0000-00-00 achtervolging voortgezet, De. – Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan prof.dr. Margaretha H. Schenkeveld bij haar afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit / onder redactie van W.F.G. Breekveldt e.a.
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Uit dit boek bespreekt Fens in de Volkskrant dd 5.5.89 een bijdrage van A.L. Sötemann.
Termen
Besproken publikaties
  • Om de hete brij, een onwetenschappelijk verhaal / A.L. Sötemann
  • Uitgegeven door
    Bert Bakker Amsterdam 1989