0000-00-00 autonome gedicht, de dichter en de lezer, Het – / [afscheidsrede van] P. Minderaa
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Afscheidscollege Leiden 1964. – IN: "Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd", Tjeenk Willink, Zwolle 1964
Termen
Besproken in
  • Minderaa en de Leidse traditie