0000-00-00 Als de hemel zich verduistert. De geschiedenis van het middeleeuwse levensgevoel / door Vito Fumagalli. Ingeleid door Jacques Le Goff. – Vertaling door Silvia Contarini en Annegret Böttner [van Quando il cielo s'oscura]
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
Termen
Besproken in
  • Vormen van geestesverduistering
  • Uitgegeven door
    Wereldbibliotheek Amsterdam