0000-00-00 Albert Verwey en het Nieuwe Classicisme / J. Kamerbeek jr.
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Dissertatie 1966.
Termen
Besproken in
  • universele als specialisme, Het – . Studies van J. Kamerbeek jr.
  • Uitgegeven door
    J.B. Wolters Groningen 1966