0000-00-00 Afscheid in Hoek van Holland / Frans Kusters
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
Bea Ros laat in KU–Nieuws dd 1.2.1991 Fens zijn mening geven over dit boek.
Termen
Besproken in
  • Frans Kusters Schrijven tussen de regels / Bea Ros