Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • Tápame en andere Antilliaanse verhalen / Cornelis Goslinga
 • T.S. Eliot. Een Amerikaan in Europa / W. Bronzwaer e.a. [Bijdragen in deze essaybundel van: W. Bronzwaer, Ton de Bruyn en John Friedrichs, Johan Kuin, L.R. Leavis, Sophie Levie, André Rutten]
 • T.S.Eliot / Peter Ackroyd
 • taaie ongerief, Het – / Theo Thijssen
 • taal der liefde, De – / Gerard Kornelis van het Reve
 • Taal noch teken / [roman van] Willem G. van Maanen
 • Tachtig jaar na Tachtig. De evolutie van het personage in de Nederlandse verhaalkunst van Couperus tot Michiels / M. Janssens
 • Tachtig tegen vijftig over tachtig, Lucebert en de grazende vrede / Willem J. van der Paardt; [nagelaten tekst bezorgd door] Harry Bekkering en Rudy van der Paardt
 • Taco [treurspel van] Herman Teirlinck
 • tafel van twee, De – / [novelle van] Victor Spoor
 • Tafelen bij Magny / Robert Baldick; [vertaling van] Ed Jongsma
 • tak van denken, Een / [bloemlezing uit het werk van tien moderne Italiaanse dichters, samengesteld en vertaald door] Karel van Eerd
 • tak van Salzburg, De – . Autobiografie van een lezer / Atte Jongstra
 • Takdiran en andere verhalen / Lin Scholte
 • Taking Sides / Bernard Levin
 • Tamars maan / [roman van] Esteban López
 • Tanchelijn. Kroniek van een ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven / Harry Mulisch
 • Tannhäuser / [opera van] Richard Wagner; [libretto vertaald door] Paul Beers
 • Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België / Saskia de Bodt en Frans Hellemans
 • Tchin–Tchin / [toneelstuk van] François Billetdoux
 • Te laat voor deze wereld / [gedichten van] Jan van Nijlen
 • Te zoeken in deze angstige eeuw. Sporen van décadence–voorstellingen in de Nederlandse letterkunde aan het einde van de negentiende eeuw / J.D.F. van Halsema. [Rede bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar in de Nieuwe Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, oktober 1993]
 • Technique and Design in the History of Printing. 26 Essays / Frans A. Janssen
 • Ted Hughes, The Life of a Poet / Elaine Feinstein
 • Tegen beter weten / [gedichten van] Jos van Hest
 • Tegen de keer (A Rebours) / J.K. Huysmans; [vert.] Jan G. Siebelink
 • Tegen de wind in / [gedichten van] Hanny Michaelis
 • Tegen het vegetarisme / [gedichten en prozastukken van] D. Hillenius
 • Tegengif / [gedichten van] Victor E. van Vriesland
 • Tegenzin en tegenstand / [zeven verhalen van] Rein Blijstra
 • Teksten / Eric Satie
 • Teksten / [cabaretteksten van] Guus Vleugel
 • Tempel van Zeus / [gedichten van] Jan Elemans
 • Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870–1914 / E. Breton de Nijs
 • Temps des Cathédrales, Le – : l'art et la société 980–1420 / George Duby
 • Ten koste van een hagedis / [korte roman van] A. Koolhaas
 • Tennyson / by Michael Thorn
 • Tennyson Album, The – / [fotoalbum; met inleiding van] John Betjeman [en een korte biografische schets door] Andrew Wheatcroft
 • Tennyson, Interviews and Recollections / Norman Page
 • Tennyson, The Unquiet Heart / door Robert Bernard Martin
 • Ter wille van Leentje / [roman van] Marnix Gijsen
 • Terloops te water / [roman van] Koos van Zomeren
 • Terra Incognita. Historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid / [studies uitgegeven door het onderzoeksverband 'Katholicisme als religieus–maatschappelijke component in de Nederlandse Geschiedenis' van de Katholieke Universiteit Nijmegen]
 • Terug naar Brideshead / Evelyn Waugh; vert. [uit het Engels] door Luc Jalvingh
 • Terug naar Oegstgeest / [roman van] Jan Wolkers
 • Terug tot Ina Damman / [roman van] S. Vestdijk
 • Terug van vakantie / S. Carmiggelt
 • Terugblik en perspectief. Een enquete over de nieuwste en nieuwe poëzie / V.E. van Vriesland e.a.
 • Terugkeer naar Brideshead. De gewijde en profane gedenkschriften van Kapitein Charles Ryder / Evelyn Waugh; vert. E. van Andel
 • Terugkeer van Martin Guerre, De / Natalie Zemon Davis; vert. Ger Groot
 • Testbeeld voor koud klimaat / [gedichten van] Ellen Warmond
 • tevreden lach, Een – / Andreas Burnier
 • Tewje in boter en kaas / Sjolem Aleichem; met Nawoord van Max Brod. – vertaling N. Polak en A. Polak–Lubbers
 • Tezamen met alle geheiligden / [inleiding op speciaal nummer in 1962 van het tijdschrift "Ontmoeting": 'Het nieuwe kerklied' door] Jan Wit
 • Thema's voor een uitgever / [voordrachten door] F.L. Bastet, Arthur Lehning, J.J. Oversteegen, Harry G.M. Prick, Karel Reijnders en A.L. Sötemann
 • Theorie des Schönen im Mittelalter / Rosario Assunto
 • Therapeutisch schrijverschap. Proeve tot synthese / B. van Vlierden
 • Thief, the Cross and the Wheel, The – . Pain and the Spectacle of Punishment in Medieval and Renaissance Europe / Mitchell B. Merback
 • Third Man, The – / [film] Graham Greene; [hoofdrollen:] Orson Welles [tevens regie] en Joseph Cotton; [citermuziek van:] Anton Karas
 • Thirties, The – / Malcolm Muggeridge
 • Thirties, The – / Alan Jenkins
 • Thomas and Jane Carlyle. Portrait of a Marriage / Rosemary Ashton
 • Thomas Becket / Frank Barlow
 • Thomas Carlyle: A History of the First Forty Years of His Life, 1795–1835 / James Froude
 • Thomas Mann / Klaus Harpprecht
 • Thomas More / R.W. Chambers
 • Thomas More, A Biography / Richard Marius
 • Thomas More, The Search for the Inner Man / door Louis L. Martz
 • Thomas Stearns Eliot Poet / A.D. Moody
 • Thought of Gregory the Great, The / by G.R. Evans
 • Three studies in Medieval Religious and Social Thought / Giles Constable
 • Thule / [gedichten] Anneke Brassinga
 • Tien jaren uit de tachtigjarige oorlog / Robert Fruin
 • Tien vogels in de lucht / [roman van] Jaap Koopmans
 • tien voor tieners, Een – . Een keuze uit wat er in het cursusjaar 1959–1960 is verschenen in de Nederlandse Schoolpers /
 • Tien vrolijke verhalen / G.K. van het Reve
 • tijd te lijf, De – / [gedichten van] Bert Voeten
 • tijd van Herman Robbers, De – / Wim J. Simons
 • tijd van het boek, De / door Ernst Braches
 • tijd was hier zeer wild, De – / Rutger de Laete
 • Tijd, De – . Geschiedenis van een krant / J.A. Buis
 • Tijd, de grote beeldhouwer, De / Marguerite Yourcenar; vert. Jenny Tuin
 • tijdelijk monument, Een – / [verhalen door] Hugo Raes
 • tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde, Het – / Anton van Duinkerken
 • tijdperk der voorlopigheid, Het – / Wim Toebosch
 • Tijgergenoegens / Conrad Busken Huet
 • Tijs / Dick Bruna
 • Tim's herinneringen / Aeg. W. Timmerman; verzorgd en van nawoord voorzien door Harry G.M. Prick
 • Times Literary Supplement, The – / [redactie]
 • TimmersWerk. Opstellen over prof. Timmers en de kunst van het Maasland / Paul LeBlanc, Harry Tummers e.a.
 • Timothy's boek – Aantekeningen van een Engelse landschildpad / Verlyn Klinkenborg; [vertaling door] Arie Storm
 • Tirade / [literair maandblad]
 • Tirade nr 200 / [redactie en auteur openingsartikel:] G.A. van Oorschot
 • Tirade nummer 219»220 / [gastredacteur:] Wam de Moor
 • Titaantjes / Nescio
 • Tjies / [vertellingen van] Vincent Mahieu
 • Tobias en de dood / [roman van] J. van Oudshoorn
 • toekomst van gisteren, De – . Protokol van een schrijverij / Harry Mulisch
 • toekomst van het boek, De / Harry Mulisch, Per Gedin, R.E.M. van den Brink, Maarten 't Hart, Hugo Verdaasdonk, Th.A. Sontrop; voorwoord van H.P.M. Adriaansens en H. Verdaasdonk
 • toekomst van het boek. De. / [Toespraak van] George Steiner [bij de viering van het zestigjarig bestaan van de CPNB op 23 februari 1990 in Amsterdam]
 • toekomst van het religieuze boek, De – / [antwoorden op een vraagstelling van de uitgever Paul Brand, door o.a.:] Luise Rinser, Karl Rahner, Johan B. Metz, Hans Jürgens Schultz
 • Toen bliezen de poortwachters / [bloemlezing Nederlands proza en poëzie van 1880–1920, samengesteld door] Hans van Straten
 • Toen...1940–1945 / [samenst.] Lydia Winkel; [toegelicht door] L. de Jong
 • toeschouwers, De – / [roman van] Willem van Toorn
 • Toespraak bij de uitreiking van de televisieprijs aan Annie M.G. Schmidt / Anton van Duinkerken
 • Toespraken, De / door Jan Mulder
 • Tombola, De – / [omnibus voor de jeugd samengesteld door] I.M. Fennema–Zboray; m.m.v. Jos Ruting e.a.
 • Tombstone Lettering in the British Isles / lan Bartram
 • Toneel / Isaak Babel; [vertaling van en uitvoerige inleiding bij de twee toneelstukken door] Charles B. Timmer
 • Toovertuin. Romancen sproken en arabesken / H. de Vries
 • top van de Ventoux, De – » Het geheim » Godgewijde ledigheid / door Petrarca. – Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar
 • Topkonferentie I. Herman Gorter of de ideologische barrière / [essay van] Piet Calis
 • toren van Lynkens, De – / Raymond Brulez
 • Torren aan de lijm. Alle spotverzen van Karel Bralleput / S. Carmiggelt; geïllustreerd door Charles Boost
 • Tot lering en vermaak: betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw / Jan Baptist Bedeaux
 • Tot waar zal ik je brengen? / [roman door] A. Koolhaas
 • Totale uitverkoop / [roman door] Maria van der Steen
 • Toteltuin, De – / [verhalen van] Jeroen Brouwers
 • Tour de France médiéval, Le – : l'histoire buissonnière / Régine en George Pernoud
 • Tovertje Konijn en Haasje Repje / [voor kinderen geschreven door] Harriet Laurey
 • très riches Heures du Duc de Berry, Les – / [anoniem]
 • Trans–Atlantisch / Witold Gombrowicz
 • Translator's Art, The. Essays in Honour of Betty Radice / Edited by William Radice and Barbara Reynolds
 • transparante zee, Een – / [gedichten van] Maxim de Winter
 • Travails of the Conscience, The – . The Arnauld Family and the Ancien Régime / Alexander Sedgwick
 • Travelers and Travel Liars 1660–1800 / Percy G. Adams
 • Traveller's Alphabet, A – . Partial Memoires / by Steven Runciman
 • Travellers' Dictionary of Quotation, The. Who Said What, About Where / Peter Yapp
 • Traviata, La – / [opera van] Giuseppe Verdi
 • trechter, De / [verhaal van] A. Koolhaas
 • trein der traagheid, De – / Johan Daisne
 • trein reed door het dal, De – / Georges Hebbelinck
 • trek van de struisvogel, De – / A.L. Schneiders
 • Treurarbeid / [gedichten van] Thomas Graftdijk
 • Trijfels / Nico Scheepmaker; [geselecteerd door] Hans Heesen en Harry Jansen
 • Tristia / Ovidius; [vertaling:] Wiebe Hogendoorn
 • troost van de vorm, De – / Tom van Deel
 • Trots verbrijzeld. Het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901
 • Trou moet blycken of opnieuw in liefde bloeyende. De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de eenentwintigse eeuw in honderd en enige gedichten / Gerrit Komrij
 • trouwe schimmel, De – / [prentenboek voor kinderen door] Mies Bouhuys
 • tuiltje schrikdraad, Een – / [gedichten door ] Thera Westerman
 • tuin in het niks. Een – . Vijf opstellen over Gerrit Kouwenaar / Wiel Kusters
 • Tuin van Cathérine, De / Jo Gisekin
 • Tuin van Eetlust / [gedichten van] Manuel Kneepkens
 • tuinen van Bomarzo, De – / Hella Haasse
 • Turin Shroud, The – / Ian Wilson
 • Turkenoorlog, De – / [roman door] F.C. Terborgh
 • Turks fruit / [roman van] Jan Wolkers
 • Turmbau zu Babel, Der – . Ursprung und Vielfalt von Sprache und Schrift / [herausgegeben von] Wilfried Seipel
 • Turning Tides » Kerende getijden. Modern Dutch & Flemish Verse in English Versions by Irish Poets / Peter van de Kamp, editor; Frank van Meurs, associate editor. – Inleiding Theo D'Haen
 • Tussen de gemaskerden / A. Marja
 • Tussen groen en avond / [gedichten van] Piet van Veen
 • Tussen hemel en afgrond / [verhalen van] Belcampo
 • Tussen ja en nee / [negen verhalen van] Jeanne van Schaik–Willing
 • Tussen Medemblik en Hippolythushoef / [roman van] L. Lehmann
 • Tussen nat mos en een begrafenis / [gedichten van] Hans van de Waarsenburg
 • Tussen neus en lippen / [gedichten van] Cees Buddingh'
 • Tussen papyrus en paperback / J.H. Kruizinga
 • Tussen Schiedam en New York / [roman van] Adriaan van der Veen
 • Tussen stro en veren. Het bed in het Nederlandse interieur / Ileen Montijn
 • Tussen twee stoelen / [essays van] W. Barnard
 • Tussen twee vaderlanden / [essays van] Rob Nieuwenhuys
 • Tussentijds / essays door Kees Fens
 • twaalf magere maanden, De / Cenne de la Chitarra; vert. W. van Elden
 • Twee bezielden: A. Roland Holst en Lodewijk van Deyssel / Harry G.M. Prick
 • Twee dagen wolkenbak, enzovoort / [roman van] Roeland Kerbosch
 • Twee dagreizen / [roman van] Willem van Toorn
 • Twee gedichten / Leo Vroman
 • Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas / Eduard Visser
 • Twee in één vlees / Anny Matti en Wim Spekking
 • Twee maal Ludovicus / [roman van] Ton van Oudwijk
 • Twee minuten stilte / [roman door] Karel van het Reve
 • Twee op de wip / [toneelstuk van] William Gibson
 • Twee uur: de klokken antwoordden elkaar / [gedicht van] Ida Gerhardt
 • Twee vorstinnen en een vorst / [verhalenbundel van] R.J. Peskens
 • Twee vrouwen / [roman van] Harry Mulisch
 • Twee zeevaart–gedichten / Joost van den Vondel. – Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies
 • tweede grote vier, De – . Omnibus / [bevattende: "Boefje" door] M.J. Brusse; ["Duczika" door] Herman Heijermans; ["Houtekiet" door] Gerard Walschap; ["De Stad", houtsnedencyclus, door] Frans Masereel
 • Tweede ronde, De – . tijdschrift voor literatuur / [januarinummer 1985: Hongarije–nummer]
 • tweede ronde, De – / [tijdschrift voor literatuur; julinummer 1981]
 • tweede Schuinschrift, Het – / [cabaretteksten van] Michel van der Plas
 • Tweede zijstraat rechts / [roman van] Jan Hardenberg
 • Tweehonderd copla's zoals Spanje ze zingt / Hans Berghuis
 • Tweestromenland / [dagboek uit het concentratiekamp Bergen Belsen door] Abel Herzberg
 • Twen (tweemaandelijks blad voor jongeren) aankondigende folder /
 • Twintig gedichten in handschrift / Herman Gorter; uitgegeven door G. Stuiveling