0000-00-00 Aan banden – Themanummer van het tijdschrift Bzzlletin / [redactie van het tijdschrift]
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
(Tgv. Boekenweek 1979) In dit nummer een vraaggesprek met Gert Jan Hemmink, die zich bezig houdt met het promoten van boeken van de Arbeiderspers.
Termen
Besproken in
  • Aan banden