Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • V in vers / Anthonie Donker
 • Va–banque / [gedichten van] H.C. ten Berge
 • Vaart. Handelingen der apostelen vertaald in hedendaags Nederlands / [door de evangelist Lucas]
 • Vaarwel dan / Gerard Walschap
 • Vader en zoon / [gedicht van] S. Vestdijk
 • Vader Thijm. Biografie van een koopman–schrijver / Michel van der Plas
 • vadsige koningen, De – / [roman van] Hugo Raes
 • Vakwerk. Twaalf studies in literatuur / Garmt Stuiveling
 • val van Constantinopel 1453, De – / Steven Runciman; [vertaling door] G.C. Mohr Horsman
 • val van zijne excellentie minister Plas, De – / [roman van] Marnix Gijsen
 • Val voor vliegengod / [gedichten van] Lucebert
 • Valentijn / Hans Andreus
 • Valstrik, De – / [roman van] Ab Visser
 • Van aangezicht tot aangezicht / [zestig preken van] Aurelius Augustinus; [vertaald en van aantekeningen voorzien door] Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar
 • Van Aartsbisschop tot Zonnelied. Sleutels tot het katholiek erfgoed / Mathieu Spiertz
 • Van Abélard tot Zoroaster. Literaire en historische figuren vanaf de renaissance in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater / Léon Stapper, Peter Altena en Michel Uyen
 • Van Aiol tot de Zwaanridder, Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst / red. W.P. Gerritsen en A.G. van Melle
 • Van aldoor groter hoogte plat op het zeil / [gedichten van] Hendrik van Teylingen
 • Van anarchist tot monarchist / [tweede deel van autobiografie door] Alexander Cohen
 • Van Andreas tot Zacheüs. Thema's uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten / door Louis Goosen
 • Van Bilderdijk tot Lucebert / [essays van] Martien J.G. de Jong
 • Van binnen moet je wezen / [prozastukken van] Arie van den Berg
 • Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal / [negende, vermeerderde en herziene druk onder redactie van] C. Kruyskamp
 • Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. Supplement / [op de achtste vermeerderde druk door] C. Kruyskamp
 • Van de hak op de tak / Godfried Bomans
 • Van de Koele Meeren des Doods / [roman door] Frederik van Eeden
 • Van de maltentige losbol / Lucebert
 • Van de wieg tot het graf / [gedichten van] A. Marja
 • Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen / [bloemlezing, samenstelling en] vertaling Marja Wiebes en Margriet Berg
 • Van donker naar licht / verzen van Luc Verbeke
 • Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden! / [verzameling spotprenten en –verzen verzorgd door] Peter van Eeden en Wim Simons
 • Van een aap, een kat en een orgelman / [kinderboek door] Wim van de Molen
 • Van een bloedrode manchet en een kooikershondje / [roman van] Adriaan Venema
 • Van een liefde die vriendschap bleef. Briefwisseling tussen J. Slauerhoff en Heleen Hille Ris Lambers, 1927–1936 / [bezorgd door] Wim Hazeu
 • Van een liefde die vriendschap moest blijven. Brieven van J. Slauerhoff aan Heleen Hille Ris Lambers / Jan Jacob Slauerhoff. – Gekozen en ingeleid door H.C. ten Berge.
 • Van ganser harte / [journalistiek werk van] Jacques Gans
 • Van Gezelle tot heden / August Vermeylen; [met aanvulling mbt. tot de periode 1930–1960 door] Bernard Kemp
 • Van God gesproken. De mooiste preken sinds de Bergrede / [samenstelling:] Jaap. H. van der Laan; [vertalingen: Hans Vlaanderen e.a.]
 • Van het kleine koude front / J.B. Charles
 • Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles "Gedichten, gezangen en gebeden" (1862–1879–1893) / J.J.M. Westenbroek
 • Van het sombere leven. Een keuze uit het werk van tien Nederlandse prozaschrijvers / [bijeengebracht en ingeleid door] Wim J. Simons
 • Van horen zeggen / ["publieke gedichten" van] Hugo Claus
 • Van huis tot huis / Henriëtte van Eyk
 • Van Jacques Perk tot nu / Albert Verwey. – Rede bij de aanvaarding op van het ambt als hoogleraar Nederlandse letterkunde te Leiden op 25.1.1925.
 • Van liefde en dood. Dichters van de Franse Renaissance / [vertaald uit het Frans door] Robert de Does; [inleiding van] Aron Kibédi Varga
 • Van Nachtwacht tot Huizinga. Russische dichters over Nederland / Jan Paul Hinrichs
 • Van op de Euromast / Willy Vaerewijck
 • Van roddelpraat en literatuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands–Indië / [samenstelling en inleiding door] R. Nieuwenhuys
 • Van roddelpraat tot literatuur / [lezing voor Neerlandici van] Rob Nieuwenhuys
 • Van Schelmen en Schavuiten / Herman Pleij
 • Van taal tot taal / afscheidsbundel door vakgenoten aangeboden aan prof. dr. W.K. Grossouw
 • Van Taroesa naar Tsjoena / Anatoli Martsjenko; [vertaling:] Sofia Visser
 • Van Willem Kloos tot Willem Elsschot / [bloemlezing samengesteld door] Pierre H. Dubois, Karel Jonckheere en Laurens van der Waals
 • Van Zanten's gelukkige tijd. Een liefdesroman op het eiland Peli / uitgegeven door Laurids Bruun.– Geautoriseerde vertaling uit het Deensch
 • Vandaag of morgen / Jeanette Gunzel–Lubbers
 • Vanden blinkenden steen / door Jan van Ruusbroec
 • Vanished Library, The. A Wonder of the Ancient World / by Luciano Canfora
 • Vanishing Street Furniture / Geoffrey Warren
 • Vanwege een tere huid / Anton Koolhaas
 • Varen groene veer / [gedichten van] M. Coenraads
 • Variaties van Liefde / [gedichten van] Gabriël Smit
 • Vastberaden maar soepel en met mate / Hans Keller, Hans Verhagen, H.J.A. Hofland
 • vechttijdschrift, of de absolute nul, Een – /
 • vederlichte wanhoop, Een / Koos van Zomeren [met tekeningen van Peter Vos]
 • Veel lied'ren zijn gezongen / T. van Deel
 • Veelzijdigheid als levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk: een bundel studies ter gelegenheid van zijn driehonderdste sterfdag / bijeengebracht door A.Th. van Deursen, E.K. Grootes, P.E.L. Verkuyl
 • veelzinnige muze van E. Douwes Dekker, De / door Eep Francken
 • Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard / door Gerard Kornelis van het Reve
 • veldmuis in Versailles, Een – / [bloemlezing uit poëzie en proza van] Marianne Moore; [keuze en vertaling door] J. Bernlef
 • Velveteen Rabbit, The – / Margery Williams
 • Venetiaanse sonnetten / Gaspara Stampa [+1554]; gekozen, ingeleid en vertaald door W. van Elden [1961]
 • Venice Rediscovered / John Pemble
 • venster op het Buitenhof, Een / A. Alberts
 • Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief / Eindredactie W.P. Gerritsen en Sanne Terlouw c.s.
 • verantwoordelijkheid van intellectuelen, De – / Noam Chomsky; vert. W.A. Wilmink
 • verbeelding van het Woord, De – . De oudchristelijke wereld (200–600), een iconografische studie / Gerard Wellen
 • verbeeldingswereld van Edgar Allen Poe en enkele tijdgenoten, De – . Bijdrage tot Amerika's ideeëngeschiedenis / A.N.J. den Hollander
 • verboden bacchanaal, Het – / S. Vestdijk
 • Verboden tijd / [roman van] Sybren Polet
 • verborgen leven van Cecile van Even, Het – . Een theosofische interpretatie van Couperus' Extaze / M. Klein
 • Verborgen verwantschappen / Rudy Kousbroek
 • Verborgen vrouwen. Kluizenaressen in de middeleeuwse stad / Anneke B. Mulder–Bakker
 • Verborgenheden / Belcampo
 • Verbrande turf / [een keuze uit drie jaar] Stoker [= Hugo Brandt Corstius]
 • Verdediging van Carnaval / Anton van Duinkerken
 • verdrag met de slang, Het / Mario Praz. – Vertaald door Thea Klok
 • Verdroomd seizoen / [roman van] Rini Carpentier Alting
 • verdwenen antiquaar, De. Herinneringen van een bibliothecaris / H. de la Fontaine Verwey
 • verdwijning van Kim Miller, De – / [verhalen van] J. Bernlef
 • vergaderzaal, De – / [kleine roman van] A. Alberts
 • Vergeef de onstuimigen / [roman door] Marion Laudy
 • Vergeet het maar / S. Carmiggelt
 • Vergeet niet de leeuwen te aaien / [dierverhalen door] A. Koolhaas
 • Vergeetboek / door Gerrit Achterberg
 • Vergeten boeken. Literaire curiosa en rariora, boekenvrienden en bibliomanen / door Ed. Schilders
 • Vergilius: Het verhaal van Aeneas / vertaald en toegelicht door M. d'Hane–Scheltema
 • Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van 'Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan' / W. Blok
 • verhaal van de architectuur, Het – / Max van Rooy
 • verhaal van Karel Appel, Het – . Een proeve van waarneming / Simon Vinkenoog
 • Verhaal van twee tuinen – Gedichten 1935–1996 / Octavio Paz; [samengesteld en van een nawoord voorzien door] Laurens Vancrevel; [vertaald uit het Spaans door] Stefaan van den Bremt, J. Lechner, K. Michel, Guy Posson en Laurens Vancrevel
 • Verhalen / door F.C. Terborgh
 • Verhalen / Maurice D'Haese
 • Verhalen / Stijn Streuvels
 • Verhalen / [bloemlezing uit de verhalen van] Louis Couperus; [keuze en inleiding door] Catharina Ypes
 • Verhandeling tegen hen die de heilige ikonen smaden / Johannes de Damascener; [vertaling van] F. van der Meer en G. Bartelink
 • verheerlijking van de vrouw in het werk van Louis Couperus, De – / Marc Galle
 • verkeerde weereldt, De – / [historische streekroman door] Mr. A. Roothaert
 • Verkoudheid van de Muze, De – / [parodieën van] Thomas Slackenmeel
 • Verlaine / Pierre Petitfils
 • Verleden zomer / [kort toneelstuk van] Tennessee Williams
 • Verleidingen in de woestijn. Het leven van de heilige Antonius / Athanasius van Alexandrië; [vertaald uit het Latijn en toegelicht door] Vincent Hunink
 • Verliezers, De – / [roman door] Anna Blaman
 • Verlof, Het – / [roman door] J. Bernlef
 • verloren zoon, De – . Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving / Jeroen Boomgaard [dissertatie Universiteit van Amsterdam]
 • verloren zoon, De – / [roman van] Gerard Walschap
 • verlossing, De – / Willem Elsschot
 • Verontrust geweten / Gerard Bruning; [met inleidingen door] Pieter van de Meer de Walcheren en Henri Bruning
 • Verplaatste tafels. Reportages, research, vaudeville / [teksten van] K. Schippers
 • verrassingen van mijnheer Bol, De – / [kinderboek door] Jeanne van Schaik Willing; illustraties van Babs van Wely
 • Vers warm brood / [gedichten door] G. van der Weiden en Petra ten Bosch
 • Versamelde Gedigte / Elisabeth Eybers
 • Versamelde gedigte / van Elisabeth Eybers
 • Verscheurd jeugdportret / Louis Paul Boon
 • verschijning, De – / [gedicht van] P.N. van Eyck
 • verschrikking, De – / [symbolistisch prentenboek door] Jan Bernard Meinen [collages] en Gerrit Komrij [teksten]
 • verschrikkingen van het noorden, De – / [verhalen van] Andreas Burnier
 • versierde mens, De – / [verhalen van] Harry Mulisch
 • verslag van Brodie, Het – / [verhalen van] Jorge Luis Borges
 • Verslagen / [oorlogsroman door] Michael Horbach; [vert. A.Th. Mooy]
 • verspeelde munt, De – / [roman van] Willem G. van Maanen
 • Versteende Hettiet / [gedichten van] Marin Sorescu; [uit het Roemeens in het Duits vertaald door] Oscar Pastior; [uit het Duits in het Nederlands vertaald door] Wiel Kusters
 • verstoorde leven, Het – . Dagboek van Etty Hillesum 1941 – 1943 / Etty Hillesum; ingeleid door J.G. Gaarlandt
 • Vertaling en interpretatie. Een poging om een sonnet van Rilke te lezen aan de hand van zijn vertalingen / W. Bronzwaer [studie verschenen in: Hans Ester e.a.: Ars & Ingenium (...) Festgabe für Frans Stoks (...), 1983].
 • verteller: of een idioticon voor zegelbewaarders, De – / door Harry Mulisch
 • vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg, De – / Geoffrey Chaucer; [vertaling door] A.J. Barnouw
 • Vertellingen van de rechter / August van Cauwelaert
 • Vertrouwelijke Vertellingen / [verhalen van] B. Roest Crollius
 • Verveling bestaat niet / [dagboeknotities van] C. Buddingh'
 • Vervlogen jaren / door Frans Erens. – Met een woord vooraf door Sophie Erens–Bouvy. Bezorgd en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
 • Vervlogen jaren / Frans Erens; [vervolledigde heruitgave door] Harry G.M. Prick; [inleiding door] Anton van Duinkerken
 • Vervolging, vernietiging, literatuur / door S. Dresden
 • verweesde boot, De. Klassieke Chinese gedichten / door Du Fu. – Vertaald en toegelicht door W.L. Idema
 • Verwoest Arcadië / Gerrit Komrij
 • verwondering, De – / [roman van] Hugo Claus
 • Verworpen Christendom / Henri Bruning
 • Verzameld dichtwerk / Guido Gezelle. – Deel 6: Gelegenheidsgedichten
 • Verzameld dichtwerk / Guido Gezelle. – Deel 8: nagelaten werk 4e deel
 • Verzameld Dichtwerk / Guido Gezelle; [red.:] J. Boets m.m.v. J. de Muelenaere e.a.; deel 7 Nagelaten dichtwerk 3
 • Verzameld Dichtwerk / Karel van de Woestijne; [red.:] A.M. Musschoot, K. Demoen, L. Jansen & Y. T'Sjoen
 • Verzameld proza / Joris Vriamont
 • Verzameld werk Eerste deel / Herman Teirlinck; [uitgave samengesteld en van aantekeningen voorzien door] Willem Pée; [met medewerking van] A. van Elslander [en bijstand van 13 anderen]
 • Verzameld werk / A. Alberts
 • Verzameld werk / Arthur van Schendel
 • Verzameld werk / Cola Debrot. – Deel 5: Over literatuur. – Tekstverzorging J.J. Oversteegen
 • Verzameld Werk / H. Marsman
 • Verzameld Werk / J.A. Emmens
 • Verzameld werk / Nescio; bezorgd door Lieneke Frerichs
 • Verzameld Werk / Pierre Kemp; [ed.:] W.A.M. de Vroomen en H.G.M. Prick
 • Verzameld werk / Theo Thijssen. – Verzorgd door Peter–Paul de Baar en Rob Grootendorst
 • Verzameld Werk / Wilfred Smit; bezorgd door Frans van Houten en Wouter Voskuilen
 • Verzameld Werk / Willem Elsschot
 • Verzameld Werk deel 2 / Herman Teirlinck; samengesteld en van aantt. voorzien door Willem Pée; m.m.v. A. Elslander e.a.
 • Verzameld werk II. Kritisch, verhalend en nagelaten proza / Martinus Nijhoff; [tekstverzorging Gerrit Borgers]
 • Verzameld Werk III en IV / Herman Teirlinck
 • Verzameld werk VII / E. du Perron
 • Verzameld werk VII / Kritieken en studies van P.N. van Eyck; [red. C. Bittremieux, N.A. Donkersloot, J. Hulsker, P. Minderaa]
 • Verzamelde Beschouwingen / J.C. Bloem
 • Verzamelde dichtbundels / van Gaston Burssens, verzorgd en uitgeleid door Gerrit Borgers en Karel Jonckheere
 • Verzamelde essays en kritieken / door Paul Rodenko. Deel 1: Over Hans Lodeizen [...]; bezorgd door Koen Hilberdink
 • Verzamelde essays en kritieken / door Paul Rodenko. Deel 2: Over Gerrit Achterberg en over de "experimentele poëzie"; bezorgd door Koen Hilberdink
 • Verzamelde essays en kritieken / door Paul Rodenko. Deel 3: Literaire essays; bezorgd door Koen Hilberdink
 • Verzamelde essays en kritieken / door Paul Rodenko. Deel 4: Verspreide kritieken; bezorgd door Koen Hilberdink
 • Verzamelde gedichten / Anton van Duinkerken
 • Verzamelde gedichten / door Han G. Hoekstra
 • Verzamelde gedichten / François Villon; [vertaling:] Ernst van Altena
 • Verzamelde gedichten / Gerard den Brabander; samenstelling Ed. Hoornik
 • Verzamelde gedichten / Gerrit Achterberg
 • Verzamelde Gedichten / Hendrik de Vries; [samenstelling en tekstbezorging door] Wim Koops, Dick Leutscher, Jan van der Vegt en Willem Wilmink
 • Verzamelde gedichten / Horatius; [uitgegeven en vertaald door] Piet Schrijvers
 • Verzamelde gedichten / Jan Engelman
 • Verzamelde gedichten / Jan Hanlo
 • Verzamelde gedichten / Jan van Nijlen; [derde gewijzigde en vermeerderde uitgave, verzorgd door] C. Bittremieux
 • Verzamelde gedichten / K.P. Kaváfis; [vert. G.H. Blanken]
 • Verzamelde gedichten / Louis Paul Boon
 • Verzamelde gedichten / Lucebert [uitgave»annotaties door:] C.W. van de Watering, C.A. Groenendijk en Aldert Walrecht
 • Verzamelde gedichten / M. Nijhoff; [tekstverzorging en samenstelling:] W.J. van den Akker e.a.
 • Verzamelde Gedichten / S. Vestdijk; verzorging en annotatie Martin Hartkamp
 • Verzamelde gedichten / Wilfred Smit
 • Verzamelde gedichten / Zbigniew Herbert; [uit het Pools vertaald en van een nawoord voorzien door] Gerard Rasch
 • Verzamelde gedichten II / K.P. Kafavis; [vertaling door ] G.H. Blanken
 • Verzamelde geschriften / Anton van Duinkerken
 • Verzamelde geschriften II Debat en Polemiek / Anton van Duinkerken
 • Verzamelde geschriften III Historie en kritiek / Anton van Duinkerken
 • Verzamelde Lyriek / P.C. Boutens; tekst verzorgd door Johan Polak
 • Verzamelde lyriek tot 1905. Jeugdwerk. De School der poëzie, Nalezing / Herman Gorter; [uitgegeven door] Garmt Stuiveling en Enno Endt
 • Verzamelde opstellen / Remi Sterkens
 • Verzamelde werken / F.M. Dostojewski. – Deel 11: Brieven van Dostojewski, gekozen en van commentaar voorzien door / Karel van het Reve. – Vertaling van / Titia Bouma en Theo Veenhof
 • Verzamelde Werken II / J. van Oudshoorn; [tekstverzorging en annotatie door] W.A.M. de Moor
 • Verzamelde werken. Deel I / J. van Oudshoorn; [tekstverz. W.A.M. de Moor]
 • Verzamelde werken. Deel VIII (Kritisch Proza) / J.J. Slauerhoff; [tekstverz. door] K. Lekkerkerker; [uitg. door] D.A.M. Binnendijk
 • Verzamelde werken. Literatuur I / C. Gerretson; [tekstbezorging door] G. Puchinger
 • Verzamelen van middeleeuwse kunst in Nederland 1830–1903 / Barbara Kruijsen
 • verzameling Van Eeghen, De – . Amsterdamse tekeningen 1600–1950 / B. Bakker, E. Fleurbaay, A.W. Gerlagh [Engelse samenvatting: Patricia Wardle; redactie literatuuropgave: M.B. de Roever]
 • Verzen / Herman Gorter; [De editie van 1890 met een inleiding en annotaties van] Enno Endt
 • Verzen / Willem Elsschot
 • Verzen als leeftocht. Over Gerrit Kouwenaar / A.L. Sötemann
 • Verzen voor Magdalena / Albert Kuyle
 • Verzoeking van de heilige Antonius, De / G. Flaubert. Vertaald en van een nawoord voorzien door Hans van Pinxteren
 • Verzonken boeken / G. Komrij
 • Vestdijk – een biografie / Wim Hazeu
 • Vestdijk in het spoor van Proust / [essay door] B. van Vlierden
 • Vestdijk in kaart / [bibliografie verzorgd door Daisy Wolthers]
 • Vestdijk over Frankrijk / Evert van der Starre
 • Vestdijk: Wie ik zelf ben? In de eerste plaats alle ik–figuren uit mijn romans... (en dat zijn er nogal wat). / S. Vestdijk [geïnterviewd door] Bibeb [in: Bibeb & Vips, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1966]
 • Victor Hugo, un génie sans frontières. Dictionnaire de sa vie et de son oeuvre / Philippe Van Tieghem
 • Victorian Christmas Book, The – / Antony and Peter Miall
 • Victorians and Ancient Greece, The – / Richard Jenkyns
 • Victorians and Sport, The – / Mike Huggins
 • Victorians, The
 • vie quotidienne des religieux au moyen âge Xe–XVe siècle, La – / Leo Moulin
 • Vier eeuwen Herengracht: geveltekeningen van alle huizen aan de gracht; twee historische overzichten en de beschrijving van elk pand met zijn eigenaars en bewoners / [red.:] S.G. Hart–Runeman, E.H.M. Vluggen–Bunders, W. Maase
 • Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht, Deel I: de eerste drie eeuwen / A.D.A. Monna en P.N.G. Pesch
 • Vier Petersburgers / [bloemlezing uit de poëzie van I. Annenski, O. Mandelstam, Koesjner en J. Brodsky; samenstelling en vertaling door] Peter Zeeman
 • Vier pleidooien / Charles B. Timmer
 • Vier vingers / [Rechter Tie–verhaal van] Robert van Gulik
 • Vier wintervertellingen / [verhalen van] Gerard Kornelis van het Reve [vertaald uit het Engels door Hanny Michaelis]
 • vijand, De – / [verhalen van] Jos Vandeloo
 • Vijf gedichten / Ed. Hoornik
 • Vijf studies / Gerard Brom
 • Vijf vadem diep / [roman van] Simon Vestdijk
 • Vijf versies van "Vera" / H. Marsman; ed. Arthur Lehning en Daisy Wolthers
 • Vijf vreemde verhalen / Frans de Bruyn
 • Vijf vuurstenen / [gedichten van] Ida Gerhardt
 • Vijfde kolom. Jong Vlaams proza / [bloemlezing door] Jan Walravens
 • Vijfentwintig jaar na de rijmprent / Karel de Clerck
 • Vijfenveertig seizoenen / Guus Sötemann
 • Vijftig / Marcellus Emants
 • Vijftig dwaasheden / S. Carmiggelt
 • Vijftig psalmen. Proeve van een nieuwe vertaling / door Huub Oosterhuis en Michel van der Plas i.s.m. Pius Drijvers en Han Renckens
 • Villa des Roses / Willem Elsschot
 • Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee–dichters Nicolaas Beets; J.P. Hasebroek; Bernard ter Haar [e.a.] / [samengesteld en ingeleid door] Anton Korteweg en Wilt Idema
 • vinger op de lippen, Een – / [roman door] Pierre H. Dubois
 • vingerwijzing, De – / [roman van] Ed. Hoornik
 • Violence and miracle in the fourteenth century. Private grief and public salvation / Michael E. Goodich
 • Virginia Woolf and her world / John Lehmann
 • vis zwemt uit zijn taalgebied, Een – / [gedichten van] K. Schippers
 • Vis, De – . Een allegorie / [kleine roman van] Heere Heeresma
 • Visioenen / Hadewijch; vertaald door Imme Dros; inleiding en teksteditie door Frank Willaert
 • visioenen van Jacques Weiniger, De – / [roman van] Gust van Brussel
 • Visioni ed Estasi / [tentoonstellingscatalogus, waarin o.m. een bijdrage van Bert Treffers]
 • Visserman, De – / [roman door] Marinus van Goeree
 • Vita / Victoria Glendinning
 • Vita and Harold, The Letters of Vita Sackville–West and Harold Nicolson 1910–1962, / [selectie uitgegeven door] Nigel Nicolson
 • Vita Nova / Dante; [vert.:] Barbara Reynolds
 • Vita Radbodi – Het leven van Radboud / Peter Nissen en Vincent Hunink
 • Vitae Abbatum Ort Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland / [uit het Latijn vertaald door] H.Th.M. Lambooij en J.A. Mol
 • Vlaamse Balladen. Van heer Halewijn tot Vrouw Griese / [bloemlezing samengesteld door] Bert Decorte
 • Vlaamse Reus, De – . Fantastische verhalen / Hugo Raes
 • Vlaamse verhalen / [keuze en inleiding door] André Demedts
 • Vlaamse verhalen van deze tijd / [keuzebundel samengesteld door] André Demedts
 • Vladimir Nabokov: his life, his work, his world: A Tribute / [edited by] Peter Quennell
 • Vlaschaard, De / Stijn Streuvels
 • vlees is woord geworden, het – / [gedicht van] Lucebert
 • Vleugels voor een rat en andere dierenverhalen / A. Koolhaas
 • Vliegen / [korte gedichten door] Judith Herzberg
 • vliegende camera, De – . Verhalen en beschouwingen / K. Schippers
 • Vliegende Hollander, De – / Agave Kruijssen
 • vloek van het schema, De – / [reisboek van] Judicus Verstegen
 • vlucht in het ijle, De – / [roman van] Albert van Hoogenbemt
 • Vlucht naar de vrijheid. De Hugenoten en de Nederlanden / H. Bots, G.H.M. Posthumus Meyjes, F. Wieringa
 • Vlucht van de vogel / [gedichten van] Bert Schierbeek
 • vlucht, De – . / [roman van] L.B. Carlier
 • vluchtelinge, De – / [toneelstuk van] Ugo Betti
 • Vluchtige steden (en zo) / [gedichten van] L.Th. Lehmann
 • Voedselvoorschriften in boeteboeken. Motieven voor het hanteren van voedselvoorschriften in vroeg–middeleeuwse Ierse boeteboeken 500–1100 / J.M.D. de Waard
 • Voer voor psychologen / Harry Mulisch
 • Voetbal 78 / [fotoalbum]
 • Voetsporen / [gedichten van] J.A. Rispens
 • Voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars / bijeengebracht en ingeleid door Jos Damen & Jan Just Witkam; eindredactie R. Breugelmans
 • Vogels en andere geluiden / [gedichten van] Edithe de Clercq Zubli
 • Vogels kijken / [verhalen van] Bob den Uyl
 • Vogels, De – / Victor Spoor
 • vogeltje in mijn buik, Een – / Corn. Verhoeven
 • Vogelvrij / [roman van] André de Splenter
 • VogelVRIJ / [teksten van] Simon Vinkenoog
 • Voghelensanck / [roman door] Emiel van Hemeldonck
 • Volheid bolde mijn macht. Het joodse dichterschap van Herman van den Bergh / Jaap Meijer
 • Volkskeuken, De – . De Volkskrant kookt / [door zeven eetschrijvers voor de Volksrant]
 • volle leven, Het – . Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550–1800) / René van Stipriaan
 • Volledig Dichtwerk / J.A. Dèr Mouw
 • Volledig Werk / (Deel 1; Deel 2) Stijn Streuvels
 • Volledig Werk / A.P. van Groeningen; [tekstverzorging en commentaar:] Eep Francken [die ook een 'Ter Inleiding' toevoegde]
 • Volledige uitgave van brieven van / Fernando Pessoa; [vertaling door] August Willemsen [PRECIEZE TITEL NOG NAZOEKEN!]
 • Volledige werken / Joannes van het Kruis
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 11 Brieven en documenten [deel 4:] uit de jaren 1862 – 1866. – Verzorgd door Garmt Stuiveling, m.m.v. Henri A. Ett, Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 13 Brieven en Documenten [deel 6] uit de jaren 1868–1869
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 15 Brieven en dokumenten [deel 8:] uit de jaren 1872–1873. – Verzorgd door G. Stuiveling, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 16 Brieven en dokumenten [deel 9:] uit de jaren 1873–1874. – Verzorgd door Garmt Stuiveling, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 17 Brieven en dokumenten [deel 10:] uit de jaren 1874–1875. – Verzorgd door Garmt Stuiveling m.m.v. H. van den Bergh, B.P.M. Dongelmans, Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 18 Brieven en dokumenten [deel 11:] uit de jaren 1875–1877. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe, P. Spigt en J.J. van de Velde
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 19 Brieven en dokumenten [deel 12:] uit de jaren 1878–1879. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans, m.m.v. Tristan Haan, H.H.J. de Leeuwe en P. Spigt
 • Volledige Werken / Multatuli. – Deel 23 Brieven en dokumenten [deel 16:] uit de jaren 1884–1886. – Verzorgd door H. van den Bergh en B.P.M. Dongelmans
 • Voltaire / Theodore Besterman
 • Voltaire Almighty – A Life in Pursuit of Freedom / Roger Pearson
 • Voltaire en de Republiek – Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders / Voltaire; [keuze en vertaling:] Jan Pieter van der Sterre
 • Voltaire's Coconuts or Anglomania in Europe / Ian Buruma
 • Vondel – Het verhaal van zijn leven / Piet Calis
 • Vondel, volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza / [Joost van den Vondel] verzorgd en ingeleid door Albert Verwey / [herdruk] ingeleid door Mieke B. Smits–Veldt en Marijke Spies
 • Vondelstudies / [bundel studies van] p. Maximilianus OFM Cap.; overzien en ingeleid door L.C. Michels
 • Vondsten en bevindingen / H.U. Jessurun d'Oliveira
 • Voor de bakker / [gedichten van] Hans Vlek
 • Voor een Plymouth Belvedere / [roman van] Gust van Brussel
 • Voor en na de explosie / [essays over poëzie van] S. Vestdijk
 • Voor ouderen
 • Voor twee scharren blauwbekken / [gedichten van] W. Hussem
 • Voor wie dit leest / [bloemlezing Nederlands proza en poëzie van 1920 tot heden, samengesteld en toegelicht door] Adriaan Morriën
 • Voor wie ik liefheb wil ik heten / [gedichten van] Neeltje Maria Min
 • Voorgoed geboekstaafd / Otto S. Lankhorst
 • Voorlopig / [gedichten van] A. Roland Holst
 • vooroudergevoel, Het – De vaderlandse geschiedenis / Jan Blokker, Jan Blokker jr., Bas Blokker; [met schoolplaten van] J.H. Isings
 • voorstad groeit, De – / Louis Paul Boon
 • Voorzichtig bazuinen / [gedichten van] José Boyens
 • Vorm en functie in de natuur / [foto's van] Andreas Feininger
 • Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen / J.J. Oversteegen
 • vormingsjaren van A.C.W. Staring, De – . Brieven en documenten betreffende zijn studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784–1789 / M. Evers
 • vorst onder de taalgeleerden, Een – . Herman Neubronner van der Tuuk, Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847–1873. Een bronnenpubliatie / [editie en annotatie door] Kees Groeneboer
 • Vorsten op de sofa / Hendrik M. Ruitenbeek
 • Vorsten, vissers en boeren / [schetsen van] H.J. Friedericy
 • Vorstenschool / [gedichten van] Han Foppe
 • Voyage round my Father, A – / John Mortimer
 • Vragen en antwoorden. De brevitate vitae van Seneca / Seneca; vertaald door Cornelis Verhoeven
 • vreemde drift, De – / [roman van] Helma Wolf–Catz
 • vreemde eilandbewoner, De – / [evolutie–biologische opstellen van] D. Hillenius
 • Vreemde portretten. Een levendig panopticum van prettig gestoorde Engelsen / door Edith Sitwell. Vertaling Christien Jonkheer
 • vreemdeling op aarde, Een – / [roman van] Boeli van Leeuwen
 • Vreemdeling op de wegen, Een – . Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890 / Harry G.M. Prick
 • Vreemdelinge in Den Haag, Een – . Uit de brieven van Koningin Sophie der Nederlanden aan Lady Malet / Sophie koningin der Nederlanden. Verzorgd door Hella Haasse en prof. dr. S.W. Jackman
 • Vreemdelingen uit Ierland. Het leven van Columba van Iona, beschreven door Adamnan; en van Columbanus van Luxeuil, beschreven door Jonas van Bobbio / Ingeleid, vertaald en bewerkt door C.W. Mönnich
 • vrek, De – / [toneelstuk van] Molière; [vertaling] Hans Roduin
 • Vriendelijke vreemdeling / Adriaan van der Veen
 • vrienden van weleer, De – . Schrijvers en tijdschriften tussen 1943 en 1948 / Piet Calis
 • vriendschap in verzen, Een – / [studie van] Peter van Eeten
 • vriendschap van kauwen en kraaien, De – / [gedichten van] Henk van Kerkwijk
 • vrije boek in een onvrije tijd, Het – . Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie / samengesteld door Dirk de Jong; ingeleid door H. de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis
 • vrije vers, Het / Gerrit Krol
 • vrije vogel en zijn kooien, De – / S. Vestdijk
 • Vrije zaterdag / [gedichten] A.P.F. Angevaare
 • Vrije–tijdsbesteding in Nederland: winter 1955–1956. Deel 4: Leesgewoonten / Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Vrijheid in de wereld / Hans Küng
 • Vrijwilliger, De – / [roman door] Aya Zikken
 • Vroeger is dood / Inez van Dullemen
 • Vroeger kon je lachen / S. Carmiggelt
 • Vrolijk versterven / [keuze uit dagboek en brieven van de schilder Gerard Bilders (1838–1865) door] Wim Zaal
 • Vroman–effect, Het – . Over leven en werk van Leo Vroman / Redactie: Jan Kuijper, Ben Peperkamp, Murk Salverda en Gerrit Willems; Keuze en bijschriften illustraties: Murk Salverda. – Schrijverspentenboek 29
 • Vroman–effect, Het – / H.C. Hemker [In: "Het Vroman–effect. Over leven en werk van Leo Vroman" onder redactie van Jan Kuijper e.a. (1990)]
 • vrome volk, Het –
 • Vrome wensen. Over de Oostakkerse gedichten, Vrijdag en Het jaar van de kreeft van Hugo Claus / Georges Wildemeersch
 • vrouw die niet zweeg in de kerk, Een – . Caterina van Siena / N.G.M. van Doornik
 • vrouw van Jupiter, De – / J.B. Charles
 • vrouw van Jupiter, De – / [roman van] J.B. Charles
 • Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht / onder redactie van Els Kloek, Catharine Peters Sengers, Esther Tobé
 • Vrouwen in nood / [roman door] Helen Zenna Smith
 • Vrouwen van Parijs / André Maurois; [foto's van] Nico Jesse; [Nederlandse tekst van] Clare Lennart
 • vrouwenhaters, De – . / [drie verhalen van] Alfred Kossmann
 • Vrouwenroeping / [derde deel van romantrilogie door] Helen Smith
 • vuilnisroos, De – / [roman van] Ben Borgart
 • vuist van de paus, De – / Wim Zaal
 • Vuur en dauw / [gedichten van] Maurice Roelants
 • Vuur in sneeuw / A. Roland Holst
 • Vuuraanbidders, De – / [roman van] S. Vestdijk