0000-00-00 Als kantwerk aan de kim / Johan Daisne
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Negatief besproken door Fens in De Tijd–Maasbode 12.7.65.
Termen
Uitgegeven door
A. Manteau Brussel–Den Haag 1965