenging
 • doordacht geformuleerd » zorgvuldig cq moeizaam cq niet spontaan geformuleerd
 • doordenken: bepaald soort onderzoek brengt niet op ideeën » leidt niet tot –
 • doordenking » beschouwing » overpeinzing
 • Dooren, Frans van
 • Dooren, Henny van
 • Doorenbos, Jenne Clinge –
 • Doorenbos, Martha
 • Doorenbos, Willem
 • doorgaan, film blijft –
 • doorgangsplaats naar werkelijke leven, wereld is tranendal en –
 • doorgeven » toegankelijk maken van culturele traditie
 • doorgeven van "waarom?" door leermeesters: het meest vormende woord; elkaar –
 • doorgeven van collectief wereldbeeld; retoriek misschien enige middel tot –
 • doorgeven van het gelezene (dat verder eigen weg gaat)
 • doorgeven van literatuur
 • doorgeven van onvoltooide interpretaties: de enige prikkel tot schrijven
 • doorgroeiende poëzie, in lezer – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • doorgronden – aanschouwen – continuïteit : Huizinga's Nederlandse beschaving
 • doorleefde leer: spiritualiteit (: de leer in de beleving » doorleefde leer)
 • doorleren » vervolgstudie
 • doorlevende poëzie, in lezer – » groeiende lezer – (door)groeiende tekst
 • doorlezen » (dwangmatig) moeten lezen » leesverslaafd » dwanglezer (–s)
 • Doorman, Maarten
 • Doorn
 • Doorn, J.A.A. van
 • Doorn, Johan van [pseudoniem: Johnny The Selfkicker]
 • Doorne, Huub van
 • Doorne, J. van [criticus]
 • Doornenburg (slot – )
 • Doornik
 • Doornik, N.G.M. van
 • doorprikken » ontmaskeren » tegen de aanstellerij » etc.
 • doorprikken van leugens » legende c.q. vervalsing ontmaskeren
 • doortocht » exodus » uittocht als literair motief
 • doortocht, leven als – » levensreis » leven als onderweg zijn
 • doorwerking van jeugdlectuur» van het als kind gelezene
 • doorwerking van kinderlectuur bij latere lezer
 • doorzicht » begrijpen : gaat vaak niet vooraf aan vermoeden van kwaliteit
 • doorzien / begrijpen (OOK: mooi vinden / doorzien / verstaan)
 • doorzien / verstaan / mooi vinden (OOK: doorzien / begrijpen)
 • doorzien en aanvoelen, samenspel van – (: poëzielezen)
 • doorzien in vermoedens; verstaan: –
 • doorzien, éven, maar daarna onhelder
 • doorzien, half– : tussenpositie van –
 • doos » doosje » lade » laatje » ladenkast » (cylinder–) bureau
 • Doper, Johannes de – » Sint Jan de –
 • dopers » doopsgezind » remonstrants
 • dopers naar humanistisch christendom; Vondel: van –
 • doperse martelaren » protestantse martelaren
 • Dopper, Cornelis
 • dor » eentonig » saai » gevaar van eentonigheid » vervelend
 • Doré, Gustave
 • Dorchester
 • Dordrecht
 • Dordrechts Museum
 • Dordt, Augustijnken van
 • Dordts Museum
 • Dordtse synode
 • Dorens, Beau van Erven –
 • Doria Pamfili, Galleria – (paleis te Rome)
 • Dorival, Bernard
 • Dorleijn, G.J. [Gillis Jan]
 • Dormandi, Laszlo
 • Dorna, Mary
 • Dorothea van Montau
 • Dorotheus van Gaza
 • dorp » landelijk » dorps » agrarisch » landbouw
 • Dorp, Barend & Van – : tv–programma]
 • Dorp, Martin – » Maarten van –
 • dorpen in poëzie (c.q.: streken» steden» plaatsen etc.)
 • dorpskerk in Friesland
 • dorpspolitiek
 • dorre taal (: lege » ongeloofwaardige» grijze» kleurloze etc. taal)
 • Dorrestijn, Hans
 • Dorset, de derde hertog van –
 • Dorsselaer, Karin van
 • dorst, boek– » boekzucht » boekbegeerte » méér boeken willen
 • Dorsten, J.A. van
 • Dort, Augustijnken van
 • doseren, lectuur – » niet meteen alles achter elkaar lezen
 • dosering als geheim van Bomans' stijl ( o.m. bij entouragebeschrijving)
 • Dostojewski, Anna
 • Dostojewski, Fjodor Michailowitsj
 • Dostojewski, schulden» financiële problemen van –
 • Dostojewski: dichter (bedenker) /kunstenaar (uitvoerder die niet immer slaagt)
 • Doting, Gerard
 • Dou, Gerard
 • doublure(s)
 • Dought, Charles
 • Douglas–Hamilton, Iain en Oria
 • Douglas–Home, Charles
 • Douglas, Lord Alfred
 • Douglas, Norman
 • Dousa jr., Janus
 • Dousa, Janus
 • Douwes Dekker–Post van Leggelo, Annetta
 • Douwes Dekker–Schepel, Mimi
 • Douwes Dekker, Edu
 • Douwes Dekker, Eduard » Multatuli
 • Douwes, Max
 • dovenetels [woord bij Lucebert]
 • Dover Wilson, John
 • Dowling, David
 • Downes, Thomas (Sir – )
 • downs: ups and – binnen één gedicht
 • Dowson, Ernest
 • doxologie » Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest» Gloria Patri...
 • Doyle, Conan
 • Doyle, William
 • Dröge, G.J.
 • Dr. Clavan
 • Draaisma, Douwe
 • Draak, Maartje
 • Drabble, Margaret
 • Drachten
 • dragen van boeken
 • Drain, R.L.
 • Drakenburgh (volkshogeschool)
 • drakerig » sentimenteel » sentimentaliteit
 • drama » toneel » versdrama
 • dramatechnische opvattingen van Vondel » spelmogelijkheden van Vondel
 • dramatisch werk
 • dramatisch werk van Vondel, woordconcordantie op –
 • dramatische monoloog
 • drang naar beeld(en) » beeldbehoefte
 • drang tot betekenisgeving
 • drang tot identiteitsverlies bij Mulisch
 • drang tot spiritualisering » vergeestelijking (–sproces)
 • drang tot voltooiing (uitgaand van oude kunst)
 • drank » alcohol (OOK: – als literair motief)
 • Drebbel, Cornelis
 • Drees, W. (PvdA–politicus; minister–president)
 • dreigende eenzijdigheid » bedreigde pluriformiteit
 • dreigende overschatting » overschatting » bedreigd talent
 • dreiging : onraad, schaduw, macht, Kwaad
 • dreiging van eentonigheid » eentonig » dor » saai » vervelend
 • dreiging van het licht » gevaarlijk (zomer–) licht » vals licht
 • Dreiser, Theodore
 • drempel » schifting » toelaten » selectie » toegang verlenen
 • drempelmoment: gespannen verwachting van luisteraar(s)
 • Drent, Jacob – (: romanpersonage bij Alfred Kossmann)
 • Drente » Drenthe
 • Drente: Diever
 • Drente: Emmen
 • Drenthe » Drente
 • Drents Museum te Assen
 • Drents Museum: terracottaleger van Xi'an (expositie Assen 2008)
 • Dresden » Gemäldegalerie Dresden » Frauenkirche Dresden
 • Dresden, S.
 • Dresden: Gemäldegalerie » (de stad) Dresden
 • Dresselhuys, Mary
 • dressoir [woord in gedicht van Lucebert]
 • dressoir – thee – kerst : woorden in gedicht van Van Deel
 • dressoir » bergmeubel » boekenkast
 • dreun, ritmische – (: kennelijk geen gevoel voor de – )
 • Drewes, G.W.J.
 • Driberg, Tom
 • drie » het getal 3
 • drie hoofdfiguren in veel werk van Vestdijk: leerling – meester – vrouw
 • drie jongelingen in de vuuroven (Daniël), zang van de –
 • drie puntjes (als ironie–teken)
 • drie woorden (levensinzicht in – ): discussie onmogelijk ('God bestaat niet')
 • Drieëenheid » Drievuldigheid, de Heilige – » Triniteit » Drievuldighei
 • drieëntwintigste psalm
 • drie–jarige hbs
 • Driebergen
 • driedeling bij Vestdijk en Brakman
 • driedeling, retorische
 • Driehoek, De – [tijdschrift]
 • Driehoek, De – [uitgeverij]
 • driehonderdste sterfdag van Constantijn Huygens
 • Driehuis, Gerard
 • Driejaarlijkse Staatsprijs » Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza
 • Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie
 • Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneel
 • driekoningen als literair motief
 • Driekoningenstraat (Amsterdam)
 • Driessen, A.C.
 • driestemmig
 • Drieu la Rochelle, Pierre
 • Drievuldigheid » Drieëenheid, de Heilige –
 • drift » lust » passie » genot
 • drijfkracht, wantrouwen als
 • drijfveer » motief » wat bezielt iemand?
 • drijfveer (geen echte – ) in sport / spel / kunst / literatuur / poëzie
 • Drijvers, H.W.J.
 • Drijvers, Pius
 • drinken » alcohol » dronken (–schap) (OOK: – als literair motief)
 • drinken en eten, lekker – » culinair » wijn (–cultuur)
 • drinkglas » waterglas » wijnglas » glas
 • Drion, H.
 • droefheid » melancholie » zwaarmoedig (–heid) » droevig » (levens)onlu
 • droefheid tot vreugde, van –
 • droevig » leed » ongeluk(kig) » verdriet(ig) [OOK: – als literair motief]
 • droevig » verlangend » weemoedig » nostalgisch » (evt.: berustend) heimwee
 • droevig / komisch (humor)
 • droevige humor » droevige versus komische humor
 • drogreden(en) en oordeel
 • dromen, reflectie(s) op –
 • Dronke, Peter
 • dronkenschap » alcohol » drank (OOK: – als literair motief)
 • droog » dor » eentonig » saai » gevaar van eentonigheid » vervelend
 • Droog, Bernard
 • droogbloem in poëzie–album, vergeten –
 • Drooge, Jan van
 • Drooglever Fortuyn–Leenmans, M [pseudoniem: Vasalis]
 • Droogstoppel
 • Droogstoppel en Stern / Multatuli
 • droom » geest » inspiratie : clericalisme versus –
 • droom » illusie » (romantisch) verlangen » visioen » verbeeld ideaal»
 • droom » visioen(en) » hallucinatie(s) » droomkarakter » droomachtig »
 • droom (: utopie) » utopisme
 • droom (van Adam) – Verbeelding – werkelijkheid
 • droom / leer
 • droom / macht
 • droom / realiteit (idee / werkelijkheid)
 • droom / realiteit : tragiek – (thema bij Annie Schmidt)
 • droom / werkelijkheid (verbeelding [SOMS: mogelijkheid] vs. werkelijkheid)
 • droom / werkelijkheid : geen grens (H. de Vries)
 • droom als literair motief
 • droom in hagiografie
 • droom over boeken» boekenkasten
 • droom over muze van '80
 • droom van Fens » SOMS fantasie cq dagdroom van Fens
 • droom verstoord » droomwereld ontluisterd (: werkelijkheid vs. schijn)
 • droom versus leer
 • droom versus macht
 • droom–lezer » ideale lezersgestalte » ideaal lezerspubliek » "schaduwle
 • droom, angst– » nachtmerrie » lugubere fantasie » kwelwereld
 • droom, clericalisme versus inspiratie» geest» –
 • droom, eenheid als – » ideaal van eenheid en samenhang
 • droom, vlucht in fantasie of – : als literair motief
 • droomachtig » hallucinatie(s) » visioen(en) » droom » droomkarakter
 • droomangst » kinderangst
 • droombeeld » droom(karakter) » visioen(en) » hallucinatie(s) » droomachtig
 • droomkarakter » visioen(en) » hallucinatie(s) » droomachtig » droom
 • droomwereld » tegenstelling tussen (evt. ontluisterde) schijn en werkelijkheid
 • droomwereld van het damesverhaal c.q. meisjesboek
 • Drop, W.
 • Dros, Imme
 • Dros, Lodewijk
 • Drost, Aarnout
 • Droste–effect: roman in roman c.q. verhaal in verhaal
 • Droste, B.
 • Drouet, Juliette
 • Drouet, Minou
 • drs. P. (Hein Polzer)
 • drs. P. de literaire schoolmeester achter het bord en dus voor zijn kop
 • drugs » stimulerende middelen » lsd » hasj » weed etc. » bewustzijnsve
 • drugs en kunst
 • drugsverslaving
 • druk bezocht » veel gelezen » populair » beroemd » roem
 • druk van gelijkheid » geen prikkel tot het onbekende : verveling
 • druk van geloofsvernauwing» de christelijke tijd, bevrijding van de –
 • druk verkeer
 • druk– en plakproeven van geïllustreerde editie
 • druk, geschiedenis van uitgave» –
 • druk, her– » heruitgave(n) » hereditie(s)
 • druk, her– : aangekondigd
 • druk, nieuwe –
 • druk, roof– » piratenuitgave
 • drukfout » zetfout(en) » vergissing bij de opmaak
 • drukgeschiedenis » publikatie– » uitgave– » editiegeschiedenis
 • drukgeschiedenis Havelaar 1860 door Multatuli bij lezers bekend verondersteld
 • drukken van een boek » druk– » publikatie– » uitgave– » ed
 • drukken, eerste –
 • drukker (–s), vroege boek–
 • Drukker, dr. J. [pseudoniem]
 • Drukkerij De Jong & Co (Hilversum)
 • drukkerij Holdert & Co
 • Drukkerij Martien Spruijt b.v.: kalender 1985
 • drukkerskalender » Koppermaandag
 • drukkersmerk » logon van uitgever(s) » drukkersembleem
 • Drukkersweekblad en Auto–lijn [tijdschrift]
 • drukkunst (geschiedenis van de – ) » typografie
 • drukkunst, boek– : achterblijvende» achtergebleven Engelse –
 • drukproef » proeven » correctie » corrigeren
 • drukt zich uit in zichzelf; literatuur (: traditioneel karakter) –
 • drukte » onrust » veel mensen
 • drukte, verkeers– » druk verkeer
 • drukte: barokke – in ascetische vormen
 • Drukwerk in de Marge, Stichting –
 • Drummond de Andrade, Carlos
 • Dryden, John
 • Du Bellay, Joachim
 • Du Buy, Cor
 • Du Camp, Maxime
 • Du Deffand, Madame Marie Anne de Vichy–Chamrond marquise
 • Du Fu
 • Du Maurier, Daphne
 • Du Maurier, Sylvia
 • Du Mu
 • Du Perron – Jacques Gans : briefwisseling 1933–1936
 • Du Perron, E. ZIE: Perron, E. du –
 • dualisme » dualismen
 • dualisme en individualisme in de veertiende eeuw
 • dualisme, christelijk – » OOK: ontbrekend christelijk dualisme
 • dubbel dagboek
 • dubbel verstaan, vermogen tot –
 • dubbel–op » voegt niets toe » overbodig
 • dubbele cultuur » interculturaliteit » vermenging c.q. samengaan van culturen
 • dubbele punt » colon
 • dubbele wereld: zichtbare/ onzichtbare (OOK: werkelijke wereld/ tegenwereld)
 • dubbelganger als literair motief
 • dubbelganger Kees Fens (naamgenoot; 1959)
 • dubbelganger, geïdealiseerde – » ideaalbeeld, ons – » ideaal–ik
 • dubbelgangers in de poëzie » – onder dichters
 • dubbelgestalte » dubbelleven
 • dubbelgestalte als literair motief » verdubbeling als literair motief
 • dubbelkarakter van christelijke kunst: is afbeelding èn symbool
 • dubbelleven » dubbelgestalte
 • dubbellezen (door Freud geïnspireerd – )
 • dubbelspel, literair –
 • dubbeltijdigheid
 • dubbelweters; pastiches: het speelgoed van –
 • dubbelzinnig » ambigu » hybride
 • dubbelzinnig » schuin » obsceen etc. (: in taal)
 • dubbelzinnig woordgebruik
 • dubbelzinnigheid » ambiguïteit » hybride » dubbelzinnig
 • dubbelzinnigheid als artistiek maniertje
 • dubbelzinnigheid mbt. lichaam, christelijke – : veracht / onsterfelijk
 • dubbelzinnigheid van de werkelijkheid (OOK: – als literair motief)
 • dubbelzinnigheid van verleden – meerduidigheid van het heden (literair motief)
 • dubieuze literaire kwaliteit » literaire waarde » literaire kwaliteit
 • Dublin
 • Dublin University Magazine (tijdschrift)
 • Dublin: bibliotheek Trinity College
 • Dublin: Marsh's Library
 • Dublin: University College – » Catholic University of Ireland
 • Dubois–Dumée, Jean–Pierre
 • Dubois, Pierre H.
 • Duby, George
 • Duc de Berry
 • Ducal, Charles
 • Ducasse, Isidore Lucien – (pseudoniem: comte De Lautréamont)
 • Duccio di Buoninsegna
 • Duchamp, Marcel
 • Ducks (taal van Donald Duck) » Donald Duck
 • Duckworth, Julia
 • Duckworth, Robinson
 • Dudden, F.H.
 • dudelen [: Du, de grote andere dan ik, is rondom: links, rechts, boven, onder]
 • Dudley, Ernest
 • Dudok, Willem Marinus
 • duel » ruzie » gevecht » agressie » strijd » vechten » knokken
 • Dufay, Guillaume
 • Duffy, Eamon
 • Dufy, Raoul
 • Dugardein, José
 • Duggan, Hubert
 • duidelijk worden van persoonlijkheid door geheugenlacunes
 • duidelijker eigenheid van debuut: door later werk van auteur
 • duidelijkheid iz. afstand teken–het betekende: crisis van religieuze beeld
 • duidelijkheid, éven, maar na die flits weer onhelder
 • duiden – veralgemenen, onderzoeken –
 • duiden » interpreteren : als ziekte (OOK: zucht tot interpreteren)
 • duiden » verstaan » kennen » verbeelden : betekenisgeving als geloofswijze
 • duiden (duiding) ... ZIE OOK: zingeving (...) EN: betekenisgeving (...)
 • duiden van foto('s)
 • duiden van schilderij of tekening
 • duiden van symbool » symbolisch interpreteren
 • duiden, symbolisch – » duiden van symbool
 • duiden: bij nieuwe duiding méér mogelijkheden voor literatuur
 • duidend denken, gedicht als aanleiding tot
 • duidende / zakelijke titel(s)
 • duiding (duiden) ... ZIE OOK: betekenis geven (...) EN: zin geven (...)
 • duiding, geestelijke
 • duiding, méér mogelijkheden voor literatuur bij nieuwe –
 • duiding: door Eco / door verschillende andere gebruikers
 • duidingsdrift » zucht tot interpreteren
 • duidingsproces » interpreteren
 • duidingsproces » leesproces
 • Duif, A.
 • Duif, H.
 • Duijn, Roel van
 • Duiker, Arjen
 • Duin, André van –
 • duinen van Bloemendaal en Overveen
 • Duinhoven, Ton van
 • Duinkerken, A. van – : versus M. ter Braak
 • Duinkerken, A.v. – : representant eeuwige waarheden denkt a–individualistisch
 • Duinkerken, Anton van – : bibliotheek van –
 • Duinkerken, Anton van – : journalistieke eisen» normen volgens –
 • Duinkerken, Anton van – [pseudoniem van W. Asselbergs] » W.J.M.A. Asselbergs
 • Duisenberg, Wim
 • duister » donker » te weinig licht (OOK: om te lezen)
 • duister » kryptisch » moeilijk » ontoegankelijk » etc. (: van boek »
 • duister / licht : als literair motief
 • duister / onbegrijpelijk (: in poëzie: kwaliteit vermoed / slechte kwaliteit)
 • duister, strijd tussen licht en –
 • duistere helderheid
 • duistere poëzie » kryptische poëzie
 • duisternis als literair motief » donker c.q. nacht als literair motief
 • Duits (–land) c.q. nationaal–socialisme » [SOMS:] SS : als (literair) motief
 • Duits / Diets
 • Duits als literair motief » nationaal–socialisme als (literair) motief
 • Duits berglandschap als voorkeurslocatie van Vestdijk, Oostenrijks of –
 • Duits, Lucebert vertaald in het –
 • Duits, stukje van Fens vertaald in het –
 • Duits, vertalen in het – (: suggestie van Fens)
 • Duits, vertaling c.q. vertaald uit het Nederlands (c.q. Vlaams)
 • Duits, vertaling in het –
 • Duits, vertaling uit het –
 • Duitse geschiedenis, revisie recente –
 • Duitse inval (meidagen 1940)
 • Duitse literatuur
 • Duitse literatuur » literatuur in het Duits » Duitstalige literatuur
 • Duitse toeristen in Nederland (veel – )
 • Duitse verzetsgroep, anti–nazistische – : "Die weisse Rose" (1942–1943
 • Duitsgezind tijdens tweede wereldoorlog » totalitarisme » –istisch
 • Duitsland » Duits » Duitse taal » Duitse cultuur [OOK: – als literair motief
 • Duitsland 1945
 • Duitsland als literair motief » nationaal–socialistisch als literair motief
 • Duitsland: keizer Wilhelm II van –
 • Duitsland: Oberbayern » Beieren
 • Duitsland: Oost–Friesland » Noord–Duitsland
 • Duitsland: Vlaamse auteurs bekender en meer vertaald dan Noord–Nederlandse, in
 • Duitstalige literatuur » literatuur in het Duits » Duitse literatuur
 • duivel » diabolisch
 • duivel als literair motief » slang c.q. duivel als (literair) motief
 • duivel, zet– » zetfout » drukfout(en)
 • duivelbezwering » –uitdrijving » exorcisme
 • duivelskunstenaar
 • duivelsverzen uit de Nederlandse literatuur
 • duiventillen, geschiedenis van Engelse –
 • Duivenvoorde, Willem van
 • duizend » het getal 1000 » chiliasme
 • Duizend–en–een–nacht
 • Dujardin, Eduard
 • Dulac, Catharina
 • Dulle Griet (Brueghel)
 • Dullemen, Inez van
 • Dulles, Foster (Amerikaans minister van buitenlandse zaken)
 • Dumas, Alexandre
 • dummy » (bijna–) blanco boek
 • Dumoulin, Carel Diederik
 • dun / dik (ontwikkeling van dik naar dun)
 • dun boek (klein – » kort – ) » boekje » dunne (etc.) boeken
 • dun; van dik naar –
 • Duncan Elias, E.R.
 • Dunhill, Alfred H.
 • Dunk, H.W. von der
 • Dunk, Trees
 • Dunker, Balthasar Anton
 • Dunn, Anne
 • dunne / dikke boeken
 • dunne / dikke boeken herlezen
 • dunne boeken » klein boekje » kort(e) boek(en)
 • Dunne, Cuthbert (pater – )
 • Duns Scotus
 • Duocento » dertiende eeuw
 • Duparc, H.J.A.
 • Dupin, Amandine Lucile Aurore [pseudoniem: George Sand]
 • Dupin, Aurore
 • Dupré, Guy
 • Duquesnoy, Theo(dor)
 • durée / temps (tijdsbewustzijn: beleefde tijd c.q. kerktijd vs. klokketijd)
 • durf » durven » wagen : als thema c.q. literair motief
 • durf je niet te lezen; alleen in de liefste boeken –
 • durf van (idealistische) uitgever
 • durf van jonge dichters (: niet verlamd door grote klassieken)
 • Durham
 • Duribreux, Gaston
 • Durling, Robert M.
 • Durme, Yves van
 • Durnez, Gaston
 • Durrell, Lawrence G.
 • durven herlezen, niet –
 • durven publiceren, niet –
 • durven publiceren: daad van zelfbewustzijn» arrogantie» zelfexpositie
 • durven schrijven, niet – » aarzeling om te schrijven » schroom te schrijven
 • dutten » slapen : als literair motief
 • duur » kostbaar » hoge kosten » zeer prijzig
 • duur / goedkoop; gevoelens: mooi/ lelijk – hoog/ laag – ...
 • duur / moment (: continuïteit / ogenblik)
 • duur / stilstand : schilderij/ gedicht
 • duur / uur (tijdsbewustzijn: klokketijd/ kerktijd c.q. beleefde tijd)
 • duur boek » kostbaar boek » hoge prijs van boek
 • duur doen » aanstellerij » gekunsteldheid » onechtheid » gemaaktheid
 • duur, studie–
 • duursport / recordsport
 • duurzaam (collectief) weten; boeken: een tweede heelal van –
 • duurzaam ? » blijvend? » wat is over 40 [of méér] jaar onthouden?
 • duurzaamheid van muziek in geheugen misschien door haar abstractiemogelijkheid
 • duurzame / tijdelijke kennis (: collectieve / via individugebonden associatie)
 • duurzame kwaliteit van boek?
 • duurzame waarde vergt vorm die méér kansen geeft dan gebruikswaarde
 • Duval s.j., Aimé
 • Dux (Maandblad gewijd aan jeugd en wereld)
 • Duyff, Tim
 • Duymaer van Twist, Mien
 • Duyn, Roel van
 • Duys, Willem
 • Duyvenbode, Cornelis van
 • Duyvendak, Jan Julius Lodewijk
 • dwaalleer » ketterij » (ker–) scheuring » scheurmaker (–s)
 • dwaas » belachelijk » lachwekkend » komiek
 • dwalen » verdwalen
 • dwalen als literair motief (: zwerven» onderweg» tocht» trekken» bewegen etc
 • dwang in het rijm van Achterberg
 • dwang mbt. weten » gedwongen kennis(neming)
 • dwang om te publiceren » publikatiedrift » publiceerbehoefte
 • dwang tot gehaaste bewust–wording & improviserend denken, recensent onder –
 • dwang tot keuze beperkt associatieruimte bij vertalen (niet bij lezen)
 • dwang tot kiezen bij vertalen
 • dwang van de reisgids
 • dwang van het Systeem » dwangmatig » te (bewust) systematisch » systeemdwang
 • dwang, lees– » dwangmatig lezen » leeszucht » dwanglezer
 • dwang, schrijf– » schrijfbezetenheid » –behoefte » –lust »
 • dwang, systeem– » dwangmatig » te (bewust) systematisch
 • dwanglezer » leeszucht » moeten lezen » dwangmatig lezen » leesdwang
 • dwangmatig » te (bewust) systematisch » systeemdwang
 • dwangmatig lezen » leesdwang » moeten lezen » leeszucht » dwanglezer(s)
 • dwangmatige consumptie van kunst en cultuur
 • dwars » opstandig » rebels » in verzet » oproer » revolte
 • dwarsliggen
 • dwarsligger Multatuli: hij wordt nooit je partij!
 • DWB: tijdschrift "Dietsche Warande en Belfort"
 • dweepzucht / bewondering
 • dweepzucht mbt. auteur(s)
 • dweepzucht, religieuze –
 • dwepen / bewonderen
 • dwepen met auteur(s) » SOMS: heldenverering
 • dweperige religieuze beleving » religieuze dweepzucht
 • dwingen tot kennis(neming) » gedwongen weten
 • dwingen van woorden om nog niet bestaande relaties aan te gaan; dichten is –
 • dwingend tot nieuw onderzoek, commentaar is –
 • dwingt lezer tot eigen gedachten; boek zoals Krol het wil –
 • dwingt tot scherper lezen van het origineel; vertaalde tekst –
 • Dyck, Anthonie van
 • Dylan, Bob
 • dynamisch / statisch (: gedicht / schilderij)
 • dynamische intrige / statisch gegeven
 • Dyserinck, J.