0000-00-00 Archibald Strohalm / Harry Mulisch
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Afgeslotenheid van buitenwereld. Het vaste baanvak van de Nederlandse romankunst. Het debuut als afscheid. Impasse is buiten–literair