0000-00-00 Als water in de woestijn / [nagelaten romanfragment van] Ida Simons; [ingeleid door] Pierre H. Dubois
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Ironie en tederheid. Magelaten werk van Ida Simons en verhalen van Inez van Dullemen. "Als water in de woestijn". "Een hand vol vonken".
  • Uitgegeven door
    A.A.M. Stols » J.–P. Barth 's–Gravenhage 1961