0000-00-00 Auden and Christianity / Arthur Kirsch
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Icarus valt onopgemerkt dood. Studie tracht vat te krijgen op de religieuze bewegelijkheid van de Engelse dichter W.H. Auden
  • Uitgegeven door
    Yale University Press, import Roodveldt ISBN: 0 300 10814 1 2005