0000-00-00 Anna Blaman over zichzelf en anderen / Anna Blaman
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Niet eerder in drukvorm verschenen werk. Fens: "De keuze van verzen en proza werd gedaan door de uitgever, samen met een zuster van de schrijfster en Alfred Kossman"
Termen
Besproken in
  • Anna Blaman
  • Uitgegeven door
    J.M. Meulenhoff Amsterdam 1963