0000-00-00 autopsie»anoniem / [gedichten van] Gerrit Kouwenaar
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Pogingen tot benoembaarheid. Nieuwe bundel verzen van Gerrit Kouwenaar. Taalstrijd als levensstrijd
  • Uitgegeven door
    N.V. Em. Querido's Uitgeversmaatschappij Amsterdam 1965