0000-00-00 Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de middeleeuwen / onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Bewerkingen van colleges in het studiejaar 1980–81 aan de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht gegeven. Bijdragen (o.m.?) van A.M.J. van Buuren, F.J.A. de Grijs, A.M. Koldeweij, I. van 't Spijker, H.B. Teunis.
Termen
Besproken in
  • bekoringen van de heiligheid, De
  • Uitgegeven door
    Hes Uitgevers Utrecht 1983