1929-10-18 "" KEES FENS (1929 – 2008):

C.W.A. Fens, vooraanstaand Nederlands literair criticus en essayist; van 1982 tot 1994 hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; sindsdien tot 1999 buitengewoon hoogleraar literaire kritiek aan dezelfde universiteit. Was woonachtig in Amsterdam, Zandvoort en tenslotte weer in Amsterdam.

Geboren op 18.10.1929 te Amsterdam, woonde hij lange tijd in Oud–West aldaar (in het huidige stadsdeel De Baarsjes). Op de r.k. lagere school ontving hij onderwijs van de Broeders van Maastricht; in 1948 behaalde hij het diploma gymnasium–a aan het St. Ignatiuscollege, een Amsterdams jezuïetencollege. Na studie in de avonduren verwierf hij het diploma M.O. ("middelbare akte") Nederlands.

In 1954 publiceerde hij zijn eerste literaire kritiek in het weekblad "De Linie"; tot 1960 was hij redacteur van dit jezuïetenblad. Van 1960–1969 was hij literair criticus van het r.k. dagblad "De Tijd / De Tijd–Maasbode"; daarna als zodanig verbonden aan "de Volkskrant", voor welk dagblad hij gedurende enige tijd ook sportcolums schreef. Reeds in "De Linie" verzorgde Fens als columnist spotteksten; ook voor programma's in andere media heeft hij humoristische bijdragen geleverd.

Vanaf 1978 is de aard van zijn bijdragen gewijzigd; die zijn dan in den regel geen literaire kritieken meer, maar meer algemeen literaire c.q. cultuur–historische beschouwingen of commentaar.

Al in de jaren '60 schreef hij met name ook over ontwikkelingen in de r.k. wereld; hij was tevens betrokken bij een nieuwe bijbelvertaling. In het verkiezingsjaar 1967 ondertekende hij met een aantal bekende katholieken een publiek gemaakte verklaring waarin het standpunt wordt uitgesproken dat confessionele partijen een belemmering en bedreiging vormen voor de ontwikkeling van een gezond, doelgericht en vooruitstrevend regeringsbeleid. (Cf. De Tijd, dagblad voor Nederland, 10.2.1976, pagina 3; daarop 15.2.1967 een uitvoerige lezersreactie op pagina 2)

Van 1962–1966 is hij redacteur van het door hem en zijn vrienden J.J. Oversteegen en H.U. Jessurun d'Oliveira opgerichte en spoedig invloedrijk geworden tijdschrift "Merlyn" (dat zij in 1966 weer hebben opgeheven).

Fens publiceerde ook onder de naam A.L. Boom in het weekblad "De Tijd", en droeg bij aan diverse andere periodieken, o.m. van 1972– 1981 wekelijks over literatuur in het Belgische dagblad "De Standaard", aan de diverse tijdschriften, zoals "Raster", "Ons Erfdeel", "Kuzien" (KUN»Radboud Universiteit), "Amstelodamum" en aan het jezuïetenmaandblad "Streven".

Hij stelde veel bloemlezingen samen, schreef tal van inleidingen en was steeds een veelgevraagd spreker.

Hij was leraar Nederlands eerst aan het Triniteitslyceum in Haarlem en vanaf 1964 aan de Frederik Muller Akademie (hogere beroepsopleiding voor bibliotheek, documentatie, boekhandel en uitgeverij) te Amsterdam.
Fens is met talrijke prijzen onderscheiden.

Regelmatig selecteerde Fens (al dan niet na bewerking) stukken voor uitgaven in boekvorm. Voor een overzicht van die publikaties, alsook voor een secundaire bibliografie en voor verdere informatie, zij verwezen naar o.m. de BNTL (Bibliografie van de Nederlandse taal– en literatuurwetenschap) en vooral ook naar het (losbladig) Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur 1980–1995; daarin een uitvoerige aan Kees Fens gewijde aflevering (augustus 1987) van G.F.H. Raat, uit welke bijdrage hier veel is ontleend.

(RM, december 1998–januari 2013)
1929-10-18 FENS DOOR ANDEREN BESPROKEN\TEKST NAV cq OVER FENS
Termen
Boom, A.L. [ps. van Kees Fens] Fens, Kees (18.10.1929–14.6.2008) [OOK: (anderen) over of n.a.v. Kees Fens] Raat, Gerard F.H.