0000-00-00 Art of Describing, The. Dutch Art in the Seventeenth Century / by Svetlana Alpers
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Omstreeks 1989 verschenen herdruk als Pelican in de reeks Penguin Books van in 1983 bij de Chicago University Press verschenen studie.
Termen
Besproken in
  • Met het oog op de wereld
  • Uitgegeven door
    Chicago University Press 1983Penguin Books 1989