0000-00-00 Albert Verwey en Stefan George. De documenten van hun vriendschap / [Albert Verwey; Stefan George] Mea Nijland–Verwey; [de Verantwoording is mede ondertekend door J.B.W. Polak]
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Typografische verzorging van Jacques Janssen.
Termen
Besproken in
  • Documenten van twee dichterlevens. Albert Verwey en Stefan George. Brieven en verzen uit een gewijde verte
  • Uitgegeven door
    Polak en Van Gennep Amsterdam 1965