Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • W.H. Auden. The Life of a Poet / Charles Osborne
 • waagstuk van het geloof, Het – / Fritz Leist
 • Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen / [bundel van twaalf eerder in NRC–Handelsblad verschenen essays door] Willem van den Berg, Peter van Roden, N.C.F. van Sas, Wim Vroom e.a.
 • Waar het fruit valt valt het nergens / Heere Heeresma
 • Waar het hart vol van is. Willem Wilmink's schriftelijke cursus dichten / Willem Wilmink
 • Waar moet het heen? / [essay van] H.J.A. Hofland
 • waarachtige driehoek, Een – . Eenzaamheid, schuld en angst in de moderne literatuur / Steven Membrecht
 • Waarde Heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever / Louis Couperus; [tekstbezorging, inleiding en aantekeningen van] F.L. Bastet
 • Waarde Van Lennep / Brieven van De Schoolmeester; [verzameld en ingeleid door] Marita Mathijsen
 • waarheid als De koe, De – / [gedichten van] K. Schippers
 • Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey) / [sportcolumns van] Kees Fens
 • Waarom ik zo denk,... Het katholieke leven van 1918 tot 1940 / Anton van Duinkerken
 • Waarover wil je dat ik schrijf / [gebundelde columns van] Alfred Kossmann
 • wachttijd, De – / [roman van] Janine de Rop
 • Walgvogel, De – / [roman van] Jan Wolkers
 • Walter Pater. Lover of Strange Souls / Denis Donoghue
 • Wandel niet in water / [roman van] Jos Panhuijsen
 • Wandelende bijbels. Piëtistische leescultuur in Nederland 1830–1960 /John Excalto
 • Wandering Scholars, The – / Helen Waddell
 • wapenbroeders, De – . Geef mijn portie maar aan Fikkie / Paul van der Loeff
 • War against the Idols. The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin / by Carlos M.N. Eire
 • Ward Ruyslinck / Tom Schalken
 • Warden, The – . A Portrait of John Sparrow / John Lowe
 • ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek, Het / door Luciano Canfora. – Nederlandse vertaling
 • Ware voor zo lange liefde niet zo kort het leven – Lyrische gedichten / Luiz Vaz de CamΣes; [gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door] August Willemsen
 • Warenar / P.C. Hooft, S. Coster; [bezorgd door] Jeroen Jansen
 • warm hemd voor de winter, Een – / [poëzie van] Hans Vlek
 • Was dat de moeite waard? / [film van] Hans Koekoek
 • Wat af is, is niet gemaakt / [zes teksten van] Paul Valery; vertaling Piet Meeuse; nawoord S. Dresden
 • Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie – De doctrina christiana / Aurelius Augustinus; [ingeleid en toegelicht door] Jan den Boeft & Ineke Sluiter
 • Wat doet die kip in het aquarium? Een jaar eten en drinken / Adriaan de Boer
 • Wat echt groot is, laat zich niet vergelijken. [Tussenkopje in de tekst:] Misschien moeten Pamuk en Mulisch nog even geduld hebben
 • Wat is creativiteit? / door S. Dresden
 • Wat knaagt? / [zes verhaaltjes van] F. ten Harmsen van der Beek
 • Wat moet ik zeggen en hoe zeg ik het in het Kats / Rudy Kousbroek
 • Wat niet kon en andere verhalen / [bloemlezing uit de verhalen van] Herman Heijermans [Samuel Falkland jr.]; met nawoord van S. Carmiggelt
 • Wat poëzie is / [leerdicht over poëzie van] Harry Mulisch
 • Wat zij bedoelen / [vraaggesprekken door] J. Bernlef en K. Schippers
 • Wat zingt, is wat zwijgt / [gedichten van] Adam Zagajewski; [vierentwintig gedichten uit het werk van de auteur gekozen en vertaald door] Gerard Rasch
 • Water bij de wijn / [cabaretteksten van] Annie M.G. Schmidt
 • water en de lucht, Het – / [gedicht van] Leo Vroman
 • Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg, 1336–1595 / door J.G.M. Sanders
 • Waterman, De – / Arthur van Schendel
 • Waterman, The – / Arthur van Schendel; [transl. from the Dutch by] Neline C. Clegg
 • Ways of Escape / Graham Greene
 • We gaan naar het oerwoud / [prentenboek met tekst van] Leif Krantz en Annie M.G. Schmidt; [tekeningen van] Ulf Löfg'ren
 • We leven nog / Simon Carmiggelt
 • Weary with toil, I haste me to my bed / [sonnet 27 van] William Shakespeare
 • Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530–1980 / [red.:] S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus
 • weefsel Gods, Het – / J.W. Schulte Nordholt
 • weefsel van overpeinzingen, Een. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger / [met toelichtende noten van] Harry G.M. Prick
 • Weekend pelgrimage / [roman van] Tip Marugg
 • Weekendpelgrimage / [roman van] Tip Marugg
 • weerlicht op de kimmen, Het – / [bloemlezing uit Achterbergs poëzie, samengesteld door] J.C. Achterberg–van Baak; nawoord Paul Rodenko
 • Weerzien in Berlijn / [roman door] Hans Scholz; [vertaling:] J.F. Kliphuis
 • Weerzien op een plastic–huid / [gedichten van] Lizzy Sara May
 • Wees niet zo burgerlijk / [verhalen van] J.S. Henriksson
 • Weet je nog wel... / [redactie] Friso Endt
 • Weet of rust, Proza van Coornhert / [D.V. Coornhert]. – Bloemlezing samengesteld door Henk Bonger en Arie–Jan Gelderblom
 • weg naar Egypte [twintig passages (1970–1977)], De / Gertrude Starink
 • weg naar Egypte, zeventien passages, 1977–1985, De / Gertrude Starink
 • weg naar het licht, De – / J.M.A. Biesheuvel
 • weg naar huis, De – / [verhalen van] Willem Brakman
 • weg naar Sacramento, De – / [roman van] Gerrit Krol
 • weg over de grens, De – / [roman van] Paul Haimon
 • Welk een waagstuk is een brief / Emily Dickinson; vertaling door Bert Keizer
 • Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw / Oscar Westers
 • Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf tijdens de jongste dag / Harry Mulisch
 • Wenken voor de jongste dag / Harry Mulisch
 • Wennen aan de aarde / [gedichten door] Hans Bouma
 • Wennen aan de wereld / [roman van] Elisabeth de Jong–Keesing
 • wereld deugt niet, De / door Arthur Schopenhauer. – Samengesteld en bezorgd door Angelika Hubscher, vertaald door Tinke Davids
 • wereld een dansfeest, De – / Arthur van Schendel
 • wereld gaat stralend open, De – / Lode Zielens
 • wereld heeft twee aangezichten, De – / [bloemlezing uit de Nederlandse literatuur van de periode 1700–1880, samengesteld door] Rob Nieuwenhuys
 • wereld in beroering, Een – / [memoires van] Johan Fabricius
 • Wereld in de wereld / [roman door] Henri Knap
 • wereld is een wonder, De – / Bertus Aafjes
 • wereld is zoo schoon waarvan wij droomen, De – . Jan van Nijlen, biografie / Stephan van den Bossche
 • wereld van de jazz, De – / [fotoboek van] Dennis Stock; [tekst van] Nat Hentoff; [vertaling] Michiel A. de Ruyter
 • wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798–1998, De – / P.W. Klein & M.A.W. Meijer
 • wereld van mijn vader, De / Lodewijk van Deyssel; bezorgd en van nieuwe titel voorzien door Harry G.M. Prick
 • wereld van Sint Brandaan, De – / W.P. Gerritsen, Doris Edel, Mieke de Kreek
 • wereld, De – . Naturalis historia / Plinius; [vertaald uit het Latijn door] Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters
 • Wereldhistorie per post / Anton van Duinkerken
 • wereldje van Beer Ligthart, Het – / Jaap ter Haar
 • Wereldschandkroniek / Jorge Luis Borges; [vertaling door] A. Sillevis
 • Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal–economische en sociaal–culturele achtergronden van geletterden in de Republiek / Peter Thissen
 • werkelijkheid van Delta D, De – / J.S. Henrikson
 • werkelijkheidsgehalte in de letterkunde, Het – / Victor E. van Vriesland
 • Werken / Godfried Bomans
 • Werken / Petrus Abelardus; [vertaling verzorgd door een groep Cisterciënser monniken van de strengenobservantie, m.m.v.] Anton van Duinkerken
 • Werken van de H. Teresia / uit het Spaansch vertaald door Titus Brandsma, Athanasius van Rijswijck; herz. door Thomas Keulemans
 • Werken VI / Godfried Bomans; [edit.:] A.M. Feilzer–August de Meijer en Peter van Zonneveld
 • Werkende Stilte, De – . De oorsprong der grote kloosterorden / [onder redactie van] L. Engelbregt; [met "proloog" van] C.A. Bouman
 • Werkkleding / [fotodocumentatie van] Jan Wolkers [typografische verzorging Jan Vermeulen]
 • Werther Nieland / G.K. van het Reve
 • wetende glimlach, De / door Cola Debrot. – Essay in Kompas der Nederlandse letterkunde, 1947
 • Wetenschap als Roeping. Prof. dr. Christine Mohrmann (1903–1988), classica. Biografische schets / Marjet Derks en Saskia Verheesen–Stegeman
 • What has Athens to do with Jerusalem. Timaeus and Genesis in Counterpoint » Jaroslav Pelikan
 • What then? / William Butler Yeats
 • Where Shall Wisdom Be Found? / Harold Bloom
 • Who was that Man? A Present for Mr Oscar Wilde / Neil Bartlett
 • Who's who in Whatland / [gedichten van] L.Th. Lehmann
 • Why I am becoming a Catholic / Malcom Muggeridge
 • Wie A zegt / [essays van] J. Bernlef
 • Wie een hoefijzer vindt / [keuze uit gedichten en essays van] Osip Mandelstam; vertaling Kees Verheul
 • Wie las wat in de negentiende eeuw? / [keuze uit het werk van] Bernt Luger; [bijeengebracht door] Willem van den Berg en Marita Mathijsen
 • Wie nu geen huis heeft / [roman van] Maartje Luccioni
 • Wie verre reizen doet / [bloemlezing uit de Indisch–Nederlandse letterkunde bijeengebracht door] R. Nieuwenhuys
 • Wie weet slaag ik in de dood / Hans Renders
 • wielerkoers van Hank, De – / [gedichten van] Koos van Zomeren
 • Wierook en tranen / [roman van] Ward Ruyslinck
 • Wij gaan en komen en de winst is waar? (...) / Omar Khayyam; vertaling J.H. Leopold
 • Wij melden u den nieuwen tijd. Een beschouwing van het woordgebruik van de Nederlandse nationaal–socialisten / door M.C. van den Toorn
 • Wij zijn van elkaar. Brieven 1946–1947 / S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk; [ingeleid en bezorgd door] Wim Hazeu
 • Wij, galspuwers / [polemische stukken van] Hedwig Speliers
 • wijn is drinkbaar dank zij het glas, De – / [gedichten van] Harry Mulisch
 • Wil het bezoek afscheid nemen? Een bestiarium / C. Buddingh'
 • wilde groene geur, De – / Beb Vuyk
 • wilde jacht, De – / Astère Michel Dhondt
 • Wilde Westen, Het – . Een Amsterdamse roman / [roman van] André Kuyten
 • Wilde Years, The – . Oscar Wilde & The Art of his Time / [tentoonstellingscatalogus]
 • Wilde's Devoted Friend. A Life of Robert Ross, 1869–1918 / Maureen Borland
 • wildernis, De – / [gedichten van] Willem Brandt
 • Willem / [film over Willem van Malsen] door Deborah en Jeroen Wolf
 • Willem Anthony Paap, Zeventiger onder de Tachtigers, het levensverhaal van een vergetene / [monografie door dr.] J. Meijer
 • Willem Elsschot / [monografie van] Garmt Stuiveling
 • Willem Elsschot. Man van woorden / Martine Cuyt
 • Willem Kloos als verzamelaar van boeken / Harry G.M. Prick
 • Willem Mertens levensspiegel / J. van Oudshoorn; [ed.] Wam de Moor
 • Willem Witsen – 1866–1923 / Jessica Voeten
 • Willens en wetens. Twaalf essays / Garmt Stuiveling
 • William en de wereld. Hoe Shakespeare Shakespeare werd / Stephen Greenblatt; [vertaald uit het Engels door Marijke Koch en Albert Witteveen
 • William Tyndale. A Biography / David Daniell
 • Willibrords missie. Christendom en cultuur in de zevende en achtste eeuw / door A.G. Weiler [vertalingen in de apendices door dr. P. Bange]
 • Wim Beeren – om de kunst. Opvattingen van een museumman over moderne kunst, kunstenaars, musea en kunstbeleid / [selectie uit de artikelen van] Wim Beeren [ingeleid door vrienden en collega's; de eerste en de laatste inleiding zijn van de hand van] Kees Peeters]
 • wind en de lichten der schepen, De – / [roman van] Alfred Kossmann
 • Windmolen, De – / [verhaal van] Camilo José Cela; [vertaald door] G.J. Geers
 • Windows / [foto's van diverse fotofrafen; tekst van] Val Clery
 • windsels van de sfinx, De – / [gedichten door] Henk van der Waal
 • Winnie–the–Pooh. A reproduction of the original manuscript / A.A. Milne
 • winter in Tomi, Een / Hans Berghuis
 • Winter–aconiet / J.W.F Weremeus Buning; [ed. Claudine Witsen Elias en J.C. Bloem]
 • Winteravondvertellingen / François HaverSchmidt. – Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst
 • Winternacht / [gedicht van] Guido Gezelle
 • Winterreis, Een – / [roman van] Willem Brakman
 • Winters van Weleer. Het Hollandse winterlandschap in de Gouden Eeuw / [catalogus van tentoonstelling in het Mauritshuis te Den Haag]
 • Wisselend getij / Jenne Clinge Doorenbos
 • Wisselend weer / [gedichten van] Aad Nuis
 • Witboek voor een vijftiger. Opgedragen aan Jan Wit / [red.] A. den Besten en J.W. Schulte Nordholt
 • With Friends Possessed, A Life of Edward FitzGerald / Robert Bernard Martin
 • Within Reason. A Life of Spinoza / Margaret Gullan–Whur
 • Witsenhuis, Het – / Jessica Voeten
 • witte gevaar, Het – . Vademecum voor provo's / Roel van Duijn
 • witte muur, De – / Maurice d'Haese
 • witte roos, De – / Inge Scholl; vertaling S. Davids
 • witte sjamaan, De – / [gedichten van] H.C. ten Berge
 • Witte, De – / Ernest Claes
 • Woesteling, De – / [roman door] Guy des Cars
 • Woestijnen van water / J.W.F. Weremeus Buning; [voorwoord van] Maurice Roelants
 • Woestijnvaders, De – . Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom / Pieter W. van der Horst
 • Wolff & Deken / P.J. Buijnsters
 • wolk in broek, Een – / van Vladimir Majakovski; [vertaling] Marko Fondse
 • Women Writers of the Middle Ages, A Critical Study of Texts from Perpetua (+ 203) to Marguerite Porete (+ 1310) / by Peter Dronke
 • wond'ren werden woord en dreven verder, De – . Honderd jaar informatie in Nederland / door Jan Blokker
 • wonde in 't hert, De. Guido Gezelle, een dichtersbiografie / Christine D'haen
 • wonderbaarlijk lichaam, Het – . Martinus Nijhoff en de moderne westerse poëzie / Luc. Wenseleers
 • wondere water, Het – / [drie verhalen van] Jos Ruting
 • wonderkind of een total–loss, Een – / [verhalen van] Willem Frederik Hermans
 • wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken, Het – / Wim Vroom
 • Woord in beeld, Het – . Vijf eeuwen bijbel in het dagelijkse leven / C.W. Mönnich en Michel van der Plas
 • woord van eer, Het – . Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 / door F.P. van Oostrom
 • woorden de nacht, De – / Francesco Biamonti
 • Woorden met God. Op basis van de psalmen / Jos van de Schoor
 • Woorden van brood / [gedichten van] Guillaume van der Graft
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal VIII,1 / M. de Vries, L.A. te Winkel; [Voorbericht van] J. Heinsius; [redacteur–medewerker o.a.:] J. Kikkert
 • Woordenboek van pasklare ideeën / Gustave Flaubert; vert. Hans van Pinxteren
 • Woordenlijst Nederlandse taal /
 • woordenwinkel, De / Nicolaas Matsier
 • wordend aangezicht, Het – / C.S. Lewis; vert. Max Schuchart
 • Wordsworth. A Life in Letters / Juliet Barker
 • Working Time Tables of Passenger & Good Trains / [London & South Western Railway; heruitgave:] Ian Allan
 • Works on Paper. The Craft of Biography and Autobiography / Michel Holroyd
 • World of Christopher Marlowe, The – / David Riggs
 • World of Jan Brandes, 1743–1808, The – . Drawings of a Dutch Traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa / Max de Bruijn and Remco Raaben [editors]
 • World of Orderic Vitalis, The / Marjorie Chibnall
 • World we left behind, The – . A Chronicle of the Year 1939 / Robert Kee
 • Worte sind Schatten / [concrete poëzie van] Eugen Gomringer; [met inleiding door] Helmut Heissenbüttel
 • Woutertje Pieterse / Multatuli; [samengesteld uit diens "Ideen' door] Henri A. Ett
 • Writer at Work / [15 interviews uit "Paris Review" gekozen door] Kay Dick
 • Writer in the market place, The – . A symposium / edited by Raymond Astbury
 • Writer's Britain, A – . Landscape in Literature / [tekst:] Margaret Drabble; [foto's:] Jorge Lewinski
 • Writer's Quotation Book, The – / [samengesteld door] James Charlton
 • Wrong Set, The – / Angus Wilson
 • Wuustwezel terminus / Marcel Janssens