Karakter's
 • A.L. Boom–essay
 • advertentie
 • besproken boek of (voorgedragen cq. toneel–) tekst
 • bijdrage (NOG NADER TE BEKIJKEN)
 • bijdrage in bundel van anderen
 • bijlage Volkskr. mmv. Fens; samenst. Kunstredactie
 • bijzonder
 • bijzondere bijdrage (voorwoord in publicatie)
 • Bron \ Bron van besproken tekst
 • column van A.L. Boom (plm. 1200 wrdn)
 • Column zaterdag (plm. 300 woorden)
 • column\satire\scherts [inDeLinie:vaak in wij–vorm]
 • condoleances
 • driemaandelijkse column
 • essay A.L. Boom in "Spiegelbeelden", Arbor 1988
 • essay\ lezing\ beschouwing over bepaald onderwerp
 • FENS DOOR ANDEREN BESPROKEN\TEKST NAV cq OVER FENS
 • fictie \ verhaal \ vertelling \ stripverhaal
 • foto
 • GEEN STUK VAN FENS \ ook: MISSCHIEN VAN FENS?
 • groot zaterdag–artikel (meer dan ± 1800 woorden)
 • Het Amsterdam van Kees Fens
 • Idealen van steen (zaterdagrubriek; plm. 1000 wrd)
 • In het voorbijgaan (rubriek van plm. 800 woorden)
 • ingezonden brief van Fens
 • Inleiding \ toelichting
 • Intern verslag bij Volkskrant
 • journalistiek werk \ (reis–) verslag \ reportage
 • keuzebundel artikelen van Fens
 • korte aankondiging
 • korte bespreking \ aankondiging ( < 500 woorden)
 • korte bijdrage
 • kortere aankondiging of bespreking: < plm. 600 wrd
 • lange bespreking\ recensie (tot plm. 2500 wrdn)
 • langere bespreking (: tussen 1000 en 2000 wrdn)
 • lezing v.Fens, tekst van cq notities gemaakt bij –
 • Liber Amicorum/Afscheidsbundel/Huldebundel
 • lijkt van Fens (hoewel niet ondertekend)
 • Lof der zotheid (boekenweek 2007)
 • maandagstuk (boekbespreking max. plm. 2200 wrdn)
 • ONGEDATEERD \ DATUM NOG ACHTERHALEN!
 • Op het tweede gezicht, ism. Waldemar Post <1500wrd
 • Op het tweede gezicht: ism. Opland (< 1500 wrdn)
 • OPDRACHT EN DANK
 • Pastiche–wedstrijd
 • Poëzie essay vrijdag (plm. 1200 woorden)
 • Portrettengalerij (plm. 1200 woorden)
 • programma–aankondiging
 • radioprogramma
 • recensie max.1000 wrdn \ één kolom; cursief\romein
 • recensie–rubriek ( < plm. 1000 woorden)
 • recensierubriek ( > plm. 1000 woorden)
 • recensie\boekbespreking (plm. één kolom; romein)
 • rubriek "Boekenvenster" (plm. 500 wrdn)
 • rubriek "Van tijd tot tijd" (plm. 1000 woorden)
 • rubriek: Leestafel (plm. 1000 woorden)
 • rubriek: Over boeken gesproken ( < 1000 woorden)
 • scherts \ spottekst \ satire \ column \ humoresque
 • sportcolumn
 • stuk\interview waarin Fens uitgebreid a\h woord is
 • Tekst van toespraak
 • Tijd voor een Boek: kort signalement < ± 400 wrdn
 • toneelrecensie \ cabaret–recensie
 • Uit het midden (column van plm. 1000 woorden)
 • verslag van door Fens gehouden lezing
 • wekelijkse literair column plm. 1000 wrdn
 • werknotitie nav. Fenstekst
 • werktekst tbv. de bibliografie
 • WERKTITEL
 • zaterdagrubriek "Stad in de verte" (plm.1000 wrdn)
 • zelfstandige publikatie