0000-00-00 Années 30 en Europe. Le temps menaçant 1929–1939 / [catalogus van gelijknamige tentoonstelling in het Musée d'Art Moderne te Parijs]
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
1997.
Termen
Besproken in
  • Lang niet alle geest is tijdgeest
  • Uitgegeven door
    Flammarion 1997