0000-00-00 Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader / door F. van der Meer
0000-00-00 besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
opmerking
De eerste druk verscheen in 1947. Herdruk 1957 door Fens besproken in De Linie dd 30.11.1957; verder nog in de Volkskrant van 29.6.1992.
Termen
Besproken in
  • Veelzijdig, beminnelijk en onontwijkbaar
  • kleine boekenmolen