Titel begint met 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Besproken publikaties
 • Nóg meer herinneringen uit de oude tijd / Annie Salomons
 • N.P. van Wyk Louw: 'n keur uit sy gedigte / N.P. van Wyk Louw; [saamgestel deur] Elize Botha en A.P. Grove; [die woordverklaring deur] Truida Lijphart–Bezuidenhout
 • na de helft van het leven / lucebert
 • Na vijfenzestig jaar. De opleiding tot autodidact / [Kohnstammlezing door] Kees Fens
 • Naïeve schilders zien ons land / [samenstelling en keuze van de afbeeldingen:] W.A. Braasem, Paul Brinkman, James Krüss, Heinz Kohn, Frits Lemaire, Rob van den Dobbelsteen; [vertaling:] Anne Otten
 • naakte leven, Het – / [verhalen van] Joop Waasdorp
 • Naar men zegt / [dichtbundel van] Ellen Warmond
 • Naar morgen /
 • Naar paleizen uit het slik. Wandelingen door de antieke wereld / F.L. Bastet
 • nacht der Girondijnen, De – / [de eerste keer anoniem verschenen novelle van Jacques Presser]
 • nacht der ziel, De – / Johannes van het Kruis; [vert.:] H.C. ten Berge
 • Nacht in Tunesië, Een – / Cees Nooteboom
 • Nacht op de kale berg / [roman van] Karel van het Reve
 • Nacht op de kale dwerg / [verhalen van] Remco Campert
 • Nacht op het eiland / [novelle van] Eibert Bunte
 • nacht van de tijger, De – / [Rechter Tie–roman van] Robert van Gulik
 • Nacht– en dagwerk / [beschouwingen van] Martin Reints
 • Nacht? zei de zon, nooit van gehoord / [aforismen van] Karel Jonckheere; verzameld door Jeroen Brouwers
 • nachtegalen zingen niet, De – / Herman Romer
 • Nachtschade / [aforismen van] Jan Greshoff; [uitgekozen door] G.W. Huygens; [met geschreven portret van Greshoff door] Adriaan van der Veen
 • nachtschrijver, De – / [roman] Roobjee
 • Nachtspook & Nachtwandeling, Het – / Willem Bilderdijk; [uitgegeven, ingeleid en toegelicht door] Marinus van Hattum
 • Nachtwoud / Djuna Barnes; vertaling Gerardine Franken
 • nadagen van Pilatus, De – / Simon Vestdijk
 • Nader bericht ontbreekt / [interviews van] Willem Wittkampf
 • Nader tot U / Gerard Kornelis van het Reve
 • Naderingen. Kijken en zoeken naar schilders / Bernard Dewulf
 • nagel achter het behang, De – / [kleine roman van] A. Koolhaas
 • nagelaten gedichten / Jan Arends; [keuze door] Remco Campert
 • Nagelaten gedichten / Johannes van 't Lindenhout; [voor– en nawoord door] Peter Altena
 • Nagelaten gedichten / Simon Vestdijk. Bezorgd door T. van Deel, G. Middag en H.T.M. van Vliet
 • Nagelaten snikken van Piet Paaltjens / [uit de literaire nalatenschap van] Piet Paaltjens [bezorgd door] Hans van Straten
 • Nagelaten werk / Hans Lodeizen; [keuze door] Peter Berger en Pierre H. Dubois
 • Nagloeiend vuurwerk / verzameld en toegelicht door Nop Maas
 • naissance du Purgatoire, La – / Jacques Le Goff
 • Naked Ape, The – / Desmond Morris
 • Naked Heart, The – . The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. Volume IV / Peter Gay
 • nalatenschap van Ter Braak en Du Perron, De – / Rudolf de Jong
 • nalatenschap, De – / [televisiedocumentaire van] Frans Bromet
 • Namen geven / [roman van] Corrie Hafkamp
 • Namen noemen. Zo maar wat ongewone en openhartige herinneringen aan het leven in het verloren paradijs, dat Nederlands–Indië heette, 1939–1947 / A. Alberts
 • Namiddag van een faun / Willemijn Stokvis
 • Nancy Cunard / Anne Chrisholm
 • Napoleon. Historie en Legende / J. Presser
 • Narrenschip, Het – / Sebastian Brant; [vertaald uit het Duits en toegelicht door] E. Vandervoort
 • Narrenwijsheid / [gedichten van] J.C. van Schagen
 • natte hel, Een – . Brieven en preken van een Portugese jezuïet / Padre Antonio Vieira; [gekozen, vertaald en van een nawoord voorzien door] Harrie Lemmens
 • Nature of Biography, The – / Robert Gittings
 • Nature of the Book, The – . Print and Knowledge in the Making
 • Nature's Engraver. A Life of Thomas Bewick /Jenny Uglow
 • Natuurdagboek / Nescio
 • Natuurlijk evenwicht / Ad Zuiderent
 • Natuurlijke historietjes / Jules Renard; [vertaling] door C. Buddingh'; [tekeningen van] Peter Vos
 • Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht (...) / [sonnet van] Willem Kloos
 • Navolging van Christus, De – / Thomas a Kempis
 • Nederlands Voetbal ABC 1956–57 /
 • Nederlandsche Spectator, De. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw / door Nop Maas. Met medewerking van Frank Engering
 • Nederlandse bibliotheekgeschiedenis. Van librije tot virtuele bibliotheek / Paul Schneiders
 • Nederlandse chansons / [bloemlezing door] Jaap van der Merwe
 • Nederlandse Historiën. Een keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse Opstand / P.C. Hooft; [samengesteld, hertaald en toegelicht door] Frank van Gestel, Eddie Grootes en Jan de Jongste
 • Nederlandse hoorspel, Het – : aspecten van de bepaling van een tekstsoort / Catharina Henriëtte Bulte
 • Nederlandse literatuur in de romantiek 1820–1880 / Marita Mathijsen
 • Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen / P.J. Buijnsters
 • Nederlandse literatuur, een geschiedenis / hoofdredactie M.A. Schenkeveld–Van der Dussen; redactie Ton Anbeek, Willem van den Berg, Jaap Goedegebuure, E.K. Grootes, Anne Marie Musschoot, Frits van Oostrom, Herman Pleij, Johanna Stouten
 • Nederlandse poëzie in honderd verzen, De – / [bloemlezing door] Dirk Coster
 • Nederlandse poëzie nu / [themanummer samengesteld door] Piet Thomas
 • Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste 20ste eeuw in 1000 en enige andere gedichten, De – / [bloemlezing, elfde, herziene uitgave door] Gerrit Komrij
 • Nederlandse portretten: bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw / onder redactie van H. Blasse–Hegeman
 • Nederlandse reacties op Oscar Wilde / verz. en toegel. door Nop Maas
 • Nederlandse Renaissancetoneel, Het / door Mieke B. Smits–Veldt
 • Neerbraak / Fritzi ten Harmsen van der Beek
 • Neerbraak / [verhalen van] F. ten Harmsen van der Beek
 • Neerlands bosschen en groene weiden (deel 2) / J. de Jonge
 • Neerslag / [gedichten van] Elisabeth Eybers
 • Negatief / [roman van] Jan Walravens
 • Negende symfonie / Gustav Mahler
 • negentiende eeuw, De – . Documentatieblad /
 • Negev / [gedichten van] Wim Brinkman
 • Nescio / Clem Bittremieux
 • Nescio / [aparte uitgave van het tijdschrift "De Engelbewaarder"]
 • Nescio / [samengesteld door] M.J. Boas–Grönloh, Gerrit Borgers en Marten Scholten
 • Nescio De uitvreter. Historisch–kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur / verzorgd door Lieneke Frerichs
 • Nescio gestorven / G.A. van Oorschot
 • Nescio–nummer "Tirade" 1982 / [gastredacteur:] Lieneke Frerichs
 • Nescio: vrienden en kennissen / Robert Tau
 • Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries: catalogue of the Dutch and Flemish drwaings in the Rijksmuseum Amsterdam / K.G. Boon
 • neusje van de inktvis, Het – / [keuze uit het dichtwerk van] Gaston Burssens; samenstelling Karel Jonckheere en Halbo C. Kool
 • neusvleugel der muze, De – / Johan Daisne
 • neusvleugels der muze, De – . Een roman van de film / Johan Daisne
 • New World Writing nr 8 1955 / [The New American Library of World Literature; daarin vertalingen van Nederlandse poëzie door] Hans Koningsberger
 • New Yorker, The – . Albums of Drawings 1925–1975 /
 • Newspapers: The Power and the Money / Simon Jenkins
 • Nicolaas Beets en de titelbeschrijver. Over volledigheid, precisie, structuur, standaardisering en uitwisselbaarheid van de bibliografische gegevens in de catalogus / J.J.M. van Geut [= Jacques van Gent]
 • Niemand weet waarom / [roman van] M. Verdaasdonk
 • Niet alleen. Een kunsthistorisch–ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het "Convivivium religiosum" van Erasmus / Lucy L.E. Schlüter
 • Niet dat powezie nu zo belangrijk is / [gedichten van] Hans van de Waarsenburg
 • Niet hier, niet heden / [gedichten van] Herman van den Bergh
 • Niet meer aan denken / [twee novellen van] L.A. Koelewijn
 • Niets aan de hand. De wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns / [columns van] Jan Blokker
 • Niets doen / [verhalen van] Chris Verheugd
 • Nieuw Deps / [roman van] Gerard Walschap
 • Nieuw kommentaar op Achterberg / samengesteld door Bert Bakker en Andries Middeldorp
 • Nieuw Prisma Citatenboek / [samengesteld door] C. Buddingh'
 • nieuw vaderland voor de muzen, Een – . Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560–1700 / Karel Porteman en Mieke B. Smits–Veldt
 • nieuwe bijbel van een vrij volk, De. De Statenvertaling van 1637 / [voorgeschiedenis, wordingsgeschiedenis en geschiedenis van de invloed, beschreven door] Gert J. Peelen
 • Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt, De – / G. Stuiveling
 • Nieuwe herinneringen / [gedichten van] Remco Campert
 • nieuwe katechismus, De – . Geloofsverkondiging voor volwassenen / [in opdracht van de bisschoppen van Nederland samengesteld door het] Hoger Katechetisch Instituut te Nijmegen in samenwrking met vele anderen
 • nieuwe kerklied, Het – / [speciaal nummer van het tijdschrift "Ontmoeting", 1962. – Met bijdragen van:] Jan Wit, Ad den Besten, Guillaume van der Graft, Muus Jacobse, Tom Naastepad, Huub Oosterhuis, J.W. Schulte Nordholt
 • Nieuwe Kring in Bergen (N.H.). Filosofen en kunstenaars in Bergen (1916–1918) / Wim Vroom
 • nieuwe leven, Het – / Dante Alighieri; [vertaald uit het Italiaans, ingeleid en toegelicht door] Frans van Dooren
 • Nieuwe Nederlandse verhalen / verzameld en ingeleid door P. Maassen
 • nieuwe onkruid, Het – / [roman van] Louis Paul Boon
 • Nieuwe praetvaria / E. Elias
 • nieuwe Revisor, De – / Jeroen Brouwers
 • Nieuwe Romanciers uit Nederland en Vlaanderen / [gebundelde krantenrecensies van] W.L.M.E. van Leeuwen
 • Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg / I.K. Bonset; Met een nawoord van K. Schippers
 • nieuwer testament, Een – / [roman van] Hella Haasse
 • Nieuwmarkt / Sybren Polet
 • Nieuwsgierig / [gedichten van] Leo Vroman
 • Night, The – / [gedicht van] Henry Vaughan
 • Nijmeegse colleges / W.J.M.A. Asselbergs
 • Nikkers, De – / [roman van] Piet van Aken
 • Nikolaj Gogol / Vladimir Nabokov; [vert. door] Else Hoog
 • Nina / [blijspel van] André Roussin
 • No Ordinary Man. The Life and Times of Miguel de Cervantes / Donald P. McCrory
 • No Passion Spent, Essays 1978–1996 / George Steiner
 • Noach / [toneelstuk van] A. Koolhaas
 • Noah's Flood. The Genesis Story in Western Thought / Norman Cohn
 • Nochtans een Christen / [verzen van] A. Marja
 • nodige singels en pleinen, De – / [roman van] Koos van Zomeren
 • Nol Gregoor in gesprek met Harry Mulisch / Nol Gregoor; Harry Mulisch
 • Nol Gregoor in gesprek met Simon Vestdijk / N. Gregoor en S. Vestdijk
 • Nomade / [gedichten van] Maarten Mourik
 • Noodsignalen en hartsgeheimen / [verhalen van] B. Roest Crollius
 • Nooit meer slapen / [roman van] W.F. Hermans
 • Nooit van gehoord / Wim Zaal
 • Nooit zag ik Awater van zo nabij / [werk van acht beeldende kunstenaars geïnspireerd door Nijhoffs "Awater", steeds met een inleiding van] Henk Abma; [interpretatie van het gedicht door] Theo de Boer
 • Nooit zag ik Awater zo van nabij. Teksten omtrent Awater van Martinus Nijhoff / bijeengebracht door Dirk Kroon
 • Norma / [opera, muziek van] Vincenzo Bellini
 • Not Entitled. A Memoir / Frank Kermode
 • Noten kraken / Godfried Bomans
 • Notities over mensen / Willem Wittkampf
 • Nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen / gekozen door Kees Fens
 • Novelists on Novelists / Edited by David Dowling
 • November / [gedicht van] Gerrit Achterberg
 • nu / [kwadraatblad samengesteld door] W. Sandberg
 • Nu het dorp niet meer bestaat / [toneelstuk van] Tone Brulin
 • Nun, the Infidel and the Superman, The / D. Felicitas Corrigan OSB
 • Nynke van Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra–Bokma de Boer 1860–1939 / Aukje Holtrop