0000-00-00 Arlecchino servitore di due padroni / [toneelstuk van] Carlo Goldoni
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Tijdens het Holland Festival 1957 vier keer gespeeld door het Piccolo Teatro della città di Milano.
Termen
Besproken in
  • italiaanse uitbarsting van toneelspeelkunst