0000-00-00 Aan U, die koningin der Belgen zult zijn / ["open brief" van] Lambert Jageneau
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Artikel in het damesweekblad "Margriet" van 4.7.59, bij gelegenheid van het staatsbezoek van de Belgische vorst aan Nederland.
Termen
Besproken in
  • margriet weet raad