0000-00-00 Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, schutterye, gilden en regeeringe, beschreeven door / Jan Wagenaar, historieschryver der stad
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Fotografische herdruk van een werk waarvan het eerste stuk voor het eerst verscheen in 1760.
Termen
Besproken in
  • Al eerder "kwaade lugt" een Amsterdams probleem
  • Uitgegeven door
    N.V. Buijten en Schipperheijn Amsterdam 1971Repro Holland Alphen aan de Rijn 1971