0000-00-00 A. Aletrino / [themanummer Bzzlletin (11e jrg., 99, okt. 1982) samengesteld door] Marijke Stapert–Eggen, Kees Joosse en Phil Muysson
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Bzzlletin 99, themanummer; okt. 1982.
Termen
Besproken in
  • Donker en licht van tachtig