0000-00-00 Anathema's I / door Rudy Kousbroek
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Rudy Kousbroek of het doorprikken van holle vormen
  • Essayistiek als divertissement door Rudy Kousbroek
  • Uitgegeven door
    Meulenhoff Amsterdam 1970